Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december Prøvenummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer"

Transkript

1 Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift

2 SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, mens de 35 øvrige spørgsmål er lavet på baggrund af materialet Danmark før og nu. Prøvetiden er 45 minutter. Opgaverne er multiple-choice-opgaver. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er to til tre svarmuligheder, hvor der skal sættes kryds ved det rigtige svar, jf. eksemplet nedenfor. Eksempel på besvarelse af spørgsmål: Hvad hedder Danmarks hovedstad? A: Odense B: Århus C: København Side 2

3 1. Hvornår ophørte Grønland med at være en koloni under Danmark? A: 1941 B: 1953 C: Hvilket land samarbejder Danmark og Grønland med om en militærbase i Grønland? A: Canada B: Norge C: USA 3. Hvad er Dannebrog? A: Den danske nationalsang B: Et militært voldanlæg i Slesvig, der spillede en rolle i krigen i 1864 C: Det danske nationalflag 4. Hvordan kan udlændinge tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab)? A: Integrationsministeren og justitsministeren beslutter i fællesskab, hvilke udlændinge der kan tildeles dansk indfødsret (statsborgerskab) B: Folketinget kan ved lov tildele udlændinge dansk indfødsret (statsborgerskab) C: Udlændingeservice træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding kan få dansk indfødsret (statsborgerskab) 5. Hvilken af følgende rettigheder er beskyttet i grundloven? A: Strejkeretten B: Den private ejendomsret C: Retten til lægehjælp Side 3

4 6. Hvilke landsdele forbindes af Storebæltsbroen? A: Jylland og Fyn B: Jylland og Sjælland C: Fyn og Sjælland 7. Hvad er aldersgrænsen i Danmark for at kunne blive gift? A: Begge personer skal være over 16 år B: Begge personer skal være over 18 år, men der kan søges om særlig tilladelse til at gifte sig tidligere C: Begge personer skal være over 21 år, men der kan søges om særlig tilladelse til at gifte sig tidligere 8. Hvordan er statens magt i Danmark fordelt? A: Magten er tredelt mellem dronningen, statsministeren og politiet B: Magten er tredelt i en civil, militær og kirkelig magt C: Magten er tredelt i en lovgivende, en udøvende og en dømmende magt 9. I perioden fra ca. 750 til 1050 (Vikingetiden) var størstedelen af den danske befolkning A: krigere B: jægere C: bønder 10. Hvornår optræder ordet Danmark første gang? A: På Solvognen fra ca f. Kr. B: På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955 C: I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca Side 4

5 11. Hvad indebar den danske reformation i 1536? A: Kristendommen blev indført B: Katolicismen blev indført C: Protestantismen blev indført 12. Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid ( )? A: At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat B: At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker C: At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt 13. Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning i 1814? A: Norge B: Island C: Grønland 14. Højskolebevægelsen er knyttet tæt sammen med én af de nævnte personer. Hvem? A: Georg Brandes B: Ludvig Holberg C: N.F.S. Grundtvig 15. Hvad skete der med det politiske system i Danmark under 2. verdenskrig? A: Regering og folketing fungerede som normalt under hele besættelsen B: Regeringen gik af i 1943, og landet blev styret af departementscheferne C: Tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering Side 5

6 16. I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder partiet? A: Dansk Folkeparti B: Det Radikale Venstre (De Radikale) C: Socialistisk Folkeparti (SF) 17. I 1960 erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A: Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B: Polen, Ungarn og Italien C: Iran, Irak og Marokko 18. En person, der bliver anholdt af politiet, har A: pligt til at svare på alle politiets spørgsmål B: pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato C: ikke pligt til at svare på noget som helst 19. Hvis man er arbejdsløs og får hjælp fra det offentlige, hvilken pligt har man så? A: Man har pligt til at gøre samfundstjeneste B: Man har pligt til selv at passe sine børn C: Man har pligt til at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet 20. Hvordan fungerer de danske domstole? A: De er underlagt den siddende regering B: De er underlagt Folketinget C: De er uafhængige Side 6

7 21. Ét sprog har især påvirket det danske sprog. Hvilket? A: Latin B: Finsk C: Tysk 22. NATO er en international sammenslutning, der samarbejder om A: økonomi B: forsvar C: kultur 23. Hvordan grupperer Europa-Parlamentets medlemmer sig? A: De er grupperet efter nationalitet B: De er grupperet efter europæiske regioner, eksempelvis sidder de nordiske medlemmer sammen C: De er grupperet ud fra deres politiske holdninger 24. Hvordan er organisationsgraden på det danske arbejdsmarked? A: Den er høj. Ca. 80 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening B: Den er middel. Ca. 50 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening C: Den er lav. Ca. 25 % af arbejdstagerne er medlem af en fagforening 25. LO er en såkaldt hovedorganisation på arbejdsmarkedet. Hvem repræsenterer organisationen? A: Landmænd B: Lønmodtagere C: Virksomhedsejere Side 7

8 26. Hvordan aftales løn og ansættelsesvilkår på arbejdsmarkedet normalt? A: Ved forhandlinger mellem fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne B: Ved forhandlinger mellem finansministeren og arbejdsgiverorganisationerne C: Ved forhandlinger mellem fagforeningerne og regeringen januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange? A: 5 B: 7 C: Hvad er regionernes hovedopgave? A: At sørge for driften af folkeskoler og gymnasier. B: At sørge for omsorgen af de ældre C: At sørge for driften af sundhedsvæsenet, bl.a. sygehusene 29. Hvilken trosretning bygger den danske folkekirke på? A: Den luthersk-evangeliske kirke B: Den koptiske kirke C: Den græsk-ortodokse kirke 30. Skal en lønmodtager i Danmark være medlem af en fagforening? A: Ja B: Nej C: Ja, men kun hvis man er offentligt ansat Side 8

9 31. Hvordan kan den danske grundlov ændres? A: Regeringen skal blot have flertal i Folketinget for en grundlovsændring B: Kun regenten kan ændre grundloven C: Grundloven kan kun ændres, hvis der er tilslutning fra både Folketinget og befolkningen 32. I Danmark kan man opnå skilsmisse uden forudgående separation i særlige tilfælde. Hvilke tilfælde? A: Hvis ægteparret er barnløst B: Hvis der har været utroskab i ægteskabet C: Hvis den ene ægtefælle erklærer sig for at være homoseksuel 33. I 2006 blev der lavet en oversigt over de væsentligste eksempler på dansk kultur inden for bl.a. litteratur, scenekunst, film og arkitektur. Hvad hedder den oversigt? A: Kulturkanonen B: Dansk Kulturleksikon C: Den Danske Kulturguide 34. Hvad hedder danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger? A: Bertel Thorvaldsen B: Asger Jorn C: Christen Købke 35. Sankthans er en dansk mærkedag. Hvad markerer den dag? A: Midvinter B: Forårsjævndøgn C: Midsommer Side 9

10 36. Danmark er, ligesom resten af verden, blevet ramt af en finansiel krise. Danske banker, som har været i vanskeligheder, har bl.a. fået hjælp fra Danmarks centralbank. Hvad kaldes denne centralbank? A: Rigsbanken B: Statsbanken C: Nationalbanken 37. I 2008 døde arkitekten Jørgen Utzon. Hvilket af følgende bygningsværker har han tegnet? A: Udenrigsministeriet i Riyadh B: Operahuset i Sydney C: Skuespilhuset i København 38. En venstreorienteret dansk gruppe er blevet kendt for i 1970 erne og 80 erne bl.a. at have skaffet penge til politisk arbejde ved at begå nogle store røverier. Gruppens historie er beskrevet af forfatteren Peter Øvig Knudsen. Hvad kaldes gruppen? A: Amagerbanden B: Blekingegadebanden C: Nørrebrogruppen 39. Bendt Bendtsen blev i september 2008 afløst af Lene Espersen som formand for et politisk parti. Hvilket? A: Dansk Folkeparti B: Venstre C: De Konservative 40. Den 7. juni 2009 skal danskerne vælge repræsentanter til Europaparlamentet. Samtidig skal der være folkeafstemning om et andet spørgsmål. Hvilket spørgsmål? A: En ændring af tronfølgeloven, så den giver lige arveret for piger og drenge B: En ændring af valgretsalderen fra 18 til 16 år C: En afstemning om afskaffelse af værnepligten Side 10

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere