VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt"

Transkript

1 VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

2 HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Biocenter COBIS Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (KUB Nord) Professionshøjskolen Metropol Rigshospitalet Vidensbydelens fem klynger RIGSHOSPITALET DE GAMLES BY Tagensvej PANUM Blegdamsvej Vidensbydel nørre CAMpus FeM klynger AF udviklingsmuligheder Vidensbydel Nørre Campus i København er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for farmaci, sundhedsvidenskab og naturvidenskab, og i de kommende år foretager kommune, region og stat historisk store investeringer området. Vidensdeling er en forudsætning for Københavns økonomiske vækst, og Vidensbydel Nørre Campus skal være en bydel, hvor vidensinstitutioner, erhverv og by frit kan udveksle, udvikle og udnytte viden. Københavns Kommune, Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen har med støtte fra Realdania udarbejdet en plan for at udvikle sammenhængen mellem viden, by og erhverv ved at: k tiltrække vidensbaserede virksomheder med et stærkt fokus på Vidensbydelens forskningsprofil k styrke bydelens internationale tiltrækningskraft med service og boliger til udenlandske studerende og vidensarbejdere k linke Vidensbydel Nørre Campus til resten af København k udvide Københavns Universitet og andre vidensinstitutioner i området k skabe synergi mellem igangværende og nye projekter

3 Universitetsparken åbnes med nye stier og opholdsområder omkring det store idrætsanlæg. netværk MelleM by, Viden Og erhverv Udviklingsplanen vil gøre Vidensbydel Nørre Campus til et åbent og tilgængeligt område med god kontakt mellem by, viden og erhverv. Planen viser, hvordan konkrete projekter kan fremme samspillet i Vidensbydelens fem forskellige klynger med hver deres karakteristiske sammensætning af bygninger, byrum og grønne områder. Planen anviser også, hvordan de fem klynger kan kobles sammen af grønne boulevarder, stier, parker og byrum. Nye genveje og forbindelser vil blive et fintmasket net, der også knytter Vidensbydel Nørre Campus tættere til resten af København. dansk-tyske arkitektfirma COBE er efterfølgende blevet bearbejdet og konkretiseret i dialog med borgere, brugere, studerende, medarbejdere, virksomheder og myndigheder. Processen har resulteret i et katalog med mere end 50 nye projektforslag, der frem til 2020 søges realiseret i samspil med de allerede besluttede store offentlige investeringer. Se hele udviklingsplanen på campus.ku.dk/vidensbydel. Udviklingsplanen er baseret på vinderforslaget fra en international idekonkurrence i Forslaget fra et team under ledelse af det

4 Panum og Rigshospitalet forbindes af en vidensbro, der knytter de sundhedsvidenskabelige miljøer sammen over Tagensvej. nye byrum Til erhverv, boliger Og Viden k Et dynamisk erhvervsmiljø i Vidensbydelen vil blive stimuleret ved at skaffe m 2 til virksomheder i nærheden af vidensinstitutionerne. Der vil være plads til væksthuse, iværksættere og nystartede virksomheder, ligesom det vil være muligt at placere etablerede virksomheder, der ønsker at dyrke naboskabet til vidensinstitutionerne. Der er mange ledige erhvervslejemål i Haraldsgadekvarteret, og der er byggemuligheder både her og i De Gamles By. k Nye boliger vil udvide udbuddet til udenlandske studerende og vidensarbejdere. Dette supplerer de eksisterende almene boligkvarterer i området og bidrager til at gøre Vidensbydelen attraktiv som internationalt by- og boligkvarter. I alt er der mulighed for at bygge op til m 2 etageareal boliger i området. Mulighederne findes især i Haraldsgadekvarteret og De Gamles By, men der skal boliger ind i alle klynger for at skabe byliv døgnet rundt. k Vidensbørser er bygninger og organisationer, som brugere af universitet, by og erhvervsliv kan være fælles om: konferencecenter, bibliotek, bogcafé, et internationalt forsamlingshus, informationskiosk, udstillingsbygning, kantiner og eksperimenterende læringsrum. Vidensbørserne kommer til at ligge som portaler til Vidensbydelen på Blegdamsvej, Vibenshus Runddel, Nørre Allé og Lersø Parkallé og på Fredrik Bajers Plads midt i Vidensbydelen. Vidensbørser ligger ud til videnspladser, der er nye byrum i skæringspunkterne mellem de ny stiforbindelser. Videnspladserne vil være naturlige midtpunkter for rundvisning, udstillinger og events. k Nye grønne forbindelser integrerer de eksisterende byrum med de nye metropladser og videnspladser. En højklasse busforbindelse på Nørre Allé/Tagensvej og to nye stiforbindelser, vidensbydelruter, fra Søerne vil mindske afstandene i Vidensbydelen og knytte bydelen tættere til resten af København.

5 Sigurdsgade udvikles til bygade med iværksættermiljøer i ombyggede og nye bygninger. udviklingsplanens FAser Udviklingen af Vidensbydel Nørre Campus realiseres gennem en lang række forskellige projekter grupperet i tre faser. Projektkataloget for de enkelte faser vil løbende blive tilpasset. Fase A ( ): kickoff-fasen Vidensbydel Nørre Campus bliver søsat gennem en snes nye projekter som spiller sammen med de igangværende byggeprojekter i bydelen. Der er fokus på boliger til udenlandske studerende og vidensarbejdere og på at skabe plads til nye virksomheder. Universitetsparken og De Gamles By åbnes som nye grønne byrum med skæringspunkter for Vidensbydelens netværk af nye ruter og forbindelser, der styrker sammenhængen i bydelen og relationerne til resten af København. Fase b ( ): Manifestationsfasen De store udbygninger og moderniseringer af vidensinstitutionerne tages i brug, og effekten af dette understøttes med landmarks som Vidensbroen og bebyggelsen ved Vibenshus Runddel. Erhvervsstrategien udfolder sig i udvidelse af iværksætter- og erhvervsmiljøerne ved Sigurdsgade og Fredrik Bajers Plads. Fase C ( ): satellitfasen Projekterne i denne fase er orienteret mod den fortsatte udbygning af Københavns Universitet og Rigshospitalet. Det åbner mulighed for integration af nye private og offentlige forskningsmiljøer og for helt nye projekter, der udnytter dynamikken i udviklingsprocessen. Desuden søger projekterne i denne fase at udnytte effekten af Metroens Cityring, der åbner 2018 og bidrager til at koble Vidensbydelen på hele København.

6 FAse A kickoff L3 B9 T4 B6 +T11 +B34 B8 +L40 L1 B12 +B41 L2 +B200 L28 B1 +L39 L27 L18 L6 B15 B14 L16 +L33 L6 +B24 B5 +B33 +B48 +T10 +L38 +B31 Igangværende byggeprojekter Igangværende landskabs- og byrumprojekter Nye byggeprojekter Nye landskabs- og byrumprojekter Nye trafikprojekter +L45 +B28 B13 B4

7 nye projektforslag byggeprojekter +B20 Videnscafé: Metropols studenterhus åbnes mod byrummet +B24 Central Vidensbørs: erhvervsbyggeri +B28 Slottet: internationalt kollegium +B31 Integreret daginstitution +B33 Copenhagen House: international service +B34 Iværksættermiljø Trekantsgrunden: erhvervsbyggeri +B41 Videnserhverv +B48 University Club: det kosmopolitiske forsamlingshus landskab Og byrum +L33 Fredrik Bajers Plads: Den centrale vidensplads +L38 Åbning af De Gamles By: Nyt grønt byrum +L39 Åbning af Universitetsparken Bordtennis +L40 Sigurdsgade udvikles som byrum +L45 Vidensplads: portal til grønt Basket byrum TrAFikprOJekTer tennisbane Beachvolley +T10 Vidensbydelruten øst: fra Søerne til Østerbro +T11 Vidensbydelruten vest: fra Søerne til Skjolds Plads FOrMidlingsprOJekTer +Arrangementer, kort, rundvisninger, fælles udstyrs- og lokaledatabase, studentervæksthus og e-magasin igangværende projekter byggeprojekter B1 Niels Bohr Science Park B4 Panum-udbygningen B5 Sundhedscenter for kræftramte B6 Fælledklubhus B8 Pharma Science Center B9 Jagtvej Erhverv B12 Karrébebyggelse i Fafnersgade B13 Collegium Juris B14 Ombygning af Metropol B15 COBIS II landskab Og byrum L1 Valhalsgade L2 Pladsen ved Lersø Parkallé L3 Aldersrogade L6 Indgange til Fælledparken L16 Elektronisk legeplads L18 Skaterpark L27 Haraldsgade Kvartersløft TrAFikprOJekTer T4 Bedre bus til Nørre Campus Panum-udbygningen ved Blegdamsvej (t.v.) og Niels Bohr Science Park ved Jagtvej (t.h.) er to af de store igangværende byggeprojekter

8 Layout: Eckardt Aps, tryk: Sangill Grafisk, illustrationer: COBE, Rambøll Danmark og Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S. Udgivet juni 2011 Vidensbydelens udviklingsråd sikrer FreMdriFT Og FinAnsiering Samtidig med offentliggørelsen af udviklingsplanen bliver Vidensbydelens Udviklingsråd oprettet. I dette råd forpligter vidensinstitutionerne, Københavns Kommune og Universitets- og Bygningsstyrelsen sig til et tæt samarbejde med erhvervssektoren om den langsigtede indsats, det kræver at realisere visionen om den moderne vidensmetropol. Sammen byder vi borgere, gæster, studerende, medarbejdere og investorer velkommen i Vidensbydel Nørre Campus. Læs hele planen og følg udviklingen af Vidensbydel Nørre Campus på campus.ku.dk/vidensbydel

Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder

Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder Copenhagen Science City Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder 2013 // fakta Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder og

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014

Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City. Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Erhvervsundersøgelse i Copenhagen Science City Af Oxford Research, Quercus Group og Mind the Customer September 2014 0 Virksomhederne bag Om Oxford Research

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas energi i teknologi Epicenter for udvikling af energi og cleantech Navitas Udfordringer til virksomheder Innovation, vækst og internationalise ring er store udfordringer for de mange nye og mindre danske

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere