Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen."

Transkript

1 Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. Peter Christian Nielsen blev født Lund Mark ved Horsens den 7. marts 1886 og var yngste barn af husmand Martin Nielsen 36 år og hustru Ane Kirstine Thomsen 42 år. Han havde desuden en 4 år ældre søster Ane Kirstine Martine født 28/ (blev gift og flyttede til København), en 8 år ældre bror Niels Peder Marius født 22/ samt en 11 år ældre bror Carl Peder Thomas født 22/ Forældrene havde et lille husmandssted. Peter Christian Nielsen rejste fra sit barndomshjem som 14 årig, blev elev og uddannet som mejerist på Ladelund Landbrugsskole. Herefter var han ansat som mejerist på flere mejerier i Jylland, bl.a. i Sæby ved Frederikshavn. Peter Christian Nielsen blev gift med den 3 år yngre Betty Marie Olsen. De ankom til Horsens samme år. Peter Christian Nielsen grundlagde i 1912 sin fabrikation af vegetabilsk margarine på adressen Farvergade 11, Horsens. Da havde Peter Christian Nielsen allerede virket i branchen i flere år. De får børnene Betty Nielsen, født d.12/ , Ida Nielsen, født d. 08/ , Birger Dam Nielsen, født d , Erik Dam Nielsen, født d , Olaf Dam Nielsen, født d. 16/ , Grethe Nielsen, født d. 26/9-1926, død d. 26/ Den første fabrik bliver hurtigt for lille, idet produkterne skaffede sig navn ved sin kvalitet. I 1920 blev en radikal udvidelse nødvendig og den 24/ køber margarinefabrikant Chr. Nielsen skøde på matr. nr. 176æ og det derunder inddragede matr. nr. 176ø fra Haveselskabet Thorsvang og fabrikationen hertil. Der bliver opført en stor ny fabriksbygning med tilhørende lagre og kontorer. I fabrikken var der indstalleret for tidspunktet moderne, hygiejniske maskiner og andre hjælpemidler, bl.a. smeltebassiner, der frembød den hygiejniske fordel at råvarerne uden berøring går fra de jernfade de ankommer i og direkte til kærnerne. Fabrikken havde eget isværk. Foruden det store og stigende salg i Horsens og egnene omkring, afsættes store mængder af produktionen også gennem fabrikkens depoter i København, Århus og Vejle. Tegning af fabrikken. På fabrikken fremstilledes flere forskellige former for margarine. Hovedsageligt blev der fremstillet bagerimargarine og røremargarine. En mindre del var bordmargarine, som blev solgt under navnet UG margarine.

2 Nr. 3 fra venstre er Christine Pedersen (født Rasmussen). Hun arbejdede på margarinefabrikken "Horzia" fra ca De følgende 4 registreringer er alle fra Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

3 Den 29/ bliver der lyst navnebevis på skødehaveren på adressen Odinsgade 19, til navnet Peter Christian Nielsen Lybro. Og igen i 1936 til Peter Christian Lybro. Det har aldrig fremgået, hvordan navnet er opstået. Tanken om at det skulle stamme fra England, hvor der fremstilledes jeans (cowboybukser) med det navn, er meget usandsynligt, da det dels ikke ville være i hans ånd at bruge andres navn, dels var kommunikationen dengang ikke så udbredt, at det ville være indenfor mulighedens grænser at få denne oplysning. Og tidspunktet ser ikke ud til at være sammenlignelig. Den 25/ bliver Christian Lybro gift på Kolding rådhus med sin bogholderske Anna Marie Petersen, hun var født den 20/ i Esbjerg og var på tidspunktet bosiddende Emil Møllers Gade 18 i Horsens. Hun blev ansat som bogholderske da fabrikken flyttede til Odinsgade. Anna Marie Petersens forældre og anden familie var på tidspunktet for brylluppet bosiddende i Kolding. Efter brylluppet bliver der spist en god middag på Hotel Kolding. Hotel Kolding ses på billedet til højre. De får datteren Inge den 29/ En tidligere ansat skriver: Bogholdersken på Horzia frk. Petersen var elskeligheden selv, og hun gjorde alt for at sætte mig ind i bogholderiet så jeg hurtigt fik greb om tingene. Regnskabet blev ført som Ruf

4 bogholderi. Gennemskrivningssystem på løse blade var noget ganske nyt, og det kom mig senere til gode at lære det, da jeg fik ny stilling i Vejle. Det blev ført med hånden på en metalplade med journalen underst og ovenpå med gennemslag kontobladet, vi havde en særlig Ruf fyldepen med en meget hård spids, så den kunne skrive tydeligt igennem begge ark. Mit arbejde var fra begyndelsen at føre de daglige posteringer på debitorerne og hver måned at stemme diverse konti af samt skrive opgørelser ud til kunderne hver den første. Allerede fra den første måned skulle jeg have kr. 5,00 mere i løn d.v.s. kr. 30,00, men jeg fik nu kr. 35,00, så jeg var ovenpå. Jeg har aldrig i samtlige 8 år, jeg var ansat på Horzia behøvet at bede om lønforhøjelse, det sørgede fabrikanten Chr. Lybro, selv for. Da jeg sluttede på fabrikken i 1942 fik jeg kr. 325,00 om måneden, hvilket dengang var en endog meget god løn. Jeg behøvede således ikke at melde mig ind i H.K., så jeg sparede fagforeningskontingenten. Til sammenligning kan jeg oplyse at en faglært mejerist på fabrikken i disse år, fik en tarifmæssig ugeløn på kr. 56,00. Jeg kan også huske, at jeg, da jeg fik kr. 125,00 om måneden, tænkte, at nu kunne jeg i hvert fald klare mig selv med kost og logi, hvis det skulle være. Jeg boede jo imidlertid stadig hjemme, men selvfølgelig betalte jeg da for det efterhånden som min løn steg. Da jeg havde været på Horzia et par år, blev fabrikant Lybro gift med frk. Petersen. Jeg blev da spurgt, om jeg troede, at jeg kunne klare bogholderiet på egen hånd. Jeg havde imidlertid på Handelsskolen haft bogføring og lært at føre både de daglige posteringer samt status, så jeg mente nok, at jeg turde påtage mig arbejdet. Og allerede til januar måtte jeg så føre status og årsafslutning og det gik da også godt. På kontoret fandtes en speciel Ruf skrivemaskine med løs valse så journalen kunne sidde fast mens kontobladet kunne udskiftes. Jeg spurgte derfor, om jeg ikke måtte gå over til at føre regnskabet på maskine i stedet for med hånden, så kunne jeg samtidig tage kopi til opgørelserne til kunderne, så jeg kunne spare at skulle skrive dem ud hver den 1. i måneden. Det var der ikke noget i vejen for, så fra et nyt års begyndelse omlagde jeg bogholderiet. Det gav lidt overarbejde, men det gjorde man gerne dengang, selvom man ikke fik overarbejdspenge. På billedet til højre ses Handelsskolen i Horsens. Jeg havde efterhånden taget handelsmedhjælpereksamen, som det hed dengang. Det tog i alt 3 år. De to sidste år havde vi som fag bogholderi, handels & vekselret, handelsregning, dansk- og tysk handelskorrespondance. Det var en meget selvstændig stilling, jeg havde, og meget lærerig, da jeg selv skulle passe det hele, både telefon med omstillinger, kundebetjening over telefonen, afregning med diverse repræsentanter (2 i Horsens, 1 i Aarhus, 1 i Vejle, 1 i København), bankforretninger med ind- og

5 udbetalinger samt det daglige bogholderi med afstemning af månedsbalance og som tidligere nævnt status og årsafslutning. Fabrikanten selv var ikke regnskabskyndig så han stolede fuldstændig på mig. Et år mødte jeg endda i ligningskommissionen til torskegilde for ham for at gøre rede for regnskabet. Arbejdstiden var her fra 8 til 18 med 1½ times middag, men med weekend fra lørdag kl. 15 som noget nyt og dejligt. Sommerferien var kun på 1 uge. Desværre indtraf den 9. april 1940, og ret hurtigt blev det meget småt med olierne til margarinefabrikation (sesamolie, soyaolie, cocusolie, hvalolie), så fabrikken måtte tit ligge stille. Jeg blev dog ved for regnskabet skulle jo føres, men i slutningen af 1941 holdt det næsten op, og fabrikant Lybro søgte da en stilling som rufbogholderske til mig på De danske bomuldsfabrikker i Vejle, uden at jeg vidste det. Sidst i januar 1942 blev jeg meget overrasket over at høre fra bomuldsspinderierne om at komme til samtale på en nærmere fastsat tid. Det var en meget kold dag i januar 1942, at jeg rejste til Vejle, det var jo en af de kolde krigsvintre. Da jeg kom hjem om aftenen kl. 17 frøs det 27gr. Men jeg blev stadig i weekenden ved at føre regneskab på Horzia. Fabrikken med den høje skorsten ses i baggrunden, her set fra Absalonsgade 20 i Skorstenen blev revet ned omkring Den 2/ køber Christian Lybro grunden med matr. nr Torsted By 2ap, i dag Vejlevej 85, af H. Chr. Hansen fra Pilegården og bygger villaen i funkisstil. Familien, der på det tidspunkt består af Christian Lybro, hans hustru, et par af hans voksne børn fra første ægteskab, samt deres fælles barn Inge, flytter ind i villaen, da den står færdig i De 2 billeder ovenover viser fabrikant Christian Lybro, samt den ville på Vejlevej 85, som han lod bygge. Begge billeder er fra 1950`erne.

6 Deres fælles barn datteren Inge Lybro ses her på billedet sammen med fabrikkens firmabill, med en reklame for UG bagerimargarine, den ses parkeret på Søndergade, Horsens. Inge Lybro er den sidstlevende af Christian Lybros børn. De næste billeder er alle fra produktionen og lageret på Horzia og er optaget omkring 1948.

7 Peter Christian Lybros sønner fra tidligere ægteskab, Birger uddannet på Aarhus Handelshøjskole, og Erik, var begge med i produktionen af margarine. Fabrikant Peter Christian Lybro var en fremsynet herre med et behageligt og sympatisk, dog temperamentsfuldt sind, som er gået i arv til børn og børnebørn. Han gik tit og nynnede på en meget speciel og beroligende måde, mens han røg cigar/cerut. Han købte tidligt en personbil, en Ford T var den første, herefter fulgte mange Ford-biler, som var den foretrukne model. I de tidlige år på fabrikken, hvor man kørte margarinen ud til kunder/eller opsøgte kunder, sørgede han også for, at hans chauffører sad på en lukket vogn i læ for vind og vejr. I 1922 havde hans privatbil nummerplade X1799. Han købte også, som en af de første, en sommerhusgrund i Strandhuse, Bjørnsknudevej 44, ved Juelsminde, og byggede der et sommerhus, hvor det mest var velhavere fra Horsens-Vejle området, der valgte at bygge sommerhuse der. I dag er der fyldt op med sommerhuse på dette eftertragtede feriested. Sommerhuset blev solgt i begyndelsen af 30-erne, men tilbagekøbt af Birger Lybro i 1969 og igen brugt af familien. Men solgt endeligt i I 1953, da margarinefabrikationen ikke mere var rentabel, mest pga udefra kommende konkurrenter, (OMA margarine og Unilever dumpede markedet), fik Birger Lybro chancen for at tage til USA, hvor der ventede en ledende direktørstilling i olieog margarinebranchen hos firmaet E.F. Drew, hvor han fortsatte i flere år. Herhjemme startede Christian Lybro på fabrikken, i stedet for margarine, en mayonaisefabrikation. Produktet fik navnet Tophøne, og Erik Lybro stod for denne produktion, mens Christian Lybro selv kørte rundt til kunder i Jylland og på Fyn. Mange af kunderne havde tidligere forhandlet UG margarinen. Dette ophørte i 1964, da Christian Lybro døde. Imidlertid blev mayonaiseproduktionen flyttet til Erik Lybros adresse i Den Gamle Skole i Glud, tæt på Horsens. Denne produktion ophørt imidlertid nogle år efter.

8 Et andet projekt Christian Lybro havde sat i produktion var en olie, som var god for folk med gigt det var en special blanding, som var en hemmelighed, den skulle varmes op til en nærmere angivet temperatur for at at virke. Man har dog fundet formlen senere, men midler mod gigt er efterhånden fremstillet i form af en del forskellige piller, så olien ikke mere er interessant i den henseende. Der var dengang flere prøvepersoner som meldte sig ved mund til mund metoden, og der foreligger fra de personer flere positive tilkendegivelser omhandlende den gode virkning. Også nære familiemedlemmer har prøvet denne olie og været meget tilfredse med virkningen. Dog var reklamen for produktet den gang belagt med flere forhindringer af love, som hindrede den store udbredelse af olien. I midthalvtredserne tog Christian Lybro en rejse til Casablanca for at få sol og varme, da dette var en stor trang hos ham for at få mere energi om vinteren til sine lange arbejdsdage som driftig fabriksejer. Dette var rent personligt, og ikke fulgt af nogen familiesmedlemmer. Ligesom han også af samme grund rejste alene til Barcelona og Mallorca i disse år. Som tidligere skrevet ophørte Margarinefabrikken Horzia, da Christian Lybro døde den 24. maj 1964 på kommunehospitalet i Horsens efter de sidste år med svigtende helbred. Hans urne blev nedsat på Tamdrup kirkegård den 29. maj Dejskrabere. Tophøne mayonnaise.

9 Forskellige typer margarinepapir. Kilder: Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Byarkivet i Horsens. Familien Lybro. Ely Pedersen. Jan Østergaards private arkiver.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år.

Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Et kendt ansigt i bybilledet runder de 90 år. Victor Christensen rundede lige efter årsskiftet de 90 år. Han er et kendt ansigt i bybilledet og har været det i mange år. han altid var den første, der var

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang

SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG. ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT 2006 33. årgang BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 97 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 6 8800 Viborg Telefon 86 6 8 63 HTUErik.fisker@slaegten-fisker.dkUTH

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

signe tind holm af Eigil Holm

signe tind holm af Eigil Holm signe tind holm af Eigil Holm Eigil Holms Forlag 2014 Indhold Signes data 4 Fra Signe mødte Eigil...6 Biler 7 Kaskelot og Biologforbundet 8 Sommerhuset 9 Snestorm og byggeri 10 Flygelet 13 Signes kontor

Læs mere

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held

BETON. En tilfældighed. 50 år med. Opskriften på succes. Du skal bruge: En tilfældighed krydret med flid og en god portion held 50 år med BETON 1 2 50 år med BETON 50 år med BETON Opskriften på succes Du skal bruge: En tilfældighed Masser af hårdt arbejde En god portion held Ingrediens nr. 1: En tilfældighed krydret med flid og

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen

Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Vejrup Købmandsgård Af Alice Seeberg Nielsen Efter at have været uddeler nogle år, henholdsvis i Grindsted og Vester Nebel brugs, v. Esbjerg, købte min svigerfar I.P.Nielsen og min svigermor Anna Bjerre,

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere