Montage supplement - Spæncom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage supplement - Spæncom"

Transkript

1

2 Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement, mens den for elementer, der ikke er behandlet i branchevejledningen udgør den fuldstændige montagevejledning. Indholdsfortegnelse 1. Generelt Reparation af mindre skader A-fundamenter Søjler Bjælker Vægge (VE) og Facader (FE) Spanmax Xtrumax TT plader TTS-trækassetter, TTS-stålplader eller tætmonteret TTS er TTS/Vaffel tag TTS/Vaffel lyd Spancrete vægge og facader Tribuneelementer til Stadions Sidst opdateret 09/ Side 2 af 42

3 1. Generelt Elementdata De enkelte elementer er mærket med et produktionsnummer. Dette nummer fremgår af mærkeseddel på elementet. Tillige kan følgende oplysninger findes på mærkeseddel: Producent, type, element nr., vægt, længde, støbedato. Sidst opdateret 09/ Side 3 af 42

4 Hvor findes de nødvendige informationer? A B C D E F G H I J K Løfte- og anhugningssteder: Fremgår af produktionstegning Løft type og kapacitet: Fremgår af produktionstegning Montagegrej: Fremgår af Branchevejledningen Krav til understøtning under transport mv.: Fremgår af elementtegning, Branche vejledningen og denne vejledning Krav til særlige understøtninger: Fremgår af Branchevejledningen Krav til midlertidige rækværker: Fremgår af Branchevejledningen Forholdsregler i forb. med vejrlig: Ved stormvarsel skal der i frie hjørner monteres ekstra afstivninger iht. Betonelement-Foreningens anvisninger - Se Krav til oplagring: Ansvar og risiko for elementerne overgår til montøren ved friløft fra elementbilen. Hvis montøren planlægger midlertidig oplagring på byggepladsen, skal oplagringsmetoden aftales særskilt med leverandøren Særlige uddannelseskrav: Det forudsættes, at montageentreprenøren har de nødvendige kompetencer og at montørerne er fuldt fortrolige med indholdet i Branchevejledning om montage af betonelementer samt leverandørens anvisninger Brug af personlige værnemidler: Betonelementer udgør ingen sundhedsrisiko. Krav om hjelm, sikkerhedssko og andet, skal søges i Branchevejledningen og AT-anvisninger Krav til midlertidige afstivninger: I II Elementerne afstives mod vindlast og evt. montage betingede påvirkninger. Slanke bjælker transporteres normalt to og to. Ved anhugning og montage af den første bjælke på læsset, skal montageentreprenøren sikre den tilbageværende bjælke mod væltning. III Kapaciteten af afstivningsinserts fremgår af nedenstående tabel, der også angiver minimum bolte kvalitet. Boltdimension Kapacitet af insert Boltkvalitet Anbefalet tilspændingsmoment Tilsv. træk i insert IV V M16 M20 M24 16 KN 24 KN 35 KN 8,8 6,8 6,8 30 Nm 55 Nm 100 Nm I øvrigt henvises til Dansk Byggeri, cirkulært 426/ og Betonelementforeningens hjemmeside, Tilspænding af bolte se 10 kn 14 kn 21 kn Såfremt optimering er ønskelig er der på Betonelementforeningens hjemmeside angivet den nødvendige afstivningskraft afhængig af eksponering Se Anvisning for afstivning på Elementer, der kræver særlige foranstaltninger Elementer der kræver særlige foranstaltninger (speciel opklodsning, understøtning eller astivning) under håndtering og/ eller montage er i denne vejledning beskrevet under [NB] Sidst opdateret 09/ Side 4 af 42

5 fulgt af 1.1, 1.2,..2.1, etc. På nummerplaner er aktuelle [NB] markeringer angivet på de enkelte elementer eller for et beskrevet område. Sidst opdateret 09/ Side 5 af 42

6 2. Reparation af mindre skader Mindre skader i betonelementer udbedres bedst med en mørtel bestående af cement og strandsand i forholdet 1:2. En god vedhæftning opnås ved anvendelse af og tilsætning af en egnet betonklæber. Den bedste farvetilpasning til almindelig grå beton opnås normalt ved at blande en del hvid og 2 dele grå cement. Før reparationen renses betonen, skåret vandes til overfladen er let sugende, og svummes med betonklæber tilsat lidt vand, eller evt. cementvælling tilsat betonklæber. Pas på, at der ikke svummes uden for skåret. Sidst opdateret 09/ Side 6 af 42

7 3. A-fundamenter Generelt Spæncom leverer normalt A-fundamenter på lastbil med kran, der kan sætte fundamenterne på deres blivende plads. Det forudsættes, at fast kørevej er ført frem, således at kranens udlæg ikke overstiger 5 m, dog undtaget AF 24/45 der leveres på ladvogn. Spæncom udlåner montage åg. AF 24/24 har samme bæreevne på begge leder, mens AF24/45, AF24/36, AF 12/15 og AF 18/24 skal orienteres som angivet i projektet. Funderingsdybde med hensyn til frostsikkerhed og bæreevne og evt. forholdsregler for isolering og forstærkning, skal fremgå af projektet. Udgravning Udføres i de til projektet viste funderingsdybder. Større sten, stubbe o.l. i udgravningen fjernes. Evt. ansamling af vand skal fjernes - f.eks. ved pumpegrube i det ene hjørne af udgravningen. Er der risiko for frost, må der dækkes med isoleringsmåtter, så opfrysning mellem arbejdsoperationerne undgås. Fundering må ikke ske på frossen jord. Afretning I udgravningen foretages først en afretning bestående af et lag frostsikkert friktionsmateriale (stabilgrus) eller evt. - hvis det er angivet i projektet - et lag beton. Laget komprimeres omhyggeligt (standard proctor > 97) og afrettes med overside 40 mm under fundamentsunderkant med følgende tolerancer: Højdetolerance plus/minus 30 mm Planhed plus/minus 15 mm pr. m Udjævning Derefter udføres en finregulering med sand, der komprimeres omhyggeligt (standard proctor > 97) og strøes med et tyndt lag løs sand. Højdetolerance plus/minus 20 mm Planhed plus/minus 10 mm pr. m Hældning max. 10 mm pr. m Afmærkning A-fundamenterne er forsynet med midtermærker på alle fire sider. Afmærkningen, der bør ske ud fra systemlinierne for at undgå fejlophobning, kan på en enkel måde ske ved i det forberedte underlag at fastgøre et brædt, der markerer den ene kant af fundamentet, og forsyne det med et mærke ud for fundamentets midtpunkt. En anden metode kan være at nedramme et rundjern ud for A-fundamentets midtmærker i to på hinanden vinkelrette sider. Afretning og afmærkning skal være klar senest dagen før montage af fundamenterne. Sidst opdateret 09/ Side 7 af 42

8 Anhugning og løft Fundamentet anhugges med en speciel tang, der hører til kranen på lastbilen, der leverer fundamenterne. Ved AF24/45 og AF 24/36 udlånes montageåg. Ved løft skal anhugger være fri af fundamentet, og han skal sørge for, at ingen kommer i farlig nærhed af fundamentet under montagen. Efterfyldning Efterfyldningen af udgravningen med frostsikkert materiale bør ske før søjlemontage påbegyndes. Efterfyldningen skal ske med forsigtighed, så fundamentet ikke forskubbes eller skades af maskine, jord eller sten. Sidst opdateret 09/ Side 8 af 42

9 4. Søjler Mellemlager Ved evt. mellemlager skal underlaget være fast og plant. Understøtninger ved vandret lagring anbringes mellem søjleende og løftehul, og ved stabling på mellemlager lodret over hinanden. For at undgå, at stablen vælter, anbringes søjlerne ved stabling med mindst 2 søjler i hvert lag med gennemgående strøer mellem lagene. Afstivning af runde søjler Runde søjler kan ikke leveres med indstøbte inserts til afstivning. Søjler skal under montagen afstives af skråstivere fastholdt til enten iboret anker eller et til spændbånd. Sidst opdateret 09/ Side 9 af 42

10 5. Bjælker Mellemlager Ved evt. mellemlager skal underlaget være fast og plant. Understøtningerne skal ligge under løftebøjlerne eller højst 0,5 m fra bjælkeenderne. Bjælkerne må om fornødent afstives, så de ikke kan vælte. Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret over hinanden, der bør være mindst 2 bjælker i hvert lag, og alle strøer være gennemgående. Elementer der kræver særlige foranstaltninger NB1.1. Ved meget lange og høje SIB bjælker kan det være nødvendigt at indstøbe 4 løftebøjler for at undgå overbelastning af bøjlerne og/eller kæntring af bjælken under løft, fordi bjælkens tyngdepunkt ligger højere end løftebøjler i bjælkens ender. Det må sikres, at lasten fordeles ligeligt på alle 4 løft, f.eks. ved, at løftestropperne går over en enkeltskivet blok, som vist på vedstående skitse. Bjælken vil være mærket med NB 1.1 på Spæncoms nummerplan. Ved KB, KBE, LB og LBE bjælker kan der ved høje bjælker i montagesituationen være risiko for, at bjælken kæntrer, hvis den belastes ensidigt under montagen. Bjælker, hvor der på grund af denne risiko, skal træffes særlige foranstaltninger under montagen, er mærket på Spæncoms nummerplan med NB 1.2 eller NB 1.3. NB1.2. Ved KB og LB bjælker kan excentrisk belastning undgås ved at montere sideløbende på begge bjælkens konsoller. Kan sideløbende montage ikke lade sig gøre, må midlertidige understøtninger anbringes under de elementer, der monteres først på bjælken, som angivet under NB 1.3. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.2. Sidst opdateret 09/ Side 10 af 42

11 NB1.3. Ved KBE og LBE bjælker kan kæntring og/eller vridning hindres ved at understøtte hvert enkelt element, der monteres på bjælken, med en elementstøtte, som vist på hosstående skitse. Elementstøtten skal have aflastningsplade foroven mod elementet, den skal være forsvarligt understøttet på terræn, og den spændes hårdt an til aflastning af bjælken. Den skal kunne bære den halve elementvægt plus den bevægelige last, som elementet kan blive udsat for under montagen. Elementstøtten skal ved huldæk anbringes midt under elementet umiddelbart uden for lejet. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.3. NB1.4. Ved lange KB, KBE, LB og LBE bjælker kan bjælkerne ved eensidig montage blive udsat for uheldige vridningsspændinger i montagesituationen. Den uheldige belastning af bjælken kan undgås ved anvendelse af en af de under NB 1.2 eller NB 1.3 angivne metoder, eller bjælken kan understøttes i tredjedelspunkterne som vist på hosstående skitse. Bjælkens bund skal være understøttet i hele bredden. Hver understøtning skal kunne optage mindst halvdelen af den samlede belastning på bjælken i montage-situationen. Understøtningen skal stå på fast, bæredygtig bund, og have en stivhed, så den samlede sætning ikke overstiger 1/3000 af bjælkelængden. Understøtningen skal kunne reguleres i højden, f.eks. ved hjælp af skruespindler, så anslag mod bjælken kan sikres. Bjælken vil på Spæncoms nummerplan være mærket NB 1.4. Sidst opdateret 09/ Side 11 af 42

12 Generel note: De midlertidige afstivninger må ikke fjernes, før alle samlinger og sammenstøbninger er etableret, og har opnået fornøden styrke. Ved KB/LB og navnlig KBE /LBE bjælker, der hviler på bløde mellemlejer - Neopren etc. - eller hvor lejet er smallere end bjælkens bundbredde, vil risikoen for kæntring øges betydeligt. Som nævnt ovenfor skal disse bjælker være sikret mod væltning. Her kan evt. anvendes den under NB 1.4 nævnte midlertidige understøtning. Sidst opdateret 09/ Side 12 af 42

13 6. Vægge (VE) og Facader (FE) Anhugning af plader med store asymmetriske udsparinger Aflæsning skal ske symmetrisk for at begrænse skæv belastning på transportvognen. Er der indstøbt inserts til midlertidig rækværk i elementet, bør rækværksholdere monteres, medens elementet endnu står på vognen, hvis muligt. Anhugning kan ske fra stige. Skal elementet monteres højere end bygningens stueetage, påsættes styrereb. Ved evt. mellemlager bør elementerne oplagres med den lange side vandret. Elementerne skal understøttes på vandret og fast terræn, og afstives forsvarligt, så de ikke kan vælte - evt. sættes i reol eller Abuk (symmetrisk lagring og fjernelse igen). Før løft skal anhugger være fri af elementet, og han skal sørge for, at ingen kommer i farlig nærhed af elementet under aflæsning, vending, transport og montage. Elementet monteres på plads - som angivet på Spæncoms nummerplan - efter afstropning af evt. hjælpestrop til vending. Kranen holder elementet trukket an, indtil det er rettet ind, og midlertidige afstivninger er anbragt. Spæncoms facade- og vægelementer er normalt ikke forsynede med indstøbninger i bunden for fastholdelse forneden. Understøtning/stopning skal derfor ske med ekspanderende mørtel og udføres meget omhyggeligt. Eventuelt kan ekspanderende mørtel i en passende konsistens udlægges med overhøjde på elementets plads før montagen, hvorved sikres fuld understøbning. Umiddelbart efter elementets montage bortskrabes overflødig mørtel. Ved facadeelementer med isolering må kun den bærende plade (normalt bagpladen) understøbes/- stoppes, mens uisolerede vægelementer understøbes/-stoppes i hele tykkelsen. Sidst opdateret 09/ Side 13 af 42

14 Vigtige forholdsregler ved skæring af facader. Følgende forholdsregler gælder for blødstøbte facader Når der påtænkes at skære udsparinger i disse elementer, f.eks. til vinduer, døre, ventilation og lignende, skal Spæncom altid kontaktes for at tilsikre, at hængejern og andre vitale dele, som holder elementets forplade på plads, ikke overskæres eller beskadiges. Konsekvensen kan i værste fald være nedstyrtning af forpladen. Øvrig forbindelse mellem bagplade og forplade består af ø4 rustfri bindere. Disse er anbragt cirka pr. 0,6 m2 og er udelukkende beregnet til at optage vind last. De kan ikke holde en fritskåret forplade sammen med bagpladen. Derfor er der alvorlig risiko for, at pågældende udsparingsdel falder ud under skærearbejdet, til stor sikkerhedsmæssig risiko for den person, der udfører dette arbejde. Derfor skal forplade og bagplade altid spændes sammen med et passende antal gennemgående bolte, inden skærearbejdet opstartes. Generelt skal alt skærearbejde i beton være omhyggeligt planlagt, således at fritskårne dele kommer ned på en kontrolleret facon, evt. skæres der ud i mindre og håndterbare stykker. Sidst opdateret 09/ Side 14 af 42

15 7. Spanmax Vederlag Spanmax plader: Det må sikres, at pladernes vederlag følger projektets angivelser og minimumsdybden skal mindst være 55 mm. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på spidsen. Det må sikres at den også er understøttet ved den anden side af pladen, ved ilægning af pladeklip. Samling Efter oplægning og evt. opretning armeres dækkets fuger etc. som angivet i projektet, og udstøbning foretages i henhold til projektet. Boring af huller I Spanmax plader skal det foregå med diamantbor. I Spanmax plader kan der bores huller op til ø100 mm uden at beskadige pladens forspændte armering, når de omhyggeligt placeres centralt over kanalerne. I Spancrete elementer kan der ligeledes bores i kanalerne der dog har varierende bredde og placering afhængig af pladetype, hvilket fremgår af elementtegningen. Kontroller, at borevandet drænes ud af kanalerne. Større huller må ikke udføres uden godkendelse fra rådgivende ingeniør eller Spæncom. Trykluftværktøj må ikke anvendes. Til ophæng af installationer af beskeden vægt, kan der overalt i undersiden med almindeligt værktøj ibores ekspansionsbøsninger op til 6 mm diameter og 25 mm længde. Det anbefales umiddelbart efter montagen, at bore afvandingshuller af hensyn til risikoen for vandophobning/frostsprængning i elementerne. Belastning Undgå overbelastning af monterede dækelementer, vær herunder opmærksom på, at huldækplader med større udsparinger ikke har fuld bæreevne før udstøbning med nabopladerne og evt. støbning af udsparingen er udført. Understøtninger, eller afspærringer Understøtning som er beskrevet under særlige foranstaltninger, skal være dimensioneret for den last, der kan forekomme på pladerne i montagesituationen, og det må om fornødent sikres, at disse understøtninger ikke kan synke ned i underlaget. Understøtningerne og afspærringerne må ikke fjernes, før endelig samling og sammenstøbning af dækket har fundet sted, og sammenstøbningen har opnået fornøden styrke. Sidst opdateret 09/ Side 15 af 42

16 Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Spanmax plader, der kræver særlige foranstaltninger på byggepladsen Disse foranstaltninger er angivet på Spæncoms nummerplan med følgende angivelser: NB2.1. Anhugning, løft og montage af tunge elem. (ved elementvægt > 8000 kg). Tunge elementer er forsynet med 4 sæt løftebøjler. Den indbyrdes afstand mellem de 2 løftebøjler i et sæt er 600 mm. Der skal anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle kæder. Der skal anvendes 5 udligningstrekanter. Sidst opdateret 09/ Side 16 af 42

17 NB2.2. Spanmax hvor vederlag ikke er tilstrækkeligt p.g.a. stor udsparing. Elementet kan evt. vippe, hvis det i montagesituationen belastes, f.eks. med personlast, på det ikke understøttede hjørne. Pladen må ved montagen understøttes med en elementstøtte under dette hjørne. Vær opmærksom på at der anvendes speciel løftegrej hvis løft ikke er placeret overfor hinanden. NB2.3. Spanmax plader med udkraget ende. Her kan der, på grund af den tungere massive udkragede del, være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede ende må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. Sidst opdateret 09/ Side 17 af 42

18 NB2.4. Spanmax plader med udkraget sideplade. Her kan der, på grund af den tungere massive sideplade, være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede sideplade må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.5. Spanmax plader, der foruden understøtning under enderne også er understøttet langs de sider, der er markeret som vederlag på Spæncoms nummerplan. Alle de forudsatte vederlag skal være etableret før montage. De effektive vederlagsdybder skal være i overensstemmelse med projektet. På grund af elementets pilhøjde må vederlagene evt. justeres med pladeklip. Ved justeringen tages hensyn til evt. anden pilhøjde på nabopladen. NB2.6. Spanmax plader med en større udsparing, så pladen ikke har fuld bæreevne før sammenstøbning. Pladen må enten understøttes med elementstøtter på begge sider af udsparingen eller afspærres, så færdsel og oplagring på den er forhindret. NB2.7. Spanmax plader med vederlag på stål. Det skal sikres at kanalpropperne er skubbet ind sådan at de yderste 300 mm af kanalerne udstøbes. Sidst opdateret 09/ Side 18 af 42

19 8. Xtrumax Vederlag Ved montage af Xtrumax plader må det sikres, at pladernes vederlag følger projektets angivelser og minimumsdybden skal mindst være 55 mm. For Xtrumax, er dette markeret med en streg på elementets bund. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på spidsen. Det må sikres, at den også er understøttet ved den anden side af pladen, ved ilægning af pladeklip. Samling Efter oplægning og evt. opretning armeres dækkets fuger etc. som angivet i projektet, og udstøbning foretages i henhold til projektet. (Vær speciel opmærksom på, når projektet kræver vederlag til Xtrumax underløbet). Boring af huller I Xtrumax plader skal det foregå med diamantbor. I Xtrumax plader kan der bores huller fra op til ø100 mm i EX 18 til ø200 mm i EX uden at beskadige pladens forspændte armering, når de omhyggeligt placeres centralt over kanalerne. Kanalerne har varierende bredde og placering afhængig af pladetype, hvilket fremgår af elementtegningen. Kontroller, at borevandet drænes ud af kanalerne. Større huller må ikke udføres uden godkendelse fra rådgivende ingeniør eller Spæncom. Trykluftværktøj må ikke anvendes. Til ophæng af installationer af beskeden vægt, kan der overalt i undersiden med almindeligt værktøj ibores ekspansionsbøsninger op til 6 mm diameter og 25 mm længde. Det anbefales umiddelbart efter montagen, at bore afvandingshuller af hensyn til risikoen for vandophobning/frostsprængning i elementerne. Belastning Undgå overbelastning af monterede dækelementer, vær herunder opmærksom på, at huldækplader med større udsparinger ikke har fuld bæreevne før udstøbning med nabopladerne og evt. støbning af udsparingen er udført. Understøtninger, eller afspærringer Understøtning, som er beskrevet under særlige foranstaltninger, skal være dimensioneret for den last, der kan forekomme på pladerne i montagesituationen, og det må om fornødent sikres, at disse understøtninger ikke kan synke ned i underlaget. Understøtningerne og afspærringerne må ikke fjernes, før endelig samling og sammenstøbning af dækket har fundet sted, og sammenstøbningen har opnået fornøden styrke. Sidst opdateret 09/ Side 19 af 42

20 Anhugning, løft og montage Løfteanker kan, af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret, så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Løft med klemåg Placeringen af ågets klemmer skal ske i henhold til skitse. Elementer der er forsynet med løfteankre må ikke løftes med klemåg. Åget skal altid være forsynet med sikringskæder eller anden form for sikring, som med sikkerhed kan opfange byrden i tilfælde af fejlbetjening af åget (rundsling, løftebånd og Sidst opdateret 09/ Side 20 af 42

21 surringer må ikke anvendes). Ved brug af åg med sikkerhedskæde, løftes elementet ca. 10 cm, hvorefter sikkerhedskæden fanges, uden at hånden rækkes ind under elementet - brug bådshage eller lignende. Elementer til løft med åg er fra fabrikken forsynet med markering af løfteposition. Markeringen. en lodret blå streg- viser placering af midten af klemmen. Xtrumax plader, der kræver særlige foranstaltninger på byggepladsen Disse foranstaltninger er angivet på Spæncoms nummerplan med følgende angivelser: NB2.2. Xtrumax hvor vederlag ikke er tilstrækkeligt pga. stor udsparing. Elementet kan evt. vippe, hvis det i montagesituationen belastes, f.eks. med personlast, på det ikke understøttede hjørne. Pladen må ved montagen understøttes med en elementstøtte under dette hjørne. Vær opmærksom på, at der anvendes specielt løftegrej, hvis løft ikke er placeret overfor hinanden. Sidst opdateret 09/ Side 21 af 42

22 NB2.3. Xtrumax plader med udkraget ende. Her kan der være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede ende må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.4. Xtrumax plader med udkraget sideplade. Her kan der være risiko for, at pladen tipper. Den udkragede sideplade må ved montagen understøttes med 2 elementstøtter. NB2.5. Xtrumax plader, der foruden understøtning under enderne også er understøttet langs de sider, der er markeret som vederlag på Spæncoms nummerplan. Alle de forudsatte vederlag skal være etableret før montage. De effektive vederlagsdybder skal være i overensstemmelse med projektet. På grund af elementets pilhøjde må vederlagene evt. justeres med pladeklip. Ved justeringen tages hensyn til evt. anden pilhøjde på nabopladen. NB2.6. Xtrumax plader med en større udsparing, så pladen ikke har fuld bæreevne før sammenstøbning. Pladen må enten understøttes med elementstøtter på begge sider af udsparingen eller afspærres, så færdsel og oplagring på den er forhindret. Sidst opdateret 09/ Side 22 af 42

23 NB2.7. Xtrumax plader med vederlag på stål. Det skal sikres at kanalpropperne er skubbet ind sådan at de yderste 300 mm af kanalerne udstøbes. Sidst opdateret 09/ Side 23 af 42

24 9. TT plader Vederlag Vederlagsudformningen er normalt fastlagt i projektet, og anvisningerne heri skal nøje følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med pladeklip således at TT pladerne ikke vrider. Ved brug af løse stålplader bør disse placeres, så kanttryk på de yderste 20 mm af vederlaget undgås. Såfremt TT pladen ved montage ikke lander på alle 4 vederlag, må vederlagenes højde efterjusteres med pladeklip. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på den ene ribbe. Det må sikres, at den også er understøttet på den anden ribbe, ved ilægning af pladeklip. Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Halve TT plader, der kun har én ribbe og to løftebøjler, må understøttes under pladen, så elementet ikke kan vælte, både ved evt. mellemlager og ved montagen, indtil endelige stabilitet er etableret. Ved tunge TT elementer kan det være nødvendigt med 8 løftebøjler i elementet. Det skal sikres, at der er lige stort træk i alle 8 løftebøjler, f.eks. ved at løftestropper går over en enkeltskivet blok. Disse elementer markeres med NB 1.1 Sidst opdateret 09/ Side 24 af 42

25 Samling Efter oplægning sammensvejses pladerne ved hjælp af de indstøbte fugelåse via et løst firkantjern 20x20x100 mm (dog 10*30*60 mm ved montagesamlinger, der ikke skal tage skivekræfter), der tillader mindre pilhøjdeforskelle og montageunøjagtigheder. Kravene til svejsningerne afhænger af projektet. Især ved konstruktioner uden overbeton, skal man være opmærksom på, at der kan være skærpede krav. Generelt gælder, at der bør svejses med tynde elektroder, ikke over 3,25 mm, for at undgå for kraftig opvarmning med risiko for afskalninger af betonen under beslagene. Såfremt pladerne skal forsynes med overbeton, leveres de med korrugeret overflade og udragende netarmering for god forbindelse til overbetonen. Overbetonen skal armeres og udstøbes som angivet i projektet. Normalt skal regnes med ekstra armering over vederlagsbjælker og ved dækkanter - se projektmaterialer. Inden udstøbning skal pladeoverside rengøres grundigt og vandes. Pladesamlingerne skal dækkes med max. 15 cm brede tagpapstrimler e.l., der ikke må ligge tættere end 25 mm fra udragende bøjler i TT ribber, bjælker mm. Armeringen i overbetonen skal placeres som angivet i projektet, og det sikres at minimumsdæklag kan overholdes inden udstøbning. Evt. lodrette støbeskel lægges på tværs af pladerne i femtedelspunkterne i forhold til spændvidden og på langs af pladerne, forskudt i forhold til pladefugerne med armeringen gående igennem støbeskellet. Ved udstøbning i vinterperioden må gældende vinter-foranstaltninger følges. Belastning På TT plader uden overbeton bør materialelagre etc. lægges på pladen mellem elementets ribber med evt. understøtninger over ribberne. Undgå overbelastning af monterede elementer. Sidst opdateret 09/ Side 25 af 42

26 10. TTS-trækassetter, TTS-stålplader eller tætmonteret TTS er Placering og underlag Vederlagsudformningen er normalt fastlagt i projektet, hvis anvisninger nøje skal følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med pladeklip, således at TTS pladerne ikke vrider. Pladeklip skal anbringes, så belastning af vederlagets yderste 20 mm undgås. Under montagen kan evt. mindre pilhøjdeforskelle i elementerne udlignes ved højdejustering af vederlagene med pladeklip. Såfremt TTS pladen ved montage ikke lander på alle 4 vederlag, må vederlagenes højde efterjusteres med pladeklip. Skråt afskåret ende eller ende med større udsparing Vil på grund af pladens pilhøjde komme til at hvile på den ene ribbe. Det må sikres, at den også er understøttet på den anden ribbe, ved ilægning af pladeklip. Anhugning, løft og montage Løftebøjler kan af hensyn til skråt afskårne ender eller udsparinger, være placeret så de ikke sidder overfor hinanden i begge sider. Her skal der anvendes løftekæder, hvis længde afpasses ved hjælp af afkorterkroge, så pladen hænger vandret, og last er ligeligt fordelt på alle 4 kæder. Der skal anvendes udligningstrekant. Halve TTS plader, der kun har een ribbe, må såvel på mellemlager som ved montage have understøtninger under elementets plade på begge sider af ribben i begge ender, så elementet ikke vælter. Samling af TTS-trækassetter eller TTS-stålplader. Afstand mellem TTS-plader samt krav til samlinger, fremgår af projektmaterialet. Skudmontage Ved skudmontage af stålplader i TTS-flig, kan vejledningen rekvireres hos Spæncom eller på Spæncoms hjemmeside. Opretning og samling af tætmonterede TTS Udjævning af evt. pilhøjdeforskelle i de monterede TTS plader kan ske ved belastning af plader, der ligger for højt, og/eller aflastning af plader, der ligger under niveau - kontakt om fornødent Spæncom. Efter oplægning sammensvejses pladerne ved hjælp af de indstøbte fugelåse via et firkantjern 20x20x100 mm. Kravene til svejsningen fremgår af projektmaterialet. Der bør svejses med tynde elektroder - ikke over 3,25 mm - for at undgå for kraftig opvarmning med deraf følgende afskalninger under fugelåsene. Belastning Undgå overbelastning af monterede plader. Læg materialelagre etc. på pladen mellem elementets ribber med evt. understøtninger over ribberne. Sidst opdateret 09/ Side 26 af 42

27 Sidst opdateret 09/ Side 27 af 42

28 11. TTS/Vaffel tag Placering og underlag Vederlagsudformningen for TTS pladerne er normalt fastlagt i projektet, hvis anvisninger nøje skal følges. Evt. højdeforskelle i vederlagene udjævnes med jernpladeklip, således at TTS pladerne ikke vrider. Såfremt pladen ved montage ikke lægger an i alle 4 hjørner, må lejernes højde efterjusteres med pladeklip. Jernpladerne skal anbringes, så belastning af vederlagets yderste 20 mm undgås. Afstanden mellem monterede TTS plader kontrolleres med stokmål. Målet mellem pladekanterne skal ligge mellem 2400 og 2420 mm. Efter montage af TTS pladerne opmærkes placeringen af de enkelte vaffelplader, og det kontrolleres, at de i TTS pladen indstøbte svejseplader for vaffelpladen er korrekt placeret. Evt. højdeforskelle i underlagspladerne for vaffelpladen udlignes med jernpladeklip, så alle vaffelpladens beslag har anlæg. Om fornødent må lejernes højde efterjusteres med pladeklip ved montagen. Vaffelpladen må ikke trædes ned til anlæg, da dette vil medføre risiko for revner i vaffelpladen. Vaffelpladernes lejebeslag skal ligge mindst 35 mm ind på TTS pladens svejsebeslag. Anhugning, løft og montage Vaffelpladerne leveres normalt stablet på stålrammer med mellemlæg af neoprenplader, så de ikke glider på hinanden. Rammerne anhugges i stålrammens løfteøjer. Der skal anvendes et løfteåg eller en løfteramme, så løftestropperne er fri af vaflerne. De 4 løftestropper skal være lige lange, så stålrammen hænger vandret med lasten ligeligt fordelt i alle stropper. Stålrammen med vaffelpladerne kan enten aflæsses på terræn - fast og plant - eller sættes på monterede TTS plader. I sidstnævnte tilfælde skal sikres, at TTS pladerne ikke overbelastes, og understøtning skal ske over TTS pladens ribber. Det skal ved passende underlag sikres, at en stak vaffelplader ikke kommer til at hvile på allerede monterede vaffelplader, der kan ligge med oversiden over TTS pladens overside. Anhugning af den enkelte vaffelplade skal ske i de 4 hjørnebeslag. De fire stropper skal være lige lange, så pladen hænger vandret med vægten ligeligt fordelt i stropperne. Materialeoplagring Materialeoplagring etc. må ikke ske på vaffelpladerne. Oplagring skal ske på TTS pladerne mellem ribberne eller med understøtninger over ribberne, og TTS pladen må ikke overbelastes. Ovenlys skal bæres af særlige rammer, idet vaffelpladerne ikke er dimensionerede for last fra ovenlys. TTS pladerne skal ved evt. mellemlager lagres på vandret og fast terræn og understøttes under løftebøjlerne eller max 0,5 m fra pladeenderne på en sådan måde, at de ikke vrider. Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret over hinanden. Sidst opdateret 09/ Side 28 af 42

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2010 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Ribevej 45 6650 Brørup 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2010 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s

Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange. Leveret af PL Beton a/s Leverandørbrugsanvisning for: Vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.2 Juni 2008 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger...side 3

Læs mere

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen

Drejebog Elementmontage. Logistik & Produktionsvejledning. 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Drejebog Elementmontage Logistik & Produktionsvejledning 23.04.2015 Mikael D. Lauridsen Indholdsfortegnelse Drejebog Elementmontage 1 Logistik 3 Byggeplads 3 Procesopstartsmøde 4 Sikkerhed 4 Montage 5

Læs mere

Leverandør brugsanvisning

Leverandør brugsanvisning Leverandør brugsanvisning Vægge Bjælker Søjler Huldæk Ribbedæk Ribbetagplader Ver: 11.07.2012 1/20 1 Indhold 2 Forord... 4 3 Elementdata... 4 4 Referencetabel til AT-Anvisning 2.4.0.1... 5 5 Vægge... 6

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009

LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009 LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2009 VÆGGE FACADER DÆK EXPAN Skomagervej 11 C 7100 Vejle 7637 7000 www.expan.dk www.expanvilla.dk Side 1 af 10 EXPAN Leverandørbrugsanvisning 2009 Gyldighedsområde Leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING

Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Oprettet den 01.01.2013 Udg. 1 MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning Montage kræver omhu Levering Modtagekontrol Byggepladsen Montagetolerancer Vejrligsforanstaltninger Gandrup Elements vintertilbudsliste

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning 2013. Altaner Badekabiner Bjælker Dæk Facader Fundamenter Skaktelementer Søjler Tagplader Trapper Tribuneelementer Vægge

Leverandørbrugsanvisning 2013. Altaner Badekabiner Bjælker Dæk Facader Fundamenter Skaktelementer Søjler Tagplader Trapper Tribuneelementer Vægge Leverandørbrugsanvisning 2013 Altaner Badekabiner Bjælker Dæk Facader Fundamenter Skaktelementer Søjler Tagplader Trapper Tribuneelementer Vægge Forord Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning for:

Leverandørbrugsanvisning for: Leverandørbrugsanvisning for: Trapper og reposer Leveret af PL Beton a/s 1 Version 1.1 oktober 2003 Leverandørbrugsanvisning Indhold: Tidligere anvisninger... side 3 Lovgrundlaget... side 3 Brugsanvisning...

Læs mere

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht.

Montagevejledning. 07.01.2016 Side 1 af 8. Mørupvej 15 DK-7400 Herning Tlf.: +45 60 12 88 60 E-mail: sht@sht.dk Hjemmeside: www.sht. Montagevejledning Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 2. Ansvarsfordeling. 3. Generelle anvisninger. 4. Detailanvisning. 5. Anhugning og løft. 6. Lagring. 7. Transport 8. Aflæsning. 9. Belastning.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

LEVERANDØR BRUGSANVISNING

LEVERANDØR BRUGSANVISNING vi blander viden og beton LEVERANDØR BRUGSANVISNING 2005 FACADER VÆGGE SKAKTELEMENTER DÆK SØJLER BJÆLKER TAGPLADER BADEKABINER Denne Leverandørbrugsanvisning 2005 erstatter den tidligere Brugsanvisning

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G

Jackon. Siroc sokkel. Sokkelelement til fundering af terrændæk. Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi F U N D I N G Jackon Siroc sokkel F U N D ER I N G Sokkelelement til fundering af terrændæk Effektiv isolering Let udførelse Tidsbesparende God økonomi 02-2008 erstatter 09-2007 Siroc sokkel Terrændæk på en enkel måde

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering

Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering Støbeanvisning og vigtige mål ved etablering 1 Skitse set fra oven A: bredden på udsparingen skal være 78,5 cm, dybden skal være 10,5 cm. B: længden på betondækket er afhængig af køretøjets længde, se

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI

GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GSY KOMPOSITBJÆLKE PRODUKTBLAD KONSTRUKTIONSFRIHED TIL KOMPLEKST BYGGERI GIVE STÅLSPÆR A/S GSY BJÆLKEN 1 GSY BJÆLKEN 3 2 TEKNISK DATA 4 2.1 BÆREEVNE 4 2.2 KOMFORTFORHOLD 9 2.3 BRAND......................................

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Montagevejledning. Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader

Montagevejledning. Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader Montagevejledning Fritspændte kompositdæk med forskallings- og armeringsplader Indholdsfortegnelse Fordele ved en forskallings- og armeringsplade i stål... 3 Tekniske data... 3 HODY... 3 AFINO60... 4 AFINO88...

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

BRESPA - spændbetonhuldæk

BRESPA - spændbetonhuldæk BRESPA - spændbetonhuldæk Montagevejledning for BRESPA -spændbetonhuldæk Denne montagevejledning skal nøje overholdes. Vi hæfter ikke for følger opstået pga. manglende kendskab til vejledningen. Montagen

Læs mere

Installing HPM Ankerbolt

Installing HPM Ankerbolt Installing Identifikation af produktet e findes i standardmodeller (16, 20, 24, 30, og 39) svarende til bolte med M-gevinddiameter. Modellen af ankerbolt fremgår af navnet på mærket på produktet og produktets

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI SOKKELELEMENT.  Lette løsninger for et bedre klima! JACKON SOKKELELEMENT Ì EFFEKTIV ISOLERING Ì LET UDFØRELSE Ì TIDSBESPARENDE Ì GOD ØKONOMI 02-2015 (1. revidering 06-2016) www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Terrændæk på en enkel måde Jackon

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING BETONELEMENTER

LEVERANDØRBRUGSANVISNING BETONELEMENTER info@ambercon.dk www.ambercon.dk LEVERANDØRBRUGSANVISNING BETONELEMENTER Februar 2016 Ambercon Juelstrupparken 23 Postboks 159 DK-9530 Støvring Tlf. +45 7021 6060 Fax +45 7021 3031 Øster Løgumvej 1 DK-6230

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Leverandør brugsanvisning

Leverandør brugsanvisning Leverandør brugsanvisning Vægge Bjælker Søjler Huldæk Ribbedæk Ribbetagplader Ver.: 08.02.2016 1/22 1 Indhold 2 Forord... 4 3 Elementdata... 4 4 Referencetabel til AT-Anvisning 2.4.0.1... 5 5 Vægge...

Læs mere

1430.01. Lindab Coverline. Lindab sandwichpaneler Montagevejledning

1430.01. Lindab Coverline. Lindab sandwichpaneler Montagevejledning lindab coverline montagevejledning sandwichpaneler 1430.01 Lindab Coverline Lindab sandwichpaneler Montagevejledning Sandwichpanel montage_1430_01.indd 1 10-05-2012 15:04:58 Håndtering Før montage Modtagelse

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant

Afsnit Akkordprisliste. Vejledende priser. a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne. b. Forenkelt priskurant Afsnit 7 1. Akkordprisliste. Vejledende priser a. Fælles priser i Danmark Sammenskrevne priser efter priskuranterne b. Forenkelt priskurant c. Akkord Budgetmodel Betonarbejde i Danmark. Sammenskrevne priser

Læs mere

SL-DÆK D A T A B L A D

SL-DÆK D A T A B L A D SLDÆK DATABLAD OM SLDÆKKET SLdækket er et forspændt betondæk som normalt kan anvendes til enkeltspændte etageadskillelser i boliger, erhversbyggeri, industribyggeri, Phuse mv. Dækket består af en kombination

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400

Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Tegningsliste, ophæng og installationer. T400 Ophæng - eksempler: D401 Ophæng i ståltrapezplade-lofter (lette ophæng). side 1 D402 Ophæng i SkanDek-bjælker (tunge installationer). side 2 D403 Ophæng med

Læs mere

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik

Montagevejledning. Tripplex Wall Design & Mosaik 1 Montagevejledning Tripplex Wall Design & Mosaik 2 Tripplex Walldesign/Mosaik 40-100mm, kan både monteres med skjulte beslag og oplimet. NB: 20,30mm kan udelukkende monteres oplimet. Opmåling Feltet hvor

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6

Montagevejledning. & u - k l a s s i f i s e r e d e 1 & 2 f l ø j e d e G r i b e k a r m. M x d o o r / s u l d r u p / d a n m a r k 1/6 Sørg for at murhullet har tene kanter, f.eks. gipsen er raspet af for ujævnheder, således hulmålet passer hele vejen rundt. På karmen sidder en etiket med oplysninger om hulmålets størelse. Kontrollerer

Læs mere