Brugsanvisning. Induktions kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Induktions kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Brugsanvisning Induktions kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation Enfaset forbindelse Tilslutning af elkablet Betjening 5 Kontrolpanel Kogezonernes størrelse Start og anvendelse 7 Kogepladerne tændes Kogezonerne tændes Opkogningsautomatik Varmeelementer Indstilling af tilberedningstid Indstilling af mere end en tilberedningstid Ændring af indstillet tilberedningstid Aktivering af lås Kogepladen slukkes Demonstrationsprogram Den glaskeramiske kogeplade Sikkerhedsanvisninger Praktiske råd og anvisninger 11 Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse af apparatet Forholdsregler og anbefalinger 12 EU direktiver Sikkerhedsanvisninger Bortskaffelse Sluk for apparatet Rengøring af apparatet Den rustfri ramme Afmontering af kogepladen Teknisk beskrivelse af modellerne 13

2 Installation! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. Kogepladen skal anbringes på en sådan måde, at der er mindst 20 mm mellem apparatets bund og skabet nedenunder. Skuffe/Skab Opstilling! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning).! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade. Indbygning Denne kogeplade kan indbygges Bordpladen skal være fremstillet af et materiale, der kan modstå temperaturer på op til 100 C. Hvis kogepladen installeres over en ovn, skal ovnen være udstyret med et køleluftsystem Kogepladen bør ikke indbygges over en opvaskemaskine. Såfremt man alligevel vælger at gøre dette, skal der anbringes et vandtæt lag til at adskille de to apparater. Afhængigt af hvilket apparat der skal installeres, skal indbygningshullet have følgende dimensioner: Ovn Fastgørelse Apparatet skal indbygges i en fuldstændig flad overflade med god støtte. Deformation, der opstår på grund af ukorrekt indbygning, kan ændre kogepladens egenskaber og påvirke dens ydeevne. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z Ventilation For at sikre korrekt ventilation og for at forhindre overophedning af overfladerne omkring apparatet er det vigtigt, at følgende retningslinier følges: Kogepladen skal anbringes mindst 40 mm fra bagvæggen eller anden vertikal overflade. 2

3 Der skal tages højde for bærefladens tykkelse, når man vælger skruer til at fastgøre beslagene: 30 mm tykkelse: 17,55 mm skruer 40 mm tykkelse: 7,55 mm skruer Kogepladen fastgøres således: 1. Med fladbundende skruer fastgøres de 4 spændfjedre i hullerne på kogepladens sider. 2. Kogepladen isættes i den udskårne firkant i bordpladen med lette tryk langs kogepladens kant, således at den sidder godt fast i bordpladen 3. Gælder kun for kogeplader med forhøjede kanter: Når kogepladen er placeret korrekt i udskæringen, isættes 4 hægter i kogepladens nederste hjørner. Fastgøres med de lange skruer. Andre muligheder Ved følgende volt / frekvens: 400V 2+N ~ 50 Hz 230V 3 ~ 50 Hz 400V - 2+2N ~ 50 Hz Ledningerne adskilles og forbindes som anført i diagrammet nedenfor:! Skruerne til springfjedrene skal altid være tilgængelige.! Af sikkerhedsmæssige hensyn må kogepladen efter installation ikke komme i kontakt med elektriske dele.! Alle de af ovnens komponenter, der er afgørende for sikker drift af apparatet, må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. Elinstallation! Elinstallationerne til kogepladen og en eventuelt indbygget ovn skal føres særskilt; dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels for at gøre det lettere at tage ovnen ud. På apparatets nederste del sidder en samlingsdåse til de forskellige former for strøm (illustrationen er kun et eksempel og gengiver derfor ikke nødvendigvis det indkøbte apparat). Ved følgende volt / frekvens: 400V 3 - N ~ 50 Hz følges nedenstående fremgangsmåde:! Det medfølgende kabel egner sig ikke til denne installation. 1. Anvend et passende kabel (H05RR-F eller højere) med de rette mål (25 mm). 2. Med en skruetrækker trykker man let på samledåsens sider. (Se illustration) 3. Skru trådklemmeskruen og kontaktskruerne løs. Foretag den ønskede tilslutning (se skema). 4. Kablerne forbindes som anvist i skemaet. Når alle ledninger er forbundet, strammes skruerne. Enfaset forbindelse Kogepladen leveres fra fabrikken med et enfaset forsyningskabel, der er beregnet til en enfaset forbindelse. Ledningerne forbindes som vist i nedenstående diagram: 5. Fastgør tilslutningskablet og luk låget. 3

4 Tilslutning af elkablet Hvis apparatet skal tilsluttes direkte til hovednettet, anvendes en flerpolet kontakt med kontaktåbning på mindst 3 mm, der opfylder de gældende krav.! Det skal tilsikres, at der er foretaget korrekt elinstallation, som opfylder de gældende sikkerhedskrav. Inden apparatet tilsluttes til strømforsyningen, skal følgende betingelser være opfyldt: Stikkontakten skal have fornøden jordforbindelse i henhold til gældende krav. Stikkontakten skal være egnet til at klare den maksimale belastning anført i de tekniske informationer på apparatets typeskilt. Spændingen skal være som anført på apparatets typeskilt. Kogepladens stik skal passe til stikkontakten. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal det udskiftes med et egnet stik. Anvend ikke forlængerledninger, adaptere eller lignende.! Når apparatet er installeret, skal både ledning og stikkontakt være let tilgængelig.! Der må ikke være knæk på ledningen, og den må ikke være snoet.! Ledningen skal kontrolleres med jævne mellemrum. Ledningen må kun erstattes af en faguddannet tekniker.! Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af disse anvisninger. 4

5 Betjening Kontrolpanel Nedenstående beskrivelse af kontrolpanel er kun et eksempel, da kontrolpanelet kan variere fra model til model. Kontrollampe for kogezone Indikator for valgt kogeniveau Booster Indikator for valgt zone med tidsprogrammering Booster indikatorlys Timer Display Timer forøg tid ON/OFF F Valg af kogezone ON/OFF indikatorlys Indikatorlys for tastelås Kogeniveau regulering 0-9 Timer indikatorlys Kogetids programmering Timer reducere tid Tastelås Indikator for valgt kogeniveau I dette display ses det valgt kogeniveau Kontrollampe for kogezone Denne lampe viser valget af kogezonen Indikator for valgt zone med tidsprogrammering Disse fire lamper viser hvilken kogezone der er valgt for tidsprogrammering Timer Display Dette display viser den valgte kogetid i minutter. Timer forøg tid På denne knap forøges kogetiden ON/OFF Lampen viser om kogepladen er tændt eller slukket Indikator for tastelås Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret Kogetids programmering Indstilling af tid for kogezonerne Indikator for tastelås Denne lampe lyser hvis tastelåsen er aktiveret Kogetids programmering På disse knapper vælges styrkeniveauet Timer reduceret tid På denne knap reduceres kogetiden Indikator-lys for tid Lyser lampen er timeren aktiveret Kogeniveau regulering 0-9 På disse ti knapper vælges det ønskede kogeniveau Valg af kogezone Tryk på knappen for at vælge indstillinger for denne kogezone. Indstil herefter kogeniveauet. Booster (knappen ses ikke på billedet men er ved siden af knappen for valg af kogezone) Tryk for hurtig opkogning. 5

6 Start og anvendelse! Limen fra beskyttelsesfilmen anvendt til kogezonerne kan efterlade et fedtet lag på glaspladen. Det anbefales, at dette aftørres med et middel, der ikke indeholder skurepulver, inden apparatet tages i brug. I de første par timer apparatet er i anvendelse, kan det afgive en lugt af gummi, der dog hurtigt forsvinder.! Når kogepladen tilsluttes til strømforsyning, tændes alle kontrollamper og indikatorer på kontrolpanelet automatisk, og de lyser i et par sekunder. Kogepladen udsender en summelyd. Når alle kontrollamper og indikatorer slukker, er kogepladen klar til brug. Kogepladen tændes Kogepladen tændes ved at trykke på holdes nede i ca. et sekund. Kogezonerne tændes. Tasten Hver kogezones tændes ved at holdes tasten til den ønskede kogezone nede i ca. et sekund. Herefter vælges kogeniveau ved at vælge niveau mellem 0-9 på kogeniveau reguleringsknapperne. Opkogningsautomatik Denne funktion benyttes når hurtig opkogning er nødvendig. Aktiver og indstil varmeniveauet for den ønskede kogezone som forklaret ovenover. Tasten holdes inde i mindst 2 sekunder. Displayet viser et P som står for Power funktion, som er synligt indtil det ønskede kogeniveau er nået. For at deaktivere denne funktion holdes tasten inde i mindst 2 sekunder. Alternativt kan der vælges et andet kogeniveau, og opkogningsautomatikken slår automatisk fra. Varmelementer Afhængigt af modellen er det muligt at installere to forskellige former for varmelegemer: halogenvarme og strålevarme. Halogenvarme udstråles fra halogenlamper, der har de samme egenskaber som gasbrændere. De er lette at kontrollere, hvilket medfører, at varmestyrken meget hurtigt kan reguleres. Strålevarme består af en række spiraler, der sikrer, at varmen fordeles jævnt på grydens eller pandens bund. Strålevarme er ideel til langsom opvarmning af f.eks. gryderetter eller saucer. Indstilling ad tilberedningstid! Alle kogezoner kan programmeres til en tilberedningstid på mellem 1 og 99 minutter. 1. Kogepladen tændes, og den ønskede varmestyrke indstilles. 2. Tryk på, indtil der tændes lys i kontrollampen for den ønskede kogezone. 3. Tilberedningstiden indstilles på og. 4. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede. Køkkenuret begynder øjeblikkeligt at tælle nedad. Når den indstillede sluttid er nået, lyder en summelyd i omkring 10 sekunder, og konezonen slukkes. Ønsker man at indstille tilberedningstid for flere kogezoner, gentages den ovenfor beskrevne procedure for hver enkelt kogezone. Indstilling af mere end en tilberedningstid Display Hvis der er foretaget indstilling for mere end en kogezone, vises data for kogezonen med den kortest resterende tilberedningstid. Lyset i kontrollampen svarende til den pågældende kogezone vil være tændt. Lyset i kontrollamperne svarende til de øvrige indstillede kogezoner blinker. Tryk på for at kontrollere den resterende tilberedningstid for de øvrige kogezoner. Tilberedningstiden for kogezonerne vises i urets retning begyndende med den forreste venstre kogezone. Ændring af indstillet tilberedningstid 1. Tryk på indtil displayet viser den tilberedningstid, der skal ændres. 2. Indstil ny tilberedningstid med og. 3. Tryk på igen for at bekræfte det indstillede. Hvis man ønsker at annullere en indstilling, følges proceduren beskrevet ovenfor indtil punkt 2. Her trykker man samtidigt på og. Displayet viser nu 0, og indstillingen er annulleret. 6

7 Aktivering af lås Når kogepladen er tændt, er det muligt at låse betjeningspanelet for at forhindre, at der utilsigtet indstilles på kogezonerne (af børn, ved rengøring, osv.). Induktionskogeplade For at opnå det bedste resultat med kogepladen, bør følgende retningslinier altid følges: Tryk på -tasten for at låse kontrolpanelet. Herefter tændes indikatorlyset over tasten. Hvis man ønsker at indstille på en tast (f.eks. for at slukke for en kogezone), frakobles låsefunktionen ved at trykke på -tasten i et par sekunder. Indikatorlyset slukkes og funktionen er ikke længere aktiv. Kogepladen slukkes Tryk på for at slukke apparatet. Hvis låsen er tilkoblet, vil betjeningstasterne forsat være låst, når apparatet tændes igen. Låsen skal frakobles, inden betjeningstasterne kan anvendes. Demonstrationsprogram Når demonstrationsprogrammet er indstillet, synes kogepladen umiddelbart at fungere normalt ved tryk på tasterne, men varmeelementerne udsende imidlertid INGEN varme. Ved hjælp af demonstrationsprogrammet kan De blive fortrolig med ovnens procedurer. Kogepladen skal være tændt for at demonstrationsprogrammet kan startes. Tryk på og i 6 sekunder. Lysene ved tasteturlås og ON/OFF lyse i et øjeblik. Tryk herefter på. Displayet viser skiftevis De og MO. Kogepladen slukkes. Når kogepladen tændes igen, kører demonstrationsprogrammet. Annullering af demonstrationsprogrammet: Når kogepladen er tændt, og låsen for betjeningspanelet er tilkoblet, gentages den ovenfor beskrevne fremgangsmåde. Displayet viser skiftevis DE og OFF. Kogepladen slukkes. Næste gang der tændes for kogepladen, vil den fungere normalt. Brug altid en fladbundet gryde eller pande, der står godt på overfladen. Anvend altid en gryde eller pande, der er stor nok til at dække hele den anvendte kogezone. Derved sikres bedst energiudnyttelse. Sørg for, at grydens/pandens bund altid er ren og tør, så der sikres god kontakt mellem kogepladens overflade og gryden/panden. Det medvirker også til at forlænge levetiden for selve apparatet og for gryden/panden. Anvend aldrig gryder/pander, der har været brugt på et gaskomfur. Gaskomfurets høje varme kan have ødelagt grydens/pandens bund. Når sådanne gryder/pander anvendes på en glaskeramisk overflade, kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat. Når der tændes for en kogezone, skal der altid sættes en gryde eller pande på pladen, fordi den varmer op og hurtigt når den maksimale varmestyrke, hvilket kan beskadige varmeelementerne.. Boosterfunktion Denne funktion skal bruges når hurtig opkogning er nødvendigt. Kogepladens effekt stiger til 2000 W eller 3000 W alt efter kogepladens størrelse. Når funktionen er aktiveret lyser knappen. Funktionen slukker automatisk efter 4 min. Denne funktion har indvirkning på de andre kogezoners effekt som reduceres imens funktionen er aktiveret. 7

8 Meget høj varme b Trykkoger, friture, grill og hurtig opkogning. Høj varme Madlavning ved høj varme, eks. bøffer, fiskefilet eller spejlæg Opkogning af eks. vand (pasta, ris, grøntsager) mælk Middel varme Langsom opvarmning med tykbundet gryder og kassaroller Opvarmning af mælk i sutteflasker Trykkoger Svag varme Langsom opvarmning Meget svag varme Smeltning af chokolade Holde mad varmt 8

9 Sikkerhedsanordninger Restvarmeindikatorer Selv efter at kogezonen er slukket, vil indikatoren være tændt for at advare om, at zonen stadigvæk er varm, og at temperaturen er over 60 C. Indikatorlyset er en advarsel om, at man risikerer forbrænding, hvis man berører den pågældende kogezone. Automatisk slukning Hvis kogepladen er tændt, men ikke har været i brug i ca. 2 minutter, låses betjeningspanelet. Hvis der fortsat ikke er nogen aktivitet i ca. 4 minutter, slukkes kogepladen automatisk. Beskyttelse mod overophedning Langvarig brug af kogepladen kan resultere i overophedning af de elektroniske komponenter. Hvis dette skulle ske, er apparatet forsynet med an anordning, som bevirker, at varmestyrke i de forreste kogezoner reduceres (til ca. 3), indtil temperaturen har nået et mere sikkert niveau. Automatisk slukning af kogezonerne Kogepladen er forsynet med an sikkerhedsanordning, der automatisk slukker kogezonerne, hvis de har været tændt på et givet varmestyrkeniveau i et vist tidsrum. Når denne sikkerhedsanordning er trådt i kraft og automatisk slukker en kogezone, viser displayet TI og ME skiftevis. Varmestyrke Driftstid i timer Varmestyrke Drifttid i timer Summetone Det kan også være tegn på en uregelmæssighed, hvis summetonen lyder. En genstand (en pande, gryde eller lignende) har været placeret på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder. Der er spildt noget på betjeningspanelet. En af tasterne har været aktiveret for længe. Hvis summetonen ly der, kan man søge at afhjælpe et af ovennævnte forhold. Kontrolpanelet låses automatisk i ovennævnte situationer. Betjeningspanelet aktiveres igen ved at trykke på. Kogepladen fortsætter herefter. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, fortsætter summetonen, og kogepladen slukker til sidst automatisk 9

10 Praktiske råd og anvisninger! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje. Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver: - 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer, - 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, - 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer. Sikkerhedsanvisninger Denne ovn er fremstillet til almindeligt husholdningsbrug og ikke i erhvervsmæssigt øjemed. Apparatet må ikke opstilles udendørs, heller ikke i overdækkede områder. Det er farligt at udsætte apparatet for regn og storm. Berør aldrig apparatet, hvis De har våde hænder eller fødder. Apparatet skal anvendes af voksne personer og udelukkende til tilberedning af mad i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinier. Apparatet må ikke anvendes som køkkenbord eller skærebræt. Den glaskeramiske plade kan modstå mekaniske stød, men der kan opstå revner (eller brud), hvis kogepladen rammes af en skarp genstand eller lignende. Hvis der opstår revner eller brud i kogepladen, skal strømmen til apparatet afbrydes øjeblikkeligt. Kontakt et servicecenter. Sørg for, at ledninger eller lignende til andre elektriske apparater ikke kommer i berøring med kogepladen. Husk, at kogezonen forbliver varm i mindst en halv time, efter den er slukket. Restvarmeindikatoren er en påmindelse om, at kogezonen er varm (se afsnittet om start og anvendelse). Læg ikke genstande der kan smelte på kogepladen. Det gælder for eksempel plastikredskaber, sukker eller sukkerholdige produkter. Såfremt en væske koger over på overfladen, bør dette fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med brug af en særlig skraber for ikke at beskadige overfladen. Sørg for, at pande- og grydehåndtag altid peger ind mod kogepladens midte for at forhindre ulykker. Træk ikke i ledning eller stik og skub ikke apparatet for at tage stikket ud. Afbryd strømmen til apparatet eller tag stikket ud, inden der udføres rengøring og anden vedligeholdelse på apparatet. Bortskaffelse Bortskaffelse af emballagen skal ske i henhold til gældende lokale regler om genbrug. Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må elektriske hårde hvidevarer ikke bortskaffes som almindeligt usorteret affald. Gamle apparater skal indsamles særskilt med henblik på at optimere genbrug og genanvendelse af materialer fra apparatet og derved reducere de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Når apparatet er forsynet med et symbol, der forestiller en affaldsspand med et kryds over, betyder det, at apparatet ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugere kan bringe gamle apparater til de offentlige genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger, eller til detailhandleren ved køb af et tilsvarende apparat, såfremt den nationale lovgivning foreskriver dette. Alle større producenter af hårde hvidevarer er aktivt involveret i etablering og styring af indsamlingsordninger til bortskaffelse af udtjente apparater. 10

11 Forholdsregler og anbefalinger Sluk for apparatet Strømtilførslen til apparatet skal altid afbrydes, inden der udføres nogen form for rengøring, reparation eller anden vedligeholdelse. Rengøring af apparatet! Anvend aldrig skurepulver eller tilsvarende produkter, f.eks. grill- eller ovnrens, pletfjerner og skuresvampe på kogepladen. Selv de mildeste midler kan ridse kogepladens overflade og forårsage alvorlig beskadigelse.! Anvend aldrig damp- eller højtryksrensere til at rengøre apparatet. Som regel er det tilstrækkeligt at aftørre kogepladen med en fugtig svamp og eftertørre med køkkenrulle. Hvis kogepladen er smudset, rengøres den med et produkt, der er beregnet til rengøring af glaskeramiske overflader. Aftør grundigt bagefter. Madrester og snavs kan fjernes med en særlig skraber. Brug denne skraber hurtigst muligt; vent ikke nødvendigvis til kogepladen er helt afkølet. Det bedste resultat opnås ved at anvende en særlig ståluldspude særligt fremstillet til glaskeramiske overflader. Ståluldspuden opblødes i sæbevand.! Skraberen er meget skarp; vær forsigtig! Hvis plast eller sukker smelter ind på kogepladen, bør det fjernes øjeblikkeligt (mens pladen endnu er varm) med den særlige skraber for ikke at beskadige overfladen. Når kogepladen er ren, kan man påføre et særligt produkt, der beskytter pladen. Dette produkt efterlader en usynlig film på kogepladens overflade, der beskytter mod væske og andet, som spildes på pladen. Sørg altid for at rengøre kogepladen med rent vand og tør den grundigt, ellers kan rengøringsprodukter efterfølgende brænde sig fast på overfladen. Den rustfrie ramme (kun modeller med en ydre ramme) Rustfrit stål kan få varige pletter af hårdt vand, der får lov at sidde på overfladen i længere tid eller ved anvendelse af fosforholdige rengøringsprodukter. Efter rengøring tilrådes det at afrense og aftørre overfladen grundigt. Hvis der er spildt vanddråber på overfladen, bør det aftørres hurtigt og grundigt.! Nogle kogeplader er udstyret med en aluminiumramme, der ligner rustfrit stål. Til disse apparater bør der udelukkende anvendes rengøringsprodukter, som er egnede til aluminium. Afmontering af kogepladen Hvis det bliver nødvendigt at afmontere kogepladen, følges nedenstående retningslinier: 1. Skruerne der holder springfjedrene løsnes på hver side. 2. Skruerne der holder beslagene i hvert hjørne løsnes. 3. Tag kogepladen ud af udskæringen.! Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer efter hensigten, kontaktes det nærmeste servicecenter. 11

12 Teknisk beskrivelse af modellerne I nedenstående tabel vises data for to kogeplademodeller, herunder informationer om energiforbrug, varmelegemer og diameter for de enkelte kogezoner. Kogeplade Kogezoner KIO 644 DD Z/ KIO 744 DD Z Effekt (W) Bagerste venstre H B 2000* Bagerste højre H 2200 B 3000* Forreste venstre H 2200 B 3000* Forrest højre H 1400 B 2000* Samlet effekt 7200 H = Enkel zone B = Booster * = Denne effekt opnås når boosterfunktionen er aktiveret. 12

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KP 968 I MS (X)/DE. KOMFUR Brugsanvisning

KP 968 I MS (X)/DE. KOMFUR Brugsanvisning KP 968 I MS (X)/DE DK KOMFUR Brugsanvisning 1. Dette apparat er udelukkende fremstillet til brug i private husholdninger og ikke til anvendelse i erhvervsmæssigt øjemed. 2. Inden apparatet tages i brug,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Brugervejledning. asd. Code 252.103.12 RANGES WITH GLASS-CERAMIC TOP. Side 1 af 12

Brugervejledning. asd. Code 252.103.12 RANGES WITH GLASS-CERAMIC TOP. Side 1 af 12 Brugervejledning ~ ~ Code 252.103.12 RANGES WITH GLASS-CERAMIC TOP Mod. 65/40 PVE 90/40 PVE 110/40 PVE 65/70 PVE 90/80 PVE 110/80 PVE 65/70 CFVE 90/80 CFVE 70/40 PVE 70/40 PVE-T 90/80 CFVES 70/70 PVE 70/70

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30

Brugsanvisning DK. Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 Brugsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade TIP26, WIP30 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 BESKRIVELSE AF APPARATET... 5 TEKNISKE DATA... 5 KONTROLPANEL... 6 BETJENING... 6 TOUCH

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere