Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder"

Transkript

1 Copenhagen Science City Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder 2013

2 // fakta Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder og vidensinstitutioner inden for Health & Life Science, CleanTech og ICT. Vidensbyen rummer m2 til virksomheder fordelt på kontorhoteller, selvstændige lejemål i varierende størrelser og erhvervsgrunde til eget byggeri. Det giver plads til både væksthuse, små iværksættere og etablerede virksomheder. Desuden er der afsat m2 til boliger. Der er over arbejdspladser i vidensbyen og ca beboere i området. Derudover er over studerende knyttet til områdets uddannelsessteder. Copenhagen Science City Copenhagen Science City er den nye bydel i København med fokus på Health & Life Science, CleanTech og Information Communication Technologies (ICT). Vidensbyen er centreret omkring Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet og skaber en stærk synergi mellem viden, erhverv og by. Området er allerede i dag rugeplads for viden og innovation. Milliardinvesteringer fra stat, region og kommune betyder, at bydelen de kommende år gennemgår en omfattende udvikling. Det gør Copenhagen Science City til et oplagt sted at placere virksomheder og forskningsaktiviteter. Mærsk Bygningen, Københavns Universitet Arkitektfirmaet C. F. Møller, visualisering af Mir. Unikt miljø for Health & Life Science, CleanTech og IKT Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT, der ønsker at bo tæt på stærke vidensinstitutioner, tæt på nye veletablerede virksomheder og midt i en moderne, grøn storby med effektiv infrastruktur. København huser nogle af Europas stærkeste virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT, fx Novo Nordisk, Lundbeck, COWI, Siemens og IBM. Den position vil parterne bag Copenhagen Science City udnytte til at skabe et dynamisk og meget specialiseret forsknings-, udviklings-, erhvervs-, og uddannelsesmiljø. Med Copenhagen Science City vil vi cementere Københavns position som en moderne international vidensmetropol, hvor vækst, innovation og livskvalitet går hånd i hånd. Københavns Kommune, staten og Region Hovedstaden investerer tilsammen flere milliarder i vidensbyen for at sikre optimale rammer og samarbejdsmuligheder for virksomheder, forskere, studerende og investorer. Vi glæder os til at byde endnu flere danske og internationale virksomheder velkommen til Copenhagen Science City. Frank Jensen, overborgmester i København 2

3 Copenhagen Science City [ fortsat ] Grøn transport Foto: Troels Heien Viden og erhverv arbejder tæt sammen Hjørnestenen i Copenhagen Science City er vidensinstitutionerne. Størstedelen af Københavns Universitets natur videnskabelige, farmaceutiske og sundhedsvidenskabelige forskning og uddannelse finder sted i vidensbyen, der huser bl.a. Københavns Biocenter og kommende forskningskomplekser som Mærsk Bygningen og Niels Bohr Bygningen. Derudover hører bl.a. Rigshospitalet (Københavns Universitetshospital) og Professionshøjskolen Metropol med sundhedsfaglige og teknologiske uddannelser og vidensmiljøer hjemme i Copenhagen Science City, hvor der også findes flere store forskningsbiblioteker. Vidensinstitutionerne i området ønsker et tæt og uformelt samarbejde med både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. De udvikler løbende nye initiativer, der kan styrke samarbejdet. Det betyder, at virksomheder har let ved at knytte kontakter til forskere, studerende og områdets øvrige virksomheder. Samtidig er områdets fysiske rammer med til at understøtte samarbejdet mellem vidensinstitutionerne og virksomhederne. Styrken ved Copenhagen Science City er, at vi skaber de bedste rammer for samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og mellem studerende, forskere og private og offentlige arbejdspladser. Målet er en vidensby, hvor vidensinstitutioner, erhverv og by frit kan udvikle, udveksle og udnytte viden og moderne faciliteter og dermed skabe ny vækst og innovation i samfundet. Morten Østergaard, uddannelsesminister En levende og lettilgængelig bydel midt i en dynamisk storby Copenhagen Science City ligger midt i København tæt på de store indfaldsveje og hovedårerne i Københavns velfungerende kollektive trafik. Det gør det nemt at komme til og fra vidensbyen uanset om man er i bil, med bus, metro eller S-tog eller på cykel og Københavns Lufthavn Kastrup er kun 30 minutter væk med bus og metro. Den geografiske placering har desuden den fordel, at Copenhagen Science City smelter sammen med storbyen København, der flere gange er blevet kåret til en af verdens bedste byer at bo og leve i. // FAKTA København er udnævnt til European Green Capital i Den danske stat, Region Hovedstaden og private fonde investerer de kommende år ca. 6 mia. kr. i Copenhagen Science City. Investeringerne går bl.a. til modernisering af laboratorier, udbygning af Rigshospitalet og store nybyggerier på Københavns Universitet, herunder Mærsk Bygningingen, Niels Bohr Bygningen og Data Management and Software Centre for The European Spallation Source (ESS). 3 Resultatet er en helt særlig synergi mellem viden, erhverv og by. Københavns Kommune investerer over 200 mio. kr. i områdets daginstitutioner og kollektive trafik.

4 Laboratorium, Københavns Universitet Foto: Steen Lange Tæt på viden og forskning I Copenhagen Science City kommer virksomheder helt tæt på Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol og Rigshospitalet. Det giver let adgang til den nyeste forskning inden for sundhed og sygdom samt bio-, natur- og farmaceutisk videnskab. Vidensbyens tætte samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner har allerede ført til nye produkter og licens- og samarbejdsaftaler. // case: Studentervæksthus Studentervæksthuset Katapult under Købehavns Universitet underviser bl.a. områdets studerende i entreprenørskab og fungerer som matchmaker for erhvervsliv og studerende, så de kan finde sammen om konkrete opgaver og udviklingsprojekter. Katapult giver også de studerende på de sundhedsvidenskabelige, natur- og biovidenskabelige fakulteter mulighed for at afprøve, om et projekt eller en idé kan danne grundlag for at etablere en virksomhed. Tilsvarende er MatchPol på Metropol et tilbud til virksomheder og institutioner om at få en studerende til at dykke ned i en konkret problemstilling som led i den studerendes praktikforløb. Stærkt forsknings- og uddannelsesmiljø En række af Københavns Universitets internationalt førende forskningsinstitutter er samlet i Copenhagen Science City. Her foregår en stor del af forskningen inden for diabetes, genetik, stamceller, sund aldring, cancer, datalog, nanoscience og biologi i centre og institutter som Biotech Research and Innovation Center (BRIC), The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR), The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Finsen Instituttet, Datalogisk Institut og ESS Datamanagement og Software Centret. Copenhagen Science City huser desuden Professionshøjskolen Metropol, der har en praksisorienteret indgang til professionerne omkring udvikling af fremtidens velfærdsydelser. Metropol tilbyder en bred vifte af ekspertmiljøer, grunduddannelser, efter- og videreuddannelser, biblioteker og studerende. Med sin praksisorienterede og tværfag- lige tilgang til forskning og udvikling er Metropol en naturlig partner, når ny viden skal omsættes til praksis, og når praktisk viden fra professionerne skal inkorporeres i udviklingen af nye løsninger inden for medico, sundhed, rehabilitering, velfærdsteknologi mv. Det stærke forsknings- og uddannelsesmiljø i området gør det naturligt for virksomheder at skabe samarbejder med både forskere og studerende. Copenhagen Science City er et komplet økosystem! Her mødes forskning, uddannelse og erhverv og sammen skaber de viden og innovation. Allerede tidligt i deres studietid møder de studerende virksomheder, og her skabes spin-outs, nyskabende forskningsprojekter med virksomheder og studenteriværksætteri. Thomas Bjørnholm, prorektor, Københavns Universitet 4

5 Tæt på viden og forskning [ fortsat ] Auditorium, Professionshøjskolen Metropol Foto: Steen Lange Samarbejde om test af produkter og opfindelser Både små og store virksomheder i Copenhagen Science City har let adgang til at indgå samarbejde med områdets forskningsinstitutioner. Det har i løbet af de seneste år resulteret i en række licensaftaler, kliniske afprøvninger og nye produkter. Københavns Universitets afdeling for Forskning & Innovation støtter indsatsen for at fremme samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning. Det sker sammen med prodekaner for erhvervs- og myndighedssamarbejde på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Adgang til klinisk forskning, apparatur og databaser Ud over adgangen til vidensinstitutionernes teoretiske forskning har virksomheder adgang til praktisk anvendt forskning. Eksempelvis foregår den kliniske forskning først og fremmest på Rigshospitalet, der er centralt placeret i bydelen. Med sine over 100 højt specialiserede afdelinger og funktioner står hospitalet bag en lang række forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau. Forskere og klinikere på Rigshospitalet har et omfattende samarbejde med medico- og lægemiddelvirksomheder, andre hospitaler og kliniske miljøer i ind- og udland og en række leverandører og produktudviklere på serviceområdet. Desuden samarbejder hospitalet med offentlige aktører om at teste den praktiske anvendelse af forskningen. Som noget nyt kan virksomheder på Københavns Universitets erhvervsportal let få overblik over forskningsapparatur og -databaser, der står til rådighed for eksterne brugere. // fakta I 2011 indgik Københavns Universitet 21 licensaftaler og godt 700 samarbejdsaftaler med eksterne partnere. Københavns Universitet leder projektet Copenhagen Spin-outs, der er et regionalfondsprojekt med et budget på 40 mio. kr. Spin-out betyder, at en afdeling af en stor virksomhed bryder ud og etablerer sig som en selvstændig virksomhed. Gennem projektet, der omfatter DTU, Region Hovedstaden, investorer, forskerparker og industrien, vil parterne sætte turbo på antallet af spin-outs fra forskningsinstitutionerne og tilsammen skabe 21 spin-outs inden udgangen af Københavns Universitets erhvervsportal giver samarbejdspartnere en samlet adgang til universitetets forskning, infrastruktur og teknologioverførsel. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: Professionshøjskolen Metropols forsknings- og udviklingskontakt: 5

6 Midt i en af verdens bedste byer Copenhagen Science City ligger centralt placeret i København, der både er kåret som en af verdens bedste byer at bo og leve i og som Europas mest specialiserede Health & Life Science-storby. Vidensbyen er en integreret del af det eksisterende bymiljø med boligkvarterer, skoler, daginstitutioner og butikker suppleret af mange grønne oaser, fritidsfaciliteter og fortovscafeer. Det skaber alt sammen liv og atmosfære i området. Verdens bedste metro Foto: Kontraframe Attraktiv og specialiseret Health & Life Science-storby København er gentagne gange blevet kåret til en af verdens bedste byer at bo og leve i senest af det ansete internationale livsstilsmagasin Monocle i På erhvervsfronten har København med over 100 virksomheder inden for farmakologi, biotek og sundhedsteknologi skabt sig en stærk position inden for Health & Life Science. Faktisk er København ifølge Erhvervsstyrelsen den mest specialiserede Health & Life Science-storby blandt 60 europæiske metropoler. En position, der kun kan fastholdes og udbygges gennem et fortsat stærkt partnerskab mellem byen, vidensinstitutionerne og erhvervslivet. Stærke regionale netværk Vidensbyens placering i København betyder, at virksomhederne i området naturligt bliver en del af stærke regionale erhvervsnetværk. Mange Health & Life Science-virksomheder er samlet i og omkring København og Malmø. Det gælder store internationale virksomheder som Novo Nordisk, LEO Pharma og Lundbeck og mindre og nye biotekvirksomheder, hvoraf flere har etableret sig i forskerparken COBIS i Copenhagen Science City. Københavns stærke internationale brand som grøn metropol har også gjort København til det naturlige hjemsted for et attraktivt netværk for virksomheder, der beskæftiger sig med miljø, energi og bæredygtig udvikling Copenhagen CleanTech Cluster. 6

7 Midt i en af verdens bedste byer [ fortsat ] København er ifølge WWF The world s best place for cleantech start-ups og kendt for bæredygtige løsninger, grønne visioner og ambitiøse investeringer, der skal gøre København til den første CO 2 -neutrale hovedstad i Grønne oaser, kulturtilbud og god mad I hjertet af Copenhagen Science City finder man Københavns største park, Fælledparken, hvor københavnerne spiller fodbold, slikker sol eller mødes til grillaften, når parken ikke bliver brugt til offentlige arrangementer. København er Nordens kulturhovedstad nummer ét med bl.a. nyt operahus og skuespilhus. Desuden har København en række restauranter i Michelinklassen med udvikleren af ny nordisk madkunst, Noma, i front. Noma er tre år i træk blevet kåret til Best Restaurant in The World. København har en klar fordel af, at det er let at drive virksomhed her. Christian Klibo, partner og leder af Pricewaterhouse Coopers Public Services afdeling // fakta København er bl.a. kåret som Nordens bedste by at drive virksomhed i (Pricewaterhouse Coopers, 2012) og Verdensbanken har udråbt Danmark som Europas letteste sted at drive forretning (Verdensbanken, 2012). Det internationale livsstilsmagasin Monocle har kåret København som den tredjebedste by i verden at bo og leve i (2012). Regionen omkring København og Malmø forventes at vokse fra 3,8 mio. borgere i dag til 4,1 mio. borgere i Københavns metro er kåret som verdens bedste (MetroRail 2010), og København har ifølge IMD verdens fjerdemest effektive infrastruktur. Bare 10 minutter fra vidensbyen og Københavns centrum kan byens borgere tage en svømmetur ved stranden, i havnebadet eller ved Svanemølle Havnen, og hverken søer eller skove er langt væk. 7 Fælledparken, Copenhagen Science City Foto: Steen Lange

8 COBIS, Copenhagen Science City Foto: Steen Lange Unikke rammer og muligheder for virksomheder Copenhagen Science City tilbyder mange forskellige erhvervslejemål og byggegrunde. Virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT har mulighed for at indgå i et unikt erhvervs- og vidensmiljø med adgang til førende forskning, avancerede faciliteter, specialiseret arbejdskraft og rigtig gode transportforhold. // case: Videnskabeligt miljø tiltrækker udenlandske virksomheder I februar 2012 åbnede den kinesiske virksomhed BGI Europe deres europæiske hovedkontor i Vidensbydel Nørre Campus. BGI er verdens største genforskningsvirksomhed, og det stærke videnskabelige miljø og den åbne danske kultur var hovedårsagerne til, at BGI valgte Copenhagen Science City som deres europæiske knudepunkt. BGI har lejet m2 forskningsfaciliteter i forskerparken COBIS og ønsker at styrke virksomhedens innovation og forskning i samarbejde med bydelens vidensinstitutioner. Vidensdeling, innovation og vækst Den tætte kobling mellem Copenhagen Science City, den eksisterende storby og områdets stærke videns- og forskningsmiljøer betyder, at vidensbyen kan tilbyde nogle enestående rammer og muligheder for innovation og vækst for virksomheder inden for Health & Life Science, CleanTech og IKT. Visionen er at gøre det let at dele faciliteter såsom laboratorier, kantiner og auditorier. Det skaber naturlige relationer og mødesteder for områdets virksomheder, forskere og studerende og lægger op til vidensdeling og samarbejde. Plads til både store og små virksomheder Copenhagen Science City har plads til virksomheder i alle størrelser. COBIS (Copenhagen Bio Science Park) fungerer som en af områdets kuvøser for nye forsknings-tunge virksomheder, der ønsker at placere sig tæt på universitetet og Rigshospitalet. Andre steder i bydelen giver lejemål og byggegrunde i større målestok virksomheder mulighed for at flytte hele organisationen til området eller placere en del af organisationen fx udviklingsafdelingen i Copenhagen Science City. Konkret tilbyder Copenhagen Science City: Forskningsfaciliteter i forskerparken COBIS, der rummer m2 i 2012 og m2 fra Selvstændige lejemål i varierende størrelse. Grunde til eget byggeri. 8

9 Unikke rammer og muligheder for virksomheder Green Light House, Copenhagen Science City Foto: Kontraframe [ fortsat ] Uanset om virksomheden er lille og nystartet eller stor og veletableret, inviterer Copenhagen Science City virksomheden til at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens københavnske erhvervs- og forskningsmiljø. Samtidig kan virksomheden nyde godt af den alsidighed og dynamik, der allerede i dag præger vidensbyen bl.a. anført af de kreative virksomheder, der er flyttet til området de seneste år. Hvis jeg skulle starte en biotekvirksomhed i dag, og jeg havde muligheden for at gøre det et sted som Copenhagen Science City, ville det være helt ideelt. Så har man alt, hvad man har brug for. Kirsten Drejer, adm. direktør for biotekvirksomheden Symphogen Adgang til veluddannet arbejdskraft Virksomhederne får adgang til veluddannet arbejdskraft inkl. studerende og praktikanter. Med etableringen af en Europaskole og International Citizen Service tilbyder København også gode muligheder og rammebetingelser for international arbejdskraft. Gode transportforhold Copenhagen Science City ligger på grænsen mellem de attraktive bydele Nørrebro og Østerbro. De store trafikårer Jagtvej og Tagensvej går tværs gennem bydelen, mens Lyngbymotorvejen har sit endepunkt lige der, hvor vidensbyen starter. Det giver bilister og buspassagerer rigtig gode transportmuligheder. Derudover gør S-tog, den kommende Metro Cityring og gode cykelstier det let at komme til og fra vidensbyen. Købehavns Lufthavn Kastrup er ligeledes nem at nå. I myldretiden tager det en halv time fra centrum af Copenhagen Science City til lufthavnen med bus og Metro. // case: Topmoderne neutronspredningsanlæg muliggør ny teknologi Når et af verdens mest moderne centre for materialeforskning med neutroner (ESS) bliver taget i brug i 2017, vil det kunne mærkes i Copenhagen Science City. Selve forsøgsanlægget kommer til at ligge i Lund i Sverige, men samtlige data vil blive sendt til et databehandlingscenter på Københavns Universitet i Copenhagen Science City. Det giver helt nye muligheder for forskningen og for at udvikle ny teknologi, som også virksomheder kan få glæde af. // case: Lokaler og konferencer Metropol udelejer lokaler til undervisning, seminarer, møder osv. Metropol har Københavns største auditorium med plads til 500 personer og har et stort udvalg af mindre auditorier og undervisningslokaler samt gymnastiksal og laboratorier. Metropol udbyder også kurser og konferencer i relation til stort set alle velfærdsprofessioner. 9

10 Rigshospitalets kommende udbygning, Copenhagen Science City 3XN / Aarhus Arkitekterne VidensInstitutioner Københavns Universitet er Danmarks største uddannelsesinstitution med ca studerende og ansatte, heraf ca udenlandske forskere. Universitetet har et af Europas stærkeste forsknings- og uddannelsesmiljøer med base i Copenhagen Science City, der huser universitetets natur- og biovidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Rigshospitalet leverer højt specialiseret behandling til patienter fra Region Hovedestaden, Danmark, Færøerne og Grønland og har medarbejdere. Som Københavns universitetshospital deltager Rigshospitalet i forsknings- og udviklingsprojekter på internationalt niveau og fungerer som uddannelsessted for mange tusinde sundhedsfaglige studerende, både præ- og postgraduat. Professionshøjskolen Metropol udbyder mellemlange videregående uddannelser inden for bl.a. sundhed og teknologi samt efter- og videreuddannelser. Professionshøjskolen har medarbejdere og studerende. De Farmaceutiske, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbiblioteker er med sine næsten 500 studiepladser, mere end årlige besøgende og personlige henvendelser vigtige mødesteder for studerende i bydelen. Bibliotekerne giver adgang til ca tidsskrifter, databaser og opslagsværker og en halv million e-bøger. Bibliotekerne er åbne for offentligheden. Copenhagen Bio Science Park (CO- BIS) åbnede i 2009 som forskerpark og inkubator med speciale i biotek. COBIS tilbyder lokaler, faciliteter og service for op til 50 virksomheder og udviklingsprojekter inden for Health & Life Science, biomedicin og bioteknologi. Bioneer:FARMA er et godkendt teknologisk institut (GTS), der leverer laboratorieundersøgelser til den farmaceutiske industri, fungerer som bindeled mellem den universitære og industrielle forskning og fokuserer på udækkede behov for teknologisk service til støtte til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at udvikle nye lægemidler. Copenhagen Innovation og Entrepreneurship Lab (CIEL) er et samarbejde mellem KU, CBS og DTU om at sikre, at studerende får praktisk erfaring med cases udviklet af og/eller i tæt samarbejde med virksomheder inden for bl.a. Clean- Tech, vedvarende energi og velfærd. Målet er at øge antallet af startups initieret af studerende med 10 % frem til 2016 fra de nuværende 120 startups pr. år. Biopeople er hele Danmarks innovationsnetværk inden for health of life sciences, der skaber mødesteder for private virksomheder og offentlige institutioner. 10

11 kontakt østerbro Interesserede virksomheder kan kontakte: Østerbrogade Vibenshus Runddel Vidensbyens sekretariat Tlf.: Nørre Allé Find flere oplysninger om Copenhagen Science City på HARALDSGADEKVARTERET UNIVERSITETSPARKEN Fælledparken Jag Bl tve eg j da m sv ej Trianglen nørrebro Ta RIGSHOSPITALET ge Nørrebros Runddel DE GAMLES BY ns ve j PANUM N ør e ad og br re Skt. Hans Torv vidensinstitutioner: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet COBIS Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Københavns Biocenter 11 Professionshøjskolen Metropol Rigshospitalet CIty

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg Mødelokale A 145

Fakultetssekretariatet, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg Mødelokale A 145 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til Medlemmer af Akademisk Råd på SCIENCE MØDEINDKALDELSE 19. FEBRUAR 2015 Forum SCIENCE Akademisk Råd (AR 1/2015) Mødedato: Fredag d. 27.

Læs mere

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest NIELS BOHR RAMBLA NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest 1 Indholdsfortegnelse Vision 5 Niels Bohr Rambla - en grøn forbindelse 11 Niels Bohr Rambla - et nyt koncept 19 Vidensbydelsruten 27 Samarbejde

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas energi i teknologi Epicenter for udvikling af energi og cleantech Navitas Udfordringer til virksomheder Innovation, vækst og internationalise ring er store udfordringer for de mange nye og mindre danske

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 0 Virksomhederne bag Om Oxford Research

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Fritz Henglein, afgående innovationsambassadør Kenny Erleben, tiltrædende innovationsambassadør KUs udviklingskontrakt 2006-08 Resultatmål: 14. Øge antallet af samarbejdskontrakter

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere