Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2006. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B."

Transkript

1 FLV Historiske Aktiviteter 2006

2 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2006 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto på forsiden: Den 26. oktober var FLYHIS aktive pensionister inviteret til Stauning for at give dem lejlighed til med egne øjne at se resultatet af den del af deres indsats, som nu er kommet på museum. Foto: K. Hald Foto på bagsiden: De ved jo præcist, hvad de har med at gøre, disse pensionister. Her gælder det klargøring til transport af F-86 SabreD fra FSN Aalborg til Stauning. 2

3 Med flyvehistoriske briller har 2006 været et fantastisk år. Kulminationen var naturligvis åbningen af det meget flotte Flyvevåbenmuseum i Stauning den 12. september. Det har været helt enestående at være vidne til den ånd, der har hersket omkring opbygningen af dette museum. Alle har trukket på samme hammel, og der har været en stærk vilje til, at det skulle lykkes til tiden og med kvalitet. Det gjorde det, og det var en rigtig flot indvielse. Mange tusinde timers utrætteligt arbejde på fly og andet materiel har for første gang ført til, at Flyvevåbnets historie kan fortælles samlet for den brede offentlighed. Alle, der har bidraget til dette, direkte som indirekte, kan med rette være meget stolte af resultatet. Flyvevåbnets anstrengte personelsituation har tilføjet en ny og vigtig dimension til jeres arbejde. Kvikke hoveder har nemlig set en mulighed for at bidrage til rekrutteringen gennem statiske såvel som mobile udstillinger. Jeg tager hatten af for, at der også i denne situation tilbydes frivillig arbejdskraft fra pensionistrækkerne. Derfor skal der lyde et stort well done til alle for en kæmpeindsats i Behøver jeg at nævne, hvor vel modtaget den også vil være i 2007! En glædelig jul og et rigtig godt nytår. S. Østergaard Nielsen (SØL) GM CH/FTK 3

4 Julen 2006 Fra vision til virkelighed Af Leder af Flyvevåbnets Historiske Samling Seniorsergent L. SØE-JENSEN I 2002 blev vi i Flyvevåbnets Museumskommision af Tøjhusmuseet indkaldt til et møde. På mødet fremlagde Tøjhusmuseet planer og visioner for et Flyvevåbenmuseum, som de ønskede at etablere i samarbejde med Dansk Veteranfly Samling i Stauning. På mødet bad de om Flyvevåbnets støtte til at klargøre materiel og genstande til udstillingen, og efter nøje overvejelse sagde vi fra Flyvevåbnet Museumskommision ja til at være en tredje part, der ville støtte som beskrevet. Jeg var dengang forholdsvis ny i jobbet, og kort efter dette møde indkaldte jeg til et møde med jer i pensionistgrupperne, hvor jeg fremlagde tanker og visioner for projektet, og da jeg efter mødet kørte hjem, var jeg ikke i tvivl om, at dette projekt ved jeres hjælp ville lykkes. I et par år gik det stille og roligt med at få klargjort genstand efter genstand, indtil tingene tog fart som beskrevet i årsskriftet sidste år. I sidste øjeblik fandt man penge og økonomi i Stauning til, at man kunne sætte projektet i gang - så var den del på plads. Status i februar i år var, at vi som aftalt i 2002 skulle sørge for genstande og materiel - intet andet; men som det er jer alle bekendt, fik vi pludselig en melding i slutningen af februar gående ud på, at Tøjhusmuseet ikke så sig i stand til at deltage, før de havde fået deres økonomi på plads. Dette var noget af et tilbageslag, og en dag eller to stod vi i lidt af et vadested. Men så besluttede vi sammen med museet i Stauning at indkalde jer til et møde for at bede om hjælp til at løse den nu nye opgave: at opbygge en udstilling til et færdigt resultat, der viser hele Flyvevåbnet og vores historie, og dette skulle ske, så vi som aftalt kunne komme til fest den , hvor I skulle være æresgæster, nemlig ved åbningen af vores eget Flyvevåbenmuseum. Som altid kan man stole på jer. Hurtigt fik vi fordelt opgaverne mellem jer i grupperne; det var alt fra at lave tekster til informationstavler og genstandstavler til at planlægge adskillelse og hjælp til flytning af fly og genstande, og jeg må sige og konstatere, at I gik til den med krum hals. Jeg havde ind imellem på fornemmelsen, at jeg var lidt vel ferm til at fordele store som små opgaver, men jeg hørte aldrig et eneste muk, så takket være jeres kæmpe indsats og den erfaring, I medbragte efter mange 4

5 år i Flyvevåbnet kombineret med den aldrig manglende hjælp og velvilje, vi i FLYHIS har mødt i hele Flyvevåbnet - og dette gælder lige fra den øverste ledelse til yngste mand, næsten ikke en har sagt nej, når jeg kom med alle mine ønsker - disse faktorer tilsammen gjorde, at vi den kunne høre Prins Joachim erklære museet for åbnet, og jeg kunne se, at for alle var det en glædens dag. Vi har nu fået en udstilling, der fortæller om hele Flyvevåbnet fra starten i 1950 til i dag og også om fremtiden, desuden med et kort resume af tiden før 1950, spændende fra Berg og Storm-flyet fra 1911 til F-16 Fighting Falcon. De fleste tjenestegrene er beskrevet på en eller anden måde, fra GMC lastvogn med figur i drejlstøj model 1950 til soldaten i den nyeste uniform, som bruges på vores internationale missioner i det nye Expeditionary Air Force, samtidig med at vi har fået det frivillige islæt med, både i fortiden med Kvindeligt Flyvekorps og Luftmeldekorpset til i dag. Alt dette er lavet af en flok - kald os bare glade amatører, men ved den erfaring, I har, og ved, at vi, der har vores daglige gang i Flyvevåbnet har stået sammen om opgaven, er der opnået et resultat, som ikke ses bedre andre steder. Dette er ikke ensbetydende med, at vi skal stoppe op og hvile på resultatet, men som vi har givet hånd på, vil de projekter, I er i gang med nu, gøre, at om en fem til syv år vil det næsten komplette Flyvevåbenmuseum være en realitet, og dette er foreløbig garanteret eksistens i de næste 25 år. Igen i år vil jeg gerne sige alle tak for den store hjælp, I yder. Dette Det var med glæde og tilfredshed, at FLYHIS leder kunne registrere de mange positive tilkendegivelser ved indvielsen af Flyvevåbenmuseet. gælder ikke kun det, som er beskrevet ovenfor, men også, at I - som bare ét eksempel blandt mange - vil være med til at modificere den F-16, som står på museet i Stauning og være med til at køre den ud og opstille den på udstillinger over det ganske land, således at vi kan hverve nye medarbejdere til Flyvevåbnet, så det, I byggede op i fortiden, kan forsætte i fremtiden. Jeg vil til at slutte nu, men som skrevet de andre år og med håbet om, at vi kan holde dampen oppe, ønsker jeg jer og jeres familier en god jul og et godt nytår, og også i år vil jeg takke Bent Aalbæk-Nielsen for, at han har bundet dette skrift sammen. 5

6 Vi nåede målet og endda lidt længere. Af Karsten Knudsen Formand for Dansk Veteranflysamling Dansk Veteranflysamling har i flere år haft pladsproblemer og har derfor arbejdet for en udbygning af flymuseet på Stauning Lufthavn. Formålet har været at styrke bevarings- og formidlingsarbejdet vedr. dansk fly-historie gennem en større bredde og alsidighed i udstillingen samt at skabe gode publikums- og restaureringsfaciliteter. Den netop afsluttede udbygning på ca m² gør det muligt at håndtere større fly. Det har derfor været naturligt, at hal nr. 3, som fordobler udstillingsarealet, skulle danne rammen om et Flyvevåbenmuseum til belysning af dansk luftforsvar og militærflyvning frem til i dag. Planen for et Flyvevåbenmuseum tog sin begyndelse tilbage i 1998 med en henvendelse til Flyvevåbnet. Til museumsbrug anmodede Dansk Veteranflysamling bl.a. om tildeling af K-687, en C-47, der stod opmagasineret på Flyvestation Vandel, samt en Sikorsky S-61, når de engang skulle udfases. Efter denne henvendelse stod det hurtigt klart, at der skulle skabes nogle nye bygningsrammer, der kunne huse disse større fly. Der blev i nogle år arbejdet med forskellige projekter, både hvad angår udformning og økonomi. Efter mange forhindringer lykkedes det til sidst. Med den nye udstillingshal må det siges, at Dansk Veteranflysamling har udrettet noget, når det gælder om at skabe gode rammer for bevarelse og formidling af den del af kulturarven, der vedrører dansk flyhistorie. Et tidssvarende flymuseum kræver ikke bare store udstillingslokaler, men også nogle moderne og indbydende publikumsfaciliteter. I forbindelse med udbygningen er der derfor opført en ny forbygning. Der er tale om en funktionel og præsentabel indgangsportal, som i fremtiden bliver museets ansigt udadtil Da byggeriet blev sat i gang, var det bestyrelsens mål, at projektet skulle omfatte en opvarmet restaureringshal, stor nok til at huse restaureringen af C-47, K687, samt en ny tredje udstillingshal. Vi nåede målet endda lidt længere, idet det samlede projekt med tårn, forbygning og parkeringsplads nu er en realitet. Der har aldrig tidligere været så meget travlhed omkring Dansk Veteranflysamling som det, vi har oplevet det sidste års tid i forbindelse med udbygningen. Det har været et virvar af byggematerialer, håndværkere, museumsgæster og frivillige hjælpere. Til tider kunne vi tvivle på, om entreprenøren overhovedet kendte begrebet logistik; men det gjorde han tilsyneladende, for stort set alt er forløbet problemfrit og i.h.t. tidsplanen. Museets faste stab har kæmpet en kamp for, under midlertidige og primitive forhold og i skyggen af en byggeplads, at få dagligdagen til at fungere. Det er lykkedes; trods byggerod og støv har de formået at holde et højt og præsentabelt niveau i udstillingen. Det er alligevel gået lidt 6

7 ud over besøgstallet i byggeperioden; men det er der så rigeligt kompenseret for i sæsonens sidste to måneder. Så alt i alt en besværlig, men god sæson. Sideløbende med aktiviteterne på scenen (byggepladsen) er der sket meget i kulissen. Arbejdet med at planlægge, fremskaffe, restaurere osv. - alt det, der udgør indhold og formidling, har været et kæmpe arbejde. Det er udført lokalt i Stauning, hos Videbæk Ungdomsskole og sidst, men ikke mindst, hos Flyvevåbnets Historiske Samlings tilknyttede pensionistgrupper og samarbejdspartnere. Rundt regnet 100 personer har været engageret i dette arbejde. Da byggeriet startede, var det bestyrelsens og Flyvevåbnets Historiske Samlings mål, at de fleste fly, nogle store genstande og lidt tekst i overskriftform kunne nå at være klar til indvielsen. Vi nåde målet endda lidt længere. Da H.K.H. Prins Joachim officielt erklærede Danmarks nye Flyvevåbenmuseum for åbent, var der tale om et museum med et indhold og en formidling, der langt oversteg det, vi havde forventet at have klar på den korte tid. Udover fly og store genstande var der fyldte montrer, dukker, computere og over 150 m² plancher med tekst og foto. Der er tale om et kulturprojekt af stor regional og national betydning. Flyvevåbnet har fået, hvad Søværnet i mange år har haft i kraft af Orlogsmuseet. Der er opnået en formidling af høj standard med en udstilling, der spænder fra det første danske militærfly i 1911 til nutidens F-16 jagerfly. Den danske befolkning og landets turister vil kunne få indsigt i såvel den historiske udvikling som det moderne Flyvevåbens virke med de nye opgaver, man løser i dag. Alle, der har medvirket til udbygningen af museet, kan være stolte af resultatet. Bestyrelsen for Dansk Veteranflysamling takker for den opbakning, entusiasme og fighterånd, der har omgivet projektet. De nye faciliteter er blevet meget fint modtaget og har fået megen ros for både den bygningsmæssige udformning og fremtræden, men så sandelig også for indhold og formidling. Museet har netop modtaget Den Vestjyske Initiativpris, en pris, der ikke gives til hvad som helst. Sidste år var det initiativet til Anker Fjord Hospice, der fik den eftertragtede pris. Checken på de kr , som følger med initiativprisen, faldt på et tørt sted. Den store udfordring for Dansk Veteranflysamling de kommende mange år, bliver at få betalt huslejen. Nok har de lokale politikere bakket kraftigt op om projektet; men muset hænger indtil videre på ca. en 1/3 af byggesummen på godt 17 mio. kr. Så Dansk Veteranflysamling håber derfor på mange glade bidragydere og museumsgæster i fremtiden. 7

8 FLYHIS Årets arbejde har i meget høj grad været præget af, at mest muligt skulle være klar til at kunne præsenteres for offentligheden, når det nye Flyvevåbenmuseum åbnede den 12. september. Det lykkedes da også - takket være en helt ekstraordinær indsats fra mange sider - at nå et resultat, som alle kan være tilfredse med og stolte af. Men det vil næppe være forkert at betegne også den sidste del af den beslutningsproces, som førte frem til museets åbning, som ganske turbulent. Så sent som den 20. januar 2006 deltog formanden for Flyvevåbnets Museumskommission i et møde på Skjern Rådhus med Dansk Veteranflysamling, Skjerns borgmester og Tøjhusmuseet. Ved dette møde kom der fortsat ikke nogen afklaring om tidspunktet for Tøjhusmuseets deltagelse i Stauning. Dette førte til en beslutning om, at Flyvevåbnet måtte forsætte og følge, hvad der tidligere var aftalt med Tøjhusmuseet og Stauning med hensyn til flytning af genstande, samt at man nu også så sig nødsaget til at hjælpe med den skriftlige formidling på museet i Tøjhusmuseet fravær. Det skal dog nævnes, at der fra Tøjhusmuseets side fortsat er et udtalt ønske om en senere deltagelse i projektet. Nyt registreringssystem Den 18. januar 2006 var der et møde for registratorerne fra de store flyvestationer. Ved dette møde blev det aftalt at bryde det eksisterende registreringssystem ned for derefter - og i et samarbejde med Tøjhusmuseet - at tillempe FLYHIS-systemet til Tøjhusmuseets. En af de større begivenheder indenfor registreringsarbejdet i 2006 var det efterfølgende seminar, der blev afholdt i Skalstrup den 14. og 15. marts. Formålet med dette seminar var at opnå en ensartet registrering på alle tjenestesteder. Forud for seminaret havde SSG J.E. Olsen arbejdet intenst for at få en ny database klar, og dette var da også lykkedes med god støtte fra bl. a. museumsinspektør Thomas Petersen fra Tøjhusmuseet og Bent Bæhr fra Værløse. Det blev et vellykket seminar med gruppearbejde, træning i registrering og tid til socialt samvær efterfølgende. Der var stor enighed i gruppen om at samles til et lignende seminar i Der bliver løbende lavet forbedringer af databasen - bl.a. via input fra registratorerne - og det er et håb, at arbejdet med registreringen vil 8

9 kunne intensiveres i 2007, da det i 2006 i nogen grad har været lavere prioriteret på grund af det store arbejde med klargøringen af museet i Stauning. Det lykkedes ikke at skaffe alle pensionistgrupper på nettet i 2006, men der bliver fortsat arbejdet på sagen. Møder for pensionisterne Den 1. marts 2006 var der et møde i FLYHIS primært for at fordele opgaverne i forbindelse med opbygningen af Flyvevåbenmuseet i Stauning. På mødet, der havde deltagelse af ca. 50 personer fra de forskellige pensionistgrupper, blev der orienteret om den ønskede fremstilling og opstilling af tekster til de plancher, der skulle opstilles i museets udstillinger, og der blev lagt en tidsplan for flytning og samling af de tunge genstande. Den 9. maj blev der fulgt op med et møde i Stauning, hvor de ca. 50 fremmødte fra de forskellige pensionistgrupper fik lejlighed til at se, hvor langt man var nået med byggeriet af det kommende Flyvevåbenmuseum, og hvor de tidligere lagte planer for indretningen blev justeret. Der var enighed om, at i tiden fra dette møde og frem til åbningen af museet den 12. september skulle alt arbejde koncentreres alene om denne store opgave. Der orienteres om restaureringsarbejdet på C-47 under besøget i Stauning den 9. maj. Den 26. oktober havde et halvt hundrede af pensionisterne taget imod en indbydelse til at komme til Stauning for at se det endelige resultat på museet og for at snakke om, hvad der skal ske fremover. 9

10 Indledningsvis roste major Palle Mikkelsen fra FTK arbejdet med det ny museum, og han takkede de forskellige grupper/personer for en stor og flot indsats, ligesom han gav tilsagn om en 100 procent opbakning fremover fra Flyvevåbnets side til museet. Også formanden for Dansk Veteranfly Samling, Karsten Knudsen, udtrykte en tak for indsatsen. Resultatet var blevet endnu bedre, end han havde turdet håbe på, sagde han og understregede, at udstillingen ikke skal være statisk, men at der ikke mindst ville blive arbejdet videre med formidlingen - gerne med en eller anden form for yderligere information ved de enkelte udstillingsgenstande, og han oplyste, at der er overvejelser om skiftende tema-udstillinger, evt. i museets forrum, ligesom der blev arbejdet med planer om en café. Karsten Knudsen kunne i øvrigt fortælle, at han så sent som dagen før havde haft et møde med de borgmestre fra amt og kommuner, som er involveret i projektet. Hver enkelt af dem havde udtrykt deres beundring for det opnåede resultat og givet tilsagn om fortsat opbakning. Også på selve pensionistmødet blev der givet udtryk for ros fra flere sider, og fra de enkelte grupper blev der givet tilsagn om, at man ville være klar med rengøring og klargøring af deres genstande inden sæsonåbningen den 1. maj Fra nogle sider blev der efterlyst mere materiale i de fire opstillede computerbaserede info-konsoller på udstillingen. I den forbindelse blev det oplyst, at der kun havde været meget kort tid til arbejdet med dem, men at informationerne vil blive væsentligt udbygget inden næste sæson. Der fremkom forslag om, hvorfra der muligvis ville kunne hentes bl.a. filmindslag til konsollerne - f.eks. fra oberstløjtnant Rode Møller. Hjemmeside Planerne om en hjemmeside for FLYHIS er ikke opgivet. En lille gruppe pensionister var i begyndelsen af året til møde i FTK; men efter at have undersøgt mulighederne i det oplæg, der ved den lejlighed blev givet fra FTK s side, måtte de konkludere, at det ikke rummede de muligheder og den fleksibilitet, som der nødvendigvis må være i en FLYHIShjemmeside. Det forventes, at der meget snart vil kunne åbnes for andre og mere anvendelige muligheder, og at det egentlige arbejde med opbygningen af en hjemmeside derefter vil kunne gå i gang ud fra et allerede foreliggende forslag. 10

11 Flytning til Gedhus Efter åbningen i Stauning har vi i FLYHIS koncentreret os om at begynde at indrette område Gedhus, Dette er et stort arbejde, men ved hjælp af FMK, der skal flytte i indeværende år, er der overdraget fire rullearkiver samt en del andet materiel. Dette gør, at vores opbevaringsfaciliteter bliver helt moderne, således at der bliver plads til alt det materiel og de publikationer, der er indsamlet inden for de sidste to måneder, hvor lukningerne nu har taget fart som aldrig før. Dette arbejde vi i vil FLYHIS koncentrere os om det næste halve år. Udsmykning af Forsvarskommandoens lokaler på Holmen I foråret blev FLYHIS kontaktet af Forsvarskommandoen (FKO), der ønskede hjælp til udsmykning af de bygninger på Holmen (Arsenaløen), der skal være FKO s fremtidige domicil. Der var nedsat et udvalg, som bestod af repræsentanter for FKO s Ledelsessekretariat samt konsulenter fra Hærens og Søværnets museumskommissioner samt - for Flyvevåbnets vedkommende - lederen af FLYHIS. Da denne på daværende tidspunkt var stærkt engageret med indretningen af Flyvevåbenmuseet i Stauning, blev pensioneret major Paul E. Ancker, der er cand.phil. i historie, antaget som FLV s repræsentant i udvalget. Han har nu forestået udsmykningen af én gang på 50 meters længde i bygning 25 samt det tilhørende mødelokale, der er opkaldt efter oberst J.P. Koch. Endvidere er der i mellembygningen, der forbinder bygningskompleksets to fløje, blevet ophængt en model i skala 1 : 10 af Heinkel He 8 (H.M.II.), Nr. 84. Med dette luftfartøj blev den første flyvning i Grønland på danske vinger udført den 10. juli 1932 af daværende søløjtnant Erik Rasmussen. Sideløbende hermed er der fremskaffet billedmateriale og diverse genstande til udsmykning af yderligere to gange og tre mødelokaler, der er benævnt henholdsvis Kaj Birksted, Kløvermarken og Henriksholm. Sidstnævnte er færdiggjort, medens de øvrige mødelokaler afventer håndværkernes afslutning af de igangværende arbejder. Den opgave, der arbejdes med i øjeblikket, er relateret til den bygning, hvor forsvarschefen har sit kontorkompleks. Her indgår fire montrer, der er under levering. Disse vil blive placeret vis.a-vis en ophængt Chipmunk-propel og et turbinehjul fra T-33 Silverstar. I øvrigt vil gangen blive udsmykket med fotostater, der tegner et billede af FLV s virksomhed på jorden og i lufthavet. På lidt længere sigt, når forsvarschefens repræsentationslokaler skal indrettes, vil FLV også være repræsenteret med en eller flere genstande på linje med de øvrige værn. Projektet forventes at strække sig ind i det nye år, hvorefter Paul Ancker vil gennemgå de lukkede bygninger i Vedbæk og her inddrage, hvad der måtte være af genstande, der retteligen tilhører Flyvevåbnets Historiske Samling. 11

12 Budget FLYHIS blev oprindeligt af Flyvertaktisk Kommando tildelt et driftsbudget for 2006 på kr. hvilket var kr. mere end i Beløbet blev senere justeret ned til kr. men p.gr.a. de ændrede vilkår omkring etableringen af Flyvevåbenmuseet, efter at Tøjhusmuseet først på året trak sig ud af projektet, er det godkendt, at dette budget i årets løb er overskredet med ca kr. Fra Flyvematerielkommandoen er der for 2006 tildelt et uændret budget på kr. til hovedværkstedsarbejde. De ansøgte midler er bevilget og vil blive brugt på ommaling af Sikorsky S-61A redningshelikopter U 240 i orange look efter aftale med Tøjhusmuseet. Dette arbejde er påbegyndt med hjælp fra pensionistgruppen på Værløse, da der skal ændres i helikopterens konfiguration, inden den males. Godtgørelse af pensionisternes udgifter Der arbejdes med en permanent ordning, således at de direkte udgifter til transport, mad, overnatning m.v. som er forbundet med pensionisternes arbejde for FLYHIS, kan administreres så enkelt og effektivt som muligt. Den påtænkte ordning indebærer, at de ca. 125 aktive pensionister skal registreres som medarbejdere med hver sit medarbejdernummer. Dette gør, at det er forholdsvis enkelt at udfærdige rejseordre, da det ellers kan blive yderst besværligt f.eks at hjælpe med flytning af F-16, når flyet skal anvendes i forbindelse med rekruttering Fra arbejdsgrupperne Aalborg Her startede man op igen umiddelbart efter nytår, hvor Børge og Henning gik i gang med at lave stativ til F-84G Allison motoren. Buch en, Jeep en og Gaffeltruck en skulle gøres køreklar. Buch en tog Orla sig kærligt af, det samme gjorde Helmuth for Jeep ens vedkommende, og Gaffeltruck en var Orlas og Børges hovedpine. F-86 Sabre AL-E skulle gøres udstillingsklar, og det stod klart, at det ville blive et større arbejde, fordi flyet havde fået mange skader under transport. Heldigvis kunne der hentes reservedele fra tre skrotmodne F- 86 ere, som lå på en rullebane i ESK 726 s område. Hver tirsdag har opgaven stået på pladearbejde, malerarbejde og monteringsarbejde for Villy, Leif, Lars, Peter, Orla og Helmuth. 12

13 Før sommerferien var Jeep en og Buch en færdige, og den 27. juni blev begge køretøjer transporteret til Stauning. Efter sommerferien mødtes alle mand mandag den 21. august for at gøre F-86 Sabre F-421 klar til transport fra Garnisonsmuseet i Aalborg til Stauning. To dage blev brugt til at skille den ad og én til at lægge den på blokvogn og lastbil, og den 31. august var der syv mand, der kørte til Stauning for at samle den igen. Det blev der brugt halvanden dag på, og så stod flyet klar til udstilling. Tirsdag den 12. september deltog alle, der kunne, i hvad man fra Aalborg karakteriserer som en flot åbning af Flyvevåbnets Museum med prins Joachim og forsvarsminister Søren Gade i spidsen. Fra Garnisonsmuseet i Aalborg til Flyvevåbenmuseet i Stauning Tilbage i Aalborg er der stadig mange opgaver at tage fat på. Det gælder bl.a. Meteor Mk VII og Mk IV, et stativ til en J79-OEL-11A motor samt F86 AL-E, der skal gøres færdig til Garnisonsmuseet i Aalborg. 13

14 Værløse Herfra berettes, at den ugentlige mødedag om tirsdagen har været jævnt godt besøgt med ca medlemmer. Arbejdet med restaurering af en Lynx-helikopter er ikke skredet frem helt, som man kunne have ønsket det, idet flere af teamets medlemmer er blevet syge, ligesom der har manglet de fornødne værktøjer. Motorværkstedets maskinpark er blevet udvidet med en stor søjle-slibemaskine. En fransk flymotor, som tilhører Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup, og som vi har lovet at pynte lidt på, bliver nok færdig her i efteråret. Historisk arkiv har i årets løb modtaget flere historiske fotos og genstande fra ældre medlemmer og fra afdøde medlemmers efterladte. De fleste fotos var desværre løse, men Arne Rasmussen har lavet nogle flotte albums, som nu blot mangler at få føjet forklarende tekster ind. Det er også lykkedes Balslev at få overspillet nogle samtaler med gamle flyvere fra VHS-videobånd til DVD-skiver. Nogle gamle Betamax videobånd med historiske optagelser er med hjælp fra Forsvarets TV blevet overspillet til DVD, og der er nu således større sikkerhed for, at disse optagelser kan bevares for eftertiden. Registreringen af effekter er fortsat, om end i langsomt tempo, idet databasen skulle ændres, således at den er bedre egnet for alle enheder og ikke mindst for Tøjhusmuseet, som til sin tid skal overtage den. Foreningen har fået stillet udstyr til rådighed for et permanent TV-studie i et kælderrum. Det har gjort det muligt at opfylde et gammelt ønske i foreningen om at kunne optage interviews med medlemmer o.a. Materiellet, der er stillet til rådighed, er et meget 14

15 stort og tungt videokamera til professionelt brug. Ligeledes er der en videooptager og en DVD-optager/afspiller med det formål at overspille foreningens VHS-bånd til DVD af hensyn til langtidsholdbarhed. Foreningen har allerede forsøg i gang, idet Balslev som nævnt har overført et par bånd til DVD ved anvendelse af eget udstyr. Endelig er der stillet et almindeligt digitalkamera til rådighed fra Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup. Foreningen har støttet oprettelsen af Flyvevåbenmuseet i Stauning, idet man har leveret tekst til standerne ved C-47, S-55 og S-61. Endvidere er der leveret tekst og enkelte billeder til de store informationstavler omhandlende Flyvematerielkommandoen, Hovedværkstederne og Forsyningsdepoterne. Foreningens fremtid karakteriseres stadig som usikker, idet der ikke kan forventes nogen støtte fra Flyvevåbnet, og de egentlige forhandlinger med Furesø kommune kan først afsluttes, når Flyvestationen er overdraget til kommunen. Skrydstrup Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA) HISA modtager jævnligt flere museale effekter, som skal fotograferes, afmærkes, registreres og anbringes på diverse reoler, hylder mm. HISA har nu samlet så store mængder af effekter, at det kniber med at sagsbehandle alle disse ting indenfor en rimelig tid. Dette skyldes ikke mindst, at flere af medarbejderne har helbredsproblemer, hvilket nok kan tilskrives alderen, idet gennemsnitsalderen i Team Tordenjet med udgangen af 2006 vil være 74,28 år. Opgaven med fremstilling af diverse skilte til tavler og fotos, som skulle være klar til indvielsen af den nye Flyvevåben-hal i Stauning, var meget tidkrævende, men en spændende opgave. Pudsigt nok fandt man det svært at finde relevante fotos ud af de utroligt mange, der er til rådighed, fortæller Jeppe. Team Tordenjet deltog, sammen med Flyvevåbnets Historiske Samling, i Åbent-Hus arrangementet den 11. juni 2006 på Flyvestation Skrydstrup. T.T. udstillede T-33A nr. DT-102, 1 stk. L-60 kanon, katapultsæder 15

16 til F-84, T-33, F-100 og F-16 fly, 1 stk. Delmar luftskydemål, som anvendtes til skydninger med F-86D i Libyen, Afrika, 6 stk. udstillingsskabe med forskellige FLV uniformer, en gammel telefonveksler fra ESK 724, et Hunter Canopy med ESK 724`s pokaler og andre museale ting samt T.T.`s store billedgalleri med mange fotos fra de forskellige eskadriller. I forbindelse med udstillingerne var der lagt overskudseksemplarer af forskellige tidsskrifter på bordene, og disse blev simpelthen revet væk. Åbent-Hus arrangementet 2006 blev en stor succes med et særdeles godt vejr og med mange gæster, som allerede stod klar ved indgangen kl om morgenen. Team Tordenjet`s Flygruppe har i 2006 udført følgende aktiviteter: Lockheed T-33A nr. DT-102. (FSNSKP). Flyet blev færdiggjort og indledningsvis anvendt til udstilling under Åbent -Hus arrangementet på Flyvestation Skrydstrup den 11. juni og herefter adskilt og flyttet til Dansk Veteranfly Samling i Stauning hvor, den blev samlet til udstillingsbrug. (Afsluttet) Hunter F.MK.51 nr. E-401 (Teknisk Museum i Helsingør). Flyet blev adskilt ved Teknisk Museum i Helsingør og transporteret til museet i Stauning, hvor det blev samlet til udstillingsbrug. (Afsluttet) Fighting Falcon F-16A nr. E-176. (FSNSKP). Flyet blev adskilt og transporteret til museet i Stauning, hvor det blev samlet til udstillingsbrug. Primo november 2006 er flyet blevet adskilt og returneret til FSNSKP for modifikation. 16

17 Super Sabre F-100 D, forkrop afhentet i Frankrig. Flygruppen har påbegyndt renoveringen, som skal afsluttes med et komplet F-100 D fly. Efter færdiggørelsen skal flyet males i ESK 727`s farver og tildeles nr. G Super Sabre TF-100 F nr. GT-870 (FSNSKP). Flyet, der har stået som Gate Guard ved ESK 730, blev afhentet, planerne demonteret og renoveringen påbegyndt. Flyet skal være et halvt fly (forkrop) placeret på en transportvogn til brug for evt. udstilling. Transportvognen fremstilles af Flygruppen. Super Sabre TF-100F nr. GT-908 (FSNSKP). Flyet, der har stået som Gate Guard ved ESK 727, har fået demonteret canopyen og de få instrumenter, der var tilbage. Nu er flyet skrottet og afhentet af Orlas Produkthandel fra Bjerringbro. Undervisningstavler til F-100 fly. (FSNSKP). Tavlerne er modtaget fra FSNSKP-MT (Træningssektionen) og er under reparation og modifikation. Mannequinder (FSNSKP Genbrug). Søges tilvirket som pilot-attrapper til brug som piloter i katapultsæder på udstillingsfly. Registrering Team Tordenjet s registratorer har i årets løb deltaget i flere kurser på FSN Skalstrup og på FSN Skrydstrup (i Team Tordenjet s lokaler). Kurserne omhandlede registrering af de indsamlede museale effekter, samt hvordan disse oplysninger skal beskrives og videresendes til en database på FSN Skalstrup; men metoden er jo ikke statisk, siger man fra Skrydstrup, så man forventer, at der sikkert sikkert komme ændringer hen ad vejen. Det nævnes i øvrigt, at Team Tordenjet i meget lang tid har ventet på at blive koblet på Internettet. Dette er nu omsider sket, onsdag den 11. oktober 2006, men er pt. ikke aktiveret grundet manglende produktnøgle. Når denne mangel er afhjulpet, kan man så begynde at kommunikere med databasen og mange øvrige pc-brugere i FLV regi. 17

18 Værkstedsgruppen Karup Herfra beretter man om et turbulent år. Det skyldes ikke, at der ikke har været nok at lave - tværtimod: RF-84F er blevet samlet, og efter megen møje og besvær er den blevet malet og derefter sat i en shelter med henblik på senere at blive skilt ad igen for transport til Stauning. Turbulensen skyldes mere, at sidst i januar fik de fra gruppen, der normalt arbejdede i Hangar 15, at vide, at de skulle flytte derfra og over i det gamle garageområde på den anden side af landevejen ved Gedhusvagten. Det skulle ske i uge 7, så der var tre onsdage til at pakke det hele sammen. Det var et meget kort varsel, men med stor hjælp fra folk fra Flyvevåbnets Historiske Samling fik man da flyttet og er i dag godt tilfreds med det bytte, der er gjort, selv om der stadig er en del ting, der skal sættes på plads. Mens man fik sig indrettet i de ny omgivelser, stod RF-84 stadig og ventede på at blive adskilt for transport til Stauning. Det kunne ikke lade sig gøre dér, hvor den stod, så den skulle først flyttes over i en anden shelter, og det værkstøj, der skulle bruges, skulle findes frem fra flyttekasserne. Men det lykkedes, og flyet blev transporteret til Stauning. I juni måned fulgte folk fra gruppen efter dertil, og man fik flyet samlet igen og sat kokarder, nummer og bemaling på, så det var klar til den store indvielse af museet den 12. september. Udover RF-84 har gruppen også gjort en fotobus klar, og den er transporteret til Stauning, hvor den er en del af det setup, der hører med til RF-84 F. Der er kælet for detaljerne Holdet fra Karup kunne markere, at RF-84F nu var kommet på plads i Stauning 18

19 En del af folkene fra Værkstedsgruppen har afmonteret bagkrop og planer fra en F-100. Planerne skal til Skrydstrup, hvor de skal bruges til en F -100, som værkstedsgruppen dér er i gang med at renovere. De samme folk er også i gang med at renovere et tosædet F-100 cockpit, som er malet i ESK 727 s farver. Det mangler endnu at få monteret sæder og instrumenter, hvorefter det skal udstilles ved Gedhus-museet. Draken Team Karup - kan berette om et godt og aktivt år. Flyene er i fin stand, og ved flere lejligheder bliver de præsenteret for flyvestationens gæster. Den nye organisation på flyvestationen betyder, at der bliver mangel på plads, så alle bygninger og shelters skal ryddes for gammelt materiel. Lageret i Bygn. 402 skal flyttes over landevejen i Gedhus. Endnu nogle Draken-fly er udlånt - således A-006 til Bornholm og AR-104 til det, der tidligere hed Per Udsen i Grenå, og som i dag er en afdeling af TERMA A/S. Tilbage på Flyvestation Karup er herefter kun 109, 112, 113 og 158, og Teamet har fået lov til fortsat at beholde Shelter 152 som hangar for 113 og 158. Fremover skal FLYHIS imidlertid også have plads i denne shelter til to F- 104 fly, og det betyder, at der ikke længere vil kunne arbejdes med eftersyn og tages imod gæster i samme omfang som tidligere. Folk fra Teamet har været i Stauning for at montere efterbrænder i A-009, som derefter er indgået i Flyvevåbenmuseet. Endvidere deltog man i åben hus-dagen på Flyvestation Skrydstrup med et Drakencockpit og en flightsimulator samt med DVD-flim 19

20 25 år i Gedhus Allerede i 1979 blev der taget initiativ til stiftelsen af Flyvestation Karups Flyvehistoriske Forening, som fortsat eksisterer i bedste velgående med en stabil medlemsskare. Den 16. december 2006 er en mærkedag i foreningens historie. Den dag vil man nemlig kunne markere, at det er 25 år siden, at foreningen fik stillet Gedhusvagten til rådighed til indretning af museum. Og netop her i jubilæumsåret er der skabt væsentligt bedre rammer om udstillingen af fly og materiel, end man tidligere har haft. Der er blevet lagt gulv i den gamle staklade, og den har fået monteret sider og lagt nyt tag, så der er skabt gode forhold for de forskellige former for materiel, som den rummer. Desuden er den store telthangar gjort færdig - bl.a. med indlagt lys, så flyene, der hidtil har ført en kummerlig tilværelse udendørs, nu er kommet under tag. Endelig har de nye vejanlæg omkring Gedhusvagten skabt bedre adgangsforhold også til museet, og alt dette tilsammen gør, at man har gode forventninger om, at det hidtidige besøgstal på mellem to og tre tusinde årligt vil stige fremover. S-55 Opsund Aircraft Display Team Efter at have gennemført istandsættelsen af Gloster Meteor Mk.8, halenummer 499, var Videbæk Ungdomsskoles elever og voksne tovholdere enige om, at man var klar til et nyt projekt efter en kort pause. De mange gode timer med selve renoveringen (pladearbejde, opretning, spartling, maling osv.) samt de mange oplevelser med holdet havde været en rigtig succeshistorie. Nu er vi jo en kommunal Ungdomsskole, som kun har eleverne til låns om aftenen, hvis de selv melder sig på flyholdet (som vi har givet kælenavnet Opsund Aircraft Display Team grundet hjemsted på Opsund gl. Skole ved Videbæk). Elevtallet og sammensætningen kan derfor variere fra sæson til sæson. Nogle elever var med hele vejen andre kom med og deltog i en kortere periode. Uanset grad af indsats altid med flot resultat og med respekt for det historiske materiale, vi havde mellem hænderne, og som ikke uden videre kunne erstattes. Et godt og opdragende aspekt i relation til smid-væk-ungdomskulturen! Helikopterprojektet startede i 2003 med afhentning på FSN.KAR, 20

21 hvor vi i samarbejde med Lars Søe fra FLYHIS blev enige om rammerne omkring arbejdet. Den anden samarbejdspartner var som bekendt Dansk Veteranflysamling Stauning, som jo slutteligt skulle fremvise S-884 i deres museum. Der har deltaget omkring 20 elever og 5 voksne på dette projekt. Tovholder og ansvarlig var Per Ørum, ungdomsskolelærer. Selv om flyet jo stod flot og præsentabelt til indvielsen af det nye Flyvevåbenmuseum den 12. september 2006, er det ingenlunde færdigt. Der resterer stadig en del istandsættelse og klargøring indvendigt. Dog er instrumentering i cockpittet næsten komplet. Det er målet, at S-55 eren skal stå med døren åben og invitere publikum indenfor, hvor en dvd med billeder og filmklip og et pænt højt lydtryk med S-55-lyd vil give gæsterne en illusion om en autentisk helikopter-oplevelse. Også en multimediemæssig og kildemæssig/historisk spændende opgave med moderne museumspædagogisk tilsnit, hvor alle sanser påvirkes af indtryk. Idet de 5 kommunale ungdomsskoler i Egvad, Skjern, Videbæk, Holmsland og Ringkøbing gl. kommuner fusionerer pr. 1. januar, er der dannet grundlag for, at flere unge kan få glæde af deltagelse på holdet og de mange oplevelser, ture og besøg, som ligger i slipstrømmen på det næste flyprojekt. Forhåbentligt til glæde og gavn for Flyvevåbnet og Flyvevåbenmuseet i Stauning. John Jensen Pt. leder af Videbæk Ungdomsskole Pr. 1. januar 2006 leder af Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole Afmontering før rensning. Udstillingsklar i Stauning. 21

22 Jagergruppen i Stauning Også for gruppen af frivillige i Stauning blev 2006 et særdeles travlt år. Bevidstheden om, at der skulle være indvielse af museet den 12. september pressede på. Inden da skulle C-47 / K-687 helst være færdig, men som tiden nærmede sig, måtte man erkende, at det kunne ikke nås. Man ville nemlig på ingen måde gå på kompromis med kvaliteten i det arbejde, som hvert enkelt medlem af gruppen lagde både tid og sjæl i - og dertil også ganske betydelige udgifter til kørsel, da alle kommer langvejs fra. Derfor blev arbejdet koncentreret om at få kroppen gjort færdig, og det lykkedes da også stort set. Der manglede kun at få malet day-glow felter på næsen og omkring halen. Lærredsarbejdet på højde- og sideror er færdigt, og rorene er blevet monteret, og påsætning af decals er påbegyndt. En del af gruppens medlemmer havde i øvrigt, hvad de selv betegner som nogle gode dage sammen med folk fra Flyvevåbnet, da man i fællesskab klarede det ganske betydelige arbejde med at flytte fly fra den gamle over i den ny hal og få dem placeret sammen med de mange nyankomne, så alt var klar til indvielsen. I efteråret er man så begyndt på vingerne til C-47. De trænger til en kærlig hånd med afslibning og en gang maling. Hvornår dette arbejde kan være færdigt, er lidt usikkert, for der er også andre opgaver, som skal varetages - blandt dem er at holde de militære fly i udstillingen rene for støv. Restaureringen af K-687 tog lidt længere tid end beregnet, for der blev ikke gået på kompromis med kvaliteten. Det var hårdt arbejde, men gode dage, da man sammen med folk fra Flyvevåbnet fik de mange fly på plads i udstillingen. 22

23 Luftforsvarets Veteraner, Skalstrup De tidligere raketfolk på Skalstrup har fået etableret en både talrig og effektiv forening, hvor der gøres meget ud af både det faglige og det sociale. Hvad det første angår, har Luftforsvarets Veteraner organiseret sig med en række udvalg: Fra besøget i El Paso Udvalg for registrering og beskrivelse af effekter Formand Aase Schioldan Udvalg for HAWK system vedligeholdelse på Stevnsfort Formand V.A.S. Møller Udvalg for beskrivelse af Luftforsvarets historie Formand Kaj Larsen Udvalg for arrangementer/aktiviteter Formand Claes T. Hansen Museumsudvalg Formand Holger Thuesen Og hvad det mere socialt prægede angår, kan bl.a. nævnes en særdeles vellykket høstfest med 63 deltagere og en tur til El Paso i Texas med 20 deltagere, som genså de steder, hvor mange af dem i sin tid modtog deres første uddannelse vedr. de dengang nye raketvåben. Koldkrigsmuseum på Stevnsfort En stor del af foreningens aktiviteter har allerede i den forløbne tid drejet sig om et kommende Koldkrigsmuseum på det tidligere Stevnsfort, hvor der på det seneste har været en meget positiv udvikling. Således har Sammenlægningsudvalget for Ny Stevns Kommune pr. 15. juni 2006 besluttet at støtte etablering og drift af dette museum, som også inkluderer det gamle ESK 541 site. Dette betyder, at der nu er skabt sikkerhed for, at projektet med Koldkrigsmuseum bliver etableret i den såkaldte Undergrunden (tidligere Sundets Marinedistrikt) og med Det Jordbaserede Luftforsvar (JBL) på overfladen. Koldkrigsmuseet på Stevnsfort startede som et meget ambitiøst projekt med et overslag på 32 mio. kr., idet der bl.a. skulle etableres flere nødudgange og affugtningsapparatur m.v. i Undergrunden, ligesom der skulle gennemføres en renovering og ombygning af Assembly - bygningen i ESK 541 siten. Det stod imidlertidig hurtigt klart, at et så 23

24 stort et beløb ville der ikke kunne fremskaffes på den korte tid, der var til rådighed, hvorfor projektet blev barberet ned til ca. 6 mio. kr. Østsjællands Museum har arbejdet hårdt for at fremskaffe de ca. 6. mio. kr. bl.a. gennem sponsorer og fonde. Der er bl.a. ydet en ½ mio. kr. fra Rødvig Ferieby og 2 mio. kr. fra Nordea Danmark Fonden, og 15. november 2006 faldt det økonomiske på plads med et bidrag på 3 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Herudover er der ydet støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kulturministeriets Provinspulje og Stevns Kommune. Til projektet er øremærket diverse HAWK materiel, som p.t. er placeret i Tune eller på Flyvestation Skalstrup (FSNSKL). Det er hensigten allerede i år at få flyttet de tre missiler (NIKE Hercules NIKE Ajax HAWK), som p.t. er placeret ved Centerbygningen på FSNSKL, til Stevns. Endvidere skal også HAWK shelters flyttes til Stevns i år. Det øvrige HAWK materiel vil blive flyttet og opmagasineret på Stevns hurtigst muligt, men bliver først placeret på de endelige positioner i foråret Koldkrigsmuseet vil starte langsomt op med gruppevis rundvisning i sommeren Status for museumsfly og -genstande FLYHIS er blevet forespurgt af direktør Breinegaard fra Danmarks Tekniske Museum om muligheden for at lave 25 års kontrakter i lighed med dem, der er indgået med museet i Stauning, for følgende fly: Sirkorsky S-55 redningshelikopter Dakota DC-3 i DDL farver Catalina PBY 6 A Begrundelsen for denne forespørgsel er, at museet ønsker en langsigtet strategi for deres udstillinger sammenholdt med, at der er tale om tunge genstande som er svære at omfordele. 24

25 Ønsket er imødekommet for Sikorsky S-55 og Dakota DC-3, men afslået for Catalina ens vedkommende. Dette begrundes i, at der for de to førstnævntes vedkommende er tale om dubletter, samt at de passer ind i konceptet på Teknisk Museum. For Catalina en gælder det, at den er det eneste eksemplar i Danmark, og at den bedre bruges til at illustrere flyvningerne i Nordatlanten, hvor typen befandt sig i ca. 70% af dens tjeneste. Kontrakten på tre år for denne og for de resterende genstande forlænges efter ønske på normale vilkår. Efter åbningen af Flyvevåbenmuseet er der fra Museet i Stauning udtrykt ønske om at få et tillæg til den indgåede kontrakt på 25 år, således at den også kommer til at omfatte de opstillede genstande som kanoner, radar, køretøjer osv., fordi disse genstande er med til at give helhedsindtrykket af Flyvevåbnets historie. Der er nu udarbejdet et sådant tillæg til kontrakten for disse tunge genstandes vedkommende, mens alle genstande i montrer samt uniformer og små effekter fortsat vil være udlånt til Stauning på gældende standardbetingelser. Efter aftale med direktør Breinegaard er Hunter E 401 flyttet fra Danmarks Tekniske Museum i Helsingør til Stauning. Fra Frankrig er nu hjemtaget en ensædet F-100D Super Sabre. Dette bevirker, at FLYHIS nu kan skrotte en del af de temmelig ringe tosædede TF-100 D Super Sabre, således at der vil være en tosædet TF-100D GT- 927 til Tøjhusmuseet og en etsædet F-100D til Flyvevåbenudstillingen i Stauning. En forkrop vil tilgå museet i Gedhus, og en forkrop vil forblive på Flyvestation Skrydstrup. Efter aftale med museumsinspektør Thomas Pedersen overfører Flyvevåbnet TF-100D Super Sabre GT 927 til Tøjhusmuseets depot på Tirstrup, og Piper Cub en overføres til FLYHIS område i Gedhus, da FLYHIS skal rømme to sheltere på Karup, fordi al opbevaringskapacitet dér skal bruges operativt. Da museumsinspektør Thomas Petersen har erfaret, at S-61 U-240 ikke vil være komplet efter udfasningen, da dele fra den bruges som reservedele til at holde de resterende flyvende, har FLYHIS 25

26 leder og Thomas Pedersen aftalt, at man laver et bytte, således at Tøjhusmuseet får den komplette helikopter, der skulle være tilgået FLYHIS (nummer tilgår), mens U-240 tilgår Flyvevåbnets Historiske Samling. Dette bytte afstedkommer, at det bliver U-240, som bliver tilbageført i orange bemaling og får permanent plads på Flyvevåbnets museumsudstilling i Stauning. Dette projekt er igangsat ved hjælp af Hovedværksted Værløse, pensionistgruppen på Værløse samt Jagergruppen fra Stauning. I august og september har FLYHIS tilbageleveret ni komplette fly i absolut miserable stand til den amerikanske ambassade, da disse fly var MAP materiel. Ambassaden har efter aftale foranlediget flyene destrueret ved af dem godkendt produktforretning. På denne måde er der ved være ryddet op i alle skrot-fly på samtlige flyvestationer, således at de ikke længere udgør en fare for miljøet Tiltag i den museale verden Under denne overskrift blev det i årsskriftet for 2005 oplyst, at der var aftalt et møde den 30. november 2005 mellem Flyvevåbnets Museumskommission og den gruppe, der arbejder for etablering af et flymuseum på den nu nedlagte Flyvestation Værløse. På dette møde blev gruppen informeret om, at Flyvevåbnet ikke har nogen færdige fly at stille til rådighed for et sådant museum, da alt er udlånt. Der er imidlertid enkelte typer, der vil kunne udstilles efter en istandsættelse, som må fortages af den pågældende gruppe. Der er også en del andet materiel, der kan stilles til rådighed, således at der i givet fald vil kunne fremvises en del Flyvevåben-relateret materiel. Gruppen ønskede et møde med de etablerede museer, som har lånt materiel af Flyvevåbnets Historiske Samling. Dette møde fandt sted den 20. januar i år ved Flyvertaktisk Kommando. Her fremlagde de etablerede museer, hvad deres visioner er for fremtiden, og hvad der måtte være af disponibelt materiel. 26

27 Senere har der den 21. marts - efter ønske fra Flyvertaktisk Kommando - været afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra den nye Furesø kommune og gruppen på Værløse med det formål, at FTK også kunne orientere kommunen om, hvad der vil være til rådighed af fly og materiel. Samtidig skal det ses med baggrund i et ønske hos FTK om indsigt i, hvad der er status m.h.t. bygninger og driftstilskud samt midler til opbygning af udstillingen. Ved mødet kunne det meget hurtigt udledes, at de kommunale deltagere havde stor respekt for Værløse-gruppens planer, men at de intet kan love inden for de næste fem år, da de hverken ved, hvad de overtager på flyvestationen, eller hvornår de overtager det. Som noget af en overraskelse for de fleste oplyste formanden for Værløse-gruppen, at de havde været til møde på Tøjhuset og var blevet orienteret af direktør O. L. Frantzen om, at Tøjhusmuseet skulle have Hangar 46 samt omliggende faciliteter til deres Forsvarshistoriske Museum. Dette var en nyhed for Værløse Kommune, der måtte meddele, at det kendte man intet til. Konklusionen efter disse møder må være, at der næppe vil kunne realiseres noget museumsmæssigt på Værløse de første fire til seks år, og når - eller hvis - det sker, vil det blive på Tøjhusmuseets præmisser. Efterfølgende er der fra Tøjhusmuseet kommet et udstillingsoplæg, der kan ses og studeres på hjemmesiden Her kan det læses, at Tøjhusmuseet har klare planer for et forsvarshistorisk museum, og at dette projekt, som det står skrevet i den lokale presse, har en rimelig chance for at blive til virkelighed. I den forbindelse vil det, der skal bruges af materiel fra Flyvevåbnet, være forholdsvis begrænset, da Tøjhusmuseet allerede har fået overdraget det meste af det, de ønsker udstillet, som kulturbevarings-eksemplarer. Vi i pensionistgrupperne skulle i sammenhæng med museumsplanerne på Værløse ikke få nogen opgaver, da det er en udstilling, som Tøjhusmuseet helt og holdent selv vil stå for. Det eneste kan måske være et lokalt islæt, som vi kan forsøge at hjælpe med ved hjælp af Værløse-gruppen, der efterhånden har en del lokalhistorie indsamlet af dem selv og af FLYHIS i samarbejde Delte meninger At det ikke er alle, der synes lige godt om kvaliteten af det restaureringarbejde, der er udført, og om placeringen af Flyvevåbenmuseet i Stauning, fremgår af et indlæg fra arkitekt Ole Rossel i november-nummeret af Kongelig Dansk Aeroklubs medlemsblad Flyv. En kopi af dette indlæg bringes på de følgende sider. 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2011

Møde for arbejdsgrupperne 2011 I var der igen deltagelse fra FTK's ledelse i årets ledermøde. Men som det fremgår af billedet, var der denne gang endnu større deltagelse end tidligere. Til stede var nemlig foruden chefen GM Henrik Røboe

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup

Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet har til huse på Flyvestation Skrydstrup Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA) holder til i henholdsvis bygning 349 (BYG

Læs mere

Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni.

Foto på bagsiden: Kranen Dino var det bogstavelig taget store blikfang for FLYHIS udstilling ved åbent hus på FSN Karup i juni. FLV Historiske Aktiviteter 2005 1 Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2005 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B.

Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004. Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen. Redaktion og layout: B. FLV Historiske Aktiviteter 2004 1 . Flyvevåbnets Historiske Aktiviteter 2004 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Flyvevåbnets Trykkeri, Karup

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum

TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum JUBILÆUM 1992-2012 Flyvestation Skrydstrups gamle vartegn TEAM TORDENJET Udgivet i anledning af TEAM TORDENJETs 20 års jubilæum Redaktion: Bent Erdland og Jørgen Thingvad Foto: Arno Dreyer Redigering og

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse

Status på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse 30. juli 2007 /lech på leje og brug af bygninger og arealer på Flyvestation Værløse Juli 2007 I det følgende gives en oversigt over en række organisationer og foreninger, som pt. har til huse på flyvestationen.

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010

Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 FLV Historiske Aktiviteter 2010 Flyvevåbnets Historiske Aktíviteter 2010 Ansvarshavende redaktør: Seniorsergent L. Søe-Jensen Redaktion og layout: B. Aalbæk-Nielsen Tryk: Forsvarets Trykkeri, Karup Foto

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho i september 2011 Til naboerne til Kåverbjerget! Fra pressen, forskellige informationsmøder i Sønderho og sandsynligvis fra byggepladsen ved Sønderho

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Formandsberetning 2013

Formandsberetning 2013 Formandsberetning 2013 Det er nu godt 1 ½ år siden, at arkivet flyttedes fra Ellebo til Åvangen her i Svebølle. Vi er meget glade for de lokaler, vi nu råder over, og vi føler os alle godt tilpas, hvor

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Indledningsvis indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Afrikaskolen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Dagsorden 1. Orientering fra bestyrelsesmøde den 10. febr i Fonden 2. Evaluering

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. På generalforsamlingen sidste år indledte jeg med at sige, at det har været et spændende år i Frivilligcenter

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl

DaFU kalenderen: Bestyrelsen har løbende opfordret repræsentantskabsgrupperne til at fremsende deres årsaktiviteter til for snarlig indl DaFU BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er oplistet i de nedenstående kategorier, som DaFUbestyrelsen har drøftet og har arbejdet med i det forgangne år 2010: Afholdte møder: Bestyrelsen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle

I den forløbende periode har Nina. Udover den fysiske deltagelse lægger. Som bekendt er vores sæson fra. I mange år har vi udbudt kulturelle 50 år 1966 2016 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Det er med stor glæde og stolthed, at Bestyrelsen i Pensionist Idræt kan fejre Pensionist Idræts 50 års jubilæum

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6

Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 FURESØ KOMMUNE Miljø- Teknik- og Flyvestationsunderudvalget 7. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 4 Værløse Rådhus, Mødelokale 6 Medlemmerne mødt. Mødet hævet kl. 20.50. Punkt 2 flyttet til behandling. Punkt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin.

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin. 9. september 2014 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Bygning og Design Sagsbehandler: Ulrik Abild, 41 20 67 00 Åbent magasin på Flyvestation Værløse Nationalmuseet udstiller løbende alene ca. 1

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 137 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere