25 år med kunst. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 år med kunst. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen"

Transkript

1 I keraelschef Erik Christjansens afdeling er der travlhed året rundt med at få leverancerne videre fra Centrallageret og ud til kunderne. LÆS OM HVERDAGENI KØRSELSAFDELINGENPÅ SIDE 6. Søren Madsen forlader NGI's bestyrelse Efterfølges af sønnen direktør Ole Madsen På et nyligt afholdt bestyrelsesmøde i Nordisk Glødelampe Industri skete der et generationsskifte, idet direktør Ole Madsen overtog sine forældres plads i bestyrelsen. Læs om yderligere ændringer i N.G.I. 's bestyrelse og om valget af medarbejderrepræsentanter på side år med kunst Philips kunstforening fejrede sit 25 års j ubilæum med Cobra- Cabaret og lodtrækning om 131 kunstværker. Læs om jubilæet på bagsiden. DET SER TOMT UD - men det er stilhed før stormen. På første sal i Jenagade-fabrikken er man nu i fuld gang med opsætningen af "Saudi-båndet", der står parat med 25 montagepladser efter sommerferien. Ansættelsen af nye medarbejdere er også begyndt og de næste måneder går med oplæring, indtil produktionen starter for alvor til august.

2 Søren Madsen forlad'er NGI's bestyrelse Genvalg i NGI af medarbejderrepræsentanter 90 procent af medarbejderne i Nordisk Glødelampe Industri A/S deltog i det valg af repræsentanter til bestyrelsen, som fandt sted den 22. april. Resultatet blev genvalg. Det betyder, at chauffør, fællestillids mand Verner Johansen og fuldmægtig Ole Nielsen fortsætter i en ny to-års periode. Deres suppleanter blev montrice, tillidsmand Rosa Hegner og værkfører Bjørn Heye r. Bestyrelsen i Nordisk Glødelampe Industri A/S - fra venstre direktør Henry Bertelsen, direktør Jan Hoekman, direktør Ole Madsen, fællestillidsmand Verner Johansen og fuldmægtig Ole Nielsen. Ole Madsen står under maleriet af faderen, fabrikant SØren Madsen, S01)1 var med til at stifte N. G.1. Udbæder efter eget ønske sammen med sin frie, dr. Susanne Madsen, og de bliver efterfulgt af sønnen, direktør Ole Madsen På generalforsamlingen i Nordisk Glødelampe Industri A/S i april skete der et betydningsfuldt skifte, idet den snart 86-årige danske glødelampe -pioner, fabrikant Søren Madsen, efter eget ønske forlod bestyrelsen efter mange års indsats. Også hans frue, dr. Su- <:..:: Direktør J an Hoekman takker dr. Susanne Madsen og fabrikant Søren Madsen for mange års samarbejde med Philips. Sammen med blomsterne fulgte et farve-tv som afskedsgave. 2 sanne Madsen, ønskede at udtræde. De efterfølges af sønnen, direktør Ole Madsen. Fabrikant Søren Madsen har med stor succes fremstillet glødelamper siden fem år, før Philips fik sin egen glødelampeproduktion herhjemme indgik Søren Madsen og Philips en aftale om strukturrationalisering ved fremstilling af glødelampe r. I de første år havde Nordisk Glødelampe Industri A/S produktion to steder i København: I Sigurdsgade på Nørrebro og i Philips -fabrikken på Amager. For at sikre en konkurrencedygtig produktion blev det besluttet at bygge den moderne fabrik i Herlev, som blev taget i brug for 20 år siden. Fabrikant SØren Madsen har i alle disse år været formand for bestyrelsen i N. G. I.. Personlig er jeg vidende om, at Søren Madsen har været en pioner såvel på det teknologiske område som på det saniarbejdsmæssige. Det er i høj grad hans fortjeneste, at man i fællesskab fik etableret den gode og effektive arbejdsplads, som Nordisk Glødelampe Industri stadig danner rammen om. Jan Hoekman. Fabrikant SØren Madsen og dr. Susanne Madsen blev efterfulgt af direktør Ole Madsen, og også Philips' repræsentation blev formindsket, idet direktør S. A. Windelin og direktør Thorkil Meldal trak sig tilbage fra bestyrelsen. N.G.I. 's bestyrelse består derefter af direktør J an Hoekman (formand), direktør Henry Bertelsen, fællestillidsmand Verner Johansen, direktør Ole Madsen og fuldmægtig Ole Nielsen. Det er selvfølgelig også en løsning at installere en Philips tyverialarm i bilen, så skal folk med lange fingre nok holde disse for sig selv. Pas på benzinkortet Mange er glade for den kontoordning, benzinse lskaberne tilbyder. Det er desværre sådan, at mindre hæderlige personer deler denne glæde, og kontokortene er et yndet tyveriobjekt. Tre Philips-medarbejdere har inden for kort tid fået stjålet benzinkort fra bilens handskerum og da kortene på grund af deres udformning ikke er forsynet med billede e Iler anden indentifikation, er det let for andre at benytte disse som gratis adgang til de dyre dråber. Tænk derfor på, om der ikke er mulighed for at opbevare kontokortet et mere egnet sted end handskerummet.

3 Nu har vi det sort på hvidt: "; Det kan betale sig at være energibevidst Den centrale ejendomsforvaltning har registreret udviklingen i energiforbruget siden 1979, og tallene viser at dansk Philips på landsbasis siden 1979 har mindsket varmeforbruget med 12, 5 %. Også elforbruget er for nedadgående. Industrigården har sparet 50% - Det område, hvor der er gjort mest for at bringe energiomkostningerne ned, er Industrigården, fortæller Cai Ekst rem fra ejendomsforvaltningen, der har indsamlet og bearbejdet energitallene for de sidste tre år. Bygningsforbedringer med isolering af ydermure, nye vinduer og døre, opsætning af termostatventiler på alle varmeapparater og overgangen til fjernvarme har betydet, at udgifterne til opvarmning er på halvdelen af, hvad de ville have været, hvis vi ikke havde foretaget os noget. Hvad elforbruget angår, har der på gården været to forhold, som specielt har påvirket forbruget i gunstig retning. Da vi fik tallene fra 1980 på bordet, fik vi faktisk en overraskelse da vi opdagede, at elforbruget fra 1979 til 1980 var steget knap 17 %. Det viste sig at årsagen var, at EDB drifts afdelingen i en stor del af 1980 havde kørt med parallel drift på de gamle Philips EDB-maskiner og det nye anlæg fra IBM. Det er slut nu, og fra 80 til 81 faldt el-forbruget da også drastisk, så vi nu ligger 3,4 % under tallet fra 79. Det har også betydet besparelser, at man på gården har udskiftet de gamle tykke lysstofrør med de nye tynde energivenlige rør. Men erfaringen fra EDB driftsafdelingen viser, at det er en god ide at få sat målere op de steder, hvor der bruges megen energi, så vi løbende kan holde os orienterede om forbruget, mener Ekst røm, Energichef, Hans O. Nielsen, leder af ejendomsforvaltningen fortæller, at afdelingen har startet en landsomfattende orientering med det formål at opnå de besparelser, der er lige for hånden, bl, a. hvis man går over til at bruge de nye energivenlige lyskilder. på Philips Centrallager har man spa- ret 15 % på el-forbruget ved at skifte lagerhallens gamle belysning ud med de energivenlige natriumlamper. Der er også penge at tjene ved at få opdelt belysningen af større lokaler i sektioner, så man udgår at tænde den totale belysning, hvis der kun er brug for lys i en del af rummet. Lukket for det varme vand I Århus har værkstedsleder K.H. Madsen, der står for husadministrationen på Graham Bells Vej, taget budskabet om at spare på energien alvorligt. I sommeren 81 lukkede han for det varme vand, vel vidende, at det godt kunne give anledning til protester fra kuldskære kolleger. Men det er hårdføre folk, derovre i Århus. Nu kan Århusafdelingen lune sig ved at vide, at sommerlukningen af det varme vand suppleret med nat- og week-end sænkning af temperaturen i bygningen har givet en besparelse på godt 40 %. Jenagade skal have fjernvarme Også i Jenagade arbejder man målbevidst med at bringe energi omkostningerne ned. Man er allerede nået langt med installationen af automatik, der styrer varme og ventillationsanlæg. For eksempel er der nat- og week-end sænkning af varmen, og styringen af varmeforbruget bliver yderligere udbygget, når J enagadeområdet fra næste fyringssæson går over til fjernvarme. Fjernvarme kan betale sig, fastslår Hans O. Nielsen. - Ser vi på, hvad vi har betalt for opvarmning på Industrugården efter at vi har fået fjernvarme, har vi i 1981 betalt det samme for opvarmning som i 1979, trods stigninger i energipriserne. Dette skyldes som omtalt facaderenoveringen samt overgangen til fjernvarme, der alene har betydet en besparelse på 30 %. Sammenligner vi med, hvad vi har betale for opvarmning i J enagade, har vi fra 79 til 81 haft en fordobling af varmeudgifterne. Så det vil lune på Jenagades varmebudget, når fjernvarmen tages i brug til efteråret. Når vi taler om energi, er hver... er også sagen her hos Philips, fastslår "cher-energfst" Hans O. Nielsen fra ejendomsforvaltningen. sparet procent i forbruget lig med tjente kroner. Derfor er ejendomsforvaltningen i gang med at udbygge kortlægningen af selskabets samlede energiforbrug. - Det er klart, fastslår Hans O. Nielsen, at det er de første procenter, der er lettest at finde. Men vi må have forbruget kortlagt, og besparelsesmulighederne på bordet. I nogle tilfælde kræver besparelser, at der forud investeres, og vi må derfor vurdere, om det i hvert enkelt tilfælde kan betale sig at sætte besparelserne igang. Men i mange tilfælde er det simple ting, der skal til, blot man er opmærksom på mulighederne. Skal vi blive ved med at gå ned i energiforbrug kræver det grundige overvejelser og langsigtet planlægning af selskabets energipolitik for at afgøre, om kommende investeringer kan svare sig. Men første skridt i retning af energipolitikken har vi nu med tallene fra de sidste tre år i hånden, og vi fortsætter med at finde steder:, hvor vi kan sætte ind for at holde energiudgifterne i ave.!/t' ;n<?'1.'ji-er,kk.z 4e/Ji "101 erlef;ill'-#.o'1om<-, j)ø1.!l#11k at- m~ i/c?!1e- Jtc;/der Jt<ir,Jt- ~M~ele'16m r:!je/ er ht~ ij ar 6,,'1l- - p/'/~ derc&ter-' 6:ve ci l~'1// ~"t(ø', v;v.-~ Piet Hein's "Energi-digt" er skrevet på opfordring af FUikt Danmark A/S i anledning af firmaets 25 års jubilæum. Digtet er en generel opfordring til at spare på energien og ikke forbruge mere energi, end vi faktisk bruger har nytte af. 3

4 Under overskriften»vendepun:~te~~~'har det store svenske fagblad»dagens "Industri«bragt en artikel med udtalelser fra en række multinationale selskabers ledere Europa må samarbejde for at mødt Wisse Dekker, siden årsskiftet ny præsident for Philips, er overbevist om, at et øget samarbejde indenfor Europa er nødvendigt for at modstå det japanske stormløb. - Begynder de europæiske virksomheder ikke at samarbejde, vil de inden fem år have mistet en væsentlig del af deres styrke i forhold til den japanske og tillige den amerikanske industri, siger han i et interview med Dagens Industri 16. marts. De europæiske industri står foran en række udfordringer de nærmeste år. Øget internationalisering, sbukturforandringer, nye produkter De nuværende anntrust og antfkartel præsident Wisse Dekke r, Philips -chefen er meget kritisk indstillet til EF-kommisionen, som ikke havde held til at formulere en samlet europæisk industripolitik. I følge Dekker arbejder EF "alt for bureaukratisk" men han mener samtidig, at de europæiske industriledere selv har gjort alt for lidt. -Dårlig opbakning fra forretningslivet er en af årsagerne til, at EF -embedsmændene ikke har haft heldet med sig. Men nu mærkes en øget interesse blandt industrien. Blandt andet voksende om- 4 reg le r indenfor kostninger indenfor forskning og udvikling gør, at industrien nødvendigvis må samarbejde, siger han. Kætterske tanke Men Wisse Dekker vil ikke stoppe der. Det er også nødvendigt for de europæiske virksomheder at samarbejde på salgssiden og opdele markederne for at være slagkraftige over for japanerne. Men det kræver) at man løsner de antikartel- og antitrustregler, som findes EF bør løses, siger Philips i Europa idag. Og det er naturligvis på mange måder en kættersk tanke, ikke mindst indenfor EFkommisi onen. - Tiden er løbet fra de nuværende regler siger Dekker og konstaterer tørt, at de store japanske konkurrenter ikke har de tilsvarende regler at slås med. - Desuden findes nu stærke forbrugerorganisationer, som kan afbalancere eventuelle negative følgevirkninger gennem et øget samarbejde med virksomhederne. Philips -chefen ser gerne et gene-

5 den japanske trussel relt økonomisk og industrielt samarbejde i Europa, men nævner især tre områder, hvor hurtige initiativer er nødvendige - komponentfremstilling, telekommunikation og dataindustri. Det er hvad Dekker kalder "negleom råder-ne for den fortsatte beståen af den europæiske industris teknologiske baggrund". Hvis Dekker ikke er i stand til at få sin ide om et øget samarbejde mellem de europæiske virksomheder igennem, er han mindst bekymret for sit eget firma. - Philips har allerede en meget bred international basis. Vi skal nok klare os! Han peger her på, at Philips er den eneste virksomhed i Europa og USA som overhovedet konkurrerer med japanerne internationalt, når det gælder hjemmeelektronikken. Det hindrer dog ikke, at Philips har haft nogle vanskelige år. Overkapacitet på mange fabrikker og en del Iorbie re, når det gælder nye produkter har gjort, at den økonomiske gevinst har været for nedadgående flere år i træk indtil 1981, hvor en svag forbedring i fortjenesten har kunnet noteres. Men fortjenesten er stadig helt utilstrækkelig. Kender Japan Wisse Dekker har selv tilbragt adskillige år i Japan som chef for Philips Fjerne-Østen aktiviteter og kende r de japanske konkurrenters metoder. - Det går ikke at overføre en ja'pansk model til Europa, forklarer han. - Men det er klart, at vi i vores måde at være på må blive hurtigere og mere aggressive, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Philips er nu inde i en omfatten de omstruktureringsproces. For at mindske overkapaciteten nedlægges små produktions enheder, og produktionen koncentreres til større og færre fabrikker. Derved er antallet af ansatte i Europa faldet med i 1980/81. To- talt beskæftiger Philips nu cirka mennesker i hele verden, men dette tal skal yderligere ned i løbet af de næste to år. Ud over det øger Philips bestræbelserne på at forkorte tiden. mellem innovation og markedsføring. Det er en almindelig opfattelse, at Philips - som satser syv procent af sin omsætning på forskning og udvikling - i flere tilfælde har været sent ude med at lancere nye produkter på markedet. Skoleeksemplet er videobåndoptageren, hvor Philips lå foran konkurrenterne i selve udviklingsarbejdet, men siden helt tabte grebet til japanerne, som frem til nu har stået for 95 procent af verdensproduktionen af videobåndoptagere. Modangreb Men nu er Philips gået til modangreb. Koncernens nye videobåndoptagersystem Video 2000, som delvis er udviklet i samarbejde med det vesttyske Grundig, og som produceres på en nylagt fabrik i Wien, er en stor succes. Philips hævder,. at markedsandelen i Europa er fordoblet det sidste år, og at Video 2000 systemet nu har tæt ved 30 procent af det europæiske marked. Uden at ville lægge mindre vægt på traditionelt stærke Philips -områder som belysning og hvidevarer fremhæver Dekker følgende tre produktområder som dem, der er i stærkest vækst indenfor koncernen: Forbrugerelektronik, telekommunikations - og dataudstyr. på forbrugerelektroniksiden udvides videomarkedet yderligere med introduktionen. af nye produkter som f. eks. videokameraer og videopladespilleren. Desuden satses der meget på det nye digitale lydudstyr - Compact Disc-systemet- hvor en laserstråle aflæser impulser på en lille kompakt grammofonplade' der har en lydkvalitet, som langt overgår nutidens LPplader. Philips regner med, at mange vil udskifte det traditionelle stereoan- læg de kommende år. Lanceringen af Compact Disc finder sted i slutningen af Dertil kommer, at Philips stadig er verdens største producent af farve TV-apparater, foran det j apanske Matsushita, og det er en produktion, som er meget intægtsgivende. Når det gælder telekommunikation - og dataudstyr er Dekker overbevist om, at en del af Philips fremtid ligger i en kombi nation af disse områder. Philips skal med andre ord slå kraftigt igennem indenfor kontorautomation, en sektor hvor en række store virksomheder som f. eks. det svenske L. M. Ericsson nu går ind i konkurrencen. Efter at have overvejet at opkøbe en passende virksomhed på dataområdet har Philips istedet besluttet at klare al udvikling på egen hånd. (Philips er af tradition en meget integreret koncern). Kikkede på Datasaab - Vi kikkede blandt andet på Datasaab, siger Dekker. - Men vi fandt ud af, at firmaets position var alt for svag. Datasaab købtes istedet af det svenske L.M. Ericsson, som Phillips samarbejder med på telekommunikationssiden i Saudi Arabien. Her findes altså en mulighed for øget samarbejde mellem to europæiske virksomheder, noget der ivrigt efterlyses af Philips-præsidenten. - Omkostningerne i forbindelse med forskning og udvikling på dette område er så store, at virksomhederne må samarbejde, siger Dekker. - Vi kommer de nærmeste år til at opleve talrige samarbejdskombinationer, og en del virksomheder vil blive slået ud. Men hvilke kombinationer, der er realis ~ tiske fremover, er det idag for tidligt at udtale sig om. Lennart Pehrson (Oversat fra svensk efter Philipskoncernens blad TEMA.) 5

6 En hverdagshistorie ' fra kørselsafdelingen Den varme linie mellem de forskellige salgsafdelinger og kunderne går via Philips Centrallagers kørselsafdeling, der sørger for, at de bestilte varer når sikkert frem. Philiskopet har besøgt ker se lsafdelingen i Glostrup, hvor ker se ls chef Erik Christjansen og hans stab har nok at se til med at få de mange ekspeditioner afviklet ekspeditioner om året Det er ikke småting, der passerer Centrallageret på årsbasis på vej fra inden- og udenlandske Philips selskaber til kunderne. Lageret ekspederede i 1981 cirka ordrer, og det er kør se lsafde lingens opgave at sørge for, at varerne fordeles hurtigt og sikkert. Til hjælp til det har Christjansen for det første sin kassemester, Emma Petersen, som styrer dels den kontante afregning fra chaufførerne dels passer arkivet over samtlige forsendelser fra lageret til de mange kunder. Derudover er tre mand beskæftiget med at læsse varer af de selvkønende vogne, der til stadighed kommer trillende på båndet fra lagerområdet. Varerne læsses af, og stilles klar i burene til afhentning af de 11 chauffører, som hver dag-kører rundt i det storkøbenhavnske område. En chaufførs hverdag Kørselsafdelingen råder over 13 biler, fem store lastvogne over 3,5 tons og otte mindre lastvogne. Hver chauffør har gennemsnitlig 35 kundebesøg om dagen og foruden disse skal chaufføren, når kør se larunden er slut, tilbage i kør se lsafdelingen for at planlægge næste dags tur på baggrund af de leveringer, der står klar i burene. I denne planlægning levne s der altid plads til hastesager, som sættes på om morgenen forud for den daglige tur. -Vi prøver så vidt muligt på at klare kørslen med vore egne vogne og chauffører, fortæller Erik Christjansen. Derfor gør vi meget ud af planlægningen, og vi har sidste år fået en aftale om faste ugentlige kør se lsdage med nogle af selskaberne. Kun Philips Lampe, Pope og Miniwatt har af hensyn til kundebetjeningen svært ved at indrette sig på faste leveringsdage, og så må vi i nogle tilfælde ty til 6 vognmænd udefra for at klare det. Men i det store og hele er det os selv, der kører i København. Varerne til provinsen sendes dog altid med enten DSB, fragtmænd eller postvæsenet. Langt størsteparten af en chauffør s tid går med kundebe scg, hvor varerne skal læsses af. Når en lastbil "går på aftægt" i fem-års alderen, har den typisk kun gået kilometer, så det er ikke på landevejene, tiden bruges. r Planer om installation af radiotelefoner Bilerne er kun bemandet med een chauffør. Derfor aftaler to chauffører ofte at mødes et bestemt sted på et bestemt tidspunkt for at hjælpes ad med at læsse særligt tunge ting af. I den forbindelse og som et resultat af OVA-undersege lsen - har ker se.lsafde lingen bedt A. P.Radiotelefon give et tilbud på installation af mobiltelefoner, så chaufførerne kan få kontakt med hinanden i løbet af dagen. Det vil betyde, at man kan finde ud af, hvem der er nærmest, når der skal en ekstra hånd til. -Tidligere har de store vogne haft to mand til rådighed, nu er der kun chaufføren, og da vi selv laver mobiltelefoner, er det jo lige for at bruge vores egen teknik i stedet for at udsætte nogen for at måtte stå alene med det tunge gods, mener Christjansen. Miljø og energibevidste -Hos os er vi også energi- og mi Ijebevidste, fastslår Christjansen. -Det er slut med at køre på benzin for de store vognes vedkommende, da dieselolien er langt billigere. De små vogne derimod kører stadig på benzin. For det første er ker se lsbehovet ikke så stort og for det andet må vi jo også tage hensyn til, at disse vogne for detmeste kører bykørsel, hvor diseldrift er en større forureningskilde, især når det gælder støj. Der er dog installeret gas i den vogn, vi bruger til intern kørsel mellem Glostrup og Amager. Det er den af de små vogne, der kører flest kilometer, da den alene med post kører fire ture på hver 44 km. hver dag. Gas er billigere end benzin og renere end dieselolie. Vi har kun Sidste skud på stammen blandt køraels afdelingens store vogne er en Turbo Volvo, som chauffør Reinhard Forslund er godt tilfreds med efter de første ugers bekendtskab. haft den gasdrevne vogn i et års. tid, og når vi ved lidt mere om tilfredsheden med den og har et overblik over ker se lsøkonornien i forhold til de benzindrevne biler, vil vi se på, om det er værd at overveje fremover at gå over til gas i alle de små vogne. Klager det er osse os! - Med cirka ekspeditioner her fra lageret om året kan det ikke undgås, at der er nogle "smuttere" imellem, og er der leveringsproblemer - enten fordi en vare er beskadiget eller fordi der er sendt noget forkert afsted, så er det også os, der sidder i skudlinien, når kunderne ringer. Min kollega, Kaj Petersen, bruger en hel del af sin tid i telefonen for at få tingene sat på plads. Nogle gange er det selvfølgelig vores egen fejl, at en levering ikke er i orden. Andre gange er varen beskadiget under transporten til provinsen, hvor vi har overladt det til andre at få varerne frem. Men vi finder ud af det, slutter Erik Christjansen. -Hvor der handles, der spildes, og hvis der er travlt hos os, er det jo i sidste ende et udtryk for, at der er gang i salget. Og det er vist noget, ingen af os har grund til at klage over.

7 To flotte 2. pladser til Philips håpdbøfdhold Først i de allersidste kampe blev det afgjort, hvilket Iirma der kunne pryde sig med titlen "Unionsmester 1982" i KFIU 's vinter turnering i håndbold. Philips havde chancen i 1. division herrer, men også i old-boys rækken, - hvor Philips var blevet sikker vinder i sin pulje, var der absolut muligheder for at nå he lt til tops. Men nederlag i den sidste kamp for begge hold til henholdvis RIF (Rådhusets Idrætsforening) og DRFB (Danmarks Rederiforenings Boldklub) fik disse øverst på skamlen. -Ved at vinde puljen kvalificerede vore old-boys sig til at deltage ved et fælle s stævne med FKBU (Firmaklubbernes Boldspil Union) i april. Ved samme stævne har vi også den glæde at "levere" to spillere til unionens udvalgte hold - nemlig John Bendixen, Philips Elektronik Industri og Preben Lundberg, Philips Service. Ny træningstid og -hal! Gennem mange år har Philips trænet i Sundby Idrætspark hver lørdag fra k Efterhånden har de fleste spillere etableret sig, købt hus og/eller sommerhus. Det har resulteret i, at det er blevet sværere at samle tilstrækkeligt med spillere hver lørdag. Håndboldafdelingen har derfor søgt ny tid/dag og fået: Så kom Gufferen Hvor mange "Godter" kan du nå at guffe i dig, før du selv bliver guffet af en "Gumler"? Er du forvirret? Det vil du ikke være, når du har prøvet det sidste nye tv-spil, Philips Service nu sender på markedet til Videopac computeren G Spillet er det mest populære blandt de spil, der findes i spillehaller over hele verden. Det er et enmands spil, men da det holder øje med sidste højeste score, kan to eller flere sagtens konkurrere. Der er ingen begrænsninger i antallet af point, så man kan altid finde en suveræn vinder. Samtidig med "Gufferen" introduceres også et spil med" Abekattestreger". Begge spil er medlemmer af en ny generation programpacs med dobbelt kapacitet, hvilket betyder langt flere variations muligheder end i 1. generation. Titlerne på de forskellige" Abe- 25 års jubilæum Onsdag kl Sundbyøsterhallen Amagerbrogade København S Træningen er stoppet for denne sæson, men starter igen 1. august. Håndboldinteresserede. kan eventuelt kontakte Preben Lundberg, Philips Service, lokal Trafikundersøgelse Hovedstads rådet, HT og DSB foretager nu en omfattende undersøgelse af trafikbetjeningen på Amager, og alle ansatte på Amager bedes besvare 7 spørgsmål på det kort, der følger med Philiskopet. Det vil give mulighed for at vurdere behovet for udvidet kollektiv trafik til Amagers arbejdspladser. Kortet kan afleveres til personalekontorerne. 7-tallet Sidste udkald Løkken Sommerhuset ledigt til og med uge 25 og efter 1. august. I skoleferien er desuden uge 29 ledig. Pris i skoleferien kr pr. uge. Henvendelse E. Laursentelf.: , lok kattestreger" i kassetten er: Roterende abekatte-ribber, En på øjet, Abekatteskak og Bananas. Som titlerne ikke lægger skjul på, er spillene ret forrykte, men i øjeblikket er de såkaldte "gale" spil øverst i toppen af videospillenes Top 20. Videospil og videocomputere til hjemmebrug er fantastisk populære for øjeblikket, og markedet fordobles hvert år. Mange forældre har fundet ud af, at de hellere ser, at børnene og de unge spiller hjemme, fremfor at bruge tid og penge i de mange grill-barer og biografer, derefterhånden alle har flipper-maskiner og videospil stående. I det lange løb er det billigere med en engangsinvestering til computeren og spillene, end det er at forsyne børnene med lommepenge til spillehalle r, Desuden - og ikke mindst væsentligt - kan familien lege sammen omkring fjernsynet i stuen, hvorimod de færreste forældre gør børnene selskab i grill-bar~n Henrik Suhr Tirsdag den 1. juni: Overekspedient Henr.ik Suhr, Professionel Service. Reception i mødelokale 416, kl. 10. Udnævnelser Værkfører Axel Jensen, Philips Service A/S, er udnævnt til overværkfører pr. 1. maj. Tekn. assistent Dirck Petersen, Philips Service A/S, er udnævnt til værkfører pr. 1. maj. På pension 23. april: Specialarbejder, Kaj Børge Mikkelsen, Philips Elektronik Industri A/S, efter 34 års ansættelse. Dødsfald Specialarbejder Arne Nielsen, Philips Elektronik Industri A/S, døde den 19. april. Arne Nielsen blev ansat hos Philips for 30 år siden. henne på hjørnet. Med "Gufferen " og "Abekattestreger" er der nu 40 Videopacs til G "Gufferen " - en grøn ost - jager her "Godter" i en labyrint og guffer så mange som muligt i sig, inden den selv bliver offer for en "Gumler'. 7

8 :~. 25 år med kunst indkøbt kunst for kroner. Disse indkøb er hvert år vist ved udstilling i kantinerne. Foruden disse udstillinger har bestyrelsen arrangeret 253 ophængninger, så samtlige Philips-ansatte har kunnet have skiftende kunst for øje. Ved de årlige sammenkomster har vi haft besøg af vidt forskellige kunstnere som R. Broby Johansen, Preben Wilmann, Kaj Flor, Ole Vinding, Henning Rohde, J. C. Lauritzen, Per Arnoldi, Virtus Schade og Erik Clausen (World News) Den jubilerende kunstfo remnga-bestyr else sammen med Cobra-gruppen - fra venstre Steen Andersen, Ejvind Pedersen, Edith Faurholt, Peter Thonning, Arne Echart, Dan Johnsen, Christian Kronman, Turid Burltz, Anna Louise Lefevre, Sv. Loft og Alfredo Pedini. Fest med Cobra-cabaret og jubilæumsloheri med 131 gevinster Philips Kunstforening havde den 3. maj eksisteret i 25 år. Den blev stiftet med 142 medlemmer. Blandt dem var foreningens nuværende formand, Arne Echart, og næstformanden Sv. Loft, der nu i jubilæumsåret kan glæde sig over, at foreningen tæller 445 medlemmer. Echart og Loft havde sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer forberedt en jubilæumsfest, der vil gå over i foreningens historie som en af de store begivenheder. F esten blev holdt fredag den 30. april i kantinen i Jenagade, der til anledningen var bygget om til cabaret. Når festen fik sin specielle karakter, skyldes det ikke mindst skuespillerne Anna Louise Lefevre, Dan Johnsen og Christian Kroman, der fremførte deres Cobra-Cabaret. Det var en festlig underholdning, inspireret af og om kunst. Ernst Laursen fra AVS følte den engagerende og at den ledte tanken hen på Dario-Fo happening uden dennes specielle drejning. Og Alfredo Pedini omtaler fremførelsen som en sprudlende vulkan af begavet leg med ord og musik. - Indholdet var næsten alt mellem himmel og jord endog krydret med morsomme Philips -indlæg. Udbyttet har nok været lidt forskelligt, alt afhængigt af, hvor meget man tillod fantasien at løbe af med en, siger han. Efter cabaret og natmad blev navnene på de 36, der havde vundet årets hovedgevinster, åbenbaret. Derefter kom de 78 tillægsgevinster og de 10 dejlige kunstværker i det specielle jubilæumslotteri. Og til sidst blev direktionens jubilæumsgave - ialt 7 kunstværker udtrukket. Den samlede gev.instmængde nåede således op på 131 numre. Mange Philips-hjem har fået forøget det kunstneriske indhold på grund af jubilæet! Men det er ikke kun i år, der er uddelt kunstværker til medlemmerne. I sin jubilæumstale fortalte Arne Echart, at der siden 1957 er Forud for jubilæumsfesten havde foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling taget afsked med næstformanden gennem samtlige 25 år, Sv. Loft. Han fortalte i en lille tale ved festen, at hans interesse for kunsten var blevet grundlagt i de år, han som Nyboder-dreng vandrede rundt blandt kunstnere samt i den del af hans tilværelse i begyndelsen af 30'erne, hvor han var arbejdsløs. Han havde været glad for at have bidraget til at bringe kunsten ind på arbejdspladsen. Foruden Sv. Loft trak også Alfredo Pedini sig tilbage fra suppleantposten. Nu skal bestyrelsen ved sit næste møde finde ud af, hvilken af de tre nye suppleanter Jørn Hedin, Hans O. Nielsen og Antonio Rosa - der skal overtage den ledige bestyrelsespost. Både ved generalforsamlingen og i i flere taler ved selve festen beskæftigede man sig med Niels Øbergs let kritiske spørgsmål om, hvordan udvalget af de indkøbte kunstværker sammensættes. Øberg var også lidt forbavset over, så høj gennemsnitsalderen var for de tilstedeværende kunstforenings medlemmer. Her var måske noget at gøre. Arne Echart var ikke ked af den diskussion, der opstod. - Vort mål er blandt andet at vække liv, at støtte de unge kunstnere og at skabe diskussion. Ellers er kunsten død.s luttede han. PHILISKOPET Næsten to hundrede deltog' i jubilæumsfesten ret i kantinen i Jenagade. og overværer her Cobra-gruppens caba- UDGIVET AF PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS Prags Boulevard 80, 2300 København S. Redigeret af: Henning Bjerno (ansvarhavende) og Kirsten Topsøe-Jcnsen Lay-out: Steen Poulsen. Bladudvalg: Poul-Erik Bech, John Jensen, John Kreutzfeldt, Gerda Frederiksen, P. Laudrup, Sv: Loft, V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard og Swenn Poulsen. Næste nummer udkommer: Fredag 18. juni. Stof må være redaktionen i hænde senest mandag 31. maj. PHILIPS TRYK

9 r -J..:,, " ). D o[i]j D[I]J Udfyldes af Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS 1. Hvor bor De? Skriv adresse: vej/gade, nr., by(del), postnr. 2. Hvor arbejder De? Skriv adresse: vej/gade, nr., by(del), postnr. 3. Deres arbejdstid idag? Fra kl. ITIJJ til kl. ITIJJ 4. Har De flextid? Ja D (kryds) 5. Hvordan kom De til arbejdet idag? Nej D (kryds) Bil, motor- Bilpas- Kollektiv SAS-bus Firmabus Cykel/ Gang cykel sab traoort knallert D D D D D (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) (kryds) 6. Hvis x ved "kollektiv transport" eller "SAS-bus", hvilke tog og bus benyttede De da? Tog D (kryds) Bus I l (Skriv linienr. evt. SAS) I (Skriv linienr. evt. SAS) l I (Skriv linienr. evt. SAS) 7. Har De iøvrigt bemærkninger eller ønsker vedrørende trafikbetjeningen på Amager, kan disse anføres på forsiden af dette kort, som senere vil blive afleveret til Hovedstadsrådet. I

10 ). '.1 - ~ April/maj 1982 I:IHOVEOSTAOSRAoET ~ OSB Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS TRAFIKUNDERSØCELSE Hovedstadsrådet foretager i samarbejde med HT og DSB en omfattende undersøgelse af trafikbetjeningen på Amager. Som led i denne undersøgelse beder v~ Dem besvare de 7 spørgsmål på kortets bagside. Dette vil give os bedre mulighed for at vurdere behovet for en udvidet kollektiv trafikbetjening til Amagers arbejdspladser. på forhånd tak for Deres medvirken.

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV

Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV 1989 Indhold Indledning...2 Øjenvidneskildring fra Kurt...3 Metalarbejderformandens tale på TV 14-07-1989...5 Indledning Vi har på redaktionen netop modtaget en del materiale fra forskellig side om den

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne Af Kronikører Torben Nøhr, Iben Koch og Kjeld Bussborg. Ingeniøren, mandag 06. feb 2012 kl. 12:58 Torben Nøhr er teknik- og miljødirektør i Køge Kommune,

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014.

Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. Rapport. Affugter reducerede risikoen for gråskimmel og sparede energi i efteråret 2014. En affugter af typen Dantherm CDP 165, opstillet på Kold College for godt et år siden, er nu igen i 10 uger i efteråret

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere