Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger"

Transkript

1 Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket fra BBR BILAG 2 Litteratur almene boliger, bygningsdele/temaer BILAG 3 Eksempler på almene boliger fra de fire tidsperioder BILAG 4 Den nuværende forbedrings- og opretningsaktivitet

2 BILAG 1 Tabeludtrækket fra BBR Indholdsfortegnelse Side Afsnit 1: Den almene boligmasse ifølge BBR Indledning Kort karakteristik af de almene boliger 3 Afsnit 2: Tabeludtræk for de 9 segmenter Segment 1: Boliger fra før 1945, tæt lav og etagebyggeri Segment 2: Boliger fra 1945 til 1959, rækkehuse Segment 3: Boliger fra 1945 til 1959, etagebyggeri, uanset højde Segment 4: Boliger fra 1960 til 1974, rækkehuse Segment 5: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, store montagebyggerier 25 (med over 500 boliger pr. ejendomsnummer) 2.6 Segment 6: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, øvrige etagebyggeri 29 (med under 500 boliger pr. ejendomsnummer) 2.7 Segment 7: Boliger fra 1975 til 2000, store rækkehusområder (med over boliger pr. ejendomsnummer) 2.8 Segment 8: Boliger fra 1975 til 2000, mindre rækkehusområder (med under boliger pr. ejendomsnummer) 2.9 Segment 9: Boliger fra 1975 til 2000, etageboliger, uanset højde 41 Afsnit 3: BBR udtrækket på 4 aldersgrupper 45 Tabelmaterialets struktur i afsnit Almene boliger fra før Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.2 Almene boliger fra 1945 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.3 Almene boliger fra 1960 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.4 Almene boliger fra 1975 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) 152

3 Afsnit 1: Den almene boligmasse ifølge BBR 1.1 Indledning Dette bilag er først og fremmest beregnet på opslag, så læseren af hovedrapporten yderligere kan orientere sig om, hvordan karakteren af den almene boligmasse er ud fra Bygnings- og boligregistrets (BBR) oplysninger. Konkret er der i det præsenterede BBR-udtræk følgende typer af oplysninger: 2 Sondring mellem rækkehuse m.v. (tæt lavt) etageboliger med varierende etageantal samt andre boliger, der er kollegier, fælleshusholdninger m.m. For hver boligtype er der oplysninger om: antal boliger antal etager antal kvadratmeter antal værelser konstruktionsforhold ydervægges materialer tagdækningsmaterialer opvarmningsforhold elevatorbetjening toiletforhold badeværelser køkkenforhold Geografisk inddeling på landsdele og amter. Disse oplysninger svarer i store træk til det materiale, som har ligget til grund for den opdeling af den almene boligmasse i segmenter, som der er foretaget i hovedrapporten. Dog er der i de bagvedliggende registerudtræk en finere geografisk inddeling på kommuner og vejkoder, som det ikke har været muligt at præsentere i dette bilag. For at gøre bilaget mere anvendeligt til opslag er det delt i to.

4 3 Første del knytter sig til de 9 segmenter, og for hver segment er der tabeller for den geografiske fordeling på amtsniveau og boligernes størrelse og installationsforhold. Denne del af bilaget er således velegnet til opslag, når man læser om de enkelte segmenter. I anden del af bilaget er den almene boligmasse opdelt i fire aldersgrupper, nemlig i boliger fra perioden før 1945, perioden , perioden samt perioden fra 1975 og frem. For hver af disse perioder er den almene boligmasse opdelt i rækkehuse, etageboliger med 3 etager eller derunder, med 4 etager eller flere samt i andre boliger (kollegier, fælleshusholdninger m.v.). For hver af boligtyperne i den enkelte periode er der en grov geografisk opdeling samt en beskrivelse af boligernes karakteristika ud fra BBR s oplysninger, jf. ovenfor. Anden del af bilaget er således især egnet til dem, der ønsker detaljerede oplysninger om de almene boliger i de enkelte perioder. Inden disse to mere tekniske dele af bilaget præsenteres herunder en kort sammenfattende beskrivelse af den almene boligmasse i de nævnte 4 tidsperioder. 1.2 Kort karakteristik af den almene boligmasse ifølge BBR I følge BBR er der pr. 1. januar almene boliger. I meget grove tal er en tredjedel af disse opført før 1960, en tredjedel er opført mellem 1960 og 1974, og den sidste tredjedel er opført fra 1975 og frem. Antal boliger Før til til 1974 Efter 1974 Total Rækkehus Etage max. 3 etager Etage min. 4 etager Andet Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I den ældste del af den almene boligmasse fra før 1945 er over 40 pct. af boligerne i ejendomme med 4 etager eller derover. Modsat er over 70 pct. af de nyere almene boliger i ejendomme med 2 etager eller mindre.

5 4 Boliger fordelt på etager, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Skiftet fra højt til lavt byggeri er ikke sket jævnt, idet byggeriet i 1950 erne var lavere end byggeriet i 1960erne og begyndelsen af 1970erne, hvor montagebyggeriet var på sit højeste. Det gennemsnitlige antal kvadratmeter for en almen bolig steg frem til 1960erne og begyndelsen af 1970 erne, hvorefter der igen skete et fald i den gennemsnitlige boligstørrelse. Gennemsnitlig antal kvadratmeter Før til til 1974 Efter 1974 Total Rækkehus Etage max. 3 etager Etage min. 4 etager Andet Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Et tilsvarende mønster findes i fordelingen af boligerne på forskellige boligstørrelser, hvor der ses et kraftigt fald i andelen af store almene boliger på over 100 m2 fra en femtedel af de almene boliger i perioden til under 7 pct. af boligerne i perioden efter Boliger fordelt på kvadratmeter, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen af helt små almene boliger på under 60 m2 er faldet fra godt en tredjedel i den ældste del af boligmassen til omkring en femtedel siden 1960erne. Tilsvarende er andelen af to-værelses boliger faldet fra godt halvdelen af boligerne i perioden før 1945 til 40 pct. efter I de mellemliggende perioder fra 1945 til 1960 dog markant lavere end i den

6 5 ældste og den yngste periode, og samtidig var der i de to midter perioder en væsentlig større andel af lejligheder med 4 eller flere værelser. Boliger fordelt på værelser, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ændringen i byggemetoderne fra traditionelt muret byggeri til montagebyggeri i 1960erne og begyndelsen af 1970erne genfindes tydeligt i BBR tallene for ydervæggenes materiale. Næsten alle boliger fra før 1945 var i murede ejendomme, og i perioden fra 1945 til 1959 var det murede byggeri svagt vigende. Til gengæld i 1960erne vinder betonbyggeriet frem, og næsten halvdelen af alle almene boliger i perioden fra 1960 til 1974 er i ejendomme med ydervægge af betonelementer. Boliger fordelt på ydervæggens materiale, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Mursten Letbeton Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Betonelement Metalplader Plader, fibercement (asbestfri) Glas Andet Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Denne tendens skifter igen i 1970erne, hvor det mere traditionelle murede (typisk kombineret med betonelementer) vinder mere frem bl.a. på grund af skiftet fra store til mindre byggeserier og ønsker om, at byggeriet ikke skal være ensartet. Ændringerne i byggeskikken ses også på de almene boligers tagdækningsmaterialer. Næsten trefjerdedel af de almene boliger fra før 1945 lå i ejendomme med tegltag. I perioden efter 1974 lå trefjerdedel af de almene boliger i ejendomme med et andet tagdækningsmateriale end tegl. Især har de cementbaserede materialer vundet udbredelse over perioden.

7 6 Boliger fordelt på tagdækningsmateriale, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Andet Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 1960erne var de flade tages periode. Næsten en tredjedel af de almene boliger bygge fra 1960 til 1974 ligger i ejendomme med fladt tag. Herunder ligger næsten hver syvende almen bolig fra denne periode i ejendomme med tagpap tag, hvilket er væsentlig højere end både de forudgående og den efterfølgende periode. I de almene boliger er der typisk ikke installationsmangler i traditionel forstand. I praktisk taget alle almene boliger er der enten fjernvarme eller centralvarme. Boliger fordelt på varmeinstallation, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Fjernvarme Centralvarme Ovne Varmepumpe Centralvarme, 2 fyr Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Praktisk taget alle boliger har eget toilet, og i mange af de store boliger fra 1960erne og begyndelsen af 1970erne er der to toiletter.

8 7 Boliger fordelt på vandskyllende toiletter, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Til gengæld er der ikke badeværelse i omkring 10 pct. er de almene boliger opført før Omvendt er der to badeværelser i fem procent af boligerne fra 1960 til Boliger fordelt på badeværelser, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Andelen af almene boliger med eget køkken ligger på pct. i hver af de 4 perioder, hvilket i praksis nok kan tolkes som noget nær 100 pct. dækning, da de resterende 2-3 pct. typisk dækker over fælleshusholdninger som fx institutioner. Boliger fordelt på køkkenforhold, procent Før til til 1974 Efter 1974 Total Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

9 8 Afsnit 2: Tabeludtræk for de 9 segmenter De almene boliger er opdelt i 9 segmenter, der er beskrevet med tabeludtræk på de følgende sider. Afsnit Segment Side 2.1 Segment 1: Boliger fra før 1945, tæt lav og etagebyggeri Segment 2: Boliger fra 1945 til 1959, rækkehuse Segment 3: Boliger fra 1945 til 1959, etagebyggeri, uanset højde Segment 4: Boliger fra 1960 til 1974, rækkehuse Segment 5: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, store montagebyggerier (med over 500 boliger pr. ejendomsnummer) 2.6 Segment 6: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, øvrige etagebyggeri (med under 500 boliger pr. ejendomsnummer) 2.7 Segment 7: Boliger fra 1975 til 2000, store rækkehusområder (med over 100 boliger pr. ejendomsnummer) 2.8 Segment 8: Boliger fra 1975 til 2000, mindre rækkehusområder (med under 100 boliger pr. ejendomsnummer) Segment 9: Boliger fra 1975 til 2000, etageboliger, uanset højde 41 I tabelmaterialet er der for hvert segment tabeller med følgende indhold. - antal boliger opdelt på amter - antal etager - antal kvadratmeter - antal værelser - konstruktionsforhold (jernbeton eller ej). - Ydervæggenes materiale - Tagdækningsmateriale - Opvarmningsforhold - Elevator (eller ej) - Toiletforhold - Badeværelser - Køkkenforhold

10 9 Afsnit 2.1 Segment 1: Boliger fra før 1945, tæt lav og etagebyggeri Geografi Segment 1: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

11 10 Fysiske rammer Segment 1: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager 0 0 Total Segment 1: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 1: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 1: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

12 11 Konstruktion Segment 1: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 1: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Total Segment 1: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 1: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Ovne Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Total

13 12 Faciliteter Segment 1: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 1: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Segment 1: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 1: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

14 13 Afsnit 2.2 Segment 2: Boliger fra 1945 til 1959, rækkehuse Geografi Segment 2: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

15 14 Fysiske rammer Segment 2: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager 0 0 Total Segment 2: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 2: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 2: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

16 15 Konstruktion Segment 2: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 2: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Plader, fibercement (asbestfri) Glas Andet Total Segment 2: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) PVC Andet Total Varmeforhold Segment 2: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Ovne Varmepumpe Centralvarme, 2 fyr Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Total

17 16 Faciliteter Segment 2: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer 0 0 Total Segment 2: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed 0 0 Andet/ingen 0 0 Total Segment 2: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser 0 0 Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 2: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken 0 0 Fast kogeinstallation Ingen 0 0 Total

18 17 Afsnit 2.3 Segment 3: Boliger fra 1945 til 1959, etagebyggeri, uanset højde Geografi Segment 3: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

19 18 Fysiske rammer Segment 3: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Total Segment 3: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 3: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 3: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

20 19 Konstruktion Segment 3: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 3: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Metalplader Plader, fibercement (asbestfri) Andet Total Segment 3: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 3: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Ovne Elovne Total

21 20 Faciliteter Segment 3: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 3: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Segment 3: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 3: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

22 21 Afsnit 2.4 Segment 4: Boliger fra 1960 til 1974, rækkehuse Geografi Segment 4: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

23 22 Fysiske rammer Segment 4: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager 0 0 Total Segment 4: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 4: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 4: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

24 23 Konstruktion Segment 4: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 4: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Andet Total Segment 4: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 4: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Ovne Elovne Ingen/ukendt Total

25 24 Faciliteter Segment 4: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 4: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen 0 0 Total Segment 4: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser 0 0 Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 4: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

26 25 Afsnit 2.5 Segment 5: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, store montagebyggerier (med over 500 boliger pr. ejendomsnummer) Geografi Segment 5: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt 0 0 Bornholms Amt 0 0 Fyns Amt Sønderjyllands Amt 0 0 Ribe Amt 0 0 Vejle Amt Ringkøbing Amt 0 0 Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt 0 0 Total

27 26 Fysiske rammer Segment 5: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Total Segment 5: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 5: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 5: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

28 27 Konstruktion Segment 5: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 5: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Metalplader Andet Total Segment 5: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 5: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Total

29 28 Faciliteter Segment 5: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 5: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Segment 5: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 5: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

30 29 Afsnit 2.6 Segment 6: Boliger fra 1960 til 1974, etageboliger, øvrige etagebyggeri (med under 500 boliger pr. ejendomsnummer) Geografi Segment 6: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

31 30 Fysiske rammer Segment 6: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Total Segment 6: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 6: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 6: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

32 31 Konstruktion Segment 6: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 6: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Metalplader Andet Total Segment 6: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 6: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Elovne Ingen/ukendt Total

33 32 Faciliteter Segment 6: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 6: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen 0 0 Total Segment 6: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 6: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

34 33 Afsnit 2.7 Segment 7: Boliger fra 1975 til 2000, store rækkehusområder (med over 100 boliger pr. ejendomsnummer) Geografi Segment 7: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg 0 0 Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt 0 0 Storstrøms Amt Bornholms Amt 0 0 Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

35 34 Fysiske rammer Segment 7: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager 0 0 Total Segment 7: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 7: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 7: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

36 35 Konstruktion Segment 7: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 7: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Træbeklædning Betonelement Plader, fibercement (asbestfri) Andet Total Segment 7: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) Andet Total Varmeforhold Segment 7: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Varmepumpe Elovne Total

37 36 Faciliteter Segment 7: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 7: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter 0 0 Toilet uden for enhed Andet/ingen 0 0 Total Segment 7: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser 0 0 Adgang til badeværelse Ingen 0 0 Total Segment 7: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

38 37 Afsnit 2.8 Segment 8: Boliger fra 1975 til 2000, mindre rækkehusområder (med under 100 boliger pr. ejendomsnummer) Geografi Segment 8: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

39 38 Fysiske rammer Segment 8: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Total Segment 8: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 8: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 8: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

40 39 Konstruktion Segment 8: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 8: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Betonelement Andet Total Segment 8: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri) PVC Andet Total Varmeforhold Segment 8: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Ovne Varmepumpe Centralvarme, 2 fyr Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Total

41 40 Faciliteter Segment 8: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 8: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Segment 8: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 8: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

42 41 Afsnit 2.9 Segment 9: Boliger fra 1975 til 2000, etageboliger, uanset højde Geografi Segment 9: Boliger fordelt på amter København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Total

43 42 Fysiske rammer Segment 9: Boliger fordelt på etager Ukendt etage etager etager etager etager etager eller flere etager Total Segment 9: Boliger fordelt på kvadratmeter (grov sortering) Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Segment 9: Boliger fordelt på kvadratmeter (fin sortering) Under 40 m Mellem 40 og 50 m Mellem 50 og 60 m Mellem 60 og 70 m Mellem 70 og 80 m Mellem 80 og 90 m Mellem 90 og 100 m Mellem 100 og 120 m Over 120 m Total Segment 9: Boliger fordelt på værelser 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total

44 43 Konstruktion Segment 9: Boliger fordelt på konstruktionsforhold Ingen jernbeton Jernbeton Total Segment 9: Boliger fordelt på ydervæggens materiale Mursten Letbeton Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Betonelement Metalplader Plader, fibercement (asbestfri) Andet Total Segment 9: Boliger fordelt på tagdækningsmateriale Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Fibercement (asbestfri) PVC Andet Total Varmeforhold Segment 9: Boliger fordelt på varmeinstallation Fjernvarme Centralvarme Varmepumpe Elovne Ingen/ukendt Total

45 44 Faciliteter Segment 9: Boliger fordelt på elevator Ingen elevator Elevatorer Total Segment 9: Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Segment 9: Boliger fordelt på antal badeværelser 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Segment 9: Boliger fordelt på køkkenforhold Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total

46 45 Afsnit 3: BBR udtrækket på 4 aldersgrupper Afsnit Side Tabelmaterialets struktur i afsnit Almene boliger fra før Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.2 Almene boliger fra 1945 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.3 Almene boliger fra 1960 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) Afsnit 3.4 Almene boliger fra 1975 til Rækkehuse mv Etageboliger med højest 3 etager Etageboliger med mindst 4 etager Andre boliger (kollegier, andre helårsboliger, fælleshusholdninger) 152

47 46 Tabelmaterialets struktur i afsnit 3 I tabelmaterialet for afsnit 3 er der foretaget en systematisk tabellering af BBR-data for de almene boliger efter følgende mønster: Først er materialet delt op i de fire tidsperioder (-1945, , , ). Dog er der en undtagelse, idet der i afsnit 0 er foretaget en tabellering for alle årgange under ét. Indenfor hver tidsperiode sondres mellem fire boligtyper, nemlig rækkehuse m.v. (tæt lavt), etageboliger med højest 3 etager, etageboliger med 4 eller flere etager samt andre boliger, der er kollegier, fælleshusholdninger m.m. For hver boligtyper tabelleres der: antal boliger antal etager antal kvadratmeter antal værelser konstruktionsforhold (jernbeton eller ej). Ydervæggenes materiale Tagdækningsmateriale Opvarmningsforhold Elevator (eller ej) Toiletforhold Badeværelser Køkkenforhold Herudover er der på alle niveauer foretaget en grov geografisk inddeling på Københavns kommune, Københavns amt, Øerne og Jylland. Når de vedlagte tabeller sammenholdes med det statistiske grundmateriale, som vi har modtaget fra Danmarks Statistik, kan det groft siges, at vi har udnyttet alle data om boligernes beskaffenhed, hvorimod vi kun har brugt lidt af den information, der er om boligernes beliggenhed.

48 Almene boliger fra før Rækkehuse mv. (kæde-, dobbelt og parcelhuse). Antal boliger, boliger fra før 1945, rækkehuse mv. Antal boliger Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fysiske rammer Boliger fordelt på etager, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Ukendt etage etager etager etager 5 etager 6 etager 7 eller flere etager Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på etager, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Ukendt etage etager etager etager 5 etager 6 etager 7 eller flere etager Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Gennemsnitlig antal kvadratmeter, boliger fra før 1945, rækkehuse mv. Kvadratmeter Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

49 48 Boliger fordelt på kvadratmeter, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på kvadratmeter, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på værelser, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på værelser, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

50 49 Konstruktion Boliger fordelt på konstruktionsforhold, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Ingen jernbeton Jernbeton Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på konstruktionsforhold, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Ingen jernbeton Jernbeton Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på ydervæggens materiale, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Mursten Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på ydervæggens materiale, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Mursten Fibercement Bindingsværk Træbeklædning Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

51 50 Boliger fordelt på tagdækningsmateriale, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri) Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på tagdækningsmateriale, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Built-up (fladt tag) Tagpap Fibercement Cementsten Tegl Metalplader Stråtag Fibercement (asbestfri) Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

52 51 Varmeforhold Boliger fordelt på varmeinstallation, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Fjernvarme Centralvarme Ovne Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på varmeinstallation, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Fjernvarme Centralvarme Ovne Elovne Gasradiator Ingen/ukendt Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

53 52 Faciliteter Boliger fordelt på elevator, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Ingen elevator Elevator Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på elevator, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Ingen elevator Elevator Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på antal vandskyllende toiletter, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på vandskyllende toiletter, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent 1 toilet toiletter eller flere toiletter Toilet uden for enhed Andet/ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

54 53 Boliger fordelt på antal badeværelser, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på badeværelser, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent 1 badeværelse badeværelser el. flere badeværelser Adgang til badeværelse Ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på køkkenforhold, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., antal Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Total Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Boliger fordelt på køkkenforhold, boliger fra før 1945, rækkehuse mv., procent Eget køkken Adgang t. fælles køkken Fast kogeinstallation Ingen Kilde: BBR registret og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

55 Etageboliger med højest 3 etager Antal boliger, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager Antal boliger Fysiske rammer Boliger fordelt på etager, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, antal Ukendt 1 etage etager etager etager 5 etager 6 etager 7 eller flere etager Total Boliger fordelt på etager, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, procent Ukendt 1 etage etager etager etager 5 etager 6 etager 7 eller flere etager Gennemsnitlig antal kvadratmeter, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager Kvadratmeter

56 55 Boliger fordelt på kvadratmeter, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, antal Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Total Boliger fordelt på kvadratmeter, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, procent Under 60 m Mellem 60 og 80 m Mellem 80 og 100 m Over 100 m Boliger fordelt på værelser, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, antal 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Total Boliger fordelt på værelser, boliger fra før 1945, etageboliger med højest 3 etager, procent 1 værelse værelser værelser værelser værelser eller flere værelser

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Middelfart Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune BBR - Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hjejlevej 13A (vejkode: 703), 8641 Sorring Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT. Oplysninger om grunde BBR. RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender RANDERS KOMMUNE BYGGESAG & EJENDOMSSKAT LAKSETORVET, INDGANG E3, 8900 RANDERS C

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 113895 02-05-2013

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Hejnsvigvej 12 (vejkode: 237), 7190 Billund Billund Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Billund Kommune Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 530

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde BBR. VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 298618

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2000 af i alt 5.330.000 personer. Halvdelen

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJLE KOMMUNE DIGITAL. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg VEJLE KOMMUNE DIGITAL -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HØJE-TAASTRUP KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg BBR. Modtager: Adresse: Kongeåsen 20 (vejkode: 482), Smørumnedre, 2765 Smørum. Anlægsnr. EGEDAL KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 240 1062

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HORSENS KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 287431

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, Skanderborg Fælled

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Haderslev Kommune Data og Information. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Haderslev Kommune Data og Information BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Data og Information Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg. Oplysninger om grunde BBR. GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Esbjerg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Esbjerg Kommune BBR, Torvegade 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS NYBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE BBR-MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition.

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

HØJE-TAASTRUP KOMMUNE HØJE-TAASTRUP KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR.

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde BBR. VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Frederiksberg Kommune, By og Miljøområdet, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Frederiksberg Kommune, By og Miljøområdet, BBR Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ROSKILDE KOMMUNE Miljø og Byggesag, Ejendomsdata Rådhusbuen 1, Postboks 100,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FREDENSBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDENSBORG KOMMUNE EGEVANGEN 3 B, 2980 KOKKEDAL Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Haderslev Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lemvig Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lemvig Kommune Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 665 43509 31-01-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479 18278 06-07-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3, 4220 Korsør Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Dahlsvej 3, 4220 Korsør Modtager:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Fredericia Kommune By & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune By & Erhverv Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

ST TV 0 0 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Center for Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Center for Byggeri Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang

Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Birgitte Dela Stang Energirenoveringsbehov Hvorfor skal vi energirenovere? Hvornår skal vi energirenovere? Forventet behov for renoveringsindsats Hvem er beslutningstageren? Hvordan

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Varde Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 24265 03-02-2017

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).

ST 1 0 72/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)). AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere