Referat inkl bilag bestyrelses møde Onsdag den 3. sep kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) PE planlagde at deltage pr skype men måtte melde afbud. CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ans varl ig 1. Godkendelse af referat Godkendt. Næste bestyrelsesmøde 25/10 kl Idrættens Hus Brøndby.Årets sidste møde den 1/12 kl Silkeborg. 2. Godkendelse Drøftelse af årsmøde / temadag sat på som pkt 4.4 af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber Godkendt optagelse pr mail af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub 2) Opdateret strategiproces Strategiprocessen er revideret og vedtaget. Sammenspil med budget 2015 diskuteret. De 3 tovholdere skal desuden orientere sig ift. budget ) Budgetproces 2015 Processen vedtaget. Input til budget inkl, kobling til strategi 2020 skal leveres den 7. oktober CJ CJ PG 1

2 4) Oplæg til proces udviklingsprojekt II DIF har luftet muligheden for at DKF kan indgå i et DGIsamarbejdsprojekt, som en del af vision Debat om muligheder i dette. CJ præsenterede tanker om hvilke af strategi udkastets mål, som et udviklingsprojekt kunne fokuserer på. God og omfattende diskussion om hvilken projektform der skaber størst mulig værdi for DKF. Der arbejdes videre med et projekt, der forsøger at forene kvalitetsløft og udvikling med børne & unge venlige/rummelige klubber. PU er politisk ansvarlig. 5) Principper vedr. European Games 2015 Se bilag Bestyrelsen vedtog oplægget hvor fokus for EG er udvikling, og de atleter der forbereder sig til Rio ikke vil blive udtaget CJ CJ 6) Terminliste 2015 Se bilag Ergometer DM 17. januar. LL arbejder videre med de 2 ansøgere. Placeres i vest, hvis vilkår svarende til tidligere arrangementer i øst kan tilbydes. DM Sprint september. LL fortsætter drøftelse med Pagaj om vilkår og teknik. DM Oceanracing 15. august. Placeres i Krogen DM Havkajak Teknik og Rul 29 og 30. august. Placeres i Kastrup. DM Maraton 26. og 27. september. LL arbejder videre med vært og alternativ dato. [Red efter mødet er aug foreslået] DM Master Sprint LL arbejder videre med vært og dato. DM kajakpolo PS arbejder videre med værter og datoer. Der skal udarbejdes standardaftale mellem DKF og værter inkl.rettigheder til udstillere/ DKF partnere. 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation. Drøftet i forbindelse med punkt 3.4 OT og CJ skal undersøge hvad et evt. samarbejde med DGI kan bestå af, og på hvilke betingelser det skal foregå LL CJ 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II Oplægget er vedtaget. 4.2 CJ 2

3 Direktøren arbejder videre. 3) Magasin / årsmagasin CJ Oplægget vedtaget. Der kan justeres på tidsplanen. CJ undersøger mulige andre leverandører. Vedtaget løbende at følge op på fordel vs omkostninger. 4) Temadag / årsmøde 2015 Der skal arbejdes med nogle mini temadage alla 2014 i jan / feb Udviklingsafdelingen ser på det. 5. Status / orientering formænd 1) OT Se det skriftlige 5.1 OT OT orienterede om de aktuelle moderniseringsplaner af Bagsværd Sø. Der er søgt fondsmidler og Gladsaxe kommune har afsat 10 mio til projektet i budgetudkastet. CJ er kommet med i referencegruppe i DIF og er blevet valgt til DIF/TD arbejdsgruppe om national elitefacilitet. OT og CJ deltager i ECA møde 11. okt. DIF budgetmøde 4. okt. Nordisk møde 26. okt. ICF kongres 7. november. TdG er helt nyt ift de mange samarbejdspartnere. Taget til efterretning. 2) PN 5.2 PN Se det skriftlige materiale. PN glæder sig over den gode synlighed kano og kajak har. Taget til efterretning. 3) PG 5.3 PG Dejlig udvikling ift. paracanoe, godt arbejde af VKKC. Samme gode oplevelser med handicap workshop. Taget til efterretning. 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben Se bilag 6.1 CJ LL opfordrer til at puljemidlerne håndteres af sekretariatet, men bestyrelsen fastlægger retningslinjer. Taget til efterretning. 2) Status paracanoe 6.2 LBM Se bilag Taget til efterretning. 3

4 7. Status / orientering bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) LE (Landshold og Elite) Der er arbejdet en del med struktur. God feedback på elitemøde i Odense. Selektionssystemet for senior er udmeldt og følger for U-holdene. Pt arbejdes der med ungdomsstrukturen til TF Resultatmæssig en rekordsæson, som står på godt arbejde etableret for 10 år siden. Nye udfordringer venter med håndtering af meget dygtige roere som ikke kommer på EC. LL opfordrer til debat om U14 strukturen. Taget til efterretning. 2) MK (Motion og Konkurrence) 7.2 LL Se bilag Lang sommer med mange aktiviteter. Oceanracing er et udviklingsløb og derfor afviklet som Åbent DM. Dette skal fremgå tydeligere af invitationen. Beslutning vedr. medaljefordeling på basis af ovenstående bakkes op af bestyrelsen. Ved DM er der tilmeldt MIX-både H.Sen.K2. Reglerne forbyder ikke at damer og herrer roer i samme klasse. Derfor antages det tilladt. Bestyrelsen bakker op men beder LL forelægge sagen til udtalelse i appeludvalget. 3) UA (Udvikling og Aktivitet) PeU Der arbejdes på at afslutte sikkerhedsvejledningen i forlængelse af de nye regler fra årsmødet. Surfsymposium inkl. DM er lige på trapperne - det er stort lagt an og Surf AG laver et kæmpe stykke arbejde. 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) PE Afbud fra PE 8. Økonomi 1) Balance 2014 Taget til efterretning. 2) VM 2013 Glæde over det endeligt gode økonomiske resultat Taget til efterretning. 3) World Cup 2015 Taget til efterretning. 9. Eventuelt CJ CJ CJ 4

5 Dagsorden DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Bestyrelsen Onsdag den 3. sep kl Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK Aarhus C Ole Tikjøb (OT), Pia Gulstad (PG), Tom Faurschou (TF), Peter Engel (PE), Lau Larsen (LL), Peter Nyegaard (PN), Peter Unold (PeU), Christian Jacobsen (CJ) Afbud: PE deltager pr skype fra kl ca Referent: CJ Praktisk Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Bilag # A Velkommen Ansvarl ig 1. Godkendelse af Link referat 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beslutning 1) Optagelse af nye klubber 2) Opdateret strategiproces 3) Budget proces ) Oplæg til proces udviklingsprojekt II 5) Principper vedr. European Games ) Terminliste nøgledatoer 4. Diskussion 1) DIF DGI DKF vision og relation 2) Personale struktur - nu - i udv.projekt II 3) Magasin / årsmagasin CJ CJ PG CJ CJ LL CJ CJ CJ 5. Status / orientering formænd 1) OT 2) PN 3) PG OT PN PG 6. Status / orientering sekr. 1) Samlet for medarbejderstaben 2) Status paracanoe CJ LBM 7. Status / orientering 1) LE (Landshold og Elite) 7.1 TF 5

6 bestyrelse Referat inkl bilag bestyrelses møde ) MK (Motion og Konkurrence) 3) UA (Udvikling og Aktivitet) 4) KFM (Klub, Facilitet & Miljø) LL PeU PE 8. Økonomi 1) Balance ) VM ) World Cup Eventuelt CJ CJ CJ 6

7 Bestyrelsesnotat Bilag 3.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Indstilling Onsdag den 3. september 3.1 Beslutning Christian Jacobsen Optagelselse af nye klubber Protokollering af beslutninger pr mail vedr optagelse af: Radiobugtens Kano og Kajakklub Saxkjøbing Roklub Applebys Vandsport Sydhavsøernes kajakklub Optagelse 7

8 Bestyrelsesnotat Bilag 3.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3. september 3.2 Beslutning Christian Jacobsen Opdateret strategiproces Strategiforløbet skal revideres De 2 af beskrivergrupperne er ikke blevet klar med de skriftlige delprodukter. Ny tidsplan / deadline for beskrivelse af delområder fastsættes til 8. oktober. Sammenstillede delprodukter præsenteres 23. okt. Gennemskrevet strategi i delform vedtages 1. dec. Ny tidsplan vedtages. Møde/arbejdsplan vedtages for beskrivergrupperne. 8

9 Bestyrelsesnotat Bilag 3.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.3 Beslutning Pia Gulstad & Christian Jacobsen Budgetproces 2015 Bestyrelsen skal drøfte rammerne omkring budget 2015 og processen for udarbejdelsen. Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal budget 2015 fastlægges. I fase 1 skal ønsker / input fra de forskellige aktivitetsansvarlige og arbejdsgrupper samles i budgetarket. Såfremt der er tekniske udfordringer kan input gives i egen form / ark. Der kan søges bistand i sekretariatet hos de sædvanlige samarbejdspartnere. Input skal være leveret senest 7/10 Baggrund I fase 2 er oplæg fra 2.næstformand/ økonomiansvarlig og direktør klar 16/10 således det kan debatteres den 23/10. Fase 3 er evt. videre tilpasning mellem den 23/10 og bestyrelsesmødet den 1/12 hvor budget 2015 jf vedtægterne skal være vedtaget. Bemærk alle bør være opmærksomme på de almindelige principper for deltager/ brugerbetaling således, at der også tages hensyn til den nødvendige indtægtsside i budgettet. Indstilling 7.okt.: skal områdeansvarlige komme med 1.draft til budget som samles og uploades til BE-folder 23.okt.: på næste BE-møde diskuteres det samlede udkast 15. nov.: 2.draft skal ligge klar 3.dec.: på BE-møde skal Final budget godkendes Budgetproces vedtages. 9

10 Næste opfølgning Input 7/10, møde 23/10 10

11 Bestyrelsesnotat Bilag 3.4 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. september 3.4 Beslutning Christian Jacobsen Oplæg til proces vedr. Udviklingsprojekt II Proces vedr udviklingsprojekt II skal vedtages Peter U og Jan D har udarbejdet et tidligt udkast. (se mappen Strategi > DKF projekt_kommentarer ) Med respekt for de pejlemærker, der ligger i det foreløbige strategiprodukt, og de hidtidige drøftelser i bestyrelsen, skal udviklingsprojekt II beskrives. I konsulentarbejdsplanen er der afsat nogle timer til beskrivelse. Baggrund Projektet kan forventes behandlet 2. gang i DIF team forbund inden der kan laves indstilling til chefgruppen med efterfølgende indstilling til DIF bestyrelse. Team forbund har møder 2. okt., 23. okt. og 13. nov. Målsætningen er et udviklingsprojekt i 2015 ideelt set pr 1. januar. Projektbeskrivelse skal være 6-8 sider. Samlet projektbudget p.a. på mellem og Løn og eksisterende udgiftsposter på relevante områder kan inddrages. Vejledning Indstilling Udviklingsteam bemyndiges til sammen med direktøren at videreudvikle på Udviklingsprojekt II parallelt med strategiprocessen frem imod en DIF bestyrelsesbehandling så tidligt som muligt. Der udpeges en politisk ansvarlig. 11

12 Næste opfølgning Udv. team møde 8/9 12

13 Bestyrelsesnotat Bilag 3.5 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 3.5 Beslutning Christian Jacobsen & Bo Vestergaard Principper vedr. European Games 2015 EG er en nyskabelse. DKF skal fastlægge nogle rammer omkring eliteteamets arbejde med dette juni Kajaks placering i programmet er endnu ikke kendt. EG afvikles for første gang i Det er de første Europæiske Olympiske Lege, andre kontinenter har haft det i længere tid. Der er kun et mindre program ved EG og DKF har 2 kvotepladser. Baggrund DIF har bakket op om arrangementet, som afvikles i Baku, Azerbaijan. TD har konkret anbefalet, at specialforbundene ikke prioriterer EG. Svømning har internationalt valgt, at det er U16 for kvinder og U18 for mænd. Der er pt (modsat normal praksis) ikke udpeget en værtsnation til 2019, hvilket kan give anledning til tvivl om EF s holdbarhed. Fokus i 2015 for sprintlandsholdet er 100% på kvalifikation til OL via VM i Milano august EG med 2 danske deltagere kan forstyrre den forberedelse. Indstilling Eliteteam anbefaler at EG anvendes til langsigtet udvilkling i stil med YOG (ungdoms OL). Dvs pladserne tildeles atleter, der har stort talent, men ikke på udtagelsestidspunktet er i betragtning til OL kvalifikation i august. Eliteteam drøfter kriterier og prioritering med DIF (olympisk komite). 13

14 Næste opfølgning? Referat inkl bilag bestyrelses møde

15 Bilag Bestyrelsesmødet den 03. september 2014 Dagsorden punkt 3.6 Bestyrelsesnotat Form Ansvarlig Emne Terminsliste 2015 Ergometer DM 17. januar Beslutning/orientering Lau Larsen Terminsliste 2015 DM datoer Arbejdet med terminslisten for 2015 er i fuld gang, og vil følge terminsliste proceduren og endelig forslag til vedtagelse vil lægge til b-mødet den 1. december. Men inden da vil det være ønskeligt at bestyrelsen hurtigst mulig tildeler DM arrangementerne for Ergometer, Sprint Ansøgning: DanSprint/Kbh. Kajakkreds: Mundtligt tilsagn/dialog Rødovre Centrum yder Sponsorstøtte i form af præmiechecks i størrelsesorden kr., kr. 15

16 DM Sprint september Ansøgning Pagaj, Holstebro Besked: ANSØGNING - Værtsskab for DM-sprint Efter aftale med vores formand, Erik Kjær, ansøger kajakklubben PAGAJ, Holstebro, hermed om værtsskabet for DM-sprint Vi har i samarbejde med Holstebro Roklub fremlagt et katalog med ønsker om renovering af rostadion for Holstebro kommune, og vore ønsker er efter det oplyste blevet vel modtaget af de kommunale sagsbehandlere, så det er vores håb, at vi kan byde velkommen i 2015 på et renoveret rostadion. Med venlig hilsen Kajakklubben PAGAJ Ole Jensen. Har været i kontakt med Erik Kjær som svarer: Hej Lau Pagaj er klat til at afholde DM i sprint 1 weekend i september Hvis Datoen skal flytte kan det kun blive senere da vi min skal ha 3 weekender til at stille banen op. Roklubben har regatta i uge 32 Hilsen Erik Pagaj DM Oceanracing 15. august Hejsa, vi vil hermed søge om at afholde ovenstående i lighed med de forrige 4 år. I terminslisten vil vi ansøge om datoen d. 15 august Vi har været meget glade for opbakningen fra DKF i år, vi havde ca 60 startende roere hvilket er ny rekord inden 16

17 for de sidste ca. 10 år, i forbindelse med vores Kronborgløb. Vi mener især at den fine annoncering fra DKF har gjort en stor forskel. Vh Peter Kajakklubben Krogen DM Havkajak Teknik Og Rul 29 og 30. august DM Maraton 26. og 27. september DM Master Sprint DM kajakpolo Der er lavet aftale (LP) Kastrup om afholdelse heraf. Der er p.t. ingen ansøger Er i dialog med Regatta Gladsaxe som ville ansøge og afholde mesterskaberne sammen med Efterårsregatta men ikke ansøgtpt Er i dialog med Peter Sørensen og forventer at kunne fremlægge den endelige turnering til vort møde i december. Lau Larsen 17

18 Bestyrelsesnotat Bilag 3.6 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Onsdag den 3 sep. 3.6 Beslutning Lau Larsen & Christian Jacobsen Terminsliste 2015 & Placering af DM Der skal tages stilling til den foreløbige terminsliste herunder datoer for DM er. De aktuelle datoer og ansøgninger er samlet heri DM datoer diskuteres og fastlægges evt. med mandat til Lau Larsen om færdigforhandling. Næste betstyrelsesmøde 23. okt. 18

19 Bestyrelsesnotat Bilag 4.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Onsdag den 3. sep 4.1 Diskussion Christian Jacobsen DIF DGI DKF vision og relation Drøftelse af DKF s aktuelle position ift visionen og fremtidige muligheder. Der har de sidste 12 måneder været en dialog mellem DIF og DGI omkring samarbejde baseret på en fælles vision Baggrund I processen har udvalg eller regioner fra DGI drøftet konkrete projekter med specialforbund i DIF. I nedenstående rapport er samlet ideer og perspektiver på dette. Denne ny situation rejser spørgsmålet om, hvilke muligheder den kan rumme for DKF. Indstilling Næste opfølgning På basis af rapporten og formandens og direktørens mundtlige fremlæggelse af de 2 møder, DKF har været inviteret med til, drøftes DKF s fremtidige position. 19

20 Bestyrelsesnotat Bilag 4.2 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave onsdag den 3. sep 4.2 Diskussion Christian Jacobsen Personale struktur - nu - i udv.projekt II Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige personale struktur har været et overgangsår på mange måder. Nu skal den basis, som fremtidig udvikling skal forankres på fastlægges. Vi har samlet erfaringer med forskellige muligheder og fået etableret en baseline ift opgaver i et normalt år (uden store events). Baggrund Der er behov for at styrke den sportsfaglige administration (kursus, turnerings og stævne administration). Der er ligeledes behov for kompetencer, beslægtet med IT projektledere, såfremt nødvendige moderniseringer af DKF klubrettede IT systemer (shop, licens, stævne) skal gennemføres på den økonomisk og teknisk mest rentable måde. Med tilførsel af de rette komplementære kompetencer vil såvel udviklings som eliteteam kunne løfte opgaverne bedre og højere. Såfremt styrkelse skal slå igennem i 2015 skal rekrutteringen ske i 4Q af 2014 aht. planlægning og forberedelse. Indstilling Direktøren udvikler stillingsbeskrivelse og varetager rekruttering under forudsætning af, at de budgetmæssige betingelser er til stede. 20

21 Bestyrelsesnotat Bilag 4.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning onsdag den 3. sep 4.3 Diskussion Christian Jacobsen Magasin / årsmagasin 2015 Drøftelse af redaktionelt format, funktion og udgivelsesplan for magasin og årsmagasin Af hensyn til aftaler med tryk, distribution, layout, redaktion, annoncesalg og tilrettelæggelse af intern arbejdsgang skal rammerne om udgivelser 2015 drøftes. Udkast nedenfor. Der videreudvikles på de kendte formater. En lille arbejdsgruppe fra bestyrelsen drøfter med LP og LBN videreudvikling. Direktøren undersøger alternativer ift leverandører på tryk, distribution, layout,, annoncesalg Kano og Kajak 2015 Årsmagasin 1' 2 3* 4 5 "Det sker" - dækningsperiode Indsendelse af redaktionelt materiale til Anders og Lars 2.Jan 2.Jan 20.Feb 24.Apr 19.juni 4.sep Indtastning af modtageradresser i systemet 9.Jan 9.Jan 27.feb 30.Apr 26.juni 11.sep Udgivelse fra 28.Jan 28.Jan 18.Mar 20.maj 15.juli 30.sep - Udgivelsesuge Nr. 1 laves som to blade der hæftes og leveres folieret. 3* Afviger fra normal ugedag p.g.a. Store Bededag 21

22 Bestyrelsesnotat Bilag 5.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne 3. september Status / orientering Ole Tikjøb Status - orientering fra formanden 22

23 2014 har været det hidtil bedste kaproningsår nogensinde, indtil nu har vore dygtige roer hentet følgende medaljer: EM maraton 1 medalje EM U18 og U23 8 medaljer heraf 4 guld NM maraton 18 løb 14 guld - 10 sølv - 11 bronze EM senior sprint 3 sølvmedaljer VM U18 og U23 2 guld og 1 sølv NUM 57 løb, her blev det til 42 guld - 34 sølv - 14 bronze VM senior sprint 2 guld og 1 bronze Vi har for første gang haft roer med til Paracanoeing, først til WC i Milano og efterfølgende til EM og VM i sprint. Jonas og Kasper deltog ligeledes i de første afholde danske mesterskaber for en god uge siden. Rigtig flotte indsatser af Jonas og Kasper og med deres store engagement, tror jeg på at det kan lykkes for os at få deltagere med til Rio. Vi har ligeledes haft masters roer til flere mesterskaber og også her blev det til mange flotte medaljer. Så et stort tillykke til jer alle med de fantastisk flotte resultater. Et rigtig godt udgangspunkt frem mod vort eget World Cup Og vi mangler stadig et VM i maraton i Oklahoma her i slutningen af måneden, også her håber vi på flotte resultater. De mange flotte resultater har givet meget presseopmærksomhed, så rigtig meget flot omtale i såvel TV, radio og aviserne (687 omtaler registreret 1/6-1/9). Det er dejligt når klubber som bl.a. Maribo Kajakklub og 361 Kano- og Kajakklub afholder flotte receptioner med mange repræsentanter fra kommuner og sponsorer med flere. Det giver rigtig meget omtale og god opmærksomhed samt flotte gaver til medaljevinderne. Overborgmester Frank Jensen modtog vore verdensmestre ved en reception på Københavns Rådhus i sidste uge. Det er også meget glædelig at vi til vore Danmarksmesterskaber har haft rekord tilmelding. Tak til alle jer der har afholdt DKF arrangementer og der er stadig store arrangementer og aktiviteter i den kommende tid. Som nævnt tidligere har vi for første gang haft deltagere til stævner i Paracanoeing og med flotte resultater. På møde den 15. juni blev der redegjort for samarbejdet med superkraftcenter Vallensbæk og tak til Vallensbæk for en flot indsats i forbindelse med opstarten. Samarbejdsaftalen med Dansk Handicap Idræts-Forbund er nu underskrevet og jeg har en stor tro på at dette vil være med til at vi vil se endnu flere deltage i arbejdet og ude i endnu flere klubber. 23

24 Ved sprint DM på Bagsværd havde vi et lille arrangement i VIP-teltet her kunne vi fortælle om projektet for vore gæster fra kommuner og DIF med flere, ligesom Jonas og Kasper kunne fortælle om deres oplevelser. Idrætspolitik, dette er beskrevet lidt i Christians orientering og vi har noget under punkt 4. Jeg synes det er rigtig glædeligt og godt at vi har Christian med i flere arbejdsgrupper, selvom jeg udmærket er klar over at det tager tid. Men vi skal være stolte over at vi kan være med til at planlægge og præge fremtiden. Danmarks Rostadion her er der ansøgning til fonde sendt og vil håber på en tilbagemelding i løbet af de næste måneder. Der er stor og god opbakning i kommunerne og Team Danmark til projektet, så jeg har stor tiltro, at nu lykkes det. World Cup 2015 er vi godt i gang med, vi havde bestyrelsesmøde med bl.a. de 2 borgmestre i forbindelse med DM og vi må sige opbakningen er meget stor. Tour de Gudenå, der er ikke lang tid til den 13. september, vi havde det sidste møde i komiteen i mandags og det ser ud til at vi er ved være klar. Der er tilmeldt godt 400 deltagere, vi ville gerne havde været lidt flere. Der vil under dette års løb blive produceret rigtig meget markedsføringsmateriale som skal bruges til de næste års løb. Der er rigtig meget igangsat i kommunikation og markedsføringsgruppen som består af repræsentanter fra kommunerne, Sport Event Denmark og DKF. 24

25 DKF bestyrelsesmøde den 3. september Status og information fra Peter Nyegaard Jensen 25

26 Den Amerikanske Ambassadør Den nye amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, er en ivrig kajakroer. Derfor er der taget initiativ til, at vise ambassadøren dansk rovand med efterfølgende forretningsmiddag. Besøget er under fortrolig planlægning med ambassaden. 26

27 Søsportens Hus, Silkeborg Arbejdet i den såkaldte fase II står for at blive igangsat. Der er dog ved forudgående museumsundersøgelse fundet oldtidslevn som skal udgraves først. Museumsudgravning tager relativt få uger og museet hár tid netop nu, men de økonomiske konsekvenser er ikke afklaret. Udgravningskonsekvenser for Tour de Gudenå undersøges nu. 27

28 White Water Viborg Intet nyt at berette. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 16. september. 28

29 Elite Silkeborg Elitekoordinator Jeppe Fruensgaard er i fuld gang. Jeppe besøgte VM og de lokale roere/ledere er i aktivt indgreb. Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes nu. 29

30 Jyske- og Gudenå-samarbejder Der har været afholdt møder i forskellige fora med relation til bl.a. Gudenåen: Det Grønne Råd: Intet nyt at orientere om Partnerskabet Vandvejen Sidste version af udkast om Sejladsoplevelser på Gudenåen er distribueret for sidste kommentarer. Fritidsrådet Silkeborg (formand Anni Jakobsen) Intet nyt at orientere om Idrætsrådet Silkeborg (Formand René Maratti) Silkeborg Kommune ansætter breddekonsulent som pendant til EliteSilkeborg-konsulenten. Der pågår megen dialog p.t. - specielt fordi svømmesituationen i Silkeborg drøftes i byråd netop nu. 30

31 Det videre forløb Strategi

32 Bestyrelsesnotat Bilag 5.3 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne den 3. September 5 Status / orientering Pia Gulstad Status Det er, udover at være fantastisk flot roet, rigtigt godt for DKF s fremtidige aftaler med bla TD, at der kom guld og bronze medaljer i hus til VM i Moskva. Samtidig giver den brede skare af talentfulde og arbejdsomme ungdomsroere, som kraftcentrene arbejder med, virkelig et bredt fundament for udviklingen i årene fremover. Handikap arbejdsgruppen har haft endnu en vellykket workshop. Næste step er at finde metoder til at udbrede viden og systemer, der gør at handikappede kan inkluderes i flere klubber. Vallensbæk har med stor flid god gang i handikap-elitecenter, og vores Para-roere har opnået fine resultater ved sommerens WC, EM, VM og senest DM. Det tyder rigtigt godt for fremtiden. 32

33 Bestyrelsesnotat Bilag 6.1 Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne onsdag 3. septmber Status / orientering Sekretariatet Christian Jacobsen Fælles fra medarbejderstaben Idrætspolitik: DIF /DGI arbejder videre med den fælles vision. CJ og OT deltog i møde 2 om dette projekt. DIF har iværksat arbejdet mod nyt politisk program. CJ er blevet bedt om at deltage i arbejdet. TD har nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive kravene til et nationalt elitecenter. CJ blev valgt som en af repræsentanterne for de støttede forbund. Der har været møde i DIF fordelingsnøgle udvalg. Kravene skærpes fortsat til indhold og dokumentation. Revisionsopgaven flyttes fra økonomiafdeling til udviklingsafdeling i DIF. Hensigten er bl.a. at bruge nøglen mere offensivt. Der er nu sendt fondsansøgning til opgradering af Bagsværd Sø. CJ deltog på borgermøde om plejeplan og VVM forud for opgradering. Meget positiv stemning og lokal opbakning. Direktøren Personale: Michael A Jakobson har sagt op og vender ikke tilbage efter orlov. Opgaverne omlægges og udskydes. Jakobs Staun er tiltrådt som projektleder på World Cup Morten Hesselbjerg som har vikarieret er de næste 6 mdr. på studieophold i udlandet. Lisa Weidich er tilbage på fuld tid. Økonomiafdelingen i DIF er kommet med helt frem, og det glider godt nu. Punktet uddybes mundtligt. World Cup arbejdet tager fart under Jakobs ledelse. Vi fik gode input fra wc i Szeged. Der har været OC og bestyrelsesmøde og der er god lokal opbakning. Diverse: Det sidste specialforbunds modul af ITA er afviklet. Der arbejdes med at strukturere en U14 indsat. Arbejdet med en IT strategi er igangsat og tilbud fra leverandør indhentet. DKF nøgletal for 2013 er revideret. 33

34 Generelt tilfredsstillende, men enkelte aktiviteter skal justeres eller dokumenteres bedre. Der har været afholdt møde i DIF s ledernetværk. Der blev på Fyn afholdt et meget givende møde med alle eliteklubberne. Søfartsstyrelsen arbejder fortsat på at udbrede de nye regler, samarbejdet er stadig meget svært at få øje på. Vi arbejder videre i det blå netværk med de udfordringer. Puljemidler: Der er bevilget næsten kr. er udbetalt. LINK Møder i DKF Klubber: Peter U og LPR laver et fælles Aarhus og emegn klubmøde om uddannelse. Nye klubber: Radiobugtens Kano og Kajakklub. Sikkerhed: Mange klubber kontakter os med spørgsmål om bestyrelsesansvar og sikkerhed. Hjemmeside: Hjemmesiden har fået en ferie-rengøring. Nye klubber kontaktet: Der dukker løbende nye klubber op. Jeg har pt kontakt med 12 potentielle emner. Voksen motion & Klub (LP) DM i havkajak teknik og rul: Der er brugt meget tid på tovholderi. Men det ser ud til, at holderiet giver udvikling. Kastrup holder DM august Kerteminde og Esbjerg holder præevent i juni. Esbjerg har lagt billet ind på DM i 2016 og Skovshoved har lagt billet ind til Ny dommer i rul er ved at blive uddannet. Der er brug for uddannede officials til DM erne. Deltagermæssigt er vi på grænsen af, hvad der er plads til. Kommer der flere kræver det omlægning af arrangementet. Presse: Problemer med vandscootere: Nogle klubber har problemer med vandscootere og hurtigtgående speedbåde på grund af 1) chikane 2) bådene færdes i beskyttede område hvor speedbåde mm er helt forbudt. Vi har haft to artikler i Århus Stifttidende, der har resulteret i at havnefogeden i Århus Havn har opsat skilte, der gør opmærksom på reglerne. Samt sat bøjer op, som markerer 300 m fra land. (jetski og speedbåde skal være min. 300 m fra land). Københavns havn har helt forbudt at isætte vandscootere. Desuden har vi et samarbejde i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor man overvejer en kampagne i (Arbejdstitel Godt naboskab). Kajakrutsjebane Københavns Havn: Københavns kommune har benyttet os som høringspart vedr. Kajakrutsjebanen i Københavns Havn. Indtil videre er kort-kajakmiljøet i København meget tilfredse med samarbejdet og føler sig hørt. Ulykker: døde en kano-roer, da han fik et epileptisk anfald under en aften/nat kano-tur i en toer-turkano på Brassø. Hans lig blev efterfølgende fundet af Annemia Pretzmann. Statistik: Nyhedsbrev:

35 Hjemmeside: 5074 unikke besøg i juli Facebook: Nået ud til i Danmark. Fans 1926 Møde om biodiversitet med DN: DN har fået penge fra Aage V. Jensen Naturfond til et registreringsprojekt, som kører frem til IL deltog i mødet for at høre, hvordan DN har tænkt at bruge de samlede data og for at undersøge, om deltagelsen i følgegruppen giver muligheder for at få indflydelse på, hvordan DN vil bruge data efterfølgende. Men DN gjorde klar, at følgegruppens opgaver er at komme med forslag til app en. IL deltage i næste møde i oktober. Møde med Roning og Sejlunion: Vi holder miljøseminaret sammen med Rosport (sidste weekend i januar) og udgiver et fælles nyhedsbrev ca. hver tredje måned. Miljø / B&U (IL) Lyngby/Bagsværd: Hårdt arbejde at få kommunen til at slå grøde i Lyngby Sø. Gladsaxe giver samme svar, der skal sendes en ansøgning og det vil tage ca. 3 måneder at få et svar. Klubberne opfordres til at deltage i borgermødet i august, alle forslag og kritiske indslag sendes til Vibeke. Borgermødet var meget positiv, vi har sendt en enkelt tilføjelse til VVM redegørelsen for at opnå, at der specifikt kigges på betydningen af idrætten både på land og vand. Nyborg: spildevand i havnebassinet, dårligt samarbejde fra kommunens side, som er fodslæbende med information til andre brugere ved havnen. Heldigvis var der meget lidt regn i løbet af sommeren, så spildevandet ikke var et problem. Foreningen ønsker en anden placering og pt. arbejder IL med sagen løbende. Ebeltoft Kajakklub har sendt en ansøgning til Grøn Klub Pris BU: Skovshoved PBC floppede: datoen var valgt forkert Holstebro og Esrum: 86, 82 og 30 deltagere, rigtigt godt. Hellerup og Vejle: sidst i august København Kajakklub vil formalisere deres børnehold med Paddle Power og ATK. IL og Pia Guldstad besøgte klubben Vordingborg Ro- og Kajakklub ønsker at starte kajakpoloaktiviteter, som en måde at holde på børn og især teenagere. Esbjerg vil formalisere deres kajakpolo børnehold og ringede for at spørge om muligheder for støtte Lemvig Kajakklub har søgt om at låne børnekajakpakke A og vil måske gerne søge yderligere hjælp til kurser. Solbjerg Søsport er også interesseret i flere børneaktiviteter. Et møde var arrangeret i juli, men blev aflyst pga. sygdom. Skolereformen: IL deltager løbende i DIF møder om projektet og har lavet en redegørelse af situationen til CJ 35

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere