Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet"

Transkript

1 SKYPE-INTERVIEW Nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet Erfaringer fra et udviklingsprojekt på UPDATE Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 1

2 Kurser og undervisning i forandring Kurser er ikke hvad de har været. Moderne kommunikationsteknologi er godt i gang med at ændre måden vi underviser og holder kurser på. Målsætningen er som altid den samme, når ny informationsteknologi tages i brug. Det skal gøres billigere og mere effektivt. Ingen tvivl om, at der er besparelser i tid og penge at hente i fjernundervisning via nettet i form af samtaler, interviews, spørgsmål-svar sessioner og egentlige forelæsninger med kilder, eksperter og andre typer af videnspersoner. Det egentlige incitament til dette projekt har været af pædagogisk karakter, nemlig via nettet at give kursusdeltagere mulighed for at møde et større og mere flersidigt spektrum af videnspersoner end det ellers er muligt, at aktivere og engagere deltagere i udspørgning og direkte dialog med videnspersoner, og at tilføre undervisningen og kursusformen yderligere en facet, så det samlede kursusforløb bliver mere varieret og interessant. Vi har haft kursus-gæster fra New York til Nuuk til lobbyen på Brundby Hotel på Samsø hvorfra en Skype-session blev gennemført trådløst. I alt bygger erfaringerne i denne rappport på i alt 25 Skype-samtaler med den første gennemført i november Man taler i forbindelse med den form for fjernundervisning der er tale om her ofte om virtuelle gæster og virtuelle møder. Det er imidlertid erfaringen fra projektet, at kontakten med gæsterne via computer og storskærm er virkelig og tæt og at formidlingen af erfaringer og viden trods afstande fanger og engagerer kursusdeltagerne. Der gøres i denne rapport kort status over erfaringer for projektet. Ønsket er at udbrede kendskabet til Skype-interview som en inspirerende og moderne undervisningsform og lægge fakta frem med henblik på diskussion af forbedringer og udvikling af metoden. Tak til fagmedarbejder Mogens Møller-Olesen, Update, som har bakket op fra start, tak til IT-konsulent Thomas Breinhild, Update, uden hvis tekniske indsats projektet ikke var kommet i luften, og tak til executive producer Bjarke Myrthu, Magnum i New York, der var den første tålmodige online gæst. Nils Ulrik Pedersen Kolding 30. august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 2

3 Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Teknisk platform for Skype-interview Den første net-samtale blev på forslag af den første netgæst, Bjarke Myrthu, gennemført på Mac-platformen med Mac-programmet ichat. ichat og Mac giver en netsamtale af høj kvalitet. Problemet er, at Mac er meget begrænset udbredt. Fokus har været på at finde en udbredt platform for netsamtale og det valgte format er blevet Skype. Skype har ikke samme kvalitet som ichat, men er udbredt. Kvaliteten af Skype er tilfredsstillende. Lyd og billede er i langt de fleste tilfælde klar og synkron. Der kan forekomme begrænsede, kortvarige udfald, men ikke af en betydning, så det for alvor truer kvaliteteten og udbyttet af en samtale Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 3

4 Skype er udbredt, men alligevel er erfaringen at ny-inviterede gæster til netsamtale i de fleste tilfælde ikke er aktive med Skype, og slet ikke med Skype video. I alle tilfælde har inviterede netgæster velvilligt downloadet, tilmeldt og installeret Skype på deres computer og lånt eller anskaffet et webcam. Efter en eller to forudgående tests de køreklar til et Skype-interview. Det har dog i et enkelt tilfælde været umuligt at gennemføre Skype-interview. Dette skyldes dårlig forberedelse af test og fortsatte nedbrud fra netgæstens computer. Ved de første netsamtaler med Bjarke Myrthu opstillede IT-supporter Thomas Breinhild, Update, en Mac og var stand-by ved afviklingen af netsamtalerne. Projektet blev efter overgangen til Skype-platform selvkørende, og Skypeinterviews gennemføres nu uden brug af teknisk support. Økonomi og Skype-interview Der er ingen tekniske omkostninger forbundet med afvikling og gennemførelse af Skype-interview. Skype er gratis at downloade, drifte og bruge, også med video. Omkostningen er et honorar til gæsten. Projektet fik i 2006 på forslag fra NUP - en aftale med daværende kursusleder Jens Nørlem, Update, om at honorere Skype-gæster med kr. Der har blandt Skype-gæsterne været tilfredshed med dette honorar. Det skal nævnes at der fra Skype-gæsten ikke forventes noget oplæg eller nogen egentlig forberedelse til netsamtalen og at samtalens varighed typisk er minutter. Det kan anføres, at en Skype-samtale på sin vis kan sammenlignes med et journalistisk interview (research) som der naturligvis ikke skal betales honorar for. En Skype-samtale kan også jævnføres med en gæsteforlæsning eller foredrag, som normalt honoreres. Anbefalingen fra dette projekt er at fastholde et fast honorar som et incitament til at hverve og fastholde gode netgæster til kurserne. Regnestykket for en kursusvirksomhed der integrerer netsamtaler i undervisningen vil være besparelser i honorar på den enkelte gæstelærer samt fuldstændigt bortfald af rejse-omkostninger. Men omkostningen vil være stigende i takt med at Skype-samtaler udbredes som kursus-element og antallet af netgæster til kurserne stiger Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 4

5 Skype-interview med executive producer Bjarke Myrthu, Magnum In Motion, New York, på Update diplommodul Journalistik på nettet 26 september Interviewere er kommunikationsansvarlig Bodil Christensen, Danmarks Biblioteksskole, og kommunikationsmedarbejder Peter Hoffmann, DTU. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Videnspersoner og Skype-interview Ikke alle videnspersoner, der er blevet spurgt, har erklæret sig villige til netsamtale. Det drejer sig om en enkelt eller to, som har svaret nej. Kontakten til en gæst (i forbindelse med research af cases) har så været gennemført via telefon og . Men langt de fleste adspurgte videnspersoner har indvilget i at stille op, også selv de i de fleste tilfælde ikke var aktive på Skype. Eksempel på afvisning: Jeg har hverken skype eller webcam, så det bliver noget besværligt, hvis jeg skal ud og rundt for at få adgang til det både til test og til selve eventen. Den pågældende vidensperson gik dog alligevel på Skype, men Skype-samtale gik teknisk i vasken Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 5

6 Eksempler på første tilbagemelding:.. jeg deltager meget gerne. Skype og webcam har jeg ikke har aldrig haft brug for det, men taler lige med teknikkerne om det Ok, lad os give det en chance ;-) Jeg starter lige med at downloade Skype og se om jeg kan få det til at spille. De pågældende gennemførte første Skype-interview uden problemer. Den anden person blev så tændt, at han stillede op igen en uge efter. Videnspersoner er efter gennemført Skype-interview generelt positive overfor gentagelse. Citater fra netgæster: Cool at det fungerede. Det var sjovt at medvirke ;-) Jeg vil med glæde medvirke en anden gang ( En fornøjelse som altid. Skype-interview med webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, fra Nuuk, Grønland, på Update diplommodul Journalistik på nettet 25 august Interviewere er journalist Bjarne Jakobsen, Fyens Stiftstidende, og freelancejournalist Jakob Kramhøft. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 6

7 Skype-interview ets form Skype er i sin grundform telefoni via nettet fra computer til computer. Men det der er projektets idé og gør netsamtale til et anvendeligt indslag i undervisning og kurser er kombinationen af Skype-telefoni med video. Video tilføres via et (i computeren) integreret eller tilkoblet webcam. Lyd og billede: Det er særdeles vigtigt for Skype-interviewets succes, at der er billede på. Det er det levende billede af gæsten et sted at fæstne blikket muligheden for at være i øjenkontakt med gæsten - der gør den store forskel sammenlignet fx med et telefonmøde med medhør. Det er en klar erfaring, at det er billeddelen af netsamtalen, der på stærkeste måde medvirker til at fastholde deltagernes fokus og opmærksomhed. Det betyder naturligvis ikke at lyden er uden betydning, tværtimod den er helt essentiel, for det er via lyden, at de egentlige informationer overføres. Alt i alt er det kombinationen af live lyd og billede, der gør Skype-interview til et effektivt kursus-indslag. Varighed: Fælles for alle typer af Skype-interviews er at de er og skal være forholdsvis korte. Efter de første interviews var erfaringen, at der var en magisk tidsgrænse på 15 minutter, hvorefter opmærksomheden og interessen blandt kursusdeltagerne begyndte at falde. Det tilstræbes og anbefales at overholde en tidsramme på minutter. Vi har dog også haft eksempler på at forsøg på at standse et Skype-interview efter 20 minutter er blevet mødt med protester af deltagere, som ville høre mere. Teknisk kvalitet: Den tekniske kvalitet i lyd og billede er tilfredsstillende med Skype. Lyden er klar og synkron. Skype tilkobler og etablerer forbindelse på få sekunder. Skype-samtaler sker som regel uden nedbrud eller nævneværdige udfald. Dokumentation: De første Skype-interviews blev ikke båndet (dokumenteret), men dette er hovedreglen nu. Der anvendes programmerne Pamela til recording af lydside og programmet WM Capture til recording af både lyd- og billedside (se links til eksempler under: Bilag). Formålet med dokumentation af Skype-interview er tosidigt: Under og efter kursus at give deltagere adgang til den viden som opsamles på kursus (herunder Skype-interviews). At give andre interesserede parter, fx kommende kursusdeltagere og den almene omverden, adgang til den viden der opsamles på kursus. Det er klart, at der er mulighed for at indsamle og dokumentere god og aktuel viden fra kurser og tilgængeliggøre denne viden for et større publikum via UPDATEs web-univers Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 7

8 Dette forudsætter flere afklaringer, af teknisk og rettighedsmæssig karakter. Den tekniske dokumentation af Skype-interviews er med programmerne Pamela og WM Capture endnu ufuldstændig. Fx er er der i WM Capture i nogle tilfælde udfald af værtens lyd (spørgsmålene). Den rettighedsmæssige side indebærer fuld klarhed og accept fra Skypegæsternes side af, at deres udsagn og viden kan tilgængeliggøres til andet publikum end det lukkede kursus. Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere, webredaktør Lasse Bastkjær Jensen, TDC, konsulent Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 8

9 Typer af Skype-interviews Netgæster bliver inviteret til med deres egne ord og virtuelle tilstedeværelse at belyse et emne. Underviser som udspørger: Underviseren har forhåndsviden og kan styre interview og samtale så den på kortest mulig tid afdækker de væsentlige emner og problemstillinger, som netgæsten repræsenterer. Ulempen er, at Skype-interview bliver lærerstyret og ikke involverer deltagerne maksimalt. Denne kompenseres ved at deltagerne mod slutningen af netsamtalen får adgang til at stille spørgsmål til gæsten. Kursusdeltagere som udspørgere: Kursusdeltagerne er organiseret i grupper og en gruppe har ansvar for interview af en netgæst. Netsamtalen får let karakter af research for åben skærm, og vidensformidlingen bliver mindre effektiv. Vi når simpelthen ikke at få så meget at vide som hvis interview er skarpt styret. Til gengæld afdækkes ofte andre grene af emnet end forventet. Denne form for netsamtale er klart mere involverende. Opmærksomheden fra de øvrige deltagere er også større når det er en eller et par af deres egne en eller to kursus-deltagere der udgør værtsskabet for Skype-interviewet og stiller spørgsmålene. Fordele ved Skype-interview Skype-interview giver et frisk pust ind i undervisningen ved at gøre det muligt for "nogen derudefra" komme ind over et kursus og bidrage med deres viden og perspektiv på et kursusemne. Netsamtalen gør det muligt at trække gæster ind som det ellers er økonomisk eller praktisk vanskeligt eller umuligt at få adgang til. Vi har i mindst et tilfælde haft en gæst inde via Skype som var ferie på tidspunktet for netsamtalen men alligevel var rede til at stille op på kursus. På Update-kursus Netjournalistik (uge 34/2008) præsenterede onlinechef for Fyenske Medier, Richard Wraa, sine planer for udviklingen af web. Bagefter gik vi online og fik fra webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, perspektivet på samme emne, set fra en webjournalist. Vi ville af praktiske og økonomiske grunde være afskåret fra at møde webredaktør Noah Mølgaard på Sermitsiaq i Nuuk eller producer Bjarke Myrthu på Magnum i New York men via Skype kan det lade sig gøre. Onsdag 24. September 2008 har vi den førende amerikanske webjournalist Steve Outing i Skype-samtale direkte fra Boulder, Colorado. Af hensyn til 2008 Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 9

10 tidsforskellen (syv timer) finder netsamtalen sted kl dansk tid, kl hans tid. Det er første gang Outing prøver et oversøisk interview i den form, men han erklærede sig uden tøven villig til at stille op. Deltagerne i kurser oplever som regel Skype-interviews for første gang. Der er udbredt interesse for og tilfredshed med netsamtalerne. Dette er ikke baseret på systematisk undersøgelse, men på generelt indtryk. Særligt på kurser der omhandler webjournalistik og webkommunikation giver det mening af inddrage Skype-interview i undervisningen, da det demonstrerer yderligere aspekter af den digitale kommunikationsrevolution. Skype-gæsterne oplever at være på kanten af den nye teknologi og giver positiv feedback. Fotos fra Skype-interviews Se fotos fra skype-interviews på ettet2008 Lyt til eksempler på Skype-interviews Lyt til eksempler på lyd-dokumentation af skype-interviews på soundupload.com Skype-interview med nyhedschef Magnus Bredsdorff, ingeniøren, om dækningen af Dash8 sagen. Interview ved kursusdeltagere, 18 august Skype-interview med webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, 19 august Se eksempel på Skype-interview Se eksempel på Skype-interview med kommunikationsmedarbejder Hanne Vittrup Graversen, 26 august 2008 om webstrategi. Bemærk: Skype-interview optaget med programmet WM Capture. Giver problem at lyd og billede ikke er synkront og at spørger-spørgsmål ikke lydoptages samt at t capture-fokus flyttes så gæst ryger ud af billedet Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 10

11 Gennemførte Skype-samtaler Onsdag 27. August 2008: Kommunikationsmedarbejder, webredaktør Hanne Vittrup Graversen, Forsikring & Pension, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, Brundby, Samsø. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 21. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 21. August 2008: Lektor Rune Michelsen, SDU, Odense. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Tirsdag 19. august 2008: Webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, Svendborg. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Direktør Kim Conrad Petersen, Condicact (Danske Dyr.dk), Næstved. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Nyhedsredaktør Magnus Bredsdorff, Ingeniøren, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Redaktør Kurt Westh-Nielsen, PROSA, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 11

12 Onsdag 23. Januar 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 13. December 2007: Webkonsulent Peter Svarre, Hello Group, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Onsdag 12. December 2007: Webkonsulent Martin Jørgensen, Vertikal (Case: Danske Dyr, hypertekst), København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Mandag 10. december 2007: Webkonsulent Ellen Holmboe, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Opgivet pga. tekniske problemer. Torsdag 8. november 2007: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 8. november 2007: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 7. November 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 26 september 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 1. Marts 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 29. November 2006: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 12

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001

Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Evaluering af projektet Internet for alle, Ringsted Bibliotek i projektperioden 1.9.2000 til 31.8.2001 Udarbejdet af konsulent Cand. Scient. Pol. Peter Gorm Larsen, Danmarks Biblioteksskole Den 24.8. 2001.

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere