Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet

2 Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. CPV: Falck Danmark A/S Trindsøvej Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg Ø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION NORDJYLLAND Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Udsåningsmaskinen kan kun placeres i et lokale på Klinisk mikrobiologisk afdeling, og der er ikke mulighedfor at foretage bygningsmæssige ændringer. Region Nordjylland har undersøgt markedet og har fundet, at deralene er en leverandør, der kan imødekomme de pladsmæssige krav, hvor også samtlige tekniske mindstekraver opfyldt (herunder at udsåningsmaskinen skal fungere fuldautomatisk, automatisk skift af podenål, label påbunden af pladen, kunne udså fra flydende til flydende medium samt fungere udelukkende via strøm, dvs. udenkompressor/trykluft). CPV: , SSI Diagnostica Herredsvejen København S Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg Ø: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND ESWL apparatur. Kontrakt vedrørende anskaffelse af ESWL apparat Modulith SLX-F2. CPV: 33000, MLS Medical A/S Klovenbjergvej 8, Anisse 3200 Helsinge Telefon:

5 Danmark-Aalborg Øst: Clips, suturer og ligaturer REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Suturer og hudstapler. Indkøb af suturer og hudstapler til sygehusene i Region Nordjylland. CPV: 33420, 3342, Covidien DanmarkA/S Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson

6 Danmark-Allerød: Snerydning ALLERØD KOMMUNE Allerød Kommunes udbud af Vintervedligehold. Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Vintervedligeholdelsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt på diverse institutioner, biblioteker og andre kommunale ejendomme. Vintervedligeholdelsen har første prioritet frem for anden drift, når den er påkrævet. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Allerød Kommune forbeholder sig ret til at ændre rydningsomfanget på delaftalerne i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Der vil til hver delaftale være tilhørende kortbilag, hvor omfanget af vintervedligeholdelsen fremgår. Leverandøren kan ud fra disse selv bestemme, hvor mange ruter der skal laves, og eksempelvis hvor mange traktorer med udstyr, der skal indsættes for at overholde de stillede krav til vintervedligeholdelsen. Der henvises i kravspecifikationerne til et link på kommunens hjemmeside med adgang til kortmateriale. Dette link vil være aktivt tirsdag d. 2. maj. CPV: City Container A/S Stensøvej Lynge Mailadresse: Telefon: Fax: LK-Gruppen A/S Bomose Allé Helsinge Telefon: Storkedal Landbrug & Transport Lyngevej Lynge Telefon: Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb Mailadresse: Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale for levering af vejhjælp til Forsvarets hjulkøretøjer. Udbuddet angår levering af vejhjælp til Forsvarets samlede hjulkøretøjspark, hørende under Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inklusive alle dele af det danske forsvar som er undergivet Forsvarschefens kommando. Leverandøren skal levere vejhjælp til hjulkøretøjer med en totalvægt til og med kg. Forsvaret har i 202 haft ca. 400 assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt på til og med kg udgjorde 80 % af de udførte assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt fra kg til og med kg udgjorde 20 % af de udførte assistancer. Vejhjælpen skal omfatte alle former for assistancer til hjulkøretøjer - bugsering, bjærgning, transport til civilt eller militært værksted, starthjælp, hjulskift, udbringning af brændstof og låseservice. Forpligtelserne i aftalen omhandler kun vejhjælp i Danmark, dog skal leverandøren evt. i samarbejde med underleverandører - kunne yde vejhjælp i Europa. Aftalen forventes at træde i kraft den..203 og løbe over 4 år. CPV: SOS Dansk Autohjælp A/S Torsøvej Risskov

8 Danmark-Daugård: Elektricitet HEDENSTED SPILDEVAND A/S Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet i perioden..204 til Udbuddet omfatter Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden..204 til CPV: Midtjysk Elhandel A/S Kulholmsvej Randers NØ Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Esbjerg: Læskedrikke ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. CPV: ,

10 Danmark-Esbjerg: Vine ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vin til Esbjerg Kommune. Levering af vin. CPV: , Østjysk Vinforsyning A/S

11 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser inden for havebrug FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af renholdelse, grøn pleje og kirkegårdsdrift. Der udbydes 3 delkontrakter: Delkontrakt : Renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes veje, cykelstier og fortove. Delkontrakt 2: Vedligeholdelse og renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes grønne arealer. Delkontrakt 3: Vedligeholdelse og renholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård. Delkontrakterne har en varighed af 3 år og kan forlænges i yderligere op til 3 x år derudover. Delkontrakt Kontrakten omfatter bl.a.: Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på udvalgte arealer såsom veje, cykelstier, fortove og pladser, og herunder af knaster, fodgængerovergange, bushavne, arealer rundt om vejtræer, vejriste m.v. Renholdelse på udvalgte arealer af kommunens byudstyr (bænke, affaldskurve, pullerter, hundeposestativer mv.) og skilte (vejskilte, gadenavneskilte, p-informationsstandere, velkomststandere m.v.). Snerydning på fortove, i fodgængerovergange, i bushavne m.v. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 2 Kontrakten omfatter vedligeholdelse og renholdelse af udvalgte grønne arealer i Frederiksberg Kommune. Opgaven omfatter bl.a. følgende elementer: Belægninger. Bede. Buske. Hække. Træer. Plæner. Sommerblomster. Snerydning og glatførebekæmpelse. Byudstyr i de grønne arealer. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 3 Kontrakten omfatter gartnerisk pleje af Frederiksberg Ældre Kirkegård, herunder Gartnerisk pleje og vedligeholdelse, herunder pasning af gravsteder med pleje og vedligeholdelsesaftale. Renholdelse, herunder af gravsteder med pleje og pasningsaftale samt af urnehal. Renholdelse af kirkegårdsinventar (bænke, affaldskurve, hundeposestativer, grøntkasse, nedløbsbrønde, monumenter, vandkander, vandposter og skilte), herunder tømning af affaldskurve. Gravning af kistegrave og urnehuller, herunder forberedelse heraf til begravelser og udlægning af blomster i forbindelse med begravelser. Serviceydelser. Vintertjeneste. Frederiksberg Ældre Kirkegårds samlede areal udgør ca m2. CPV:

12 LK-Gruppen A/S P. Malmos A/S Anlægsgartnermester 2

13 Danmark-Frederikshavn: Hydrografiske tjenester FREDERIKSHAVN KOMMUNE Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. CPV: Niras A/S Havnepromenade Aalborg Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederikshavn: Ortopædiske artikler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. CPV: , , , Sahva A/S Borgervænget København Ø Telefon: Internetadresse: Bandagist-Centret A/S Torsøvej a 8240 Risskov Mailadresse: Telefon:

15 Danmark-Frederikssund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FREDERIKSSUND KOMMUNE (DK) Totalrådgivning i forbindelse med ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for Ådalens Skole omfattende ca. 280 m2 tilbygning og ca m2 ombygning og renovering af undervisnings- og SFO-afsnit, faglokaler, personale- og administrationsafsnit samt pædagogisk servicecenter og etablering af lokaler til Pædagogisk Central Frederikssund. Herudover omfatter arbejderne fornyelse og renovering af bygningernes facadepartier, udvendigt træværk, pergolaer, kloaker og belægninger. Totalrådgiverydelsens arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder omfatter planlægning, projektering og udbud i fagentreprise af alle hermed forbundne arbejder samt byggeledelse og fagtilsyn. Totalrådgiverydelsen tager afsæt i et udarbejdet byggeprogram med bilag i form af en Helhedsplan med kortfattet beskrivelse og skematiske etageplaner der angiver arbejdernes omfang. Der skal påregnes 8 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. De samlede håndværkerudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. CPV: , , Arkitema K/S Mikado House Rued Langgaardsvej København

16 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSSUND KOMMUNE Totalentrepriseudbud opførelse af nybygninger ved Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Begrænset udbud i totalentreprise vedrørende gennemførelse af helhedsplanen for Ådalens Skole byggeområde II, der omfatter opførelse af to nye klassefløje med et samlet bruttoareal på ca m2, opførelse af ny idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter med et samlet bruttoareal på ca. 835 m2 samt udvidelse af skolens parkeringsareal med 49 parkeringspladser. Der skal påregnes 3 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. I henhold til de gennemførte geotekniske undersøgelser skal der påregnes pilotering. De samlede totalentrepriseudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. Totalentreprisen tager afsæt i et byggeprogram med bilag i form af et dispositionsforslagslignende tegningsmateriale. Tilbudsgivere der aflevere et konditionsmæssigt tilbud vil modtage et vederlag på DKK ekskl. moms til totalentrepriseteamet. Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget modtager ikke vederlag. CPV: , , , Dahl A/S Islevdalsvej Rødovre Internetadresse:

17 Danmark-Frederikssund: Persontransport, ikke rutekørsel FREDERIKSSUND KOMMUNE Supplerende skolekørsel. Frederikssund Kommune udbyder supplerende skolekørsel. Kørslen udbydes som elevlister, hvor leverandøren selv planlægger ruterne. Kørslen udbydes i tre delaftaler/pakker: Pakke : 29 elever med både bopæl og institution øst for fjorden (postnummer 3550/3600). Pakke 3a: Forventet 9 elever med bopæl i 3630 og 4050 og institution i Pakke 4: 4 børnehavebørn med både bopæl i 3630 og 3600 til institution i CPV: , Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund

18 Danmark-Frederiksværk: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald HALSNÆS AFFALD A/S Udbud af driftsopgaver af Halsnæs Affald A/S's komposteringsanlæg for haveaffald. Kontrakten omhandler diverse tjenesteydelser i forbindelse med modtagelse, registrering, behandling, efterbehandling og afsætning af slutprodukter fra haveaffald og træstød hidrørende fortrinsvis fra genbrugsstationerne i Halsnæs Kommune. CPV: Gemidan A/S Øster Dahl Hjallerupvej Hjallerup Telefon:

19 Danmark-Gråsten: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser SØNDERBORG KOMMUNE Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Aftalen omfatter levering og drift af et Output Management system til håndtering af ca årlige forsendelser både via»offentlig Digital Post«og papirpost som beskrevet i dette udbudsmateriale. CPV: , KMD Lautrupparlerm Ballerup

20 Danmark-Greve: Pc'er GREVE KOMMUNE Udbud af Hardware. Greve kommune ønsker over det næste par år, at udskifte dele af den faste PC park med en ny generation. Samlet drejer det sig om anskaffelse af ca Pc'er. Målet med udskiftning af de eksisterende PC'ere med en ny generation er, at sikre optimal funktionalitet og komfort for brugerne gennem ) høj funktionalitet og fleksibilitet, 2) høj ydeevne, herunder hurtig betjening af programmer og tilgang til data, 3) stor driftsikkerhed. Der forventes udskiftet ca. 430 bærbare computere, 450 stationære og 450 skærme pr. år i aftalens løbetid. Ud over dette et ukendt antal tablets. CPV: , , , , , Dustin A/S

21 Danmark-Greve: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed GREVE KOMMUNE Rammeaftale om levering af hjemmepleje. Byrådet i Greve Kommune har besluttet at bringe det nordlige distrikt af Greve Kommunes hjemmepleje i udbud. Det nordlige distrikt er inddelt i to hjemmeplejegrupper:. Hegnsgården og 2. Gersagerparken. Begge grupper har p.t. lokaler på et af kommunens plejecentre, Strandcentret, Frydenhøj Allé 00, 2670 Greve. Rammeaftalen omfatter ydelserne: Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 Praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 Delegeret sygepleje (C0-pakker) i henhold til sundhedsloven Hverdagsrehabilitering efter lov om social service 86. Undtaget er madservice, indkøbsordning og tøjvask, der allerede er udbudt. Ligeledes er natten undtaget. Greve Kommune ønsker med konkurrenceudsættelsen at frigøre ressourcer uden forringelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Greve Kommune ønsker ligeledes at få to professionelle samarbejdspartnere, der kan være med til at udarbejde nye metoder og underbygge den fortsatte kvalitetsudvikling. Det er således afgørende, at de valgte samarbejdspartnere vil bidrage aktivt i udviklingen af nye ydelser og innovative løsninger på ældreområdet i kommunen fremover, og at de valgte samarbejdspartnere samtidigt vil være med til at understøtte Greve Kommunes igangværende arbejde med hverdagsrehabilitering. Alt arbejde med borgere i Greve Kommune skal ske under indtryk af, at det enkelte menneske er unikt, selvbestemmende, og et aktivt handlende væsen, der har ansvar for sit eget liv, livskvalitet og egenomsorg. Kvaliteter som»ligeværd«og»respekt«er helt naturlige dele af enhver opgaveløsning. Der skal ved opgaveløsningen tages udgangspunkt i og hensyn til de gældende kvalitetsstandarder på ældreområdet. Alle ydelser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevantes lovgivnings formål og hensigt. Greve Kommune tillægger udvikling i opgaveløsningen stor vægt, og arbejder derfor hele tiden på at udvikle nye metoder og ideer til ydelsernes indhold og udførsel, eksempelvis via digitalisering og velfærdsteknologi samt hverdagsrehabilitering. Greve Kommune tillægger derfor også udvikling i samarbejdet med leverandører stor vægt. Leverandøren skal derfor aktivt indgå i udviklingsaktiviteter initieret af Greve Kommune, og bidrage til den fortsatte udvikling, på lige fod med såvel den kommunale udfører og andre private leverandører. Greve Kommune forventer også, leverandøren selv initierer udvikling indenfor egne rammer. Leverandøren er forpligtet til at kommunikere med Greve Kommune via det til enhver tid anvendte IT- og omsorgssystem i Greve Kommune. Pt. anvender Greve Kommune KMD Care. Nye Fritvalgsregler: Fra 203 ændres reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet som følge af en aftale om kommunernes økonomi. Aftalen indeholder en forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet, og gør det lettere for kommunerne at indgå aftaler med private leverandører. Lovændringerne er trådt i kraft pr

22 Greve Kommune er stadig, efter servicelovens 83, forpligtet til at skabe grundlag for, at visiterede borgere har et frit valg mellem to eller flere leverandører. Greve Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med de 2 leverandører, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. I Greve Nord vil borgerne, på baggrund af udbuddet, således frit kunne vælge mellem de to valgte leverandører, og kan også skifte leverandør. Borgerne kan imidlertid ikke vælge frit på ydelsesniveau, det vil sige, at hvis borgerne er visiteret til flere ydelser, eksempelvis personlig pleje og praktisk hjælp, vil borgerne skulle vælge den samme leverandør til begge ydelser. I det tilfælde, at blot én tilbudsgiver kvalificerer til at levere ydelsen eller en af leverandørerne i løbet af aftaleperioden opsiger aftalen/bliver opsagt forbeholder Greve Kommune sig ret til at lade denne konkurrenceudsætte efter de regler, der gør sig gældende i godkendelsesmodellens udbudsvariant, hvilket vil sige, at leverandøren efterfølgende skal acceptere konkurrence fra andre leverandører, der søger om godkendelse. Leverandørens tilbud er bindende også i det tilfælde, at der overgås til udbud indenfor godkendelsesmodellens rammer. Omfanget af opgaven må forventes at variere i aftaleperioden, idet antallet af borgere, der visiteres til opgaverne, varierer over årene, ligesom borgernes frie valg kan have indflydelse. Det vil i praksis betyde, at leverandørerne ikke på forhånd er sikret en vis opgavemængde eller andel af de visiterede borgere. Kontrolbud: Greve Kommune agter at afgive kontrolbud. I den forbindelse garanterer Greve Kommune, at de medarbejdere, der vil indgå ved udarbejdelsen af kontrolbuddet, ikke har kunnet påvirke kravene i udbudsmaterialet, og at kontrolbuddet vil blive udarbejdet uafhængigt af de medarbejdere, der træffer beslutning om opgavens tildeling. Klimakommune: Greve Kommune er i 2009 blevet Klimakommune, hvilket forpligter kommunen til at iværksætte initiativer, der fører til reelle reduktioner i CO2-udledningen. Ligeledes blev der i 2009 udarbejdet en klima- og energipolitik, der tager udgangspunkt i fire indsatsområder; energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme, helhedsorienterede miljøforbedringer, øget anvendelse af vedvarende energi og forbedring af infrastruktur, trafikale løsninger og transportadfærd. De bærende værdier bag politikken er, at klima- og energipolitikken er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Det er derfor et krav, at leverandøren ligeledes agerer ud fra hensyntagen til miljøet i det daglige. I tråd med kommunens øvrige indsats på miljøområdet skal leverandøren anvende godkendte og miljøvenlige produkter i den daglige rengøring og tilrettelægge arbejdet således, at der kræves mindst muligt transport i bil og andre køretøjer. Lov om virksomhedsoverdragelse: Medarbejderne stilles, som om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Greve Kommune kender ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af udbudsmaterialet udfaldet af antal leverandører, der indgås rammeaftale med, eller som efterfølgende godkendes som leverandør. Dermed kender kommunen heller ikke udfaldet af, hvordan medarbejderne evt. skal fordeles til de forskellige leverandører. Greve Kommune tilrettelægger derfor udbudsprocessen således, at der tidsmæssigt er plads til, at borgerne kan vælge leverandør, og medarbejderne kan fordeles i henhold hertil, inden aftalestart. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde en personalepolitik, der beskriver personalepolitiske retningslinjer for leverandørens personale, og som bl.a. indeholder retningslinjer for personalets efteruddannelsesmuligheder, sygepolitik, seniorpolitik, rusmiddelpolitik og ligestillingspolitik. Socialt medansvar: Leverandøren forpligtiger sig til efter aftale med kommunen at modtage et rimeligt antal borgere, der skal i virksomhedspraktik, jobtræning, fleksjob, voksenlærlinge m.v. Fokus på samarbejdet mellem kommune og leverandør skal specielt tage sigte på at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde, gennem etablering af fleksjob hvor kommunen yder tilskud til lønudgift. Ydelsernes karakter: 2

23 Henset til karakteren af ydelser omfattet af udbuddet anses rammeaftalen for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B. Udbuddet er som følge deraf kun underlagt enkelte bestemmelser i udbudsdirektivet, jf. direktivets artikel 2, og i øvrigt reguleret af Lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), idet rammeaftalen har en grænseoverskridende karakter. Hverken annonceringen eller de i udbudsbekendtgørelsen angivne oplysninger om udbudsform m.v. indebærer, at udbuddet anses for omfattet af Udbudsdirektivets procedureregler i videre omfang. CPV: , 85300, 85420, , , Aleris Omsorg A/S Gyngemose Parkvej Søborg Attendo Care A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre 3

24 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE MA pakkemaskine. Levering og montage af MA pakkemaskine CPV: Multiline Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Dybtræksmaskine. Indkøb og montage af dybtræks maskine til pakning af færdigretter. CPV: Multivac Nørre Bygade 34, Grejs 700 Vejle Mailadresse: Telefon:

26 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Køkkeninventar og maskiner til nyt køkken. Indkøb og montage af køkkeninventar og maskiner. CPV: Oluf Brønnum & Co A/S Ellekær Herlev Telefon: Internetadresse: Fax:

27 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 35. udbud 92X Aarhus-Billund. Midttrafiks 35. udbud omfatter buskørsel på en X busrute mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 2 busser. CPV: Brande Buslinier ApS Brande

28 Danmark-Haderslev: Dørlåse HADERSLEV KOMMUNE EU udbud på elektronisk nøglesystem til Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune. Med nærværende udbudsforretning, ønsker Haderslev Kommune, at udskifte låsesystemerne i de 3 plejedistrikter beliggende længst mod vest. Udbuddet består af levering og montering af et elektronisk låsesystem med hertil følgende adgangsgivende enheder samt levering af et IT-system, hvorfra Haderslev Kommune kan administrere nøglesystemet. CPV: 44520, , Bekey A/S Bredebjergvej Taastrup Telefon:

29 Danmark-Hedehusene: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Rammeaftale tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation. Rammeaftaler om tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation, fordelt påfølgende delaftaler:. IT-projektledelse for forretningsenheder i Vejdirektoratet vejman.dk 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer 3. Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer 4. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikledelsessystemer 5. Opsætning, drift af Maximo 6. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintermanagement 7. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering 8. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning 9. Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer 0. Systemdrift og overvågning trafikledelsessystemer. CPV: , Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet 6

30 2630 Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: 2

31 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med lastbil. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje mv.) med lastbil. CPV: SCT Transport Stæremosen Gilleleje Vognmand Viggo Olsen ApS Stæremosen Gilleleje Svend Erik Nordby Højbjergvej Græsted Bjarne Hansen og Søn Mesterbuen 3230 Græsted Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Vejby Cementstøberi Møngevej Vejby

32 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med traktor. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje, stier mv.) med traktor. CPV: Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Gribskov Agro Kildevej Helsinge Niels Jørgen Nielsen Præstevej Helsinge Chr. Becks eftf. Tågerupvej Helsinge FMT A/S Hammersholt Erhvervspark Hillerød SLP Borupvej Skævinge T. Larsen Holtvej Græsted Flemming W. Sørensen Vibelandsvej Helsinge Sven Erik Norby Højbjergvej Græsted

33 Tisvilde Anlægsgartner Stenbrobakken Tisvildeleje Jens W. Maribo Ganløsevej Lynge LK-Gruppen Bomose Allé Helsinge Niels Chr. Møllegaard Helsingevej Græsted Steen Pedersen Thorsgårdsvej Græsted Bent V. Nielsen Thorsmosevej Helsinge Torben Andersen Valbyvej Helsinge 2

34 Danmark-Herning: Transport af affald L90 Bortdkaffelse af restprodukter fra L90 Affaldsforbrænding. Bortskaffelse af flyveaske, slam og gips fra røggasrensningen på L90 Affaldsforbrænding. CPV: Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a

35 Danmark-Hillerød: Blanketter ATP ATP udbud af trykkeriydelser. ATP har på trods af den et øget fokus på digitalisering stadig behov for leverancer af trykkeriydelser inden for følgende 4 kategorier: Kuverter: De kuverter der primært efterspørges er fortrykte maskinkuverter. Blanketter: Der efterspørges primært fortrykte blanketter i enkeltark, endeløse baner samt ruller. Tryksager: Fra tid til anden har ATP behov for at få trykt store mængder postkort og foldere. Ligeledes kan der blive behov for mindre oplag af slip og brochure. Rådgivning/bistand: Fra tid til anden har ATP behov for at få hjælp/bistand til opsætning og andre layoutmæssige ydelser. ATP har tidlige haft forskellige leverandører på de ovenstående på de ovenstående kategorier, men nu ønskes en totalleverandør. Bemærk, at alle de forbrugsestimater der er angivet i udbudsmaterialet er baseret på historiske data. Tilbudsgiver bør ved tilbudsafgivelse være bevidst om at ATP fortsat har et ønske om øget digitalisering. Dette kan få indflydelse på forbruget på aftalen i kontraktens løbetid. CPV: , , , , , , , , , , , 30997, , Bording A/S Turbinevej Herlev Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Hjørring: Rengøring af lokaler HJØRRING KOMMUNE Udbud af rengøring og vinduespolering til Hjørring Kommunes Rådhus. Rengøring og vinduespolering af Rådhuset i Hjørring Kommune. Ydelsen omfatter daglig rengøring som indbefatter fjernelse af både løst og fastsidden snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener. CPV: 90900, Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

37 Danmark-Holstebro: Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger KOMUDBUD V. HOLSTEBRO KOMMUNE Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer og arbejdsstole. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer, el-køretøjer og arbejdsstole. CPV: , , , , 33930, Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: OneMed A/S P.O. Pedersensvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vela - Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 Danmark-Holstebro: Kørestole KOMUDBUD VED HOLSTEBRO KOMMUNE (DK) Rammeaftaler om indkøb af manuelle kørestole. Ammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, manuelle kørestole til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Horsens: Programpakker og informationssystemer INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Indkøb af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Den ordregivende myndighed har indgået leveringsaftale iht. SKI Rammeaftale Standard Software efter gennemført miniudbud. Leveringsaftalen omfatter levering af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. CPV: SAS institute A/S Købmagergade København

40 Danmark-Hvide Sande: Rundspørger VIDENCENTER FOR KYSTTURISME Gæsteanalyse af turisternes tilfredshed med opholdet på 27 feriesteder og kystbyer i Danmark. Kontrakten vedrører indsamling af data om udenlandske og danske turisters tilfredshed med opholdet på 27 kystdestinationer i Danmark samt udvikling og anvendelse af et elektronisk afrapporteringsværktøj (dashboards). Endvidere omfatter kontrakten udarbejdelse af delrapport og samlet rapport på baggrund af en analyse af datamaterialet. Kontrakten vedrører indsamling af data fra Optioner muliggør forlængelse og evt. udvidelse af opgaven. CPV: SFI Survey Herluf Trollesgade 052 København K Telefon:

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere