Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende"

Transkript

1 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring LB Forsikring NEM Forsikring Nordea Liv og Pension SEB Pension Skandia Sygeforsikringen danmark Thisted Forsikring Trafik Lone Clausen Hanne Beck Ingen (Tina Snejbjerg syg) FDC GF Klub If Industriens Pension Købstædernes Forsikring Lokal Forsikring PenSam Popermo Forsikring Sønderjysk Forsikring Taksatorringen

2 30. april 2015 / side 2 af 5 1. Godkendelse af dagsorden Denne blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra 10. december 2014 Referatet blev godkendt. 3. Nyt fra HB På det nyligt afholdte FM/NFM møde var der blevet orienteret om emner, der har været behandlet på HB, så der blev kun orienteret om HB mødet 25. marts, der i øvrigt kun var et halvdagsmøde, da HB havde DFLpå-tværs-dag med sekretariatet. Arbejdsskadeforsikring for TR m.v. HB s drøftelser har gået på, at tillidsmænd og personaleforeninger ikke vil være dækket af virksomhedens arbejdsskadesforsikring, når de udfører visse typer af tillidsmandsarbejde og heller ikke af DFL s forsikringer. Dette er også udfaldet af en afgørelse truffet i ankestyrelsen vedrørende en konkret arbejdsskade. Der er tegnet en kollektiv heltidsulykkesforsikring, der dækker både DFL s tillidsrepræsentanter samt medlemmer under deltagelse i møder, råd og nævn for DFL. Ulykkesforsikringen dækker ved ulykkestilfælde, som er en pludselig hændelse, der ikke er sygdom. Man får erstatning ud fra den individuelle forsikringssum, typisk ved personskader der har forårsaget varig invaliditet, eller ved ulykkestilfælde, der har forårsaget dødsfald. Det er ikke givet, at en ulykkesforsikring vil dække alle tilfælde som en frivilligarbejdsskade forsikring. Sekretariatet har været i kontakt med Topdanmark om en arbejdsskadeforsikring, som dækker alle aktiviteter for TR og øvrige DFL-folk, hvor der er aktiviteter, som ikke er dækket i dag. En sådan forsikring vil koste omkring kr. HB var enig om, at der skal tegnes en supplerende arbejdsskadeforsikring. DFL har i forvejen en ulykkesforsikring og en erhvervsrejseforsikring. Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt man er dækket i forbindelse med ansvarsforsikring, når man som tillidsvalgt repræsenterer DFL. Når policen foreligger sendes orientering ud til alle personaleforeninger inkl. svar om ansvarsforsikring. Sagsregistrering i personaleforeningerne. Den overordnede mening med dette er, at vi skal prøve at hjælpe hinanden med at finde gode løsninger for vores medlemmer. Registrering giver også den fordel, at den vil være en hjælp til at gøre op, hvor mange penge DFL skaffer til medlemmerne. En registrering gør det muligt at spotte trends og holde øje med, at selskaberne holder sig til overenskomsten og DFL centralt vil få et samlet overblik over hvor mange og hvilke sager, vi har. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af, hvad og hvordan en kommende registrering skal ske. Kredsen var enig i, at ideen er god, men det må ikke være besværligt! Der skal tydeligt beskrives, hvad der menes med en sag. Evaluering af FM/NFM seminaret: Seminaret er behandlet i HB og internt i DFL. Det er foreslået, at man fremadrettet arbejder på at sikre en mere aktiv involvering fra alle deltagerne.

3 30. april 2015 / side 3 af 5 Der var en lang debat om deltagernes talelyst og engagement på disse møder. Alle var enige om, at det er vigtigt at vi samles alle store som små og selv om man ikke taler, så får man meget med hjem. Det blev også drøftet, hvorvidt man kan pålægges at lave indlæg på FM/NFM møderne. Der er ikke stor opbakning til dette. Mindre PF har meget få ressourcer og ofte foregår deres forberedelser i fritiden, da de også har alm. forsikringsarbejde. Man mente også, at der bør være respekt for, at det ikke er alle, der er lige gode talere i store forsamlinger. Slutteligt spurgte Per, LB Forsikring til arbejdsgruppen om arbejdstid og genebetaling. Lone Clausen kunne fortælle at arbejdet ikke har ført til noget og at FA og DFL er langt fra hinanden, derfor er det nu besluttet at nedlægge arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen laver en rapport til styregruppen, som herefter beslutter, hvad der videre skal ske. 4. Nyt fra sekretariatet Lone Clausen fortalte, at der er fundet en afløser for Torben Nylén. Navnet offentliggøres senere. Sekretariatet arbejder med interne møder og rutiner. Der har været møde med FA om uddannelsesbidraget. På dette møde var der redegjort for, hvordan midlerne bliver brugt i DFL. 5. Erfa på opsigelser, fratrædelsesaftaler og advarsler opfølgning fra FM/NFM seminaret Som opfølgning på ovenstående blev der taget en runde for at høre om erfaringerne i disse personaleforeninger. Der blev opfordret til at huske på de hjælpeværktøjer, der er på hjemmesiden/tr-portalen her. Den vi talte om på mødet med cirklen uden på hedder Hjælpeark ved opsigelser. Ud over de skriftlige ting, er det altid en god idé at kontakte faglig afdeling og få vent sagen. Det er også altid en god idé at kontakte FTF-A, så dagpenge situationen er afklaret alt efter, hvordan en opsigelse eller fratrædelsesaftale er formuleret. 6. LO/FTF Lone Clausen fortalte, at Bente Sorgenfrey fra FTF holder omlæg om LO/FTF samarbejdet/1 hovedorganisation på hovedbestyrelsesseminaret i juni måned som forberedelse til FTF kongressen i november i år. Der er umiddelbart 3 muligheder i spil: 1. Indstille til FTF kongressen at udvide samarbejdet endnu mere. I dag arbejdes der sammen på det internationale, arbejdsmiljø m.v. 2. Indstille til en overbygning på FTF/LO 3. En helt ny hovedorganisation. AC ønsker ikke umiddelbart at være en del af dette samarbejde. Lone ønskede kredsens umiddelbare kommentarer til tanken.

4 30. april 2015 / side 4 af 5 Overordnet er der frygt for at miste indflydelse på OK området. Bekymring i forhold til bestemmelser om hovedaftaler. Måske bliver vi for fjerne for medlemmerne. Man ser at små forbund bliver slået sammen i sådan store organisationer og dermed kan man miste fællesskabet. Medlemstallene går jo ned på LO området ønsker vi at være en del af det? Der er for mange ukendte faktorer vi mangler informationer. 7. HB s sammensætning Keld Holst indledte debatten på dette punkt med at fortælle om div. undersøgelser, der er lavet for at finde ud af hensigtsmæssige størrelser på bestyrelser: Og her er tallet mellem 5 og 12 personer. Så kan man tænke en anderledes sammensætning? En meget lang debat viste, at kredsen mener, HB er på max antal nu. Kredsen mener ikke at en PF skal have mere end én repræsentant. Der var forslag til, at HB kunne sammensættes ud fra, hvilke områder Personaleforeningerne repræsenterer: Skade, Alarm, Pension, IT m.v. Der var forslag om at inddele i grupper efter størrelse og evt. indgå valgforbund i forhold hertil: medlemmer medlemmer og mere end 601 = 3 medlemmer i HB fra hver gruppe. Hvert selskab kan kun have et medlem. Men lige meget hvor kreativ tænkning der blev gjort, er kredsen enige om, at de er meget tilfredse med at have SMP kredsen her er mange relationer og det er noget særligt at være en mindre PF med hensyn til ressourcer. Måske burde der komme nogen ude fra og se på det, da alle på den ene eller anden måde har noget i klemme og hele tiden kommer til at tænke hvad betyder dette forslag for mig. 8. Trivsel og medbestemmelse opfølgning på vores snak om SU fra sidste møde Punktet blev udsat til næste møde. 9. Runden Trafik: Har fået ansat en ny kollega på fleksjob. LB: Har fået pudsig henvendelse fra HR om at lave særlig aftale om arbejdstid for en lille gruppe ansatte. Disse ansatte er dog ikke medlemmer, men burde være specialister med selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Selskabet har 150 mio. i overskud, bruges til overskudsdeling til medlemmerne. Bornholm: Her har der også været god indtjening, så præmierne sættes ned! Foreningen har 160 år jubilæum. NEM: Er ved at lave bonusordning. SEB: Har haft organisationsændring i kundeservice. Medbestemmelse vedr. fysisk placering har ikke været til stede. Selve organisationsændringen er gennemført, før ledelsen havde praktikken om arbejdets udførsel på plads. Thisted: Har fået en ny Salgs- og kundedirektør endnu én i ledelsen.

5 30. april 2015 / side 5 af Eventuelt Lone Clausen mindede kredsen om vigtigheden af at deltage i FM/NFM møder FA har sendt brev ud til selskaberne om uhævede feriepenge DFL sender brevet videre til PF. HUSK at vi fremover tilmelder os via hjemmesiden under arrangementer. Det er også her du kan finde dagsorden og referater under UDVALG OG FORA / ANDRE ORGANER SMP se her det er de kommende møder og hvis du vil se tidligere møder markerer du bare ude til venstre. Næste møde er 1. september Emner på debatlisten: Ingen emner For referat Hanne Beck, DFL

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du

Læs mere