CHARLES WILHELM GROTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976"

Transkript

1 CHARLES WILHELM GROTH

2 "Charles Wilhelm Groth " forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette hæfte eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1. udgave. 1.oplag ISBN GCGB

3 "Jeg lod tankerne gå videre og tænkte på, at et sådant lille blads skæbne egentlig var lig et menneskes skæbne. Begge har en vår, hvor de folder sig ud. Begge har en sommer, hvor de er til glæde, gavn og nytte for deres omgivelser, og begge har et efterår, og kan man om et menneske, når det engang svæver bort, sige, som man kan om hvert eneste lille blad, at det menneske har givet næring til kommende slægter, så har det menneske ikke levet forgæves " Robert Groth (* ) Uddrag af "Fra min indre billedbog", 19??

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD LEVNEDSBESKRIVELSE Barndom...3 Ungdom...4 Voksenliv...10 Alderdom...16 Epilog...16 Kassettebåndene...18 BÅND NR Ernest Westrup...19 Hofsadelmager Lauritz Petersen...20 Tante Doris' mand...21 Mormor Marie Engel...21 Slægtsnavnet Klenow...21 Højesteretssagfører Henriques...22 Slægtsnavnet Nettelbladt...22 Slægtsnavnet Klenow - 2.del...23 Tante Alma...23 Poul Klenow...24 Slægtsforskeren...24 Hvidgarveren Klenow...25 Den unge Groth...26 Margarine-eventyret...27 Georg Groth Hansen...28 BÅND NR Store Laura og Lille Laura...31 Juleaften på Thorvaldsensvej...32 Georg Groth Hansen - 2. del...32 Carolina Groth...33 Ladegaardsåen...34 Margarine-fabrikation...35 Klenows garverier...35 Da tante Doris blev gravid...36 Hennys skæbne...37 Varme hveder...37 Carolina Groth - 2. del...37 Onsdagsaftener på Thorvaldsensvej...38 Sundt Hansen...40 Sorgenfrigaard-eventyret...40 BÅND NR Georg Feddersen...42 På skuldrene af Georg...43 Gøj...43 Familieforbindelsen Nettelbladt...44 Barndom på Thorvaldsensvej...45

5 BÅND NR Minder fra juledagene...48 Onkel Westrup...48 Cello-undervisning...49 Onkel Hesse...50 Svanemosegaard...51 Sorgenfrigaard-eventyret - 2. del...51 Pastor Bang...52 Groth-familien...53 Garversvenden Klenow...54 Brødrene Groth...55 Familien "Gøj"...55 BÅND NR Tjenestepigen Roma...57 Anna Ancher...57 "Aftenstemning"...60 Skrinet...61 Gösta Berlings Saga...62 Herman Bang...62 Kirkegang...63 EFTERSKRIFT Brevene fra Lennart Klenow...66 LITTERATURHENVISNINGER MV

6 Charles Wilhelm Groth - 6 Forord Dette er historien om min oldefar Charles Wilhelm Groth, født i 1887 på Frederiksberg og død i 1976 på "De Gamles Hjem" i Faaborg. Jeg selv er født i 1969 og var således kun 6 år, da han døde. Mine erindringer om ham er derfor meget få. Det jeg husker tydeligst er at når vi besøgte ham på "De Gamles Hjem" fik vi børn altid lov til at tage en lakridspibe, hvilket naturligvis gjorde hele turen værd for en lille purk. Siden er jeg selv blevet noget ældre, uden dog at smagen for lakridspiber er væk, og fik for nogle år siden interesse for slægtsforskning. Interessen begyndte på baggrund af en mere tragisk hændelse, idet min morfar kort forinden, i 1997, var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Da familien samledes for at rydde op i boet, stod det mig lige pludselig klart, hvor mange historier og minder der forsvinder i forbindelse med et menneskes død. Ethvert menneske har oplevet mange storslåede, skelsættende, sjove, tragiske, smukke og interessante begivenheder. Alligevel er det som regel kun dem der har oplevet væsentligt mere end gennemsnittet eller haft ekstraordinære oplevelser som kommer ud med deres historie til et bredere publikum. Måske fordi vi nu engang finder det mere interessant at læse og høre om ekstreme begivenheder og skæbner, som vi ikke lige støder ind i bag hvert gadehjørne. Men hvad er mere naturligt end at yngre familiemedlemmer netop begynder at stille spørgsmål om hvordan ens bedsteforældre eller forældre var, hvad de oplevede og hvordan de levede, spiste og legede da de var i den samme alder. Og netop derfor var det min interesse blev vakt. For jeg fandt ud af at der var mange interessante facetter gemt bag helt almindelige mennesker som f.eks. min morfars og oldefars slægt. Historier og begivenheder som burde nedfældes til den dag der var en yngre generation, der ønskede at vide noget om deres slægts fortid. En slægts historie er for det meste en viderefortalt overlevering fra generation til generation. Menneskes levetid betyder at vi normalt kun vil være tre, maksimalt fire generationer, der vil leve samtidig til at kunne konversere med hinanden. Derfor siger det sig selv at mine oldeforældres eller tipoldeforældres historier er ved at forsvinde, såfremt der ikke hurtigst muligt bliver nedskrevet noget herom. Til alt held havde min morfar og mormor gemt en masse uvurderligt slægtsmateriale, så jeg rent faktisk har fået en stor del af indholdet af denne historie foræret på et sølvfad. Denne historie er derfor tænkt som den første af flere over personer fra mit stamtræ. Min egen forskning i forbindelse med nærværende udgivelse begrænser sig til arkivbesøg på Landsarkivet i Odense samt besøg hos og korrespondance med relevante beslægtede personer. Resten af arbejdet har herefter blot været en redigering og sammenkædning af det mangfoldige materiale om min oldefars liv. Desværre er måske netop en af de mest interessante perioder i hans liv, nemlig hans rejse til Canada og USA i , ikke så veldokumenteret som det kunne ønskes. Men takket være en række efterladte postkort har jeg ved kvalificeret gæt og gisninger kunnet stykke en rimelig troværdig beskrivelse af rejsen sammen. Der er i hver fald ikke noget der taler imod at rejsen ikke kunne være foregået som den heri er valgt fremstillet. En stor tak skal lyde til de personer der har været behjælpelige med materialeindsam-

7 Charles Wilhelm Groth - 7 ling og som venligt har svaret på mine skriftlige opfordringer. Uden deres hjælp var denne historie næppe nogen sinde blevet nedfældet. Specielt vil jeg dog gerne fremhæve følgende personer: Nils & Dorrit Klenow for deres hjertelige modtagelse af mig i deres hjem, og for den uvurderlige hjælp jeg har fået til en indgangsvinkel til hele Klenow-slægten samt ikke mindst deres tålmodighed med hensyn til min langsommelige arbejdsproces. Niels Klenow for den af ham i oktober 1994 udarbejdede efterslægtstavle for Georg Johan Heinrich Klenow, som danner udgangspunkt for den heri gengivne efterslægtstavle. Min mor, Vibeke Christoffersen, for korrekturlæsning af mine udkast. Om dette hæfte så lever op til det man med rette bør forvente, efter disse højtbevingede forord, er et godt spørgsmål, men det eneste der i slægtshistoriens ånd kan svares hertil er: Mange ville have skrevet denne historie anderledes. Nogle kunne gøre det bedre. Jeg har gjort det på min måde. Hvis ikke jeg havde gjort det, ville den (måske) aldrig være blevet skrevet. Denne historie er tilegnet mindet om min morfar Robert Groth, søn af Charles Wilhelm Groth. Odense, januar 2003

8 Charles Wilhelm Groth - 8 Levnedsbeskrivelse over Charles Wilhelm Groth Før vi går i gang med de fundne kassettebånd følger først en levnedsbeskrivelse over min oldefar Charles Wilhelm Groth således at de på båndene omtalte begivenheder, lokalisationer og personer bedre forstås af en nutidig læser. Endvidere kan man på side xx - xx finde slægtstavler der beskriver de familiære sammenhænge mellem nogle af personerne. Barndom Charles blev født onsdag den 16. november 1887 på Frederiksberg. Charles var barn nummer to i familien Groth. Familien bestod i 1887 af faderen Robert Groth, 47 år, moderen Sophie Groth, født Klenow, 28 år, adoptivdatteren Georgia, kaldet Gøj, 9 år og datteren Marie, kaldet Minna, på godt og vel 1½ år. Thorvaldsensvej nr. 2. Maleri af Sigurd Schou, 18xx (Original maleri. I privateje). Vil vi i dag forstå livet i datidens København, må vi betragte tiden som en periode i Københavns historie, der har været af stor betydning for hele byens udvikling. Københavnerne i slutningen af 1800-tallet var meget stolte af deres by og de fremskridt, der var sket op gennem århundredet. Og det var de med rette. Aldrig var der sket så meget på så kort tid. Voldene var faldet, nye bolig- og industrikvarterer skød op overalt. Charles' far Robert havde tidligere været gift, men hans hustru døde i starten af 1880'erne, hvorefter han i 1884 giftede sig med Sophie. Der var ingen børn i hans første ægteskab. Sophie var datter af hans gode ven og mentor hvidgarveren Wilhelm Klenow. Familien Groth boede i 1887 på Thorvaldsensvej i villaen med husnummer 2. I 1887 boede der ca mennesker på Frederiksberg, som netop i disse år var under en konstant forandring i forbindelse med den byudvikling, der fulgte på nedlæggelsen af Københavns volde. I perioden fra 1870 til 1900 steg indbyggertallet i Frederiksberg Kommune fra til Da Charles blev født var kommunens forvandling fra landlig uberørthed til bykvarter således i fuld gang. Udsnit af matrikelkort fra Thorvaldsensvej findes øverst på kortet. Vejen er anlagt af F. C. Bülow omkring 1852 og var dengang et udpræget villakvarter. De markante sorte bygninger til venstre er Landbohøjskolen. -Efter "Frederiksberg. Minorerede matrikelkort ". Søndag den 8. januar 1888, første søndag efter Hellig 3 Konger, mødte præsten for Frederiksberg sogn, pastor O. V. Glahn, op i forældrenes hjem på Thorvaldsensvej for

9 Charles Wilhelm Groth - 9 at udføre dåbens gerninger. Familien Groth havde til dåben indbudt en række gæster. Blandt gæsterne var det hvidgarver Wilhelm Klenow og Roberts mor, Amalie Groth, som havde givet deres accept til at være faddere til barnet. Charles blev døbt Charles Wilhelm Groth, og blev således opkaldt efter sin morfar - gamle Klenow. Dåben forløb planmæssigt og alle kunne bagefter overfor præsten udtrykke deres tilfredshed med den udførte hjemmedåb. På Trinitatis dagen, søndag den 27. maj 1888, blev Charles så fremstillet i kirken. I kirken var det igen Wilhelm Klenow der stod fadder. Denne gang dog sammen med Roberts nevø Georg Groth Hansen. "Kære Minna, Du kan tro at det er morsomt at Tante Henny har faaet et lille barn. Det er en lille pige. I gaar var vi der men de fik det imorges klokken 4 og klokken 7 så var onkel Georg ovre paa Ladegaardsvejen og sige det. Syntes du ikke at det er morsomt, for det syntes jeg. Hun har sort haar, men jeg ved ikke endnu hvad det skal hedde. Jeg har endnu ikke faaet brev fra Gøj. Har du faaet anden gang. Nu er jeg begyndt med at repertere i den Tyske. Hils alle øvrige. Din Charles" Ungdom Charles' skolegang foregik på Vestre Borgerdydsskole. Da Charles som 15-årig afsluttede sin skolegang her, var det ikke lysten til en større akademisk uddannelse der trak. I stedet kastede han sin kærlighed på landbruget, og i maj 1903 startede han som landvæsenselev hos proprietær Barfod på Storgården. I november måned 1904 kaldes han hjem, da hans far var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Charles' far blev 64 år. Charles blev på Storgården indtil maj 1905 og fik i den forbindelse følgende udtalelse med på sin videre færd af proprietær Barfod: Charles Groth som barn, 3½ år - april (Originalt fotografi) Mandag den 23. februar 1897 nedkommer Charles' tante Henny (Henriette Klenow) med en pige. Dette gør åbenbart et stort indtryk på den da 11-årige Charles. Samme dag skriver han således et brev til sin søster Minna: "Charles Groth har som landvæsenselev opholdt sig her på gården fra maj maj Han har i den tid med lyst og flid deltaget i alle forefaldende arbejder, som han stedse har udført til min fulde tilfredshed. Han er et stille og roligt menneske som vi har haft glæde af at omgås, og jeg er overbevist om, at han sikkert, efter endt

10 Charles Wilhelm Groth - 10 læretid, vil blive en god og dygtig medhjælper. Storgården, april 1905 Barfod" Efter tiden på Storgården indskriver Charles sig på Lyngby Landbrugsskole. I sommeren 1906 tager den 18-årige Charles til Fyn, hvor han får arbejde sommeren over på gården Elsesminde i Sanderum ved Odense. Da sommeren er gået får han følgende skudsmål med på sin videre færd: "Charles Groth har i Sommer opholdt sig her paa Elsesminde for at uddanne sig videre i det praktiske Landbrug. Han har i den Tid deltaget i alt forefaldende Arbejde, benyttet de forskjællige Maskiner, saasom Saamaskinen, Slaa- og Høstmaskine ( ) osv., i det hele taget udfyldt sin Plads til min fuldkomne Tilfredshed. Groth er i Besiddelse af en rolig solid Karakter, kan omgaas Folkene og har vist megen Interesse for sin Gjerning, tillige er han et behageligt Menneske at have i Huset og jeg ønsker ham alt Godt for Fremtiden. Elsesminde, 27. oktober 1906 Knud W. Brandt" I maj 1907 finder Charles igen arbejde på Fyn, da han får mulighed for at blive optaget som Landvæsenselev hos R. Kattrup på hovedgården Risinge ved Ullerslev. Her tilbringer Charles godt og vel et år og får følgende udtalelse med på vejen: "Risinge 24/3 08. Hr. C. W. Groth har været her et Aar fra Mai 1907 som Landvæsenselev og har i den Tid fuldt ud deltaget i Gaardens forskellige Arbeider, hvilket han stedse har udført med Flid, Paalidelighed og Fra skoleskovturen med Fru Liendrups Skole Charles Groth sidder yderst til højre i forreste række. (Originalt fotografi)

11 Charles Wilhelm Groth - 11 Omtanke, stedse udvisende Lærelyst og Interesse og dertil er ( ) i Landbrugsfaget. Da Groth tillige er et særdeles dannet og flinkt Menneske at have i lære er det mig en Fornøielse hermed at kunde anbefale ham paa det Bedste. R. Kattrup" Holstenshus. (Originalt postkort) Charles Groth som ung mand. (Originalt fotografi) Efter denne elevtid er Charles blevet indkaldt som soldat, og sin værnepligt aftjener han herefter på Kastellet. Efter værnepligten fortsætter Charles sin uddannelse indenfor landbrugsvæsenet. Han søger stillingen som forvalter på den fynske herregård Holstenshus 1, og får også stillingen. 1 Holstenshus. 4 km nordøst for Faaborg på Fyn finder man med Holstenshusskovene som baggrund herregården Holstenshus for foden af det overdådige bakke- og skovlandskab med Kongenshøj (116 m) og Rikkelsbjerg (113 m) som de højeste punkter. Den tidligere hovedgård, der under navnet Finstrup kendes tilbage til 1314, bestod af to bindingsværkslænger opført I forlængelse af disse opførtes i 1643 en langstrakt, høj, grundmuret hovedfløj. Det trefløjede anlæg var omgivet af voldgrave. Gården er opkaldt efter slægten Holsten, der ejede gården fra I gennemførtes en fuldstændig ombygning ved H. A. W. Haugsted. Alene den grundmurede fløj blev delvist bevaret, men Stillingen på Holstenshus skal vise sig at få afgørende betydning for resten af hans liv. På Holstenshus er nemlig ansat en selskabsdame ved navn Karen Larsen. Karen var datter af Heinrich Christian Larsen og Gertrud Johanne Lund. Hendes fader var ved hendes fødsel, 7. juli 1886, godsforvalter og skovrider på Dallund Slot ved Søndersø, Fyn. Dallund Slot var således rammerne om Karen og hendes to søstres opvækst. Karen studerede som ung klaverspil på Musikkonservatoriet og var herefter på Askov Højskole. Efter en tid som plejemor på Vanførerhjemmet i København, fik hun muligheden for at blive selskabsdame på Holstenshus. Charles og Karen træffer formentlig her hinanden for første gang. Efter to år på Holstenshus skilles deres veje dog foreløbig, idet Charles i 1911 beslutter sig for at tage på en udlandsrejse. Det er Amerika der trækker. Charles rejser fra København med skibet "The United States". I passagerfortegnelsen står Charles opført som passager nr Skibet ombygget i nygotisk stil. Holstenhus' nuværende hovedbygning i en tillempet nygotisk stil er imidlertid opført efter en brand i 1908 af kgl. Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. Bygherren var hofjægermester Adam C. Berner Schilden Holsten. Den to etager høje bygning består af en langstrakt hovedfløj med to korte sidefløje. Bygningen er opført i røde mursten med hættelignende sort tegltag. Den omgivende park er anlagt i 1750'erne som en barokhave efter en haveplan fra 1753 af G. D. Tschierscke. I dag fremstår parken som en landskabshave med storartet udnyttelse af det kuperede terræn og med enkelte træer og ældre monumenter fra barokhaven.

12 Charles Wilhelm Groth - 12 Charles sejler med er bygget i 1903 af Alexander Stephen & Sons, Glasgow, Skotland på bestilling af Scandinavian American Line. Skibet vejer bruttotons, er 515 fod langt og 58 fod bred. Der er plads til passagerer; 130 på første klasse, 140 på anden klasse og på tredje klasse. Karen Larsen, 22 år - november (Originalt fotografi) Charles ankommer den (hvilken hverdag?) 28. juni 1911 til New York. Som alle øvrige rejsende går turen først til Ellis Island, hvor de amerikanske imigrationsmyndigheder skal godkende indrejsen. "The United States" (Originalt postkort) Hvilke indtryk Charles fik af byen New York da han endelig slap igennem Ellis Island vides ikke. Men fra en navnebror som i september 1910 (knap 10 måneder før Charles Groth) for første gang ankom til New York har vi følgende beskrivelse: "Klokken ti søndag morgen nåede vi endelig New York. Da vi stod af sporvognen på Times Square, var det noget af en skuffelse. Aviser føg omkring på gaden og fortovene, og Broadway virkede lurvet som en sjusket kvinde, der lige er stået op af sin seng. På næsten hvert eneste gadehjørne var der stole på forhøjninger, hvorfra fodstøtter stak op, og folk sad behageligt i skjorteærmer og fik deres sko pudset. Man fik det indtryk, at de gjorde deres toilette færdigt på gaden. Mange så ud som fremmede; de stod ørkesløse på fortovene, som om de lige var kommet fra banegården og bare skulle have tiden til at gå melem to tog. Men det var dog New York, eventyrligt, forvirrende og lidt skræmmende." Manden der gav dette førstegangsindtryk af New York var såmand den senere så verdensberømte komiker Charles Chaplin. Hvor lang tid Charles har opholdt sig i New York vides ikke. Men det har ikke været i ret lang tid, da han hurtigt er rejst videre vestpå mod Stillehavet. Hans destination er byen Vancouver i Canada, hvor han en tid bosætter sig på adressen "2415 Jew Street". Tre postkort sendt til Charles er stemplet henholdsvis den 28. juli 1911 (fra København), den 30. november 1911 (fra New York) og den 30. februar 1912 (fra Honolulu, Hawaii). Charles har således befundet sig i Canada i mere end et halvt år. Formentlig er han rejst fra Vancouver i marts/april 1912, hvor han er taget tilbage til USA, hvor han rejser sydvest over til Californien. Her bosætter han sig i en periode. Et postkort afsendt fra Brooklyn, New York, den 25. maj 1912 er således sendt til adressen "Camp I, Sugar Pine, Californien". På

13 Charles Wilhelm Groth - 13 postkortet finder vi bl.a. følgende kommentar: "Jeg maa sende Dem min dybeste Deltagelse i Anledning af vor kære Konges Død.". Kong Frederik den 8. var netop afgået ved døden i Hamborg. Charles Chaplin beskriver i 1910 Californien således: "Til sidst Californien! - et paradis af solskin, appelsinlunde, vinbjerge og palmer tusind miles langs stillehavskysten. San Francisco, porten til Orienten, var en by med god mad og billige priser, det første sted, jeg oplevede frølår á la provencale, jordbærkager og advocadopærer. Vi kom dertil i 1910, da byen var genrejst efter jordskælvet i 1906, eller "branden", som de foretrækker at kalde det. Der var stadig et par revner i de stejle gader, men ellers kun få spor efter ødelæggelsen. Alt var nyt og skinnende, mit lille hotel iberegnet." Formentlig har Charles herefter bosat sig en tid i Fresno, for senere igen at bosætte sig en periode i San Francisco. Under hans ophold i Californien er Charles på udflugt til Sierra Nevada Range og Cascade Range, hvor de rige guldforekomster, der i det 19. århundrede gav anledning til "guldfeberen", ligger. I Sierra Nevada Range ser han Mount Shasta, bjergkædens 2. højeste bjerg på meter, og han tager på tur til den km 2 store Yosemite National Park. En imponerende naturpark. Charles kan ikke undgå at blive imponeret over den storslåede natur og de uendelige maleriske motiver den amerikanske vestkyst kan tilbyde. Han får ved selvsyn de store sequoia 2 træer at se. En uudslettelig erindring som han senere i sit liv begejstret beretter om for sit barne-barn Lars. Solopgang, Mount Shasta, Californien. (Originalt postkort) I november 1912 tager Charles afsked med San Francisco for at rejse til New York. I stedet for at rejse tværs gennem Amerika med tog beslutter Charles sig for at rejse med båd via Panamá. Charles har sikkert læst og hørt om den kommende åbning af Panamá-kanalen og vil gerne ved eget selvsyn se vidunderet. Et fransk konsortium påbegyndte allerede i 1881 arbejdet med Panamá-kanalen. I 1889 endte dette konsortium dog med et finansielt sammenbrud. Amerikanerne overtog projektet i 1902, men arbejdet blev først atter igangsat i Kanalen blev herefter anlagt som en slusekanal med to kunstige søer, Gatún-søen og Mirafloressøen, mellem sluseanlæggene. Panamákanalen blev officielt indviet i Kanalen resulterede allerede før åbningen i en mægtig turiststrøm, og Charles har altså ikke været en undtagelse. Onsdag den 13. november 1912 skriver Charles et postkort til sin mor. Postkortet er købt før sejladsen er påbegyndt fra San Francisco og forestiller det skib, S. S. City of Sydney, som han skal sejle med. Kortet er formentlig først skrevet om bord på skibet. 2 Sequoia (se'kwåja): rødtræ; slægt af nåletræer med en kæmpestor art fra Californien. Sequoia sempervirens har to modstillede rækker af nåle og bliver ca. 85 meter højt. Veddet er rødt, blødt og holdbart og bruges til tømmer, møbler m.m. under navnet redwood.

14 Charles Wilhelm Groth - 14 Formentlig har Charles herefter rejst på det meste af den næsten fuldendte Panamákanal, idet han har købt flere postkort der skildrer arbejdet med kanalen. Postkortene er fra områderne Panamá, Pedro Miguel, Gatún og Colón, hvilket i nævnte rækkefølge skitserer Panamá-ruten mod Atlanterhavet. "S. S. City of Sydney" (Originalt postkort) Postkortet kan han ikke få afsendt under rejsen, så det er først blevet afsendt otte dage efter han har skrevet det, nemlig torsdag den 21. november 1912, fra Panamá City. På bagsiden har han skrevet følgende: Kære Mor! Her ser Du vores Baad, jeg bor under det Skildt Du kan se til højre for foreste Mast. Det er nu forbi med at gaa i Land, da vi i saa fald vil blive holdt 7 Dage i Karantæne i Panama. Vi vil være der d. 20/11, lige den Dag Baaden for N.Y. gaar, saa vi kommer til at vente der en Uge. Bedste Hilsner, C. Grunden til at Charles og de øvrige rejsende kunne risikere at blive sat i karantæne skyldtes formentlig, at de efter at have forladt Amerika havde været i land i kystbyerne Acapulco i Mexico og León i Nicaragua. Man har derfor frygtet, at de kunne være blevet smittet med gul feber eller malaria. De amerikanske myndigheder var i denne periode nemlig i gang med en effektiv bekæmpelse af disse frygtede syg-domme. Charles har under rejsen købt rigeligt med postkort som erindrings-souvenirs. Det er derfor sandsynligt at rejsen til Panamá City har heddet San Francisco - San Diego - Acapulco - León - Panamá City. I Panamá City har de så måttet skifte båd, idet kanalens gennembrud mod Stillehavet endnu ikke var fuldført. Efter en tur over New York er Charles herefter returneret til Europa. Man kan levende forestille sig at passagererne på skibet fra New York livligt har diskuteret sikkerheden omkring den kommende rejse. Det er nemlig ikke længere end otte måneder siden at Titanic forliste. Efter sin hjemkomst vides det ikke med sikkerhed hvad Charles har lavet. Han har dog sikkert haft en masse idéer efter turen, og måske én ide, der specielt har fået tag i ham, er selv at give sig i kast med rollen som landmand. I 1913 køber han en gård i Flemløse på Fyn. Gården hedder Hesselbjerggård. Medens han har været i Canada og Amerika har han formentlig også fastholdt kontakten til Karen Larsen, og deres forhold har i månederne efter hjemkomsten udviklet sig i en mere og mere seriøs retning og er endt med at Charles frier til hende. Onsdag den 18. november 1913 bliver de således viet i Skt. Markus 3 kirken på Frederiksberg. At valget netop faldt på Skt. Markus kirken skyldtes formentlig at den lå på pladsen foran Charles' moders hjem på Forchhammersvej. Tillige havde kirken også et symbolsk tilhørsforhold til Grothfamilien, idet Charles' fader i forbindelse med kirkens opførelse i havde doneret et beløb til finansiering af den ene af kirkens tre klokker. 3 Sankt Markus kirke, Frederiksberg. Kirken blev bygget i røde mursten og med skifertag med Carl Lendorf som arkitekt på en grund, skænket af Frederiksberg kommune og for midler, som indkom ved frivillige gaver, statslige tilskud og ved højofferets afløsning.

15 Charles Wilhelm Groth - 15 Efter vielsen er brudeparret og de indbudte gæster fortsat videre til et mindre "Diner" selskab. Måske det er blevet afholdt i moderens hjem på Forchhammersvej. Hvor præcist ved vi ikke, men vi ved til gengæld at gæsterne blev budt på følgende menu: Brudeparret havde faktisk inviteret gæsterne til to fester. Én på selve vielsesdagen og én weekenden efter på gården i Flemløse. Begge menukort fra den gang eksisterer således stadig. I weekenden efter brylluppet har der derfor været stor fest i Flemløse, hvor der mødte gæsterne følgende menu: Voksenliv Fra 1913 til 1916 drev Charles gården Hesselbjerggård i Flemløse på Fyn. I januar måned 1914 har ægteparret Groth vidst, at der var familieforøgelse på vej. 8 måneder efter, søndag den 9. august 1914, nedkommer Karen med en velskabt søn. Barnedåben blev holdt lørdag den 19. september 1914 i Flemløse kirke, hvor provst Tobiesen udførte dåbens handlinger. Barnets navn blev Robert, idet Charles og Karen var enige om at opkalde deres førstefødte efter Charles' fader. Fader til barnet blev godsforvalter Heinrich Christian Larsen og frue, skolebestyrer Blegvad fra Tranebjerg på Samsø, grosserer Herman Groth Hansen, København, skibsingeniør Georg Feddersen samt Sophie Groth.

16 Charles Wilhelm Groth - 16 Da den nybagte farmoder Sophie Groth er kommet hjem efter barnedåben på Fyn, sætter hun sig til skrivebordet for at skrive et brev til sin lillesøster Marie Westrup som samtidig ferierer på Brøndums Hotel i Skagen med sin mand Ernest Westrup. Brevet hun skriver lyder som følger: " Kjære Ernest & Marie! Nu er jeg igjen hjemme paa Forchhammervej efter en rigtig vellykket Svip til Fyn. Drengen kom til at hedde Robert Groth og jeg synes naturligvis det var det bedste Navn de kunde finde paa at give ham - I ved jeg er lidt gammeldags - jeg synes det er rart naar et godt navn gaar igjen i Familien - og jeg blev virkelig glad overrasket da jeg i Kirken hørte Navnet. Charles & Karen var helt rørt over saa pænt I havde betænkt den Smaa med den nydelige Gave. Karen har det helt godt og Charles baxer stadig med sine Grise, Heste, Køer og alt det andet. Der kommer næsten daglig Folk der vil kjøbe Hestene til høje Priser. Endogsaa Føllet var der en der vilde kjøbe for 400 Kroner hvorover Charles var ligesaa indigneret som om det havde været Drengen de vilde kjøbe - og nu elsker han Føllet endnu højere end før - fordi det er i saa høj en Pris. Kornet faar han ogsaa udmærket Pris paa men - "ser du" (som Charles plejer at sige) "saa er til gjengjæld Kraftfoderet til Kreaturerne saa gevaldig dyrt" saa den skal regnes ud alligevel. Nu er han begyndt lidt paa Jagten - for at tilfredsstille Sognefogeden - men mere end en Agerhøne har han da ikke skudt. Det gaar saa temmelig godt med samme Sognefoged - vi kjørte til Kirke med Drengen ad den korte Vej over Markerne og Sognefogden havde hejst Flag i Anledning af Daaben. "Det er først Kongens Fødselsdag paa næste Lørdag" sagde Charles til ham. " - Aa! der kan vel være andre Anledninger end Kongens Fødselsdag" svarede Sognefogden. Nu triller Karen en af Dagene med Barnevognen Drengen over Markvejen til Sognefogden og saa haaber de paa at Stenene ikke mere blir lagt tværs over Vejen. Jeg talte en Dag med Forpagter Kjær. "Hvad vil De gjøre hvis Fjenden en skønne Dag kommer"? spurgte jeg - Jeg vil sige "vær saa artig kom indenfor" og saa vil jeg give dem en god Portion Mad og Drikke. Idag skal jeg ind til Herman og jeg lover jeg træffer? saa vil vi nok savne Jer. Jeg tror Louis og Schou kommer. Jeg haaber det vil glæde Ernest at jeg igaar gjennem? fik tilsendt 100 kroner fra Wildem. Og vil I Rade nu værsaagod snart lade høre fra Jer. Jeg var igaar hos Doris og Henny de venter med Længsel en lille Hilsen. Jeg venter igjen paa Aanden en skøn Dag kommer over Ernest og den plejer ikke at komme før 2 dage inden Hjemrejsen. Nu "lev vel" og venlig Hilsen til Jer ogsaa til Ellen. Sophie" I 1916 sælger Charles gården i Flemløse og flytter sammen med Karen og sønnen Robert ind til Fruens Bøge ved Dalum tæt ved Odense. Her havde Charles fundet en grund på Tingløkkevej, hvor han lader en mindre patriciervilla opføre. Såvel villa som vej eksisterer den dag i dag. Familien Groths nyopførte villa på Tingløkkevej i Dalum ved Odense, (Originalt fotografi)

17 Charles Wilhelm Groth - 17 I 1916 var landsbyen Dalum stille og roligt ved at ændre sig til en villaforstad. Indtil 1910 var Dalum mest af alt en decideret landsby med landbrug og mejeri. Proprietærgården Rikkesminde ejede dengang 300 tønder land, som strakte sig så langt øjet rakte - helt til Hjallese, Hollufgård og Dyrup. Charles' moders relative store formue. En formue hun havde arvet efter sin fader hvidgarveren Wilhelm Klenows død i I 1910 begyndte Rikkesminde ejer, H.P. Simonsen så at udstykke jorden til villagrunde. Den første Rikkesmindeudstykning, i det nordlige Dalum, blev til prangende, individuelle velhavervillaer. Husene blev købt af grosserere, fabrikanter, direktører, konsuler og højtplacerede embedsmænd med deres daglige virke "inde i Odense". I det sydlige Dalum fik papirarbejderne tag over hovedet, bl.a. i papirfabrikkens arbejderhuse, også kaldet Dalum Fabriksby. I den midterste zone, som nybyggerne kaldte Fruens Bøge efter den nærliggende skov, og hvor Charles bosatte sig, købte arbejdere, handlende og håndværkere nye byggeforeningshuse med typehusagtigt præg. Det var "finere" at bo i Dalums deciderede villakvarterer, Rikkesminde og Fruens Bøge, end i Dalum Fabriksby. I 1916 var samtlige veje i Dalum stadig grusveje med grøfter omgivet af store træer og næsten alle steder så man tjørnehække. Ofte fik man støv fra grusvejen ind af vinduerne. Det var også en tid med mælkekuske; deres ringen og hestenes trampen kunne høres, længe før de nåede frem. Man måtte selv ud med fade og kander for at hente mælk og fløde. I de knap 2 år familien Groth boede på Tingløkkevej havde Charles ingen egentlig beskæftigelse. Tilsyneladende er Charles i tvivl om hvad næste kapitel i hans liv skal være. Familiens liv og ophold er i denne periode formentlig blevet finansieret dels ved salget af gården i Flemløse, og dels af Robert og Karen ved villaen på Fruens Bøge. (Originalt fotografi) Charles kommer dog efter et stykke tid til den opfattelse at det stadigvæk er i landbrugsvæsenet hans fremtid er. Siden han og Karen havde været på Holstenshus havde de opretholdt gode forbindelser til området, og de har formentlig været enige om at finde en gård ikke langt herfra. Kort tid efter i en lille landsby, ikke langt fra Holstenshus, finder Charles så den gård som han kunne se nogle muligheder i. Landsbyen hed Katterød og gården kaldtes for Vingården. Gården var i bortfæste under baroniet Holstenshus til Gaardfæster Rasmus Christian Clausen af Katterød. Vingårdens areal udgjorde 31 ha og m². Vingården var livsfæste under baroniet Holstenshus. Hovedbygningen og to af

18 Charles Wilhelm Groth - 18 avlsbygningerne var opført i 1870'erne, medens den østre længe var et ældre bindingsværkshus. Elektrisk lys og kraft var indlagt. I Katterød lå tidligere en adelsgård, der tilhørte Poul Stigsen Hvide, som i 1505 solgte den til Karl Bryske, hvis søn, Jørgen Bryske i år 1556 skrev sig til Katterød. Om Vingården har nogen forbindelse tilbage til den tid vides dog ikke. Selve navnets oprindelse har der eksisteret en række historier om. Charles's søn Robert Groth gav altid udtryk for at gården nok havde fået sit navn fra de mange vinbjergsnegle man konstant stødte på i omegnen. Men den mest sandsynlige historie er nok den kammerherre Gustav Berner i foråret 2001 fortalte på en byvandring i Katterød. Historien gik på at navnet faktisk kom sig af at det tiende gården betalte til baroniet Holstenshus udelukkende blev brugt til at finansiere købet af altervin til menighedskirken - og derfor fik gården navnet Vin-gården. Det blev aftalt, at Rasmus Christian skulle købe gården af baroniet, hvorefter Charles skulle tiltransporteres købekontrakten. Prisen på ejendommen var sat til kr I handlen fulgte "de på ejendommen værende Bygninger og den i sin Tid overleverede Hestebesætning, Invetarium, Føde- og Sædekorn, saaledes som det skulde afleveres ved Fæsteophør". Herudover skulle Charles betale kr for at overtage øvrigt inventar som tilhørte Rasmus Christian, således at den samlede overtagelsessum androg kr Overtagelsesdagen blev aftalt til 1. april Købet blev hovedsageligt finansieret ved låneoptagelse. Charles lånte således kr af forpagter Frans Andersen, uden nogen aftale om tilbagebetaling, samt Katterød - ca I forgrunden familien Groth's villa og bagved Vingården. På vejen ved gården ses to små børn. Formentligt er det Charles's børnebørn Vibeke og Marianne Groth. (Originalt fotografi)

19 Charles Wilhelm Groth - 19 yderligere kr af sin moder. Efter moderens død i 1935 blev lånet til Charles udlagt som båndlagt arv under Overformynderiets bestyrelse. Charles og Karen er dog enige om at de ikke selv ønsker at bebo stuehuset i gården. Formentlig har de fundet forholdene lidt for primitive i forhold til det de var vant til. Charles opfører derfor en villa nord for gården i løbet af En del år senere stammer følgende fotoserie fra, men den afslører nok meget godt hvordan Charles og Karen indrettede villaen.

20 Charles Wilhelm Groth kalve under 1 år. Endvidere forefandtes der følgende maskiner der ligeledes var omfattet af forpagtningen: - 1 selvbinder - 1 slåmaskine - 1 radsåmaskine - 1 tærskeværk - 2 plove - 3 arbejdsvogne - 1 fjedervogn - 1 ajletønde med nedfælder - 1 ajleturbinepumpe. Forpagtningen fortsætter indtil 17. juni 1959, hvor Charles afhænder gården til sin søn for kr Karen Larsen kommer først i 1970'erne på plejehjem i Faaborg, og langfredag den 20. april 1973 dør hun. Fredag den 9. december 1921 nedkommer Karen med parrets andet barn. Det bliver en pige, som døbes Lina Groth. Charles driver gården i Katterød i perioden I 1950, 62 år gammel, beslutter Charles sig for at trække sig tilbage fra landbruget, og indgår derfor en forpagtningskontrakt med sin søn Robert Groth. Den officielle dato for forpagtningen er den 1. august Af forpagtningskontrakten fremgår det at der i 1950 fandtes følgende besætning på gården: Charles bor efter Karen's død fortsat i villaen, men det meste af tiden tilbringes på gården, hvor hans svigerdatter Esther passer og plejer ham. Sidst i 1974 beslutter Charles sig for at afhænde villaen, og flytter i stedet ind på et værelse i Vingaarden. Villaen sælges den 21. januar 1975 for kr til skolelærer Eskild Tage Christoffersen fra København. Overtagelsen finder sted den 11. juni arbejdsheste - 8 køer og kvier over 2 år - 5 kvier mellem 1 og 2 år

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tue Tjur, april 2012. Personerne.

Tue Tjur, april 2012. Personerne. På billedet her ses de 8 ældste af de mange fotoalbums, som min mor Vibe efterlod sig da hun døde i 2007. Det øverste, som er det ældste, angives at være fra 1914-33. Det er billeder fra dette album, som

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere