GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI"

Transkript

1 GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE

2

3 INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed Registrering af tilgængeligheden er første skridt på vejen Guidens fokus Guidens målgruppe GODE RÅD OM REGISTRERING AF EKSISTERENDE BYGNINGERS TILGÆNGELIGHED Om registrering af tilgængelighed til bygninger Metoder til registrering af tilgængelighed Kan en kørestolsbruger teste tilgængeligheden til en bygning? VEJEN MOD REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE Om synliggørelse af informationerne Eksempel på synliggørrelse af information om tilgængelighed Om samarbejde med handicapråd og handicaporganisationer LINKS

4 2

5 INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed Tilgængeligheden til bygninger er en afgørende forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundets udbud, skabe sig et indholdsrigt liv og nyde godt af kommunens tilbud og services på lige fod med alle andre. Kommunen ejer en lang række bygninger med offentlig adgang såsom kulturhuse, biblioteker, sportsanlæg, skoler, daginstitutioner m.v. Borgerne kan ofte også leje bestemte kommunale bygninger eller lokaler til møder, arrangementer eller andre aktiviteter. Registrering af tilgængeligheden er første skridt på vejen I nogle af de kommunale bygninger vil tilgængeligheden være ufuldstændig, men dog på et niveau, som gør det muligt for mange borgere med handicap at bruge bygningen og dermed deltage i de aktiviteter eller tilbud, som finder sted i bygningen. Andre bygninger vil måske være helt utilgængelige for mennesker med handicap. Et første skridt på vejen mod bedre tilgængelighed til det eksisterende byggeri kan være, at kommunen får overblik over den tilgængelighedsmæssige standard for de kommunale bygninger og synliggør oplysningerne for borgerne. 3

6 Guidens fokus Denne guide sætter fokus på registrering og synliggørelse af tilgængelighedsstandarden i de kommunale bygninger. Guiden giver gode råd til, hvordan kommunen kan registrere og skabe synlighed omkring tilgængeligheden til de eksisterende bygninger. I Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed kan du læse en kort introduktion til, hvad tilgængelighed betyder for forskellige grupper af handicappede. Guidens målgruppe Guiden henvender sig til medarbejdere i forvaltninger/magistrater i kommunen samt medarbejdere, der har ansvaret for kommunens decentrale institutioner og tilbud. Guiden kan også læses af andre med interesse for emnet fysisk tilgængelighed. 4

7 GODE RÅD OM REGISTRERING AF EKSISTERENDE BYGNINGERS TILGÆNGELIGHED Om registrering af tilgængelighed til bygninger At registrere de tilgængelighedsmæssige forhold i en bygning betyder, at der foretages en systematisk gennemgang af bygningen fra parkeringsplads og indgangsparti og igennem alle bygningens rum og funktioner. Registreringen bør bygge på en systematisk metode, som beskriver de forhold og standarder, registreringen foretages ud fra. Registreringen giver dermed et overblik over de tilgængelighedsmæssige forhold i bygningen målt i forhold til den valgte registreringsmetodes tilgængelighedsanvisninger. Metoder til registrering af tilgængelighed Der findes forskellige kendte metoder til registrering af tilgængeligheden til eksisterende byggeri: Mærkeordningen for Tilgængelighed: Mærkeordningen er et kvalitetsmærke for tilgængelighed, der bygger på et kravgrundlag, der er godkendt af såvel handicap- som brancheorganisationer. Mærkeordningen er stiftet af Danske Handicaporganisationer DH, VisitDenmark og Horesta og henvender sig til alle virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder, der ønsker at registrere en bygnings tilgængelighed. Mærkeordningen drives af Foreningen tilgængelighed for alle (FTA), som er en non-profit forening. 5

8 Kravgrundlaget for tilgængelighed er udviklet i regi af Dansk Standard og er baseret på DS3028 og DS 105. Handicaporganisationerne og brancheorganisationerne understøtter kravgrundlaget. Mærkeordningen er en nationalt anerkendt mærkeordning for tilgængelighed. Mærkeordningen dækker syv handicapkategorier og giver mennesker med handicap adgang til viden om tilgængeligheden til mærkede bygninger via hjemmesiden Der findes to niveauer for registrering: Mærket registrering, som foretages af FTA, og Selvregistrering, som foretages af kommunen selv ud fra et registreringsskema fra FTA. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet: Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) tilbyder registrering af tilgængeligheden til eksisterende bygninger med afsæt i Bygningsreglementet, såvel som rådgivning om hvordan tilgængeligheden forbedres, f.eks. i form af en handlingsplan med forslag til forbedringer. SBi tilbyder også at gennemføre projektvurdering af tegningsmateriale til et idéprojekt, forprojekt eller hovedprojekt samt opfølgning herpå. SBi tilbyder desuden kurser i tilgængelighed og udarbejdelse af handlingsplan for øget tilgængelighed til offentlige instanser for dem, som selv ønsker at stå for kortlægningen af tilgængelighedsforholdende til egne eksisterende bygninger. SBi har et særligt tilbud rettet mod eksisterende kommunale, regionale og andre offentlige institutioner med servicefunktioner rettet mod borgerne. Tilbuddet er et led i en aftale mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) og SBi. 6

9 7

10 RYKs tilgængelighedsbase for kørestolsbrugere: Tilgængelighedsbasen er udviklet af RYK Rygmarvsskadede i Danmark, som er en kreds i Dansk Handicap Forbund. Tilgængelighedsbasen er for kørestolsbrugere og bygger på kørestolsbrugeres selvregistreringer af tilgængeligheden til bygninger. Basen bygger på et vurderingssystem angivet med numrene 1-5. Vurderingen 5 betyder, at den pågældende facilitet, f.eks. handicaptoilet, lever op til kendte tilgængelighedsanvisninger. Tilgængelighedsanvisningerne bygger på Bygningsreglement 1995 samt en række huskelister udarbejdet af handicaporganisationerne. Man bør være opmærksom på, at tilgængelighedsanvisningerne alene omhandler de funktionsmæssige krav, som kørestolsbrugere stiller til tilgængeligheden og ikke omfatter andre handicapgruppers tilgængelighedskrav. Kan en kørestolsbruger teste tilgængeligheden i en bygning? Nogle kommuner vælger at lade en kørestolsbruger teste tilgængeligheden til en bygning. Her skal kommunen være opmærksom på, at kørestolsbrugeren ikke kan godkende eller på anden vis give nogen garanti for, at bygningen er tilgængelig for alle kørestolsbrugere og andre handicapgrupper. Kørestolsbrugeren bruger sin egen viden om, hvad der fungerer for ham/hende og rådgiver ud fra egne erfaringer. En sådan test kan dog give værdifuld viden og et førstehåndsindblik i de tilgængelighedsmæssige forhold i bygningen og danne afsæt for, at der efterfølgende foretages en egentlig registrering med afsæt i et anerkendt registreringssystem. 8

11 VEJEN MOD REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE Om synliggørelse af informationerne Oplysninger om de tilgængelighedsmæssige forhold i kommunes bygninger bør være offentlige og let tilgængelige for borgerne. På den måde kan borgere, som har et handicap, finde information om specifikke bygningers tilgængelighed og få mulighed for at vurdere, hvorvidt de kan bruge det pågældende servicetilbud eller ej. Oplysningerne kan også bruges af andre borgere, som f.eks. pårørende og møde- og konferencearrangører, der har brug for viden om de tilgængelighedsmæssige forhold for at kunne tilrettelægge f.eks. en ferie eller en konference. Oplysningerne kan også bruges af kommunens egne ansatte, som står for at arrangere borgermøder eller kulturelle arrangementer for borgerne. Er oplysningerne kendte og let tilgængelige, letter det arbejdet med at arrangere møder og arrangementer, som er tilgængelige for alle. Oplysningerne om de tilgængelighedsmæssige forhold bør være en integreret del af de informationer, kommunen tilbyder borgerne. Oplysningerne bør derfor fremgå af kommunens hjemmeside, det pågældende tilbuds hjemmeside og i foldere og pjecer om kommunens tilbud og services. Eksempler på synliggørelse af information om tilgængelighed Se Erhvervs- og Byggestyrelsens beskrivelse af de tilgængelighedsmæssige forhold i deres bygning her: tilgaengelighed_handicappede Se hvordan Viborg Kommune på deres hjemmeside viser, at kulturhuset Gudenåhuset har fået kvalitetsmærker fra Mærkeordningen for Tilgængelighed. Brug søgefunktionen på og søg på ordene: Gudenåhuset forside. På denne side kan man se symbolet Godadgang.dk, der henviser til et link med en oversigt over bygningens tilgængelighed. 9

12 10

13 Om samarbejde med handicapråd og handicaporganisationer Det kommunale handicapråd og den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer DH interesserer sig for tilgængeligheden til de kommunale bygninger. I nogle kommuner har handicaprådet nedsat en arbejdsgruppe eller et underudvalg, som har særligt fokus på de tilgængelighedsmæssige forhold i de kommunale bygninger. DH afdelingen kan ligeledes henvende sig til kommunen med konkrete sager eller observationer af utilgængelige forhold, som de ønsker udbedret. Medlemmer af en handicaporganisation har klageret over kommunens afgørelser i byggesager, jf. byggeloven 23 stk.3. Klagen stiles til Statsforvaltningen. Disse henvendelser kan være en anledning til, at kommunen gennemgår og registrerer tilgængeligheden til bygninger eller udearealer for herigennem at få et systematisk og gennemarbejdet overblik over de tilgængelighedsmæssige forhold. Et sådant overblik giver et godt grundlag for at synliggøre og dermed oplyse politikerne om de tilgængelighedsmæssige forhold i de kommunale bygninger. Et systematisk overblik kan danne afsæt for en politisk vurdering og prioritering af tilgængelighedsarbejdet. Se eksempel på et kommunalt handicapråd, hvor der er nedsat et underudvalg, som arbejder med tilgængeligheden til byen og naturområder: Brug søgefunktionen og søg på ordene handicaprådet forside. 11

14 LINKS Læs mere om Mærkeordningen for Tilgængelighed i artiklerne under værktøjet Tjek på fysisk tilgængelighed på Læs mere: Om Mærkeordningen for Tilgængelighed på FTA s hjemmeside: Om tilgængelighed på SBi s hjemmeside: - Om tilgængelighed generelt: - Om SBi s tjeklister: - Om, hvad SBi generelt kan tilbyde inden for tilgængelighed: - Om SBi s tilbud om rådgivning: (Find emnet under menuen Tilgængelighed.) Om Erhvervs- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje på: Læs mere om RYK s tilgængelighedsbase på: 12

15 Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede Tekst: Inge Storgaard Bonfils / Layout: Designbolaget Folderen kan hentes på og

16 CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Bredgade 25F, 4. sal 1260 København K Tlf.: Mail: Web:

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Det falder på et tørt sted

Det falder på et tørt sted Det falder på et tørt sted Erfaringer og viden fra Sjældne Diagnosers satspuljeprojekt om Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner Det falder på et tørt sted - Erfaringer og viden

Læs mere