Referat inkl bilag bestyrelses møde Onsdag den 3. sep kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) PE planlagde at deltage pr skype men måtte melde afbud. CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ans varl ig 1. Godkendelse af referat Godkendt. Næste bestyrelsesmøde 25/10 kl Idrættens Hus Brøndby.Årets sidste møde den 1/12 kl Silkeborg. 2. Godkendelse Drøftelse af årsmøde / temadag sat på som pkt 4.4 af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber Godkendt optagelse pr mail af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub 2) Opdateret strategiproces Strategiprocessen er revideret og vedtaget. Sammenspil med budget 2015 diskuteret. De 3 tovholdere skal desuden orientere sig ift. budget ) Budgetproces 2015 Processen vedtaget. Input til budget inkl, kobling til strategi 2020 skal leveres den 7. oktober CJ CJ PG 1

2 4) Oplæg til proces udviklingsprojekt II DIF har luftet muligheden for at DKF kan indgå i et DGIsamarbejdsprojekt, som en del af vision Debat om muligheder i dette. CJ præsenterede tanker om hvilke af strategi udkastets mål, som et udviklingsprojekt kunne fokuserer på. God og omfattende diskussion om hvilken projektform der skaber størst mulig værdi for DKF. Der arbejdes videre med et projekt, der forsøger at forene kvalitetsløft og udvikling med børne & unge venlige/rummelige klubber. PU er politisk ansvarlig. 5) Principper vedr. European Games 2015 Se bilag Bestyrelsen vedtog oplægget hvor fokus for EG er udvikling, og de atleter der forbereder sig til Rio ikke vil blive udtaget CJ CJ 6) Terminliste 2015 Se bilag Ergometer DM 17. januar. LL arbejder videre med de 2 ansøgere. Placeres i vest, hvis vilkår svarende til tidligere arrangementer i øst kan tilbydes. DM Sprint september. LL fortsætter drøftelse med Pagaj om vilkår og teknik. DM Oceanracing 15. august. Placeres i Krogen DM Havkajak Teknik og Rul 29 og 30. august. Placeres i Kastrup. DM Maraton 26. og 27. september. LL arbejder videre med vært og alternativ dato. [Red efter mødet er aug foreslået] DM Master Sprint LL arbejder videre med vært og dato. DM kajakpolo PS arbejder videre med værter og datoer. Der skal udarbejdes standardaftale mellem DKF og værter inkl.rettigheder til udstillere/ DKF partnere. 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation. Drøftet i forbindelse med punkt 3.4 OT og CJ skal undersøge hvad et evt. samarbejde med DGI kan bestå af, og på hvilke betingelser det skal foregå LL CJ 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II Oplægget er vedtaget. 4.2 CJ 2

3 Direktøren arbejder videre. 3) Magasin / årsmagasin CJ Oplægget vedtaget. Der kan justeres på tidsplanen. CJ undersøger mulige andre leverandører. Vedtaget løbende at følge op på fordel vs omkostninger. 4) Temadag / årsmøde 2015 Der skal arbejdes med nogle mini temadage alla 2014 i jan / feb Udviklingsafdelingen ser på det. 5. Status / orientering formænd 1) OT Se det skriftlige 5.1 OT OT orienterede om de aktuelle moderniseringsplaner af Bagsværd Sø. Der er søgt fondsmidler og Gladsaxe kommune har afsat 10 mio til projektet i budgetudkastet. CJ er kommet med i referencegruppe i DIF og er blevet valgt til DIF/TD arbejdsgruppe om national elitefacilitet. OT og CJ deltager i ECA møde 11. okt. DIF budgetmøde 4. okt. Nordisk møde 26. okt. ICF kongres 7. november. TdG er helt nyt ift de mange samarbejdspartnere. Taget til efterretning. 2) PN 5.2 PN Se det skriftlige materiale. PN glæder sig over den gode synlighed kano og kajak har. Taget til efterretning. 3) PG 5.3 PG Dejlig udvikling ift. paracanoe, godt arbejde af VKKC. Samme gode oplevelser med handicap workshop. Taget til efterretning. 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben Se bilag 6.1 CJ LL opfordrer til at puljemidlerne håndteres af sekretariatet, men bestyrelsen fastlægger retningslinjer. Taget til efterretning. 2) Status paracanoe 6.2 LBM Se bilag Taget til efterretning. 3

4 7. Status / orientering bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) LE (Landshold og Elite) Der er arbejdet en del med struktur. God feedback på elitemøde i Odense. Selektionssystemet for senior er udmeldt og følger for U-holdene. Pt arbejdes der med ungdomsstrukturen til TF Resultatmæssig en rekordsæson, som står på godt arbejde etableret for 10 år siden. Nye udfordringer venter med håndtering af meget dygtige roere som ikke kommer på EC. LL opfordrer til debat om U14 strukturen. Taget til efterretning. 2) MK (Motion og Konkurrence) 7.2 LL Se bilag Lang sommer med mange aktiviteter. Oceanracing er et udviklingsløb og derfor afviklet som Åbent DM. Dette skal fremgå tydeligere af invitationen. Beslutning vedr. medaljefordeling på basis af ovenstående bakkes op af bestyrelsen. Ved DM er der tilmeldt MIX-både H.Sen.K2. Reglerne forbyder ikke at damer og herrer roer i samme klasse. Derfor antages det tilladt. Bestyrelsen bakker op men beder LL forelægge sagen til udtalelse i appeludvalget. 3) UA (Udvikling og Aktivitet) PeU Der arbejdes på at afslutte sikkerhedsvejledningen i forlængelse af de nye regler fra årsmødet. Surfsymposium inkl. DM er lige på trapperne - det er stort lagt an og Surf AG laver et kæmpe stykke arbejde. 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) PE Afbud fra PE 8. Økonomi 1) Balance 2014 Taget til efterretning. 2) VM 2013 Glæde over det endeligt gode økonomiske resultat Taget til efterretning. 3) World Cup 2015 Taget til efterretning. 9. Eventuelt CJ CJ CJ 4

5 Dagsorden DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) Afbud: PE deltager pr skype fra kl ca Referent: CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ansvarl ig 1. Godkendelse af Link referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber 2) Opdateret strategiproces 3) Budget proces ) Oplæg til proces udviklingsprojekt II 5) Principper vedr. European Games ) Terminliste nøgledatoer 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II 3) Magasin / årsmagasin CJ CJ PG CJ CJ LL CJ CJ CJ 5. Status / orientering formænd 1) OT 2) PN 3) PG OT PN PG 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben 2) Status paracanoe CJ LBM 7. Status / orientering 1) LE (Landshold og Elite) 7.1 TF 5

6 bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) MK (Motion og Konkurrence) 3) UA (Udvikling og Aktivitet) 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) LL PeU PE 8. Økonomi 1) Balance ) VM ) World Cup Eventuelt CJ CJ CJ 6

7 Bestyrelsesnotat Bilag 3.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Indstilling Onsdag den 3. september 3.1 Beslutning Christian Jacobsen Optagelselse af nye klubber Protokollering af beslutninger pr mail vedr optagelse af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub Optagelse 7

8 Bestyrelsesnotat Bilag 3.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3. september 3.2 Beslutning Christian Jacobsen Opdateret strategiproces Strategiforløbet skal revideres De 2 af beskrivergrupperne er ikke blevet klar med de skriftlige delprodukter. Ny tidsplan / deadline for beskrivelse af delområder fastsættes til 8. oktober. Sammenstillede delprodukter præsenteres 23. okt. Gennemskrevet strategi i delform vedtages 1. dec. Ny tidsplan vedtages. Møde/arbejdsplan vedtages for beskrivergrupperne. 8

9 Bestyrelsesnotat Bilag 3.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.3 Beslutning Pia Gulstad & Christian Jacobsen Budgetproces 2015 Bestyrelsen skal drøfte rammerne omkring budget 2015 og processen for udarbejdelsen. Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal budget 2015 fastlægges. I fase 1 skal ønsker / input fra de forskellige aktivitetsansvarlige og arbejdsgrupper samles i budgetarket. Såfremt der er tekniske udfordringer kan input gives i egen form / ark. Der kan søges bistand i sekretariatet hos de sædvanlige samarbejdspartnere. Input skal være leveret senest 7/10 Baggrund I fase 2 er oplæg fra 2.næstformand/ økonomiansvarlig og direktør klar 16/10 således det kan debatteres den 23/10. Fase 3 er evt. videre tilpasning mellem den 23/10 og bestyrelsesmødet den 1/12 hvor budget 2015 jf vedtægterne skal være vedtaget. Bemærk alle bør være opmærksomme på de almindelige principper for deltager/ brugerbetaling således, at der også tages hensyn til den nødvendige indtægtsside i budgettet. Indstilling 7.okt.: skal områdeansvarlige komme med 1.draft til budget som samles og uploades til BE-folder 23.okt.: på næste BE-møde diskuteres det samlede udkast 15. nov.: 2.draft skal ligge klar 3.dec.: på BE-møde skal Final budget godkendes Budgetproces vedtages. 9

10 Næste opfølgning Input 7/10, møde 23/10 10

11 Bestyrelsesnotat Bilag 3.4 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.4 Beslutning Christian Jacobsen Oplæg til proces vedr. Udviklingsprojekt II Proces vedr udviklingsprojekt II skal vedtages Peter U og Jan D har udarbejdet et tidligt udkast. (se mappen Strategi > DKF projekt_kommentarer ) Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal udviklingsprojekt II beskrives. I konsulentarbejdsplanen er der afsat nogle timer til beskrivelse. Baggrund Projektet kan forventes behandlet 2. gang i DIF team forbund inden der kan laves indstilling til chefgruppen med efterfølgende indstilling til DIF bestyrelse. Team forbund har møder 2. okt., 23. okt. og 13. nov. Målsætningen er et udviklingsprojekt i 2015 ideelt set pr 1. januar. Projektbeskrivelse skal være 6-8 sider. Samlet projektbudget p.a. på mellem og Løn og eksisterende udgiftsposter på relevante områder kan inddrages. Vejledning Indstilling Udviklingsteam bemyndiges til sammen med direktøren at videreudvikle på Udviklingsprojekt II parallelt med strategiprocessen frem imod en DIF bestyrelsesbehandling så tidligt som muligt. Der udpeges en politisk ansvarlig. 11

12 Næste opfølgning Udv. team møde 8/9 12

13 Bestyrelsesnotat Bilag 3.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 3.5 Beslutning Christian Jacobsen & Bo Vestergaard Principper vedr. European Games 2015 EG er en nyskabelse. DKF skal fastlægge nogle rammer omkring eliteteamets arbejde med dette juni Kajaks placering i programmet er endnu ikke kendt. EG afvikles for første gang i Det er de første Europæiske Olympiske Lege, andre kontinenter har haft det i længere tid. Der er kun et mindre program ved EG og DKF har 2 kvotepladser. Baggrund DIF har bakket op om arrangementet, som afvikles i Baku, Azerbaijan. TD har konkret anbefalet, at specialforbundene ikke prioriterer EG. Svømning har internationalt valgt, at det er U16 for kvinder og U18 for mænd. Der er pt (modsat normal praksis) ikke udpeget en værtsnation til 2019, hvilket kan give anledning til tvivl om EF s holdbarhed. Fokus i 2015 for sprintlandsholdet er 100% på kvalifikation til OL via VM i Milano august EG med 2 danske deltagere kan forstyrre den forberedelse. Indstilling Eliteteam anbefaler at EG anvendes til langsigtet udvilkling i stil med YOG (ungdoms OL). Dvs pladserne tildeles atleter, der har stort talent, men ikke på udtagelsestidspunktet er i betragtning til OL kvalifikation i august. Eliteteam drøfter kriterier og prioritering med DIF (olympisk komite). 13

14 Næste opfølgning? Referat inkl bilag bestyrelses møde

15 Bilag Bestyrelsesmødet den 03. september 2014 Dagsorden punkt 3.6 Bestyrelsesnotat Form Ansvarlig Emne Terminsliste 2015 Ergometer DM 17. januar Beslutning/orientering Lau Larsen Terminsliste 2015 DM datoer Arbejdet med terminslisten for 2015 er i fuld gang, og vil følge terminsliste proceduren og endelig forslag til vedtagelse vil lægge til b-mødet den 1. december. Men inden da vil det være ønskeligt at bestyrelsen hurtigst mulig tildeler DM arrangementerne for Ergometer, Sprint Ansøgning: DanSprint/Kbh. Kajakkreds: Mundtligt tilsagn/dialog Rødovre Centrum yder Sponsorstøtte i form af præmiechecks i størrelsesorden kr., kr. 15

16 DM Sprint september Ansøgning Pagaj, Holstebro Besked: ANSØGNING - Værtsskab for DM-sprint Efter aftale med vores formand, Erik Kjær, ansøger kajakklubben PAGAJ, Holstebro, hermed om værtsskabet for DM-sprint Vi har i samarbejde med Holstebro Roklub fremlagt et katalog med ønsker om renovering af rostadion for Holstebro kommune, og vore ønsker er efter det oplyste blevet vel modtaget af de kommunale sagsbehandlere, så det er vores håb, at vi kan byde velkommen i 2015 på et renoveret rostadion. Med venlig hilsen Kajakklubben PAGAJ Ole Jensen. Har været i kontakt med Erik Kjær som svarer: Hej Lau Pagaj er klat til at afholde DM i sprint 1 weekend i september Hvis Datoen skal flytte kan det kun blive senere da vi min skal ha 3 weekender til at stille banen op. Roklubben har regatta i uge 32 Hilsen Erik Pagaj DM Oceanracing 15. august Hejsa, vi vil hermed søge om at afholde ovenstående i lighed med de forrige 4 år. I terminslisten vil vi ansøge om datoen d. 15 august Vi har været meget glade for opbakningen fra DKF i år, vi havde ca 60 startende roere hvilket er ny rekord inden 16

17 for de sidste ca. 10 år, i forbindelse med vores Kronborgløb. Vi mener især at den fine annoncering fra DKF har gjort en stor forskel. Vh Peter Kajakklubben Krogen DM Havkajak Teknik Og Rul 29 og 30. august DM Maraton 26. og 27. september DM Master Sprint DM kajakpolo Der er lavet aftale (LP) Kastrup om afholdelse heraf. Der er p.t. ingen ansøger Er i dialog med Regatta Gladsaxe som ville ansøge og afholde mesterskaberne sammen med Efterårsregatta men ikke ansøgtpt Er i dialog med Peter Sørensen og forventer at kunne fremlægge den endelige turnering til vort møde i december. Lau Larsen 17

18 Bestyrelsesnotat Bilag 3.6 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3 sep. 3.6 Beslutning Lau Larsen & Christian Jacobsen Terminsliste 2015 & Placering af DM Der skal tages stilling til den foreløbige terminsliste herunder datoer for DM er. De aktuelle datoer og ansøgninger er samlet heri DM datoer diskuteres og fastlægges evt. med mandat til Lau Larsen om færdigforhandling. Næste betstyrelsesmøde 23. okt. 18

19 Bestyrelsesnotat Bilag 4.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 4.1 Diskussion Christian Jacobsen DIF DGI DKF vision og relation Drøftelse af DKF s aktuelle position ift visionen og fremtidige muligheder. Der har de sidste 12 måneder været en dialog mellem DIF og DGI omkring samarbejde baseret på en fælles vision Baggrund I processen har udvalg eller regioner fra DGI drøftet konkrete projekter med specialforbund i DIF. I nedenstående rapport er samlet ideer og perspektiver på dette. Denne ny situation rejser spørgsmålet om, hvilke muligheder den kan rumme for DKF. Indstilling Næste opfølgning På basis af rapporten og formandens og direktørens mundtlige fremlæggelse af de 2 møder, DKF har været inviteret med til, drøftes DKF s fremtidige position. 19

20 Bestyrelsesnotat Bilag 4.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave onsdag den 3. sep 4.2 Diskussion Christian Jacobsen Personale struktur - nu - i udv.projekt II Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige personale struktur har været et overgangsår på mange måder. Nu skal den basis, som fremtidig udvikling skal forankres på fastlægges. Vi har samlet erfaringer med forskellige muligheder og fået etableret en baseline ift opgaver i et normalt år (uden store events). Baggrund Der er behov for at styrke den sportsfaglige administration (kursus, turnerings og stævne administration). Der er ligeledes behov for kompetencer, beslægtet med IT projektledere, såfremt nødvendige moderniseringer af DKF klubrettede IT systemer (shop, licens, stævne) skal gennemføres på den økonomisk og teknisk mest rentable måde. Med tilførsel af de rette komplementære kompetencer vil såvel udviklings som eliteteam kunne løfte opgaverne bedre og højere. Såfremt styrkelse skal slå igennem i 2015 skal rekrutteringen ske i 4Q af 2014 aht. planlægning og forberedelse. Indstilling Direktøren udvikler stillingsbeskrivelse og varetager rekruttering under forudsætning af, at de budgetmæssige betingelser er til stede. 20

21 Bestyrelsesnotat Bilag 4.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning onsdag den 3. sep 4.3 Diskussion Christian Jacobsen Magasin / årsmagasin 2015 Drøftelse af redaktionelt format, funktion og udgivelsesplan for magasin og årsmagasin Af hensyn til aftaler med tryk, distribution, layout, redaktion, annoncesalg og tilrettelæggelse af intern arbejdsgang skal rammerne om udgivelser 2015 drøftes. Udkast nedenfor. Der videreudvikles på de kendte formater. En lille arbejdsgruppe fra bestyrelsen drøfter med LP og LBN videreudvikling. Direktøren undersøger alternativer ift leverandører på tryk, distribution, layout,, annoncesalg Kano og Kajak 2015 Årsmagasin 1' 2 3* 4 5 "Det sker" - dækningsperiode Indsendelse af redaktionelt materiale til Anders og Lars 2.Jan 2.Jan 20.Feb 24.Apr 19.juni 4.sep Indtastning af modtageradresser i systemet 9.Jan 9.Jan 27.feb 30.Apr 26.juni 11.sep Udgivelse fra 28.Jan 28.Jan 18.Mar 20.maj 15.juli 30.sep - Udgivelsesuge Nr. 1 laves som to blade der hæftes og leveres folieret. 3* Afviger fra normal ugedag p.g.a. Store Bededag 21

22 Bestyrelsesnotat Bilag 5.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne 3. september Status / orientering Ole Tikjøb Status - orientering fra formanden 22

23 2014 har været det hidtil bedste kaproningsår nogensinde, indtil nu har vore dygtige roer hentet følgende medaljer: EM maraton 1 medalje EM U18 og U23 8 medaljer heraf 4 guld NM maraton 18 løb 14 guld - 10 sølv - 11 bronze EM senior sprint 3 sølvmedaljer VM U18 og U23 2 guld og 1 sølv NUM 57 løb, her blev det til 42 guld - 34 sølv - 14 bronze VM senior sprint 2 guld og 1 bronze Vi har for første gang haft roer med til Paracanoeing, først til WC i Milano og efterfølgende til EM og VM i sprint. Jonas og Kasper deltog ligeledes i de første afholde danske mesterskaber for en god uge siden. Rigtig flotte indsatser af Jonas og Kasper og med deres store engagement, tror jeg på at det kan lykkes for os at få deltagere med til Rio. Vi har ligeledes haft masters roer til flere mesterskaber og også her blev det til mange flotte medaljer. Så et stort tillykke til jer alle med de fantastisk flotte resultater. Et rigtig godt udgangspunkt frem mod vort eget World Cup Og vi mangler stadig et VM i maraton i Oklahoma her i slutningen af måneden, også her håber vi på flotte resultater. De mange flotte resultater har givet meget presseopmærksomhed, så rigtig meget flot omtale i såvel TV, radio og aviserne (687 omtaler registreret 1/6-1/9). Det er dejligt når klubber som bl.a. Maribo Kajakklub og 361 Kano- og Kajakklub afholder flotte receptioner med mange repræsentanter fra kommuner og sponsorer med flere. Det giver rigtig meget omtale og god opmærksomhed samt flotte gaver til medaljevinderne. Overborgmester Frank Jensen modtog vore verdensmestre ved en reception på Københavns Rådhus i sidste uge. Det er også meget glædelig at vi til vore Danmarksmesterskaber har haft rekord tilmelding. Tak til alle jer der har afholdt DKF arrangementer og der er stadig store arrangementer og aktiviteter i den kommende tid. Som nævnt tidligere har vi for første gang haft deltagere til stævner i Paracanoeing og med flotte resultater. På møde den 15. juni blev der redegjort for samarbejdet med superkraftcenter Vallensbæk og tak til Vallensbæk for en flot indsats i forbindelse med opstarten. Samarbejdsaftalen med Dansk Handicap Idræts-Forbund er nu underskrevet og jeg har en stor tro på at dette vil være med til at vi vil se endnu flere deltage i arbejdet og ude i endnu flere klubber. 23

24 Ved sprint DM på Bagsværd havde vi et lille arrangement i VIP-teltet her kunne vi fortælle om projektet for vore gæster fra kommuner og DIF med flere, ligesom Jonas og Kasper kunne fortælle om deres oplevelser. Idrætspolitik, dette er beskrevet lidt i Christians orientering og vi har noget under punkt 4. Jeg synes det er rigtig glædeligt og godt at vi har Christian med i flere arbejdsgrupper, selvom jeg udmærket er klar over at det tager tid. Men vi skal være stolte over at vi kan være med til at planlægge og præge fremtiden. Danmarks Rostadion her er der ansøgning til fonde sendt og vil håber på en tilbagemelding i løbet af de næste måneder. Der er stor og god opbakning i kommunerne og Team Danmark til projektet, så jeg har stor tiltro, at nu lykkes det. World Cup 2015 er vi godt i gang med, vi havde bestyrelsesmøde med bl.a. de 2 borgmestre i forbindelse med DM og vi må sige opbakningen er meget stor. Tour de Gudenå, der er ikke lang tid til den 13. september, vi havde det sidste møde i komiteen i mandags og det ser ud til at vi er ved være klar. Der er tilmeldt godt 400 deltagere, vi ville gerne havde været lidt flere. Der vil under dette års løb blive produceret rigtig meget markedsføringsmateriale som skal bruges til de næste års løb. Der er rigtig meget igangsat i kommunikation og markedsføringsgruppen som består af repræsentanter fra kommunerne, Sport Event Denmark og DKF. 24

25 DKF bestyrelsesmøde den 3. september Status og information fra Peter Nyegaard Jensen 25

26 Den Amerikanske Ambassadør Den nye amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, er en ivrig kajakroer. Derfor er der taget initiativ til, at vise ambassadøren dansk rovand med efterfølgende forretningsmiddag. Besøget er under fortrolig planlægning med ambassaden. 26

27 Søsportens Hus, Silkeborg Arbejdet i den såkaldte fase II står for at blive igangsat. Der er dog ved forudgående museumsundersøgelse fundet oldtidslevn som skal udgraves først. Museumsudgravning tager relativt få uger og museet hár tid netop nu, men de økonomiske konsekvenser er ikke afklaret. Udgravningskonsekvenser for Tour de Gudenå undersøges nu. 27

28 White Water Viborg Intet nyt at berette. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 16. september. 28

29 Elite Silkeborg Elitekoordinator Jeppe Fruensgaard er i fuld gang. Jeppe besøgte VM og de lokale roere/ledere er i aktivt indgreb. Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes nu. 29

30 Jyske- og Gudenå-samarbejder Der har været afholdt møder i forskellige fora med relation til bl.a. Gudenåen: Det Grønne Råd: Intet nyt at orientere om Partnerskabet Vandvejen Sidste version af udkast om Sejladsoplevelser på Gudenåen er distribueret for sidste kommentarer. Fritidsrådet Silkeborg (formand Anni Jakobsen) Intet nyt at orientere om Idrætsrådet Silkeborg (Formand René Maratti) Silkeborg Kommune ansætter breddekonsulent som pendant til EliteSilkeborg-konsulenten. Der pågår megen dialog p.t. - specielt fordi svømmesituationen i Silkeborg drøftes i byråd netop nu. 30

31 Det videre forløb Strategi

32 Bestyrelsesnotat Bilag 5.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne den 3. September 5 Status / orientering Pia Gulstad Status Det er, udover at være fantastisk flot roet, rigtigt godt for DKF s fremtidige aftaler med bla TD, at der kom guld og bronze medaljer i hus til VM i Moskva. Samtidig giver den brede skare af talentfulde og arbejdsomme ungdomsroere, som kraftcentrene arbejder med, virkelig et bredt fundament for udviklingen i årene fremover. Handikap arbejdsgruppen har haft endnu en vellykket workshop. Næste step er at finde metoder til at udbrede viden og systemer, der gør at handikappede kan inkluderes i flere klubber. Vallensbæk har med stor flid god gang i handikap-elitecenter, og vores Para-roere har opnået fine resultater ved sommerens WC, EM, VM og senest DM. Det tyder rigtigt godt for fremtiden. 32

33 Bestyrelsesnotat Bilag 6.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne onsdag 3. septmber Status / orientering Sekretariatet Christian Jacobsen Fælles fra medarbejderstaben Idrætspolitik: DIF /DGI arbejder videre med den fælles vision. CJ og OT deltog i møde 2 om dette projekt. DIF har iværksat arbejdet mod nyt politisk program. CJ er blevet bedt om at deltage i arbejdet. TD har nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive kravene til et nationalt elitecenter. CJ blev valgt som en af repræsentanterne for de støttede forbund. Der har været møde i DIF fordelingsnøgle udvalg. Kravene skærpes fortsat til indhold og dokumentation. Revisionsopgaven flyttes fra økonomiafdeling til udviklingsafdeling i DIF. Hensigten er bl.a. at bruge nøglen mere offensivt. Der er nu sendt fondsansøgning til opgradering af Bagsværd Sø. CJ deltog på borgermøde om plejeplan og VVM forud for opgradering. Meget positiv stemning og lokal opbakning. Direktøren Personale: Michael A Jakobson har sagt op og vender ikke tilbage efter orlov. Opgaverne omlægges og udskydes. Jakobs Staun er tiltrådt som projektleder på World Cup Morten Hesselbjerg som har vikarieret er de næste 6 mdr. på studieophold i udlandet. Lisa Weidich er tilbage på fuld tid. Økonomiafdelingen i DIF er kommet med helt frem, og det glider godt nu. Punktet uddybes mundtligt. World Cup arbejdet tager fart under Jakobs ledelse. Vi fik gode input fra wc i Szeged. Der har været OC og bestyrelsesmøde og der er god lokal opbakning. Diverse: Det sidste specialforbunds modul af ITA er afviklet. Der arbejdes med at strukturere en U14 indsat. Arbejdet med en IT strategi er igangsat og tilbud fra leverandør indhentet. DKF nøgletal for 2013 er revideret. 33

34 Generelt tilfredsstillende, men enkelte aktiviteter skal justeres eller dokumenteres bedre. Der har været afholdt møde i DIF s ledernetværk. Der blev på Fyn afholdt et meget givende møde med alle eliteklubberne. Søfartsstyrelsen arbejder fortsat på at udbrede de nye regler, samarbejdet er stadig meget svært at få øje på. Vi arbejder videre i det blå netværk med de udfordringer. Puljemidler: Der er bevilget næsten kr. er udbetalt. LINK Møder i DKF Klubber: Peter U og LPR laver et fælles Aarhus og emegn klubmøde om uddannelse. Nye klubber: Radiobugtens Kano og Kajakklub. Sikkerhed: Mange klubber kontakter os med spørgsmål om bestyrelsesansvar og sikkerhed. Hjemmeside: Hjemmesiden har fået en ferie-rengøring. Nye klubber kontaktet: Der dukker løbende nye klubber op. Jeg har pt kontakt med 12 potentielle emner. Voksen motion & Klub (LP) DM i havkajak teknik og rul: Der er brugt meget tid på tovholderi. Men det ser ud til, at holderiet giver udvikling. Kastrup holder DM august Kerteminde og Esbjerg holder præevent i juni. Esbjerg har lagt billet ind på DM i 2016 og Skovshoved har lagt billet ind til Ny dommer i rul er ved at blive uddannet. Der er brug for uddannede officials til DM erne. Deltagermæssigt er vi på grænsen af, hvad der er plads til. Kommer der flere kræver det omlægning af arrangementet. Presse: Problemer med vandscootere: Nogle klubber har problemer med vandscootere og hurtigtgående speedbåde på grund af 1) chikane 2) bådene færdes i beskyttede område hvor speedbåde mm er helt forbudt. Vi har haft to artikler i Århus Stifttidende, der har resulteret i at havnefogeden i Århus Havn har opsat skilte, der gør opmærksom på reglerne. Samt sat bøjer op, som markerer 300 m fra land. (jetski og speedbåde skal være min. 300 m fra land). Københavns havn har helt forbudt at isætte vandscootere. Desuden har vi et samarbejde i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor man overvejer en kampagne i (Arbejdstitel Godt naboskab). Kajakrutsjebane Københavns Havn: Københavns kommune har benyttet os som høringspart vedr. Kajakrutsjebanen i Københavns Havn. Indtil videre er kort-kajakmiljøet i København meget tilfredse med samarbejdet og føler sig hørt. Ulykker: døde en kano-roer, da han fik et epileptisk anfald under en aften/nat kano-tur i en toer-turkano på Brassø. Hans lig blev efterfølgende fundet af Annemia Pretzmann. Statistik: Nyhedsbrev:

35 Hjemmeside: 5074 unikke besøg i juli Facebook: Nået ud til i Danmark. Fans 1926 Møde om biodiversitet med DN: DN har fået penge fra Aage V. Jensen Naturfond til et registreringsprojekt, som kører frem til IL deltog i mødet for at høre, hvordan DN har tænkt at bruge de samlede data og for at undersøge, om deltagelsen i følgegruppen giver muligheder for at få indflydelse på, hvordan DN vil bruge data efterfølgende. Men DN gjorde klar, at følgegruppens opgaver er at komme med forslag til app en. IL deltage i næste møde i oktober. Møde med Roning og Sejlunion: Vi holder miljøseminaret sammen med Rosport (sidste weekend i januar) og udgiver et fælles nyhedsbrev ca. hver tredje måned. Miljø / B&U (IL) Lyngby/Bagsværd: Hårdt arbejde at få kommunen til at slå grøde i Lyngby Sø. Gladsaxe giver samme svar, der skal sendes en ansøgning og det vil tage ca. 3 måneder at få et svar. Klubberne opfordres til at deltage i borgermødet i august, alle forslag og kritiske indslag sendes til Vibeke. Borgermødet var meget positiv, vi har sendt en enkelt tilføjelse til VVM redegørelsen for at opnå, at der specifikt kigges på betydningen af idrætten både på land og vand. Nyborg: spildevand i havnebassinet, dårligt samarbejde fra kommunens side, som er fodslæbende med information til andre brugere ved havnen. Heldigvis var der meget lidt regn i løbet af sommeren, så spildevandet ikke var et problem. Foreningen ønsker en anden placering og pt. arbejder IL med sagen løbende. Ebeltoft Kajakklub har sendt en ansøgning til Grøn Klub Pris BU: Skovshoved PBC floppede: datoen var valgt forkert Holstebro og Esrum: 86, 82 og 30 deltagere, rigtigt godt. Hellerup og Vejle: sidst i august København Kajakklub vil formalisere deres børnehold med Paddle Power og ATK. IL og Pia Guldstad besøgte klubben Vordingborg Ro- og Kajakklub ønsker at starte kajakpoloaktiviteter, som en måde at holde på børn og især teenagere. Esbjerg vil formalisere deres kajakpolo børnehold og ringede for at spørge om muligheder for støtte Lemvig Kajakklub har søgt om at låne børnekajakpakke A og vil måske gerne søge yderligere hjælp til kurser. Solbjerg Søsport er også interesseret i flere børneaktiviteter. Et møde var arrangeret i juli, men blev aflyst pga. sygdom. Skolereformen: IL deltager løbende i DIF møder om projektet og har lavet en redegørelse af situationen til CJ 35

Bilags 1 BE møde 030914. Bestyrelsen. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00. Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C

Bilags 1 BE møde 030914. Bestyrelsen. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00. Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C Dagsorden DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus C Ole Tikjøb

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA

Bestyrelsen. Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen. Christian Jacobsen. Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Afbud fra PeU, PS & TLA Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag d. 2. december 2012 kl 10.00-16.00 Sted: Idrættens Hus, Lokale Morten Olsen Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby

Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde Fredag den 4. december 2004 kl. 10.00 i Brøndby Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Kano og Kajak OL-landsholdet

Kano og Kajak OL-landsholdet Pressemeddelelse 2. juni 2008 Kano og Kajak OL-landsholdet Dansk Kano og Kajak Forbund er stolt af at kunne præsentere det danske kajak OL-hold. Med 4 aktive, er det et af de større hold, som dansk kajaksport

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada

Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada indoor-outdoor Nyhedsmagasin september 2009 KANO & KAJAK Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada Kortbanesæsonens store mål i 2009 var VM i Canada. Målsætningen var klar og nedfældet i samarbejdsaftalen med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl. 18.30 21.30 Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl. 19.30), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere