En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre"

Transkript

1 Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek, lægemiddellovgivning og masser af forskning. En kandidatgrad på lægemiddelområdet åbner døre til det meste her følger en række eksempler fra otte forskellige studieledere. Farmaceutuddannelsen: Fra molekyle til anvendelse Bente Steffansen, studieleder, Institut for Farmaci, Københavns Universitet. Som farmaceut er man tværfaglig Farmaceutuddannelsen er en bred lægemiddelekspertuddannelse, og vi dækker grundlæggende fire hovedfagområder, som er relateret til lægemidler - det kemiske, det biologiske, det farmacimæssige og anvendelse af lægemidler. Farmaceuter er især stærke på farmaci, farmakologi, analytisk kemi, lovgivning og kvalitetssikring. Vi er med hele vejen under et lægemiddels tilblivelse, og man kan sige, at vi er tværfaglige og brede. 70 procent bliver ansat i industrien Tidligere blev de fleste farmaceuter ansat på apotek, men det har ændret sig, og i dag bliver omkring 70 procent ansat i lægemiddelindustrien, især inden for registrering af lægemidler. Andre kommer på apotek, og her er vi stadig den eneste akademiske faggruppe med den mulighed. Vil man forske, kan farmaceutuddannelsen også give afsæt til det, og ved man tidligt, at forskningen skal knyttes op til andre områder end det anvendelsesorienterede, kan man fx vælge apoteksdelen fra eller søge et skolarstipendium, hvor man bliver tilknyttet et forskningsprojekt på universitetet eller hos en virksomhed. På den måde kan man pejle sig ind på en forskningsretning, fx inden for drug delivery, allerede mens man er studerende. Vær på forkant Hvis jeg skal give et par gode råd til de nye studerende, så vil jeg sige: Kig grundigt i kursusbeskrivelserne og sæt dig godt ind i fagene, kravene, studiets forventninger osv. Vi skeler til de beskrivelser, når vi laver eksamensopgaver. Læs dem og brug dem, for det er et stort pensum. Som ny studerende er det desuden en rigtig god idé at sætte sig ind i de faglige begreber, der knytter sig til de fire ovennævnte hovedområder. Hvis du fx hele tiden skal slå op, hvad en pka-værdi er, så bliver det svært at bygge ny viden ovenpå. Spørg evt. underviseren, hvad de vigtigste begreber er. En akademisk grundviden er noget man har, ikke noget man slår op i en bog. Og så skal man gå efter det, man bedst kan lide. Det er nemmere at blive god til noget, man synes er sjovt, end noget, som man finder kedeligt. 14 pharma august 2013

2 Medicinalkemi: Vi skaber en kemisk rygrad Thomas Vosegaard, studieleder, SCIENCE AND TECHNOLOGY, Aarhus Universitet. Rettet mod forskning Hos os er nøgleordene naturvidenskab og molekylærbiologi, fokus på kemisk grundviden, men først og fremmest bygger uddannelsen på et stærkt kemifundament. Medicinalindustrien efterspørger det meget høje vidensniveau blandt kandidaterne, og der er generelt lav arbejdsløshed på vores felt. Vi er en forskningsrettet uddannelse, og en meget stor del tager en ph.d. Uddannelsen er 10 år gammel, og vi har fokus på både kemisk syntese samt analyse, struktur og forståelse af rational drug design. Vi sætter jævnligt gang i nye tiltag på baggrund af ønsker fra arbejdsmarkedet i høj grad målrettet udviklingslaboratorier i medicinalindustrien. De studerende - ambitiøse og målrettede Vi modtager 48 studerende om året Vi har de rent naturvidenskabsinteresserede, mens nogle få vælger uddannelsen i stedet for medicin. Fælles for dem alle er, at de er en meget målrettet gruppe, der ønsker at arbejde med lægemidlers virkning på kroppen på det molekylære plan udvikling af nye lægemidler. To nye uddannelser som diplomingeniør Udover bachelor- og kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi har vi senest etableret to helt nye uddannelser som diplomingeniør i bioteknologi og kemi. Det er ikke områder med samme tradition for forskning, men de to nye spor er rettet mod job i produktionen af fødevarer, enzymer eller lægemidler, fx i kemiske virksomheder eller biotekvirksomheder. Uddannelsen giver desuden et stærkt fundament for at blive civilingeniør. Medicin med industriel specialisering: Ud og mød patienterne Jesper Franch, studieleder, School of Medicine and Health, Aalborg Universitet. De studerende bliver koblet tæt til sygehusverdenen Vi har tværfaglig struktur på tværs af det sundhedsvidenskabelige fakultet. Målet er at afspejle tilblivelse, afprøvning og afsætning af et lægemiddel. I de første fire semestre består en del af uddannelsen i kliniske øvelser og klinikophold på hospitaler, og de studerende har undervisning fælles med lægestuderende. De skal kort sagt lære, hvad lægemidlerne skal bruges til. At møde patienterne og opleve praktikken på den måde giver et bedre fundament for dialogen med lægerne senere hen. Og når de kommer i laboratoriet, så har de en grundlæggende forståelse at bygge teorien på. gengæld mindre fokus på de store projekter de kommer på kandidatdelen. De studerende bliver inddelt i grupper fra starten, og det giver dem en tværfaglighed. Vi er en ret ny uddannelse, og tredje hold kommer ud nu. Der bliver taget godt imod kandidaterne, og af dem fra sidste år er de fleste 86 pct. i arbejde. Halvdelen af den gruppe sidder i stillinger inden for markedsføring. De fleste får job, især inden for markedsføring Uddannelsen er bygget op om tre hovedområder: Biomedicin, der retter sig mod grundforskning, translational medicin med fokus på afprøvning og medical market access. De første to spor er i fokus på BA-delen, mens det tredje spor foldes ud på kandidatdelen. Undervisningen er især bygget på problembaseret læring med mange cases, og vi har til pharma august

3 Bioteknologi: Fra produktion og ståltanke til bioteknologisk forskning Ulf Thrane, studieleder, Kandidatuddannelsen i Bioteknologi, DTU Systembiologi. Vil du være fabrikschef eller farmaceut? Moderne bioteknologi er et bredt felt med rødder hos kemiingeniørerne tilsat farmaceutiske og biologiske kompetencer. Vi er ikke klassiske ingeniører, men ligger i et grænseområde mellem lægevidenskab, kemi og biokemi, medicin, mikrobiologi, bioinformatik, forskning og produktion samt noget klassisk polyteknisk. Vores kandidater har således en stærk tværfaglighed og er vant til at arbejde med forskellige faggrupper og specialiseringer, fx analysekemikere, medicinere og produktionsfolk. Uddannelsen er meget fleksibel, og man kan vælge at specialisere sig på et farmaceutisk eller et mere fundamentalt biologisk område, eller fx være med til at udvikle fremtidens mikrobielle cellefabrikker. Mange kandidatspecialer er i projektsamarbejde med den farmaceutiske og bioteknologiske industri. 50 procent internationale studerende Vi har og har altid haft et meget internationalt miljø. Halvdelen af de studerende er internationale, og al undervisning foregår på engelsk. Tidligere kom mange fra Østen, men nu kommer de fleste fra Europa, mange fra Østeuropa, men også tyskere, spaniere, italienere osv. Tema: studiestart 16 pharma august 2013

4 Biokemi: På hjemmebane i laboratoriet Gert Dandanell, studieleder, Biokemi og bioinformatik, Københavns Universitet. Vores kandidater kan gå direkte i laboratoriet Uddannelsen har efterhånden 60 år på bagen, og vi er bl.a. blevet kendt for et langt og eksperimentelt kandidatspeciale. Det betyder, at vores kandidater er rigtig meget i laboratoriet og øvede i at sætte forsøg op, og det hedder sig, at man kan tage vores kandidater og sætte dem direkte i laboratoriet, når de er færdige. Specialet fylder halvdelen af overbygningsuddannelsen, og mange ender med at få det publiceret efterfølgende. Som optakt til specialet skal man lave et projekt, hvor man i et format, der ligner en forskningsrådsansøgning, skal formulere og beskrive et forskningsprojekt. Det skal formidles og sælges. Vi anbefaler, at man begynder på specialet allerede efter et halvt år inde i kandidatuddannelsen, fx på halv tid, alt sammen så de studerende bliver skolet i at håndtere forsøg på alle planer. Tradition for at forske Omkring halvdelen fortsætter som ph.d.-studerende og arbejder videre med forskning, og så har vi andre kandidater, der typisk får arbejde i produktionen, fx hos Novo Nordisk i Kalundborg. Man kan derfor inddele vores kandidater i to hovedgrupper den ene er rettet mod forskning og følger et forskningsspor på universitetet eller i industrien. Den anden gruppe får job inden for produktion, kvalitetskontrol og salg. Medicinalkemi: Vi designer fremtidens lægemiddelstoffer Tommy Nørskov Johansen, studieleder, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet Industrien vil kun have de bedste i verden Vores kandidater kommer til at designe og lave fremtidens lægemiddelstoffer.. Vi har spurgt i lægemiddelindustrien, og de siger lige ud, at de kun vil ansætte de bedste i verden, så vi ligger i skarp international konkurrence. Uddannelsen er bygget op i samarbejde med medicinalkemiske discovery-afdelinger i Medicon Valley området, og meldingen er klar: For at kunne lave fremtidens lægemiddelstoffer kræves en stærk kemisk indsigt og dyb forskningserfaring, hvilket først opnås gennem relevante ph.d.- og postdoc-forløb. Kandidatuddannelsen, som har nogle af de skrappeste adgangskrav i kemi herhjemme, er derfor tilrettelagt, så kandidaterne kan skabe sig det bedst mulige grundlag for en efterfølgende forskningskarriere inden for feltet. En stærk kemisk forståelse relevant for design af lægemiddelstoffer Uddannelsen på KU er ny, og det forventes, at kandidaterne også vil få job inden for bl.a. patentering, proceskemi (scale-up) og QC omkring de kemiske processer. Overordnet kan man sige, at de studerende her er stærke i kemi og får en stærk indgang til forskning. pharma august

5 Lægemiddelvidenskab: Mere bredde - mindre laboratorium Helle Waagepetersen, studieleder, Kandidat i lægemiddelvidenskab, Københavns Universitet. Kan gå mange veje Uddannelsens kandidater bliver ansat bredt inden for lægemiddeludvikling, afhængig af kandidaternes personlige studiemæssige baggrund, personlige profil og specialisering. Det er udelukkende en kandidatuddannelse, så de studerende har bacheloruddannelse med sig fra forskellige natur-, sundhedseller tekniskvidenskabelige områder. Nogle studerende er på deres bachelordel blevet klar over, hvad de ikke vil, fx laboratoriearbejde. På denne uddannelse kan de få en tør linje i samfundsfarmaci uden laboratoriearbejde. Frit valg og vejledning Uddannelsen har en meget stor grad af valgfrihed. De studerende kan både få en meget bred profil, der plukker fra alle linjer, men de kan også gå efter en mere fokuseret profil på en af linjerne. Vi har en meget stor grad af vejledning, og det har de studerende brug for. Når studerende rammer 4. år, så har de valgt retning og er begyndt at specialisere sig. Men her kommer de ind på deres 4. år og er helt novicer, så vi bruger mange ressourcer på at vejlede dem og hjælpe dem med at finde ud af, hvilken vej de skal gå. Biokemi og molekylær biologi: Tværfaglig naturvidenskab med et strejf af bioteknologi og medicinalkemi Claus Michelsen, prodekan og studieleder, Naturvidenskab og Farmaci, Syddansk Universitet. Fælles indgang til naturvidenskab Vi har en lang tradition for, at samtlige studerende inden for det naturvidenskabelige felt følger det samme grundforløb. De studerende skal på det første år igennem et fælles forløb i fysik, matematik og kemi, uanset om de skal læse fx matematik eller molekylær medicin. Alle bliver placeret i studiegrupper teams med seks til otte studerende og gennemgår sammen de klassiske naturvidenskabelige discipliner. Det er et forløb med mange laboratorietimer, og de studerende får på det første år både en naturvidenskabelig og en tværfaglig ballast. Vores tværfaglige fokus er også udtrykt i de fysiske rammer, og vi skal på naturvidenskab bo sammen med både sundhedsvidenskab og professionshøjskolen, når vi får nye lokaler i forbindelse med bygningen af det nye hospital. kan beskrives som farmaceutopgaver. Omkring en tredjedel af de øvrige kandidater får job i industrien, typisk inden for produktion, mens resten forsker. Biokemikerne de fynske farmaceuter Hidtil har vi ikke haft en farmaceutuddannelse i Odense, og det er først nu, vi får de første farmaceuter ud. Det er måske en af grundene til, at omkring halvdelen af vores kandidater fra især biokemi bliver ansat i akademikerstillinger i det offentlige - i Sundhedsstyrelsen, men i høj grad også lokalt her i regionen. De arbejder med bl.a. lovgivning og offentlig administration, som ellers 18 pharma august 2013

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD

23. oktober 2012. Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse. Rapport udarbejdet af DAMVAD 23. oktober 2012 Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU s 2-årige kandidatuddannelse Rapport udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003

Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag til Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus pr. 1. september 2003 Bilag 5.a Bilag 5.a refererer til figur 5.2 og 5.3 som er oversigter over kandidaternes fagområder i første og nuværende job. Udover

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Fakta og myter. Valg om patentreformen: Side 10. Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk i Kalundborg side 24

Fakta og myter. Valg om patentreformen: Side 10. Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk i Kalundborg side 24 Medlemsblad for Pharmadanmark Maj 2014 EU Patent Multi-stage column continuous fermentation system EU 6355295 B Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Produktion i Danmark kan svare sig Novo Nordisk

Læs mere

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr.

2,5 mia. kr. i 2013. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. 5,5 mia. Novo Nordisk A/S. Novo A/S. Novo Nordisk Fonden. kr. Novo Nordisk A/S er en del af Novo- Gruppen. Novo Nordisk Fonden ejer gennem Novo A/S 25% af aktierne i Novo Nordisk. I 2013 betød det, at ca. 2,5 mia. kr. blev kanaliseret fra Novo Nordisk A/S til Novo

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14

Unge iværksættere vil revolutionere kemikalieproduktion. TychoBio: Side 6. Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ny artikelserie: Fra patent til patient side 14 Ulandsfrivillig med ebola i hælene side 18 Succesfuld hvordan? side

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere