school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen"

Transkript

1 school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen

2 Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4 Snus til livet som studerende SIDE 6 Her arbejder farmaceuter SIDE 8 Studiestart: Liv og glade dage SIDE 10 Odense København Boston SIDE 12 Studieplan SIDE 14 Bliv klogere på studiet SIDE 16 Studerende på School of Pharmaceutical Sciences SIDE 20 Forskerkarriere SIDE 26 Fra idé til lægemiddel SIDE 28 Når mennesker motiverer SIDE 32 Halvt i habitjakke halvt i kittel SIDE 34 Forsker for altid SIDE 36 Når hjertet hamrer for patienten SIDE 38 Faglig dialog der rykker SIDE 40 Nøgleposition i kvalitetssikring af lægemidler SIDE 42 I krydsfeltet mellem læger, lovgivere og lægemiddelindustri SIDE 44 Praktiske oplysninger SIDE 46 København 2012 TILRETTELÆGGELSE Kommunikationsafdelingen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet GRAFISK DESIGN Roger ROGER.DK FOTO Mikal Schlosser, Stine Rasmussen, Jesper Munck, Creas IMAGECLUB, Novozymes A/S TRYK Best-Buy-Broker A/S 2

3 Landets største Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet er landets største lægemiddelorienterede uddannelse. Og det er ingen tilfældighed. Hovedstadsområdet summer af den fremmeste forskning til gavn for mennesker og dyr, og Københavns Universitet tilbyder en samlet buket af knivskarpe sundhedsuddannelser i et af Europas vigtigste vækstcentre for medicin, bioteknologi og lægemiddeludvikling. SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet finder du på School of Pharmaceutical Sciences som igen udgør en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. På School of Pharmaceutical Sciences uddanner vi danske og internationale lægemiddeleksperter udover farmaceutuddannelsen huser vi de to engelsksprogede kandidatuddannelser MSc in Pharmaceutical Sciences og MSc in Medicinal Chemistry. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET For at få størst muligt tværfagligt udbytte er de lægemiddelorienterede uddannelser sammen med andre uddannelser inden for sundhedsområdet samlet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det betyder med andre ord, at farmaceutuddannelsen befinder sig under samme fakultetstag som bl.a. medicin-, tandlæge- og dyrlægeuddannelserne. FARMACEUT FOR FREMTIDEN Som landet største lægemiddelorienterede uddannelse er farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet det oplagte valg, hvis du drømmer om en karriere med lægemidler som omdrejningspunkt. STUDERENDE FRA HELE DANMARK OG LIDT TIL Selv om uddannelsen er placeret i København, så kommer de studerende fra hele landet og fra vores nærmeste nabolande. Hvert år optages der 230 nye studerende på farmaceutuddannelsen. Der er i alt omkring bachelor- og kandidatstuderende på School of Pharmaceutical Sciences. PRISVINDENDE STUDIEMILJØ School of Pharmaceutical Sciences danner rammen om et levende studiemiljø som blandt andet betyder korte gennemførelsestider, lavt frafald fra studierne og stærkt socialt sammenhold. Ældre studerende skaber sammen med undervisere og studievejledere en tryg studiestart for alle både fagligt og socialt. School of Pharmaceutical Sciences blev for få år siden belønnet med Undervisningsministeriets pris for bedste studiemiljø. 3

4 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler Selvfølgelig kræver det særlige evner at spå om fremtiden, men det er nu svært at finde faggrupper, der i øjeblikket er mere efterspurgte end farmaceuter. De er uundværlige medarbejdere i lægemiddelindustrien, i den bioteknologiske industri og på apotekerne. School of Pharmaceutical Sciences på Københavns Universitet huser landets største lægemiddelfaglige uddannelse: Farmaceutuddannelsen er en unik sammensætning af farmacifagene lægemiddelformulering og -fremstilling samt kemiske og biologiske fag, der alle har lægemidler som omdrejningspunkt. Undervisningen varetages af førende forskere, som blandt andet beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og brug af lægemidler. Uddannelsens fokus på lægemidler gennem hele studiet giver sammen med integration af de kemiske og de biologiske fag og praktisk erfaring fra et studieophold farmaceuterne en helt særlig profil. LÆGEMIDLETS LIVSCYKLUS VÆR MED PÅ HELE REJSEN Farmaceuter er eftertragtede først og fremmest i lægemiddelindustrien, hvor to ud af tre finder ansættelse. De øvrige kandidater har job på apoteker og i offentlige virksomheder som 4

5 eksempelvis Lægemiddelstyrelsen. Men der er også lægemiddeleksperter inden for miljø-, forbruger- og fødevareområdet og de huserer på universiteter, sygehuse, i laboratorier og på bryghuse. Farmaceuten er med sin tværfaglige uddannelse det oplagte bindeled mellem de kemikere, molekylærbiologer, læger og ingeniører, der deltager i processen omkring udviklingen af et nyt lægemiddel. Jagten på nye lægemiddelstoffer finder sted i uudforsket land og i en ofte nervepirrende og dramatisk drug hunt nærmer man sig i forskerteamet gradvist det virksomme stof, som skal isoleres, videreudvikles og afprøves. Farmaceuter er også med, når det endelige lægemiddel tager form. Men virker lægemidlerne efter hensigten? Er der bivirkninger? Denne afgørende fase i lægemiddeludviklingen tager farmaceuterne sig også af. Kvaliteten skal være i orden, så man prøver sig forsigtigt frem og forløber afprøvningen tilfredsstillende, er det igen farmaceuter, der tager sig af arbejdet med at få det endelige lægemiddel registreret, godkendt og markedsført. Når lægemidlet er på markedet, er det farmaceuternes opgave at sørge for optimal anvendelse fra apoteksskranker og sygehusafdelinger samt at rådgive patienter, læger og andet sundhedspersonale. Få et bedre indtryk af, hvad det egentlig er, farmaceuter foretager sig på Her fortæller en række yngre farmaceuter om deres forskelligartede job fra forskning over udvikling og fremstilling til rådgivning om det færdige lægemiddel. 5

6 Snus til livet som studerende SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES på Københavns Universitet tilbyder besøgsmuligheder over en bred palet. Du kan fx møde farmaceutstuderende på hjemmebane til Åbent hus og i aktivitetsordninger som Studiepraktik og Studerende for en dag. STUDERENDE FOR EN DAG Slå følge med en studerende på en helt almindelig studiedag og oplev farmaceutuddannelsen live. Dagen former sig efter din besøgsvens skema, og du får rig mulighed for at stille spørgsmål og opsnappe bonusinfo om et studieliv med lægemidler. STUDIEPRAKTIK Under det tre dage lange praktikophold får du sammen med andre unge fra hele landet fuldt indblik i farmaceutuddannelsens opbygning og lægemiddelekspertens arbejdsopgaver. Den helt store kunst for farmaceuter er at sammensætte lægemidler, så de aktive stoffer når frem til det rigtige sted i kroppen uden svinkeærinder og selvfølgelig i den helt rigtige dosis! Allerede på studiepraktikkens første dag får du fingrene i farmaceutens værktøjskasse og laver forsøg med lægemidler i laboratoriet. Desuden deltager du i klassetimer og er med på en lytter i auditorierne. Emnerne spænder vidt fra morfin over mikrobiologi til biokemi og etik. LÆS MERE OM DE ENKELTE ARRANGEMENTER PÅ FARMA.KU.DK/BESOEG STUDIEVEJLEDNINGEN KAN TRÆFFES MANDAG, ONSDAG OG FREDAG Telefon: Telefonisk henvendelse: Kl Personlig henvendelse: Kl Januar, juni og august: Henvendelse mellem kl. 9 og 11 Juli lukket 6

7 Her bor vi LERSØ PARKALLÉ School of Pharmaceutical Sciences er placeret centralt på Østerbro i København. Vores nærmeste naboer er Fælledparken og en række af Københavns Universitets andre uddannelser: læge, tandlæge, biologi, kemi, biokemi, idræt, datalogi m.fl. JAGTVEJ UNIVERSITETS Nørre Campus PARKEN NØRRE ALLÉ FÆLLEDPARKEN SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Beliggenheden i Øresundsregionen gør Københavns Universitet til del af et internationalt vækstcenter for Health and Life Science. Netværket til danske og udenlandske samarbejdspartnere er vidt forgrenet, og på School of Pharmaceutical Sciences er du selv med til at skabe rammen om dit kommende arbejdsliv. En tæt kontakt til erhvervslivet giver dig allerede fra studiestart mulighed for at indgå i samarbejdskonstellationer på alle niveauer. Det tætte samspil etablerer en effektiv kobling mellem studerende og den lægemiddelindustri, hvor størstedelen af de uddannede farmaceuter efterfølgende gør karriere. TAGENSVEJ RIGSHOSPITALET BLEGDAMSVEJ 7

8 Her arbejder farmaceuter! 65 % 20 % Nøglemedarbejdere i industrien FORSKNING OG UDVIKLING Farmaceuter er uundværlige medarbejdere i industriens udvikling af nye lægemidler. I forskningsafdelingerne finder de frem til nye lægemiddelstoffer eller sætter ressourcerne ind på at forbedre allerede eksisterende. Næsten halvdelen af kemikerne i lægemiddelindustriens forskningsafdelinger er farmaceuter! AFPRØVNING, REGISTRERING OG MARKEDSFØRING Farmaceuter står for afprøvning af nye lægemidler og kontrollerer virkningen ved behandling af sygdomme. De administrerer ansøgninger om registrering af nye lægemidler i forhold til gældende lovgivning og regler og varetager funktioner inden for områderne salg, markedsføring og information. Farmaceuter i det offentlige FORSKNING OG UDVIKLING Farmaceuter i det offentlige beskæftiger sig med forskning og undervisning på de lange videregående uddannelser (herunder School of Pharmaceutical Sciences) samt andre uddannelsessteder, hvor farmaceuter fx deltager i uddannelsen af farmakonomer, bioanalytikere, sygeplejersker og procesteknologer. PRODUKTION Farmaceuter planlægger og leder arbejdet i produktionsafdelingerne og er ansvarlige for de detaljerede kvalitetssikringssystemer, der anvendes ved lægemiddelfremstilling. De beskæftiger sig med hjælpestoffer, emballage, produktionsprocesser mv. ANDRE BRANCHER Et stort antal farmaceuter arbejder også i industrien uden for den egentlige lægemiddelsektor eksempelvis i biotekvirksomheder, i den kemiske industri og i levnedsmiddelindustrien. OPTIMAL BRUG AF LÆGEMIDLER Et stigende antal farmaceuter er at finde på landets sygehuse primært på sygehusapotekerne. Her arbejder de 8

9 med at sikre optimal og rationel brug af lægemidler og er ansvarlige for apotekets lægemiddelproduktion. ANDRE OMRÅDER Offentlige laboratorier, fx de miljøkemiske, nyder godt af farmaceuternes kvalifikationer som også Lægemiddelstyrelsen og mange andre styrelser, direktorater og råd gør det. 15 % Lægemiddeleksperter på apoteket RÅDGIVNING OG LEDELSE På apoteket står farmaceuten for at rådgive og lede. Apoteket ejes og ledes af en apoteker, som skal være uddannet farmaceut. VEJLEDNING OG INFORMATION Farmaceuten støtter lægerne i valg af lægemidler, informerer patienterne om dosering, virkninger og bivirkninger og har ansvaret for, at recepter ekspederes efter gældende regler. UNDERVISNING Farmaceuten følger udviklingen på lægemiddelområdet og har ansvaret for at informere og undervise apotekets øvrige medarbejdere (farmakonomer) og andre personalegrupper inden for sundhedssektoren, fx hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og læger. 9

10 Studiestart: Liv og glade dage I gymnasiet i Århus var det fagene biologi og kemi, der for alvor fik Liv i omdrejninger. Et spændende studieretningsprojekt der inkluderede et ophold på lægemiddelvirksomheden H. Lundbeck A/S gav den 19-årige næsten-student lyst til at fortsætte i samme faglige spor. Liv valgte farmaceutuddannelsen i København som sin første prioritet på grund af den brede fagpalet, det samfundsmæssige perspektiv og de gode jobmuligheder i hovedstadsområdet LIV JOSEPHINE DAHL-ROSSAU, FARMACEUTSTUDERENDE PÅ 1. ÅR perfekt. Lige fra begyndelsen var der god stemning. Vi blev hurtigt inddelt i mindre hold og rammerne gjorde, at vi snart faldt i snak på kryds og tværs. Introforløbet kombinerer indføring i farmaceutuddannelsen og teambuilding-aktiviteter. Det tætpakkede faglige og sociale program gjorde for det første, at jeg brugte en masse tid sammen med alle mine nye medstuderende, og for det andet, at jeg pludselig havde en ret stor bekendtskabskreds i København. Jeg blev faktisk positivt overrasket over modtagelsen. Jeg havde tænkt, at det ville blive hårdt at læse på universitetet det er jo en stor omvæltning, når man kommer lige fra gymnasiet. At det også ville være så sjovt, havde jeg ikke troet. Student. Wow. Det var tydeligvis ikke kun tømmermænd og eksamensangst, der trykkede i perioden omkring den sagnomspundne studenterhue. Der var også antydningen af en eksistentiel krise, der så småt pressede sig på med spørgsmål som: Hvem er jeg? Er det den helt rigtige uddannelse, jeg er i gang med at vælge? Er jeg nu sikker på, jeg vil forlade Århus? Får jeg venner på mit nye studie? Sommerferien gik på hæld, og en ny tilværelse som universitetsstuderende tonede langsomt frem i horisonten. Jeg stod overfor at skulle rykke tilværelsen op med rødder fra det ellers så hjemlige og velkendte Århus for at tage hul på et helt nyt kapitel i mit liv: farmaceutstuderende i København. NY I BYEN En væsentlig del af de studerende på farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet kommer fra Jylland og Fyn, hvilket i de fleste tilfælde betyder, at de lige som mig ankommer til hovedstaden uden familie, netværk og hjemmebanefordel. På førstedagen husker jeg tydeligt den akavede halve time med 30 andre tidsneurotikere, der alle var kommet lige så tidligt som jeg. Sammen ventede vi på, at dørene til auditoriet, hvor vi skulle have introduktionsforedrag, blev åbnet. Jeg snakkede som besat i en lang, nervøs talestrøm og jeg må have virket dødirriterende på alle omkring mig. Men heldigvis blev nervøsiteten gjort til skamme studiestarten forløb helt FRITID MED INDHOLD På farmaceutuddannelsen er der et hav af foreninger og arrangementer, så hvis du er interesseret, kan du finde underholdning og socialt samvær alle ugens dage. Der eksisterer fx både en løbeklub, en sangforening, en vinklub, en revyforening, en fodboldklub osv. Men da der også er et studie, der skal passes, forsøgte jeg at vælge med omhu. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var 27 timer i døgnet, for jeg er både med i løbeklubben, vinklubben og i sangforeningen Materia. Desuden er jeg en ret flittig gæst i den ugentlige FreBar, hvor store og små begivenheder på studiet bliver vendt på tværs af hold og årgange. Men så er grænsen også nået for mine fritidsaktiviteter i 10

11 dette studieår, fordi jeg samtidig skal jonglere to mindre studiejobs for at få SU-budgettet til at hænge sammen. Og så skal det jo heller ikke være nogen hemmelighed, at introforløbet hurtigt blev erstattet af et hardcore studie med siders læsning om dagen, og det der svarer til tre kemiafleveringer om ugen. Det handler virkelig om at planlægge sin tid grundigt. FAGENE FÅR NYT LIV Farmaceutuddannelsen er den fjerdestørste uddannelse på Københavns Universitet, men til trods for den ret store størrelse, er der et meget tæt sammenhold. Traditionerne og det fantastiske studiemiljø gør det let at falde til i en ny by blandt nye mennesker. Det har været dejligt at møde så mange andre, der interesserer sig for det samme i gymnasiet var det ikke alle, der drømte om en fremtid i kemilaboratoriet! Det er ikke nemt at rykke et liv med venner, familie, rutiner og minder op med rod og skabe alt forfra et nyt sted. Men takket være hele introforløbet, hvor vi blev rystet godt sammen, så har det været en blød landing. Og indtil videre har det været det hele værd. En stor forskel fra gymnasiet er, at man på universitetet kommer anderledes i dybden. I stedet for bare at læse overfladisk om emnerne og lære udenad, så dykker man langt ned i stoffet og bagom teorierne, og pludselig får fagene nyt liv! Det er også spændende at puste liv i teorien i laboratoriet alle fag hænger tæt sammen og fungerer som byggeklodser, der er med til at tegne helheden. Du kan følge Livs og andre farmaceutstuderendes studiestart i blogform på farma.ku.dk/farmaville 11

12 Odense København Boston STUD.PHARM. LOUISE VALENTIN HANSEN, SPECIALESTUDERENDE I BOSTON Det kræver benarbejde at komme til udlandet og studere, men det er en uvurderlig oplevelse. JEG HAR ALTID haft lyst til at tage en del af min uddannelse i udlandet. Flere i min familie har rejst under deres studier, og det har skærpet min interesse. De første år på farmaceutstudiet er ret kompakte, og der er mange obligatoriske fag. Senere i studiet er der bedre muligheder, og jeg har valgt at skrive specialet i udlandet. FYNBO I KØBENHAVN Efter gymnasiet tog jeg et års pause og rejste til London, hvor jeg boede med et par efterskoleveninder. Da jeg kom tilbage til Fyn efter opholdet i London, var det på tide at begynde at studere. Allerede i gymnasiet havde jeg besluttet mig for farmaceutstudiet, hvilket betød, at jeg måtte flytte til København. Jeg synes, at det var overraskende let at falde til. Jeg var så heldig, at flere af mine efterskole- og gymnasieveninder flyttede til København samtidig. Men der foregik også så meget allerede fra første dag på School of Pharmaceutical Sciences, at jeg utrolig hurtigt blev rystet sammen med de andre på studiet. Mange af de andre kom fra Jylland eller fra Fyn som mig. På samme tid flyttede jeg på kollegium og fik også nye venner der. UD I VERDEN MEN HVORDAN? Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville til udlandet, men hvordan det skulle ske, havde jeg ikke fastlagt. Under studierne fik jeg kontakt til en forsker, der gerne ville starte et samarbejde med et laboratorium på Brigham and Women s Hospital i Boston, og jeg ville gerne til USA. Han tog kontakt til laboratoriet, og der kom ret hurtigt en aftale på plads. Det tog til gengæld en hel del længere tid at planlægge selve opholdet, bl.a. at skrive fondsansøgninger og få mine visumpapirer i orden. Det kræver mange forberedelser at komme af sted, men det har jeg for længst glemt igen. Nu er det bare fedt at være af sted. BOLIG OG VENNER I BOSTON Gennem nogen der kendte nogen fandt jeg en lejlighed i Boston. Nu bor jeg sammen med tre andre unge, en amerikaner, en japaner og en bulgarer og det er super fedt. Inden jeg tog af sted havde jeg kontakt til en dansk pige, som skriver sin ph.d. herovre. Ellers kendte jeg ingen i Boston. Hun har introduceret mig for sine venner, og desuden er der en del andre unge i det 12

13 laboratorium, hvor jeg er, så det er gået ret hurtigt med at etablere et netværk. DEL AF UNIKT FORSKNINGSMILJØ Boston er en rigtig vidensmetropol. Der ligger nærmest et college på hvert gadehjørne, og folk fra hele verden kommer hertil for at forske. Det giver et helt unikt miljø. I begyndelsen var der lidt uklarhed om, hvad det vil sige at være dansk specialestuderende. Det amerikanske uddannelsessystem er ret forskelligt fra vores, så der var lidt forvirring, men nu er jeg kommet godt i gang. Min base er lige nu laboratoriet på Brigham and Women s Hospital. Hospitalet er knyttet til Harvard Medical School, som ligger ovre på den anden side af vejen. Hele området er fyldt med berømte og anerkendte institutter, som er knyttet til Harvard University. Jeg arbejder på celleniveau med en bestemt receptor. Receptorer kan opfattes som en modtager, der ved aktivering kan igangsætte forskellig respons inde i cellen. Der findes mange forskellige receptorer og den, som jeg arbejder med hedder GPRC6A. Man ved endnu ikke, hvilken funktion den har, og jeg har tilknytning til en lille forskningsgruppe på School of Pharmaceutical Sciences, der arbejder med denne receptor. Min opgave er at prøve at finde ud af, hvad der bliver igangsat inde i udvalgte celler, når receptoren aktiveres. Her i Boston-laboratoriet arbejder forskerne med den nært beslægtede Ca-receptor, og de har allerede været igennem mange af de forsøg, som nu skal udføres for at lære mere om GPRC6A, som jeg arbejder med. OPLEVELSER UD OVER DET SÆDVANLIGE Det gælder om at få så meget som muligt med, mens jeg er her. Jeg har været en tur i New York og på endagsskitur til New Hampshire. Jeg skal desuden til Cape Cod, Niagara Falls, Pennsylvania og Montreal i løbet af sommeren og så skal jeg helt sikkert tilbage til New York. I hverdagene løber jeg har lige løbet halvmaraton går til yoga og danser, når jeg har tid. Ellers går jeg i byen med vennerne og oplever musik- og kulturarrangementer, tager i biografen og går ud og spiser så jeg rigtig får en fornemmelse af livet i Boston. Det er en stor oplevelse at studere i udlandet, og jeg er virkelig glad for, at jeg greb muligheden. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg klart vil anbefale andre at studere i udlandet. Det er en alle tiders mulighed for at få spændende oplevelser og venner i udlandet. Man lærer utrolig meget af at rejse ud alene og begå sig i et fremmed land, og det faglige netværk, som jeg har fået i Boston, er bestemt et godt kort at have på hånden, når jeg er færdiguddannet. 13

14 Studieplan EN VERDEN AF LÆGEMIDLER Farmaceutuddannelsen er normeret til 5 år og er sammensat af en 3-årig bachelordel og en 2-årig kandidatdel. Uddannelsen er unikt placeret i en udfordrende grænseflade mellem sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Der er tale om en bred uddannelse, men hele studieforløbet er centreret om lægemidler. Lægemiddelformulering og -fremstilling (farmaci) handler om Hvordan lægemidler som fx tabletter, salver og øjendråber skal sammensættes, for at det aktive lægemiddelstof kan optages og transporteres hen til det sted i organismen, hvor det skal virke. Hvordan lægemidler bliver fremstillet og hvilke hjælpestoffer, der må bruges. Hvordan man sikrer sig, at lægemidlers kvalitet er i orden, og at de indeholder den rigtige mængde aktivt stof. Farmakologi handler om Hvordan lægemiddelstoffer optages og fordeles i organismen. Hvordan de udskilles igen fra organismen. Hvilken virkning, lægemiddelstofferne har på organismen. Samfundsfarmaci handler om Farmaceutens rolle i det danske sundhedsvæsen. Den danske lovgivning på lægemiddelområdet. Hvilket system, der er etableret for at forsyne befolkningen med lægemidler. Hvilke etiske holdninger, der er i Danmark inden for lægemiddelområdet. Bachelordelen 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER Farmaceutisk grundkursus Fysik Farmaceutisk fysisk kemi Almen farmakologi Organrelateret farmakologi Matematik Vurdering af farmakopéstoffer Dynamisk biokemi Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode Farmakognosi og naturstofkemi Almen og uorg. kemi Kvantitativ analytisk kemi lægemiddelanalyse Farmaceutisk mikrobiologi Lægemiddelformulering Bachelorprojekt i farmaci Organisk kemi 1 Organisk kemi 2 Bioorganisk kemi Sikkerhedskursus Statistik Videnskabsteori Instrumentel analytisk kemi Lægemiddelfremstilling = LABORATORIEØVELSER I FAGET 14

15 Farmakoterapi handler om Årsagen til og forløbet af medicinske sygdomme. Hvordan lægemidlerne anvendes i sygdomsbehandlingen. Hvordan den enkelte patient sikres den optimale lægemiddelbehandling. Medicinal and Biostructural Chemistry handler om Lægemiddelkemi. Lægemidlers molekylære virkningsmekanismer. Principper og metoder som anvendes i design og udvikling af nye lægemidler. Forståelse af makromolekylers 3D-struktur. Hvordan informationer og molekylers 3D-struktur anvendes, når man designer lægemidler. Valgfrie fag I øjeblikket udbydes ca. 35 forskellige kurser. Fx: Klinisk farmaci Quality control of medicines: microbiological and immunological approaches In vitro techniques in biochemistry and pharmacology Structural and computational chemistry Advanced pharmacognosy Information og kommunikation om lægemidler Farmakognosi handler om De lægemiddelstoffer til lægemiddelfremstilling man får fra naturprodukter oftest fra planteriget. Hvor og hvordan planterne dyrkes. Hvordan lægemiddelstofferne dannes i planterne. Hvordan de stoffer, man er interesseret i, isoleres fra plantematerialet. Intellectual property rights and innovation in pharmaceutical sciences Kandidatdelen FØRSTE ÅR ANDET ÅR BLOK 1 BLOK 3 BLOK 1 BLOK 3 Farmakoterapi Toxicology Studieophold Valgfrie fag Speciale BLOK 2 BLOK 4 BLOK 2 BLOK 4 Medicinal and Biostructural Chemistry Lægemiddelpolitik, økonomi og etik Studieophold Valgfrie fag Speciale 15

16 Bliv klogere på studiet Interesserer du dig for lægemidler? Drømmer du om en uddannelse i tæt kontakt med de fremmeste farmaceutiske virksomheder i Øresundsregionen? Har du lyst til at læse på et internationalt orienteret universitet med et studiemiljø, der lever og ånder for de studerende? Uanset hvilket fag der undervises i på School of Pharmaceutical Sciences, er lægemidlet omdrejningspunktet. Da forskningen inden for lægemiddelområdet af natur er interdisciplinær, er det nødvendigt at kombinere flere fagdiscipliner for at få en dybtgående forståelse for udviklingen inden for lægemiddelområdet. Der er derfor tale om uddannelser med en unik placering i et tværfagligt krydsfelt mellem sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. HER KAN DU SE DEN PROCENTVISE FORDELING AF HELE FARMACEUT- STUDIETS FAGOMRÅDER OG ELEMENTER: Kemiske fag Biologiske fag Farmacifag Samfundsfarmaci Andre fag Studieophold Valgfrie studieenheder Speciale 26 % 19 % 11 % 4 % 10 % 10 % 10 % 10 % 16

17 Bachelordelen Under uddannelsens første år støbes dit faglige fundament, og din viden om lægemidler og lægemiddeludvikling vil gradvist udvide sig og tage fast form. Projektarbejde 20 % Bachelordelen indledes med et 4-ugers tværfagligt, problembaseret Farmaceutisk Grundkursus, der viser sammenhængen mellem fagene i studiet ved at introducere lægemiddelområdet og perspektivere farmaceutuddannelsen samfunds- og erhvervsmæssigt. Obligatoriske fag inden for områderne kemi, biologi, farmaci og samfundsfag vil give dig en sikker og solid indføring i en verden af farmaceutisk videnskab. Laboratorieøvelser og projektarbejde understøtter teorien undervejs. Forelæsninger 35 % BACHELORPROJEKT I FARMACI Som afslutning på bachelordelen udarbejdes et bachelorprojekt. Det er et praktisk og teoretisk farmaciprojekt, der varer et halvt semester. EKSEMPLER PÅ EMNER TIL BACHELORPROJEKTER: Formulering og fremstilling af hurtigtvirkende acetylsalicylsyrepræparater mod smerter. Klasseundervisning 15 % Formulering og fremstilling af sugetabletter, shampoo og medicinsk neglelak indeholdende miconazol til brug mod svampeinfektioner. Fremstilling af depottabletter, oralt pulver og klysma indeholdende paracetamol til børn. Laoratorieøvelser 30 % 17

18 Bliv klogere på studiet Kandidatdelen cand.pharm Her begynder du for alvor at grave dybt i lægemiddelekspertens værktøjskasse. Kandidatuddannelsen til farmaceut består af ½ års obligatoriske fag, ½ års valgfrie fag, ½ års studieophold på apotek eller sygehusapotek og ½ års speciale. Studieopholdet på apotek er med til at gøre farmaceuterne særligt eftertragtede også i lægemiddelindustrien, fordi den studerende på apoteket kommer i direkte kontakt med slutbrugerne og får praktisk erfaring med at vejlede i brug og virkning af de forskellige lægemidler. VALGFRIE STUDIEENHEDER En valgfri studieenhed kan være et teoretisk kursus, et laboratoriekursus eller et projektarbejde. Der udbydes omkring 35 valgfri studieenheder, der bredt dækker de mest almindelige farmaceutiske specialiseringer. På grund af farmaceutuddannelsens faglige bredde er det muligt at vælge kurser fra andre fakulteter på Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner fx CBS, RUC og DTU. Du kan også vælge at tage valgfag i udlandet. STUDIEOPHOLD I ØJENHØJDE Som en integreret del af farmaceutuddannelsen gennemføres et ½ års studieophold på apotek eller sygehusapotek. Studieopholdet giver kendskab til sundhedssektoren og lejlighed til at møde medicinbrugerne. Du får praktisk indblik i information, rådgivning og vejledning om anvendelsen af lægemidler, økonomi, ledelse og organisation, lægemiddellovgivning, samarbejde med andre sundhedsprofessioner i lokalområdet og på sygehusene. Under studieopholdet udarbejdes opgaver og projekter, der er tilknyttet det pågældende apotek. Ophold på apoteket giver dig som færdiguddannet farmaceut autorisation til at fungere som farmaceut på apotek og sygehusapotek både i Danmark og i andre EU-lande. Erfaringerne fra studieopholdet på apoteket er også i høj kurs i lægemiddelindustrien, hvor praktisk erfaring med vejledning og håndtering af lægemidler er et godt kort at have på hånden, når der skal søges job. SPECIALET Før du bliver cand.pharm. skal du skrive speciale. Det er en farmaceutisk relevant forskningsopgave af ½ års varighed. Du er tilknyttet en forsker, der fungerer som specialevejleder. Du har mulighed for at følge valgfrie kurser, der lægger op til specialeemnet og dermed specialisere dig. Farmaceutuddannelsen har et betydeligt erhvervsrettet fokus. Halvdelen af de studerende skriver speciale i samarbejde med eksterne aktører fx en dansk eller international lægemiddelvirksomhed. FARMACEUTISK VIDENSKAB CAND. SCIENT.PHARM. Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab er udviklet som et alternativ til farmaceutuddannelsen her erstattes studieopholdet på apotek af et studieophold i fx den farmaceutiske industri, et speciale på op til 1 år (i stedet for ½ år), valgfrie studieenheder eller en kombination af ovenstående. 18

19 Som kandidat i farmaceutisk videnskab kan du ikke blive ansat på apoteker eller sygehusapoteker i Danmark eller i udlandet ellers har du de samme brede jobmuligheder som farmaceuterne. Cirka 8% af de kandidatstuderende vælger farmaceutisk videnskab. ALTERNATIV STUDIEPLAN Der er mulighed for at forskyde fagene i forhold til den fastlagte studieplan (side 16) også ud over den normerede studietid. Det kan give tid til erhvervsarbejde, til at bestå manglende eksamener, til studenterpolitisk arbejde eller noget helt fjerde. Det er ikke ualmindeligt, at man et stykke inde i studiet, sammen med en studievejleder, planlægger en alternativ studieplan, som udvider den normerede studietid en anelse. ANDRE KANDIDATUDDANNELSER Opdelingen i en bachelordel og en kandidatdel gør det forholdsvis enkelt at gøre sin uddannelse til en kombinationsløsning. Men kun den farmaceutiske bachelorgrad er adgangsbillet til farmaceutuddannelsens kandidatdel. Derimod giver den farmaceutiske bachelorgrad adgang til en række alternative kandidatuddannelser på Københavns Universitet (fx miljøkemi, medicinalkemi og human ernæring) samt en bred palet af kandidatuddannelser på andre af landets universiteter. INTERNATIONALE MULIGHEDER LUFT UNDER VINGERNE Farmaceuter arbejder i stigende grad i en række internationale sammenhænge. Det afspejler sig også i uddannelsen. Især på kandidatdelen er der gode muligheder for at få luft under vingerne. Omkring en fjerdedel af de studerende benytter sig af muligheden for at rejse udenlands. Det kan være i forbindelse med specialet, studieopholdet eller de valgfrie studieenheder. Der er også mulighed for at involvere sig i internationalt studenterarbejde via Students of Pharmaceutical Sciences (SOP). Men internationaliseringen går begge veje. School of Pharmaceutical Sciences er nemlig rigtig populær blandt internationale studerende og faktisk vandt vi i 2011 en international studiemiljøpris. 19

20 20 Studerende på School of Pharmaceutical Sciences

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år

Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet. Tema: 140 år Tema: 140 år Af Kenneth Grothe Toustrup/ Foto Dansk Farmacihistorisk Fond Fra apotek til akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kunne den 11. oktober fejre 140 års jubilæum og se tilbage på et

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: SciencesPo Paris Land: Frankrig Periode: Fra: August 2012 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt

14.30 Afrunding af dagens arbejde med fastsættelse af næste skridt 800 Introduktion til dagen, herunder præsentation POPBL er projektorganiseret og problembaseret læring Brug af POPBL i folkeskolens afgangsklasser Eksempel på projekt fra Friskolen 10.00 Udarbejdelse af

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere