CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM ÅRSBERETNING Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM ÅRSBERETNING 2012. Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012 Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen 2012 blev året, hvor der for alvor blev gjort brug af museets lokaler i Angli. Sidste weekend i januar åbnede udstillingen Mellem linjerne med værker af Henry Heerup og barnebarnet Malene Heerup - udstillingen var organiseret i nært samarbejde med Heerup Museet i Rødovre og Malene Heerup. Mellem linjerne bød på en sjælden mulighed for at skabe en udstilling i dialog med en nulevende kunstner. Samarbejdet gav os en række nyttige erfaringer, som vi kunne tage med ind i det næste udstillingsprojekt, en præsentation af kunstnergruppen 5 stk. Under overskriften Cover viste gruppen installationer og fotografier, hvor kunstnerne intervenerer med naturen og udøver det, man kunne kalde tekstilgraffiti. I udstillingsperioden var der workshops med børn, hvor der blev bygget videre på de udstillede objekter samt en velbesøgt strikkecafe. Et korps af frivillige holdt opsyn med udstillingerne i Angli i weekender, mens museets ansatte, der har kontorer i Angli, tog sig af opsynet på hverdage. Ordningen viste sig at være noget sårbar, og vi konstaterede hurtigt, at der er brug for et større antal frivillige og en klarere struktur, hvis det skal fungere. Samtidig skal aktiviteter, åbningstider og adgangsforhold i Angli formidles bedre. Mange går stadig ind ad døren til det gamle kunstmuseum og lander i Studievalg, andre går forgæves efter Herning Kunstmuseum, fordi de endnu ikke har forstået, at museet nu hedder Heart og på 4. år ligger i en bygning på den anden side af vejen. I museets lokaler indledte vi året med Dotremont - Ode til Danmark, som lukkede i januar, hvorefter værkerne blev returneret til de danske og belgiske udlånere. Derefter prydede en nyophængning af den faste samling under overskriften Stjernedrys hele museet, indtil der gik giromania i programmet. I Prismesalen afløstes Stjernedrys af Italienske motiver, malerier og akvareller af museets to kunstnere, som på forskellig vis relaterede sig til Italien. Temaet var naturligvis affødt af det store cykelløb Giro D Italia, som i maj besøgte Herning. I selve løbsweekenden og en uge efter havde vi desuden en udstilling af de pink modellervoksfigurer, som blev fremstillet af kreative publikummer i vores kunstbus ved løbsstrækningen i midtbyen. (Læs mere om kunstbussen og museets formidlingsarbejde på s. 9). 1

2 Forårets helt store begivenhed fandt sted den 16. maj med en dobbeltfernisering af udstillinger både i lokalerne i Angli og på museet. Udstillingen Confiance, der viste skulpturer af Sonja Ferlov Mancoba, åbnede i den runde sal på museet, mens En fotografisk Odyssé - en stor udstilling med fotografier af Sidsel Ramson - fyldte alle tre udstillingssale i Angli til bristepunktet. Sonja Ferlov Mancoba udstillingen var arrangeret i samarbejde med Galerie Mikael Andersen og kurateret af museets leder til Maison du Danemark i Paris, hvor den blev vist i foråret. Værkerne kom fra Galerie Mikael Andersen, Holstebro og Bornholms Kunstmuseum, Museum Jorn samt fra private samlere. Ved fremvisningen i Paris markerede Den danske Ambassade åbningen med en middag i ambassadørboligen, og udstillingen blev rosende omtalt i flere medier, bl.a. Le Figaro. En fotografisk Odyssé var, med godt 200 fotos fra Sidsel Ramsons egen samling, en plads- og ressourcekrævende opgave, men takket være Sidsel Ramsons engagement og personalets indsats kunne vi vise en fotoudstilling af høj kvalitet med fotografier fra fjerne destinationer. Begge udstillinger sluttede i august, og i Angli gav vi stafetten videre til Kunstforeningen for Herning og Omegn, som satte en udstilling op med værker af Elle Mie Ejdrup Hansen under overskriften Landskab, lys og stemmer. På museet blev der plads til en nyophængning med temaet Høst, Helhesten og Cobra, en præsentation af værker af museets to kunstnere fra 1930 erne og 1940 erne. Det sidste udstillingsskifte foretog vi i oktober, hvor ophængningen med titlen Fugl Fønix satte fokus på Carl-Henning Pedersens fuglemotiver. Sommeren og efteråret blev endvidere brugt til at planlægge fremtidige udstillinger, først og fremmest Carl-Henning Pedersen 100 år. Vi havde i juli måned besøg af kuratorerne fra Arken, museumsinspektør Andrea Rygg Karberg og assistent Lotte Nishanthi Winther. Ved den lejlighed gennemgik vi store dele af samlingen i magasinet for at udvælge værker til 100 års udstillingen. Bruttolisten blev hurtigt for stor, og mange værker måtte i den efterfølgende proces vælges fra. Samtidig indledte vi samarbejdet om fundraising og udsendelse af låneanmodninger, samt tilrettelægning af et udstillingskatalog. Fra museet deltog foruden lederen også museumsinspektør Lotte Korshøj, som blev tovholder på værkudvalget og affotograferingen, samlede det dokumentariske materiale fra arkivet og udarbejdede en omfattende biografi. Samarbejdet med Arken omfattede også udarbejdelsen af et udstillingskatalog, som med udgangspunkt i forskning i kunstnerens værker og skriverier anviste nye vinkler på Carl-Henning Pedersens kunst. Foruden de involverede kuratorer fra begge institutioner, der alle bidrog med artikler, var der i det omfattende katalog også sat plads af til bidrag af Sidsel Ramson og phd. stipendiat Jens Tang Kristensen. Museumslederen var i hele august måned på arbejdsophold i Paris finansieret af Carl-Henning Pedersen fonden. Opholdet blev brugt til at reseache og skrive til 100 års kataloget. Opholdet gav foruden arbejdsro og seriøs forskning også mulighed for et udbytterigt besøg hos Sidsel Ramson i Molesmes og udvælgelsen af en serie af Carl-Henning Pedersens sene akvareller til 100 års udstillingen. 2

3 3

4 Der er i årets løb også brugt en del ressourcer på at tilrettelægge og administrere et udstillingsprojekt med den islandske cobra-kunstner Svavar Guðnason. I samarbejde med Listasafn Islands og ekstern kurator Lars Olesen samlede vi 50 malerier af kunstneren, organiserede turnéens transport, styrede projektets økonomi og udarbejdede et omfattende katalog i en dansk og engelsk version. Udstillingen åbnede på Cobra Museum Amstelveen den 19. oktober, den første destination på turnéen, der i 2013 vil nå Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum for derefter at slutte af i Skovhuset, Værløse. Projektet opnåede en tilfredsstillende økonomi takket være støtte fra mange fonde og en kontraktlig aftale med samarbejdspartnerne om, at alle 3 institutioner hver især bidrog med kr. til projektet. I 2012 blev der endvidere taget hul på planlægningen af særudstillingerne i 2014, Jan Nieuwenhuijs i foråret og den store Svend Wiig Hansen efteråret Administrationen af store udstillingsprojekter, Kultur-på-hjul og museets lokaler i Angli har øget arbejdspresset på museets bogholderi, som varetages af museumslederen i samarbejde med receptionisten. Indtil videre er det lykkedes at løse opgaverne internt, men bare få timer ugentligt til en regulær bogholder vil på sigt være ønskeligt. Det samme gør sig gældende mht. pedelfunktioner. Et par timer ugentligt til en pedel, der kan tage sig af de tekniske installationer og udføre mindre reparationer, er ønskeligt, om ikke før, så når museets udvidelse står færdig blev også året, hvor vi regulerede i museets åbningstider. Alle dage minus mandage har museet åbent fra kl , sommer og vinter. Der er ikke den store besparelse at hente i ordningen, ganske vist lukker vi på hverdage museet en time før, til gengæld er åbningstiden i weekenderne om vinteren blevet lidt længere. Åbningstiderne har været forbavsende nemme at implementere, og det opleves ikke som et problem, at vi lukker en time før Heart. Fremfor alt er åbningstiderne nemmere at formidle og huske, men de har også betydet at museets kunstfaglige personale ikke længere behøver at påtage sig ugentlige lukkevagter fra kl , som ellers har været nødvendige for at få vagtskemaet og økonomien til at gå op. Omkring årsskiftet arbejdede museumsinspektøren på et nyt trykt halvårsprogram. Ideen er, at programmet trykkes og distribueres to gange årligt i januar og i juli. Programmet samler og markedsfører alle de aktiviteter, som vi tilbyder vores gæster; udstillinger, foredrag, Klub Cobra-arrangementer, omvisninger, koncerter m.m. Museumsinspektør Lotte Korshøj har desuden brugt mange timer på at få sat skik på magasinerne og har i samarbejde med konserveringen igangsat en nødvendig registrering og arkivering af breve, tidsskrifter og andet arkivmateriale. Sidst på året imødekom Kulturstyrelsen vores anmodning om at få lov til at benytte Regin, museernes digitale registreringssystem. Det er fremadrettet museumsinspektøren, som skal lede dette arbejde og udvikle arbejdsgange og procedure for den digitale registrering. 4

5 PERSONALE I 2012 har vi med Kultur-på-hjul budgettet kunnet opgradere museumsinspektørstillingen til 32 timer, det samme timetal har kunstformidleren og museets receptionist har endvidere fået ekstra 3 timer, til nu 26 timer. Museet har i løbet af 2012 haft kunsthistoriestuderende Maja Zacho ansat som praktikant og efterfølgende som assistent for formidleren i forbindelse med workshops i kunstbussen og som ekstern omviser. I august havde vi Viggo Hansen i løntilskud, som løste forskellige praktiske opgaver i magasinerne. Sidst på året startede cand. mag. Anette Overgaard Nielsen i en løntilskudsstilling. Hun har tidligere været ansat som formidler og er fortsat tilknyttet museet som freelanceunderviser og omviser. UDVIDELSE OG BYGNING 2012 blev også året, hvor der endelig blev skabt sikkerhed for, at museets mangeårige planer om en udvidelse af museet kan realiseres. Herning Kommune påtog sig rollen som bygherre og satte gang i en proces, der skal klarlægge kontraktlige forpligtigelser og tekniske formaliteter. Det stod i løbet af efteråret klart, at udvidelsen næppe kan indvies ved Carl-Henning Pedersens 100 års jubilæum i september 2013, og i stedet sigtes der efter første spadestik den 23. september på kunstnerens 100 års dag. Byrådet har endvidere vedtaget at løfte museets driftsbudget med kr. som skønnes at kunne dække øgede udgifter til lys, vand, varme og rengøring i de nybyggede arealer. Udvidelsen er budgetteret til 15 millioner, og byggesummen skal tilvejebringes, inden byggeriet kan sættes i gang. Carl-Henning Pedersen Fonden har påtaget sig opgaven, og Sidsel Ramson har generøst stillet et antal værker fra sin private samling til rådighed, således at disse værker kan sælges og indtægten fra dette salg bidrage til finansiering af udvidelsen. Derudover har to fonde givet tilsagn om støtte og endelig afholdt vi i foråret en auktion i samarbejde med lauritz.com, som også gav et tilskud til projektet. I 2012 har der været brugt anlægsmidler til renovering af rampen, ny belægning og nye betonfliser, samt maling af gelænder. Derudover er der blevet brugt ressourcer på en tiltrængt opfugning af pyramiden. Endvidere er vandbassinets kanter rettet op, og et tilbagevendende problem med overløb fra bassinet er nu løst. Sidst men ikke mindst er der foretaget en udskiftning af beplantningen langs rampen, samt fornyelse af jorden, så gæsterne igen kan modtages af en smuk beplantning. I forbindelse med udstillingsaktiviteten i Angligården fik vi forbedret belysningen og investeret i LED lyskilder, hvis lysintensitet og kulør kan reguleres med en fjernbetjening. Derudover blev der opbygget fire udstillingsvægge i forbindelse med Sidsel Ramsons store fotoudstilling. I museet har vi udskiftet mange glødepærer til LED spot. LED lyskilderne har en længere levetid end de gammeldags lyskilder og bruger meget mindre strøm. På sigt forventer vi at kunne spare ca kr. årligt på EL, på den investering vi har foretaget i

6 6

7 BESØGSTAL Besøgstal Enkeltbilletter Rabatbillet Heart Gruppebilletter / Pensionister Rabatbillet Heart Gratister (voksne) Gratister u. 18 år I alt Besøgstallet for 2012 er lidt lavere end de forudgående år. I betragtning af den øgede aktivitet, især i første halvår af 2012 er det tankevækkende, at besøgstallet ikke er steget. Rabatbillet Heart omfatter de gæster, som får 10 kr. i rabat ved fremvisning af en entrébillet fra Heart. Især besøgende med gruppeeller pensionistbillet fra Heart er der markant færre af, og det kan undre, at der ikke er flere gæster, som vælger at besøge begge institutioner. Vi har ligeledes færre børn og unge under 18 år, og her er det primært skoleklasserne som svigter museet. Af de 1660 børn og unge besøgte ca. halvedelen museet i forbindelse med undervisningen, resten kom i fritiden med forældre/bedsteforældre. Det intensive formidlingsarbejde som foregår med udgangspunkt i kunstbussen har dog givet resultater, og indregnes de knap 1100 børn og voksne, som har besøgt kunstbussen også i besøgstallet, når vi op på de forudgående års niveau. 7

8 8

9 FORMIDLING Fra 1. januar 2012 blev budgettet til projekt Kultur-på-hjul under den Regionale Kulturaftale frigivet. De første måneder af 2012 var derfor stærkt præget af arbejdet med at få realiseret ideen om et mobilt kulturtilbud for kulturinstitutioner i og omkring Herning. Allerede i december 2011 gik jagten ind på et køretøj, som ville kunne danne rammen om vores planlagte aktiviteter. Valget faldt efter modne overvejelser på en nedlagt bogbus fra Silkeborg Bibliotek, som vi erhvervede omkring årsskiftet. Det ærefulde hverv med at køre bussen (som kræver stort kørekort) tilfaldt en gruppe pensionerede chauffører fra Herning Taxa. Den 17. januar viste vi for første gang såvel bogbus som chauffører frem for offentligheden og ved samme lejlighed præsenteredes det ambitiøse mål om at indvie den færdigindrettede og køreklare kunstbus 1. april. Omkring 100 mennesker fejrede bussens ankomst til museet og nød et køligt glas champagne og rutebiler på parkeringspladsen. Arbejdet med at ombygge bussen og indrette atelier lagde vi i hænderne på multikunstneren Erik Peitersen, som i samarbejde med sin bror Niels Peitersen og andre håndværkere forestod nyindretningen samt udsmykningen af bussens ydre. Den 1. april blev bussen officielt indviet af kulturudvalgsformand Johs. Poulsen i forbindelse med en fernisering på udstillingen Cover i Angligården. Den synlige forvandling fra bogbus til kunstbus foregik også den 1. april, hvor de besøgende kunne følge Erik Peitersens kunstneriske dekorering af bussens ydre. Indvielsen var godt besøgt og bl.a.tvmidtvest rapporterede derfra. Som et led i opstartsfasen tilbød vi flere prøveforløb, det første i uge 15, hvor bussen var parkeret ved Herning Hovedbibliotek. Tre eftermiddage og lørdag formiddag kunne interesserede besigtige det mobile atelier. I bussen kunne man, som et led i Giro-aktiviteterne, lave forskellige billeder inspireret af Cykelmyggen Egon. Produkterne fra bussen blev efterfølgende udstillet på biblioteket. I uge 17 drog bussen til Lemvig, hvor den var parkeret ved Museet for Religiøs Kunst. I nært samarbejde med museets medarbejder, tilrettelagdes et forløb bestående af omvisning og efterfølgende workshop i bussen for lokale børnegrupper. I modsætning til åbent hus arrangementet på biblioteket, var der her fuldt booket af børnehaver og skoleklasser fra indskoling, mellemtrin og udskoling i 4 dage. Prøveforløbene gav nyttige erfaringer, bussens fysiske indretning fungerede upåklageligt, de deltagende børn og voksne var glade for oplevelsen og det lykkedes med opgaverne at ramme de forskellige målgrupper og sikre kvaliteten i oplevelsen. I løbet af året har bussen med succes været brugt i forbindelse med Giro Start Herning, Liv i Sdr. Anlæg, Ikast Børnefestival, Hammerum Biblioteks Jubilæum, museets sommerferieworkshops, Arkitekturens Dag, Børneteater Festivalen m.fl. 9

10 Bussen, der hurtigt fik navnet Art-i-bus, har naturligvis sin egen facebookside, hvor der lægges billeder ud fra arrangementet og annonceres nye aktiviteter. I november måned fik vi endvidere udarbejdet en reklamefolder og distribueret denne i de deltagende kommuner. Formidlingsafdelingen har i 2012 indgået et udvidet samarbejde med AVform, så det udover at være et materialesponsorat også omhandle idéudvikling og fælles reklame-fremstød. AVform ønskede f.eks. en god idé til benyttelse af lærreder og svæverammer til deres forårskatalog Formidlingsinspektør Vicky Kjær Søndergaard Sørensen udarbejdede konceptet Carl-Henning Pedersen fugle sprænger rammerne og inviterede 2.b fra Bording Skole til to workshop dage i januar. AVform filmede børnenes arbejdsproces og fotograferede de færdige produkter. Elevernes kreationer blev efterfølgende udstillet i biblioteket i Prismesalen. Efterfølgende optog AVform en instruktionsvideo, hvor formidlingsinspektøren demonstrerede fremstillingsprocessen. Samarbejdet gav museet forsideplads i AVforms majkatalog, et dobbeltopslag om workshoppen, omtale af museet samt et idéopslag om Helheste perleplader baseret på Carl-Henning Pedersens Helheste. I august 2012 blev sponsoraftalen fornyet og forhøjet. På formidlingsfronten har 2012 været et travlt år. Allerede i 2011 havde museet meldt sig på banen i forbindelse med Giro Start 2012 i Herning. Derfor var 2012 også præget af en del Giro projekter. Cykelsilhuetterne, som blev skabt i forbindelse med afsløring af ruten i 2011, blev nu placeret på rådhustaget, hvor de var en markant del af optakten og selve afholdelsen af Giro Start. Desuden lavede museet et skulptur-projekt, hvor materialerne selvfølgelig var gamle cykler. Projektet var et samarbejde mellem to folkeskoleklasser, Herningsholm Erhvervsskole og museet. Skulpturerne blev placeret ved målområdet under Giro Starten, hvor Art-i-bus også var på gaden. Bussen holdt parkeret ved Th. Nielsens Gade og målområdet, og havde i løbet af weekenden besøg af en del forbipasserende, som udformede Giro-figurer i lyserødt modellervoks (AVform sponsorerede materialerne). Senere på året deltog museet, i forbindelse med Arkitekturens Dag, i et samarbejde med Herning Bibliotekerne og Herning Kommunes Planafdeling. Samarbejdet udmøntede sig i en fotokonkurrence og en arkitektur-tur rundt i Birk området med workshop i Art-i-bus. Arkitektur-turens kort og tilhørende spørgsmål er efterfølgende stillet til rådighed for museets gæster. Museet deltog også i et Open by night arrangement i Herning City Forening, hvor flere kulturinstitutioner i fællesskab åbnede kulturbutikken Mærk Mørket i midtbyen. Arrangementet var velbesøgt, og for en gangs skyld benyttede målgruppen årige, som ellers er svær at ramme, sig af tilbuddet. 10

11 11

12 FORMIDLINGSARRANGEMENTER Tirsdag den 17. januar Tirsdag den 31.januar Onsdag den 15. februar Tirsdag den 27. marts Søndag den 1. april Onsdag den 4. april Fremvisning af den nyindkøbte kunstbus Giroworkshop for Vildbjerg skole Vinterferie workshop Giroworkshop på Herningsholm Erhvervsskole Indvielse af kunstbussen (Art-i-bus) Påskeworkshop 10., 12.,13. og 14. april Giroworkshop på Herning Bibliotekerne (Art-i-bus) Mandag den 23. april Giroskulpturer udstillet i midtbyen april Workshop på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig (Art-i-bus) maj Girostart i Midtbyen (Art-i-bus) Lørdag den 16. juni Liv i Sdr. Anlæg (Art-i-bus) 4., 8. og 10. august Sommerferieworkshop Fredag den 17. august Lørdag den 18. august Lørdag den 8. september Børnehaven Lægdsgård (Art-i-bus) Ikast børnefestival (Art-i-bus) Fri leg i kunstbussen (Art-i-bus) oktober Efterårsworkshop Onsdag den 31. oktober Fredag den 2. november Fredag den 2. november Søndag den 11. november Workshop for børn i forb. med Hammerum Biblioteks 25 års jubilæum (Art-i-bus) Maskeworkshop til børnekulturfestivalen ved Alhuset i Kibæk (Art-i-bus) Mærk Mørket Kulturbutik i forbindelse med Kulturnat Familieworkshop november Julegave-workshop for Cobra Junior medlemmer 12

13 OMVISNINGER Udover de ovennævnte workshops og aktiviteter afholdt museet i 2012 i alt 68 omvisninger, heraf var 19 bestilt at voksengrupper, 38 af børne- og ungegrupper og 11 offentlige omvisninger (gratis efter betalt entré). Offentlige omvisninger afholdes på udvalgte søndage og blev i 2012 også suppleret med andre typer søndagsarrangementer, f.eks. strikkecafé. Antallet af omvisninger for børn og unge er faldet i forhold til 2010 og 2011, hvor vi havde henholdsvis 50 og 54 omvisninger. Faldet skal dog ses i lyset af det øgede antal aktiviteter for børn og unge, som nu ikke længere er klassiske omvisninger, men f.eks. workshops, samt de mange aktiviteter, som er flyttet ud af huset med vores kunstbus. Formidlingen er i stigende omfang tilrettelagt ud fra æstetiske læreprocesser, som fordrer et mix af oplevelse af værkerne, analyse og egen udfoldelse. Vi oplever, at de fleste skoleklasser og institutioner booker en kombination af omvisning og workshop, og dermed har det enkelte besøg fået et kvalitetsløft. Generelt mærker vi dog fortsat, at skolerne i disse år har svært ved at afse ressourcer til museumsbesøg, samt at vi, på den gode måde, konkurrerer med Hearts formidlingstilbud. Foruden tilbud til børn og unge, der kommer i forbindelse med undervisningen, er der efterhånden skabt en tradition for, at der i årets løb afholdes ferieworkshops i vinterferien, påsken, sommerferien, efterårsferien og i julen. Disse workshops var i 2012 særdeles velbesøgte, mange af deltagerne er trofaste Cobra Junior medlemmer, der kommer med forældre eller bedsteforældre, og vi møder flere og flere gengangere. 13

14 UDSTILLINGER Dotremont Ode til Danmark til Stjernedrys Kosmiske motiver i Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts kunst til (Egen samling) Mellem linjerne - Malene og Henry Heerup (Angli) COVER - Kunstnergruppen 5 stk (Angli) Italienske motiver (Egen samling) En fotografisk Odyssé - Sidsel Ramson (Angli) Sonja Ferlov Mancoba - Confiance Lys - Landskab og Stemmer (Kunstforeningens udstilling i Angli) Helhesten - Høst - Cobra (Egen samling) Fugl Fønix (Egen samling) UDLÅN 4 Carl-Henning Pedersen og 7 Else Alfelt malerier til udstillingen Himmelgåder, Fuglsang Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum Else Alfelt maleri til udstillingen Himmelgåder, Tycho Brahe Planetarium, Carl-Henning Pedersen forarb. til udsmykningen i Ribe Domkirke udlånt til udstillingen Når kunsten går i kirke, KØS Carl-Henning Pedersen skulpturer og 10 akvareller til vandreudstillingen Klee & Cobra, Louisiana, , Cobra Museum, DEPONERINGER I 2012 har vi deponeret et stort Carl-Henning Pedersen maleri til Retten i Herning i forbindelse med indvielsen af Rettens nye bygning. Museets museumsinspektør har desuden rådgivet om ophængning af øvrige kunstværker i Rettens lokaler. På Den danske ambassade i Paris er der deponeret to malerier, et til ophængning på ambassadørens kontor og et til ophængning i repræsentative lokaler. Via University College (TEKO) har fået to Carl-Henning Pedersen malerier til et særligt mødelokale og Lone Byskov, ny tiltrådt kommunaldirektør ved Herning Kommune et Carl-Henning Pedersen maleri til sit kontor. Der har endvidere været skiftet ud i deponeringerne på Rådhuset samt foretaget enkelte nydeponeringer hertil. 14

15

16 ØKONOMI Regnskabet for 2012 viser et forbrug på mod budgetteret , hvilket giver et underskud på Dette underskud skyldes et underskud på Svavar Guðnason udstillingsprojektet, som overføres til Udstillingsprojekets økonomi administreres af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, men afvikles i samarbejde med to andre institutioner. Da der er tale om et uafsluttet projekt, der løber over 3 budgetår, overføres eventuelle over- eller underskud fra år til år indtil projektet er færdigt medio Hvis Svavar Guðnason-projektet holdes ude af regnskabet ville vi have haft et mindre overskud på ca kr. i Personaleudgifter er den store løntunge post, hvori både lønudgifter, udgifter til repræsentation og kursusaktivitet samt transportgodtgørelse i forbindelse med møder og rejser er indregnet. Museets lønudgifter er i 2012 stort set som budgetteret, men det må i den sammenhæng noteres, at tre af museets ansatte delvist aflønnes af projekt Kultur-på-hjul. Formidleren henter 32 ugentlige timer i Kultur-på-hjul budgettet, museumsinspektøren 6 ugentlige timer og museumsmedarbejderen i receptionen 3 ugentlige løntimer. Kultur-på-hjul administreres af museet, som derfor også yder et dækningsbidrag på kr. til museet for kontorhold. Administrationsudgifterne er markant lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes, at udgifter til indkøb og tjenesteydelser i højere grad udfaktureres på posterne udstillinger og som noget nyt posten pr- og formidling. Antallet og omfanget af udstillinger har især i første halvdel af 2012 været højt, deraf de øgede udgifter til disse poster. Svavar Guðnason-udstillingen er anført som en selvstændig aktivitet, fordi det er et flerårigt projekt, og fordi der, som nævnt, er eksterne samarbejdspartnere involveret i projektet. Posten udstillinger omfatter udgifter til de øvrige udstillinger: Mellem linjerne, Cover og En fotografisk Odyssé (Sidsel Ramsons fotoudstilling) samt Confiance (Sonja Ferlov Mancoba-udstillingen). 16

17 NØGLETAL budget 2012 regnskab 2012 UDGIFTER Personale Ejendomsudgifter incl. rengøring Administration Arrangementer Konservering Museumsbutikken Udstillinger Særudstilling Svavar Guðnason Pr og formidling Udgifter i alt INDTÆGTER Entréindtægter m.m Arrangementsindtægter Salg fra museumsbutik Klub Cobra Tilskud til særudstilling / Svavar Guðnason Tilskud fra overgangsordningen Tilskud fra fonde Indtægter i alt HERNING KOMMUNES UDGIFT

18 KONSERVERING I 2012 er konserveringskvoten brugt på følgende opgaver: Udtjek af værket til udstillingen Dotremont - Ode til Danmark Ind- og udtjek af værker til udstillingen Mellem linjerne Ind- og udtjek af værker til udstillingen Confiance - Sonja Ferlov Mancoba Klargøring, montering og udtjek af værker til udstillingen Når kunsten går i kirke, KØS Indtjek af akvareller og skulpturer hjemkommet fra udstillingen Klee & Cobra, Zentrum Poul Klee, Bern, Louisiana, Humlebæk og Cobra Museum, Amstelveen Indtjek af malerier hjemkommet fra udstillingen Himmelgåder til Fuglsang Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum Udtjek af Carl-Henning Pedersen malerier til deponering, Herning Kommune, Via University College og Retten i Herning Udtjek af værker til udstillingsturnéen Svavar Guðnason - Landskab og Abstraktion samt montering og ramme til Svavar Guðnasons maleri Vejret Klargøring og udtjek af værker til udstillingen Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken Årets konserveringsopgaver har været koncentreret om at få klargjort værker til Carl-Henning Pedersen 100 års udstillingen. Museet har haft mange besøg af konservatorer, som har efterset værker, monteret bagplader eller udført småreparationer på stedet. 17 værker er blevet konserveret på værkstedet i Århus. I årets løb har der været forbrugt 583 timer, hvilket er noget over årskvoten på 300. Arken har finansieret nogle af overtimerne, og 16 timer er taget af kvoten for 2013, og resten kommer fra opsparede timer fra I en længere periode har museet desuden ugentligt haft besøg fra fælleskonserveringens papirkonservator, der har sørget for, at Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts scrapbøger, notesbøger, breve etc. bliver bevaret på bedst mulig vis. Derudover er den massive masse af brevudvekslinger, der findes i museets arkiv, blevet indscannet af museets museumsinspektør med henblik på digitalisering og brug i forskningsøjemed. 18

19 ARRANGEMENTER Torsdag den 13. januar Søndag den 29. januar Søndag den 5. februar Torsdag den 23. februar Onsdag den 1. marts Onsdag den 8. marts Torsdag den 22. marts Torsdag den 12. april Lørdag den 28. april Søndag den 29. april Onsdag den 2. maj Torsdag den 10. maj Lørdag den 12. maj Fredag den 16. maj Onsdag den 8. juni Torsdag den 28. juni Søndag den 26. august Torsdag den 30. august Weekenden september. Onsdag den 24. oktober Søndag den 28. oktober Tirsdag den 30. oktober Klub Cobra arrangement Kunst i Gjellerup Kirke v/ Bitten Damgaard (ud af huset) Fernisering på udstillingen i Angli Mellem linjerne Artist talk v/malene Heerup i forb. med udstillingen Mellem linjerne Auktionsarrangement og eftersyn i samarb. med Lauritz.com Himmelgåder. Folkeuniversitetsforedrag v/gertrud Hvidbjerg-Hansen Klub Cobra arrangement. Kunstnerbesøg hos Inge og Jørgen Pedersen Heerup en kunstnerfamilie. Foredrag v/anni Lave Nielsen Stjernedrys. Folkeuniversitetsarrangement v/lotte Korshøj Korkoncert v/ Karolinekoret og den Totale Dekadence Tab masken. Strikkecafé i Angli i forbindelse med Cover-udstillingen Herning Kommune. Borgerservice, møde CD-release. Ole Jørgensen. Privat arrangement Kunstekskursion til Per Kirkebys udsmykninger i Aars, Brænderigården i Viborg og kunstnerbesøg hos keramiker Helle Bovbjerg (ud af huset) Dobbeltfernisering: Confiance og En fotografisk odyssé Fernisering på Kunstforeningens udstilling i Angli Landskab, Lys og Stemmer Herning Kommune. Borgerservice. Seminar Artists Talk v/elle Mie Ejdrup Hansen Herning Kommune, Borgerservice. Heldagsmøde Arkitekturens dag Klub Cobra arrangement. CEUs kunstsamling v/jørgen Bondrop (ud af huset) Besøg af museumsdirektør fra Chile og repræsentanter fra Kulturstyrelsen Korkoncert - NEMO 30. november og 11. december TEKO-dimission Søndag den 16. december Tirsdag den 18. december Koncert med The Band Herning Bibliotekerne, møde 19

20 MUSEETS PERSONALE Museumsleder Hanne Lundgren Nielsen Museumsmedarbejder Britta Pedersen Museumsinspektør Lotte Korshøj Kunstformidler Vicky Kjær Søndergaard Sørensen Museumsmedarbejder Lone Kæmpegaard Museumsmedarbejder Vagn Harbo Museumsmedarbejder Birte Gade Museumsmedarbejder Marianne Bøgelund Museumsmedarbejder Kirsten Ladegaard (fra 1.3.) Feltstudie/omviser/formidler Maja Zacho Løntilskud/freelance Viggo Hansen og Annette Overgaard Nielsen MUSEETS BESTYRELSE Direktør Finn Poulsen (formand) Byrådsmedlem Johs. Poulsen (næstformand) Konsulent Dorthe Kolding Byrådsmedlem Søren Green Arkitekt og fotograf Sidsel Ramson Direktør Bitten Damgaard (kommitteret)

CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM ÅRSBERETNING 2011. Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen

CARL-HENNING PEDERSEN & ELSE ALFELTS MUSEUM ÅRSBERETNING 2011. Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen ÅRSBERETNING 2011 Af museumsleder Hanne Lundgren Nielsen 2011 indledtes med den store udstilling Else Alfelt Tomhedens æstetik, som stadig kunne nydes i årets første måneder, da udstillingsperioden blev

Læs mere

Årsberetning 2013. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Et eventyrligt sted i Jyllands hjerte...

Årsberetning 2013. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Et eventyrligt sted i Jyllands hjerte... Årsberetning 2013 Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum Et eventyrligt sted i Jyllands hjerte... Ledelsesberetning 2013 1 Udstillinger 4 Intern 4 Ekstern 6 Vidensdeling 7 Formidling og undervisning

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Tale ved generalforsamlingen 2016

Tale ved generalforsamlingen 2016 Tale ved generalforsamlingen 2016 I 2015 havde vi følgende udstillinger: Grafitti fra Grafittigalleriet og Skulpturer af Heidi av Reyni Familien til Arne Haugen Sørensen bød på sol og sommer i mængder.

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev februar-marts 2016

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev februar-marts 2016 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev februar-marts 2016 KARAVANA er et hus i sorg. Vi har pludselig og uventet mistet Søren Stokholm. Han blev 31 år gammel. Han arbejdede som skuespiller

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017/18 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk

SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk Referat af generalforsamling i Sorø Kunstmuseums Venner mandag, den 11. marts 2013 kl. 19.30 Formanden, Ove

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

KULTURKALENDER DEcEmbER 2014 søndag DEN 7. DEcEmbER KL. 13.30-17.00

KULTURKALENDER DEcEmbER 2014 søndag DEN 7. DEcEmbER KL. 13.30-17.00 KULTURKALENDER DECEMBER 2014 Det sker i Brøndby søndag den 7. december kl. 13.30-17.00 Stor Julematiné i Kilden Kulturkalender DECEMBER 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER DECEMBER 2014 Udstillinger:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Velkommen. til Kolding Kommune. Til dig der for nylig er flyttet til kommunen. LOGO1UN_Stor_POSrød

Velkommen. til Kolding Kommune. Til dig der for nylig er flyttet til kommunen. LOGO1UN_Stor_POSrød Velkommen LOGO1UN_Stor_POSrød til Kolding Kommune Til dig der for nylig er flyttet til kommunen Jørn Pedersen Borgmester Kære nye borger Velkommen til Kolding Kommune. Kolding er et godt sted at bo. Et

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 6/201 5 Henriette Hagelskjær 8. august - 6. september 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Henriette Hagelskjær

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Kultur og Fritidscenter

Kultur og Fritidscenter Kultur og Fritidscenter Tid: 26. november 2013 kl. 19.00-20.30 Sted: Bredekærgård Sagsbehandler: Jeanet Flørnæss Kerrn Telefon: 4357 7113 E-mail: 34894@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 20.00.00-G01-8-13

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING

EVENTYRLIG DIALOG UNDERVISNING 1 KÆRE UNDERVISER Du sidder nu med Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museums inspirationskatalog til undervisning i og med udstillingen. I kataloget kan du lade dig inspirere af de tre forskellige forløb

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere