Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder"

Transkript

1 Copenhagen Science City Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder 2013

2 // fakta Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder og vidensinstitutioner inden for Health & Life Science, CleanTech og ICT. Vidensbyen rummer m2 til virksomheder fordelt på kontorhoteller, selvstændige lejemål i varierende størrelser og erhvervsgrunde til eget byggeri. Det giver plads til både væksthuse, små iværksættere og etablerede virksomheder. Desuden er der afsat m2 til boliger. Der er over arbejdspladser i vidensbyen og ca beboere i området. Derudover er over studerende knyttet til områdets uddannelsessteder. Copenhagen Science City Copenhagen Science City er den nye bydel i København med fokus på Health & Life Science, CleanTech og Information Communication Technologies (ICT). Vidensbyen er centreret omkring Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet og skaber en stærk synergi mellem viden, erhverv og by. Området er allerede i dag rugeplads for viden og innovation. Milliardinvesteringer fra stat, region og kommune betyder, at bydelen de kommende år gennemgår en omfattende udvikling. Det gør Copenhagen Science City til et oplagt sted at placere virksomheder og forskningsaktiviteter. Mærsk Bygningen, Københavns Universitet Arkitektfirmaet C. F. Møller, visualisering af Mir. Unikt miljø for Health & Life Science, CleanTech og IKT Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT, der ønsker at bo tæt på stærke vidensinstitutioner, tæt på nye veletablerede virksomheder og midt i en moderne, grøn storby med effektiv infrastruktur. København huser nogle af Europas stærkeste virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT, fx Novo Nordisk, Lundbeck, COWI, Siemens og IBM. Den position vil parterne bag Copenhagen Science City udnytte til at skabe et dynamisk og meget specialiseret forsknings-, udviklings-, erhvervs-, og uddannelsesmiljø. Med Copenhagen Science City vil vi cementere Københavns position som en moderne international vidensmetropol, hvor vækst, innovation og livskvalitet går hånd i hånd. Københavns Kommune, staten og Region Hovedstaden investerer tilsammen flere milliarder i vidensbyen for at sikre optimale rammer og samarbejdsmuligheder for virksomheder, forskere, studerende og investorer. Vi glæder os til at byde endnu flere danske og internationale virksomheder velkommen til Copenhagen Science City. Frank Jensen, overborgmester i København 2

3 Copenhagen Science City [ fortsat ] Grøn transport Foto: Troels Heien Viden og erhverv arbejder tæt sammen Hjørnestenen i Copenhagen Science City er vidensinstitutionerne. Størstedelen af Københavns Universitets natur videnskabelige, farmaceutiske og sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse finder sted i vidensbyen, der huser bl.a. Københavns Biocenter og kommende forskningskomplekser som Mærsk Bygningen og Niels Bohr Bygningen. Derudover hører bl.a. Rigshospitalet (Københavns Universitetshospital) og Professionshøjskolen Metropol med sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser og vidensmiljøer hjemme i Copenhagen Science City, hvor der også findes flere store forskningsbiblioteker. Vidensinstitutionerne i området ønsker et tæt og uformelt samarbejde med både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. De udvikler løbende nye initiativer, der kan styrke samarbejdet. Det betyder, at virksomheder har let ved at knytte kontakter til forskere, studerende og områdets øvrige virksomheder. Samtidig er områdets fysiske rammer med til at understøtte samarbejdet mellem vidensinstitutionerne og virksomhederne. Styrken ved Copenhagen Science City er, at vi skaber de bedste rammer for samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og mellem studerende, forskere og private og offentlige arbejdspladser. Målet er en vidensby, hvor vidensinstitutioner, erhverv og by frit kan udvikle, udveksle og udnytte viden og moderne faciliteter og dermed skabe ny vækst og innovation i samfundet. Morten Østergaard, uddannelsesminister En levende og lettilgængelig bydel midt i en dynamisk storby Copenhagen Science City ligger midt i København tæt på de store indfaldsveje og hovedårerne i Københavns velfungerende kollektive trafik. Det gør det nemt at komme til og fra vidensbyen uanset om man er i bil, med bus, metro eller S-tog eller på cykel og Københavns Lufthavn Kastrup er kun 30 minutter væk med bus og metro. Den geografiske placering har desuden den fordel, at Copenhagen Science City smelter sammen med storbyen København, der flere gange er blevet kåret til en af verdens bedste byer at bo og leve i. // FAKTA København er udnævnt til European Green Capital i Den danske stat, Region Hovedstaden og private fonde investerer de kommende år ca. 6 mia. kr. i Copenhagen Science City. Investeringerne går bl.a. til modernisering af laboratorier, udbygning af Rigshospitalet og store nybyggerier på Københavns Universitet, herunder Mærsk Bygningingen, Niels Bohr Bygningen og Data Management and Software Centre for The European Spallation Source (ESS). 3 Resultatet er en helt særlig synergi mellem viden, erhverv og by. Københavns Kommune investerer over 200 mio. kr. i områdets daginstitutioner og kollektive trafik.

4 Laboratorium, Københavns Universitet Foto: Steen Lange Tæt på viden og forskning I Copenhagen Science City kommer virksomheder helt tæt på Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet. Det giver let adgang til den nyeste forskning inden for sundhed og sygdom samt bio-, natur- og farmaceutisk videnskab. Vidensbyens tætte samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner har allerede ført til nye produkter og licens- og samarbejdsaftaler. // case: Studentervæksthus Studentervæksthuset Katapult under Købehavns Universitet underviser bl.a. områdets studerende i entreprenørskab og fungerer som matchmaker for erhvervsliv og studerende, så de kan finde sammen om konkrete opgaver og udviklingsprojekter. Katapult giver også de studerende på de sundhedsvidenskabelige, natur- og biovidenskabelige fakulteter mulighed for at afprøve, om et projekt eller en idé kan danne grundlag for at etablere en virksomhed. Tilsvarende er MatchPol på Metropol et tilbud til virksomheder og institutioner om at få en studerende til at dykke ned i en konkret problemstilling som led i den studerendes praktikforløb. Stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø En række af Københavns Universitets internationalt førende forskningsinstitutter er samlet i Copenhagen Science City. Her foregår en stor del af forskningen inden for diabetes, genetik, stamceller, sund aldring, cancer, datalog, nanoscience og biologi i centre og institutter som Biotech Research and Innovation Center (BRIC), The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR), The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Finsen Instituttet, Datalogisk Institut og ESS Datamanagement og Software Centret. Copenhagen Science City huser desuden Professionshøjskolen Metropol, der har en praksisorienteret indgang til professionerne omkring udvikling af fremtidens velfærdsydelser. Metropol tilbyder en bred vifte af ekspertmiljøer, grunduddannelser, efter- og videreuddannelser, biblioteker og studerende. Med sin praksisorienterede og tværfag- lige tilgang til forskning og udvikling er Metropol en naturlig partner, når ny viden skal omsættes til praksis, og når praktisk viden fra professionerne skal inkorporeres i udviklingen af nye løsninger inden for medico, sundhed, rehabilitering, velfærdsteknologi mv. Det stærke forsknings- og uddannelsesmiljø i området gør det naturligt for virksomheder at skabe samarbejder med både forskere og studerende. Copenhagen Science City er et komplet økosystem! Her mødes forskning, uddannelse og erhverv og sammen skaber de viden og innovation. Allerede tidligt i deres studietid møder de studerende virksomheder, og her skabes spin-outs, nyskabende forskningsprojekter med virksomheder og studenteriværksætteri. Thomas Bjørnholm, prorektor, Københavns Universitet 4

5 Tæt på viden og forskning [ fortsat ] Auditorium, Professionshøjskolen Metropol Foto: Steen Lange Samarbejde om test af produkter og opfindelser Både små og store virksomheder i Copenhagen Science City har let adgang til at indgå samarbejde med områdets forskningsinstitutioner. Det har i løbet af de seneste år resulteret i en række licensaftaler, kliniske afprøvninger og nye produkter. Københavns Universitets afdeling for Forskning & Innovation støtter indsatsen for at fremme samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning. Det sker sammen med prodekaner for erhvervs- og myndighedssamarbejde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Adgang til klinisk forskning, apparatur og databaser Ud over adgangen til vidensinstitutionernes teoretiske forskning har virksomheder adgang til praktisk anvendt forskning. Eksempelvis foregår den kliniske forskning først og fremmest på Rigshospitalet, der er centralt placeret i bydelen. Med sine over 100 højt specialiserede afdelinger og funktioner står hospitalet bag en lang række forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau. Forskere og klinikere på Rigshospitalet har et omfattende samarbejde med medico- og lægemiddelvirksomheder, andre hospitaler og kliniske miljøer i ind- og udland og en række leverandører og produktudviklere på serviceområdet. Desuden samarbejder hospitalet med offentlige aktører om at teste den praktiske anvendelse af forskningen. Som noget nyt kan virksomheder på Københavns Universitets erhvervsportal let få overblik over forskningsapparatur og -databaser, der står til rådighed for eksterne brugere. // fakta I 2011 indgik Københavns Universitet 21 licensaftaler og godt 700 samarbejdsaftaler med eksterne partnere. Københavns Universitet leder projektet Copenhagen Spin-outs, der er et regionalfondsprojekt med et budget på 40 mio. kr. Spin-out betyder, at en afdeling af en stor virksomhed bryder ud og etablerer sig som en selvstændig virksomhed. Gennem projektet, der omfatter DTU, Region Hovedstaden, investorer, forskerparker og industrien, vil parterne sætte turbo på antallet af spin-outs fra forskningsinstitutionerne og tilsammen skabe 21 spin-outs inden udgangen af Københavns Universitets erhvervsportal giver samarbejdspartnere en samlet adgang til universitetets forskning, infrastruktur og teknologioverførsel. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: Professionshøjskolen Metropols forsknings- og udviklingskontakt: 5

6 Midt i en af verdens bedste byer Copenhagen Science City ligger centralt placeret i København, der både er kåret som en af verdens bedste byer at bo og leve i og som Europas mest specialiserede Health & Life Science-storby. Vidensbyen er en integreret del af det eksisterende bymiljø med boligkvarterer, skoler, daginstitutioner og butikker suppleret af mange grønne oaser, fritidsfaciliteter og fortovscafeer. Det skaber alt sammen liv og atmosfære i området. Verdens bedste metro Foto: Kontraframe Attraktiv og specialiseret Health & Life Science-storby København er gentagne gange blevet kåret til en af verdens bedste byer at bo og leve i senest af det ansete internationale livsstilsmagasin Monocle i På erhvervsfronten har København med over 100 virksomheder inden for farmakologi, biotek og sundhedsteknologi skabt sig en stærk position inden for Health & Life Science. Faktisk er København ifølge Erhvervsstyrelsen den mest specialiserede Health & Life Science-storby blandt 60 europæiske metropoler. En position, der kun kan fastholdes og udbygges gennem et fortsat stærkt partnerskab mellem byen, vidensinstitutionerne og erhvervslivet. Stærke regionale netværk Vidensbyens placering i København betyder, at virksomhederne i området naturligt bliver en del af stærke regionale erhvervsnetværk. Mange Health & Life Science-virksomheder er samlet i og omkring København og Malmø. Det gælder store internationale virksomheder som Novo Nordisk, LEO Pharma og Lundbeck og mindre og nye biotekvirksomheder, hvoraf flere har etableret sig i forskerparken COBIS i Copenhagen Science City. Københavns stærke internationale brand som grøn metropol har også gjort København til det naturlige hjemsted for et attraktivt netværk for virksomheder, der beskæftiger sig med miljø, energi og bæredygtig udvikling Copenhagen CleanTech Cluster. 6

7 Midt i en af verdens bedste byer [ fortsat ] København er ifølge WWF The world s best place for cleantech start-ups og kendt for bæredygtige løsninger, grønne visioner og ambitiøse investeringer, der skal gøre København til den første CO 2 -neutrale hovedstad i Grønne oaser, kulturtilbud og god mad I hjertet af Copenhagen Science City finder man Københavns største park, Fælledparken, hvor københavnerne spiller fodbold, slikker sol eller mødes til grillaften, når parken ikke bliver brugt til offentlige arrangementer. København er Nordens kulturhovedstad nummer ét med bl.a. nyt operahus og skuespilhus. Desuden har København en række restauranter i Michelinklassen med udvikleren af ny nordisk madkunst, Noma, i front. Noma er tre år i træk blevet kåret til Best Restaurant in The World. København har en klar fordel af, at det er let at drive virksomhed her. Christian Klibo, partner og leder af Pricewaterhouse Coopers Public Services afdeling // fakta København er bl.a. kåret som Nordens bedste by at drive virksomhed i (Pricewaterhouse Coopers, 2012) og Verdensbanken har udråbt Danmark som Europas letteste sted at drive forretning (Verdensbanken, 2012). Det internationale livsstilsmagasin Monocle har kåret København som den tredjebedste by i verden at bo og leve i (2012). Regionen omkring København og Malmø forventes at vokse fra 3,8 mio. borgere i dag til 4,1 mio. borgere i Københavns metro er kåret som verdens bedste (MetroRail 2010), og København har ifølge IMD verdens fjerdemest effektive infrastruktur. Bare 10 minutter fra vidensbyen og Københavns centrum kan byens borgere tage en svømmetur ved stranden, i havnebadet eller ved Svanemølle Havnen, og hverken søer eller skove er langt væk. 7 Fælledparken, Copenhagen Science City Foto: Steen Lange

8 COBIS, Copenhagen Science City Foto: Steen Lange Unikke rammer og muligheder for virksomheder Copenhagen Science City tilbyder mange forskellige erhvervslejemål og byggegrunde. Virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT har mulighed for at indgå i et unikt erhvervs- og vidensmiljø med adgang til førende forskning, avancerede faciliteter, specialiseret arbejdskraft og rigtig gode transportforhold. // case: Videnskabeligt miljø tiltrækker udenlandske virksomheder I februar 2012 åbnede den kinesiske virksomhed BGI Europe deres europæiske hovedkontor i Vidensbydel Nørre Campus. BGI er verdens største genforskningsvirksomhed, og det stærke videnskabelige miljø og den åbne danske kultur var hovedårsagerne til, at BGI valgte Copenhagen Science City som deres europæiske knudepunkt. BGI har lejet m2 forskningsfaciliteter i forskerparken COBIS og ønsker at styrke virksomhedens innovation og forskning i samarbejde med bydelens vidensinstitutioner. Vidensdeling, innovation og vækst Den tætte kobling mellem Copenhagen Science City, den eksisterende storby og områdets stærke videns- og forskningsmiljøer betyder, at vidensbyen kan tilbyde nogle enestående rammer og muligheder for innovation og vækst for virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT. Visionen er at gøre det let at dele faciliteter såsom laboratorier, kantiner og auditorier. Det skaber naturlige relationer og mødesteder for områdets virksomheder, forskere og studerende og lægger op til vidensdeling og samarbejde. Plads til både store og små virksomheder Copenhagen Science City har plads til virksomheder i alle størrelser. COBIS (Copenhagen Bio Science Park) fungerer som en af områdets kuvøser for nye forsknings-tunge virksomheder, der ønsker at placere sig tæt på universitetet og Rigshospitalet. Andre steder i bydelen giver lejemål og byggegrunde i større målestok virksomheder mulighed for at flytte hele organisationen til området eller placere en del af organisationen fx udviklingsafdelingen i Copenhagen Science City. Konkret tilbyder Copenhagen Science City: Forskningsfaciliteter i forskerparken COBIS, der rummer m2 i 2012 og m2 fra Selvstændige lejemål i varierende størrelse. Grunde til eget byggeri. 8

9 Unikke rammer og muligheder for virksomheder Green Light House, Copenhagen Science City Foto: Kontraframe [ fortsat ] Uanset om virksomheden er lille og nystartet eller stor og veletableret, inviterer Copenhagen Science City virksomheden til at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens københavnske erhvervs- og forskningsmiljø. Samtidig kan virksomheden nyde godt af den alsidighed og dynamik, der allerede i dag præger vidensbyen bl.a. anført af de kreative virksomheder, der er flyttet til området de seneste år. Hvis jeg skulle starte en biotekvirksomhed i dag, og jeg havde muligheden for at gøre det et sted som Copenhagen Science City, ville det være helt ideelt. Så har man alt, hvad man har brug for. Kirsten Drejer, adm. direktør for biotekvirksomheden Symphogen Adgang til veluddannet arbejdskraft Virksomhederne får adgang til veluddannet arbejdskraft inkl. studerende og praktikanter. Med etableringen af en Europaskole og International Citizen Service tilbyder København også gode muligheder og rammebetingelser for international arbejdskraft. Gode transportforhold Copenhagen Science City ligger på grænsen mellem de attraktive bydele Nørrebro og Østerbro. De store trafikårer Jagtvej og Tagensvej går tværs gennem bydelen, mens Lyngbymotorvejen har sit endepunkt lige der, hvor vidensbyen starter. Det giver bilister og buspassagerer rigtig gode transportmuligheder. Derudover gør S-tog, den kommende Metro Cityring og gode cykelstier det let at komme til og fra vidensbyen. Købehavns Lufthavn Kastrup er ligeledes nem at nå. I myldretiden tager det en halv time fra centrum af Copenhagen Science City til lufthavnen med bus og Metro. // case: Topmoderne neutronspredningsanlæg muliggør ny teknologi Når et af verdens mest moderne centre for materialeforskning med neutroner (ESS) bliver taget i brug i 2017, vil det kunne mærkes i Copenhagen Science City. Selve forsøgsanlægget kommer til at ligge i Lund i Sverige, men samtlige data vil blive sendt til et databehandlingscenter på Københavns Universitet i Copenhagen Science City. Det giver helt nye muligheder for forskningen og for at udvikle ny teknologi, som også virksomheder kan få glæde af. // case: Lokaler og konferencer Metropol udelejer lokaler til undervisning, seminarer, møder osv. Metropol har Københavns største auditorium med plads til 500 personer og har et stort udvalg af mindre auditorier og undervisningslokaler samt gymnastiksal og laboratorier. Metropol udbyder også kurser og konferencer i relation til stort set alle velfærdsprofessioner. 9

10 Rigshospitalets kommende udbygning, Copenhagen Science City 3XN / Aarhus Arkitekterne VidensInstitutioner Københavns Universitet er Danmarks største uddannelsesinstitution med ca studerende og ansatte, heraf ca udenlandske forskere. Universitetet har et af Europas stærkeste forsknings- og uddannelsesmiljøer med base i Copenhagen Science City, der huser universitetets natur- og biovidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Rigshospitalet leverer højt specialiseret behandling til patienter fra Region Hovedestaden, Danmark, Færøerne og Grønland og har medarbejdere. Som Københavns universitetshospital deltager Rigshospitalet i forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau og fungerer som uddannelsessted for mange tusinde sundhedsfaglige studerende, både præ- og postgraduat. Professionshøjskolen Metropol udbyder mellemlange videregående uddannelser inden for bl.a. sundhed og teknologi samt efter- og videreuddannelser. Professionshøjskolen har medarbejdere og studerende. De Farmaceutiske, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbiblioteker er med sine næsten 500 studiepladser, mere end årlige besøgende og personlige henvendelser vigtige mødesteder for studerende i bydelen. Bibliotekerne giver adgang til ca tidsskrifter, databaser og opslagsværker og en halv million e-bøger. Bibliotekerne er åbne for offentligheden. Copenhagen Bio Science Park (CO- BIS) åbnede i 2009 som forskerpark og inkubator med speciale i biotek. COBIS tilbyder lokaler, faciliteter og service for op til 50 virksomheder og udviklingsprojekter inden for Health & Life Science, biomedicin og bioteknologi. Bioneer:FARMA er et godkendt teknologisk institut (GTS), der leverer laboratorieundersøgelser til den farmaceutiske industri, fungerer som bindeled mellem den universitære og industrielle forskning og fokuserer på udækkede behov for teknologisk service til støtte til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvikle nye lægemidler. Copenhagen Innovation og Entrepreneurship Lab (CIEL) er et samarbejde mellem KU, CBS og DTU om at sikre, at studerende får praktisk erfaring med cases udviklet af og/eller i tæt samarbejde med virksomheder inden for bl.a. Clean- Tech, vedvarende energi og velfærd. Målet er at øge antallet af startups initieret af studerende med 10 % frem til 2016 fra de nuværende 120 startups pr. år. Biopeople er hele Danmarks innovationsnetværk inden for health of life sciences, der skaber mødesteder for private virksomheder og offentlige institutioner. 10

11 kontakt østerbro Interesserede virksomheder kan kontakte: Østerbrogade Vibenshus Runddel Vidensbyens sekretariat Tlf.: Nørre Allé Find flere oplysninger om Copenhagen Science City på HARALDSGADEKVARTERET UNIVERSITETSPARKEN Fælledparken Jag Bl tve eg j da m sv ej Trianglen nørrebro Ta RIGSHOSPITALET ge Nørrebros Runddel DE GAMLES BY ns ve j PANUM N ør e ad og br re Skt. Hans Torv vidensinstitutioner: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet COBIS Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Københavns Biocenter 11 Professionshøjskolen Metropol Rigshospitalet CIty

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere