Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk"

Transkript

1 Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni

2 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen i Rudersdal... 4 EMU... 4 British Council... 8 Læs her om andre skolers erfaringer med tidlig sprogstart... 9 Songs Games - YOUNG LEARNERS Konkrete materialer Tematiske forløb Play and Learn Tysk Fransk

3 Indledning Med folkeskolereformen sker der fra august 2014 en række ændringer i fremmedsprogsundervisningen. Engelsk bliver obligatorisk fra 1. klasse, og tysk eller fransk bliver det fra 5. klasse. Det vejledende timetal er 30 timer svarende til 1. lektion i 1. og 2. klasse, 2 lektioner i 3. og 4. klasse, og 3 lektioner på klassetrin. Denne udvikling stiller nye krav til undervisere i fagene og til de læremidler, der skal anvendes digitale såvel som analoge. En særlig udfordring ligger i, at undervisningen i engelsk i 1. klasse sker med elever, der stort set endnu ikke har lært at læse. Mange læremidler er endnu ikke færdigudviklede, og samtidig kan man opleve et hastigt voksende udbud af digitale muligheder i form af apps, portaler, programmer og hjemmesider. Dette inspirationskatalog er i første omgang tænkt som en håndsrækning til de lærere og fagteam, der fra august skal arbejde med et eller flere af de tre sprogfag på begynderniveau. Det er tanken, at inspirationskataloget kan fungere dynamisk og således løbende tilføjes nyt materiale. Dette arbejde varetages i første omgang af netværket af undervisningsvejledere i engelsk. Kataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem undervisningsvejlederne i engelsk (tysk) og udviklingskonsulenten i Skole og Familie. 3

4 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen i Rudersdal Forår 2014 Tidlig sprogstart i engelsk Fem af Rudersdals skoler arbejder allerede med tidlig sprogstart. I øvrigt gælder det, at kommende 1. og 2. klasser ( ) modtager undervisning i engelsk med en time om ugen (vejledende). Det betyder, at både 1. og 2. årgang vil være på begyndertrin samtidigt i skoleåret Det vejledende timetal er 30 timer svarende til 1. lektion i 1. og 2. klasse, 2 lektioner i 3. og 4. klasse, og 3 lektioner på klassetrin. Tidlig sprogstart i tysk/fransk Valg af tysk eller fransk foregår i slutningen af 4. klasse. Skolen skal tilbyde tysk og kan tilbyde fransk. Det vejledende timetal for 2. fremmedsprog er 30 timer svarende til 1 lektion i 5. kl og 60 timer svarende til 2 lektioner i 6. klasse. I klasse er det vejledende timetal 3 lektioner pr. uge. Overgangsordning for 2. fremmedsprog Elever, der skal gå i 6. klasse i skoleåret , tilbydes tysk som 2. fremmedsprog med 60 timer svarende til 2 lektioner ugentligt (vejledende). Hvis skolen tilbyder fransk som 2. fremmedsprog er det samme timetal som tysk. Elever, der skal gå i 7. klasse i skoleåret , begynder 2. fremmedsprog følger de nye vejledende timetal med 90 timer svarende til 3 lektioner ugentligt. Den hidtidige Rudersdalordning for fremmedsprog, der giver henholdsvis 3,4,4 lektioner til klasse, udfases med elever, der skal gå i 8. og 9. klasse i og Valgfag tysk/fransk Skolen kan vælge at udbyde et 3. fremmedsprog som valgfag. Det er nu officielt, at forligspartierne har ændret indstilling til 3. fremmedsprog, således at fransk som valgfag kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Timetallet er vejledende, men målene og kravene til afgangsprøven vurderes at forudsætte samlet 240 timer (svarer til 8 lektioner fordelt over 3 år) med 3. fremmedsprog. Der er således nu mulighed for at placere 3. fremmedsprog inden for en skoleuge på 35 timer. Optagelseskrav til gymnasiet For optagelse i gymnasiet gælder på nuværende tidspunkt, marts 2014, for 2. fremmedsprog som tilbudsfag, at eleven skal have modtaget undervisning og gennemført prøven, hvis faget bliver udtrukket. Hvis eleven alene har haft 2. fremmedsprog som valgfag, gælder det, at eleven skal have aflagt prøve. Vejledende timetal For alle sprogfagene gælder, at timetal er vejledende. Dette gælder også for overgange. 4

5 EMU En helt uundgåelig ressource for den tidlige engelskundervisning finder man i EMUs Læringsportal. Et kæmpe udbud af ideer, materialer, links m.m. at gå på jagt i. På de følgende tre sider er kun vist nogle af siderne som inspiration. 527&f%5B2%5D=field_tags%3A

6 6

7 7

8 British Council Et fint sted at hente inspiration er på British Councils hjemmeside: Her er der ideer og forslag i massevis. 8

9 På UCC Professionshøjskolen finder man også et væld af ideer: https://ucc.dk/cfu/vejledning/engelsk Læs her om andre skolers erfaringer med tidlig sprogstart

10 Songs Et udvalg af sange til anvendelse i den tidlige engelskundervisning Sange "Good morning, good morning, good morning to you good morning, good morning, good morning to you" Indhold Hilse-sang Thank you for today thank you for today, I was very good, Thank you for today Farvel-sang "Row, row, row your boat, Gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily Life is but a dream" Ro-bevægelser og gynge-bevægelser (søg i youtube) "Point to the window, point to the door Point to the ceiling, point to the floor Point to the blackboard, point to the wall Point to the ceiling, point to the floor" Classroom-words - pegebevægelser (søg i youtube) "Are you sleeping, are you sleeping, Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, Morning bells are ringing. Ding, ding, dong Ding, ding, dong" Mester Jakob (Søg i youtube) Action song "Walking, walking (children walk in place or Udsagnsord man kan bevæge sig til 10

11 in circles) Walking, walking Hop, hop, hop (children hop in place or in circles) Hop, hop, hop Running, running, running (children run in place or in circles) Running, running, running Now we stop (children stop) Now we stop" (melodi: Mester Jakob) "Head, shoulder, knees and toes, knees and toes Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes " Body-language (Søg i youtube f.eks. fra Super simple songs) "The itsy-bitsy spider Climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy-bitsy spider Climbed up the spout again Lille Peter Edderkop med fingerklatrebevægelser (Søg i youtube f.eks. MyVoxSongs) "If you re happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you re happy and you know it, clap your hands (clap, clap) If you re happy and you know it then your face will surely show it. If you re happy and you know it, clap your hands" Bevægelses-sang med variationer f.eks. stomp your feet, turn around, shout hooray (Søg i youtube - barefoot books) "The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, All through the town" Bevægelses-sang ( Hjulene på bussen ) Se: for flere vers og fagter (Søg i youtube f.eks. Wheels on the bus - cartoon and animated rhymes) 11

12 "Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are. Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are!" (Søg i youtube) What's the weather? What s the weather? What s the weather like today? Is it rainy? Is it windy? Are there clouds or is there sun?" "There were ten in the bed and the little one said: Roll over! Roll over! So they all rolled over and One fell out There were nine in the bed There were eight in the bed There was one in the bed and the little one said: Alone at last! Weather-song (Melodi: Oh my darling, Clementine) Tælle-sang fra 10-1 (Søg i youtube f.eks. Super simple songs) 12

13 Nursery rhymes "Hello, everyone, how are you today? Very well, thank you, I'm okay" "See you later, alligator Give a hug, ladybug Hit the road, happy toad See you soon, racoon Out the door, dinosaur" Indhold Hilse-vers Variation: hilse på pigerne og derefter på drengene Hilse-vers BREAD AND BUTTER Bread and Butter Marmalade and Jam Let s say Goodbye As quietly as we can: «Goodbye» (Quietly) Bread and Butter Marmalade and Jam Let s say Goodbye As loudly as we can: «Goodbye» (Loud!) As slowly as we can: «Goodbye» (Slowly) As fast as we can: «Goodbye» (Fast!) As high as we can: «Goodbye» (In a high voice) As low as we can: «Goodbye» (In a low voice) Farvel-vers Read more: med youtube-klip 13

14 I CAN HOP LIKE A BUNNY I can hop, hop, hop like a bunny And run, run, run like a dog I can walk, walk, walk like an elephant And jump, jump, jump like a frog I can swim, swim, swim like a fish And fly, fly, fly like a bird I can sit right down and fold my hands And not say a single word. Bevægelses-vers og være stille før ny aktivitet Read more: med youtube-klip "One, two, Buckle my shoe Three, four, Shut the door Five, six, Pick-up sticks Seven eight, Lay them straight Nine, ten, Do it again!" "Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul Tælle-vers 1-10 Vers hvor fuglene trylles væk og tilbage Hand actions (see Wikipedia: "Two little dicky birds") God hjemmeside med songs, chants and rhymes: Spil Kortspil "Go fish" Indhold Fisk samle kort-stik Ask: "Please, give me your kings", hvis man har en konge eller flere, skal man aflevere alle. Hvis man ikke har, siger man: Go,fish! Lege "What's the time, Mr. Wolf" Indhold Tal/klokken - fangeleg (søg regler i wikihow) 1 o clock, 2 o clock Dinner Time 14

15 "Please, Mr. Crocodile, may we cross the river? If not, why not, what s your favourite colour?" "Control the robot" Farver - fangeleg All of the players (except one who is chosen as Mr. Crocodile ) stand side by side at one side of the yard or room, facing the other side. Mr. Crocodile stands in the middle of the yard or room. The players chant, Please Mr. Crocodile may we cross the river? If not, why not, what s your favourite colour? Mr. Crocodile calls out one colour name and any of the players wearing that colour are safe to cross past Mr. Crocodile to the other side of the yard/room. For example, if Mr. Crocodile calls, Blue, anyone wearing blue is safe to cross. Once the safe players are across to the other side of the space, the players not wearing the selected colour must try to run across to the other side of the yard/room without being caught by Mr. Crocodile. The player that is caught becomes the next Mr. Crocodile and the game starts again. - See more at: Giving directions: go left/right/stop Par-aktivitet, bind for øjnene (sæt skolen i bevægelse - sprogfag) "Pin the nose on Rudolph" Giving directions: left/right/up/down Christmas game ( sæt halen på æslet ) (printouts activityvillage.co.uk) Drama The Gingerbread man Indhold Talekor: f.eks. læreren/de dygtige læser op, klassen gentager: Run, run as fast as you can, you can t catch me I m the Gingerbread man (se f.eks. youtube, read by John Krasinski) 15

16 Flashcards - 13 activities Introduction Udvælg mellem 6-10 flashcards fra eksempelvis print og laminér dem. Introducer hver enkelt flashcard og ord til eleverne. Vælg mellem følgende aktiviteter, som alle styrker ordopbygning med en legende tilgang. Repeat and memorize. 1. Point to...! Stick a set of flashcards on the walls round the classroom. Hold up each one and get the children to say the names as you do this. Give instructions e.g. Point to the spider! Point to the butterfly! Children listen, look round the classroom and point to the correct flashcard as fast as they can. 2. What s missing? Stick a set of flashcards on the blackboard. Hold up each one and get the children to say the names as you do this. Then say Close your eyes and demonstrate meaning. When children have their eyes closed, quickly remove one of the flashcards from the blackboard. Children open their eyes and call out the name of the missing flashcard. 16

17 3. Magic eyes Stick a set of no more than six flashcards in a row on the blackboard. Say the names and get the children to repeat them two or three times. Then remove the flashcards one by one. Point to where they were and children repeat the names as if they were still there. 4. Repeat if it s true Stick a set of flashcards on the blackboard. Point to one of the flashcards and say the name. If you have said the correct name, children repeat it. If not, they stay silent. This activity can be made more challenging if you say sentences e.g. It s a red tomato. 5. Lip reading Stick a set of flashcards on the blackboard. Choose one flashcard and mouth the word silently to the class. Children lip read what you are saying and respond by saying the word out loud. 6. Guess the flashcard! Stick a set of flashcards on the blackboard. Secretly choose one and encourage children to guess which it is by asking you questions e.g. Is it red? No, it isn t. / Is it blue? Yes, it is. Invite individual children to the front of the class in turn and get them to secretly choose a flashcard while the others guess in the same way. 7. Kim s game Stick 8-10 flashcards from different lexical sets on the blackboard. Elicit or remind children of the names. Give the children one minute to look in silence and try and memorise the flashcards before removing them from the board. Children work in pairs and write a list of the flashcards they can remember. Check the answers by eliciting answers from the whole class and writing a list on the blackboard. 8. Flashcard groups Divide the class into groups of three or four. Give each group a flashcard and explain that this is the name of their group. Give instructions e.g. Apples, touch your nose! Carrots, put your hands on your head! Children listen and follow the instructions for their group. 9. Stand up! Divide the class in two teams. Stick 4-6 flashcards on the left of the blackboard for one team and 4-6 flashcards on the right of the blackboard for the other team. Say the words in random order. Children listen and stand up as fast as they can if the word belongs to their team. 17

18 10. Threes! Sit in a circle with the children and divide them into two teams. Lay three of the flashcards out in front of you and elicit or remind children of the names. Then turn the flashcards over so that the pictures are hidden. Change the postions of the flashcards on the floor so that the children can no longer easily identify them. Invite a child from one of the teams to name one of the three flashcards. This child then tries to find this flashcard by choosing one of them and turning it over to reveal the picture. If it isn t the flashcard they named, the three flashcards are turned over and moved around again and a child from the other team has a turn in the same way. If it is the flashcard they named, they keep it for their team. You then need to introduce another flashcard to make up the three in the game. The game continues in the same way with the children on each team taking turns to name and turn over the flashcards. The team with most flashcards at the end of the game are the winners. 11. Flashcard bingo Use flashcards for this activity. Stick the flashcards on the blackboard. Children draw a grid with six squares and write the name of one flashcard in each square (encourage them to check spelling to do this as necessary). When children are ready, remove the flashcards from the blackboard and shuffle them. Hold up the flashcards one by one and say the names. Children listen and write a cross on the word if it is in their grid. The first child to write a cross on all six words in their grid calls Bingo! and is the winner. 12. Odd one out Stick three or four flashcards in a row on the blackboard e.g. butterfly, beetle, spider, grasshopper or apple, carrot, pizza, tomato. Children look and identify the odd one out and say why e.g. Spider. It s got eight legs. / Pizza. It isn t from a plant. Repeat the procedure several times. 13. Match the flashcards and words Stick flashcards on the blackboard (or vice versa). Give out word cards to individual children. Children take turns to come out to the blackboard and stick their words by the correct flashcard. Source: carolread.com 18

19 10 Games - YOUNG LEARNERS 1. Happy! (god ide til opstart af timen) Say I m happy and give a big smile. Then say Now look and pretend to wipe your smile off your face with your hand and throw it to the children. Demonstrate that the children should pretend to catch the smile and put it on their faces. Say Now you re... and get the children to call out happy! Repeat the procedure several times. 2. Follow the leader (ide til en lufter ) Get the children to stand in a line behind you. Say e.g. Walk... now jump! Move round the classroom and the children follow imitating everything you do. 3. Maracas (bevægelse) Say We re..., name an animal and clap your hands or shake a maracas. Children pretend to be the animal you name and move around the classroom. As soon as you stop clapping or shaking the maracas, children stop and freeze. 19

20 4. Changing places (frugtsalat) Children sit in a circle. Go round the circle and give each child a name e.g. apple, banana, biscuit, sandwich etc.. Say one of the names. Children with that name respond by exchanging places with another child in the circle with the same name. 5. Card game Give the children instructions using cut-out cards e.g. Show me the mouse! Show me the clock! / Put the mouse here! (holding the sticker card on your head) / Put the clock here! (holding the sticker card under the table). Children listen and follow your instructions. Whenever you say Stop! they fold their arms. 6. Pass the secret! Children sit in a circle. Whisper a word to one child e.g. Mouse! That child whispers the word to the child next to them and so on round the group. The last child says the word that they have heard. 7. Feely bag (brug evt. frugt og andet fra IKEA) Put cardboard silhouettes, toys or real objects in a bag. Children take turns to put their hand in the bag, feel one of the objects and guess what it is e.g. Banana! before taking it out to check. Efterfølgende kan guessing game leges ved, at eleverne skal huske, hvad der er i rygsækken. 8. Playground game: (god ide til en slags lufter - rød, gul, grøn, stop ) Hello clock! Choose one child to be the clock and to stand facing the wall. The rest of the children stand at the other end of the playground or gym. The children call out Hello clock!. The clock responds first by saying Dong! once (and the children take one step forward), then by saying Dong! twice (and the children take two steps forward) and then by saying Dong! three times (and the children take three steps forward. The fourth time the children say Hello clock!, the clock turns round, says Hello! and chases them. The child who is caught has the next turn. 20

21 9. Louder and softer (variation kunne være at lyde som en gammel heks osv.) Children say a rhyme or sing a song they know in a whisper. Raise your hands to indicate they should say/sing it loudly; lower your hands to indicate that they should say/sing it softly. Use your hands to vary the volume with increasing frequency as the children become familiar with the game. 10. Circle guessing game Children sit in a circle. One child sits in the middle holding a flashcard or vocabulary card so the others can t see. Children take turns to guess what the child has. The child who guesses correctly has the next turn. Source: carolread.com 21

22 Konkrete materialer IKEA har et større udvalg af legetøj, der kan anvendes i den første engelskundervisning. Fx: 22

23 Tematiske forløb Tema My family Leg, spil og bevægelse Sang og musik Digitale medier og apps Konkrete materialer Differentiering Diverse Lav dine egne bingoplader: foreducators.com /bingo/family.ph p Youtube: Finger family https://www.yo utube.com/watc h?v=fjhtzyun8ji Mingoville preschool The Family emnet koster 19, Alle emner koster 65, (Kritik: linært opbygget) Flotte farverige flashcards, som kan printes: chchildrenesl.co m/filez8932/flas hcards/family.p df Til elever som kan læse simple ord: Memory spil: lomaniacy.pl/fa milymatching.ht m Lesson plan, family: w.eslkidstu ff.com/less onplans/pdf/f amilylessonplan.pdf Memory printable: omaniacy.pl/fami lyprintables.htm Flyswatter med flashcards, gerne i grupper. Family chant: https://www.yo utube.com/watc h?v=lsq5zjzl_9 M This is my family: https://www.yo utube.com/watc h?v=dh5rtw0g h30 Learn English Vocabulary (Hello Hello) Vælg Essentials Vælg Family Ordforråd + lyd (Ikke fantastisk) Legetøj fra loppemarkeder dba, Ikea mv Finger puppets Muzzy in Gondoland, 1.599, hos English Center (har et afsnit om familien) My family tree Posters Eksempler på flashcards som kan hentes på: esl flashcards.html kids.com/ 23

24 Tema: Colours Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Fingerpuppets Mime dyre bevægelser Youtube: Brown Bear Youtube: Brown Bear IPad. Indtal på video oxfordow ls.co.uk/f indabook Brown Bear, Brown Bear What Do You See? Bill Martin Flashcards, kan kopieres fra nettet, søg på Brown Bear Brown Bear Tell the story Bog analog oxfordowls.co.uk/findabook 24

25 Tema: My House Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Fyld møbler i huset. Fyld haven med planter mm Tampen brænder Paphus IKEA: Dukkehusmøbl er Everyday Words Flashcards, Usborne, Books and Company Goldilocks And The Three Bears Mit hus Skriv ordene på post-it Søg i billedordbøger 25

26 Tema: Fruit Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Frugtbingo på tavlen. Tegn frugter (m. tekst), mange. Alle laver bingoplade m. 6 frugter, lærer læser frugter op 1 ad gangen til Bingo. Youtube video The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle Stoffrugter evt. IKEA. Puslespil Flashcards, søg på nettet: The Very Hungry Caterpillar Snapcards, firkort m.m. The Very Hungry Caterpillar, fortæl historien Bøger, analoge Frugtsalat: sid i rundkreds, en stol for lidt, alle vælger en frugt. Barnet i midten vælger en frugtsalat med tre frugter og disse tre frugter bytter plads og derved anden person i midten, som vælger ny frugtsalat. Køb I English Bookshop 26

27 Play and Learn Aktiviteterne, der præsenteres på de følgende sider, er udviklet af lærere og pædagoger i Gentofte Kommune i projektet Play and Learn i samarbejde med UCC. I denne udgave til anvendelse i Rudersdal er aktiviteterne lettere redigeret. https://www.facebook.com/playandlearngentofte Aktivitet: Lege. Musik og sang Tema: Dyr Gerne en gruppe børn, fx ifbm en samling. Bondegårds- eller zoo-dyr. Et tæppe, pudebetræk eller en kuffert Eks: This is a cow The cow says mooooh Alle dyrene gemmes under et tæppe/i en kuffert. På skift finder hvert barn et dyr og tager det frem. Siger, hvad dyret hedder på dansk, men hvad hedder det på engelsk? Alle kan gætte og byde ind især de børn, som kan engelsk i forvejen. Man kan også knytte dyrelyde og bevægelse til legen. Man kan også synge Old McDonald had a farm. Man kunne også lave hele aktiviteten på engelsk: What is this? Look, this is a cow What does it say? Osv. 27

28 Aktivitet: Kreativ udfoldelse Tema: Farver Fem seks børn Maling Farver, ord man bruger til at beskrive med (tillægsord) 1. Let us paint today. 2. What do you want to paint today? 3. What colours do you want to use? Red blue green etc. 4. What is your favourite colour? Maling kan bruges til at forklare farverne. 28

29 Aktivitet: Musik og sang Tema: Alle Hele gruppen Sang, fx Lille Peter edderkop på dansk, derefter på engelsk Incy wincy spider eller Five little monkeys Sammenligne ord, forstå indholdet af sange. Hør først sangen på det ene sprog, herefter det andet. Fokus på ord sammenlign og tal om, hvad de betyder Kan bruges til alle sange. Kan suppleres med flash cards eller konkreter, der matcher de ord, der er i sangen. Se fx https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/listen-andwatch eller 29

30 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Tal Hele gruppen Ingen At lære at tælle på engelsk Alle børn tæller til samling hver dag, inden man tager på tur (vigtigt at have styr på antallet af børn når man tager afsted med tog og bus). Et barn tæller, først på dansk, så på engelsk. Børnene tæller også under turen. Introducer aktiviteten på engelsk 30

31 Aktivitet: Leg Tema: Farver børn To voksne Grupperum Lamineret papir i flere farver At lære farver på engelsk At lære chunks/sætninger: All who stand on (a red paper etc) Change places Alle står i en rundskreds og en voksen eller et barn I midten. Barnet i midten siger all who stand on a paper, change places. Barnet i midten løber ud og står på den nævnte farve, og de andre med same farve skifter plads. Den, der ikke har noget papir at stå på, er herefter i midten. (Ligesom den gamle stoleleg ) Differentiering: Nogle børn kan bruge chunks /sætninger. Andre siger bare farven, og så skiftes der plads. 31

32 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Mad. Mig selv Til frugt /frokost Sidde ved bordene i mindre grupper. Samtale i gruppen. Konkrete frugter eller anden mad. Eventuelt benyttes. Sætningen I like, What do you like? Frugter (eller anden mad) Præsenter, hvad man skal lave. Spørg børnene, hvad frugterne hedder på dansk, gentag på engelsk. Sig selv: I like banana etc. Spørg børnene: What fruit do you like? Et barn ad gangen svarer. Børnene kan få lov at smage den frugt, de har valgt til sidst. Kan også laves med legetøj, børnene selv finder. 32

33 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Gruppe á max 10 børn (i hvert fald i starten Musik (man kan også bare synge selv) Kroppen Først gennemgår man head, shoulder, knee osv. ved at røre dem med hænderne, inden man starter sangen (som selvfølgelig er hoved, skulder, knæ og tå ). Så synger man sangen på engelsk, og slutter af med at sige: This is my og igen pege på kropsdelen. Nogle gange synger man også sangen på dansk før eller efter. Når alle har prøvet sangen et par gange, kan de sagtens bruges som fælles aktivitet i større grupper (18-20 børn) 33

34 Aktivitet: Leg Tema: Mig selv 20 børn En bold / ærtepose Fortælle, hvad man hedder, hvor gammel man er, og om man er en dreng eller pige. Fortæl (og vis evt. billeder af) dreng /pige. Here s Peter, he is a boy. Here s Sally, she is a girl. Peter is four years old, Sally is five years old. Sig: My name is Kirsten. I am 43 years old. (I am a girl /woman). Tril bolden til et barn og spørg: What is your name? How old are you? Are you a boy or a girl? Det kan være svært at svare i begyndelsen. Man hjælpes ad til børnene bliver fortrolige med aktiviteten. 34

35 Aktivitet: Leg og bevægelse Tema: Kroppen Børnene er sammen i par Egen krop Benævne dele af kroppen: nose, head, eyes, ears, mouth, tummy, legs, arms, hands, back Jump, clap etc. Børnene skal spejle sig i hinanden og gøre det samme som makkeren. Giv enkelte instrukser, fx: Jump up and down clap your tummy touch your nose /eyes / head /etc. Udfør selv først, og børnene imiterer (selvom de ikke forstår alle ordene). Kan udbygges så det er ansigtsudtryk der benævnes: happy, sad, surprised, angry, crying, smiling etc Børnene kan også komme med forslag til, hvilken kropsdel de vil vide det engelske navn for. Kan suppleres med musik og dans. 35

36 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Grupper af seks - otte børn. En stol eller skammel. Kropsdele Man starter med at synge hoved, skulder, knæ og tå. Først på dansk, bagefter på engelsk, med fagter. Et barn kommer op at stå på stolen og skal herefter pege på en kropsdel. Spørg: What is the name of this? Et barn svarer fx: skulder/shoulder. Svar: Yes, that s Peter s shoulder, very good. Det barn, der svarede, kommer op på stolen. Man kan kigge i bøger om kroppen. Slå op på nettet og tale om kroppen. 36

37 Aktivitet: Leg Tema: Alle Gruppe børn Kuffert med fotos Gentagelse og genkendelse Barnet åbner kufferten og tager et foto. Spørg: What s that? Barnet svarer evt. på dansk. Gentag på engelsk. Har barnet lyst, kan det svare på engelsk. Husk, at kortet ikke skal tilbage i kufferten. 37

38 Aktivitet: Leg Tema: Tal Børnene inddeles i to hold. Enten kan man lave en konkurrence, eller også spiller man bare, indtil kortene er brugt op. UNO-kort med tallene 0-9 Numbers, questions Introducer tallene, fx med sangen Ten little indians Del holdene, marker fx med farvede bånd. Del kort ud til børnene. Vis, hvordan man går hen og spørger: What s your number? og siger sit tal. Børnene går rundt og spørger hinanden. Hvis man har samme tal, slår man sten, saks, papir, og den der vinder, tager stikket. Begge får et nyt kort, og man går videre. Man kan starte med, at alle spørger alle. Når man finder samme tal, lægger man stikket og får to nye kort. 38

39 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Alle Dukse i klassen. Klasseværelset Klud og kost til rengøring Gentagelser: Put up the chairs Wipe the table Sweep the floor Forklar aktiviteten. Forklar centrale ord, fx mens man viser aktiviteten. Lav en remse. Gentag hver dag efter frokost. Da børnene skal gøre rent efter frokost hver dag alligevel, kan man lige så godt udnytte, at de kender situationen og ved, hvad de skal gøre. 39

40 Aktivitet: Alle Tema: Mad Grupper af fire - fem børn Køkkenredskaber: Skåle Kopper Teskeer Spiseskeer Dyb tallerken Flad tallerken Ingredienser til havregrynskugler, se fx Tal Mål Blande Forme Rulle osv. Ingredienser og køkkenredskaber. Børnene deles i grupper. Børnene tælles, og de tæller med. Opskriften (på engelsk) står på en tavle, den gennemgås. Børnene hjælper med at finde ingredienserne, når de bliver spurgt, og de skal gentage navnene på de ingredienser, der kommer i skålen Børnene blander, former og ruller i kokos, deler, pakker ind, gør vasken rent og fejer. Fokus på handlinger. 40

41 Aktivitet: Leg Tema: Dyr Børnene sidder i en gruppe sammen med en voksen Billeder /memoryspil med dyr Kort med navnene på dyrene på engelsk samt deres lyde ( cow + moo ) Dyrene og deres lyde på engelsk. Memoryspil: Dyrebilleder ligger med billedsiden opad, samt kort med dyrelyde + navn på engelsk. Et barn vender en brik m fx horse, ordet kan evt. læses højt, barnet skal lægge brikken på billedet af hesten. De andre hjælper ved at sige yes / no. Børnene får sætninger som: dog goes woof goat goes baa cat goes meeow etc. 41

42 Aktivitet: Leg Tema: Farver Mellem 10 og 30 børn, gerne flere En bold, kortspil med farver Farver Legen forklares det er som stikbold, hvor man har et kort med en farve, og bliver man skudt, skal man sige farven på engelsk. Er man blevet skudt to gange, tager man et nyt kort. Kan laves i en idrætstime. Man kan bruge flere farver Der kan bruges tal /dyr /mærker /mad osv. Brug to bolde, så der kommer mere gang i den. 42

43 Aktivitet: Musik og sang Tema: Alle Grupper The wheels on the bus Billeder af de relevante ord, fx bus, driver, doors, town. Teksten til sangen kan findes på nettet: Opstart med fokus på ord fra sangen. At øve sig på /at turde sige engelske ord. Start med at synge sangen på dansk, så børnene er i konteksten. Gennemgå et vers ad gangen, hvor ordene oversættes. Sæt billederne op på væggen løbende. Gentag, gentag. Lad ordene hænge på væggen til genkendelse og børnenes fortsatte afprøvninger. Man kan udvikle det semantiske netværk, når ordene er kendte, fx at the door kan være andet end bussens dør; at the driver kan være deres far der kører bilen etc. Det kan virke mærkeligt at starte op med The wipers, men sangen er kendt, og det er en intro til den engelske verden, hvor det handler om at turde og få kendskab. 43

44 Aktivitet: Leg Tema: Alle Børnene sidder i en gruppe med en voksen. Biler i forskellige farver. Farver og to chunks: I like the car What car do you like? Børnene sidder ved et bord eller i rundkreds. Læg bilerne foran børnene. Start med at sige: I like the car, og tag bilen op i hånden. Spørg nu: What car do you like? Børnene skiftes til at sige de to sætninger. Man kan skifte bilerne ud med frugter, grøntsager osv. Man kan lave små eller store grupper, alt efter børnenes alder eller børnegruppen. 44

45 Aktivitet: Bevægelse Tema: Farver Par, større grupper. Flashcards eller A4-sider med farver og fx en lille vej. Farver. Beklædning. At gå over vejen, når farven er blevet sagt. Sig: All the children that have white clothes on og peg på en farve. Børn med den nævnte farve går over vejen. Man kan også udvide det og sige fx white pants 45

46 Aktivitet: Daglig rutine. Apps/links Tema: Mad Børnegruppe Skilte med billeder af frugter samt danske og engelske ord for frugter Ipad med elektroniske skilte, evt. med tilføjet lydfil med både danske og engelske ord indtalt af et barn. Sprog i den rette kontekst Output: I would like a, please Vis skiltene. Børnene får lov at lege med ipaden og lave lydfiler med engelske ord Lad evt. børnene indtale sætningerne på ipaden. Lad børnene selv gå hen og trykke på lydene på ipaden, og tale sammen om det, evt. gentage sætningerne. Forslag: Udvid ordene, brug forskellige frugter eller andet Evt. et større udvalg, så de skal sige, hvad de vil have. 46

47 Aktivitet: Leg Tema: Alle Rundkreds i et stort lokale En bold Output mod til deltagelse /sige mere. Tryghed ved output i grupper. Hotball: Børnene står i rundkreds Bolden går på skift, bolden er fx blå, våd, sulten, vred etc (et ord ad gangen) Når bolden gives videre, siges remsen It is hot, it is hot, it is very very hot (blue, angry etc) Den, der er, går rundt om kredsen med museskridt. Når barnet hele vejen rundt før bolden når rundt, må barnet vælge en ny, som er. Ellers skal barnet gå rundt igen. 47

48 Aktivitet: Musik og sang. Apps og links. Tema: Alle Stor gruppe børn Flashcards fra nettet Sangens ord, fx I like the flowers. Gennemgå ordenes betydning i sangen Vise flashcards også børnene Hvis ordene er for svære, kan man vælge en lettere sang. Hvis det er svære ord, kan man lave kanon, uden billeder. 48

49 Aktivitet: Bevægelse. Musik og sang Tema: Kroppen Børnene er opdelt i små grupper efter alder. To voksne pr. gruppe Kroppen Legemsdele på engelsk MEN ikke kun enkelte legemsdele, tal i hele sætninger, fx I have a I have two Where s your? RYTMIK /BEVÆGELSE Sange, fx head, shoulders, knees and toes men kun på engelsk. Eller knoglesang på engelsk. Snak om muskler og knogler. Fx ude når det er snevejr, bygge snemænd, rulle i sne og lave sneengle. Stopleg med at benævne legemsdele. To fluer med et smæk: ordforråd om kroppen samtidig med bevægelse! 49

50 Aktivitet: Leg Tema: Farver/tal En gruppe børn sidder om et bord /i rundkreds. Alle lokaler kan bruges, også udendørs (legeplads, skov). Bolde med tal. Børnenes eget tøj. Farver på noget derhjemme (hus, bil, sofa etc.) Farver + antal af, hvad man kan se rundt omkring sig. Lære at benævne tal og farver på engelsk. Blive præsenteret for chunks: Where is the? Give me the, please What colour is your? Who has a? Man kaster bolden til hinanden med et spørgsmål. Sætningerne modelleres for børnene. Justér i forhold til børnenes niveau. 50

51 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Børnene er samlet i en rundkreds Tekst til Hokey Pokey Ord for kropsdele: Hands, foot, head and body Man synger og danser sammen; børnene kender melodien fra den danske version. De voksne gestikulerer undervejs i sangen og illustrerer hvad diverse kropsdele hedder på engelsk; legen er morsom og motiverer børnene til at lære ordene på engelsk. 51

52 Aktivitet: Drama Tema: Alle Gruppestørrelsen afhænger af børnenes alder, engelskkundskaber og sociale kompetencer. Figurer, fingerdukker, forskellige artefakter. Input: Den voksne fører an i historien, stiller spørgsmål, kommer med opfordringer til handling. Output: børnene gør noget med figurerne, giver dem stemme og liv og bidrager til fortællingen. Interaktion: fælles historie, udveksling af idéer, små dialoger. Sproglig kontekst: man bruger konkreter, det er en kendt historie, man laver en handling med figurerne. Man har et kendt scenarie som fx en bondegård, zoo, en sang, en historie, et eventyr. Herefter bruger man børnenes bidrag til at udvikle historien de lytter og går videre med hinandens idéer. Bordteater kan føre til teater, hvor børnene selv agerer; børnene kan opfordres til selv at komme med scenarier og kan selv lave figurerne. 52

53 Aktivitet: Bøger Tema: Alle Enkeltvis med børnene eller til samling med flere børn. Børnebøger på engelsk. Kan være forskelligt: Ordforråd, begreber, lyde, bogstaver. Dialogisk eller som højtlæsning dvs. med understøttende spørgsmål undervejs eller med dramatiseret fortolkning i højtlæsning. Det er vigtigt at dramatisere og fortolke teksten som en måde at inddrage børnene på. 53

54 Aktivitet: Undersøgelse Tema: Natur Aktiviteten kan foregå som led i en udflugt i naturen, hvor en voksen sammen med nogle børn undersøger naturens liv Kamera, lup, fælder, kurve etc. Begreber og ord for fænomener i naturen. Naturen undersøges sammen med børnene, og der sættes engelske ord på. Det er en fordel, hvis børnene på forhånd har stiftet bekendtskab med ordene for nogle af de ting, dyr og fænomener, vi møder i naturen - enten gennem samtale, leg, spil, fortælling, læsning eller medier. 54

55 Aktivitet: Rutine Tema: Mig selv Hold af fire børn. Billeder af støvler med ordet støvle/boot plus de andre beklædningsgenstande. Kroppen, tøjet, Ønsker, behov, bede om hjælp Samtale med elever, mens de tager tøj på for at gå udenfor eller hjem. Brug af sætninger der udtrykker ønsker eller behov. Evt. også fokus på årstiderne, da det er forskelligt hvad man har på afhængigt af årstiderne. 55

56 Aktivitet: Leg Tema: Mig selv I grupper af fire - hvor og når som helst. Artefakter for rejse: pas, billetter, kuffert, tøj, roller som pilot, lufthavn, guide etc. afhængig af legens omfang. Sætninger som præsenterer én selv Kan også udvides til talehandlinger i forbindelse med rejser. Skabe et rejsescenarie fx en lufthavn med stole og borde sat op; man skal vise billet, tale med sidemanden, forstå stewardessen, vise pas osv. Mange børn har brug for nogle helt grundlæggende engelskkundskaber til at kunne præsentere sig og udtrykke ønsker; legens scenarier kan varieres efter alder og sprogkundskaber. 56

57 Aktivitet: Rutine Tema: Mad Spisepause afhænger af bordgruppering til frokost, men gerne mindre grupper, så man kan samtale. Madpakker Ønsker, opfordringer, spørgsmål og høflighedsvendinger knyttet til spisesituationen: Water, please, Thank you, please pass me, I m done, Can I leave the table? etc. Dialog voksen-barn og barn-barn om hvad der sker i spisesituationen, anvende konkreterne ved bordet, tælle når man dækker op (set the table) osv. Evt. lave planche og klippe i blade med billeder af hvad vi spiser til frokost; introducere til overbegreber (frugt, grønt, kød); introducere flere chunks fx I like Supplere med apps med madtema 57

58 Aktivitet: Bevægelse Tema: Tal Både større og mindre grupper af børn samt en voksen Et udeområde med mulighed for at gemme sig Man kan tælle, kalde og instruere på engelsk: tallene Chunks: Now I will find you, I found you, Go hide! Eleverne samles, hvor aktiviteten finder sted. Legen forklares. Børnene gemmer sig, mens der tælles osv. Man kan variere med andre og for børnene kendte gemmelege som Tampen brænder. 58

59 Aktivitet: Musik/sang Tema: Mad Hele børnegruppen Dagens frugt. Sangen Chocolate Cake : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/chocolatecake Navne på frugt. What is this?, This is a Would you like some fruit?, You can take 2 pieces of fruit I like You like Alt siges på engelsk af den voksne. Børnene prøver, så godt de kan. Syng chocolate cake sangen, men skift ud med apple, banana, orange etc. 59

60 Aktivitet: Billedkunst Tema: Alle Få børn ad gangen, 2-4. (afhængig af alder og børnenes selvhjulpenhed). Balloner Avistrimler Tapetklister Voksdug Ordforråd og sprog, der omhandler processen og de materialer, der bliver brugt: Balloon, glue, newspaper Put glue on the balloon, Make sure you cover everything, Now it has to dry, Do you need help? 2-4 børn ved hvert bord. 1 voksen per gruppe. Børnene sættes i gang på skift (et barn ad gangen). Den voksne følger op bordet rundt. Husk at blande tapetklistret senest dagen før. Hold pause på mindst én dag, så avispapiret når at tørre mellem lagene. Tal mest muligt engelsk. Brug konteksten til at understøtte børnenes forståelse. Der er også mulighed for at tale om de billeder, som er på aviserne. De færdige produkter kan bruges til mange ting. De kan males og blive til masker, hatte, påskekyllinger, dyr eller? 60

61 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Mig selv Hele gruppen. Ingen At hilse og besvare hilsener. At kunne fortælle, hvordan man har det. Good morning. How are you today?, Good morning. I am fine Sid i en rundkreds og start med Good morning osv. Aktiviteten kan udbygges og varieres. Børnene kan lære at sige I m not feeling well, I m a bit sad, I m very happy etc. Den voksne kan starte med at spørge. Når børnene har øvet sig, kan de spørge hinanden, mens de sidder i rundkredsen, så den voksne kan støtte. Efterhånden kan de måske gå rundt og spørge hinanden, så de får produceret mere output. Der kan samles op i gruppen fx voksen: Who is feeling fine today? barn: Jonas is feeling fine today. 61

62 Aktivitet: Musik og sang, apps og links Tema: Kultur Mindre gruppe ipad Kan være hvad som helst afhængigt af de sange, man vælger. Der søges på sange, som børnene allerede kender på dansk, f.eks. Wheels on the bus go round and round, Itsy bitsy spider, Old McDonald had a farm, Brother John (Mester Jakob ) etc. Børnene lytter til sangen, synger med og lærer den, så de kan vise den for de andre børn i gruppen. Børnene får kendskab til, at nogle børnesange findes på både dansk og engelsk, hvilket giver dem en forståelse for ligheder og forskelle mellem forskellige kulturer. Hvor mange sange kan I finde? Findes de også på andre sprog? Det er godt, hvis nogle af sangene har visuel støtte, som understøtter børnenes forståelse. Itsy bitsy spider har f.eks. ikke helt det samme indhold som Lille Peter edderkop. Børnene lærer at søge efter information på nettet (sammen med en voksen). 62

63 Aktivitet: Leg/bevægelse Tema: Konkrete produkter, mig selv, natur En mindre gruppe børn går på tur med et kamera/mobiltelefon/ipad. Denne del kan foretages mere eller mindre selvstændigt. ipad/ kamera/ telefon Fotopapir og printer Sakse Lamineringsmaskine Enkeltord (ordforråd). Forskelligt fokus alt efter børnenes interesser. Gerne ord, der passer sammen, f.eks. ting fra naturen, ting på legepladsen, transportmidler eller Sprog, der bruges, når man spiller spil ( It s your turn now, Who s next, Too bad, try again, You won ) Børnene tager billeder af ting, de ser på turen. Billederne printes dobbelt, og der laves vendespil, som børnene spiller. Vælg motiver ud fra børnenes interesser. 63

64 Aktivitet: Bøger Tema: Alle I en lille gruppe eller for hele gruppe, f.eks. til samling. En let børnebog på engelsk, gerne med mange gentagelser og billeder, som understøtter børnenes forståelse. Fokus på input, men også output, når børnene kender historien. Første gang bogen læses oversættes den til dansk hen ad vejen. Anden gang opfordres børnene til at hjælpe med at oversætte eller til at læse med. Efter nogle gange læses historien helt uden oversættelse eller med børnenes hjælp til at læse den på engelsk. Forslag til bøger: The Gruffalo The Very Hungry Caterpillar Charlie and Lola 64

65 Aktivitet: Bevægelse Tema: Ugedagenes navne En klasse eller en større gruppe børn. Gerne en gruppestørrelse, der går op med 7. Eventuelt en oversigt over ugens dage på engelsk, som kan vises til børnene. Input ugedagene. Også spørgsmål og svar Who are you? I am Wednesday og sprog til organisering f.eks. You can stand next to me, I am last etc. Børnene får hver tildelt en ugedag. De skal lave en gruppe, hvor alle dage er repræsenteret. Kan være lidt kaotisk, indtil børnene finder ud af det. Kan udbygges ved at få børnene til at stille sig i den rigtige rækkefølge, når de har fundet alle dagene i en uge. De kan herefter sige deres dag, hver især, så remsen bliver indlært. 65

66 Tysk I EMU Danmarks Læringsportal er der naturligvis også hjælp og inspiration at hente. Ikke i samme omfang som det er tilfældet med engelsk, men alligevel er det værd at gå på inspirationsjagt her. 3A5567&f%5B2%5D=field_tags%3A

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD.

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Du kan selvfølgelig godt selv indtale disse tekster ligesom du med en forskel kan lade en god ven eller veninde, der har en rolig, overbevisende

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog 8 ord, du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog INDHOLD Forord

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before

You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before OBAMA 08: Fra passive vælgere til selv-organiserede partivælger-kampagner med sociale medier: You are seeing this phenomenon of ordinary people being empowered politically - we haven t seen before Barack

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English

Odd&Godt. Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English Odd&Godt Elevblad for OHE Odder Højskoles Elevforening. Nr. 23 forår 2012 Læs alt om Træf 2012! + den nye elevpris, sommerkurser på Odder Højskole and summary in English 2 3 Bestyrelsen Formand: F09 Caroline

Læs mere

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots!

Denne fantastiske sangbog er samlet af Tommy, Calle og rahbek, opsat af rahbek og trykt med hjælp fra BN. Hil Dobbelthesten!... og Slots! obbelthestens officielle sangbog 2006 Indhold Indhold... 2 Red Warszawa - lkohol... 3 lexanderband - u er kun smuk når jeg er stiv... 4 Oasis - Wonderwall... 5 Nirvana - bout irl... 7 Nirvana - Polly...

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

STILLE TERROR WOYZECK/010

STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR WOYZECK/010 STILLE TERROR myspace.com/hoerevaernpaabudt WOYZECK/010 17.2.10 To gange dobbeltespresso på Den Franske. Vand og mælk 148 Stod med Peter, der var også andre, vi var en helt masse

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hiphop i storbyen og kostskoleliv i provinsen

Hiphop i storbyen og kostskoleliv i provinsen UNESCO UGANDA Hiphop i storbyen og kostskoleliv i provinsen Indsamlet i 2012 i Kampala og Kisoro af etnograf Lisbeth Kristine Olesen Tekst af Lisbeth Kristine Olesen, Nanna Schneidermann, Claire Dungey

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY Kæmpen og kællingen / Børnekoncert 9. februar kl. 10-11 (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere