Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk"

Transkript

1 Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni

2 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen i Rudersdal... 4 EMU... 4 British Council... 8 Læs her om andre skolers erfaringer med tidlig sprogstart... 9 Songs Games - YOUNG LEARNERS Konkrete materialer Tematiske forløb Play and Learn Tysk Fransk

3 Indledning Med folkeskolereformen sker der fra august 2014 en række ændringer i fremmedsprogsundervisningen. Engelsk bliver obligatorisk fra 1. klasse, og tysk eller fransk bliver det fra 5. klasse. Det vejledende timetal er 30 timer svarende til 1. lektion i 1. og 2. klasse, 2 lektioner i 3. og 4. klasse, og 3 lektioner på klassetrin. Denne udvikling stiller nye krav til undervisere i fagene og til de læremidler, der skal anvendes digitale såvel som analoge. En særlig udfordring ligger i, at undervisningen i engelsk i 1. klasse sker med elever, der stort set endnu ikke har lært at læse. Mange læremidler er endnu ikke færdigudviklede, og samtidig kan man opleve et hastigt voksende udbud af digitale muligheder i form af apps, portaler, programmer og hjemmesider. Dette inspirationskatalog er i første omgang tænkt som en håndsrækning til de lærere og fagteam, der fra august skal arbejde med et eller flere af de tre sprogfag på begynderniveau. Det er tanken, at inspirationskataloget kan fungere dynamisk og således løbende tilføjes nyt materiale. Dette arbejde varetages i første omgang af netværket af undervisningsvejledere i engelsk. Kataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem undervisningsvejlederne i engelsk (tysk) og udviklingskonsulenten i Skole og Familie. 3

4 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen i Rudersdal Forår 2014 Tidlig sprogstart i engelsk Fem af Rudersdals skoler arbejder allerede med tidlig sprogstart. I øvrigt gælder det, at kommende 1. og 2. klasser ( ) modtager undervisning i engelsk med en time om ugen (vejledende). Det betyder, at både 1. og 2. årgang vil være på begyndertrin samtidigt i skoleåret Det vejledende timetal er 30 timer svarende til 1. lektion i 1. og 2. klasse, 2 lektioner i 3. og 4. klasse, og 3 lektioner på klassetrin. Tidlig sprogstart i tysk/fransk Valg af tysk eller fransk foregår i slutningen af 4. klasse. Skolen skal tilbyde tysk og kan tilbyde fransk. Det vejledende timetal for 2. fremmedsprog er 30 timer svarende til 1 lektion i 5. kl og 60 timer svarende til 2 lektioner i 6. klasse. I klasse er det vejledende timetal 3 lektioner pr. uge. Overgangsordning for 2. fremmedsprog Elever, der skal gå i 6. klasse i skoleåret , tilbydes tysk som 2. fremmedsprog med 60 timer svarende til 2 lektioner ugentligt (vejledende). Hvis skolen tilbyder fransk som 2. fremmedsprog er det samme timetal som tysk. Elever, der skal gå i 7. klasse i skoleåret , begynder 2. fremmedsprog følger de nye vejledende timetal med 90 timer svarende til 3 lektioner ugentligt. Den hidtidige Rudersdalordning for fremmedsprog, der giver henholdsvis 3,4,4 lektioner til klasse, udfases med elever, der skal gå i 8. og 9. klasse i og Valgfag tysk/fransk Skolen kan vælge at udbyde et 3. fremmedsprog som valgfag. Det er nu officielt, at forligspartierne har ændret indstilling til 3. fremmedsprog, således at fransk som valgfag kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve. Timetallet er vejledende, men målene og kravene til afgangsprøven vurderes at forudsætte samlet 240 timer (svarer til 8 lektioner fordelt over 3 år) med 3. fremmedsprog. Der er således nu mulighed for at placere 3. fremmedsprog inden for en skoleuge på 35 timer. Optagelseskrav til gymnasiet For optagelse i gymnasiet gælder på nuværende tidspunkt, marts 2014, for 2. fremmedsprog som tilbudsfag, at eleven skal have modtaget undervisning og gennemført prøven, hvis faget bliver udtrukket. Hvis eleven alene har haft 2. fremmedsprog som valgfag, gælder det, at eleven skal have aflagt prøve. Vejledende timetal For alle sprogfagene gælder, at timetal er vejledende. Dette gælder også for overgange. 4

5 EMU En helt uundgåelig ressource for den tidlige engelskundervisning finder man i EMUs Læringsportal. Et kæmpe udbud af ideer, materialer, links m.m. at gå på jagt i. På de følgende tre sider er kun vist nogle af siderne som inspiration. 527&f%5B2%5D=field_tags%3A

6 6

7 7

8 British Council Et fint sted at hente inspiration er på British Councils hjemmeside: Her er der ideer og forslag i massevis. 8

9 På UCC Professionshøjskolen finder man også et væld af ideer: https://ucc.dk/cfu/vejledning/engelsk Læs her om andre skolers erfaringer med tidlig sprogstart

10 Songs Et udvalg af sange til anvendelse i den tidlige engelskundervisning Sange "Good morning, good morning, good morning to you good morning, good morning, good morning to you" Indhold Hilse-sang Thank you for today thank you for today, I was very good, Thank you for today Farvel-sang "Row, row, row your boat, Gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily Life is but a dream" Ro-bevægelser og gynge-bevægelser (søg i youtube) "Point to the window, point to the door Point to the ceiling, point to the floor Point to the blackboard, point to the wall Point to the ceiling, point to the floor" Classroom-words - pegebevægelser (søg i youtube) "Are you sleeping, are you sleeping, Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, Morning bells are ringing. Ding, ding, dong Ding, ding, dong" Mester Jakob (Søg i youtube) Action song "Walking, walking (children walk in place or Udsagnsord man kan bevæge sig til 10

11 in circles) Walking, walking Hop, hop, hop (children hop in place or in circles) Hop, hop, hop Running, running, running (children run in place or in circles) Running, running, running Now we stop (children stop) Now we stop" (melodi: Mester Jakob) "Head, shoulder, knees and toes, knees and toes Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes " Body-language (Søg i youtube f.eks. fra Super simple songs) "The itsy-bitsy spider Climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy-bitsy spider Climbed up the spout again Lille Peter Edderkop med fingerklatrebevægelser (Søg i youtube f.eks. MyVoxSongs) "If you re happy and you know it, clap your hands (clap clap) If you re happy and you know it, clap your hands (clap, clap) If you re happy and you know it then your face will surely show it. If you re happy and you know it, clap your hands" Bevægelses-sang med variationer f.eks. stomp your feet, turn around, shout hooray (Søg i youtube - barefoot books) "The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, All through the town" Bevægelses-sang ( Hjulene på bussen ) Se: for flere vers og fagter (Søg i youtube f.eks. Wheels on the bus - cartoon and animated rhymes) 11

12 "Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are. Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are!" (Søg i youtube) What's the weather? What s the weather? What s the weather like today? Is it rainy? Is it windy? Are there clouds or is there sun?" "There were ten in the bed and the little one said: Roll over! Roll over! So they all rolled over and One fell out There were nine in the bed There were eight in the bed There was one in the bed and the little one said: Alone at last! Weather-song (Melodi: Oh my darling, Clementine) Tælle-sang fra 10-1 (Søg i youtube f.eks. Super simple songs) 12

13 Nursery rhymes "Hello, everyone, how are you today? Very well, thank you, I'm okay" "See you later, alligator Give a hug, ladybug Hit the road, happy toad See you soon, racoon Out the door, dinosaur" Indhold Hilse-vers Variation: hilse på pigerne og derefter på drengene Hilse-vers BREAD AND BUTTER Bread and Butter Marmalade and Jam Let s say Goodbye As quietly as we can: «Goodbye» (Quietly) Bread and Butter Marmalade and Jam Let s say Goodbye As loudly as we can: «Goodbye» (Loud!) As slowly as we can: «Goodbye» (Slowly) As fast as we can: «Goodbye» (Fast!) As high as we can: «Goodbye» (In a high voice) As low as we can: «Goodbye» (In a low voice) Farvel-vers Read more: med youtube-klip 13

14 I CAN HOP LIKE A BUNNY I can hop, hop, hop like a bunny And run, run, run like a dog I can walk, walk, walk like an elephant And jump, jump, jump like a frog I can swim, swim, swim like a fish And fly, fly, fly like a bird I can sit right down and fold my hands And not say a single word. Bevægelses-vers og være stille før ny aktivitet Read more: med youtube-klip "One, two, Buckle my shoe Three, four, Shut the door Five, six, Pick-up sticks Seven eight, Lay them straight Nine, ten, Do it again!" "Two little dicky birds sitting on a wall. One named Peter, one named Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul Tælle-vers 1-10 Vers hvor fuglene trylles væk og tilbage Hand actions (see Wikipedia: "Two little dicky birds") God hjemmeside med songs, chants and rhymes: Spil Kortspil "Go fish" Indhold Fisk samle kort-stik Ask: "Please, give me your kings", hvis man har en konge eller flere, skal man aflevere alle. Hvis man ikke har, siger man: Go,fish! Lege "What's the time, Mr. Wolf" Indhold Tal/klokken - fangeleg (søg regler i wikihow) 1 o clock, 2 o clock Dinner Time 14

15 "Please, Mr. Crocodile, may we cross the river? If not, why not, what s your favourite colour?" "Control the robot" Farver - fangeleg All of the players (except one who is chosen as Mr. Crocodile ) stand side by side at one side of the yard or room, facing the other side. Mr. Crocodile stands in the middle of the yard or room. The players chant, Please Mr. Crocodile may we cross the river? If not, why not, what s your favourite colour? Mr. Crocodile calls out one colour name and any of the players wearing that colour are safe to cross past Mr. Crocodile to the other side of the yard/room. For example, if Mr. Crocodile calls, Blue, anyone wearing blue is safe to cross. Once the safe players are across to the other side of the space, the players not wearing the selected colour must try to run across to the other side of the yard/room without being caught by Mr. Crocodile. The player that is caught becomes the next Mr. Crocodile and the game starts again. - See more at: Giving directions: go left/right/stop Par-aktivitet, bind for øjnene (sæt skolen i bevægelse - sprogfag) "Pin the nose on Rudolph" Giving directions: left/right/up/down Christmas game ( sæt halen på æslet ) (printouts activityvillage.co.uk) Drama The Gingerbread man Indhold Talekor: f.eks. læreren/de dygtige læser op, klassen gentager: Run, run as fast as you can, you can t catch me I m the Gingerbread man (se f.eks. youtube, read by John Krasinski) 15

16 Flashcards - 13 activities Introduction Udvælg mellem 6-10 flashcards fra eksempelvis print og laminér dem. Introducer hver enkelt flashcard og ord til eleverne. Vælg mellem følgende aktiviteter, som alle styrker ordopbygning med en legende tilgang. Repeat and memorize. 1. Point to...! Stick a set of flashcards on the walls round the classroom. Hold up each one and get the children to say the names as you do this. Give instructions e.g. Point to the spider! Point to the butterfly! Children listen, look round the classroom and point to the correct flashcard as fast as they can. 2. What s missing? Stick a set of flashcards on the blackboard. Hold up each one and get the children to say the names as you do this. Then say Close your eyes and demonstrate meaning. When children have their eyes closed, quickly remove one of the flashcards from the blackboard. Children open their eyes and call out the name of the missing flashcard. 16

17 3. Magic eyes Stick a set of no more than six flashcards in a row on the blackboard. Say the names and get the children to repeat them two or three times. Then remove the flashcards one by one. Point to where they were and children repeat the names as if they were still there. 4. Repeat if it s true Stick a set of flashcards on the blackboard. Point to one of the flashcards and say the name. If you have said the correct name, children repeat it. If not, they stay silent. This activity can be made more challenging if you say sentences e.g. It s a red tomato. 5. Lip reading Stick a set of flashcards on the blackboard. Choose one flashcard and mouth the word silently to the class. Children lip read what you are saying and respond by saying the word out loud. 6. Guess the flashcard! Stick a set of flashcards on the blackboard. Secretly choose one and encourage children to guess which it is by asking you questions e.g. Is it red? No, it isn t. / Is it blue? Yes, it is. Invite individual children to the front of the class in turn and get them to secretly choose a flashcard while the others guess in the same way. 7. Kim s game Stick 8-10 flashcards from different lexical sets on the blackboard. Elicit or remind children of the names. Give the children one minute to look in silence and try and memorise the flashcards before removing them from the board. Children work in pairs and write a list of the flashcards they can remember. Check the answers by eliciting answers from the whole class and writing a list on the blackboard. 8. Flashcard groups Divide the class into groups of three or four. Give each group a flashcard and explain that this is the name of their group. Give instructions e.g. Apples, touch your nose! Carrots, put your hands on your head! Children listen and follow the instructions for their group. 9. Stand up! Divide the class in two teams. Stick 4-6 flashcards on the left of the blackboard for one team and 4-6 flashcards on the right of the blackboard for the other team. Say the words in random order. Children listen and stand up as fast as they can if the word belongs to their team. 17

18 10. Threes! Sit in a circle with the children and divide them into two teams. Lay three of the flashcards out in front of you and elicit or remind children of the names. Then turn the flashcards over so that the pictures are hidden. Change the postions of the flashcards on the floor so that the children can no longer easily identify them. Invite a child from one of the teams to name one of the three flashcards. This child then tries to find this flashcard by choosing one of them and turning it over to reveal the picture. If it isn t the flashcard they named, the three flashcards are turned over and moved around again and a child from the other team has a turn in the same way. If it is the flashcard they named, they keep it for their team. You then need to introduce another flashcard to make up the three in the game. The game continues in the same way with the children on each team taking turns to name and turn over the flashcards. The team with most flashcards at the end of the game are the winners. 11. Flashcard bingo Use flashcards for this activity. Stick the flashcards on the blackboard. Children draw a grid with six squares and write the name of one flashcard in each square (encourage them to check spelling to do this as necessary). When children are ready, remove the flashcards from the blackboard and shuffle them. Hold up the flashcards one by one and say the names. Children listen and write a cross on the word if it is in their grid. The first child to write a cross on all six words in their grid calls Bingo! and is the winner. 12. Odd one out Stick three or four flashcards in a row on the blackboard e.g. butterfly, beetle, spider, grasshopper or apple, carrot, pizza, tomato. Children look and identify the odd one out and say why e.g. Spider. It s got eight legs. / Pizza. It isn t from a plant. Repeat the procedure several times. 13. Match the flashcards and words Stick flashcards on the blackboard (or vice versa). Give out word cards to individual children. Children take turns to come out to the blackboard and stick their words by the correct flashcard. Source: carolread.com 18

19 10 Games - YOUNG LEARNERS 1. Happy! (god ide til opstart af timen) Say I m happy and give a big smile. Then say Now look and pretend to wipe your smile off your face with your hand and throw it to the children. Demonstrate that the children should pretend to catch the smile and put it on their faces. Say Now you re... and get the children to call out happy! Repeat the procedure several times. 2. Follow the leader (ide til en lufter ) Get the children to stand in a line behind you. Say e.g. Walk... now jump! Move round the classroom and the children follow imitating everything you do. 3. Maracas (bevægelse) Say We re..., name an animal and clap your hands or shake a maracas. Children pretend to be the animal you name and move around the classroom. As soon as you stop clapping or shaking the maracas, children stop and freeze. 19

20 4. Changing places (frugtsalat) Children sit in a circle. Go round the circle and give each child a name e.g. apple, banana, biscuit, sandwich etc.. Say one of the names. Children with that name respond by exchanging places with another child in the circle with the same name. 5. Card game Give the children instructions using cut-out cards e.g. Show me the mouse! Show me the clock! / Put the mouse here! (holding the sticker card on your head) / Put the clock here! (holding the sticker card under the table). Children listen and follow your instructions. Whenever you say Stop! they fold their arms. 6. Pass the secret! Children sit in a circle. Whisper a word to one child e.g. Mouse! That child whispers the word to the child next to them and so on round the group. The last child says the word that they have heard. 7. Feely bag (brug evt. frugt og andet fra IKEA) Put cardboard silhouettes, toys or real objects in a bag. Children take turns to put their hand in the bag, feel one of the objects and guess what it is e.g. Banana! before taking it out to check. Efterfølgende kan guessing game leges ved, at eleverne skal huske, hvad der er i rygsækken. 8. Playground game: (god ide til en slags lufter - rød, gul, grøn, stop ) Hello clock! Choose one child to be the clock and to stand facing the wall. The rest of the children stand at the other end of the playground or gym. The children call out Hello clock!. The clock responds first by saying Dong! once (and the children take one step forward), then by saying Dong! twice (and the children take two steps forward) and then by saying Dong! three times (and the children take three steps forward. The fourth time the children say Hello clock!, the clock turns round, says Hello! and chases them. The child who is caught has the next turn. 20

21 9. Louder and softer (variation kunne være at lyde som en gammel heks osv.) Children say a rhyme or sing a song they know in a whisper. Raise your hands to indicate they should say/sing it loudly; lower your hands to indicate that they should say/sing it softly. Use your hands to vary the volume with increasing frequency as the children become familiar with the game. 10. Circle guessing game Children sit in a circle. One child sits in the middle holding a flashcard or vocabulary card so the others can t see. Children take turns to guess what the child has. The child who guesses correctly has the next turn. Source: carolread.com 21

22 Konkrete materialer IKEA har et større udvalg af legetøj, der kan anvendes i den første engelskundervisning. Fx: 22

23 Tematiske forløb Tema My family Leg, spil og bevægelse Sang og musik Digitale medier og apps Konkrete materialer Differentiering Diverse Lav dine egne bingoplader: foreducators.com /bingo/family.ph p Youtube: Finger family https://www.yo utube.com/watc h?v=fjhtzyun8ji Mingoville preschool The Family emnet koster 19, Alle emner koster 65, (Kritik: linært opbygget) Flotte farverige flashcards, som kan printes: chchildrenesl.co m/filez8932/flas hcards/family.p df Til elever som kan læse simple ord: Memory spil: lomaniacy.pl/fa milymatching.ht m Lesson plan, family: w.eslkidstu ff.com/less onplans/pdf/f amilylessonplan.pdf Memory printable: omaniacy.pl/fami lyprintables.htm Flyswatter med flashcards, gerne i grupper. Family chant: https://www.yo utube.com/watc h?v=lsq5zjzl_9 M This is my family: https://www.yo utube.com/watc h?v=dh5rtw0g h30 Learn English Vocabulary (Hello Hello) Vælg Essentials Vælg Family Ordforråd + lyd (Ikke fantastisk) Legetøj fra loppemarkeder dba, Ikea mv Finger puppets Muzzy in Gondoland, 1.599, hos English Center (har et afsnit om familien) My family tree Posters Eksempler på flashcards som kan hentes på: esl flashcards.html kids.com/ 23

24 Tema: Colours Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Fingerpuppets Mime dyre bevægelser Youtube: Brown Bear Youtube: Brown Bear IPad. Indtal på video oxfordow ls.co.uk/f indabook Brown Bear, Brown Bear What Do You See? Bill Martin Flashcards, kan kopieres fra nettet, søg på Brown Bear Brown Bear Tell the story Bog analog oxfordowls.co.uk/findabook 24

25 Tema: My House Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Fyld møbler i huset. Fyld haven med planter mm Tampen brænder Paphus IKEA: Dukkehusmøbl er Everyday Words Flashcards, Usborne, Books and Company Goldilocks And The Three Bears Mit hus Skriv ordene på post-it Søg i billedordbøger 25

26 Tema: Fruit Leg og bevægelse Sang og musik Digitale medier Apps og links Bøger Konkrete materialer Drama og storytelling Differentiering Frugtbingo på tavlen. Tegn frugter (m. tekst), mange. Alle laver bingoplade m. 6 frugter, lærer læser frugter op 1 ad gangen til Bingo. Youtube video The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle Stoffrugter evt. IKEA. Puslespil Flashcards, søg på nettet: The Very Hungry Caterpillar Snapcards, firkort m.m. The Very Hungry Caterpillar, fortæl historien Bøger, analoge Frugtsalat: sid i rundkreds, en stol for lidt, alle vælger en frugt. Barnet i midten vælger en frugtsalat med tre frugter og disse tre frugter bytter plads og derved anden person i midten, som vælger ny frugtsalat. Køb I English Bookshop 26

27 Play and Learn Aktiviteterne, der præsenteres på de følgende sider, er udviklet af lærere og pædagoger i Gentofte Kommune i projektet Play and Learn i samarbejde med UCC. I denne udgave til anvendelse i Rudersdal er aktiviteterne lettere redigeret. https://www.facebook.com/playandlearngentofte Aktivitet: Lege. Musik og sang Tema: Dyr Gerne en gruppe børn, fx ifbm en samling. Bondegårds- eller zoo-dyr. Et tæppe, pudebetræk eller en kuffert Eks: This is a cow The cow says mooooh Alle dyrene gemmes under et tæppe/i en kuffert. På skift finder hvert barn et dyr og tager det frem. Siger, hvad dyret hedder på dansk, men hvad hedder det på engelsk? Alle kan gætte og byde ind især de børn, som kan engelsk i forvejen. Man kan også knytte dyrelyde og bevægelse til legen. Man kan også synge Old McDonald had a farm. Man kunne også lave hele aktiviteten på engelsk: What is this? Look, this is a cow What does it say? Osv. 27

28 Aktivitet: Kreativ udfoldelse Tema: Farver Fem seks børn Maling Farver, ord man bruger til at beskrive med (tillægsord) 1. Let us paint today. 2. What do you want to paint today? 3. What colours do you want to use? Red blue green etc. 4. What is your favourite colour? Maling kan bruges til at forklare farverne. 28

29 Aktivitet: Musik og sang Tema: Alle Hele gruppen Sang, fx Lille Peter edderkop på dansk, derefter på engelsk Incy wincy spider eller Five little monkeys Sammenligne ord, forstå indholdet af sange. Hør først sangen på det ene sprog, herefter det andet. Fokus på ord sammenlign og tal om, hvad de betyder Kan bruges til alle sange. Kan suppleres med flash cards eller konkreter, der matcher de ord, der er i sangen. Se fx https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/listen-andwatch eller 29

30 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Tal Hele gruppen Ingen At lære at tælle på engelsk Alle børn tæller til samling hver dag, inden man tager på tur (vigtigt at have styr på antallet af børn når man tager afsted med tog og bus). Et barn tæller, først på dansk, så på engelsk. Børnene tæller også under turen. Introducer aktiviteten på engelsk 30

31 Aktivitet: Leg Tema: Farver børn To voksne Grupperum Lamineret papir i flere farver At lære farver på engelsk At lære chunks/sætninger: All who stand on (a red paper etc) Change places Alle står i en rundskreds og en voksen eller et barn I midten. Barnet i midten siger all who stand on a paper, change places. Barnet i midten løber ud og står på den nævnte farve, og de andre med same farve skifter plads. Den, der ikke har noget papir at stå på, er herefter i midten. (Ligesom den gamle stoleleg ) Differentiering: Nogle børn kan bruge chunks /sætninger. Andre siger bare farven, og så skiftes der plads. 31

32 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Mad. Mig selv Til frugt /frokost Sidde ved bordene i mindre grupper. Samtale i gruppen. Konkrete frugter eller anden mad. Eventuelt benyttes. Sætningen I like, What do you like? Frugter (eller anden mad) Præsenter, hvad man skal lave. Spørg børnene, hvad frugterne hedder på dansk, gentag på engelsk. Sig selv: I like banana etc. Spørg børnene: What fruit do you like? Et barn ad gangen svarer. Børnene kan få lov at smage den frugt, de har valgt til sidst. Kan også laves med legetøj, børnene selv finder. 32

33 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Gruppe á max 10 børn (i hvert fald i starten Musik (man kan også bare synge selv) Kroppen Først gennemgår man head, shoulder, knee osv. ved at røre dem med hænderne, inden man starter sangen (som selvfølgelig er hoved, skulder, knæ og tå ). Så synger man sangen på engelsk, og slutter af med at sige: This is my og igen pege på kropsdelen. Nogle gange synger man også sangen på dansk før eller efter. Når alle har prøvet sangen et par gange, kan de sagtens bruges som fælles aktivitet i større grupper (18-20 børn) 33

34 Aktivitet: Leg Tema: Mig selv 20 børn En bold / ærtepose Fortælle, hvad man hedder, hvor gammel man er, og om man er en dreng eller pige. Fortæl (og vis evt. billeder af) dreng /pige. Here s Peter, he is a boy. Here s Sally, she is a girl. Peter is four years old, Sally is five years old. Sig: My name is Kirsten. I am 43 years old. (I am a girl /woman). Tril bolden til et barn og spørg: What is your name? How old are you? Are you a boy or a girl? Det kan være svært at svare i begyndelsen. Man hjælpes ad til børnene bliver fortrolige med aktiviteten. 34

35 Aktivitet: Leg og bevægelse Tema: Kroppen Børnene er sammen i par Egen krop Benævne dele af kroppen: nose, head, eyes, ears, mouth, tummy, legs, arms, hands, back Jump, clap etc. Børnene skal spejle sig i hinanden og gøre det samme som makkeren. Giv enkelte instrukser, fx: Jump up and down clap your tummy touch your nose /eyes / head /etc. Udfør selv først, og børnene imiterer (selvom de ikke forstår alle ordene). Kan udbygges så det er ansigtsudtryk der benævnes: happy, sad, surprised, angry, crying, smiling etc Børnene kan også komme med forslag til, hvilken kropsdel de vil vide det engelske navn for. Kan suppleres med musik og dans. 35

36 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Grupper af seks - otte børn. En stol eller skammel. Kropsdele Man starter med at synge hoved, skulder, knæ og tå. Først på dansk, bagefter på engelsk, med fagter. Et barn kommer op at stå på stolen og skal herefter pege på en kropsdel. Spørg: What is the name of this? Et barn svarer fx: skulder/shoulder. Svar: Yes, that s Peter s shoulder, very good. Det barn, der svarede, kommer op på stolen. Man kan kigge i bøger om kroppen. Slå op på nettet og tale om kroppen. 36

37 Aktivitet: Leg Tema: Alle Gruppe børn Kuffert med fotos Gentagelse og genkendelse Barnet åbner kufferten og tager et foto. Spørg: What s that? Barnet svarer evt. på dansk. Gentag på engelsk. Har barnet lyst, kan det svare på engelsk. Husk, at kortet ikke skal tilbage i kufferten. 37

38 Aktivitet: Leg Tema: Tal Børnene inddeles i to hold. Enten kan man lave en konkurrence, eller også spiller man bare, indtil kortene er brugt op. UNO-kort med tallene 0-9 Numbers, questions Introducer tallene, fx med sangen Ten little indians Del holdene, marker fx med farvede bånd. Del kort ud til børnene. Vis, hvordan man går hen og spørger: What s your number? og siger sit tal. Børnene går rundt og spørger hinanden. Hvis man har samme tal, slår man sten, saks, papir, og den der vinder, tager stikket. Begge får et nyt kort, og man går videre. Man kan starte med, at alle spørger alle. Når man finder samme tal, lægger man stikket og får to nye kort. 38

39 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Alle Dukse i klassen. Klasseværelset Klud og kost til rengøring Gentagelser: Put up the chairs Wipe the table Sweep the floor Forklar aktiviteten. Forklar centrale ord, fx mens man viser aktiviteten. Lav en remse. Gentag hver dag efter frokost. Da børnene skal gøre rent efter frokost hver dag alligevel, kan man lige så godt udnytte, at de kender situationen og ved, hvad de skal gøre. 39

40 Aktivitet: Alle Tema: Mad Grupper af fire - fem børn Køkkenredskaber: Skåle Kopper Teskeer Spiseskeer Dyb tallerken Flad tallerken Ingredienser til havregrynskugler, se fx Tal Mål Blande Forme Rulle osv. Ingredienser og køkkenredskaber. Børnene deles i grupper. Børnene tælles, og de tæller med. Opskriften (på engelsk) står på en tavle, den gennemgås. Børnene hjælper med at finde ingredienserne, når de bliver spurgt, og de skal gentage navnene på de ingredienser, der kommer i skålen Børnene blander, former og ruller i kokos, deler, pakker ind, gør vasken rent og fejer. Fokus på handlinger. 40

41 Aktivitet: Leg Tema: Dyr Børnene sidder i en gruppe sammen med en voksen Billeder /memoryspil med dyr Kort med navnene på dyrene på engelsk samt deres lyde ( cow + moo ) Dyrene og deres lyde på engelsk. Memoryspil: Dyrebilleder ligger med billedsiden opad, samt kort med dyrelyde + navn på engelsk. Et barn vender en brik m fx horse, ordet kan evt. læses højt, barnet skal lægge brikken på billedet af hesten. De andre hjælper ved at sige yes / no. Børnene får sætninger som: dog goes woof goat goes baa cat goes meeow etc. 41

42 Aktivitet: Leg Tema: Farver Mellem 10 og 30 børn, gerne flere En bold, kortspil med farver Farver Legen forklares det er som stikbold, hvor man har et kort med en farve, og bliver man skudt, skal man sige farven på engelsk. Er man blevet skudt to gange, tager man et nyt kort. Kan laves i en idrætstime. Man kan bruge flere farver Der kan bruges tal /dyr /mærker /mad osv. Brug to bolde, så der kommer mere gang i den. 42

43 Aktivitet: Musik og sang Tema: Alle Grupper The wheels on the bus Billeder af de relevante ord, fx bus, driver, doors, town. Teksten til sangen kan findes på nettet: Opstart med fokus på ord fra sangen. At øve sig på /at turde sige engelske ord. Start med at synge sangen på dansk, så børnene er i konteksten. Gennemgå et vers ad gangen, hvor ordene oversættes. Sæt billederne op på væggen løbende. Gentag, gentag. Lad ordene hænge på væggen til genkendelse og børnenes fortsatte afprøvninger. Man kan udvikle det semantiske netværk, når ordene er kendte, fx at the door kan være andet end bussens dør; at the driver kan være deres far der kører bilen etc. Det kan virke mærkeligt at starte op med The wipers, men sangen er kendt, og det er en intro til den engelske verden, hvor det handler om at turde og få kendskab. 43

44 Aktivitet: Leg Tema: Alle Børnene sidder i en gruppe med en voksen. Biler i forskellige farver. Farver og to chunks: I like the car What car do you like? Børnene sidder ved et bord eller i rundkreds. Læg bilerne foran børnene. Start med at sige: I like the car, og tag bilen op i hånden. Spørg nu: What car do you like? Børnene skiftes til at sige de to sætninger. Man kan skifte bilerne ud med frugter, grøntsager osv. Man kan lave små eller store grupper, alt efter børnenes alder eller børnegruppen. 44

45 Aktivitet: Bevægelse Tema: Farver Par, større grupper. Flashcards eller A4-sider med farver og fx en lille vej. Farver. Beklædning. At gå over vejen, når farven er blevet sagt. Sig: All the children that have white clothes on og peg på en farve. Børn med den nævnte farve går over vejen. Man kan også udvide det og sige fx white pants 45

46 Aktivitet: Daglig rutine. Apps/links Tema: Mad Børnegruppe Skilte med billeder af frugter samt danske og engelske ord for frugter Ipad med elektroniske skilte, evt. med tilføjet lydfil med både danske og engelske ord indtalt af et barn. Sprog i den rette kontekst Output: I would like a, please Vis skiltene. Børnene får lov at lege med ipaden og lave lydfiler med engelske ord Lad evt. børnene indtale sætningerne på ipaden. Lad børnene selv gå hen og trykke på lydene på ipaden, og tale sammen om det, evt. gentage sætningerne. Forslag: Udvid ordene, brug forskellige frugter eller andet Evt. et større udvalg, så de skal sige, hvad de vil have. 46

47 Aktivitet: Leg Tema: Alle Rundkreds i et stort lokale En bold Output mod til deltagelse /sige mere. Tryghed ved output i grupper. Hotball: Børnene står i rundkreds Bolden går på skift, bolden er fx blå, våd, sulten, vred etc (et ord ad gangen) Når bolden gives videre, siges remsen It is hot, it is hot, it is very very hot (blue, angry etc) Den, der er, går rundt om kredsen med museskridt. Når barnet hele vejen rundt før bolden når rundt, må barnet vælge en ny, som er. Ellers skal barnet gå rundt igen. 47

48 Aktivitet: Musik og sang. Apps og links. Tema: Alle Stor gruppe børn Flashcards fra nettet Sangens ord, fx I like the flowers. Gennemgå ordenes betydning i sangen Vise flashcards også børnene Hvis ordene er for svære, kan man vælge en lettere sang. Hvis det er svære ord, kan man lave kanon, uden billeder. 48

49 Aktivitet: Bevægelse. Musik og sang Tema: Kroppen Børnene er opdelt i små grupper efter alder. To voksne pr. gruppe Kroppen Legemsdele på engelsk MEN ikke kun enkelte legemsdele, tal i hele sætninger, fx I have a I have two Where s your? RYTMIK /BEVÆGELSE Sange, fx head, shoulders, knees and toes men kun på engelsk. Eller knoglesang på engelsk. Snak om muskler og knogler. Fx ude når det er snevejr, bygge snemænd, rulle i sne og lave sneengle. Stopleg med at benævne legemsdele. To fluer med et smæk: ordforråd om kroppen samtidig med bevægelse! 49

50 Aktivitet: Leg Tema: Farver/tal En gruppe børn sidder om et bord /i rundkreds. Alle lokaler kan bruges, også udendørs (legeplads, skov). Bolde med tal. Børnenes eget tøj. Farver på noget derhjemme (hus, bil, sofa etc.) Farver + antal af, hvad man kan se rundt omkring sig. Lære at benævne tal og farver på engelsk. Blive præsenteret for chunks: Where is the? Give me the, please What colour is your? Who has a? Man kaster bolden til hinanden med et spørgsmål. Sætningerne modelleres for børnene. Justér i forhold til børnenes niveau. 50

51 Aktivitet: Musik og sang Tema: Kroppen Børnene er samlet i en rundkreds Tekst til Hokey Pokey Ord for kropsdele: Hands, foot, head and body Man synger og danser sammen; børnene kender melodien fra den danske version. De voksne gestikulerer undervejs i sangen og illustrerer hvad diverse kropsdele hedder på engelsk; legen er morsom og motiverer børnene til at lære ordene på engelsk. 51

52 Aktivitet: Drama Tema: Alle Gruppestørrelsen afhænger af børnenes alder, engelskkundskaber og sociale kompetencer. Figurer, fingerdukker, forskellige artefakter. Input: Den voksne fører an i historien, stiller spørgsmål, kommer med opfordringer til handling. Output: børnene gør noget med figurerne, giver dem stemme og liv og bidrager til fortællingen. Interaktion: fælles historie, udveksling af idéer, små dialoger. Sproglig kontekst: man bruger konkreter, det er en kendt historie, man laver en handling med figurerne. Man har et kendt scenarie som fx en bondegård, zoo, en sang, en historie, et eventyr. Herefter bruger man børnenes bidrag til at udvikle historien de lytter og går videre med hinandens idéer. Bordteater kan føre til teater, hvor børnene selv agerer; børnene kan opfordres til selv at komme med scenarier og kan selv lave figurerne. 52

53 Aktivitet: Bøger Tema: Alle Enkeltvis med børnene eller til samling med flere børn. Børnebøger på engelsk. Kan være forskelligt: Ordforråd, begreber, lyde, bogstaver. Dialogisk eller som højtlæsning dvs. med understøttende spørgsmål undervejs eller med dramatiseret fortolkning i højtlæsning. Det er vigtigt at dramatisere og fortolke teksten som en måde at inddrage børnene på. 53

54 Aktivitet: Undersøgelse Tema: Natur Aktiviteten kan foregå som led i en udflugt i naturen, hvor en voksen sammen med nogle børn undersøger naturens liv Kamera, lup, fælder, kurve etc. Begreber og ord for fænomener i naturen. Naturen undersøges sammen med børnene, og der sættes engelske ord på. Det er en fordel, hvis børnene på forhånd har stiftet bekendtskab med ordene for nogle af de ting, dyr og fænomener, vi møder i naturen - enten gennem samtale, leg, spil, fortælling, læsning eller medier. 54

55 Aktivitet: Rutine Tema: Mig selv Hold af fire børn. Billeder af støvler med ordet støvle/boot plus de andre beklædningsgenstande. Kroppen, tøjet, Ønsker, behov, bede om hjælp Samtale med elever, mens de tager tøj på for at gå udenfor eller hjem. Brug af sætninger der udtrykker ønsker eller behov. Evt. også fokus på årstiderne, da det er forskelligt hvad man har på afhængigt af årstiderne. 55

56 Aktivitet: Leg Tema: Mig selv I grupper af fire - hvor og når som helst. Artefakter for rejse: pas, billetter, kuffert, tøj, roller som pilot, lufthavn, guide etc. afhængig af legens omfang. Sætninger som præsenterer én selv Kan også udvides til talehandlinger i forbindelse med rejser. Skabe et rejsescenarie fx en lufthavn med stole og borde sat op; man skal vise billet, tale med sidemanden, forstå stewardessen, vise pas osv. Mange børn har brug for nogle helt grundlæggende engelskkundskaber til at kunne præsentere sig og udtrykke ønsker; legens scenarier kan varieres efter alder og sprogkundskaber. 56

57 Aktivitet: Rutine Tema: Mad Spisepause afhænger af bordgruppering til frokost, men gerne mindre grupper, så man kan samtale. Madpakker Ønsker, opfordringer, spørgsmål og høflighedsvendinger knyttet til spisesituationen: Water, please, Thank you, please pass me, I m done, Can I leave the table? etc. Dialog voksen-barn og barn-barn om hvad der sker i spisesituationen, anvende konkreterne ved bordet, tælle når man dækker op (set the table) osv. Evt. lave planche og klippe i blade med billeder af hvad vi spiser til frokost; introducere til overbegreber (frugt, grønt, kød); introducere flere chunks fx I like Supplere med apps med madtema 57

58 Aktivitet: Bevægelse Tema: Tal Både større og mindre grupper af børn samt en voksen Et udeområde med mulighed for at gemme sig Man kan tælle, kalde og instruere på engelsk: tallene Chunks: Now I will find you, I found you, Go hide! Eleverne samles, hvor aktiviteten finder sted. Legen forklares. Børnene gemmer sig, mens der tælles osv. Man kan variere med andre og for børnene kendte gemmelege som Tampen brænder. 58

59 Aktivitet: Musik/sang Tema: Mad Hele børnegruppen Dagens frugt. Sangen Chocolate Cake : https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/chocolatecake Navne på frugt. What is this?, This is a Would you like some fruit?, You can take 2 pieces of fruit I like You like Alt siges på engelsk af den voksne. Børnene prøver, så godt de kan. Syng chocolate cake sangen, men skift ud med apple, banana, orange etc. 59

60 Aktivitet: Billedkunst Tema: Alle Få børn ad gangen, 2-4. (afhængig af alder og børnenes selvhjulpenhed). Balloner Avistrimler Tapetklister Voksdug Ordforråd og sprog, der omhandler processen og de materialer, der bliver brugt: Balloon, glue, newspaper Put glue on the balloon, Make sure you cover everything, Now it has to dry, Do you need help? 2-4 børn ved hvert bord. 1 voksen per gruppe. Børnene sættes i gang på skift (et barn ad gangen). Den voksne følger op bordet rundt. Husk at blande tapetklistret senest dagen før. Hold pause på mindst én dag, så avispapiret når at tørre mellem lagene. Tal mest muligt engelsk. Brug konteksten til at understøtte børnenes forståelse. Der er også mulighed for at tale om de billeder, som er på aviserne. De færdige produkter kan bruges til mange ting. De kan males og blive til masker, hatte, påskekyllinger, dyr eller? 60

61 Aktivitet: Daglig rutine Tema: Mig selv Hele gruppen. Ingen At hilse og besvare hilsener. At kunne fortælle, hvordan man har det. Good morning. How are you today?, Good morning. I am fine Sid i en rundkreds og start med Good morning osv. Aktiviteten kan udbygges og varieres. Børnene kan lære at sige I m not feeling well, I m a bit sad, I m very happy etc. Den voksne kan starte med at spørge. Når børnene har øvet sig, kan de spørge hinanden, mens de sidder i rundkredsen, så den voksne kan støtte. Efterhånden kan de måske gå rundt og spørge hinanden, så de får produceret mere output. Der kan samles op i gruppen fx voksen: Who is feeling fine today? barn: Jonas is feeling fine today. 61

62 Aktivitet: Musik og sang, apps og links Tema: Kultur Mindre gruppe ipad Kan være hvad som helst afhængigt af de sange, man vælger. Der søges på sange, som børnene allerede kender på dansk, f.eks. Wheels on the bus go round and round, Itsy bitsy spider, Old McDonald had a farm, Brother John (Mester Jakob ) etc. Børnene lytter til sangen, synger med og lærer den, så de kan vise den for de andre børn i gruppen. Børnene får kendskab til, at nogle børnesange findes på både dansk og engelsk, hvilket giver dem en forståelse for ligheder og forskelle mellem forskellige kulturer. Hvor mange sange kan I finde? Findes de også på andre sprog? Det er godt, hvis nogle af sangene har visuel støtte, som understøtter børnenes forståelse. Itsy bitsy spider har f.eks. ikke helt det samme indhold som Lille Peter edderkop. Børnene lærer at søge efter information på nettet (sammen med en voksen). 62

63 Aktivitet: Leg/bevægelse Tema: Konkrete produkter, mig selv, natur En mindre gruppe børn går på tur med et kamera/mobiltelefon/ipad. Denne del kan foretages mere eller mindre selvstændigt. ipad/ kamera/ telefon Fotopapir og printer Sakse Lamineringsmaskine Enkeltord (ordforråd). Forskelligt fokus alt efter børnenes interesser. Gerne ord, der passer sammen, f.eks. ting fra naturen, ting på legepladsen, transportmidler eller Sprog, der bruges, når man spiller spil ( It s your turn now, Who s next, Too bad, try again, You won ) Børnene tager billeder af ting, de ser på turen. Billederne printes dobbelt, og der laves vendespil, som børnene spiller. Vælg motiver ud fra børnenes interesser. 63

64 Aktivitet: Bøger Tema: Alle I en lille gruppe eller for hele gruppe, f.eks. til samling. En let børnebog på engelsk, gerne med mange gentagelser og billeder, som understøtter børnenes forståelse. Fokus på input, men også output, når børnene kender historien. Første gang bogen læses oversættes den til dansk hen ad vejen. Anden gang opfordres børnene til at hjælpe med at oversætte eller til at læse med. Efter nogle gange læses historien helt uden oversættelse eller med børnenes hjælp til at læse den på engelsk. Forslag til bøger: The Gruffalo The Very Hungry Caterpillar Charlie and Lola 64

65 Aktivitet: Bevægelse Tema: Ugedagenes navne En klasse eller en større gruppe børn. Gerne en gruppestørrelse, der går op med 7. Eventuelt en oversigt over ugens dage på engelsk, som kan vises til børnene. Input ugedagene. Også spørgsmål og svar Who are you? I am Wednesday og sprog til organisering f.eks. You can stand next to me, I am last etc. Børnene får hver tildelt en ugedag. De skal lave en gruppe, hvor alle dage er repræsenteret. Kan være lidt kaotisk, indtil børnene finder ud af det. Kan udbygges ved at få børnene til at stille sig i den rigtige rækkefølge, når de har fundet alle dagene i en uge. De kan herefter sige deres dag, hver især, så remsen bliver indlært. 65

66 Tysk I EMU Danmarks Læringsportal er der naturligvis også hjælp og inspiration at hente. Ikke i samme omfang som det er tilfældet med engelsk, men alligevel er det værd at gå på inspirationsjagt her. 3A5567&f%5B2%5D=field_tags%3A

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ENGELSK KOM GODT FRA START

ENGELSK KOM GODT FRA START ENGELSK KOM GODT FRA START 8.5.2014 Engelsklærere - indskolingen PROGRAM Velkommen præsentation praktisk information, kaffe, pauser, udstilling Nyt fra ministeriet English no problem præsentation af mål,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Tidlig engelsk. Fokuspunkter. Ulla Krogsgaard CFU-Sjælland ukr@ucsj.dk 72481959

Tidlig engelsk. Fokuspunkter. Ulla Krogsgaard CFU-Sjælland ukr@ucsj.dk 72481959 Tidlig engelsk Fokuspunkter Ulla Krogsgaard CFU-Sjælland ukr@ucsj.dk 72481959 August 2014 - engelsk 1.kl. Engelsk i skoleforløbet 1-1 - 2-2 - 3-3 - 3 Næsten alle europæiske lande underviser i engelsk fra

Læs mere

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Engelsk for 3.A Gudumholm Skole 2011-2012 Klassen Lektioner Materialer 12 drenge og 13 piger Klassen har to timer engelsk om ugen, og disse er placeret onsdag i 3. lektion og torsdag i 4. lektion. Der kan dog være mulighed for, at dette ændres

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

ENGELSK I INDSKOLINGEN. U!a Krogsgaard ukr@ucsj.dk

ENGELSK I INDSKOLINGEN. U!a Krogsgaard ukr@ucsj.dk ENGELSK I INDSKOLINGEN U!a Krogsgaard ukr@ucsj.dk Listen Speak Draw Sing Act Fun Books Write ICT Play Fun Partner The Very Hungry Caterpillar - som klassesæt i udlån - ekstra stor med larve i info - lille

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Year Plan- English English 4 h Grade.

Year Plan- English English 4 h Grade. Year Plan- English English 4 h Grade. Når børnene træder ind af døren til klasselokalet, træder de også ind i en engelsk talende verden. Mrs. Birgit Potter taler som sagt engelsk, men bruger masser af

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Engelsk Engelsk på 4. klassetrin

Engelsk Engelsk på 4. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Supplement til læseplanen for faget Engelsk Engelsk på 4. klassetrin Læseplan for 4. klasse Læseplanen for engelsk i 4. klasse skal ses som en udvidelse af læseplanen

Læs mere

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE

Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Årsplan ENGELSK 3. a 2014/2015 Lærer: Lene Henriette Sørensen / NE Faglige mål: at eleverne få kendskab til begreber, der vedrører familie, sig selv, kroppen, farver, beklædning, højtider, ferier, fritid,

Læs mere

Forord. Rigtig god fornøjelse! Janet Bentsen Lund Efteråret 2004. Tuluttut atuartisinermi isumassarsiassat Akullernut angajullernullu

Forord. Rigtig god fornøjelse! Janet Bentsen Lund Efteråret 2004. Tuluttut atuartisinermi isumassarsiassat Akullernut angajullernullu Forord Følgende opgaver, idéer og aktiviteter er inspireret af Pilgrims Teacher Training Workshops afholdt i Kangerlussuaq og Ilulissat i vinteren 2004. Det meste af materialet henvender sig til 6. 10.

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC Vestegnen

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Eller: Leg med matematik på skærmen og din interaktive tavle!! Matematik på den fede måde!! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk

Eller: Leg med matematik på skærmen og din interaktive tavle!! Matematik på den fede måde!! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Eller: Leg med matematik på skærmen og din interaktive tavle!! Matematik på den fede måde!! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Ipad projekt Charlottehøj 2013

Ipad projekt Charlottehøj 2013 Ipad projekt Charlottehøj 2013 1. 8.00-8.30 Kaffe/Rundstykker 2. 8.30-9.30 Mediepædagogik og Digital Dannelse. Eksempel på Emnearbejde. 3. 9.30-10.30 Opsætning af IPADS 4. 10.45-11.45 Eksempler på sprogstimulerende

Læs mere

Evaluering. 2. klasse

Evaluering. 2. klasse Evaluering ENGELSK 2. klasse 2012-2013 2 INDHOLD Forord............................................................ 4 Timetal og placering på skemaet.................................. 5 Lærernes efteruddannelse.........................................

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad:

Fjordholmen Country Line Dancers..Klubblad: Fjordholmen Country Line Dancers.Klubblad: Pris. 10 kr. Klubsblad 1. Kvartal 2011 Indholdsfortegnelse: Side 1: Billedet er taget fra vores fødselsdag 2010. Side 2: Indholdsfortegnelse. Side 3: Danseliste

Læs mere

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless 1 1. Steve Bishop Born to be Wild Information gap. Student A: Don t tell your partner the words on your list. You have to explain what the words mean in such a way that your partner will guess the words.

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner kk The Big Five Af Pernille Christensen Faglige mål Forløbet tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er stillet op i forenklede Fælles Mål (2014). De beskrevne færdigheds- og vidensmål tager hovedsagelig

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog.

Der skal opbygges tillid og accept I undervisningen, så eleverne tør eksperimentere med det engelske sprog. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I skoleåret 2013/14 sammelægges 4. og 5. Klasse i Engelsk. Selvom de overordnede emner og målsætninger er de samme, lægges der vægt på undervisningsdifferentiering

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere