Danmarks Brydeforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Brydeforbund"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den , kl Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE), Peter Rafn (PR), Michael Yde (MY) og Henrik Stuhr (HS). Afbud: Amir Lavasani. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent a. MY er valgt som referent. Bent Clausen fra DIF deltager ikke som det ellers var aftalt, han er inviteret til næste bestyrelsesmøde. Pkt. 11 behandles som personsag, og punktets indhold fremgår derfor ikke af det offentlige referat. 2. Underskrive referat fra b-møde , budget mødet og b-møde a. Alle referater blev underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Amir Lavasani skal underskrive ved først kommende lejlighed. 3. Budget 2015 v/ Lene, Palle og Erik a. LS / EN beretter: i. Bestyrelsen vedtager at vi fremover efterstræber at bruge den praksis, at have offentliggjort budgettet for det kommende år, senest d. 1/12 året forinden. ii. De sidste rettelser til budgettet ift. udestående punkter blev gennemgået og tilrettet. iii. Jubilæumsfonden kommer til at medvirke til at finansiere udviklingen af den nye hjemmeside. iv. Budgettet blev herefter endeligt godkendt, med et budgetteret underskud på 3000 kr. 4. ATK evaluering v/michael a. Status på kursusaktiviteter

2 i. Der er planlagt to kursusaktiviteter til første halvår af 2015, hvor det fælles seminar der skulle have været afholdt i februar blev aflyst grundet for få tilmeldte. Næste trænerkursus er d april. Invitationen hertil offentliggøres så snart der foreligger en aftale med værtsklubben. b. Status på afviklede og kommende teknikmærkeprøver i. Inklusiv de kommende teknikmærkeprøver i marts måned, så har der været afviklet lige over 20 teknikmærkeprøver. ATK teamet er tilfredse hermed, da 15 teknikmærkeprøver var det måltal man havde fastsat før sæsonstarten. c. Samarbejdet internt i ATK teamet samt fordeling af arbejdsopgaver i. Der blev på mødet kort talt om arbejdsopgavefordeling internt i ATK Teamet, eksempelvis ifm. teknikmærkeprøverne. d. DIF og Team Danmark evalueringsmøder i. Der har været afholdt evalueringsmøde med DIF i februar måned. ATK teamet modtog ros for ATK implementeringen indtil nu, og der blev kort drøftet på mødet hvilke udviklingsprojekter der kunne sættes i gang umiddelbart i forlængelse af ATK implementeringen hvor projektperioden afsluttes ultimo ii. Evalueringsmødet i Team Danmark der afholdes som et fællesmøde med deltagelse fra andre forbund, forventet afviklet ultimo marts. e. Handleplansskemaer til brug i udviklingsklubberne i. MY gennemgik et handleplansskema udarbejdet til brug ved evalueringsmødet i TD. Bestyrelsen bakkede op om at en tilsvarende model fremadrettet ville afløse klubudviklingskontrakten der blev anvendt det første år i projektperioden. 5. DB drift v/ Michael a. Informationsniveau omkring driftsopgaver til bestyrelsen i. Grundet den store mængde korrespondance ifm. drifts- og ATKarbejdet, så er bestyrelsen som udgangspunkt ikke på cc. (Der har på travle dage i januar været skrevet op til 50 s om dagen.) Alle s bliver gemt på fælles e- mailkontoen for at have et samlet arkiv. MY opfordrer til forsat brug af førnævnte adresse til alle henvendelser. b. R-møde Status på planlægningsdelen samt forslag til indholdet på ideseminaret i. Arbejdet med at arrangere Ideseminar og R-møde i Aalborg er forløbet planmæssigt.

3 ii. Bestyrelsen havde følgende forslag til indhold på ideseminaret: Frivillighedsstrategi, DM kval/teknikmærker og ny hjemmeside / ny startlicensbestilling. MY udarbejder programmet for dagen. Der er fra bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt indkomne forslag til afstemning på R-mødet. c. Kvalifikation til DM D-U-Pi. i. MY repeterede kvalifikationen til DM via teknikmærkesystemet, samt proceduren mv. for bestyrelsen. Der er ligeledes koordineret med Officials udvalget via Else Kilgod. d. De faktiske arbejdsopgaver og arbejdspres indtil nu. i. Der aftales at MY forsat skriver stævnerapporter fra udvalgte stævner. Her skal være tale om ca årlige stævner, som er udpeget i forvejen af Elite afd. Stævnerapporten bliver herefter udarbejdet ved at sammenholde stævneresultaterne med det kortfattede notat sportschefen sender til MY. e. Stor mængde akutopgaver i januar og februar. i. Der har som ventet været en stejl indlæringskurve for MY. Endvidere har der været travlt i januar og februar med de sædvanlige arbejdsopgaver der ligger i starten af året. Hertil kommer de igangværende projekter og en større mængde akutopgaver. MY er på trods af den store arbejdsmængde og akutte opgaver kommet godt i gang. 6. Ny hjemmeside til DB v/michael a. VM hjemmesiden skal forsøges at blive genskabt mhp. at den forsat skal kunne tilgås som en underside på den nye hjemmeside. b. Der bliver lavet en ny time-konto til det manuelle indtastningsarbejde ifm. migreringen til den nye hjemmeside. c. Der indhentes tilbud mhp etablering af ny hjemmeside. MY er forsat tovholder på indhentning af tilbud, samt overgangen til den nye hjemmeside.

4 7. Sidste nyt fra eliten v/ Erik a. EN oplæser en redegørelse fra Sportschef Thor Hyllegård vedr. Team 2020 og landsholdet. Der har bl.a. været rejst til Fuerto Ventura og Robbans Cup fornyligt. Alle fem landsholdsbrydere har deltaget i sessioner med idrætspsykologer. Disse kommer på besøg til Thor Masters, for at supervisere landstrænerne og landsholdsbryderne. b. Der er udskiftning på posterne hos TD. Vi får en ny TD repræsentant på bl.a. elitesiden pr. 1/4-15. c. Sportschefen ønsker hjælp fra bestyrelsen til at skaffe sponsorer til landsholdet/elite. Der foreligger et færdigt sponsorkoncept. 8. Drift person vs. b-medlem v/palle a. Michael Yde varetager fremover en del af forbundets driftsopgaver og ATK opgaver, mod et timebaseret honorar. Der er således ikke tale om et ansættelsesforhold. Bestyrelsens tanke har været det samme arrangement som nu, men anerkender at referatet af bestyrelsesmødet d. 25/10-14 har været misvisende. Størrelsen af honoraret kan læses ud af budgettet og regnskabet. På repræsentantskabsmødet er der som altid adgang til relevante økonomiske dokumenter, samt mulighed for at stille spørgsmål. b. DB har været i dialog med DIF. Der er ikke noget i vejen for at bestyrelsesmedlemmer modtaget honorar, for at yde noget udover sædvanligt bestyrelsesarbejde. DIF anbefaler blot at man holder sig fra kontraktbaserede ansættelsesforhold. Det er som skrevet ovenfor taget til efterretning. Frivillighedsstrategi v/ Sonja c. SE har været i Idrættens hus d. 25/2-15 til seminar om frivillighedsstrategi. Til næste (og sidste) kursusgang i april måned, skal SE og PR have lavet udkast til en frivillighedsstrategi. DIF beder DB opfordre klubberne til, at der skal i hver klub skal udpeges en frivilligansvarlig. 9. Online kampbog v/ Otto Knudsen a. De fremmødte repræsentanter redegjorde for funktionaliteten af My Fightbook. Der er forskellige moduler, hvor eksemplerne er målrettet boksesport. Der kan udvikles bryderelevante moduler, mod merbetaling. DB vil kunne bruge konceptet til at håndtere startlicenser og stævnetilmelding til mesterskaberne. Endvidere hjælper My Fightbook den nye hjemmeside, med at skabe en højere grad af samhørighed mellem de sociale medier og den kommende hjemmeside. MY indhenter tilbud på opsætning af My Fightbook samt en ny hjemmeside. 10. Klubliv v/ Palle

5 a. DB afventer at KlubLiv er klar til næste fase, hvor vi skal bistå dem i at nå interessenterne i Brydedanmark. MY er forsat tovholder på samarbejdet. 11. (Lukket punkt på dagsordenen) 12. Dato for næste møde a. Fredag d. 10/4 i Roskilde (dagen før de danske mesterskaber for senior). 13. Eventuel a. Bestyrelsen er inviteret til Thor Masters m. spisning mv. b. Bestyrelsen vedtog at MY fremover sørger for at fremsende dagsorden til bestyrelsesmøder. Denne offentliggøres på brydning.dk samt Facebook en uge forud for mødet.

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere