ModelBane Piger og drengene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ModelBane Piger og drengene."

Transkript

1 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter Netblad nr. 3 forår ModelBane Piger og drengene 1 Ligger din modeljernbane på en ø? Bryd grænsen 2 Baggrund 4 Relief / flad kulisse 6 Halv kulisse 6 Jonatan havmåge m.f. 7 Alternative indkøbsmuligheder 8 Hjemmesiden opdateret 14 netbladet og hjemmesiden, ModelBane Piger, redigeres af Merete Nærum- Pedersen. Ved alle indlæg angives navn på forfatteren. Ligger din modeljernbane på en ø? M Nærum-Pedersen ModelBane Piger og drengene. M Nærum-Pedersen Jeg kan af tælleren se, at hjemmesiden besøges knap en halv snes gange om dagen. Der er altså interesse for den. Desværre har responsen været meget begrænset. Om det skyldes, at jeg i første omgang har satset mest på at få pigerne på banen, er svært at sige. En ting er sikkert, alle (også sønner, brødre, venner, kærester, ægtemænd og fædre) er velkomne, både på hjemmesiden, til at udskrive bladet og i mailgruppen. I er også velkomne til at få bragt jeres billeder, kommentarer, tip m.m. i bladet eller på hjemmesiden. Kommentarer og forslag til nye emner er altid meget velkomne, også selv om du ikke ønsker dem offentliggjort (du skal bare skrive det i din mail). Måske er der ligefrem nogle, der kan tænke sig at fortælle om opbygningen af en modeljernbane helt fra grunden. Planlægning, materialevalg, spor, opstilling o.s.v. På dette område har jeg ikke ret meget erfaring, da jeg ikke har plads til et anlæg hjemme. Selvfølgelig kan jeg gentage, hvad jeg har hørt andre fortælle, men en der selv har prøvet det, er nok meget bedre til at fortælle om det. Merete Nærum-Pedersen. MBP nr 3, Side 1 af 1 Når pladen under modeljernbanen slutter, hvad er der så, En kedelig bar væg, der tydeligt understreger, at pladsen ikke er større, her stopper modellen? Behøver væggen at blive er brat afslutning? Kan man få anlægget til at se større ud ved at undgå denne bratte afslutning? Væggen er sjældent til at fjerne, så i stedet skal man have den begrænsede plads til at virke større. Ud over spor, skal der laves landskab med veje, træer og bygninger. Bryd grænsen. Her ses en skitse til et anlæg, et meget enkelt lille anlæg, der på 2 sider støder op til en væg. En traditionel rundbane med en lille udvidelse (SET-H0 S+T). Et anlæg af denne type ender let som en ugæstfri ø. Hvor kommer togene og bilerne ind i området? Selv om man ikke kan lave hul i væggen, kan et blindt spor ud til væggen give fornemmelsen af at der er forbindelse til omverdenen. På samme måde kan veje forsvinde ned i en tunnel eller gå ud over pladens kant. MBP nr 3,Side 2 af 2

2 Flyttes nogle af de lige skinner, kan banen komme til at se lidt anderledes ud. Til venstre ses sporet, som kommer fra en større provinsby. Sporet er ikke sat i forbindelse med det øvrige spor, da det blot skal illudere at man kan fortsætte ud af anlægget. På skitsen neden under er der indtegnet en vejdæmning, der skjuler stedet, hvor der ikke er noget sporskifte. På begge sider af dæmningen ses det grønne græs. Vejen fortsætter under en jernbanebro ved anlæggets bagside (eller det hele drejes 180 o, så vejen kommer ned fra anlæggets bagside). Til venstre skjules enden af blindsporet i en lille skov. Anskaffer man nogle flere skinner, kan man på en plade af samme størrelse lave en bane, der i opbygning ligner den første en del. Umiddelbart ser banerne ens ud, bort set fra at de to spor ved pladens forkant ikke mødes inden sporet drejer. Under vejdæmningen er der også her skjult starten på et spor til nabobyen (et blindspor). Selve sporet er skjult under vejdæmningen idet det drejer mod bagkanten. Samtidig går sporet nedad, så dæmningen kan føres ud til siden. Længere tilbage kommer sporet ud af siden på dæmningen omgivet af en mindre skov (evt. malet på bagvæggen og suppleret) af modeltræer foran sporet. Hvis man ikke også vil lave skov omkring blindsporet, kan man lade sporet forsvinde under endnu en bro, f. eks. Som den på billedet på næste side(smjks anlæg) Man har nu en bane med flere kørselsmuligheder og men med et overraskelsesmoment, idet toget ikke kører ind i væggen, men forsvinder for lidt senere dukker frem ude i skoven i banens anden side. Samtidig har området fået både jernbane og vej til verden udenfor. Sporplanerne er lavet med Wintrack, et program til tegning af sporplaner: Fysisk slutter banen ved bagvæggen eller pladens yderkant, men synsmæssigt kan man få landskabet til at fortsætte. Husene lige omkring banen bør være i samme målestoksforhold som togene. Huse længere tilbage på anlægget kan laves mindre, så fornemmelsen af afstanden forøges. Baggrund. Faller lavede allerede i 60erne nogle baggrundsbilleder, der kunne sættes op bag anlægget. Mange andre har gjort ligeså. En del af disse billeder er foto eller lavet ud fra foto. Perspektivet i et foto har et forsvindingspunkt og baggrundslandskabet kommer til at se forkert ud, hvis man ser det fra forskellige steder i rummet. Perspektivet passer kun sammen med modellerne, når man står på et sted, der svarer til det sted billedet blev taget fra. Skal baggrunden virke som en naturlig fortsættelse af modellen, bør der ikke være tydeligt perspektiv med forsvindingspunkter i billedet. Tages flere billede fra forskellige steder, kan disse måske klippes sammen til en rimelig baggrund, der kan fortsætte landskabet når det ses fra forskellige vinkler. MBP nr 3,Side 3 af 3 MBP nr 3,Side 4 af 4

3 Relief / flad kulisse. Man kan også lave de forreste huse i baggrunden som relief. Facaden, som skal vende med anlægget, laves med vinduer, døre o.s.v. De øvrige mure udelades eller erstattes af ganske smalle stykker, så taget får sin fulde højde med en meget stejl hældning. Skorstenen gøres helt flad eller males på baggrunden. Taget kan males med mørkere farve for oven, så det ikke ser så stejlt ud. Ses huset fra gavlen, laves der en smal strimmel til taget ligesom til sidemurene. Skorsten og resten af taget males på baggrunden. Selv om man ikke bør lave baggrunden i korrekt perspektiv, bør husene nederst på baggrunden, som ligger nærmest modelhusene på anlægget være i samme størrelse som disse, medens husene længere væk ses højere oppe på baggrunden og er mindre. Man bør også overveje om anlægget med baggrunden skal se rigtigt ud fra et modelmenneskes synsvinkel (huse og træer ses for neden på baggrunden) eller det skal ses delvis oppefra (højere oppe på bagvæggen jo længere væk de er, samtidig med, at man ser lidt ned på tagene), som vi 1:1 mennesker ser selve anlægget. En mellemting bør nok vælges, hvis man ikke vælger at anbringe sit anlæg i øjenhøjde. På de tre billeder til venstre ses gavlen af en fabrik. Den er lavet som relief. Længst til venstre kan man se de to lag, der skal bære taget. Kvistene ligger helt inde ved væggen. I midten ses den færdige husfacade forfra og fra siden. Helt til højre ses et færdigkøbt hus med magnet på bagsiden. Det vil kunne bruges som baggrund på et spor Z anlæg. Hvis der er plads til det, kan man lave kulisser i flere lag, som det gøres på et teater. Gavle og facader nærmest selve modelbanen laves i samme størrelse som denne, medens de der ligger længere væk gerne må gøres lidt mindre. Der behøver ikke være ret langt mellem disse kulisser. Nogle mener at man skal gøre farverne mere afdæmpede og udflydende jo længere væk i landskabet de er. Jeg mener selv det bør afhænge af, hvordan man mener sigtbarheden i området er, Farverne på et luftfoto taget i klart vejr er gode og skarpe. Er man fingernem og har en kunstnerisk ane, kan man selv male sin baggrund. Man kan vælge at male oven på et udkast sammensat af flere billeder. Når man sammensætter billederne, kan man afpasse størrelserne indbyrdes og få dem anbragt pænt i forhold til hinanden. Når man bagefter maler, kan rette op på skæve og usammenhængende linier og til sidst fylde bare områder ud med veje, marker, skove og himmel med skyer. Halv kulisse m.m. Tillader pladsen det, kan man lave hele forsiden af bygningerne, med den forreste den af taget inklusiv tagryggen og så udelade den bagerste del af huset eller presse den sammen, så taget bliver stejlere. Disse halve huse kan laves ud fra byggesæt, hvor gavle saves igennem og der laves en ny bagvæg af pap eller plastcart. Halve huse stilles helt ind til væggen bag anlægget. MBP nr 3,Side 5 af 5 MBP nr 3,Side 6 af 6

4 På billedet ses en lodret bærende bjælke, der går ned gennem modeljernbanen. Bjælken er skjult i en signalpost (SMJKs anlæg). H0-folk er heldigt stillet idet Trip-Trap laver danske modelhuse i 1:87. Som noget relativt nyt, er de også begyndt at lave halve huse og relieffer i samme målestok. Der findes også byggesæt til kulisser, men jeg har ikke set dem hos danske forhandlere. Er ens anlæg i en anden målestok, må man nøjes med at lade sig inspirere af disse modeller, hvilket heller ikke er helt dårligt. Jonatan havmåge m.f. Hvordan ser en måge egentlig ud? Jeg troede jeg vidste det, men da jeg skulle til at lave mågerne fik jeg problemer. Hvor stor? Hvilke farver? Hvor? o.s.v. En havmåge er i naturlig størrelse cm lang, en hættemåge ca 40 cm. Begge er hvide på halen og kroppen med et lys gråt område på ryggen mellem vingerne. Vingerne er lys grå på undersiden, lidt mørkere på oversiden med en hvid stribe langs forkanten. Fjerene ved vingernes yderste ender er sorte, både på over og undersiden. Når vingerne er foldet sammen dækker de sorte fjer den hvide hale, da vingerne er længere end halen. Hættemågen har en brunsort hætte på hovedet, gulbrunt næb og ben. Havmågen har gult næb og gule ben. Mågerne laves af kraftig aluminiumsfolie, Cermit/Fimo og en knappenål. Flyvende mågers vinger klippes ud i et stykke i folie. Foliens midte anbringes på en knappenåls hoved og holdes fast med Cermit, der formes omkring vingerne og nålens øverste ende, som mågens krop. Det kan være en fordel at holde i mågens vinger, medens den modelleres med en kniv eller modellerpind. En flyvende måge har hovedet strakt fremad i forlængelse af krop og hale. Siddende mågers krop formes omkring hovedet på en knappenål. Man ser ofte måderne siddende på et ben, så en knappenål er nok. Foden laves evt. af en trekant af karton, der trækkes ind på knappenålen. Det kan være fordel at holde om knappenålen medens mågen modelleres. En siddende måge har halen vandret bagud og hovedet løftet. Svømmende måger laves som de siddende, men i stedet for knappenålen, laves mågerne flade på undersiden, så de kan ligge på vandoverfladen. Hærdning og maling. Når mågen er formet, hærdes den i en bageovn ved 130 grader i godt 20 min (Brug IKKE højere temperatur, da der derved kan dannes giftige dampe). Når den er kølet af, males den hvid, grå og sort (se ovenfor). De fleste måger befinder sig i nærheden af havet eller en større sø. Husk at lave et område med vand til dine måger. Alternative indkøbsmuligheder. M Nærum-Pedersen I min barndom kunne man købe elektrisk tog i næsten enhver legetøjsbutik. Selv i den korte periode, hvor vi boede i en lille provinsby, var der mulighed for at få huse m.m. til modelbanen. Godt nok i noget begrænset omfang. Det var dengang, Lima sendte sine første tog på markedet. Jeg vil ikke kalde det modeljernbane, dertil var kvaliteten dengang endnu for ringe og kopierne for unøjagtige. Forholdene har ændret sig siden. I dag skal man i en hobbyforretning for at købe modeljernbane. Vel at mærke en af de hobbyforretninger, der har valgt modeljernbane, som sit speciale. Der er ikke så mange af dem, specielt ikke i de mindre byer. Finder man en specialforretning er udvalget til gengæld stort. Lokomotiver og vogne lavet som kopier af det rigtige 1:1 materiel. Mest i H0 (1:87) men andre målestoksforhold bl.a. G eller 2m (1:22½) er ved at blive mere almindeligt. Også materialer til landskabsbygning fås i mange varianter og kulører. MBP nr 3,Side 7 af 7 MBP nr 3,Side 8 af 8

5 Er man ikke så hældig at have en modeljernbaneforretning i nærheden og har man ikke lyst til at handle på Internettet, hvor der findes flere hobbyforretninger, kan man finde en del materialerne i forretninger af andre typer. I hobbyforretninger, der ikke har modeljernbane, kan man finde ting beregnet til noget helt andet, som også kan bruges til modelbanen. Til modelskibe. Blandt fittings til modelskibe kan man være heldig at finde søjler og gelændere. Til dukkehuset. Man kan købe fine små figurklippede træer til dukkehuse (1:12). Sættes de på modelbanen, bliver de til store træer, der vil være flotte i en park. Der eneste man selv skal gøre, er at fjerne den urtepotte træet står i når man køber det. Færdige stykker mur med vinduer eller huse i byggesæt, i en anden størrelse og udførelse, end de fleste modelbanebyggere nok er van til, finder man. Målestoksforholdene varierer, men er anført på poser og æsker, så man er ikke ladt i stikken. Hvem siger for øvrigt at man ikke kan have huse bygget af munkesten på sit anlæg? Når man besøger en forretning af denne type, eller en hvilken som helst anden type, bør man give sig tid til at se på de færdige modeller, som ofte er udstillet i disse forretninger. De tre lystige herre herunder er da værd at se. De er kun en lille del af et stort diorama. Forretningen har mange flere store og små dioramaer, som ikke bare er værd at kigge på, men også kan give inspiration til modelbanen. Til rollespil. Små tønder og krukker (billedet til højre) samt kattekillingerne til dukkehuset, kan måske også bruges på modelbanen. Til militær dioramaer. Nogle hobbyforretninger har specialiseret sig i materialer til dioramaer med biler og soldater. Her kan man købe græsmåtter, kulørt savsmuld, hobbymaling og plastprofiler. Man kan også få figurer og biler, ofte i 1:35 (spor 1), 1:43 eller 1:48 (spor 0) og 1:72. Selv om målestoksforholdet ikke passer helt, er det en god ide at se på vareudbudet i disse forretninger. Også helt almindelige træer, som dem man kan få til modeljernbanen, kan man finde i disse forretninger. MBP nr 3,Side 9 af 9 Står man og mangler maling eller en pensl, kan den fås i forretninger (bl.a nogle boghandlere) der handler med figurer til rollespil. Samme sted fås også meget fantasifulde tinfigurer, men også mere almindelige dyr og mennesker. Måske er der nogen i mellem, som kan bruges til modelbanen. Græsmåtter, savsmuld og andre landskabsmaterialer, bl.a. murstykker, og ruiner kan man også være heldig at finde. MBP nr 3,Side 10 af 10

6 Til dekoration. Hos en isenkræmmer eller i en gavebutik, kan man købe dekorations grus og sand i mange farver og finheder (beregnet til at hælde i lysestager og vaser). På billedet herover til venstre ses et diorama, som bruges til at spille på. I midten ses en lille ruin og til højre en gruppe træer, begge dele kan købes i forretningen. Til højre ses resterne af et tårn, der er blevet angrebet (det vil passe i størrelsen på et spor 0 anlæg). Foran tårnet ses nogle af de flotte figurer, der bruges i spillene. Dette vil flere steder kunne bruges i stedet for farvet savsmuld (måske er man ligefrem så heldig at kunne overtage det, når moden ændre sig). Til venstre ses forskellige finheder fa dekorations-sand/grus og til højre dekorations-sand i forskellige farver. Til dyrene. Hos dyrehandleren fås grus og sand i flere farver og finheder til akvariebunden eller fugleburet. Disse to huse er også bygget til brug på et spille-diorama Husenes døre og vinduer er af plast og passer nogenlunde til spor 0. Det er muligt at få mange andre småting til at bygge af. Forretninger der handler med ting til rollespil er absolut et besøg værd. Man kan, ud over materialer, få megen inspiration til sit modelanlæg. Til vægge. Maling til bygninger og landskab, kan købes kos en almindelig farvehandler eller i et byggemarked, hvor man ofte kan få mindre dåser med farveprøver af plastmaling, til en rimelig pris. Ved samme lejlighed kan man måske finde restdåser i grønne og brune sprayfarver til træer og buske. MBP nr 3,Side 11 af 11 Til billeder. << Den var altså bare ikke til at stå for, da den viste sin bund af træsten frem. Ind i mellem kan man få billedrammer med 4 5 små urtepotter med planter limet på rammens overkant. Disse kan anvendes på modelbanen, når de bliver taget af rammen og urtepotterne evt. fjernes. Til arkitekten. Pap og karton købes hos boghandleren, der nok har et pænt udvalg. I nogle af de større byer findes forretninger (bl.a. ved arkitektskolerne), som sælger materialer til bygning at husmodeller. Selv om man ikke er arkitekt, kan man finde mange gode materialer i disse butikker. Ud over et utal af paptyper, kan man få plastplader, metalplader, lister, plast- og messingprofiler, maling og pensler. MBP nr 3,Side 12 af 12

7 Man finder også nogle mere specielle ting, trapper, træer og buske (ofte kuglerunde) figurer og køretøjer. Disse ting fås i 1:25, 1:50, 1:100, 1:250, 1:500 og 1:1000. Lastbilen til venstre er ca ½ cm lang (den hvide firkant er 1x1 cm. Samme bil ses næstnederst i højre side af billedet med biler (bemærk mm inddelingerne på linialen øverst i billedet). Målestoksforholdene passer ikke helt med modeljernbanens, men en cykel i 1:100 kan udmærket bruges til spor H0 eller som barnecykel til spor 0. Biler, tog og skibe i 1:500 og 1:1000 kan bruges som legetøj på modelbaneanlægget. En havebane på anlægget kunne da være sjov, ikke. Figurer fås i de samme målestoksforhold. Dog er det ikke muligt at få figurer, der forestiller børn. Til børnene Legetøjsbutikkerne må ikke helt droppes. Biler i 1:43 passer til spor 0 og Reisler bondegårdsdyr (1:32) til spor 1. Ser man sig godt for, kan man finde biler der passer til de andre størrelser modelbane og blandt sættene med figurer er der også gevinst ind imellem. 10/20 kr butikker Jeg har købt superlim og super gule i en af disse forretninger. Man får 2 g / 3 cm 3 for en tier. Det er ikke meget, men til gengæld er det effektivt. Pas på, det binder meget hurtigt og er stærkt. (Jeg havde spildt på bordet og lagde hånden oven i limen. Et stykke af huden blev siddende på bordet, da jeg hev hånden fri.) Man kan også få billige biler i disse forretninger. Hav øjnene åbne og se mulighederne. Min egen erfaring er, at jeg kan finde ting til min modelbane flere steder, hvis jeg er opmærksom, når jeg alligevel er i byen. Det er en god ide at vide, hvor høje ens figurer bør være og at have noget at måle med. Jeg har filet cm-mærker i den ølåbner, jeg har i mit nøglebund, så jeg kan kontrollere om størrelserne passer til mit anlæg. De viste billeder er taget hos: Dukkehus Model og hobby Dioramaer Stoppel hobby Rollespil Games Workshop Dekorations sand Kop og kande Akvariegrus Poppi dyresenter Modelmaterialer Tutien og Koch Der findes mange andre forretninger, som man måske ikke lige tænkte på, når man vil kan finde ting til modeljernbanen. Hjemmesiden opdateret Der er kommet mere på vores hjemmeside. Vores modelbane har fået den første serie af billeder fra en modeljernbane. Små miljøer er der kommet flere af, bl. om småting til reparation af et plankeværk I tip og ideer er artiklen om træer lagt ind og der er kommet lidt om vand på modelbanen. Det er også nye link lagt ind samtidig med at linkene er blevet inddelt i emnegrupper. Det er nu muligt at se indholdsfortegnelsen til tidligere numre af ModelBane Piger og hente dem fra nettet. ModelBane Piger har en hjemmeside med adressen: Web-masters MBP nr 3,Side 13 af 13 MBP nr. 3 Side 14 af 14

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

MBP netblad nr. 26, forår 2009

MBP netblad nr. 26, forår 2009 en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 26,

Læs mere

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr.

Modelbygning som familie kursus hos AOF. Netbladet, hvor stort og hvor tit? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 7, vinter 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Det er jul! MBP netblad nr. 11, efterår 2003. Netblad nr. 11, efterår 2003. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. Miljø med murer.

Det er jul! MBP netblad nr. 11, efterår 2003. Netblad nr. 11, efterår 2003. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. Miljø med murer. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 11, efterår 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Fire miljøer med små skure

Fire miljøer med små skure et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe Fire miljøer med små skure MBP netblad nr. 13, sommer 2004 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste,

Læs mere

MBP nr. 24, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe

MBP nr. 24, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 24, august 2008

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe

et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 9, sommer 2003

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Freja H0 Modeltog

Freja H0 Modeltog Freja H0 Modeltog www.freja-modeltog.dk Ombygning af Viessmann armsignalmaster med Freja Modeltogs armsignaler http://www.htmj.dk/tipstricksindx.htm Montering og Installation af Viessmann armsignal Jeg

Læs mere

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Information fra designeren Grunden til at opskriften på Stoffer er gratis, er fordi at skaberen af Steen & Stoffer, Bill Watterson, ikke ønskede at hans

Læs mere

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte:

Emne: Byggekursus 5 Dato: Tilmeldte: Byg Åer og søer Tilmelding: Side 1 af 22 Et vinduesmodul bliver til I vinduet (se forneden) bliver der plads til et lille trinbræt, lidt mark (eller skov) og den øverste del af åen. Og en lille og gammel

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK.

Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Konstruktion af SEGMENTBUE I MURVÆRK. Murerviden.dk - 1 - RE Forudsætninger. Segmentbuens endepunkt i overkant sten Stander Overkant segmentbue i lejefuge Vederlag Pilhøjde Det er nødvendigt at kende visse

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

MBP nr. 23, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe

MBP nr. 23, side 1. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står et netblad, en hjemmeside og en mailruppe en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 23, juni 2008

Læs mere

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten.

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten. Perspektiv tegning Hjælp til perspektivtegning. Illustrationerne er købt fra Perspektivtegning - Matematik i Billedkunst, billedkunst i matematik. - en kopimappe som er lavet af Jørgen Skourup og Ole Stærkjær.

Læs mere

Vi har fået en mail. Krise for modeljernbaneforum, blad og nyhedsgruppe? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr.

Vi har fået en mail. Krise for modeljernbaneforum, blad og nyhedsgruppe? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 5, sensommer 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

MBP netblad nr. 25, forår 2009

MBP netblad nr. 25, forår 2009 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 25, forår 2009

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

MODEL TIL BILLEDANALYSE

MODEL TIL BILLEDANALYSE MODEL TIL BILLEDANALYSE Beskæring: Hvad har man valgt at vise? Hvad kan man se indenfor rammen? Fylder motivet hele billedet ud til rammen? Synes motivet at sprænge ud over rammens grænser? Hvad har fået

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus. Montering af. Fjernprojektører. EpokeModellers skinnebus

Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus. Montering af. Fjernprojektører. EpokeModellers skinnebus Montering af Fjernprojektører på EpokeModellers skinnebus Side 1 af 16 EpokeModellers dejlige skinnebus er forsynet med fjernprojektører plast, men desværre uden lys. Den ombyggede udgave af skinnebussen

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

HÆKLET KAY BOJESEN SANGFUGL

HÆKLET KAY BOJESEN SANGFUGL HÆKLET KAY BOJESEN SANGFUGL HÆKLEOPSKRIFT AF MASJA RICHTER AALSTRUP WWW.MASJASBLOG.DK LIDT OM FUGLEN I kan garanteret genkende den søde lille hæklede fugl, for den er nemlig en del af den skønne serie

Læs mere

Reklamer?? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. 10, sensommer 2003. Netblad nr. 10, sensommer 2003.

Reklamer?? et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. MBP netblad nr. 10, sensommer 2003. Netblad nr. 10, sensommer 2003. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 10, sensommer 2003 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Diverse småbygninger til perronen

Diverse småbygninger til perronen Diverse småbygninger til perronen Her er eksempler på, hvordan man let og smertefrit kan lave perroner i metermål. Der er desuden i sættet nogle småbygninger, der typisk findes på div. stationer: Toiletbygning,

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Emne fra nyhedsgruppen.

Emne fra nyhedsgruppen. nr. 17, vinter 2005 netblad Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter Netblad nr. 17, vinter 2005. Emne fra nyhedsgruppen...

Læs mere

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink:

Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: MINKKÅBE: Arbejdsgang til rykket minkkåbe i female sagamink: 1. Stautmodel syes op til kunde efter ønsket model. Denne prøves og rettes til på kunde. Højde på lommer, lukketøj og ærmelændgde samt hellængde

Læs mere

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen

Fyldevat DESIGN & TEKST Maja Karlsson E-POST OVERSÆTTELSE. Elin Kjems Nissen 90940 SOFT COTTON Version 1 90940 HÆKLEDE BOGSTAVER GARNKVALITET Soft Cotton (100% Bomuld. Nøgle ca 50 g = 80 m) HÆKLEFASTHED Ca 15 fm og 18 omg på hæklenål nr. 4 = 10 cm GARNALTERNATIV Super Soft Cotton

Læs mere

Guide Forårets Firkanter

Guide Forårets Firkanter Guide Forårets Firkanter En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Grænseboksere - Niveau 1 - Trin for trin

Grænseboksere - Niveau 1 - Trin for trin Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Dyr har en anden måde at bevæge sig på end mennesker. Det vil sige,

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol

Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol Påklædning Bluse og Trøje i Kørestol På- og afklædning af overkrop indeholder mange momenter, der påvirkes af personens ressourcer, både hvad angår det mentale, muskelstyrke, balance i den siddende stilling

Læs mere

Gul/blå ara. Beskrivelse:

Gul/blå ara. Beskrivelse: Gul/blå ara Den gul/blå ara er en af de største papegøjearter udover hyacint araen, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

Rødhætte. Sød, blød og charmerende Strikket i uld og filtet i maskinen

Rødhætte. Sød, blød og charmerende Strikket i uld og filtet i maskinen Rødhætte Fritidsgarn et nøgle i hver farve: Hudfarve, sort, brun, lys rød, mørk rød Strømpepinde 5 mm Strikket oppefra og ned. Altså: Hoved, hals, krop og ben Derefter arme og andet tilbehør Sød, blød

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

DESIGN DIT EGET CD-COVER!

DESIGN DIT EGET CD-COVER! ELEV DESIGN DIT EGET CD-COVER! Emil de Waal + Spejderrobot Det er ikke kun i selve musikken, at Emil de Waal + Spejderrobot kan lide at improvisere - det er nærmest et livsprincip! Så da deres første plade

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING OPGAVE At lave en sammenkopieret naturplakat med ud fra fast billedgalleri. ENESTÅENDE OVERVEJELSER - Hvilke stikord skal min plakat inspireres af? - Skal det være abstract og

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe

Forhistorie. Forbillede for mit projekt. HSB personvogne med 8 vinduer. 1 Die Fahrzeuge der Harzer Schmalspurbahnen in Farbe Forhistorie Jeg har altid haft en kærlighed for de store tog, dem man kan tage og føle på, og som ikke bliver væk imellem fingrene på en. Jeg har haft med spor G at gøre siden 1988, og har altid gået og

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Læringsmål. Forarbejdet

Læringsmål. Forarbejdet 4.- 6. årgang 6-8 lektioner Læringsmål Maleri og collage: Eleven kan fremstille billeder i flere lag og har viden om lagdelt billedopbygning. Eleven kan fremstille en collage med en rumlig dimension og

Læs mere

Den pythagoræiske læresætning

Den pythagoræiske læresætning Den pythagoræiske læresætning 1. Udfyld skemaet herunder dvs. find den manglende hypotenuse ved a 2 + b 2 = c 2 : 1 20 21 2 12 35 3 28 45 4 56 33 5 119 120 6 168 95 7 52 165 8 207 224 9 315 572 10 627

Læs mere

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer I samarbejde med Aalborg Kommune har to studerende ved Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, Helga Baldvinsdóttir og Tine Brandstrup, lavet julepynt der

Læs mere

SJOV MED MÆLKEKARTONER 2

SJOV MED MÆLKEKARTONER 2 Agnes Ingersen SJOV MED MÆLKEKARTONER 2 Gratis prøveversion En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjov Med Mælkekartoner 2 Copyright: 2006 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Hæklet Abe. En hyldest til Kay Bojesens træabe. Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk

Hæklet Abe. En hyldest til Kay Bojesens træabe. Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk Hæklet Abe En hyldest til Kay Bojesens træabe Hækleopskrift af Lærke Drescher www.kreaposen.blogspot.dk Det Formelle Opskriften er kun til privat brug. Den må altså ikke deles eller sælges videre og man

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side Af Emilie Sakitha Johansen Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side http://www.li.ru/interface/pda/?jid=3900865&pid=314227782&redirected=1&page=0&backurl=/users/390

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Samlevejledning Møbel - Høj

Samlevejledning Møbel - Høj TTICCO Samlevejledning Møbel - Høj Fritstående & indbygget Kommode, reol & skab Solo, duo & trio Godt i gang Husk Beskyt underlag og møbel? Værktøj? + = www.atticco.dk Tlf.: +45 23 29 79 47 Værktøj du

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har seks lameller. Generelt indtryk Jeg har tidligere anmeldt mit Helios 44M-2 samt mit 44M-4. Dette er altså tredje gang, at jeg ser nærmere på det samme objektiv. For det er jo ikke det samme objketiv, der er sket forandringer

Læs mere

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi

Steen Dorumlu Christensen. Noget i Klemme. Børnekrimi Steen Dorumlu Christensen Noget i Klemme Børnekrimi Kapitel 1 onsdag aften BUMP! Klemme er alene hjemme. Med husets egne lyde og sms erne fra mor. Hej Klemme-mus. Mødet er snart slut. Jeg skriver når vi

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Du har med andre ord lavet en amigurumi en kærlig bamse med et sjovt udtryk og et trygt kram!

Du har med andre ord lavet en amigurumi en kærlig bamse med et sjovt udtryk og et trygt kram! Hæklet Sutteklud Dette skulle gerne være en opskrift for dig der har mod på at hækle, men måske ikke helt har haft modet endnu. Opskriften vil blive skrevet som en almindelig hækleopskrift, og nedenfor

Læs mere

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK MATERIALER OG UDTRYK Materialer Hæklenål: 4,5 mm Synål Saks Vat til fyld Forkortelser omg.: omgang lm: luftmaske fm: fastmaske 2i1 fm: 2 fastmasker i næste maske Garn:

Læs mere