school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen"

Transkript

1 school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen

2 Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4 Snus til livet som studerende SIDE 6 Her arbejder farmaceuter SIDE 8 Studiestart: Liv og glade dage SIDE 10 Odense København Boston SIDE 12 Studieplan SIDE 14 Bliv klogere på studiet SIDE 16 Studerende på School of Pharmaceutical Sciences SIDE 20 Forskerkarriere SIDE 26 Fra idé til lægemiddel SIDE 28 Når mennesker motiverer SIDE 32 Halvt i habitjakke halvt i kittel SIDE 34 Forsker for altid SIDE 36 Når hjertet hamrer for patienten SIDE 38 Faglig dialog der rykker SIDE 40 Nøgleposition i kvalitetssikring af lægemidler SIDE 42 I krydsfeltet mellem læger, lovgivere og lægemiddelindustri SIDE 44 Praktiske oplysninger SIDE 46 København 2012 TILRETTELÆGGELSE Kommunikationsafdelingen. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet GRAFISK DESIGN Roger ROGER.DK FOTO Mikal Schlosser, Stine Rasmussen, Jesper Munck, Creas IMAGECLUB, Novozymes A/S TRYK Best-Buy-Broker A/S 2

3 Landets største Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet er landets største lægemiddelorienterede uddannelse. Og det er ingen tilfældighed. Hovedstadsområdet summer af den fremmeste forskning til gavn for mennesker og dyr, og Københavns Universitet tilbyder en samlet buket af knivskarpe sundhedsuddannelser i et af Europas vigtigste vækstcentre for medicin, bioteknologi og lægemiddeludvikling. SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet finder du på School of Pharmaceutical Sciences som igen udgør en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. På School of Pharmaceutical Sciences uddanner vi danske og internationale lægemiddeleksperter udover farmaceutuddannelsen huser vi de to engelsksprogede kandidatuddannelser MSc in Pharmaceutical Sciences og MSc in Medicinal Chemistry. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET For at få størst muligt tværfagligt udbytte er de lægemiddelorienterede uddannelser sammen med andre uddannelser inden for sundhedsområdet samlet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det betyder med andre ord, at farmaceutuddannelsen befinder sig under samme fakultetstag som bl.a. medicin-, tandlæge- og dyrlægeuddannelserne. FARMACEUT FOR FREMTIDEN Som landet største lægemiddelorienterede uddannelse er farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet det oplagte valg, hvis du drømmer om en karriere med lægemidler som omdrejningspunkt. STUDERENDE FRA HELE DANMARK OG LIDT TIL Selv om uddannelsen er placeret i København, så kommer de studerende fra hele landet og fra vores nærmeste nabolande. Hvert år optages der 230 nye studerende på farmaceutuddannelsen. Der er i alt omkring bachelor- og kandidatstuderende på School of Pharmaceutical Sciences. PRISVINDENDE STUDIEMILJØ School of Pharmaceutical Sciences danner rammen om et levende studiemiljø som blandt andet betyder korte gennemførelsestider, lavt frafald fra studierne og stærkt socialt sammenhold. Ældre studerende skaber sammen med undervisere og studievejledere en tryg studiestart for alle både fagligt og socialt. School of Pharmaceutical Sciences blev for få år siden belønnet med Undervisningsministeriets pris for bedste studiemiljø. 3

4 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler Selvfølgelig kræver det særlige evner at spå om fremtiden, men det er nu svært at finde faggrupper, der i øjeblikket er mere efterspurgte end farmaceuter. De er uundværlige medarbejdere i lægemiddelindustrien, i den bioteknologiske industri og på apotekerne. School of Pharmaceutical Sciences på Københavns Universitet huser landets største lægemiddelfaglige uddannelse: Farmaceutuddannelsen er en unik sammensætning af farmacifagene lægemiddelformulering og -fremstilling samt kemiske og biologiske fag, der alle har lægemidler som omdrejningspunkt. Undervisningen varetages af førende forskere, som blandt andet beskæftiger sig med udvikling, fremstilling og brug af lægemidler. Uddannelsens fokus på lægemidler gennem hele studiet giver sammen med integration af de kemiske og de biologiske fag og praktisk erfaring fra et studieophold farmaceuterne en helt særlig profil. LÆGEMIDLETS LIVSCYKLUS VÆR MED PÅ HELE REJSEN Farmaceuter er eftertragtede først og fremmest i lægemiddelindustrien, hvor to ud af tre finder ansættelse. De øvrige kandidater har job på apoteker og i offentlige virksomheder som 4

5 eksempelvis Lægemiddelstyrelsen. Men der er også lægemiddeleksperter inden for miljø-, forbruger- og fødevareområdet og de huserer på universiteter, sygehuse, i laboratorier og på bryghuse. Farmaceuten er med sin tværfaglige uddannelse det oplagte bindeled mellem de kemikere, molekylærbiologer, læger og ingeniører, der deltager i processen omkring udviklingen af et nyt lægemiddel. Jagten på nye lægemiddelstoffer finder sted i uudforsket land og i en ofte nervepirrende og dramatisk drug hunt nærmer man sig i forskerteamet gradvist det virksomme stof, som skal isoleres, videreudvikles og afprøves. Farmaceuter er også med, når det endelige lægemiddel tager form. Men virker lægemidlerne efter hensigten? Er der bivirkninger? Denne afgørende fase i lægemiddeludviklingen tager farmaceuterne sig også af. Kvaliteten skal være i orden, så man prøver sig forsigtigt frem og forløber afprøvningen tilfredsstillende, er det igen farmaceuter, der tager sig af arbejdet med at få det endelige lægemiddel registreret, godkendt og markedsført. Når lægemidlet er på markedet, er det farmaceuternes opgave at sørge for optimal anvendelse fra apoteksskranker og sygehusafdelinger samt at rådgive patienter, læger og andet sundhedspersonale. Få et bedre indtryk af, hvad det egentlig er, farmaceuter foretager sig på Her fortæller en række yngre farmaceuter om deres forskelligartede job fra forskning over udvikling og fremstilling til rådgivning om det færdige lægemiddel. 5

6 Snus til livet som studerende SCHOOL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES på Københavns Universitet tilbyder besøgsmuligheder over en bred palet. Du kan fx møde farmaceutstuderende på hjemmebane til Åbent hus og i aktivitetsordninger som Studiepraktik og Studerende for en dag. STUDERENDE FOR EN DAG Slå følge med en studerende på en helt almindelig studiedag og oplev farmaceutuddannelsen live. Dagen former sig efter din besøgsvens skema, og du får rig mulighed for at stille spørgsmål og opsnappe bonusinfo om et studieliv med lægemidler. STUDIEPRAKTIK Under det tre dage lange praktikophold får du sammen med andre unge fra hele landet fuldt indblik i farmaceutuddannelsens opbygning og lægemiddelekspertens arbejdsopgaver. Den helt store kunst for farmaceuter er at sammensætte lægemidler, så de aktive stoffer når frem til det rigtige sted i kroppen uden svinkeærinder og selvfølgelig i den helt rigtige dosis! Allerede på studiepraktikkens første dag får du fingrene i farmaceutens værktøjskasse og laver forsøg med lægemidler i laboratoriet. Desuden deltager du i klassetimer og er med på en lytter i auditorierne. Emnerne spænder vidt fra morfin over mikrobiologi til biokemi og etik. LÆS MERE OM DE ENKELTE ARRANGEMENTER PÅ FARMA.KU.DK/BESOEG STUDIEVEJLEDNINGEN KAN TRÆFFES MANDAG, ONSDAG OG FREDAG Telefon: Telefonisk henvendelse: Kl Personlig henvendelse: Kl Januar, juni og august: Henvendelse mellem kl. 9 og 11 Juli lukket 6

7 Her bor vi LERSØ PARKALLÉ School of Pharmaceutical Sciences er placeret centralt på Østerbro i København. Vores nærmeste naboer er Fælledparken og en række af Københavns Universitets andre uddannelser: læge, tandlæge, biologi, kemi, biokemi, idræt, datalogi m.fl. JAGTVEJ UNIVERSITETS Nørre Campus PARKEN NØRRE ALLÉ FÆLLEDPARKEN SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Beliggenheden i Øresundsregionen gør Københavns Universitet til del af et internationalt vækstcenter for Health and Life Science. Netværket til danske og udenlandske samarbejdspartnere er vidt forgrenet, og på School of Pharmaceutical Sciences er du selv med til at skabe rammen om dit kommende arbejdsliv. En tæt kontakt til erhvervslivet giver dig allerede fra studiestart mulighed for at indgå i samarbejdskonstellationer på alle niveauer. Det tætte samspil etablerer en effektiv kobling mellem studerende og den lægemiddelindustri, hvor størstedelen af de uddannede farmaceuter efterfølgende gør karriere. TAGENSVEJ RIGSHOSPITALET BLEGDAMSVEJ 7

8 Her arbejder farmaceuter! 65 % 20 % Nøglemedarbejdere i industrien FORSKNING OG UDVIKLING Farmaceuter er uundværlige medarbejdere i industriens udvikling af nye lægemidler. I forskningsafdelingerne finder de frem til nye lægemiddelstoffer eller sætter ressourcerne ind på at forbedre allerede eksisterende. Næsten halvdelen af kemikerne i lægemiddelindustriens forskningsafdelinger er farmaceuter! AFPRØVNING, REGISTRERING OG MARKEDSFØRING Farmaceuter står for afprøvning af nye lægemidler og kontrollerer virkningen ved behandling af sygdomme. De administrerer ansøgninger om registrering af nye lægemidler i forhold til gældende lovgivning og regler og varetager funktioner inden for områderne salg, markedsføring og information. Farmaceuter i det offentlige FORSKNING OG UDVIKLING Farmaceuter i det offentlige beskæftiger sig med forskning og undervisning på de lange videregående uddannelser (herunder School of Pharmaceutical Sciences) samt andre uddannelsessteder, hvor farmaceuter fx deltager i uddannelsen af farmakonomer, bioanalytikere, sygeplejersker og procesteknologer. PRODUKTION Farmaceuter planlægger og leder arbejdet i produktionsafdelingerne og er ansvarlige for de detaljerede kvalitetssikringssystemer, der anvendes ved lægemiddelfremstilling. De beskæftiger sig med hjælpestoffer, emballage, produktionsprocesser mv. ANDRE BRANCHER Et stort antal farmaceuter arbejder også i industrien uden for den egentlige lægemiddelsektor eksempelvis i biotekvirksomheder, i den kemiske industri og i levnedsmiddelindustrien. OPTIMAL BRUG AF LÆGEMIDLER Et stigende antal farmaceuter er at finde på landets sygehuse primært på sygehusapotekerne. Her arbejder de 8

9 med at sikre optimal og rationel brug af lægemidler og er ansvarlige for apotekets lægemiddelproduktion. ANDRE OMRÅDER Offentlige laboratorier, fx de miljøkemiske, nyder godt af farmaceuternes kvalifikationer som også Lægemiddelstyrelsen og mange andre styrelser, direktorater og råd gør det. 15 % Lægemiddeleksperter på apoteket RÅDGIVNING OG LEDELSE På apoteket står farmaceuten for at rådgive og lede. Apoteket ejes og ledes af en apoteker, som skal være uddannet farmaceut. VEJLEDNING OG INFORMATION Farmaceuten støtter lægerne i valg af lægemidler, informerer patienterne om dosering, virkninger og bivirkninger og har ansvaret for, at recepter ekspederes efter gældende regler. UNDERVISNING Farmaceuten følger udviklingen på lægemiddelområdet og har ansvaret for at informere og undervise apotekets øvrige medarbejdere (farmakonomer) og andre personalegrupper inden for sundhedssektoren, fx hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker og læger. 9

10 Studiestart: Liv og glade dage I gymnasiet i Århus var det fagene biologi og kemi, der for alvor fik Liv i omdrejninger. Et spændende studieretningsprojekt der inkluderede et ophold på lægemiddelvirksomheden H. Lundbeck A/S gav den 19-årige næsten-student lyst til at fortsætte i samme faglige spor. Liv valgte farmaceutuddannelsen i København som sin første prioritet på grund af den brede fagpalet, det samfundsmæssige perspektiv og de gode jobmuligheder i hovedstadsområdet LIV JOSEPHINE DAHL-ROSSAU, FARMACEUTSTUDERENDE PÅ 1. ÅR perfekt. Lige fra begyndelsen var der god stemning. Vi blev hurtigt inddelt i mindre hold og rammerne gjorde, at vi snart faldt i snak på kryds og tværs. Introforløbet kombinerer indføring i farmaceutuddannelsen og teambuilding-aktiviteter. Det tætpakkede faglige og sociale program gjorde for det første, at jeg brugte en masse tid sammen med alle mine nye medstuderende, og for det andet, at jeg pludselig havde en ret stor bekendtskabskreds i København. Jeg blev faktisk positivt overrasket over modtagelsen. Jeg havde tænkt, at det ville blive hårdt at læse på universitetet det er jo en stor omvæltning, når man kommer lige fra gymnasiet. At det også ville være så sjovt, havde jeg ikke troet. Student. Wow. Det var tydeligvis ikke kun tømmermænd og eksamensangst, der trykkede i perioden omkring den sagnomspundne studenterhue. Der var også antydningen af en eksistentiel krise, der så småt pressede sig på med spørgsmål som: Hvem er jeg? Er det den helt rigtige uddannelse, jeg er i gang med at vælge? Er jeg nu sikker på, jeg vil forlade Århus? Får jeg venner på mit nye studie? Sommerferien gik på hæld, og en ny tilværelse som universitetsstuderende tonede langsomt frem i horisonten. Jeg stod overfor at skulle rykke tilværelsen op med rødder fra det ellers så hjemlige og velkendte Århus for at tage hul på et helt nyt kapitel i mit liv: farmaceutstuderende i København. NY I BYEN En væsentlig del af de studerende på farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet kommer fra Jylland og Fyn, hvilket i de fleste tilfælde betyder, at de lige som mig ankommer til hovedstaden uden familie, netværk og hjemmebanefordel. På førstedagen husker jeg tydeligt den akavede halve time med 30 andre tidsneurotikere, der alle var kommet lige så tidligt som jeg. Sammen ventede vi på, at dørene til auditoriet, hvor vi skulle have introduktionsforedrag, blev åbnet. Jeg snakkede som besat i en lang, nervøs talestrøm og jeg må have virket dødirriterende på alle omkring mig. Men heldigvis blev nervøsiteten gjort til skamme studiestarten forløb helt FRITID MED INDHOLD På farmaceutuddannelsen er der et hav af foreninger og arrangementer, så hvis du er interesseret, kan du finde underholdning og socialt samvær alle ugens dage. Der eksisterer fx både en løbeklub, en sangforening, en vinklub, en revyforening, en fodboldklub osv. Men da der også er et studie, der skal passes, forsøgte jeg at vælge med omhu. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var 27 timer i døgnet, for jeg er både med i løbeklubben, vinklubben og i sangforeningen Materia. Desuden er jeg en ret flittig gæst i den ugentlige FreBar, hvor store og små begivenheder på studiet bliver vendt på tværs af hold og årgange. Men så er grænsen også nået for mine fritidsaktiviteter i 10

11 dette studieår, fordi jeg samtidig skal jonglere to mindre studiejobs for at få SU-budgettet til at hænge sammen. Og så skal det jo heller ikke være nogen hemmelighed, at introforløbet hurtigt blev erstattet af et hardcore studie med siders læsning om dagen, og det der svarer til tre kemiafleveringer om ugen. Det handler virkelig om at planlægge sin tid grundigt. FAGENE FÅR NYT LIV Farmaceutuddannelsen er den fjerdestørste uddannelse på Københavns Universitet, men til trods for den ret store størrelse, er der et meget tæt sammenhold. Traditionerne og det fantastiske studiemiljø gør det let at falde til i en ny by blandt nye mennesker. Det har været dejligt at møde så mange andre, der interesserer sig for det samme i gymnasiet var det ikke alle, der drømte om en fremtid i kemilaboratoriet! Det er ikke nemt at rykke et liv med venner, familie, rutiner og minder op med rod og skabe alt forfra et nyt sted. Men takket være hele introforløbet, hvor vi blev rystet godt sammen, så har det været en blød landing. Og indtil videre har det været det hele værd. En stor forskel fra gymnasiet er, at man på universitetet kommer anderledes i dybden. I stedet for bare at læse overfladisk om emnerne og lære udenad, så dykker man langt ned i stoffet og bagom teorierne, og pludselig får fagene nyt liv! Det er også spændende at puste liv i teorien i laboratoriet alle fag hænger tæt sammen og fungerer som byggeklodser, der er med til at tegne helheden. Du kan følge Livs og andre farmaceutstuderendes studiestart i blogform på farma.ku.dk/farmaville 11

12 Odense København Boston STUD.PHARM. LOUISE VALENTIN HANSEN, SPECIALESTUDERENDE I BOSTON Det kræver benarbejde at komme til udlandet og studere, men det er en uvurderlig oplevelse. JEG HAR ALTID haft lyst til at tage en del af min uddannelse i udlandet. Flere i min familie har rejst under deres studier, og det har skærpet min interesse. De første år på farmaceutstudiet er ret kompakte, og der er mange obligatoriske fag. Senere i studiet er der bedre muligheder, og jeg har valgt at skrive specialet i udlandet. FYNBO I KØBENHAVN Efter gymnasiet tog jeg et års pause og rejste til London, hvor jeg boede med et par efterskoleveninder. Da jeg kom tilbage til Fyn efter opholdet i London, var det på tide at begynde at studere. Allerede i gymnasiet havde jeg besluttet mig for farmaceutstudiet, hvilket betød, at jeg måtte flytte til København. Jeg synes, at det var overraskende let at falde til. Jeg var så heldig, at flere af mine efterskole- og gymnasieveninder flyttede til København samtidig. Men der foregik også så meget allerede fra første dag på School of Pharmaceutical Sciences, at jeg utrolig hurtigt blev rystet sammen med de andre på studiet. Mange af de andre kom fra Jylland eller fra Fyn som mig. På samme tid flyttede jeg på kollegium og fik også nye venner der. UD I VERDEN MEN HVORDAN? Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville til udlandet, men hvordan det skulle ske, havde jeg ikke fastlagt. Under studierne fik jeg kontakt til en forsker, der gerne ville starte et samarbejde med et laboratorium på Brigham and Women s Hospital i Boston, og jeg ville gerne til USA. Han tog kontakt til laboratoriet, og der kom ret hurtigt en aftale på plads. Det tog til gengæld en hel del længere tid at planlægge selve opholdet, bl.a. at skrive fondsansøgninger og få mine visumpapirer i orden. Det kræver mange forberedelser at komme af sted, men det har jeg for længst glemt igen. Nu er det bare fedt at være af sted. BOLIG OG VENNER I BOSTON Gennem nogen der kendte nogen fandt jeg en lejlighed i Boston. Nu bor jeg sammen med tre andre unge, en amerikaner, en japaner og en bulgarer og det er super fedt. Inden jeg tog af sted havde jeg kontakt til en dansk pige, som skriver sin ph.d. herovre. Ellers kendte jeg ingen i Boston. Hun har introduceret mig for sine venner, og desuden er der en del andre unge i det 12

13 laboratorium, hvor jeg er, så det er gået ret hurtigt med at etablere et netværk. DEL AF UNIKT FORSKNINGSMILJØ Boston er en rigtig vidensmetropol. Der ligger nærmest et college på hvert gadehjørne, og folk fra hele verden kommer hertil for at forske. Det giver et helt unikt miljø. I begyndelsen var der lidt uklarhed om, hvad det vil sige at være dansk specialestuderende. Det amerikanske uddannelsessystem er ret forskelligt fra vores, så der var lidt forvirring, men nu er jeg kommet godt i gang. Min base er lige nu laboratoriet på Brigham and Women s Hospital. Hospitalet er knyttet til Harvard Medical School, som ligger ovre på den anden side af vejen. Hele området er fyldt med berømte og anerkendte institutter, som er knyttet til Harvard University. Jeg arbejder på celleniveau med en bestemt receptor. Receptorer kan opfattes som en modtager, der ved aktivering kan igangsætte forskellig respons inde i cellen. Der findes mange forskellige receptorer og den, som jeg arbejder med hedder GPRC6A. Man ved endnu ikke, hvilken funktion den har, og jeg har tilknytning til en lille forskningsgruppe på School of Pharmaceutical Sciences, der arbejder med denne receptor. Min opgave er at prøve at finde ud af, hvad der bliver igangsat inde i udvalgte celler, når receptoren aktiveres. Her i Boston-laboratoriet arbejder forskerne med den nært beslægtede Ca-receptor, og de har allerede været igennem mange af de forsøg, som nu skal udføres for at lære mere om GPRC6A, som jeg arbejder med. OPLEVELSER UD OVER DET SÆDVANLIGE Det gælder om at få så meget som muligt med, mens jeg er her. Jeg har været en tur i New York og på endagsskitur til New Hampshire. Jeg skal desuden til Cape Cod, Niagara Falls, Pennsylvania og Montreal i løbet af sommeren og så skal jeg helt sikkert tilbage til New York. I hverdagene løber jeg har lige løbet halvmaraton går til yoga og danser, når jeg har tid. Ellers går jeg i byen med vennerne og oplever musik- og kulturarrangementer, tager i biografen og går ud og spiser så jeg rigtig får en fornemmelse af livet i Boston. Det er en stor oplevelse at studere i udlandet, og jeg er virkelig glad for, at jeg greb muligheden. Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg klart vil anbefale andre at studere i udlandet. Det er en alle tiders mulighed for at få spændende oplevelser og venner i udlandet. Man lærer utrolig meget af at rejse ud alene og begå sig i et fremmed land, og det faglige netværk, som jeg har fået i Boston, er bestemt et godt kort at have på hånden, når jeg er færdiguddannet. 13

14 Studieplan EN VERDEN AF LÆGEMIDLER Farmaceutuddannelsen er normeret til 5 år og er sammensat af en 3-årig bachelordel og en 2-årig kandidatdel. Uddannelsen er unikt placeret i en udfordrende grænseflade mellem sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Der er tale om en bred uddannelse, men hele studieforløbet er centreret om lægemidler. Lægemiddelformulering og -fremstilling (farmaci) handler om Hvordan lægemidler som fx tabletter, salver og øjendråber skal sammensættes, for at det aktive lægemiddelstof kan optages og transporteres hen til det sted i organismen, hvor det skal virke. Hvordan lægemidler bliver fremstillet og hvilke hjælpestoffer, der må bruges. Hvordan man sikrer sig, at lægemidlers kvalitet er i orden, og at de indeholder den rigtige mængde aktivt stof. Farmakologi handler om Hvordan lægemiddelstoffer optages og fordeles i organismen. Hvordan de udskilles igen fra organismen. Hvilken virkning, lægemiddelstofferne har på organismen. Samfundsfarmaci handler om Farmaceutens rolle i det danske sundhedsvæsen. Den danske lovgivning på lægemiddelområdet. Hvilket system, der er etableret for at forsyne befolkningen med lægemidler. Hvilke etiske holdninger, der er i Danmark inden for lægemiddelområdet. Bachelordelen 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER Farmaceutisk grundkursus Fysik Farmaceutisk fysisk kemi Almen farmakologi Organrelateret farmakologi Matematik Vurdering af farmakopéstoffer Dynamisk biokemi Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode Samfundsfarmaci, videnskabelig formidling og metode Farmakognosi og naturstofkemi Almen og uorg. kemi Kvantitativ analytisk kemi lægemiddelanalyse Farmaceutisk mikrobiologi Lægemiddelformulering Bachelorprojekt i farmaci Organisk kemi 1 Organisk kemi 2 Bioorganisk kemi Sikkerhedskursus Statistik Videnskabsteori Instrumentel analytisk kemi Lægemiddelfremstilling = LABORATORIEØVELSER I FAGET 14

15 Farmakoterapi handler om Årsagen til og forløbet af medicinske sygdomme. Hvordan lægemidlerne anvendes i sygdomsbehandlingen. Hvordan den enkelte patient sikres den optimale lægemiddelbehandling. Medicinal and Biostructural Chemistry handler om Lægemiddelkemi. Lægemidlers molekylære virkningsmekanismer. Principper og metoder som anvendes i design og udvikling af nye lægemidler. Forståelse af makromolekylers 3D-struktur. Hvordan informationer og molekylers 3D-struktur anvendes, når man designer lægemidler. Valgfrie fag I øjeblikket udbydes ca. 35 forskellige kurser. Fx: Klinisk farmaci Quality control of medicines: microbiological and immunological approaches In vitro techniques in biochemistry and pharmacology Structural and computational chemistry Advanced pharmacognosy Information og kommunikation om lægemidler Farmakognosi handler om De lægemiddelstoffer til lægemiddelfremstilling man får fra naturprodukter oftest fra planteriget. Hvor og hvordan planterne dyrkes. Hvordan lægemiddelstofferne dannes i planterne. Hvordan de stoffer, man er interesseret i, isoleres fra plantematerialet. Intellectual property rights and innovation in pharmaceutical sciences Kandidatdelen FØRSTE ÅR ANDET ÅR BLOK 1 BLOK 3 BLOK 1 BLOK 3 Farmakoterapi Toxicology Studieophold Valgfrie fag Speciale BLOK 2 BLOK 4 BLOK 2 BLOK 4 Medicinal and Biostructural Chemistry Lægemiddelpolitik, økonomi og etik Studieophold Valgfrie fag Speciale 15

16 Bliv klogere på studiet Interesserer du dig for lægemidler? Drømmer du om en uddannelse i tæt kontakt med de fremmeste farmaceutiske virksomheder i Øresundsregionen? Har du lyst til at læse på et internationalt orienteret universitet med et studiemiljø, der lever og ånder for de studerende? Uanset hvilket fag der undervises i på School of Pharmaceutical Sciences, er lægemidlet omdrejningspunktet. Da forskningen inden for lægemiddelområdet af natur er interdisciplinær, er det nødvendigt at kombinere flere fagdiscipliner for at få en dybtgående forståelse for udviklingen inden for lægemiddelområdet. Der er derfor tale om uddannelser med en unik placering i et tværfagligt krydsfelt mellem sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. HER KAN DU SE DEN PROCENTVISE FORDELING AF HELE FARMACEUT- STUDIETS FAGOMRÅDER OG ELEMENTER: Kemiske fag Biologiske fag Farmacifag Samfundsfarmaci Andre fag Studieophold Valgfrie studieenheder Speciale 26 % 19 % 11 % 4 % 10 % 10 % 10 % 10 % 16

17 Bachelordelen Under uddannelsens første år støbes dit faglige fundament, og din viden om lægemidler og lægemiddeludvikling vil gradvist udvide sig og tage fast form. Projektarbejde 20 % Bachelordelen indledes med et 4-ugers tværfagligt, problembaseret Farmaceutisk Grundkursus, der viser sammenhængen mellem fagene i studiet ved at introducere lægemiddelområdet og perspektivere farmaceutuddannelsen samfunds- og erhvervsmæssigt. Obligatoriske fag inden for områderne kemi, biologi, farmaci og samfundsfag vil give dig en sikker og solid indføring i en verden af farmaceutisk videnskab. Laboratorieøvelser og projektarbejde understøtter teorien undervejs. Forelæsninger 35 % BACHELORPROJEKT I FARMACI Som afslutning på bachelordelen udarbejdes et bachelorprojekt. Det er et praktisk og teoretisk farmaciprojekt, der varer et halvt semester. EKSEMPLER PÅ EMNER TIL BACHELORPROJEKTER: Formulering og fremstilling af hurtigtvirkende acetylsalicylsyrepræparater mod smerter. Klasseundervisning 15 % Formulering og fremstilling af sugetabletter, shampoo og medicinsk neglelak indeholdende miconazol til brug mod svampeinfektioner. Fremstilling af depottabletter, oralt pulver og klysma indeholdende paracetamol til børn. Laoratorieøvelser 30 % 17

18 Bliv klogere på studiet Kandidatdelen cand.pharm Her begynder du for alvor at grave dybt i lægemiddelekspertens værktøjskasse. Kandidatuddannelsen til farmaceut består af ½ års obligatoriske fag, ½ års valgfrie fag, ½ års studieophold på apotek eller sygehusapotek og ½ års speciale. Studieopholdet på apotek er med til at gøre farmaceuterne særligt eftertragtede også i lægemiddelindustrien, fordi den studerende på apoteket kommer i direkte kontakt med slutbrugerne og får praktisk erfaring med at vejlede i brug og virkning af de forskellige lægemidler. VALGFRIE STUDIEENHEDER En valgfri studieenhed kan være et teoretisk kursus, et laboratoriekursus eller et projektarbejde. Der udbydes omkring 35 valgfri studieenheder, der bredt dækker de mest almindelige farmaceutiske specialiseringer. På grund af farmaceutuddannelsens faglige bredde er det muligt at vælge kurser fra andre fakulteter på Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner fx CBS, RUC og DTU. Du kan også vælge at tage valgfag i udlandet. STUDIEOPHOLD I ØJENHØJDE Som en integreret del af farmaceutuddannelsen gennemføres et ½ års studieophold på apotek eller sygehusapotek. Studieopholdet giver kendskab til sundhedssektoren og lejlighed til at møde medicinbrugerne. Du får praktisk indblik i information, rådgivning og vejledning om anvendelsen af lægemidler, økonomi, ledelse og organisation, lægemiddellovgivning, samarbejde med andre sundhedsprofessioner i lokalområdet og på sygehusene. Under studieopholdet udarbejdes opgaver og projekter, der er tilknyttet det pågældende apotek. Ophold på apoteket giver dig som færdiguddannet farmaceut autorisation til at fungere som farmaceut på apotek og sygehusapotek både i Danmark og i andre EU-lande. Erfaringerne fra studieopholdet på apoteket er også i høj kurs i lægemiddelindustrien, hvor praktisk erfaring med vejledning og håndtering af lægemidler er et godt kort at have på hånden, når der skal søges job. SPECIALET Før du bliver cand.pharm. skal du skrive speciale. Det er en farmaceutisk relevant forskningsopgave af ½ års varighed. Du er tilknyttet en forsker, der fungerer som specialevejleder. Du har mulighed for at følge valgfrie kurser, der lægger op til specialeemnet og dermed specialisere dig. Farmaceutuddannelsen har et betydeligt erhvervsrettet fokus. Halvdelen af de studerende skriver speciale i samarbejde med eksterne aktører fx en dansk eller international lægemiddelvirksomhed. FARMACEUTISK VIDENSKAB CAND. SCIENT.PHARM. Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab er udviklet som et alternativ til farmaceutuddannelsen her erstattes studieopholdet på apotek af et studieophold i fx den farmaceutiske industri, et speciale på op til 1 år (i stedet for ½ år), valgfrie studieenheder eller en kombination af ovenstående. 18

19 Som kandidat i farmaceutisk videnskab kan du ikke blive ansat på apoteker eller sygehusapoteker i Danmark eller i udlandet ellers har du de samme brede jobmuligheder som farmaceuterne. Cirka 8% af de kandidatstuderende vælger farmaceutisk videnskab. ALTERNATIV STUDIEPLAN Der er mulighed for at forskyde fagene i forhold til den fastlagte studieplan (side 16) også ud over den normerede studietid. Det kan give tid til erhvervsarbejde, til at bestå manglende eksamener, til studenterpolitisk arbejde eller noget helt fjerde. Det er ikke ualmindeligt, at man et stykke inde i studiet, sammen med en studievejleder, planlægger en alternativ studieplan, som udvider den normerede studietid en anelse. ANDRE KANDIDATUDDANNELSER Opdelingen i en bachelordel og en kandidatdel gør det forholdsvis enkelt at gøre sin uddannelse til en kombinationsløsning. Men kun den farmaceutiske bachelorgrad er adgangsbillet til farmaceutuddannelsens kandidatdel. Derimod giver den farmaceutiske bachelorgrad adgang til en række alternative kandidatuddannelser på Københavns Universitet (fx miljøkemi, medicinalkemi og human ernæring) samt en bred palet af kandidatuddannelser på andre af landets universiteter. INTERNATIONALE MULIGHEDER LUFT UNDER VINGERNE Farmaceuter arbejder i stigende grad i en række internationale sammenhænge. Det afspejler sig også i uddannelsen. Især på kandidatdelen er der gode muligheder for at få luft under vingerne. Omkring en fjerdedel af de studerende benytter sig af muligheden for at rejse udenlands. Det kan være i forbindelse med specialet, studieopholdet eller de valgfrie studieenheder. Der er også mulighed for at involvere sig i internationalt studenterarbejde via Students of Pharmaceutical Sciences (SOP). Men internationaliseringen går begge veje. School of Pharmaceutical Sciences er nemlig rigtig populær blandt internationale studerende og faktisk vandt vi i 2011 en international studiemiljøpris. 19

20 20 Studerende på School of Pharmaceutical Sciences

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN?

HVEM GARANTERER FOR FAGLIGHEDEN? ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA EUROPEAN MEDIA PARTNER ANNONCE Fremtidens Uddannelser NR 2 FEBRUAR 2015 MED FOKUS PÅ STUDIEVALG 2015 2. udgave! DANMARKS 8 UNIVERSITETER Mød dem her KVOTE 2 Hvad

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE

ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS TANDLÆGESKOLE Rushåndbogen 2012 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FORORD...2 STUDIESTARTEN...3 INTRODUKTIONS FORLØBET...4 INTRODUKTIONS DAGENE...5 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG 1...6 PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAG

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere