Montage. De nærmere specifikationer på produkterne fremgår af produktoversigter og datablade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage. De nærmere specifikationer på produkterne fremgår af produktoversigter og datablade."

Transkript

1 Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let etagedæk i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System Lofter. De nærmere specifikationer på produkterne fremgår af produktoversigter og datablade. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

2 Profiler og tilbehør Cprofil Cprofil anvendes til bærende indervægge, etagedæk og tage. Uprofil Uprofil anvendes til bærende indervægge, etagedæk og tage. IFB Monteringsvinkel IFB Monteringsvinkel, galv. stål, anvendes til samling af C og Uprofiler ved etagedæk og tage. Båndstål Båndstål anvendes til forstærkning af ikke understøttede pladesamlinger. Fås i ruller og afkortede længder. H 50/50 Anvendes til kantafslutning langs vægge. TZ Trapezplader Profileret stålplade TZ 0 eller TZ 45, galvaniseret stål anvendes til etagedæk. S 5 Monteringsprofil Monteringsprofil S 5 anvendes sammen med lydbøjle LB til etagedæk. LB Lydbøjle Lydbøjlen LB er et specieltudviklet ophængsbeslag, som kun passer til monteringsprofilet S 5. Trinlydsstrimler Knauf trinlydsstrimler, selvklæbende anvendes mellem Cprofiler og GF Floor Board. Trinlydsdug Knauf trinlydsdug er en letvægtsdug til trinlydsdæmpning mellem trapezplade og gulvplader. etagedæk VERS 90 65

3 Valg af montageprincip PÅ SIDEN AF VÆGGEN, PÅ STOLPEVÆG ELLER I KONSTRUKTIONSTÅL Profildimensioner og skrueantal iht. projektmaterialet. Etagedæk monteret på siden af bærende væg. På siden af væggen. Uprofiler monteres med C/C 5 profilskruer til væggens stolper. Ved massiv væg anvendes skudsøm eller plugs og skruer for at hæfte Uprofilet.. IFBvinkel fastskrues gennem U profilet med profilskruer. Ved massiv væg anvendes fx ekspansionsbolte eller limankre. Etagedæk monteret på siden af massiv væg. 3. Etagedækkets Cprofiler oplægges i Uprofilerne og fastgøres med C/C 5 profilskruer som vist på næste side. Ovenpå stolpevæg. Cprofilet ovenpå væggen monteres med C/C 5 profilskruer til væggens topskinne pr. max. 600 mm og danner bæring over åbninger i væggen. Etagedæk monteret ovenpå bærende væg.. IFBvinkel fastskrues til Cprofilet med C/C 5 profilskruer. 3. Etagedækkets Cprofiler oplægges og fastgøres med C/C 5 profilskruer gennem IFBvinklen ind i Cprofilet over væggen. Etagedæk monteret til konstruktionsstål. I konstruktionsstål. IFBvinkler skydes fast til konstruktionsstålets krop.. Etagedækkets Cprofiler oplægges og fastgøres til IFBvinklerne med skrue C/C 5. Se også side VERS 90 etagedæk

4 Montage af profiler PRINCIPDETALJE FOR SAMLING. Uprofil monteres med profilskruer.. IFBvinkel fastgøres med profilskruer igennem Uprofilet til stolpen. 3. Cprofil oplægges i Uprofilerne og fastgøres til IFBvinklen med profilskru er i henhold til tabel på side 56. Se også datablad Anvisning for profilskruer på knauf.dk 5 4 Sørg for rigtig placering af skruer: Skruer fordeles jævnt over hinanden på profilets krop. Brug altid skruemaskine med moment Uprofil. IFBvinkelbeslag 3. Cprofil 4. Profilskruer C/C 5 5. Bærende stolpeprofil SAMLING AF CPROFILER OVER VÆG Cprofilerne kan samles med overlæg over bærende vægge. Overlægget "a" og skrueantal udføres iht. projektmaterialet (se tabel på side 57). Cprofilerne skal altid placeres over stolperne med mindre der udføres dragerløsning med L 85profil. Fastgørelse til bærende stolpe iht. projetmateriale. Ved et enkelt gennemgående Cprofil forstærkes Cprofilets krop med en IFBvinkel og 4 skruer C/C 5 jævnt fordelt over profilets krop. a L 85 Cprofil placeret over stolper. Samling af Cprofiler over bærende indervæg. Cprofilerne fastgøres til bærende vægge med minimum stk. C/C 5. Cprofil placeret mellem stolper. etagedæk VERS 90 67

5 Montage af profiler PRINCIPDETALJER Udvekslinger Udvekslinger i etagedækket udføres ved at indlægge ekstra Cprofiler. Hvis udvekslingsprofilet skal bære andre Cprofiler i samme niveau, kan dette samles til en kasse med et U eller C profil, således at det kan bære Cprofiler i begge retninger. Afstivning af Cprofiler For at undgå kipning af Cprofiler og før profilerne belastes, skal der på undersiden monteres S 5 monte ringsprofiler. S 5 profilerne fastskrues til Cprofilernes underside i /3 punkterne, dog maksimum pr. 000 mm. /3 af spændvidden Brug IFBvinkel til samling af Cprofiler ved udvekslinger. Brug evt. dobbelt Cprofil, hvis udveks lings pro filerne skal bære Cprofiler i begge retninger. Monteringsprofilerne fastskrues med skrue C/C 5. MONTAGE AF LYDBØJLE OG MONTERINGSPROFIL. Lydbøjle med sigtehul for placering af lydbøjler efter opmærkning.. Lydbøjlen fastgøres til Cprofil med stk. skruer C/C 5. Skrue C/C 5 Lydbøjle 3. S 5 monteringsprofil klem mes op i lydbøjlen. Monteringsprofilet kan samles med flyverstød med overlap på 00 mm. 4. Monteringsprofilet fastskrues til hver anden lydbøjle med stk. skruer R/R 3. Cprofil [c/c mm] Afstande/vægt på lydbøjle ( x 5,5 mm Secura Board) Monteringsprofil [c/c mm] Lydbøjle [c/c mm] Cprofiler. S 5 Monteringsprofil. Lydbøjle. Lydbøjle og monteringsprofil sammenskruet. Vægt på lydbøjle [kg] , , , ,3 Skrue R/R 3 S 5 monteringsprofil Belastningen af lydbøjlerne Den samlede last af lydbøjlerne, omfattende vægten af de x 5 mm Secura Board, og last fra fx akustiklofter, armaturer m.v., må ikke overstige 0 kg pr. lydbøjle, hvis funktionen som svingningsdæmper skal fungere. Styrkemæsstigt må lydbøjlerne ikke belastes med mere end 35 kg/stk. 68 VERS 90 etagedæk

6 Isolering og tilslutninger ISOLERING Min. 45 mm stenuld placeres ovenpå monte rings profilerne. Principskitse. Isolering placeres ovenpå monte rings profilerne. TILSLUTNINGER LANGS VÆGGE Langs alle vægge fastgøres hjørneprofil H 50/50. Afstanden til første monteringsprofil er max. 400 mm. Lydbøjle Når S 5 profilet er fastgjort til H 50/50 profilet langs væggen, må første lydbøjle monteres op til 00 mm fra væggen, dog skal lydbøjlerne forskydes, så lydbøjlen på næste S 5 profil max sidder 600 mm fra væggen. 50 mm S 5 Monteringsprofil H 50/50 Hjørneprofil Sparteltape Max. 400 mm Lydbøjle S 5 Monteringsprofil H 50/50 Hjørneprofil Sparteltape Max. 600 mm Langs betonvægge fastgøres H 50/50. Der fuges i første pladelag. Afstanden til første monteringsprofil er max. 400 mm. Max. 400 mm H 50/50 Hjørneprofil etagedæk VERS 90 69

7 Opbygning gulve GULVKONSTRUKTION Til REI 60 As,d0 etagedæk skal der anvendes trapezplader, hvorpå der monteres et gipsundergulv type GF 9 Floor Board eller,5 mm Classic 3 Board/Step Board. Alternativt udlægges direkte på Cprofiler fritspændende GF 5, 8 eller 38 Floor Board. Til REI 30 og REI 60 etagedæk kan anvendes 8 mm krydsfiner eller mm gulvspånplader, som fastskrues direkte til Cprofilerne.. Overlæg sidevis to bølger ved TZ 0. Overlæg sidevis én bølge ved TZ 45.. Overlæg endevis min. 00 mm over et Cprofil, evt. Knauf fuge nr. i pladesamlingen Trapezplader Trapezpladerne udlægges og fastgøres med skruer F/F 3, F/F 5 eller C/C 5 afhængigt af Cprofilets godstykkelse. Se side 73. Hvor andet ikke er foreskrevet, anvendes der en skrue for TZ 0 i hver anden bølgedal og for TZ 45 i hver bølgedal. Der skrues således, at skruerne forskydes i bølgedalene fra Cprofil til Cprofil. Overlæg sidevis er vist ved TZ 0. Hvis trapezpladerne ligger ubeskyttede under byggeperioden, anbefales det at fuge med Knauf fuge nr. i trapezpladesamlingen for at hindre snavs i at trænge ind i mel lem pladerne, da dette kan give knirkelyde. Der skrues i bunden af trapezpladen. Overlæg sidevis skal være min. to bølgebredder ved TZ 0, og der skrues på begge sider af samlingen. Overlæg sidevis skal være min. én bølgebredde ved TZ 45, og der skrues på begge sider af samlingen Overlæg endevis skal være min. 00 mm. Samlingerne skal placeres over et Cprofil og skal være forskudt fra række til række. Der skrues i hver bølgedal ved samlingen for begge typer. Vådrum I vådrum skal trapezpladen erstattes af en GF Floor Board, da stålpladen ellers vil fungere som en ekstra membran. GF Floor Board og dækket dimensioneres iht. spændviddetabellen på side GF Floor Board skal derefter påføres en MKgodkendt membran inden lægning af keramiske fliser. GIPSUNDERGULV Classic 3 Board/Step Board Classic 3 Board udlægges på tværs af trapezpladerne og fastskrues med skrue RAB 5 (0 stk/m ). Vinkelret på Classic 3 Board fastlimes Step Board. Gulvpladens bagside påføres gulvlim med en ca. 00 mm tandspartel som følger:. I en stribe hele vejen rundt langs kanten. I bølger med ca. 00 mm afstand midt på pladen. Ved brug af 3 5 mm tandspartel er forbruget ca. 0,5 0,33 l/m. Bemærk: Udførlig lægningsvejledning se side 9 System Gulve.. Classic 3 Board. Step Board Step Board. Trykfast gipsplade til undergulv for træ, tæpper, linoleum m.m. Leveres med rette langkanter og skårne kortkanter. Se i øvrigt skema side 8 for anvendelsesvejledning. Spartling af Step Board Gipsundergulve, der skal belægges med tæpper, vinyl, linoleum, kork og lignende eller bliver belastet med hjul fra kontorstole, skal fuldspartles med Knauf N 40 gulvspartelmasse. Ved tykke tæpper, og hvor der kun er moderat belastning, er det tilstrækkeligt med en spartling af samlinger og eventuelle unøjagtigheder. Step Board er ikke godkendt til vådrum. 70 VERS 90 etagedæk

8 Opbygning gulve GIPSUNDERGULV GF Floor Board og trinlydsstrimler GF Floor Board kan i tykkelserne 5, 8 og 38 mm bruges fritspændende alt efter lastkategori. Se spændviddetabeller side De selvklæbende Knauf trinlydsstrimler påsættes Cprofilers overflange. Pladerne udlægges på tværs af Cprofilerne og fastgøres hertil med skruer pr. max. 300 mm. Samlingerne forskydes med min. 50 mm og GF Floor Board sammenlimes med Knauf WEISSlim. Alle endesamlinger skal være understøttede. Ved andre pladematerialer henvises til leverandørens montageanvisning. Limning af GF Floor Board Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen, hvis ikke, er der anvendt for lidt lim. Samlingerne skal være tætte. Det anbefales at anvende montageværktøj, så pladekanterne ikke beskadiges under montagen. Undgå færdsel eller belastning af gulvet, før limen er tør ( 4 timer). Kom WEISSlim på feren og i not og på notens forkant.. Knauf trinlydsstrimler. GF Floor Board Udlægningsrækkefølge: Sæt feren ind i den liggende not. Der skal komme lim op i samlingerne, når pladerne trykkes sammen. Se også System Gulv for nærmere oplysninger og montage. GF Floor Board 9 mm og trinlydsdug Knauf trinlydsdug udlægges på trapezplader. Derefter udlægges 9 mm GF Floor Board på tværs af trapezpladerne som svømmende gulv. Samlingerne forskydes med min. 50 mm, og pladerne sammenlimes med Knauf WEISSlim.. Knauf trinlydsdug. GF Floor Board 9 mm GF Floor Board. Formstabil og lyddæmpende gipsfiberundergulv. Leveres med fer og not på alle 4 sider og fås i flere tykkelser. Spartling af GF Floor Board Gipsundergulve, der skal belægges med tæpper, vinyl, linoleum, kork og lignende eller bliver belastet med hjul fra kontorstole, skal fuldspartles med Knauf N 40 gulvspartelmasse. Ved tykke tæpper, og hvor der kun er moderat belastning, er det tilstrækkeligt med en spartling af samlinger og eventuelle unøjagtigheder. I vådrum skal der udføres MKgodkendt vådrumsmembran. I andre områder, hvor der der er risiko for, at der kan trænge fugt ned i under gulvet, skal disse ligeledes beskyttes med MKgodkendt vådrumsmembran. etagedæk VERS 90 7

9 Loftbeklædning OPBYGNING Udføres typisk med lag 5,5 mm Secura Board, der monteres med 7 stk. skruer pr. m i hvert lag. Samlinger forskydes i forhold til første pladelag. Kortkanter i yderste pladelag skal være understøttede. Skrueafstand for begge pladelag: 00 mm langs kanter 300 mm inde på pladen Se også System Loft for nærmere oplysninger og montage. PLADER PÅ LANGS AF UNDERLAG C/C AFSTAND 450 mm. 5,5 mm Secura Board. 5,5 mm Secura Board 3. Båndstål eller Tsamlestykke bag kortkantsamlinger i yderste pladelag Secura Board. Glasfiberarmeret brandplade type F. Pladen leveres med kartonklædte forsænkede langkanter og skårne kortkanter. 3 7 VERS 90 etagedæk

10 Skruedata ANBEFALEDE SKRUETYPER FRA TIL S 5 0,56 mm TZplader 0,70 mm Uprofil,5 mm Cprofil,5 mm Cprofil,0 mm Cprofil,5 mm Cprofil 3,0 mm. lag 5,5 mm Secura Board. lag 5,5 mm Secura Board 8 mm krydsfiner mm spånplade 5, 8 mm GF Floor Board 38 mm GF Floor Board 3 mm Classic 3 Board RIB 3 RIB 4 RAB 5 F/G 45 T/C 65 F/G 45 T/C 65 F/G 45 T/C 65 F/G 45 T/C 65 F/G 45 T/C 65 S 5 monteringsprofil C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 Trapezplade F/F 3 F/F 3 F/F 3 C/C 5 C/C 5 Lydbøjle R/R 3 C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 IFB vinkler C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5,5 3,0 mm stålprofil C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 C/C 5 Ved montering af 5, 8 eller 38 mm GF Floor Board på Cprofiler kan man med fordel forbore med 5 mm bor i gulvpladen. etagedæk VERS 90 73

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Etagedæk i stål. Etagedæk / Lav egenvægt. Tørt byggeri. MK-godkendte konstruktioner. Brand- og lydsikre konstruktioner. etagedæk

Etagedæk i stål. Etagedæk / Lav egenvægt. Tørt byggeri. MK-godkendte konstruktioner. Brand- og lydsikre konstruktioner. etagedæk Etagedæk / Etagedæk i stål Selv de skrappeste krav til lyd, brand og styrke kan løses med Knauf i stål. Med veldokumenterede konstruktioner kan vi tilbyde lette dæk med lav indbygningshøjde og stor fleksibilitet

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING ETAGEDÆK I STÅL. Montagevejledning - etagedæk Dato: Rev.: MK 6.10/1827

MONTAGEVEJLEDNING ETAGEDÆK I STÅL. Montagevejledning - etagedæk Dato: Rev.: MK 6.10/1827 MONTAGEVEJLEDNING ETAGEDÆK I STÅL 1 Copyright 2016 af Triplan International A/S. Der tages forbehold for trykfejl og mangler. Etagedæk Anvendelse Etagedæk Anvendelse Etagedæk fra Triplan sikrer fleksible

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. PROJEKTFOTO Projekt: Teglgårdshuset, Middelfart. Entreprenør: Kolster A/S. Fotograf: Arkitektur

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PROFILER

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. PROJEKTFOTO Projekt: Teglgårdshuset, Middelfart. Entreprenør: Kolster A/S. Fotograf: Arkitektur

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Loft med Akustiske ophæng

Loft med Akustiske ophæng Lofter / Loft med Akustiske ophæng Nedhængt loft med akustiske ophæng, bruges hvor der stilles store og særlige lydmæssige krav til den samlede etagedækskonstruktion. Afhængig af lydkrav anvendes to eller

Læs mere

Ultra Board. Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag. Vi gør byggeri let

Ultra Board. Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag. Vi gør byggeri let Ultra Board Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag Vi gør byggeri let Knauf Ultra Board Ultra Board Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag Slag- og skruefast Ultra Board er en slag- og skruefast gipsplade

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Lydbøjleloft. Lofter / Lav indbygningshøjde. Bedre lydisolation. Forbedret brandmodstandsevne. Trinlydsforbedrende. lofter

Lydbøjleloft. Lofter / Lav indbygningshøjde. Bedre lydisolation. Forbedret brandmodstandsevne. Trinlydsforbedrende. lofter Lofter / Lydbøjleloft Lydbøjleloft benyttes, hvor der ønskes et lydisolerende loft med lav indbygningshøjde. Loftbeklædningen udføres med Classic 1 Board med forsænkede langkanter. Alternativt anvendes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Fritspænd- ende. Lofter / Bedste lydisolation. Installationsvenlig. Ubrændbar løsning. Uafhængig af eksisterende dækkonstruktioner.

Fritspænd- ende. Lofter / Bedste lydisolation. Installationsvenlig. Ubrændbar løsning. Uafhængig af eksisterende dækkonstruktioner. Lofter / Fritspænd- ende Fritspændende har ikke forbindelse til den overliggende konstruktion og er dermed én af de bedste lydtekniske løsninger. Loftet anvendes primært, hvor rumstørrelser er begrænsede,

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Direkte monteret. Lofter / Lav indbygningshøjde Forbedret brandmodstandsevne. God lydisolation. Enkel montage. lofter

Direkte monteret. Lofter / Lav indbygningshøjde Forbedret brandmodstandsevne. God lydisolation. Enkel montage. lofter Lofter / Direkte monteret Direkte monteret loft benyttes, hvor der ønskes en ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende loft som muligt eller direkte under spær eller etagedæk. Loftbeklædningen udføres

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning STANDARD GIPSPLADER Monteringsanvisning RAW GIPS MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2018 2 HÅNDTERING AF RAW GIPSPLADER TRANSPORT RAW gipspaller bør kun transporteres i overdækkede biler, for at sikre at de er

Læs mere

Nedhængt loft. Lofter / Bedre lydisolation. Installationsvenlig. Plane overflader. Ubrændbare materialer. lofter

Nedhængt loft. Lofter / Bedre lydisolation. Installationsvenlig. Plane overflader. Ubrændbare materialer. lofter Lofter / Nedhængt loft Nedhængt loft benyttes, hvor der ønskes en lydisolerende loftbeklædning, eller hvor der er behov for reduktion af rumhøjden og/eller at skjule installationer. Vi har tre typer nedhængte,

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ DESIGNPNEL MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet Montage Profiler og tilbehør De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK skinner er top- og bundskinne med ca. 30 mm høje flanger. Type MSKP er med polyeten

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Ydeevne & bygningsfysik / Robusthed/ bæreevne

Ydeevne & bygningsfysik / Robusthed/ bæreevne Ydeevne & bygningsfysik / Robusthed/ bæreevne Byggesystemer med gips og stål kan indgå i stabiliserende og bærende konstruktioner Gips på stålkonstruktioner har generel stor styrke og kan anvendes til

Læs mere

System Gulve. Gipskartonplader Gulve

System Gulve. Gipskartonplader Gulve Gipskartonplader Gulve System Gulve Hos Knauf Danogips har vi to typer undergulve. Pladegulve og Flydegulve. I denne manual er primært beskrevet pladegulve. Vi har en separat manual og afdeling for flydende

Læs mere

Lofter / Loft med Akustiske ophæng

Lofter / Loft med Akustiske ophæng Lofter / Loft med Akustiske ophæng Lofter md særlige lydmæssige krav til den samlede etagedækskonstruktion Nedhængt loft med akustiske ophæng, bruges hvor der stilles store og særlige lydmæssige krav til

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Lofter / Fritspændende

Lofter / Fritspændende Lofter / Fritspændende Fritspændende lofter har ikke forbindelse til den overliggende konstruktion og er dermed én af de bedste lydtekniske løsninger Loftet anvendes primært, hvor rumstørrelser er begrænsede,

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Lofter / Nedhængt loft

Lofter / Nedhængt loft Lofter / Nedhængt loft Lydisolerende lofter med behov for reduktion af rumhøjden Nedhængt loft benyttes, hvor der ønskes en lydisolerende loftbeklædning, eller hvor der er behov for reduktion af rumhøjden

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Monteringsanvisning. Gyproc X-Ray Protection

Monteringsanvisning. Gyproc X-Ray Protection Monteringsanvisning Gyproc X-Ray Protection Gyproc X-Ray Protection Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc X-Ray Protection er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet

Læs mere

Lofter / Direkte monteret

Lofter / Direkte monteret Lofter / Direkte monteret Ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende som muligt Direkte monteret loft benyttes, hvor der ønskes en ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende loft som muligt eller direkte

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Lofter / Direkte monteret

Lofter / Direkte monteret Lofter / Direkte monteret Ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende som muligt Direkte monteret loft benyttes, hvor der ønskes en ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende loft som muligt eller direkte

Læs mere

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT

DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT DK / JUNI 2018 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT 2 MOLAND AMROC VINDTÆT MONTAGEVEJLEDNING JUNI 2018 3 Indhold Råvarer... Skematisk angivelse af produktkredsløbets miljøpåvirkninger... Pladens sammensætning

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. MONTAGE LETTE INDERVÆGGE / GIPSPLADER PROFILER OG TILBEHØR Se også produktoversigt bagerst

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen

Undergulve. Undergulve. Undergulve. Typer. Undergulve. Anvendelse underlag for: Brandkrav i BR10. Bjarne Lund Johansen Bjarne Lund Johansen Typer På strøer eller bjælkelag bærende Svømmende på bærende underlag Til opretning af eksisterende gulve Anvendelse underlag for: TRÆ 53 Vådrum TRÆ 63+64 Trægulve Stive belægninger

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Lægningsvejledning TAG

Lægningsvejledning TAG Lægningsvejledning TAG BÆRENDE TAGUNDERLAG LASTKATEGORI H Tagflader, der på grund af udformning og adgangsforhold må antages ikke at blive benyttet til ophold for personer. Benyttes kun til vedligeholdelse,

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

Bygcom A/S. Montagevejledning. Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer. BYGCOM a/s. Øresundsvej Esbjerg.

Bygcom A/S. Montagevejledning. Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer. BYGCOM a/s. Øresundsvej Esbjerg. Bygcom A/S Montagevejledning Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer BYGCOM a/s Øresundsvej 5 6715 Esbjerg Info@Bygcom.com 71993442 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Tilbehør

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Spartling af perforerede gipsplader

Spartling af perforerede gipsplader Spartling af perforerede gipsplader Til lofter og vægge Vi gør byggeri let Spartling af perforerede gipsplader Til lofter og vægge Spartling af perforerede gipsplader er ikke omfattet af pjecen Hvor går

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

HYDROPANEL markedets stærkeste plade

HYDROPANEL markedets stærkeste plade HYDROPANEL markedets stærkeste plade INDOOR OG WETROOM Hydropanel er en multifunktionel fibercementplade med en uovertruffen kombination af egenskaber indenfor styrke, brand, fugt og lyd. Hydropanel er

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere