Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013"

Transkript

1 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse, og den kan de godt anbefale andre at tage Side 6 Trivsel på dagsordenen / 2 Det store kørekort til forsikring / 5 Fra suppleant til bestyrelsesformand /10

2 2 Arbejdsmiljø Trivsel Af journalist Berit Villadsen er kommet på dagsordenen Et højt arbejdstempo, helbredstruende stress og manglende administrativ hjælp. Resultatet fra Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse i foråret var nedslående især i Codan, Tryg og SEB Pension, som lå dårligere end gennemsnittet. Det har i stigende grad fået trivslen på dagsordenen i selskaberne Assurandørerne har aldrig følt sig så pressede, som de gør nu. Der bliver flere og flere administrative opgaver og dermed mindre tid til at nå sine mål. Det er ikke til at holde ud. Et anonymt svar fra Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse i foråret, som viste, at assurandørerne led under et meget højt arbejdstempo, helbredstruende stress og manglende administrativ hjælp. Undersøgelsen viste samtidig, at der var stor individuel forskel mellem selskaberne. 108 anonyme kommentarer blev givet i trivselsundersøgelsen, og det ovennævnte svar kunne sagtens være fra en assurandør i Codan, Tryg eller SEB Pension. Fælles for de tre selskaber er, at deres assurandører havde en dårligere trivsel end den gennemsnitlige assurandør i Assurandør Kredsen. Assurandør Kredsens journalist har spurgt de tre selskaber, hvordan de har fulgt op på trivselsundersøgelsen. Ny leder- og assurandørrolle i Codan I Codan har resultaterne fra trivselsundersøgelsen ført til en åben og fornuftig dialog mellem ledelsen og Assurandørforeningen i Codan. Snakken har ført til nye erkendelser og en forventningsafstemning af, hvad der er en god leder, og hvad der er en god assurandør. Det fortæller Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan. En af de ting, vi har slået på er, at assurandørerne skal have en realistisk holdning til, hvad det vil sige at være assurandør i dag. Vi må erkende, at vi som assurandører ikke er små selvstændige virksomheder og derved herre i eget hus, men derimod at vi er ansat i et firma, som bestemmer rammerne, mål og forventninger til hver enkelt assurandør, og derved også de muligheder du har som assurandør overfor kunderne. På den anden side skal vores ledere også være bedre til at yde individuel ledelse tilpasset den enkelte. De skal være coachende ledere, fremfor ledere, der bare skælder ud og siger, du er bagud så se at komme i gang, siger Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan. Mens ledelsen skal uddannes i coaching, er det planen, at assurandørerne skal tilbydes planlægningskurser, der kan lette assurandørernes hverdag. Kurserne skal give assurandørerne input til at strukturere deres hverdag bedre og udfordre dem på den måde, de arbejder på i dag. Skal de løbende tjekke deres mails, også når de er i gang med at planlægge det næste kundemøde? Eller er der en bedre måde at strukturere læs-

3 Arbejdsmiljø 3 ningen af mails på? Jørgen Lykke tror dog ikke, at kurserne markant vil ændre assurandørernes hverdag. Jeg tror ikke på hurtige kvikfix. Det er et langt sejt træk at skabe bedre trivsel. Jeg tror også, at tiden er lidt hård ved assurandørerne. Kravene, der stilles til assurandørerne, er blevet væsentlig hårdere i løbet af de seneste år. Det rammer på trivslen og velværet i jobbet, og det er nogle af de udfordringer, som rammer os, siger Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan. Administrativt arbejde hæmmer arbejdsglæden Resultaterne fra Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse for Tryg er blevet diskuteret både med salgsledelsen og koncernchefen Morten Hübbe. Ordet arbejdsglæde er et fast punkt på dagsordenen på forhandlingsmøder med ledelsen. Det fortæller Lone Hansen, formand for Assurandør- og kundechefforeningen i Tryg. Erkendelsen er, at trivslen er en fælles udfordring og grundvilkårene anderledes end tidligere. Fremtiden for selskabets assurandører er mere kontorarbejde end tidligere, og det er ligesom i Codan en udfordring for Trygs assurandører. Det administrative fylder utrolig meget hele vejen rundt, men især når vi taler erhverv og landbrug. Beslutningsprocessen er stadigvæk alt for tung for assurandørerne og råderummet for lille. Når der skal laves tilbud på en kunde, skal alt for meget igennem underwritere, fremfor at beslutningskompetencen ligger hos assurandørerne selv, siger Lone Hansen. Forligsen spøger stadig Tryg scorer også lavt på troværdigheden blandt selskabets assurandører. Assurandørerne oplever, at mål og retning ikke følges ad. De savner noget kommunikation fra ledelsen, om hvorfor de gør, som de gør. Og så har overenskomstforhandlingerne fra 2011 sat sine spor. Assurandørerne føler ikke, at de bliver værdsat af ledelsen. Dengang var ledelsens udspil til assurandørerne som gruppe, at de ville sætte os kraftigt ned i løn, og at de ikke ville diskutere

4 4 Arbejdsmiljø det, hvilket betød at forhandlingerne røg i Forligsen. Det gav en følelse af manglende anerkendelse, og det lider vi stadig under i dag. Vi ønsker at blive behandlet som mennesker og ikke som nomineringer i et regneark, siger Lone Hansen og fortsætter: Jeg håber helt klart, at vi får rettet op på trivslen og arbejdsglæden. Det er til alles bedste og vil også bonne positivt ud på salget. Pressede mennesker præsterer ikke bedst. Der er en helt klar sammenhæng mellem arbejdsglæde og produktion, siger hun. Find årsagerne til stressen I SEB Pension er stressniveauet blandt assurandørerne uhørt højt, og det har blandt andet ført til, at ledelsen i SEB Pension har været på coachingkursus blandt andet for at høre, hvordan man bedst tackler medarbejdere, der er stressede. Formand for Assurandørforeningen i SEB Pension, Carsten Nielsen, glæder sig over initiativet, men han mener, at selskabet skal sætte ind langt tidligere. Ledelsen skal kigge på årsagerne til, hvorfor assurandørerne bliver stressede og så gøre noget ved dem. I SEB Pension føler vi, at vi som assurandører er ladt alene med mange opgaver, som ikke ligger naturligt til os. Administrationsopgaver, implementering af nye systemer, it-opgaver, hvor vi ikke rigtig har nogen hjælp i hverdagen. Det er meget forstyrrende i hverdagen, hvor vi ellers skulle have været ude ved kunderne, siger Carsten Nielsen og uddyber: SEB Pension bliver nødt til at forstå, at assurandørerne er sælgere og ikke administrationsfolk. Jo flere administrative opgaver selskabet pålægger assurandørerne, jo mere stressede bliver vi, for så kan vi ikke nå de salgsmål, vi skal. Og salgsmålene bliver jo ikke mindre, selvom administrationsopgaverne vokser. Det samme gør den interne mødeaktivitet. Så isoleret set er den frigivende salgstid blevet markant mindre, det vil vi i Assurandørforeningen i SEB Pension tage op med ledelsen på det næstkommende forhandlingsmøde. Assurandørernes rolle under forandring Salgsdirektøren i SEB Pension Jesper Steensen, kan godt forstå, at assurandørerne i SEB Pension føler sig under pres i øjeblikket. Assurandørerne i SEB Pension har i et år været i gang med at gennemgå en rolleforandring hen imod øget specialisering. Målet er, at assurandørerne udelukkende skal sælge firmapensioner, mens rådgivningen af f.eks 55+ kunder skal foretages af kollegerne i SEB Pension. Vi har sat assurandørernes salgsmål op i forhold til de roller, vi gerne vil have, de skal udfylde. Vi siger ikke til assurandørerne, at de fra i morgen ikke må rådgive 55+ kunder. Men de skal langsomt udfase denne del af deres arbejde. Det er en stor forandring for mange assurandører, og derfor har vi også givet dem to år til at vænne sig til de nye opgaver og den nye rollefordeling, siger Jesper Steensen, salgsdirektør i SEB Pension og fortsætter: Vi er halvvejs i den proces nu, og vi synes, at vi begynder at se tegn på, at det går den rigtige vej. Det er meget individuelt. Nogle flytter sig lynhurtigt og tillærer sig de nye vaner og adfærd. Andre gør ikke. Så tager vi ekstrasamtaler med dem, der ikke har flyttet sig. Nogle skal lave en mere fundamental ændring i deres arbejde, og det er en rolleforandring, som kan være en udfordring og en svær rejse for nogen.

5 Kompetenceudvikling 5 Det store kørekort til forsikring Et nyt direktiv fra EU, med forkortelsen IMD2, skærper kraverne til forsikringsbranchens kompetenceniveau. Direktivet gælder for alle, som rådgiver om og sælger forsikring til private EU-standarder. Certificeringer. Efteruddannelse. Hvis du ikke allerede er stødt ind i de tre ord gennem de senere år, kommer du helt sikkert til det nu, når et nyt EU-direktiv IMD2 træder i kraft. Det kommer populært sagt til at betyde, at man skal tage det store kørekort for at kunne køre i branchen, og at kortet skal vedligeholdes gennem efteruddannelse, siger Bjarne Dyrberg, som er udviklingschef på Forsikringsakademiet. I november talte han på et møde i Forsikringsforeningen om de kommende krav, og om hvad branchen Kvalitetsstemplet rækker også ud over Danmarks grænser. Fx kan en certificeret assurandør med kørekortet i hånden søge job i et andet EU-land og dokumentere sine kompetencer ud fra fælles europæiske standarder gør for at imødekomme dem. Direktivet er til for forbrugernes skyld, men giver også branchen nye muligheder. Vi får et kvalitetsstempel, som vil gavne i forhold til kunderne, i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og i forhold til omverdenens opfattelse af branchen generelt, lyder det fra Bjarne Dyrberg. Dertil kommer det internationale perspektiv. Kvalitetsstemplet rækker også ud over Danmarks grænser. F.eks kan en certificeret assurandør med kørekortet i hånden søge job i et andet EU-land og dokumentere sine kompetencer ud fra fælles europæiske standarder, siger han. Branchen på forkant med certifikater Selv om IMD2 endnu ikke er trådt i kraft, er der allerede nu mulighed for at certificere sig på Forsikringsakademiet. Branchen har tidligt været opmærksom på at imødekomme fremtidens krav og har bakket op om udviklingen af europæisk anerkendte certifikater. Ifølge Bjarne Dyrberg nytter det ikke at sætte sig i venteposition. Vi følger udviklingen tæt både europæisk og nationalt, så vi hele tiden kan matche branchens behov og helst være et skridt foran. Det gælder også for vores certifikater. Uddannelse og certifikater er konkurrenceparametre, og med IMD2 bliver det obligatorisk at kunne dokumentere sine kompetencer, siger Bjarne Dyrberg. De nye krav gælder i relationen til privatkunder, men vil få betydning for alle i branchen. Når først én faggruppe begynder at kunne fremvise certifikater og bevis på efteruddannelse, vil det være svært for andre faggrupper at stå uden, siger Bjarne Dyrberg.

6 6 Tillidsmandsuddannelse Af journalist Carsten Jørgensen Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse, og den kan de godt anbefale andre at tage Et fyrtårn på arbejdspladsen. Medarbejdernes talsmand. Den enkelte kollegas coach. Bindeleddet mellem ledelsen og medarbejderne. Finansforbundets lokale repræsentant. Tillidsmandens rolle i virksomheden er uhyre vigtig, og der kan være nok at se til. Derfor har Finansforbundet fokus på at give alle valgte tillidsmænd den bedst mulige uddannelse, så de er klar til at gøre en forskel for deres kolleger. Den 28. januar 2013 skød man en ny grunduddannelse for tillidsmænd i gang. Den bygger videre på den hidtidige meget roste uddannelse og dertil er formen og indholdet udviklet, så tillidsmandens kompetencer fremtidssikres. Blandt deltagerne på uddannelsen er flere assurandører. Og skal man tro Frank Josephsen og Michael Noer, bestyrelsesmedlemmer i Assurandørforeningen i Topdanmark, er indholdet rigtig godt. Overordnet set er det en ganske glimrende uddannelse, der er med til at udvikle dig personligt. For mit vedkommende var især et indlæg om storytelling af Kasper Sørensen meget givtigt. Det med at kunne give malende beskrivelser af ting er jo meget anvendeligt, når jeg er ude hos kunderne, fortæller Frank Josephsen, der også glæder sig over, at deltagerne på uddannelsen har været de Læs mere om tillidsmandsuddannelsen på Finansforbundet.dk/gru samme på alle modulerne året igennem. Overordnet set er det en ganske glimrende uddannelse, der er med til at udvikle dig personligt, siger Frank Josephsen. Michael Noer havde på forhånd ikke de største forventninger til uddannelsen, da han frygtede, at det med at være tillidsmand var noget med at svinge med de røde faner. Men den frygt blev hurtigt gjort til skamme. Det har bestemt været en positiv oplevelse at tage tillidsmandsuddannelsen. Især jura-delen, hvor Finansforbundets jurister underviste i ansættelsesret, var udbytterig. Også selvom eksemplerne alle var hentet fra bankområdet. Fremover vil det være endnu bedre for os assurandører, hvis man også kunne give os nogle cases fra Især jura-delen, hvor Finansforbundets jurister underviste i ansættelsesret, var udbytterig, siger Michael Noer. vores overenskomstområde, siger Michael Noer. Klædt på til forhandling Han og Frank Josephsen meldte sig til tillidsmandsuddannelsen, fordi de som relativt nye bestyrelsesmedlemmer i Assurandørforeningen i Topdanmark skulle klædes bedre på i forhold til kontrakt- og overenskomstforhandlinger med selskabet. Disse forhandlinger blev indledt i november, og derfor har begge assurandører droppet at tage den frivillige eksamen på tillidsmandsud- Foto: Bennie Hansen

7 Tillidsmandsuddannelse 7 Anerkendt lederuddannelse Den nye grunduddannelse for tillidsmænd indeholder et modul Ledelse i praksis, som svarer til et obligatorisk modul i Akademiuddannelsen i ledelse. Når man går til eksamen, får man bevis for sine kompetencer og de 10 ECTS-point, som modulet udløser. Det er frivilligt, om deltagerne vil gå til eksamen, men Finansforbundet opfordrer deltagerne til at gøre det. dannelsen, der fandt sted i begyndelsen af december. Hvis eksamen bestås, udløser det 10 såkaldte ECTS-point, som svarer til, at man har taget et modul på Akademiuddannelsen i ledelse. Jeg er selv uddannet cand. merc og har ikke planer om at skulle læse mere på universitetet, men det er fint, at andre, som har lyst til at læse videre, kan bruge tillidsmandsuddannelsen, mener Michael Noer. Tillidsmandsuddannelsen består af 17 kursusdage fordelt på et kalenderår, og derudover er deltagerne delt op i netværksgrupper, som ind imellem kursusdagene kan sparre og erfaringsudveksle. Frank Josephsen og Michael Noer har primært netværket med de få øvrige assurandører på uddannelsen. Det har været fint også at lære tillidsmænd fra bankområdet at kende, men i fremtiden er det ikke lige det område, jeg netværker sammen med rent professionelt, da dette arbejdsområde ligger langt fra min egen dagligdag, siger Frank Josephsen. BRUG FOR ET FORSPRING? Med nyhedsbrevet fra Forsikringsakademiet er du altid et skridt foran. Nye uddannelsestilbud Aktuelle kurser Spændende seminarer... og mange andre tiltag Tilmeld dig på: Vi glæder os til at holde dig opdateret! UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon

8 8 citater Jeg kan ikke gå rundt og opføre mig på en måde, så alle danskere bliver tilfredse. Altså, jeg ryger cigar af og til. Hvis jeg har lyst til det, så er det det, jeg gør. Det rager mig, at mange ikke mener, en fodboldspiller kan tillade sig det. Tænk lige over det: Tilbage i tiden røg alle spillere. Der var det ikke et problem. Lige pludselig har nogle mekanismer ændret sig, og fodboldspillere skal være de her ansigtsløse dydsmønstre. Til det siger jeg én gang for alle: Gu skal jeg ej. Jeg skal være MIG. Og hvis nogen har ondt i røven over, at jeg er rødvinssamler eller kører i dyre biler, så er det deres problem. Det kan aldrig blive mit problem. Nicklas Bendtner, professionel fodboldspiller til Berlingske Jeg har altid forsøgt at have et direkte forhold til det at have magt. Berøringsangsten kan være farlig. Hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre, kan du ikke mærke, hvad det gør ved dig, og så risikerer du magtfuldkommenheden. Margrethe Vestager, økonomi- og indenrigsminister (R) til magasinet Ud & Se Succesfulde organisationer forholder sig alt for ukritisk til deres egen succes. De antager, at deres gode resultater er konsekvensen af gode beslutninger, men det er langt fra altid tilfældet. Faktum er, at en virksomheds resultater er svøbt ind i et tykt lag af held og kontekstuable variabler, som selv ikke de bedste ledere har kontrol over Rasmus Ankersen, coach og forfatter i sin nye bog Sult i Paradis Jeg hører ikke til. Jeg hører ikke til blandt hykleriske muslimer. Men jeg hører heller ikke til blandt hykleriske danskere. Når man går ud og siger de her ting, så stiller man sig i ingenmandsland, for man har danskernes støtte, men til hvad? Yahia Hassan, digter til Berlingske Hvis vi alle gik rundt med et emblem, der viste, hvad vi stemte ved sidste valg, ville vi have et kvalificeret udgangspunkt for at snakke sammen. Arenaen er kridtet op, og man ved, hvad man kan tillade sig at sige til hinanden. Og der er jo intet farligt ved det. Alle partier i dag er lødige og legale. Sebastian Dorset, komiker og tekstforfatter til Berlingske

9 Af Berit Villadsen temadag 9 Opskriften på en god forhandler Hvordan får man forhandlet den bedst mulige aftale hjem med ledelsen? Det var et af omdrejningspunkterne på den årlige temadag for tillidsvalgte assurandører. 16 deltagere blev udfordret på deres forhandlingsteknik af Finansforbundets rutinerede forhandlingsfolk Vikingernes Forsikring er et mindre og forholdsvist nyt forsikringsselskab med 17 ansatte assurandører. Assurandørforeningen for Vikingernes Forsikring har indkaldt ledelsen til forhandling med ønsket om at indgå en ny aftale om tjenestefrihed for Ledelsen er uenig med Assurandørforeningen på flere punkter, hvordan får I en aftale forhandlet hjem? Det var oplægget til 16 assurandører, som deltog på Assurandør Kredsens årlige temadag for tillidsvalgte assurandører den 24. oktober på Hotel Park i Middelfart. Finansforbundets chefforhandler Marianne Kjær og forhandlingskonsulent Rasmus Nørgaard Høgh underviste assurandørerne i rammeoverenskomsten og forhandlingsteknik. Med Vikingernes Forsikring som case skulle deltagerne forhandle med hinanden og agere henholdsvis ledelse og assurandørforening. Assurandørerne skulle lege forhand- Marianne Kjær, chefforhandler. Rasmus Nørgaard Høgh, forhandlingskonsulent. ling. De gør det jo hele tiden og er rigtig dygtige forhandlere. Men det er altid sjovt at gøre det i laboratoriet, hvor man får lov at gøre nogle dumme ting. Og det fungerede rigtig godt. Det var en virkelig god dag. De var meget engagerede og kastede sig ud i det og legede med, især de nye tillidsvalgte fra Assurandørerne skulle lege forhandling. De gør det jo hele tiden og er rigtig dygtige forhandlere. Men det er altid sjovt at gøre det i laboratoriet, hvor man får lov til at gøre nogle dumme ting Marianne Kjær, chefforhandler Sønderjyske, GF Forsikring og Aros, siger Finansforbundets chefforhandler, Marianne Kjær. Temadagen skulle give både nye og erfarne tillidsvalgte assurandører gode råd og inspiration til overenskomstforhandlingerne. Budskabet var, at forhandling ikke er en enkelt præstation den pågældende dag, men en løbende proces, hvor de tillidsvalgte synliggør assurandørernes ønsker og forventninger til forhandlingerne med ledelsen. Den succesfulde forhandler kæmper for egne interesser, men arbejder samtidig på løsninger, der også tager højde for modpartens interesser. Assurandørerne blev desuden opfordret til at sparre med hinanden, og det råd tog Helle Thomsen fra Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring til sig. Det var et kanongodt og informativt møde. Vi fik indsigt i, hvordan man skal tænke og tale om tingene i en forhandlingssituation. Og så var det for mig vigtigt at vide, at man ikke skal lade sig påvirke af forhandlingerne og tage tingene personligt. Det var også rart at høre, hvordan de andre assurandører tænker om tingene. Jeg har talt med Thomas Steen Vilhelmsen fra Aros både før og efter temadagen, da vi skal have forhandlet ny kontrakt. Det er en rigtig god ide at bruge hinanden, siger Helle Thomsen fra Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring.

10 10 portræt Af journalist Berit Villadsen Fra suppleant til bestyrelsesformand Helle Thomsen havde knap et år som privatassurandør på bagen, da hun trådte ind som suppleant i Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring. Et år senere blev hun formand. En faglig rutsjetur og en stor mundfuld. Men jeg lærer noget hver dag, også om mig selv, siger hun 48-årige Helle Thomsen havde ikke haft ret mange dage på landevejene som privatassurandør, før hun blev spurgt af den daværende formand i Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring, om hun ville stille op som suppleant til bestyrelsen. Efter lidt overvejelse takkede hun ja, men hun havde ikke i sin vildeste forstand forestillet sig, at hun knap et år efter ville være den eneste i bestyrelsen. Det skete imidlertid, da de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer forlod selskabet. Tilbage sad Helle med assurandørforeningens arbejde i ringbind og sin faglige fremtid i tankerne. Det var noget af en omvæltning, og det gav mig stof til eftertanke. Skal jeg fortsætte i assurandørforeningen? Skal jeg ikke? Og hvad nu, hvis vi ikke kan danne en assurandørforening, hvad så? Men så tænkte jeg, vi kan altid forsøge, og hvis det ikke går, så er det det, siger Helle Thomsen, formand for Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring. Selv om det har været lidt af en faglig rutsjetur, har det også været sjovt at gå ind i noget og tænke, kommer jeg helskindet igennem det her? Forhandlingerne står for døren Opbakningen til assurandørforeningens fortsatte virke var stor blandt kollegerne, men det resulterede ikke i et kampvalg om bestyrelsespladserne ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. Det var med hiv og sving, at Helle kunne sætte sig for bordenden i assurandørforeningen sammen med to nye bestyrelseskolleger. De lokale overenskomstforhandlinger fylder rigtig meget i den nye formands kalender. Otte forhandlingsmøder mellem den lokale assurandørforening og ledelsen er allerede plottet ind i kalenderen. To er afholdt, og udbyttet var ifølge Helle Thomsen godt og konstruktivt. Men den nye formand ligger ikke skjul på, at det er en udfordring at være ny i det faglige game. Det er en stor mundfuld at blive smidt ind i. Ikke fordi vi har så mange ting, men der har været noget at se til. Overenskomstforhandlingerne står for døren, og forhandling er fuldstændig nyt for mig. Heldigvis har vi fået en gammel kending med på holdet, en tidligere formand i vores lokale assurandørforening, og ham læner vi os meget op af. Fra phoner til privatassurandør Helle Thomsen havde sin første arbejdsdag som privatassurandør i Sønderjysk Forsikring i februar En titel Helle længe har drømt om at få, lige siden hun som 26-årig havde et fritidsjob som phoner i Alm. Brand. Studiejobbet bestod i at ringe rundt til kunder og booke kalenderaftaler for selskabets assurandører. Dengang tænkte hun, sikke et spændende job, de assurandører har. I 1997 tog hun tilløb til at bevæge sig tættere på karrieremålet. Hun fik job som forsikringsrådgiver i Topdanmark, hvor hun arbejdede i ti år. Hun fik samtidig tre børn med sin mand, og det lagde en dæmper på karriereambitionerne. I 2007 takkede hun ja til et job som kontorassurandør i Sønderjysk Forsikring på selskabets nyåbnede Aabenraa-kontor. I november 2011 blev hun certificeret assurandør, og knap fire måneder senere fik hun drømmejobbet. Og det har ikke skuffet hende. Jeg kan godt lide at køre ud til kunderne. Som kontorassurandør var jeg vant til, at kunderne kom ind til mig. Som privatassurandør møder du

11 portræt 11 kunderne på deres eget territorium. Du ved ikke, hvad du kommer ud til. Du møder folk på alle mulige niveauer og får indblik i, hvilke steder selskabet forsikrer. Det er enormt spændende. Det kolde gys giver energi Energien til arbejdet henter hun ved Sønderstrand i Aabenraa. Uanset vind, vejr og for den sags skyld is på fjorden tager Helle Thomsen og hendes mand hver morgen cirka kl en dukkert i Aabenraa Fjord. Når Helle har taget ti svømmetag ud og ti svømmetag hjem, er dagen for alvor startet, og hun er klar til at rykke ud for selskabet og assurandørforeningen. Ud over det kolde gys, ynder Helle også at løbe et par gange om ugen. Hun har flere gange deltaget i maratonløb, men de 42 km når hun dog ikke op på i øjeblikket. 20 km fordelt over en uge er distancen pt., når karrieren også skal passes. Det er mange timer ved siden af arbejdet, du skal lægge, når du er så ny, som jeg er i jobbet. Så det er meget planlægning, der skal til. Men jeg tænker, at det er godt givet ud og kun kan være en gevinst i sidste ende. Og selvom det har været lidt af en faglig rutsjetur, har det også været sjovt at gå ind i noget og tænke, kommer jeg helskindet igennem det her? Jeg lærer noget hver dag, og jeg lærer også noget om mig selv. SEKS EKSTRA OM HELLE THOMSEN Hvilken bil kører du i? En hvid Renault Megane. Hvad kan du lide at spise? Jeg elsker mad, især fisk, pizza og tapas. Hvad kan du lide at drikke? Jeg drikker mest kaffe og vand, men jeg siger ikke nej tak til et godt glas vin. Gerne rødvin. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg er en gammel diskopige, så jeg hører en del Nova, P3 og vores lokalradio Mojn. Jeg kan også godt lide de nye danske kunstnere blandt andet Rasmus Seebach. Hvad er den seneste bog, du har læst? Du er ikke alene af Chris MacDonald. Hvad kan du lide at se i tv? Nyheder og actionfilm, som man ikke skal tænke så meget til.

12 12 Det politiske arbejde Af journalist Carsten Jørgensen Hvad laver udvalget? Assurandør Kredsens medlemsblad sætter luppen på arbejdet i de forskellige udvalg og ansvarsområder. Denne gang handler det om MOF ansvarsområdet Medlem og Forbund, der blandt andet beskæftiger sig med hvervning og uddannelse af tillidsmænd Thomas Steen Vilhelmsen fra kredsbestyrelsen fortæller her om udvalget Hvem sidder i ansvarsområdet? Hver kreds i Finansforbundet har repræsentanter i ansvarsområdet. Fra Assurandørkredsen deltager kredsbestyrelsesmedlem Thomas Steen Vilhelmsen fra Aros Forsikring. Hvad laver ansvarsområdet? MOF er meget bredt favnende, fordi det handler om relationerne mellem medlem og forbund. I den seneste tid har vi blandt andet haft fokus på, hvordan vi udvikler tillidsmandsrollen, så vi får bedre tillidsmænd. Det har ført til udviklingen af Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse (se artiklen side 4-5 red.). Vi drøfter også hvervning og hvilke medlemstyper eksempelvis ledere Thomas Steen Vilhelmsen og akademikere som vi vil tiltrække, og hvordan vi skal gøre det. For nylig har vi også haft forbundets medlemstilfredshedsundersøgelse på dagsordenen. Det er en undersøgelse, der gennemføres hvert år, for at få svar på, hvordan medlemmerne oplever den rådgivning og de medlemsgoder, som forbundet tilbyder. Hvordan fungerer samarbejdet i udvalget? Der er ikke altid enighed mellem os deltagere i ansvarsområdet. Vi har mange diskussioner på kryds og tværs, hvor meget forskellige synspunkter kommer frem, men grundlæggende er stemningen god, og samarbejdet er ok. Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby er også god til at trække tingene op på et mere overordnet plan og sætte mere perspektiv på arbejdet. Hvad har du særligt fokus på i udvalget? Som assurandørernes repræsentant forsøger jeg konkret at sætte en pind ind i den nye tillidsmandsuddannelse, så den også retter sig mod assurandører. Jura-delen på uddannelsen tager for eksempel udelukkende udgangspunkt i Finansforbundets standardoverenskomst, mens der ikke er undervisning i forhold til vores, den grønne overenskomst. Jeg har opfordret til, at man engang i mellem trækker assurandørerne på uddannelsen til side for at give dem mere specifik viden om assurandør-relaterede emner. Konkret er vi assurandører, der samtidig er tillidsmænd, presset lønmæssigt, når vi udfører tillidsmandsarbejde, idet vi mister en del af den resultatløn, vi får, når vi sælger. Her er tillidsmændene i bankerne stillet anderledes. De får den samme månedsløn, selvom de bruger en større del af arbejdstiden på tillidsmandsarbejde. Især de mindre selskaber har svært ved at efterleve intentionerne om, at assurandørtillidsmænd ikke skal lide lønmæssigt under at udføre tillidsmandsarbejde. Har du en opfattelse af, om de øvrige lytter til dig? Når det gælder hvervning, er der ingen tvivl om, at vi assurandører kan ranke ryggen i forhold til de fleste andre kredse. Når en ny medarbejder begynder i et selskab, er det kutyme, at man som tillidsmand går hen til hende eller ham og argumenterer for, at vedkommende melder sig ind i Finansforbundet, og så melder vedkommende sig ind. Dér er det tydeligt, at de bankansatte er lidt misundelige på os, fordi de selv har noget berøringsangst over at kontakte nye medarbejdere direkte. Fakta: Udvalg/ansvarsområder: Forsikringsakademiet Medlem og forbund Arbejdsliv og karriere Sektor, forbruger og regulering Beskæftigelse og velfærd

13 13 Kort Nyt Meddelser fra kredsen og forbundet læserbreve nyheder etc Blad eller net? Som tidligere omtalt i Assurandør Kredsen her ønsker bestyrelsen at gennemføre en læserundersøgelse for at afklare medlemmernes holdning til, om man fortsat skal udgive blad eller om man fremover i stedet skal kommunikere via elektroniske nyhedsbreve og hjemmeside. Undersøgelsen kommer til at bestå af fem spørgsmål, som sendes ud på mail til alle dem, vi har mailadresser på. Den sendes ud i kølvandet på dette blads udgivelse. Man kan også deltage ved at indtaste følgende webadresse: https://www.research.net/s/kredsblad Svarfristen er den torsdag den 16. januar Stormskader for en milliard Efterårsstormen mandag den 28. oktober vil sandsynligvis være skyld i over skader til en samlet pris i nærheden af en milliard kroner. Det skrev Ritzau i dagene efter stormen på baggrund af vurderinger fra blandt andre Tryg. Udgifterne er dermed langt mindre end orkanen i 1999, som kostede forsikringsbranchen 13 milliarder kroner. Foreningsnyt Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg (AKF) Efterårets repræsentantskabsmøde er netop blevet afholdt. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed primo oktober, som afholdes efter de ordinære medlemsmøder i september. Dette efterårs repræsentantskabsmøde var præget af de kommende overenskomstforhandlinger. terne har modtaget rundt på medlemsmøder, drøftet. Inputtene og ønskerne fra medlemmerne var grundlag for, at vi var forberedt og klar til at møde selskabet i en præcis, konstruktiv og åben dialog. Resultatet af den trivselsundersøgelse, som Assurandør Kredsen foretog blandt væsentlige forbedringer. Efter vores opfattelse er en høj arbejdsglæde vigtig for, at hverdagen fungerer, ligeledes er det en forudsætning for at skabe gode resultater. AKF vil stadig forsætte dialogen med selskabet, om hvad der skal til for at arbejdsglæden bliver bedre i fremtiden. Overenskomstforhandlingernes første alle selskabernes assurandører/kundechefer Vi får i disse dage resultatet af en ny officielle møde med selskabet blev holdt den 8. november. På det netop afholdte repræsentantskabsmøde blev alle de input og ønsker til ny overenskomst, som AKF bestyrelsen og tillidsrepræsentan- i foråret, har vi arbejdet en del med, fordi arbejdsglæden hos assurandører var meget lav. Vi har drøftet resultatet på SU og i vores forhandlingsudvalg og er enig med ledelsen i, at der skal ske medarbejderundersøgelse, der over den næste måned skal præsenteres for de enkelte teams. Efter præsentationen skal der arbejdes med, hvilke arbejdsforhold i hverdagen der skal forbedres. Assurandørforeningen i If Vi har forhandlet om nye lønaftaler siden august Lige som alle troede, forhandlingerne var løbet ud i sandet, kom der en lysning kort før sommerferien. Forhandlingerne blev genoptaget, og den 24. oktober holdt vi ekstraordinær generalforsamling, hvor kontrakten for både Erhvervsassurandørerne og Storkundeassurandørerne blev stemt hjem. Efterfølgende reaktioner viser, at alle er godt tilfredse med resultatet. Også bestyrelsen er meget tilfreds, da det giver lidt arbejdsro. Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Forhandlinger om ny lønaftale er påbegyndt - møderække aftalt - ny aftale skal ligge klar til den 1. april Vi har samtidig med selskabet aftalt, at assurandørerne, som primært beskæftiger sig med erhverv, skal have den fornødne uddannelse på Akademiet. Selskabet ønsker at bygge på den personlige service, og her er assurandørerne en vigtig brik. I løbet af året har vi sagt farvel til tre, som ikke har kunnet stå distancen, men til gengæld er der ansat fem nye, og flere nyansættelser er på vej.

14 14 Medlemsstatus medlemmer medio november 2013 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer 241 Claus Madsen, Esbjerg V Cliff Møller, Ølstykke David Samild, Skårup Fyn Morten Busk, Stenlille Casper Hovmand, Næstved Knud Thoustrup, Holstebro Ulla Ahrens, Frederikssund Ulrik Krogstrup, Hirtshals Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer 189 Charlie Martinsson, Aarhus Christian Kørner Haim, København NV Eren Karatas, Hvidovre John Nielsen, Præstø Rune Christiansen, Frederiksberg Rune Rasmussen, Brøndby Thomas Rugsted Jørgensen, Hejls Thomas Svendsen, Hvidovre Carsten Bonde Petersen, København K Claus Idor Jacobsen, Lille Skensved Jakob Bjørn Mouritzen, Vejle Morten Jensen, Lundby Ole Christiansen, Hillerød Peter Michael Larsen, Odense SV Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer 414 Andreas Krabbe Iversen, Thisted Helle Lund Nielsen, Odense S Karin Bejerholm Jørgensen, København K Kasper D. Stephansen, Vejle Mads Lundskov Eriksen, Vejle Mikael Vestergaard, Sønderborg Simon Frederik Knudsen, Horsens Søren Christensen, Odense SV Claus Madsen, Esbjerg V Henrik Stenberg, Kirke Hyllinge Jonas Askjær Ryom, Svendborg Ole Kock Jensen, Tinglev Peter Skou, Skævinge René Brown, Skanderborg Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer 41 Betina Pedersen, Svendborg Claus Idor Jacobsen, Lille Skensved Claus Jepsen, Haderslev Darko Vedel Rasmussen, Odense S Thomas Møberg, Asperup Thomas W. Mathiesen, Allerød Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer 23 Jenny Hein, Ribe Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer 113 Bjørn Nørbak, Aalborg Jan Laursen, Haderslev John Nørholm Bennetsen, Aalborg Peter Møller, Vejby Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer 22 Casper Hovmand, Næstved Knud Thoustrup, Holstebro Kim Kærgård Nielsen, Stenløse Martin Voltzmann, Farum Torben Lyder Jacobsen, Skælskør Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer 20 Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer 14 Annemette Skoffer, Tønder Pia Grøhn Wendicke, København V Preben Jørgensen, Horsens Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer 25 Jørgen Hybscifmand, Holbæk Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer 16 Ole Stefansen, Thisted Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer 59 Martin Christian Dahl, Hornbæk Mette Waldorff Parbst, Lystrup Dorte Holten Rasmussen, Greve Gitte Baggesgaard, Kirke Hyllinge Jette D. Schlägelberger, Skals Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer 28 Flemming Schmidt, Esbjerg V Thomas Suersak Helgason, Klarup Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer 62 Mette Buskbjerg, Lunderskov Ulla Ahrens, Frederikssund Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer 32 Mikkel Vesti Kristiansen, København SV Morten Jensen, Lundby Thomas W. Mathiesen, Allerød Claus Jepsen, Haderslev Assurandørforeningen i GF Forsikring Antal medlemmer 16 Landsforeningen Antal medlemmer 314 Line Willum, Aalborg Sø Bent Larsen, Aalborg Øst Christian Bredal, Søborg Christina Danielsen, Vrå David Samild, Skårup Fyn Erbay Celik, Vejle Øst Henrik Kramer, Esbjerg N Jenny Hein, Ribe Lillian Møllgaard-Jensen, Svendborg Morten Dahl Christensen, Uldum Mustafa Deveci, Brønshøj Niels Overgaard, Værløse Rune Rasmussen, Brøndby Svend Ebbensgaard Andersen, Herning Svend Erik Poulsen, Svendborg Teddy Holst, Odense NV Thomas Siebert, København SV Torben Jantzen, Esbjerg V F KUS O Stil skarpt på din udvikling Finansforbundet FOKUS er den samlede betegnelse for alle arrangementer i Finansforbundet-regi. Fællesnævneren er kurser, seminarer, gå-hjem-møder og netværk, der klæder dig på fagligt og personligt. Finansforbundet FOKUS er derfor din indgang til uddannelsesog arrangementstilbud med udgangspunkt i dig som medarbejder i den finansielle sektor uanset om du arbejder med f.eks. rådgivning, it, forretningsudvikling eller er leder. I Finansforbundet FOKUS finder du nemlig gode tilbud til alle arbejdsområder i sektoren. Hold dig løbende opdateret på finansforbundet.dk/fokus

15 Kontakt til foreningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Ole Døssing Christensen, Topdanmark Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i GF Forsikring Kim Sønderbek Kirsebærvej Sabro Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i Nykredit Gert Hansen Blåklokkevej Odense SV Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Bennie Hansen Layout: Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Katrine Kruckow, Finansforbundet ISSN-nr.: Nr. 4 / december 2013 / 10. årgang Kontakt Briddi Escherich Produktion: Telefon ProReklame ApS, Hillerød

16 16 Arbejdet skal ikke gøre dig syg id nr.: Carsten Nielsen Formand Jeg har flere gange på denne plads givet udtryk for min bekymring over det dårlige arbejdsmiljø, assurandørerne arbejder under. Årsagerne til det dårlige arbejdsmiljø er mange. De meget høje produktionskrav er et af dem, men for mig at se er det ikke det væsentligste. Værre er det, at de ikke salgsrelaterede opgaver bliver flere og flere. Opgaver som assurandørerne føler sig ladt alene med, og som ikke ligger naturligt for dem. Læg hertil de stadigt mere omfattende kontrolsystemer, der er indført de senere år. Tænk på, hvor meget tid og energi der bliver brugt på disse kontrollerende foranstaltninger. Tid og energi, der jo helt selvfølgeligt vil kunne anvendes bedre ude hos kunderne. Husk nu på kære selskaber, at en assurandør ikke er en kontormand. En assurandør er en fantastisk dygtig ambassadør for det enkelte selskab. En ambassadør, der er 100 procent fokuseret på at tilføre så mange nye kunder til det pågældende selskab som muligt. Det er det, assurandørerne lever af, og det er det selskaberne og deres aktionærer lever af. Og begge parter vil selvfølgelig helst leve så godt som muligt. Jeg er derfor glad for, at man er begyndt at tage arbejdsmiljøproblemerne alvorligt ude i de enkelte selskaber. Som det fremgår andet steds i bladet, tager man bolden op og signalerer, at man er villige til at gøre noget ved problemet. Husk nu på kære selskaber, at en assurandør ikke er en kontormand. En assurandør er en fantastisk dygtig ambassadør for det enkelte selskab Hvis ikke der gøres noget ved det nu, er jeg alvorligt bange for mange af jer medlemmers helbred i de kommende år. Kravene bliver ikke mindre, det ligger nok fast. Men vi kan sammen med selskaberne sætte os ned og definere alle de steder, vi kan forbedre vores arbejdsmiljø. Min opfordring til de enkelte foreningers bestyrelser er derfor, at dér, hvor I endnu ikke har fået taget fat om nældens rod, så se at få det gjort! Det er jeres medlemmers helbred, der er på spil. Vi holder i Assurandør Kredsen øje med udviklingen. Der er ingen, der skal blive syge af at passe deres arbejde.

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel

Jyske Mesterskaber m Luftpistol og Luftriffel Disciplin Klasse Fornavn Efternavn Forening 1 2 3 4 5 6 Total X 10 Pistol Dame Anja Christensen DSB/ASF 96 90 94 91 371 3 Pistol Dame Dorte Thorsen IFK 91 95 90 89 365 3 Pistol Dame Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DM-sprint Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept 2014)

DM-sprint Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept 2014) DM-sprint Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon ( opdateret sept 2014) Holdsprint nederst på siden Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 27 (1) 16(2) 17(2)

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK

Herre klasse 5 1;Jakob Hærvig, Skalborg SK Dame klasse 2 double 1;Lone Dissing/Malene Espensgaard, Løgum/Brønderslev 2;Anne Aagaard Lauridsen/Janne Jensen, Silkeborg BTR Final;Dissing/Espensgaard - Lauridsen/Jensen;11-0, 11-0, 11-0 Herre elite

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund

Danmarks Badminton Forbund Deltagere Erritsø Anna Schøn (DS+DD+MD) Jesper Bang (HS+HD+MD) Kristoffer Knudsen (HS+HD+MD) Lene Clausen (DS+DD) Mathias Ankersen (HS+HD+MD) Sara Thygesen (DD+MD) Søren Gravholt (HS+HD) Thomas Søe Jepsen

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne.

Sommeren står for døren, og sæsonen 2014-2015 er næsten slut. Der mangler kun de sidste afgørende kampe, som skal fordele medaljerne. Dommere / Observatører Dommerudvalget Distriktsforbund DHF s Bestyrelse Prof. udvalget Divisionsforeningen Brøndby, den 12. maj 2015 Journalnummer 1293-15-mcn Nyhedsbrev maj 2015 Kære alle Sommeren står

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008

Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Resultatliste Fra Vejle Åben 2008 Vi vil her fra Vejle skytteforening ønske alle vindere et stort tillykke med resultatet, uanset hvilken placering det rakte til, så er alle vindere. Vi vil takke for den

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Bedst at forebygge et dårligt helbred

Bedst at forebygge et dårligt helbred 3F Aalborg afdeling Telefon 7030 0858 Når du kontakter 3F Aalborg Du er altid velkommen til at henvende dig i 3F Aalborg, men for at gøre det lettere for dig selv, så henvend dig direkte i din egen gruppe.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Nye advisory boards skal styrke dansk

Nye advisory boards skal styrke dansk Side 1 af 5 Nye advisory boards skal styrke dansk landbrug To nyoprettede advisory boards skal være med til at finde frem til hvilke initiativer, der skal til for at styrke landmandens kompetencer. Hvilke

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A

DGI Nordsjælland. Frederiksborgturneringen 50m Gruppe A. Gruppe B. Gruppe C. Gruppe D. Gruppe E. Ølstykke A Frederikssund A Frederiksborgturneringen 50m 2016 Samlet stilling opdateret pr. 31-5-2016 Gruppe A Ølstykke A 1573 76 Frederikssund A 1566 64 Melby 1553 57 Jørlunde 1549 50 Ølstykke B 1533 45 Frederikssund B 1305 26 Gruppe

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere