Sager til orientering... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sager til orientering... 4"

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 32 Køge kl Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt Pkt. 33. Eventuelt 10

2 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger... 5 Bilag Budget kontroller... 5 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 6 Formandens initialer Sager til debat... 7 Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden) Sager til beslutning... 8 Pkt. 31. Budgetter for Bilag: Budgetter for afdelinger... 8 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. 9 Eventuelt Pkt. 33. Eventuelt 10

3 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Fraværende:

4 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 27. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i andet kvartal svarer stort set til første kvartal, det vil sige at fraflytningsprocenten ser ud til at blive den laveste i 10 år. Der er ingen ledige boliger i øjeblikket. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

5 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 5 Formandens initialer Pkt. 28. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere. Der er i årets første 8 måneder dækning for tab på fraflyttere i afdelingerne i forhold til de henlagte beløb i budgetterne. Bilag Budget kontroller

6 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 6 Pkt. 29 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) Formandens initialer

7 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 7 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 30. Varmecentral i Hastrupparken. (Lukket dagsorden)

8 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 8 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 31. Budgetter for 2015 Baggrund: Hvert år i september skal bestyrelsen godkende afdelingernes budgetter for året efter inden der kan varsles eventuelle husleje reguleringerne. Alle budgetter er vedtaget på beboermøder i afdelingerne. Kolonne1 Kr/m² før Kr/m² nu Lejeregulering Året før Solbakken I ,34% 1,9% Solbakken II ,30% 3,4% Hastrupparken ,34% 2,2% Hastrupvænget ,19% 1,7% Samsøvænget ,67% 2,4% Boskovparken ,86% 3,0% Hastrup Huse ,17% 2,1% Klemens Torp ,90% 1,7% Tornegården ,52% 1,7% Kirsebærhaven ,87% 2,2% Tagboliger ,25% 2,2% Gennemsnit ,19% 2,22% Møllevænget ,71% Ravnsborg Huse ,22% Behandling: Bilag: Budgetter for afdelinger

9 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 Formandens initialer side 9 Pkt. 32. Tornegården og Klemens Torp individuel boligforbedring. Baggrund: På beboermøderne var der stillet forslag om regulering af maksimumsbeløbene for forbedringer i de enkelte lejemål. I Tornegården blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr ,- til kr ,- I Klemems Torp blev det foreslået at hæve maks beløb til bad fra kr ,- til kr ,- Begge forslag blev vedtaget Begge forslag vil ikke overstige 5 % lejeregulering.

10 KBS bestyrelsesmøde d. 25. september 2014 side 10 Eventuelt Formandens initialer Pkt. 33. Eventuelt Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

11 Pkt. 27 Udlejning Bestyrelsesmøde den 25. september 2014 Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger ,6% 9,0% ,4% 8,5% ,7% 7,2% ,5% 7,4% ,3% 13,5% ,3% 12,5% ,1% 12,6% ,2% 12,8% ,0% 12,6% ,3% 16,9% ,8% 14,2% ,9% 14,1% ,6% 17,5% ,1% 13,0% ,4% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Hastrupparken 11,6% 18,1% 18,1% 23,5% 32,8% 19,3% 19,0% Tagboliger 44,3% 32,2% 53,0% 39,1% 44,0% Hastrupvænget 16,4% 8,5% 8,5% 13,3% 10,9% 17,6% 11,0% Samsøvænget 17,1% 2,4% 4,9% 9,8% 12,2% 0,0% 15,0% Boskovparken 10,2% 10,9% 8,9% 10,9% 13,2% 1,6% 20,0% Hastrup Huse 15,7% 20,1% 11,0% 10,9% 14,4% 10,9% 9,0% Klemens Torp 19,4% 16,7% 25,7% 21,9% 18,1% 21,2% 14,0% Tornegården 17,1% 20,3% 8,6% 10,6% 16,4% 9,8% 17,0% Kirsebærhaven 14,3% 0,0% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 32,0% Ravnsborg Huse 28,6% 12,7% 8,0% 2014 er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet for resten af året

12 Huslejetab Tab ved fraflytninger er baseret på de første 8 måneder og fremskrevet Tomgangslejemål pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned.

13 Pkt Budgetkontrol afdelinger Fin. Tekst Forbrugt til og med sidste Budget for perioden Afvigelse Budget for året Sidste års regnskab 1 Solbakken I 1 Drift 1 Udgifter 1 Ordinære udgifter 1 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 1 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afdelingens pligtsmæssige 1 1. bida-indskud , G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 1 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt

14 Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 1 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 1 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 1 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 1 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 1 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 1 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 1 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 1 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Afvikling af: 1 1. Underskud fra tidligere år Konto 133 i alt Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Konto 150 i alt Indtægter 1 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 1 1. Almene familieboliger

15 1 4. Erhverv Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Merleje , Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Årets underskud overført ( , Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

16 2 Solbakken II 2 Drift 2 Udgifter 2 Ordinære udgifter 2 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 2 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 2 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 2 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv , Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 2 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Afdelingens pligtsmæssige 2 1. bida-indskud , G-indskud Konto 113 i alt Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 2 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af , Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

17 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 2 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 2 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 2 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 2 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 2 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 2 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 2 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 2 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Afvikling af: 2 1. Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 2 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt

18 2 Indtægter 2 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 2 1. Almene familieboliger Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Merleje , Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

19 6 Hastrupparken 6 Drift 6 Udgifter 6 Ordinære udgifter 6 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 6 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og 6 - drentesikring l fra Staten Konto 102 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 6 - dydelsesstøtte l Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 6 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 6 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 6 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt

20 Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 6 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 6 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 6 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 6 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 6 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 6 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 6 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 6 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: 6 5. Andre driftsstøttelån 0 0 0, Konto 132 i alt 0 0 0, Afvikling af: 6 1. Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt

21 6 140 Årets overskud anvendes til: 6 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 6 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 6 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 6 1. Tilskud fra boligorganisati Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

22 7 Hastrupvænget 7 Drift 7 Udgifter 7 Ordinære udgifter 7 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 7 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Rente-, ydelsessikring og 7 - drentesikring l fra Staten Konto 102 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 7 1. El og varme til fællesareal Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 7 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen, fraflyt 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt

23 7 2. Heraf dækket af tidligere h 7 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 7 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 7 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 7 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 7 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 7 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 7 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 7 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 7 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 7 1. Almene familieboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a

24 7 Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

25 8 Samsøvænget 8 Drift 8 Udgifter 8 Ordinære udgifter 8 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser vedr. afviklede prioritet 8 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt , Konto i alt , Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 8 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti 0 0 0, Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 8 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 8 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af , Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv 0 0 0, Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt 0 0 0, Konto i alt Heraf dækket af tidligere h

26 8 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 8 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 8 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 8 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 8 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 8 1. Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv.: 8 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: 8 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 8 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 8 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 8 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k

27 8 Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

28 9 Boskovparken 9 Drift 9 Udgifter 9 Ordinære udgifter 9 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: 9 1. Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 9 - dafdragsbidrag l Rentebidrag Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 9 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 9 1. El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 9 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 9 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Fremmed renholdelse Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

29 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt 0 0 0, Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 9 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv 9 1. Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter 9 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa 9 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde 9 1. Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsreno 9 1. Afdrag (konto 303.2) , Konto 127 i alt , Tab ved lejeledighed mv.: 9 1. Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger: 9 1. Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: 9 1. Afvikling af opsamlet under 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 9 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 9 1. Almene familieboliger

30 9 2. Almene ungdomsboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedr Konto 201 i alt Renter Andre ordinære indtægter: 9 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabsl Konto 203 i alt Konto i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år i a Ekstraordinære indtægter (kont Indtægter (konto 209) i alt Indtægter og evt. underskud (k Resultat i alt Udgifter i alt Kontrol

31 12 Hastrup Huse 12 Drift 12 Udgifter 12 Ordinære udgifter 12 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til Prioritetsrenter (inkl. res Konto 101 i alt Afdrags- og rentebidrag samt 12 - dafdragsbidrag l Rentebidrag Konto 104 i alt Ydelser vedr. afviklede prioritet 12 Andel til boligorganisationens Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift mv Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesareal El, varme, rengøring mv. ti Målerpasning mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag , Dispositionsfond , Konto 112 i alt , Konto i alt Variable udgifter Renholdelse 12 Fælles drift løn Løn i alt Andel af driftsinspektør Øvrige personaleudgifter Overført til / dækket af Konto 114 i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn i alt Klimaskærm ialt Boligen Boligen, fraflyt 0 0 0, Boligen erhverv Fælles arealer Instalationer Materiel Konto 115 i alt Planlagt og periodisk vedligehold Terræn i alt Klimaskærm i alt

32 Boligen i alt Boligen fraflyt i alt Bolig, erhverv i alt Fælles arealer i alt Instalationer i alt Materiel i alt Konto i alt Heraf dækket af tidligere h 12 Heraf dækket af tidligere Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning mv Afholdte udgifter i alt Heraf dækkes af henlæggelse Konto 117 i alt 0 0 0, Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters Drift af møde- og selskabsl Konto 118 i alt Diverse udgifter Konto i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligehold , Istandsættelse ved fraflytning , Tab ved lejeledighed og fraflytni , Konto i alt , Ordinære udgifter (konto Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsa Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejder (konto Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv.: Tab ved lejeledighed mv. i Dækket af dispositionsfonde Konto 129 i alt 0 0 0, Tab ved fraflytninger: Tab ved fraflytninger i alt Dækket af tidligere henlægg Konto 130 i alt 0 0 0, Afvikling af: Underskud fra tidligere år , Konto 133 i alt , Konto 137 i alt Konto 139 i alt Årets overskud anvendes til: Henlæggelser 0 0 0, Konto 140 i alt 0 0 0, Konto 150 i alt Indtægter 12 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: Almene familieboliger

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 21. august 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Pkt. 16. Information om

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 106-106 Skæringsdato: 01-12-1977 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.296 190 Almene

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-65 Kerteminde Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen I+II Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Afdeling Afdeling - Vennemind Skæringsdato: Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag

Afdeling Afdeling - Vennemind Skæringsdato: Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Boligforeningen VIBO Afdeling 118 - Afdeling - Vennemind Skæringsdato: 01-09-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 107 - Vennemindevej I Skæringsdato: 01-12-1978 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-46 Nyborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 121 - Afdeling - Charlotteager I Skæringsdato: 01-11-1979 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-45 Faaborg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 - Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 135 - Afdeling - Charlotteager II Skæringsdato: 01-06-1981 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 127 - Afdeling - Runddelen Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 107 - Vennemindevej I Skæringsdato: 01-12-1978 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 802 - Afdeling - Nygårdsvej Skæringsdato: 01-02-1995 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-5 Skovparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Højvang

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-61 Riisingsparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 123 - Nygårdsvej Skæringsdato: 01-07-1979 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 2.105

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 - Televænget I Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 141 - Charlottegårdsvej 7-147 Skæringsdato: 01-01-1983 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-16 Birkeparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-55 Vissenbjerg Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 113.933 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-22 Tofteparken B Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 410.380 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 101 - Nivåhøj I Skæringsdato: 01-11-1975 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 113 - Støberigården Skæringsdato: 01-11-1984 Budget 2018/2019 og regnskab 2016/2017 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Afdeling Afdeling - Holger Danskes Vej. Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag

Afdeling Afdeling - Holger Danskes Vej. Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-71 Frederik VII's Stiftelse Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ungdomsboliger

Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ungdomsboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 820 - Fogedgården Skæringsdato: 01-07-1996 Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ungdomsboliger 929

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-28 Frederiksbroen Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 50.645 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 134 - Vibeengen Skæringsdato: 01-10-2000 Budget 2019/2020 og regnskab 2017/2018 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 15.351

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 412.355. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Sager til orientering... 4. Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.

Sager til orientering... 4. Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol 5 Pkt. 10 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt. Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2015 Hotel Niels Juel Køge kl. 17.00 Onsdag den 13. maj 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 8. Beboerne og udlejning 4 Pkt. 9. Budgetkontrol

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 109 - Smedetoften Skæringsdato: 01-09-1976 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 6.002

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-25 Herluf Trolle Parken Huslejeforhøjelse 1. juli 2019: Nugældende Regulering Ny Samlet gennemsnitlig Regulering gennemsnitlig gennemsnitlig årlig lejeårlig leje pr. m² % årlig leje pr. m² årlig leje pr. m² regulering Beboelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 187.485 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 225 - Ahornvænget I & II Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,83% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 1 75,20 65.301 868,36 828,35

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 3,38% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 186,00 165.652 890,60 861,48

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 4,22% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 3 236,40 192.962 816,25 783,20

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 88.575 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,36% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 3 216,00 147.236 681,65 672,50

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,72% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 4 240,00 209.352 872,30 849,20

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 377.501 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 538.833 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere