Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet

2 Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. Aftale på levering af drejestige opbygget på chassis til Aalborg, Skanderborg og Thisted kommuner. CPV: Falck Danmark A/S Trindsøvej Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg Ø: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION NORDJYLLAND Udsåningsmaskine til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Udsåningsmaskinen kan kun placeres i et lokale på Klinisk mikrobiologisk afdeling, og der er ikke mulighedfor at foretage bygningsmæssige ændringer. Region Nordjylland har undersøgt markedet og har fundet, at deralene er en leverandør, der kan imødekomme de pladsmæssige krav, hvor også samtlige tekniske mindstekraver opfyldt (herunder at udsåningsmaskinen skal fungere fuldautomatisk, automatisk skift af podenål, label påbunden af pladen, kunne udså fra flydende til flydende medium samt fungere udelukkende via strøm, dvs. udenkompressor/trykluft). CPV: , SSI Diagnostica Herredsvejen København S Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg Ø: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND ESWL apparatur. Kontrakt vedrørende anskaffelse af ESWL apparat Modulith SLX-F2. CPV: 33000, MLS Medical A/S Klovenbjergvej 8, Anisse 3200 Helsinge Telefon:

5 Danmark-Aalborg Øst: Clips, suturer og ligaturer REGION NORDJYLLAND, KONCERN ØKONOMI, INDKØBSKONTORET Suturer og hudstapler. Indkøb af suturer og hudstapler til sygehusene i Region Nordjylland. CPV: 33420, 3342, Covidien DanmarkA/S Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson Johnson & Johnson Johnson & Johnson Covidien Danmark A/S Covidien Danmark A/S Johnson & Johnson

6 Danmark-Allerød: Snerydning ALLERØD KOMMUNE Allerød Kommunes udbud af Vintervedligehold. Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Vintervedligeholdelsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt på diverse institutioner, biblioteker og andre kommunale ejendomme. Vintervedligeholdelsen har første prioritet frem for anden drift, når den er påkrævet. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Allerød Kommune forbeholder sig ret til at ændre rydningsomfanget på delaftalerne i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Der vil til hver delaftale være tilhørende kortbilag, hvor omfanget af vintervedligeholdelsen fremgår. Leverandøren kan ud fra disse selv bestemme, hvor mange ruter der skal laves, og eksempelvis hvor mange traktorer med udstyr, der skal indsættes for at overholde de stillede krav til vintervedligeholdelsen. Der henvises i kravspecifikationerne til et link på kommunens hjemmeside med adgang til kortmateriale. Dette link vil være aktivt tirsdag d. 2. maj. CPV: City Container A/S Stensøvej Lynge Mailadresse: Telefon: Fax: LK-Gruppen A/S Bomose Allé Helsinge Telefon: Storkedal Landbrug & Transport Lyngevej Lynge Telefon: Martin Vestergård Harreshøjvej Tikøb Mailadresse: Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport FORSVARETS MATERIELTJENESTE Rammeaftale for levering af vejhjælp til Forsvarets hjulkøretøjer. Udbuddet angår levering af vejhjælp til Forsvarets samlede hjulkøretøjspark, hørende under Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inklusive alle dele af det danske forsvar som er undergivet Forsvarschefens kommando. Leverandøren skal levere vejhjælp til hjulkøretøjer med en totalvægt til og med kg. Forsvaret har i 202 haft ca. 400 assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt på til og med kg udgjorde 80 % af de udførte assistancer. Hjulkøretøjer med en totalvægt fra kg til og med kg udgjorde 20 % af de udførte assistancer. Vejhjælpen skal omfatte alle former for assistancer til hjulkøretøjer - bugsering, bjærgning, transport til civilt eller militært værksted, starthjælp, hjulskift, udbringning af brændstof og låseservice. Forpligtelserne i aftalen omhandler kun vejhjælp i Danmark, dog skal leverandøren evt. i samarbejde med underleverandører - kunne yde vejhjælp i Europa. Aftalen forventes at træde i kraft den..203 og løbe over 4 år. CPV: SOS Dansk Autohjælp A/S Torsøvej Risskov

8 Danmark-Daugård: Elektricitet HEDENSTED SPILDEVAND A/S Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet i perioden..204 til Udbuddet omfatter Hedensted Spildevand A/S' indkøb af elektricitet og mark-up ydelser til denne på en elbørs indkøbte elektricitet (systemkontrakt og CfD (contracts for difference)) i perioden..204 til CPV: Midtjysk Elhandel A/S Kulholmsvej Randers NØ Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Esbjerg: Læskedrikke ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. Levering af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune. CPV: ,

10 Danmark-Esbjerg: Vine ESBJERG KOMMUNE, UDBUD OG INDKØB Levering af vin til Esbjerg Kommune. Levering af vin. CPV: , Østjysk Vinforsyning A/S

11 Danmark-Frederiksberg: Tjenesteydelser inden for havebrug FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af renholdelse, grøn pleje og kirkegårdsdrift. Der udbydes 3 delkontrakter: Delkontrakt : Renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes veje, cykelstier og fortove. Delkontrakt 2: Vedligeholdelse og renholdelse af en del af Frederiksberg Kommunes grønne arealer. Delkontrakt 3: Vedligeholdelse og renholdelse af Frederiksberg Ældre Kirkegård. Delkontrakterne har en varighed af 3 år og kan forlænges i yderligere op til 3 x år derudover. Delkontrakt Kontrakten omfatter bl.a.: Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på udvalgte arealer såsom veje, cykelstier, fortove og pladser, og herunder af knaster, fodgængerovergange, bushavne, arealer rundt om vejtræer, vejriste m.v. Renholdelse på udvalgte arealer af kommunens byudstyr (bænke, affaldskurve, pullerter, hundeposestativer mv.) og skilte (vejskilte, gadenavneskilte, p-informationsstandere, velkomststandere m.v.). Snerydning på fortove, i fodgængerovergange, i bushavne m.v. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 2 Kontrakten omfatter vedligeholdelse og renholdelse af udvalgte grønne arealer i Frederiksberg Kommune. Opgaven omfatter bl.a. følgende elementer: Belægninger. Bede. Buske. Hække. Træer. Plæner. Sommerblomster. Snerydning og glatførebekæmpelse. Byudstyr i de grønne arealer. Det samlede areal udgør ca m2. Delkontrakt 3 Kontrakten omfatter gartnerisk pleje af Frederiksberg Ældre Kirkegård, herunder Gartnerisk pleje og vedligeholdelse, herunder pasning af gravsteder med pleje og vedligeholdelsesaftale. Renholdelse, herunder af gravsteder med pleje og pasningsaftale samt af urnehal. Renholdelse af kirkegårdsinventar (bænke, affaldskurve, hundeposestativer, grøntkasse, nedløbsbrønde, monumenter, vandkander, vandposter og skilte), herunder tømning af affaldskurve. Gravning af kistegrave og urnehuller, herunder forberedelse heraf til begravelser og udlægning af blomster i forbindelse med begravelser. Serviceydelser. Vintertjeneste. Frederiksberg Ældre Kirkegårds samlede areal udgør ca m2. CPV:

12 LK-Gruppen A/S P. Malmos A/S Anlægsgartnermester 2

13 Danmark-Frederikshavn: Hydrografiske tjenester FREDERIKSHAVN KOMMUNE Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder. CPV: Niras A/S Havnepromenade Aalborg Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederikshavn: Ortopædiske artikler FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. Levering af ortopædisk fodtøj og ortoser til Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner. CPV: , , , Sahva A/S Borgervænget København Ø Telefon: Internetadresse: Bandagist-Centret A/S Torsøvej a 8240 Risskov Mailadresse: Telefon:

15 Danmark-Frederikssund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FREDERIKSSUND KOMMUNE (DK) Totalrådgivning i forbindelse med ombygning, tilbygning og renovering af Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for Ådalens Skole omfattende ca. 280 m2 tilbygning og ca m2 ombygning og renovering af undervisnings- og SFO-afsnit, faglokaler, personale- og administrationsafsnit samt pædagogisk servicecenter og etablering af lokaler til Pædagogisk Central Frederikssund. Herudover omfatter arbejderne fornyelse og renovering af bygningernes facadepartier, udvendigt træværk, pergolaer, kloaker og belægninger. Totalrådgiverydelsens arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder omfatter planlægning, projektering og udbud i fagentreprise af alle hermed forbundne arbejder samt byggeledelse og fagtilsyn. Totalrådgiverydelsen tager afsæt i et udarbejdet byggeprogram med bilag i form af en Helhedsplan med kortfattet beskrivelse og skematiske etageplaner der angiver arbejdernes omfang. Der skal påregnes 8 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. De samlede håndværkerudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. CPV: , , Arkitema K/S Mikado House Rued Langgaardsvej København

16 Danmark-Frederikssund: Bygge- og anlægsarbejder FREDERIKSSUND KOMMUNE Totalentrepriseudbud opførelse af nybygninger ved Ådalens Skole Frederikssund Kommune. Begrænset udbud i totalentreprise vedrørende gennemførelse af helhedsplanen for Ådalens Skole byggeområde II, der omfatter opførelse af to nye klassefløje med et samlet bruttoareal på ca m2, opførelse af ny idrætshal med tilhørende omklædningsfaciliteter med et samlet bruttoareal på ca. 835 m2 samt udvidelse af skolens parkeringsareal med 49 parkeringspladser. Der skal påregnes 3 delafleveringer og at byggearbejderne foregår på en skole i drift. I henhold til de gennemførte geotekniske undersøgelser skal der påregnes pilotering. De samlede totalentrepriseudgifter er beregnet til DKK ekskl. moms. Totalentreprisen tager afsæt i et byggeprogram med bilag i form af et dispositionsforslagslignende tegningsmateriale. Tilbudsgivere der aflevere et konditionsmæssigt tilbud vil modtage et vederlag på DKK ekskl. moms til totalentrepriseteamet. Den tilbudsgiver, der får opgaven overdraget modtager ikke vederlag. CPV: , , , Dahl A/S Islevdalsvej Rødovre Internetadresse:

17 Danmark-Frederikssund: Persontransport, ikke rutekørsel FREDERIKSSUND KOMMUNE Supplerende skolekørsel. Frederikssund Kommune udbyder supplerende skolekørsel. Kørslen udbydes som elevlister, hvor leverandøren selv planlægger ruterne. Kørslen udbydes i tre delaftaler/pakker: Pakke : 29 elever med både bopæl og institution øst for fjorden (postnummer 3550/3600). Pakke 3a: Forventet 9 elever med bopæl i 3630 og 4050 og institution i Pakke 4: 4 børnehavebørn med både bopæl i 3630 og 3600 til institution i CPV: , Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund Frederikssund Handibusser A/S Smedetoften Frederikssund

18 Danmark-Frederiksværk: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald HALSNÆS AFFALD A/S Udbud af driftsopgaver af Halsnæs Affald A/S's komposteringsanlæg for haveaffald. Kontrakten omhandler diverse tjenesteydelser i forbindelse med modtagelse, registrering, behandling, efterbehandling og afsætning af slutprodukter fra haveaffald og træstød hidrørende fortrinsvis fra genbrugsstationerne i Halsnæs Kommune. CPV: Gemidan A/S Øster Dahl Hjallerupvej Hjallerup Telefon:

19 Danmark-Gråsten: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser SØNDERBORG KOMMUNE Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Aftalen omfatter levering og drift af et Output Management system til håndtering af ca årlige forsendelser både via»offentlig Digital Post«og papirpost som beskrevet i dette udbudsmateriale. CPV: , KMD Lautrupparlerm Ballerup

20 Danmark-Greve: Pc'er GREVE KOMMUNE Udbud af Hardware. Greve kommune ønsker over det næste par år, at udskifte dele af den faste PC park med en ny generation. Samlet drejer det sig om anskaffelse af ca Pc'er. Målet med udskiftning af de eksisterende PC'ere med en ny generation er, at sikre optimal funktionalitet og komfort for brugerne gennem ) høj funktionalitet og fleksibilitet, 2) høj ydeevne, herunder hurtig betjening af programmer og tilgang til data, 3) stor driftsikkerhed. Der forventes udskiftet ca. 430 bærbare computere, 450 stationære og 450 skærme pr. år i aftalens løbetid. Ud over dette et ukendt antal tablets. CPV: , , , , , Dustin A/S

21 Danmark-Greve: Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed GREVE KOMMUNE Rammeaftale om levering af hjemmepleje. Byrådet i Greve Kommune har besluttet at bringe det nordlige distrikt af Greve Kommunes hjemmepleje i udbud. Det nordlige distrikt er inddelt i to hjemmeplejegrupper:. Hegnsgården og 2. Gersagerparken. Begge grupper har p.t. lokaler på et af kommunens plejecentre, Strandcentret, Frydenhøj Allé 00, 2670 Greve. Rammeaftalen omfatter ydelserne: Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 Praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 Delegeret sygepleje (C0-pakker) i henhold til sundhedsloven Hverdagsrehabilitering efter lov om social service 86. Undtaget er madservice, indkøbsordning og tøjvask, der allerede er udbudt. Ligeledes er natten undtaget. Greve Kommune ønsker med konkurrenceudsættelsen at frigøre ressourcer uden forringelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Greve Kommune ønsker ligeledes at få to professionelle samarbejdspartnere, der kan være med til at udarbejde nye metoder og underbygge den fortsatte kvalitetsudvikling. Det er således afgørende, at de valgte samarbejdspartnere vil bidrage aktivt i udviklingen af nye ydelser og innovative løsninger på ældreområdet i kommunen fremover, og at de valgte samarbejdspartnere samtidigt vil være med til at understøtte Greve Kommunes igangværende arbejde med hverdagsrehabilitering. Alt arbejde med borgere i Greve Kommune skal ske under indtryk af, at det enkelte menneske er unikt, selvbestemmende, og et aktivt handlende væsen, der har ansvar for sit eget liv, livskvalitet og egenomsorg. Kvaliteter som»ligeværd«og»respekt«er helt naturlige dele af enhver opgaveløsning. Der skal ved opgaveløsningen tages udgangspunkt i og hensyn til de gældende kvalitetsstandarder på ældreområdet. Alle ydelser skal leveres i overensstemmelse med den for opgaven relevantes lovgivnings formål og hensigt. Greve Kommune tillægger udvikling i opgaveløsningen stor vægt, og arbejder derfor hele tiden på at udvikle nye metoder og ideer til ydelsernes indhold og udførsel, eksempelvis via digitalisering og velfærdsteknologi samt hverdagsrehabilitering. Greve Kommune tillægger derfor også udvikling i samarbejdet med leverandører stor vægt. Leverandøren skal derfor aktivt indgå i udviklingsaktiviteter initieret af Greve Kommune, og bidrage til den fortsatte udvikling, på lige fod med såvel den kommunale udfører og andre private leverandører. Greve Kommune forventer også, leverandøren selv initierer udvikling indenfor egne rammer. Leverandøren er forpligtet til at kommunikere med Greve Kommune via det til enhver tid anvendte IT- og omsorgssystem i Greve Kommune. Pt. anvender Greve Kommune KMD Care. Nye Fritvalgsregler: Fra 203 ændres reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet som følge af en aftale om kommunernes økonomi. Aftalen indeholder en forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet, og gør det lettere for kommunerne at indgå aftaler med private leverandører. Lovændringerne er trådt i kraft pr

22 Greve Kommune er stadig, efter servicelovens 83, forpligtet til at skabe grundlag for, at visiterede borgere har et frit valg mellem to eller flere leverandører. Greve Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med de 2 leverandører, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. I Greve Nord vil borgerne, på baggrund af udbuddet, således frit kunne vælge mellem de to valgte leverandører, og kan også skifte leverandør. Borgerne kan imidlertid ikke vælge frit på ydelsesniveau, det vil sige, at hvis borgerne er visiteret til flere ydelser, eksempelvis personlig pleje og praktisk hjælp, vil borgerne skulle vælge den samme leverandør til begge ydelser. I det tilfælde, at blot én tilbudsgiver kvalificerer til at levere ydelsen eller en af leverandørerne i løbet af aftaleperioden opsiger aftalen/bliver opsagt forbeholder Greve Kommune sig ret til at lade denne konkurrenceudsætte efter de regler, der gør sig gældende i godkendelsesmodellens udbudsvariant, hvilket vil sige, at leverandøren efterfølgende skal acceptere konkurrence fra andre leverandører, der søger om godkendelse. Leverandørens tilbud er bindende også i det tilfælde, at der overgås til udbud indenfor godkendelsesmodellens rammer. Omfanget af opgaven må forventes at variere i aftaleperioden, idet antallet af borgere, der visiteres til opgaverne, varierer over årene, ligesom borgernes frie valg kan have indflydelse. Det vil i praksis betyde, at leverandørerne ikke på forhånd er sikret en vis opgavemængde eller andel af de visiterede borgere. Kontrolbud: Greve Kommune agter at afgive kontrolbud. I den forbindelse garanterer Greve Kommune, at de medarbejdere, der vil indgå ved udarbejdelsen af kontrolbuddet, ikke har kunnet påvirke kravene i udbudsmaterialet, og at kontrolbuddet vil blive udarbejdet uafhængigt af de medarbejdere, der træffer beslutning om opgavens tildeling. Klimakommune: Greve Kommune er i 2009 blevet Klimakommune, hvilket forpligter kommunen til at iværksætte initiativer, der fører til reelle reduktioner i CO2-udledningen. Ligeledes blev der i 2009 udarbejdet en klima- og energipolitik, der tager udgangspunkt i fire indsatsområder; energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme, helhedsorienterede miljøforbedringer, øget anvendelse af vedvarende energi og forbedring af infrastruktur, trafikale løsninger og transportadfærd. De bærende værdier bag politikken er, at klima- og energipolitikken er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere. Det er derfor et krav, at leverandøren ligeledes agerer ud fra hensyntagen til miljøet i det daglige. I tråd med kommunens øvrige indsats på miljøområdet skal leverandøren anvende godkendte og miljøvenlige produkter i den daglige rengøring og tilrettelægge arbejdet således, at der kræves mindst muligt transport i bil og andre køretøjer. Lov om virksomhedsoverdragelse: Medarbejderne stilles, som om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Greve Kommune kender ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af udbudsmaterialet udfaldet af antal leverandører, der indgås rammeaftale med, eller som efterfølgende godkendes som leverandør. Dermed kender kommunen heller ikke udfaldet af, hvordan medarbejderne evt. skal fordeles til de forskellige leverandører. Greve Kommune tilrettelægger derfor udbudsprocessen således, at der tidsmæssigt er plads til, at borgerne kan vælge leverandør, og medarbejderne kan fordeles i henhold hertil, inden aftalestart. Leverandøren er forpligtet til at udarbejde en personalepolitik, der beskriver personalepolitiske retningslinjer for leverandørens personale, og som bl.a. indeholder retningslinjer for personalets efteruddannelsesmuligheder, sygepolitik, seniorpolitik, rusmiddelpolitik og ligestillingspolitik. Socialt medansvar: Leverandøren forpligtiger sig til efter aftale med kommunen at modtage et rimeligt antal borgere, der skal i virksomhedspraktik, jobtræning, fleksjob, voksenlærlinge m.v. Fokus på samarbejdet mellem kommune og leverandør skal specielt tage sigte på at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde, gennem etablering af fleksjob hvor kommunen yder tilskud til lønudgift. Ydelsernes karakter: 2

23 Henset til karakteren af ydelser omfattet af udbuddet anses rammeaftalen for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B. Udbuddet er som følge deraf kun underlagt enkelte bestemmelser i udbudsdirektivet, jf. direktivets artikel 2, og i øvrigt reguleret af Lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), idet rammeaftalen har en grænseoverskridende karakter. Hverken annonceringen eller de i udbudsbekendtgørelsen angivne oplysninger om udbudsform m.v. indebærer, at udbuddet anses for omfattet af Udbudsdirektivets procedureregler i videre omfang. CPV: , 85300, 85420, , , Aleris Omsorg A/S Gyngemose Parkvej Søborg Attendo Care A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre 3

24 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE MA pakkemaskine. Levering og montage af MA pakkemaskine CPV: Multiline Kirkebjergvej Sorø Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Dybtræksmaskine. Indkøb og montage af dybtræks maskine til pakning af færdigretter. CPV: Multivac Nørre Bygade 34, Grejs 700 Vejle Mailadresse: Telefon:

26 Danmark-Grindsted: Maskiner til industriel tilberedning eller fremstilling af næringsmidler eller drikkevarer BILLUND KOMMUNE Køkkeninventar og maskiner til nyt køkken. Indkøb og montage af køkkeninventar og maskiner. CPV: Oluf Brønnum & Co A/S Ellekær Herlev Telefon: Internetadresse: Fax:

27 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 35. udbud 92X Aarhus-Billund. Midttrafiks 35. udbud omfatter buskørsel på en X busrute mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 2 busser. CPV: Brande Buslinier ApS Brande

28 Danmark-Haderslev: Dørlåse HADERSLEV KOMMUNE EU udbud på elektronisk nøglesystem til Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune. Med nærværende udbudsforretning, ønsker Haderslev Kommune, at udskifte låsesystemerne i de 3 plejedistrikter beliggende længst mod vest. Udbuddet består af levering og montering af et elektronisk låsesystem med hertil følgende adgangsgivende enheder samt levering af et IT-system, hvorfra Haderslev Kommune kan administrere nøglesystemet. CPV: 44520, , Bekey A/S Bredebjergvej Taastrup Telefon:

29 Danmark-Hedehusene: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support VEJDIREKTORATET Rammeaftale tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation. Rammeaftaler om tjenesteydelser i forbindelse med IT-systemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation, fordelt påfølgende delaftaler:. IT-projektledelse for forretningsenheder i Vejdirektoratet vejman.dk 2. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikinformationssystemer 3. Rådgivning standarder i trafikinformationssystemer 4. Systemudvikling og vedligeholdelse trafikledelsessystemer 5. Opsætning, drift af Maximo 6. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift vintermanagement 7. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift belægningsoptimering 8. Systemudvikling, vedligeholdelse og -drift broforvaltning 9. Systemdrift og overvågning trafikinformationssystemer 0. Systemdrift og overvågning trafikledelsessystemer. CPV: , Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet 6

30 2630 Taastrup Mailadresse: Bocons Aps Enebærkrattet Taastrup Mailadresse: 2

31 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med lastbil. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje mv.) med lastbil. CPV: SCT Transport Stæremosen Gilleleje Vognmand Viggo Olsen ApS Stæremosen Gilleleje Svend Erik Nordby Højbjergvej Græsted Bjarne Hansen og Søn Mesterbuen 3230 Græsted Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Vejby Cementstøberi Møngevej Vejby

32 Danmark-Helsinge: Snerydning GRIBSKOV KOMMUNE Vintertjeneste med traktor. Gribskov Kommune har indgået kontrakt om vintertjeneste (snerydning og saltning af veje, stier mv.) med traktor. CPV: Torben Christensen Maglebjergvej Helsinge Gribskov Agro Kildevej Helsinge Niels Jørgen Nielsen Præstevej Helsinge Chr. Becks eftf. Tågerupvej Helsinge FMT A/S Hammersholt Erhvervspark Hillerød SLP Borupvej Skævinge T. Larsen Holtvej Græsted Flemming W. Sørensen Vibelandsvej Helsinge Sven Erik Norby Højbjergvej Græsted

33 Tisvilde Anlægsgartner Stenbrobakken Tisvildeleje Jens W. Maribo Ganløsevej Lynge LK-Gruppen Bomose Allé Helsinge Niels Chr. Møllegaard Helsingevej Græsted Steen Pedersen Thorsgårdsvej Græsted Bent V. Nielsen Thorsmosevej Helsinge Torben Andersen Valbyvej Helsinge 2

34 Danmark-Herning: Transport af affald L90 Bortdkaffelse af restprodukter fra L90 Affaldsforbrænding. Bortskaffelse af flyveaske, slam og gips fra røggasrensningen på L90 Affaldsforbrænding. CPV: Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a

35 Danmark-Hillerød: Blanketter ATP ATP udbud af trykkeriydelser. ATP har på trods af den et øget fokus på digitalisering stadig behov for leverancer af trykkeriydelser inden for følgende 4 kategorier: Kuverter: De kuverter der primært efterspørges er fortrykte maskinkuverter. Blanketter: Der efterspørges primært fortrykte blanketter i enkeltark, endeløse baner samt ruller. Tryksager: Fra tid til anden har ATP behov for at få trykt store mængder postkort og foldere. Ligeledes kan der blive behov for mindre oplag af slip og brochure. Rådgivning/bistand: Fra tid til anden har ATP behov for at få hjælp/bistand til opsætning og andre layoutmæssige ydelser. ATP har tidlige haft forskellige leverandører på de ovenstående på de ovenstående kategorier, men nu ønskes en totalleverandør. Bemærk, at alle de forbrugsestimater der er angivet i udbudsmaterialet er baseret på historiske data. Tilbudsgiver bør ved tilbudsafgivelse være bevidst om at ATP fortsat har et ønske om øget digitalisering. Dette kan få indflydelse på forbruget på aftalen i kontraktens løbetid. CPV: , , , , , , , , , , , 30997, , Bording A/S Turbinevej Herlev Mailadresse: Telefon:

36 Danmark-Hjørring: Rengøring af lokaler HJØRRING KOMMUNE Udbud af rengøring og vinduespolering til Hjørring Kommunes Rådhus. Rengøring og vinduespolering af Rådhuset i Hjørring Kommune. Ydelsen omfatter daglig rengøring som indbefatter fjernelse af både løst og fastsidden snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener. CPV: 90900, Elite Miljø A/S Ormhøjgårdvej Horsens

37 Danmark-Holstebro: Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger KOMUDBUD V. HOLSTEBRO KOMMUNE Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer og arbejdsstole. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, rollatorer, el-køretøjer og arbejdsstole. CPV: , , , , 33930, Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HMN A/S Midtager Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: OneMed A/S P.O. Pedersensvej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vela - Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 Danmark-Holstebro: Kørestole KOMUDBUD VED HOLSTEBRO KOMMUNE (DK) Rammeaftaler om indkøb af manuelle kørestole. Ammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, manuelle kørestole til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 Danmark-Horsens: Programpakker og informationssystemer INDKØBSFÆLLESSKABET FOR HEDENSTED, HORSENS OG ODDER KOMMUNER Indkøb af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. Den ordregivende myndighed har indgået leveringsaftale iht. SKI Rammeaftale Standard Software efter gennemført miniudbud. Leveringsaftalen omfatter levering af SAS indkøbsanalyse til Hedensted, Horsens og Odder kommuner. CPV: SAS institute A/S Købmagergade København

40 Danmark-Hvide Sande: Rundspørger VIDENCENTER FOR KYSTTURISME Gæsteanalyse af turisternes tilfredshed med opholdet på 27 feriesteder og kystbyer i Danmark. Kontrakten vedrører indsamling af data om udenlandske og danske turisters tilfredshed med opholdet på 27 kystdestinationer i Danmark samt udvikling og anvendelse af et elektronisk afrapporteringsværktøj (dashboards). Endvidere omfatter kontrakten udarbejdelse af delrapport og samlet rapport på baggrund af en analyse af datamaterialet. Kontrakten vedrører indsamling af data fra Optioner muliggør forlængelse og evt. udvidelse af opgaven. CPV: SFI Survey Herluf Trollesgade 052 København K Telefon:

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere