Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter"

Transkript

1

2 Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter

3 BJERRE kommer man ikke uden om

4 INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger med frivillige/ m.m. Bjerre kirke Børnehaven Skovtrolden B.G.I. Akademiet Bjerre Lokalråd Fritid og Motion

5 forord Bjerre er en landsby i Bjerre sogn med ca. 270 husstande og et indbyggertal på 696 personer. Bjerre er et terræn navn. Ligesom hele den østlige del af Hedensted kommune (Bjerre Herred) har fået navn efter bjergkæden Bjerrelide, har byen det også. I gamle dage var Bjerre et knudepunkt. Når folk kom rejsende fra færgestederne Fakkegrav og Kirkholm, trængte både rejsende og heste til et hvil. Husmand Peter Rasmussen, Sønder Bjerre søgte i 1797 om privilegium på et herberg til at beværte rejsende med mad og drikke. Dog var det ham forbudt at udskænke eller holde værtshus for andre under straf, som for ulovlig krohold (afgift 2rd. om året). Men tiderne ændrer sig, så mon ikke dette er Bjerre Kros dåbsattest? Bjerre er et terræn område, med meget smuk natur.vi har kirke, kro, borgerhus, lokalarkiv, børnehave og nogle få forretninger og erhvervsdrivende.bjerre ligger meget centralt for byer som Horsens og Vejle, samt Hornsyld, Hedensted og Juelsminde. Vi kan tilbyde byggegrunde i nyere børnevenlige udstykninger.

6 Historisk Omkring Bjerre har der allerede i jern- og bronzealderen boet mennesker. På Bjerrelide ved Purhøj er der fundet en del gravpladser fra ældre jernalder, nogle er dobbelte, ca. 90 stk brandpletbegravelser. Ligeså er der fundet to flotte bronzesmykker og 2 armbånd ved Hønsehøj, der ligger nogle hundrede meter fra Purhøj, (genstandene kan ses på Horsens Museum). Andre arkæologiske fund er gravet frem på Søndervangs marker samt ved en stor udgravning i ved udvidelse af BGI. Akademiet. Her fandt man en del fra jernalderen og den tidligere middelalder. En rekonstruktionstegning af Bjerrehuset (Glud Museums årsskrift 2008 fortæller om et anseeligt hus fra dengang). Omkring Bjerrelide er der en del historie. Purhøj (121 m.) ligger i Horsens Kommune, men lige på grænsen til Hedensted Kommune, og vi i Bjerre føler, at det er en del af vores landskab. Hønsehøj (116 m.) er registreret, men nedgravet. Om Heksene kan der fortælles, at når de tog turen fra forskellige egne af landet, samledes de Valborgsaften på Purhøj, inden turen gik videre til Bloksbjerg. I bogen Troldkvinden og hendes anklagere, om danske hekseprocesser i det årh., er der flere med trolddomsmagt, som tilstår, at de har været på Bjerrelide. En har endda angivet antallet af de forsamlede troldfolk til i alt 700, og Purhøj nævnes også som Jyllands Bloksbjerg. For generationer siden, da køerne endnu stod i tøjr på marken på Bjerrelide, mødtes de unge fra Bjerre og Ustrup søndag eftermiddag og tog en svingom på Purhøj imellem flytningen af kvæget. Måske var der en, som havde et musikinstrument, og så havde de et par fornøjelige timer. På Bjerrelide i den vestlige ende, findes Galgebakken. Her blev forbrydere henrettet - tyveknægte blev hængt med tyvekoster på ryggen og mordere blev halshugget. Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen Side 4

7 Søren Bundgård, der blev halshugget i Tinghøj Tingbro, minder stadig om en tid, hvor tvistlighederne foregik under åben himmel. Tinghuse har det første herredsting under tag måske været?. Hatting og Bjerre Herred havde herredsting sammen. I 1697 fik Bjerre Herred sin første juridiske dommer, Folmer Thomsen. Folk så op til ham med skræk og rædsel. Han besad embedet til Dommerne boede på deres gårde.i 1846 byggedes en ny arrest med tingsal og bolig til arrestforvalteren. Bygningen var i 2 stokværk, og i 1910 blev den ombygget med tårn og flere celler. Arresten blev brugt efter anden verdenskrig til værnemagere. Senere har arresten været brugt til militærdepot. Nu er den i privat eje og lider en krank skæbne. Bygningerne forfalder mere og mere. 9. august 2012 blev bygninger solgt på tvangsauktion og husets fremtid er ukendt. I 1854 byggedes der i Bjerre en herskabelig bolig til herredsfogeden, Aldershvile, men ved en ny lov fra 1918 flyttede retsadministrationen til Horsens i Dommeren boede der nogle år, hvorefter bygningen blev solgt til Vejle Amt, som indrettede Børnehjem i 1942, og hjemmet fik navnet Dommergården.En epoke i Bjerres historie var slut, et gængs udtryk fra gammel tid, En Bjerretur var, når man skulle møde i retten i det gamle Ting og Arresthus. Et tidsbilled af Bjerre - Udvikling - Afvikling Landsbylivet i Bjerre efter Anden Verdenskrig 1945 og frem til Bjerre var selvforsynende med det meste. Der var mange forretninger og håndværkere. Dens livsnerve Side 5

8 udadtil var rutebilerne, men de fleste købte lokalt. En husmoder var måske kun i Horsens én gang om måneden. På kroen holdt de bal nogle gange om året. Om sommeren foregik det på Bjerrevej og blev kaldt asfaltbal, kroen holdt også juletræsfest, Bjerre Brugs holdt ligeså juletræsfest for medlemmer. Der var en sal i den sydlige ende af brugsens bygning. Der blev holdt grundlovsmøde og spillet friluftsteater på bakken bag Frandsens gård, nu Karenslyst. Omkring 1951 fik Bjerre en sportsplads, som blev et godt samlingssted, og her blev dyrket håndbold og fodbold. Hver søndag formiddag blev der spillet fodbold, og der manglede aldrig tilskuere. Om sommeren var der sportsfest. Der var mange dygtige sportsudøvere, men da svømmehallen og idrætscentret blev anlagt i Hornsyld, fusionerede Bjerre idrætsforening og Hornsyld idrætsforening, og herefter foregår aktiviteterne der. Sportspladsen blev senere overdraget Bjerre Herreds Tennisklub. Forretninger: En brugs, to købmænd, en bager, en installatørforretning, en slagter, en dame- og herrefrisør. Håndværkere: En automekaniker, en klodsmager, en skomager, to smedeforretninger, en snedkerforretning, en tømrerforretning, en murerforretning, en skrædderforretning. Flere Vognmandsforretninger: To lillebilsforretninger, et mølleri (vindmølle), et mølleri (vandmølle), et øldepot, en ure- og symaskinereparatør, et gartneri, et franskvaskeri. Andre erhverv i Bjerre: En forskole med en lærerinde, en hovedskole med to lærere, en praktiserende læge, en jordemoder, en sognefoged, en landpolitibetjent, en telefoncentral, et postindsamlingssted, Bjerre Kirke med landsbydegn og graver. Bjerre Kro, Traktørsted Aldersro (1940erne Frandsens Gård), to børnehjem, en arrest, om sommeren var der 3 iskiosker. Seks benzinsalgssteder: Begge købmænd, kroen, brugsen, smeden i Nørre-Bjerre samt automekanikeren. Slagteren og bageren kørte ud til kunderne 1-2 gange om ugen. Købmænd og brugs kørte vareture. Der kom også andre handlende rundt i byen, bl.a. et slagteri, en fiskehandler samt en gartner/ blomsterhandler. Hver dag kom mælkemanden med mælk fra Bjørnkær Mejeri i Hornsyld. Han havde mælkejunger med aftapningshaner i, hvorfra han så tappede mælk og fløde i fade og kander, som husmødrene kom Side 6

9 ud til vognen med. Der kom et par uldkræmmere og en pottemager med lervarer ca. en gang om året. Der var mange gårde. Nogle havde en fodermester eller daglejer. De fleste havde 1-2 karle og 1 tjenestepige. Mange håndværkere havde svende og forretningsdrivende en kommis, lærling eller elev, ligeledes havde de ung pige i huset. De fleste ansatte dengang fik kosten, hvor de arbejdede. Mange familier havde 4-5 børn. Der var stor aktivitet omkring skolerne. Lilleskolen blev bygget om (ca. 1950), og der blev ny bolig til lærerinden på første sal. Fra blev der bygget ny hovedskole i flere etaper, først skolekøkken, gymnastiksal, lærerværelse, samt 3 klasseværelser, toiletter og depotrum. Der er delvis kælder under bygningen, sidste del af nybygningen blev bibliotek og sløjdlokale, men inden måtte den gamle hvide bygning langs Holmen rives ned. Lærerstaben blev udvidet, og Bjerre skole virkede til Da var elevtallet nede på 36 børn. Det store Børnehjem på Gramvejen var oprettet 1908, i den hidtidige Fattiggård, og som blevet indrettet til børnehjem med forstanderpar. I begyndelsen havde de deres egen skole, men senere kom børnene i skole i Bjerre. Børn, der har været der, har berettet om forfærdelige umenneskelige oplevelser. Skoleelever fra Bjerre, der gik i klasse med børnene, vidste også ting, der skete på hjemmet, men ingen gjorde noget ved det, da det jo kun var børnehjemsbørn. Børnehjemmet flyttede til Juelsminde i Nebsager-Bjerre Kommune købte bygningerne og oprettede en Ungdomsskole i 1955 under navnet Bjerre Herreds Ungdomsskole (BHU) til 16 elever. Den er senere blevet udbygget og er i dag en selvejende institution, som hedder B.G.I. Akademiet. Elevtallet er vokset til ca. 400 elever i Børnehjemmet Dommergården blev oprettet 1942 af børne- og ungdomsforsorgen i Vejle amt samt Indre mission med forstanderinde D. Christiansen (Moster Ditte) som leder, i den tidligere herredsdommer bolig (Aldershvile). Der var plads til ca. 25 børn i alderen 2 år til 15 år. Moster Ditte fulgte børnene langt ind i deres ægteskaber. Hun ledede hjemmet med faste holdninger og kyndig hånd samt kærlighed i 30 år til Var børn først kommet på børnehjem, boede de der resten af deres barndom. Dommergården fortsatte nogle år som børnehjem, blev herefter børne- og ungdomspension, der senere flyttede til Hornsyld. I 2001 blev bygningerne solgt til Hennings specialelektronik. Side 7

10 Rationeringsmærker og tøjkort blev først afskaffet i første halvdel af halvtredserne. Købmænd og brugs havde en mindre manufakturafdeling, så man kunne købe nåle, sytråd, knapper, bændler, stoppegarn, bomuldsstof m. m.. De fleste husmødre syede selv tøjet til familien. Om vinteren var der arrangeret sykurser på skolen, bl. a. af husmoderforeningen. Husmødrene havde travlt, både hus og have skulle være i orden. De dyrkede selv grønsager, bær og frugt, og om sommeren syltede de meget. Det tog meget tid fra de plukkede bærrene til de var syltet, henkogt eller lavet til saft. En gang om ugen var der klatvask, for man vaskede kun storvask en gang om måneden. Noget tøj skulle stives og stænkes, alt blev strøget. I halvtredserne kom en elektrisk vaskemaskine, som kunne lejes. Den blev leveret og hentet, det gjorde storvasken lettere. Der kom frysehuse, ofte ved mejerierne, man kunne her opbevare sine slagtevarer, hvilket gjorde hjemmeslagtning noget nemmere. På hjemmefronten var der mange, som fik flaskegas, et par apparater og en ovn. De fleste bagte selv brød og andet bagværk. Hver ledig stund blev udnyttet, der blev strikket, stoppet, syet, broderet, hæklet. De fleste havde gang i et eller andet håndarbejde, eller man skrev breve. Det var ikke alle, som havde telefon. Desuden skulle børn hjælpes med lektier. Der var få, som havde egen bil i fyrrene, men i halvtresserne var der mange, hvis største ønske var at anskaffe sig en bil. Så i første omgang var det mændene, som tog kørekort. Man kunne også leje en bil uden fører, dette var specielt popurlært til en søndagstur. De kørte med en nummerplade med tallene 46 forrest, så kunne man se, at den var lejet. Men mange fik anskaffet en bil og den blev en del af ægteskabet. Og fra den tid fortælles, at var bilen på værksted, blev manden der også, eller han ringede flere gange for at høre, om den snart var færdig. Var konen indlagt på sygehuset, havde det intet hastværk, hun havde det sikkert godt nok. Rutebilerne var livsnerven udadtil, de kørte til Horsens fra Rårup, Juelsminde og Stouby. Der kom mange hver dag. Om morgenen og eftermiddagen havde de mange skoleelever med, som gik i skole i Horsens. Rutebilerne havde mange varer med til forretningerne, ligeledes reservedele til mekanikeren. Men rutebilchaufføren havde dagligt ærinder med fra kunder på landet. Det kunne være et ur til urmageren, tænder Side 8

11 til tandteknikeren, en pakke til en forretning, der lavede knaphuller, et par gummistøvler, der skulle vulkaniseres og den slags. Først afleverede chaufføren pakken, og så kunne han måske hente den senere på dagen. Der blev også sendt apotekervarer med rutebilen. Mange steder afleverede chaufføren avisen på eftermiddags turen. Den udkom midt på eftermiddagen, så nogle fik sig en frisk avis. Posten gik ud fra Bråskov posthus, (8782). I fyrrene og først i halvtredserne fik Bjerre by også eftermiddagspost. Kommunen havde et privat brandkorps i samarbejde med Falck i Hornsyld. Det bestod af 1 brandfoged og 3 brandassistenter, samt en brandsprøjte i det lille sprøjtehus ved Bjerre Kirke. I halvtredserne kom der nogle forandringer. Traktorerne afløste hestene, der kom større maskiner, mejetærsker m. m., møllerne blev overflødige, landbruget måtte sige farvel til folkeholdene. Og fra tresserne begyndte mange landbrugshjælpere, at tage arbejde i andre fag. De fik kortere arbejdstid, og blev organiseret. Og i industrien tog massefremstillingen sin begyndelse. I husholdningen kom der også hjælpemidler. Man købte sin egen vaskemaskine, køleskab med fryser, mindre husholdningsmaskiner, telefonen blev hver mands eje, og TVet indfandt sig i de små hjem og blev kaldt husalteret. I tresserne kom der gang i byggeriet. Parcelhuse var det helt store. Mange fandt ud af at blive selvbyggere. Pludselig kunne et hus stå færdig i løbet af nogle måneder, Mange byggematerialer var færdige fra fabrikker. Der kom gang i mange ting, og kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Mange gårdejere gik pludselig alene på sin gård. I 1970 kom kommunesammenlægningen. Hele Bjerre Herred samt Stenderup sogn kom med i Juelsminde Kommune, Bjerre blev landzone, Hornsyld og Juelsminde byzoner, og herefter begyndte butiksdøden at ramme mange. Skolen lukkede i I dag huser bygningen: Børnehaven Skovtrolden, Bjerre Borgerhus og Lokalarkivet. Her vil jeg slutte min beretning om livet i landsbyen Bjerre. Der er mange detaljer, som jeg ikke har med, men jeg giver et lille indblik i det liv, der var, i den tid, hvor der skete store forandringer. af Gerda Jakobsen. Bjerre i dag Bjerre er en landsby, som ligger i et naturskønt område. Igennem byen er vej 52, der har indkørsels-chikaner ved byskiltene. Vejen er med brede kantbånd, som den tunge trafik skal blive indenfor. Der er nemlig cykelsti fra Horsens til Bjerre, men kun delvis igennem by, og igen cykelsti fra byen til Bjerre rundkørsel. Vi har Side 9

12 gadebelysning over det meste af byen. Et nyrenoveret vandværk. Vi får strøm fra NRGi Horsens, og kan være tilsluttet fibernet. Bjerre by bliver udviklet i etaper. Først samledes byen med nyt kvarter Kirkevænget ( Dybdalsvej, Bj.Vinkelvej og Buen, derefter Søren Nielsensvej, Bakkedraget, Højvangen, og Skovlunden. Der er få byggegrunde endnu, men der er mulighed for byggemodning af Skovlunden 2, samt ved Bakkegården. Pladsen overfor Dommergården, ved Tennisbanen er egnet til småindustri eller et nyt medborgerhus. Vi har Kirke, Børnehave, Borgerhus, Lokalarkiv, samt BGI Akademiet (Bjerre Gymnastik & Idrætsefterskole). Forretninger og erhverv: Damefrisør Elektrikerforretning Murerfirma Erik Madsen Aps. - Brdr. Madsens Murer-forretning Bjerre Kød Slagterforretning - Stenguiden - Hennings Specialelektronik - Bjerre Urmagerværksted - Bjerre Kro - Fynbogården (Bed and breakfast gårdpension) - Topsport (Grosistforretning af rideudstyr, køb og salg af rideheste og uddannelse af beridere), og Flatbush instrumentbygger. Foreninger: Bjerre Borgerforening Bjerre Borgerhus Bjerre Lokalarkiv - Bjerre Vandværk Nebsager, Bjerre, Stenderup Pensionistforening - Bjerre Møllefond Bjerre Kjørmesgilde Fruentimmerlauget - Bjerre Herreds Tennis/Petanque klub - Bjerre Millennium Østjydsk Modelflyverklub - Indkøbsforeningen Urtica - Bjerre Lokalråd. I dag er der få, men store landbrug, som dyrker store arealer. Bygningerne er solgt fra nedlagte gårde. Der er 4 svineproducenter og 3 kvæggårde tilbage, samt nogle få gårde uden dyr. Horsens Folkeblad er den mest lokale nyhedsavis. Kirkebladet for Nebsager, Bjerre, Stenderup Sogne ud- Side 10

13 kommer 4 gange om året. Bjerre Borgerforening udgiver Bjerre bladet 4 gange om året, og på Internet www. bjerrenyt.dk kommer informationer, der foruden gratis avisen Hedensted Avis/ Juelsminde Posten, ligeså udkommer Horsens Posten og Onsdagsavisen indenfor bygrænsen en gang om ugen. Børn Vi har flere kommunale dagplejere i Bjerre samt Børnehaven Skovtrolden med ca. 65 pladser Bjerre børn går i skole i Stenderup, fra 0-6 kl. og 7-9 kl. i overbygningen SIM Hornsyld (SIM = Skolen i midten). 10 klasse på Juelsminde Skole. Som private efterskoler, har vi B.G.I. Akademiet, Bjerre, samt i den østlige del af Hedensted Kommune, Bjerre Herred har vi desuden Hellebjerg Idrætsungdomsskole Vrigsted Efterskole Bråskovgård Efterskole - Kildebjerg Kostskole Castberggård Døve Højskole i Urlev. Faciliteter og Aktiviteter Da Hornsyld er byzone, er det her man finder de større faciliteter 2 Lægehuse 1 Tandlæge -1 Apotek 1 Pengeinstitutter (Sydbank) - Idrætscenter med Svømmehal Bibliotek Ungdomsklub Aktiviteter for efterlønnere og pensionister foregår fra 2011 på Kildevældet og i konfirmandstuen, og der er netcafe på Hornsyld skole ældre hjælper ældre - Ældre boliger ved Møllevang Plejecenter Kildevældet; Center for Socialpsykiatri Sønderparken. Dagligvareforretninger Vi har ingen dagligvare forretninger i Bjerre, der er ca. lige langt til Horsens eller Hedensted. I Tyrsted ligger Føtex, og i Stenderup Brugsen med postbutik. I Bråskov købmand Yding, og i Hornsyld Brugsen med postbutik, Shoppen,Slagterforetning, Bagerforretning, Servicestation med kiosk m. m. Hornsyld Købmandsgård: Foderstof, Trælast, Benzinsalg, Fyringsolie m.m. Bjerre Kredsen De politiske valg i Bjerre siden Den 5. juni 1849 fik Danmark en fri forfatning, idet den hidtil enevældige konge ifølge den ny grundlov skulle dele den lovgivende magt med en af folket valgt rigsdag, der bestod af 2 kamre: Folketinget og Landstinget. Valgret til folketinget fik enhver 30-årig uberygtet mand, som havde dansk indfødsret og boet i valgkredsen mindst et år. Der var også andre restriktioner, man måtte bl. a. ikke have nydt fattighjælp eller Side 11

14 været straffet, og kvinder blev der slet ikke talt om. Det var først i 1915 at, de fik valgret. Landet blev opdelt i 100 folketingskredse, og hermed opstod BJERRE KREDSEN, Vejle amts 5.valgkreds, der omfattede hele Bjerre herred samt Hjarnø. Og Bjerre kro blev stedet, hvor folk valfartede til for at stemme. Forud var der vælgemøde, hvor de opstillede kandidater fremlagde deres program. Mødet blev holdt på en mark i nærheden af Bjerre kro, som blev kaldt Morten Pejsens mark. Der blev serveret kaffepunch dagen igennem, hvilken bidrog til højlydt bifald eller mishag. Selve valget foregik ved håndsoprækning, og valgbestyrelsen erklærede den der fik flest stemmer for valgt. Siden 1912 har man stemt ved hemmelig skriftlig afstemning. Amtsråd og sognerådene styrede nærdemokratiet. Det var ofte personer fra sognerådet, som senere sad i amtsrådet. Omkring 1933 blev der også folkevalg til disse 2 råd, og her i Bjerre foregik valgene på kroen. Ved den nye grundlovsafstemning i 1953, blev landstinget nedlagt, samtidig var der afstemning om tronfølgeloven, der blev stemt for kvindelig arveret til den danske trone, dog med det forbehold, at blev der født en prins som nr.2 eller derefter, var det prinsen, der havde ret til tronen. I 1978 døde kroejer og malerinde Ingeborg Andersen. Kroen skiftede ejere og stod til tider ubeboet hen, og man flyttede så valgstedet til biblioteket i Bjerre skole, da lokalet overgik til Lokalarkiv i 2001, har der siden været stemt i Bjerre Borgerhus, for valgberettigede fra Bråskov, Stenderup og Bjerre. Meget er forandret siden 1849, hvor Bjerre kredsen så dagens lys. Bjerre kredsen var ikke så stor, men der har været flere folkevalgte politikere herfra på Borgen og i Vejle Amt. Kvinder fik valgret og valgretsalderen er flere gange reguleret, nu til 18 år,. Der har været rigtig mange valg her i Bjerre, Der er blevet stemt til folketing og landsting, tronfølgeloven, amtsråd og sogneråd, menighedsråd og skolenævn. I 1972 stemte vi for tiltrædelse i Det Europæiske Fællesskab (E.U.), og der har været mange afstemninger siden om Europa-parlamentet m.m. Ved kommune sammenlægningen i 1970, hvor Bjerre herreds sogne samt Stenderup sogn, der tilhørte Hatting Herred, blev til Juelsminde kommune, blev kommunerne reduceret fra 1064 til 277. Da udgik sogneråd, og vi fik en kommunalbestyrelse, og amterne blev skåret fra 22 til 14. Ved sidste sammenlægning af Juelsminde, Hedensted og Tørring-Uldum kommuner i 2007, nu Hedensted kommune fik vi et byråd. Ved valget i nov stemte vi for den nye kommunalreform, der startede fra januar 2007, hvor Danmark fik 98 kommuner, og amterne blev nedlagt, og i stedet fik vi 5 regioner. Vi hører til i Region Midtjylland. Den 17. november 2009 var der kommune- og regionsvalg. De nye råd startede januar Samtidig stemte vi om ligeberettigelse i tronfølgeloven, det blev et JA det ældste barn i kongefamilien arver tronen. Side 12

15 Det sidste valg vi har haft, er folketingsvalget den 15 september Der sker hele tiden forandringer, noget forsvinder og andet kommer til, men vi håber der stadig må være stemmested her, og at rigtig mange stemmeberettigede besøger valgurnerne i Bjerre, som har en lang historie bag sig. Bjerre Borgerforening Nogle borgere i Bjerre indkalder til møde på Bjerre Kro den 24 februar 1949, med det formål at stifte en borgerforening for Bjerre sogn. Allerede den 14 marts er der stiftende generalforsamling, og borgerforeningen er en realitet, og formålsparagraf anno 1949 lyder således: At varetage og fremme borgernes interesser og tarv i Bjerre sogn og søge at fremme ethvert foretagende, der skønnes at ville tjene til byens og borgernes vel. Endvidere at for anstalte selskabelige sammenkomster for medlemmerne. I de kommende år arrangeres der,høstfest, fastelaunsfest, andespil, og andre selskabeligheder på Bjerre kro, men tilslutningen bliver dalende, og i oktober 1960 blev det besluttet at stille foreningen i bero. Efter kommune sammenlægningen i 1970 (Juelsminde kommune), hvor Bjerre som følge af land og byzoneloven blev landsby, forsøgte man igen at få borgerforeningen på fode, og denne gang lykkedes det. Foreningen arrangerer juletræsfest, fastelaunsfest, dilettant, revy, sommerfest, sankt hans bål, andespil og julemarked, samt fællesspisning 2 gange om året, og pyntning af et stort udendørs juletræ. Den står for udgivelsen af Bjerre bladet, og har også lavet fabriksbesøg og udflugter. Foreningen har gjort kommunen opmærksom på byens udvidelse med byggegrunde, forskønnelser af pletter i byen, fået 2 bus skure sat op, og da Bjerre skole nedlægges i 1990, arbejdedes der med anvendelse af bygningerne, der ejes af kommunen. Børnehaven Skovtrolden har en stor del af bygningen, samt et stort udendørs areal. Borgerhuset og Lokalarkivet findes også i den gamle skolebygning. Borgerforeningen holdt 60 års jubilæum 2009, og den har siden opstarten 1970 været en aktiv forening. Side 13

16 Bjerre Borgerhus Bjerre Borgerhus blev etableret i 1992, i den nedlagte Bjerre Skole. Skolekøkken, gymnastiksal, omklædningsrum, gang og lærerværelset var en del af bygningen som blev stillet til rådighed. Kommunen gav et beløb, og der blev lavet anpartsbeviser á 500 kr, som blev solgt til Bjerre borgere. Arbejdet blev lavet af frivillige borgere der brændte for at få et nyt samlingssted op at stå. Det var et stort projekt, der blev lavet forbedringer af køkkenet, og der blev lavet en helt ny toiletafdeling, alle lokaler blev istandsat og der blev købt inventar mm., så borgerhuset kan tage imod 100 personer. Det gamle lærerværelse bliver brugt til interne møder, borgerhuset kan lejes af alle der selv vil arrangere en fest. Der er en bestyrelse på 5 medlemmer, de 2 er også i Bjerre Borgerforenings bestyrelse, der er tilknyttet en rengøringshjælp, og det er frivillige der 1 gang om året mødes og gør hovedrent. Bjerre Lokalarkiv. Tømrermester Verner Sønderskov Nielsen ( ), boede hele sit liv i Bjerre. Han var god til at fortælle om gamle dage, hvordan livet havde været i landsbyen Bjerre. Verner Sønderskov samlede også effekter sammen, men det med registrering var ikke ham, så i 1988/89 blev der nedsat en bestyrelse, og Egnsarkivet blev en realitet. Tage Klausen blev formand. Foruden ham var der 3 bestyrelsesmedlemmer. Et depotrum på Bjerre skole blev stillet til rådighed til opbevaring af effekterne. Tage tog sommetider tingene frem og lavede en udstilling, Han tog ofte på landsarkivet hans interesse var især at lave slægtstavler. Borgerforeningen arbejdede på at finde et sted, hvor arkivet kunne være, og daværende Juelsminde kommune, stillede Bjerre skoles gamle bibliotek til rådighed. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og ildsjæle gik Side 14

17 i gang med at synliggøre arkivet. Den 6. oktober 2001 var der indvielse ved Skole og Kulturformand Jørgen Harfeld (senere borgmester), og herefter navnet Bjerre Lokalarkiv. Bjerre Lokalarkiv var med i Juelsminde kommunes database LADAB, og samarbejder med He-densted kommunes øvrige arkiver, samt ARVE Arkiver i Vejle Amt. Det er frivilligt arbejdskraft, så man skal have interesse for fortiden, samt formidle den gode historie til slægtsforskere. At der er interesse for at samle lokalhistorien ses tydeligt, da der skænkes mange effekter til arkivet. Lokalarkiverne skal også følge med tiden, arkiverne har en bestyrelse og er tilmeldt ARKIBAS. Det sidste nye er, at effekterne skal registreres på EDB, og er kommet på internet. Bjerre Vandværk Den 19. december 1911 samledes ca. 30 personer på Bjerre kro, for at oprette et fælles vandværk. En bestyrelse blev valgt, og Sønder Bjerre Vandværk I/S blev en realitet. Der udarbejdedes vedtægter, og den valgte bestyrelse fastsatte, at vurderingen til ejendomsskyld andrager det, som hver især anførte beløb. Der blev gravet en brønd på Bjerrelide. Ca. hvert 3 år er der generalforsamling. Der bliver noteret, at interessenter har fået indlagt vand. I krigsårene, med isvintre frøs vandet i hovedledningen i januar, og det var først optøet i april mdr.. Fra 1943 blev der vedtaget fast kontingent, samt beløb pr. person i husstand og fast afgift for badeværelse og toilet. I 1944 blev foreslået en til dybvandsboring og pumpestation, og der blev bygget en ny brønd. I 1946 sælges grunden foran pumpehuset, og der udbetales et engangsbeløb til bygherren, som forpligter sig til at holde vejen. Der holdes nu ord. generalforsamling hvert år. Der optages flere interessenter, og både omkostninger og kontingent, m.m. stiger jævnligt. Omkring 1949/50 etableredes gadebelysning, og det er Sdr. Bjerre vandværks bestyrelse, der tager sig af den del I 1985 overtager Vejle Amt belysningen på vej 52, og i 2008 overtager Hedensted kommune samtlige private gadebelysninger i kommunen. Der afholdes 25 års jubilæum i 1936 og 50 års jubilæum i begge gange på Bjerre Kro til kaffe og cigar. Ved 75 års jubilæet i 1986 var der åbent hus ved vandværket med efterfølgende kaffe på kroen (ca. 50 deltager). I 1986 blev der vedtaget en ny selskabsform, et andelsselskab med begrænset hæftelse (A.m.b.A.). De respektive bestyrelser har hele tiden haft opgaver at løse bl.a, udskiftning af vandledninger. I 1966 opførtes brandtank i Nr. Bjerre. Vandværket leverede vandet, og kommunen stod for udgifterne (for længst nedlagt igen). Og brønden på Bjerrelide i Nr. Bjerre sløjfedes i Nye boringer og nye pumper, så der kan udføres bakteriologiske undersøgelser af vandet. Analyserne bekræfter godt drikkevand. I 1982 udsender Side 15

18 Juelsminde kommune normalregulativ for private vandværker, og afgifter for bad og toilet bortfalder. I 1990 vedtages at, samtlige huse får vandur. Der havde inden da forsøgsvis været opsat ure nogle steder. I september 1895 blev Nørre Bjerre vandværk stiftet. 7 interessenter, blev enige om at anlægge en rørledning fra Bjerrelide til byen, og så skulle hver især selv betale stikledninger. For vandbeholder, rørledning, jordarbejde og alt vedrørende hovedledning (herunder en deklaration), var prisen 523,71 kr. Udgifterne deltes og betaltes af 6 interessenter. Senere nedsættes en bestyrelse,. Der kommer flere interessenter til, gårdene forpligtes til at have et kar stående, som fyldes med vand om natten til kreaturerne. Der bygges større brønd. Hver gang der er nye tiltag eller vedligeholdelse opkræves alle et beløb, og så er den regning betalt. I 1920 holdes 25 års jubilæum med spisning på Bjerre Kro. Det er 2 små stilehæfter, som har været protokol fra I 1961 holdes den første generalforsamling, og den næste er en ekstra ordinær generalforsamling i 1969, og herefter generalforsamling hver år. I 1987 blev der nedlagt nye ledninger. Der bruges mere og mere vand og forsynings nettet havde svært ved at levere, så Juelsminde Kommune forlangte en ny boring, eller sammenlægning med Sdr. Bjerre Vandværk. Sammenlægningen blev en realitet i Alle fik vandure, og der blev sat en kontraventil til Stenderup vandværk. Ligeledes blev ledningsnettet tegnet ind på store plancer. Betalingen er efter forbrug, vandskat og fast afgift. Til generalforsamling 2008 var der afstemning om et nyt navn, og nu hedder det: Bjerre Vandværk I efteråret 2010 sker der en ny renovering af vandværket. Der foretages ny boring og sløjfning af en gammel. Nye filtre, nye rør og pumper inde i værket. Ny elektrisk styring, og det løber op i et tal på den anden side af millionen, ca. 1,3 mio kr. Nebsager Bjerre Stenderup Pensionistforening Alders og Invaliderenteforeningen i Nebsager Bjerre Sogne, blev stiftet ved et møde på Bjerre Kro den 22 juli Der vedtages at årskontingentet er 2 kroner pr. medlem, og bladet koster 1 kr. I 1954 blev det vedtaget, at de, der ikke kunne cykle fra Bjerre til Hornsyld til arrangementer, skulle betale 1kr., mens foreningen betaler resten af beløbet til en taxa. I 1957 vedtoges der at sende en krans til medlemmers begravelse. De første år, der var udflugt, var det bilejere, der kørte gratis. De fik så gratis forplejning på turen. Turen gik til en kro eller et hotel, og efter kaffen blev der holdt generalforsamling, inden man indtog den medbragte mad, eller en bestilt middag, som man selv måtte sørge for. Udflugtskørselen overgår til rutebiler i 1961, og i 1966 giver kommunen 1500,00kr. til turen. Til 25 års jubilæet i 1970, fik man overrakt en fane fra Danmarkssamfundet. I 1973 giver kommunen 35 kr. pr. pers i tilskud, og 5 kr. pr. pers. til udflugter pr. år. Omkring 1972 begyn- Side 16

19 der man at holde arrangementerne på plejehjemmet Møllevang i Hornsyld en gang om måneden: Det er generalforsamling, foredrag, bankospil, julefrokost, luciafest, nytårsfest, modeopvisning el. folkedans, og der foruden 2 udflugter. I 1991 ønsker Stenderup pensionistforening at komme med i foreningen. Og herefter får foreningen det navn den stadig har. I 2007 er der atter kommune sammenlægning, nu Hedensted kommune, og alt tilskud falder væk. I dag sendes der ingen krans til begravelser, men der sendes blomster til runde fødselsdage fra 85 år, og til guldbryllupper og efterfølgende runde festdage. I 2005 holdt N.B.S. pensionistforening 60 års jubilæum på Gramrodehus, og i den anledning blev 4 medlemmer, som havde gjort en større indsats for foreningen udnævnt til æresmedlemmer. Det er den fungerende bestyrelse, der udnævner med-lemmer til æresmedlemmer. Fra efteråret 2011 kan man ikke længere benytte Møllevang, da kommunen skal bruge stedet til et andet klientel, men pensionistforeningen får en aftale med sognepræst og menighedsråd, og herefter foregår foreningens arrangemnter i konfirmandstuen ved Nebsager præstegård Bjerre Møllefond Bjerre Mølle blev bygget i 1860 og der blev drevet mølleri til Da var tiden rendt ud for de gamle møller. I sin oprindelige skikkelse var Bjerre mølle dækket med tegl, hvad kun 2 møller her i landet var. Den var forsynet med kludesejl og svans, så man dermed kunne dreje møllen mod vinden. Men i 1912 blev der foretaget en ret omfattende ombygning. Der blev påsat nye vinger med klapsejl og vingeaksel af træ. Teglbeklædningen blev erstattet af tagpap, og der blev indsat vinduer. Møllen blev desuden forsynet med selvsvikker og kunne nu selv dreje op mod vinden. Men efter den ikke var i brug mere, var vejr og vind hård ved møllen og rykkede et par vinger af. Tagpapbeklædningen var bulet og hullet, vinduerne ved at falde ind, og selve møllehuset hældte til siden. Møllen var blevet et trist syn. I 1974 tog Bjerre og Stenderup Borgerforeninger initiativ, og oprettede et mølleud- Side 17

20 valg, og Bjerre Møllefond blev etableret. Dets opgave er at indsamle midler til vedligeholdelse og sørge for restaurering af møllen. Mølle venner gik i gang med restaureringsarbejdet, og møllen fik atter tegl og andre vinger sat på fra en nedlagt mølle. Der har været meget vedligeholdelse, hat og vindrosen er skiftet ud, borebiller har hygget sig, og vinduerne er skiftet ud, en vinge knækkede i 2009, og de andre tre vinger havde det også dårligt, men Bjerre Møllefond var gået i gang med at søge fonde, og den 13. juli 2010 blev der sat nye vinger på møllen. De er lavet i jern, der også bruges i Holland, hvor mølle-modellen stammer fra. Det var billigere, end at lave dem i træ. Der er søgt fonde, og andre har sponsoreret, håndværkere har stillet maskiner til rådighed, og møllefondens bestyrelse har brugt masse af frivillig arbejdskraft. Arbejdet er unikt, og møllens bevarelse kan glæde mange fremover. Der var en sammenkomst i anledning af de nye vinger. Alle der vil skænke et beløb til Bjerre Møllefond, er med til at bevare vores flotte vartegn, Møllen knejser stolt ude på marken, og i adventstiden er den belyst. Der er adgang til møllen hele året. Kjørmesgilde: Det gamle bylaug i Bjerre har formentlig holdt kjørmesgilde i over 150 år. Dengang samledes både mænd og kvinde på gården, hvor oldermanden boede, og festede til langt ud på natten, til tider flere dage. De fik lavet nogle aftaler med hinanden om foder, såsæd, evt. leje af et stykke jord, og næste oldermand blev udnævnt, og så var det hos ham gildet stod næste år. I dag holdes gildet traditionen tro på Bjerre Kro den 2. februar, og bymændene samles i kammeratligt samvær (uden damer) til en aften med kjørmesmad: Sild, hvidkål m. flæsk, sylte og pølser, samt ost, og dertil øl og snaps, senere kaffe i krostuerne.. Sådan en aften bliver der læst en beretning op, og der bliver skrevet i protokollen, hvem der er til stede. Der bliver spillet kort, drøftet mange lokale emner, måske aftaler m.m. så festen kan godt varer ud på de små timer. I 1979 havde oldermanden, Kbm. Georg Christiansen været med til kjørmesgilde i 50 år. Det blev fejret, og han blev udnævnt til æresoldermand. Tegn på oldermandsværdigheden er en oldermands-stav. Side 18

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009.

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Samlingssteder og fælles begivenheder Tema Spørgsmål Svar Er der byfester, festival

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Kend din by Sørvad ...~ Fortællestien er udarbejdet af: Jonas Raakjær, Jonas Fogdal, Lasse Østerbøg. Philip Pedersen. -.~ ',:> ,/q:;"./ V) O,;:,.

Kend din by Sørvad ...~ Fortællestien er udarbejdet af: Jonas Raakjær, Jonas Fogdal, Lasse Østerbøg. Philip Pedersen. -.~ ',:> ,/q:;./ V) O,;:,. " ", Kend din by Sørvad I I;' '1 -.~ ',:>,r',~.,.~. " /, -,.. :...;:.....~ Fortællesti på 4,9 km, ; / r, ';. " 'l-,~..1 l/"),/q:;"./ V) O,;:,. o.; =>, ---,! ~---,.7. 1... ' o"

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

tilbud 1 meddelelse Ebbe Lohmann Rødkjær 29. oktober 2015 kl. 09.36 Til: lohmann.e@gmail.com TILBUD.

tilbud 1 meddelelse Ebbe Lohmann <lohmann.e@gmail.com> Rødkjær <Smed@roedkjaer.dk> 29. oktober 2015 kl. 09.36 Til: lohmann.e@gmail.com TILBUD. Ebbe Lohmann tilbud 1 meddelelse Rødkjær 29. oktober 2015 kl. 09.36 Til: lohmann.e@gmail.com TILBUD. Hermed TILBUD på kørestolsrampe til Bjerre Lokalarkiv Pris

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere