25 år med kunst. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 år med kunst. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen"

Transkript

1 I keraelschef Erik Christjansens afdeling er der travlhed året rundt med at få leverancerne videre fra Centrallageret og ud til kunderne. LÆS OM HVERDAGENI KØRSELSAFDELINGENPÅ SIDE 6. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Nordisk Glødelampe Industri skete der et generationsskifte, idet direktør Ole Madsen overtog sine forældres plads i bestyrelsen. Læs om yderligere ændringer i N.G.I. 's bestyrelse og om valget af medarbejderrepræsentanter på side år med kunst Philips kunstforening fejrede sit 25 års j ubilæum med Cobra- Cabaret og lodtrækning om 131 kunstværker. Læs om jubilæet på bagsiden. DET SER TOMT UD - men det er stilhed før stormen. På første sal i Jenagade-fabrikken er man nu i fuld gang med opsætningen af "Saudi-båndet", der står parat med 25 montagepladser efter sommerferien. Ansættelsen af nye medarbejdere er også begyndt og de næste måneder går med oplæring, indtil produktionen starter for alvor til august.

2 Søren Madsen forlad'er NGI's bestyrelse Genvalg i NGI af medarbejderrepræsentanter 90 procent af medarbejderne i Nordisk Glødelampe Industri A/S deltog i det valg af repræsentanter til bestyrelsen, som fandt sted den 22. april. Resultatet blev genvalg. Det betyder, at chauffør, fællestillids mand Verner Johansen og fuldmægtig Ole Nielsen fortsætter i en ny to-års periode. Deres suppleanter blev montrice, tillidsmand Rosa Hegner og værkfører Bjørn Heye r. Bestyrelsen i Nordisk Glødelampe Industri A/S - fra venstre direktør Henry Bertelsen, direktør Jan Hoekman, direktør Ole Madsen, fællestillidsmand Verner Johansen og fuldmægtig Ole Nielsen. Ole Madsen står under maleriet af faderen, fabrikant SØren Madsen, S01)1 var med til at stifte N. G.1. Udbæder efter eget ønske sammen med sin frie, dr. Susanne Madsen, og de bliver efterfulgt af sønnen, direktør Ole Madsen På generalforsamlingen i Nordisk Glødelampe Industri A/S i april skete der et betydningsfuldt skifte, idet den snart 86-årige danske glødelampe -pioner, fabrikant Søren Madsen, efter eget ønske forlod bestyrelsen efter mange års indsats. Også hans frue, dr. Su- <:..:: Direktør J an Hoekman takker dr. Susanne Madsen og fabrikant Søren Madsen for mange års samarbejde med Philips. Sammen med blomsterne fulgte et farve-tv som afskedsgave. 2 sanne Madsen, ønskede at udtræde. De efterfølges af sønnen, direktør Ole Madsen. Fabrikant Søren Madsen har med stor succes fremstillet glødelamper siden fem år, før Philips fik sin egen glødelampeproduktion herhjemme indgik Søren Madsen og Philips en aftale om strukturrationalisering ved fremstilling af glødelampe r. I de første år havde Nordisk Glødelampe Industri A/S produktion to steder i København: I Sigurdsgade på Nørrebro og i Philips -fabrikken på Amager. For at sikre en konkurrencedygtig produktion blev det besluttet at bygge den moderne fabrik i Herlev, som blev taget i brug for 20 år siden. Fabrikant SØren Madsen har i alle disse år været formand for bestyrelsen i N. G. I.. Personlig er jeg vidende om, at Søren Madsen har været en pioner såvel på det teknologiske område som på det saniarbejdsmæssige. Det er i høj grad hans fortjeneste, at man i fællesskab fik etableret den gode og effektive arbejdsplads, som Nordisk Glødelampe Industri stadig danner rammen om. Jan Hoekman. Fabrikant SØren Madsen og dr. Susanne Madsen blev efterfulgt af direktør Ole Madsen, og også Philips' repræsentation blev formindsket, idet direktør S. A. Windelin og direktør Thorkil Meldal trak sig tilbage fra bestyrelsen. N.G.I. 's bestyrelse består derefter af direktør J an Hoekman (formand), direktør Henry Bertelsen, fællestillidsmand Verner Johansen, direktør Ole Madsen og fuldmægtig Ole Nielsen. Det er selvfølgelig også en løsning at installere en Philips tyverialarm i bilen, så skal folk med lange fingre nok holde disse for sig selv. Pas på benzinkortet Mange er glade for den kontoordning, benzinse lskaberne tilbyder. Det er desværre sådan, at mindre hæderlige personer deler denne glæde, og kontokortene er et yndet tyveriobjekt. Tre Philips-medarbejdere har inden for kort tid fået stjålet benzinkort fra bilens handskerum og da kortene på grund af deres udformning ikke er forsynet med billede e Iler anden indentifikation, er det let for andre at benytte disse som gratis adgang til de dyre dråber. Tænk derfor på, om der ikke er mulighed for at opbevare kontokortet et mere egnet sted end handskerummet.

3 Nu har vi det sort på hvidt: "; Det kan betale sig at være energibevidst Den centrale ejendomsforvaltning har registreret udviklingen i energiforbruget siden 1979, og tallene viser at dansk Philips på landsbasis siden 1979 har mindsket varmeforbruget med 12, 5 %. Også elforbruget er for nedadgående. Industrigården har sparet 50% - Det område, hvor der er gjort mest for at bringe energiomkostningerne ned, er Industrigården, fortæller Cai Ekst rem fra ejendomsforvaltningen, der har indsamlet og bearbejdet energitallene for de sidste tre år. Bygningsforbedringer med isolering af ydermure, nye vinduer og døre, opsætning af termostatventiler på alle varmeapparater og overgangen til fjernvarme har betydet, at udgifterne til opvarmning er på halvdelen af, hvad de ville have været, hvis vi ikke havde foretaget os noget. Hvad elforbruget angår, har der på gården været to forhold, som specielt har påvirket forbruget i gunstig retning. Da vi fik tallene fra 1980 på bordet, fik vi faktisk en overraskelse da vi opdagede, at elforbruget fra 1979 til 1980 var steget knap 17 %. Det viste sig at årsagen var, at EDB drifts afdelingen i en stor del af 1980 havde kørt med parallel drift på de gamle Philips EDB-maskiner og det nye anlæg fra IBM. Det er slut nu, og fra 80 til 81 faldt el-forbruget da også drastisk, så vi nu ligger 3,4 % under tallet fra 79. Det har også betydet besparelser, at man på gården har udskiftet de gamle tykke lysstofrør med de nye tynde energivenlige rør. Men erfaringen fra EDB driftsafdelingen viser, at det er en god ide at få sat målere op de steder, hvor der bruges megen energi, så vi løbende kan holde os orienterede om forbruget, mener Ekst røm, Energichef, Hans O. Nielsen, leder af ejendomsforvaltningen fortæller, at afdelingen har startet en landsomfattende orientering med det formål at opnå de besparelser, der er lige for hånden, bl, a. hvis man går over til at bruge de nye energivenlige lyskilder. på Philips Centrallager har man spa- ret 15 % på el-forbruget ved at skifte lagerhallens gamle belysning ud med de energivenlige natriumlamper. Der er også penge at tjene ved at få opdelt belysningen af større lokaler i sektioner, så man udgår at tænde den totale belysning, hvis der kun er brug for lys i en del af rummet. Lukket for det varme vand I Århus har værkstedsleder K.H. Madsen, der står for husadministrationen på Graham Bells Vej, taget budskabet om at spare på energien alvorligt. I sommeren 81 lukkede han for det varme vand, vel vidende, at det godt kunne give anledning til protester fra kuldskære kolleger. Men det er hårdføre folk, derovre i Århus. Nu kan Århusafdelingen lune sig ved at vide, at sommerlukningen af det varme vand suppleret med nat- og week-end sænkning af temperaturen i bygningen har givet en besparelse på godt 40 %. Jenagade skal have fjernvarme Også i Jenagade arbejder man målbevidst med at bringe energi omkostningerne ned. Man er allerede nået langt med installationen af automatik, der styrer varme og ventillationsanlæg. For eksempel er der nat- og week-end sænkning af varmen, og styringen af varmeforbruget bliver yderligere udbygget, når J enagadeområdet fra næste fyringssæson går over til fjernvarme. Fjernvarme kan betale sig, fastslår Hans O. Nielsen. - Ser vi på, hvad vi har betalt for opvarmning på Industrugården efter at vi har fået fjernvarme, har vi i 1981 betalt det samme for opvarmning som i 1979, trods stigninger i energipriserne. Dette skyldes som omtalt facaderenoveringen samt overgangen til fjernvarme, der alene har betydet en besparelse på 30 %. Sammenligner vi med, hvad vi har betale for opvarmning i J enagade, har vi fra 79 til 81 haft en fordobling af varmeudgifterne. Så det vil lune på Jenagades varmebudget, når fjernvarmen tages i brug til efteråret. Når vi taler om energi, er hver... er også sagen her hos Philips, fastslår "cher-energfst" Hans O. Nielsen fra ejendomsforvaltningen. sparet procent i forbruget lig med tjente kroner. Derfor er ejendomsforvaltningen i gang med at udbygge kortlægningen af selskabets samlede energiforbrug. - Det er klart, fastslår Hans O. Nielsen, at det er de første procenter, der er lettest at finde. Men vi må have forbruget kortlagt, og besparelsesmulighederne på bordet. I nogle tilfælde kræver besparelser, at der forud investeres, og vi må derfor vurdere, om det i hvert enkelt tilfælde kan betale sig at sætte besparelserne igang. Men i mange tilfælde er det simple ting, der skal til, blot man er opmærksom på mulighederne. Skal vi blive ved med at gå ned i energiforbrug kræver det grundige overvejelser og langsigtet planlægning af selskabets energipolitik for at afgøre, om kommende investeringer kan svare sig. Men første skridt i retning af energipolitikken har vi nu med tallene fra de sidste tre år i hånden, og vi fortsætter med at finde steder:, hvor vi kan sætte ind for at holde energiudgifterne i ave.!/t' ;n<?'1.'ji-er,kk.z 4e/Ji "101 erlef;ill'-#.o'1om<-, j)ø1.!l#11k at- m~ i/c?!1e- Jtc;/der Jt<ir,Jt- ~M~ele'16m r:!je/ er ht~ ij ar 6,,'1l- - p/'/~ derc&ter-' 6:ve ci l~'1// ~"t(ø', v;v.-~ Piet Hein's "Energi-digt" er skrevet på opfordring af FUikt Danmark A/S i anledning af firmaets 25 års jubilæum. Digtet er en generel opfordring til at spare på energien og ikke forbruge mere energi, end vi faktisk bruger har nytte af. 3

4 Under overskriften»vendepun:~te~~~'har det store svenske fagblad»dagens "Industri«bragt en artikel med udtalelser fra en række multinationale selskabers ledere Europa må samarbejde for at mødt Wisse Dekker, siden årsskiftet ny præsident for Philips, er overbevist om, at et øget samarbejde indenfor Europa er nødvendigt for at modstå det japanske stormløb. - Begynder de europæiske virksomheder ikke at samarbejde, vil de inden fem år have mistet en væsentlig del af deres styrke i forhold til den japanske og tillige den amerikanske industri, siger han i et interview med Dagens Industri 16. marts. De europæiske industri står foran en række udfordringer de nærmeste år. Øget internationalisering, sbukturforandringer, nye produkter De nuværende anntrust og antfkartel præsident Wisse Dekke r, Philips -chefen er meget kritisk indstillet til EF-kommisionen, som ikke havde held til at formulere en samlet europæisk industripolitik. I følge Dekker arbejder EF "alt for bureaukratisk" men han mener samtidig, at de europæiske industriledere selv har gjort alt for lidt. -Dårlig opbakning fra forretningslivet er en af årsagerne til, at EF -embedsmændene ikke har haft heldet med sig. Men nu mærkes en øget interesse blandt industrien. Blandt andet voksende om- 4 reg le r indenfor kostninger indenfor forskning og udvikling gør, at industrien nødvendigvis må samarbejde, siger han. Kætterske tanke Men Wisse Dekker vil ikke stoppe der. Det er også nødvendigt for de europæiske virksomheder at samarbejde på salgssiden og opdele markederne for at være slagkraftige over for japanerne. Men det kræver) at man løsner de antikartel- og antitrustregler, som findes EF bør løses, siger Philips i Europa idag. Og det er naturligvis på mange måder en kættersk tanke, ikke mindst indenfor EFkommisi onen. - Tiden er løbet fra de nuværende regler siger Dekker og konstaterer tørt, at de store japanske konkurrenter ikke har de tilsvarende regler at slås med. - Desuden findes nu stærke forbrugerorganisationer, som kan afbalancere eventuelle negative følgevirkninger gennem et øget samarbejde med virksomhederne. Philips -chefen ser gerne et gene-

5 den japanske trussel relt økonomisk og industrielt samarbejde i Europa, men nævner især tre områder, hvor hurtige initiativer er nødvendige - komponentfremstilling, telekommunikation og dataindustri. Det er hvad Dekker kalder "negleom råder-ne for den fortsatte beståen af den europæiske industris teknologiske baggrund". Hvis Dekker ikke er i stand til at få sin ide om et øget samarbejde mellem de europæiske virksomheder igennem, er han mindst bekymret for sit eget firma. - Philips har allerede en meget bred international basis. Vi skal nok klare os! Han peger her på, at Philips er den eneste virksomhed i Europa og USA som overhovedet konkurrerer med japanerne internationalt, når det gælder hjemmeelektronikken. Det hindrer dog ikke, at Philips har haft nogle vanskelige år. Overkapacitet på mange fabrikker og en del Iorbie re, når det gælder nye produkter har gjort, at den økonomiske gevinst har været for nedadgående flere år i træk indtil 1981, hvor en svag forbedring i fortjenesten har kunnet noteres. Men fortjenesten er stadig helt utilstrækkelig. Kender Japan Wisse Dekker har selv tilbragt adskillige år i Japan som chef for Philips Fjerne-Østen aktiviteter og kende r de japanske konkurrenters metoder. - Det går ikke at overføre en ja'pansk model til Europa, forklarer han. - Men det er klart, at vi i vores måde at være på må blive hurtigere og mere aggressive, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Philips er nu inde i en omfatten de omstruktureringsproces. For at mindske overkapaciteten nedlægges små produktions enheder, og produktionen koncentreres til større og færre fabrikker. Derved er antallet af ansatte i Europa faldet med i 1980/81. To- talt beskæftiger Philips nu cirka mennesker i hele verden, men dette tal skal yderligere ned i løbet af de næste to år. Ud over det øger Philips bestræbelserne på at forkorte tiden. mellem innovation og markedsføring. Det er en almindelig opfattelse, at Philips - som satser syv procent af sin omsætning på forskning og udvikling - i flere tilfælde har været sent ude med at lancere nye produkter på markedet. Skoleeksemplet er videobåndoptageren, hvor Philips lå foran konkurrenterne i selve udviklingsarbejdet, men siden helt tabte grebet til japanerne, som frem til nu har stået for 95 procent af verdensproduktionen af videobåndoptagere. Modangreb Men nu er Philips gået til modangreb. Koncernens nye videobåndoptagersystem Video 2000, som delvis er udviklet i samarbejde med det vesttyske Grundig, og som produceres på en nylagt fabrik i Wien, er en stor succes. Philips hævder,. at markedsandelen i Europa er fordoblet det sidste år, og at Video 2000 systemet nu har tæt ved 30 procent af det europæiske marked. Uden at ville lægge mindre vægt på traditionelt stærke Philips -områder som belysning og hvidevarer fremhæver Dekker følgende tre produktområder som dem, der er i stærkest vækst indenfor koncernen: Forbrugerelektronik, telekommunikations - og dataudstyr. på forbrugerelektroniksiden udvides videomarkedet yderligere med introduktionen. af nye produkter som f. eks. videokameraer og videopladespilleren. Desuden satses der meget på det nye digitale lydudstyr - Compact Disc-systemet- hvor en laserstråle aflæser impulser på en lille kompakt grammofonplade' der har en lydkvalitet, som langt overgår nutidens LPplader. Philips regner med, at mange vil udskifte det traditionelle stereoan- læg de kommende år. Lanceringen af Compact Disc finder sted i slutningen af Dertil kommer, at Philips stadig er verdens største producent af farve TV-apparater, foran det j apanske Matsushita, og det er en produktion, som er meget intægtsgivende. Når det gælder telekommunikation - og dataudstyr er Dekker overbevist om, at en del af Philips fremtid ligger i en kombi nation af disse områder. Philips skal med andre ord slå kraftigt igennem indenfor kontorautomation, en sektor hvor en række store virksomheder som f. eks. det svenske L. M. Ericsson nu går ind i konkurrencen. Efter at have overvejet at opkøbe en passende virksomhed på dataområdet har Philips istedet besluttet at klare al udvikling på egen hånd. (Philips er af tradition en meget integreret koncern). Kikkede på Datasaab - Vi kikkede blandt andet på Datasaab, siger Dekker. - Men vi fandt ud af, at firmaets position var alt for svag. Datasaab købtes istedet af det svenske L.M. Ericsson, som Phillips samarbejder med på telekommunikationssiden i Saudi Arabien. Her findes altså en mulighed for øget samarbejde mellem to europæiske virksomheder, noget der ivrigt efterlyses af Philips-præsidenten. - Omkostningerne i forbindelse med forskning og udvikling på dette område er så store, at virksomhederne må samarbejde, siger Dekker. - Vi kommer de nærmeste år til at opleve talrige samarbejdskombinationer, og en del virksomheder vil blive slået ud. Men hvilke kombinationer, der er realis ~ tiske fremover, er det idag for tidligt at udtale sig om. Lennart Pehrson (Oversat fra svensk efter Philipskoncernens blad TEMA.) 5

6 En hverdagshistorie ' fra kørselsafdelingen Den varme linie mellem de forskellige salgsafdelinger og kunderne går via Philips Centrallagers kørselsafdeling, der sørger for, at de bestilte varer når sikkert frem. Philiskopet har besøgt ker se lsafdelingen i Glostrup, hvor ker se ls chef Erik Christjansen og hans stab har nok at se til med at få de mange ekspeditioner afviklet ekspeditioner om året Det er ikke småting, der passerer Centrallageret på årsbasis på vej fra inden- og udenlandske Philips selskaber til kunderne. Lageret ekspederede i 1981 cirka ordrer, og det er kør se lsafde lingens opgave at sørge for, at varerne fordeles hurtigt og sikkert. Til hjælp til det har Christjansen for det første sin kassemester, Emma Petersen, som styrer dels den kontante afregning fra chaufførerne dels passer arkivet over samtlige forsendelser fra lageret til de mange kunder. Derudover er tre mand beskæftiget med at læsse varer af de selvkønende vogne, der til stadighed kommer trillende på båndet fra lagerområdet. Varerne læsses af, og stilles klar i burene til afhentning af de 11 chauffører, som hver dag-kører rundt i det storkøbenhavnske område. En chaufførs hverdag Kørselsafdelingen råder over 13 biler, fem store lastvogne over 3,5 tons og otte mindre lastvogne. Hver chauffør har gennemsnitlig 35 kundebesøg om dagen og foruden disse skal chaufføren, når kør se larunden er slut, tilbage i kør se lsafdelingen for at planlægge næste dags tur på baggrund af de leveringer, der står klar i burene. I denne planlægning levne s der altid plads til hastesager, som sættes på om morgenen forud for den daglige tur. -Vi prøver så vidt muligt på at klare kørslen med vore egne vogne og chauffører, fortæller Erik Christjansen. Derfor gør vi meget ud af planlægningen, og vi har sidste år fået en aftale om faste ugentlige kør se lsdage med nogle af selskaberne. Kun Philips Lampe, Pope og Miniwatt har af hensyn til kundebetjeningen svært ved at indrette sig på faste leveringsdage, og så må vi i nogle tilfælde ty til 6 vognmænd udefra for at klare det. Men i det store og hele er det os selv, der kører i København. Varerne til provinsen sendes dog altid med enten DSB, fragtmænd eller postvæsenet. Langt størsteparten af en chauffør s tid går med kundebe scg, hvor varerne skal læsses af. Når en lastbil "går på aftægt" i fem-års alderen, har den typisk kun gået kilometer, så det er ikke på landevejene, tiden bruges. r Planer om installation af radiotelefoner Bilerne er kun bemandet med een chauffør. Derfor aftaler to chauffører ofte at mødes et bestemt sted på et bestemt tidspunkt for at hjælpes ad med at læsse særligt tunge ting af. I den forbindelse og som et resultat af OVA-undersege lsen - har ker se.lsafde lingen bedt A. P.Radiotelefon give et tilbud på installation af mobiltelefoner, så chaufførerne kan få kontakt med hinanden i løbet af dagen. Det vil betyde, at man kan finde ud af, hvem der er nærmest, når der skal en ekstra hånd til. -Tidligere har de store vogne haft to mand til rådighed, nu er der kun chaufføren, og da vi selv laver mobiltelefoner, er det jo lige for at bruge vores egen teknik i stedet for at udsætte nogen for at måtte stå alene med det tunge gods, mener Christjansen. Miljø og energibevidste -Hos os er vi også energi- og mi Ijebevidste, fastslår Christjansen. -Det er slut med at køre på benzin for de store vognes vedkommende, da dieselolien er langt billigere. De små vogne derimod kører stadig på benzin. For det første er ker se lsbehovet ikke så stort og for det andet må vi jo også tage hensyn til, at disse vogne for detmeste kører bykørsel, hvor diseldrift er en større forureningskilde, især når det gælder støj. Der er dog installeret gas i den vogn, vi bruger til intern kørsel mellem Glostrup og Amager. Det er den af de små vogne, der kører flest kilometer, da den alene med post kører fire ture på hver 44 km. hver dag. Gas er billigere end benzin og renere end dieselolie. Vi har kun Sidste skud på stammen blandt køraels afdelingens store vogne er en Turbo Volvo, som chauffør Reinhard Forslund er godt tilfreds med efter de første ugers bekendtskab. haft den gasdrevne vogn i et års. tid, og når vi ved lidt mere om tilfredsheden med den og har et overblik over ker se lsøkonornien i forhold til de benzindrevne biler, vil vi se på, om det er værd at overveje fremover at gå over til gas i alle de små vogne. Klager det er osse os! - Med cirka ekspeditioner her fra lageret om året kan det ikke undgås, at der er nogle "smuttere" imellem, og er der leveringsproblemer - enten fordi en vare er beskadiget eller fordi der er sendt noget forkert afsted, så er det også os, der sidder i skudlinien, når kunderne ringer. Min kollega, Kaj Petersen, bruger en hel del af sin tid i telefonen for at få tingene sat på plads. Nogle gange er det selvfølgelig vores egen fejl, at en levering ikke er i orden. Andre gange er varen beskadiget under transporten til provinsen, hvor vi har overladt det til andre at få varerne frem. Men vi finder ud af det, slutter Erik Christjansen. -Hvor der handles, der spildes, og hvis der er travlt hos os, er det jo i sidste ende et udtryk for, at der er gang i salget. Og det er vist noget, ingen af os har grund til at klage over.

7 To flotte 2. pladser til Philips håpdbøfdhold Først i de allersidste kampe blev det afgjort, hvilket Iirma der kunne pryde sig med titlen "Unionsmester 1982" i KFIU 's vinter turnering i håndbold. Philips havde chancen i 1. division herrer, men også i old-boys rækken, - hvor Philips var blevet sikker vinder i sin pulje, var der absolut muligheder for at nå he lt til tops. Men nederlag i den sidste kamp for begge hold til henholdvis RIF (Rådhusets Idrætsforening) og DRFB (Danmarks Rederiforenings Boldklub) fik disse øverst på skamlen. -Ved at vinde puljen kvalificerede vore old-boys sig til at deltage ved et fælle s stævne med FKBU (Firmaklubbernes Boldspil Union) i april. Ved samme stævne har vi også den glæde at "levere" to spillere til unionens udvalgte hold - nemlig John Bendixen, Philips Elektronik Industri og Preben Lundberg, Philips Service. Ny træningstid og -hal! Gennem mange år har Philips trænet i Sundby Idrætspark hver lørdag fra k Efterhånden har de fleste spillere etableret sig, købt hus og/eller sommerhus. Det har resulteret i, at det er blevet sværere at samle tilstrækkeligt med spillere hver lørdag. Håndboldafdelingen har derfor søgt ny tid/dag og fået: Så kom Gufferen Hvor mange "Godter" kan du nå at guffe i dig, før du selv bliver guffet af en "Gumler"? Er du forvirret? Det vil du ikke være, når du har prøvet det sidste nye tv-spil, Philips Service nu sender på markedet til Videopac computeren G Spillet er det mest populære blandt de spil, der findes i spillehaller over hele verden. Det er et enmands spil, men da det holder øje med sidste højeste score, kan to eller flere sagtens konkurrere. Der er ingen begrænsninger i antallet af point, så man kan altid finde en suveræn vinder. Samtidig med "Gufferen" introduceres også et spil med" Abekattestreger". Begge spil er medlemmer af en ny generation programpacs med dobbelt kapacitet, hvilket betyder langt flere variations muligheder end i 1. generation. Titlerne på de forskellige" Abe- 25 års jubilæum Onsdag kl Sundbyøsterhallen Amagerbrogade København S Træningen er stoppet for denne sæson, men starter igen 1. august. Håndboldinteresserede. kan eventuelt kontakte Preben Lundberg, Philips Service, lokal Trafikundersøgelse Hovedstads rådet, HT og DSB foretager nu en omfattende undersøgelse af trafikbetjeningen på Amager, og alle ansatte på Amager bedes besvare 7 spørgsmål på det kort, der følger med Philiskopet. Det vil give mulighed for at vurdere behovet for udvidet kollektiv trafik til Amagers arbejdspladser. Kortet kan afleveres til personalekontorerne. 7-tallet Sidste udkald Løkken Sommerhuset ledigt til og med uge 25 og efter 1. august. I skoleferien er desuden uge 29 ledig. Pris i skoleferien kr pr. uge. Henvendelse E. Laursentelf.: , lok kattestreger" i kassetten er: Roterende abekatte-ribber, En på øjet, Abekatteskak og Bananas. Som titlerne ikke lægger skjul på, er spillene ret forrykte, men i øjeblikket er de såkaldte "gale" spil øverst i toppen af videospillenes Top 20. Videospil og videocomputere til hjemmebrug er fantastisk populære for øjeblikket, og markedet fordobles hvert år. Mange forældre har fundet ud af, at de hellere ser, at børnene og de unge spiller hjemme, fremfor at bruge tid og penge i de mange grill-barer og biografer, derefterhånden alle har flipper-maskiner og videospil stående. I det lange løb er det billigere med en engangsinvestering til computeren og spillene, end det er at forsyne børnene med lommepenge til spillehalle r, Desuden - og ikke mindst væsentligt - kan familien lege sammen omkring fjernsynet i stuen, hvorimod de færreste forældre gør børnene selskab i grill-bar~n Henrik Suhr Tirsdag den 1. juni: Overekspedient Henr.ik Suhr, Professionel Service. Reception i mødelokale 416, kl. 10. Udnævnelser Værkfører Axel Jensen, Philips Service A/S, er udnævnt til overværkfører pr. 1. maj. Tekn. assistent Dirck Petersen, Philips Service A/S, er udnævnt til værkfører pr. 1. maj. På pension 23. april: Specialarbejder, Kaj Børge Mikkelsen, Philips Elektronik Industri A/S, efter 34 års ansættelse. Dødsfald Specialarbejder Arne Nielsen, Philips Elektronik Industri A/S, døde den 19. april. Arne Nielsen blev ansat hos Philips for 30 år siden. henne på hjørnet. Med "Gufferen " og "Abekattestreger" er der nu 40 Videopacs til G "Gufferen " - en grøn ost - jager her "Godter" i en labyrint og guffer så mange som muligt i sig, inden den selv bliver offer for en "Gumler'. 7

8 :~. 25 år med kunst indkøbt kunst for kroner. Disse indkøb er hvert år vist ved udstilling i kantinerne. Foruden disse udstillinger har bestyrelsen arrangeret 253 ophængninger, så samtlige Philips-ansatte har kunnet have skiftende kunst for øje. Ved de årlige sammenkomster har vi haft besøg af vidt forskellige kunstnere som R. Broby Johansen, Preben Wilmann, Kaj Flor, Ole Vinding, Henning Rohde, J. C. Lauritzen, Per Arnoldi, Virtus Schade og Erik Clausen (World News) Den jubilerende kunstfo remnga-bestyr else sammen med Cobra-gruppen - fra venstre Steen Andersen, Ejvind Pedersen, Edith Faurholt, Peter Thonning, Arne Echart, Dan Johnsen, Christian Kronman, Turid Burltz, Anna Louise Lefevre, Sv. Loft og Alfredo Pedini. Fest med Cobra-cabaret og jubilæumsloheri med 131 gevinster Philips Kunstforening havde den 3. maj eksisteret i 25 år. Den blev stiftet med 142 medlemmer. Blandt dem var foreningens nuværende formand, Arne Echart, og næstformanden Sv. Loft, der nu i jubilæumsåret kan glæde sig over, at foreningen tæller 445 medlemmer. Echart og Loft havde sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer forberedt en jubilæumsfest, der vil gå over i foreningens historie som en af de store begivenheder. F esten blev holdt fredag den 30. april i kantinen i Jenagade, der til anledningen var bygget om til cabaret. Når festen fik sin specielle karakter, skyldes det ikke mindst skuespillerne Anna Louise Lefevre, Dan Johnsen og Christian Kroman, der fremførte deres Cobra-Cabaret. Det var en festlig underholdning, inspireret af og om kunst. Ernst Laursen fra AVS følte den engagerende og at den ledte tanken hen på Dario-Fo happening uden dennes specielle drejning. Og Alfredo Pedini omtaler fremførelsen som en sprudlende vulkan af begavet leg med ord og musik. - Indholdet var næsten alt mellem himmel og jord endog krydret med morsomme Philips -indlæg. Udbyttet har nok været lidt forskelligt, alt afhængigt af, hvor meget man tillod fantasien at løbe af med en, siger han. Efter cabaret og natmad blev navnene på de 36, der havde vundet årets hovedgevinster, åbenbaret. Derefter kom de 78 tillægsgevinster og de 10 dejlige kunstværker i det specielle jubilæumslotteri. Og til sidst blev direktionens jubilæumsgave - ialt 7 kunstværker udtrukket. Den samlede gev.instmængde nåede således op på 131 numre. Mange Philips-hjem har fået forøget det kunstneriske indhold på grund af jubilæet! Men det er ikke kun i år, der er uddelt kunstværker til medlemmerne. I sin jubilæumstale fortalte Arne Echart, at der siden 1957 er Forud for jubilæumsfesten havde foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling taget afsked med næstformanden gennem samtlige 25 år, Sv. Loft. Han fortalte i en lille tale ved festen, at hans interesse for kunsten var blevet grundlagt i de år, han som Nyboder-dreng vandrede rundt blandt kunstnere samt i den del af hans tilværelse i begyndelsen af 30'erne, hvor han var arbejdsløs. Han havde været glad for at have bidraget til at bringe kunsten ind på arbejdspladsen. Foruden Sv. Loft trak også Alfredo Pedini sig tilbage fra suppleantposten. Nu skal bestyrelsen ved sit næste møde finde ud af, hvilken af de tre nye suppleanter Jørn Hedin, Hans O. Nielsen og Antonio Rosa - der skal overtage den ledige bestyrelsespost. Både ved generalforsamlingen og i i flere taler ved selve festen beskæftigede man sig med Niels Øbergs let kritiske spørgsmål om, hvordan udvalget af de indkøbte kunstværker sammensættes. Øberg var også lidt forbavset over, så høj gennemsnitsalderen var for de tilstedeværende kunstforenings medlemmer. Her var måske noget at gøre. Arne Echart var ikke ked af den diskussion, der opstod. - Vort mål er blandt andet at vække liv, at støtte de unge kunstnere og at skabe diskussion. Ellers er kunsten død.s luttede han. PHILISKOPET Næsten to hundrede deltog' i jubilæumsfesten ret i kantinen i Jenagade. og overværer her Cobra-gruppens caba- UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS Prags Boulevard 80, 2300 København S. Redigeret af: Henning Bjerno (ansvarhavende) og Kirsten Topsøe-Jcnsen Lay-out: Steen Poulsen. Bladudvalg: Poul-Erik Bech, John Jensen, John Kreutzfeldt, Gerda Frederiksen, P. Laudrup, Sv: Loft, V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard og Swenn Poulsen. Næste nummer udkommer: Fredag 18. juni. Stof må være redaktionen i hænde senest mandag 31. maj. PHILIPS TRYK

9 r -J..:,, " ). D o[i]j D[I]J Udfyldes af Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS 1. Hvor bor De? Skriv adresse: vej/gade, nr., by(del), postnr. 2. Hvor arbejder De? Skriv adresse: vej/gade, nr., by(del), postnr. 3. Deres arbejdstid idag? Fra kl. ITIJJ til kl. ITIJJ 4. Har De flextid? Ja D (kryds) 5. Hvordan kom De til arbejdet idag? Nej D (kryds) Bil, motor- Bilpas- Kollektiv SAS-bus Firmabus Cykel/ Gang cykel sab traoort knallert D D D D D (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) 6. Hvis x ved "kollektiv transport" eller "SAS-bus", hvilke tog og bus benyttede De da? Tog D (kryds) Bus I l (Skriv linienr. evt. SAS) I (Skriv linienr. evt. SAS) l I (Skriv linienr. evt. SAS) 7. Har De iøvrigt bemærkninger eller ønsker vedrørende trafikbetjeningen på Amager, kan disse anføres på forsiden af dette kort, som senere vil blive afleveret til Hovedstadsrådet. I

10 ). '.1 - ~ April/maj 1982 I:IHOVEOSTAOSRAoET ~ OSB Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS TRAFIKUNDERSØCELSE Hovedstadsrådet foretager i samarbejde med HT og DSB en omfattende undersøgelse af trafikbetjeningen på Amager. Som led i denne undersøgelse beder v~ Dem besvare de 7 spørgsmål på kortets bagside. Dette vil give os bedre mulighed for at vurdere behovet for en udvidet kollektiv trafikbetjening til Amagers arbejdspladser. på forhånd tak for Deres medvirken.

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn

Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Konkurrence om kommunal kørsel presser chauffører ned i løn Øget konkurrence om den kommunale kørsel, får nogle vognmænd til at dumpe chaufførernes lønninger. Det rammer taxierne, som ikke kan følge med

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time?

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time? 1. Nicoline rejser til Holland i ferien. Hun er borte fra og med den 22. juni til og med den 6. august. Hvor mange dage er hun borte? HUSK!: Der er 30 dage pr. måned i matematikkens verden 2. Martin køber

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere