Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet"

Transkript

1 SKYPE-INTERVIEW Nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet Erfaringer fra et udviklingsprojekt på UPDATE Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 1

2 Kurser og undervisning i forandring Kurser er ikke hvad de har været. Moderne kommunikationsteknologi er godt i gang med at ændre måden vi underviser og holder kurser på. Målsætningen er som altid den samme, når ny informationsteknologi tages i brug. Det skal gøres billigere og mere effektivt. Ingen tvivl om, at der er besparelser i tid og penge at hente i fjernundervisning via nettet i form af samtaler, interviews, spørgsmål-svar sessioner og egentlige forelæsninger med kilder, eksperter og andre typer af videnspersoner. Det egentlige incitament til dette projekt har været af pædagogisk karakter, nemlig via nettet at give kursusdeltagere mulighed for at møde et større og mere flersidigt spektrum af videnspersoner end det ellers er muligt, at aktivere og engagere deltagere i udspørgning og direkte dialog med videnspersoner, og at tilføre undervisningen og kursusformen yderligere en facet, så det samlede kursusforløb bliver mere varieret og interessant. Vi har haft kursus-gæster fra New York til Nuuk til lobbyen på Brundby Hotel på Samsø hvorfra en Skype-session blev gennemført trådløst. I alt bygger erfaringerne i denne rappport på i alt 25 Skype-samtaler med den første gennemført i november Man taler i forbindelse med den form for fjernundervisning der er tale om her ofte om virtuelle gæster og virtuelle møder. Det er imidlertid erfaringen fra projektet, at kontakten med gæsterne via computer og storskærm er virkelig og tæt og at formidlingen af erfaringer og viden trods afstande fanger og engagerer kursusdeltagerne. Der gøres i denne rapport kort status over erfaringer for projektet. Ønsket er at udbrede kendskabet til Skype-interview som en inspirerende og moderne undervisningsform og lægge fakta frem med henblik på diskussion af forbedringer og udvikling af metoden. Tak til fagmedarbejder Mogens Møller-Olesen, Update, som har bakket op fra start, tak til IT-konsulent Thomas Breinhild, Update, uden hvis tekniske indsats projektet ikke var kommet i luften, og tak til executive producer Bjarke Myrthu, Magnum i New York, der var den første tålmodige online gæst. Nils Ulrik Pedersen Kolding 30. august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 2

3 Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Teknisk platform for Skype-interview Den første net-samtale blev på forslag af den første netgæst, Bjarke Myrthu, gennemført på Mac-platformen med Mac-programmet ichat. ichat og Mac giver en netsamtale af høj kvalitet. Problemet er, at Mac er meget begrænset udbredt. Fokus har været på at finde en udbredt platform for netsamtale og det valgte format er blevet Skype. Skype har ikke samme kvalitet som ichat, men er udbredt. Kvaliteten af Skype er tilfredsstillende. Lyd og billede er i langt de fleste tilfælde klar og synkron. Der kan forekomme begrænsede, kortvarige udfald, men ikke af en betydning, så det for alvor truer kvaliteteten og udbyttet af en samtale Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 3

4 Skype er udbredt, men alligevel er erfaringen at ny-inviterede gæster til netsamtale i de fleste tilfælde ikke er aktive med Skype, og slet ikke med Skype video. I alle tilfælde har inviterede netgæster velvilligt downloadet, tilmeldt og installeret Skype på deres computer og lånt eller anskaffet et webcam. Efter en eller to forudgående tests de køreklar til et Skype-interview. Det har dog i et enkelt tilfælde været umuligt at gennemføre Skype-interview. Dette skyldes dårlig forberedelse af test og fortsatte nedbrud fra netgæstens computer. Ved de første netsamtaler med Bjarke Myrthu opstillede IT-supporter Thomas Breinhild, Update, en Mac og var stand-by ved afviklingen af netsamtalerne. Projektet blev efter overgangen til Skype-platform selvkørende, og Skypeinterviews gennemføres nu uden brug af teknisk support. Økonomi og Skype-interview Der er ingen tekniske omkostninger forbundet med afvikling og gennemførelse af Skype-interview. Skype er gratis at downloade, drifte og bruge, også med video. Omkostningen er et honorar til gæsten. Projektet fik i 2006 på forslag fra NUP - en aftale med daværende kursusleder Jens Nørlem, Update, om at honorere Skype-gæster med kr. Der har blandt Skype-gæsterne været tilfredshed med dette honorar. Det skal nævnes at der fra Skype-gæsten ikke forventes noget oplæg eller nogen egentlig forberedelse til netsamtalen og at samtalens varighed typisk er minutter. Det kan anføres, at en Skype-samtale på sin vis kan sammenlignes med et journalistisk interview (research) som der naturligvis ikke skal betales honorar for. En Skype-samtale kan også jævnføres med en gæsteforlæsning eller foredrag, som normalt honoreres. Anbefalingen fra dette projekt er at fastholde et fast honorar som et incitament til at hverve og fastholde gode netgæster til kurserne. Regnestykket for en kursusvirksomhed der integrerer netsamtaler i undervisningen vil være besparelser i honorar på den enkelte gæstelærer samt fuldstændigt bortfald af rejse-omkostninger. Men omkostningen vil være stigende i takt med at Skype-samtaler udbredes som kursus-element og antallet af netgæster til kurserne stiger Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 4

5 Skype-interview med executive producer Bjarke Myrthu, Magnum In Motion, New York, på Update diplommodul Journalistik på nettet 26 september Interviewere er kommunikationsansvarlig Bodil Christensen, Danmarks Biblioteksskole, og kommunikationsmedarbejder Peter Hoffmann, DTU. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Videnspersoner og Skype-interview Ikke alle videnspersoner, der er blevet spurgt, har erklæret sig villige til netsamtale. Det drejer sig om en enkelt eller to, som har svaret nej. Kontakten til en gæst (i forbindelse med research af cases) har så været gennemført via telefon og . Men langt de fleste adspurgte videnspersoner har indvilget i at stille op, også selv de i de fleste tilfælde ikke var aktive på Skype. Eksempel på afvisning: Jeg har hverken skype eller webcam, så det bliver noget besværligt, hvis jeg skal ud og rundt for at få adgang til det både til test og til selve eventen. Den pågældende vidensperson gik dog alligevel på Skype, men Skype-samtale gik teknisk i vasken Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 5

6 Eksempler på første tilbagemelding:.. jeg deltager meget gerne. Skype og webcam har jeg ikke har aldrig haft brug for det, men taler lige med teknikkerne om det Ok, lad os give det en chance ;-) Jeg starter lige med at downloade Skype og se om jeg kan få det til at spille. De pågældende gennemførte første Skype-interview uden problemer. Den anden person blev så tændt, at han stillede op igen en uge efter. Videnspersoner er efter gennemført Skype-interview generelt positive overfor gentagelse. Citater fra netgæster: Cool at det fungerede. Det var sjovt at medvirke ;-) Jeg vil med glæde medvirke en anden gang ( En fornøjelse som altid. Skype-interview med webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, fra Nuuk, Grønland, på Update diplommodul Journalistik på nettet 25 august Interviewere er journalist Bjarne Jakobsen, Fyens Stiftstidende, og freelancejournalist Jakob Kramhøft. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 6

7 Skype-interview ets form Skype er i sin grundform telefoni via nettet fra computer til computer. Men det der er projektets idé og gør netsamtale til et anvendeligt indslag i undervisning og kurser er kombinationen af Skype-telefoni med video. Video tilføres via et (i computeren) integreret eller tilkoblet webcam. Lyd og billede: Det er særdeles vigtigt for Skype-interviewets succes, at der er billede på. Det er det levende billede af gæsten et sted at fæstne blikket muligheden for at være i øjenkontakt med gæsten - der gør den store forskel sammenlignet fx med et telefonmøde med medhør. Det er en klar erfaring, at det er billeddelen af netsamtalen, der på stærkeste måde medvirker til at fastholde deltagernes fokus og opmærksomhed. Det betyder naturligvis ikke at lyden er uden betydning, tværtimod den er helt essentiel, for det er via lyden, at de egentlige informationer overføres. Alt i alt er det kombinationen af live lyd og billede, der gør Skype-interview til et effektivt kursus-indslag. Varighed: Fælles for alle typer af Skype-interviews er at de er og skal være forholdsvis korte. Efter de første interviews var erfaringen, at der var en magisk tidsgrænse på 15 minutter, hvorefter opmærksomheden og interessen blandt kursusdeltagerne begyndte at falde. Det tilstræbes og anbefales at overholde en tidsramme på minutter. Vi har dog også haft eksempler på at forsøg på at standse et Skype-interview efter 20 minutter er blevet mødt med protester af deltagere, som ville høre mere. Teknisk kvalitet: Den tekniske kvalitet i lyd og billede er tilfredsstillende med Skype. Lyden er klar og synkron. Skype tilkobler og etablerer forbindelse på få sekunder. Skype-samtaler sker som regel uden nedbrud eller nævneværdige udfald. Dokumentation: De første Skype-interviews blev ikke båndet (dokumenteret), men dette er hovedreglen nu. Der anvendes programmerne Pamela til recording af lydside og programmet WM Capture til recording af både lyd- og billedside (se links til eksempler under: Bilag). Formålet med dokumentation af Skype-interview er tosidigt: Under og efter kursus at give deltagere adgang til den viden som opsamles på kursus (herunder Skype-interviews). At give andre interesserede parter, fx kommende kursusdeltagere og den almene omverden, adgang til den viden der opsamles på kursus. Det er klart, at der er mulighed for at indsamle og dokumentere god og aktuel viden fra kurser og tilgængeliggøre denne viden for et større publikum via UPDATEs web-univers Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 7

8 Dette forudsætter flere afklaringer, af teknisk og rettighedsmæssig karakter. Den tekniske dokumentation af Skype-interviews er med programmerne Pamela og WM Capture endnu ufuldstændig. Fx er er der i WM Capture i nogle tilfælde udfald af værtens lyd (spørgsmålene). Den rettighedsmæssige side indebærer fuld klarhed og accept fra Skypegæsternes side af, at deres udsagn og viden kan tilgængeliggøres til andet publikum end det lukkede kursus. Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere, webredaktør Lasse Bastkjær Jensen, TDC, konsulent Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 8

9 Typer af Skype-interviews Netgæster bliver inviteret til med deres egne ord og virtuelle tilstedeværelse at belyse et emne. Underviser som udspørger: Underviseren har forhåndsviden og kan styre interview og samtale så den på kortest mulig tid afdækker de væsentlige emner og problemstillinger, som netgæsten repræsenterer. Ulempen er, at Skype-interview bliver lærerstyret og ikke involverer deltagerne maksimalt. Denne kompenseres ved at deltagerne mod slutningen af netsamtalen får adgang til at stille spørgsmål til gæsten. Kursusdeltagere som udspørgere: Kursusdeltagerne er organiseret i grupper og en gruppe har ansvar for interview af en netgæst. Netsamtalen får let karakter af research for åben skærm, og vidensformidlingen bliver mindre effektiv. Vi når simpelthen ikke at få så meget at vide som hvis interview er skarpt styret. Til gengæld afdækkes ofte andre grene af emnet end forventet. Denne form for netsamtale er klart mere involverende. Opmærksomheden fra de øvrige deltagere er også større når det er en eller et par af deres egne en eller to kursus-deltagere der udgør værtsskabet for Skype-interviewet og stiller spørgsmålene. Fordele ved Skype-interview Skype-interview giver et frisk pust ind i undervisningen ved at gøre det muligt for "nogen derudefra" komme ind over et kursus og bidrage med deres viden og perspektiv på et kursusemne. Netsamtalen gør det muligt at trække gæster ind som det ellers er økonomisk eller praktisk vanskeligt eller umuligt at få adgang til. Vi har i mindst et tilfælde haft en gæst inde via Skype som var ferie på tidspunktet for netsamtalen men alligevel var rede til at stille op på kursus. På Update-kursus Netjournalistik (uge 34/2008) præsenterede onlinechef for Fyenske Medier, Richard Wraa, sine planer for udviklingen af web. Bagefter gik vi online og fik fra webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, perspektivet på samme emne, set fra en webjournalist. Vi ville af praktiske og økonomiske grunde være afskåret fra at møde webredaktør Noah Mølgaard på Sermitsiaq i Nuuk eller producer Bjarke Myrthu på Magnum i New York men via Skype kan det lade sig gøre. Onsdag 24. September 2008 har vi den førende amerikanske webjournalist Steve Outing i Skype-samtale direkte fra Boulder, Colorado. Af hensyn til 2008 Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 9

10 tidsforskellen (syv timer) finder netsamtalen sted kl dansk tid, kl hans tid. Det er første gang Outing prøver et oversøisk interview i den form, men han erklærede sig uden tøven villig til at stille op. Deltagerne i kurser oplever som regel Skype-interviews for første gang. Der er udbredt interesse for og tilfredshed med netsamtalerne. Dette er ikke baseret på systematisk undersøgelse, men på generelt indtryk. Særligt på kurser der omhandler webjournalistik og webkommunikation giver det mening af inddrage Skype-interview i undervisningen, da det demonstrerer yderligere aspekter af den digitale kommunikationsrevolution. Skype-gæsterne oplever at være på kanten af den nye teknologi og giver positiv feedback. Fotos fra Skype-interviews Se fotos fra skype-interviews på ettet2008 Lyt til eksempler på Skype-interviews Lyt til eksempler på lyd-dokumentation af skype-interviews på soundupload.com Skype-interview med nyhedschef Magnus Bredsdorff, ingeniøren, om dækningen af Dash8 sagen. Interview ved kursusdeltagere, 18 august Skype-interview med webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, 19 august Se eksempel på Skype-interview Se eksempel på Skype-interview med kommunikationsmedarbejder Hanne Vittrup Graversen, 26 august 2008 om webstrategi. Bemærk: Skype-interview optaget med programmet WM Capture. Giver problem at lyd og billede ikke er synkront og at spørger-spørgsmål ikke lydoptages samt at t capture-fokus flyttes så gæst ryger ud af billedet Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 10

11 Gennemførte Skype-samtaler Onsdag 27. August 2008: Kommunikationsmedarbejder, webredaktør Hanne Vittrup Graversen, Forsikring & Pension, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, Brundby, Samsø. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 21. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 21. August 2008: Lektor Rune Michelsen, SDU, Odense. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Tirsdag 19. august 2008: Webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, Svendborg. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Direktør Kim Conrad Petersen, Condicact (Danske Dyr.dk), Næstved. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Nyhedsredaktør Magnus Bredsdorff, Ingeniøren, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Redaktør Kurt Westh-Nielsen, PROSA, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 11

12 Onsdag 23. Januar 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 13. December 2007: Webkonsulent Peter Svarre, Hello Group, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Onsdag 12. December 2007: Webkonsulent Martin Jørgensen, Vertikal (Case: Danske Dyr, hypertekst), København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Mandag 10. december 2007: Webkonsulent Ellen Holmboe, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Opgivet pga. tekniske problemer. Torsdag 8. november 2007: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 8. november 2007: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 7. November 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 26 september 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 1. Marts 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 29. November 2006: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 12

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Foreningsplatformen 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet FORENINGSPLATFORMEN 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Hvad er Foreningsplatformen? En mulighed, hvor du som foreningsaktiv

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Drejebog Confex-kursus Webjournalistik

Drejebog Confex-kursus Webjournalistik Drejebog Confex-kursus Webjournalistik Dit navn: Din virksomhed: Dit website (webadresse): Dato: Drejebog webjournalistik 1 Om drejebog Drejebog indeholder øvelser og tips vedr. webjournalistik og webkommunikation.

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier

Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk. Peter Mørk Nordjyske Medier Til: Pressens uddannelsesfond ebj@pressensuddannelsesfond.dk Peter Mørk Nordjyske Medier Journalnummer (A979-15) New York Start-up mentalitet i journalistikken. 18.10.2015 25.10.2015 Kursuset i New York

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

Journalistik. 26. marts - 8. april 2017 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 26. marts - 8. april 2017 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 26. marts - 8. april 2017 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed

Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed 2013 Stop Dreaming - styrk din personlige handlekraft - og gør dine drømme til virkelighed Anne-Mette Michaelsen, Berrit Kvorning og Anita Mac vil med godt humør og stor seriøsitet støtte dig i at udvikle

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen Til medlemmerne af Center for Journalistiks Styrelse Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014 Til stede: Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten Baagø, Anders Møller-Nielsen,

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang.

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du primært kommer til at arbejde med den mentale del af din golf. Det er ferie, udvikling og

Læs mere

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf.

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde med den mentale side af din golf. Det er ferie, udvikling og seriøs

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap

PROGRAM 2014/2015. Din. Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap PROGRAM 2014/2015 Din Fritidsundervisning for mennesker med fysisk og psykisk handicap VELKOMMEN Vi byder dig endnu engang velkommen, til en ny sæson med forskellige tilbud, som kan være med til at give

Læs mere

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog.

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen?

Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Resultater fra det nationale gymnasieprojekt - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet AU Nørre Nissum Struer gymnasium Mercantec

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Børn og digitale medier

Børn og digitale medier [ FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE ] Modul 3 Børn og digitale medier Undervisere Professor Kirsten Drotner (SDU) Lektor Carsten Jessen (SDU) Lektor Lotte Nyboe (SDU) Kursuskoordinator: Lektor Lotte Nyboe

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Rapport om efteruddannelse i New York

Rapport om efteruddannelse i New York Rapport om efteruddannelse i New York Deltagere: Maj Munk, Kevin Walsh, Louise Brodthagen Jensen, Steffan Frandsen og Sune Paarup Odér (Berlingske Media: B.T., bt.dk og Sporten.dk) Formål Den overordnede

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 12. 19. marts 2016 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk 2016 April maj juni Kurser Find din fremtidige arbejdsgiver Cirka 80 procent af alle ledige job er ikke synlige for dig som

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Filip Wallberg Journalis1sk lektor Syddansk Universitet VIDEO TIL NETTET PÅ BUDGET

Filip Wallberg Journalis1sk lektor Syddansk Universitet VIDEO TIL NETTET PÅ BUDGET Filip Wallberg Journalis1sk lektor Syddansk Universitet VIDEO TIL NETTET PÅ BUDGET Web- tv ABC A. Web- tv er video publiceret på interne@et. B. Web- tv bryder med tradi1onelle regler. C. Web- tv kan produceres

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du

Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du Workshop 3, FLUID konferencen 02 JUN 2016, Holbæk Hvorfor inddrage en læringsvideo i undervisningen? Længden på den gode læringsvideo Løsningen på lange læringsvideoer Hvad skal du huske, når du udvikler

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2014/6 Danmarks hyggeligste fiskestævne 1 Odense-fiskere vandt flest præmier til DM i fladfisk Fiskestævnet DM i fladfisk i Onsevig var igen i år en stor succes også selv om fiskeriet blev aflyst

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 27. mar 2014. Uge 14, mandag 31. mar 2014 01/04/2014 14:58. 18:00 Under Hammeren Ny titel

Side 1. Rettelser foretaget torsdag 27. mar 2014. Uge 14, mandag 31. mar 2014 01/04/2014 14:58. 18:00 Under Hammeren Ny titel Side 1 Uge 14, mandag 31. mar 2014 I dagens afsnit myldrer det ind med inkarnerede samlere, da Hans Hedegaard fra Frederiksberg Auktionshus sætter en kæmpe samling Tekno legetøjsbiler på auktion. Hos Jan

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

E- læring og digital dannelse

E- læring og digital dannelse E- læring og digital dannelse By Tony Buser, Flickr.com Oplæg ved Anita Monty Expect Learning Foto: Anita Monty Om Anita C.V Cand.mag. i Pædagogik, Københavns Universitet, speciale i e- læring Ejer af

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

Oversigt. Februar. Marts. April. Maj Torsdag d. 2. maj - Få dit budskab i avisen. Onsdag d. 13. februar - Fundraising del 1

Oversigt. Februar. Marts. April. Maj Torsdag d. 2. maj - Få dit budskab i avisen. Onsdag d. 13. februar - Fundraising del 1 Oversigt Februar Onsdag d. 13. februar - Fundraising del 1 Mandag d. 25. februar - Fundraising del 2 Marts Torsdag d. 14. marts Bestyrelsens ansvar April Tirsdag d. 16. april - Generalforsamling Maj Torsdag

Læs mere

TV Power Reporting Poynter Institute august

TV Power Reporting Poynter Institute august TV Power Reporting Poynter Institute 22.-26. august 2011 1 Hvad står vi for som journalister, hvilke etiske standarder har vi, og hvordan fortæller vi bedre tvhistorier? Det er nogle af de mange emner,

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus

Netteknik 1. AMU kursus nr. 44947. Netteknik 1 (AMU 44947) - anvendelse af teknologier og begreber. Formålet med kursus Netteknik 1 - anvendelse af teknologier og begreber AMU kursus nr. 44947 Formålet med kursus Overblik over Internet teknologier Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc en Ethernet-teknologi Ethernet switches

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Tredjesal Effekt 2013 & 2014

Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Tredjesal Effekt 2013 & 2014 Indhold Resumé Fakta om undersøgelsen Om Tredjesal Statistik Konklusion Resumé Side 1 Undersøgelsen viser, at netværkskontoret Tredjesals positive tilgang til det selvstændige

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus

Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Arbejdsformer og brug - na r der skal læres Dictus Generelle overvejelser Jeg mener at videoer har et stort potentiale som læringsredskab for ordblinde. Men at nøjes med at give den ordblinde en række

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser

Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser Projektets titel. Innovation og entrepreneurship i de gymnasiale uddannelser, FOU projektnr 116417, Pulje USS2003 Iværksætterkultur (BU) 1. Projektets

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Fotojournalistik Et kursus for alle som vil lære at smelte tekst og billeder effektivt sammen DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål Kursisterne lærer at

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere