Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud"

Transkript

1 Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet og kontor- og administrationsområdet.. CPV-klassifikation Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S, Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55, DK København S, (herefter benævnt SKI), udbyder Rammeaftale Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet og kontor- og administrationsområdet. Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter tilbudsloven, jf. LBK nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. En beskrivelse af opgaven SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række ydelser og varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. SKI udbyder Rammeaftale Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet og kontor- og administrationsområdet. Rammeaftalen indgås efter gennemførelse af udbud efter tilbudsloven mellem SKI og de leverandører, som vælges på den enkelte delaftale. De danske offentlige organisationer og institutioner, der forud for den 13. juli 2011 har tegnet abonnement hos SKI, har indtil ophør af rammeaftalen eller indtil ophør af vedkommendes abonnement hos SKI ret til at indgå aftaler med hjemmel i rammeaftalen. Delaftaler Den udbudte Rammeaftale Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet og kontor- og administrationsområdet er opdelt i 6 delaftaler. Der kan afgives tilbud på en enkelt delaftale, på flere delaftaler eller på alle delaftaler. På delaftale 1 og 2 kan der endvidere afgives tilbud på en del af en delaftale som nærmere beskrevet neden for under delaftale 1 og delaftale 2. Delaftale 1: Sundheds- og omsorgsområdet Delaftale 1 vedrører vikarer til sundheds- og omsorgsområdet fordelt på følgende vikartyper: 3) Sygeplejersker, 4) Sygehjælpere samt sundhedshjælpere, 5) Sygeplejestuderende 6) Plejemedhjælpere,

2 7) Plejere og 8) Medhjælpere Delaftalen er opdelt i 13 geografiske områder, jf. bilag E.1 Definition af geografiske områder Delaftale 1. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på et enkelt geografisk område, på flere geografiske områder eller på alle 13 geografiske områder. Det er ikke muligt at betinge rabatter eller priser på, at tilbudsgiver vælges på mere end et geografisk område. Tilbudsgiver skal inden for det enkelte geografiske område afgive tilbud på alle 8 vikarkategorier, dvs. 8 vikartyper x 6 vagtlag x det enkelte af de13 geografiske områder samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Tilbudsgiver er således ikke berettiget til kun at afgive tilbud på nogle af vikartyperne. Vejleding om tilbudsgivers tilbudsafgivelse er anført i udbudsmaterialet og navnlig tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 4-årige kontraktperiode på delaftalerne på samtlige 13 geografiske områder DKK 120 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunderne. Delaftale 2: Kontor- og administrationsområdet Delaftale 2 vedrører vikarer til kontor- og administrationsområdet fordelt på følgende kontor- og administrationsniveauer: niveau 1) Lettere kontorarbejde, reception, niveau 2)Taster, kontorassistent, kundeservicemedarbejder, lettere sagsbehandler og sekretær, niveau 3) Chefsekretær, overassistent, korrespondenter, marketingsassistent, indkøbere, eksport og laboranter, niveau 4) Økonomimedarbejdere, Personale-/salgskonsulenter og IT-supportere og niveau 5) Jurister, Ingeniører og Programmører. Delaftalen er opdelt i 5 geografiske områder, jf. bilag E.1 Definition af geografiske områder Delaftale 2. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på et enkelt geografisk område, på flere geografiske områder eller på alle 5 geografiske områder. Det er ikke muligt at betinge rabatter eller priser på, at tilbudsgiver vælges på mere end et geografisk område. Tilbudsgiver skal inden for det enkelte geografiske område afgive tilbud på alle 5 vikargrupper, dvs. 5 vikarniveauer x det enkelte af de 5 geografiske områder samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Tilbudsgiver er således ikke berettiget til kun at afgive tilbud på nogle af de 5 vikarniveauer. Vejleding om tilbudsgivers tilbudsafgivelse er anført i udbudsmaterialet og navnlig tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 4-årige kontraktperiode på delaftalerne på samtlige 5 geografiske områder DKK 244 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunderne. Delaftale 3: Sundheds- og omsorgsområdet, Ballerup Kommune Delaftale 3 vedrører Vikarer til sundheds- og omsorgsområdet fordelt på følgende vikartyper:

3 3) Sygeplejersker, 4) Sygeplejestuderende, 5) Sygehjælpere samt sundhedshjælpere og 6) Servicemedarbejdere. Delaftalen omfatter kun Ballerup Kommune. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle 6 vikarkategorier inden for det geografiske område, Ballerup Kommune, dvs. 6 vikartyper x 6 vagtlag samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 4-årige kontraktperiode på delaftalen DKK 120 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunden. Delaftale 4: Sundheds- og omsorgsområdet, Esbjerg Kommune Delaftale 4 vedrører Vikarer til sundheds- og omsorgsområdet fordelt på følgende vikartyper: 3) Sygeplejersker, 4) Sygehjælpere samt sundhedshjælpere, 5) Sygeplejestuderende 6) Plejemedhjælpere, 7) Plejere og 8) Medhjælpere Delaftalen omfatter kun Esbjerg Kommune. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle 8 vikarkategorier inden for det geografiske område, Esbjerg Kommune, dvs. 8 vikartyper x 6 vagtlag samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 2-årige kontraktperiode inkl. option på 2 gange 12 måneders forlængelse på delaftalen DKK 48 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunden. Delaftale 5: Sundheds- og omsorgsområdet, Silkeborg Kommune Delaftale 5 vedrører Vikarer til sundheds- og omsorgsområdet fordelt på følgende vikartyper: 3) Sygeplejersker og 4) Sygehjælpere samt sundhedshjælpere. Delaftalen omfatter kun Silkeborg Kommune.

4 Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle 4 vikarkategorier inden for det geografiske område, Frederikssund Kommune, dvs. 4 vikartyper x 6 vagtlag samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 4-årige kontraktperiode på delaftalen DKK 28 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunden. Delaftale 6: Sundheds- og omsorgsområdet, Frederikssund Kommune Delaftale 6 vedrører Vikarer til sundheds- og omsorgsområdet fordelt på følgende vikartyper: 3) Sygeplejersker og 4) Sygehjælpere samt sundhedshjælpere. Delaftalen omfatter kun Frederikssund Kommune. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle 4 vikarkategorier inden for det geografiske område, Silkeborg Kommune, dvs. 4 vikartyper x 3 vagtlag samt en række tillæg, jf. tilbudslisterne i Rammeaftalens Anslået samlet værdi af indkøbene i Rammeaftalens 4-årige kontraktperiode på delaftalen DKK 40 mio. Der er tale om et anslået beløb, som hverken er forpligtende for SKI eller Kunden. Valg af leverandør Leverandørerne på de enkelte delaftaler vil blive valgt på baggrund af tildelingskriteriet laveste pris. På delaftale 1vælges 4 Leverandører for hvert af de 13 geografiske områder. På delaftale 2 vælges 4 Leverandører for hvert af de 5 geografiske områder. På delaftale 3, 4, 5 og 6 vælges 2 Leverandører. På delaftale 1 vil der være mulighed for at indgå en periodekøbsaftale ved at gennemføre et miniudbud, jf. rammebilag B. Ved miniudbud skal kunden anvende tildelingskriteriet: laveste pris. Det fremhæves, at miniudbud alene kan anvendes på delaftale 1. Kontraktperiode - Rammeaftalens løbetid Rammeaftalen løber i 4 år. Rammeaftalen træder i kraft 1. december 2011 og ophører uden yderligere varsel 30. november SKI kan opsige rammeaftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til ophør med udgangen af en måned. Leverandøren kan opsige rammeaftalen med et skriftligt varsel på mindst 6 måneder til ophør med udgangen af en måned. Leverandører må ikke indgå aftaler med kunder efter ophør af rammeaftalen. Alternative tilbud

5 Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Optioner Der er ingen optioner på rammeaftalen, dog option på forlængelse i delaftale 4. Mindstekrav Tilbudsgiver skal kontrollere, at tilbudsgiver har husket følgende, idet det dog fremhæves, at det alene er tilbudsgivers ansvar at afgive komplet tilbud: Dateret og elektronisk signeret følgebrev på dansk, hvoraf det entydigt fremgår hvilken virksomhed eller sammenslutning, der afgiver tilbuddet, afsendt rettidigt elektronisk med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på samtlige ydelseslinjer i tilbudsskemaerne, for de Delaftaler der afgives tilbud på. På hver linje skal tilbydes én Ydelse og én pris. Dog kan der for Delaftale 1 og 2 afgives tilbud på et, flere eller alle områder. For hvert enkelt tilbudt Ydelse skal tilbudsgiver udfylde en tilbudspris angivet i en beløbsstørrelse i DKK forskellig fra og større end DKK 0,00. Alle tomme felter/celler i tilbudslisten skal udfyldes. Som en hjælp i forbindelse hermed, er der på tilbudslisten under faneblad bilag E.2, tilbudslisten,/ bilag E.2 øverst til højre en boks, der med talangivelse viser, hvor mange felter/celler tilbudsgiver endnu ikke har udfyldt.. Elektronisk signerede erklæringer som omhandlet i punkt 13. Oplysning om virksomhedens samlede egenkapital, soliditetsgrad samt omsætning i forbindelse med de leverancer af vikartyper inden for sundheds- og omsorgsområdet og/ eller inden for kontor- og administrationsområdet på de dele af en delaftale, på delaftalen eller på alle de delaftaler, der afgives tilbud på, i det seneste disponible regnskabsår som omhandlet i , samt en liste over de betydeligste leverancer af vikarydelser, som tilbudsgiver har leveret inden for det udbudte område i de seneste 3 år, med angivelse af op til 10 kunder for hvert år. I referencen skal angives kunde, ordrestørrelse, beskrivelse af leverancen - dvs. beskrivelse af vikartype på sundheds- og omsorgsområdet delaftale 1, på det kommunespecifikke sundhedsog omsorgsområde, delaftale 3 6, og på vikargruppeniveau på kontor- og administrationsområdet, delaftale 2 - tidspunkt for denne samt kontaktperson på referencen. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Rettidig elektronisk afsendelse med henblik på overholdelse af tilbudsfristen i udbudsbetingelsernes punkt 14. Jf. i øvrigt de under udbudsbetingelsernes punkt 7 omtalte dokumenter af relevans for den enkelte tilbudsgiver. Det samlede udbudsmateriale, herunder de dokumenter der skal anvendes i forbindelse med tilbudsafgivelse, er tilgængeligt på https://www.ethics.dk/asp3/ethics.nsf/public_tenders2!openview, på den specifikke udbudsside for Vikarydelser.

6 Udbudsprocedure Med henvisning til, at der er tale om et offentligt udbud, opfordres alle interesserede til at afgive tilbud. Frist for aflevering af tilbud Torsdag den 25. august 2011, kl Andre oplysninger Tilbud skal afgives elektronisk. De afgivne tilbud skal fremstå som fuldstændige tilbud, der opfylder de i udbudsmaterialet stillede krav til tilbuddenes indhold og udformning. I det omfang et tilbud ikke indeholder den krævede dokumentation eller ikke efterlever opstillede mindstekrav, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt med den konsekvens, at SKI er forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbuddet anses alene at indeholde de dokumenter, som i følgebrevet er identificeret som en del af tilbuddet. Tilbud skal afleveres rettidigt, dateret og i elektronisk signeret stand. Tilbuddet anses først for afgivet og dermed modtaget i SKI, når følgebrevet er genereret, signeret og registreret modtaget i ETHICS. Adgang til ETHICS opnås ved at benytte følgende link: https://www.ethics.dk/asp3/ethics.nsf/public_tenders2!openview, på den specifikke udbudsside for Vikarydelser. Ordregivende myndighed Rammeaftalen indgås mellem SKI og de leverandører, som vælges på den enkelte delaftale. Når en af SKIs abonnenter med hjemmel i rammeaftalen ønsker at indgå aftale om leverance af ydelser omfattet af rammeaftalen, skal kunden indgå aftale med en af de valgte leverandører på rammeaftalen. Kontakt Udbudskonsulent Kasper Winther Sørensen, Tlf , adresse: Udbudsavisen den Meddelelsesnummer U?-?

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere