Fra kreditforening til filantropisk virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kreditforening til filantropisk virksomhed"

Transkript

1 JØRGEN NUE MØLLER Fra kreditforening til filantropisk virksomhed

2 PENGE TIL HUSE Fra kreditforening til filantropisk virksomhed

3

4 PENGE TIL HUSE Fra kreditforening til filantropisk virksomhed Jørgen Nue Møller

5 INDHOLD

6 8 Forord 8 Realdanias forord 10 Forfatterens tak Kapitel 1 Penge til huse Kapitel 2 Den 30. oktober Kreditforeningen 14 Fortællingen og forfatteren 18 Fra efterår 2000 til nytår Foreningen RealDanmarks forandring 26 Koncernens udvikling 30 Mandag morgen i Brøndby Hallen 32 Vejen til 30. oktober 34 Foreningen RealDanmarks rolle 40 Kapitel 3 Fra fire til én 42 Rødderne 46 Realkreditloven af Kreditforeningen Danmark

7 60 Kapitel 4 En halvoffentlig insitution 62 Formuen, der forsvandt 64 Statsstyret strategi og markedsstyret governance 66 Medlemmerne 68 Kreditforeningen Danmarks Fond for Særlige Formål 88 Kapitel 6 Fra KD til RD 92 Realkredit Danmark A/S 93 Det innovative realkreditinstitut 97 Fusion med BG Bank 100 Fusion med Danske Bank erne i bakspejlet 72 Kapitel 5 Boligkrise & europæisk harmonisering 74 Ledelsesskiftet 1988/89 75 Realkreditloven af Boligkrisen Ny ledelse igen

8 102 Kapitel 7 At skabe en sor fond 198 Fra forsker til bruger 198 Den anderledes fond 212 Governance og generationsskifte 226 Generationsskifte 227 Det nye medlemskab 230 Gearskifte 104 Ledelsen 104 Fondsstrategien 136 Formuen og dens forvaltning investeringsstrategien 136 Herredømmet over herreløse penge 138 Forfatteren om herreløse penge 139 Den parlamentariske komite 241 Eterskrit Om fremtiden professionel filantropi 242 Interview med Flemming Borreskov 246 Litteraturfortegnelse 150 Kapitel 8 Udvikling af srategi og organisation 152 Bredt i Danmark 153 På landet 177 I byen 192 Boliger 195 Byggeriet 247 Noter 248 Forkortelser & ordforklaringer

9 forord REALDANIAS FORORD Hvis man vil undgå, at væsentlige dele af virksomhedens tilblivelse og historie i løbet af relativt få år havner i verdens største bog, glemmebogen, gælder det om at få den nedfældet, før erindringerne er borte sammen med de centrale aktører og iagttagere. Ofte er ønsket om en sådan dokumentation af fortiden noget, der opstår tidligt i en virksomheds historie som en god ide og ender der for at blive genoplivet i forbindelse med et 50- eller 100-års-jubilæum. Vi valgte den korte vej fra tanke til handling, da Realdanias daværende bestyrelsesformand, Jørgen Nue Møller, meddelte, at han ville trække sig tilbage fra posten. Dermed opstod en oplagt mulighed for at få hele historien skrevet af en person, der havde været medlem af bestyrelsen i 18 år og formand i 14. Jørgen Nue Møller var formand, da fusionen mellem RealDanmark og Danske Bank transformerede Realdania fra finansiel holdingvirksomhed til filantropisk virksomhed. Han var tæt på og er selv en del af historien. Formålet med bogen er at bevare en erindring om fortiden og forklare, hvorfor og hvordan Realdania kom til verden. Det er historien om, hvordan den forening, der gennem adskillige menneskealdre ejede et realkreditinstitut, hvis fornemste formål var at skaffe penge til huse, i 2000 blev forvandlet til en selvejende filantropisk virksomhed med medlemsdemokrati. Bogen trækker kort de historiske tråde tilbage til etableringen af det første realkreditinstitut i Danmark for over 200 år siden, men der er i alt væsentligt tale om nutidshistorie, der primært dækker perioden fra realkreditloven i 1970 frem til april 2007, hvor Jørgen Nue Møller sluttede sit virke i Realdania. Enkelte faktuelle oplysninger er dog ajourført efter denne periode. Bogen er redaktionelt afsluttet i sommeren Vi får beskrevet overgangen fra finansiel virksomhed til filantropisk virksomhed og de overvejelser, der lå bag denne transformation, herunder hvordan den demokratiske styreform blev virkeliggjort, og hvordan medlemmerne vælger et repræsentantskab til at kontrollere og føre tilsyn med ledelsen og den formue, som Folketinget med loven i 1989 havde besluttet ikke kunne udloddes til medlemmerne. 8

10 Forfatteren beskæftiger sig også indgående med etableringen af Realdania og de mange overvejelser, der lå bag, samt de tanker og ideer, der ligger til grund for den filantropiske virksomhed, som Realdania i dag driver for at øge livskvaliteten for alle gennem det byggede miljø. Endelig rummer bogen en række interview med nogle af de personer, som på den ene eller anden måde har været tæt på eller har ytret sig aktivt i debatten om Realdanias tilblivelse og virke. Det er vores håb, at bogen vil være med til at tegne et nuanceret billede af Realdanias dannelse og arbejde og samtidig give fyldestgørende svar på nogle af de spørgsmål, der jævnligt rejses i debatten blandt andet om formuens tilblivelse og om virksomhedens ledelse og styring. Bogen er et godt bidrag til at forstå grundlaget for Realdanias nuværende virke. Tak til Jørgen Nue Møller for indsatsen med at samle trådene. Jesper Nygård Formand Flemming Borreskov Administrerende direktør 9

11 forord FORFATTERENS TAK Tak til Realdania for opfordringen til at bidrage til Realdanias historieskrivning uagtet det korte spænd af år, der er gået, siden beslutningen blev truffet om at omskabe Foreningen RealDanmark fra at være hovedejer af en finansiel virksomhed til at blive en stor aktør til gavn for det byggede miljø på en ny måde. Og tak for støtten til udgivelsen af bogen. Uden den, ingen bog. Særlig tak til alle dem, som støttede og bar, nævnt i lidt tilfældig rækkefølge: Til Flemming Borreskov for initiativet til bogen, for kommentarer til forskellige udkast samt for en aldrig svigtende interesse. Til Finn Bartholdy for løbende support, granskning og kritik og til RD s Sven Holm for interesse og hjælp, til Hanne Sund fra Realkredit Danmark for at kæmpe sig vej gennem arkiverne og fremfinde de efterspurgte dokumenter. Til Linda Toborg og Tine Thorkenholdt for aldrig svigtende bistand og omsorg. Til Birgitte Boesen for sikker overordnet styring af processerne fra manuskript til bog, til Morten Brudholm, Hans Chan og Kristoffer Gudbrand fra MAKE, som omskabte ideerne til smukt design, til Signe Cain, der fremfandt billederne og skrev billedtekster, og til Marianne Worm, der læste korrekturen både kreativt og nidkært. Til Det Kongelige Bibliotek især Therese Høeg Jacobsen og til Hovedbiblioteket i København, der begge viste offentlig service af en art, der ikke må spares bort. Til alle dem, som ville bruge tid på at lade sig interviewe af Ole Brandt Gøsta Knudsen, Lene Tranberg, Erik Ross Pedersen, Sven Felding, Knud Munk Nielsen, Jørn Astrup Hansen, Kim Dirckinck-Holmfeld, Erling Olsen og Lennart Lynge Andersen samt til Ole Brandt, der med dette formål rejste landet tyndt (og også tak til dem, som overvejede et interview, men som fandt, at deres embede stod i vejen herfor). Men ikke mindst tak til mine gamle bestyrelseskollegaer, uden hvis fremsyn, kritik, kreativitet samt vilje og evne til samarbejde der aldrig var blevet et Realdania. Jørgen Nue Møller 10

12 11

13

14 Kapitel 1 PENGE TIL HUSE Dette er hisorien om, hvorfor Kreditforeningen Danmarks midler kom til at tilhøre almenvellet og ikke medlemmerne samt hisorien om midlernes anvendelse i konsekvens heraf. Det er fortællingen om, hvorledes den hisoriske realkredit forandredes fra en slags kooperativ virksomhed til førs en almennyttig, halvoffentlig virksomhed for så at blive til ren forretning, og hvordan den sluttelig forvandledes til en selvejende filantropisk virksomhed. Dermed er det en hisorie om en kreditforenings transformation fra realkredit til filantropi. Dette kapitel giver et overblik over fortællingen.

15 kapitel 1 / penge til huse KREDITFORENINGEN Vi skaffer penge til huse skrev Kreditforeningen Danmark på markedsføringsmaterialet midt i 1980 erne, hvor den var landets dominerende realkreditinsitut, og den signalerede derved kreditforeningens dobbelte funktion at låne penge ud til de boligejere og virksomheder, som havde behov for finansiering af deres fase ejendom, samt at skaffe grundlaget derfor gennem udsedelse af obligationer eter principper, der sikrede fuld balance mellem udlån og finansiering eller funding, som det hedder i fagjargonen nu til dags. 10 år senere eksisterede Kreditforeningen Danmark (KD, som den snart kaldte sig) ikke længere. KD var gennem en strukturforandring, som ny lovgivning fra 1980 ernes slutning havde muliggjort, blevet til et aktieselskab, som godt nok indirekte var ejet af den gamle forening gennem et holdingselskab, men nye tider var på vej. Udlån af realkredit havde bevæget sig fra regulerede institutionelle rammer til friere konkurrenceforhold, hvor især bankerne fik mulighed for at vinde markedsandele gennem deres bedre tag i kunderne. 15 år senere var KD blevet til en fondslignende institution Realdania hvis formål 1 er at støtte udviklingen af det byggede miljø bredt i Danmark ud fra den helt grundlæggende betragtning, at i et land, hvor vi næsten alle døgnet rundt er omgivet af boliger og arbejdspladser, af offentlige rum og grønne områder, af gader, veje og baner med mere, er det af helt afgørende betydning for kvaliteten af vores liv som individer og i fællesskab at de menneskeskabte omgivelser er af ordentlig kvalitet. Realkreditvirksomheden og dens medarbejdere var samtidig blevet en del af Danske Bank-koncernen. 1. Ved en vedtægtsændring i 2005 er det dog blevet muligt også i begrænset omfang at støtte formål med dansk afsæt, der foregår på udenlandsk jord. Fortællingen og forfatteren Dette er historien om hvorfor og hvordan, og hvorfor kreditforeningens midler tilhørte almenvellet og ikke medlemmerne samt historien om midlernes anvendelse i konsekvens heraf. Det er fortællingen om, hvorledes den historiske realkredit inden 14

16 da forandres fra en slags kooperativ virksomhed til en almennyttig, halvoffentlig virksomhed for så at blive til ren forretning. Det er dermed historien om en kreditforenings transformation til en slags almennyttig fondsdannelse i foreningsklæder en institution, som i dag ser sig selv som en selvejende filantropisk virksomhed med medlemsdemokrati, der skaber livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø. Det er ikke en egentlig erindringsbog, men et forsøg på med en særlig vinkel at bidrage til forståelsen af et stykke dansk virksomhedshistorie fortalt af en af periodens centrale iagttagere. Forfatteren blev i 1985 medlem af det daværende KD s repræsentantskab, i 1987 formand for samme, kom i 1989 i bestyrelsen for KD og blev i 1993 formand for KD snart kun Foreningen RealDanmark samt Realkreditselskabets formand. Han var formand for Foreningen RealDanmark til 2007, hvor foreningen i mellemtiden (i år 2000) var blevet til Realdania Her og i det følgende anvendes af forståelsesmæssige grunde kun navnet Realdania, selv om foreningens navn siden år 2000 har været henholdsvis Foreningen RealDanmark (med RealDanmark Fonden som en slags binavn), Foreningen Realdania, Fonden Realdania og fra 2006 blot Realdania. Anvendelsen af udtrykket fond blev i den første periode valgt for at præcisere forskellen mellem Realdania og Realkredit Danmark. På Jarmers Plads ligger hovedsædet, der gennem tiden har huset blandt andet Østifternes Kreditforening, Kreditforeningen Danmark, Realkredit Danmark A/S og nu Realdania. 15

17 kapitel 1 / penge til huse Kreditforeningen Danmark Kreditforeningen Danmark blev dannet den 1. januar 1972 ved en fusion af Østifternes Kreditforening, Grundejernes Hypotekforening, Provinshypotekforeningen for Danmark og Ny Jydsk Grundejer Kreditforening. Kreditforeningen havde således rødder tilbage til 1851, hvor en forløber for Østifternes Kreditforening blev etableret på grundlag af den da netop vedtagne lov om kreditforeninger. Kreditforeningen blev derved landets største og under ledelse af den energiske og udadvendte administrerende direktør Erik Haunstrup Clemmesen også snart den toneangivende. Det varede til slutningen af 1980 erne, hvor Erik Haunstrup Clemmesen gik på pension, omtrent samtidig med at de gode tider i midten af 1980 erne ændrede sig til en bolig- og ejendomskrise af dimensioner. Fra 1988 stod menuen på krisestyring, men KD tabte undervejs store dele af sin egenkapital. I 1992 og 1993 afgik først den administrerende direktør, Ole Andresen, siden formanden, Henning Vang Jensen, hvis sidste gerning som formand var at lægge grundstenen til generalforsamlingens beslutning om KD s omdannelse til et aktieselskab efter reglerne i den nye realkreditlov, et aktieselskab, hvis ejerskab gennem et holdingselskab blev placeret i den fordums kreditforening, der nu blot var en forening. Det nye aktieselskab fik navnet Realkredit Danmark. Det er om denne forening som kreditforening og ejerforening, at fortællingen handler. Udbetalingskontoret i den første af de to bygninger, som har ligget på Jarmers Plads, nemlig arkitekten Ulrik Plesners bygning fra Her måtte husejere, der bragte deres halvårlige renteydelse eller indløste nyligt udtrukne obligationer tålmodigt vente ved skranken, der var så lang, at man ifølge formanden for Akademisk Arkitektforening blev gammel af at spadsere fra den ene ende til den anden. 16

18 Venstre / Indgangen til hovedsædet Midt top / Jarmers Plads i dag Midt bund / Østifternes Kreditforenings hovedsæde på pladsen Højre / Den gamle ekspedition på Jarmers Plads 17

19 kapitel 1 / penge til huse Yuppietiden Yuppier young urban professionals var den amerikanske betegnelse på en befolkningsgruppe, der i begyndelsen af 1980 erne voksede frem i storbyer som New York. Yuppierne karakteriseredes af deres blanding af høj uddannelse og fine job med gode indtægter, for eksempel i finansverdenen kombineret med ekstrem selvoptagethed og et forbrugsmønster, som var styret af konkurrencen om at være den med de største privatøkonomiske udgifter. Yuppierne bredte sig også til Europa; nye smarte cafeer og barer skød op, dyre biler rullede i gaderne, og priserne på boliger og fast ejendom steg en del båret af ren spekulation. Men opbremsningen i økonomien i slutningen af 1980 erne satte for en del år en brat stopper for yuppielivet; de dyre biler måtte sælges, og ejendommene røg på tvangsauktion. Små 20 år senere vendte yuppierne så tilbage igen for en tid. Fra efterår 2000 til nytår 1972 Vi begynder fortællingen i efteråret 2000, hvor beslutningen om en fusion med Danske Bank blev truffet af bestyrelse, repræsentantskab og generalforsamling. For at komme bag denne beslutning er det imidlertid nødvendigt at bevæge sig tilbage i historien for at forstå udviklingen på realkreditmarkedet gennem 1990 erne og de lovgivningsmæssige rammer, som Folketinget især i 1989, men allerede i 1970 havde pålagt det århundrede gamle realkreditsystem. Efter generalforsamlingens beslutning vender vi os derfor mod fortiden til det skelsættende år 1970, hvor lovgivningsmagten ændrede vilkårene for det gamle realkreditsystem, skabte rammer for afskaffelse af de lokale og de formålsbestemte udlånsmonopoler, tilskyndede til afskaffelse af de såkaldte tolagsbelåning og åbnede for fusioner mellem de forskellige institutter samt ikke mindst stillede krav om, at kreditforeningerne til supplement af den såkaldte solidariske hæftelse opbyggede egenkapital i udlånsserierne og i instituttet. Vi følger med særlig interesse for medlemskabets karakter og formuens udvikling lidt overfladisk Kreditforeningen Danmarks gøren og laden, medens den styret af overvejelser på departementschef Ole Zacchis og hans forgængeres skrivebord gennem 1970 erne og 1980 erne udviklede sig fra en nyfusioneret forening til en statsstyret, halvoffentlig institution. Succeskriterierne var blevet vækst og markedsandel. Til støtte herfor etablerede Kreditforeningen Danmark en fondsvirksomhed, der støttede forskellige almennyttige formål især i den sociale og kulturelle sektor, men kreditforeningen engagerede sig også i talrige projekter, herunder bogprojekter, med større eller mindre forbindelse til udlånsvirksomheden. I midten af 1980 erne begyndte det imidlertid at gå galt for kreditforeningerne. I kampen om markedsandele var kreditgivningen blevet temmelig løs og vurderingen af pantets værdi lige lovlig optimistisk; hertil kom trangen til en noget uplanlagt international ekspansion. London var hovedmålet, men det sydfranske marked var også i sigtet. Da regeringerne i både Danmark og Storbritannien fandt det nødvendigt at bremse kraftigt op for yuppietidens ekstreme overforbrug, førte kreditforeningernes overeksponering direkte mod afgrunden. Forrest stod Kreditforeningen Danmark, der var eksponeret på alle fronter, men den var tæt fulgt af BRFkredit, der ikke mindst på den hjemlige bane præsterede spektakulære resultater i disciplinen overbelåning. Resultatet blev en lang krise, der også førte til betydelige forandringer på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne hos kreditforeningerne, inklusive adskillige ret uforskyldte. Realkreditkrisen blev varmt mediestof og slagmark for den politiske populismes sammenstød med Foreningsdanmarks elite. Lovgivningsmagten forsynede i 1989 denne konflikt med en arena, der blev skabt af en EF-inspireret liberalisering af realkreditlovgivningen. Liberaliseringen 18

20 åbnede for stiftelse af nye realkreditaktieselskaber, som kunne stiftes af for eksempel bankerne. De gamle foreninger fik lov at bestå, men de fik også mulighed for at tilpasse sig de nye tider, og den mulighed benyttede blandt andet ledelsen af KD, Nykredit og BRFkredit sig af. Det kom ikke til at gå helt stille af, men gennemført blev det, og dermed var døren åbnet for nye forandringer. Deres realisering kom til at vente nogle år, og i mellemtiden kom det nye aktieselskab, der fik navnet Realkredit Danmark (snart blot RD), på fode. Men Foreningen RealDanmarks rolle var blevet afgørende ændret. Den var blevet til en ejer, således som lovgivningen foreskrev, det vil sige, at Foreningen RealDanmark som ejer skulle bevare den bestemmende indflydelse over det udøvende realkreditaktieselskab og et eventuelt mellemkommende holdingselskab kun suppleret med en statsrepræsentant i realkreditaktieselskabet erne blev en tid med fremgang og forandringer. Nye lånetyper så dagens lys, realkredittens markedsposition forbedredes, men de gamle kreditforeningers efterfølgere var alligevel under et langsigtet pres fra de bankejede realkreditinstitutioner, der havde godt fat i kunderne. I 1998 fandt Realkredit Danmark A/S det tidligere Kreditforeningen Danmark bestyrelse efter nogen drøftelse det hensigtsmæssigt at fusionere med den tidligere sparekasse BG Bank, der var under pres fra flere sider. Målet var stærkere distribuering via bankfilialerne, men BG Bank var trods sin relativt betydelige størrelse på det danske bankmarked på alle måder for svag til at leve op til Realkredit Danmarks og dermed Foreningen RealDanmarks behov for distribution. Fusionen skabte imidlertid en positiv pengestrøm til foreningen, som den ikke tidligere havde haft, og en del af denne pengestrøm kanaliseredes i 1999 ind i en almennyttig filantropisk virksomhed, der særligt rettede sig mod byggeriet, og som styredes af en fondskomite. I efteråret 1999 afgik Henrik Thufason som direktør for den fusionerede virksomhed, der havde fået navnet Kapital Holding A/S. Det gav anledning til både navneog strategiskift og foreningens tydeligere dominans med den administrerende direktør Kjeld Jørgensen i spidsen for fællesskabet, der nu kom til at hedde RealDanmark A/S. Men først og fremmest førte det til en række samtaler med danske og udenlandske finansielle institutioner om mulighederne for et videregående samarbejde, som ny lovgivning i foråret 2000 åbnede mulighed for. Den foretrukne af disse samtalepartnere blev Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup, og samtidig med den nye lovgivnings gennemførelse indledtes sidst i maj og først i juni 2000 de første samtaler med bankens øverste ledelse, samtaler, som efter forskellige undersøgelser hen over sommeren skulle føre til reelle forhandlinger i det tidlige efterår samme år. Disse hverken indadtil eller udadtil helt nemme forhandlinger førte til, at både Foreningen RealDanmark og RealDanmark A/S bestyrelse om søndagen den 1. oktober 2000 kunne godkende et oplæg til fusion 19

21 kapitel 1 / penge til huse mellem Danske Bank A/S og RealDanmark A/S, der låste bytteforholdet mellem Danske Bank og RealDanmark. Fusionen indebar, at RealDanmark A/S, der ledelses- og personalemæssigt var smal, blev integreret i Danske Bank, at BG Bank blev bevaret som en division, som formelt var en filial af Danske Bank, samt at Realkredit Danmark efter fusionen med Danske Kredit og BG Kredit blev et datterselskab, som for en tid blev Danmarks største realkreditaktieselskab, indtil Nykredit nogle år senere købte Totalkredit af lokalbankerne for 7 milliarder kr. Foreningen RealDanmarks forandring Tilbage var Foreningen RealDanmark. Vedtægternes bestemmelse og 1989-lovens tydelige præcisering af, at formuen, altså egenkapitalen, ikke kunne tilbageføres til medlemmerne, nødvendiggjorde nytænkning om foreningens fremtidige rolle. Denne nytænkning førte til skabelsen af Realdania, der i den første tid fortsat gik under navnet RealDanmark Fonden, hvilket gav anledning til en del forvirring. En sådan omskabelse af foreningen var naturligvis ikke ukompliceret og involverede rekruttering af en ny ledelse, udarbejdelse af nye vedtægter, overvejelser om både formål og om den samlede struktur og virksomhedsstyring, tilvejebringelse af strategier for både investeringer og filantropi samt en del kommunikation både med baglandet og med omverdenen. Men først og fremmest krævede det en stærk vision, en overordnet ide om, hvad Realdania kunne blive til, og hvilken rolle Realdania kunne spille det at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. De første par år var en overgangsperiode, men derefter begyndte den nye virksomhed at folde sig ud. Det strategiske instrumentarium udviklede sig, og fem år senere var Realdania blevet en kendt spiller i både udvikling og finansiering af projekter og forandringer i det byggede miljø. Herom handler denne beretning. Den tager sin begyndelse omkring 1970 med et kort historisk tilbageblik til tiden forud, og afsluttes principielt primo 2007, hvor jeg trådte tilbage som formand for Realdania. Dog er der visse steder givet oplysninger om personer og andet, der rækker frem til redaktionens afslutning i sommeren

22 Kjeld Jørgensen (f. 1942) Administrerende direktør Kjeld Jørgensen kommer fra Århus, hvor han er født. Han er uddannet i Provinsbanken i 1962, blev senere HD og ansat i Nye Jydske Kjøbstad-Creditforening i 1968 (en del af det senere KD). I 1982 blev han afdelingschef, i 1985 regionsdirektør, i 1986 medlem af direktionen og i 1991 viceadministrerende direktør. Kjeld Jørgensen blev udnævnt til administrerende direktør i Efter fusionen med Danske Bank i år 2000 blev han viceadministrerende direktør i Danske Bank. Kjeld Jørgensen lod sig pensionere i Børsens Nyhedsmagasin om Kjeld Jørgensen, februar 1996: Kjeld Jørgensen er mere forsigtig end sine forgængere i det store realkreditinstitut på Jarmers Plads. Han har haft hele sin karriere i realkreditten og indtog først topposten få dage før sit 25-års-jubilæum. På det tidspunkt var virksomhedens position som Danmarks største for længst soldet op. Hans første opgave blev ikke at gøre virksomheden størst, men overhovedet at sikre dens overlevelse. Kjeld Jørgensen bar som administrerende direktør både foreningen og realkreditten videre til et nyt liv. Peter Straarup (f. 1951) Ordførende direktør Peter Straarup, som er fra Fredericia, blev uddannet i Den Danske Banks afdeling i fødebyen og blev senere HD. Straarup blev kontorchef i banken i 1980 og tjente dernæst banken på poster i udlandet frem til 1986, hvor han blev kaldt hjem og gjort til medlem af direktionen, hvor han under krisen omkring 1990 fik til opgave at løse en række komplicerede opgaver. I 1998 blev han ordførende direktør i banken og dermed periodisk formand for Finansrådet. Som sådan bliver man udsat for lidt af hvert, og Peter Straarups lidt afmålte stil især i de første år inviterede måske også hertil. Ondt gjorde det således, da Ekstra Bladet udnævnte ham til gebyrgrib i 2004, da han som formand for bankerne måtte føre krig med regeringen om et forladt løfte om et mindre gebyr på dankortet, en krig. som bankerne tabte. Ved præsentationen af 2006-regnskabet skrev DR om Peter Straarup: Folkelig bliver Peter Straarup nok aldrig, men i den brede offentlighed aftvinger hans resultater respekt, og den nu 54-årige bankdirektør er ved at skifte image fra en grå bankeminence til en knalddygtig bankdirektør. Den Berlingske Fond tildelte samme år sin årlige hæderspris til Peter Straarup med denne (helt korrekte) begrundelse: For hans fremragende lederskab af landets største finansielle virksomhed, for hans indsats som den finansielle sektors førstemand og for hans enestående virke for dansk erhvervsliv i almindelighed. 21

23 Kreditforeningen Danmark i 1990 erne , forår 1992, december 1993, marts 1993, marts / april 1994 Kreditforeningerne må notere store tab på udlånsvirksomheden mennesker forsamles til den største og længste generalforsamling i Kreditforeningen Danmarks historie. Ole Andresen fratræder som administrerende direktør for Kreditforeningen Danmark. Henning Vang Jensen fratræder som formand for Kreditforeningen Danmark. Ny formand bliver Jørgen Nue Møller med Poul Christiansen som næstformand. Kreditforeningen Danmark omdannes til et aktieselskab ved navn Realkredit Danmark, der ejes af Foreningen RealDanmark gennem et holdingselskab. Realkredit Danmark lancerer 12-terminerslån. 22

24 , februar 1998, juni 1999, november 2000, februar 2000, oktober Økonomiminister Marianne Jelved gennemfører låntagerflertal i realkredittens bestyrelser. Børsens Nyhedsmagasin kårer Realkredit Danmark som årets finansvirksomhed. 1996, oktober Realkredit Danmark lancerer flexlån. Meddelelse om fusion af Realkredit Danmark A/S og BG Bank A/S med Kapital Holding A/S som det fælles holdingselskab. Administrerende direktør Henrik Thufason i Kapital Holding afgår. Kapial Holding antager navnet Real- Danmark A/S. Kjeld Jørgensen udnævnes til ny administrerende direktør i RealDanmark A/S (tidligere Kapital Holding). Meddelelse om Real- Danmarks fusion med Danske Bank. 23

25 kapitel 1 / penge til huse Signalement af forfatteren Jeg er født i 1944 i Århus, første søn af en praktiserende læge og en ikkepraktiserende husholdningslærer, gik i kommuneskolen og på statsgymnasiet i samme by, var nogle år i marinen med ambitioner om striber og egeløv, men begyndte så at læse statskundskab ved Århus Universitet, hvor jeg ikke mindst kom til at interessere mig for kommuner og byplanlægning. Det førte mig i 1971 til den nystiftede Kommunernes Landsforening (KL), og siden da har mit professionelle liv været knyttet til især kommuner, byer og boliger. I 1984 forlod jeg KL som afdelingschef for at overtage posten som administrerende direktør i boligselskabet KAB, og med det fulgte ud over kendskab til og stor interesse for boligpolitik, som ikke var i høj kurs i KL kærlighed til selve arkitekturen, interesse for byggeriets forhold og dermed forbindelsen til byggeriets finansielle institutioner, specielt Kreditforeningen Danmark. I 1996 tog kærligheden til arkitekturen overhånd. Jeg blev direktør for Dansk Arkitektur Center, Gammel Dok, en stilling jeg forlod 2001, da Realdania var blevet dannet, hvor jeg kunne se frem til både formandskabet i Realdania og næstformandsposten i Danske Bank, suppleret med en række andre gode og sjove opgaver. 24

26 25

27 kapitel 1 / penge til huse Fra Kreditforeningen Danmark til Realdania Fusion skaber Kreditforeningen Danmark Kreditforeningen Danmark omdannes til aktieselskab Østifternes Kreditforening Foreningen RealDanmark Ny Jysk Grundejer Kreditforening RealDanmark Holding A/S Grundejernes Hypotekforening Realkredit Danmark A/S Provinshypotekforeningen for Danmark 26

28 Fusion med BG Bank skaber Kapital Holding (RealDanmark A/S) Fusion af RealDanmark A/S med Danske Bank muliggør Realdania Foreningen RealDanmark (61%) Andre ejere Foreningen RealDanmark Realdania (20%) Andre ejere Kapital Holding A/S (RealDanmark A/S) Danske Bank A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S Realkredit Danmark A/S Andre datterselskaber 27

29

30 Kapitel 2 DEN 30. OKTOBER 2000 Den 30. oktober 2000 skulle blive et vendepunkt i Foreningen RealDanmarks liv. Denne dag godkendte generalforsamlingen nemlig fusionen mellem den af foreningen dominerede finansielle virksomhed RealDanmark A/S og Danske Bank. Og i konsekvens heraf skulle Foreningen RealDanmark have sig et nyt formål.

31 kapitel 2 / den 30. oktober år 2000 MANDAG MORGEN I BRØNDBY HALLEN Den 30. oktober 2000 var en mandag. Til denne dag kl om formiddagen var generalforsamlingen i Foreningen Real- Danmark indkaldt til at træffe den ubesrideligt sørste beslutning i foreningens hisorie, nemlig beslutningen om at muliggøre en fusion af RealDanmark A/S, der for to tredjedeles vedkommende ejedes af Foreningen RealDanmark, med Danske Bank-koncernen. RealDanmark A/S var en ganske ny opfindelse på det finansielle firmament, der under navnet Kapital Holding A/S var blevet dannet nogle år tidligere som moderselskab for de i offentligheden velkendte virksomheder BG Bank og Realkredit Danmark, da disse med virkning fra årets begyndelse fusionerede i forsommeren Mødet havde ifølge sagens natur måttet planlægges med ret kort varsel. Medens fusionsforhandlingerne stod på, måtte rygtet om en ekstraordinær generalforsamling under ingen omstændigheder brede sig, og med det korte varsel måtte den måske fyldige generalforsamling derfor henlægges til denne mandag formiddag i Brøndby Hallen på den københavnske vestegn. Ikke noget specielt charmerende sted for en så vigtig beslutning. Formanden bød velkommen og indledte: Vi skal i dag tage stilling til en vigtig beslutning. En beslutning, der vil få stor betydning mange år frem, både for aktionærer, medarbejdere, kunder og dermed også medlemmerne. Vi skal tage stilling til et forslag om fusion med Danske Bank, der på den ene side indebærer, at foreningen i kraft af Danske Banks størrelse skal afgive den bestemmende indflydelse over Realkredit Danmarks moderselskab, men som på den anden side bringer store fordele for Realkredit Danmark og Realkredit Danmarks kunder og andre interessenter. 30

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Nykredit

Vedtægter for Foreningen Nykredit Vedtægter for Foreningen Nykredit September 2014 Indhold Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Obligationsejere...3 Foreningens ledelse...4 Repræsentantskab...4 Bestyrelse og direktion...4 Repræsentantskabets

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Vedtægter Gældende fra 16. juni 2015 Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Navn og formål Selskabets kapital og aktier 1 3 Selskabets navn er Nordea Kredit

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S

Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit Tillæg til Basisprospekt for realkreditobligationer udstedt af Realkredit I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten 2007

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: Reportage: JENNY ANDERSSON BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA Royal Arena, Den Blå Planet og Kulturhavn Kronborg er nogle af de danske

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a BILAG A Vedtægter for Foreningen Østifterne f.m.b.a I. Foreningens navn, formål og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. Stk. 2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB

VEDTÆGTER. Foreningen BLOXHUB 24. maj 2016 VEDTÆGTER for Foreningen BLOXHUB 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er BLOXHUB. 1.02 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningens formål og virksomhed

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S.

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S. Lett Advokatfirma Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 284193-MEO VEDTÆGTER FOR Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S 517428 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere