Årsberetning M/S Museet for Søfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013. M/S Museet for Søfart"

Transkript

1 M/S Museet for Søfart Årsberetning blev et af de mest begivenhedsrige år i M/S Museet for Søfarts 98 år lange historie. I det første halvår arbejdede museet sammen med Maritim Museums Byg Aps intensivt på at blive færdige med byggeriet og udstillingerne til den planlagte åbning i juni måned. Det udfordrende byggeri og de høje arkitektoniske og udstillingsmæssige ambitioner spændte tidsplanerne til det yderste. Situationen blev ikke bedre af, at et skybrud fredag den 31. maj forårsagede, at mere end 200 m 3 vand kom ind i den nye museumsbygning. En hurtig indsats af museets personale og tilstedeværende entreprenører og rådgivere gjorde, at ingen museumsgenstande blev berørt, og omfanget af skaderne blev begrænset. Det kunne dog ikke hindre, at vand var trængt ind i et større område med elektronisk udstyr, som måtte skiftes. Dette forsinkede den i forvejen meget stramme tidsplan. Den første opgave for den nytiltrådte direktør blev derfor at udskyde den planlagte åbning til hen på efteråret. Gennem den lange varme sommer blev der således forsat arbejdet på alle fronter med at færdiggøre museumsbygningen og rejse de nye udstillinger samt klargøre de nye publikumsfaciliteter og den nye drift. Driftsbudgettet for det nye museum var i foråret 2013 ikke endeligt faldet på plads og skabte avisoverskrifter. Hen over sommeren blev der derfor også arbejdet på at skabe forudsætningerne for en bæredygtig drift for det nye museum. Sidstnævnte betød, at museet samtidig med opløbet til åbningen af det nye museum måtte omorganisere en række af sine arbejdsområder og desværre sige farvel til faste medarbejdere. Den 5. oktober 2013 kunne museet endelig slå dørene op til det, som er blevet kaldt det smukkeste hul i jorden (Berlingske Tidende ). Det blev en storstilet åbning med overværelse af Regentparret, flere ministre og fremtrædende bestyrelsesmedlemmer fra de donerende fonde, kollegaer og samarbejdspartnere. Senere på dagen åbnede museet dørene for mange af byens borgere, som fik lejlighed til at se museet og var med til at gøre dagen folkelig og festlig. Det nye museum har fået en overvældende positiv modtagelse og givet genlyd i de lokale, nationale og internationale medier. Allerede i september måned skrev Helsingør Dagblad efter et besøg i byggeriet: Utrolig arkitektur og flotte maritime indtryk: Helsingør kan godt glæde sig Designmagasinet Wallpaper kaldte det a new start for an old museum , og The Guardian/ The Observer afsluttede deres helsideanmeldelse med, at the maritime museum is a goodly frame Den positive modtagelse har også kunne mærkes blandt de mange gæster, der i 2013 besøgte museet. På de tre måneder, museet nåede at være åbent i 2013, besøgte gæster museet på egen hånd, til rundvisninger, arrangementer, møder, konferencer og undervisningsforløb. Det nye museum inkluderer også en museumsbutik og café, en undervisningsafdeling, en dynamisk kommunikationsprofil og en lang række nye arbejdsområder og driftsopgaver, som museet har tilrettelagt og sat i gang i løbet af Mange lange aftner og weekender er blevet taget i brug for at nå det hele, og der vil forsat være en masse at se til, opbygge og udvikle i dialog med museets mange brugere i de kommende år. Beretningen for 2013 fortæller om forberedelserne til og åbningen af det nye museum og om de mange aktiviteter og tiltag, der er resultatet af alle medarbejderes, bestyrelsesmedlemmers og interessenters 1

2 intense arbejde med at give det gamle museum en ny begyndelse. Museet har nu de rette betingelser for at synliggøre vores fælles maritime kultur og historie og skabe nye billeder af Danmark som en betydelig søfartsnation med eventyrlyst, mod og vilje til at handle i verden. DANMARKS NYE SØFARTSMUSEUM Efter 98 år til leje på Kronborg Slot fik M/S Museet for Søfart endelig sit eget hus, tegnet af et af Danmarks førende arkitektbureauer, Bjarke Ingels Group. Det særlige ved det nye museum er ikke blot den enestående arkitektur og den ingeniørmæssige bedrift at få byggeriet til at lykkes, men at museet også er et kulturhistorisk monument, som vidner om et særligt kapitel i dansk søfartshistorie, hvor der blev bygget og repareret talrige skibe i Danmark. Den nye museumsbygning er blevet realiseret takket være store donationer fra de 11 fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Arbejdsmarkedets Feriefond Augustinus Fonden Aage- og Johanne Louis-Hansens Fond Dampskibsselskabet Orients Fond Den Danske Maritime Fond Lauritzen Fonden Oticon Fonden TK Foundation TORM s Understøttelsesfond ØK s Almennyttige Fond Fondsmidlerne er samlet i en særlig oprettet fond til formålet, Maritim Museums Fond, med en bestyrelse bestående af formand Mette Christensen, vicepræsident, Sø- og Handelsretten; Carsten U. Larsen, direktør, Folketinget, tidl. Nationalmuseet; Jens Bjergmose, adm. direktør, TORM s Understøttelsesfond; Jens Fehrn-Christensen, tidl. finansdirektør, Dampskibsselskabet NORDEN A/S; Lars Ole Hansen, chefkonsulent, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt formand for Maritim Museums Byg, Dan Pode Poulsen. Den store opgave med at bygge og indrette et nyt søfartsmuseum er blevet varetaget af Maritim Museums Byg ApS, der har stået for gennemførelsen af byggeriet og indretningen. Maritim Museums Byg ApS har sin egen bestyrelse bestående af: Formand Dan Pode Poulsen, direktør Maritim Museums Byg Aps; Arnt Ottendahl, arkitekt, Arkitektfirmaet Arnt Ottendahl; Jacob Salvig, museumsdirektør, Naturama; Lars Ole Hansen, chefkonsulent, Universitets- og Bygningsstyrelsen. Endelig har museet sin egen bestyrelse, som er udpeget af et repræsentantskab, der repræsenterer alle sider af det maritime Danmark. Bestyrelsen består af medlemmer med forskellige professionelle kompetencer og består af formand Erik Østergård, direktør i Dansk Transport og Logistik, næstformand advokat Ole Bang, skibsreder Bjørn Clausen, Corral Line, festivalchef Ulla Tofte, Golden Days, direktør Frederik Preisler, Mensch samt museumsdirektør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet. Museum og byggeri har således hver sin bestyrelse og varetager hvert sit område, men deler samme vision om at udbrede kendskabet og glæden ved søfartens kultur og historie og sammen skabe en stærk platform og en attraktion af international klasse. 2

3 MUSEET OG OMVERDENEN Naboerne på havnen Den moderne arkitektur og dokkens åbne udendørs rum, med fri adgang for alle, indbyder til ophold, cafébesøg og kulturevents i fællesskab med Helsingørs øvrige kulturinstitutioner. Et særligt tæt samarbejde foregår med naboerne på havnen under navnet Kulturhavn Kronborg. Dette samarbejde mellem Kronborg Slot, Kulturværftet og Helsingør Havne er forsat og er blevet intensiveret i 2013 i takt med, at Kulturhavn Kronborg som område er blevet færdiggjort. På månedlige møder mødes direktørerne for de fire institutioner og medarbejderne inden for de relevante områder for at udvikle og koordinere samarbejds- og samdriftsmuligheder på områder som dagligt vedligehold, fælles skiltning, fælles markedsføring, fælles eventkalender, brug af hinandens udearealer, tværgående kulturaktiviteter m.m. De enkelte institutioner har hver deres særlige identitet, profil og opgaver, men samlet udgør Kulturhavnen også et nyt udendørsrum, der både skal fungere som adgangsvej til de enkelte institutioner og som en fælles platform for tværgående aktiviteter og oplevelser. Parallelt med dette tætte samarbejde arbejdes der løbende på at udvikle fælles nye projekter og et tættere samvirke med områdets øvrige aktører: herunder Hamletscenen, biblioteket, veterandampskibet S/S Bjørn, Værftsmuseet, Øresundsakvariet og Helsingør Teater. Helsingøregnen og Helsingør Kommune M/S Museet for Søfart deltager også i Vækst & Viden, hvis hensigt er at samle bestræbelserne på at udvikle Helsingør Kommunes erhvervsliv, detailhandel, turisme og kulturliv på tværs af de enkelte institutioner. Museet var medstifter af Helsingør Kulturforening, der stiller med et bestyrelsesmedlem til Vækst & Viden. Helsingør Kulturforening er et samarbejdsorgan for primært de større ikke kommunale kulturinstitutioner. Museet deltager endvidere i møderækker på Skibsklarerergården, der søger at samle det lokale museumsog kulturliv omkring markedsføringsinitiativer og produktudvikling. Disse tiltag er et led i at videreudvikle samarbejdet med Helsingør Kommune. Samarbejdet er beskrevet i en samarbejdsaftale med kommunen, der danner baggrund for kommunens driftsbevilling til museet på 1 mio. kr. årligt. Turismeudvikling, lokalt, nationalt, internationalt Hvis det nye søfartsmuseum skal blive en international attraktion er det en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse at have et enestående byggeri og markante udstillinger. En professionel markedsføring af museet ved hjælp af egne ressourcer er igangsat i 2013, men museet må også strategisk indgå i de professionelt udbyggede markedsføringsnetværk, som allerede eksisterer inden for turismeerhvervet. Museet arbejder således med Visit Denmark og Wonderful Copenhagen og er indgået i turismeorganisationen Visit Nordsjælland som attraktion og som et af Nordsjællands unikke mødesteder. Søfartsmuseumssamarbejder, nationalt og internationalt M/S Museet for Søfart er Danmarks landsdækkende specialmuseum for den civile søfart. Som sådan har vi gennem mange år samarbejdet med landets øvrige søfartsmuseer og gennem ICMM (International Congress of Maritime Museums) med søfartsmuseer rundt i verden. I 2013 blev det internationale arbejde holdt på et minimum, fordi alle kræfter blev lagt ind i færdiggørelsen af det nye museum. Den 3

4 internationale interesse for det nye museum har været overvældende, og der vil blive arbejdet på i 2014 at indgå i forpligtende internationale samarbejder med andre maritime museer og relevante internationale partnere. DEN NYE MUSEUMSBYGNING Det nye museum har ambitioner om at blive en international attraktion, hvilket afspejler sig i de nye spektakulære arkitektoniske rammer tegnet af et af Danmarks førende arkitektbureauer, Bjarke Ingels Group (BIG). Der var ingen tvivl om, at byggeriet økonomisk, tidsmæssigt og konstruktionsmæssigt udfordrede alle de involverede parter på alle måder, men netop bygningens dristighed i de arkitektoniske og konstruktionsmæssige løsninger har tilført M/S Museet for Søfart en unik værdi. Det er ikke særligt tit, at museer får lov til at få en bygning, der er bygget til deres formål og emne. De fleste museer bor i historiske bygninger med stor bevaringsværdi, der kun med store vanskeligheder formår at rumme de faciliteter et moderne museum ønsker at tilbyde. I det nye museum hælder gulvene i alle udstillingsrummene en smule, og det er med til at understøtte følelsen af at være på havet. Både museumsbygningen og selve beliggenheden spiller en stor rolle for den samlede oplevelse. Bygningens udformning, den historiske tørdok, de æstetiske greb, valget af materialer og placeringen er alle medformidlende i forhold til at fortælle om søfartens kulturhistorie og give de besøgende en enestående oplevelse bød således på en overordentlig hektisk afsluttende fase, og en lang række af bygningsmæssige og driftsmæssige udfordringer, som der forsat arbejdes på at løse. Men 2013 bød også på en overvældende mængde af positive tilbagemeldinger fra gæster, flotte anmeldelser i talrige nationale og internationale medier, tilfredse tilkendegivelser om resultatet fra de donerende fonde og måske vigtigst af alt, nye billeder på, hvad dansk søfart er, vil, kan og har haft af betydning for landets kultur og udvikling. Den nye museumsbygning blev formelt overdraget til museet ved et særligt arrangement for de donerende fonde tilrettelagt af Maritim Museums Byg den 2. oktober, tre dage før den officielle åbning af museet. MUSEETS NYE BASISUDSTILLINGER Museets nye udstillinger strækker sig 2600 m 2 i det nye museum. Publikum færdes i ét sammenhængende rumforløb, der breder sig på let skrånende gulve i skiftende højder omkring og hen over den gamle tørdok. Udstillingerne præsenterer gennem tematiske nedslag væsentlige kapitler og centrale forhold for dansk søfart gennem tiden. Udstillingerne er udviklet i samarbejde med de internationalt anerkendte udstillingsdesignere Kossmann.dejong fra Amsterdam sammen med en lang række leverandører, der har udviklet og implementeret de mange forskellige udstillingselementer. Museet forsøger i sine nye udstillinger at sætte fokus på fortællingen i højere grad end den enkelte genstand. Udstillingernes historier fortælles med stærke filmiske og scenografiske udtryk, der næsten uden ord og tekst fremhæver og perspektiverer udstillingsgenstandene. Udstillingerne underbygges og suppleres af interaktive installationer og spil, hvor man sammen med andre kan lege og lære sig til nye indsigter og indblik i historien. I udstillingerne møder man en flåde af handelsskibe og personlige historier bundet sammen med museets samlinger fra de sidste fire århundreder, og dermed dansk søfart i globalt perspektiv i fortid og nutid. 4

5 Udstillingerne indledes af en prolog, der stemmer sindet til en verden af søfartshistorie. Herefter sættes der fokus på den besøgendes stereotyper og forestillinger om søfart, lige fra tøj, mad og parfume til film og legetøj. Sømanden er i centrum i de næste udstillinger, der fortæller historien om sømanden derhjemme og om det anderledes familieliv. Udstillingen om den klassiske havn viser eksempler på arbejdet, på forhyring, smugleri, mission, prostitution og meget andet. I den interaktive tatoveringsudstilling kan gæsten selv udvælge en tatovering fra mønsterbogen og få den tegnet på armen eller andre steder. Dernæst går man om bord i selve skibet, hvor den næste temaudstilling lukker sig om den besøgende. Her redegøres for hierarkiet, arbejdet, maden og dagligdagen om bord i den lukkede og afsondrede verden, som et skib til søs er. I navigationsudstillingen er væggene fyldt med et hav i bevægelse. Store isbjerge driver på gulvet, fyldt med navigationsinstrumenter og interaktive installationer. Her kan man selv prøve at finde vej over verdenshavene. Halvvejs gennem udstillingerne drejer man om hjørnet ind i et meget smalt og højloftet rum. Her er man omgivet af et skib, der netop er eksploderet. Måske er det blevet ramt af en torpedo eller stødt på en mine. Her fortælles historien om de danske søfolks angst og frygt under 1. og 2. Verdenskrig. Dramatisk opsatte skibsmodeller fortæller om de mange minesprængninger, torpederinger og andre dramatiske hændelser, de danske søfolk kom ud for. Herefter skifter scenen til en stor afsluttende udstilling i to dele med globalisering som hovedtema. Den tidlige globalisering vises i temaudstillingen Teselskabet, der fortæller om 1700-tallets globale handelskredsløb. Mens man som gæst bevæger sig rundt mellem de historiske genstande fra alle egne af det Danske Rige i 1700-tallet såsom Trankebar, Nordatlanten, Vestindien etc., kan man selv påtage sig rollen som købmand og handle med varer som ens forgængere for 250 år siden. Til slut behandles globaliseringen gennem de sidste 30 år i det store afsluttende rum. Her er alt delt ind i store felter af størrelse som en 20-fods container, symbolet på den globale handel og produktionsdeling. Store skibsmodeller illustrerer forholdet mellem 1700-tallets skibe og nutidens. En simulation af et rederikontor viser lighederne og forskellene mellem tidligere tiders handel, mens man prøver at tjene mest muligt på de tilgængelige ordrer i spillet. Som en epilog gemmer der sig til sidst en tidrejse under den store trappe. I udstillingen Tidsvraget fortæller museet om den tid, der har passeret gennem en ikonisk genstand, nemlig et stykke af det skib, som i tallet sejlede til Indien og grundlagde den første danske koloni, Trankebar. De faste udstillinger suppleres af skiftende særudstillinger og en nyudviklet undervisningsafdeling med forløb, der aktiverer skolebørn og uddannelsessøgende og bringer søfarten ind i en række undervisningsforløb. SÆRUDSTILLING Med det nye museum åbnede museet også sin første særudstilling på zigzagbroen. Udstillingen har fået titlen Da dokken blev vendt. Ved hjælp af store fotos og plancher er det udstillingens idé at vise den gamle tørdoks transformationsproces fra skibsværft til nutidigt museum. Udstillingen på 500 m 2 viser i tekst og på ophængte plancher, hvilke arkitekttoniske greb og ingeniørmæssige anstrengelser, det krævede at få skabt det nye museum omkring den gamle tørdok. Udstillingen er kronologisk organiseret og omhandler dokkens forhistorie som en del af Helsingør Værft, 5

6 ideen bag museet og BIGs arkitektoniske greb omkring at få skabt et underjordisk museum med lysindfald i to etager, samt hvordan bygningen fysisk er blevet konstrueret. Udstillingen er tilrettelagt og designet af udstillingsarkitekt Anne Schnettler og grafisk designer Nanne Arnfred og muliggjort takket være støtte for D/S NORDEN// D/S Orients Fond. SAMLINGER Den altoverskyggende opgave i 2013 var at få gamle og nye genstande sat op i det nye museums udstillinger og få forberedt og påbegyndt den store udflytning fra udstillingerne på Kronborg Slot og museets gamle administrationsbygning. Den store udflytning har samtidig givet anledning til at få efterset museets samling, så den forsat kan være velordnet, registreret og kun indeholde materiale, der understøtter museets ansvarsområde og prioriteringer inden for maritim kultur og historie. Indsamling 2013 stod i museumsbyggeriets og udstillingernes tegn. Der blev derfor ikke samlet aktivt ind. Årets indsamlede genstande er således primært indsamlet på baggrund af eksterne henvendelser. I efteråret 2013 oprettede museets et indsamlingsudvalg bestående af museets inspektører og direktør, hvor alle forslag til indsamling diskuteres for at styrke den fælles forståelse af museets prioriteringer og ansvar og skabe forudsætninger for formuleringen af en egentlig indsamlingspolitik. Søfartsstyrelsen flyttede i nye lokaler i Valby, hvorfor de brugte en del ressourcer på oprydning i deres tidligere kontorer på Nørrebro. I forbindelse med dette arbejde blev M/S kontaktet med henblik på at bedømme en del genstande og arkivmateriale fra Statens Skibsinspektion og fra det nu lukkede Nautisk Prøvekammer. Blandt de genstande. som museet valgte at indskrive i samlingen, er en række instrumenter, som skibsinspektørerne brugte i deres arbejde om bord. Museet fik hjælp til beskrivelse af disse genstande af en gruppe pensionerede skibsinspektører og ansatte ved Nautisk Prøvekammer. Museet tog også med glæde imod den kikkert, som kaptajn H.K. Christensen om bord på skibet MEXICO brugte under eftersøgningen af skoleskibet KØBENHAVN. Den blev givet til museet af Ole Christoffersen, der også donerede et kort over skoleskibets sjette rejse, plottet og indtegnet af H.K. Christensen selv. M/S modtog desuden to skibsmodeller fra Pressens Fællesindkøb. Det drejer sig om M/S ANDREW SALMAN og M/S ESTRELLA. De viser en særlig side af dansk søfart og import. Det samme gør det arkivmateriale, som museet modtog fra boet efter skibsrederdatter Caroline H. Petersen fra Marstal. Derudover indlemmede museet også en del materiale fra sin egen historie i samlingerne. Det drejer sig især om arkivmateriale såsom indbydelser, plakater, billetter og andet materiale, der trækker tråde mellem museets næsten 100-årige historie og planerne for og arbejdet med det nye museum. Registrering Samtlige nyindkomne genstande registreres i museernes fælles registreringsdatabase REGIN. Denne database skal imidlertid fornys i løbet af et par år. Museet deltager ved museumsinspektør Thorbjørn Thaarup aktivt i udviklingen af det nye system. Af større indsamlings- og registreringsopgaver i 2013 kan nævnes: Nedpakning af arkiv med skibstegninger fra ØK og befragtningsarkivalier fra Holm & Wonsild i arkivkartoner og registreret indholdet fra de 44 flyttekasser i REGIN. Bevaringsværdige konstruktionstegninger fra B&W Skibsværft sorteret og vurderet fra omkring 100 sorte affaldssække med efterladenskaber efter B&W Skibsværfts nedlukning. Alle bevaringsværdige tegninger er registreret i REGIN og placeret i afmærkede tegningsrør. Tegninger fra Knud 6

7 E. Hansens Tegnestue sorteret og vurderet fra ca. 25 sorte sække til et antal arkivkartoner, alt registreret i REGIN. Og endeligt er søkortsamlingen vedligeholdt, og tilgangen er registreret i årets løb, bl.a. en serie på godt og vel 100 kort fra SFS, Havarikommissionen. Bevaring og magasinering Museets konservatorer Andreas Grind og Line Hallbjørnsson arbejdede sammen med smed og konservator Henrik Dinesen i løbet af årets første halvdel målrettet på at montere de hundredevis af genstande til de nye udstillinger i den nye bygning. Arbejdet bestod typisk i at lave prøveopstillinger i værkstederne, så genstandene sammen med de mange håndlavede monteringer nemt kunne monteres i udstillingerne, når montrerne og scenografien var bygget op. I de sidste måneder op imod åbningsdagen den 5. oktober bestod arbejdet i at placere de mange genstande i montrerne rundt i museet. Det krævede ofte både adrætte og opfindsomme medarbejdere for at kunne montere de skrøbelige genstande inde i montrerne. Montrerne er meget forskellige, og mange ender skulle mødes for at få det perfekte resultat. Til det store arbejde fik museet hjælp af Karl Stampes, Kevin Malcolm, Aston Kay, Desmond Church, Philip Gurrey og Timothy Innes. Museet skibsmodelbyggere John Rasmussen, John Bramsen, Flemming Petersen og Hans Ove Claudi- Hansen sørgede op imod åbningen for, at de mange skibsmodeller blev finpudsede og efterset efter transporten og placeringen inde i museet. Efter åbningen af det nye museum har Alexandra Damgaard og Steffen Vinderslev Andersen arbejdet med den store nedpakning og udflytningen af den resterende del af den gamle udstilling fra Kronborg. Samtidig har museets frivillige Jørgen og Merete Marcussen udarbejdet planer for flytningen af museets arkiv sammen med Thorbjørn Thaarup og Henriette Gavnholt og igangsat dette arbejde. Den omfattende opgave med at udflytte museets tidligere udstillinger, arkiv-, værksted-, og administrationsbygning forsætter ind i Skibsmodelværksted På museets eget skibsmodelværksted har museets frivillige i værkstedet, John Rasmussen, John Bramsen og Hans Ove Claudi-Hansen og Flemming Petersen, restaureret og klargjort en række skibsmodeller til brug i de nye udstillinger. Udlån af billeder og genstande I 2013 har museet udlånt genstande til følgende museer og organisationer: A/S Dampskibsselskabet Orients Fond, Odder Museum, Helsingør Kommunes Museer, Marstal Navigationsskole og ØK s Almennyttige Fond. BIBLIOTEKET Museet indgik i 2011 en formel samarbejdsaftale med Søfartens Bibliotek, der lukkede på grund af manglende bevillinger. Aftalen har medført, at de kulturhistoriske dele af bogsamlingen på Søfartens bibliotek nu er blevet overført til M/S Museet for Søfarts bibliotek og indgår i museets bogsamling. Tilsvarende er flere databaser fra Søfartens Bibliotek blevet overdraget til M/S Museet for Søfart. Sammensmeltningen er blevet muliggjort takket være støtte fra Den Danske Maritime Fond. I juni 2013 blev projektet med overdragelsen af faglitteraturen fra Søfartens Bibliotek endeligt afsluttet. De to bibliotekarer, Kenneth Roy Henriksen og Irene Olsen, fik inkorporeret bøger og tidsskrifter fra Søfartens Bibliotek til bibliotekets samling. De fik god bistand af de frivillige, Jørgen og Merete Marcussen, som hjalp med grovsortering af fagbøger, der kunne gå på magasin eller kunne kasseres. 7

8 De digitaliserede publikationer, Danmarks Skibslister og Dansk Søulykke-statistik, er lagt op på M/S Museet for Søfarts nye hjemmeside, og der er blevet læst korrektur på alle årgange af Dansk Søulykke-Statistik. I de sidste måneder af året måtte biblioteket midlertidigt lukke på grund af den omfattende nedpakning og udflytning af bøger og tidsskrifter fra den gamle administrationsbygning på Kronborgs område til det nye museum og museumsmagasinet. Biblioteket genåbner i nye rammer som en del af Videnscentret i det nye museum i foråret BILLEDARKIVET I museets digitale billedarkiv var der i 2013 en tilvækst på 360 fotos. Disse fotos kom primært fra egen samling. Desuden er der blevet foretaget en sortering af alle fotoark i alle fotokartoteksskabe og allerede scannede fotos er separeret, så kun fotos, som ikke er blevet scannet, er blevet flyttet med til det nye Videnscenter. De øvrige fotoark placeres på museets magasin. Fotos fra Helsingør Værft er blevet registreret i REGIN og nedpakket. Museet modtager løbende fotogaver fra private. I år 2013 fik museet blandt andet fotogaver fra: Svend Raagaard, Willy Brorson, Erik Lund Jacobsen, Søfartsstyrelsen, Keld Holm, Jan Riishøj, Douglas Nicolaisen, Søren Nørby, Andre Jensen, Hanne Hjermitslev, Arvid Nielsen, Flemming Steen Sørensen, Peter Heiberg, Benny Dahl, Rudi Hansen, Thorbjørn Thaarup, Jacob Norholt, Carl Johan Krogh, Ove Pedersen, Knut Nakken, Ole Abrahamsen, Told- og Skattemuseet, Stephanie Saugmann, Aksel Jensen Krogh, Svend Aage Nørby, Marianne Meyer, Hans Jørgen Lausen, Benjamin Asmussen, Brian Als Henriksen, Lejre Fotoklub: Annette Nordstrøm, Birgit Bentzen, Birte Madsen, Ebbe Suntum, John Kjær, Klaus Stubkjær, Ole Fosvald, Rene Madsen og Steen Rosbjørn Jensen. Museets billedarkiv bliver flittigt benyttet af forskere og kollegaer i museumsverdenen til publikationer, film og undersøgelser. I 2013 publiceredes følgende fotos fra museets samlinger: Von der Heydt-Museum til udstillingskatalog, Nationalpark Vadehavet til udstilling, Utah Beach Museum til udstilling om mindesmærket for de 800 danske sømænd, der deltog på D-Dag, EUROTAST til workshops om slaveri, WOCO om B&W til festival og film, danske og udenlandske bøger, bl.a. Dansk Skolehistorie, rejseguide, e- bog fra Pearson Learning Solutions, til diverse årbøger, bl.a. Stavanger Maritime Museum, Bergens Sjøfartsmuseum og Sjæk'len og til artikler, bl.a. til det franske tidsskrift SCIENCE & VIE. FORSKNING OG UNDERSØGELSER Hvert år modtager museet flere hundrede faglige forespørgsler i form af mails, breve, telefonopkald, personlige henvendelser, på museets Facebook profil og på vores blog Fyrskibet.dk. Ved at samle bibliotek, billedarkiv, samlingsarbejde og forskning i ét Videnscenter styrkes forudsætningerne for at kunne behandle disse forespørgsler effektivt og professionelt og initiere egne og andre til at tænke på tværs af den skriftlige og materielle kultur. I året 2013 er arbejdet med at styrke museets faglige kompetencer for alvor igangsat. Efter åbningen af det nye museum begyndte museumsinspektør Benjamin Asmussen på forarbejdet til et ph.d.-projekt om Danmark og Kinas søhandel, nærmere bestemt en sammenligning mellem 1700-tallets og det 20. århundredes handel, transport og forbrugsmønstre. Projektet iværksættes i 2014 i samarbejde med CBS Copenhagen Business School. Lektor Martin Jes Iversen fra Center for Virksomhedshistorie/ CBS Maritime forventes at blive hovedvejleder. Det er tanken, at forskningsprojektet også kan danne bagrund for en større særudstilling i samarbejde med China Maritime Museum i Shanghai. Projektet kan muliggøres, fordi D/S NORDEN // D/S Orients Fond over en årrække har bevilliget et større beløb, som kan søges af museet til forsknings- og formidlingsprojekter. 8

9 ETABLERING AF UNDERVISNINGSAFDELINGEN I 2013 fortsatte arbejdet med at etablere museets undervisningsafdeling under ledelse af Trine Halle. Gennem forprojektet bevilliget af Kulturstyrelsen i 2011 og gennemført i 2012 blev det klarlagt hvilke undervisningsforløb, der skulle være færdige ved museets åbning sideløbende med, at samarbejdsaftaler med både danske og internationale museer, Danmarks Pædagogiske Universitet og lokale skoleklasser i Helsingør blev indgået. Forprojektet dannede i 2012 grundlaget for endnu en ansøgning til Kulturstyrelsen, som skulle realisere de planlagte undervisningsforløb og samarbejdsaftaler. Ansøgningen blev støttet af Kulturstyrelsen, og færdiggørelsen af undervisningsforløb og den pædagogisk profil kunne i 2013 tage form. Ved museets åbning den 5. oktober 2013 var følgende undervisningsforløb klar til brug: Livet om bord (undervisningsforløb til indskolingen) Kursen er sat! (undervisningsforløb til mellemtrinnet) En verden af varer (undervisningsforløb til udskolingen) Find din sømand (undervisningsforløb til de gymnasiale uddannelser) Den pædagogiske profil og de fire undervisningsforløb er udviklet i samarbejde med lektor emeritus Ingelise Flensborg fra Danmarks Pædagogiske Universitet, idet Ingelise Flensborg har sikret, at det pædagogiske niveau til hvert klassetrin er blevet mødt. Dertil er hvert undervisningsforløb blevet testet af fire lokale skoleklasser, som har givet feedback på indhold og udførelse. Endelig er alle fire forløb blevet præsenteret for de undervisnings- og udviklingsansvarlige på henholdsvis Vasamuseet, International Slavery Museum og Museum of London Docklands, som alle har givet deres input på både det faglige og pædagogiske indhold. Endelig har studerende fra Håndarbejdets Fremme som en del af deres praktikforløb designet og syet tre sæt sømandstøj og to kaptajnsjakker, som bliver brugt i museets undervisningsforløb. Derudover har undervisningsafdelingen udviklet: Historier fra de syv have i samarbejde med Majken Jørgensen fra Kulturværftet. Fortællingerne ligger på Kulturværftets børnesite og centrerer sig omkring den tidligere værftsarbejder Bamse Hansen og papegøjen Diego og deres fælles eventyr ved og på havet. Papegøjen Diego bor i museets undervisningslokale. Det er tanken, at Diego i fremtiden skal være maskot for museets kommende børneklub, ligesom han bruges ved diverse familieaktiviteter på museet. Museets undervisningsafdeling er kommet godt fra start. Fra den 5. oktober til årets udgang modtog undervisningsafdelingen 26 skoleklasser, som hver især gennemførte et af de fire undervisningsforløb. I samme periode var undervisningsafdelingen ansvarlig for, at 127 rundvisninger blev booket og gennemført i museets nye udstillinger. Ved årsskiftet er videreførelsen af undervisningsafdelingen sikret takket være Den Danske Maritime Fond, som over de næste tre år støtter museet med midler til at etablere en permanent undervisningsafdeling. I denne periode vil undervisningsafdelingen udvikle undervisningsforløb til blandt andet daginstitutionerne og de maritime erhvervsuddannelser. PUBLIKATIONER Museets årbog, der er udkommet siden 1942, fik i 2013 et anderledes udseende. Hele årbogen handler i år om det nye museums tilblivelse, både om arkitektur, ingeniørarbejde og udstillinger. Bogen er skrevet af den britiske forfatter og søfartsekspert Bruce Peter og bliver udgivet af Maritim Museums Fond på det svenske forlag Arvenius. 9

10 2013 var også startskuddet på et samarbejde mellem museets venneselskab, der udgiver årbogen, og Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, der i mange år har udgivet årsskriftet Maritim Kontakt om maritim historie. Frem for at producere to årsskrifter har de to redaktioner besluttet sig for at samle kræfterne i én samlet serie, der skal udkomme hvert år som en antologi med et søfartshistorisk tema. Det første samlede resultat af samarbejdet bliver Årbog 2014, der planlægges udsendt i december. FOREDRAG OG PRÆSENTATIONER Det nye museum og de nye udstillinger har domineret foredrag og præsentationer i Museets medarbejdere har således gennemført mere end 150 omvisninger på det nye museum. Udover de mange grupper af gæster, som er blevet omvist i det nye museum, har museet også haft besøg af kollegaer fra andre museer til omvisning og museologiske diskussioner, herunder Vikingeskibsmuseet, slotsforvaltningen på Kronborg, Holstebro Museum, Herning Museum, Danmarks Tekniske Museum, China Maritime Museum, Den gamle By, Designmuseum Danmark, Nationalmuseet, Naturama, Statens Naturhistoriske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet og mange, mange flere. Museets inspektører og direktør har desuden fortalt om visionerne bag det nye museum og valget af de forskellige løsninger i nationale og internationale sammenhænge, på konferencer, møder og i medierne. PRESSE OG KOMMUNIKATION I 2013 fik museet for alvor mediernes interesse. I foråret skrev flere medier om de økonomiske vanskeligheder, som museet oplevede i forbindelse med driftsbudgettet på det nye søfartsmuseum. Museet ansatte Signe T. Lundgren som presse- og kommunikationsmedarbejder i august, og hendes primære arbejdsopgave i efteråret var pressehåndtering i forbindelse med museets åbning den 5. oktober. I ugerne op til åbningen blev der fokuseret på de store landsdækkende medier, og der blev arrangeret en decideret pressefremvisning af museet den 3. oktober. Pressefremvisningen og pressearbejdet i forbindelse med åbningen resulterede i massiv medieomtale i ugen op til åbningen samt ugerne efter. Åbningen blev blandt andet dækket af TV2 News og TV-Avisen. Museet samarbejdede tæt med arkitektfirmaet BIG omkring pressearbejdet op til åbningen, og da BIG udsendte deres pressemeddelelse omkring museets åbning i midten af oktober gav det genlyd i de internationale medier. I de nationale medier er M/S Museet for Søfart blandt andet anmeldt i Politiken, Berlingske Tidende og Information og er blevet omtalt i stort set alle større danske medier. I de udenlandske medier kan nævnes Wallpaper, Frameweb, Arch Daily, The Guardian og Dezeen. MUSEET PÅ NETTET Museet fik i 2013 ny hjemmeside på adressen mfs.dk, der afløste den gamle side på maritime-museum.dk. Den gamle hjemmeside havde gjort tjeneste i mange år, og en ny blev derfor udviklet af firmaet Content Cube i København sammen med museets medarbejdere. Samtidig muliggjorde en bevilling fra D/S NORDEN // D/S Orients Fond udviklingen af en ny søgemaskine, hvor brugeren på én gang kan søge i museets genstande, bibliotekskataloget herunder 70 års årbogsartikler, museets billedarkiv, Danmarks Skibsliste og Dansk Søulykkesstatistik. Resultatet af søgningen præsenteres på overskuelig vis, så man let kan vælge mellem typen af resultater. Samtidig kan søgningerne benyttes gennem et såkaldt åbent API, dvs. at programmører af fx mobilapps frit kan integrere museets ressourcer i nye programmer og hjemmesider. Den nye søgemaskine giver både for museets ansatte og de mange brugere en god indgang til museets videnscenter og adskillige brugere har udtrykt deres glæde over den øgede tilgængelighed. 10

11 Den nye hjemmeside, der kom online i juni, er meget velbesøgt. På den gamle hjemmeside var der besøg i løbet af hele 2013, udført af besøgende, mens den nye hjemmeside samlet set blev besøgt gange af besøgende i Det samlede besøgstal på hovedhjemmesiden er derfor , hvilket nærmer sig en firedobling i forhold til En interessant detalje er, at den mest brugte browser på hovedhjemmesiden var Safari, hvilket tyder på, at hjemmesiden bliver meget brugt på Apples iphones og ipads. Dernæst var Internet Explorer den mest udbredte. Halvdelen af trafikken kom fra Googles søgemaskine. Museets digitale billedarkiv blev set gange, mens den digitale logbog Fyrskibet.dk blev besøgt ca gange. Op imod åbningen gjorde museet ekstra ud af Facebook-annonceringen og nåede op på likes ved årets udgang. Gennem Facebook har museet en god kommunikation med vores brugere, og museet modtager mange tilbagemeldinger og billeder på siden. MUSEUMSBUTIKKEN Til et museum, som ønsker at være en moderne oplevelsesattraktion, hører en velassorteret og indbydende museumsbutik, der understøtter museets vision og profil. Ny museumsforskning viser, at en museumsbutik derfor ikke blot er et nyttigt supplement til at øge omsætningen, men forlænger og udvider museumsoplevelsen hos brugerne. På det gamle Handels- og Søfartsmuseum på Kronborg Slot havde museet ingen egen butik. Den mulighed har museet fået nu med sin egen bygning. I 2013 blev der ansat en butiksleder og butikspersonale til at opbygge og varetage museets butik og forhalsfunktioner. Museets butik, kaldet M/S Cargo, indgår som en del af foyeren og betjenes af dets personale. Butikken sælger bøger, brugskunst, beklædning, smykker, børneartikler samt egen produktion af diverse artikler. Butikkens salgsvarer er udvalgt, så de relaterer til udstillingerne på museet og fortolker sømanden og det maritime liv i tidens trends. MUSEUMSCAFÉEN Egentlig var det planen, at museets cafe skulle forpagtes, men da det ikke lykkedes at finde velegnede kandidater i foråret og hen over sommeren, som var interesseret i en aftale, besluttede museet kort før åbningen at drive cafeen selv. Det lykkedes ved hjælp af erfaren ekstern konsulenthjælp og fælles anstrengelser at hyre personale og indrette cafeen, så den var klar til åbningen på få uger. Da caféen kun er forsynet med et anretterkøkken, er sortimentet enkelt, men kvalitetsbetonet. I året 2013 har der især været fokus på at få caféen i gang og tilrettelægge effektive og fleksible arbejdsrutiner til at imødekomme de mange gæster. Sideløbende arbejdes der på at sammentænke caféfaciliteter med museets øvrige udbud af møder, konferencer og arrangementer, således at de forskellige områder i endnu højere grad kan supplere hinanden som helhedsoplevelser. LEDELSE OG ADMINISTRATION I juni 2013 fik M/S Museet for Søfart ny direktør. Camilla Mordhorst, tidligere formidlingsleder på Københavns Museum med ph.d.-grad i museumsforskning og mange års erfaring inden for museumsverdenen, overtog posten efter Jørgen Selmer, der havde fået ny stilling som direktør for De Danske Kongers Kronologiske Samlinger. Også administrationen blev forandret, idet administrationschefstillingen i efteråret blev nedlagt som følge af omstruktureringen i forbindelse med tilpasningen til den nye museumsdrift. Det samme gjaldt for museumssekretærstillingen, hvis administrative opgaver for M/S Museet for Søfarts Venner (venneselskabet) fremover vil blive varetaget af medarbejderne i det nyoprettede Videnscenter. 11

12 Sideløbende med omlægningen til de nye arbejdsområder og rutiner i det nye hus, tilknyttedes et nyt hold af medarbejdere til at løfte de nye opgaver. I foråret blev Cristel Mydske ansat som butiksleder til at tilrettelægge museets nye butik, Michael Krabbe Kiær blev ansat som teknisk leder og Steffen Vinderslev Andersen som av-medarbejder til at planlægge og varetage driften af det nye museum. Kort før åbningen kom Eva Ohmsen til som cafebestyrer. Sammen med et hold af dedikerede medarbejdere står de for museets publikumsbetjening og driften i det nye hus. Byggeriets forsinkelser pressede tidsplanerne og forholdene for udstillingsopbygningen helt frem til åbningen af det nye museum. Der afholdtes jævnlige møder med Maritim Museums Byg, BIG og udstillingsarkitekterne Kossmann.dejong for at koordinere byggeriets og udstillingernes færdiggørelse samtidig med, at alle gjorde deres bedste for at få arbejderne færdiggjorte. Det var en vanskelig opgave, som undervejs blev udfordret af forsinkede leverancer, vanskeligheder i konstruktionsprocesserne og det tidligere omtalte skybrud, som gjorde det nødvendigt at udskyde åbningen af det nye museum. Det økonomiske arbejde var over sommeren 2013 koncentreret om en gennemgribende justering af budgettet for I foråret 2013 var museet kommet under skærpet tilsyn fra Kulturstyrelsen, fordi de fremsendte budgetter fremviste en stor negativ balance i det fremtidige driftsbudget for det nye museum. Ubalancen skyldtes, at det offentlige tilskud til driften af det nye museum var blevet væsentligt mindre, end museet havde håbet på. Ved at skære ned på museets basisudgifter, reducere i den faste personalestab og rejse fondsbevillinger til længerevarende aktiviteter og udviklingsprojekter lykkedes det imidlertid at genoprette museets driftsøkonomi, således at tilsynet kunne hæves igen i august I det nye museum budgetteres med mere end en fordobling af de årlige udgifter, men tilsvarende vil indtægtsgrundlaget forøges. Museets driftsbudget for er således kommet i balance. REPRÆSENTATION I BESTYRELSER OG SAMARBEJDSKREDSE Camilla Mordhorst (direktør fra ): Sagkyndig i Nordisk Kulturfond. Udpeget af Kulturstyrelsen Indvalgt medlem af Nyere Tids Faglige Råd under Kulturstyrelsen. Censor ved Europæisk Etnologi, Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlem i Skibsklarergården og Helsingør Kulturforening. Medlem af den nordiske referencegruppe for det museologiske tidsskrift, Nordisk Museologi. I følgegruppen for Værftsmuseet, Helsingør Museer. Jørgen Selmer (direktør indtil ): Medlem af Baltisk arbejdsgruppe for Costal Culture and Maritime Heritage; Bestyrelsesmedlem for Wonderful Copenhagen, Helsingør Kulturforening og Museumsmandsforeningen. I repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen og for Visit Nordsjælland. Næstformand i bestyrelsen for Hamletscenen. I følgegruppen for Værftsmuseet, Helsingør Museer. Benjamin Asmussen: Sekretær for Søfartsmuseernes Søfartspulje, netredaktør for og medlem af Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. Dommer i de nordiske velfærdsråds maritime fotokonkurrence. Bestyrelsesmedlem i Skibsbevaringsfondens bestyrelse (indtrådt ). Torkil Adsersen: Udpeget som en af museets to repræsentanter i Skibsbevaringsfondens bestyrelse, sammen med Ole Vistrup (udtrådt ). Thorbjørn Thaarup: Sekretær i Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning. Henriette Gavnholdt Jakobsen: Sekretær for ERFA-gruppen for Billedarkivarer. MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. 12

13 BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB Der har i årets løb været afholdt bestyrelsesmøder 7. januar, 11. marts, 18. april, 28. maj, 4. juli, 16. august og 13. november. Der har været afholdt repræsentantskabsmøde 18. april. Bestyrelse: Direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard, formand. Advokat Ole Bang, næstformand. Skibsreder, Corral Line, Bjørn Clausen. Festivalchef for Golden Days, Ulla Tofte. Direktør i Mensch, Frederik Preisler. Direktør for Nationalmuseet, Per Kristian Madsen. Museumsinspektør Torkil Adsersen, personalerepræsentant indtil Butiksleder Cristel Mydske, personalerepræsentant fra Suppleanter: Maskinmester Bertel Johansen. Sekretariatsleder Michael Wengel-Nielsen. Repræsentantskab: Malene Carmel, Helsingør Kommune. Henriette Bytoft Flügge, Søfartsstyrelsen. Erik Østergaard, Dansk Erhverv og Bilfærgernes Rederiforening. Bjørn Clausen, Danmarks Rederiforening. Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen af Jenny N. Braat, Danske Maritime. Morten Jacobsen, Danmarks Skibsmæglerforening. Niels J. Bagge, Europas Maritime Udviklingscenter, Søfartens Fremme og Skibsteknisk Selskab. Karl Nøhr Sørensen, Søfartens Ledere. Bertel Johansen, Maskinmestrenes Forening. Ole Philipsen, CO-Søfart. Poul Erik Jensen, 3F Sømændene. Ole Vistrup, Træskibssammenslutningen. Erik Andreasen, Sammenslutningen af ledere ved de af Søfartsstyrelsen godkendte uddannelsesinstitutioner. Steen Sabinsky, Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. PERSONALE Pr. 31. december 2013 bestod personalet af: Museumsdirektør Camilla Mordhorst (tiltrådt 1.6.) Museumsinspektør Benjamin Asmussen Museumsinspektør Thorbjørn Thaarup Arkivar Henriette Gavnholdt Jakobsen Konserveringstekniker Line Hallbjørnsson (barselsorlov fra 1.11.) Konservator Andreas Grinde (barselsorlov ) Bogholderiassistent Heidi B. M. Petersen Projektleder Trine Halle 13

14 Produktionsleder Anton Pihl (tiltrådt 19.3.) Koordinator Alexandra Damgaard (tiltrådt 1.4.) Presse- og kommunikationsmedarbejder Signe Thorhauge Lundgren (tiltrådt 1.8.) Teknisk leder Michael Krabbe Kiær (tiltrådt 1.6.) AV-tekniker Steffen Vinderslev Andersen (tiltrådt 1.7.) Butiksleder og frivilligkoordinator Cristel Mydske (tiltrådt 15.2.) Butiksassistent Emmelie Godsk (tiltrådt 4.6.) Butiksassistent Wilhelmine Götzsche (tiltrådt 4.6.) Butiksassistent Josefine Ranfelt Andersen (tiltrådt ) Cafébestyrer Eva Ohmsen (tiltrådt 1.10.) Køkkenassistent Irene Bjergby (tiltrådt 4.10.) Museumsmedhjælper Amanda Lass (tiltrådt ) Museumsmedhjælper Josefine Andersen (tiltrådt ) Køkkenmedhjælper Astrid Marie Strandbygaard (tiltrådt ) Køkkenmedhjælper Amalie Wallin Elkjær (tiltrådt ) Museumsmedhjælper Asta Bayer Andersen (tiltrådt 1.12) Museumsmedhjælper Anna Hatorp Hjortlund (tiltrådt 1.12.) Om- og underviser Lin Sveinbjørnsson (tiltrådt ) Frivillige: Merete og Jørgen Marcussen, arkiv John Bramsen, modelværksted Hans Ove Claudi-Hansen, modelværksted Flemming Petersen, modelværksted John Rasmussen, modelværksted Svend Beyer, museet (tiltrådt 16.7.) Anette Bogstad, museet (tiltrådt 16.7.) Ingelise Johannsen, museet (tiltrådt 16.7.) Søren Justesen, museet (tiltrådt 16.7.) Morten Kirketerp, museet (tiltrådt 16.7.) Peter Klein, museet (tiltrådt 16.7.) Ole Koefoed, museet (tiltrådt 16.7.) Frank Lass, museet (tiltrådt 16.7.) Steen Lundby, museet (tiltrådt 16.7.) Margit Oda, museet (tiltrådt 16.7.) Arne Ohmsen, museet (tiltrådt 16.7.) Gorm Rasmussen, museet (tiltrådt 16.7.) Coenraad Rebel, museet (tiltrådt 16.7.) Ole Rydahl, museet (tiltrådt 16.7.) Elene Kofod Rytter, museet (tiltrådt 16.7.) Peter Uldum, museet (tiltrådt 16.7.) Jørn Engelbrecht Wolf, museet (tiltrådt 16.7.) Øvrige ansatte i 2013: Museumsdirektør Jørgen Selmer (fratrådt 30.6.) Administrationschef Thomas Bjørn Poulsen (fratrådt 1.11.) Museumssekretær Lone K. Kristiansen (fratrådt 15.9.) Museumsinspektør Torkil Adsersen (fratrådt 1.9.) 14

15 Bibliotekar Kenneth Roy Henriksen (fratrådt 1.8.) Museumsassistent Maria Amstrup Møller (fratrådt 31.7.) Produktionsleder Jesper Sønderstrup (fratrådt 22.3.) Museumsassistent Flemming Petersen ( ) Museumsassistent Aston Kay ( ) Museumsassistent Freja Kirk ( ) Teknisk leder Steen Eriksen ( ) Museumsassistent Karl Stampes Petersen ( ) Museumsassistent Desmond Church ( ) Museumsassistent Kevin Scott Malcolm ( ) Museumsassistent Maria Louise Sargent ( ) Museumsassistent Timothy James Innes ( ) Konservator og montør Henrik Dinesen (konsulentansat) Årsberetning 2013 er en redigeret og forkortet udgave af den årsberetning, som hvert år sendes til Kulturarvsstyrelsen og Helsingør kommune. 15

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE

ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG TIL FUNKTIONER I BIBLIOTEK I RY BYMIDTE APRIL 2017 Baggrund for forslaget For at sikre, at det nye bibliotek i Ry bymidte kommer til at matche Ryborgernes behov og brug, har Kultur-

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Fakta om Det Nye Experimentarium

Fakta om Det Nye Experimentarium Fakta om Det Nye Experimentarium (Foto Adam Mørk) Fænomenale oplevelser i naturvidenskabens og teknologiens verden Nysgerrighed er grundstoffet, som Experimentarium er gjort af. Vi vil tænde en gnist i

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Indhold. Bestyrelsens forord. Ledelsens beretning Tak til. Prisernes år 2014 Støtte til museet 2014

Indhold. Bestyrelsens forord. Ledelsens beretning Tak til. Prisernes år 2014 Støtte til museet 2014 Årsberetning 2014 1 2 Foto: Iwan Bahn Indhold Bestyrelsens forord Ledelsens beretning Tak til Prisernes år 2014 Støtte til museet 2014 Formidling Søfartshistorie under åben himmel Vores historie: Englandsbåden

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team MBTO DM Stafet FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma 24-05-2010 18:31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Team Name Time Time D21- (7) 1 47 Farum OK 1 48:49 Ann-Dorthe Lisbygd 23:09 Anna

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er

Nr. 7 september 2015. Så er der Karl Johan er Nr. 7 september 2015 Så er der Karl Johan er De seneste 3 uger har efter en tør sommer i den grad opfugtet hele Jylland, Fyn og Nordsjælland. I Gribskov har Karl Johan-mycelierne fået travlt, og skoven

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 161487 Formularens ID: 494 Sendt til: sfhm@sfhm.dk Sendt: 20-06-2011 17:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Projektet kort fortalt

Projektet kort fortalt 1 Projektet kort fortalt I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere