VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / Jule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule"

Transkript

1 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule

2 Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor godt det går i vores gamle forening, men denne gang bliver det desværre lidt anderledes. Vores medlemstal har gennem de seneste år været stigende, men er i år faldet med ca. 30 personer, og det er endda ikke hele historien. Over de seneste to år er antallet af fuldt betalende seniormedlemmer faldet med 50 personer, men dette fald er til en vis grad udlignet af et stigende antal juniorer og pensionister. Det er ikke let at sige, hvad årsagen er. Måske gør vi ikke nok og ikke det rigtige for at tiltrække seniorer, men vi har ikke lige opskriften på at gøre det bedre. Vi ved, at de fleste andre lystfiskerforeninger også taber medlemmer i disse år, og det er en kendsgerning, at danskerne for tiden er meget tilbageholdende med at bruge penge. Opsparingen i samfundet er så stor som aldrig før, uden tvivl på grund af den krisestemning, der hersker. Når vore naboforeninger både mod øst og vest så oven i købet tilbyder et laksefiskeri, som er meget opreklameret for tiden, så mister vi uden tvivl også medlemmer på den konto. Det betyder i runde tal, at der kommer til at mangle kr. i kassen, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Sammen med de stigninger der kommer i leje og andre udgifter i 2013 skal vi trimme budgettet med ca kr., og de muligheder vi kan se, er følgende: Krogen kommer kun én gang om året Vi har nu fået en rigtig god hjemmeside, og her kan al almindelig kommunikation med medlemmerne foregå hurtigt og enkelt, så vi har ikke rigtig længere brug for Krogen til nyheder. Det seneste nummer af Krogen bærer præg af, at alle fangster og flere af de andre nyheder allerede er bragt på hjemmesiden. Men Krogen er naturligvis langt bedre end en hjemmeside til hyggelæsning af forskellige historier og artikler. Her er problemet dog, at ingen rigtig gider skrive til Krogen - de senere numre har stort set været skrevet af formanden, krydret med enkelte bestyrelsesmedlemmers ferieoplevelser. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Krogen fremover udsendes ved juletid som et årsskrift. Ambitionen er, at det så bliver et rigtig fint årsskrift med vurdering af året, der er gået, både fiskemæssigt og omkring foreningens aktiviteter og udvikling. Der kommer friske kort og der er masser af plads til indkomne bidrag. På den måde forventer vi at spare kr. Pensionistrabatten aftrappes I vores forening får man pensionistrabat, når man bliver folkepensionist. Det får man efterhånden ikke ret mange steder, og da slet ikke i lystfiskerforeninger, hvor pensionsalderen for mange heldigvis betyder, at man nu rigtig får tid til at fiske. Bestyrelsen foreslår, at alle, der allerede har pensionistkontingent beholder denne ret, men at der indføres en ny pensionsalder på 75 år i foreningen. Medlemmer der af helbredsårsager ikke længere er i stand til at komme til åen, kan benytte vores regler om passivt medlemskab. Denne ændring er et vedtægtsspørgsmål og skal godkendes på generalforsamlingen, inden det får virkning. Ændringen vil medføre en forbedring af økonomien på ca kr. i 2013, men vil stige med samme beløb fremover. Der skal ske noget ved Karup å Prisen for fiskeleje ved Karup å er alt for høj. Den stammer fra en tid, hvor Karup å var noget helt særligt, men tiderne har ændret sig. Nu er vore andre Viborg-åer fiskemæssigt stort set lige så gode som Karup å, det kan man også se af, at man ikke træffer ret mange VSF-medlemmer ved Karup å. Tidligere var Karup å det sted, københavnerne tog hen, når de skulle på fiskeferie. De tager nu til lakseåerne eller til udlandet, så Karup å mister også betydning for dagkortslaget og for fastholdelsen af udenbys medlemmer. Hvis vi skal bevare vores fiskeret ved åen, skal prisen ned, og vi skal have 1-2 andre foreninger med på vore stykker, ellers må vi se i øjnene, at vi må opgive vores fiskeret, i hvert tilfælde på Høgild-stykkerne. Vi kan også forlade forbundet Det kunne løse alle vore økonomiske problemer på én gang, men det er ikke bestyrelsens løsning. Alt det forbundet foretager sig, er ikke lige godt gennemført, men Danmarks Sportsfiskerforbund er det eneste sted, lystfiskerne er repræsenteret overfor myndighederne, og en nedlukning af forbundet vil efter vores vurdering bl.a. betyde et stop for arbejdet med at begrænse garnfiskeriet, stop for uddannelse af juniorer og vandplejefolk, stop for en faglig kontrol med kommunernes tilladelser til udledning af forskellig slags og begrænsning af udsætningen af fisk. Forbundet spiller også en stor rolle i fordelingen af fisketegnsmidlerne og i det hele taget i samspillet med ministerier og udvalg. Og så får vi Sportsfiskeren, som kan give en hyggelig times læsning på sofaen. Bestyrelsen finder, at der er brug for at bakke op om forbundet. Det svarer til, at de fleste bliver i deres fagforening, selv om der måske er lavvande i husholdningskassen. Vi kan sætte kontingentet op 100 kr. mere fra alle seniormedlemmer og pensionister kunne løse problemerne her og nu, men det vil sikkert give medlemstab, og så skal kontingentet have et hak mere for at lukke hullet. Det vil være en uprofessionel måde at løse problemer på. Bestyrelsen ønsker at se kritisk på udgifterne og drive foreningen så sundt som muligt. Det tror vi er den rigtige løsning på lang sigt. Færre fribilletter Vi giver hvert år vore lodsejere to lodsejerkort, som må bruges af lodsejerens husstand og af lodsejerens tilrejsende gæster, men vi oplever, at lodsejeren giver kortene til lokale venner og bekendte, som så fisker i foreningens vande uden at betale. Det er naturligvis rart for lodsejeren at være en flink fyr, men det undergraver foreningens økonomi, og dermed vores mulighed for at betale leje og holde lodsejerfester, så det skal vi have styr på. Hvad kan du gøre? Hvis hvert medlem skaffede endnu et medlem, kunne vi ikke være i klublokalerne til vore arrangementer og knap nok ved åerne, så det vil være alt for meget, men hvis hvert fjerde medlem skaffede et nyt medlem, var alle problemer løst, så prøv venligst det. Er det ren elendighed? Overhovedet ikke. Vi har masser af fint fiskevand, der er blevet fanget godt med fisk, og vi har en økonomi, hvor vi med en fornuftig opstramning kan få balance i regnskabet uden at ødelægge noget. Jørgen Buch Anvarshavende redaktør og layout: Niels Roesgaard, Tollestrupvej Hobro Tlf: Bladets illustrationer er underlagt copyright. Artikler må dog citeres med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg og artikler, der optages i bladet. Alle indlæg står for skribentens egen holdning og afspejler ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens holdning. Oplag: 900 stk Tryk: Centraltrykkeriet Skive Tlf Indhold: Formanden funderer Indkaldelse til generalforsamling Aktivitetsplan Nyt fra Jordbro og Skals Fisk og fangere Vandløb igen Fiskepleje Lystfiskere, jeg mødte derude Når tågen letter Elfiskeri i Skals å Stallingtur til Norge Selv ældre mænd OX river Nyt fra VPU Vores livs fisketur Nyt fra Karup å Kort over vore fiskevande 2013 Forsidefoto : Johny Auchenberg

3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægterne indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling Torsdag d.17. januar 2013 kl i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse Dagsorden 5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse 6. Valg 6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg. 6b) Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Flemming Hansen, Kenneth Elkjær og Steffen Bruhn. Alle er villige til genvalg. 6c) Der vælges 2 suppleanter for 1 år. På valg er Allan T. Christensen og Søren Bak. Allan T. Christensen er villig til genvalg. 6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højris, som er villig til genvalg. 6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter genralforsamlingen vil biolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund i et kort foredrag gennemgå, hvilket udbytte vi og landets øvrige lystfiskere har af Danmarks Sportsfiskerforbund. 4 5

4 Nyt fra foreningen Nyt fra foreningen Aktivitetsplan Vinter og forår 2013 Så er sæsonen slut for i år,fangstmæssig var det nok ikke alle som mener at det var godt, men der er nok lige så mange meninger som der er fisk i åen. Fiskene er der, det så vi ved elfiskeriet, men også i år måtte vi fiske til Birkesølejren for at få nok hanfisk. Så har jeg den gode nyhed, at vi har fået det lille stykke fra Viborg- Skive vejen og op til hvor skiltet er nu (170 m. ca). Skiltet flytter jeg senere ned til vejen. Dato og tidspunkt for arrangementerne kan blive ændret - check derfor altid på hjemmesidens Forum, at arrangementerne afvikles som planlagt. Med hensyn til broer skal vi have nogle på plads i løbet af det nye år. Der kan jeg godt bruge nogle hjælpere men oplysning om dato og tidspunkt følger senere på forum. NYT FRA JORDBRO Å Torsdag den 17. januar. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i den store sal på møllen og starter kl Dagsordenen kan du se andets sted her i Krogen. Torsdag d. 7. februar kl. 19. Foredrag ved Bo Frier Vinterens foredrag hedder Discount-eventyr i Norge, og handler dels om fiskeri i de mere ukendte og dermed billige elve i Norge, og ikke mindst om alt det fantastiske fiskeri, der kan findes ved Norges kyster. Både når man er i Norge på almindelig turisttur, og når forholdene ved laksevandene er umulige, så man trænger til at foretage sig noget andet end at vente på laks, der aldrig kommer. Bo er en fin foredragsholder, så uanset emnet bliver det en god og interessant aften. Der er adgang for alle, så tag venner og familie med, det er gratis og starter kl Fredag den 1. marts kl. 8. Premiere Vi mødes i klublokalerne kl til kaffe, rundstykker og en lille skarp. Hen på formiddagen tager vi til åen eller også tager vi hjem og indhenter den søvn, vi har sat til om morgenen. Der er frit valg.det hele er gratis og der er ikke tilmelding. Torsdag den 14. marts kl. 19. Grejauktion Kom i god tid, så du har tid til at se på det, der er til salg, og tag kontanter med vi giver ikke kredit og vi tager ikke dankort. Kend din å Som sædvanlig giver de å-ansvarlige en guidet tur ved alle vore åer. Det er en enestående mulighed for at lære de forskellige vande bedre at kende. På en enkelt aften kan du lære mere end på flere sæsoners fisketure, så mød op uanset om du er ny i foreningen, eller om du vil til at interessere dig mere for en å, du ikke kender meget til. Der bliver ikke fisket ved gennemgangen, men der er altid mulighed for et par timers fiskeri efter arrangementet. Der er ikke tilmelding. Turene er planlagt som følger, men check Forum på hjemmesiden for at se, om der er ændringer. Torsdag den 23. maj kl. 18. Fiskbæk å Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk. Tirsdag den 28. maj kl. 18. Jordbro å Vi mødes ved Stoholm bro. Torsdag den 30. maj kl. 18. Karup å Vi mødes ved hytten på Karlos eng kl Tirsdag den 4. juni kl Skals å Vi mødes ved broen ved Løgstørvej kl Tak for i år. Glædelig jul og godt nyt fiskeår. Mvh. Jens Drengsgaard NYT FRA SKALS Å En jævn sæson, men med med overraskelser. Ja så er det slut for i år, et lidt underligt år for mig, egentlig kom jeg aldrig rigtig i gang med fiskeriet som jeg plejer. Det blev ikke til mange ture, men jeg har dog fået fisk. Jeg har 2 i fryseren 1 fra Skals å og 1 fra Simested å, ikke store fisk men fisk lige over målet. Har på fornemmelsen, at de der har fisket i Skals å i år, og har brugt tid på det, også har fået fisk. Var man derude i første halvdel af juli var det kun uheld hvis man ikke fik fisk på en tur. En pludselig massiv opgang af mindre blankfisk på mellem 40 og 50 cm invaderede åen og der var fisk til næsten alle, Jeg var selv heldig i den periode og udsatte en 6-7 stk. på en enkelt fisketur, det var en god eftermiddag. 2 af fiskene var garnskadet - ikke så underligt når man ser hvad der er plantet af garn ude i fjorden, men det er en anden sag. Resten af sæsonen var der lidt længere mellem fiskene, nogle mente sågar at der lige pludselig ingen fisk var. Der var dog stadig nogle der fangede godt og de der kender åen fik stadig fisk, men selvom de var færre, var de også væsentlig større helt op til 6-8 kg. Sidst på sæsonen gik der rygter om en fisk der var endnu større end den Peter mepps fik i fiskbæk å, og den skulle være god nok, en fisk på 11,3 kg fanget i juli mener jeg. Så der er altså store fisk der er sluppet igennem alle garnene ude i fjorden. Vi ses ved åen til næste år Glædelig jul og godt nytår Mvh kenneth elkjær Her har du muligheden for at få solgt ud af overskudslageret i kælderen eller for at gøre et godt køb til sæsonens fisketure. Auktionen afholdes i en af de store sale på møllen og selve auktionen starter kl , men indlevering til salg sker fra kl til Torsdag den 6. juni kl Simested å Vi mødes ved broen ved Løgstørvej 6 7

5 Fik to fisk på land, en farvet på 47 cm (genudsat) og en næsten blank på 59 cm. Havde kontakt til yderligere to fisk og havde en følger hvor jeg heldigvis fik trukket spinneren ud af vandet lige for næsen af den ;-). Den største blev taget på en 9 cm wobler, ellers brugte jeg Mepps i str 4 og 5 i rød og orange fluo. Winkler fisk & fangere Louis Allermann nappede denne havørred på 63 cm og 2,80 kg i Simested å d. 14/10.Første havørred over 60 cm. i år. Ville lige prøve Lergraven igen. Der var fisk i overfladen over alt på det totalt spejle vand og hele tiden (Sindsygt) Kastede til en lille målsfisk og efter 4-5 sek sprang en virkelig fin havørred fri af vandet. Den havde en god grund, samtidigt med det fantastiske spring helt over overfladen havde fisken nemlig flæsket min langsomt fiskende kobberbasse som nu sad i en flyvende 60 cm blank havørred. Da fisken ramte vandet gav jeg et ordenligt modhug. Stangen gik i bund og fighten kunne begynde, den blev god og lang med et par hop til sidst, men alt endte godt og jeg fik fisken sikkert på land. Havørred 60 cm og 2,75 cm fra Mariager fjord. fisk & fangere Karup å v. Høgild/Hessellund Heldig dag rent fiskemæssigt. Der indrapporteres meget få fisk fra åen, men den lykkedes det mig at overliste 3 stk, 2 på 59 cm og 2,6kg, og 1 på 64 cm og 3,0 kg fisk & fangere Aller sidste kast inden det blev helt mørkt - da bed den store havørred. Min lillebror fangede den næststørste - måske den største han har fanget til dato, så han er ret stolt. Den var på 65 cm og vejede ca. 2,7 kg. Den mindste var på 45 cm og vejede ca. 1,4 kg. Fantastisk dag ved åen. Lars Jørgensen Fiskbæk å d. 9/10 Havørred 1,7 kg og 54 cm, fanget på spin. En fisk mere i samme kaliber undslap og en hanfisk i arbejdstøj på 45cm blev genudsat. Johnny Auchenberg Jørgen Knudsen skriver. Årets første større fisk. Den kom bagfra op til fluen og lavede et stort hul i vandet, da en vendte efter at have taget fluen. Kraftige udløb,et enkelt hop ud af vandet,forsøg på at gå under græspuder i å kanten og grødebuske på bunden. Netklar til sidst, hvor den blev landet uden større dramatik. Havørreden blev fanget d i Simested å på flue var 75 cm lang og vejede 4,95 kg En sidste tur til åen gav 2 farvede fisk i Skals å (65 og 55cm), de blev naturligvis genudsat, ligesom de 3 jeg fangede 14 dage tidligere. Iøvrigt slut på en god sæson, der gav mange fine ørreder, og kun 2 undermålere. Jes Kunnerup I kronikken 26. oktober skriver Søren Gade, at jeg ved Faktahøringen i Folketinget 17. september foreslog en saglig opdeling af vandplanens vandløb i to klasser: Tekniske anlæg og naturvandløb. Ja, det er stort set korrekt. Og det har jeg, og andre, sagt før. Weekendavisen 23. november2012 Vandløb -igen Bent Lauge Madsen De er således fremført af KTC (Kommunernes Tekniske Chefforening) for mere end et år siden i tidsskriftet Teknik og Miljø sept Dog er det ikke vandplan-vandløbene, men de offentlige vandløb, vi har i tankerne. Det er de omkring km vandløb, som kommunerne skal vedligeholde for skatteborgernes penge. Derfor kaldes de offentlige vandløb. Men offentlig betyder ikke ejerskab, kun at det er offentlige penge, der bruges! Men jeg sagde mere: Privatiser vedligeholdelsen i de tekniske anlæg, dvs. de offentlige vandløb, kanaler og grøfter, der først og fremmest tjener til afledning af vand. Indfør brugerbetaling, så man betaler efter, hvor meget man bruger disse anlæg. Regnestykket er i princippet enkelt: Hvor meget vand kommer fra kloakerede områder, hvor meget kommer fra de dyrkede områders dræn og grøfter? Hvad det første angår, da har vi jo brugerbetaling: Afledningsafgift, så det har vi tal på. Vi kunne også se på, hvor meget byerne fylder i landskabet: Når vi trækker de byer fra, der udleder direkte i havet, så er by-bidraget til vandløbene et godt stykke nede under 10 %. Landbruget fylder 6-7 gange mere. Så vi har jo en skitse til en fordelingsnøgle. Et mere spiseligt alternativ til afledningsafgift kan være, at landmændene selv skal vedligeholde afledningsvandløbene, akkurat som de gjorde før 1963: Da fik man med tvivlsomme argumenter opgaven ført over til kommunen (og amtet), med katastrofale følger for vandløbenes natur: Nu, hvor andre skulle betale, så steg krav og forventninger. Vedligeholdelsen gik langt over de lovlige grænser. Det er de skader, vi med et vist held har repareret på siden vi fik den ny vandløbslov Privatisering har den fordel for landbruget, at de selv kan vedligeholde vandløbet, når der er mest brug for det. Som det er nu, kan det i praksis kun køre i et fast skema: Fx skal 10 åmænd i løbet af 10 uger vedligeholde 200 km vandløb i Slagelse kommune. Når de det ikke, har oversvømmede landmænd en god sag, dyr for kommunen! Der er ikke plads til, at man kan rykke ud til lokale oversvømmelser. Jo, hvis man ansatte en særlig udrykningsstyrke, men det koster penge i en tid, hvor dagsordenen er at spare penge. Jamen, vil landmændene så ikke grave vandløbene sønder og sammen? Det håber jeg skam ikke, for det må de ikke! Ordet vedligeholdelse skal tages bogstaveligt: Vandløbet må ikke forandres, kun holdes i den dybde og bredde, der er fastlagt i regulativet! Vil man gøre vandløbet større, ja, så er det en helt anden historie. Det er en regulering, og den skal landmændene selv betale. Hvis de da får lov. Hvis vandet får lov at strømme hurtigere af sted, øges risikoen for, at marker og sommerhuse længere nede ad åen bliver oversvømmet. Det er gammel viden og baggrunden for der ret stramme regler i århundreders vandløbslove. Kommunerne har tidligere haft mulighed for at overføre offentlige vandløbs vedligeholdelse til bredejerne. Men som en af den gamle regerings sidste gerninger blev denne nedklassificering indskrænket til at omfatte få vandløb. Som en start til en ændring kunne regeringen jo omgøre den beslutning, til glæde for både landmænd og kommuner. En privatisering kunne føre til en nytænkning ved vandløbene. Formodentlig vil mange overveje, om det overhovedet kan betale sig at vedligeholde vanskelige strækninger. Måske vil nogle finde ud af, at i stedet for at grave mudder og sand op, der er kommet ud gennem drænledningerne, kunne man sætte et sandfang ind i drænledningen, eller simpelt hen lade drænet munde ud på engen. Andre vil måske plante elletræer, der kan skygge grøden væk. Eller foreslå, at hyppigt oversvømmede enge bliver forsinkelsesbassiner, der hindrer oversvømmelser nedstrøms. Jeg tror, at der kunne komme et frugtbart samarbejde mellem landmænd og kommuner på den måde. Som det er nu, er det konflikter snarere end samarbejde, vi ser. Tilbage er så det vi kunne kalde naturvandløb, hvor der skal opfyldes særlige miljømål. Det skal måske føjes til, at et fælles krav i alle vandløb er, at vandet skal være rent. Men i naturvandløbene skal der tillige være en god fysisk kvalitet, fx levesteder for fisk og småkravl. Og her er en omhyggelig, gennemtænkt vedligeholdelse et uomgængeligt krav. Det kræver sin åmand, og det kan sjældent effektiviseres med maskiner. Lad så kommunens åmænd bruge kræfterne og pengene på disse vandløb. 8 9

6 Fiskepleje Fisk kan klare sig selv uden udsætninger, hvis DTU Aqua s forskning viser, hvordan man kan tage hensyn til fiskene i det kommende vandplan-arbejde med at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Naturstyrelsen havde inviteret fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua til at holde et indlæg på en konference den 28. september, som blev åbnet af miljøminister Ida Auken. Formålet med konferencen var bl.a. at indsamle gode ideer til, hvordan man kan tage hensyn til fiskene i det kommende vandplanarbejde med at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Jan Nielsen henviste til 30 års gode og dårlige danske erfaringer med vandløbsrestaurering og viste flere videoklip af, hvad der skal til, for at fisk kan klare sig selv uden udsætninger. Der må ikke være flaskehalse for vandrefisk, idet de både kræver gode gyde- og opvækstområder i vandløbene og frie muligheder for op- og nedstrøms passage. Konklusionen er, at man kun kan være sikker på et godt resultat, hvis man genskaber naturlige el ler naturlignende forhold i vandløb de steder, hvor de er blevet ødelagt. Denne viden skal udnyttes i de kommende år, hvor der skal bruges mange penge på restaurering, ellers kan tiltagene være direkte skadelige for bestandene. I naturlige vandløb kan der være op til flere ørreder pr. m vandløb, både i den lille bæk og i den store å. Gode bestande kan genskabes som f.eks. i den lille Kvak Møllebæk, tilløb til Vejle Å, hvor der efter udlægning af gydegrus for 21 år siden altid har været en stor bestand af ørreder på ca. 2-7 ørreder pr. meter vandløb. De største problemer for at skabe bestande af vildfisk i danske vandløb er: Opstemninger, hvor de fleste fisk ikke kan finde forbi, både når de skal opstrøms og nedstrøms. Der er f.eks. store tab af ungfisk af laks og havørred, når de skal vandre til havet som smolt, og ofte mistes % af fiskene ved en opstemning. Opstemninger nederst i vandsystemerne (tæt på havet) har særlig stor negativ påvirkning på bestandene, idet de påvirker hele vandsystemet. Hvis der skal være naturlige fiskebestande i vandløbene, må opstemningerne fjernes, og de naturlige forhold genskabes. Opstuvningszoner med for høj vandstand og unaturligt langsomt flydende vand opstrøms opstemninger. Her kan de smådyr, vandplanter og fisk, der kræver naturlige stryg i vandløb, ikke klare sig. Opstuvningszonerne er længst og har størst negativ betydning for fiskene nederst i vandsystemerne, hvor faldet på vandløbets bund er mindst, og opstuvningen kan påvirke vandløbet på flere kilometer. Fisketrapper og fiskepassager med for lille vandføring, så fiskene ikke kan finde dem (fisketrapper duer ikke, og fisk vandrer efter hovedvandføringen - de kan ikke orientere sig, hvis vandet bliver delt som i små fiskepassager). Unaturligt stejle omløbsstryg og stryg, hvor man har brugt håndsten i bunden i stedet for at bruge gydegrus på størrelse med valnødder. Resultatet er, at fiskene ikke kan gyde. Nyskabte vådområder, hvor man har anlagt søer direkte i vandløb for at rense for kvælstof men bl.a. har introduceret dødeligheder på % af de unge ørreder (smolt), der vandrer fra vandløbene til havet. Man burde have anlagt vådområderne som vandløb, der er i naturlig kontakt med ådalen og oversvømmer i perioder lige som et naturligt vandløb. Det er lavet nogle steder, hvor man har hævet vandstanden med gydestryg, hvilket har genskabt store bestande af fisk. Alternativt kan man lave søer uden for vandløbet og kun lede en mindre vandmængde ind i søen. Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen opfordrede til, at man fokuserer på at fiskene er en indikator for et godt vandmiljø. Fiskene er også en værdifuld ressource, der kan spises, skabe rekreative glæder ved fiskeri og skabe stor om sætning i samfundet via øget turisme m.m. Flere undersøgelser har bl.a. vist, at det ofte godt kan betale sig økonomisk for samfundet at gøre noget for fiskene. Så det er ikke et spørgsmål om at have råd til det, men om man har råd til at lade være. Du kan se video af Jan Nielsens foredrag, hvor man også kan se videoklip fra bl.a. elektrofiskeri med fangst af mange ørreder i gode vandløb. Video af foredrag (Jan Nielsens indlæg starter 23 minutter og 15 sekunder inde i videoklipppet. Videoklippet tager 25 minutter -ses f.eks. i internet explorer, ikke i Google Chrome) PDF-fil af foredrag (9 Mb) Tilmeld dig vores nyhedmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark af Finn Sivebæk, Lystfiskere, jeg mødte derude Fortælling og illustration af Børge Jensen fra hans bog Med tegneblok og fluestang. Gengivet med forfatterens tilladelse. MaIermester Christian Laursen traf jeg i min grønne ungdom, da jeg fiskede efter gedder i Teglgårdsmosen. Han lavede alt sit grej selv, spindere, pirke og kunstfærdige woblere. Jeg husker fra en havtur, at han præsenterede os og torskene i havet for en pirk med lys i. Han betød i øvrigt utroligt meget for vor forening i opbygningsfasen, og blev da ogsa udnævnt til æresmedlem, som foreningens første. Maler Søren Laursen og hans tro følgesvend, Gandrup Hansen, lærte jeg at kende som særdeles aktive lystfiskere pa et tidspunkt, hvor Laursen var 83 år og Drengerøven, Gandrup, 75. Det var Laursen, der kaldte Gandrup Drengerøven. Selv var han en gammel, tør knark, en særdeles dygtig fisker, som ikke tåite, at nogen gik foran ham ved åen. Skulle nogen være så heldig at fange en fisk bag ham, tog han det som et personligt nederlag. En gang var han så uheldig at knuse sin ene storetå, men det forhindrede ham ikke i at tage ud at fiske samme eftermiddag. Han fangede engang sig selv i låret med en flue -fluen sad godt begravet med modhagen indenbords. Den gamle knark pressede krogen helt igennem øreflippen og trak fluen med fjer og hår ud på den anden side -og sa blødte det ikke engang. Fårup var, foruden at være en fin fisker, også meget interesseret i foreningens trivsel, hvilket kom til udtryk ved enhver generalforsamling, men han havde en lille skavank, en mani med at tilkalde hjælp, nar han fik en fisk på, stor eller lille. Denne skavank hjalp Usa ham af med. Usa hed han mellem venner. Han havde en forretning i Vestergade, der hed USA, heraf navnet. En dag ilede han Fårup til undsætning, hidkaldt af hans høje råb om hjælp. Fårup havde kroget en mindre havørred, men der var et pigtrådshegn langs åen, som vanskeliggjorde landingen. Usa tog fat i snøren -trods Fårups højlydte protester, men Usa havde set, at fisken var godt kroget, så han løftede fisken ind i snøren, ind over hegnet, og smed den så ud igen under hegnet, idet han sagde: Du skal fan me den rigtige vej ind! Og så overlod han i iøvrigt Fårup og fisken til selv at afgøre deres interne opgør. Siden hørte jeg aldrig Fårup råbe om hjælp. Nu må man ikke misforstå mig, jeg føler det som en æressag at blive anmodet om, og at kunne hjælpe en kammerat ved landingen. Lærer Nielsen fra Låstrup var nok, uden at forklejne nogen, den dygtigste lystfisker, jeg har truffet. Han kendte stykket fra Skinderup bro til Borup bro som sin egen bukselomme. Han vidste nøjagtigt, hvornår der var fisk i åen, hvor de stod, og hvornår og hvordan de skulle lures. Han fiskede med flue, men langtfra så elegant, som dette fiskeri normalt foregår. Han brugte almindelig nylonsnøre, altsa ingen fluesnøre til at bære kastet. Til gengæld fiskede han kun, når vinden var i det rigtige hjørne, v.nv, så passede vinden til hans metode, der gik ud på at holde stangen lodret, og så lade vinden bære den lette nylonsnøre og fluen ud over åen og hen over standpladsen, hvor han med garanti vidste, at der stod en havørred. En dag traf jeg ham lidt neden for Bratbjerg, og jeg spurgte, som de fleste vel plejer, om det havde givet noget: ja, et par stykker, svarede han. Jeg tænkte på, hvad jeg selv havde fået, og sagde henkastet: Det var vel bækørred? Du kan få dem at se, sagde han, og først nu lagde jeg mærke til, at han var helt skæv af at bære på sin rygsæk. I rygsækken havde han tre havørreder på henholdsvis 6, 8 og 12 pund. Ham hilste jeg altid pænt på, når jeg siden traf ham

7 Når tågen letter de jeg med at fiske fra kysten på en lokalitet syd for Tórshavn. Det var en spændende plads. En blanding af sand, blæretang og klippestykker, som ragede op over vandoverfladen. Hele herligheden lå placeret lige midt i en åudmunding og heroppe er det ganske lovligt at fiske i åudmundingen, der er nemlig ikke noget der hedder fredningszone. Efter en times fiskeri fik jeg, ude imellem klippestykkerne, hug af en ørred på ca. 40 cm. Den slog sig af igen midt under en lufttur og landede med et pænt plask. Det startede godt! Jeg fiskede videre en time endnu, men uden held. Klokken var nu så mange, at jeg kunne få afsluttet mine indkøb og så gik turen til sundet. ikke om fødderne i et par læderstøvler, selvom de er våde, bare man har nogle tykke sokker på. Jeg var klar over at resten af turen nok skulle gennemføres i våde støvler. Trods det lidt uretfærdige svigt fra mit ellers altid trofaste fodtøj, besluttede jeg mig for at køre til Eysturoy. Her havde jeg udset mig en kyststrækning nær den lille by Gjógv Da jeg ankom til pladsen stod vind og regn lige på og klipperne var glatte, som sæbe, så her blev det kun til nogle få kast. Næste skud på stammen var en lille sø nær byen Eiói. Her kunne jeg stå med vinden i ryggen og det skulle siden hen vise sig at jeg her skulle opleve et ørredfiskeri, som jeg aldrig har prøvet før. Måske var det nu, at strømmen vendte og fiskene ville stå i kø for at blive fanget? Da jeg for anden gang ankom til sundet, var det lavvandet og strømmen var lige så kraftig som før, denne gang var den bare vendt 180 grader, så den løb mod nord. Jeg var lidt skeptisk over forholdene, så efter 45 minutters fiskeri uden hug, pakkede jeg sammen og drog videre. Næste stop var ved en lille sø, på størrelse med 2 fodboldbaner, som via et kort åløb mundede ud i bugten nær den lille by Hvalvik. I søen mærkede jeg ingen ting, så jeg prøvede i bugten, lige uden for åløbet. Jeg havde ikke fisket ret længe, før jeg så en fisk af en pæn størrelse, som var oppe og vende. Det hele startede får snart et år siden, hvor jeg var så heldig, at vinde førstepræmien i VSF s store fotokonkurrence. Hovedpræmien var en tur til Færøerne med tre overnatninger på hotel og billeje i 4 dage og nu var tiden så kommet hvor præmien skulle omsættes til oplevelser. Jeg ankom til Færøerne med fly fredag eftermiddag i et rasende uvejr der mindede lidt om en naturkatastrofe. På vej ned blev alle mand pludseligt kastet tilbage i flysædet. Motoromdrejningerne steg til det dobbelte og med voldsom kraft accelererede flyet frem ad, samtidig med at det begyndte at stige, for så at tabe højde igen. Hvad der lige skete ved jeg ikke, men piloten havde på forunderligvis fået parkeret flyet ude foran lufthavnsterminalen på Vágar, selvom tågen var tyk med en sigtbarhed på bare 50 m. Regnen væltede ned i mængder som jeg kun sjældent har set mage - meteorologerne kalder det vidst skybrud, og samtidig var vinden af stormstyrke. Da jeg kørte fra lufthavnen mod hotellet begyndte de bange anelser at melde sig; Ville det mon blive sådan et vejr resten af turen? Jeg kørte lidt rundt på må og få og kiggede på landskabet. En ting som er meget fascinerende ved Færøerne er de mange vandfald, som man ser stort set over alt, og jo mere det regner, jo mere knald er der på vandet. Så hvis vejret blev for hårdt, kunne jeg jo altid bruge turen på at spotte vandfald. Bare ærgerligt at det er så svært at tage gode fotos når det regner. Sidst på eftermiddagen blev jeg indkvarteret på hotellet, hvor jeg bookede et bord i restauranten. Jeg var klar over at jeg ikke fik fisket den første dag alligevel, så hvorfor ikke gøre op med myten om, at på Færøerne lever man kun af tørfisk og kogte fårehoveder? Tørfisk var dog en del af menuen, og tænk en gang Det smagte himmelsk! Ellers stod den på torsk paneret i knust tang, lammemørbrad med gulerødder og selleri, en isdessert og en flaske af det lokale bryg. Faktisk et måltid som var Noma værdigt. Næste dag stod jeg op klar til kamp kl De lyse timer forsvinder hurtigt, så hvis man skal have noget ud af dagen må man tidligt op. Vejret var knapt så hårdt, så min frygt blev bragt til skamme. Det var tåget med en sigtbarhed på 200 meter, vinden havde lagt sig en smule og det regnede knap så meget. I dag skulle der helt sikkert fiskes. Jeg havde en plan om at jeg senere skulle fiske i det sund, som ligger mellem de to største af øerne Streymoy og Eysturoy. Så vidt at jeg havde kunnet google mig til og fået at vide hjemme fra (min færøske rejseguide hedder Allan T. Christensen og er i i VSF s bestyrelse), så skulle man, netop her kunne opleve et til tider ret heftigt fiskeri efter både sej og ørred. Men da jeg ikke havde tænkt mig at bruge flere af de lyse timer på at hænge ud på øernes spisesteder skulle der provianteres. Der skulle købes frugt, rugbrød, en lillesmule pålæg og cupnudler, som kunne tilberedes med el kanden på hotellet om aftenen, men da der stadig var noget tid til forretningerne åbnede starte- Da jeg ankom, var det højvande, og strømmen gik mod syd i en rivende fart. Ænder og måger, som svømmede ude på sundet, skøjtede af sted med 20 km. I timen og blinket jeg fiskede med ligeså. Der var meget blæretang, så en stor del af udfordringen bestod i ikke at sidde fast og miste alt for meget af isenkrammet. I et af de første kast fangede jeg en sej på 35 cm. Og så skete der ikke mere den næste time. Måske var det et forkert tidspunkt jeg var der? Nu måtte jeg konstatere at læderstøvlerne havde givet op pga. regnvejret og traveturene i det våde græs. Heldigvis fryser man På et par timer fangede jeg 14 sø- ørred, som alle var mellem 28 og 32 cm. Det lyder ikke af meget, men sikke en energi de fisk har! De første par stykker jeg fangede blev jeg faktisk skuffet over, da jeg fik dem på land. Jeg troede virkelig det var langt større fisk jeg havde med at gøre cm. Mindst! Men nej. De går bare så meget mere til den, end danske ørreder. Jeg havde yderligere to mere på krogen som var mærkbart større end de andre - De har nok kun været cm. Men sikke en energi! Er det mon noget i vandet som gør det? Og hvad ville der mon ske, hvis man lod et cykelhold drikke af kilden Så ku` de køre tour d France uden hænder! Bagefter kørte jeg til en stor opstemmet sø, som kun lå 2-3 km. Fra den anden sø. Her skulle der nemlig være basis for ørreder af en lidt grovere kaliber. Søen var vanvittig dyb. En toby på 10 gram var det meste af et minut om at synke ned til bunden, så hvis der var nogle store ørreder, så var de nok også svære at lokalisere. Efter en times fiskeri uden hug og et ansigt, der var ved at blæse i stykker, besluttede jeg mig for at køre til bage til sundet. Toby-blinket blev sendt af sted en 4-5 gange ud over det sted, hvor jeg havde set fisken, men hugget udeblev. Så blev en sort og kobberfarvet myran-spinner på 7 gram monteret og sørme så!! Der var bud efter spinneren! Fisken fulgte pænt med ind. Det var meget nemt at se den i det spejlklare vand, men selv om jeg prøvede spinstop og acceleration, så skete der ikke mere end at fisken vendte en 7-8 meter fra mig og jeg kunne nyde synet af en ørred på cm., som lige viste mig bredsiden inden den vinkede farvel med halen

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Klippebloggen. Af formanden

Klippebloggen. Af formanden Fredag d. 19. april. Vi er som små drenge fem minutter i juletræ, med al lystfiskeriets spænding liggende foran os, de næste 7 dage er afsat til kystfiskeri på Bornholms kyster.. Grejet tjekkes pakkes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Fjeldørreder i Grønland

Fjeldørreder i Grønland Fjeldørreder i Grønland På sidste og sjette fiskedag havde jeg den nordlige elv for mig selv. De øvrige fiskere i selskabet havde enten taget gåturen for at sige farvel til den sydlige elv eller ville

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Massive regnbueørreder

Massive regnbueørreder Massive regnbueørreder Af Jan Steffensen, jbs@fiskpaaflue.dk Fakta: Sted: Lago Strobel, Argentina Tid: Januar 2016 Arrangør: Puka destinations, Tyskland Fotos:Brad Wistrom, Luciano Saldise, Jan Steffensen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2015 Ulstrup Forsamlingshus 30. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som enstemmigt blev valgt Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle.

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle. Benediktes dagbog Australien var to fantastiske måneder. Jeg oplevede så meget også bare i de små ting at jeg hver aften var helt smadret når jeg gik i seng. Før jeg tog afsted kaldte folk det en oplevelse

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

SYLT LAUF 2009 15. Marts

SYLT LAUF 2009 15. Marts SYLT LAUF 2009 15. Marts REKORD LØB!! Ja, så kom tiden til det årlige SYLT LAUF, hvor IAM har været godt repræsenteret de 2 foregående år. I år var der desværre ikke så mange som havde denne tur på ønske

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere