CHARLES WILHELM GROTH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976"

Transkript

1 CHARLES WILHELM GROTH

2 "Charles Wilhelm Groth " forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette hæfte eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1. udgave. 1.oplag ISBN GCGB

3 "Jeg lod tankerne gå videre og tænkte på, at et sådant lille blads skæbne egentlig var lig et menneskes skæbne. Begge har en vår, hvor de folder sig ud. Begge har en sommer, hvor de er til glæde, gavn og nytte for deres omgivelser, og begge har et efterår, og kan man om et menneske, når det engang svæver bort, sige, som man kan om hvert eneste lille blad, at det menneske har givet næring til kommende slægter, så har det menneske ikke levet forgæves " Robert Groth (* ) Uddrag af "Fra min indre billedbog", 19??

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD LEVNEDSBESKRIVELSE Barndom...3 Ungdom...4 Voksenliv...10 Alderdom...16 Epilog...16 Kassettebåndene...18 BÅND NR Ernest Westrup...19 Hofsadelmager Lauritz Petersen...20 Tante Doris' mand...21 Mormor Marie Engel...21 Slægtsnavnet Klenow...21 Højesteretssagfører Henriques...22 Slægtsnavnet Nettelbladt...22 Slægtsnavnet Klenow - 2.del...23 Tante Alma...23 Poul Klenow...24 Slægtsforskeren...24 Hvidgarveren Klenow...25 Den unge Groth...26 Margarine-eventyret...27 Georg Groth Hansen...28 BÅND NR Store Laura og Lille Laura...31 Juleaften på Thorvaldsensvej...32 Georg Groth Hansen - 2. del...32 Carolina Groth...33 Ladegaardsåen...34 Margarine-fabrikation...35 Klenows garverier...35 Da tante Doris blev gravid...36 Hennys skæbne...37 Varme hveder...37 Carolina Groth - 2. del...37 Onsdagsaftener på Thorvaldsensvej...38 Sundt Hansen...40 Sorgenfrigaard-eventyret...40 BÅND NR Georg Feddersen...42 På skuldrene af Georg...43 Gøj...43 Familieforbindelsen Nettelbladt...44 Barndom på Thorvaldsensvej...45

5 BÅND NR Minder fra juledagene...48 Onkel Westrup...48 Cello-undervisning...49 Onkel Hesse...50 Svanemosegaard...51 Sorgenfrigaard-eventyret - 2. del...51 Pastor Bang...52 Groth-familien...53 Garversvenden Klenow...54 Brødrene Groth...55 Familien "Gøj"...55 BÅND NR Tjenestepigen Roma...57 Anna Ancher...57 "Aftenstemning"...60 Skrinet...61 Gösta Berlings Saga...62 Herman Bang...62 Kirkegang...63 EFTERSKRIFT Brevene fra Lennart Klenow...66 LITTERATURHENVISNINGER MV

6 Charles Wilhelm Groth - 6 Forord Dette er historien om min oldefar Charles Wilhelm Groth, født i 1887 på Frederiksberg og død i 1976 på "De Gamles Hjem" i Faaborg. Jeg selv er født i 1969 og var således kun 6 år, da han døde. Mine erindringer om ham er derfor meget få. Det jeg husker tydeligst er at når vi besøgte ham på "De Gamles Hjem" fik vi børn altid lov til at tage en lakridspibe, hvilket naturligvis gjorde hele turen værd for en lille purk. Siden er jeg selv blevet noget ældre, uden dog at smagen for lakridspiber er væk, og fik for nogle år siden interesse for slægtsforskning. Interessen begyndte på baggrund af en mere tragisk hændelse, idet min morfar kort forinden, i 1997, var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Da familien samledes for at rydde op i boet, stod det mig lige pludselig klart, hvor mange historier og minder der forsvinder i forbindelse med et menneskes død. Ethvert menneske har oplevet mange storslåede, skelsættende, sjove, tragiske, smukke og interessante begivenheder. Alligevel er det som regel kun dem der har oplevet væsentligt mere end gennemsnittet eller haft ekstraordinære oplevelser som kommer ud med deres historie til et bredere publikum. Måske fordi vi nu engang finder det mere interessant at læse og høre om ekstreme begivenheder og skæbner, som vi ikke lige støder ind i bag hvert gadehjørne. Men hvad er mere naturligt end at yngre familiemedlemmer netop begynder at stille spørgsmål om hvordan ens bedsteforældre eller forældre var, hvad de oplevede og hvordan de levede, spiste og legede da de var i den samme alder. Og netop derfor var det min interesse blev vakt. For jeg fandt ud af at der var mange interessante facetter gemt bag helt almindelige mennesker som f.eks. min morfars og oldefars slægt. Historier og begivenheder som burde nedfældes til den dag der var en yngre generation, der ønskede at vide noget om deres slægts fortid. En slægts historie er for det meste en viderefortalt overlevering fra generation til generation. Menneskes levetid betyder at vi normalt kun vil være tre, maksimalt fire generationer, der vil leve samtidig til at kunne konversere med hinanden. Derfor siger det sig selv at mine oldeforældres eller tipoldeforældres historier er ved at forsvinde, såfremt der ikke hurtigst muligt bliver nedskrevet noget herom. Til alt held havde min morfar og mormor gemt en masse uvurderligt slægtsmateriale, så jeg rent faktisk har fået en stor del af indholdet af denne historie foræret på et sølvfad. Denne historie er derfor tænkt som den første af flere over personer fra mit stamtræ. Min egen forskning i forbindelse med nærværende udgivelse begrænser sig til arkivbesøg på Landsarkivet i Odense samt besøg hos og korrespondance med relevante beslægtede personer. Resten af arbejdet har herefter blot været en redigering og sammenkædning af det mangfoldige materiale om min oldefars liv. Desværre er måske netop en af de mest interessante perioder i hans liv, nemlig hans rejse til Canada og USA i , ikke så veldokumenteret som det kunne ønskes. Men takket være en række efterladte postkort har jeg ved kvalificeret gæt og gisninger kunnet stykke en rimelig troværdig beskrivelse af rejsen sammen. Der er i hver fald ikke noget der taler imod at rejsen ikke kunne være foregået som den heri er valgt fremstillet. En stor tak skal lyde til de personer der har været behjælpelige med materialeindsam-

7 Charles Wilhelm Groth - 7 ling og som venligt har svaret på mine skriftlige opfordringer. Uden deres hjælp var denne historie næppe nogen sinde blevet nedfældet. Specielt vil jeg dog gerne fremhæve følgende personer: Nils & Dorrit Klenow for deres hjertelige modtagelse af mig i deres hjem, og for den uvurderlige hjælp jeg har fået til en indgangsvinkel til hele Klenow-slægten samt ikke mindst deres tålmodighed med hensyn til min langsommelige arbejdsproces. Niels Klenow for den af ham i oktober 1994 udarbejdede efterslægtstavle for Georg Johan Heinrich Klenow, som danner udgangspunkt for den heri gengivne efterslægtstavle. Min mor, Vibeke Christoffersen, for korrekturlæsning af mine udkast. Om dette hæfte så lever op til det man med rette bør forvente, efter disse højtbevingede forord, er et godt spørgsmål, men det eneste der i slægtshistoriens ånd kan svares hertil er: Mange ville have skrevet denne historie anderledes. Nogle kunne gøre det bedre. Jeg har gjort det på min måde. Hvis ikke jeg havde gjort det, ville den (måske) aldrig være blevet skrevet. Denne historie er tilegnet mindet om min morfar Robert Groth, søn af Charles Wilhelm Groth. Odense, januar 2003

8 Charles Wilhelm Groth - 8 Levnedsbeskrivelse over Charles Wilhelm Groth Før vi går i gang med de fundne kassettebånd følger først en levnedsbeskrivelse over min oldefar Charles Wilhelm Groth således at de på båndene omtalte begivenheder, lokalisationer og personer bedre forstås af en nutidig læser. Endvidere kan man på side xx - xx finde slægtstavler der beskriver de familiære sammenhænge mellem nogle af personerne. Barndom Charles blev født onsdag den 16. november 1887 på Frederiksberg. Charles var barn nummer to i familien Groth. Familien bestod i 1887 af faderen Robert Groth, 47 år, moderen Sophie Groth, født Klenow, 28 år, adoptivdatteren Georgia, kaldet Gøj, 9 år og datteren Marie, kaldet Minna, på godt og vel 1½ år. Thorvaldsensvej nr. 2. Maleri af Sigurd Schou, 18xx (Original maleri. I privateje). Vil vi i dag forstå livet i datidens København, må vi betragte tiden som en periode i Københavns historie, der har været af stor betydning for hele byens udvikling. Københavnerne i slutningen af 1800-tallet var meget stolte af deres by og de fremskridt, der var sket op gennem århundredet. Og det var de med rette. Aldrig var der sket så meget på så kort tid. Voldene var faldet, nye bolig- og industrikvarterer skød op overalt. Charles' far Robert havde tidligere været gift, men hans hustru døde i starten af 1880'erne, hvorefter han i 1884 giftede sig med Sophie. Der var ingen børn i hans første ægteskab. Sophie var datter af hans gode ven og mentor hvidgarveren Wilhelm Klenow. Familien Groth boede i 1887 på Thorvaldsensvej i villaen med husnummer 2. I 1887 boede der ca mennesker på Frederiksberg, som netop i disse år var under en konstant forandring i forbindelse med den byudvikling, der fulgte på nedlæggelsen af Københavns volde. I perioden fra 1870 til 1900 steg indbyggertallet i Frederiksberg Kommune fra til Da Charles blev født var kommunens forvandling fra landlig uberørthed til bykvarter således i fuld gang. Udsnit af matrikelkort fra Thorvaldsensvej findes øverst på kortet. Vejen er anlagt af F. C. Bülow omkring 1852 og var dengang et udpræget villakvarter. De markante sorte bygninger til venstre er Landbohøjskolen. -Efter "Frederiksberg. Minorerede matrikelkort ". Søndag den 8. januar 1888, første søndag efter Hellig 3 Konger, mødte præsten for Frederiksberg sogn, pastor O. V. Glahn, op i forældrenes hjem på Thorvaldsensvej for

9 Charles Wilhelm Groth - 9 at udføre dåbens gerninger. Familien Groth havde til dåben indbudt en række gæster. Blandt gæsterne var det hvidgarver Wilhelm Klenow og Roberts mor, Amalie Groth, som havde givet deres accept til at være faddere til barnet. Charles blev døbt Charles Wilhelm Groth, og blev således opkaldt efter sin morfar - gamle Klenow. Dåben forløb planmæssigt og alle kunne bagefter overfor præsten udtrykke deres tilfredshed med den udførte hjemmedåb. På Trinitatis dagen, søndag den 27. maj 1888, blev Charles så fremstillet i kirken. I kirken var det igen Wilhelm Klenow der stod fadder. Denne gang dog sammen med Roberts nevø Georg Groth Hansen. "Kære Minna, Du kan tro at det er morsomt at Tante Henny har faaet et lille barn. Det er en lille pige. I gaar var vi der men de fik det imorges klokken 4 og klokken 7 så var onkel Georg ovre paa Ladegaardsvejen og sige det. Syntes du ikke at det er morsomt, for det syntes jeg. Hun har sort haar, men jeg ved ikke endnu hvad det skal hedde. Jeg har endnu ikke faaet brev fra Gøj. Har du faaet anden gang. Nu er jeg begyndt med at repertere i den Tyske. Hils alle øvrige. Din Charles" Ungdom Charles' skolegang foregik på Vestre Borgerdydsskole. Da Charles som 15-årig afsluttede sin skolegang her, var det ikke lysten til en større akademisk uddannelse der trak. I stedet kastede han sin kærlighed på landbruget, og i maj 1903 startede han som landvæsenselev hos proprietær Barfod på Storgården. I november måned 1904 kaldes han hjem, da hans far var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Charles' far blev 64 år. Charles blev på Storgården indtil maj 1905 og fik i den forbindelse følgende udtalelse med på sin videre færd af proprietær Barfod: Charles Groth som barn, 3½ år - april (Originalt fotografi) Mandag den 23. februar 1897 nedkommer Charles' tante Henny (Henriette Klenow) med en pige. Dette gør åbenbart et stort indtryk på den da 11-årige Charles. Samme dag skriver han således et brev til sin søster Minna: "Charles Groth har som landvæsenselev opholdt sig her på gården fra maj maj Han har i den tid med lyst og flid deltaget i alle forefaldende arbejder, som han stedse har udført til min fulde tilfredshed. Han er et stille og roligt menneske som vi har haft glæde af at omgås, og jeg er overbevist om, at han sikkert, efter endt

10 Charles Wilhelm Groth - 10 læretid, vil blive en god og dygtig medhjælper. Storgården, april 1905 Barfod" Efter tiden på Storgården indskriver Charles sig på Lyngby Landbrugsskole. I sommeren 1906 tager den 18-årige Charles til Fyn, hvor han får arbejde sommeren over på gården Elsesminde i Sanderum ved Odense. Da sommeren er gået får han følgende skudsmål med på sin videre færd: "Charles Groth har i Sommer opholdt sig her paa Elsesminde for at uddanne sig videre i det praktiske Landbrug. Han har i den Tid deltaget i alt forefaldende Arbejde, benyttet de forskjællige Maskiner, saasom Saamaskinen, Slaa- og Høstmaskine ( ) osv., i det hele taget udfyldt sin Plads til min fuldkomne Tilfredshed. Groth er i Besiddelse af en rolig solid Karakter, kan omgaas Folkene og har vist megen Interesse for sin Gjerning, tillige er han et behageligt Menneske at have i Huset og jeg ønsker ham alt Godt for Fremtiden. Elsesminde, 27. oktober 1906 Knud W. Brandt" I maj 1907 finder Charles igen arbejde på Fyn, da han får mulighed for at blive optaget som Landvæsenselev hos R. Kattrup på hovedgården Risinge ved Ullerslev. Her tilbringer Charles godt og vel et år og får følgende udtalelse med på vejen: "Risinge 24/3 08. Hr. C. W. Groth har været her et Aar fra Mai 1907 som Landvæsenselev og har i den Tid fuldt ud deltaget i Gaardens forskellige Arbeider, hvilket han stedse har udført med Flid, Paalidelighed og Fra skoleskovturen med Fru Liendrups Skole Charles Groth sidder yderst til højre i forreste række. (Originalt fotografi)

11 Charles Wilhelm Groth - 11 Omtanke, stedse udvisende Lærelyst og Interesse og dertil er ( ) i Landbrugsfaget. Da Groth tillige er et særdeles dannet og flinkt Menneske at have i lære er det mig en Fornøielse hermed at kunde anbefale ham paa det Bedste. R. Kattrup" Holstenshus. (Originalt postkort) Charles Groth som ung mand. (Originalt fotografi) Efter denne elevtid er Charles blevet indkaldt som soldat, og sin værnepligt aftjener han herefter på Kastellet. Efter værnepligten fortsætter Charles sin uddannelse indenfor landbrugsvæsenet. Han søger stillingen som forvalter på den fynske herregård Holstenshus 1, og får også stillingen. 1 Holstenshus. 4 km nordøst for Faaborg på Fyn finder man med Holstenshusskovene som baggrund herregården Holstenshus for foden af det overdådige bakke- og skovlandskab med Kongenshøj (116 m) og Rikkelsbjerg (113 m) som de højeste punkter. Den tidligere hovedgård, der under navnet Finstrup kendes tilbage til 1314, bestod af to bindingsværkslænger opført I forlængelse af disse opførtes i 1643 en langstrakt, høj, grundmuret hovedfløj. Det trefløjede anlæg var omgivet af voldgrave. Gården er opkaldt efter slægten Holsten, der ejede gården fra I gennemførtes en fuldstændig ombygning ved H. A. W. Haugsted. Alene den grundmurede fløj blev delvist bevaret, men Stillingen på Holstenshus skal vise sig at få afgørende betydning for resten af hans liv. På Holstenshus er nemlig ansat en selskabsdame ved navn Karen Larsen. Karen var datter af Heinrich Christian Larsen og Gertrud Johanne Lund. Hendes fader var ved hendes fødsel, 7. juli 1886, godsforvalter og skovrider på Dallund Slot ved Søndersø, Fyn. Dallund Slot var således rammerne om Karen og hendes to søstres opvækst. Karen studerede som ung klaverspil på Musikkonservatoriet og var herefter på Askov Højskole. Efter en tid som plejemor på Vanførerhjemmet i København, fik hun muligheden for at blive selskabsdame på Holstenshus. Charles og Karen træffer formentlig her hinanden for første gang. Efter to år på Holstenshus skilles deres veje dog foreløbig, idet Charles i 1911 beslutter sig for at tage på en udlandsrejse. Det er Amerika der trækker. Charles rejser fra København med skibet "The United States". I passagerfortegnelsen står Charles opført som passager nr Skibet ombygget i nygotisk stil. Holstenhus' nuværende hovedbygning i en tillempet nygotisk stil er imidlertid opført efter en brand i 1908 af kgl. Bygningsinspektør J. Vilh. Petersen. Bygherren var hofjægermester Adam C. Berner Schilden Holsten. Den to etager høje bygning består af en langstrakt hovedfløj med to korte sidefløje. Bygningen er opført i røde mursten med hættelignende sort tegltag. Den omgivende park er anlagt i 1750'erne som en barokhave efter en haveplan fra 1753 af G. D. Tschierscke. I dag fremstår parken som en landskabshave med storartet udnyttelse af det kuperede terræn og med enkelte træer og ældre monumenter fra barokhaven.

12 Charles Wilhelm Groth - 12 Charles sejler med er bygget i 1903 af Alexander Stephen & Sons, Glasgow, Skotland på bestilling af Scandinavian American Line. Skibet vejer bruttotons, er 515 fod langt og 58 fod bred. Der er plads til passagerer; 130 på første klasse, 140 på anden klasse og på tredje klasse. Karen Larsen, 22 år - november (Originalt fotografi) Charles ankommer den (hvilken hverdag?) 28. juni 1911 til New York. Som alle øvrige rejsende går turen først til Ellis Island, hvor de amerikanske imigrationsmyndigheder skal godkende indrejsen. "The United States" (Originalt postkort) Hvilke indtryk Charles fik af byen New York da han endelig slap igennem Ellis Island vides ikke. Men fra en navnebror som i september 1910 (knap 10 måneder før Charles Groth) for første gang ankom til New York har vi følgende beskrivelse: "Klokken ti søndag morgen nåede vi endelig New York. Da vi stod af sporvognen på Times Square, var det noget af en skuffelse. Aviser føg omkring på gaden og fortovene, og Broadway virkede lurvet som en sjusket kvinde, der lige er stået op af sin seng. På næsten hvert eneste gadehjørne var der stole på forhøjninger, hvorfra fodstøtter stak op, og folk sad behageligt i skjorteærmer og fik deres sko pudset. Man fik det indtryk, at de gjorde deres toilette færdigt på gaden. Mange så ud som fremmede; de stod ørkesløse på fortovene, som om de lige var kommet fra banegården og bare skulle have tiden til at gå melem to tog. Men det var dog New York, eventyrligt, forvirrende og lidt skræmmende." Manden der gav dette førstegangsindtryk af New York var såmand den senere så verdensberømte komiker Charles Chaplin. Hvor lang tid Charles har opholdt sig i New York vides ikke. Men det har ikke været i ret lang tid, da han hurtigt er rejst videre vestpå mod Stillehavet. Hans destination er byen Vancouver i Canada, hvor han en tid bosætter sig på adressen "2415 Jew Street". Tre postkort sendt til Charles er stemplet henholdsvis den 28. juli 1911 (fra København), den 30. november 1911 (fra New York) og den 30. februar 1912 (fra Honolulu, Hawaii). Charles har således befundet sig i Canada i mere end et halvt år. Formentlig er han rejst fra Vancouver i marts/april 1912, hvor han er taget tilbage til USA, hvor han rejser sydvest over til Californien. Her bosætter han sig i en periode. Et postkort afsendt fra Brooklyn, New York, den 25. maj 1912 er således sendt til adressen "Camp I, Sugar Pine, Californien". På

13 Charles Wilhelm Groth - 13 postkortet finder vi bl.a. følgende kommentar: "Jeg maa sende Dem min dybeste Deltagelse i Anledning af vor kære Konges Død.". Kong Frederik den 8. var netop afgået ved døden i Hamborg. Charles Chaplin beskriver i 1910 Californien således: "Til sidst Californien! - et paradis af solskin, appelsinlunde, vinbjerge og palmer tusind miles langs stillehavskysten. San Francisco, porten til Orienten, var en by med god mad og billige priser, det første sted, jeg oplevede frølår á la provencale, jordbærkager og advocadopærer. Vi kom dertil i 1910, da byen var genrejst efter jordskælvet i 1906, eller "branden", som de foretrækker at kalde det. Der var stadig et par revner i de stejle gader, men ellers kun få spor efter ødelæggelsen. Alt var nyt og skinnende, mit lille hotel iberegnet." Formentlig har Charles herefter bosat sig en tid i Fresno, for senere igen at bosætte sig en periode i San Francisco. Under hans ophold i Californien er Charles på udflugt til Sierra Nevada Range og Cascade Range, hvor de rige guldforekomster, der i det 19. århundrede gav anledning til "guldfeberen", ligger. I Sierra Nevada Range ser han Mount Shasta, bjergkædens 2. højeste bjerg på meter, og han tager på tur til den km 2 store Yosemite National Park. En imponerende naturpark. Charles kan ikke undgå at blive imponeret over den storslåede natur og de uendelige maleriske motiver den amerikanske vestkyst kan tilbyde. Han får ved selvsyn de store sequoia 2 træer at se. En uudslettelig erindring som han senere i sit liv begejstret beretter om for sit barne-barn Lars. Solopgang, Mount Shasta, Californien. (Originalt postkort) I november 1912 tager Charles afsked med San Francisco for at rejse til New York. I stedet for at rejse tværs gennem Amerika med tog beslutter Charles sig for at rejse med båd via Panamá. Charles har sikkert læst og hørt om den kommende åbning af Panamá-kanalen og vil gerne ved eget selvsyn se vidunderet. Et fransk konsortium påbegyndte allerede i 1881 arbejdet med Panamá-kanalen. I 1889 endte dette konsortium dog med et finansielt sammenbrud. Amerikanerne overtog projektet i 1902, men arbejdet blev først atter igangsat i Kanalen blev herefter anlagt som en slusekanal med to kunstige søer, Gatún-søen og Mirafloressøen, mellem sluseanlæggene. Panamákanalen blev officielt indviet i Kanalen resulterede allerede før åbningen i en mægtig turiststrøm, og Charles har altså ikke været en undtagelse. Onsdag den 13. november 1912 skriver Charles et postkort til sin mor. Postkortet er købt før sejladsen er påbegyndt fra San Francisco og forestiller det skib, S. S. City of Sydney, som han skal sejle med. Kortet er formentlig først skrevet om bord på skibet. 2 Sequoia (se'kwåja): rødtræ; slægt af nåletræer med en kæmpestor art fra Californien. Sequoia sempervirens har to modstillede rækker af nåle og bliver ca. 85 meter højt. Veddet er rødt, blødt og holdbart og bruges til tømmer, møbler m.m. under navnet redwood.

14 Charles Wilhelm Groth - 14 Formentlig har Charles herefter rejst på det meste af den næsten fuldendte Panamákanal, idet han har købt flere postkort der skildrer arbejdet med kanalen. Postkortene er fra områderne Panamá, Pedro Miguel, Gatún og Colón, hvilket i nævnte rækkefølge skitserer Panamá-ruten mod Atlanterhavet. "S. S. City of Sydney" (Originalt postkort) Postkortet kan han ikke få afsendt under rejsen, så det er først blevet afsendt otte dage efter han har skrevet det, nemlig torsdag den 21. november 1912, fra Panamá City. På bagsiden har han skrevet følgende: Kære Mor! Her ser Du vores Baad, jeg bor under det Skildt Du kan se til højre for foreste Mast. Det er nu forbi med at gaa i Land, da vi i saa fald vil blive holdt 7 Dage i Karantæne i Panama. Vi vil være der d. 20/11, lige den Dag Baaden for N.Y. gaar, saa vi kommer til at vente der en Uge. Bedste Hilsner, C. Grunden til at Charles og de øvrige rejsende kunne risikere at blive sat i karantæne skyldtes formentlig, at de efter at have forladt Amerika havde været i land i kystbyerne Acapulco i Mexico og León i Nicaragua. Man har derfor frygtet, at de kunne være blevet smittet med gul feber eller malaria. De amerikanske myndigheder var i denne periode nemlig i gang med en effektiv bekæmpelse af disse frygtede syg-domme. Charles har under rejsen købt rigeligt med postkort som erindrings-souvenirs. Det er derfor sandsynligt at rejsen til Panamá City har heddet San Francisco - San Diego - Acapulco - León - Panamá City. I Panamá City har de så måttet skifte båd, idet kanalens gennembrud mod Stillehavet endnu ikke var fuldført. Efter en tur over New York er Charles herefter returneret til Europa. Man kan levende forestille sig at passagererne på skibet fra New York livligt har diskuteret sikkerheden omkring den kommende rejse. Det er nemlig ikke længere end otte måneder siden at Titanic forliste. Efter sin hjemkomst vides det ikke med sikkerhed hvad Charles har lavet. Han har dog sikkert haft en masse idéer efter turen, og måske én ide, der specielt har fået tag i ham, er selv at give sig i kast med rollen som landmand. I 1913 køber han en gård i Flemløse på Fyn. Gården hedder Hesselbjerggård. Medens han har været i Canada og Amerika har han formentlig også fastholdt kontakten til Karen Larsen, og deres forhold har i månederne efter hjemkomsten udviklet sig i en mere og mere seriøs retning og er endt med at Charles frier til hende. Onsdag den 18. november 1913 bliver de således viet i Skt. Markus 3 kirken på Frederiksberg. At valget netop faldt på Skt. Markus kirken skyldtes formentlig at den lå på pladsen foran Charles' moders hjem på Forchhammersvej. Tillige havde kirken også et symbolsk tilhørsforhold til Grothfamilien, idet Charles' fader i forbindelse med kirkens opførelse i havde doneret et beløb til finansiering af den ene af kirkens tre klokker. 3 Sankt Markus kirke, Frederiksberg. Kirken blev bygget i røde mursten og med skifertag med Carl Lendorf som arkitekt på en grund, skænket af Frederiksberg kommune og for midler, som indkom ved frivillige gaver, statslige tilskud og ved højofferets afløsning.

15 Charles Wilhelm Groth - 15 Efter vielsen er brudeparret og de indbudte gæster fortsat videre til et mindre "Diner" selskab. Måske det er blevet afholdt i moderens hjem på Forchhammersvej. Hvor præcist ved vi ikke, men vi ved til gengæld at gæsterne blev budt på følgende menu: Brudeparret havde faktisk inviteret gæsterne til to fester. Én på selve vielsesdagen og én weekenden efter på gården i Flemløse. Begge menukort fra den gang eksisterer således stadig. I weekenden efter brylluppet har der derfor været stor fest i Flemløse, hvor der mødte gæsterne følgende menu: Voksenliv Fra 1913 til 1916 drev Charles gården Hesselbjerggård i Flemløse på Fyn. I januar måned 1914 har ægteparret Groth vidst, at der var familieforøgelse på vej. 8 måneder efter, søndag den 9. august 1914, nedkommer Karen med en velskabt søn. Barnedåben blev holdt lørdag den 19. september 1914 i Flemløse kirke, hvor provst Tobiesen udførte dåbens handlinger. Barnets navn blev Robert, idet Charles og Karen var enige om at opkalde deres førstefødte efter Charles' fader. Fader til barnet blev godsforvalter Heinrich Christian Larsen og frue, skolebestyrer Blegvad fra Tranebjerg på Samsø, grosserer Herman Groth Hansen, København, skibsingeniør Georg Feddersen samt Sophie Groth.

16 Charles Wilhelm Groth - 16 Da den nybagte farmoder Sophie Groth er kommet hjem efter barnedåben på Fyn, sætter hun sig til skrivebordet for at skrive et brev til sin lillesøster Marie Westrup som samtidig ferierer på Brøndums Hotel i Skagen med sin mand Ernest Westrup. Brevet hun skriver lyder som følger: " Kjære Ernest & Marie! Nu er jeg igjen hjemme paa Forchhammervej efter en rigtig vellykket Svip til Fyn. Drengen kom til at hedde Robert Groth og jeg synes naturligvis det var det bedste Navn de kunde finde paa at give ham - I ved jeg er lidt gammeldags - jeg synes det er rart naar et godt navn gaar igjen i Familien - og jeg blev virkelig glad overrasket da jeg i Kirken hørte Navnet. Charles & Karen var helt rørt over saa pænt I havde betænkt den Smaa med den nydelige Gave. Karen har det helt godt og Charles baxer stadig med sine Grise, Heste, Køer og alt det andet. Der kommer næsten daglig Folk der vil kjøbe Hestene til høje Priser. Endogsaa Føllet var der en der vilde kjøbe for 400 Kroner hvorover Charles var ligesaa indigneret som om det havde været Drengen de vilde kjøbe - og nu elsker han Føllet endnu højere end før - fordi det er i saa høj en Pris. Kornet faar han ogsaa udmærket Pris paa men - "ser du" (som Charles plejer at sige) "saa er til gjengjæld Kraftfoderet til Kreaturerne saa gevaldig dyrt" saa den skal regnes ud alligevel. Nu er han begyndt lidt paa Jagten - for at tilfredsstille Sognefogeden - men mere end en Agerhøne har han da ikke skudt. Det gaar saa temmelig godt med samme Sognefoged - vi kjørte til Kirke med Drengen ad den korte Vej over Markerne og Sognefogden havde hejst Flag i Anledning af Daaben. "Det er først Kongens Fødselsdag paa næste Lørdag" sagde Charles til ham. " - Aa! der kan vel være andre Anledninger end Kongens Fødselsdag" svarede Sognefogden. Nu triller Karen en af Dagene med Barnevognen Drengen over Markvejen til Sognefogden og saa haaber de paa at Stenene ikke mere blir lagt tværs over Vejen. Jeg talte en Dag med Forpagter Kjær. "Hvad vil De gjøre hvis Fjenden en skønne Dag kommer"? spurgte jeg - Jeg vil sige "vær saa artig kom indenfor" og saa vil jeg give dem en god Portion Mad og Drikke. Idag skal jeg ind til Herman og jeg lover jeg træffer? saa vil vi nok savne Jer. Jeg tror Louis og Schou kommer. Jeg haaber det vil glæde Ernest at jeg igaar gjennem? fik tilsendt 100 kroner fra Wildem. Og vil I Rade nu værsaagod snart lade høre fra Jer. Jeg var igaar hos Doris og Henny de venter med Længsel en lille Hilsen. Jeg venter igjen paa Aanden en skøn Dag kommer over Ernest og den plejer ikke at komme før 2 dage inden Hjemrejsen. Nu "lev vel" og venlig Hilsen til Jer ogsaa til Ellen. Sophie" I 1916 sælger Charles gården i Flemløse og flytter sammen med Karen og sønnen Robert ind til Fruens Bøge ved Dalum tæt ved Odense. Her havde Charles fundet en grund på Tingløkkevej, hvor han lader en mindre patriciervilla opføre. Såvel villa som vej eksisterer den dag i dag. Familien Groths nyopførte villa på Tingløkkevej i Dalum ved Odense, (Originalt fotografi)

17 Charles Wilhelm Groth - 17 I 1916 var landsbyen Dalum stille og roligt ved at ændre sig til en villaforstad. Indtil 1910 var Dalum mest af alt en decideret landsby med landbrug og mejeri. Proprietærgården Rikkesminde ejede dengang 300 tønder land, som strakte sig så langt øjet rakte - helt til Hjallese, Hollufgård og Dyrup. Charles' moders relative store formue. En formue hun havde arvet efter sin fader hvidgarveren Wilhelm Klenows død i I 1910 begyndte Rikkesminde ejer, H.P. Simonsen så at udstykke jorden til villagrunde. Den første Rikkesmindeudstykning, i det nordlige Dalum, blev til prangende, individuelle velhavervillaer. Husene blev købt af grosserere, fabrikanter, direktører, konsuler og højtplacerede embedsmænd med deres daglige virke "inde i Odense". I det sydlige Dalum fik papirarbejderne tag over hovedet, bl.a. i papirfabrikkens arbejderhuse, også kaldet Dalum Fabriksby. I den midterste zone, som nybyggerne kaldte Fruens Bøge efter den nærliggende skov, og hvor Charles bosatte sig, købte arbejdere, handlende og håndværkere nye byggeforeningshuse med typehusagtigt præg. Det var "finere" at bo i Dalums deciderede villakvarterer, Rikkesminde og Fruens Bøge, end i Dalum Fabriksby. I 1916 var samtlige veje i Dalum stadig grusveje med grøfter omgivet af store træer og næsten alle steder så man tjørnehække. Ofte fik man støv fra grusvejen ind af vinduerne. Det var også en tid med mælkekuske; deres ringen og hestenes trampen kunne høres, længe før de nåede frem. Man måtte selv ud med fade og kander for at hente mælk og fløde. I de knap 2 år familien Groth boede på Tingløkkevej havde Charles ingen egentlig beskæftigelse. Tilsyneladende er Charles i tvivl om hvad næste kapitel i hans liv skal være. Familiens liv og ophold er i denne periode formentlig blevet finansieret dels ved salget af gården i Flemløse, og dels af Robert og Karen ved villaen på Fruens Bøge. (Originalt fotografi) Charles kommer dog efter et stykke tid til den opfattelse at det stadigvæk er i landbrugsvæsenet hans fremtid er. Siden han og Karen havde været på Holstenshus havde de opretholdt gode forbindelser til området, og de har formentlig været enige om at finde en gård ikke langt herfra. Kort tid efter i en lille landsby, ikke langt fra Holstenshus, finder Charles så den gård som han kunne se nogle muligheder i. Landsbyen hed Katterød og gården kaldtes for Vingården. Gården var i bortfæste under baroniet Holstenshus til Gaardfæster Rasmus Christian Clausen af Katterød. Vingårdens areal udgjorde 31 ha og m². Vingården var livsfæste under baroniet Holstenshus. Hovedbygningen og to af

18 Charles Wilhelm Groth - 18 avlsbygningerne var opført i 1870'erne, medens den østre længe var et ældre bindingsværkshus. Elektrisk lys og kraft var indlagt. I Katterød lå tidligere en adelsgård, der tilhørte Poul Stigsen Hvide, som i 1505 solgte den til Karl Bryske, hvis søn, Jørgen Bryske i år 1556 skrev sig til Katterød. Om Vingården har nogen forbindelse tilbage til den tid vides dog ikke. Selve navnets oprindelse har der eksisteret en række historier om. Charles's søn Robert Groth gav altid udtryk for at gården nok havde fået sit navn fra de mange vinbjergsnegle man konstant stødte på i omegnen. Men den mest sandsynlige historie er nok den kammerherre Gustav Berner i foråret 2001 fortalte på en byvandring i Katterød. Historien gik på at navnet faktisk kom sig af at det tiende gården betalte til baroniet Holstenshus udelukkende blev brugt til at finansiere købet af altervin til menighedskirken - og derfor fik gården navnet Vin-gården. Det blev aftalt, at Rasmus Christian skulle købe gården af baroniet, hvorefter Charles skulle tiltransporteres købekontrakten. Prisen på ejendommen var sat til kr I handlen fulgte "de på ejendommen værende Bygninger og den i sin Tid overleverede Hestebesætning, Invetarium, Føde- og Sædekorn, saaledes som det skulde afleveres ved Fæsteophør". Herudover skulle Charles betale kr for at overtage øvrigt inventar som tilhørte Rasmus Christian, således at den samlede overtagelsessum androg kr Overtagelsesdagen blev aftalt til 1. april Købet blev hovedsageligt finansieret ved låneoptagelse. Charles lånte således kr af forpagter Frans Andersen, uden nogen aftale om tilbagebetaling, samt Katterød - ca I forgrunden familien Groth's villa og bagved Vingården. På vejen ved gården ses to små børn. Formentligt er det Charles's børnebørn Vibeke og Marianne Groth. (Originalt fotografi)

19 Charles Wilhelm Groth - 19 yderligere kr af sin moder. Efter moderens død i 1935 blev lånet til Charles udlagt som båndlagt arv under Overformynderiets bestyrelse. Charles og Karen er dog enige om at de ikke selv ønsker at bebo stuehuset i gården. Formentlig har de fundet forholdene lidt for primitive i forhold til det de var vant til. Charles opfører derfor en villa nord for gården i løbet af En del år senere stammer følgende fotoserie fra, men den afslører nok meget godt hvordan Charles og Karen indrettede villaen.

20 Charles Wilhelm Groth kalve under 1 år. Endvidere forefandtes der følgende maskiner der ligeledes var omfattet af forpagtningen: - 1 selvbinder - 1 slåmaskine - 1 radsåmaskine - 1 tærskeværk - 2 plove - 3 arbejdsvogne - 1 fjedervogn - 1 ajletønde med nedfælder - 1 ajleturbinepumpe. Forpagtningen fortsætter indtil 17. juni 1959, hvor Charles afhænder gården til sin søn for kr Karen Larsen kommer først i 1970'erne på plejehjem i Faaborg, og langfredag den 20. april 1973 dør hun. Fredag den 9. december 1921 nedkommer Karen med parrets andet barn. Det bliver en pige, som døbes Lina Groth. Charles driver gården i Katterød i perioden I 1950, 62 år gammel, beslutter Charles sig for at trække sig tilbage fra landbruget, og indgår derfor en forpagtningskontrakt med sin søn Robert Groth. Den officielle dato for forpagtningen er den 1. august Af forpagtningskontrakten fremgår det at der i 1950 fandtes følgende besætning på gården: Charles bor efter Karen's død fortsat i villaen, men det meste af tiden tilbringes på gården, hvor hans svigerdatter Esther passer og plejer ham. Sidst i 1974 beslutter Charles sig for at afhænde villaen, og flytter i stedet ind på et værelse i Vingaarden. Villaen sælges den 21. januar 1975 for kr til skolelærer Eskild Tage Christoffersen fra København. Overtagelsen finder sted den 11. juni arbejdsheste - 8 køer og kvier over 2 år - 5 kvier mellem 1 og 2 år

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere