Dansk Hanggliding & Paragliding Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hanggliding & Paragliding Union"

Transkript

1 Dansk Hanggliding & Paragliding Union IT-dokumentation - revision 1 Et indblik i, hvorledes unionens IT-systemer er udviklet Side 1

2 1 Indledning 3 2 Medlemskartoteket 4 3 Design & layout af 5 4 Webhoteller til hosting af hjemmeside Regnskab for webhoteller og domænenavne 8 5 adresser tilknyttet dhpu.dk Spam Forum 12 7 Ligaflyvning 12 8 Flyvesteder 13 9 Kramboden 13 Side 2

3 1 Indledning Denne vejledning er blevet til i erkendelse af, at der i unionen til tider er mangel på information og dokumentation over, hvad tidligere udvalg og enkeltpersoner har lagt af arbejde i unionen. Dette gør det svært for kommende initiativtagere at overskue, hvilket arbejde der ligger og venter, hvis de træder til i et udvalg. Samtidigt kan det være vanskeligt for den enkelte at vurdere - særligt i ITsammenhæng - om vedkommende har de fornødne kompentencer til at videreføre et IT-arbejde, hvis ikke det fremgår hvilke tekniske løsninger, der ligger bag hjemmeside, ligaflyvning, medlemskartotek mv. Denne vejledning er forfattet i sommeren 2008 af medlem 3224 Søren Ladegaard. Jeg overtog i efteråret 2007 arbejdet med at udfærdige en ny hjemmeside for unionen. Nu et år senere har jeg fået et fornuftigt indblik i, hvorledes hjemmmeside, servere, medlemskartotek mv. er lavet. Til orientering kan jeg oplyse, at jeg ikke er IT-uddannet og kun har sparsomt kendskab til programmering. Jeg har forsøgt efter bedste evne at finde frem til de personer, der både tidligere og på nuværende tidspunkt er beskæftiget med IT i unionsregi. Her har jeg forsøgt at indhente information. Fremover skulle det gerne være lettere at rette forespørgsler til den rette person, når der opstår spørgsmål til de forskellige IT-systemer i unionen. Vejledningen kan/vil løbende blive ajourført i det omfang det kræves, når forslag til indhold eller anden yderligere information om unionens IT-systemer kommer til mit kendskab. På unionens vegne Søren Ladegaard - medlem 3224 Side 3

4 2 Medlemskartoteket Medlemskartoteket og regnskabsmodulet er programmeret og udviklet af medlem 1234 Gunnar Daugaard 1, der er uddannet ITingeniør og indehaver af IT-virksomheden PointVision. Gunnar Daugaard skriver følgende om medlemskartoteket: "Medlemskartotek mm. er et semi-prof. program udviklet af PointVision skræddersyet til DHPU. Systemet kan køre med en professionel sql-database, men jeg har valgt mdb-databaser da disse er gratis. Programmering er standard DHTML, javascript og active server pages (ASP) koblet op til databasen. Der er ikke kommentarer i kildekoden (det tager lang tid at beskrive fuldstændigt og da der er tale om ulønnet arbejde har jeg ikke udarbejdet en systembeskrivelse eller beskrivelse i kildekoden). På den anden side er systemet let overskueligt for andre ITprofessionelle og vil ikke give de store vanskeligheder for andre at arbejde videre med. Kildekode og database er DHPU's ejendom og systemet kan anvendes som det er af DHPU, men kan ændres af andre IT-kyndige efter behov." Medlemskartoteket er hosted på som er omtalt i kapitel 4.1. Systemet er unionens primære database til håndtering af regnskab og medlemsoplysninger og indeholder oplysninger om medlemmernes adresser, pilotrating, ID-kort, instruktørstatus, oversigt over beståede teoriprøver, VFR-bevis og meget mere. Det er muligt at sende s til samtlige medlemmer af en enkelt klub, sende mails til samtlige instruktører o.a. Systemet hånderer ligeledes udsendelse af DHPU-nyt samt det hedegangne magasin Dansk Dragesport. Alle ovennævnte funktioner er forbeholdt sekretariatet. 1 Gunnar Daugaard, Branderup Bygade 14B, 6535 Branderup J, tlf.: , Side 4

5 Det er således kun sekretariatet, der har adgang til det komplette medlemskartotek via adressen Såkaldte klubadministratorer i de enkelte klubber kan opdatere adresseoplysninger om klubbens medlemmer samt anmode sekretariatet om at udstede ID-kort, ratingkort samt udskrive og indsende svarskemaer til teoriprøverne. 3 Design & layout af Unionens hjemmeside er udviklet af medlem 3224 Søren Ladegaard2. Hjemmesiden er udviklet i software, der ligger lokalt på webmasterens egen computer. Hjemmesiden kan derfor kun opdates af webmasteren selv. Det software der benyttes findes alene til computere af typen Apple Macintosh 3. Det vil sige, at softwaren ikke kan afvikles på en almindelig PC baseret på Microsoft Windows4. Unionen købte i slutningen af 2007 en Apple Macbook5 til brug for udviklingen af en ny hjemmeside. Bestyrelsen var på daværende tidspunkt bekendt med, at Apple Macintosh var og er en niche-computer. Valget faldt dog alligevel på Apple Macintosh, da eneste frivillige medlem til at påtage sig opgaven var daglig bruger af Apple Macintosh. 2 Søren Ladegaard, Langelinie 18, 1., 7500 Holstebro, tlf.: / , Side 5

6 Selve hjemmesiden er udviklet i Rapidweaver 4.0 fra Realmac Software. 6 Programmet kræver som minimum Mac OSX 10.5 Leopard 7. Rapidweaver er et meget brugervenligt stykke software, der baserer sig på brug af themes, som udvikles og sælges af mange forskellige udviklere. Prisen for et theme er typisk $5 - $20. Det er meget simpelt at skifte fra et theme til et andet såfremt man ønsker at skifte det generelle design på Efter relanceringen i december 2007 har unionens hjemmeside været baseret på Silk 4 theme udviklet af Josh Lockhart 8. Dette theme genererer hjemmesider, der er kompatible med Internet Explorer 6 & 7, Firefox 3 og Safari 3. 4 Webhoteller til hosting af hjemmeside 4.1 Unionens primære hjemmeside er Denne hjemmeside ligger på et webhotel hos hostingudbyderen Wannafind 9. Sekretariatet er i besiddelse af koder i form af brugernavne, passwords mv. Hos Wannafind har unionen købt følgende type webhotel: Side 6

7 Luksus suite baseret på Microsoft Windows MB lagerplads Tilkøb af ekstra 200 MB lagerplads Tilkøb af virus- og spamfilter Tilkøb af fire ekstra FTP-brugere Tilkøb af subdomæne admin.dhpu.dk Understøttelse af.asp, MS Frontpage extensions mv. Bemærk: Ingen understøttelse af php Domænet registreret til DHPU i KDA-Huset Domænet registreret til DHPU i KDA-Huset Den samlede pris for ovenstående fremgår af regnskabet i kapitel 4.3. Hertil kommer prisen for selve domænenavnene dhpu.dk og danskdrageflyverunion.dk, der begge koster 45,- kroner inkl. moms pr. år. Domænenavnene afregnes direkte med dk-hostmaster. 10 Ovenstående priser var korrekte pr. juli Unionen har ligeledes registreret domænenavnet der er registreret til medlem 3224 Søren Ladegaard 11 som privatperson. Denne del af hjemmesiden hostes hos hostingudbyderen one.com. 12 Sekretariatet er i besiddelse af koder i form af brugernavne, passwords mv. Til domænenavnet er knyttet et webhotel med 3000 MB plads til en pris på 11,25 pr. måned inkl. moms. Ovenstående priser var korrekte pr. juli Søren Ladegaard, Langelinie 18, 1., 7500 Holstebro, tlf.: / , Side 7

8 Årsagen til købet af domænet dhpu2.dk var den billige pris for store mængder lagerplads hos one.com samt understøttelse af PHP, som kræves for at afvikle forummet. Dhpu2.dk bruges udelukkende til at hoste videoklips og forum. 4.3 Regnskab for webhoteller og domænenavne Pr. år Luksus suite til dhpu.dk med 100 MB lagerplads 885,00 Tilkøb af ekstra 200 MB lagerplads 450,00 Tilkøb af antivirus & antispam 300,00 Tilkøb af subdomæne admin.dhpu.dk 75,00 Tilkøb af Frontpage extensions 150,00 Tilkøb af fire ekstra FTP-brugere 600,00 Webhotel med 3000 MB lagerplads hos one.com 135,00 Domænenavnet 45,00 Domænenavnet 45,00 Domænenavnet 45,00 Viderestilling af danskdrageflyverunion.dk til dhpu.dk 75, Samlet pris pr. år inkl. moms 2805,00 ===== Ovenstående priser var korrekte pr. juli Side 8

9 5 adresser tilknyttet dhpu.dk Unionen benytter sig af adresser tilknyttet Der bruges to forskellige former for adresser. Aktive adresser Videresendelses- adresser Aktive adresser er rigtige adresser. Det vil sige, at mails sendt til en sådan adresse ligger på en POP3-server hos Wannafind og skal hentes hjem til ens mailprogram - f.eks. Microsoft Outlook Express. Sagt med andre ord er en aktiv adresse en helt almindelig adresse. Videresendelses- adresser kan som sådan ikke modtage post. Denne form for adresse kan udelukkende videresende til en anden, aktiv ( rigtig ) adresse. Dette giver mulighed for, at oprette unions-mailadresser, der er lette at huske. For ekspempel som fast videresender til eksempelvis eller hvem der nu end måtte være formand for unionen på det pågældende tidspunkt. Videresendelses- adresser kan ligeledes bruges til at sende til en gruppe af personer. For eksempel der vil videresende til eksempelvis 4 private mailadresser tilhørende de medlemmer, der på det pågældende tidspunkt måtte være aktive i bestyrelsen. Ajourføringen af unionens mailadresser bør påhvile webmaster I skematikken på næste side ses et eksempel på hvilke adresser, der er markeret som aktive ( rigtige ) mailadresser og hvilke, der er videresendelses- adresser. Som eksempel er en aktiv ( rigtig ) adresse og en videresendelses- adresse. Side 9

10 Bemærk, at skematikken er ment som illustration. Den repræsenterer ikke nødvendigvis det eksakte antal adresser, som unionen benytter sig af. Unionens/sekretariatets aktive adresse er Ofte bruges i tryksager mv., men som det fremgår af nedenstående skematik er det blot en videresendelses- adresse, der videresender til 5.1 Spam- Unionens adresser var på et tidspunkt meget hårdt ramt af spam, hvorfor det blev besluttet at indføre et automatisk spamfilter. Det vil altid bero på en skønsmæssig vurdering, hvor stramt et sådan filter skal indstilles. På den ene side skal unødigt spam fjernes. På den anden side skal ønskede mails nødigt blive slettet af et automatisk filter uden nogensinde at nå frem til rette modtager. Som det fremgår af grafikken på næste side er filteret indstillet til medium. Side 10

11 Spamfilteret er indstillet til automatisk at slette mails, som systemet klassificerer som spam. Filteret er testet på 500 mails, som systemet markerede som spam. Ikke én eneste mail var fejlagtigt klassificeret som spam uden også at være det. For yderligere at imødegå risikoen for, at "rigtige" s ikke kommer igennem spamfilteret er det muligt at angive godkendte adresser. Det er muligt at godkende hele domæner osv. Samtlige mails sendt fra mailadresser tilknyttet disse domæner vil således altid komme igennem unionens spamfilter. Det er ligeledes muligt at godkende specifikke mailadresser. Alle adresser tilknyttet unionsaktive medlemmer er tastet ind som godkendte adresser. På den måde burde al korrospondance mellem de unionsaktive medlemmer altid nå frem til rette modtager. Det bør påhvile webmasteren at sikre, at filteret er opdateret med adresser tilhørende unionsaktive medlemmer og andre samarbejdspartnere. Side 11

12 Nedenstående grafik viser et uddrag af godkendte adresser og domæner. 6 Forum Unionens forum er installeret og vedligeholdt af medlem 3224 Søren Ladegaard 13. Det er beliggende på adressen hos hostingudbyderen one.com, som er nævnt i afsnittet 4.2 Unionens forum er baseret på systemet phpbb3 14, der er et af verdens mest brugte fora med mere en 2,4 millioner fora installeret på verdensplan. Systemet kræver et webhotel med understøttelse af PHP samt MySQL. Dette system giver mulighed for alt, hvad man må og kan forvente af et moderne forum og community site. 15 Intet nævnt, intet glemt. 7 Ligaflyvning Medlem 839 Flemming Lauridsen 16 har udviklet det system, der benyttes til at registrere liga-flyvninger. Systemet er 13 Søren Ladegaard, Langelinie 18, 1., 7500 Holstebro, tlf.: / , Flemming Lauridsen, Neksøvej 17, 7430 Ikast, tlf.: / , Side 12

13 "programmeret i hånden". Der er brugt html, ASP,.mdb database og vigtig Google Map programmering. 8 Flyvesteder Medlem 1234 Gunnar Daugaard 17 har udover medlemskartoteket nævnt i kapitel 2 også lavet systemet "flyvesteder". Gunnar Daugaard skriver følgende om udviklingen af Flyvesteder: "Flyvesteder er meget simpelt programmeret i almindelig HTML-kode. Der er kun lidt sql-kode, der forbinder til medlemsdatabasen for at forhindre uvedkommende adgang. Dette er også ganske simpel kode som enhver [IT kyndig] vil kunne forstå." 9 Kramboden Kramboden er udviklet af Birger Ulbrink 18, der tidligere fløj i Wingover, men som ikke længere er aktiv pilot. Han kan fortsat kontaktes pr. Kramboden ejes af Birger Ulbrink, men stilles gratis til rådighed for unionens medlemmer. Filerne ligger ikke på nogen af unionens servere. De ligger istedet på adressen hvortil der linkes via en frame. Det kan således ikke umiddelbart ses af de besøgende, at siden ligger eksternt på en anden server. 17 Gunnar Daugaard, Branderup Bygade 14B, 6535 Branderup J, tlf.: , 18 Birger Moslund Ulbrink, Munkevej 12, 3500 Værløse, tlf.: , Side 13

14 Kramboden er lavet i ren.asp med en JET database (Microsoft Access). Birger Ulbrink har brugt Microsoft Frontpage som editor, men ikke benyttet nogen Frontpage-funktioner. --- sidste side --- Side 14

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere