VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / Jule

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule"

Transkript

1 Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule

2 Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor godt det går i vores gamle forening, men denne gang bliver det desværre lidt anderledes. Vores medlemstal har gennem de seneste år været stigende, men er i år faldet med ca. 30 personer, og det er endda ikke hele historien. Over de seneste to år er antallet af fuldt betalende seniormedlemmer faldet med 50 personer, men dette fald er til en vis grad udlignet af et stigende antal juniorer og pensionister. Det er ikke let at sige, hvad årsagen er. Måske gør vi ikke nok og ikke det rigtige for at tiltrække seniorer, men vi har ikke lige opskriften på at gøre det bedre. Vi ved, at de fleste andre lystfiskerforeninger også taber medlemmer i disse år, og det er en kendsgerning, at danskerne for tiden er meget tilbageholdende med at bruge penge. Opsparingen i samfundet er så stor som aldrig før, uden tvivl på grund af den krisestemning, der hersker. Når vore naboforeninger både mod øst og vest så oven i købet tilbyder et laksefiskeri, som er meget opreklameret for tiden, så mister vi uden tvivl også medlemmer på den konto. Det betyder i runde tal, at der kommer til at mangle kr. i kassen, og det er vi nødt til at gøre noget ved. Sammen med de stigninger der kommer i leje og andre udgifter i 2013 skal vi trimme budgettet med ca kr., og de muligheder vi kan se, er følgende: Krogen kommer kun én gang om året Vi har nu fået en rigtig god hjemmeside, og her kan al almindelig kommunikation med medlemmerne foregå hurtigt og enkelt, så vi har ikke rigtig længere brug for Krogen til nyheder. Det seneste nummer af Krogen bærer præg af, at alle fangster og flere af de andre nyheder allerede er bragt på hjemmesiden. Men Krogen er naturligvis langt bedre end en hjemmeside til hyggelæsning af forskellige historier og artikler. Her er problemet dog, at ingen rigtig gider skrive til Krogen - de senere numre har stort set været skrevet af formanden, krydret med enkelte bestyrelsesmedlemmers ferieoplevelser. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Krogen fremover udsendes ved juletid som et årsskrift. Ambitionen er, at det så bliver et rigtig fint årsskrift med vurdering af året, der er gået, både fiskemæssigt og omkring foreningens aktiviteter og udvikling. Der kommer friske kort og der er masser af plads til indkomne bidrag. På den måde forventer vi at spare kr. Pensionistrabatten aftrappes I vores forening får man pensionistrabat, når man bliver folkepensionist. Det får man efterhånden ikke ret mange steder, og da slet ikke i lystfiskerforeninger, hvor pensionsalderen for mange heldigvis betyder, at man nu rigtig får tid til at fiske. Bestyrelsen foreslår, at alle, der allerede har pensionistkontingent beholder denne ret, men at der indføres en ny pensionsalder på 75 år i foreningen. Medlemmer der af helbredsårsager ikke længere er i stand til at komme til åen, kan benytte vores regler om passivt medlemskab. Denne ændring er et vedtægtsspørgsmål og skal godkendes på generalforsamlingen, inden det får virkning. Ændringen vil medføre en forbedring af økonomien på ca kr. i 2013, men vil stige med samme beløb fremover. Der skal ske noget ved Karup å Prisen for fiskeleje ved Karup å er alt for høj. Den stammer fra en tid, hvor Karup å var noget helt særligt, men tiderne har ændret sig. Nu er vore andre Viborg-åer fiskemæssigt stort set lige så gode som Karup å, det kan man også se af, at man ikke træffer ret mange VSF-medlemmer ved Karup å. Tidligere var Karup å det sted, københavnerne tog hen, når de skulle på fiskeferie. De tager nu til lakseåerne eller til udlandet, så Karup å mister også betydning for dagkortslaget og for fastholdelsen af udenbys medlemmer. Hvis vi skal bevare vores fiskeret ved åen, skal prisen ned, og vi skal have 1-2 andre foreninger med på vore stykker, ellers må vi se i øjnene, at vi må opgive vores fiskeret, i hvert tilfælde på Høgild-stykkerne. Vi kan også forlade forbundet Det kunne løse alle vore økonomiske problemer på én gang, men det er ikke bestyrelsens løsning. Alt det forbundet foretager sig, er ikke lige godt gennemført, men Danmarks Sportsfiskerforbund er det eneste sted, lystfiskerne er repræsenteret overfor myndighederne, og en nedlukning af forbundet vil efter vores vurdering bl.a. betyde et stop for arbejdet med at begrænse garnfiskeriet, stop for uddannelse af juniorer og vandplejefolk, stop for en faglig kontrol med kommunernes tilladelser til udledning af forskellig slags og begrænsning af udsætningen af fisk. Forbundet spiller også en stor rolle i fordelingen af fisketegnsmidlerne og i det hele taget i samspillet med ministerier og udvalg. Og så får vi Sportsfiskeren, som kan give en hyggelig times læsning på sofaen. Bestyrelsen finder, at der er brug for at bakke op om forbundet. Det svarer til, at de fleste bliver i deres fagforening, selv om der måske er lavvande i husholdningskassen. Vi kan sætte kontingentet op 100 kr. mere fra alle seniormedlemmer og pensionister kunne løse problemerne her og nu, men det vil sikkert give medlemstab, og så skal kontingentet have et hak mere for at lukke hullet. Det vil være en uprofessionel måde at løse problemer på. Bestyrelsen ønsker at se kritisk på udgifterne og drive foreningen så sundt som muligt. Det tror vi er den rigtige løsning på lang sigt. Færre fribilletter Vi giver hvert år vore lodsejere to lodsejerkort, som må bruges af lodsejerens husstand og af lodsejerens tilrejsende gæster, men vi oplever, at lodsejeren giver kortene til lokale venner og bekendte, som så fisker i foreningens vande uden at betale. Det er naturligvis rart for lodsejeren at være en flink fyr, men det undergraver foreningens økonomi, og dermed vores mulighed for at betale leje og holde lodsejerfester, så det skal vi have styr på. Hvad kan du gøre? Hvis hvert medlem skaffede endnu et medlem, kunne vi ikke være i klublokalerne til vore arrangementer og knap nok ved åerne, så det vil være alt for meget, men hvis hvert fjerde medlem skaffede et nyt medlem, var alle problemer løst, så prøv venligst det. Er det ren elendighed? Overhovedet ikke. Vi har masser af fint fiskevand, der er blevet fanget godt med fisk, og vi har en økonomi, hvor vi med en fornuftig opstramning kan få balance i regnskabet uden at ødelægge noget. Jørgen Buch Anvarshavende redaktør og layout: Niels Roesgaard, Tollestrupvej Hobro Tlf: Bladets illustrationer er underlagt copyright. Artikler må dog citeres med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg og artikler, der optages i bladet. Alle indlæg står for skribentens egen holdning og afspejler ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktionens holdning. Oplag: 900 stk Tryk: Centraltrykkeriet Skive Tlf Indhold: Formanden funderer Indkaldelse til generalforsamling Aktivitetsplan Nyt fra Jordbro og Skals Fisk og fangere Vandløb igen Fiskepleje Lystfiskere, jeg mødte derude Når tågen letter Elfiskeri i Skals å Stallingtur til Norge Selv ældre mænd OX river Nyt fra VPU Vores livs fisketur Nyt fra Karup å Kort over vore fiskevande 2013 Forsidefoto : Johny Auchenberg

3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægterne indkalder Viborg Sportsfiskerforening til generalforsamling Torsdag d.17. januar 2013 kl i den store sal på Sønder Mølle, Vinkelvej 40, Viborg 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse Dagsorden 5. Indkomne forslag, derunder kontingentfastsættelse 6. Valg 6a) Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg. 6b) Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Flemming Hansen, Kenneth Elkjær og Steffen Bruhn. Alle er villige til genvalg. 6c) Der vælges 2 suppleanter for 1 år. På valg er Allan T. Christensen og Søren Bak. Allan T. Christensen er villig til genvalg. 6d) Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højris, som er villig til genvalg. 6e) Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter genralforsamlingen vil biolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund i et kort foredrag gennemgå, hvilket udbytte vi og landets øvrige lystfiskere har af Danmarks Sportsfiskerforbund. 4 5

4 Nyt fra foreningen Nyt fra foreningen Aktivitetsplan Vinter og forår 2013 Så er sæsonen slut for i år,fangstmæssig var det nok ikke alle som mener at det var godt, men der er nok lige så mange meninger som der er fisk i åen. Fiskene er der, det så vi ved elfiskeriet, men også i år måtte vi fiske til Birkesølejren for at få nok hanfisk. Så har jeg den gode nyhed, at vi har fået det lille stykke fra Viborg- Skive vejen og op til hvor skiltet er nu (170 m. ca). Skiltet flytter jeg senere ned til vejen. Dato og tidspunkt for arrangementerne kan blive ændret - check derfor altid på hjemmesidens Forum, at arrangementerne afvikles som planlagt. Med hensyn til broer skal vi have nogle på plads i løbet af det nye år. Der kan jeg godt bruge nogle hjælpere men oplysning om dato og tidspunkt følger senere på forum. NYT FRA JORDBRO Å Torsdag den 17. januar. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i den store sal på møllen og starter kl Dagsordenen kan du se andets sted her i Krogen. Torsdag d. 7. februar kl. 19. Foredrag ved Bo Frier Vinterens foredrag hedder Discount-eventyr i Norge, og handler dels om fiskeri i de mere ukendte og dermed billige elve i Norge, og ikke mindst om alt det fantastiske fiskeri, der kan findes ved Norges kyster. Både når man er i Norge på almindelig turisttur, og når forholdene ved laksevandene er umulige, så man trænger til at foretage sig noget andet end at vente på laks, der aldrig kommer. Bo er en fin foredragsholder, så uanset emnet bliver det en god og interessant aften. Der er adgang for alle, så tag venner og familie med, det er gratis og starter kl Fredag den 1. marts kl. 8. Premiere Vi mødes i klublokalerne kl til kaffe, rundstykker og en lille skarp. Hen på formiddagen tager vi til åen eller også tager vi hjem og indhenter den søvn, vi har sat til om morgenen. Der er frit valg.det hele er gratis og der er ikke tilmelding. Torsdag den 14. marts kl. 19. Grejauktion Kom i god tid, så du har tid til at se på det, der er til salg, og tag kontanter med vi giver ikke kredit og vi tager ikke dankort. Kend din å Som sædvanlig giver de å-ansvarlige en guidet tur ved alle vore åer. Det er en enestående mulighed for at lære de forskellige vande bedre at kende. På en enkelt aften kan du lære mere end på flere sæsoners fisketure, så mød op uanset om du er ny i foreningen, eller om du vil til at interessere dig mere for en å, du ikke kender meget til. Der bliver ikke fisket ved gennemgangen, men der er altid mulighed for et par timers fiskeri efter arrangementet. Der er ikke tilmelding. Turene er planlagt som følger, men check Forum på hjemmesiden for at se, om der er ændringer. Torsdag den 23. maj kl. 18. Fiskbæk å Vi mødes ved Skive-Viborgvejen ved Fiskbæk. Tirsdag den 28. maj kl. 18. Jordbro å Vi mødes ved Stoholm bro. Torsdag den 30. maj kl. 18. Karup å Vi mødes ved hytten på Karlos eng kl Tirsdag den 4. juni kl Skals å Vi mødes ved broen ved Løgstørvej kl Tak for i år. Glædelig jul og godt nyt fiskeår. Mvh. Jens Drengsgaard NYT FRA SKALS Å En jævn sæson, men med med overraskelser. Ja så er det slut for i år, et lidt underligt år for mig, egentlig kom jeg aldrig rigtig i gang med fiskeriet som jeg plejer. Det blev ikke til mange ture, men jeg har dog fået fisk. Jeg har 2 i fryseren 1 fra Skals å og 1 fra Simested å, ikke store fisk men fisk lige over målet. Har på fornemmelsen, at de der har fisket i Skals å i år, og har brugt tid på det, også har fået fisk. Var man derude i første halvdel af juli var det kun uheld hvis man ikke fik fisk på en tur. En pludselig massiv opgang af mindre blankfisk på mellem 40 og 50 cm invaderede åen og der var fisk til næsten alle, Jeg var selv heldig i den periode og udsatte en 6-7 stk. på en enkelt fisketur, det var en god eftermiddag. 2 af fiskene var garnskadet - ikke så underligt når man ser hvad der er plantet af garn ude i fjorden, men det er en anden sag. Resten af sæsonen var der lidt længere mellem fiskene, nogle mente sågar at der lige pludselig ingen fisk var. Der var dog stadig nogle der fangede godt og de der kender åen fik stadig fisk, men selvom de var færre, var de også væsentlig større helt op til 6-8 kg. Sidst på sæsonen gik der rygter om en fisk der var endnu større end den Peter mepps fik i fiskbæk å, og den skulle være god nok, en fisk på 11,3 kg fanget i juli mener jeg. Så der er altså store fisk der er sluppet igennem alle garnene ude i fjorden. Vi ses ved åen til næste år Glædelig jul og godt nytår Mvh kenneth elkjær Her har du muligheden for at få solgt ud af overskudslageret i kælderen eller for at gøre et godt køb til sæsonens fisketure. Auktionen afholdes i en af de store sale på møllen og selve auktionen starter kl , men indlevering til salg sker fra kl til Torsdag den 6. juni kl Simested å Vi mødes ved broen ved Løgstørvej 6 7

5 Fik to fisk på land, en farvet på 47 cm (genudsat) og en næsten blank på 59 cm. Havde kontakt til yderligere to fisk og havde en følger hvor jeg heldigvis fik trukket spinneren ud af vandet lige for næsen af den ;-). Den største blev taget på en 9 cm wobler, ellers brugte jeg Mepps i str 4 og 5 i rød og orange fluo. Winkler fisk & fangere Louis Allermann nappede denne havørred på 63 cm og 2,80 kg i Simested å d. 14/10.Første havørred over 60 cm. i år. Ville lige prøve Lergraven igen. Der var fisk i overfladen over alt på det totalt spejle vand og hele tiden (Sindsygt) Kastede til en lille målsfisk og efter 4-5 sek sprang en virkelig fin havørred fri af vandet. Den havde en god grund, samtidigt med det fantastiske spring helt over overfladen havde fisken nemlig flæsket min langsomt fiskende kobberbasse som nu sad i en flyvende 60 cm blank havørred. Da fisken ramte vandet gav jeg et ordenligt modhug. Stangen gik i bund og fighten kunne begynde, den blev god og lang med et par hop til sidst, men alt endte godt og jeg fik fisken sikkert på land. Havørred 60 cm og 2,75 cm fra Mariager fjord. fisk & fangere Karup å v. Høgild/Hessellund Heldig dag rent fiskemæssigt. Der indrapporteres meget få fisk fra åen, men den lykkedes det mig at overliste 3 stk, 2 på 59 cm og 2,6kg, og 1 på 64 cm og 3,0 kg fisk & fangere Aller sidste kast inden det blev helt mørkt - da bed den store havørred. Min lillebror fangede den næststørste - måske den største han har fanget til dato, så han er ret stolt. Den var på 65 cm og vejede ca. 2,7 kg. Den mindste var på 45 cm og vejede ca. 1,4 kg. Fantastisk dag ved åen. Lars Jørgensen Fiskbæk å d. 9/10 Havørred 1,7 kg og 54 cm, fanget på spin. En fisk mere i samme kaliber undslap og en hanfisk i arbejdstøj på 45cm blev genudsat. Johnny Auchenberg Jørgen Knudsen skriver. Årets første større fisk. Den kom bagfra op til fluen og lavede et stort hul i vandet, da en vendte efter at have taget fluen. Kraftige udløb,et enkelt hop ud af vandet,forsøg på at gå under græspuder i å kanten og grødebuske på bunden. Netklar til sidst, hvor den blev landet uden større dramatik. Havørreden blev fanget d i Simested å på flue var 75 cm lang og vejede 4,95 kg En sidste tur til åen gav 2 farvede fisk i Skals å (65 og 55cm), de blev naturligvis genudsat, ligesom de 3 jeg fangede 14 dage tidligere. Iøvrigt slut på en god sæson, der gav mange fine ørreder, og kun 2 undermålere. Jes Kunnerup I kronikken 26. oktober skriver Søren Gade, at jeg ved Faktahøringen i Folketinget 17. september foreslog en saglig opdeling af vandplanens vandløb i to klasser: Tekniske anlæg og naturvandløb. Ja, det er stort set korrekt. Og det har jeg, og andre, sagt før. Weekendavisen 23. november2012 Vandløb -igen Bent Lauge Madsen De er således fremført af KTC (Kommunernes Tekniske Chefforening) for mere end et år siden i tidsskriftet Teknik og Miljø sept Dog er det ikke vandplan-vandløbene, men de offentlige vandløb, vi har i tankerne. Det er de omkring km vandløb, som kommunerne skal vedligeholde for skatteborgernes penge. Derfor kaldes de offentlige vandløb. Men offentlig betyder ikke ejerskab, kun at det er offentlige penge, der bruges! Men jeg sagde mere: Privatiser vedligeholdelsen i de tekniske anlæg, dvs. de offentlige vandløb, kanaler og grøfter, der først og fremmest tjener til afledning af vand. Indfør brugerbetaling, så man betaler efter, hvor meget man bruger disse anlæg. Regnestykket er i princippet enkelt: Hvor meget vand kommer fra kloakerede områder, hvor meget kommer fra de dyrkede områders dræn og grøfter? Hvad det første angår, da har vi jo brugerbetaling: Afledningsafgift, så det har vi tal på. Vi kunne også se på, hvor meget byerne fylder i landskabet: Når vi trækker de byer fra, der udleder direkte i havet, så er by-bidraget til vandløbene et godt stykke nede under 10 %. Landbruget fylder 6-7 gange mere. Så vi har jo en skitse til en fordelingsnøgle. Et mere spiseligt alternativ til afledningsafgift kan være, at landmændene selv skal vedligeholde afledningsvandløbene, akkurat som de gjorde før 1963: Da fik man med tvivlsomme argumenter opgaven ført over til kommunen (og amtet), med katastrofale følger for vandløbenes natur: Nu, hvor andre skulle betale, så steg krav og forventninger. Vedligeholdelsen gik langt over de lovlige grænser. Det er de skader, vi med et vist held har repareret på siden vi fik den ny vandløbslov Privatisering har den fordel for landbruget, at de selv kan vedligeholde vandløbet, når der er mest brug for det. Som det er nu, kan det i praksis kun køre i et fast skema: Fx skal 10 åmænd i løbet af 10 uger vedligeholde 200 km vandløb i Slagelse kommune. Når de det ikke, har oversvømmede landmænd en god sag, dyr for kommunen! Der er ikke plads til, at man kan rykke ud til lokale oversvømmelser. Jo, hvis man ansatte en særlig udrykningsstyrke, men det koster penge i en tid, hvor dagsordenen er at spare penge. Jamen, vil landmændene så ikke grave vandløbene sønder og sammen? Det håber jeg skam ikke, for det må de ikke! Ordet vedligeholdelse skal tages bogstaveligt: Vandløbet må ikke forandres, kun holdes i den dybde og bredde, der er fastlagt i regulativet! Vil man gøre vandløbet større, ja, så er det en helt anden historie. Det er en regulering, og den skal landmændene selv betale. Hvis de da får lov. Hvis vandet får lov at strømme hurtigere af sted, øges risikoen for, at marker og sommerhuse længere nede ad åen bliver oversvømmet. Det er gammel viden og baggrunden for der ret stramme regler i århundreders vandløbslove. Kommunerne har tidligere haft mulighed for at overføre offentlige vandløbs vedligeholdelse til bredejerne. Men som en af den gamle regerings sidste gerninger blev denne nedklassificering indskrænket til at omfatte få vandløb. Som en start til en ændring kunne regeringen jo omgøre den beslutning, til glæde for både landmænd og kommuner. En privatisering kunne føre til en nytænkning ved vandløbene. Formodentlig vil mange overveje, om det overhovedet kan betale sig at vedligeholde vanskelige strækninger. Måske vil nogle finde ud af, at i stedet for at grave mudder og sand op, der er kommet ud gennem drænledningerne, kunne man sætte et sandfang ind i drænledningen, eller simpelt hen lade drænet munde ud på engen. Andre vil måske plante elletræer, der kan skygge grøden væk. Eller foreslå, at hyppigt oversvømmede enge bliver forsinkelsesbassiner, der hindrer oversvømmelser nedstrøms. Jeg tror, at der kunne komme et frugtbart samarbejde mellem landmænd og kommuner på den måde. Som det er nu, er det konflikter snarere end samarbejde, vi ser. Tilbage er så det vi kunne kalde naturvandløb, hvor der skal opfyldes særlige miljømål. Det skal måske føjes til, at et fælles krav i alle vandløb er, at vandet skal være rent. Men i naturvandløbene skal der tillige være en god fysisk kvalitet, fx levesteder for fisk og småkravl. Og her er en omhyggelig, gennemtænkt vedligeholdelse et uomgængeligt krav. Det kræver sin åmand, og det kan sjældent effektiviseres med maskiner. Lad så kommunens åmænd bruge kræfterne og pengene på disse vandløb. 8 9

6 Fiskepleje Fisk kan klare sig selv uden udsætninger, hvis DTU Aqua s forskning viser, hvordan man kan tage hensyn til fiskene i det kommende vandplan-arbejde med at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Naturstyrelsen havde inviteret fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua til at holde et indlæg på en konference den 28. september, som blev åbnet af miljøminister Ida Auken. Formålet med konferencen var bl.a. at indsamle gode ideer til, hvordan man kan tage hensyn til fiskene i det kommende vandplanarbejde med at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Jan Nielsen henviste til 30 års gode og dårlige danske erfaringer med vandløbsrestaurering og viste flere videoklip af, hvad der skal til, for at fisk kan klare sig selv uden udsætninger. Der må ikke være flaskehalse for vandrefisk, idet de både kræver gode gyde- og opvækstområder i vandløbene og frie muligheder for op- og nedstrøms passage. Konklusionen er, at man kun kan være sikker på et godt resultat, hvis man genskaber naturlige el ler naturlignende forhold i vandløb de steder, hvor de er blevet ødelagt. Denne viden skal udnyttes i de kommende år, hvor der skal bruges mange penge på restaurering, ellers kan tiltagene være direkte skadelige for bestandene. I naturlige vandløb kan der være op til flere ørreder pr. m vandløb, både i den lille bæk og i den store å. Gode bestande kan genskabes som f.eks. i den lille Kvak Møllebæk, tilløb til Vejle Å, hvor der efter udlægning af gydegrus for 21 år siden altid har været en stor bestand af ørreder på ca. 2-7 ørreder pr. meter vandløb. De største problemer for at skabe bestande af vildfisk i danske vandløb er: Opstemninger, hvor de fleste fisk ikke kan finde forbi, både når de skal opstrøms og nedstrøms. Der er f.eks. store tab af ungfisk af laks og havørred, når de skal vandre til havet som smolt, og ofte mistes % af fiskene ved en opstemning. Opstemninger nederst i vandsystemerne (tæt på havet) har særlig stor negativ påvirkning på bestandene, idet de påvirker hele vandsystemet. Hvis der skal være naturlige fiskebestande i vandløbene, må opstemningerne fjernes, og de naturlige forhold genskabes. Opstuvningszoner med for høj vandstand og unaturligt langsomt flydende vand opstrøms opstemninger. Her kan de smådyr, vandplanter og fisk, der kræver naturlige stryg i vandløb, ikke klare sig. Opstuvningszonerne er længst og har størst negativ betydning for fiskene nederst i vandsystemerne, hvor faldet på vandløbets bund er mindst, og opstuvningen kan påvirke vandløbet på flere kilometer. Fisketrapper og fiskepassager med for lille vandføring, så fiskene ikke kan finde dem (fisketrapper duer ikke, og fisk vandrer efter hovedvandføringen - de kan ikke orientere sig, hvis vandet bliver delt som i små fiskepassager). Unaturligt stejle omløbsstryg og stryg, hvor man har brugt håndsten i bunden i stedet for at bruge gydegrus på størrelse med valnødder. Resultatet er, at fiskene ikke kan gyde. Nyskabte vådområder, hvor man har anlagt søer direkte i vandløb for at rense for kvælstof men bl.a. har introduceret dødeligheder på % af de unge ørreder (smolt), der vandrer fra vandløbene til havet. Man burde have anlagt vådområderne som vandløb, der er i naturlig kontakt med ådalen og oversvømmer i perioder lige som et naturligt vandløb. Det er lavet nogle steder, hvor man har hævet vandstanden med gydestryg, hvilket har genskabt store bestande af fisk. Alternativt kan man lave søer uden for vandløbet og kun lede en mindre vandmængde ind i søen. Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen opfordrede til, at man fokuserer på at fiskene er en indikator for et godt vandmiljø. Fiskene er også en værdifuld ressource, der kan spises, skabe rekreative glæder ved fiskeri og skabe stor om sætning i samfundet via øget turisme m.m. Flere undersøgelser har bl.a. vist, at det ofte godt kan betale sig økonomisk for samfundet at gøre noget for fiskene. Så det er ikke et spørgsmål om at have råd til det, men om man har råd til at lade være. Du kan se video af Jan Nielsens foredrag, hvor man også kan se videoklip fra bl.a. elektrofiskeri med fangst af mange ørreder i gode vandløb. Video af foredrag (Jan Nielsens indlæg starter 23 minutter og 15 sekunder inde i videoklipppet. Videoklippet tager 25 minutter -ses f.eks. i internet explorer, ikke i Google Chrome) PDF-fil af foredrag (9 Mb) Tilmeld dig vores nyhedmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark af Finn Sivebæk, Lystfiskere, jeg mødte derude Fortælling og illustration af Børge Jensen fra hans bog Med tegneblok og fluestang. Gengivet med forfatterens tilladelse. MaIermester Christian Laursen traf jeg i min grønne ungdom, da jeg fiskede efter gedder i Teglgårdsmosen. Han lavede alt sit grej selv, spindere, pirke og kunstfærdige woblere. Jeg husker fra en havtur, at han præsenterede os og torskene i havet for en pirk med lys i. Han betød i øvrigt utroligt meget for vor forening i opbygningsfasen, og blev da ogsa udnævnt til æresmedlem, som foreningens første. Maler Søren Laursen og hans tro følgesvend, Gandrup Hansen, lærte jeg at kende som særdeles aktive lystfiskere pa et tidspunkt, hvor Laursen var 83 år og Drengerøven, Gandrup, 75. Det var Laursen, der kaldte Gandrup Drengerøven. Selv var han en gammel, tør knark, en særdeles dygtig fisker, som ikke tåite, at nogen gik foran ham ved åen. Skulle nogen være så heldig at fange en fisk bag ham, tog han det som et personligt nederlag. En gang var han så uheldig at knuse sin ene storetå, men det forhindrede ham ikke i at tage ud at fiske samme eftermiddag. Han fangede engang sig selv i låret med en flue -fluen sad godt begravet med modhagen indenbords. Den gamle knark pressede krogen helt igennem øreflippen og trak fluen med fjer og hår ud på den anden side -og sa blødte det ikke engang. Fårup var, foruden at være en fin fisker, også meget interesseret i foreningens trivsel, hvilket kom til udtryk ved enhver generalforsamling, men han havde en lille skavank, en mani med at tilkalde hjælp, nar han fik en fisk på, stor eller lille. Denne skavank hjalp Usa ham af med. Usa hed han mellem venner. Han havde en forretning i Vestergade, der hed USA, heraf navnet. En dag ilede han Fårup til undsætning, hidkaldt af hans høje råb om hjælp. Fårup havde kroget en mindre havørred, men der var et pigtrådshegn langs åen, som vanskeliggjorde landingen. Usa tog fat i snøren -trods Fårups højlydte protester, men Usa havde set, at fisken var godt kroget, så han løftede fisken ind i snøren, ind over hegnet, og smed den så ud igen under hegnet, idet han sagde: Du skal fan me den rigtige vej ind! Og så overlod han i iøvrigt Fårup og fisken til selv at afgøre deres interne opgør. Siden hørte jeg aldrig Fårup råbe om hjælp. Nu må man ikke misforstå mig, jeg føler det som en æressag at blive anmodet om, og at kunne hjælpe en kammerat ved landingen. Lærer Nielsen fra Låstrup var nok, uden at forklejne nogen, den dygtigste lystfisker, jeg har truffet. Han kendte stykket fra Skinderup bro til Borup bro som sin egen bukselomme. Han vidste nøjagtigt, hvornår der var fisk i åen, hvor de stod, og hvornår og hvordan de skulle lures. Han fiskede med flue, men langtfra så elegant, som dette fiskeri normalt foregår. Han brugte almindelig nylonsnøre, altsa ingen fluesnøre til at bære kastet. Til gengæld fiskede han kun, når vinden var i det rigtige hjørne, v.nv, så passede vinden til hans metode, der gik ud på at holde stangen lodret, og så lade vinden bære den lette nylonsnøre og fluen ud over åen og hen over standpladsen, hvor han med garanti vidste, at der stod en havørred. En dag traf jeg ham lidt neden for Bratbjerg, og jeg spurgte, som de fleste vel plejer, om det havde givet noget: ja, et par stykker, svarede han. Jeg tænkte på, hvad jeg selv havde fået, og sagde henkastet: Det var vel bækørred? Du kan få dem at se, sagde han, og først nu lagde jeg mærke til, at han var helt skæv af at bære på sin rygsæk. I rygsækken havde han tre havørreder på henholdsvis 6, 8 og 12 pund. Ham hilste jeg altid pænt på, når jeg siden traf ham

7 Når tågen letter de jeg med at fiske fra kysten på en lokalitet syd for Tórshavn. Det var en spændende plads. En blanding af sand, blæretang og klippestykker, som ragede op over vandoverfladen. Hele herligheden lå placeret lige midt i en åudmunding og heroppe er det ganske lovligt at fiske i åudmundingen, der er nemlig ikke noget der hedder fredningszone. Efter en times fiskeri fik jeg, ude imellem klippestykkerne, hug af en ørred på ca. 40 cm. Den slog sig af igen midt under en lufttur og landede med et pænt plask. Det startede godt! Jeg fiskede videre en time endnu, men uden held. Klokken var nu så mange, at jeg kunne få afsluttet mine indkøb og så gik turen til sundet. ikke om fødderne i et par læderstøvler, selvom de er våde, bare man har nogle tykke sokker på. Jeg var klar over at resten af turen nok skulle gennemføres i våde støvler. Trods det lidt uretfærdige svigt fra mit ellers altid trofaste fodtøj, besluttede jeg mig for at køre til Eysturoy. Her havde jeg udset mig en kyststrækning nær den lille by Gjógv Da jeg ankom til pladsen stod vind og regn lige på og klipperne var glatte, som sæbe, så her blev det kun til nogle få kast. Næste skud på stammen var en lille sø nær byen Eiói. Her kunne jeg stå med vinden i ryggen og det skulle siden hen vise sig at jeg her skulle opleve et ørredfiskeri, som jeg aldrig har prøvet før. Måske var det nu, at strømmen vendte og fiskene ville stå i kø for at blive fanget? Da jeg for anden gang ankom til sundet, var det lavvandet og strømmen var lige så kraftig som før, denne gang var den bare vendt 180 grader, så den løb mod nord. Jeg var lidt skeptisk over forholdene, så efter 45 minutters fiskeri uden hug, pakkede jeg sammen og drog videre. Næste stop var ved en lille sø, på størrelse med 2 fodboldbaner, som via et kort åløb mundede ud i bugten nær den lille by Hvalvik. I søen mærkede jeg ingen ting, så jeg prøvede i bugten, lige uden for åløbet. Jeg havde ikke fisket ret længe, før jeg så en fisk af en pæn størrelse, som var oppe og vende. Det hele startede får snart et år siden, hvor jeg var så heldig, at vinde førstepræmien i VSF s store fotokonkurrence. Hovedpræmien var en tur til Færøerne med tre overnatninger på hotel og billeje i 4 dage og nu var tiden så kommet hvor præmien skulle omsættes til oplevelser. Jeg ankom til Færøerne med fly fredag eftermiddag i et rasende uvejr der mindede lidt om en naturkatastrofe. På vej ned blev alle mand pludseligt kastet tilbage i flysædet. Motoromdrejningerne steg til det dobbelte og med voldsom kraft accelererede flyet frem ad, samtidig med at det begyndte at stige, for så at tabe højde igen. Hvad der lige skete ved jeg ikke, men piloten havde på forunderligvis fået parkeret flyet ude foran lufthavnsterminalen på Vágar, selvom tågen var tyk med en sigtbarhed på bare 50 m. Regnen væltede ned i mængder som jeg kun sjældent har set mage - meteorologerne kalder det vidst skybrud, og samtidig var vinden af stormstyrke. Da jeg kørte fra lufthavnen mod hotellet begyndte de bange anelser at melde sig; Ville det mon blive sådan et vejr resten af turen? Jeg kørte lidt rundt på må og få og kiggede på landskabet. En ting som er meget fascinerende ved Færøerne er de mange vandfald, som man ser stort set over alt, og jo mere det regner, jo mere knald er der på vandet. Så hvis vejret blev for hårdt, kunne jeg jo altid bruge turen på at spotte vandfald. Bare ærgerligt at det er så svært at tage gode fotos når det regner. Sidst på eftermiddagen blev jeg indkvarteret på hotellet, hvor jeg bookede et bord i restauranten. Jeg var klar over at jeg ikke fik fisket den første dag alligevel, så hvorfor ikke gøre op med myten om, at på Færøerne lever man kun af tørfisk og kogte fårehoveder? Tørfisk var dog en del af menuen, og tænk en gang Det smagte himmelsk! Ellers stod den på torsk paneret i knust tang, lammemørbrad med gulerødder og selleri, en isdessert og en flaske af det lokale bryg. Faktisk et måltid som var Noma værdigt. Næste dag stod jeg op klar til kamp kl De lyse timer forsvinder hurtigt, så hvis man skal have noget ud af dagen må man tidligt op. Vejret var knapt så hårdt, så min frygt blev bragt til skamme. Det var tåget med en sigtbarhed på 200 meter, vinden havde lagt sig en smule og det regnede knap så meget. I dag skulle der helt sikkert fiskes. Jeg havde en plan om at jeg senere skulle fiske i det sund, som ligger mellem de to største af øerne Streymoy og Eysturoy. Så vidt at jeg havde kunnet google mig til og fået at vide hjemme fra (min færøske rejseguide hedder Allan T. Christensen og er i i VSF s bestyrelse), så skulle man, netop her kunne opleve et til tider ret heftigt fiskeri efter både sej og ørred. Men da jeg ikke havde tænkt mig at bruge flere af de lyse timer på at hænge ud på øernes spisesteder skulle der provianteres. Der skulle købes frugt, rugbrød, en lillesmule pålæg og cupnudler, som kunne tilberedes med el kanden på hotellet om aftenen, men da der stadig var noget tid til forretningerne åbnede starte- Da jeg ankom, var det højvande, og strømmen gik mod syd i en rivende fart. Ænder og måger, som svømmede ude på sundet, skøjtede af sted med 20 km. I timen og blinket jeg fiskede med ligeså. Der var meget blæretang, så en stor del af udfordringen bestod i ikke at sidde fast og miste alt for meget af isenkrammet. I et af de første kast fangede jeg en sej på 35 cm. Og så skete der ikke mere den næste time. Måske var det et forkert tidspunkt jeg var der? Nu måtte jeg konstatere at læderstøvlerne havde givet op pga. regnvejret og traveturene i det våde græs. Heldigvis fryser man På et par timer fangede jeg 14 sø- ørred, som alle var mellem 28 og 32 cm. Det lyder ikke af meget, men sikke en energi de fisk har! De første par stykker jeg fangede blev jeg faktisk skuffet over, da jeg fik dem på land. Jeg troede virkelig det var langt større fisk jeg havde med at gøre cm. Mindst! Men nej. De går bare så meget mere til den, end danske ørreder. Jeg havde yderligere to mere på krogen som var mærkbart større end de andre - De har nok kun været cm. Men sikke en energi! Er det mon noget i vandet som gør det? Og hvad ville der mon ske, hvis man lod et cykelhold drikke af kilden Så ku` de køre tour d France uden hænder! Bagefter kørte jeg til en stor opstemmet sø, som kun lå 2-3 km. Fra den anden sø. Her skulle der nemlig være basis for ørreder af en lidt grovere kaliber. Søen var vanvittig dyb. En toby på 10 gram var det meste af et minut om at synke ned til bunden, så hvis der var nogle store ørreder, så var de nok også svære at lokalisere. Efter en times fiskeri uden hug og et ansigt, der var ved at blæse i stykker, besluttede jeg mig for at køre til bage til sundet. Toby-blinket blev sendt af sted en 4-5 gange ud over det sted, hvor jeg havde set fisken, men hugget udeblev. Så blev en sort og kobberfarvet myran-spinner på 7 gram monteret og sørme så!! Der var bud efter spinneren! Fisken fulgte pænt med ind. Det var meget nemt at se den i det spejlklare vand, men selv om jeg prøvede spinstop og acceleration, så skete der ikke mere end at fisken vendte en 7-8 meter fra mig og jeg kunne nyde synet af en ørred på cm., som lige viste mig bredsiden inden den vinkede farvel med halen

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere