ModelBane Piger og drengene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ModelBane Piger og drengene."

Transkript

1 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter Netblad nr. 3 forår ModelBane Piger og drengene 1 Ligger din modeljernbane på en ø? Bryd grænsen 2 Baggrund 4 Relief / flad kulisse 6 Halv kulisse 6 Jonatan havmåge m.f. 7 Alternative indkøbsmuligheder 8 Hjemmesiden opdateret 14 netbladet og hjemmesiden, ModelBane Piger, redigeres af Merete Nærum- Pedersen. Ved alle indlæg angives navn på forfatteren. Ligger din modeljernbane på en ø? M Nærum-Pedersen ModelBane Piger og drengene. M Nærum-Pedersen Jeg kan af tælleren se, at hjemmesiden besøges knap en halv snes gange om dagen. Der er altså interesse for den. Desværre har responsen været meget begrænset. Om det skyldes, at jeg i første omgang har satset mest på at få pigerne på banen, er svært at sige. En ting er sikkert, alle (også sønner, brødre, venner, kærester, ægtemænd og fædre) er velkomne, både på hjemmesiden, til at udskrive bladet og i mailgruppen. I er også velkomne til at få bragt jeres billeder, kommentarer, tip m.m. i bladet eller på hjemmesiden. Kommentarer og forslag til nye emner er altid meget velkomne, også selv om du ikke ønsker dem offentliggjort (du skal bare skrive det i din mail). Måske er der ligefrem nogle, der kan tænke sig at fortælle om opbygningen af en modeljernbane helt fra grunden. Planlægning, materialevalg, spor, opstilling o.s.v. På dette område har jeg ikke ret meget erfaring, da jeg ikke har plads til et anlæg hjemme. Selvfølgelig kan jeg gentage, hvad jeg har hørt andre fortælle, men en der selv har prøvet det, er nok meget bedre til at fortælle om det. Merete Nærum-Pedersen. MBP nr 3, Side 1 af 1 Når pladen under modeljernbanen slutter, hvad er der så, En kedelig bar væg, der tydeligt understreger, at pladsen ikke er større, her stopper modellen? Behøver væggen at blive er brat afslutning? Kan man få anlægget til at se større ud ved at undgå denne bratte afslutning? Væggen er sjældent til at fjerne, så i stedet skal man have den begrænsede plads til at virke større. Ud over spor, skal der laves landskab med veje, træer og bygninger. Bryd grænsen. Her ses en skitse til et anlæg, et meget enkelt lille anlæg, der på 2 sider støder op til en væg. En traditionel rundbane med en lille udvidelse (SET-H0 S+T). Et anlæg af denne type ender let som en ugæstfri ø. Hvor kommer togene og bilerne ind i området? Selv om man ikke kan lave hul i væggen, kan et blindt spor ud til væggen give fornemmelsen af at der er forbindelse til omverdenen. På samme måde kan veje forsvinde ned i en tunnel eller gå ud over pladens kant. MBP nr 3,Side 2 af 2

2 Flyttes nogle af de lige skinner, kan banen komme til at se lidt anderledes ud. Til venstre ses sporet, som kommer fra en større provinsby. Sporet er ikke sat i forbindelse med det øvrige spor, da det blot skal illudere at man kan fortsætte ud af anlægget. På skitsen neden under er der indtegnet en vejdæmning, der skjuler stedet, hvor der ikke er noget sporskifte. På begge sider af dæmningen ses det grønne græs. Vejen fortsætter under en jernbanebro ved anlæggets bagside (eller det hele drejes 180 o, så vejen kommer ned fra anlæggets bagside). Til venstre skjules enden af blindsporet i en lille skov. Anskaffer man nogle flere skinner, kan man på en plade af samme størrelse lave en bane, der i opbygning ligner den første en del. Umiddelbart ser banerne ens ud, bort set fra at de to spor ved pladens forkant ikke mødes inden sporet drejer. Under vejdæmningen er der også her skjult starten på et spor til nabobyen (et blindspor). Selve sporet er skjult under vejdæmningen idet det drejer mod bagkanten. Samtidig går sporet nedad, så dæmningen kan føres ud til siden. Længere tilbage kommer sporet ud af siden på dæmningen omgivet af en mindre skov (evt. malet på bagvæggen og suppleret) af modeltræer foran sporet. Hvis man ikke også vil lave skov omkring blindsporet, kan man lade sporet forsvinde under endnu en bro, f. eks. Som den på billedet på næste side(smjks anlæg) Man har nu en bane med flere kørselsmuligheder og men med et overraskelsesmoment, idet toget ikke kører ind i væggen, men forsvinder for lidt senere dukker frem ude i skoven i banens anden side. Samtidig har området fået både jernbane og vej til verden udenfor. Sporplanerne er lavet med Wintrack, et program til tegning af sporplaner: Fysisk slutter banen ved bagvæggen eller pladens yderkant, men synsmæssigt kan man få landskabet til at fortsætte. Husene lige omkring banen bør være i samme målestoksforhold som togene. Huse længere tilbage på anlægget kan laves mindre, så fornemmelsen af afstanden forøges. Baggrund. Faller lavede allerede i 60erne nogle baggrundsbilleder, der kunne sættes op bag anlægget. Mange andre har gjort ligeså. En del af disse billeder er foto eller lavet ud fra foto. Perspektivet i et foto har et forsvindingspunkt og baggrundslandskabet kommer til at se forkert ud, hvis man ser det fra forskellige steder i rummet. Perspektivet passer kun sammen med modellerne, når man står på et sted, der svarer til det sted billedet blev taget fra. Skal baggrunden virke som en naturlig fortsættelse af modellen, bør der ikke være tydeligt perspektiv med forsvindingspunkter i billedet. Tages flere billede fra forskellige steder, kan disse måske klippes sammen til en rimelig baggrund, der kan fortsætte landskabet når det ses fra forskellige vinkler. MBP nr 3,Side 3 af 3 MBP nr 3,Side 4 af 4

3 Relief / flad kulisse. Man kan også lave de forreste huse i baggrunden som relief. Facaden, som skal vende med anlægget, laves med vinduer, døre o.s.v. De øvrige mure udelades eller erstattes af ganske smalle stykker, så taget får sin fulde højde med en meget stejl hældning. Skorstenen gøres helt flad eller males på baggrunden. Taget kan males med mørkere farve for oven, så det ikke ser så stejlt ud. Ses huset fra gavlen, laves der en smal strimmel til taget ligesom til sidemurene. Skorsten og resten af taget males på baggrunden. Selv om man ikke bør lave baggrunden i korrekt perspektiv, bør husene nederst på baggrunden, som ligger nærmest modelhusene på anlægget være i samme størrelse som disse, medens husene længere væk ses højere oppe på baggrunden og er mindre. Man bør også overveje om anlægget med baggrunden skal se rigtigt ud fra et modelmenneskes synsvinkel (huse og træer ses for neden på baggrunden) eller det skal ses delvis oppefra (højere oppe på bagvæggen jo længere væk de er, samtidig med, at man ser lidt ned på tagene), som vi 1:1 mennesker ser selve anlægget. En mellemting bør nok vælges, hvis man ikke vælger at anbringe sit anlæg i øjenhøjde. På de tre billeder til venstre ses gavlen af en fabrik. Den er lavet som relief. Længst til venstre kan man se de to lag, der skal bære taget. Kvistene ligger helt inde ved væggen. I midten ses den færdige husfacade forfra og fra siden. Helt til højre ses et færdigkøbt hus med magnet på bagsiden. Det vil kunne bruges som baggrund på et spor Z anlæg. Hvis der er plads til det, kan man lave kulisser i flere lag, som det gøres på et teater. Gavle og facader nærmest selve modelbanen laves i samme størrelse som denne, medens de der ligger længere væk gerne må gøres lidt mindre. Der behøver ikke være ret langt mellem disse kulisser. Nogle mener at man skal gøre farverne mere afdæmpede og udflydende jo længere væk i landskabet de er. Jeg mener selv det bør afhænge af, hvordan man mener sigtbarheden i området er, Farverne på et luftfoto taget i klart vejr er gode og skarpe. Er man fingernem og har en kunstnerisk ane, kan man selv male sin baggrund. Man kan vælge at male oven på et udkast sammensat af flere billeder. Når man sammensætter billederne, kan man afpasse størrelserne indbyrdes og få dem anbragt pænt i forhold til hinanden. Når man bagefter maler, kan rette op på skæve og usammenhængende linier og til sidst fylde bare områder ud med veje, marker, skove og himmel med skyer. Halv kulisse m.m. Tillader pladsen det, kan man lave hele forsiden af bygningerne, med den forreste den af taget inklusiv tagryggen og så udelade den bagerste del af huset eller presse den sammen, så taget bliver stejlere. Disse halve huse kan laves ud fra byggesæt, hvor gavle saves igennem og der laves en ny bagvæg af pap eller plastcart. Halve huse stilles helt ind til væggen bag anlægget. MBP nr 3,Side 5 af 5 MBP nr 3,Side 6 af 6

4 På billedet ses en lodret bærende bjælke, der går ned gennem modeljernbanen. Bjælken er skjult i en signalpost (SMJKs anlæg). H0-folk er heldigt stillet idet Trip-Trap laver danske modelhuse i 1:87. Som noget relativt nyt, er de også begyndt at lave halve huse og relieffer i samme målestok. Der findes også byggesæt til kulisser, men jeg har ikke set dem hos danske forhandlere. Er ens anlæg i en anden målestok, må man nøjes med at lade sig inspirere af disse modeller, hvilket heller ikke er helt dårligt. Jonatan havmåge m.f. Hvordan ser en måge egentlig ud? Jeg troede jeg vidste det, men da jeg skulle til at lave mågerne fik jeg problemer. Hvor stor? Hvilke farver? Hvor? o.s.v. En havmåge er i naturlig størrelse cm lang, en hættemåge ca 40 cm. Begge er hvide på halen og kroppen med et lys gråt område på ryggen mellem vingerne. Vingerne er lys grå på undersiden, lidt mørkere på oversiden med en hvid stribe langs forkanten. Fjerene ved vingernes yderste ender er sorte, både på over og undersiden. Når vingerne er foldet sammen dækker de sorte fjer den hvide hale, da vingerne er længere end halen. Hættemågen har en brunsort hætte på hovedet, gulbrunt næb og ben. Havmågen har gult næb og gule ben. Mågerne laves af kraftig aluminiumsfolie, Cermit/Fimo og en knappenål. Flyvende mågers vinger klippes ud i et stykke i folie. Foliens midte anbringes på en knappenåls hoved og holdes fast med Cermit, der formes omkring vingerne og nålens øverste ende, som mågens krop. Det kan være en fordel at holde i mågens vinger, medens den modelleres med en kniv eller modellerpind. En flyvende måge har hovedet strakt fremad i forlængelse af krop og hale. Siddende mågers krop formes omkring hovedet på en knappenål. Man ser ofte måderne siddende på et ben, så en knappenål er nok. Foden laves evt. af en trekant af karton, der trækkes ind på knappenålen. Det kan være fordel at holde om knappenålen medens mågen modelleres. En siddende måge har halen vandret bagud og hovedet løftet. Svømmende måger laves som de siddende, men i stedet for knappenålen, laves mågerne flade på undersiden, så de kan ligge på vandoverfladen. Hærdning og maling. Når mågen er formet, hærdes den i en bageovn ved 130 grader i godt 20 min (Brug IKKE højere temperatur, da der derved kan dannes giftige dampe). Når den er kølet af, males den hvid, grå og sort (se ovenfor). De fleste måger befinder sig i nærheden af havet eller en større sø. Husk at lave et område med vand til dine måger. Alternative indkøbsmuligheder. M Nærum-Pedersen I min barndom kunne man købe elektrisk tog i næsten enhver legetøjsbutik. Selv i den korte periode, hvor vi boede i en lille provinsby, var der mulighed for at få huse m.m. til modelbanen. Godt nok i noget begrænset omfang. Det var dengang, Lima sendte sine første tog på markedet. Jeg vil ikke kalde det modeljernbane, dertil var kvaliteten dengang endnu for ringe og kopierne for unøjagtige. Forholdene har ændret sig siden. I dag skal man i en hobbyforretning for at købe modeljernbane. Vel at mærke en af de hobbyforretninger, der har valgt modeljernbane, som sit speciale. Der er ikke så mange af dem, specielt ikke i de mindre byer. Finder man en specialforretning er udvalget til gengæld stort. Lokomotiver og vogne lavet som kopier af det rigtige 1:1 materiel. Mest i H0 (1:87) men andre målestoksforhold bl.a. G eller 2m (1:22½) er ved at blive mere almindeligt. Også materialer til landskabsbygning fås i mange varianter og kulører. MBP nr 3,Side 7 af 7 MBP nr 3,Side 8 af 8

5 Er man ikke så hældig at have en modeljernbaneforretning i nærheden og har man ikke lyst til at handle på Internettet, hvor der findes flere hobbyforretninger, kan man finde en del materialerne i forretninger af andre typer. I hobbyforretninger, der ikke har modeljernbane, kan man finde ting beregnet til noget helt andet, som også kan bruges til modelbanen. Til modelskibe. Blandt fittings til modelskibe kan man være heldig at finde søjler og gelændere. Til dukkehuset. Man kan købe fine små figurklippede træer til dukkehuse (1:12). Sættes de på modelbanen, bliver de til store træer, der vil være flotte i en park. Der eneste man selv skal gøre, er at fjerne den urtepotte træet står i når man køber det. Færdige stykker mur med vinduer eller huse i byggesæt, i en anden størrelse og udførelse, end de fleste modelbanebyggere nok er van til, finder man. Målestoksforholdene varierer, men er anført på poser og æsker, så man er ikke ladt i stikken. Hvem siger for øvrigt at man ikke kan have huse bygget af munkesten på sit anlæg? Når man besøger en forretning af denne type, eller en hvilken som helst anden type, bør man give sig tid til at se på de færdige modeller, som ofte er udstillet i disse forretninger. De tre lystige herre herunder er da værd at se. De er kun en lille del af et stort diorama. Forretningen har mange flere store og små dioramaer, som ikke bare er værd at kigge på, men også kan give inspiration til modelbanen. Til rollespil. Små tønder og krukker (billedet til højre) samt kattekillingerne til dukkehuset, kan måske også bruges på modelbanen. Til militær dioramaer. Nogle hobbyforretninger har specialiseret sig i materialer til dioramaer med biler og soldater. Her kan man købe græsmåtter, kulørt savsmuld, hobbymaling og plastprofiler. Man kan også få figurer og biler, ofte i 1:35 (spor 1), 1:43 eller 1:48 (spor 0) og 1:72. Selv om målestoksforholdet ikke passer helt, er det en god ide at se på vareudbudet i disse forretninger. Også helt almindelige træer, som dem man kan få til modeljernbanen, kan man finde i disse forretninger. MBP nr 3,Side 9 af 9 Står man og mangler maling eller en pensl, kan den fås i forretninger (bl.a nogle boghandlere) der handler med figurer til rollespil. Samme sted fås også meget fantasifulde tinfigurer, men også mere almindelige dyr og mennesker. Måske er der nogen i mellem, som kan bruges til modelbanen. Græsmåtter, savsmuld og andre landskabsmaterialer, bl.a. murstykker, og ruiner kan man også være heldig at finde. MBP nr 3,Side 10 af 10

6 Til dekoration. Hos en isenkræmmer eller i en gavebutik, kan man købe dekorations grus og sand i mange farver og finheder (beregnet til at hælde i lysestager og vaser). På billedet herover til venstre ses et diorama, som bruges til at spille på. I midten ses en lille ruin og til højre en gruppe træer, begge dele kan købes i forretningen. Til højre ses resterne af et tårn, der er blevet angrebet (det vil passe i størrelsen på et spor 0 anlæg). Foran tårnet ses nogle af de flotte figurer, der bruges i spillene. Dette vil flere steder kunne bruges i stedet for farvet savsmuld (måske er man ligefrem så heldig at kunne overtage det, når moden ændre sig). Til venstre ses forskellige finheder fa dekorations-sand/grus og til højre dekorations-sand i forskellige farver. Til dyrene. Hos dyrehandleren fås grus og sand i flere farver og finheder til akvariebunden eller fugleburet. Disse to huse er også bygget til brug på et spille-diorama Husenes døre og vinduer er af plast og passer nogenlunde til spor 0. Det er muligt at få mange andre småting til at bygge af. Forretninger der handler med ting til rollespil er absolut et besøg værd. Man kan, ud over materialer, få megen inspiration til sit modelanlæg. Til vægge. Maling til bygninger og landskab, kan købes kos en almindelig farvehandler eller i et byggemarked, hvor man ofte kan få mindre dåser med farveprøver af plastmaling, til en rimelig pris. Ved samme lejlighed kan man måske finde restdåser i grønne og brune sprayfarver til træer og buske. MBP nr 3,Side 11 af 11 Til billeder. << Den var altså bare ikke til at stå for, da den viste sin bund af træsten frem. Ind i mellem kan man få billedrammer med 4 5 små urtepotter med planter limet på rammens overkant. Disse kan anvendes på modelbanen, når de bliver taget af rammen og urtepotterne evt. fjernes. Til arkitekten. Pap og karton købes hos boghandleren, der nok har et pænt udvalg. I nogle af de større byer findes forretninger (bl.a. ved arkitektskolerne), som sælger materialer til bygning at husmodeller. Selv om man ikke er arkitekt, kan man finde mange gode materialer i disse butikker. Ud over et utal af paptyper, kan man få plastplader, metalplader, lister, plast- og messingprofiler, maling og pensler. MBP nr 3,Side 12 af 12

7 Man finder også nogle mere specielle ting, trapper, træer og buske (ofte kuglerunde) figurer og køretøjer. Disse ting fås i 1:25, 1:50, 1:100, 1:250, 1:500 og 1:1000. Lastbilen til venstre er ca ½ cm lang (den hvide firkant er 1x1 cm. Samme bil ses næstnederst i højre side af billedet med biler (bemærk mm inddelingerne på linialen øverst i billedet). Målestoksforholdene passer ikke helt med modeljernbanens, men en cykel i 1:100 kan udmærket bruges til spor H0 eller som barnecykel til spor 0. Biler, tog og skibe i 1:500 og 1:1000 kan bruges som legetøj på modelbaneanlægget. En havebane på anlægget kunne da være sjov, ikke. Figurer fås i de samme målestoksforhold. Dog er det ikke muligt at få figurer, der forestiller børn. Til børnene Legetøjsbutikkerne må ikke helt droppes. Biler i 1:43 passer til spor 0 og Reisler bondegårdsdyr (1:32) til spor 1. Ser man sig godt for, kan man finde biler der passer til de andre størrelser modelbane og blandt sættene med figurer er der også gevinst ind imellem. 10/20 kr butikker Jeg har købt superlim og super gule i en af disse forretninger. Man får 2 g / 3 cm 3 for en tier. Det er ikke meget, men til gengæld er det effektivt. Pas på, det binder meget hurtigt og er stærkt. (Jeg havde spildt på bordet og lagde hånden oven i limen. Et stykke af huden blev siddende på bordet, da jeg hev hånden fri.) Man kan også få billige biler i disse forretninger. Hav øjnene åbne og se mulighederne. Min egen erfaring er, at jeg kan finde ting til min modelbane flere steder, hvis jeg er opmærksom, når jeg alligevel er i byen. Det er en god ide at vide, hvor høje ens figurer bør være og at have noget at måle med. Jeg har filet cm-mærker i den ølåbner, jeg har i mit nøglebund, så jeg kan kontrollere om størrelserne passer til mit anlæg. De viste billeder er taget hos: Dukkehus Model og hobby Dioramaer Stoppel hobby Rollespil Games Workshop Dekorations sand Kop og kande Akvariegrus Poppi dyresenter Modelmaterialer Tutien og Koch Der findes mange andre forretninger, som man måske ikke lige tænkte på, når man vil kan finde ting til modeljernbanen. Hjemmesiden opdateret Der er kommet mere på vores hjemmeside. Vores modelbane har fået den første serie af billeder fra en modeljernbane. Små miljøer er der kommet flere af, bl. om småting til reparation af et plankeværk I tip og ideer er artiklen om træer lagt ind og der er kommet lidt om vand på modelbanen. Det er også nye link lagt ind samtidig med at linkene er blevet inddelt i emnegrupper. Det er nu muligt at se indholdsfortegnelsen til tidligere numre af ModelBane Piger og hente dem fra nettet. ModelBane Piger har en hjemmeside med adressen: Web-masters MBP nr 3,Side 13 af 13 MBP nr. 3 Side 14 af 14

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr.

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 7, vinter 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

MBP nr. 23, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe

MBP nr. 23, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står et netblad, en hjemmeside og en mailruppe en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 23, juni 2008

Læs mere

Reklamer?? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. 10, sensommer 2003. Netblad nr. 10, sensommer 2003.

Reklamer?? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. 10, sensommer 2003. Netblad nr. 10, sensommer 2003. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 10, sensommer 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 4, sommer 2002 Sommer, agurketid på modeljernbanen? MBP nr 4, Side 1 MBP nr 4,Side 2

et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 4, sommer 2002 Sommer, agurketid på modeljernbanen? MBP nr 4, Side 1 MBP nr 4,Side 2 et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 4, sommer 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Kirstine Krath Nieslen

Kirstine Krath Nieslen 1. Mål hofte omkreds 2. Mål fra talje til skridt. Både for og bag. 3. Mål låret omkreds. 4. Mål længde fra talje til ankel. For at kunne sy sine benklæder skal man først have lavet sit mønster. Dette tegnes

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Modul 2 Dekorationskursus

Modul 2 Dekorationskursus Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy s Dekorationskursus. I dette modul vil vi se på følgende: Opstillings teknikker & principper Balance i vinduet Højdekontrast Dybdekontrast

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1 Farvelære i 1. klasse. Mål: får en grundlæggende basisviden om farver og farvesammensætninger får et kendskab til farvernes forskellighed og virkning kan anvende enkle farveblandinger eksperimenterer med

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting For Drenge Copyright: 2008 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING OPGAVE At lave en sammenkopieret naturplakat med ud fra fast billedgalleri. ENESTÅENDE OVERVEJELSER - Hvilke stikord skal min plakat inspireres af? - Skal det være abstract og

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom

5 gode DIY ideer til dig og din bolig. Af Henriette Villebro Riisom 5 gode DIY ideer til dig og din bolig Af Henriette Villebro Riisom Indholdsfortegnelse Fra gamle stole til smukke lysestager... 3 Blomsterskjuler af fiberbetonplade... 5 Nye møbler af dem du har i forvejen...

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt:

Kirsten Isager, perspektivkasse 1. Forudsætninger: øjet står 2 m foran rummet og rummet bliver 1,5 m dybt, men skal se ud som om det er 3,85 m dybt: Kirsten Isager, perspektivkasse 1 Projektopgave nr 2: Geoetri, Perspektivkasse. uet skal være et snydeperspektiv. Først tager vi ålene i det virkelige ålestoksforhold. Forudsætninger: øjet står 2 foran

Læs mere