Byggeri og boligforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og boligforhold"

Transkript

1 Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40 pct. etageboliger, mens de resterende boliger findes i rækkehuse, kollegier eller bygninger, der hovedsagelig anvendes til erhvervsformål. Ejerboliger udgør lidt over halvdelen af de beboede boliger, mens leje- og andelsboliger udgør henholdsvis 40 og 7 pct. af de beboede boliger. Færre unge bor i en ejerbolig Kigger man nærmere på, hvordan befolkningen bor, viser det sig, at 59 pct. af alle personer over 20 år bor i en ejerbolig. Denne andel har været uændret siden 1981, mens andelen af de årige, der bor i en ejerbolig, er faldet fra 62 til 50 pct. i samme periode. Det største fald findes blandt de årige, hvor 37 pct. nu bor i en ejerbolig mod 52 pct. i Derimod er andelen af de årige, der bor i ejerbolig steget fra 56 pct. i 1981 til 67 pct. i Der er store regionale forskelle på, om de årige bor i en ejerbolig. Den laveste andel findes i Københavns og Frederiksberg kommune og udgør 15 pct., mens den højeste andel findes i Bornholms regionskommune og udgør 63 pct. Figur 1 Andelen af personer på 20 år og derover, der bor i en ejerbolig i 1981 og Procent år år år år år 70 år + Mere plads til den enkelte Siden 1981 har hver beboer i Danmark i gennemsnit fået ekstra 8 m² til rådighed i sit hjem. Det gennemsnitlige antal kvadratmetre pr. beboer udgjorde 50,5 m² i Der er dog forskelle på, hvor mange kvadratmetre en beboer har til rådighed i parcelhuse og etageboliger, hvor det i 2004 drejer sig om henholdsvis 53,6 og 44,5 m². Når der er blevet mere plads til den enkelte, skyldes det, at husstandene er blevet mindre samtidig med, at boligerne er blevet større. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således faldet fra 2,5 personer i 1981 til 2,17 personer i Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 313

2 Byggeri og boligforhold 2004, og den gennemsnitlige boligstørrelse er i samme periode steget fra 106,4 m² til 109,5 m². Børnefamilier bor oftere i parcelhuse Der er en sammenhæng mellem, hvordan husstande bor, og om de har børn. Blandt Danmarks husstande med børn bor 56 pct. i parcelhuse og 24 pct. i etageboliger. For husstande uden børn forholder det sig imidlertid anderledes, da 36 pct. bor i parcelhuse og 44 pct. i etageboliger. 2. Opvarmning i boliger De fleste boliger er opvarmet med fjernvarme Siden 1981 er andelen af boliger, der opvarmes med fjernvarme steget fra 34 til 60 pct., mens andelen af boliger, der opvarmes med oliefyr, er faldet fra 53 til 17 pct. Naturgas, som blev introduceret i begyndelsen af 1980 erne findes nu i ca. 14. pct. af boligerne. Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform i såvel parcelhuse som etageboliger, hvor den opvarmer henholdsvis 40 og 86 pct. af boligerne. Figur 2 Boliger fordelt efter varmeinstallation i perioden 1981 til 2004 Procent Andet og uoplyst El Naturgas Oliefyr Fjernvarme Anm. Pr. 1. januar 3. Boligbyggeri Ni ud af ti boliger opført efter 1900 Ni ud af ti af Danmarks 2,5 millioner boliger er opført efter De mindste andele af boligbestanden stammer fra årtierne med verdenskrige, hvor boligbyggeriet var lavt. Det er således kun henholdsvis 4 og 6 pct. af den eksisterende boligbestand, der er opført i årtierne og Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

3 Byggeri og boligforhold Figur 3 Bestanden af boliger fordelt efter opførelsesår pr. 1. januar Procent Boligbyggeriet toppede i 1960 erne og 1970 erne Ændrede familiemønstre og øget velstand resulterede i 1960 erne og 1970 erne i en kraftig efterspørgsel efter boliger hovedsagelig parcelhuse. Antallet af fuldførte boliger kulminerede således i årene , hvor boligbyggeriet i 1973 toppede med over fuldførte boliger, hvilket er det hidtil højeste antal fuldførte boliger. Færrest fuldførte boliger i midten af 1990 erne I perioden 1975 til 1991 blev der bygget mellem og boliger årligt, hvorefter antallet af fuldførte boliger faldt til omkring boliger om året i midten af 1990 erne. Fra og med 1996 har der igen været tale om et stigende antal fuldførte boliger, nemlig fra ca fuldførte boliger i 1996 til næsten fuldførte boliger i Figur 4 Fuldførte boliger Tusinde Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 315

4 Byggeri og boligforhold 4. Bygningsbestanden Bygningsarealet steget med 25 pct. siden 1981 Den 1. januar 2004 udgjorde det samlede bygningsareal 670,2 mio. m² heraf anvendes halvdelen til beboelse, 40 pct. til erhverv og 10 pct. til kulturelle formål samt fritidsformål. Mens beboelsesarealet er steget med 20 pct. siden 1981, er erhvervsarealet steget med 29 pct. Erhvervsbygninger, der anvendes til kontor mv., har haft den højeste arealstigning i denne periode nemlig 55 pct. Avls- og driftsbygninger til landbrug, som udgør halvdelen af erhvervsarealet, er kun steget med 14 pct. i samme periode. 5. Bygge- og anlægsvirksomheds andel i samfundsøkonomien Værditilvækst Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede økonomi (målt ved andel af bruttoværditilvæksten) har været markant faldende, siden andelen toppede i 1972 dog med et mindre opsving i midt-80 erne. Siden midten af 1990 erne er der tilsyneladende sket en stabilisering, hvor sektorens andel af den samlede bruttoværditilvækst har ligget på ca. 5 pct. Figur 5 Bygge- og anlægssektorens andel af de samlede erhverv Procent 10 9 Beskæftigelsen Bruttoværditilvækst Anm. Bruttoværditilvæksten er udregnet på baggrund af faste 1995-priser Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede beskæftigelse har i store træk udviklet sig parallelt med erhvervets andel af den samlede bruttoværditilvækst. Siden beskæftigelsesandelen toppede i 1970 med 9,4 pct. af den samlede beskæftigelse, har andelen været faldende frem til I perioden frem til 1987 steg bygge- og anlægssektorens andel af den samlede beskæftigelse, hvorefter den igen faldt til det laveste niveau i Andelen har siden været svagt stigende indtil 2001, hvor beskæftigelsen ved bygge og anlæg udgjorde 6,1 pct. af den samlede beskæftigelse. Beskæftigelsesandelen har herefter stabiliseret sig på ca. 6 pct. 316 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

5 Byggeri og boligforhold 6. Byggebeskæftigelsens fordeling på aktivitet Flest beskæftigede med reparationsarbejde Byggebeskæftigelsen har været svagt faldende siden I 2000 var der beskæftigede mod i 2004, svarende til et fald på 5 procent. Efter decemberstormen i 1999 steg antal beskæftigede med reparationsarbejde i Hele udførte reparationer i 2000 mod i procent af de beskæftigede ved byggeriet var i 2000 optaget af reparationsarbejde mod 34 procent i Figur 6 Beskæftigelse i bygge- og anlæg fordelt på aktivitet Personer Ikke på arbejde (sygdom, kursus, ferie mv.) Kontor arbejde Andet arbejde Anlægsarbejde Reparation og ombygning Nybyggeri og tilbygning Anm. Statistikken om byggebeskæftigelsen er blevet omlagt, så den nu omfatter hele bygge- og anlægssektoren. Omlægningen af statistikken har betydet en stigning i beskæftigelsesniveauet på 14 pct. i forhold til tidligere opgørelser. Årstallene er et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise tællinger, hvor beskæftigelsen opgøres midt i kvartalet. Beskæftigede med nybyggeri Der har fra været en relativ stigning i antallet af beskæftigede indenfor nybyggeri. I 2000 var 24 procent af de beskæftigede ved byggeriet i gang med nybyggeri mod 25 procent i 2004, hvilket svarede til knap beskæftigede. Der er dog sket et fald fra på 2 procent. Færre beskæftigede med anlægsarbejde Anlægsarbejdet var stigende i 2001 og 2002 hvor det udgjorde henholdsvis 15,5 og 15,6 procent af den samlede beskæftigelse mod 14,6 procent i Denne udvikling er det seneste år vendt, så anlægsarbejdet i 2004 er faldet til at udgøre 14,9 procent af de beskæftigede, svarende til beskæftigede. Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 317

6 Byggeri og boligforhold 7. Byggeomkostningerne De samlede byggeomkostninger er steget I 2003 blev Reguleringsindekset for boligbyggeri erstattet af Byggeomkostningsindekset for boliger. Udover indeks for boliger generelt udarbejdes der i det nye indeks også indeks for henholdsvis enfamiliehuse og etageboliger. De samlede byggeomkostninger er fra 1987 til 2004 steget med 72 pct. Materialeomkostningerne er i den samme periode steget med 65 pct. og lønomkostningerne med 92 pct. Udviklingen i materialeindekset var fra 1988 indtil 1997 større end udviklingen i lønindekset. Siden da har udviklingen i lønningerne været markant højere. Figur 7 Byggeomkostningsindeks for boliger Indeks 1. kvt. 2003= Materialer Arbejdsløn I alt Anm. Tallene fra 1987 og frem til og med 2002 stammer fra Reguleringsindekset for boligbyggeri, mens tallene for 2003 og frem stammer fra Byggeomkostningsindeks for boliger. 318 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

7 Tabel 319 Bygningsbestand 2004 Pr. 1. januar Antal bygninger Bygningens varmeform Fjernvarme Centralvarme Ovne 2 Ingen el. uoplyst varmeinstallation Bygningernes bebyggede areal 3 Bygningernes samlede areal 4 tusinde m 2 Bygningsbestanden i alt Bygningernes hovedsagelige anvendelse Bygninger til beboelse i alt Parcelhuse og stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Andre bygninger til beboelse Bygninger til erhverv i alt Avls- og driftsbygninger Fabrikker, værksteder o.l Bygninger til administration (herunder off.adm.), handel, lib. erhverv Andre bygninger til erhverv Øvrige bygninger i alt Bygninger til institution, undervisning, kulturelle formål mv Sommerhuse Andre bygninger til fritidsformål Amter og kommuner Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Inkl. bygninger med uoplyst anvendelse, men ekskl. garager, carporte og udhuse. 2 Herunder også elpaneler. 3 Areal af stueetagen. 4 Arealet af samtlige etager, inkl. kælder, men ekskl. tagetageareal, der ikke kan udnyttes. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juli Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 319

8 Tabel 320 Byggevirksomhed Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i 2002* 2003* 2002* 2003* 2002* 2003* tusinde m 2 Byggeri i hele landet, målt i etageareal Beboelsesbygninger Bygnings art Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Øvrige bygninger Produktions- og administrationsbygninger mv Landbrug mv Fabrikker, værksteder mv El-, gas-, vand- & varmeværker Transport-, kommunikationsog garageanlæg Administration, handel, liberale erhverv Hoteller og servicevirksomheder i øvrigt Øvrige bygninger Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Heraf: Bygninger til undervisning og forskning Hospitaler, sygehjem mv Bygninger i øvrigt Heraf: Sommerhuse Geografisk fordeling Hele landet Ikke fordelt byggevirksomhed Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

9 Tabel 321 Boligbyggeri Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i 2002* 2003* 2002* 2003* 2002* 2003* antal boliger Hele landet i alt Heraf: Til- og ombygninger Bygnings art Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Øvrige bygninger Bygherreforhold Private bygherrer Boligforeninger Stat og kommune Geografisk fordeling Hele landet Ikke fordelte boliger Københavns Kommune Frederiksbergs Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 321

10 Tabel 322 Bygningernes samlede areal mio. m2 I alt 534,9 566,4 606,1 664,3 670,2 Bygninger til beboelse 280,6 293,8 308,2 334,3 337,2 Heraf: Parcelhuse 139,3 146,7 153,0 171,8 173,2 Række-, kæde- og dobbelthuse 18,5 22,9 28,2 33,4 34,2 Etageboligbebyggelse 84,5 85,8 88,6 94,4 95,3 Bygninger til erhverv 209,0 222,9 244,4 265,6 269,8 Heraf: Avls- og driftsbygninger til landbrug 115,9 121,7 127,5 131,5 132,5 Fabrikker og værksteder 39,0 41,8 47,3 53,8 54,2 Kontor, handel, lager og administartion 39,9 43,5 51,3 61,1 61,9 Øvrige bygninger 45,2 49,7 53,5 62,4 63,2 Heraf: Institutioner og kulturelle formål 30,0 32,9 35,1 40,2 40,5 Sommerhuse 10,8 11,4 12,1 13,9 14,2 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Tabel 323 Gennemsnitligt areal af fuldførte boliger m 2 pr. bolig Helårsbeboelse i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier antal boliger Fuldført boligbyggeri i alt Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Øvrige bygninger Anm. Det gennemsnitlige areal af fuldførte boliger er beregnet alene på nybyggede boliger. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

11 Tabel 324 Omkostningsindeks for anlæg Gns =100 Gns Gns Veje 103,98 130,43 134,70 Jordarbejder mv. 105,07 129,57 133,03 Asfaltarbejder 103,60 134,18 136,52 Betonkonstruktioner 102,70 124,44 133,77 Jernkonstruktioner 101,68 120,02 138,76 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar Flere tal og oplysninger findes på Tabel 325 Byggeomkostningsindeks for boliger Sammenvejningsfaktorer Gns Gns kvt. 2003=100 Byggeomkostningsindeks for boliger i alt ,9 102,9 Jord- og betonarbejde ,8 101,9 Betonelementarbejde ,8 99,9 Murerarbejde ,5 104,4 Tømrerarbejde ,1 104,6 Snedkerarbejde ,4 100,8 Malerarbejde 50 99,7 103,3 Vvs-arbejde ,2 103,3 El-arbejde ,7 103,1 Undergrund ,8 101,3 Råhus ,1 103,9 Bygningskomplettering ,0 102,8 Vvs-anlæg ,5 103,7 El- og mekaniske anlæg ,9 103,9 Bygningsinventar ,7 100,0 Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 323

12 Tabel 326 Beskæftigede ved bygge og anlæg Gns Gns Antal beskæftigede i alt Entreprenører mv Murermestre El-installatører Vvs-installatører Tømrermestre og bygningssnedkere Malermestre Glarmestre Anden bygge- og anlægsvirksomhed Offentlige virksomheder mv Anm. I tabellen indgår også virksomheder med bygge- og anlægsaktivitet, som har hovedbranche udenfor bygge- og anlægssektoren. 1 Estimat for ikke indsamlede data 1. kvartal Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar Flere tal og oplysninger findes på Tabel 327 Befolkningens boligsituation Pr. 1. januar Beboede boliger Beboere Gennemsnitligt antal beboere pr. husstand 3,01 2,69 2,47 2,17 Personer pr. bolig 1 pct. I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 1 beboer 16,0 23,7 27,9 37,1 2 beboere 27,4 29,5 31,6 33,4 3 beboere 20,9 18,5 16,1 12,2 4 beboere 18,9 16,7 16,5 11,8 5 eller flere beboere 16,8 11,6 7,9 5,5 Boligart 1 I alt (inkl. uoplyst) 100,0 100,0 100,0 100,0 Husstande i: Stuehuse 12,4 9,8 7,8 4,9 Parcel-, række- og kædehuse 32,6 39,7 49,9 55,0 Etageboliger og kollegier 55,0 49,0 41,6 39,6 Andre boliger - 1,6 0,6 0,5 Udlejningsforhold 1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Benyttet af ejer 44,9 46,9 54,6 52,7 Udlejet 55,1 53,1 44,1 46,9 Uoplyst - - 1,3 0,1 Installationsforhold: Andel af husstande med centralvarme 47,0 84,0 91,3 98,8 Andel af husstande med eget bad 45,0 71,3 84,0 95,4 1 Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse 2 Ekskl. kollegieboliger. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på antal 324 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

13 Tabel 328 Boliger fordelt efter art, værelser m.m Pr. 1. januar Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Boligens art Etageboliger Kollegieboliger Andre boliger Boliger i alt 1 Heraf ejerlejligheder antal boliger Boliger i alt Antal værelser: 1 værelse værelser værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Areal: 0-39 m m m m m m m m m Opførelsesperiode: Før Ejerforhold: Privatperson, A/S mv Almene boligselskaber Private andelsboligforeninger Offentlig myndighed Udlejningsforhold: Udlejet Benyttet af ejer Installationsforhold: Toilet, centralvarme, bad Toilet, centralvarme uden bad Toilet uden centralvarme Uden toilet og uoplyst Anm. 1. Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. Anm. 2. Uoplyst er ikke specificeret i forspalten, bortset fra installationsforhold, men kun medregnet i boliger i alt. 1 Inkl. uoplyst boligart. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 325

14 Tabel 329 Boliger regionalt fordelt efter boligens art 2004 Pr. 1. januar Parcelhuse Boligens art Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegieboliger Andre boliger Boliger i alt 1 antal boliger Hele landet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm. Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. 1 Inkl. uoplyst boligforhold. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

15 Tabel 330 Boliger, husstande og personer fordelt efter boligens art 2004 Pr. 1. januar Boliger Husstande Personer Gns. antal personer pr. husstand antal I alt ,18 Med boligforhold oplyst 1 i alt ,17 Boligens art Egentlige boliger i alt ,17 Stuehuse ,80 Parcelhuse ,62 Række-, kæde- og dobbelthuse ,99 Etageboliger ,71 Kollegieboliger ,24 Andre boliger ,23 Uoplyst boligart ,0 Døgninstitutioner ,59 Sommerhuse ,80 Uden boligforhold oplyst ,31 Anm. Oplysningerne er baseret på en samkøring af bygnings- og boligregistret (BBR) og det centrale personregister (CPR). En husstand består af personer tilmeldt samme adresse i CPR. 1 Boligforhold oplyst for husstande og personer betyder, at samme adresse findes både i BBR og CPR, mens Uden boligforhold oplyst betyder, at den tilmeldte adresse for husstande og personer i CPR ikke findes i BBR, eller der ikke findes en boligenhed på adressen i BBR. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Tabel 331 Boliger fordelt efter varmeinstallation 2004 Fjernvarme Centralvarme fra eget anlæg med Ovne 1 Ingen eller uoplyst I alt Pr. 1. januar Olie Natur gas Andet el. uoplyst I alt varmeinstallation antal boliger Boliger i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Kollegieboliger Andre boliger Anm. Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. 1 Inkl. elovne og elpaneler. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 327

16 Tabel 332 Husstande fordelt efter boligens art 2004 Pr. 1. januar Stuehuse Parcelhuse Boligens art Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegieboliger og andre boliger Husstande i alt 1 Udlejede boliger Heraf i Beboet af ejer Husstande i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med en enlig mand i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med en enlig kvinde i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med et ægtepar i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med to enlige voksne af forsk. køn i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med mere end en familie eller med børn 18 år og derover heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Andre husstandstyper i alt heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Anm. Tabellen omfatter kun husstande med oplyst boligforhold. Boligforhold oplyst for husstande og personer betyder, at samme adresse findes både i BBR og CPR, mens uden boligforhold oplyst betyder, at den tilmeldte adresse for husstande og personer i CPR ikke findes i BBR, eller der ikke findes en boligenhed på adressen i BBR. Børn er defineret som ugifte, barnløse personer under 18 år, der bor på samme adresse som en af deres forældre. Boliger er her eksklusive fælleshusholdninger og sommerhuse. 1 Inkl. uoplyst boligart, ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

17 Tabel 333 Udlejede boliger fordelt efter forskellige kriterier 2004 Uden installationsmangler Med installationsmangler I alt Hele landet Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Øvrige kommuner antal udlejede boliger (tusinde) I alt udlejede boliger 1 076,1 395,6 218,0 680,5 94,7 49,7 44,9 45, ,8 445,4 262,9 725,4 Boligens art: Parcelhuse 71,8 5,2 0,8 66,6 5,7 0,5 0,2 5,2 77,4 5,7 1,0 71,7 Række-, kæde- og dobbelthuse 207,9 36,8 3,0 171,1 3,3 0,7 0,2 2,6 211,2 37,5 3,2 173,7 Etageboligbebyggelse 749,2 342,1 208,8 407,1 79,0 47,2 43,4 31,8 828,2 389,4 252,3 438,9 Kvadratmeterinterval: Under 40 kv. m. 60,9 20,9 9,5 40,0 15,9 4,2 3,3 11,7 76,8 25,1 12,8 51, kv. m. 174,5 80,2 53,9 94,3 32,9 20,1 18,2 12,8 207,4 100,3 72,1 107, kv. m. 350,5 132,1 74,3 218,4 25,7 14,9 14,0 10,7 376,2 147,0 88,3 229, kv. m. 300,9 102,6 47,2 198,3 12,3 6,8 6,1 5,6 313,3 109,4 53,3 203, kv. m. 104,2 33,9 16,9 70,2 4,3 2,2 2,0 2,1 108,4 36,1 18,9 72, kv. m. 53,0 17,9 10,6 35,1 2,7 1,3 1,2 1,4 55,7 19,2 11,8 36,5 160 kv. m. + 32,2 7,9 5,5 24,2 1,0 0,3 0,3 0,7 33,2 8,3 5,8 24,9 Ejerforhold: Privatperson o.l. 162,9 23,2 14,2 139,8 30,8 6,0 5,2 24,7 193,7 29,2 19,4 164,5 Alment boligselskab 482,7 170,5 55,7 312,3 8,4 4,6 3,6 3,8 491,1 175,0 59,3 316,1 Aktie- og anpartsselskab m.m. 166,4 64,9 43,1 101,5 20,5 9,8 9,0 10,7 186,9 74,7 52,1 112,2 Kommuner og stat 29,3 6,4 2,7 23,0 5,1 2,5 1,4 2,6 34,4 8,9 4,1 25,5 Udlejede ejerlejligheder 88,5 36,0 22,8 52,5 2,9 1,4 1,2 1,5 91,4 37,4 23,9 54,0 Opførelsesperiode: Opført før år ,8 32,1 30,3 47,7 25,3 16,0 15,5 9,3 105,0 48,0 45,8 57, ,2 37,2 34,4 57,9 28,1 15,6 14,9 12,5 123,3 52,8 49,4 70, ,7 82,4 71,0 63,3 22,6 12,0 10,7 10,7 168,3 94,4 81,7 74, ,1 34,5 21,8 40,7 8,7 4,5 2,9 4,2 83,8 38,9 24,7 44, ,8 51,9 13,8 68,9 4,2 1,1 0,6 3,1 125,1 53,1 14,4 72, ,8 25,7 6,4 39,1 1,3 0,1 0,0 1,2 66,1 25,8 6,5 40, ,2 29,1 8,4 55,1 1,3 0,0 0,0 1,3 85,5 29,1 8,5 56, ,9 36,1 9,1 58,8 0,6 0,2 0,1 0,4 95,5 36,3 9,2 59, ,8 15,6 3,9 32,2 0,3 0,1 0,0 0,2 48,1 15,7 3,9 32, ,1 13,4 6,2 48,8 0,5 0,0 0,0 0,5 62,6 13,4 6,2 49, ,3 13,1 3,6 60,2 0,9 0,1 0,1 0,8 74,2 13,2 3,7 61, ,8 13,8 4,4 51,0 0,5 0,0 0,0 0,5 65,3 13,8 4,4 51, ,3 7,4 3,1 28,8 0,2 0,0 0,0 0,2 36,4 7,4 3,1 29, ,3 3,5 1,4 27,8 0,2 0,0 0,0 0,2 31,4 3,5 1,4 28,0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2005 Byggeri og boligforhold 329

18 Tabel 334 Gennemsnitlig årlig husleje pr. m² efter forskellige kriterier 1999 Uden installationsmangler Med installationsmangler I alt Hele landet Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Øvrige kommuner kr. pr. m 2 I alt samtlige boliger Boligens art: Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kvadratmeterinterval: Under 40 kv. m kv. m kv. m kv. m kv. m kv. m kv. m Ejerforhold: Privatperson o.l Almennyttigt boligselskab Aktie- og anpartsselskab m.m Kommuner og stat Udlejede ejerlejligheder Opførelsesperiode: Opført før år Anm. Gennemsnitstal for husleje pr. m 2 er ikke beregnet, såfremt antallet af boliger er mindre end 50. Beregningen af gennemsnitlig husleje pr. m 2 er blevet ændret siden Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2005

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der 2.657.829 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap 24.000 i forhold

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest enfamiliehuse 1. januar 2011 var der 2.745.458 boliger i Danmark, hvoraf 2.474.988 er beboede. 44 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 39 pct. etageboliger,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2000 af i alt 5.330.000 personer. Halvdelen

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011 NYT FRA DANMARKS STATISTIK boliger 1. kvt. 2011 Byggeri og boligforhold Nr. 294 24. juni 2011 Lidt dyrere at bygge bolig Det er blevet lidt dyrere at bygge boliger trods faldende omkostninger til håndværkere.

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning

Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX Afsluttende notat til Syddjurs Gennemgang af kriterier bag den kommunale udligningsordning November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 RESULTAT...

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold.

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold. Byggeri og boligforhold 187 Byggevirksomheden Formål Statistikken over byggevirksomheden er en registerbaseret opgørelse over den aktuelle byggeaktivitet. Formålet og den primære anvendelse af statistikken

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage.

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. 19. marts 2015 Oliefyr i Danmark Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. Tilbagegangen af oliefyr er sket i takt med,

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 2011:2. 1. Sammenfatning. 2. Dækning og fortolkning Priser 2011:2 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2011 1. Sammenfatning Helårsstigning på 1,5 pct. Halvårsstigning på 0,5 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 1,5 pct. i

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

12 Byggeomkostningsindeks for boliger

12 Byggeomkostningsindeks for boliger 117 12 Byggeomkostningsindeks for boliger 12.1 Grundlæggende information om indekset 12.1.1 Navn Der udgives tre overordnede indeks: Totalindekset: Byggeomkostningsindeks for boliger Byggeomkostningsindeks

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE Stue Række- Etage- Kollegier Andre Sommer- Døgn- Samtlige og kæde- boliger boliger insti- boliger parcel og dobb. o.lign. tutioner 20 Ejerlejligheder - 1 54 - - - - 55 Øvrige ejerboliger - 9 6 - - - -

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016

Malerfagets Konjunkturundersøgelse. 1. halvår 2016 Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2016 Resume Positiv udvikling Analysen tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling i malerfaget, idet der er en fremgang

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere