STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd :42:51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd 1 2008-07-07 13:42:51"

Transkript

1 STRAIGHT & CURL 3092_CPE_0608.indd :42:51

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page _CPE_0608.indd :42:51

3 OBH Nordica Fladjern Før brug Før fladjernet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Sådan bruges fladjernet Vask håret som normalt og sørg for, at håret er helt tørt og redt godt igennem, før fladjernet tages i brug. Hvis man har meget langt eller kraftigt hår, kan det være en fordel at bruge hårklemmer til at dele håret med, så det er lettere at glatte en sektion ad gangen. Sæt stikket i stikkontakten. Indstil temperaturen ved hjælp af den trinløse temperaturknap på indersiden af fladjernet, yderligere information findes under afsnittet Indstilling af temperatur. Tænd fladjernet ved at trykke I/O knappen ind et par sekunder, en bip-lyd kan høres, når fladjernet tændes. Den blå signallampe blinker under opvarmning. Når den indstillede temperatur er opnået, vil der lyde tre korte bip-lyde og den blå signallampe vil lyse konstant. Når du lægger fladjernet fra dig, bør du altid lægge det på den medfølgende varmebestandige beskyttelsesmåtte (indersiden af opbevaringstasken) for at beskytte det underlag, fladjernet ligger på. Indstilling af temperatur Temperaturen indstilles ved hjælp af den trinløse temperaturknap på indersiden af fladjernet. Laveste temperatur er 120 C og højeste temperatur er 230 C. Indstil temperaturen på en passende temperatur afhængig af din hårtype. OBS! For høj temperatur kan skade dit hår. Herunder ser du de anbefalede temperaturer for forskellige hårtyper: Indstil altid på laveste temperatur (120 C), når du anvender fladjernet første gang. Vælg en lav til middel temperatur ( C) for normalt og bølget hår. Vælg en middel til høj temperatur ( C), hvis du har meget tykt eller krøllet hår, som er svært at få glat. Brug gerne et varmebeskyttende styling-produkt til håret, inden du begynder stylingen. Hold om fladjernets håndtag i sikker afstand fra huden og øjnene. Anvend spejl. Tag kun hår i op til 5 cm bredde ad gangen. Læg håret mellem pladerne og tryk fladjernet sammen. Sørg for at fingrene ikke kommer i nærheden af de varme plader. Man starter ved hårbunden og arbejder sig udad mod spidserne i en glidende bevægelse. Hold aldrig fladjernet konstant på samme sted. Hvis det er nødvendigt at gentage glattefunktionen på samme sektion af håret, sørg da for at overlappe ved at placere pladerne lidt oveni det allerede stylede hår. Sørg for at apparatets varme plader ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, hals eller hænder. Anvend ikke fladjernet på parykker eller i kunstigt hår uden at teste en hårlok først, da der er risiko for, at parykken/kunsthåret smelter. OBS! Dette professionelle fladjern opnår meget høje temperaturer. Fladjernet skal føres igennem håret i en glidende bevægelse fra hovedbunden og ned mod spidserne. Hold ikke fladjernet på samme sted, da dette kan skade håret _CPE_0608.indd :42:51

4 Sådan bruges fladjernet til at lave krøller i håret For naturligt fald: Tryk fladjernet sammen om hårlokken og drej fladjernet en halv omgang i den retning, lokken skal falde og før derefter fladjernet udad mod hårspidserne. Jo mere du drejer fladjernet og jo langsommere du trækker fladjernet ud mod hårspidserne, des mere krøllet bliver håret. Lad håret afkøle. For krøller: Tryk fladjernet sammen om hårlokken og drej fladjernet en hel omgang. Før derefter fladjernet udad mod hårspidserne. Jo mere du drejer fladjernet og jo langsommere du trækker fladjernet ud mod hårspidserne, des mere krøllet bliver håret. Lad håret afkøle og slut af med at føntørre håret let med kold luft for at give mere naturlige krøller. Automatisk afbryderfunktion Fladjernet har en automatisk afbryderfunktion, der aktiveres efter ca. 60 minutter. Bemærk at fladjernet ikke er helt slukket, før stikket tages ud af stikkontakten. Den automatiske afbryderfunktion er en ekstra sikkerhedsfunktion, men som hovedregel skal stikket altid tages ud af stikkontakten efter brug. Rengøring og vedligeholdelse Sluk apparatet ved at trykke på I/O knappen, tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle helt af på den medfølgende beskyttelsesmåtte før rengøring. Sørg for at apparatet er udenfor børns rækkevidde. Fladjernet opnår meget høje temperaturer under brug og det tager derfor noget tid, inden apparatet er helt kølet af. Apparat og ledning må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke komme i direkte kontakt med vand. Vær forsigtig, så der ikke trænger vand ind i apparatet. Apparatets overflade tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør klud. For at fjerne rester af styling-produkter (hårgelé, spray m.m.) tørres apparatets plader med en blød klud fugtet med vinduesrens eller rengøringsmiddel til keramiske kogeplader. Pladerne tørres efter med en ren klud. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet. Sørg for at apparatet er helt kølet af og er tørt, før det lægges væk. Opbevar apparatet efter brug på et tørt og sikkert sted udenfor børns rækkevidde. 4 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Adapterens stik skal altid være taget ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, der ikke har kendskab til/erfaring med apparatet, med mindre brugen sker under opsyn eller efter instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn i nærheden af apparatet for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 8. Apparatet må kun anvendes under opsyn. 9. ADVARSEL: Benyt aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder, over en vask, et badekar eller lignende indeholdende vand. Undlad ligeledes at lægge apparatet på et vådt eller fugtigt underlag. 3092_CPE_0608.indd :42:51

5 10. Benyttes apparatet i badeværelset, tages stikket altid ud af kontakten efter brug, da tilstedeværelse af vand udgør en fare, selvom apparatet er afbrudt. 11. Efterse altid apparat, adapter, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 12. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 13. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 35 W Trinløs temperaturindstilling C. Plader med keramisk belægning Automatisk afbryder efter 60 minutter Opbevaringstaske/beskyttelsesmåtte Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes _CPE_0608.indd :42:51

6 OBH Nordica Plattång Innan användning Innan plattången används bör bruksanvisningen läsas igenom noga och sparas för framtida bruk. Användning Tvätta håret som normalt. Det är viktigt att håret är helt torrt. Kamma igenom det väl. Om man har väldigt långt eller tjockt hår kan det vara lättare att använda hårklämmor för att dela upp håret. Sätt kontakten i vägguttaget. Ställ in temperaturen med hjälp av den steglösa termperaturknappen på insidan av plattången, se vidare under Inställning av temperatur nedan. Starta plattången genom att trycka in I/0 knappen i ett par sekunder, ett pip ljuder när den startats. Den blå signallampan blinkar under uppvärmning. När inställd temperatur uppnåtts ljuder tre korta pip och den blå signallampan lyser konstant. När plattången ska stängas av trycks I/0 knappen in ett par sekunder, ett pip ljuder när den stängts av. När du lägger ifrån dig plattången bör du lägga den på den medföljande värmetåliga skyddsmattan (insidan av förvaringsväskan) för att skydda känsliga underlag. Inställning av temperatur Temperaturen justeras med hjälp av den steglösa temperaturknappen på insidan av plattången. Lägsta temperatur är 120 C och högsta 230 C. Ställ in temperaturen på en passande temperatur beroende på hårtyp. OBS! För hög temperatur kan skada ditt hår. Nedan ser du rekommenderade temperaturer för olika hårtyper: Ställ alltid in den lägsta temperaturen (120 C) när du använder straightenern för första gången. Välj en låg temperatur (140 C), om du har blont, blekt eller färgat hår. Välj låg/medel temperatur ( C) för normalt och vågigt hår. Välj medel/hög temperatur ( C) om du har väldigt tjockt eller lockigt hår som är svårt att få rakt. Använd gärna en värmeskyddande stylingprodukt i håret innan du påbörjar stylingen. Håll plattången i handtaget på säkert avstånd från huden och ögonen. Använd spegel. Ta inte bredare hårpartier än 5 cm. Lägg hårslingan mellan plattorna och tryck ihop tången. Var uppmärksam på att fingrarna inte är i närheten av de varma plattorna. För sedan tången ut mot topparna med en lugn rörelse. Håll aldrig kvar plattången på samma ställe utan för den sakta neråt. För bästa resultat, börja nära hårbotten och arbeta utåt topparna. Om flera omgångar behövs på ett och samma hårparti, överlappa genom att placera plattorna en bit in över det redan stylade håret. Var uppmärksam på att apparatens varma plattor inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, hals eller händer. Använd inte plattången på peruker eller konstgjort hår utan att testa på en hårslinga först, det finns risk för att peruker och konstgjort hår smälter _CPE_0608.indd :42:51

7 OBS! Denna professionella plattång når mycket höga temperaturer. Plattången ska föras över håret i jämna rörelser från hårbotten och mot topparna och får inte hållas konstant på en plats eftersom håret då kan brännas vid. Så lockar du håret med plattången För naturligt fall: kläm ihop tången över den kammade sektionen. Vrid tången ett halvt varv åt det håll locken ska falla och dra tången ut mot hårtoppen. Ju mer du vrider och ju långsammare du drar desto lockigare blir håret. Låt locken svalna och arbeta igenom hela håret. För lockar: kläm ihop tången över den kammade sektionen som ska formas och vrid den ett helt varv. Dra tången mot hårtoppen. Ju mer du vrider och ju långsammare du drar desto lockigare blir håret. Låt lockarna svalna och avsluta genom att blåsa håret med kalluft för naturliga lockar. Automatisk avstängning Plattången har en automatisk avstängningsfunktion som aktiveras efter ca 60 minuter. Observera att plattången inte är helt avstängd förrän man drar ur kontakten. Den automatiska avstängningsfunktionen är en extra säkerhetsfunktion, men som huvudregel ska kontakten alltid dras ur efter användning. Rengöring och underhåll Stäng av apparaten genom att trycka på I/0 knappen, dra ur kontakten och låt apparaten svalna helt på den medföljande skyddsmattan före rengöring. Se till att apparaten är utom barns räckhåll. Plattången når mycket höga temperaturer när den används och det tar därför tid innan den har svalnat helt. Apparaten och sladden får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte komma i direkt kontakt med vatten. Var försiktig så att vatten inte tränger in innanför höljet! Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa. För att få bort rester av stylingprodukter, torka av plattorna med en mjuk trasa fuktad med fönsterputs eller rengöringsmedel för keramiska spishällar. Eftertorka med en ren trasa. Sladden får inte lindas runt apparaten. Se till att apparaten har svalnat helt samt är torr innan den läggs undan. Förvara apparaten på ett torrt, säkert ställe utom barns räckhåll efter användning. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten efter användning. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater _CPE_0608.indd :42:52

8 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 9. VARNING! Använd aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer, över handfat, badkar eller liknande. Lägg inte apparaten på våta eller fuktiga underlag. 10. Om apparaten används i badrummet, dra alltid ur kontakten efter användning eftersom närhet till vatten utgör en fara även om apparaten är avstängd. 11. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 12. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 13. Apparaten är endast till för privat bruk. 14. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel: Teknisk data OBH Nordica V växelström 35 W Steglös temperaturinställning C. Plattor med nanokeramisk beläggning. Automatisk avstängning efter 60 minuter. Förvaringsväska/skyddsmatta. Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles _CPE_0608.indd :42:52

9 OBH Nordica Slettetang Før bruk Før slettetangen tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Bruken Vask håret som normalt. Håret skal være helt tørt og børstet grundig. Hvis man har veldig langt eller tykt hår kan det være lettere og bruke hårklemmer for å dele opp håret. Sett støpslet i kontakten. Still inn temperaturen ved hjelp av den trinnløse temperaturknappen på innsiden av slettetangen, les mer om dette under Innstilling av temperatur. Slå på slettetangen med å trykke inn 1/0 knappen i et par sekunder, det høres en liten pipelyd når den starter. Den blå signallampen blinker under oppvarming. Når innstilt temperatur oppnås, lyder tre korte pip og den blå signallampen lyser konstant. Når slettetangen skal slås av trykkes det på 1/0 knappen et par sekunder og det høres et pip når den slås av. Når du legger slettetangen fra deg, bør du legge den på den medfølgende varmebestandige beskyttelsesmatten (innsiden av oppbevaringsvesken) for å beskytte følsomt underlag. Innstilling av temperatur Temperaturen justeres ved hjelp av den trinnløse temperaturknappen på innsiden av slettetangen. Laveste temperatur er 120 C og høyeste er 230 C. Still inn til en passende temperatur beroende på hårtype. OBS! For høy temperatur kan skade håret ditt. Nedenfor kan man lese om anbefalt temperatur for ulike hårtyper: Still alltid inn på den laveste temperaturen (120 C) når du bruker slettetangen for første gang. Velg en lav temperatur (140 C) hvis du har blondt, blekt eller farget hår. Velg lav/middels temperatur ( C) for normalt og bølget hår. Velg middels/høy temperatur ( C) vist du har veldig tykt eller krøllet hår som er vanskelig å få børstet. Bruk gjerne et varmebeskyttende stylingprodukt i håret før du begynner stylingen. Hold slettetangen i håndtaket på sikker avstand fra huden og øynene. Bruk speil. Ta ikke bredere hårpartier enn 5 cm. Legg hårlengden mellom platene og trykk sammen tangen. Pass på at fingrene ikke er i nærheten av de varme platene. Før deretter tangen ut mot hårtuppene med rolig bevegelse. Hold aldri tangen i ro på samme sted, dra den heller forsiktig nedover. For å få det beste resultatet skal man begynne nær hodebunnen og arbeide seg ned mot tuppene. Hvis man vil trenger flere omganger på et og samme hårparti, bør man overlappe ved å plassere platene litt over det allerede stylede håret. Pass på at apparatets varme plater ikke kommer i kontakt med hodebunnen., ansikt, hals eller hender. Bruk ikke slettetangen på parykk eller kunstig hår uten først å ha testet på en liten hårlengde, da det er fare for at parykker og kunstig hår smelter _CPE_0608.indd :42:52

10 OBS! Denne profesjonelle slettetangen har veldig høy temperatur. Slettetangen skal føres gjennom håret med jevne bevegelser fra hodebunnen og ut mot hårtuppene og skal ikke holdes i ro på samme sted, da kan håret brenne. Slik får du lokker i håret med slettetangen For naturlig fall: Klem sammen tangen over det børstede seksjon. Vri tangen en halv gang rundt og lokken skal falle, dra så tangen ut mot hårtuppene. Jo mer du vrir og jo langsommere du drar desto mer lokket blir håret. La lokken avkjøle og arbeid gjennom hele håret. For lokker: Klem sammen tangen over det børstede seksjon som skal formes og vri den helt rundt og dra tangen mot hårtuppene. Jo mer du vrir og jo langsommere du drar, desto mer lokker blir det i håret. La lokkene avkjøle og avslutt med å blåse håret med kaldluft for å få naturlige lokker. Slår seg av automatisk Slettetangen har en automatisk avstengingsfunksjon som aktiveres etter ca. 60 minutter. Husk at slettetangen ikke er helt avslått før man tar ut støpslet fra kontakten. Den automatiske avstengingsfunksjon er en ekstra sikkerhetsfunksjon, men som hovedregel skal støpselet alltid tas ut av kontakten etter bruk. Rengjøring og vedlikehold Slå av apparatet ved å skyve bryteren til 1/0. Dra støpslet ut av kontakten og la apparatet avkjøle helt på det varmebeskyttende underlaget før rengjøring og pass på at apparatet er utenfor barns rekkevidde. Slettetangen har en veldig høy temperatur når den er i bruk og det tar derfor lang tid før den avkjøles helt. Apparatet og ledningen må ikke dyppes i vann eller andre væsker og må ikke komme i kontakt med vann. Vær forsiktig slik at vann ikke kommer inni apparatet! Tørk av overflaten og platene med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut. For å få bort rester av stylingprodukter, tørk av platene med en myk klut fuktet i vindusvask eller rengjøringsmiddel for keramiske plater, tørk deretter over med en ren klut. Ledningen skal ikke surres rundt apparatet. Pass på at apparatet er helt avkjølt og helt tørr før den legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt og sikkert sted utenfor barns rekkevidde etter bruk. 10 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk. 4. Apparatet skal ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 3092_CPE_0608.indd :42:52

11 9. ADVARSEL: Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender, over vask, badekar eller noe som inneholder vann. Legg aldri apparatet på et vått eller fuktig underlag. 10. Hvis apparatet brukes på bad skal alltid støpslet tas ut av kontakten etter bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en fare selv om apparatet er avslått. 11. Sjekk alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 12. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter(hfi/ PFI/HPFI- rele - brytestrøm maks. 30 ma ). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 13. Apparatet er kun til husholdningsbruk. 14. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 35 watt Trinnløs temperaturinnstilling C. Platene har nanokeramisk belegg. Slår seg av automatisk etter 60 minutter. Oppbevaringsetui/beskyttelsesmatte. Rett til løpende endringer forbeholdes _CPE_0608.indd :42:52

12 OBH Nordica -suoristusrauta Ennen käyttöä Käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen suoristusraudan käyttöä ja säästettävä myöhempää tarvetta varten. Käyttö Hiukset pestään tavalliseen tapaan. On tärkeää, että hiukset ovat täysin kuivat ja huolellisesti kammatut. Hyvin pitkät tai paksut hiukset on syytä jakaa osiin esimerkiksi hiussolkien avulla. Pistotulppa liitetään pistorasiaan. Lämpötila valitaan suoristusraudan sisäpuolella olevalla portaattomalla säätimellä, katso lisää alla olevasta kohdasta Lämpötilan säätö. Suoristusrauta käynnistetään painamalla I/0-painiketta muutaman sekunnin ajan, jolloin käynnistyshetkellä kuuluu äänimerkki. Lämpenemisen ajan sininen merkkivalo vilkkuu. Kun lämpötila on saavutettu, niin kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä ja merkkivalo palaa jatkuvasti. Suoristusrauta sammutetaan painamalla I/0-painiketta muutaman sekunnin ajan, jolloin sammutushetkellä kuuluu äänimerkki. Suoristusrauta tulee pitää lämmönkestävällä suojaalustalla, joka on toimitettu suoristusraudan mukana (säilytyslaukussa), jolloin mahdollisen herkän pinnan vaurioitumisesta ei ole vaaraa. Lämpötilan säätö Portaattomasti valittava lämpötila säädetään suoristusraudan sisäpuolella olevalla säätimellä. Alin lämpötila on 120 sekä korkein 230 C ja lämpötila valitaan kyseessä olevan hiustyypin mukaisesti. HUOMAA! Liian korkea lämpötila saattaa vahingoittaa hiuksia, alla on suositukset eri hiustyypeille: Aina ensimmäistä kertaa suoristusrautaa käytettäessä on valittava alin lämpötila (120 ºC). Jos kyseessä on vaaleat, vaalennetut tai värjätyt hiukset, niin valitaan alhainen lämpötila (140 C). Jos kyseessä on normaalit ja kihartuvat hiukset, lämpötila valitaan alhaisen- ja keskilämpötilan alueelta ( ºC). Jos kyseessä on hyvin paksut tai kiharat hiukset, joita on vaikea saada suoriksi, niin lämpötila valitaan keski- ja korkeanlämpötilan alueelta ( ºC). Ennen muotoilua on mielellään käytettävä muotoilutuotetta, jossa on lämpösuoja. Pitele suoristusrautaa kädensijasta ja pidä riittävän turvallinen etäisyys ihosta ja silmistä. Käytä peiliä. Käsittele kerrallaan ainoastaan noin 5 cm:n levyisiä hiusosioita. Pane hiusosio levyjen väliin ja purista ne yhteen. Varo etteivät sormet ole lähellä kuumia levyjä. Kuljeta sen jälkeen suoristusrautaa hitaasti hiusten latvoja kohti. Älä koskaan pysäytä suoristusrautaa paikalleen, vaan vie sitä hitaasti alaspäin. Paras tulos saavutetaan kun aloitetaan läheltä hiuspohjaa ja viedään suoristusrautaa latvoja kohti. Jos samaa hiusosiota on käsiteltävä useammin, peitä raudalla myös hieman jo käsiteltyä hiusosiota _CPE_0608.indd :42:52

13 On huolehdittava etteivät laitteen kuumat osat pääse kosketuksiin hiuspohjan, kasvojen, kaulan tai käsien kanssa. Suoristusrautaa ei tule käyttää peruukkeihin tai keinotekoisiin hiuksiin kokeilematta ensin pieneen hiusosioon, sillä vaarana on, että peruukki tai keinotekoiset hiukset sulavat. HUOMAA! Tämä ammattimainen suoristusrauta lämpenee hyvin kuumaksi. Suoristusrautaa kuljetetaan tästä syystä tasaisilla liikkeillä hiuspohjasta latvoihin päin. Suoristusrautaa ei tule pysäyttää paikalleen, koska hiukset voivat tällöin palaa. Suoristusraudalla kihartaminen Luonnollisesti kaartuvat hiukset: Kammattu hiusosio puristetaan suoristusrautaan. Suoristusrautaa kierretään puoli kierrosta siihen suuntaan, johon kiharan tulee kiertyä ja suoristusrautaa vedetään hiuslatvoja kohti. Mitä enemmän suoristusrautaa kierretään ja mitä hitaammin käsittely suoritetaan, sitä kiharammiksi hiukset tulevat. Kiharan annetaan jäähtyä ja käsittely toistetaan lopuille hiuksille. Kiharat: Muotoiltava kammattu hiusosio puristetaan suoristusrautaan, suoristusrautaa kierretään koko kierros ja suoristusrautaa vedetään hiuslatvoja kohti. Mitä enemmän suoristusrautaa kierretään ja mitä hitaammin käsittely suoritetaan, sitä kiharammiksi hiukset tulevat. Kiharoiden annetaan jäähtyä ja lopuksi ne käsitellään hiustenkuivaimen kylmäilmapuhalluksella luonnollisen kampauksen saamiseksi. Automaattinen virrankatkaisu Suoristusraudassa on automaattinen virrankatkaisu, joka aktivoituu noin 60 minuutin kuluttua. On huomioitava, että suoristusrauta ei ole täysin kytketty pois päältä ennen kuin pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Automaattinen virrankatkaisu on tarkoitettu ainoastaan turvallisuuslisäksi, joten pääsääntöisesti tulee aina käytön jälkeen irrottaa pistotulppa pistorasiasta. Puhdistus ja hoito Laite kytketään pois päältä pitämällä I/0-painiketta alaspainettuna, pistotulppa irrotetaan pistorasiasta ja ennen puhdistusta laitteen annetaan täysin jäähtyä suoristusraudan omalla lämmönkestävällä suoja-alustalla. Samalla on valvottava, että laite ei ole lasten ulottuvilla. Suoristusrauta lämpenee käytössä erittäin kuumaksi ja siitä syystä sen jäähtyminen kestää kauan. Laitetta ja liitosjohtoa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin, eivätkä ne saa joutua kosketuksiin veden kanssa. On huolehdittava, että vettä ei pääse laitteen kuoren sisään! Laitteen ulkopinta ja levyt pyyhitään kostealla liinalla ja kuivataan sen jälkeen. Muotoilutuotteista jääneet tahrat poistetaan ikkunanpesuaineeseen kostutetulla liinalla tai keraamisten liesitasojen puhdistamiseen tarkoitetulla aineella. Puhdistamisen jälkeen laite pyyhitään puhtaalla liinalla. Liitosjohtoa ei saa kiertää laitteen ympärille. On huolehdittava, että laite on täysin jäähtynyt ja kuiva ennen kuin se asetetaan säilytykseen. Käytön jälkeen laite on säilytettävä kuivassa, varmassa paikassa lasten ulottumattomissa _CPE_0608.indd :42:52

14 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan voltin vaihtojännitteeseen ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 4. Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset ominaisuudet, henkiset ominaisuudet tai tiedon ja kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät aina pysty ymmärtämään ja arvioimaan mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista ettei liitosjohto pääse riippumaan työtasolta. 8. Laitteen käyttöä on valvottava. 9. VAROITUS! Laitetta ei saa koskaan käyttää märin tai kostein käsin, suihkussa, vettä sisältävän pesualtaan, kylpyammeen tai vastaavan astian yläpuolella. Laitetta ei saa koskaan asettaa kostealle tai märälle alustalle. 10. Kylpyhuoneessa käytettynä on aina käytön jälkeen laitteen pistotulppa irrotettava pistorasiasta, koska laite saattaa olla vaaraksi kylpyhuoneessa tai muualla veden läheisyydessä siitä huolimatta, että laite on kytketty pois omalla kytkimellään. 11. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto tai pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 12. Pistorasiaan suositellaan asennettavaksi lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys sähköasennusliikkeeseen. 13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 14. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) _CPE_0608.indd :42:52

15 Tekniset tiedot OBH Nordica 3092 Vaihtojännite V Teho 35 W Portaaton lämpötilanvalinta ºC Nanokeraamisesti päällystetyt levyt Automaattinen virrankatkaisu 60 minuutin kuluttua Säilytyslaukku ja suoja-alusta Oikeus muutoksiin pidätetään _CPE_0608.indd :42:52

16 OBH Nordica Straightener Before Use Before the straightener is used for the first time, read through the instruction manual carefully and save it for later use. Use Wash your hair as normal. Dry your hair until it s completely dry and comb it through. It s important that the hair is completely dry. If you have very thick hair you can use hair clips to separate the hair to make the styling easier. Plug the appliance. Set desired temperature with the adjustable temperature control knob on the side of the straightener, please see Setting the temperature below. Start the appliance by pressing the I/0 switch for a few seconds, a beep sounds when started. The blue pilot lamp blinks during heating. When the temperature is reached you will hear three beeps as a sign that the straightener is ready to use, the blue pilot lamp lights constantly. To switch off the appliance, press I/0 for a few seconds, a beep sounds and the appliance is switched off. Place the straightener on the enclosed heat resistant mat (the inside of the pouch) to protect sensitive surfaces from the heat. Setting the temperature The temperature is adjusted with the variable temperature knob on the inside of the straightener. The lowest temperature setting is 120ºC and the highest is 230ºC. Select the suitable temperature for your hair type. Note! Risk of burning your hair if selected temperature is too high for your hair type. Always select the lowest temperature level (120ºC) when using your straightener for the first time. Select a low temperature (140ºC) for blonde, bleached or coloured hair. Select a low/medium ( ºC) temperature for normal and slightly wavy hair. Select a medium/high temperature ( ºC) for very thick, curly and hard to straighten hair. Feel free to use a thermal protection product in your hair before you start styling. Hold the appliance by the handle on a safe distance from the skin and eyes. Use a mirror. Take a hair section of appr. 5 cm. Spread the hair section between the plates and close the appliance. Draw the appliance from the roots through to the tips of your hair. Never hold the appliance still. For best result start at the roots and work your way to the tips. If you need to repeat the same hair section, overlap by placing the plates on the already styled hair. Keep the heated parts away from scalp, face, neck and hands. Never use the appliance on wigs and artificial hair without testing on a thin hair section first, otherwise the wig/artificial hair may melt _CPE_0608.indd :42:53

17 Note! This professional straightener reaches very high temperatures. The appliance should be drawn from the roots to the tips in a smooth movement and should not be hold still since the hair can get burnt. How to curl your hair with the straightener For natural waves: press the straightener over the combed section. Turn the straightener half a turn in the direction of the hair and pull the straightener toward the ends. The more and slower you turn, the curlier hair. Let the hair cool and continue with the rest of the hair. For curls: press the straightener over the combed section. Turn the straightener a complete turn and pull the straightener toward the ends. The more and slower you turn, the curlier hair. Let the curls cool and finish by blow drying your hair with cold air for natural curls. Auto-off function The straightener has an automatic switch off function that activates after ca 60 minutes. Note that you have to unplug the appliance to turn it off completely. The auto-off function is meant as an extra safety precaution, so remember to always unplug the appliance after use. Cleaning and maintenance Turn off the appliance by pressing the I/0 button. Unplug the appliance and let the appliance cool completely on the enclosed heat resistant mat before cleaning. Make sure that the appliance is out of reach for children. The appliance gets very hot during use and it will take time for it too cool down. Never immerse the appliance or cord in water or other liquids. It must never come in direct contact with water. Do not let water escape under the cover. Dry the appliance cover and appliance with a damp cloth. Wipe with a dry cloth. To remove residues of styling products, wipe the plates with a soft cloth and some windowcleanser or cleaning agent for ceramic hobs. After dry with a dry cloth. If the appliance is dirty, clean the surface with a damp cloth and wipe with a dry after. Don t wind the cord around the appliance. Make sure that the appliance has cooled completely before storage. Store the appliance on a dry safe place away from children after use. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when not in use. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. The appliance should only be used under supervision _CPE_0608.indd :42:53

18 9. Warning. Never use the appliance with wet hands, over a sink, bathtub or similar containing water. Never place the appliance at a wet or damp surface. 10. Always unplug the appliance from the mains supply immediately after use, if the appliance is used in a bathroom since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. 11. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 12. The electrical installation must comply with the present legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 13. The appliance is for domestic use only. 14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claim according to valid law. Machine stamped receipt shall be enclosed if one wishes to make a complaint. The appliance shall be returned to the store where it was purchased. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica V AC 35 watt Variable temperature setting ºC. Plates with nano-ceramic coating. Automatic shut off after 60 minutes. Pouch/heat resistant mat. With reservation for running changes _CPE_0608.indd :42:53

19 3092_CPE_0608.indd :42:53

20 SE/CPE/3092// _CPE_0608.indd :42:53

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

STRAIGHTENER PRO EDITION

STRAIGHTENER PRO EDITION STRAIGHTENER PRO EDITION Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_0512.indd 1 2012-07-02 11:22:09 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 5844_LU_1111.indd 1 2011-11-07 12:32:54 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM

VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM VOLUMASTER 1 3095_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 2:45:55 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 3568_AEL_0310.indd 1 2010-03-16 15:15:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 5831_AE_0509.indd 1 2009-05-20 12:28:06 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-7. Bruksanvisning - norsk... side 8-9. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-7. Bruksanvisning - norsk... side 8-9. Käyttöohjeet - suomi... 3062_CPE_0508.indd 1 2008-05-05 13:17:41 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-9 Käyttöohjeet - suomi... sivu 10-11 Instructions of use

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t a n d c u r l n a n o p ro 3099_LA_1110.indd 1 2010-11-23 08:59:51 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Personal Care. make-up mirror // Type with light // Magnifying mirror // With main cord // With light //

Personal Care. make-up mirror // Type with light // Magnifying mirror // With main cord // With light // Personal Care make-up mirror // with light // Magnifying mirror // With light // With main cord // Type 6039 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk...

Læs mere

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm //

Wellness. heating blanket // bed warmer comfort // Type 4533. 150 x 70. 2 temperature settings // Washable polyester (40 C) // 150 x 70 cm // Wellness heating blanket // bed warmer comfort // 2 temperature settings // 150 x 70 150 x 70 cm // Washable polyester (40 C) // Heating time: approx. 30 min // Type 4533 4533_AE_0308.indd 1 2008-05-06

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

pro airstyler 1000W professional

pro airstyler 1000W professional powerful 1000W ionic extra long power cord pro airstyler 1000W professional 3595_3596_AEL_0310.indd 1 2010-03-09 12:07:49 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Plattång Rettetang. Glattejern

Plattång Rettetang. Glattejern Plattång Rettetang Suoristin Glattejern Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi...

Brugsanvisning dansk... side 3 5. Bruksanvisning svenska... sida 6 8. Bruksanvisning norsk... side 9 11. Käyttöohjeet suomi... AC HAIR DRYER 2000 Brugsanvisning dansk....... side 3 5 Bruksanvisning svenska..... sida 6 8 Bruksanvisning norsk....... side 9 11 Käyttöohjeet suomi........ sivu 12 14 Instructions of use English....page

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 3-5. Bruksanvisning - svenska...sida 6-8. Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk...side 3-5. Bruksanvisning - svenska...sida 6-8. Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... I O N P RO S H I N E 3091_LA_1010.indd 1 2010-11-12 10:02:59 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

VOLUMASTER PROFESSIONAL

VOLUMASTER PROFESSIONAL VOLUMASTER PROFESSIONAL 3096_3097_CPE_0410.indd 1 2010-04-09 13:17:52 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-13 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere