Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet

2 Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. CPV: Falck Danmark A/S Trindsøvej Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg Ø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION NORDJYLLAND Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Udsåningsmaskinen kan kun placeres i et lokale på Klinisk mikrobiologisk afdeling, og der er ikke mulighedfor at foretage bygningsmæssige ændringer. Region Nordjylland har undersøgt markedet og har fundet, at deralene er en leverandør, der kan imødekomme de pladsmæssige krav, hvor også samtlige tekniske mindstekraver opfyldt (herunder at udsåningsmaskinen skal fungere fuldautomatisk, automatisk skift af podenål, label påbunden af pladen, kunne udså fra flydende til flydende medium samt fungere udelukkende via strøm, dvs. udenkompressor/trykluft). CPV: , SSI Diagnostica Herredsvejen København S Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg Ø: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND ESWL apparatur. Kontrakt vedrørende anskaffelse af ESWL apparat Modulith SLX-F2. CPV: 33000, MLS Medical A/S Klovenbjergvej 8, Anisse 3200 Helsinge Telefon:

5 Danmark-Aalborg Øst: Clips, suturer og ligaturer REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Suturer og hudstapler. Indkøb af suturer og hudstapler til sygehusene i Region Nordjylland. CPV: 33420, 3342, Covidien DanmarkA/S Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson

6 Danmark-Allerød: Snerydning ALLERØD KOMMUNE Allerød Kommunes udbud af Vintervedligehold. Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Vintervedligeholdelsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt på diverse institutioner, biblioteker og andre kommunale ejendomme. Vintervedligeholdelsen har første prioritet frem for anden drift, når den er påkrævet. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Allerød Kommune forbeholder sig ret til at ændre rydningsomfanget på delaftalerne i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Der vil til hver delaftale være tilhørende kortbilag, hvor omfanget af vintervedligeholdelsen fremgår. Leverandøren kan ud fra disse selv bestemme, hvor mange ruter der skal laves, og eksempelvis hvor mange traktorer med udstyr, der skal indsættes for at overholde de stillede krav til vintervedligeholdelsen. Der henvises i kravspecifikationerne til et link på kommunens hjemmeside med adgang til kortmateriale. Dette link vil være aktivt tirsdag d. 2. maj. CPV: City Container A/S Stensøvej Lynge Mailadresse: Telefon: Fax: LK-Gruppen A/S Bomose Allé Helsinge Telefon: Storkedal Landbrug & Transport Lyngevej Lynge Telefon: Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb Mailadresse: Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale for levering af vejhjælp til Forsvarets hjulkøretøjer. Udbuddet angår levering af vejhjælp til Forsvarets samlede hjulkøretøjspark, hørende under Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inklusive alle dele af det danske forsvar som er undergivet Forsvarschefens kommando. Leverandøren skal levere vejhjælp til hjulkøretøjer med en totalvægt til og med kg. Forsvaret har i 202 haft ca. 400 assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt på til og med kg udgjorde 80 % af de udførte assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt fra kg til og med kg udgjorde 20 % af de udførte assistancer. Vejhjælpen skal omfatte alle former for assistancer til hjulkøretøjer - bugsering, bjærgning, transport til civilt eller militært værksted, starthjælp, hjulskift, udbringning af brændstof og låseservice. Forpligtelserne i aftalen omhandler kun vejhjælp i Danmark, dog skal leverandøren evt. i samarbejde med underleverandører - kunne yde vejhjælp i Europa. Aftalen forventes at træde i kraft den..203 og løbe over 4 år. CPV: SOS Dansk Autohjælp A/S Torsøvej Risskov

8 Danmark-Daugård: Elektricitet HEDENSTED SPILDEVAND A/S Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet i perioden..204 til Udbuddet omfatter Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden..204 til CPV: Midtjysk Elhandel A/S Kulholmsvej Randers NØ Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Esbjerg: Læskedrikke ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. CPV: ,

10 Danmark-Esbjerg: Vine ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vin til Esbjerg Kommune. Levering af vin. CPV: , Østjysk Vinforsyning A/S

11 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser inden for havebrug FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af renholdelse, grøn pleje og kirkegårdsdrift. Der udbydes 3 delkontrakter: Delkontrakt : Renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes veje, cykelstier og fortove. Delkontrakt 2: Vedligeholdelse og renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes grønne arealer. Delkontrakt 3: Vedligeholdelse og renholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård. Delkontrakterne har en varighed af 3 år og kan forlænges i yderligere op til 3 x år derudover. Delkontrakt Kontrakten omfatter bl.a.: Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på udvalgte arealer såsom veje, cykelstier, fortove og pladser, og herunder af knaster, fodgængerovergange, bushavne, arealer rundt om vejtræer, vejriste m.v. Renholdelse på udvalgte arealer af kommunens byudstyr (bænke, affaldskurve, pullerter, hundeposestativer mv.) og skilte (vejskilte, gadenavneskilte, p-informationsstandere, velkomststandere m.v.). Snerydning på fortove, i fodgængerovergange, i bushavne m.v. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 2 Kontrakten omfatter vedligeholdelse og renholdelse af udvalgte grønne arealer i Frederiksberg Kommune. Opgaven omfatter bl.a. følgende elementer: Belægninger. Bede. Buske. Hække. Træer. Plæner. Sommerblomster. Snerydning og glatførebekæmpelse. Byudstyr i de grønne arealer. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 3 Kontrakten omfatter gartnerisk pleje af Frederiksberg Ældre Kirkegård, herunder Gartnerisk pleje og vedligeholdelse, herunder pasning af gravsteder med pleje og vedligeholdelsesaftale. Renholdelse, herunder af gravsteder med pleje og pasningsaftale samt af urnehal. Renholdelse af kirkegårdsinventar (bænke, affaldskurve, hundeposestativer, grøntkasse, nedløbsbrønde, monumenter, vandkander, vandposter og skilte), herunder tømning af affaldskurve. Gravning af kistegrave og urnehuller, herunder forberedelse heraf til begravelser og udlægning af blomster i forbindelse med begravelser. Serviceydelser. Vintertjeneste. Frederiksberg Ældre Kirkegårds samlede areal udgør ca m2. CPV:

12 LK-Gruppen A/S P. Malmos A/S Anlægsgartnermester 2

13 Danmark-Frederikshavn: Hydrografiske tjenester FREDERIKSHAVN KOMMUNE Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. CPV: Niras A/S Havnepromenade Aalborg Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederikshavn: Ortopædiske artikler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. CPV: , , , Sahva A/S Borgervænget København Ø Telefon: Internetadresse: Bandagist-Centret A/S Torsøvej a 8240 Risskov Mailadresse: Telefon:

15 Danmark-Frederikssund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FREDERIKSSUND KOMMUNE (DK) Totalrådgivning i forbindelse med ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for Ådalens Skole omfattende ca. 280 m2 tilbygning og ca m2 ombygning og renovering af undervisnings- og SFO-afsnit, faglokaler, personale- og administrationsafsnit samt pædagogisk servicecenter og etablering af lokaler til Pædagogisk Central Frederikssund. Herudover omfatter arbejderne fornyelse og renovering af bygningernes facadepartier, udvendigt træværk, pergolaer, kloaker og belægninger. Totalrådgiverydelsens arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder omfatter planlægning, projektering og udbud i fagentreprise af alle hermed forbundne arbejder samt byggeledelse og fagtilsyn. Totalrådgiverydelsen tager afsæt i et udarbejdet byggeprogram med bilag i form af en Helhedsplan med kortfattet beskrivelse og skematiske etageplaner der angiver arbejdernes omfang. Der skal påregnes 8 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. De samlede håndværkerudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. CPV: , , Arkitema K/S Mikado House Rued Langgaardsvej København

16 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSSUND KOMMUNE Totalentrepriseudbud opførelse af nybygninger ved Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Begrænset udbud i totalentreprise vedrørende gennemførelse af helhedsplanen for Ådalens Skole byggeområde II, der omfatter opførelse af to nye klassefløje med et samlet bruttoareal på ca m2, opførelse af ny idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter med et samlet bruttoareal på ca. 835 m2 samt udvidelse af skolens parkeringsareal med 49 parkeringspladser. Der skal påregnes 3 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. I henhold til de gennemførte geotekniske undersøgelser skal der påregnes pilotering. De samlede totalentrepriseudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. Totalentreprisen tager afsæt i et byggeprogram med bilag i form af et dispositionsforslagslignende tegningsmateriale. Tilbudsgivere der aflevere et konditionsmæssigt tilbud vil modtage et vederlag på DKK ekskl. moms til totalentrepriseteamet. Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget modtager ikke vederlag. CPV: , , , Dahl A/S Islevdalsvej Rødovre Internetadresse:

17 Danmark-Frederikssund: Persontransport, ikke rutekørsel FREDERIKSSUND KOMMUNE Supplerende skolekørsel. Frederikssund Kommune udbyder supplerende skolekørsel. Kørslen udbydes som elevlister, hvor leverandøren selv planlægger ruterne. Kørslen udbydes i tre delaftaler/pakker: Pakke : 29 elever med både bopæl og institution øst for fjorden (postnummer 3550/3600). Pakke 3a: Forventet 9 elever med bopæl i 3630 og 4050 og institution i Pakke 4: 4 børnehavebørn med både bopæl i 3630 og 3600 til institution i CPV: , Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund

18 Danmark-Frederiksværk: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald HALSNÆS AFFALD A/S Udbud af driftsopgaver af Halsnæs Affald A/S's komposteringsanlæg for haveaffald. Kontrakten omhandler diverse tjenesteydelser i forbindelse med modtagelse, registrering, behandling, efterbehandling og afsætning af slutprodukter fra haveaffald og træstød hidrørende fortrinsvis fra genbrugsstationerne i Halsnæs Kommune. CPV: Gemidan A/S Øster Dahl Hjallerupvej Hjallerup Telefon:

19 Danmark-Gråsten: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser SØNDERBORG KOMMUNE Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Aftalen omfatter levering og drift af et Output Management system til håndtering af ca årlige forsendelser både via»offentlig Digital Post«og papirpost som beskrevet i dette udbudsmateriale. CPV: , KMD Lautrupparlerm Ballerup

20 Danmark-Greve: Pc'er GREVE KOMMUNE Udbud af Hardware. Greve kommune ønsker over det næste par år, at udskifte dele af den faste PC park med en ny generation. Samlet drejer det sig om anskaffelse af ca Pc'er. Målet med udskiftning af de eksisterende PC'ere med en ny generation er, at sikre optimal funktionalitet og komfort for brugerne gennem ) høj funktionalitet og fleksibilitet, 2) høj ydeevne, herunder hurtig betjening af programmer og tilgang til data, 3) stor driftsikkerhed. Der forventes udskiftet ca. 430 bærbare computere, 450 stationære og 450 skærme pr. år i aftalens løbetid. Ud over dette et ukendt antal tablets. CPV: , , , , , Dustin A/S

21 Danmark-Greve: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed GREVE KOMMUNE Rammeaftale om levering af hjemmepleje. Byrådet i Greve Kommune har besluttet at bringe det nordlige distrikt af Greve Kommunes hjemmepleje i udbud. Det nordlige distrikt er inddelt i to hjemmeplejegrupper:. Hegnsgården og 2. Gersagerparken. Begge grupper har p.t. lokaler på et af kommunens plejecentre, Strandcentret, Frydenhøj Allé 00, 2670 Greve. Rammeaftalen omfatter ydelserne: Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 Praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 Delegeret sygepleje (C0-pakker) i henhold til sundhedsloven Hverdagsrehabilitering efter lov om social service 86. Undtaget er madservice, indkøbsordning og tøjvask, der allerede er udbudt. Ligeledes er natten undtaget. Greve Kommune ønsker med konkurrenceudsættelsen at frigøre ressourcer uden forringelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Greve Kommune ønsker ligeledes at få to professionelle samarbejdspartnere, der kan være med til at udarbejde nye metoder og underbygge den fortsatte kvalitetsudvikling. Det er således afgørende, at de valgte samarbejdspartnere vil bidrage aktivt i udviklingen af nye ydelser og innovative løsninger på ældreområdet i kommunen fremover, og at de valgte samarbejdspartnere samtidigt vil være med til at understøtte Greve Kommunes igangværende arbejde med hverdagsrehabilitering. Alt arbejde med borgere i Greve Kommune skal ske under indtryk af, at det enkelte menneske er unikt, selvbestemmende, og et aktivt handlende væsen, der har ansvar for sit eget liv, livskvalitet og egenomsorg. Kvaliteter som»ligeværd«og»respekt«er helt naturlige dele af enhver opgaveløsning. Der skal ved opgaveløsningen tages udgangspunkt i og hensyn til de gældende kvalitetsstandarder på ældreområdet. Alle ydelser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevantes lovgivnings formål og hensigt. Greve Kommune tillægger udvikling i opgaveløsningen stor vægt, og arbejder derfor hele tiden på at udvikle nye metoder og ideer til ydelsernes indhold og udførsel, eksempelvis via digitalisering og velfærdsteknologi samt hverdagsrehabilitering. Greve Kommune tillægger derfor også udvikling i samarbejdet med leverandører stor vægt. Leverandøren skal derfor aktivt indgå i udviklingsaktiviteter initieret af Greve Kommune, og bidrage til den fortsatte udvikling, på lige fod med såvel den kommunale udfører og andre private leverandører. Greve Kommune forventer også, leverandøren selv initierer udvikling indenfor egne rammer. Leverandøren er forpligtet til at kommunikere med Greve Kommune via det til enhver tid anvendte IT- og omsorgssystem i Greve Kommune. Pt. anvender Greve Kommune KMD Care. Nye Fritvalgsregler: Fra 203 ændres reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet som følge af en aftale om kommunernes økonomi. Aftalen indeholder en forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet, og gør det lettere for kommunerne at indgå aftaler med private leverandører. Lovændringerne er trådt i kraft pr

22 Greve Kommune er stadig, efter servicelovens 83, forpligtet til at skabe grundlag for, at visiterede borgere har et frit valg mellem to eller flere leverandører. Greve Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med de 2 leverandører, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. I Greve Nord vil borgerne, på baggrund af udbuddet, således frit kunne vælge mellem de to valgte leverandører, og kan også skifte leverandør. Borgerne kan imidlertid ikke vælge frit på ydelsesniveau, det vil sige, at hvis borgerne er visiteret til flere ydelser, eksempelvis personlig pleje og praktisk hjælp, vil borgerne skulle vælge den samme leverandør til begge ydelser. I det tilfælde, at blot én tilbudsgiver kvalificerer til at levere ydelsen eller en af leverandørerne i løbet af aftaleperioden opsiger aftalen/bliver opsagt forbeholder Greve Kommune sig ret til at lade denne konkurrenceudsætte efter de regler, der gør sig gældende i godkendelsesmodellens udbudsvariant, hvilket vil sige, at leverandøren efterfølgende skal acceptere konkurrence fra andre leverandører, der søger om godkendelse. Leverandørens tilbud er bindende også i det tilfælde, at der overgås til udbud indenfor godkendelsesmodellens rammer. Omfanget af opgaven må forventes at variere i aftaleperioden, idet antallet af borgere, der visiteres til opgaverne, varierer over årene, ligesom borgernes frie valg kan have indflydelse. Det vil i praksis betyde, at leverandørerne ikke på forhånd er sikret en vis opgavemængde eller andel af de visiterede borgere. Kontrolbud: Greve Kommune agter at afgive kontrolbud. I den forbindelse garanterer Greve Kommune, at de medarbejdere, der vil indgå ved udarbejdelsen af kontrolbuddet, ikke har kunnet påvirke kravene i udbudsmaterialet, og at kontrolbuddet vil blive udarbejdet uafhængigt af de medarbejdere, der træffer beslutning om opgavens tildeling. Klimakommune: Greve Kommune er i 2009 blevet Klimakommune, hvilket forpligter kommunen til at iværksætte initiativer, der fører til reelle reduktioner i CO2-udledningen. Ligeledes blev der i 2009 udarbejdet en klima- og energipolitik, der tager udgangspunkt i fire indsatsområder; energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme, helhedsorienterede miljøforbedringer, øget anvendelse af vedvarende energi og forbedring af infrastruktur, trafikale løsninger og transportadfærd. De bærende værdier bag politikken er, at klima- og energipolitikken er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Det er derfor et krav, at leverandøren ligeledes agerer ud fra hensyntagen til miljøet i det daglige. I tråd med kommunens øvrige indsats på miljøområdet skal leverandøren anvende godkendte og miljøvenlige produkter i den daglige rengøring og tilrettelægge arbejdet således, at der kræves mindst muligt transport i bil og andre køretøjer. Lov om virksomhedsoverdragelse: Medarbejderne stilles, som om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Greve Kommune kender ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af udbudsmaterialet udfaldet af antal leverandører, der indgås rammeaftale med, eller som efterfølgende godkendes som leverandør. Dermed kender kommunen heller ikke udfaldet af, hvordan medarbejderne evt. skal fordeles til de forskellige leverandører. Greve Kommune tilrettelægger derfor udbudsprocessen således, at der tidsmæssigt er plads til, at borgerne kan vælge leverandør, og medarbejderne kan fordeles i henhold hertil, inden aftalestart. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde en personalepolitik, der beskriver personalepolitiske retningslinjer for leverandørens personale, og som bl.a. indeholder retningslinjer for personalets efteruddannelsesmuligheder, sygepolitik, seniorpolitik, rusmiddelpolitik og ligestillingspolitik. Socialt medansvar: Leverandøren forpligtiger sig til efter aftale med kommunen at modtage et rimeligt antal borgere, der skal i virksomhedspraktik, jobtræning, fleksjob, voksenlærlinge m.v. Fokus på samarbejdet mellem kommune og leverandør skal specielt tage sigte på at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde, gennem etablering af fleksjob hvor kommunen yder tilskud til lønudgift. Ydelsernes karakter: 2

23 Henset til karakteren af ydelser omfattet af udbuddet anses rammeaftalen for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B. Udbuddet er som følge deraf kun underlagt enkelte bestemmelser i udbudsdirektivet, jf. direktivets artikel 2, og i øvrigt reguleret af Lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), idet rammeaftalen har en grænseoverskridende karakter. Hverken annonceringen eller de i udbudsbekendtgørelsen angivne oplysninger om udbudsform m.v. indebærer, at udbuddet anses for omfattet af Udbudsdirektivets procedureregler i videre omfang. CPV: , 85300, 85420, , , Aleris Omsorg A/S Gyngemose Parkvej Søborg Attendo Care A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre 3

24 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE MA pakkemaskine. Levering og montage af MA pakkemaskine CPV: Multiline Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Dybtræksmaskine. Indkøb og montage af dybtræks maskine til pakning af færdigretter. CPV: Multivac Nørre Bygade 34, Grejs 700 Vejle Mailadresse: Telefon:

26 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Køkkeninventar og maskiner til nyt køkken. Indkøb og montage af køkkeninventar og maskiner. CPV: Oluf Brønnum & Co A/S Ellekær Herlev Telefon: Internetadresse: Fax:

27 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 35. udbud 92X Aarhus-Billund. Midttrafiks 35. udbud omfatter buskørsel på en X busrute mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 2 busser. CPV: Brande Buslinier ApS Brande

28 Danmark-Haderslev: Dørlåse HADERSLEV KOMMUNE EU udbud på elektronisk nøglesystem til Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune. Med nærværende udbudsforretning, ønsker Haderslev Kommune, at udskifte låsesystemerne i de 3 plejedistrikter beliggende længst mod vest. Udbuddet består af levering og montering af et elektronisk låsesystem med hertil følgende adgangsgivende enheder samt levering af et IT-system, hvorfra Haderslev Kommune kan administrere nøglesystemet. CPV: 44520, , Bekey A/S Bredebjergvej Taastrup Telefon:

29 Danmark-Hedehusene: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Rammeaftale tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation. Rammeaftaler om tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation, fordelt påfølgende delaftaler:. IT-projektledelse for forretningsenheder i Vejdirektoratet vejman.dk 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer 3. Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer 4. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikledelsessystemer 5. Opsætning, drift af Maximo 6. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintermanagement 7. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering 8. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning 9. Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer 0. Systemdrift og overvågning trafikledelsessystemer. CPV: , Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet 6

30 2630 Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: 2

31 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med lastbil. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje mv.) med lastbil. CPV: SCT Transport Stæremosen Gilleleje Vognmand Viggo Olsen ApS Stæremosen Gilleleje Svend Erik Nordby Højbjergvej Græsted Bjarne Hansen og Søn Mesterbuen 3230 Græsted Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Vejby Cementstøberi Møngevej Vejby

32 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med traktor. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje, stier mv.) med traktor. CPV: Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Gribskov Agro Kildevej Helsinge Niels Jørgen Nielsen Præstevej Helsinge Chr. Becks eftf. Tågerupvej Helsinge FMT A/S Hammersholt Erhvervspark Hillerød SLP Borupvej Skævinge T. Larsen Holtvej Græsted Flemming W. Sørensen Vibelandsvej Helsinge Sven Erik Norby Højbjergvej Græsted

33 Tisvilde Anlægsgartner Stenbrobakken Tisvildeleje Jens W. Maribo Ganløsevej Lynge LK-Gruppen Bomose Allé Helsinge Niels Chr. Møllegaard Helsingevej Græsted Steen Pedersen Thorsgårdsvej Græsted Bent V. Nielsen Thorsmosevej Helsinge Torben Andersen Valbyvej Helsinge 2

34 Danmark-Herning: Transport af affald L90 Bortdkaffelse af restprodukter fra L90 Affaldsforbrænding. Bortskaffelse af flyveaske, slam og gips fra røggasrensningen på L90 Affaldsforbrænding. CPV: Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a

35 Danmark-Hillerød: Blanketter ATP ATP udbud af trykkeriydelser. ATP har på trods af den et øget fokus på digitalisering stadig behov for leverancer af trykkeriydelser inden for følgende 4 kategorier: Kuverter: De kuverter der primært efterspørges er fortrykte maskinkuverter. Blanketter: Der efterspørges primært fortrykte blanketter i enkeltark, endeløse baner samt ruller. Tryksager: Fra tid til anden har ATP behov for at få trykt store mængder postkort og foldere. Ligeledes kan der blive behov for mindre oplag af slip og brochure. Rådgivning/bistand: Fra tid til anden har ATP behov for at få hjælp/bistand til opsætning og andre layoutmæssige ydelser. ATP har tidlige haft forskellige leverandører på de ovenstående på de ovenstående kategorier, men nu ønskes en totalleverandør. Bemærk, at alle de forbrugsestimater der er angivet i udbudsmaterialet er baseret på historiske data. Tilbudsgiver bør ved tilbudsafgivelse være bevidst om at ATP fortsat har et ønske om øget digitalisering. Dette kan få indflydelse på forbruget på aftalen i kontraktens løbetid. CPV: , , , , , , , , , , , 30997, , Bording A/S Turbinevej Herlev Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Hjørring: Rengøring af lokaler HJØRRING KOMMUNE Udbud af rengøring og vinduespolering til Hjørring Kommunes Rådhus. Rengøring og vinduespolering af Rådhuset i Hjørring Kommune. Ydelsen omfatter daglig rengøring som indbefatter fjernelse af både løst og fastsidden snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener. CPV: 90900, Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

37 Danmark-Holstebro: Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger KOMUDBUD V. HOLSTEBRO KOMMUNE Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer og arbejdsstole. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer, el-køretøjer og arbejdsstole. CPV: , , , , 33930, Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: OneMed A/S P.O. Pedersensvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vela - Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 Danmark-Holstebro: Kørestole KOMUDBUD VED HOLSTEBRO KOMMUNE (DK) Rammeaftaler om indkøb af manuelle kørestole. Ammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, manuelle kørestole til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Horsens: Programpakker og informationssystemer INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Indkøb af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Den ordregivende myndighed har indgået leveringsaftale iht. SKI Rammeaftale Standard Software efter gennemført miniudbud. Leveringsaftalen omfatter levering af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. CPV: SAS institute A/S Købmagergade København

40 Danmark-Hvide Sande: Rundspørger VIDENCENTER FOR KYSTTURISME Gæsteanalyse af turisternes tilfredshed med opholdet på 27 feriesteder og kystbyer i Danmark. Kontrakten vedrører indsamling af data om udenlandske og danske turisters tilfredshed med opholdet på 27 kystdestinationer i Danmark samt udvikling og anvendelse af et elektronisk afrapporteringsværktøj (dashboards). Endvidere omfatter kontrakten udarbejdelse af delrapport og samlet rapport på baggrund af en analyse af datamaterialet. Kontrakten vedrører indsamling af data fra Optioner muliggør forlængelse og evt. udvidelse af opgaven. CPV: SFI Survey Herluf Trollesgade 052 København K Telefon:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere