Med barnet i centrum. Faderskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med barnet i centrum. Faderskab"

Transkript

1 Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen i samarbejde med Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen Januar 2012 FADERSKAB 1

2 Indhold Hvorfor skal faderskabet fastslås?...1 Gifte forældre...1 Registrering af faderskabet...1 Ugifte forældre...2 Registrering af faderskabet...2 Anerkendelse af faderskabet i Statsforvaltningen...2 Faderskabet kan ikke umiddelbart registreres eller anerkendes...3 Andre regler i børneloven...3 Retsgenetisk undersøgelse (dna-test)...3 Umyndighed med videre...3 Retssager om faderskab...3 Genoptagelse...3 En mands ret til at få prøvet, om han er far til barnet...3 Anerkendelse i udlandet...4 Dødfødte børn gifte forældre...4 Dødfødte børn ugifte forældre...4 Blanketter...5 I Sønderjylland...5 Færøerne og Grønland...5 Mere information FADERSKAB

3 Hvorfor skal faderskabet fastslås? Faderskabet til et barn skal fastslås for at sikre, at barnet får rettigheder i forhold til faren, og fordi barnet har ret til at kende sin biologiske baggrund. Faderskabet betyder blandt andet, at: faren har forsørgelsespligt over for barnet barnet og faren har arveret efter hinanden faren kan få del i forældremyndigheden faren kan få samvær med barnet barnet kan få farens efternavn barnet kan få samme indfødsret som faren, hvis betingelserne for det er til stede. Sager om anerkendelse af faderskab behandles efter reglerne i børneloven, som trådte i kraft den 1. juli Gifte forældre Registrering af faderskabet Jordemoderen foretager anmeldelse af barnets fødsel til kirkekontoret. I Sønderjylland foretager jordemoderen anmeldelsen til kommunens personregister. Som gifte forældre bliver ægtemanden registreret som barnets far. Er fødslen sket uden jordemoder, skal I selv anmelde fødslen til kirkekontoret i morens bopælssogn. I kan finde jeres bopælssogn på: I Sønderjylland skal I sende anmeldelsen til kommunen i morens bopælskommune. I kan finde de blanketter, I skal bruge på Kirkekontoret eller kommunen kan ikke registrere faderskabet, hvis: I er separeret ved barnets fødsel moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret I disse situationer skal sagen behandles af Statsforvaltningen. FADERSKAB 1

4 Ugifte forældre Registrering af faderskabet Jordemoderen foretager anmeldelse af barnets fødsel til kirkekontoret. I Sønderjylland foretager jordemoderen anmeldelsen til kommunens personregister. Som ugifte forældre kan I få faderskabet registreret, ved at I underskriver en omsorgsog ansvarserklæring, som I sender til kirkekontoret i morens bopælssogn. Er jeres barn født i Sønderjylland, skal papirerne sendes til kommunen. Ved denne registrering får I fælles forældremyndighed over jeres barn. I følgende tilfælde skal I kontakte Statsforvaltningen for at få anerkendt faderskabet: Anerkendelse af faderskabet i Statsforvaltningen Når én af jer eller I begge er under 18 år (eller under værgemål). Hvis I ønsker at få faderskabet anerkendt inden barnets fødsel. Hvis I ønsker at få faderskabet anerkendt og få fælles forældremyndighed (omsorgsog ansvarserklæring) inden barnets fødsel. Hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret, eller hvis hun er separeret på fødselstidspunktet. Hvis moren har haft seksuelt forhold til to eller flere mænd i den periode, hvor hun blev gravid. Hvis faderskabet ikke bliver anerkendt ved en omsorgs- og ansvarserklæring, kan faren anerkende faderskabet til barnet ved at udfylde og underskrive en blanket. I kan få blanketten tilsendt fra Statsforvaltningen. I behøver altså ikke at møde personligt op. Bliver faderskabet anerkendt eller fastslået på denne måde, vil der automatisk blive etableret fælles forældremyndighed, hvis: I har eller har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel I har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel (det vil sige, at I er skilt ved barnets fødsel) I er separeret på tidspunktet for barnets fødsel. Faderskabet kan ikke umiddelbart registreres eller anerkendes Hvis faderskabet til barnet ikke kan registreres i forbindelse med barnets fødsel, vil Statsforvaltningen bede moren om at oplyse, hvem der er eller kan være far til barnet. Dette sker på et særligt oplysningsskema. Er morens oplysninger om, hvem der er eller kan være far til barnet, utilstrækkelige, vil Statsforvaltningen indkalde moren til møde. Moren har pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være far til barnet. Hun kan ikke fritages for denne pligt. 2 FADERSKAB

5 Oplyser moren, hvem der er eller kan være far til barnet, bliver den eller de pågældende mænd inddraget i sagen i Statsforvaltningen. Oplyser moren ikke, hvem der er eller kan være barnets far, vejleder Statsforvaltningen hende om, hvilken betydning dette vil kunne få for hende og barnet. Hvis moren stadig ikke oplyser, hvem der er eller kan være far til barnet, vil sagen normalt blive sendt til retten. Andre regler i børneloven Retsgenetisk undersøgelse (dna-test) Statsforvaltningen kan opfordre sagens parter til at medvirke ved en retsgenetisk undersøgelse, hvis det kan have betydning for faderskabssagen. Undersøgelsen kan med stor sikkerhed vise, hvem der er far til barnet. En retsgenetisk undersøgelse forudsætter, at der udtages prøver fra moren, barnet og fra den eller de mænd, der er parter i sagen. Prøverne, der tages på bestemte sygehuse, vil være et skrab fra mundhulen eller en blodprøve. Udgiften til dna-undersøgelsen betaler Statsforvaltningen. Umyndighed med videre Er faren under 18 år, skal hans værge samtykke i anerkendelse af faderskabet over for Statsforvaltningen. Hvis en af jer er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan faderskabet ikke anerkendes over for Statsforvaltningen. I denne situation skal Statsforvaltningen sende sagen til retten. Retssager om faderskab Statsforvaltningen skal sende en faderskabssag i retten, hvis for eksempel en af parterne anmoder om det eller er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, eller hvis Statsforvaltningen finder det betænkeligt at fortsætte behandlingen af sagen. Genoptagelse Selvom faderskabet allerede er registreret eller anerkendt, kan moren, faren eller barnets værge indtil seks måneder efter barnets fødsel protestere mod registreringen eller anerkendelsen. Dette sker ved at skrive til Statsforvaltningen. Hvis fristen på 6 måneder overskrides, afgør Statsforvaltningen, om sagen kan genop- tages efter de særlige regler i børneloven. Man kan klage over Statsforvaltningens afgørelse til retten. En mands ret til at få prøvet, om han er far til barnet En mand, som har haft seksuelt forhold til moren i den periode, hvor hun blev gravid, har som hovedregel ret til at få prøvet, om han er barnets far. Manden skal sende anmodningen til Statsforvaltningen inden seks måneder efter barnets fødsel. Er faderskabet allerede registreret eller anerkendt af en anden mand, gælder der visse begrænsninger i mandens adgang til at få prøvet, om han er barnets far. FADERSKAB 3

6 Anerkendelse i udlandet Hvis der er rejst faderskabssag, og én eller flere af parterne opholder sig i udlandet, kan Statsforvaltningen anmode den danske repræsentation i dette land om at hjælpe til ved sagens behandling. Anerkendelse af faderskabet vil også kunne ske over for en dansk repræsentation i udlandet. Dødfødte børn Gifte forældre Jordemoderen foretager anmeldelse af barnets fødsel til kirkekontoret eller kommunens personregister. Er I gift, bliver ægtemanden registreret som barnets far. Ugifte forældre Hvis et barn er dødfødt eller dør umiddelbart efter fødslen, skal faderskabet kun fastslås, hvis moren eller andre, der har en retlig interesse i dette, beder om det. I har mulighed for enkelt og hurtigt at få mandens faderskab registreret i forbindelse med registreringen af fødslen. Jordemoderen foretager anmeldelse af barnets fødsel til kirkekontoret eller til kommunens personregister. I underskriver begge en erklæring om registrering af faderskab og sender den sammen med barnets dødsattest til kirkekontoret i det sogn, hvor I bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal papirerne sendes til kommunen. Bor I ikke sammen, sker registreringen dér, hvor moren bor. Blanketten findes på Når kirkekontor eller kommune har modtaget erklæringen om registrering af faderskab sammen med barnets dødsattest og jordemoderens fødselsanmeldelse, er faderskabet anerkendt. 4 FADERSKAB

7 Erklæringen om registrering af faderskab kan kun anvendes, når barnet er dødt og kun i forbindelse med registrering af fødslen. Hvis I først efter registreringen af barnets fødsel tager stilling til, om I ønsker faderskabet fastslået, skal I kontakte Statsforvaltningen. Er én af jer eller begge under 18 år (eller under værgemål), eller har moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel været gift med en anden mand uden at være separeret, kan I ikke anvende erklæringen om registrering af faderskab. Hvis I i denne situation ønsker faderskabet fastslået, skal I henvende jer til Statsforvaltningen. Blanketter Du kan finde samtlige blanketter, der er omtalt i denne pjece på dk. Du kan også finde nogle af blanketterne på I Sønderjylland Som nævnt foretages registreringen i Sønderjylland af personregisterføreren i kommunen ikke kirkekontoret. De sønderjyske landsdele består af følgende kommuner og sogne: Sønderborg, Åbenrå, Tønder og Haderslev kommuner. I Esbjerg kommune: Hviding, Roager og Spandet sogne. I Vejen kommune: Hjerting, Sdr. Hygum, Jels, Lintrup Rødding, Skodborg, Skrave og Øster Lindet sogne I Kolding kommune: Aller, Tyrstrup-Hjerndrup, Frørup og Stepping sogne Færøerne og Grønland Der kan findes andre regler for Færøerne og Grønland. Læs nærmere på (Grønland) (Færøerne) Mere information Statsforvaltningen kan give yderligere vejledning om reglerne og retsvirkningerne af faderskab samt om udfyldelse af de blanketter, der skal anvendes til behandling af faderskabssagen. Der kan også søges information på: Statsforvaltningens hjemmeside:www.statsforvaltningen.dk Kirkeministeriets hjemmeside: Retsmedicinsk Instituts hjemmeside: FADERSKAB 5

8 Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Statsforvaltningens INFO-center Telefon FADERSKAB

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere