ModelBane Piger og drengene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ModelBane Piger og drengene."

Transkript

1 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter Netblad nr. 3 forår ModelBane Piger og drengene 1 Ligger din modeljernbane på en ø? Bryd grænsen 2 Baggrund 4 Relief / flad kulisse 6 Halv kulisse 6 Jonatan havmåge m.f. 7 Alternative indkøbsmuligheder 8 Hjemmesiden opdateret 14 netbladet og hjemmesiden, ModelBane Piger, redigeres af Merete Nærum- Pedersen. Ved alle indlæg angives navn på forfatteren. Ligger din modeljernbane på en ø? M Nærum-Pedersen ModelBane Piger og drengene. M Nærum-Pedersen Jeg kan af tælleren se, at hjemmesiden besøges knap en halv snes gange om dagen. Der er altså interesse for den. Desværre har responsen været meget begrænset. Om det skyldes, at jeg i første omgang har satset mest på at få pigerne på banen, er svært at sige. En ting er sikkert, alle (også sønner, brødre, venner, kærester, ægtemænd og fædre) er velkomne, både på hjemmesiden, til at udskrive bladet og i mailgruppen. I er også velkomne til at få bragt jeres billeder, kommentarer, tip m.m. i bladet eller på hjemmesiden. Kommentarer og forslag til nye emner er altid meget velkomne, også selv om du ikke ønsker dem offentliggjort (du skal bare skrive det i din mail). Måske er der ligefrem nogle, der kan tænke sig at fortælle om opbygningen af en modeljernbane helt fra grunden. Planlægning, materialevalg, spor, opstilling o.s.v. På dette område har jeg ikke ret meget erfaring, da jeg ikke har plads til et anlæg hjemme. Selvfølgelig kan jeg gentage, hvad jeg har hørt andre fortælle, men en der selv har prøvet det, er nok meget bedre til at fortælle om det. Merete Nærum-Pedersen. MBP nr 3, Side 1 af 1 Når pladen under modeljernbanen slutter, hvad er der så, En kedelig bar væg, der tydeligt understreger, at pladsen ikke er større, her stopper modellen? Behøver væggen at blive er brat afslutning? Kan man få anlægget til at se større ud ved at undgå denne bratte afslutning? Væggen er sjældent til at fjerne, så i stedet skal man have den begrænsede plads til at virke større. Ud over spor, skal der laves landskab med veje, træer og bygninger. Bryd grænsen. Her ses en skitse til et anlæg, et meget enkelt lille anlæg, der på 2 sider støder op til en væg. En traditionel rundbane med en lille udvidelse (SET-H0 S+T). Et anlæg af denne type ender let som en ugæstfri ø. Hvor kommer togene og bilerne ind i området? Selv om man ikke kan lave hul i væggen, kan et blindt spor ud til væggen give fornemmelsen af at der er forbindelse til omverdenen. På samme måde kan veje forsvinde ned i en tunnel eller gå ud over pladens kant. MBP nr 3,Side 2 af 2

2 Flyttes nogle af de lige skinner, kan banen komme til at se lidt anderledes ud. Til venstre ses sporet, som kommer fra en større provinsby. Sporet er ikke sat i forbindelse med det øvrige spor, da det blot skal illudere at man kan fortsætte ud af anlægget. På skitsen neden under er der indtegnet en vejdæmning, der skjuler stedet, hvor der ikke er noget sporskifte. På begge sider af dæmningen ses det grønne græs. Vejen fortsætter under en jernbanebro ved anlæggets bagside (eller det hele drejes 180 o, så vejen kommer ned fra anlæggets bagside). Til venstre skjules enden af blindsporet i en lille skov. Anskaffer man nogle flere skinner, kan man på en plade af samme størrelse lave en bane, der i opbygning ligner den første en del. Umiddelbart ser banerne ens ud, bort set fra at de to spor ved pladens forkant ikke mødes inden sporet drejer. Under vejdæmningen er der også her skjult starten på et spor til nabobyen (et blindspor). Selve sporet er skjult under vejdæmningen idet det drejer mod bagkanten. Samtidig går sporet nedad, så dæmningen kan føres ud til siden. Længere tilbage kommer sporet ud af siden på dæmningen omgivet af en mindre skov (evt. malet på bagvæggen og suppleret) af modeltræer foran sporet. Hvis man ikke også vil lave skov omkring blindsporet, kan man lade sporet forsvinde under endnu en bro, f. eks. Som den på billedet på næste side(smjks anlæg) Man har nu en bane med flere kørselsmuligheder og men med et overraskelsesmoment, idet toget ikke kører ind i væggen, men forsvinder for lidt senere dukker frem ude i skoven i banens anden side. Samtidig har området fået både jernbane og vej til verden udenfor. Sporplanerne er lavet med Wintrack, et program til tegning af sporplaner: Fysisk slutter banen ved bagvæggen eller pladens yderkant, men synsmæssigt kan man få landskabet til at fortsætte. Husene lige omkring banen bør være i samme målestoksforhold som togene. Huse længere tilbage på anlægget kan laves mindre, så fornemmelsen af afstanden forøges. Baggrund. Faller lavede allerede i 60erne nogle baggrundsbilleder, der kunne sættes op bag anlægget. Mange andre har gjort ligeså. En del af disse billeder er foto eller lavet ud fra foto. Perspektivet i et foto har et forsvindingspunkt og baggrundslandskabet kommer til at se forkert ud, hvis man ser det fra forskellige steder i rummet. Perspektivet passer kun sammen med modellerne, når man står på et sted, der svarer til det sted billedet blev taget fra. Skal baggrunden virke som en naturlig fortsættelse af modellen, bør der ikke være tydeligt perspektiv med forsvindingspunkter i billedet. Tages flere billede fra forskellige steder, kan disse måske klippes sammen til en rimelig baggrund, der kan fortsætte landskabet når det ses fra forskellige vinkler. MBP nr 3,Side 3 af 3 MBP nr 3,Side 4 af 4

3 Relief / flad kulisse. Man kan også lave de forreste huse i baggrunden som relief. Facaden, som skal vende med anlægget, laves med vinduer, døre o.s.v. De øvrige mure udelades eller erstattes af ganske smalle stykker, så taget får sin fulde højde med en meget stejl hældning. Skorstenen gøres helt flad eller males på baggrunden. Taget kan males med mørkere farve for oven, så det ikke ser så stejlt ud. Ses huset fra gavlen, laves der en smal strimmel til taget ligesom til sidemurene. Skorsten og resten af taget males på baggrunden. Selv om man ikke bør lave baggrunden i korrekt perspektiv, bør husene nederst på baggrunden, som ligger nærmest modelhusene på anlægget være i samme størrelse som disse, medens husene længere væk ses højere oppe på baggrunden og er mindre. Man bør også overveje om anlægget med baggrunden skal se rigtigt ud fra et modelmenneskes synsvinkel (huse og træer ses for neden på baggrunden) eller det skal ses delvis oppefra (højere oppe på bagvæggen jo længere væk de er, samtidig med, at man ser lidt ned på tagene), som vi 1:1 mennesker ser selve anlægget. En mellemting bør nok vælges, hvis man ikke vælger at anbringe sit anlæg i øjenhøjde. På de tre billeder til venstre ses gavlen af en fabrik. Den er lavet som relief. Længst til venstre kan man se de to lag, der skal bære taget. Kvistene ligger helt inde ved væggen. I midten ses den færdige husfacade forfra og fra siden. Helt til højre ses et færdigkøbt hus med magnet på bagsiden. Det vil kunne bruges som baggrund på et spor Z anlæg. Hvis der er plads til det, kan man lave kulisser i flere lag, som det gøres på et teater. Gavle og facader nærmest selve modelbanen laves i samme størrelse som denne, medens de der ligger længere væk gerne må gøres lidt mindre. Der behøver ikke være ret langt mellem disse kulisser. Nogle mener at man skal gøre farverne mere afdæmpede og udflydende jo længere væk i landskabet de er. Jeg mener selv det bør afhænge af, hvordan man mener sigtbarheden i området er, Farverne på et luftfoto taget i klart vejr er gode og skarpe. Er man fingernem og har en kunstnerisk ane, kan man selv male sin baggrund. Man kan vælge at male oven på et udkast sammensat af flere billeder. Når man sammensætter billederne, kan man afpasse størrelserne indbyrdes og få dem anbragt pænt i forhold til hinanden. Når man bagefter maler, kan rette op på skæve og usammenhængende linier og til sidst fylde bare områder ud med veje, marker, skove og himmel med skyer. Halv kulisse m.m. Tillader pladsen det, kan man lave hele forsiden af bygningerne, med den forreste den af taget inklusiv tagryggen og så udelade den bagerste del af huset eller presse den sammen, så taget bliver stejlere. Disse halve huse kan laves ud fra byggesæt, hvor gavle saves igennem og der laves en ny bagvæg af pap eller plastcart. Halve huse stilles helt ind til væggen bag anlægget. MBP nr 3,Side 5 af 5 MBP nr 3,Side 6 af 6

4 På billedet ses en lodret bærende bjælke, der går ned gennem modeljernbanen. Bjælken er skjult i en signalpost (SMJKs anlæg). H0-folk er heldigt stillet idet Trip-Trap laver danske modelhuse i 1:87. Som noget relativt nyt, er de også begyndt at lave halve huse og relieffer i samme målestok. Der findes også byggesæt til kulisser, men jeg har ikke set dem hos danske forhandlere. Er ens anlæg i en anden målestok, må man nøjes med at lade sig inspirere af disse modeller, hvilket heller ikke er helt dårligt. Jonatan havmåge m.f. Hvordan ser en måge egentlig ud? Jeg troede jeg vidste det, men da jeg skulle til at lave mågerne fik jeg problemer. Hvor stor? Hvilke farver? Hvor? o.s.v. En havmåge er i naturlig størrelse cm lang, en hættemåge ca 40 cm. Begge er hvide på halen og kroppen med et lys gråt område på ryggen mellem vingerne. Vingerne er lys grå på undersiden, lidt mørkere på oversiden med en hvid stribe langs forkanten. Fjerene ved vingernes yderste ender er sorte, både på over og undersiden. Når vingerne er foldet sammen dækker de sorte fjer den hvide hale, da vingerne er længere end halen. Hættemågen har en brunsort hætte på hovedet, gulbrunt næb og ben. Havmågen har gult næb og gule ben. Mågerne laves af kraftig aluminiumsfolie, Cermit/Fimo og en knappenål. Flyvende mågers vinger klippes ud i et stykke i folie. Foliens midte anbringes på en knappenåls hoved og holdes fast med Cermit, der formes omkring vingerne og nålens øverste ende, som mågens krop. Det kan være en fordel at holde i mågens vinger, medens den modelleres med en kniv eller modellerpind. En flyvende måge har hovedet strakt fremad i forlængelse af krop og hale. Siddende mågers krop formes omkring hovedet på en knappenål. Man ser ofte måderne siddende på et ben, så en knappenål er nok. Foden laves evt. af en trekant af karton, der trækkes ind på knappenålen. Det kan være fordel at holde om knappenålen medens mågen modelleres. En siddende måge har halen vandret bagud og hovedet løftet. Svømmende måger laves som de siddende, men i stedet for knappenålen, laves mågerne flade på undersiden, så de kan ligge på vandoverfladen. Hærdning og maling. Når mågen er formet, hærdes den i en bageovn ved 130 grader i godt 20 min (Brug IKKE højere temperatur, da der derved kan dannes giftige dampe). Når den er kølet af, males den hvid, grå og sort (se ovenfor). De fleste måger befinder sig i nærheden af havet eller en større sø. Husk at lave et område med vand til dine måger. Alternative indkøbsmuligheder. M Nærum-Pedersen I min barndom kunne man købe elektrisk tog i næsten enhver legetøjsbutik. Selv i den korte periode, hvor vi boede i en lille provinsby, var der mulighed for at få huse m.m. til modelbanen. Godt nok i noget begrænset omfang. Det var dengang, Lima sendte sine første tog på markedet. Jeg vil ikke kalde det modeljernbane, dertil var kvaliteten dengang endnu for ringe og kopierne for unøjagtige. Forholdene har ændret sig siden. I dag skal man i en hobbyforretning for at købe modeljernbane. Vel at mærke en af de hobbyforretninger, der har valgt modeljernbane, som sit speciale. Der er ikke så mange af dem, specielt ikke i de mindre byer. Finder man en specialforretning er udvalget til gengæld stort. Lokomotiver og vogne lavet som kopier af det rigtige 1:1 materiel. Mest i H0 (1:87) men andre målestoksforhold bl.a. G eller 2m (1:22½) er ved at blive mere almindeligt. Også materialer til landskabsbygning fås i mange varianter og kulører. MBP nr 3,Side 7 af 7 MBP nr 3,Side 8 af 8

5 Er man ikke så hældig at have en modeljernbaneforretning i nærheden og har man ikke lyst til at handle på Internettet, hvor der findes flere hobbyforretninger, kan man finde en del materialerne i forretninger af andre typer. I hobbyforretninger, der ikke har modeljernbane, kan man finde ting beregnet til noget helt andet, som også kan bruges til modelbanen. Til modelskibe. Blandt fittings til modelskibe kan man være heldig at finde søjler og gelændere. Til dukkehuset. Man kan købe fine små figurklippede træer til dukkehuse (1:12). Sættes de på modelbanen, bliver de til store træer, der vil være flotte i en park. Der eneste man selv skal gøre, er at fjerne den urtepotte træet står i når man køber det. Færdige stykker mur med vinduer eller huse i byggesæt, i en anden størrelse og udførelse, end de fleste modelbanebyggere nok er van til, finder man. Målestoksforholdene varierer, men er anført på poser og æsker, så man er ikke ladt i stikken. Hvem siger for øvrigt at man ikke kan have huse bygget af munkesten på sit anlæg? Når man besøger en forretning af denne type, eller en hvilken som helst anden type, bør man give sig tid til at se på de færdige modeller, som ofte er udstillet i disse forretninger. De tre lystige herre herunder er da værd at se. De er kun en lille del af et stort diorama. Forretningen har mange flere store og små dioramaer, som ikke bare er værd at kigge på, men også kan give inspiration til modelbanen. Til rollespil. Små tønder og krukker (billedet til højre) samt kattekillingerne til dukkehuset, kan måske også bruges på modelbanen. Til militær dioramaer. Nogle hobbyforretninger har specialiseret sig i materialer til dioramaer med biler og soldater. Her kan man købe græsmåtter, kulørt savsmuld, hobbymaling og plastprofiler. Man kan også få figurer og biler, ofte i 1:35 (spor 1), 1:43 eller 1:48 (spor 0) og 1:72. Selv om målestoksforholdet ikke passer helt, er det en god ide at se på vareudbudet i disse forretninger. Også helt almindelige træer, som dem man kan få til modeljernbanen, kan man finde i disse forretninger. MBP nr 3,Side 9 af 9 Står man og mangler maling eller en pensl, kan den fås i forretninger (bl.a nogle boghandlere) der handler med figurer til rollespil. Samme sted fås også meget fantasifulde tinfigurer, men også mere almindelige dyr og mennesker. Måske er der nogen i mellem, som kan bruges til modelbanen. Græsmåtter, savsmuld og andre landskabsmaterialer, bl.a. murstykker, og ruiner kan man også være heldig at finde. MBP nr 3,Side 10 af 10

6 Til dekoration. Hos en isenkræmmer eller i en gavebutik, kan man købe dekorations grus og sand i mange farver og finheder (beregnet til at hælde i lysestager og vaser). På billedet herover til venstre ses et diorama, som bruges til at spille på. I midten ses en lille ruin og til højre en gruppe træer, begge dele kan købes i forretningen. Til højre ses resterne af et tårn, der er blevet angrebet (det vil passe i størrelsen på et spor 0 anlæg). Foran tårnet ses nogle af de flotte figurer, der bruges i spillene. Dette vil flere steder kunne bruges i stedet for farvet savsmuld (måske er man ligefrem så heldig at kunne overtage det, når moden ændre sig). Til venstre ses forskellige finheder fa dekorations-sand/grus og til højre dekorations-sand i forskellige farver. Til dyrene. Hos dyrehandleren fås grus og sand i flere farver og finheder til akvariebunden eller fugleburet. Disse to huse er også bygget til brug på et spille-diorama Husenes døre og vinduer er af plast og passer nogenlunde til spor 0. Det er muligt at få mange andre småting til at bygge af. Forretninger der handler med ting til rollespil er absolut et besøg værd. Man kan, ud over materialer, få megen inspiration til sit modelanlæg. Til vægge. Maling til bygninger og landskab, kan købes kos en almindelig farvehandler eller i et byggemarked, hvor man ofte kan få mindre dåser med farveprøver af plastmaling, til en rimelig pris. Ved samme lejlighed kan man måske finde restdåser i grønne og brune sprayfarver til træer og buske. MBP nr 3,Side 11 af 11 Til billeder. << Den var altså bare ikke til at stå for, da den viste sin bund af træsten frem. Ind i mellem kan man få billedrammer med 4 5 små urtepotter med planter limet på rammens overkant. Disse kan anvendes på modelbanen, når de bliver taget af rammen og urtepotterne evt. fjernes. Til arkitekten. Pap og karton købes hos boghandleren, der nok har et pænt udvalg. I nogle af de større byer findes forretninger (bl.a. ved arkitektskolerne), som sælger materialer til bygning at husmodeller. Selv om man ikke er arkitekt, kan man finde mange gode materialer i disse butikker. Ud over et utal af paptyper, kan man få plastplader, metalplader, lister, plast- og messingprofiler, maling og pensler. MBP nr 3,Side 12 af 12

7 Man finder også nogle mere specielle ting, trapper, træer og buske (ofte kuglerunde) figurer og køretøjer. Disse ting fås i 1:25, 1:50, 1:100, 1:250, 1:500 og 1:1000. Lastbilen til venstre er ca ½ cm lang (den hvide firkant er 1x1 cm. Samme bil ses næstnederst i højre side af billedet med biler (bemærk mm inddelingerne på linialen øverst i billedet). Målestoksforholdene passer ikke helt med modeljernbanens, men en cykel i 1:100 kan udmærket bruges til spor H0 eller som barnecykel til spor 0. Biler, tog og skibe i 1:500 og 1:1000 kan bruges som legetøj på modelbaneanlægget. En havebane på anlægget kunne da være sjov, ikke. Figurer fås i de samme målestoksforhold. Dog er det ikke muligt at få figurer, der forestiller børn. Til børnene Legetøjsbutikkerne må ikke helt droppes. Biler i 1:43 passer til spor 0 og Reisler bondegårdsdyr (1:32) til spor 1. Ser man sig godt for, kan man finde biler der passer til de andre størrelser modelbane og blandt sættene med figurer er der også gevinst ind imellem. 10/20 kr butikker Jeg har købt superlim og super gule i en af disse forretninger. Man får 2 g / 3 cm 3 for en tier. Det er ikke meget, men til gengæld er det effektivt. Pas på, det binder meget hurtigt og er stærkt. (Jeg havde spildt på bordet og lagde hånden oven i limen. Et stykke af huden blev siddende på bordet, da jeg hev hånden fri.) Man kan også få billige biler i disse forretninger. Hav øjnene åbne og se mulighederne. Min egen erfaring er, at jeg kan finde ting til min modelbane flere steder, hvis jeg er opmærksom, når jeg alligevel er i byen. Det er en god ide at vide, hvor høje ens figurer bør være og at have noget at måle med. Jeg har filet cm-mærker i den ølåbner, jeg har i mit nøglebund, så jeg kan kontrollere om størrelserne passer til mit anlæg. De viste billeder er taget hos: Dukkehus Model og hobby Dioramaer Stoppel hobby Rollespil Games Workshop Dekorations sand Kop og kande Akvariegrus Poppi dyresenter Modelmaterialer Tutien og Koch Der findes mange andre forretninger, som man måske ikke lige tænkte på, når man vil kan finde ting til modeljernbanen. Hjemmesiden opdateret Der er kommet mere på vores hjemmeside. Vores modelbane har fået den første serie af billeder fra en modeljernbane. Små miljøer er der kommet flere af, bl. om småting til reparation af et plankeværk I tip og ideer er artiklen om træer lagt ind og der er kommet lidt om vand på modelbanen. Det er også nye link lagt ind samtidig med at linkene er blevet inddelt i emnegrupper. Det er nu muligt at se indholdsfortegnelsen til tidligere numre af ModelBane Piger og hente dem fra nettet. ModelBane Piger har en hjemmeside med adressen: Web-masters MBP nr 3,Side 13 af 13 MBP nr. 3 Side 14 af 14

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af Vis os det som du selv har lavet og som du er stolt af. Her er det kun positivt at prale. Det giver nemlig idéer til andre. Nr 5. 2 Årgang April 2009 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB

Medlemsblad for KARLEMOSEPARKENS MODELJERNBANEKLUB MOSEBANEN Læs i dette nr.: # Nyt fra klubben # Side 10 modellen. # 10 års fødselsdag # Noget for øjet # Rygter fra et remiseområde # Køreplanen # Godsvogne # Find 5 fejl # Peters Pillerier R 958. Spor

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren)

Lektion 1 DU ER SKABT I GUDS BILLEDE (Pottemageren) Lektion 1 (Pottemageren) MÅL Børnene skal forstå, at alle mennesker er skabt af Gud og er vigtige og værdifulde for Ham. TIL LEDEREN Menneskene er helt specielle i forhold til alt det andet Gud har skabt.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Min personlige erfaring med Grå jaco

Min personlige erfaring med Grå jaco Min personlige erfaring med Grå jaco Når du får dit nye familiemedlem hjem, er det vigtigt at du udviser stor forsigtighed, og ikke laver for hurtige bevægelser når du er sammen med den. Det er først nu

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB Børn og voksnes leg med medier og teknologi Ole Caprani Lektor Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Klaus Thestrup Ph.d. studerende Institut for Informations og Medievidenskab,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere