afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling"

Transkript

1 Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption fremmedadoption national adoption International adoption udenlandsk adoptionsafgørelse iht. Haagerkonventionen andre udenlandske adoptionsafgørelser Mette Holmelund - 1

2 Afgørelser Advis i PERSON om ændrede slægtsskabsoplysninger dansk fødte børn Der modtages ikkeadvis ved adoptionsbevilling / bekræftelse udenlandsk fødte børn Registrering Statsforvaltningen registrerer forældreforholdet og evt. nye navne uanset type af adoption Adoptivbørn der ikke er født i Danmark kan tilføres PERSON ved anmodning om tilførsel, eller dåb Dok.: forældrene skal aflevere adoptionsbevillingen / anerkendelsen af den udenlandske adoption og dokumenter iht. cis 61 af 16/ Mette Holmelund - 2

3 Bud på hvad vi skal se: Begæring om tilførsel Adoptionsbevilling Adoptanternes attester såfremt deres oplysninger ikke er verificerede Evt. barnets udenlandske dåbsattest Tilførsel Efter tilførslen har adoptivbarnet samme status, som en person, der er fødselsregistreret i vedkommende personregister. Det vil sige, at en eventuel dåb i udlandet også vil skulle registreres, hvis barnet tilføres et folkekirkeligt personregister. Fødsels- og navneattest Fødsels- og dåbsattest Mette Holmelund - 3

4 Tilførsel i praksis Navnet på sognet der tilfører barnet skrives på forældrefanebladet. Ret/fortryd -> oplysningstype Historiske forældre -> indberet -> Anmærkning Tilført af xx sogn, xx kommune d. xx.xx.xxxx Tilførsel i praksis Biologiske forældre registreres hvis deres oplysninger fremgår af adoptionsbevillingen. Arbejdsgange -> Forældre -> Indberet historiske, eller Ret/fortryd -> oplysningstype Historiske forældre -> Indberet -> Anmærkning Biologiske forældre ukendte Mette Holmelund - 4

5 Barnets navne verificeres Tilførsel i praksis Navn før adoption via Ret/fortryd -> oplysningstype Navne -> indberet -> ret : dato = fødselsdag, myndighed = oprindelsesland Navne i forbindelse med adoption Statsforvaltning registrerer og verificerer Navneændring indberettes til bopælsssognet Dåb inden adoptionen er på plads? For børn der adopteres med bistand fra adoptionsbureauer Ja! Hvis forældrene kan vise et brev fra Statsforvaltningen, hvor der henvises til 2 i forældreansvarsloven, kan de navngive (= anmelde navneændring) og døbe barnet. 2: Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Det må ikkeudstedes attest før adoptionen er gennemført. Mette Holmelund - 5

6 Hvad skal vi se? Adoptionsdekret fra udlandet Adoptionsansøgernes plejetilladelse Adoptionsansøgernes attester såfremt deres oplysninger ikke er verificerede 11. oktober 1951 Morten 2) Petersen Vestergaard Adoption i gamle kirkebøger Sofie Petersen 1), assistent, født (reg.sted ( reg.sted) ) i Funder sogn, Silkeborg kommune i april. Bopæl: Kirkevej 56, Funder by og sogn. x) og Tømrer Mathias Lauritsen, født i Silkeborg sogn, Silkeborg kommune december. Bopæl: Århusvej 7, Silkeborg. 3). 1) Moderens navn ændret ved vielsen til Vestergaard x) faderskab: Silkeborg Politi af , j.nr. xx-xxx/1951. xxx/ ) barnets navn ændret ved moderens vielse ) iht. adoptionsbevilling, Århus Amt , j.nr. xx-xx xx Adoptivfar Søren Vestergaard, født 1. januar 1934 i Kragelund sogn, Silkeborg. Viet med Sofie Vestergaard, født Petersen d. 1. maj Bopæl: Grumstolsvej 110, Højbjerg. Mette Holmelund - 6

7 Navnerækker Adoption i gamle kirkebøger Aktuelle: Morten Vestergaard ( og fød.reg.sogn) Historisk: Morten Petersen (hændelsesdato og hændelsessogn) Forældre Aktuelle forældre: Sofie Vestergaard og Søren Vestergaard pr , Århus Statsamt. (anmærkning om adoptionsbevillig og j.nr.) Historiske forældre: Sofie Vestergaard og Mathias Lauritsen (søg efter hans personnummer). Hændelsesdato (mor) og (far). Notat om faderskab i anmærkning Ophævelse af adoption Efter at et adoptivbarn er fyldt 18 år, er det muligt at ophæve adoptionen, hvis adoptivbarnet og adoptanterne er enige om det. Det er Ankestyrelsen, der ophæver adoptionen. Adoptivbarnet kan samtidig genindtræde i retsforholdet til den/de oprindelige forældre, hvis den/de oprindelige forældre samtykker. Adoptivbarnet kan ikke genindtræde i retsforholdet til en afdød oprindelig forælders slægt. Mette Holmelund - 7

8 Ophævelse af adoption Før et adoptivbarn er fyldt 18 år, er det muligt at ophæve adoptionen, hvis det er bedst for barnet, og hvis adoptanten og adoptivbarnets oprindelige forældre er enige om det. Hvis barnet er over 12 år, skal barnet give samtykke til ophævelsen. Hvis barnet er under 12 år, skal barnet høres om ophævelsen. Hvis adoption af et barn under 18 år ophæves, genindtræder barnet automatisk i retsforholdet til sin oprindelige forælder. At skrive i gamle ministerialbøger Håndbogen, kap. 1.16: Der er ændret i forældrerelationen for en person, der oprindelig er registreret i papirbogen. Her rettes i hovedbogen for at undgå, at de forkerte forældre ved en fejl bliver verificeret i CPR. Husk af give landsarkivet besked om tilførslen. Mette Holmelund - 8

9 Anonym adoption Jordemoderen tildeler ikke barnet et personnummer, det gør CPR-kontoret. Advis til moderens bopælssogn Tilknytningen til barnets forældre fjernes CPR-kontoret flytter samtidig barnets adresse Fødsel registreres i barnets nye sogn i anmærkning skrives: X sogn den xx.xx.xxxx. Adoption forventes. Efter at adoptionen er gennemført registreres de biologiske forældre. -> Forældre -> Indberet historiske Navneændring 9. Ved adoption erhverver adoptivbarnet adoptantens eller adoptanternes efternavn efter reglerne i 1. Det kan dog i adoptionsbevillingen bestemmes, at barnet skal beholde sit hidtidige efternavn. 1. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget til efter 2-4 eller 6-8. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder også, hvis barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i henhold til adoptionslovens 28, stk Mette Holmelund - 9

10 Navneændring Stk. 3. Et adoptivbarn har ret til at tage et efternavn såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt i medfør af bestemmelserne i dette kapitel. Stk. 4. Ved ophævelse af et adoptivforholdbevarer barnet retten til et efternavn, der er erhvervet på grundlag af adoption. 11, Stk. 5. Et adoptivbarn har ret til at tage et mellemnavn såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt i medfør af bestemmelserne i dette kapitel. Ved ophævelse af et adoptivforholdbevarer adoptivbarnet retten til et mellemnavn, der er erhvervet på grundlag af adoptionen. Udlændinge asylkort indeholder ikke personnummer opholdstilladelse arbejds- og opholdstilladelse EU/EØS opholdstilladelse indfødsretsbevis / statsborgerretsbevis Pas skal ledsages af attester Mette Holmelund - 10

11 bevis for indfødsret https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Mette Holmelund - 11

12 Verificering For personer der ikke er født eller døbt i Danmark skal følgende verificeres: fødselsregistreringssted (hvis det ikke er korrekt i PERSON) navngivelses- og aktuelle navnerække dato myndighed Navneændring Indennavneændring kan foretages skal der tages stilling til om vedkommende har domicil i Danmark OBS: Personer, der kommer til Danmark for at indgå ægteskab med en person, der har domicil i Danmark, og som har til hensigt at blive i Danmark efter vielsen, har domicil i Danmark, såfremt de har en opholdstilladelse udstedt af Udlændingestyrelsen. Der stilles alene krav om en midlertidig opholdstilladelse. Vejledning om navne, kap Asylansøgere Mette Holmelund - 12

13 Domicil Hovedregel: Navneændring kunfor personer der har domicil i DK OBS: Navneloven gælder ikke for Færøerne og Grønland, så domicil skal også undersøges for disse. Undtagelse: Børn som fødselsregistreret i DK kan altid navngives efter navnelovens regler Dansk statsborger med domicil i udlandet kan få navneændring i DK, hvis de pga. deres statsborgerskabikke kan få navneændring i landet hvor de bor Domicil i DK Domicil: Bopæl eller ophold i den hensigt varigt at blive der eller i hvert fald uden hensigt til at opholdet kun skal være midlertidigt Hvornår kan en person der har haft udenlandsk domicil siges at have fået domicil i Danmark? dansk opholdstilladelse opholdets længde og formål erhvervsmæssig tilknytning ejer af fast ejendom skattepligtig Mette Holmelund - 13

14 Domicil i udlandet Hvornår kan en person der har haft dansk domicil siges at have fået domicil i udlandet? opholdets længde og formål erhvervsmæssig tilknytning ejer af fast ejendom skattepligtig 24 Ifølge 24 kan en navngivning eller navneændring foretaget i udlandet for en udenlandsk statsborger ligeledes gennemføres som en navneændring efter dansk ret. Navneændringen skal være foretaget i statsborgerskabslandet. Mette Holmelund - 14

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446 Personnavne Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget Betænkning nr. 1446 2004 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning... 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 7 1.2. Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere