FORORD Af Charlotte Sabroe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD Af Charlotte Sabroe"

Transkript

1 2014 ÅRSBERETNING

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSGRUNDLAG FORORD TILSKUDSGIVERE 2014 SAMLING FORSKNING SÆRUDSTILLINGER FORMIDLING / UNDERVISNING FORMIDLING / BØRN OG FAMILIER FORMIDLING / ARRANGEMENTER PUBLIKUM ERHVERVSKLUB PR / KOMMUNIKATION PRESSEOMTALE BYGNINGER VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER PERSONALE VENNEFORNING MUSEETS ÅBNINGSTIDER OG PRISER NØGLETAL

4 ARBEJDSGRUNDLAG VISION Sorø Kunstmuseum har lokal forankring, national gennemslagskraft og internationalt udsyn. Sorø Kunstmuseum er et åbent museum, som er relevant og udgør et aktiv for brugerne. Sorø Kunstmuseum er en synlig kulturaktør, der med udgangspunkt i kunsten er med til at præge den verden, vi lever i. VÆRDIGRUNDLAG Museets værdigrundlag skal sikre en sammenhængkraft i alle museets opgaver og aktiviteter. Sorø Kunstmuseum lægger vægt på den sanselige og æstetiske oplevelse. Engagement, nærvær og professionalisme er bærende værdier for vores tilgang til opgaverne og omgang med hinanden, museets gæster og eksterne samarbejdsparter. MISSION Sorø Kunstmuseum skal med kunsten i centrum skabe æstetiske oplevelser, der stimulerer til dialog og refleksion for det enkelte individ og bidrager til ny viden og nye perspektiver på samfundet. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Sorø Kunstmuseum skal iflg. vedtægterne - gennem indsamling, indkøb, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Sorø Kunstmuseums ansvarsområde omfatter ifølge vedtægterne middelalderskulptur, dansk billedkunst fra det 18.-, 19.- og 20. århundrede, samt nutidig dansk billedkunst. Museet kan tillige indsamle og formidle international kunst, som har væsentlig indflydelse på museets ansvarsområde. 4

5 FORORD Af Charlotte Sabroe Et tilbageblik på 2014 viser billedet af et flot og aktivt år med nye formidlingsprojekter, særudstillinger og en god tilvækst i samlingen. Museet har fundet et solidt fodfæste siden indvielsen af den nye bygning i november 2011 og det er med stor entusiasme, at vi i 2015 kan påbegynde en ny fireårig strategi med en opdateret vision og et præciseret værdigrundlag. SÆRUDSTILLINGER Årets første udstilling var den sidste i rækken af materialitetsudstillinger. Fra erindring og jord bevægede vi os ind i det im-materielle univers. Det skulle være en udstilling om ingenting. Det blev imidlertid en udstilling med skjulte genstande og okkulte fænomener. Samt et seminar med såvel videnskabens som illusionistens bud på manipulation og det uforklarlige. Tilsammen har de tre materialitetsudstillinger udgjort et innovativt, tværfagligt forskningsprojekt, som vi på museet er stolte af, og som er blevet positivt modtaget i forskningsmiljøerne. Sommeren over viste vi en kæmpeinstallation af billedkunstneren Tue Greenfort, der er opvokset i Holbæk, men nu bosiddende i Berlin. Museet havde inviteret Greenfort til at skabe en udstilling, der tog afsæt i en soransk kontekst. Udgangspunktet blev Sorø Akademis opmagasinerede naturhistoriske samling (grundlagt af Japetus Stenstrup), som han blandede med sine egne økokritiske værker. Da det var Tue Greenforts første separatudstilling i Danmark, fik den med god grund stor opmærksomhed - godt hjulpet på vej af fine anmeldelser. Takket være den naturhistoriske samling fik vi et helt nyt segment i tale de store drenge, som kunne tilbringe hele timer i udstillingen. I efteråret gik udstillingsstafetten videre til Maja Lisa Engelhardt endnu en kunstner med ophav i vores region. Og ligeledes her var den lokale kontekst en central del af udstillingskonceptet. Hvordan kan man udsætte Guldalderens landskab for en moderne erfaring, havde vi spurgt. Og den udfordring tog Engelhardt op med både energi og eftertænksomhed. Med afsæt i museets guldaldersamling og Sorøs fremtrædende rolle i guldaldertiden viste vi et udvalg af Maja Lisa Engelhardts værker fra de 5 5

6 seneste tyve år, herunder forlæggene til hendes illustrationer af Ingemanns Morgen- og Aftensange samt Saxos Gesta Danorum. UNDERVISNING Undervisningsafdelingen var i 2014 atter særdeles aktiv. Det fireårige kulturregionale projekt, Kunstrejsen fik en forrygende afslutning i foråret med en række meget hvide workshops, hvor kunstneren Jacob Danebod lavede gipsskulpturer med eleverne. Til glæde for de deltagende børn, men med ekstraarbejde til rengøringsteamet. I sensommeren blev et nyt musealt samarbejdsprojekt skudt i gang af Kulturministeren. Det var Kulturbussen, som blev mulig takket være en millionbevilling fra Nordea-Fonden. Den var en succes fra starten, og det har kunnet aflæses på skolebesøgene i dette efterår. Sidst på året kunne vi i samarbejde med Museet for Samtidskunst, Sorø Akademi og Roskilde Gymnasium præsentere et nyt undervisningstilbud til gymnasieskolerne, og med dette kan vi nu tilbyde undervisningsmateriale til alle niveauer fra indskoling til ungdomsuddannelserne. MUSEUMSBYGNING Desværre kunne vi efter et voldsomt regnskyl i august konstatere, at der stadig var problemer med byggeriet. Der var endnu engang trængt vand ind i særudstillingslokalet i underste etage. Det skete umiddelbart inden, der skulle etableres en ny særudstilling og betød, at samlingsudstillingen i det store ovenlysrum på 1. sal akut måtte vige pladsen til fordel for efterårets udstilling med Maja Lisa Engelhardt. Der arbejdes på at identificere problemet, således at vi kan møde det nye år med særudstilling i underetagen og en ny samlingsudstilling på 1. sal. KVALITETSVURDERING 2014 var også året, hvor Sorø Kunstmuseum blev kvalitetsvurderet. Det er statens tilsynsførende instans, Kulturstyrelsen, som hvert år gennemgår udvalgte museer og vurderer deres indsats ikke blot i forhold til de lovbundne opgaver omkring indsamling, bevaring, forskning og formidling, men også i forhold til de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet, herunder organisation, ledelse og økonomi. 6

7 Kulturstyrelsen vurderer museernes opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier, og det er med stolthed, vi modtog den højeste karakter og denne samlede vurdering: Sorø Kunstmuseums opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Sorø Kunstmuseum er veldrevet og varetager sine kerneopgaver med høj faglighed og skaber kvalificeret sammenhæng og synergi mellem opgaverne. Museet udmærker sig ved flotte faglige resultater, som opnås med et begrænset antal videnskabelige medarbejdere og en samlet økonomi af mindre skala. At museet opnåede en så flot bedømmelse skyldes ikke mindst en lille stab af dedikerede medarbejdere samt en kæmpestor opbakning fra museets tilskudsgivere og en lang række fonde, hvis støtte muliggør et højt og kvalitativt aktivitetsniveau. Museets opgave bliver i de kommende år at bygge videre på de gode resultater. En udfordring vi alle glæder os til at tage fat på! 7 7

8 Foto: Sorø Kunstmuseum 8

9 TILSKUDSGIVERE DRIFTSTILSKUD Museet modtager fast driftstilskud fra Sorø Kommune og Staten TILSKUDSGIVERE Brand af 1848 Fond Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed Gangstedfonden Grosserer L. F. Foghts Fond 15. Juni Fonden Knud Højgaards Fond Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond Kulturstyrelsens Rådighedssum Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat Rubin Stuk & Søn ApS SNYK Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg Sorø Kunstmuseums Venner 9 9

10 SAMLING Af Charlotte Sabroe Samlingen er museets dna. Den er udgangspunkt for forskning, formidling og særudstillinger. Museet lægger vægt på at cementere samlingens nationale betydning og på at styrke dens identitet og kvalitet gennem relevante erhvervelser. Indsamlingen følger strategiplanen og hver erhvervelse begrundes fagligt og kontekstuelt i forhold til samlingen. BEVARING Kunstkonserveringen (tidligere: Kunstmuseernes Fælleskonservering) har bistået museet ved ind- og udtjekning af værker til udstillingen Im-materialitet i foråret Ligeledes har Kunstkonserveringen udarbejdet en bevaringsrapport til brug for kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet. Endelig er der udført konservering af flg. værker: Karl Bovin, Tidligt forår i haven, u.å. (vks ) Albert Mertz, Lilliput, 1948 (vks ) Gehard Hening, Nøgen pige der sidder på jorden, 1928 (vks ) Stående nøgen kvinde. uden arme og hoved Richard Winther, Skrivemaskinedame, 1969 (vks ) Preben Hornung Fra Teaterrummet (vks ) Fra Teaterrummet (vks ) Fra Teaterrummet (vks ) Relationer (vks ) Uden titel. u.å. (vks ) Uden titel (vks ) 10

11 ERHVERVELSER Sorø Kunstmuseum har gennem tiden udstillet nogle af de største koncept- og land art kunstnere og efterfølgende erhvervet deres værker til samlingen. Det gælder bl.a. Carl Andre, Dennis Oppenheim og Joseph Kosuth. Denne tradition har vi nu kunnet fortsætte med den amerikanske konceptkunstner, Robert Barry, som deltog i forårets udstilling om Im- Materialitet, og hvis værk It has a Beginning. fra 1971 museet efterfølgende købte med støtte fra Kulturstyrelsens erhvervelsessum. Fra udstillingen Im-Materialitet erhvervede museet ligeledes to værker af den unge danske billedkunstner Ursula Nistrup: Potential Unease fra 2014 og Vaults of Secret Music fra Værkerne handler om tritoners indvirkning på bevidstheden. De er stedsspecifikke og skabt med udgangspunkt i Sorø Kunstmuseums arkitektur og akustik. Blandt årets andre væsentlige erhvervelser er to værker - Medicinlinje 3 og Sedimenter - af billedkunstneren Emil Westman Hertz, som Venneforening donerede til museet. Emil Westman Hertz er en af tidens mest interessante yngre kunstnere og arbejder i forlængelse af traditionen fra Joseph Beuys og Bjørn Nørgaard. Værkerne er meget organiske og vokser nærmest frem som svampe og blomster. På en stille og fin måde fremstår de som en slags selvportrætter over et liv på Bornholm, tæt på naturen og samtidig over en krop i opløsning. I efteråret 2014 fik museet tilbudt en enestående donation på i alt 40 pneumatiske skulpturer af kunstneren Willy Ørskov. Samlingen tilhørte kunstnerens enke Grethe Grathwol. Det endelige gavebrev er dog først blevet underskrevet i 2015, og samlingen vil derfor blive behandlet i næste års beretning. Endvidere indledte museet i 2014 forhandlinger om købet af en skulpturel installation af Bjørn Nørgaard og fik inden årets udgang tilsagn om støtte på kr. fra Hermod Lannungs Museumsfond. Værket blev dog først erhvervet i januar 2015 og vil derfor ligeledes blive omtalt i næste årsberetning

12 Emil Westmann Hertz og Museumsinspektør Birgitte Kirkhoff under installationen af det nyerhvervede værk. Foto: Ove Dam 12

13 ERHVERVELSER 2014 Robert Barry It has a beginning.., Tekst på væg, Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen Emil Westman Hertz: Medicinlinje 3, Voks, pap, papir, farvet polystyren, træ, plastikflasker, muslingeskaller, grene 46 x 360 x 28 cm. 11 dele. Gave fra Sorø Kunstmuseums Venner Sedimenter Voks, pap, grene, polystyren. 200 x 45 x 43 cm. Gave fra Sorø Kunstmuseums Venner Ursula Nistrup Potential Unease Beton støbninger. 6 x 6 12 cm. 2 stk. edition ap. Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen Vaults of Secret Music (Rosslyn Chapel), x63 cm c-print. Edition. 5+1 AP. 3 dele Erhvervet med støtte fra Kulturstyrelsen Carl von Schmidt-Phiseldeck En stille time på Ægir. Stine bringer kaffen, Olie på lærred. 20 x 28 cm. Testamentarisk gave fra Johan Jensen 13 13

14 Robert Barry: It has a beginning.., Foto: Léa Nielsen 14

15 UDLÅN Rønnebæksholm: Bodytime Constantin Hansen, Prometeus danner mennesket af ler, 1845 (vks ) Det Nationalhistoriske Museum: 1814 Spillet om Danmark og Norge Erik Pauelsen, Sarpfossen, 1788 (vks ) Erik Pauelsen, Udsigt over Tistedalen og Frederikshald, 1788 (vks ) Erik Pauelsen, Hønefossen, 1788 (vks ) Erik Pauelsen, Det indre Bærum Jernværk, (vks ) Erik Pauelsen, Prospekt af Bærum smelteovn, 1788 (vks ) Johannes Larsen Museet: Syberg-dynastiet Hans Syberg, Kristian Zahrtmann. Model til granitskulptur, (før 1931) (vks ) Holstebro Kunstmuseum: GO BACK Jesper Christiansen, Funktionærmaleri, 1988 (vks ) Sorø Museum: Mit Sorø Johannes fra Sønderup kirke. Ca Egetræ, bemalet. H. 103,5 (vks ), Øregaard Museum: Martinus Rørbye - Det nære & det fjerne Martinus Rørbye, Stærkt oplyst strandparti ved Blokhusene, 1848 (vks ) Martinus Rørbye, Haveparti med en ung pige, 1827 (vks ) Nivaagaard Malerisamling: Martinus Rørbye - Det nære & det fjerne Martinus Rørbye, Vid udsigt fra Girgenti, 1840 (vks ) Kunsten - Museum of Modern Art Aalborg. Jeg drømte mig en drøm I nat Michael Kvium, Masters of the Univers, 1986 (vks ) Brandt: Havet Niels Lergaard, Gade i Gudhjem, 1941 (vks ) Kunsthal Aarhus: Systemics#4: Aarhus Rapport William Louis Sørensen, Struktur. 6 elementer. Transparent serie (vks ) UDDEPONERING OG INDDEPONERING Der har ikke været nogen ind- og uddeponeringer i

16 Niels Lergaard; Gade i Gudhjem, Foto: Anders Sune Berg 16

17 FORSKNING Af Charlotte Sabroe Museets forskning tager udgangspunkt i relevante problematikker og emner i samlingen for herigennem at bidrage til den teoretiske debat om kunst og til historieskrivning. Forskningen bruges endvidere i udstillingskuratering og formidling, så den bliver et vedkommende aktiv for museet. 1950ernes konkrete kunst Mag. art. Jens Tang Kristensen kunne i 2014 indlevere sin ph.d. afhandling om 1950ernes konkrete kunst under titlen Når linjer trækkes op, skabes afstand. En ny socialhistorisk analyse af Linien IIs placering og status i den danske kunsthistorie, belyst ud fra en undersøgelse af gruppens forhold til avantgarderne som kunstnerisk strategi og politisk intervention. Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet og gennemført som et samarbejde mellem Københavns Universitet og Sorø Kunstmuseum. Materialitet Museumsinspektør Birgitte Kirkhoff Eriksen har forsket i forbindelse med udstillingen Im- Materialitet, som vistes på museet foråret Denne har ligesom de to foregående materialitetsudstillinger forholdt sig til den nye forskningsretning, Speculative Realism, der er tæt relateret til retningerne New Materialism og Object-Oriented Ontology. I forbindelse med udstillingen afholdt museet et forskningsseminar, der inddrog poesi og tværfaglig forskning fra arkæologien, astro- og geofysikken, filosofien og mikrobiologien. Blandt bidragsyderne var udover museumsinspektør Birgitte Kirkhoff Eriksen, Adjunkt i forskningskommunikation, Adam Bencard, chefkonsulent, Peter Edouard samt ph.d.-stipendiat ved Institut for Kulturvidenskab / H.C. Andersen-Centret, SDU i posthumanisme, spekulativ realisme og økokritik, Torsten Bøgh Thomsen. Seminaret blev støttet af Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed 17 17

18 Ph.d. stipendiat Torsten Bøgh Thomsen v. seminaret Bevidsthedens Materialiseringer. Foto: Sorø Kunstmuseum

19 SÆRUDSTILLINGER Af Charlotte Sabroe Museet viser 3-4 årlige særudstillinger. Udstillingerne er dels baseret på egen forskning og dels på samarbejde med forskningsmiljøerne. Målet er bl.a. at tilføre museets faste samling nye impulser, at lade den ældre og moderne kunst indgå i frugtbart samspil samt at styrke dialogen mellem den danske og den internationale kunst IM-MATERIALITET no. 3 (BEVIDSTHED) 1. februar - 4. maj 2014 Robert Barry (US), Hansjoerg Dobliar (DE), Ursula Nistrup (DK), Lea Porsager (DK), Troels Sandegård og Ebbe Stub Wittrup (DK). Bevidsthedens komplekse natur var temaet for den sidste udstilling i museets trilogi om materialitet. Udstillingen var tænkt som en afsøgning af det materielle og det im-materielles grænser og var teoretisk forankret i den nye forskningsretning Speculative Realism / New Materialism, der er et opgør med forestillingen om mennesket, som centrum for verden. Den handlede om forholdet mellem det såkaldte immaterielle og det materielle, mellem tanke og ting. Kataloget rummede bidrag af bl.a. Per Kjærgaard Rasmussen, professor emeritus i astrofysik samt adjunk Adam Bencard. Museet tilbød særlige aktiviteter for børn og voksne, herunder en geologisk tidsvandring i landskabet omkring Sorø. Derudover afholdt vi seminaret Komplekse materialiteter d. 5. april maj med deltagelse af af kunstnere og førende naturvidenskabelige forskere. Udstilling, forskning, katalog og seminar var støttet af Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg, L.F. Foghts Fond, Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed, Kulturstyrelsens Rådighedssum, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og Rubin Stuk & Søn ApS

20 Fra udstillingen Im-materialitet no. 3 (bevidsthed) Foto: Léa Nielsen 19

21 Fernisering på Im-materialitet no. 3 (bevidsthed) Foto: Sorø Kunstmuseum / Léa Nielsen 20 21

22 TUE GREENFORT. BUTTERLAND. KUNST, ØKOLOGI OG ANDRE SKALAER 24. maj august 2014 Udstillingen var den internationalt anerkendte kunstner Tue Greenforts første soloudstilling på en dansk kunstinstitution. Det tematiske udgangspunkt var samlinger: samlingen på Sorø Kunstmuseum, samlingen af Greenforts egne værker fra og Japetus Steenstrups naturhistoriske samling på Sorø Akademi. Steenstrup ( ) grundlagde Zoologisk Museum i København og var en af sin tids førende naturvidenskabelige forskere. Han tilbragte nogle år i Sorø og bidrog til at opbygge en stor samling, som i dag er opmagasineret på Akademiet. Greenforts egne værker fra kredsede alle om økologi, økonomi, klimaforandringer og den politiske håndtering af disse problemer. Der blev udgivet et katalog på dansk og engelsk til udstillingen med tekst af ph.d. stipendiat Torsten Bøgh Thomsen. Udstillingen var støttet af 15. juni Fonden og Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg. 21

23 Fra udstillingen Tue Greenfort. BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer. Foto: Léa Nielsen 22 23

24 Fra udstillingen Tue Greenfort. BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer. Foto: Léa Nielsen 23

25 TIDSLIGHED. MAJA LISA ENGELHARDT I DIALOG MED GULDALDEREN 5. september januar 2015 Udstillingen indledte en udstillingsrække, der skal aktualisere og perspektivere temaer og perioder i museets samling. I denne første udstilling havde vi inviteret Maja Lisa Engelhardt til at gå i dialog med museets guldaldersamling. Engelhardt indskriver sig mere end nogen andre i guldalderens landskabstradition. Hun har som J. Th. Lundbye fundet inspiration i det vestsjællandske landskab nord for Sorø i egnen omkring Tissø, Havnsø og Røsnæs, og hendes store farvemættede malerier gengiver en sanset naturoplevelse, ligesom den samtidig rummer en fundamental bevidsthed om naturens detaljerigdom og variationer. Engelhardts malerier afspejler en tidslighed ikke ulig guldalderkunstnernes friluftsmaleri eller den natur- og tidsmetaforik, man finder hos B.S. Ingemann. Samtidig rummer tidsligheden i Engelhardts værker en større fortælling af religiøs, litterær eller historisk art. Med centrale værker fra Maja Lisa Engelhardts virke fra 1990 til i dag satte udstillingen fokus på, hvordan det klassiske landskabsmaleri og guldalderens naturfølelse kan udsættes for moderne erfaring. Den inddrog tillige kunstnerens forlæg til illustrationer af Ingemanns Morgen- og Aftensange, samt til Saxos Gesta Danorum. Med disse to Sorø-funderede skikkelser som et hovedspor i i udstillingen, blev der knyttet an til en lokal kontekst. Udstillingen blev ledsaget af et katalog i dansk og engelsk udgave med tekst af dr. phil. Henrik Wivel. Ligeledes blev bogen Rosenkrands udgivet i forbindelse med udstillingen. Udstillingen er støttet af Brand af 1848 Fond, Gangstedfonden og Knud Højgaards Fond

26 Kulturminister Marianne Jelved, Maja Lisa Engelhardt og Charlotte Sabroe til åbningen af Tidslighed. Foto: Thomas Olsen 25

27 Maja Lisa Engelhardt: Skystøtte, Foto: Knud Sejersen 26 27

28 FORMIDLING / UNDERVISNING af Tanya Lindkvist Undervisning i samlingen og særudstillinger Museet har i 2014 fortsat høj fokus på undervisningsprogrammer målrettet grundskolen samt ungdomsuddannelserne. Alle programmer tager udgangspunkt i museets samling samt de skiftende særudstillinger. Undervisningsprogrammerne understøtter uddannelsesinstitutionernes fællesmål, trinmål og slutmål. Ud over grundskoler og ungdomsuddannelser har museet også arbejdet målrettet på forløb til daginstitutioner, institutioner med børn med særlige behov, læreruddannelser samt social og sundhedsuddannelserne. Derudover blev der i 2014 udbudt og afviklet kreative værkstedsforløb med fokus på de æstetiske processer til samtlige målgrupper. I 2014 havde museet besøg af i alt børn og unge under 18 år, som deltog i museets tilbud. Partnerskabsskoler Museet har prioriteret de længerevarende og kvalitative undervisningsforløb. Dette fokus understøtter museets arbejde med etablering af lokale skolepartnerskaber og professionalisering af relationen mellem museum og skole. Museet har i 2014 fortsat sit partnerskab med Pedersborg Skole samt Frederiksberg Skole. Formålet med partnerskaberne er, at skabe tryghed, ejerskab og fortrolighed med museet gennem et helt skoleliv fra 0. til 9. klasse. Museerne og skolerne indgår via partnerskaberne et gensidigt samarbejde, som er ligeværdigt og udvikles og afholdes på henholdsvis skolerne og museet. Partnerskaberne relaterede sig i 2014 primært til skolefagene dansk og billedkunst, men det er hensigten at udvide fagfagene de kommende år. I 2014 deltog 10 klasser i undervisningsforløb, som en del af partnerskabsordningen. 27

29 Museet og folkeskolereformen Som et særligt indsatsområde i 2014 har museet arbejdet målrettet med den nye skolereform og herunder de nye potentialer der ligger i Åben skole - strukturen. Museet har i den forbindelse udbudt en række undervisningsprogrammer som understøtter reformens krav. For at sikre museets kommende indsats i forhold til reformen udarbejdede undervisningsafdelingen i 2014 et større reform-projekt kaldet Lærende Partnerskaber. Lærende Partnerskaber ønskes søsat i og er baseret på en videreudvikling af undervisningsprogrammet Kunstrejsen. Learning Museum fra projekt til drift Museet var i 2014 fortsat en del af det nationale projekt Learning Museum, som har til formål at kvalificere og styrke samarbejdet mellem de danske læreruddannelser og landets museer. Learning Museum var projektfinansieret frem til 2014 og overgik i dette år således til museets drift. Museet har derfor i løbet af året udviklet og implementeret en samarbejdsstruktur med læreruddannelsen. Kunstrejsen - En succes med perspektiver I 2014 afsluttede museet undervisningsprogrammet Kunstrejsen. Kunstrejsen var et samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Odsherred Kunstmuseum, og var en del af kulturaftalen, som otte kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland indgik med Kulturministeriet. Kunstrejsen har således medvirket til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune. Kunstrejsen har skabt fundament for en lang række solide partnerskaber mellem museer og skoler på tværs af hele Region Sjælland. Via Kunstrejsen er der udviklet en tæt relation, videndeling samt et erfaringsgrundlag, der ikke bare går på tværs af kunstinstitutioner men også på tværs af skoler, kommuner og andre af regionens museer. I 2014 deltog i alt 582 elever og 38 lærer fra Region Sjælland i Kunstrejsen

30 Kunstrejsens resultater / Lokalt Over 2700 elever og lærere har deltaget i Kunstrejsen og derved etableret en opmærksomhed, bevidsthed og anerkendelse af kunstens anvendelighed og relevans i skolesammenhæng. / Nationalt Kunstrejsen er blevet præsenteret på ODMs Internationale formidlerseminar 2014, børnekulturnetværket, formidlingsnetværket m.fl. I deltog over 2700 lærere og elever fra Region Sjælland på Kunstrejsen. Kunstrejsen er en del af kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Projektet har modtaget støtte fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Region Sjælland, Kulturministeriet samt Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland. / Internationalt Kunstrejsen blev præsenteret på internationale konferencer bl.a. ICOM konferencen (Rio de Janeiro, 2013). Her modtog programmet den internationale ICOM CECAs Best Practice Adward. I den forbindelse bidrog projektleder Tanya Lindkvist med indlæg i internationale publikation A Tool to Improve Museum education Internationally, som udkom i Derudover er Kunstrejsen blevet præsenteret på internationale netværk og konferencen Audience Europe Networks AEN (Rom 2014). 29

31 Kunstrejsen Sorø Kunstmuseum og Odsherred Kunstmuseum. Fernisering for partnerskabsskolen Pedersborg skole. Foto: Sorø Kunstmuseum 30 31

32 NYE PUBLIKATIONER Et særligt indsatsområde i museets undervisningsafdeling er at producere og levere relevant og faglig viden, der kommer resten af det danske museumslandskab til gode. I 2014 udgav undervisningsafdelingen to nye publikationer; Kunsten at lære Sprog udviklet i samarbejde med Alfabeta forlag, og Samtidskunst - Innovation og Ny Skriftlighed udgivet i samarbejde med Sorø Akademi, Museet for Samtidskunst og Roskilde Gymnasium. Formålet med sidstnævnte projekt var at udvikle et undervisningskit, som benyttede samtidskunsten i relation til ny skriftlighed, ATforløb samt innovation. I 2014 deltog 3 klasser fra Sorø Akademi og fra Roskilde Gymnasium i udviklingen af undervisningsmaterialet. Publikationen blev udgivet sidst i 2014 hvor over 50 repræsentanter fra ungdomsuddannelserne deltog i en reception. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen Kunsten at lære sprog Kunsten at lære sprog er en undervisningspublikation målrettet voksne sprogkursister på sprogcentrene. Udgivelsen er den første i Danmark målrettet klassebrug, hvor kunsten bruges som sproglæringsredskab for at udvikle kursisternes evner til at beskrive, forklare, vurdere, argumentere og perspektivere på dansk. Publikationen fokuserer på sprogindlæring som en helhedsorienteret læringsproces med udgangspunkt i kursisternes intellektuelle og sanseligt funderede møde med kunsten. Gennem udvalgte temaer og didaktiske metoder bliver kursisternes kommunikative kompetencer, deres interkulturelle forståelse samt begrebet medborgerskab sat i spil. I 2014 deltog 7 sprogklasser i sprogundervisning. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen 31

33 National og international interesse Publikationen Kunsten at lære sprog blev præsenteret på en række danske konferencer samt i Los Angeles i USA på den internationale konference The Inclusive Museum afholdt i august Projektet blev derudover udvalgt til ICOM CECAs juryens Best Practice udgivelse, som publiceres i Set i lyset af det valgte museet i 2014 at arbejde videre med Kunsten at lære sprog II, som havde til formål at muliggøre og understøtte kommende samarbejdsalliancer mellem andre kunstinstitutioner og sprogcentre i Danmark. Projektet var centreret omkring udviklingen af en netværksportal via et samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland - hvor kommende samarbejdsalliancer mellem kunstinstitutioner og sprogcentre kunne faciliteres samt dele relevant litteratur, etablere gensidige samarbejdsaftaler m.m. KULTURBUS I 2014 søsatte museet i samarbejde med Museum Vestsjælland og Museet for Samtidskunst Kulturbussen støttet af Nordea-fonden, der med deres støtte har gjort det muligt for alle grundskoler i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø Kommune at transportere sig rundt til de deltagende museer. Kulturbussen kører frem til 2016 med det formål at bringe eleverne ud til de tre deltagende museer; Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Museum Vestsjælland. Bussens formål er at løse de transportmæssige udfordringer, skolerne i Region Sjælland står overfor i forbindelse med museumsbesøg

34 Foto: Sorø Kunstmuseum 33

35 FOLKEUNIVERSITET I samarbejde med Folkeuniversitetet i København kunne museet igen i 2014 udbyde forelæsningsforløb. Cand.phil. Pia Høy afholdt både i foråret og efteråret emneorienterede forelæsningsrækker om kunst i det 20. årh. I efteråret afholdt museets formidlingsmedarbejder cand.mag. Jesse-Lee Costa Dollerup et deltagerfyldt kursus om Farvenes betydning igennem kunsthistorien. KUNSTNERWORKSHOP Over 4 torsdage i januar havde museets voksne brugere mulighed for at udforske billedkunsten fra en praktisk vinkel i samarbejde med billedkunstner Peter Holck. Der blev afholdt 4 workshops med i alt 15 deltagere. Forår: Kurset De figurative: Fra Harald Slott- Møller til Thomas Kluge v/cand. phil. Pia Høy blev fulgt af 35 personer. Efterår: Ungdomsoprøret i kunsten v/ Pia Høy blev fulgt af 15 personer Farvernes betydning fra Goethe til Gernes v/ cand.mag. Jesse-Lee Costa Dollerup blev fuldt af 35 personer

36 Foto: Sorø Kunstmuseum 35

37 FORMIDLING / BØRN OG FAMILIER af Tanya Lindkvist Børn og unge har høj prioritet på Sorø Kunstmuseum og i 2014 fortsatte museet dette indsatsområde og udviklede en række nye tiltag målrettet børn og familier. Familie flip flap I 2014 udviklede museet en Familie flip flap, som er en interaktiv og inkluderende måde at undersøge museets samling på. Den udleveres gratis og guider familien rundt i hele huset via forskellige opgaver og blik på kunsten. Familie Flip Flappen blev udgivet i samarbejde med Informations forlag. Baby Space en cocktail af lyd, dans og babyer! Museets udstillingssal var i en uge rammen for installationen Baby Space. Projektet var skabt af Dalija Acin Thelander og gennemførtes som et samarbejde med SWOP, Kulturregion Midt- og Vestsjællands dansefestival for børn. I alt deltog 20 babyer og 8 voksne i Baby Space. Søndage for børn - Familieværksted Med en museumsunderviser blev der inviteret til opdagelse i samlingen og særudstillingen og efterfølgende arbejde materialer og afprøve forskellige kunstformere i børneværkstedet. Kreativitet & Ferier Som en integreret del af museets årlige aktivitetsplan tilbydes der i skolernes ferier workshopaktiviteter for hele familien. I vinterferien blev der afholdt lys-workshop, i påsken blev der diskuteret bærerdygtighed og produceret genbrugsvæsner, i sommerferien lavede børnene ferie-kunstbøger, og i efterårsferien afholdtes arkitekturworkshop, hvor børnene eksperimenterede og undersøgte drømme og utopier om det at bygge. Til jul kunne børnene deltage i Jagten på Rudolf. I alt 43 deltog i museets kreative ferietilbud. Magi & kunst! I forbindelse med særudstillingen Im-Materialitet afholdtes en magi-workshop for børn og familier, hvor bevidstheden og magiens verden blev undersøgt. Tryllekunstner Peter Jakobsen viste med sit utrolige trylleshow tricks, som fascinerede og forundrede. I alt deltog 31 i eventen

38 Baby Space. Foto: Sorø Kunstmuseum 37

39 FORMIDLING / ARRANGEMENTER Af Annelise Birkholm og Tanya Lindkvist Museet satser med sine arrangementer på øget dialog og brugerinddragelse og lægger vægt på at stimulere den æstetiske og sanselige oplevelse, hvor den enkelte museumsgæst kan lade sig forføre, undres og reflektere, således at nysgerrigheden stimuleres og udfordres. Søndagscaféer Museets søndagscaféer indbyder andre kunstarter som musik og litteratur til at perspektivere særudstillinger og den faste samling. Februar: Forfatter Asta Olivia Nordentoft læste op fra digtsamlingen Det nemme og det ensomme (2013). Oplæsningen var sat i relation til særudstillingen Im-Materialitet no deltagere. Marts: Forfatter Ida Jessen læste op af sin novellesamling Postkort til Annie (2013), 50 gæster. April: Musikalsk performance v. Nielsen Sisters. Koncerten blev til i et samarbejde med Sorø Musiske skole og Sorø Bibliotek. 35 gæster. Maj: Digter og forfatter Glenn Christian læste op af sin digtsamling Mudret Sol. 36 gæster. Juni: Ida Marie Hede læste op fra Det kemiske bryllup (2013). 12 gæster Oktober: Musikalsk dialog med guldalderen, hvor 4 klassiske musikere udfordrede og udforskede musik og tekster fra 1800-tallet. Med Louise Pape (sopran), Freja Bo Sørensen (fløjte), Lars Risbo (cello) og Malene Thastum (klaver). Koncerten var inspireret af museets særudstilling Tidslighed. 75 gæster. November: Maja Lisa Engelhardt fortalte om sit liv og virke samt om særudstillingen Tidslighed. 95 gæster. December: Ekstra cafearrangement med Maja Lisa Engelhardt. 87 gæster. Tre af de litterære søndagscaféer er realiseret med støtte fra Statens Kunstråd

40 Gyldne Tirsdage Er målrettet Det grå guld og andre interesserede. Museets kunstfaglige medarbejdere sætter fokus på et emne i samlingen og diskuterer efterfølgende med deltagerne i en uformel ramme. I 2014 blev der afholdt 10 Gyldne tirsdage med i alt 132 gæster. Januar: Kunsten og litteraturen. v/solveig Lindeskov Andersen Februar: Im-Materialitet nr. 3 (bevidsthed). v/birgitte Kirkhoff Eriksen Marts: Kunst & Musik. v/sidse Holte. April: Portrætter og personskildringer. v/sidse Holte. Maj: Landskabet og naturen. v/solveig Lindeskov Andersen Juni: Særudstillingen Butterland. Tue Grenfort v/birgitte Kirkhoff Eriksen. September: Særudstillingen Tidslighed. Maja Lisa Engelhardt. v/charlotte Sabroe. Oktober: Den moderne skulptur. v/ Christian Kortegaard Madsen. November: Kunsten og litteraturen. v/solveig Lindeskov Andersen December: Lyset fra evigheden. Russiske ikoner. v/ Charlotte Sabroe. Fredagsfavoritter Med formidlingstilbuddet Fredagsfavoritter sætter museets kunstfaglige medarbejdere fokus på et udvalg af personlige favoritværker. Museet afholdt i 2014 i alt 8 fredagsfavoritter med et samlet deltagerantal på 99 gæster. Januar: Poul Gernes - kunst og farver i det offentlige rum. v/jesse Lee Costa Dollerup Februar: Museets samling fra 1950'erne. v/charlotte Sabroe Marts: Den danske vestkyst som motiv. v/solveig Lindeskov Andersen April: Kærlighed og lidenskab. v/tanya Lindkvist Juni: Landskabet og vores naturforståelse. v/birgitte Kirkhoff Eriksen September: Christen Dalsgaard og den nationalromantiske ideologi. v/ Christian Kortegaard Madsen Oktober: Kunstens betydning. v/tanya Lindkvist November: Billedets magt. v/ Christian Kortegaard Madsen Offentlige omvisninger Museet tilbød gratis omvisning med en kunstformidler den sidste søndag i hver måned. Der blev i 2014 afholdt 9 gratis omvisninger, samt 2 gratis sommeromvisninger for turister med 32 deltagere 39

41 Seminaret Komplekse materialitet. Musikalsk dialog med guldalderen og Sorø Privatskoles afgangsfest. Foto Sorø Kunstmuseum 40 41

42 FORMIDLING / ANDRE ARRANGEMENTER Foruden de faste arrangementer har museet dannet ramme om en række særlige arrangementer i samarbejde med eksterne kulturaktører. Kyndelmisse Museet deltog 26. januar i den årlige kulturevent Kyndelmisse - Lyd og lys. Aftenarrangementet i Sorø Bymidte er et samarbejde mellem byens kulturinstitutioner og Stiftelsen Sorø Akademi og foregår med aktiviteter og lysshow indendørs som udendørs i bymidten og Akademihaven. I alt gæstede 539 museet denne aften. Julekoncert 1. advents arrangement I alt 35 deltog i en julekoncert med Sorø Musiske skoles elever. På dagen var museets juleværksted for familier også åbent, og der blev lavet julegaver og nydt julegodt fra cafeen. Swinging Jazz-dage i Sorø Søren Bebe Trio featuring Per Møllehøj Museet deltog i Sorøs jazz-festival og afholdt jazz-koncert i cafeområdet / gårdhaven den 22. juli. En sammensat Jazz m/tapas billet blev solgt til 43 personer. Herudover deltog 40 gæster derudover i selve koncerten. 41

43 Prinsesse Benedicte gæstede Maja Lisa Engehardts udstilling Tidslighed i oktober. Foto: Sorø Kunstmuseum 42 43

44 PUBLIKUM Af Annelise Birkholm NATIONAL BRUGERUNDERSØGELSE Museet deltager i Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse, der undersøger brugernes tilfredshed. Museet er igen i år blandt de museer der har indsamlet tilstrækkeligt med skemaer til at modtage egen samlet rapport 2014 fra Kulturstyrelsen. BESØGSTAL Sorø Kunstmuseum havde i 2014 i alt gæster. Heraf var: % Entrebetalende voksne gæster og herunder diverse rabatordninger % Gæster /grupper i forbindelse med arrangementer 681 4% ICOM, ODM el. lign. voksne gæster med gratis adgang % Medlemmer af museets venneforening med gratis adgang 565 3% Børn/unge u/18 år med gratis adgang % Børn i undervisningsforløb med gratis adgang % Voksne i undervisningsforløb med særlig betaling % Særlige gæster med gratis entre til begivenheder og events Fordeling af gæster 2014 Underv.voksne Entre voksne 6% Kommercielle 31% gæster Undervisning / 20% børn & unge u/18 Særlige år 9% arrangementsgæster 18% Børn u/18 år 3% Venneforen. 9% ICOM/ODM 4% 43

45 MUSEUMSBUTIK Museumsbutikkens indretning og sortiment tilrettelægge, så det afspejler såvel museets skiftende udstillinger samt bygning og materialer. Museumsbutikken lægger vægt på at tilbyde gæster varer, der ikke umiddelbart er at finde i traditionelle gavebutikker. Museumsbutikken har et sortiment af kunstbøger, samt egne udstillingskataloger. Herudover vægtes lokale /regionale kvalitetsprodukter bl.a. keramisk brugskunst fra Sorø og omegns kunsthåndværkere, lokalt producerede trævarerdesign, øvrige gaveartikler til børn og voksne, gerne fremstillet efter fairtrade mærkningen eller i bæredygtige materialer, økologiske wellness produkter og gode delikatesser. Museumsbutikken sælger naturligvis postkort og plakater. I 2014 omsatte museumsbutikken for kr. Det svarer til en omsætning pr. gæst uanset/barn eller voksen på kr. 14,42 MUSEUMSCAFE Museumscafeen drives af museets publikumsafdeling og har tilladelse til at fungere som anretterkøkken med spiritusbevilling. Cafeen har i 2014 samarbejdet med Lottes Homeparty og Sejers Konditori. Samarbejdet med lokale madleverandører er en gensidig succes, da den gør det muligt for museet at kunne servere frokoster til gæster, på trods af at vi ikke selv kan tilberede dette, ligesom museet med sin cafeomsætning øger beskæftigelsen i det lokale erhvervsliv i stedet for at konkurrere. For betjeningen i det daglige står en kreds af 14 frivillige hjælpere fra Sorø Kunstmuseums Venner, under ledelse af publikumschefen. I 2014 bestod menuen i museets cafe af dansk smørrebrød, diverse supper, chili con carne, og senest har også en tapas anretning fundet vej til menukortet. Museumscafeen har i 2014 omsat for kr

46 KOMMERCIELLE KOMMCERCIELLE ARRANGEMENTER OG OMVISNINGER FOR GRUPPER Museet har glæde af mange gruppebesøg. Vi sætter meget gerne rammen og program for gæsternes selskab, det være sig private arrangementer såvel som mere erhvervsmæssige mødeaktiviteter /seminarer og workshops. Publikumsafdelingen har i 2014 booket og efterfølgende faciliteret 79 arrangementer. Fælles for dem alle er, at kunsten er indgået i konteksten for arrangementer. Med museets placering i byens centrum, med Sorøs smukke natur og stærke kulturhistorie er det helt naturligt, at vi tilbyder og udvikler pakke-oplevelser til vore gruppegæster. Vi har i 2014 samarbejdet med Sorø Akademi, Hauchs Physiske Cabinet og Sorø Bådfart for blot at nævne de faste samarbejdspartnere, der indgår i pakketilbuddene: Kunsten og Akademiet, Kunsten og Videnskaben og Kunsten og Søen. Pakketilbuddene tilbydes på museets hjemmeside som: Planlæg en dag i Sorø, og lægger op til at gæsterne bliver og nyder en heldagsudflugt. Museets omsætning på arrangementer og omvisninger har i 2014 været kr. 45

47 Foto: Sorø Kunstmuseum 46 47

48 ERHVERVSKLUB Af Annelise Birkholm Sorø Kunstmuseums erhvervsklub talte i medlemsvirksomheder. Museet værdsætter samarbejdet med erhvervsklubbens medlemmer, og ser det som et væsentligt element i museets mål om at bygge bro mellem museet og erhvervslivet. Medlemskaber/sponsorater kan tegnes på forskellige niveauer, som såvel 1-årige som 3- årige sponsorater. Som erhvervsklubmedlem opnår virksomheden en række fordele i form af markedsføringsværdi, kataloger og særarrangementer. Museet på den anden side, får et ambassadørnetværk og en række nye aktiviteter. I 2014 holdt virksomheder i alt 4 mødearrangementer på museet, og 143 antal VIP-erhvervsgæster besøgte museets udstillinger i årets løb. Sorø Kunstmuseum har i 2014 indgået sponsorsamarbejde med følgende erhvervsmedlemmer: Sorana Group A/S Bach Import Bang og Olufsen, Sorø Bravida Danmark A/S Danske Bank, Sorø afd. Don Plast A/S Comwell Sorø Storkro C2 Reklame HB Pharma Jannerup Off-set A/S Jul i Sorø Kiropraktorerne i Sorø Kopp-Sorø ApS. Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S MH Rengøring Multi-Tech A/S Nordea Nykredit A/S, Ringsted afd. Psykologisk Klinik Aps, Sorø Q-Park A/S Sjællandske Medier Sorana Group A/S Soransk Samfund Sorø Husholdningsskole Sorø Håndværker- og Industriforening Sorø Trælasthandel XL-Byg Stiftelsen Sorø Akademi Tandlægehuset, Sorø Uglekassen Von Bûlow.co 47

49 PR / KOMMUNIKATION Af Annelise Birkholm Museets kommunikation skal afspejle og cementere museets identitet. Vi lægger vægt på åbenhed og faglighed, og ønsker at være til stede og nærværende i såvel de trykte som de digitale medier. Annoncering Museet har i 2014 haft annonce / abonnements samarbejde med Kunsten.nu samt Kopenhagen.dk - herudover er der annonceret i Kunstonline.dk, der er et medie til kunstforeninger. Derudover har museet haft annoncer samt en forside i Sorøs turistmagasin Til hver særudstilling blev der lavet annoncekampagner i henholdsvis: Politiken, Kristeligt Dagblad og i Sjællandske Medier samt Søndagsavisen, regionalt. Der har været indgået aftale med Politiken Plus og Ibyen om annoncering mod reduktion af éntre-pris for Politiken Plus medlemmer. Samarbejdet med DCU (Dansk Camping Union) er fortsat. Hermed opnåedes annoncering mod entre-reduktion i et kuponsamarbejde. Brochurer og tryksager Museet har udgivet to halvårlige aktivitetskalendere. De er blevet distribueret til overnatningssteder, attraktioner, turistbureauer, museer i regionen samt biblioteker og lignende offentlige steder. Hjemmeside og nyhedsbreve Hjemmesiden indeholder uddybende information om såvel museets samling som særudstillinger, undervisningstilbud, nyheder og aktiviteter, såvel som tilbud til grupper. Hjemmesiden har direkte links til museets facebook-side. I 2014 fik hjemmesiden en opstramning af såvel forside, samt mere dynamiske portletters, således at siden fremstår mere indbydende. Museet sender via hjemmesiden regelmæssige elektroniske nyhedsbreve ud til alle interesserede brugere af sitet. Der er i 2014 sendt 15 elektroniske nyhedsbreve ud

50 Sociale platforme Museet har et ønske om at være til stede på de sociale platforme, og med tiden de fleste men har strategisk valgt at satse mest på facebook i Museet side på facebook, havde en målsætning om at komme over følgere, og havde ved udgangen af året På facebook kommunikeres alle begivenheder, links til anmeldelser og udstillingsrelevante artikler, såvel som fotos, videoer og nyheder, der egner sig til mediet. Facebook opdateres ugentligt og dialog med brugerne følges kontinuerligt op. Mobilsite projekt HintMe Museet indledte i 2012 et samarbejdsprojekt med i alt 11 museer, fordelt over hele landet. SMK har initieret projektet, som er støttet af Kulturstyrelsen. I løbet af 2012 deltog museet i udviklingen af projektet, som var klar til lancering i foråret De 11 museer er sammen om et fælles mobil-site, hvor der gennem søgekriterierne; fællestemaer, kunstnere og værker kan krydsrefereres til hinandens samlinger. Mobilsitet er et formidlingsprojekt, hvor brugerne kan få oplysninger om værkerne gennem deres tablet/mobiltelefon og stille spørgsmål direkte til museets kulturformidler gennem brug af Twitter. Sitet vil også kunne tilgås hjemmefra. Museet deltog i løbet af 2014 i udviklingen og i drift-sættelse af sitet og uploading af information om værkerne til HintMe. 49

51 PRESSEOMTALE Januar Sorø Kunstmuseum Sorø Magazine Museum på fire hjul til skoler Sjællandske Støjkunst og djævelsk lyd Politiken Ibyen To nye udstillinger sætter fokus på det, man ikke kan se Politiken Ibyen Lysfest med bred appel Sjællandske Når enkelthed vokser til det smagfulde Sorø Avis Februar Kunst med smerte og humor Sjællandske Farverigt lys fik liv på kunstmuseet Sjællandske Luftbåren hjernesaft Kunsten.nu Marts Materialismen efter de store fortællinger Kunstkritikk April Nielsen Sisters på museet Sorø Avis Seminar på kunstmuseet Sorø Avis Im-Materialitet no. 3 (Bevidsthed) Magasinet Rum Populær eksistensudstillings sidste akt Kristeligt Dagblad Im-Materialitet no. 3 (Bevidsthed) Kristeligt Dagblad Sorøs ånd kan favne på tværs Sjællandske Museer er næsten naboer Sjællandske 50 51

52 Maj Lav en gave Oplev Danmark Tillverka en gava Upplev Sverige Ti spørgsmål: Tue Greenfort Kunstkritikk Han træder til på naturens vegne Sorø Avis Juni Ind i tågen: Tue Greenfort interview Kopenhagen Konsekvensrealisterne / Tue Greenfort essay Kunsten.nu Når dyrene kommer op fra kælderen Politiken Sorø Kunstmuseum skal have øget besøgstallet Sorø Avis Butterland - Kunst, økologi og andre skalaer Kunstavisen Juli Maller blev til myte Sorø Avis August Hellige Billeder Antik og Auktioner Tidslighed - Dialog med guldalderen Kunstavisen September Natur og tid forenes i ny udstilling Sjællandske Maja Lisa Engelhardt: Tidslighed Kristeligt dagblad Der er et lys bag alting - MLE Kristeligt dagblad Billeder af det uforklarlige Berlingske Birgitte Kirkhoff bliver museumschef Sjællandske Familieværksted på kunstmuseet Sjællandske Det er de innovative museer, der rykker. Interview Politiken 51

53 Oktober Vaccine på Sorø Kunstmuseum var et hit Sjællandske Karolines drømmehus har egen biograf Sjællandske Prinsesse Benedicte besøger Sorø Kunstmuseum Sjællandske Dansk landskabsmaleris ukronede dronning Magasinet Kunst November Helle Helle om Tue Greenfort Berlingske December Maja Lisa Engelhardt Bibelselskabet 52 53

54 Foto: Sorø Kunstmuseum 53

55 BYGNINGER BYGGERI I 2014 var antallet af vandskader i den nye bygning heldigvis faldet - men der er fortsat udfordringer at arbejde med. Den væsentligste vandindtrængning opstod efter udskiftningen af membranen ved caféens facade mod gården, som blev gravet op i efteråret Dette har efterfølgende medført en væsentlig mængde regnvand i det nordlige ovenlysvindue, punktvis langs den gennemgående bjælke lige under cafévinduet, og som noget nyt, i den sydlige endevæg af udstillingsrummet i kælderen. Museet har i det sidste halvår af 2014 samarbejdet med Alectia og E&P om at finde selve utætheden. Der arbejdes ved årets udgang fortsat på en afklaring af selve årsagen til vandindtrængningen samt ansvaret for denne. I forbindelse med sommerens udstilling af Tue Greenfort blev der bygget et installatorisk værk udendørs over den nordlige rotunde. Efter udstillingens afslutning blev det synligt, at en mindre glasskade i ovenlysvinduet havde udviklet sig til en betydelig revne i det (ellers) brudsikre glas. Museets forsikring indvilligede i at bekoste en udbedring som forventes iværksat i foråret Museet blev i forbindelse med kvalitetsvurderingen gennemgået af konservator Søren Bernsted fra kunstkonserveringen. Det blev anbefalet at nedlægge radiatoren i det lille udstillingsrum på 1. sal i gml. bygning, og de dertilhørende vandrør. Museets store CTS anlæg blev ved samme lejlighed drøftet, og forslaget fra Bravida om en optimering af varm-lufts-udvekslingen vil eventuelt blive realiseret i INVENTAR Museet valgte i 2014 at forny leasingaftalen for den store kopimaskine hos Redoffice PKC A/S, da den nye aftale betød en besparelse for museet. I forbindelse med den fornyede leasingaftale blev den gamle printermaskine byttet ud med en tilsvarende model. I forbindelse med Tue Greenfort udstillingen blev der købt et tv, som nu fast bruges til videofremvisning

56 Foto: Sorø Kunstmuseum 55

57 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Sorø Kunstmuseum er en selvejende institution med egen bestyrelse. Museet er statsanerkendt og modtager driftstilskud fra Sorø Kommune og fra Staten. BESTYRELSE Der blev i 2014 foretaget vedtægtsændringer for bestyrelsens sammensætning (godkendt på bestyrelsesmøde den 23.04). Samtidig blev der udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen (vedtaget på bestyrelsesmøde den 4.11.). Med de nye vedtægter er bestyrelsen sammensat således: Formand: Lorentz Jørgensen, udpeget af Sorø Kunstmuseums Venner Næstformand: Ole Vig Jensen, udpeget af museets bestyrelse Ove Dam, udpeget af Sorø Kunstmuseums Venner Nils Kruse, udpeget af Sorø Kommune Svend Nyboe-Andersen, udpeget af museets bestyrelse Jon Villadsen, udpeget af Sorø Akademi Rune Gade, udpeget af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen har i 2014 afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder: 17/2, 23/4, 19/8, 4/11. SORØ KOMMUNE Der har været afholdt årligt dialogmøde med Sorø Kommune med deltagelse af bestyrelsesformanden og museumsdirektøren. DIREKTION Museumsdirektør, mag.art. Charlotte Sabroe REVISION PriceWaterhouseCoopers MEDLEMSKABER ICOM International Committee of Museums Museumstjenesten ODM Organisationen Danske Museer Sorø Event- og Turistråd Kunstkonserveringen Fællesmagasinet Ugerløse Skandinavisk Museumsforbund Museumstjenesten Foreningen af forsikringstagere under Museernes Fællesforsikring 56 57

58 PERSONALE PERSONALE Charlotte Sabroe Direktør (1/1) Birgitte Kirkhoff Eriksen Inspektør, kunstfaglig (fratrådt 31/10) (1/1) Tanya Lindkvist Inspektør, undervisning og formidling (1/1) Annelise Birkholm Publikumschef (1/1) Gitte Vang Sørensen Administrator (4/5) Solveig Lindeskov Andersen Butik og kunstformidler (4/5) Lars Bech Nielsen Museumstekniker (1/1) Tom Andersen Regnskabschef (2/5) Ole Jensen Flexjob. Museumsassistent (fratrådt 31/7) Jens Tang Kristensen Ph.d. Stipendiat Jesse-Lee Costa Dollerup Projekt- og butiksmedarbejder (1/ /12) Sidse Østergaard Holte Løntilskudsmedarbejder (fratrådt 31/03) Søren Lie Madsen Løntilskudsmedarbejder (fratrådt 31/03) Christian Kortegaard Madsen Løntilskudsmedarbejder (1/ /12) Peter Holck Runderende vært / museumstekniker Allan Bergen Runderende vært Jørgen Nicolaisen Runderende vært PERSONALE I I ÅRSVÆRK Den samlede lønnede personalegruppe svarede i i 2014 til 9,5 årsværk. FRIVILLIGE Museet har endvidere glæde af en række frivillige medhjælpere i i cafeen. Tak til: Astrid Vestergaard, Jette Glavind, Hans Bang, Niels Karup, Birgitte Bang Olesen, Inge Sikker Hansen, Randi Stjernebjerg, Ebba Grundtvig,, Hanne Gade, Kirsten Nielsen, Søs Johansen og Solvej Frederiksen. 57

BEVIDSTHEDENS MATERIALISERINGER - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april

BEVIDSTHEDENS MATERIALISERINGER - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april - et seminar på Sorø Kunstmuseum lørdag 5. april Bevidsthedens materialiseringer præsenterer forskellige vinkler på bevidsthed og forholdet mellem det immaterielle og det materielle. Bevidsthed er en uløst

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Nyhedsbrev 34 1. halvår 2015 Sorø Kunstmuseums Venner. Sorø Kunstmuseum

Nyhedsbrev 34 1. halvår 2015 Sorø Kunstmuseums Venner. Sorø Kunstmuseum Nyhedsbrev 34 1. halvår 2015 Sorø Kunstmuseums Venner Sorø Kunstmuseum Redaktion Ove Dam, Charlotte Sabroe, Gitte Vang Sørensen og Annette Ladegaard Forside: Per Bak Jensen: Skov, 2008 Layout: BedfordLumholdt

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 33 2. halvår 2014 Sorø Kunstmuseums Venner. Sorø Kunstmuseum

Nyhedsbrev 33 2. halvår 2014 Sorø Kunstmuseums Venner. Sorø Kunstmuseum Nyhedsbrev 33 2. halvår 2014 Sorø Kunstmuseums Venner Sorø Kunstmuseum Redaktion Ove Dam, Charlotte Sabroe, Gitte Vang Sørensen og Annette Ladegaard Forside: Maja Lisa Engelhardt: Den femte dag, 2012-13

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk

SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk SORØ KUNSTMUSEUMS VENNER Storgade 9 4180 Sorø Tlf. 57 83 22 29 E-mail: info@sorokunstmuseum.dk Referat af generalforsamling i Sorø Kunstmuseums Venner mandag, den 11. marts 2013 kl. 19.30 Formanden, Ove

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Sorø Kunstmuseums Venner

Sorø Kunstmuseums Venner Nyhedsbrev 32 1. halvår 2014 Sorø Kunstmuseums Venner Sorø Kunstmuseum Redaktion Ove Dam, Charlotte Sabroe, Gitte Vang Sørensen og Annette Ladegaard Forside: Lea Porsager: scrambled egg slime ideal pea-sized

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse

Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Lærervejledning: Krop, identitet og iscenesættelse Forløb: Krop, identitet og iscenesættelse Målgruppe: 1.-6. Klasse Fag: Dansk, billedkunst Indledning I materialet her kan du hente inspiration til arbejdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Sorø Kunstmuseums Venner

Sorø Kunstmuseums Venner Nyhedsbrev 29 2. halvår 2012 Sorø Kunstmuseums Venner Sorø Kunstmuseum Redaktion Redaktion: Ove Dam, Charlotte Sabroe, Annette Ladegaard og Gitte Vang Sørensen Forside: Willy Ørskov: Bøjninger, udateret

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015 3. Da Winti 8 7 2 5 Kirken 10 Skulpturlandsby selde 2015 1 Camilla Berner 2 Cecilie Bendixen 3 Jørgen Carlo Larsen 4 Torgny Wilcke og Ellen Hyllemose 5 Karin Lorentzen 6 Eva Steen Christensen 7 Henrik

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016

Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Skovgaard Museet UNDERVISNING 2015-2016 Oversigt - permanente tilbud Romantik og guldalder Et undervisningstilbud om romantikken og guldalderens kunst, kultur og samfund med udgangspunkt i P.C. Skovgaards

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere