Referat inkl bilag bestyrelses møde Onsdag den 3. sep kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) PE planlagde at deltage pr skype men måtte melde afbud. CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ans varl ig 1. Godkendelse af referat Godkendt. Næste bestyrelsesmøde 25/10 kl Idrættens Hus Brøndby.Årets sidste møde den 1/12 kl Silkeborg. 2. Godkendelse Drøftelse af årsmøde / temadag sat på som pkt 4.4 af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber Godkendt optagelse pr mail af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub 2) Opdateret strategiproces Strategiprocessen er revideret og vedtaget. Sammenspil med budget 2015 diskuteret. De 3 tovholdere skal desuden orientere sig ift. budget ) Budgetproces 2015 Processen vedtaget. Input til budget inkl, kobling til strategi 2020 skal leveres den 7. oktober CJ CJ PG 1

2 4) Oplæg til proces udviklingsprojekt II DIF har luftet muligheden for at DKF kan indgå i et DGIsamarbejdsprojekt, som en del af vision Debat om muligheder i dette. CJ præsenterede tanker om hvilke af strategi udkastets mål, som et udviklingsprojekt kunne fokuserer på. God og omfattende diskussion om hvilken projektform der skaber størst mulig værdi for DKF. Der arbejdes videre med et projekt, der forsøger at forene kvalitetsløft og udvikling med børne & unge venlige/rummelige klubber. PU er politisk ansvarlig. 5) Principper vedr. European Games 2015 Se bilag Bestyrelsen vedtog oplægget hvor fokus for EG er udvikling, og de atleter der forbereder sig til Rio ikke vil blive udtaget CJ CJ 6) Terminliste 2015 Se bilag Ergometer DM 17. januar. LL arbejder videre med de 2 ansøgere. Placeres i vest, hvis vilkår svarende til tidligere arrangementer i øst kan tilbydes. DM Sprint september. LL fortsætter drøftelse med Pagaj om vilkår og teknik. DM Oceanracing 15. august. Placeres i Krogen DM Havkajak Teknik og Rul 29 og 30. august. Placeres i Kastrup. DM Maraton 26. og 27. september. LL arbejder videre med vært og alternativ dato. [Red efter mødet er aug foreslået] DM Master Sprint LL arbejder videre med vært og dato. DM kajakpolo PS arbejder videre med værter og datoer. Der skal udarbejdes standardaftale mellem DKF og værter inkl.rettigheder til udstillere/ DKF partnere. 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation. Drøftet i forbindelse med punkt 3.4 OT og CJ skal undersøge hvad et evt. samarbejde med DGI kan bestå af, og på hvilke betingelser det skal foregå LL CJ 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II Oplægget er vedtaget. 4.2 CJ 2

3 Direktøren arbejder videre. 3) Magasin / årsmagasin CJ Oplægget vedtaget. Der kan justeres på tidsplanen. CJ undersøger mulige andre leverandører. Vedtaget løbende at følge op på fordel vs omkostninger. 4) Temadag / årsmøde 2015 Der skal arbejdes med nogle mini temadage alla 2014 i jan / feb Udviklingsafdelingen ser på det. 5. Status / orientering formænd 1) OT Se det skriftlige 5.1 OT OT orienterede om de aktuelle moderniseringsplaner af Bagsværd Sø. Der er søgt fondsmidler og Gladsaxe kommune har afsat 10 mio til projektet i budgetudkastet. CJ er kommet med i referencegruppe i DIF og er blevet valgt til DIF/TD arbejdsgruppe om national elitefacilitet. OT og CJ deltager i ECA møde 11. okt. DIF budgetmøde 4. okt. Nordisk møde 26. okt. ICF kongres 7. november. TdG er helt nyt ift de mange samarbejdspartnere. Taget til efterretning. 2) PN 5.2 PN Se det skriftlige materiale. PN glæder sig over den gode synlighed kano og kajak har. Taget til efterretning. 3) PG 5.3 PG Dejlig udvikling ift. paracanoe, godt arbejde af VKKC. Samme gode oplevelser med handicap workshop. Taget til efterretning. 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben Se bilag 6.1 CJ LL opfordrer til at puljemidlerne håndteres af sekretariatet, men bestyrelsen fastlægger retningslinjer. Taget til efterretning. 2) Status paracanoe 6.2 LBM Se bilag Taget til efterretning. 3

4 7. Status / orientering bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) LE (Landshold og Elite) Der er arbejdet en del med struktur. God feedback på elitemøde i Odense. Selektionssystemet for senior er udmeldt og følger for U-holdene. Pt arbejdes der med ungdomsstrukturen til TF Resultatmæssig en rekordsæson, som står på godt arbejde etableret for 10 år siden. Nye udfordringer venter med håndtering af meget dygtige roere som ikke kommer på EC. LL opfordrer til debat om U14 strukturen. Taget til efterretning. 2) MK (Motion og Konkurrence) 7.2 LL Se bilag Lang sommer med mange aktiviteter. Oceanracing er et udviklingsløb og derfor afviklet som Åbent DM. Dette skal fremgå tydeligere af invitationen. Beslutning vedr. medaljefordeling på basis af ovenstående bakkes op af bestyrelsen. Ved DM er der tilmeldt MIX-både H.Sen.K2. Reglerne forbyder ikke at damer og herrer roer i samme klasse. Derfor antages det tilladt. Bestyrelsen bakker op men beder LL forelægge sagen til udtalelse i appeludvalget. 3) UA (Udvikling og Aktivitet) PeU Der arbejdes på at afslutte sikkerhedsvejledningen i forlængelse af de nye regler fra årsmødet. Surfsymposium inkl. DM er lige på trapperne - det er stort lagt an og Surf AG laver et kæmpe stykke arbejde. 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) PE Afbud fra PE 8. Økonomi 1) Balance 2014 Taget til efterretning. 2) VM 2013 Glæde over det endeligt gode økonomiske resultat Taget til efterretning. 3) World Cup 2015 Taget til efterretning. 9. Eventuelt CJ CJ CJ 4

5 Dagsorden DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) Afbud: PE deltager pr skype fra kl ca Referent: CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ansvarl ig 1. Godkendelse af Link referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber 2) Opdateret strategiproces 3) Budget proces ) Oplæg til proces udviklingsprojekt II 5) Principper vedr. European Games ) Terminliste nøgledatoer 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II 3) Magasin / årsmagasin CJ CJ PG CJ CJ LL CJ CJ CJ 5. Status / orientering formænd 1) OT 2) PN 3) PG OT PN PG 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben 2) Status paracanoe CJ LBM 7. Status / orientering 1) LE (Landshold og Elite) 7.1 TF 5

6 bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) MK (Motion og Konkurrence) 3) UA (Udvikling og Aktivitet) 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) LL PeU PE 8. Økonomi 1) Balance ) VM ) World Cup Eventuelt CJ CJ CJ 6

7 Bestyrelsesnotat Bilag 3.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Indstilling Onsdag den 3. september 3.1 Beslutning Christian Jacobsen Optagelselse af nye klubber Protokollering af beslutninger pr mail vedr optagelse af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub Optagelse 7

8 Bestyrelsesnotat Bilag 3.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3. september 3.2 Beslutning Christian Jacobsen Opdateret strategiproces Strategiforløbet skal revideres De 2 af beskrivergrupperne er ikke blevet klar med de skriftlige delprodukter. Ny tidsplan / deadline for beskrivelse af delområder fastsættes til 8. oktober. Sammenstillede delprodukter præsenteres 23. okt. Gennemskrevet strategi i delform vedtages 1. dec. Ny tidsplan vedtages. Møde/arbejdsplan vedtages for beskrivergrupperne. 8

9 Bestyrelsesnotat Bilag 3.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.3 Beslutning Pia Gulstad & Christian Jacobsen Budgetproces 2015 Bestyrelsen skal drøfte rammerne omkring budget 2015 og processen for udarbejdelsen. Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal budget 2015 fastlægges. I fase 1 skal ønsker / input fra de forskellige aktivitetsansvarlige og arbejdsgrupper samles i budgetarket. Såfremt der er tekniske udfordringer kan input gives i egen form / ark. Der kan søges bistand i sekretariatet hos de sædvanlige samarbejdspartnere. Input skal være leveret senest 7/10 Baggrund I fase 2 er oplæg fra 2.næstformand/ økonomiansvarlig og direktør klar 16/10 således det kan debatteres den 23/10. Fase 3 er evt. videre tilpasning mellem den 23/10 og bestyrelsesmødet den 1/12 hvor budget 2015 jf vedtægterne skal være vedtaget. Bemærk alle bør være opmærksomme på de almindelige principper for deltager/ brugerbetaling således, at der også tages hensyn til den nødvendige indtægtsside i budgettet. Indstilling 7.okt.: skal områdeansvarlige komme med 1.draft til budget som samles og uploades til BE-folder 23.okt.: på næste BE-møde diskuteres det samlede udkast 15. nov.: 2.draft skal ligge klar 3.dec.: på BE-møde skal Final budget godkendes Budgetproces vedtages. 9

10 Næste opfølgning Input 7/10, møde 23/10 10

11 Bestyrelsesnotat Bilag 3.4 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.4 Beslutning Christian Jacobsen Oplæg til proces vedr. Udviklingsprojekt II Proces vedr udviklingsprojekt II skal vedtages Peter U og Jan D har udarbejdet et tidligt udkast. (se mappen Strategi > DKF projekt_kommentarer ) Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal udviklingsprojekt II beskrives. I konsulentarbejdsplanen er der afsat nogle timer til beskrivelse. Baggrund Projektet kan forventes behandlet 2. gang i DIF team forbund inden der kan laves indstilling til chefgruppen med efterfølgende indstilling til DIF bestyrelse. Team forbund har møder 2. okt., 23. okt. og 13. nov. Målsætningen er et udviklingsprojekt i 2015 ideelt set pr 1. januar. Projektbeskrivelse skal være 6-8 sider. Samlet projektbudget p.a. på mellem og Løn og eksisterende udgiftsposter på relevante områder kan inddrages. Vejledning Indstilling Udviklingsteam bemyndiges til sammen med direktøren at videreudvikle på Udviklingsprojekt II parallelt med strategiprocessen frem imod en DIF bestyrelsesbehandling så tidligt som muligt. Der udpeges en politisk ansvarlig. 11

12 Næste opfølgning Udv. team møde 8/9 12

13 Bestyrelsesnotat Bilag 3.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 3.5 Beslutning Christian Jacobsen & Bo Vestergaard Principper vedr. European Games 2015 EG er en nyskabelse. DKF skal fastlægge nogle rammer omkring eliteteamets arbejde med dette juni Kajaks placering i programmet er endnu ikke kendt. EG afvikles for første gang i Det er de første Europæiske Olympiske Lege, andre kontinenter har haft det i længere tid. Der er kun et mindre program ved EG og DKF har 2 kvotepladser. Baggrund DIF har bakket op om arrangementet, som afvikles i Baku, Azerbaijan. TD har konkret anbefalet, at specialforbundene ikke prioriterer EG. Svømning har internationalt valgt, at det er U16 for kvinder og U18 for mænd. Der er pt (modsat normal praksis) ikke udpeget en værtsnation til 2019, hvilket kan give anledning til tvivl om EF s holdbarhed. Fokus i 2015 for sprintlandsholdet er 100% på kvalifikation til OL via VM i Milano august EG med 2 danske deltagere kan forstyrre den forberedelse. Indstilling Eliteteam anbefaler at EG anvendes til langsigtet udvilkling i stil med YOG (ungdoms OL). Dvs pladserne tildeles atleter, der har stort talent, men ikke på udtagelsestidspunktet er i betragtning til OL kvalifikation i august. Eliteteam drøfter kriterier og prioritering med DIF (olympisk komite). 13

14 Næste opfølgning? Referat inkl bilag bestyrelses møde

15 Bilag Bestyrelsesmødet den 03. september 2014 Dagsorden punkt 3.6 Bestyrelsesnotat Form Ansvarlig Emne Terminsliste 2015 Ergometer DM 17. januar Beslutning/orientering Lau Larsen Terminsliste 2015 DM datoer Arbejdet med terminslisten for 2015 er i fuld gang, og vil følge terminsliste proceduren og endelig forslag til vedtagelse vil lægge til b-mødet den 1. december. Men inden da vil det være ønskeligt at bestyrelsen hurtigst mulig tildeler DM arrangementerne for Ergometer, Sprint Ansøgning: DanSprint/Kbh. Kajakkreds: Mundtligt tilsagn/dialog Rødovre Centrum yder Sponsorstøtte i form af præmiechecks i størrelsesorden kr., kr. 15

16 DM Sprint september Ansøgning Pagaj, Holstebro Besked: ANSØGNING - Værtsskab for DM-sprint Efter aftale med vores formand, Erik Kjær, ansøger kajakklubben PAGAJ, Holstebro, hermed om værtsskabet for DM-sprint Vi har i samarbejde med Holstebro Roklub fremlagt et katalog med ønsker om renovering af rostadion for Holstebro kommune, og vore ønsker er efter det oplyste blevet vel modtaget af de kommunale sagsbehandlere, så det er vores håb, at vi kan byde velkommen i 2015 på et renoveret rostadion. Med venlig hilsen Kajakklubben PAGAJ Ole Jensen. Har været i kontakt med Erik Kjær som svarer: Hej Lau Pagaj er klat til at afholde DM i sprint 1 weekend i september Hvis Datoen skal flytte kan det kun blive senere da vi min skal ha 3 weekender til at stille banen op. Roklubben har regatta i uge 32 Hilsen Erik Pagaj DM Oceanracing 15. august Hejsa, vi vil hermed søge om at afholde ovenstående i lighed med de forrige 4 år. I terminslisten vil vi ansøge om datoen d. 15 august Vi har været meget glade for opbakningen fra DKF i år, vi havde ca 60 startende roere hvilket er ny rekord inden 16

17 for de sidste ca. 10 år, i forbindelse med vores Kronborgløb. Vi mener især at den fine annoncering fra DKF har gjort en stor forskel. Vh Peter Kajakklubben Krogen DM Havkajak Teknik Og Rul 29 og 30. august DM Maraton 26. og 27. september DM Master Sprint DM kajakpolo Der er lavet aftale (LP) Kastrup om afholdelse heraf. Der er p.t. ingen ansøger Er i dialog med Regatta Gladsaxe som ville ansøge og afholde mesterskaberne sammen med Efterårsregatta men ikke ansøgtpt Er i dialog med Peter Sørensen og forventer at kunne fremlægge den endelige turnering til vort møde i december. Lau Larsen 17

18 Bestyrelsesnotat Bilag 3.6 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3 sep. 3.6 Beslutning Lau Larsen & Christian Jacobsen Terminsliste 2015 & Placering af DM Der skal tages stilling til den foreløbige terminsliste herunder datoer for DM er. De aktuelle datoer og ansøgninger er samlet heri DM datoer diskuteres og fastlægges evt. med mandat til Lau Larsen om færdigforhandling. Næste betstyrelsesmøde 23. okt. 18

19 Bestyrelsesnotat Bilag 4.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 4.1 Diskussion Christian Jacobsen DIF DGI DKF vision og relation Drøftelse af DKF s aktuelle position ift visionen og fremtidige muligheder. Der har de sidste 12 måneder været en dialog mellem DIF og DGI omkring samarbejde baseret på en fælles vision Baggrund I processen har udvalg eller regioner fra DGI drøftet konkrete projekter med specialforbund i DIF. I nedenstående rapport er samlet ideer og perspektiver på dette. Denne ny situation rejser spørgsmålet om, hvilke muligheder den kan rumme for DKF. Indstilling Næste opfølgning På basis af rapporten og formandens og direktørens mundtlige fremlæggelse af de 2 møder, DKF har været inviteret med til, drøftes DKF s fremtidige position. 19

20 Bestyrelsesnotat Bilag 4.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave onsdag den 3. sep 4.2 Diskussion Christian Jacobsen Personale struktur - nu - i udv.projekt II Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige personale struktur har været et overgangsår på mange måder. Nu skal den basis, som fremtidig udvikling skal forankres på fastlægges. Vi har samlet erfaringer med forskellige muligheder og fået etableret en baseline ift opgaver i et normalt år (uden store events). Baggrund Der er behov for at styrke den sportsfaglige administration (kursus, turnerings og stævne administration). Der er ligeledes behov for kompetencer, beslægtet med IT projektledere, såfremt nødvendige moderniseringer af DKF klubrettede IT systemer (shop, licens, stævne) skal gennemføres på den økonomisk og teknisk mest rentable måde. Med tilførsel af de rette komplementære kompetencer vil såvel udviklings som eliteteam kunne løfte opgaverne bedre og højere. Såfremt styrkelse skal slå igennem i 2015 skal rekrutteringen ske i 4Q af 2014 aht. planlægning og forberedelse. Indstilling Direktøren udvikler stillingsbeskrivelse og varetager rekruttering under forudsætning af, at de budgetmæssige betingelser er til stede. 20

21 Bestyrelsesnotat Bilag 4.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning onsdag den 3. sep 4.3 Diskussion Christian Jacobsen Magasin / årsmagasin 2015 Drøftelse af redaktionelt format, funktion og udgivelsesplan for magasin og årsmagasin Af hensyn til aftaler med tryk, distribution, layout, redaktion, annoncesalg og tilrettelæggelse af intern arbejdsgang skal rammerne om udgivelser 2015 drøftes. Udkast nedenfor. Der videreudvikles på de kendte formater. En lille arbejdsgruppe fra bestyrelsen drøfter med LP og LBN videreudvikling. Direktøren undersøger alternativer ift leverandører på tryk, distribution, layout,, annoncesalg Kano og Kajak 2015 Årsmagasin 1' 2 3* 4 5 "Det sker" - dækningsperiode Indsendelse af redaktionelt materiale til Anders og Lars 2.Jan 2.Jan 20.Feb 24.Apr 19.juni 4.sep Indtastning af modtageradresser i systemet 9.Jan 9.Jan 27.feb 30.Apr 26.juni 11.sep Udgivelse fra 28.Jan 28.Jan 18.Mar 20.maj 15.juli 30.sep - Udgivelsesuge Nr. 1 laves som to blade der hæftes og leveres folieret. 3* Afviger fra normal ugedag p.g.a. Store Bededag 21

22 Bestyrelsesnotat Bilag 5.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne 3. september Status / orientering Ole Tikjøb Status - orientering fra formanden 22

23 2014 har været det hidtil bedste kaproningsår nogensinde, indtil nu har vore dygtige roer hentet følgende medaljer: EM maraton 1 medalje EM U18 og U23 8 medaljer heraf 4 guld NM maraton 18 løb 14 guld - 10 sølv - 11 bronze EM senior sprint 3 sølvmedaljer VM U18 og U23 2 guld og 1 sølv NUM 57 løb, her blev det til 42 guld - 34 sølv - 14 bronze VM senior sprint 2 guld og 1 bronze Vi har for første gang haft roer med til Paracanoeing, først til WC i Milano og efterfølgende til EM og VM i sprint. Jonas og Kasper deltog ligeledes i de første afholde danske mesterskaber for en god uge siden. Rigtig flotte indsatser af Jonas og Kasper og med deres store engagement, tror jeg på at det kan lykkes for os at få deltagere med til Rio. Vi har ligeledes haft masters roer til flere mesterskaber og også her blev det til mange flotte medaljer. Så et stort tillykke til jer alle med de fantastisk flotte resultater. Et rigtig godt udgangspunkt frem mod vort eget World Cup Og vi mangler stadig et VM i maraton i Oklahoma her i slutningen af måneden, også her håber vi på flotte resultater. De mange flotte resultater har givet meget presseopmærksomhed, så rigtig meget flot omtale i såvel TV, radio og aviserne (687 omtaler registreret 1/6-1/9). Det er dejligt når klubber som bl.a. Maribo Kajakklub og 361 Kano- og Kajakklub afholder flotte receptioner med mange repræsentanter fra kommuner og sponsorer med flere. Det giver rigtig meget omtale og god opmærksomhed samt flotte gaver til medaljevinderne. Overborgmester Frank Jensen modtog vore verdensmestre ved en reception på Københavns Rådhus i sidste uge. Det er også meget glædelig at vi til vore Danmarksmesterskaber har haft rekord tilmelding. Tak til alle jer der har afholdt DKF arrangementer og der er stadig store arrangementer og aktiviteter i den kommende tid. Som nævnt tidligere har vi for første gang haft deltagere til stævner i Paracanoeing og med flotte resultater. På møde den 15. juni blev der redegjort for samarbejdet med superkraftcenter Vallensbæk og tak til Vallensbæk for en flot indsats i forbindelse med opstarten. Samarbejdsaftalen med Dansk Handicap Idræts-Forbund er nu underskrevet og jeg har en stor tro på at dette vil være med til at vi vil se endnu flere deltage i arbejdet og ude i endnu flere klubber. 23

24 Ved sprint DM på Bagsværd havde vi et lille arrangement i VIP-teltet her kunne vi fortælle om projektet for vore gæster fra kommuner og DIF med flere, ligesom Jonas og Kasper kunne fortælle om deres oplevelser. Idrætspolitik, dette er beskrevet lidt i Christians orientering og vi har noget under punkt 4. Jeg synes det er rigtig glædeligt og godt at vi har Christian med i flere arbejdsgrupper, selvom jeg udmærket er klar over at det tager tid. Men vi skal være stolte over at vi kan være med til at planlægge og præge fremtiden. Danmarks Rostadion her er der ansøgning til fonde sendt og vil håber på en tilbagemelding i løbet af de næste måneder. Der er stor og god opbakning i kommunerne og Team Danmark til projektet, så jeg har stor tiltro, at nu lykkes det. World Cup 2015 er vi godt i gang med, vi havde bestyrelsesmøde med bl.a. de 2 borgmestre i forbindelse med DM og vi må sige opbakningen er meget stor. Tour de Gudenå, der er ikke lang tid til den 13. september, vi havde det sidste møde i komiteen i mandags og det ser ud til at vi er ved være klar. Der er tilmeldt godt 400 deltagere, vi ville gerne havde været lidt flere. Der vil under dette års løb blive produceret rigtig meget markedsføringsmateriale som skal bruges til de næste års løb. Der er rigtig meget igangsat i kommunikation og markedsføringsgruppen som består af repræsentanter fra kommunerne, Sport Event Denmark og DKF. 24

25 DKF bestyrelsesmøde den 3. september Status og information fra Peter Nyegaard Jensen 25

26 Den Amerikanske Ambassadør Den nye amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, er en ivrig kajakroer. Derfor er der taget initiativ til, at vise ambassadøren dansk rovand med efterfølgende forretningsmiddag. Besøget er under fortrolig planlægning med ambassaden. 26

27 Søsportens Hus, Silkeborg Arbejdet i den såkaldte fase II står for at blive igangsat. Der er dog ved forudgående museumsundersøgelse fundet oldtidslevn som skal udgraves først. Museumsudgravning tager relativt få uger og museet hár tid netop nu, men de økonomiske konsekvenser er ikke afklaret. Udgravningskonsekvenser for Tour de Gudenå undersøges nu. 27

28 White Water Viborg Intet nyt at berette. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 16. september. 28

29 Elite Silkeborg Elitekoordinator Jeppe Fruensgaard er i fuld gang. Jeppe besøgte VM og de lokale roere/ledere er i aktivt indgreb. Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes nu. 29

30 Jyske- og Gudenå-samarbejder Der har været afholdt møder i forskellige fora med relation til bl.a. Gudenåen: Det Grønne Råd: Intet nyt at orientere om Partnerskabet Vandvejen Sidste version af udkast om Sejladsoplevelser på Gudenåen er distribueret for sidste kommentarer. Fritidsrådet Silkeborg (formand Anni Jakobsen) Intet nyt at orientere om Idrætsrådet Silkeborg (Formand René Maratti) Silkeborg Kommune ansætter breddekonsulent som pendant til EliteSilkeborg-konsulenten. Der pågår megen dialog p.t. - specielt fordi svømmesituationen i Silkeborg drøftes i byråd netop nu. 30

31 Det videre forløb Strategi

32 Bestyrelsesnotat Bilag 5.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne den 3. September 5 Status / orientering Pia Gulstad Status Det er, udover at være fantastisk flot roet, rigtigt godt for DKF s fremtidige aftaler med bla TD, at der kom guld og bronze medaljer i hus til VM i Moskva. Samtidig giver den brede skare af talentfulde og arbejdsomme ungdomsroere, som kraftcentrene arbejder med, virkelig et bredt fundament for udviklingen i årene fremover. Handikap arbejdsgruppen har haft endnu en vellykket workshop. Næste step er at finde metoder til at udbrede viden og systemer, der gør at handikappede kan inkluderes i flere klubber. Vallensbæk har med stor flid god gang i handikap-elitecenter, og vores Para-roere har opnået fine resultater ved sommerens WC, EM, VM og senest DM. Det tyder rigtigt godt for fremtiden. 32

33 Bestyrelsesnotat Bilag 6.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne onsdag 3. septmber Status / orientering Sekretariatet Christian Jacobsen Fælles fra medarbejderstaben Idrætspolitik: DIF /DGI arbejder videre med den fælles vision. CJ og OT deltog i møde 2 om dette projekt. DIF har iværksat arbejdet mod nyt politisk program. CJ er blevet bedt om at deltage i arbejdet. TD har nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive kravene til et nationalt elitecenter. CJ blev valgt som en af repræsentanterne for de støttede forbund. Der har været møde i DIF fordelingsnøgle udvalg. Kravene skærpes fortsat til indhold og dokumentation. Revisionsopgaven flyttes fra økonomiafdeling til udviklingsafdeling i DIF. Hensigten er bl.a. at bruge nøglen mere offensivt. Der er nu sendt fondsansøgning til opgradering af Bagsværd Sø. CJ deltog på borgermøde om plejeplan og VVM forud for opgradering. Meget positiv stemning og lokal opbakning. Direktøren Personale: Michael A Jakobson har sagt op og vender ikke tilbage efter orlov. Opgaverne omlægges og udskydes. Jakobs Staun er tiltrådt som projektleder på World Cup Morten Hesselbjerg som har vikarieret er de næste 6 mdr. på studieophold i udlandet. Lisa Weidich er tilbage på fuld tid. Økonomiafdelingen i DIF er kommet med helt frem, og det glider godt nu. Punktet uddybes mundtligt. World Cup arbejdet tager fart under Jakobs ledelse. Vi fik gode input fra wc i Szeged. Der har været OC og bestyrelsesmøde og der er god lokal opbakning. Diverse: Det sidste specialforbunds modul af ITA er afviklet. Der arbejdes med at strukturere en U14 indsat. Arbejdet med en IT strategi er igangsat og tilbud fra leverandør indhentet. DKF nøgletal for 2013 er revideret. 33

34 Generelt tilfredsstillende, men enkelte aktiviteter skal justeres eller dokumenteres bedre. Der har været afholdt møde i DIF s ledernetværk. Der blev på Fyn afholdt et meget givende møde med alle eliteklubberne. Søfartsstyrelsen arbejder fortsat på at udbrede de nye regler, samarbejdet er stadig meget svært at få øje på. Vi arbejder videre i det blå netværk med de udfordringer. Puljemidler: Der er bevilget næsten kr. er udbetalt. LINK Møder i DKF Klubber: Peter U og LPR laver et fælles Aarhus og emegn klubmøde om uddannelse. Nye klubber: Radiobugtens Kano og Kajakklub. Sikkerhed: Mange klubber kontakter os med spørgsmål om bestyrelsesansvar og sikkerhed. Hjemmeside: Hjemmesiden har fået en ferie-rengøring. Nye klubber kontaktet: Der dukker løbende nye klubber op. Jeg har pt kontakt med 12 potentielle emner. Voksen motion & Klub (LP) DM i havkajak teknik og rul: Der er brugt meget tid på tovholderi. Men det ser ud til, at holderiet giver udvikling. Kastrup holder DM august Kerteminde og Esbjerg holder præevent i juni. Esbjerg har lagt billet ind på DM i 2016 og Skovshoved har lagt billet ind til Ny dommer i rul er ved at blive uddannet. Der er brug for uddannede officials til DM erne. Deltagermæssigt er vi på grænsen af, hvad der er plads til. Kommer der flere kræver det omlægning af arrangementet. Presse: Problemer med vandscootere: Nogle klubber har problemer med vandscootere og hurtigtgående speedbåde på grund af 1) chikane 2) bådene færdes i beskyttede område hvor speedbåde mm er helt forbudt. Vi har haft to artikler i Århus Stifttidende, der har resulteret i at havnefogeden i Århus Havn har opsat skilte, der gør opmærksom på reglerne. Samt sat bøjer op, som markerer 300 m fra land. (jetski og speedbåde skal være min. 300 m fra land). Københavns havn har helt forbudt at isætte vandscootere. Desuden har vi et samarbejde i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor man overvejer en kampagne i (Arbejdstitel Godt naboskab). Kajakrutsjebane Københavns Havn: Københavns kommune har benyttet os som høringspart vedr. Kajakrutsjebanen i Københavns Havn. Indtil videre er kort-kajakmiljøet i København meget tilfredse med samarbejdet og føler sig hørt. Ulykker: døde en kano-roer, da han fik et epileptisk anfald under en aften/nat kano-tur i en toer-turkano på Brassø. Hans lig blev efterfølgende fundet af Annemia Pretzmann. Statistik: Nyhedsbrev:

35 Hjemmeside: 5074 unikke besøg i juli Facebook: Nået ud til i Danmark. Fans 1926 Møde om biodiversitet med DN: DN har fået penge fra Aage V. Jensen Naturfond til et registreringsprojekt, som kører frem til IL deltog i mødet for at høre, hvordan DN har tænkt at bruge de samlede data og for at undersøge, om deltagelsen i følgegruppen giver muligheder for at få indflydelse på, hvordan DN vil bruge data efterfølgende. Men DN gjorde klar, at følgegruppens opgaver er at komme med forslag til app en. IL deltage i næste møde i oktober. Møde med Roning og Sejlunion: Vi holder miljøseminaret sammen med Rosport (sidste weekend i januar) og udgiver et fælles nyhedsbrev ca. hver tredje måned. Miljø / B&U (IL) Lyngby/Bagsværd: Hårdt arbejde at få kommunen til at slå grøde i Lyngby Sø. Gladsaxe giver samme svar, der skal sendes en ansøgning og det vil tage ca. 3 måneder at få et svar. Klubberne opfordres til at deltage i borgermødet i august, alle forslag og kritiske indslag sendes til Vibeke. Borgermødet var meget positiv, vi har sendt en enkelt tilføjelse til VVM redegørelsen for at opnå, at der specifikt kigges på betydningen af idrætten både på land og vand. Nyborg: spildevand i havnebassinet, dårligt samarbejde fra kommunens side, som er fodslæbende med information til andre brugere ved havnen. Heldigvis var der meget lidt regn i løbet af sommeren, så spildevandet ikke var et problem. Foreningen ønsker en anden placering og pt. arbejder IL med sagen løbende. Ebeltoft Kajakklub har sendt en ansøgning til Grøn Klub Pris BU: Skovshoved PBC floppede: datoen var valgt forkert Holstebro og Esrum: 86, 82 og 30 deltagere, rigtigt godt. Hellerup og Vejle: sidst i august København Kajakklub vil formalisere deres børnehold med Paddle Power og ATK. IL og Pia Guldstad besøgte klubben Vordingborg Ro- og Kajakklub ønsker at starte kajakpoloaktiviteter, som en måde at holde på børn og især teenagere. Esbjerg vil formalisere deres kajakpolo børnehold og ringede for at spørge om muligheder for støtte Lemvig Kajakklub har søgt om at låne børnekajakpakke A og vil måske gerne søge yderligere hjælp til kurser. Solbjerg Søsport er også interesseret i flere børneaktiviteter. Et møde var arrangeret i juli, men blev aflyst pga. sygdom. Skolereformen: IL deltager løbende i DIF møder om projektet og har lavet en redegørelse af situationen til CJ 35

Bilags 1 BE møde 030914. Bestyrelsen. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00. Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C

Bilags 1 BE møde 030914. Bestyrelsen. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00. Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C Dagsorden DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C Ole Tikjøb

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

DGF s eliteudvalg 1. september 2014

DGF s eliteudvalg 1. september 2014 DGF s eliteudvalg 1. september 2014 Odense Idrætscenter, kl. 17.30 20.30 Deltagere: Henrik B. Bertelsen, Marianne Hulgaard (MHU), Hanne Hede (HHE), Ralf Petersen (RPE), Bo Zierau (BOZ), Flemming Kaas (FKAA),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Sportslige aktiviteter Mesterskabsmedaljer til klubben DM Sprint Sølv K1 U14 2500m Jonas Hall-Andersen Sølv K1 U14 500m Jonas Hall-Andersen Bronze K2 U16 2500m

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013.

Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013. Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013. Kære ven Danmark har en lang og stærk tradition indenfor kano og kajaksport, men ikke desto mindre er det en del år siden vi sidst

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde 4/ 2013-2014 Fredag den 13. Juni 2014 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 2014 Ingen bemærkninger. 3. Gennemgang af

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø

Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM. Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø Silkeborg Regatta 2015 - Silkeborg Langsø PROGRAM Lørdag den 15. august Silkeborg Langsø 1 2 Velkomst For 4. gang afholder vi Silkeborg Regatta på robanerne på Silkeborg Langsø. Kajakløbet slår deltagerrekorden

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00 Dagsorden Afdeling Sport Dato 25-09-2017 Kl: 17:00 Deltagere: Jakob Leth (SU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TS), Jens Kryger (Para), Torben Hinrichsen (DIU), Mette Müller (DU), Malene Pedersen (MU),

Læs mere

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses

Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Springudvalgsmøde Referat Den 6. sept. Kl.17:00 Sommersted Absolute Horses Til stede: Jakob Leth (Formand) Bent Schultz (Dommeransvarlig) Per Nielsen (Bane designer ansvarlig) Nina Kaae (ansvarlig for

Læs mere

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen.

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Referat for SK møde d. 06.04.2011 Tidspunkt: Kl 20.00 Sted: Skype Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Valg af ordstyrer ( Ingeborg Pedersen) Valg

Læs mere

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted:

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Lau Larsen (LL), Nanna

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Det opfordres til at klubberne melder deres respektive løftere til divisionsturneringen i god tid, for at lette arbejdet for den afholdende klub.

Det opfordres til at klubberne melder deres respektive løftere til divisionsturneringen i god tid, for at lette arbejdet for den afholdende klub. Referat 12.06.16 Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Alex Thorsen, Danny Bill Møller, Janni Weinke, Anders Vedel, Fraværende: Peter Bøgh Larsen (syg) Referent: Janni Weinke Endelig

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Referat af møde i DHF s UU - Elite

Referat af møde i DHF s UU - Elite Nyborg, den 19. november 2013 J.nr. 2256.13/ UJO Referat af møde i DHF s UU - Elite Mandag den 4. november 2013 kl. 12.30 16.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Deltagere: Jan Larsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014.

Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Indstilling til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. Silkeborg Kajakklub indstiller cheftræner Finn Pape til Silkeborg Kommunes Idrætslederpris 2014. 1 Da Finn i 1974, for første gang satte sig i en

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere