University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse Primær målgruppe...16 Sekunder målgruppe Konkurrentanalyse Positionering...19 Metode...19 Analyse...19 Positionering via internettet Positionering via sociale medier...20 Konceptanalyse Budskabsformulering...23 Delkonklusion Analyse Analyse af salonen og selve inventaret...26 Visuel Kommunikation Afsenderen Modtager Produktet Konteksten...35 Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 1

2 Mediet Koden Analyse delkonklusion...39 Design...40 Mindmap...40 Brainstorm Moodboard Inspirationsark Logoet...46 Designproces...47 Typografi...47 Farveteori Gestaltlovene...49 Hjemmeside design...50 Mobil-applikation design...59 Problemløsning-hjemmesidens design Opbygning af hjemmesiden:...65 Mobil-applikation Konklusion Litteraturliste Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 2

3 Indledning: Frisørsalon, hvad er det man kommer til at tænke på, når man kommer forbi dette ord? Er det afslapning, forfængelighed, selvbevidsthed, eller er det nyskabelse. Er det følelsen af at komme et sted, hvor det er en selv, der er i fokus og at det er her man kan skabe et nyt look eller man kan selvrealisere sig selv ved en ny hårfarve eller style. Er det hos frisøren man eventuelt finder sig selv i et kort øjeblik. Dette er nogle af de forskellige følelser som mennesker oplever, men som er meget forskellige fra person til person, hvordan man visualiser sig disse følelser i ens sind. Dette gør at for en følelse kan der være mange forskellige visuelle udtryk. Østerå Hairlounge er en frisør salon beliggende i Aalborg midtby. Dog er det ikke en frisør salon som de fleste. Det er en frisør, der via sit design og lounge stemning, forsøger at henvender sig til den eksklusive og moderne bruger. Det er et sted, hvor folk kan komme og få en kop kaffe, samt professionel råd i forbindelse med ens look. Det er en frisørsalon med en helt bestemt stemning og hvor der især lægges stor vægt på at man føler sig velkommen og hvor man får den bedst tænkelig service. Det er et sted, hvor de ansatte bruger tid på, at kunderne skal føle at de er i fokus. Hvordan kan dette visualiseres, når der er en kæmpe forskel i forhold til mennesker og der opfattelse af følelser. Og på, hvilken måde kan det gøres synligt, ved hjælp af budskab og design på en hjemmeside. Problembeskrivelse: Martin Svensson overtog fra d. 1 november 2010 Østerå Hairlounge efter den navnkundige Salon Bjarne. Salonen ønsker at bidrage til større velværd blandt kunderne med fokus på den individuelle udstråling, samt at give kunden en oplevelse af at være en del af et fællesskab. Hos Østerå Hairlounge er kunden i fokus og service, kvalitet og faglighed prioriteres højt, så kunden forkæles og føler sig hjemme. På nuværende tidspunkt har Østerå Hairlounge en hjemmeside, hvor det er muligt at se, hvem de ansatte er, priser, samt man kan bestille tid online. Selve siden i sig selv virker, men Martin føler ikke at siden udstråler det ønskede budskab til målgruppen, i forhold af indhold i form af design, indhold og billeder. Det eksklusive, fokus på den individuelle, samt fælleskabet kommer ikke nok til udtryk. Selve hjemmesiden udstråler på nuværende tidspunkt ikke meget personlighed og virker kold og lukket og ikke åben får nye kunder. Østerå Hairlounge har med sine to år stadigvæk svært ved at finde den rigtige måde at kommunikere til den helt rigtige målgruppe, samt få stabiliseret en loyal kundekreds igennem deres digitale medier. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 3

4 Martin ønsker at vise personlighed, og han ønsker at vise at han yder en god service til dem, der komme i salonen både, hvis de bare skal have et godt råd. Dette kommer dog ikke til udtryk på hjemmesiden. Udover hjemmesiden ønsker Martin andre måder at kommunikere med den ønskede målgruppe og give dem mulighed for at skabe en forbindelse med Østerå Hairlonge. På nuværende tidspunkt har salonen en plakat der står ude på gaden, der viser forskellige tilbud. Østerå Hairlounge skiller sig ud fra andre frisør i Aalborg, da de ikke bare tilbyder et sted, hvor man kan blive klippet, men en lounge, hvor man kan komme op og få en kop kaffe og en skøn behandling. Man får ikke nogen "standard behandling", men bliver vurderet ud fra stil, hovedform, osv. så frisuren passer perfekt til din person. Problemafgræsning: Salonen ønsker at de digitale medier bliver personlige, samt have et eksklusivt touch. Dette skal komme til udtryk ved den re-designet hjemmesides design og retorikken, som skal være professionelt, men med en personlig henvendelse til målgruppen. Helt i stil med den stemning, der findes oppe i salonen. Men med eventuelle risiko for at siden design kunne skræmme potentielle bruger væk, bliver jeg nødt til at være opmærksom på, at den personlige stil ikke kan misforstås, eller bliver alt for personlig, med interne beskeder og talemåder, der ikke vil blive forstået ens af alle. Produkterne skal være for bruger der har et normalt kendskab har til hjemmesider og andre medier. Derudover skal fokus ligges på den primære målgruppe, som jeg vil finde frem til senere. For selvom der er mange der går til frisøren, vil vi her fokusere på hvem den primære modtager er. Mål Målet er at re-designe en hjemmeside, samt mobil applikation og derved gøre de digitale medier mere brugervenlige, overskuelig og tiltalende for den primære målgruppe. Samtidigt skal de nye medier formå at være informative overfor brugeren, samt være nemt at opdatere. Det skal være muligt at skabe mere fokus omkring Østerå Hairlounge igennem medierne og på den måde forsøge at brande navnet. Det at Østerå Hairlounge allerede skiller sig ud skal fremtræde mere i deres digitale produkter. Og derved styrke deres plads på markedet. Hjemmesidens mål bliver at sprede budskabet om salonens produkter, tilbud og events og derved fastholde den succesoplevelse kunderne oplever i forbindelse med at komme i salonen. Samt give en fornemmelse af, hvem Østerå Hairlounge er Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 4

5 og, hvad de indeholder. Brugerne skal få lyst til at finde ud af mere omkring salonen igennem et personligt og eksklusivt design, og derved få lysten til at besøge salonen for at gode råd og et nyt look. Problemformulering Hvordan kommunikerer jeg bedst muligt Østerå Hairlounge's budskab ud til den ønskede målgruppe via re-design af hjemmesiden, samt en mobil applikation. Metode Home metoden: Jeg vil for at få et overblik over hele projektforløbet arbejde ud fra HOME-metoden, da den giver et overblik over faserne i hele forløbet. Idet Metoden deler projektforløbet op i fire forskellige faser, som hver især skal være udført, før man bevæger sig videre til næste fase. De fire faser består af: Analyse Design Programmering Vedligeholdelse HOME metoden er en standardiseret systemudviklingsmetode. Næste fase er afhængige af, hvad der er kommet ud af den foregående. Metoden er helhedsorienteret, derved er alle aktiviteterne set fra et produktrettet og et procesrette syn. Jeg har valgt HOME metoden i det man skal lave, hver fase færdig før man kan gå videre med den næste, dog vil jeg i forbindelse med dette projekt, selv tage højde for, hvilke emner, der kan argumenteres for at høre inden for hvilken fase. Her vil jeg have mine tanker på vandfaldsmetoden, hvor man skal på baggrund af forundersøgelsen skal beskrive kravene og derefter designes løsningerne og tilsidst programmeres og testes de færdige digitale produkter. Vandfaldsmetoden er en klassisk lineær model. I hver af faserne produceres der et eller flere dokumenter, som skal godkendes af udvikleren og kunden, for at fasen kan afsluttes. Alle aktiviteter skal være planlagt, før udviklingsarbejdet kan begynde. Dette giver mig muligheden for at kan cirkulere inden for, hver fase, hvis der ikke kan komme til enighed mellem udvikleren og kunden, så der ved at Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 5

6 lave ændringer kan laves ændringer, der eventuelt vil falde i bedre smag hos kunden.1 Foranalyse Foranalysen er den del, hvor jeg skal forsøge at afdækker projektets forskellige forudsætninger. Det vil sige at jeg skal få fremskaffet et tilstrækkeligt informationsgrundlag. Den indsamlede information herfra, skal produktet bygges op omkring. Her er den tale om målgruppe, interessentanalyse, konkurrentanalyse, osv. Undersøgelse og Analyse I denne fase findes der frem til, hvordan designet skal opbygges, så det endelige produkt kan blive en succes. Her drejer det sig om at udvikle produktideen. I mit tilfælde er det udviklingen af re-designet hjemmeside samt mobil applikation. Det findes frem til, på baggrund af foranalysen, hvordan designet skal opbygges. Design Ud fra analysen og idé generingen startes udviklingen af designet. Der udvikles fra design til design, ideer smides væk og gemmes fra prototype til prototype og klientens accepter er en vigtigt faktor for hvad der vælges til og fra. Realisering Dette trin omhandler at realisere designbeslutningerne. Her begynder man at udvikle på mediet. På dette niveau skulle vi gerne ende ud med et samlet produkt, der til sidst skal kunne overdrages til kunden. Hvis der er tid, testes det enelige design en sidste gang, nu hvor de implementerede funktioner er med. Test Igennem hele projektetforløbet vil vi i jeg fortage forskellige test for at være sikker på at produkterne er tilpasset til målgruppen og virksomheden, som hjemmesiden og mobil applikationen blive udviklet til. De forskellige test laves for løbende verificering og validering af multimediet. Testpersoner vil være ejeren af Østerå Hairlounge, målgruppen og eksperter indenfor mediet. 1 Kommunikation i multimediedesign Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 6

7 Traditionel placering af testaktiviteter. Den første test jeg vil lave er en Koncepttest. Denne vil teste om den påtænkte idé/koncept er valid og vil blive testet af Martin, ejeren af Østerå Hairlounge, samt hans ansatte. Testen vil være en fremvisning af skitser af idéen samt en konceptbeskrivelse. Testen kaldes også en accepttest, og bruges inden man begynder at designe multimediet. Brugertest er den næste test der vil blive udført. Her er hjemmesiden, samt mobil applikationen designet men stadigt ikke fuldt funktionel. Her er det muligt at teste forskellige dele af hjemmesiden og gå i detaljer med fx funktionalitet, brugervenlighed og komposition. Testpersonerne her vil være Martin Svensson og målgruppen. Integrations- og systemtest laves for at teste om de udviklet multimedie kan fungere på forskellige browsere og for at fjerne diverse programmerings fejl. Dette vil blandt andet blive udført ved hjælp af w3c s validator.2 2 Christensen, Marie og Harder Fischer, Luise (2003): Udvikling af Multimedier, s. 70 Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 7

8 Foranalyse undersøgelse: I denne fase vil jeg forsøge at afdækker projektets forskellige forudsætninger. Det vil sige at jeg skal få fremskaffet et tilstrækkeligt informationsgrundlag. Den indsamlede information herfra, skal produktet bygges op omkring. SWOT Teori I opstarts fasen, når man laver et produkt til en virksomhed er det vigtigt at vide om man skal basere ens strategi på deres styrker eller om man skal forsøge og overkomme deres svagheder. Dette vil dække over de interne egenskaber i virksomheden derudover er det vigtigt at man også ser på de eksterne forhold, her vil man se på deres muligheder og trusler. Disse 4 nøgleord vil samlet give et overblik over, hvor man kan gå ind og arbejde videre på enten disse fordele eller forsøge at fjerne deres svagheder, og derfor er det en fordel at bruge denne teori i forbindelse med mit projekt i henhold til hjemmeside og mobil applikation udvikling til Østerå Hairlounge En god ting og lægge mærke til er at der er større vægt på styrker og muligheder end de 2 andre, dette gør at de har et godt fundament men også muligheden for at gro, svagheder og trusler er så ting man kan arbejde med i forbindelse med projektet for at fjerne dem. Styrker Forskellige styrker Stabil kundekreds Erfaring Stærk position på markedet Skiller sig ud events Muligheder Forskellige muligheder Større kundekreds Nye events Svagheder Forskellige svagheder Ikke fastsat budskab Teknologi Få ressourcer Trusler Forskellige svagheder Nye konkurrenter Lovgivning Nedgang i efterspørgsel Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 8

9 Metode Jeg vil bruge SWOT analysen til at gå ind og se på om Østerå Hairlounge har nogle kerne kompetencer, som jeg kan bruge til at basere en strategi omkring, og hvilke svagheder kan virksomheden have som jeg eventuel skal hjælpe med at rette op, og i så fald, hvordan kan dette gøres. Det næste jeg vil se på er hvilke muligheder er der på markedet for at hjælpe Østerå Hairlounge med at kommunikere deres budskab ud til målgruppen. Det sidste jeg vil se på er hvilke trusler der kan påvirke Østerå Hairlounge, hvordan kan man sørge for at man undgår fremtidige konflikter eller forsøge at håndtere dem. Analyse Østerå Hairlounge har en række styrker, disse omhandler primært at salonen har haft samme lokation i mange år, dog under et andet navn. Dette har skabt et kendskab til salonen hos en allerede eksisterende kundekreds, samt er de lokalt placeret i centrum af Aalborg, hvilket gør at de har mulighed for at skabe et godt fundament hos målgruppen. Udover placering har personalet stor erfaring inden for de nye trends og personlig assistance for hver enkel af deres kunder. Salonen er også gode til at afholde forskellige evnets for deres kunder, hvor de kan komme op og styrke deres sammenhold. Disse styrker koblet sammen med at salonen har en ny tanke gang om at salonen skal være et sted, hvor man ikke bare bliver klippet. Dette gør at en direkte fornyelse burde give dem en endnu stærkere position. Et af deres største problemer er deres antal af ressourcer når de kun har tre personer til at hjælpe til og ud af de tre er den ene en elev, der ikke kan tilbyde samme produkt endnu, som de to andre kan. Et andet problem er at med deres nuværende teknologi ikke skiller sig ud på nogen måde eller fremhæver salonens budskab i sit visuelle udtryk, så i det tilfælde skal jeg forsøge hjælpe dem opad og skille sig ud fra eksisterende konkurrenter. I takt med at de bliver mere udbredt i deres visuelle udseende vil salonen også blive udfordret af konkurrenter, samt nye konkurrenter her tænker jeg på andre saloner, der ligeledes vil forsøge at fornye dem igennem deres digitale medier og derved vil Østerå Hairlounge ikke længere skille sig ud på markedet. Hvis Østerå Hairlounge får flere interaktive medier kan det hjælpe til med og få flere loyale kunder, samt vil der blive skabt et image for selve salonen, der vil være genkendelig hos brugeren. Her kan der eventuelt være tale om nye kunder, der ikke kun er beboende i centrum af Aalborg, men kunder der er villige til at tage bussen, bilen eller arbejder i nærheden, som igennem de nye medier har fået kendskab til salonen. Når man laver nye medier for en kunde skal man også tage lovgivning op til overvejelse, grunden til at dette kan være et problem er at hvis der kommer nogle nye regler, så skal der muligvis tages billeder af hjemmesiden. Andre problemer de kan få er en nedgang i Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 9

10 efterspørgsel eller at der kommer nye digitalemedier op som er lignende deres. Hvis jeg skal forsøge at basere en strategi ud fra deres styrker er det første som jeg ligger mærke til selve salonen og den stil de forsøger at fastholde. Det er en frisørsalon, hvor man som kunde får en exceptionel behandling og det er tydeligt at kundens behov kommer først. Man er ikke i tvivl om at det er professionelle ansatte og at de er med på de nye trends. På nuværende tidspunkt kommer der kunder fra Aalborg centrum og bliver stylet i salonen, men ud fra vores cirka tal kan der nemt komme langt flere, problemet er at der ikke er nok opmærksomhed omkring dem igennem deres medier. Dette betyder at ved øget reklame kan de få langt flere kunder, hvis blot de får mere opmærksomhed. Ud over de sædvanlige produkter sker der også mange forskellige events, disse er essentielle for at man hele tiden får mennesker lokket til. Det man kan gøre er at promovere de tidligere events og de fremtidige events, samt at de får fremhævet salonen i deres produkter. Der er dog ingen styrker uden svagheder, de mest oplagte svagheder er salonen ikke får den mængde opmærksomhed som de burde gennem deres digitale medier, det er svært at fastsætte deres konkrete koncept og image, og da det er en relativt lille salon, hvor ejeren Martin Svensson ikke helt er klar over, hvilket budskab han vil sende til sin målgruppe. Mængden af konkurrenter er stor fordi at der er mange frisørsaloner i Aalborg midtby som tiltaler den ønskede målgruppe, problemet er at de på ingen måde skiller sig ud igennem deres medier, samt at de ikke får deres budskab ud til brugeren.. Ved at forny sig vil Østerå Hairlounge kunne brede budskabet ud til langt flere mennesker og derved komme i kontakt med flere mennesker, dette kan betyde mere flere kunder i salonen, men også en bedre markedsposition Østerå Hairlounge trusler er primært eksisterende konkurrenter, der tilbyder målgruppen de samme produkter i form af klipning, farvning osv. Dette betyder at de skal forsøge at skabe et image, der er gennemført i alle deres produkter, både i form af servicen i salonen, det visuelle udtryk i deres digitale medier, dette kan gøre at man i sidste ende kan konkurrere med andre saloner langt nemmere. De ting som jeg kan basere strategien på er at jeg skal forsøge og etablere følgende ting en visuel oplevelse hos brugeren klart budskab og koncept forståelse fremhæve events i deres produkter, så de skiller sig ud. Disse 3 punkter er vigtige i henhold til produkterne da jeg nu ved hvad jeg skal forsøge at basere det på. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 10

11 Interessentanalyse Teori Det er denne analyse som også kaldes en alliancemulighed, som kan klarlægge, hvem det er nødvendigt for mig at involvere i projektet på grund af deres interesse eller magt i relation til det. Her kan man få et indblik i, hvem man kan forvente vil bakke op om projektet og hvem der eventuelt kan forventes at modarbejde det. Den belyser, de interessenter, der har en interesse i projektet. Deres forventninger og forhold til dette, afdækkes af denne analyse. Derved vil det være muligt, for mig at tilpasse projektet til de enkelte interessenter, således resultatet er tilfredsstillende i forhold til disse. Interessenter er dem der: Berøres af projektforløbet. Berøres af projektresultatet. For at finde frem til interessenterne anvendes en almindelig brainstorm. Derefter findes der frem til om interessenten har eller skal have indflydelse på det gældende projektet, eller er ej. På den måde vil man kunne finde ud af, hvem der skal være med omkring udviklingen af projektet, hvem der skal informeres løbende og hvem der har en har en viden som kan bruges men som ellers ikke inddrages i processen. Interessenten kan: Involveres, høres, informeres eller orienteres. 3 Metode I forbindelse med projektet vil jeg ud fra interessentanalysen gå ind og se på de aktører der har noget at skulle have sagt i forhold til projektet. Formålet er at få defineret alle interessenter, og få dannet et klart overblik, over hvor meget de hver især har af indflydelse. Analyse Martin Svensson har en forventning om at hans medarbejdere udfører deres arbejde, og kunderne finder salonen attraktiv. Han har en forventning om at hjemmesiden, samt mobil applikationen skal udtrykke virksomhedens koncept, og at den bliver branded på en korrekt måde. Martin har samtidig en forventning om at hjemmesiden fungerer optimalt, og at den skaber et helheds image af salonen og på den måde forkorter kommunikationen mellem salonen og kunderne. 3Kilde: Marie Christensen og Louise Harder Fischer: Udvikling af multimedier- en helhedsorienteret metode. s Henrik Lindberg: Markedskommunikation videregående uddannelse. s Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 11

12 Frisøreleven har en forventning om at hendes tid i frisørsalonen er lærerig og med relevante udfordringer. En problematik kan opstå, hvis eleven ikke opfylder kravene, eller hvis hun ganske enkelt ikke har de pågældende evnerne til at udføre jobbet. På samme måde kan en dårlig behandling og mangel på relevant arbejde under opholdet, fører til dårlig omtale fra eleven. Eleven har en forventning om at hjemmesiden, samt mobil applikationen fungerer optimalt, og at der ikke nødvendigvis bliver yderligere at skulle sætte sig ind i. Medarbejderen har en forventer at arbejdsforholdene i butikken er gode. Der ud over forventer medarbejderen at det er et job der giver en stabil løn. Oplever medarbejderne at forholdene ikke findes passende i salonen kan de skabe dårlig omtale om virksomheden. En anden evt. konflikt kan opstå, hvis der er økonomisk nedgang i virksomheden og Martin må se sig nødsaget til at afskedige sit personale. På samme måde kan problemer opstå hvis en medarbejder ikke udfører sit job tilfredsstillende. Medarbejderens forventning til hjemmesiden og mobil applikationen er at de fungerer optimalt, og kan være en behjælpelige for denne, i form at kontakt mellem kunde og virksomhed forenkles. Der kan dog opstå en konflikt omkring hjemmesiden hvis dette ikke lettere medarbejderens arbejde, men i stedet besværliggør den. Samtidig kan der være en naturlig modvilje imod indførelsen af nye systemer i virksomheden, da det altid vil kræve mere eller mindre tid at sætte sig ind i systemerne. Kunden forventer en god service, og at de ansatte i Østerå Hairlounge har den forventet viden og erfaring til at kunne give den ideale behandling, og sørger for at kunden får det helt rigtige look. Kunden har samtidig en forventning om at personalet har erfaringen til at kunne sammensætte den helt rigtige frisure til deres hovedform, samt at de kan efterleve de ønsket krav og at forholdene ser rigtige ud. Men kunden kan også være en risikofaktor. Syntes kunden ikke at de har fået den ønsket varer, har denne ikke fået den korrekte behandling, eller er kundens forventninger generelt ikke blevet tilfredsstillet, kan kunden sprede dårlig reklame og omtale. Kunden forventer at hjemmesiden har den fornødne information, og kontaktoplysninger. Kunden forventer at hjemmesiden er nem at navigerer rundt på, og er så brugervenlig som mulig. Samtidig er der en forventning om at de informationer der ikke kan findes på hjemmesiden, kan findes ved andre muligheder; fx at sende en mail direkte fra siden. Er hjemmesiden ikke brugervenlig, og er de fornødne informationer ikke på siden, er der en stor risiko for at kunden vil gå viderer til en anden side, og dermed ikke benytte sig af Østerå Hairlounge's hjemmeside eller applikation. Leverandøren(ene) forventer at have et solidt samarbejdet med Østerå Hairlounge, og at salonen dermed vil benytte sig af dem frem Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 12

13 for andre leverandører. En konflikt kan opstå ved forsinkede varerleveringer, varer udgår, eller at leveringen eller sågar selve produktet, ganske enkelt er for dårlig. Der kan samtidig også opstå en konflikt den anden vej omkring at der er manglende betalinger fra Østerå Hairlounge. Leverandøren har ikke umiddelbart nogen forventninger til hjemmesiden, medmindre der her er blevet aftalt at Østerå Hairlounge vil opsætte en form for reklame for dem på hjemmesiden. Hvilket i dette tilfælde er aftalen mellem salonen og deres leverandør. Målgruppeanalyse Teori Minerva-modellen. En måde at definerer målgrupper på er ved hjælp af Minervamodellen. Modellen er opfundet af analyseinstituttet A.C. Nielsen/A.I.M. Ifølge Minerva-modellen er befolkningen opdelt i 4 grupper, Livsstils-segmenter, baseret på deres holdning til en række værdier. Holdningerne er så lagt ud i forhold til værdiparene: Moderne modsat Traditionel Pragmatisk/materialistisk modsat Idealistisk Livsstil-segmenterne er opkaldt efter en farve: De blå - Den moderne og materialistiske kultur. Er overvejende mænd, ofte med længere uddannelse (høj løn). Ved hvor de har Venstre. De grønne Den moderne og idealistiske kultur. Er overvejende kvinder, akademikere og lign. Stemmer SF, Enhedslisten, Radikale Venstre.. De rosa Den traditionel-idealistiske kultur. Er ufaglærte, eller korte uddannelser. Meget dansk. Stemmer primært Dansk Folkeparti De violette Den traditionelle og materialistiske kultur. Hyppigt fysisk udfordringer fremfor intellektuelle. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 13

14 Alt efter værdiernes placering i forhold til hovedakserne i systemet, tager individerne farve af deres holdninger4 Metode I forbindelse med udviklingen af de forskellige medier til Østerå Hairlounge, har jeg valgt at lave en analyse på målgruppen. Det at foretage en målgruppeanalyse, er vigtigt, da det er her man finder ud af om budskabet rammer den ønskede målgruppe og, hvilke parameter, der er relevante at tage hensyn til i forhold til brugervenlighed og budskabsformulering. Uden en fastlagt målgruppe kan man ikke formidle det ønsket koncept. En metode til at analysere sig frem til et resultat er ved at benytte sig af et analyse program der hedder Gallup PC. I dette program er det muligt at opstille krydstabeller, hvor man ud fra forskellige parametre får et resultat som man kan bruge i målgruppe analysen. Der udover vil jeg se nærmer på minerva-modellen Markedskommunikation, Henrik Lindberg Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 14

15 Analyse Ud fra den ovennævnte teori og metode, har jeg foretaget en målgruppe analyse ved hjælp af en kombination af minerva-modellen og Gallup PC. jeg stillede to parameter op, dette var hvem har personligt en mobil telefon og alle personer. Ud fra den opstillede cirkeldiagram kan jeg se, hvor mange personer der har en mobil og hvilket segment de tilhører. Det er ikke muligt i Gallup at finde ud af, hvor mange personer der ejer en smartphone, da man ikke dette ikke er registeret. Dog viser en undersøgelse "Elektronik i hjemmet" udgivet af Danmarks statestik at i 33 pct. af de danske familier har et eller flere familiemedlemmer en smartphone. 6 6http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR206.pdf Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 15

16 Primær målgruppe Det jeg dog kan analysere mig frem til ud fra den statistik jeg har trukket, sammen med Danmarks staterstik, samt ved at undersøge Østerå Hairlounge's images eller ønsket image, er at der her er tale om personer mellem 20 til 40 år med en stærk overvægt i det grønne segment, men med en lille fød i det rosa. Det vil sige at vi her arbejder med en målgruppe, som er selvrealiserende og individualister, men stadigvæk moderne. (moderne-individualister) Hjemmesiden og applikation vil være god til målgruppen da som tidligere nævnt 33 % af alle husstande har en eller flere smartphone, og derved kan denne applikation kan få flere personen fra den ønskede målgruppe til at blive kunder. Sekunder målgruppe Den sekunder målgrupper er meget stor, da der er rigtig mange bruger af mobiltelefoner/smartphone, og internettet indenfor de forskellige livsstilssegmenter. Så de digitale medier vil automatisk kommer til at ramme udenfor den primære målgruppe. Konkurrentanalyse Teori Konkurrentanalysen anvendes ikke kun til at klarlægge for en virksomhed hvilke konkurrenter de på nuværende tidspunkt har, men skaber samtidig et overblik over evt. kommende konkurenter. Konkurentanalysens hovedformål er at skabe et overblik for virksomheden over dens placering på markedet, og dermed danne et grundlag for at skabe sig en bedre placering, udfra den nyfundne viden om konkurenterne. En konkurrentanalyse er samtidig medvirkende til at skabe et grundlag for at kunne positionerer virksomheden mest hensigtsmæssigt på det ønskede marked. En konkurrentanalyse er der med blandt grundstene i at kunne udvikle en positionerings- og markedsstrategi. Ved en konkurrent analyse er det relevant at kigge på hvad konkurrenterne har at tilbyde, priser, kvalitet, sortiment, deres opmærksomhed i medierne (og hvorfor de evt. får bedre og mere omtale end en selv), m.m. 7 Metode I forbindelse med foranalysen har jeg valgt at arbejde ud fra en konkurrent analyse for at skabe et overblik over salonens konkurrenter og hvordan jeg bedst muligt positioner de digitale medier og derved forsøge at skille virksomheden ud fra eksisterende konkurrenter. 7http://www.ivaekst.dk/vaekst/0/6/2/1/hvem-er-dine-konkurrenter 03/ ) Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 16

17 Analyse Frisørsalonen Østerå Hairlounge har eksisteret siden 2007, med hed indtil 2010 Salon Bjarne og blev ejer af Irma Haase, Salonen blev.1 november overtaget af Martin Svensson, der siden 2007 har arbejdet i salonen, som medarbejder. Ved overtagelsen af salonen ændrede Salon Bjarne navn til Østerå Hairlounge og forsøgte at skifte konceptet fra almindelig salon til en lounge-salon. Stilen i salonen er eksklusiv, personlig og professionelt. Østerå Hairlounge er placeret på Østerågade i hjertet af Aalborg. Det er i forbindelse med deres målgruppe en unik placering, idet de er placeret centralt i forbindelse med gågaden, busser, samt de er nemme at finde. Udover god placering tilbyder Østerå Hairlounge en unik mulighed for kunderne, der ønsker et nyt look at socialisere med hinanden, samt den personlige omsorg for kunderne, hvilket er en unik salgsmetode, som vil gøre at hjemmesiden, samt mobil applikationen kan skille sig ud fra eksisterende konkurrenter, Nedenfor har jeg dog forsøgt at samle de konkurrenter, som jeg finder relevante for virksomheden og deres produkter. (se bilag 7 for mere dybdegående analyse) Lassen & Eriksen er en af de helt stor frisørsaloner i Aalborg. Det er her mange af de andre saloneners frisør enten er udannet eller har arbejdet i sin tid. Selve salonen er placeret i hjertet af Aalborg. Esko, Gram og Holmegaard er en af Aalborgs førende klinik for skønhed og styling. Ved at kombinere hårstyling og kosmetolog i samme klinik tilbyder de deres kunder en komplet vifte af ydelser. Deres salon ligger i centrum af Aalborg og har en bred kundekreds. Den fysiske salon er i et minimalistisk design, der passer godt til deres budskab, samt prisniveau, da det er en eksklusiv salon. ArtofHair er en af Aalborgs førende frisørsaloner, når det gælder nyt, frækt og vovet hår. Et frisørteam, der tør være kreative og følge tidens trend. Der lægges vægt på individuel rådgivning. Art of Hair åbnede i februar 1991 af Henrik Brandt og Robert Krogh og består idag af yderligere 6 ansatte. Salonen har stolte traditioner indenfor konkurrencehår og har bl.a vundet 5 Danmarksmesterskaber og en sølvmedalje ved Verdensmesterskaberne i Las Vegas Brix På Strøget er en af Aalborgs mange frisører. Brix På Strøget ligger i Aalborg centrum i en af Aalborgs gågader. Brix På Strøget tilbyder alle former for farvebehandlinger, permanenter og klipninger. Brix satser på kvalitet, kreativitet, høj service og god tid. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 17

18 Trendcut er beliggende i centrum af Aalborg, og er bestående af et team på 3 ansatte, som yder en fantastisk service, og alle kan deres fag. Det er en lille intim salon, der har haft den samme placering i mange år og er har derfor etableret omtale i Aalborg, samt de rammer mange af de samme kunder, som Østerå Hairlounge. Artistic er en frisørsalon, der ligger i Aalborg centrum. Der lægges der vægt på tid til personlig rådgivning, kvalitet i behandlingen, og der vælges hårprodukter, som skåner miljøet. Salonen skiller sig ud fra andre frisør idet det er meget arrangeret i miljøet i form af deres produkter og støtter forskellige hjælpe organisationer. Klip og form er en af Aalborgs mange frisørsaloner, der er beliggende i centrum. Salonen Klip & Form har eksisteret i 24 år og bestræber sig på at have fingeren på pulsen, så de kan præsentere tidens hotteste klipninger for både mænd og kvinder. De bruger produkter, som er allergi- og miljøvenlige, og ligger ligesom Artistic vægt på miljøet. Galleri Hair er beliggende i Aalborg centrum og har i den forbindelse samme mulighed for at tage de kunder, der er tæt på busser, gågaden samt midtbyen. Salonen er bestående af et team, der alle kan deres fag, samt at de har stor fokus på studierabat, der giver dem mulighed for at ramme en bred målgruppe. Søborg & Henrikse er en modefrisør i Aalborg centrum. Frisør Søborg & Henriksen tilbyder dameklip, herreklip og børneklip. Der forhandles kvalitets hårprodukter, samt at servicen er deres hoved prioritet. Det er en salon, der har eksisteret i mange år og har derfor en stabiliseret kundekreds i Aalborg. Excellent Hair er et frisør team med det klare mål om at gøre deres kunder tilfredse. Salonen ligger i centrum af Aalborg. Salonen er altid klar med råd og vejledning til deres kunder, og de holder sig løbende opdateret med de nyeste tendenser indenfor klip, style og farve. Samlet set har Østerå Hairlounge mange konkurrenter, der tilbyder samme service-produkt til målgruppen. Dog er der ingen af de ovenstående saloner, der skiller sig ud igennem deres digitale medier. Her har Østerå Hairlounge en mulighed for at differentiere sig. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 18

19 Positionering Teori Strategiske tiltag for at placere et brand eller produkt på markedet, så at det differentierer sig fra konkurrenterne. Positionering er en metode der klassificerer andre konkurrenters produkter, og hvordan de ligger ud fra fire kategorier lav pris, høj pris, lav kvalitet, høj kvalitet. Skalaen er med til at bedømme konkurrenternes position på markedet, og ud fra det kan metoden hjælpe udviklere med at bestemme en strategi for et givent produkt. Inden strategien vælges skal produktets budskab være klart defineret, og målgruppen som henvendes til skal være analyseret, efter hvilket segment de tilhører. Formålet er at få den mest optimale positionering henvendt til målgruppen, og sikrer sig at produktet har bruger nogle relevante virkemidler der appellerer til kunderne. 8 Metode For at finde frem til den rigtige positionerings strategi, skal jeg til at starte med analysere på Østerå Hairlounge, deres konkurrenter og målgruppen. Det er vigtigt at skaffe så meget vigtig information, så at udgangspunktet er solidt. De forskellige analyser og positionerings strategien, er med til at danne rammen om hele salonens samlede koncept. Der senere vil blive til en udformning af en konceptbeskrivelse. Sammen med konceptet vil jeg udarbejde en budskabsformulering der henvender sig til den ønskede målgruppen, og kommunikerer hvem Østerå Hairlounge er og hvor de vil hen. Da Østerå Hairlounge er forholdsvis ny på markedet i det Martin Svensson overtog salonen i 2010 er det generelt svært at se på deres historie, og analysere hvor de ligger henne i forhold til konkurrenterne. Det er derfor min opgave at starte fra bunden, og finde ind til det som bedst repræsenterer salonen og bruge det som en force til at skabe kontakt til målgruppen og deres bevisthed. Analyse Jeg har fundet frem til gennem vores SWOT- analyse at Østerå Hairlounge har et godt argument til sine kunder ved at bruge deres events, service og selve butikken. Pris er altid en vigtig faktor, især hvis kunderne føler at de får noget for sine penge. For den primære målgruppe, vil det ikke menes at prisen er det mest relevante. Her vil høj kvalitet være det bedste salgsargument. Her skal Østerå Hairlounge benytte sig af at de tilbyderen god og personlig service og at deres ansatte har viden inden for de helt nye trends. Mængden af oplevelser man får ved at være kunde hos Østerå Hairlounge er generelt højere, end f.eks. en engangstur til en anden 8Grundbog for Art Directors s.250,markedskommunikation s Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 19

20 frisør. Da de tilbyder deres kunder mere end bare at blive klippet, farvet osv, da de tilbyder deres kunder et sted, hvor de kan få oplevelser. Det kan dog være svært at sige hvor ledes kvaliteten, er på samme niveau da det varierer fra den enkelte oplevelse. Ud fra konkurrenternes positionering har jeg valgt at positionere Østerå Hairlounge som en salon med mange tilbud og forskellig events, i høj kvalitet i forhold til det man får. Dette har jeg valgt for at styrke den følelse af merværdi der kan tillægges det samvær Østerå Hairlounge giver sine kunder. Min positionerings strategi, er den brugsorienterede strategi der viser hvad stedet kan bruges til, og hvilke oplevelser Østerå Hairlounge som virksomhed har at tilbyde. Denne strategi er med til at differentiere Østerå Hairlounge, fra flere af de andre konkurrenter, da oplevelserne er meget henvendt til målgruppen og deres behov. jeg mener at oplevelser og personlig udstråling er det bedste argument til at skabe interesse hos målgruppen. Positionering via internettet. Østerå Hairlounge har haft deres egen hjemmeside i en del år og har derfor positioneret sig på internettet men måske uden den største omtanke. Hjemmesiden henvender sig hovedsaligt til en meget bred målgruppe og viser derfor ikke butikkens unikke og konkurrerende side. Hjemmesidens indhold er meget minimalistisk og fremhæver ikke salonens vigtigste elementer. Den nye hjemmeside vil give muligheder for at positionere sig meget stærkere på internettet og give en bedre konkurrenceevne ved at fremhæve hvad salonen kan tilbyde, som dens konkurrenter ikke kan. Da Østerå Hairlounge f.eks. tilbyder flere forskellige events, kan de fremstå unikke i forhold til nuværende og fremtidige konkurrenter. Ved at fremhæve butikkens unikke side vil de blive husket af de besøgende og tilegne sig nye kunder. Positionering via sociale medier De sociale medier fylder utroligt meget på internettet og er stadig i vækst. For at øge kendskabet til Østerå Hairlounge er det en god idé også at positionere sig på sociale medier som f.eks. Facebook. Dette vil øge virksomhedens konkurrenceevne og samle kunderne flere steder på internettet. Østerå Hairlounge har allerede en Facebook. Dette er en side, hvor man kan følge salonen, se deres tilbud, konkurrencer osv. Dette er en god start, men jeg mener at butikken kan positionere sig bedre på Facebook. De kan linke deres nuværende produkt sammen med deres nye produkter. Fordelene ved dette er at folk som vælger at blive medlem kan skabe en kommunikation mellem hinanden og udveksle erfaringer, indenfor deres oplevelser ved at tage til frisøren. Den store fordel for gruppen, indenfor positionering er, at events vil blive vist til gruppemedlemmer og dens venner og derved sprede Østerå Hairlounge's navn på det sociale medie. Termin 6. Juni 2012 MM17 Zenia Dietz Ørskov s. 20

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014

Senior Sundhed. Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Senior Sundhed Webdesign project / Mul A, 1. sem. / 10.- 28. november 2014 Frida Madsen Christian Knudsen Jonatan Nielsen Line La Fontaine Louise Bonke Projektet Der er til vores webbureau udviklet: Et

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK GRAFISK DESIGN ER KOMMUNIKATION Grafisk design dækker over en blanding af at få noget til at kommunikere et budskab på en overbevisende, funktionel og (formentlig) indbydende

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

WEBPROFFEN webdesign & online marketing

WEBPROFFEN webdesign & online marketing WEBPROFFEN webdesign & online marketing PRODUKTER 2016 HOVEDPRODUKTER STANDARD ADVANCED PREMIUM 4495,- 7495,- 9995,- UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN UNIKT WEBDESIGN ENKELT BRUGER ENKELT BRUGER MULTI BRUGER

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign

Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank. Tourist Campaign Marc Vinther Mikkel Borg Svendsen Nanna Bak Eliassen Sebastian Frank Tourist Campaign Indledning Vi er et visuelt markedføringsbureau som har fået til opgave, at lave en kampagne for et lokalt turistbureau

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT. Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015

Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT. Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015 Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015 Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse: 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægningsprocessen...

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER

ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER ADEM & SHIKO MULA 2013 CPHBUSINESS - MULTIMEDIEDESIGNER 0 Indholdsfortegnelse Problemformulering... Side 1 Påtænkte produkter... Side 1 Ide og koncept... Side 2 Udviklingprocess... Side 2 Interessenter...

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Rapport Cupcake Projekt

Rapport Cupcake Projekt Rapport Cupcake Projekt af Henriette Klindt Mul-B Vi fik en opgave. Lav en webside om cupcakes til en kunde, som ønsker at professionalisere sin cupcake blog. Branchen skal analyseres og processen dokumenteres

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding

3. Semester Mul-A PROJEKT 3 FUNDING. Louise Marie Bonke Charlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen. http://cbruhn.dk/cfunding 3. Semester Mul-A PROJEKT 3 Louise Marie Bonke harlotte Bruhn Stine Dorry Meulengracht Madsen http://cbruhn.dk/cfunding Projekt 3 Indholsfortegnelse Idéudvikling Indledning Målgruppeanalyse Moodboard Funktionalitet

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe

Tema 1. Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg. Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Tema 1 Gruppe 6 Mads Balslev & Kristian Gasberg Vejledere Yngve Brækka Stensaker & Kristoffer Wendelboe Link http://des-iis.ucn.dk/mmda0914/1034387/ Database Mmda0914/1034387 Indledning Til dette projekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Informationsteknologi Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring...

Læs mere

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS.

Dokumentation for hjemmeside til Merry Maids Rengøring ApS. Dokumentation for hjemmeside til Rengøring ApS. Udført af U-TURN konsulentfirma. København den 16.11.01 Multimediedesigner 2. semester Lygten 16 København N Vejleder: Peter Askov Gruppe 8: Allan Jonas,

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept

EVENTYR PÅ MENUEN. Manual til restaurantkoncept EVENTYR PÅ MENUEN Manual til restaurantkoncept INDHOLD Præsentation Konceptbeskrivelse Brandingstrategi Stemningen Eksteriør Interiør Marketingsværktøjer Kommunikationsplan (online) Kommunikationsplan

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014

Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Roskilde Østsjællands smukkeste Jule by 2014 Baggrund for idéoplæg. Vi har, i vores forslag, arbejdet ud fra at, holde fast i den historiske tråd om den smukke gamle by med Danernes kongesæde og Vikingernes

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Analyse af website: cinnobershop.dk

Analyse af website: cinnobershop.dk Analyse af website: cinnobershop.dk Gruppe 12: Brit, Caroline, Line & Søren v1_7/3-16 Indholdsfortegnelse ANALYSE Kommunikation 3 Wireframes - Home 4 - about 5 - webshop 6 - webshop/betaling 7 Grafiske

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler:

Grafisk design. Opgavebeskrivelse. Stil og æstetik. Typografi: Briefing. styrker: svagheder: Målgruppe/segmentering. MuligheD: trusler: Grafisk design 17 Grafisk design Opgavebeskrivelse Design af Frankie & Liberty s hjemmeside i samarbejde med kunden. Henrik Borup, som også er medejer af diverse andre børnetøjsmærker. Min opgave gik ud

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere