EVALUERING I SAMMENHÆNG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING I SAMMENHÆNG"

Transkript

1 ÅRSKONFERENCE

2 2 ÅRSKONFERENCE 2015

3 VELKOMST OG TEMA 3 DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference. Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag 27. august til lørdag d. 29. august Temaet for konferencen er Evaluering i sammenhæng. Konferencen sætter fokus på, at forventningerne til evalueringer bliver stadigt større og mere komplekse. Evalueringerne skal tættere på praksis og samtidig skabe sammenhænge fra den enkelte medarbejder til den politiske dagsorden. Det er let at blive rundtosset som evaluator. Temaet for årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2015 Evaluering i sammenhæng sætter skarpt på, hvordan vi (gen)finder balancen. Fredag og lørdag vil der være en række parallelsessioner med oplæg fra praktikere og forskere. Desuden er der plenum-diskussioner og en international hovedtaler, som bidrager med den seneste viden indenfor evalueringsfeltet. Torsdag den 27. august 2015 vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle læringsseminarer. Her går vi i dybden med en eller flere problemstillinger, som det er muligt at arbejde nærmere med i praksis. Paneldebatten og salens spørgsmål på DES konferencen 2014 satte fokus på evalueringens rolle i en bredere politisk og organisatorisk kontekst. I år vil konferencen nysgerrigt forfølge den præmis, at evalueringer og dermed også evaluatorer i stigende grad både skal bygge bro, inddrage, udvide, integrere, opbygge og agere i en kontekst. Kort sagt: Skabe sammenhæng. Årets konference vil tage omverdenens briller på og anskue evaluering udefra og ind. Bl.a. tillidsreformen sætter en politisk dagsorden for evalueringsarbejdet, alt imens samfundet debatterer dokumentation, kontrol, evaluering, viden og innovation og deres indbyrdes sammenhænge. Det stiller stadigt større krav til vores evalueringer og til os som evaluatorer. Vi kan ikke længere nøjes med at være evalueringsfagligt stærke. Tværtimod bliver vi oftere og oftere bedømt på vores kompetencer til at sætte evalueringen i dens rette sammenhæng. Konferencen indeholder tre spor: 1. Vertikal sammenhæng: Fra borgere og frontarbejdere til politikere 2. Horisontal sammenhæng: Før, under og efter evalueringer 3. Den store sammenhæng: Tillidsreformen og evaluering i kontekst Vi håber, at se så mange som muligt og ser frem til inspirerende drøftelser! På vegne af bestyrelsen Niels Matti Søndergaard Formand for DES

4 4 ÅRSKONFERENCE 2015

5 KONFERENCETEMAER 5 VERTIKAL SAMMENHÆNG: FRA BORGERE OG FRONTARBEJDERE TIL POLITIKERE HORISONTAL SAMMENHÆNG: FØR, UNDER OG EFTER EVALUERINGER DEN STORE SAMMENHÆNG: TILLIDSREFORMEN OG EVALUERING I KONTEKST Evalueringer er typisk bestilt af politikere eller deres nærmeste embedsmænd. I et traditionelt perspektiv blev evaluering ofte set som et redskab til at skabe overblik og viden på centralt niveau om, hvad der foregik i praksis. Men for evaluatorer i dag er kæden ofte vendt om: Det handler om at tage afsæt i praksis; inddrage og facilitere; opbygge evalueringskapacitet og skabe evalueringskultur. Hvordan fordeles den rette information på de rette niveauer i organisationen, så alle i organisationen får lige netop den evalueringsviden, de har brug for? Og hvad kræver denne øvelse af evaluator? Evaluering er ikke længere et klart afgrænset fænomen med en klar start og afslutning. Evalueringer skal i dag inddrage praksis og aktivt skabe legitimitet og opbakning til evalueringen blandt borgere og medarbejdere. Evalueringer i dag slutter ikke med en rapport og et punktum; de skal række ud mod fremtiden, bidrage til implementering og skabe afsæt for ny evaluering, der gør os endnu klogere. At designe evalueringer er ikke ligetil evalueringerne skal typisk kunne det hele. Senest har krisen ført til stigende krav om effektiviseringsfokus og økonomisk viden i evalueringer. Det kan så supplere den implementeringsviden, effektviden, og viden om virkende mekanismer, som evalueringerne længe har skullet tilvejebringe. Evaluator skal indtage mange roller og formå at integrere forskellige evalueringsdesigns. Hvem sagde supermand m/k? Debatten har længe raset om de kolde og de varme hænder, måletyranni versus faglighed. Tillidsreformen er et opgør med kontrol og mistillid. Men tillidsreformen er også fyldt med begreber som resultater, dokumentation og viden om, hvad der virker. Den politiske dagsorden er fyldt med dilemmaer og måske endda paradokser, som gør evalueringsfeltet til hajfyldt farvand. Hvad er det, der er på spil? Konferencesporet sætter fokus på evaluering, legitimitet og mistillid. Hvordan analyserer vi den politiske kontekst? Og hvad betyder den politiske dagsorden mere konkret for os evaluatorer, når vi skal i gang med en ny evaluering?

6 6 PROGRAM TORSDAG D. 27. AUGUST - LÆRINGSSEMINARER 09: MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING 10:00-13:00 PROFESSIONELLE LÆRINGSSEMINARER SEMINAR 1 SEMINAR 2 SEMINAR 3 SEMINAR 4 SEMINAR 5 SEMINAR 6 SEMINAR 7 ÅRSKONFERENCE 2015 INTRODUKTION TIL EVALUERING Andreas Hougaard, specialkonsulent, EVA. Kristine Als Velling, metodekonsulent, EVA. LÆR AT ANVENDE FORANDRINGSTEORI I EVALUERINGER (HELDDAGSSEMINAR FORTSÆTTES OM EFTERMIDDAGEN) Niels Matti Søndergaard, principal consultant, DAMVAD. Dorte Stage Mølgaard, chefkonsulent, DAMVAD. Runa Bjørn, Ledende udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Anne Mette Hansen, udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. NYE ANBEFALINGER TIL SAMFUNDSØKONOMISKE ANALYSER Jacob Nielsen Arendt, professor, KORA. INDDRAGELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRNS PERSPEKTIVER I EVALUERINGER OG PRAKSISUDVIKLING Nanna Pagaard, evalueringskonsulent, EVA. Persille Schwartz, specialkonsulent, EVA. FRA VIDEN TIL HANDLING HVORDAN? Anne Mette Møller, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. RANDOMISERING AF RØD STUE HVORDAN SIKRES EN SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF ET RANDOMISERET STUDIE. Hanne Nielsen, manager, Rambøll Management Consulting. Karen Krag Sehested, Konsulent, Rambøll Management Consulting. ACTIONABLE EVALUATION (HOW TO ASK REAL EVALUATIVE QUESTIONS AND ANSWER THEM USING RUBRICS) (HELDDAGSSEMINAR FORTSÆTTES OM EFTERMIDDAGEN) E. Jane Davidson, Ph.D. Director, Real Evaluation Ltd. 13:00-14:00 FROKOST 14:00-17:00 PROFESSIONELLE LÆRINGSSEMINARER SEMINAR 8 SEMINAR 9 SEMINAR 10 SEMINAR 11 SEMINAR 12 SEMINAR 13 17:00-19:00 PAUSE 19:00 MIDDAG ACTIONABLE EVALUATION (HOW TO ASK REAL EVALUATIVE QUESTIONS AND ANSWER THEM USING RUBRICS) (HELDDAGSSEMINAR FORTSAT FRA FORMIDDAG) E. Jane Davidson, Ph.D. Director, Real Evaluation Ltd. LÆR AT ANVENDE FORANDRINGSTEORI I EVALUERINGER (HELDDAGSSEMINAR FORTSAT FRA FORMIDDAG) Niels Matti Søndergaard, principal consultant, DAMVAD. Dorte Stage Mølgaard, chefkonsulent, DAMVAD. Runa Bjørn, Ledende udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Anne Mette Hansen, udviklingskonsulent, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. METODISKE GREB TIL HVERDAGSEVALUERINGER Malene S. Dinesen, chefkonsulent, Ineva. Ditte-Marie Tehrani, evalueringskonsulent, Ineva. SECOND BEST SOLUTIONS KVANTIFICER DET KVALITATIVE ARGUMENT Lasse Nielsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen. Agnethe Larsen, Fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen. STYRKELSE AF TRANSFER I UDDANNELSESFORLØB Katrine Copmann Abilgaard, konsulent, UCN/act2learn. Helene Lykke Bering, studentermedhjælp, UCN/act2learn. PRAKTISK TILGANG OG BASALE OVERVEJELSER VED BRUGERTEST AF DIGITALE SELVBETJENINGSLØSNINGER Jakob de Lemos, direktør, Eyereply. Sofie Bech, direktør, Eyereply.

7 7 FREDAG D. 28. AUGUST - ÅRSKONFERENCE 09:00-10:00 MORGENMADSBUFFET OG REGISTRERING 10:00-10:15 VELKOMST 10:15-11:30 PLENUM 1 11:30-11:45 PAUSE (for dem der ikke har deltaget i professionelle læringsseminarer torsdag) Niels Matti Søndergaard, Formand for DES, DAMVAD. FRA BORGERE OG FRONTARBEJDERE TIL POLITIKERE Marianne Berthelsen, Århus Kommune. Steffen Bohni, Socialstyrelsen. Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune. 11:45-12:45 PARALLELSESSION 1 SESSION 1D SESSION 1E SÅDAN OPBYGGER MAN EN SAMMENHÆNGENDE EVALUERINGSSYSTEMATIK I ET SKOLEVÆSEN Jais Brændgaard Heilesen, Adjunkt, UCN act2learn. Karsten Poulsen, Direktør for børn, unge og kultur i Odder Kommune. Kristine Vita Fooken Jensen, områdedirektør, UCN act2learn. EX ANTE-EVALUERINGENS ROLLE I FORBEREDELSEN AF PROGRAMMER OG INDSATSER Bettina Rafaelsen, Chief Market Manager, COWI. Birgitte Martens, Chief Projekt Manager, COWI. 12:45-13:45 FROKOST OG CHECKIN PÅ HOTELLET 13:45-14:45 PLENUM 2 14:45-15:00 PAUSE NÅR DESIGN MØDER EVALUERING Christian Bason, Direktør for Dansk Design Center. SESSION 1A SESSION 1B SESSION 1C SITUATIONSBESTEMT UDVIKLING AF FORSKELLIGE EVALUERINGSKULTURER Jan Christensen, Formand, Uddannelsesbenchmarking. EVALUERINGER PÅ KOMMUNALT NIVEAU HVORDAN SKABER VI DEN BRUGBARE VIDEN? Niels Peter Mortensen, Specialkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut, tidligere manager ved BDO. Alvaro Arrigada, chef, Budget og Planlægning, Aarhus Kommune. FRA VIDEN TIL HANDLING HVORDAN SIKRER VI, AT SOCIALE INDSATSER KVALIFICERES AF FORSKNINGSBASERET VIDEN? Ulf Hjelmer, ph.d., Forskningsprogramleder, KORA. Hanne Søndergård Pedersen, cand. Scient.pol., Seniorprojektleder, KORA.

8 8 FREDAG D. 28. AUGUST - ÅRSKONFERENCE 15:00-16:00 PARALLELSESSION 2 16:15-17:15 PLENUM 3 SESSION 2A SESSION 2B SESSION 2C SESSION 2D SESSION 2E SPÆNDET MELLEM ETABLERING AF EVALUERINGSKULTUR OG LEVERING AF PROFESSIONELLE RESULTATER Mads Søndergaard Thomsen, cand.scient.pol., Projektkoordinator, Ungdomsskoleforeningen. Louise Virginia Hansen, cand.scient.pol., Akademisk konsulent, Ungdomsskoleforeningen. REAL TIME EVALUATION (RTE) SOM VÆRKTØJ I KINESISK-DANSK POLITIKUDVIKLING Jørgen Delman, Professor, Kinastudier, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet. Mette Visti, Konsulent, Mette Visti Consult ApS. HVAD VIRKER I SYGEDAGPENGEINDSATSEN? EN VIRKNINGSEVALUERING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR SYGEMELDTE BORGERE Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet. ANVENDELIGHED PÅ TVÆRS FRA NATIONALE ANALYSER TIL KOMMUNAL REALISERING Jacob Askham-Christensen, Ph.d., Manager, BDO Consulting. Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager, BDO Consulting. PROGRAMEVALUERING HVORDAN EVALUERER MAN FORSKELLIGE INDSATSER UNDER SAMME STRATEGI? Nina Middelboe, cand.scient.adm., Afdelingschef, Oxford Research. Hanne Søndergård Pedersen, cand.scient.pol., Seniorprojektleder, KORA. 17:15-17:30 PAUSE HOW NARROW, RIGID MEASUREMENT KILLS EFFECTIVENESS AND WHAT TO DO ABOUT IT? E. Jane Davidson, Ph.D. Director, Real Evaluation Ltd. 17:30-18:15 GENERALFORSAMLING 18:45-19:30 VELKOMSTDRINK 19:30-? KONFERENCEMIDDAG, MUSIKALSK UNDERHOLDNING OG DANS 16:00-16:15 PAUSE ÅRSKONFERENCE 2015

9 LØRDAG D. 29. AUGUST - ÅRSKONFERENCE 9 09:00-10:15 PLENUM 4 10:15-10:30 PAUSE SAMMENHÆNGE MELLEM RESULTATMÅLINGER, MEDARBEJDERTRIVSEL OG GODE RESULTATER Barbara Bertelsen, Moderniseringsstyrelsen. Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet. 10:30-11:15 PARALLELSESSION 3 SESSION 3A SESSION 3B SESSION 3C SESSION 3D INSTITUTIONSAKKREDITERING HVORDAN FÅR VI EN KVALITETSKULTUR, DER VIRKER? Christian Moldt, ph.d., Kvalitetschef, University College Sjælland. Lasse Dalby Jensen, Cand Merc., Udviklingskonsulent, University College Sjælland. DEN TRADITIONELLE LEDELSESEVALUERING TRÆNGER TIL EN MAKEOVER Stephanie Bäckström, cand. ppsych., Erhvervspsykolog, LEAD enter next level. RCT-STUDIE PÅ DET SOCIALE OMRÅDE: UDFORDRINGER OG LÆRESTYKKER Mett Marri Lægsgaard, Chefkonsulent, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Karen Nørskov Jensen, Konsulent, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. OPBYGNING AF EVALUERINGSKULTUR I EN POLITISK ORGANISATION ET PRAKTISK EKSEMPEL Martin Welzel, cand.scient.pol., Seniorkonsulent, COWI Management. Thomas Dyhr Vestergaard, cand.scient.pol., Afdelingschef, Regional udvikling - erhvervsstrategier og uddannelse, Region Syddanmark. 11:15-11:30 PAUSE 11:30-12:30 PARALLELSESSION 4 SESSION 4A SESSION 4B SESSION 4C SESSION 4D SESSION 4E EVALUERING I MENINGSFULD STYRING Mads Theisen, Chefkonsulent, ekstern lektor, Region Hovedstaden, Københavns Universitet. GAVNER DET BORGEREN? EFFEKTMÅLING AF KOMMUNALE SUNDHEDSINDSATSER UDFORDRINGER OG ERFARINGER Berit Christensen, Cand.mag. i Etnografi og Socialantropologi, specialkonsulent, Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Lene Christensen, Cand.mag. i Etnografi og Socialantropologi, chefkonsulentkonsulent, Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. HVORDAN SÆTTER VI KRONER PÅ DE RESULTATER, VI SKABER? Anders Johnsen, Specialkonsulent, Beskæftigelsesministeriets departement. Jacob Glit-Jensen, Chefkonsulent, Beskæftigelsesministeriets departement. UNDERVISNINGSEVALUERING SET FRA ET STRATEGISK OG ORGANISATORISK PERSPEKTIV Vicky Asmussen, skoleansvarlig for fastholdelse, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Annette Teilmann Demant, uddannelsesleder, formand for skolens evaluerings- og kvalitetssikringsudvalg, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. OBSERVATION SOM EVALUERINGSMETODE Sidsel Vive Jensen, Forsker, KORA. 12:30 AFSLUTTENDE FROKOST SESSION 3E EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION - TENDENSER OG UDFORDRINGER Julia Salado-Rasmussen, Ph.d.-studerende, medlem af Forskningscenter for Evaluering (FCE). Thomas Bredgaard, Lektor, ph.d., forskningsleder på Forskningscenter for Evaluering (FCE).

10 10 ÅRSKONFERENCE 2015

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER 11 Du kan som medlem af Dansk EvalueringsSelskab (DES) deltage i konferencen til reduceret pris. Medlemskabet kan både tegnes personligt eller som firma/institution. Prisen er 825 kr. pr. år for et personligt medlemskab og 4125 kr. pr. år for et firma-/ institutionsmedlemskab (her kan du sende 5 medarbejdere på konferencen til reduceret pris). Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk Evalueringsselskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: tilmeldingsblanket-til-dansk-evalueringsselskab Prisen for deltagelse i konferencen inklusiv forplejning (og konferencemiddag) eksklusiv overnatning er: Tilmelding til konferencen og de professionelle læringsseminarer sker elektronisk på vores hjemmeside: DESkonference2015/ Oprettelse af de enkelte læringsseminarer er under forudsætning af, at der indkommer et fornødent antal tilmeldinger. Herefter vil en faktura blive fremsendt. Bemærk ifm. tilmelding, at der på hjemmesiden findes et udførligt program med detaljerede seminar-beskrivelser og deltagerprofiler. SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 24 JUNI 2015! Læringsseminar (torsdag) Hovedkonferencen (fredag/lørdag) Læringsseminar og konference (torsdag-lørdag) Medlemmer af DES Ikke medlemmer af DES Det maksimale antal deltagere i de enkelte seminarer og sessioner er begrænset, og tilmeldinger registreres efter»først-til-mølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne også i år er uden overnatning, da du selv skal sørge for overnatning i forbindelse med konferencen. Konferencen afholdes på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, Tlf Pris for overnatning er: 895 kr. for enkeltværelse og 1195 kr. for dobbeltværelse. Koden *DES* angives ved booking på hotellet.

12 12 ÅRSKONFERENCE 2015

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov

Program. 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet. 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov Program 09.00 09.30 Morgenkaffe/te og rundstykker og besøg i udstillerområdet 09.30 09.40 Velkomst v/ Thomas Adelskov 09.40 10.00 Bedre kvalitet for pengene hvordan kan enderne mødes? Indlæggelsestiden

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

KL s Ældrekonference 2014

KL s Ældrekonference 2014 Program KL s Ældrekonference 2014 Når ældre ikke længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening? Den 30. september 2014 på Hotel Comwell Kolding 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker

Læs mere

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V O K T O B E R 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D E S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 V E L O V E R S T Å E T D E S Å R L I G E K O N F E R E N C E R E F E R A T A F G E N E R A L

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere