HP Implementeringsservice: Installationsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Implementeringsservice: Installationsservice"

Transkript

1 Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt I HP vil en HP servicemedarbejder komme til din adresse for at yde denne service. Servicemedarbejderen vil ved installation af PC'er levere produkterne til din adresse. Servicemedarbejderen vil ved installation af printere køre til den adresse, hvor printeren befinder sig. Servicemedarbejderen vil indstille enheder og perifere enheder og vil fjerne emballage, når installationen er færdig. Dette er den grundlæggende installationsservice til rådighed for Kunder inden for den bredere kategori af HP implementeringsservices, der fokuserer på distribution, leverance, installation og demontering af HP enheder. Disse services er designet til at medvirke til en reduktion af tiden, som IT-teams skal anvende på at implementere og opdatere projekter. Specifikationer HP I denne grundlæggende version af installationsservice vil en HP servicemedarbejder installere den nye enhed på et udpeget sted (aflukke, kontor, laboratorium eller værelse) i Kundens lokaler og fjerne emballagen fra arbejdsområdet. For PC'er omfatter denne service indsamling af enheder fra et centralt indsamlingssted i Kundens lokaler. Vedr. printere skal Kunden pakke udstyret ud og anbringe det i samme lokale, hvor installationsservicen vil finde sted. For PC'er omfatter servicen ikke konfiguration af PC'er med en brugerprofil, netværkskonfiguration, eller installation af software. HP for PC'er inkluderer følgende: Kundekontakt: HP eller HPs autoriserede serviceudbyder vil kontakte Kunden for at lave en aftale. HP vil kontakte den person, der er anført på Kundens ordre og lave en aftale med én person pr. sted. Medmindre andet er krævet og/eller planlagt, er almindelig praksis at starte alle installationsservices inden for en uge efter levering af hardware på Kundens adresse. Sluttidspunktet for levering er afhængigt af tilgængeligheden af HPs og HPs godkendte tjenesteleverandører. vil forsøge at afslutte installation på et enkelt besøg. Skrankelevering: HP vil afhente varerne fra Kundens modtagelse eller opstillingsområde og levere dem til den angivne Kundeadresse (f. eks. en slutbrugers indelukke, kontor, laboratorium eller rum). Kundens modtagelse eller opstillingsområde skal være i den samme bygning som indelukket, kontoret, laboratoriet eller rummet, hvor produkterne vil blive leveret. Udpakning: HP vil afstemme forsendelsen mod pakkelisten og pakke alle leverede varer ud. HP vil også fjerne emballage til et sted udpeget af Kunden, som skal være i den samme bygning som indelukket, kontoret, laboratoriet eller rummet, hvor produkterne vil blive leveret. Opsætning: HP vil placere PC'en på stedet, som er anvist af Kunden og fysisk tilslutte eksterne enheder, kabler og ledninger. Eksterne enheder er begrænset til en monitor, dockingstation, tastatur og mus. Denne service omfatter ikke vægmontering. Tænd PC/opstart: HP vil tænde PC'en og udføre initialiseringsprocedurer med det installerede image. HP eller HPs autoriserede serviceudbyder vil derefter skaffe kvittering for godkendelsescertifikatet/projektets afslutningsformular. HP eller HPs autoriserede serviceudbyder vil ikke udskyde en installationsfaktura ved udførelse af godkendelsescertifikatet/projektets afslutningsformular.

2 HP for printere inkluderer følgende: Kundekontakt: Kunden skal kontakte HP eller HP's autoriserede serviceudbyder for at lave en aftale. HP vil lave en aftale med én person pr. sted. Medmindre andet er krævet og/ eller planlagt, er almindelig praksis at starte alle installationsservices inden for en uge efter levering af hardware på Kundens adresse. Sluttidspunktet for levering er afhængigt af tilgængeligheden af HPs og HPs godkendte tjenesteleverandører. vil forsøge at afslutte installation på et enkelt besøg. Alle services, der leveres uden for HP's sædvanlige forretningstid, kan pålægges yderligere omkostninger. Udpakning: HP vil afstemme forsendelsen mod pakkelisten og pakke alle leverede varer ud. HP vil også fjerne emballage til et sted udpeget af Kunden, som skal være i den samme bygning som indelukket, kontoret, laboratoriet eller rummet, hvor produkterne vil blive leveret. Opsætning: Kunden skal pakke udstyret ud og anbringe det i samme lokale, som installationensservicen vil finde sted i. HP vil fysisk tilslutte eksterne enheder, kabler og el-ledninger, der blev købt på samme ordre. Denne service omfatter installation af printerdriveren på en enkelt PC-arbejdsstation (ikke server). Denne service omfatter opsætning af printernetværk, herunder programmering af IPadresse og netværksindstillinger og verifikation af netværksudskrivningsfunktionalitet. Denne service omfatter konfiguration af trådløs forbindelse og verifikation af udskrivningsfunktionalitet over Internettet. Vedr. konfiguration af printeren til netværksdrift kan Kunden vælge mellem automatisk konfiguration via BOOTCP eller DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), eller manuel konfiguration af IP-adresse, standardgateway og undernetmaske. Til multifunktionelle produkter tilbyder servicen opsætning af "send til konfiguration" og konfiguration af printeren til SMTP eller LDAP. Denne service forsyner den Kundeudpegede nøgleoperatør med en grundlæggende oversigt over, hvordan man installere forbrugsvarer, udskriver en testside og udbedrer papirstop, plus forklaringer af grundlæggende funktioner såsom printdriver, funktioner i betjeningspanelet (kopier, udskriv, send til ), integreret webserver og advarsler. Denne tjeneste leverer grundlæggende oplysninger til Kunden, herunder hvordan man foretager et opkald til HP. HP eller HPs autoriserede serviceudbyder vil derefter skaffe kvittering for godkendelsescertifikatet/projektets afslutningsformular. Kundens ansvar Sted og adgang til produktet Kunden skal sikre adgang til bygningen, gulv, individuelle elskabe, kontorer, laboratorier og lokaler, hvor service bliver leveret på den dato og det tidspunkt, hvor leveringen er planlagt. Endvidere skal Kunden fremskaffe arbejdsplads og faciliteter inden for en rimelig afstand til produkterne, samt adgang til og brug af oplysninger, Kunderessourcer og faciliteter, som af HP med rimelighed er vurderet nødvendige for at levere implementeringsservicen til produkterne og til at lade HPs servicemedarbejder hjælpe til med installationen af de nye enheder. Kundens ressourcer omfatter en repræsentant for stedet og kontaktperson for at identificere indelukker, kontorer, laboratorier og lokaler, hvor installationerne skal finde sted. Ryddet plads Adgang til det område, hvor den nye PC eller printer skal installeres, skal være uhindret og uden noget gammelt, eksisterende udstyr. Om nødvendigt skal Kunden rydde den plads, hvor den nye PC eller printer skal installeres. Vedr.en PC kan Kunden bestille HP til at tage udstyr ud af drift, hvis kunden kræver, at HP skal rydde pladsen. Mens den gamle PC-udstyr (PC, dockingstation, skærm, tastatur og mus) skal være fjernet fra skrivebordet eller bordet, hvor det nye udstyr skal opstilles og installeres, skal det stå i indelukket, kontoret, laboratoriet eller værelset, hvis Kunden har bestilt HP Onsite image-installationsservice. 2

3 Arranger aftale Hardware- og serviceordrer vil blive placeret pr. Kundeadresse. Det er køberens ansvar at levere kontaktnavn for Kundeadressen, og telefonnummer som en del af hardwarebestillingsprocessen. HP's godkendte tjenesteudbyder vil lave aftalen med den angivne kontakt for stedet og klarlægge de nødvendige serviceoplysninger. Kundens kontaktperson skal kunne tale og skrive det lokale sprog (stedspecifikt) eller kunne tale, læse og skrive engelsk. Projektledelse Overordnet projektledelse skal leveres af Kunden eller bestilles som en separat administreret tjeneste fra HP eller en tredjepart. HP eller HP's autoriserede serviceudbyder vil lave en aftale med én person pr. sted. Det er Kundens ansvar at kontakte og informere sine slutbrugere. Det er Kundens ansvar at levere en detaljeret plan for installation/nedtagelse (bygning, etage, søjle, skrivebord, bruger, ny enhedsmodel, osv. ) til den HP autoriserede serviceudbyder for at muliggøre levering. Yderligere parametre som adgangskode til BIOS, computernavn, domænenavn, administratornavn, administratoradgangskode brugerkonto/navn og brugeradgangskode er påkrævet for sikkerhedsindstillinger, netværksforbindelser og godkendelse og imaging services. Kunden vil give alle godkendelser; Levere oplysninger såsom IP-adresser; og sikre tilgængelighed af alt hardware, firmware og software, som HP servicespecialisten vil behøve for at yde denne service. Hvis Kundens projektledelse eller implementeringskoordination udføres i ikke-engelsktalende lande, skal Kundens kontakt enten tale, læse og skrive det lokale sprog (stedspecifikt) eller kunne tale, læse og skrive engelsk. PC-tilbehørskompatibilitet Hvis Kunden anmoder om, at eksisterende ældre tilbehør, f. eks. en skærm, dockingstation, tastatur og mus, kobles til en nyligt bestilt PC (stationær PC, bærbar PC, tynd klient eller arbejdsstation), så er Kunden ansvarlig for at sikre, at det eksisterende tilbehør er kompatibelt med den nye PC. Denne installationsservice inkluderer ikke nogen logisk konfiguration af perifert udstyr på operativsystemniveau, herunder monitor- eller musindstillinger. Forberedelse af kabelføring Kunden skal sikre, at strøm- og netværkskabler på det udpegede område er klar før start af installationsservices. PC produktopsamlingssted Kunden skal sikre, at alle produkter, der skal installeres befinder sig på et centralt indsamlingssted, og at afstanden mellem det centrale indsamlingssted og de udpegede indelukker, kontorer, laboratorier og lokaler, hvor installationerne vil finde sted, er acceptable. Kundens centrale indsamlingssted skal være i den samme bygning som indelukket, kontoret, laboratoriet eller rummet, hvor produkterne bliver leveret. Det centrale indsamlingssted kan være bygningens lobby eller læsserampe, hvor produkterne blev leveret af logistikfirmaet. Hvis Kunden ønsker, at det centrale indsamlingssted skal være et andet sted og ønsker, at HP leverer varerne til et centralt indsamling andet, som ikke er en lobby eller læsserampe, så skal Kunden bestille en tillægslogistikservice til intern leverance, som er en separat tjeneste. Adgang til stedet Adgang til opsamlingsstedet må være fri for forhindringer (f. eks. begrænset adgang, låste døre, osv.). Det er Kundens ansvar at levere det nødvendige specialudstyr såsom gaffeltrucks og trapperollatorer, såvel som deres respektive førere. Hvis elevatorer findes, skal Kunden hjælpe med adgang til elevator til flytning af enheder mellem etagerne. Kunden skal oplyse HP eller HP's autoriserede serviceudbyder om nødvendige sikkerhedsgodkendelser eller pas for at få adgang til militære eller offentlige områder, laboratorier og så videre. 3

4 Licenser Kunden skal levere software med licens og med gyldige nøgler, hvor det er relevant for at HP kan udføre installationerne. Det er ikke HP's ansvar at verificere licenser eller gyldigheden af software, der leveres af Kunden til samtlige installationer. Image hvorfra der kan bootes Enten skal de PC'er, der skal installeres, have et bootbart image installeret allerede, eller Kunden skal have bestilt stedets On-site Image. Opsætning af printernetværk Kunden er ansvarlig for programmering af IP-adresse og netværksindstillinger, samt verifikation af netværksprinterfunktionalitet. Generelle forpligtelser Sikkerhedskopi af data Det er Kundens ansvar at sikkerhedskopiere alle Kundefiler, data eller programmer forud for påbegyndelsen af en implementeringsservice og for at kunne rekonstruere tabte eller ændrede Kundefiler, data eller programmer. Kunden skal opretholde et separat system eller procedure til sikkerhedskopiering. Farligt miljø Kunden skal underrette HP, hvis det opdages, at arbejdsområdet, som er tildelt HP, udgør en potentiel sundheds- eller sikkerhedsrisiko for HP eller serviceudbyders medarbejdere. HP kan udsætte Implementeringsservices, indtil Kunden bringer sådanne farer til ophør. Autoriseret repræsentant Kunden skal have en repræsentant til stede, mens HP's serviceteknikere yder implemeteringsservice på Kundens adresse. Kundens repræsentant vil enten tale, læse og skrive det lokale sprog (stedspecifikt) eller kunne tale, læse og skrive engelsk. Særlige krav Kunden skal opfylde ovennævnte betingelser for specifikke tjenester, der er indhentet. Generelle bestemmelser Åbningstid HP's implementeringsservice udføres inden for de lokale, normale HP åbningstider på normale arbejdsdage, undtagen lokale HP-helligdage. Underleverancer HP kan (a) give udførelsen af enhver af sine forpligtelser (helt eller delvis) til en tredjepart, herunder HP-godkendte serviceudbydere, eller (b) tildele eller overføre denne Serviceaftale til en anden HP-enhed til enhver tid under forudsætning af skriftlig meddelelse. Leveringssted Installationer sker kun på forsend-til-adresser. Understøttet hardware HP stationære pc'er, bærbare pc'er, tynde klienter, arbejdsstationer, kasseterminalenheder, tablet-pc'er og printere understøttes med denne service. Ekstraomkostninger HP forbeholder sig ret til at kræve betaling for ekstra tids- og materialeforbrug ud over de anførte servicepriser. Denne betaling dækker arbejde, det måtte være nødvendigt at udføre for at tage hånd om serviceforudsætninger eller øvrige krav, der ikke er opfyldt af kunden. 4

5 Defekt hardware Defekt hardware, som blev identificeret under installationen, vil blive udskiftet eller repareret under de oprindelige forhandlergarantibetingelser for HP-leverede leveres eller HPunderstøttede produkter. Geografisk dækning Disse services er ikke nødvendigvis tilgængelige alle steder. Kontakt din lokale HP-forhandler for landespecifik dækning og begrænsninger. Rejseomkostninger kan forekomme. Bestillingsoplysninger HP implementeringsservices kan kun bestilles, hvis en ny PC (stationær PC, bærbar PC, tynd klient eller arbejdsstation) eller printer er indkøbt. Implementeringsservice er begrænset til en PC, en skærm, dockingstation, tastatur, mus og printer. Servicen skal bestilles for enten en PC eller en printer; det omfatter tilslutning af dette tilbehør. Servicen er generelt begrænset til PC'er og printere og tilbehør, som er bestilt med serviceydelser; Men HP vil forbinde den førnævnte eksisterende tilbehør til en nyligt bestilt PC eller printer i henhold til Kundens ansvarsområder, som fremgår af dette dokument. HP Implementeringsservices for PC'er eller printere vil være begrænset til maksimalt enheder pr. ordre og er underlagt følgende installationskapaciteter: Ordrer med færre end 10 enheder skal have alle enheder installeret på samme tid. Ordrer med flere end 10 enheder kræver, at mindst 10 enheder installeres pr. dag. Samlet service er beregnet til at være afsluttet inden otte uger efter levering af hardware. Ordrer på mere end enheder kan opfyldes gennem HP GetMore services. Få mere at vide på hp.com/go/deploy Tilmelding til opdateringer hp.com/go/getupdated Del med kolleger HP-services er underlagt HP's gældende vilkår og betingelser for service, der er givet eller angivet til kunden på købstidspunktet. Kunden kan have yderligere lovmæssige rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, og sådanne rettigheder berøres på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for service eller HP's begrænsede garanti, der fulgte med dit HP-produkt. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri udgør en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. 4AA5-6454DAE, april 2015, rev. 1 Dette er en HP Indigo digital-print.

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Labeling and Tagging Services

HP Labeling and Tagging Services Datablad HP Labeling and s HP Configuration Services Få større kontrol over pc-sikkerheden Serviceoverblik HP Labeling and s giver en række serviceydelser lige fra prædefinerede layouts fra HP, labels

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere