Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skype-interview nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet"

Transkript

1 SKYPE-INTERVIEW Nyt kursusindhold og nye undervisningsformer via internet Erfaringer fra et udviklingsprojekt på UPDATE Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 1

2 Kurser og undervisning i forandring Kurser er ikke hvad de har været. Moderne kommunikationsteknologi er godt i gang med at ændre måden vi underviser og holder kurser på. Målsætningen er som altid den samme, når ny informationsteknologi tages i brug. Det skal gøres billigere og mere effektivt. Ingen tvivl om, at der er besparelser i tid og penge at hente i fjernundervisning via nettet i form af samtaler, interviews, spørgsmål-svar sessioner og egentlige forelæsninger med kilder, eksperter og andre typer af videnspersoner. Det egentlige incitament til dette projekt har været af pædagogisk karakter, nemlig via nettet at give kursusdeltagere mulighed for at møde et større og mere flersidigt spektrum af videnspersoner end det ellers er muligt, at aktivere og engagere deltagere i udspørgning og direkte dialog med videnspersoner, og at tilføre undervisningen og kursusformen yderligere en facet, så det samlede kursusforløb bliver mere varieret og interessant. Vi har haft kursus-gæster fra New York til Nuuk til lobbyen på Brundby Hotel på Samsø hvorfra en Skype-session blev gennemført trådløst. I alt bygger erfaringerne i denne rappport på i alt 25 Skype-samtaler med den første gennemført i november Man taler i forbindelse med den form for fjernundervisning der er tale om her ofte om virtuelle gæster og virtuelle møder. Det er imidlertid erfaringen fra projektet, at kontakten med gæsterne via computer og storskærm er virkelig og tæt og at formidlingen af erfaringer og viden trods afstande fanger og engagerer kursusdeltagerne. Der gøres i denne rapport kort status over erfaringer for projektet. Ønsket er at udbrede kendskabet til Skype-interview som en inspirerende og moderne undervisningsform og lægge fakta frem med henblik på diskussion af forbedringer og udvikling af metoden. Tak til fagmedarbejder Mogens Møller-Olesen, Update, som har bakket op fra start, tak til IT-konsulent Thomas Breinhild, Update, uden hvis tekniske indsats projektet ikke var kommet i luften, og tak til executive producer Bjarke Myrthu, Magnum i New York, der var den første tålmodige online gæst. Nils Ulrik Pedersen Kolding 30. august Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 2

3 Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Teknisk platform for Skype-interview Den første net-samtale blev på forslag af den første netgæst, Bjarke Myrthu, gennemført på Mac-platformen med Mac-programmet ichat. ichat og Mac giver en netsamtale af høj kvalitet. Problemet er, at Mac er meget begrænset udbredt. Fokus har været på at finde en udbredt platform for netsamtale og det valgte format er blevet Skype. Skype har ikke samme kvalitet som ichat, men er udbredt. Kvaliteten af Skype er tilfredsstillende. Lyd og billede er i langt de fleste tilfælde klar og synkron. Der kan forekomme begrænsede, kortvarige udfald, men ikke af en betydning, så det for alvor truer kvaliteteten og udbyttet af en samtale Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 3

4 Skype er udbredt, men alligevel er erfaringen at ny-inviterede gæster til netsamtale i de fleste tilfælde ikke er aktive med Skype, og slet ikke med Skype video. I alle tilfælde har inviterede netgæster velvilligt downloadet, tilmeldt og installeret Skype på deres computer og lånt eller anskaffet et webcam. Efter en eller to forudgående tests de køreklar til et Skype-interview. Det har dog i et enkelt tilfælde været umuligt at gennemføre Skype-interview. Dette skyldes dårlig forberedelse af test og fortsatte nedbrud fra netgæstens computer. Ved de første netsamtaler med Bjarke Myrthu opstillede IT-supporter Thomas Breinhild, Update, en Mac og var stand-by ved afviklingen af netsamtalerne. Projektet blev efter overgangen til Skype-platform selvkørende, og Skypeinterviews gennemføres nu uden brug af teknisk support. Økonomi og Skype-interview Der er ingen tekniske omkostninger forbundet med afvikling og gennemførelse af Skype-interview. Skype er gratis at downloade, drifte og bruge, også med video. Omkostningen er et honorar til gæsten. Projektet fik i 2006 på forslag fra NUP - en aftale med daværende kursusleder Jens Nørlem, Update, om at honorere Skype-gæster med kr. Der har blandt Skype-gæsterne været tilfredshed med dette honorar. Det skal nævnes at der fra Skype-gæsten ikke forventes noget oplæg eller nogen egentlig forberedelse til netsamtalen og at samtalens varighed typisk er minutter. Det kan anføres, at en Skype-samtale på sin vis kan sammenlignes med et journalistisk interview (research) som der naturligvis ikke skal betales honorar for. En Skype-samtale kan også jævnføres med en gæsteforlæsning eller foredrag, som normalt honoreres. Anbefalingen fra dette projekt er at fastholde et fast honorar som et incitament til at hverve og fastholde gode netgæster til kurserne. Regnestykket for en kursusvirksomhed der integrerer netsamtaler i undervisningen vil være besparelser i honorar på den enkelte gæstelærer samt fuldstændigt bortfald af rejse-omkostninger. Men omkostningen vil være stigende i takt med at Skype-samtaler udbredes som kursus-element og antallet af netgæster til kurserne stiger Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 4

5 Skype-interview med executive producer Bjarke Myrthu, Magnum In Motion, New York, på Update diplommodul Journalistik på nettet 26 september Interviewere er kommunikationsansvarlig Bodil Christensen, Danmarks Biblioteksskole, og kommunikationsmedarbejder Peter Hoffmann, DTU. Foto: Nils Ulrik Pedersen. Videnspersoner og Skype-interview Ikke alle videnspersoner, der er blevet spurgt, har erklæret sig villige til netsamtale. Det drejer sig om en enkelt eller to, som har svaret nej. Kontakten til en gæst (i forbindelse med research af cases) har så været gennemført via telefon og . Men langt de fleste adspurgte videnspersoner har indvilget i at stille op, også selv de i de fleste tilfælde ikke var aktive på Skype. Eksempel på afvisning: Jeg har hverken skype eller webcam, så det bliver noget besværligt, hvis jeg skal ud og rundt for at få adgang til det både til test og til selve eventen. Den pågældende vidensperson gik dog alligevel på Skype, men Skype-samtale gik teknisk i vasken Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 5

6 Eksempler på første tilbagemelding:.. jeg deltager meget gerne. Skype og webcam har jeg ikke har aldrig haft brug for det, men taler lige med teknikkerne om det Ok, lad os give det en chance ;-) Jeg starter lige med at downloade Skype og se om jeg kan få det til at spille. De pågældende gennemførte første Skype-interview uden problemer. Den anden person blev så tændt, at han stillede op igen en uge efter. Videnspersoner er efter gennemført Skype-interview generelt positive overfor gentagelse. Citater fra netgæster: Cool at det fungerede. Det var sjovt at medvirke ;-) Jeg vil med glæde medvirke en anden gang ( En fornøjelse som altid. Skype-interview med webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, fra Nuuk, Grønland, på Update diplommodul Journalistik på nettet 25 august Interviewere er journalist Bjarne Jakobsen, Fyens Stiftstidende, og freelancejournalist Jakob Kramhøft. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 6

7 Skype-interview ets form Skype er i sin grundform telefoni via nettet fra computer til computer. Men det der er projektets idé og gør netsamtale til et anvendeligt indslag i undervisning og kurser er kombinationen af Skype-telefoni med video. Video tilføres via et (i computeren) integreret eller tilkoblet webcam. Lyd og billede: Det er særdeles vigtigt for Skype-interviewets succes, at der er billede på. Det er det levende billede af gæsten et sted at fæstne blikket muligheden for at være i øjenkontakt med gæsten - der gør den store forskel sammenlignet fx med et telefonmøde med medhør. Det er en klar erfaring, at det er billeddelen af netsamtalen, der på stærkeste måde medvirker til at fastholde deltagernes fokus og opmærksomhed. Det betyder naturligvis ikke at lyden er uden betydning, tværtimod den er helt essentiel, for det er via lyden, at de egentlige informationer overføres. Alt i alt er det kombinationen af live lyd og billede, der gør Skype-interview til et effektivt kursus-indslag. Varighed: Fælles for alle typer af Skype-interviews er at de er og skal være forholdsvis korte. Efter de første interviews var erfaringen, at der var en magisk tidsgrænse på 15 minutter, hvorefter opmærksomheden og interessen blandt kursusdeltagerne begyndte at falde. Det tilstræbes og anbefales at overholde en tidsramme på minutter. Vi har dog også haft eksempler på at forsøg på at standse et Skype-interview efter 20 minutter er blevet mødt med protester af deltagere, som ville høre mere. Teknisk kvalitet: Den tekniske kvalitet i lyd og billede er tilfredsstillende med Skype. Lyden er klar og synkron. Skype tilkobler og etablerer forbindelse på få sekunder. Skype-samtaler sker som regel uden nedbrud eller nævneværdige udfald. Dokumentation: De første Skype-interviews blev ikke båndet (dokumenteret), men dette er hovedreglen nu. Der anvendes programmerne Pamela til recording af lydside og programmet WM Capture til recording af både lyd- og billedside (se links til eksempler under: Bilag). Formålet med dokumentation af Skype-interview er tosidigt: Under og efter kursus at give deltagere adgang til den viden som opsamles på kursus (herunder Skype-interviews). At give andre interesserede parter, fx kommende kursusdeltagere og den almene omverden, adgang til den viden der opsamles på kursus. Det er klart, at der er mulighed for at indsamle og dokumentere god og aktuel viden fra kurser og tilgængeliggøre denne viden for et større publikum via UPDATEs web-univers Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 7

8 Dette forudsætter flere afklaringer, af teknisk og rettighedsmæssig karakter. Den tekniske dokumentation af Skype-interviews er med programmerne Pamela og WM Capture endnu ufuldstændig. Fx er er der i WM Capture i nogle tilfælde udfald af værtens lyd (spørgsmålene). Den rettighedsmæssige side indebærer fuld klarhed og accept fra Skypegæsternes side af, at deres udsagn og viden kan tilgængeliggøres til andet publikum end det lukkede kursus. Skype-interview med webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, på Update diplommodul Journalistik på nettet mandag 25 august Interviewere er moduldeltagere, webredaktør Lasse Bastkjær Jensen, TDC, konsulent Casper Kidmose, Nykredit og chefkonsulent Mette Schmidt Will, IBC KursusCentret. Foto: Nils Ulrik Pedersen Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 8

9 Typer af Skype-interviews Netgæster bliver inviteret til med deres egne ord og virtuelle tilstedeværelse at belyse et emne. Underviser som udspørger: Underviseren har forhåndsviden og kan styre interview og samtale så den på kortest mulig tid afdækker de væsentlige emner og problemstillinger, som netgæsten repræsenterer. Ulempen er, at Skype-interview bliver lærerstyret og ikke involverer deltagerne maksimalt. Denne kompenseres ved at deltagerne mod slutningen af netsamtalen får adgang til at stille spørgsmål til gæsten. Kursusdeltagere som udspørgere: Kursusdeltagerne er organiseret i grupper og en gruppe har ansvar for interview af en netgæst. Netsamtalen får let karakter af research for åben skærm, og vidensformidlingen bliver mindre effektiv. Vi når simpelthen ikke at få så meget at vide som hvis interview er skarpt styret. Til gengæld afdækkes ofte andre grene af emnet end forventet. Denne form for netsamtale er klart mere involverende. Opmærksomheden fra de øvrige deltagere er også større når det er en eller et par af deres egne en eller to kursus-deltagere der udgør værtsskabet for Skype-interviewet og stiller spørgsmålene. Fordele ved Skype-interview Skype-interview giver et frisk pust ind i undervisningen ved at gøre det muligt for "nogen derudefra" komme ind over et kursus og bidrage med deres viden og perspektiv på et kursusemne. Netsamtalen gør det muligt at trække gæster ind som det ellers er økonomisk eller praktisk vanskeligt eller umuligt at få adgang til. Vi har i mindst et tilfælde haft en gæst inde via Skype som var ferie på tidspunktet for netsamtalen men alligevel var rede til at stille op på kursus. På Update-kursus Netjournalistik (uge 34/2008) præsenterede onlinechef for Fyenske Medier, Richard Wraa, sine planer for udviklingen af web. Bagefter gik vi online og fik fra webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, perspektivet på samme emne, set fra en webjournalist. Vi ville af praktiske og økonomiske grunde være afskåret fra at møde webredaktør Noah Mølgaard på Sermitsiaq i Nuuk eller producer Bjarke Myrthu på Magnum i New York men via Skype kan det lade sig gøre. Onsdag 24. September 2008 har vi den førende amerikanske webjournalist Steve Outing i Skype-samtale direkte fra Boulder, Colorado. Af hensyn til 2008 Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 9

10 tidsforskellen (syv timer) finder netsamtalen sted kl dansk tid, kl hans tid. Det er første gang Outing prøver et oversøisk interview i den form, men han erklærede sig uden tøven villig til at stille op. Deltagerne i kurser oplever som regel Skype-interviews for første gang. Der er udbredt interesse for og tilfredshed med netsamtalerne. Dette er ikke baseret på systematisk undersøgelse, men på generelt indtryk. Særligt på kurser der omhandler webjournalistik og webkommunikation giver det mening af inddrage Skype-interview i undervisningen, da det demonstrerer yderligere aspekter af den digitale kommunikationsrevolution. Skype-gæsterne oplever at være på kanten af den nye teknologi og giver positiv feedback. Fotos fra Skype-interviews Se fotos fra skype-interviews på ettet2008 Lyt til eksempler på Skype-interviews Lyt til eksempler på lyd-dokumentation af skype-interviews på soundupload.com Skype-interview med nyhedschef Magnus Bredsdorff, ingeniøren, om dækningen af Dash8 sagen. Interview ved kursusdeltagere, 18 august Skype-interview med webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, 19 august Se eksempel på Skype-interview Se eksempel på Skype-interview med kommunikationsmedarbejder Hanne Vittrup Graversen, 26 august 2008 om webstrategi. Bemærk: Skype-interview optaget med programmet WM Capture. Giver problem at lyd og billede ikke er synkront og at spørger-spørgsmål ikke lydoptages samt at t capture-fokus flyttes så gæst ryger ud af billedet Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 10

11 Gennemførte Skype-samtaler Onsdag 27. August 2008: Kommunikationsmedarbejder, webredaktør Hanne Vittrup Graversen, Forsikring & Pension, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, Brundby, Samsø. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Tirsdag 26. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Mandag 25. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 21. August 2008: Nyhedschef Dan Jensen, ComputerWorld, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 21. August 2008: Lektor Rune Michelsen, SDU, Odense. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Tirsdag 19. august 2008: Webredaktør Gitte Kjeldal, Fyns Amts Avis, Svendborg. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Direktør Kim Conrad Petersen, Condicact (Danske Dyr.dk), Næstved. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Noah Mølgaard, Sermitsiaq, Nuuk. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Webredaktør Niels Ole Dam, Bonniers, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Mandag 18. August 2008: Nyhedsredaktør Magnus Bredsdorff, Ingeniøren, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Redaktør Kurt Westh-Nielsen, PROSA, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 24. Januar 2008: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 11

12 Onsdag 23. Januar 2008: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 13. December 2007: Webkonsulent Peter Svarre, Hello Group, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Onsdag 12. December 2007: Webkonsulent Martin Jørgensen, Vertikal (Case: Danske Dyr, hypertekst), København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Mandag 10. december 2007: Webkonsulent Ellen Holmboe, København. Platform: Skype. Update-kursus Skriv til nettet. Opgivet pga. tekniske problemer. Torsdag 8. november 2007: Webredaktør Ben Knudsen, Dansk Røde Kors, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 8. november 2007: Webtv-chef Rune Michelsen, Ekstra Bladet, København. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 7. November 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Update-kursus Netjournalistik. Onsdag 26 september 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: Skype. Diplommodul Journalistik på nettet. Torsdag 1. Marts 2007: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik. Torsdag 29. November 2006: Executive editor Bjarke Myrthu, Magnum, New York. Platform: ichat (Mac). Update-kursus Netjournalistik Nils Ulrik Pedersen ( 2014: ) Side 12

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling

Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq. Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Rapport Fjernkommunikation og fjernundervisning i bygdeskolerne i Ikerasak og Nuugaatsiaq Støttet af: Det Kongelige Grønlandsfond - - Skoleudvikling Formål: Det har været projekts formål at afprøve de

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 sushi & Næste afdelingsmøde Tim Jeppesen JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste Afdelingsmøde Indholdsfortegnelse Formandens ord s. 3 Sannes

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Anvendelse af e-læringsmaterialer i undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Hvad er e-læring? I en analyse fra e-learning Lab på Aalborg Universitet defineres e-læring i AMU således: I arbejdsmarkedsuddannelserne er e-læring undervisning, hvor informations-

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv www.businessportal.dk PROGRAM NU EFTER PAUSEN Velkommen & dagens program v/ Hans Peder Wagner, Frederikssund Erhverv Digitale ambitioner i Frederikssund

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret.

Nu kan du ikke. på ude og inde. mærke forskel. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. Nu kan du ikke mærke forskel på ude og inde. 3 introducerer Mobilt Bredbånd, der er lige så hurtigt som din opkobling inde på kontoret. 3 har tunet det mobile bredbånd med Turbo3G og er blevet endnu hurtigere.

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation

Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Studietur til Washington Præsidentvalg - digitale medier - politisk kommunikation Danske Medier inviterer til studietur Washington/New York 23. 29. september 2012 I samarbejde med Lasse Jensen (radioprogrammet

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014

ALMENNETVÆRKSMØDE. 22. Januar 2014 ALMENNETVÆRKSMØDE 22. Januar 2014 PROGRAM 10.00 Folkeskolereformen i ungdomsskolens hverdag hvilke veje er der at gå og hvor vil skoen komme til at trykke? Mikael indleder, men bidrag ønskes. Vi kommer

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere