Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter"

Transkript

1

2 Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter

3 BJERRE kommer man ikke uden om

4 INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger med frivillige/ m.m. Bjerre kirke Børnehaven Skovtrolden B.G.I. Akademiet Bjerre Lokalråd Fritid og Motion

5 forord Bjerre er en landsby i Bjerre sogn med ca. 270 husstande og et indbyggertal på 696 personer. Bjerre er et terræn navn. Ligesom hele den østlige del af Hedensted kommune (Bjerre Herred) har fået navn efter bjergkæden Bjerrelide, har byen det også. I gamle dage var Bjerre et knudepunkt. Når folk kom rejsende fra færgestederne Fakkegrav og Kirkholm, trængte både rejsende og heste til et hvil. Husmand Peter Rasmussen, Sønder Bjerre søgte i 1797 om privilegium på et herberg til at beværte rejsende med mad og drikke. Dog var det ham forbudt at udskænke eller holde værtshus for andre under straf, som for ulovlig krohold (afgift 2rd. om året). Men tiderne ændrer sig, så mon ikke dette er Bjerre Kros dåbsattest? Bjerre er et terræn område, med meget smuk natur.vi har kirke, kro, borgerhus, lokalarkiv, børnehave og nogle få forretninger og erhvervsdrivende.bjerre ligger meget centralt for byer som Horsens og Vejle, samt Hornsyld, Hedensted og Juelsminde. Vi kan tilbyde byggegrunde i nyere børnevenlige udstykninger.

6 Historisk Omkring Bjerre har der allerede i jern- og bronzealderen boet mennesker. På Bjerrelide ved Purhøj er der fundet en del gravpladser fra ældre jernalder, nogle er dobbelte, ca. 90 stk brandpletbegravelser. Ligeså er der fundet to flotte bronzesmykker og 2 armbånd ved Hønsehøj, der ligger nogle hundrede meter fra Purhøj, (genstandene kan ses på Horsens Museum). Andre arkæologiske fund er gravet frem på Søndervangs marker samt ved en stor udgravning i ved udvidelse af BGI. Akademiet. Her fandt man en del fra jernalderen og den tidligere middelalder. En rekonstruktionstegning af Bjerrehuset (Glud Museums årsskrift 2008 fortæller om et anseeligt hus fra dengang). Omkring Bjerrelide er der en del historie. Purhøj (121 m.) ligger i Horsens Kommune, men lige på grænsen til Hedensted Kommune, og vi i Bjerre føler, at det er en del af vores landskab. Hønsehøj (116 m.) er registreret, men nedgravet. Om Heksene kan der fortælles, at når de tog turen fra forskellige egne af landet, samledes de Valborgsaften på Purhøj, inden turen gik videre til Bloksbjerg. I bogen Troldkvinden og hendes anklagere, om danske hekseprocesser i det årh., er der flere med trolddomsmagt, som tilstår, at de har været på Bjerrelide. En har endda angivet antallet af de forsamlede troldfolk til i alt 700, og Purhøj nævnes også som Jyllands Bloksbjerg. For generationer siden, da køerne endnu stod i tøjr på marken på Bjerrelide, mødtes de unge fra Bjerre og Ustrup søndag eftermiddag og tog en svingom på Purhøj imellem flytningen af kvæget. Måske var der en, som havde et musikinstrument, og så havde de et par fornøjelige timer. På Bjerrelide i den vestlige ende, findes Galgebakken. Her blev forbrydere henrettet - tyveknægte blev hængt med tyvekoster på ryggen og mordere blev halshugget. Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen Side 4

7 Søren Bundgård, der blev halshugget i Tinghøj Tingbro, minder stadig om en tid, hvor tvistlighederne foregik under åben himmel. Tinghuse har det første herredsting under tag måske været?. Hatting og Bjerre Herred havde herredsting sammen. I 1697 fik Bjerre Herred sin første juridiske dommer, Folmer Thomsen. Folk så op til ham med skræk og rædsel. Han besad embedet til Dommerne boede på deres gårde.i 1846 byggedes en ny arrest med tingsal og bolig til arrestforvalteren. Bygningen var i 2 stokværk, og i 1910 blev den ombygget med tårn og flere celler. Arresten blev brugt efter anden verdenskrig til værnemagere. Senere har arresten været brugt til militærdepot. Nu er den i privat eje og lider en krank skæbne. Bygningerne forfalder mere og mere. 9. august 2012 blev bygninger solgt på tvangsauktion og husets fremtid er ukendt. I 1854 byggedes der i Bjerre en herskabelig bolig til herredsfogeden, Aldershvile, men ved en ny lov fra 1918 flyttede retsadministrationen til Horsens i Dommeren boede der nogle år, hvorefter bygningen blev solgt til Vejle Amt, som indrettede Børnehjem i 1942, og hjemmet fik navnet Dommergården.En epoke i Bjerres historie var slut, et gængs udtryk fra gammel tid, En Bjerretur var, når man skulle møde i retten i det gamle Ting og Arresthus. Et tidsbilled af Bjerre - Udvikling - Afvikling Landsbylivet i Bjerre efter Anden Verdenskrig 1945 og frem til Bjerre var selvforsynende med det meste. Der var mange forretninger og håndværkere. Dens livsnerve Side 5

8 udadtil var rutebilerne, men de fleste købte lokalt. En husmoder var måske kun i Horsens én gang om måneden. På kroen holdt de bal nogle gange om året. Om sommeren foregik det på Bjerrevej og blev kaldt asfaltbal, kroen holdt også juletræsfest, Bjerre Brugs holdt ligeså juletræsfest for medlemmer. Der var en sal i den sydlige ende af brugsens bygning. Der blev holdt grundlovsmøde og spillet friluftsteater på bakken bag Frandsens gård, nu Karenslyst. Omkring 1951 fik Bjerre en sportsplads, som blev et godt samlingssted, og her blev dyrket håndbold og fodbold. Hver søndag formiddag blev der spillet fodbold, og der manglede aldrig tilskuere. Om sommeren var der sportsfest. Der var mange dygtige sportsudøvere, men da svømmehallen og idrætscentret blev anlagt i Hornsyld, fusionerede Bjerre idrætsforening og Hornsyld idrætsforening, og herefter foregår aktiviteterne der. Sportspladsen blev senere overdraget Bjerre Herreds Tennisklub. Forretninger: En brugs, to købmænd, en bager, en installatørforretning, en slagter, en dame- og herrefrisør. Håndværkere: En automekaniker, en klodsmager, en skomager, to smedeforretninger, en snedkerforretning, en tømrerforretning, en murerforretning, en skrædderforretning. Flere Vognmandsforretninger: To lillebilsforretninger, et mølleri (vindmølle), et mølleri (vandmølle), et øldepot, en ure- og symaskinereparatør, et gartneri, et franskvaskeri. Andre erhverv i Bjerre: En forskole med en lærerinde, en hovedskole med to lærere, en praktiserende læge, en jordemoder, en sognefoged, en landpolitibetjent, en telefoncentral, et postindsamlingssted, Bjerre Kirke med landsbydegn og graver. Bjerre Kro, Traktørsted Aldersro (1940erne Frandsens Gård), to børnehjem, en arrest, om sommeren var der 3 iskiosker. Seks benzinsalgssteder: Begge købmænd, kroen, brugsen, smeden i Nørre-Bjerre samt automekanikeren. Slagteren og bageren kørte ud til kunderne 1-2 gange om ugen. Købmænd og brugs kørte vareture. Der kom også andre handlende rundt i byen, bl.a. et slagteri, en fiskehandler samt en gartner/ blomsterhandler. Hver dag kom mælkemanden med mælk fra Bjørnkær Mejeri i Hornsyld. Han havde mælkejunger med aftapningshaner i, hvorfra han så tappede mælk og fløde i fade og kander, som husmødrene kom Side 6

9 ud til vognen med. Der kom et par uldkræmmere og en pottemager med lervarer ca. en gang om året. Der var mange gårde. Nogle havde en fodermester eller daglejer. De fleste havde 1-2 karle og 1 tjenestepige. Mange håndværkere havde svende og forretningsdrivende en kommis, lærling eller elev, ligeledes havde de ung pige i huset. De fleste ansatte dengang fik kosten, hvor de arbejdede. Mange familier havde 4-5 børn. Der var stor aktivitet omkring skolerne. Lilleskolen blev bygget om (ca. 1950), og der blev ny bolig til lærerinden på første sal. Fra blev der bygget ny hovedskole i flere etaper, først skolekøkken, gymnastiksal, lærerværelse, samt 3 klasseværelser, toiletter og depotrum. Der er delvis kælder under bygningen, sidste del af nybygningen blev bibliotek og sløjdlokale, men inden måtte den gamle hvide bygning langs Holmen rives ned. Lærerstaben blev udvidet, og Bjerre skole virkede til Da var elevtallet nede på 36 børn. Det store Børnehjem på Gramvejen var oprettet 1908, i den hidtidige Fattiggård, og som blevet indrettet til børnehjem med forstanderpar. I begyndelsen havde de deres egen skole, men senere kom børnene i skole i Bjerre. Børn, der har været der, har berettet om forfærdelige umenneskelige oplevelser. Skoleelever fra Bjerre, der gik i klasse med børnene, vidste også ting, der skete på hjemmet, men ingen gjorde noget ved det, da det jo kun var børnehjemsbørn. Børnehjemmet flyttede til Juelsminde i Nebsager-Bjerre Kommune købte bygningerne og oprettede en Ungdomsskole i 1955 under navnet Bjerre Herreds Ungdomsskole (BHU) til 16 elever. Den er senere blevet udbygget og er i dag en selvejende institution, som hedder B.G.I. Akademiet. Elevtallet er vokset til ca. 400 elever i Børnehjemmet Dommergården blev oprettet 1942 af børne- og ungdomsforsorgen i Vejle amt samt Indre mission med forstanderinde D. Christiansen (Moster Ditte) som leder, i den tidligere herredsdommer bolig (Aldershvile). Der var plads til ca. 25 børn i alderen 2 år til 15 år. Moster Ditte fulgte børnene langt ind i deres ægteskaber. Hun ledede hjemmet med faste holdninger og kyndig hånd samt kærlighed i 30 år til Var børn først kommet på børnehjem, boede de der resten af deres barndom. Dommergården fortsatte nogle år som børnehjem, blev herefter børne- og ungdomspension, der senere flyttede til Hornsyld. I 2001 blev bygningerne solgt til Hennings specialelektronik. Side 7

10 Rationeringsmærker og tøjkort blev først afskaffet i første halvdel af halvtredserne. Købmænd og brugs havde en mindre manufakturafdeling, så man kunne købe nåle, sytråd, knapper, bændler, stoppegarn, bomuldsstof m. m.. De fleste husmødre syede selv tøjet til familien. Om vinteren var der arrangeret sykurser på skolen, bl. a. af husmoderforeningen. Husmødrene havde travlt, både hus og have skulle være i orden. De dyrkede selv grønsager, bær og frugt, og om sommeren syltede de meget. Det tog meget tid fra de plukkede bærrene til de var syltet, henkogt eller lavet til saft. En gang om ugen var der klatvask, for man vaskede kun storvask en gang om måneden. Noget tøj skulle stives og stænkes, alt blev strøget. I halvtredserne kom en elektrisk vaskemaskine, som kunne lejes. Den blev leveret og hentet, det gjorde storvasken lettere. Der kom frysehuse, ofte ved mejerierne, man kunne her opbevare sine slagtevarer, hvilket gjorde hjemmeslagtning noget nemmere. På hjemmefronten var der mange, som fik flaskegas, et par apparater og en ovn. De fleste bagte selv brød og andet bagværk. Hver ledig stund blev udnyttet, der blev strikket, stoppet, syet, broderet, hæklet. De fleste havde gang i et eller andet håndarbejde, eller man skrev breve. Det var ikke alle, som havde telefon. Desuden skulle børn hjælpes med lektier. Der var få, som havde egen bil i fyrrene, men i halvtresserne var der mange, hvis største ønske var at anskaffe sig en bil. Så i første omgang var det mændene, som tog kørekort. Man kunne også leje en bil uden fører, dette var specielt popurlært til en søndagstur. De kørte med en nummerplade med tallene 46 forrest, så kunne man se, at den var lejet. Men mange fik anskaffet en bil og den blev en del af ægteskabet. Og fra den tid fortælles, at var bilen på værksted, blev manden der også, eller han ringede flere gange for at høre, om den snart var færdig. Var konen indlagt på sygehuset, havde det intet hastværk, hun havde det sikkert godt nok. Rutebilerne var livsnerven udadtil, de kørte til Horsens fra Rårup, Juelsminde og Stouby. Der kom mange hver dag. Om morgenen og eftermiddagen havde de mange skoleelever med, som gik i skole i Horsens. Rutebilerne havde mange varer med til forretningerne, ligeledes reservedele til mekanikeren. Men rutebilchaufføren havde dagligt ærinder med fra kunder på landet. Det kunne være et ur til urmageren, tænder Side 8

11 til tandteknikeren, en pakke til en forretning, der lavede knaphuller, et par gummistøvler, der skulle vulkaniseres og den slags. Først afleverede chaufføren pakken, og så kunne han måske hente den senere på dagen. Der blev også sendt apotekervarer med rutebilen. Mange steder afleverede chaufføren avisen på eftermiddags turen. Den udkom midt på eftermiddagen, så nogle fik sig en frisk avis. Posten gik ud fra Bråskov posthus, (8782). I fyrrene og først i halvtredserne fik Bjerre by også eftermiddagspost. Kommunen havde et privat brandkorps i samarbejde med Falck i Hornsyld. Det bestod af 1 brandfoged og 3 brandassistenter, samt en brandsprøjte i det lille sprøjtehus ved Bjerre Kirke. I halvtredserne kom der nogle forandringer. Traktorerne afløste hestene, der kom større maskiner, mejetærsker m. m., møllerne blev overflødige, landbruget måtte sige farvel til folkeholdene. Og fra tresserne begyndte mange landbrugshjælpere, at tage arbejde i andre fag. De fik kortere arbejdstid, og blev organiseret. Og i industrien tog massefremstillingen sin begyndelse. I husholdningen kom der også hjælpemidler. Man købte sin egen vaskemaskine, køleskab med fryser, mindre husholdningsmaskiner, telefonen blev hver mands eje, og TVet indfandt sig i de små hjem og blev kaldt husalteret. I tresserne kom der gang i byggeriet. Parcelhuse var det helt store. Mange fandt ud af at blive selvbyggere. Pludselig kunne et hus stå færdig i løbet af nogle måneder, Mange byggematerialer var færdige fra fabrikker. Der kom gang i mange ting, og kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Mange gårdejere gik pludselig alene på sin gård. I 1970 kom kommunesammenlægningen. Hele Bjerre Herred samt Stenderup sogn kom med i Juelsminde Kommune, Bjerre blev landzone, Hornsyld og Juelsminde byzoner, og herefter begyndte butiksdøden at ramme mange. Skolen lukkede i I dag huser bygningen: Børnehaven Skovtrolden, Bjerre Borgerhus og Lokalarkivet. Her vil jeg slutte min beretning om livet i landsbyen Bjerre. Der er mange detaljer, som jeg ikke har med, men jeg giver et lille indblik i det liv, der var, i den tid, hvor der skete store forandringer. af Gerda Jakobsen. Bjerre i dag Bjerre er en landsby, som ligger i et naturskønt område. Igennem byen er vej 52, der har indkørsels-chikaner ved byskiltene. Vejen er med brede kantbånd, som den tunge trafik skal blive indenfor. Der er nemlig cykelsti fra Horsens til Bjerre, men kun delvis igennem by, og igen cykelsti fra byen til Bjerre rundkørsel. Vi har Side 9

12 gadebelysning over det meste af byen. Et nyrenoveret vandværk. Vi får strøm fra NRGi Horsens, og kan være tilsluttet fibernet. Bjerre by bliver udviklet i etaper. Først samledes byen med nyt kvarter Kirkevænget ( Dybdalsvej, Bj.Vinkelvej og Buen, derefter Søren Nielsensvej, Bakkedraget, Højvangen, og Skovlunden. Der er få byggegrunde endnu, men der er mulighed for byggemodning af Skovlunden 2, samt ved Bakkegården. Pladsen overfor Dommergården, ved Tennisbanen er egnet til småindustri eller et nyt medborgerhus. Vi har Kirke, Børnehave, Borgerhus, Lokalarkiv, samt BGI Akademiet (Bjerre Gymnastik & Idrætsefterskole). Forretninger og erhverv: Damefrisør Elektrikerforretning Murerfirma Erik Madsen Aps. - Brdr. Madsens Murer-forretning Bjerre Kød Slagterforretning - Stenguiden - Hennings Specialelektronik - Bjerre Urmagerværksted - Bjerre Kro - Fynbogården (Bed and breakfast gårdpension) - Topsport (Grosistforretning af rideudstyr, køb og salg af rideheste og uddannelse af beridere), og Flatbush instrumentbygger. Foreninger: Bjerre Borgerforening Bjerre Borgerhus Bjerre Lokalarkiv - Bjerre Vandværk Nebsager, Bjerre, Stenderup Pensionistforening - Bjerre Møllefond Bjerre Kjørmesgilde Fruentimmerlauget - Bjerre Herreds Tennis/Petanque klub - Bjerre Millennium Østjydsk Modelflyverklub - Indkøbsforeningen Urtica - Bjerre Lokalråd. I dag er der få, men store landbrug, som dyrker store arealer. Bygningerne er solgt fra nedlagte gårde. Der er 4 svineproducenter og 3 kvæggårde tilbage, samt nogle få gårde uden dyr. Horsens Folkeblad er den mest lokale nyhedsavis. Kirkebladet for Nebsager, Bjerre, Stenderup Sogne ud- Side 10

13 kommer 4 gange om året. Bjerre Borgerforening udgiver Bjerre bladet 4 gange om året, og på Internet www. bjerrenyt.dk kommer informationer, der foruden gratis avisen Hedensted Avis/ Juelsminde Posten, ligeså udkommer Horsens Posten og Onsdagsavisen indenfor bygrænsen en gang om ugen. Børn Vi har flere kommunale dagplejere i Bjerre samt Børnehaven Skovtrolden med ca. 65 pladser Bjerre børn går i skole i Stenderup, fra 0-6 kl. og 7-9 kl. i overbygningen SIM Hornsyld (SIM = Skolen i midten). 10 klasse på Juelsminde Skole. Som private efterskoler, har vi B.G.I. Akademiet, Bjerre, samt i den østlige del af Hedensted Kommune, Bjerre Herred har vi desuden Hellebjerg Idrætsungdomsskole Vrigsted Efterskole Bråskovgård Efterskole - Kildebjerg Kostskole Castberggård Døve Højskole i Urlev. Faciliteter og Aktiviteter Da Hornsyld er byzone, er det her man finder de større faciliteter 2 Lægehuse 1 Tandlæge -1 Apotek 1 Pengeinstitutter (Sydbank) - Idrætscenter med Svømmehal Bibliotek Ungdomsklub Aktiviteter for efterlønnere og pensionister foregår fra 2011 på Kildevældet og i konfirmandstuen, og der er netcafe på Hornsyld skole ældre hjælper ældre - Ældre boliger ved Møllevang Plejecenter Kildevældet; Center for Socialpsykiatri Sønderparken. Dagligvareforretninger Vi har ingen dagligvare forretninger i Bjerre, der er ca. lige langt til Horsens eller Hedensted. I Tyrsted ligger Føtex, og i Stenderup Brugsen med postbutik. I Bråskov købmand Yding, og i Hornsyld Brugsen med postbutik, Shoppen,Slagterforetning, Bagerforretning, Servicestation med kiosk m. m. Hornsyld Købmandsgård: Foderstof, Trælast, Benzinsalg, Fyringsolie m.m. Bjerre Kredsen De politiske valg i Bjerre siden Den 5. juni 1849 fik Danmark en fri forfatning, idet den hidtil enevældige konge ifølge den ny grundlov skulle dele den lovgivende magt med en af folket valgt rigsdag, der bestod af 2 kamre: Folketinget og Landstinget. Valgret til folketinget fik enhver 30-årig uberygtet mand, som havde dansk indfødsret og boet i valgkredsen mindst et år. Der var også andre restriktioner, man måtte bl. a. ikke have nydt fattighjælp eller Side 11

14 været straffet, og kvinder blev der slet ikke talt om. Det var først i 1915 at, de fik valgret. Landet blev opdelt i 100 folketingskredse, og hermed opstod BJERRE KREDSEN, Vejle amts 5.valgkreds, der omfattede hele Bjerre herred samt Hjarnø. Og Bjerre kro blev stedet, hvor folk valfartede til for at stemme. Forud var der vælgemøde, hvor de opstillede kandidater fremlagde deres program. Mødet blev holdt på en mark i nærheden af Bjerre kro, som blev kaldt Morten Pejsens mark. Der blev serveret kaffepunch dagen igennem, hvilken bidrog til højlydt bifald eller mishag. Selve valget foregik ved håndsoprækning, og valgbestyrelsen erklærede den der fik flest stemmer for valgt. Siden 1912 har man stemt ved hemmelig skriftlig afstemning. Amtsråd og sognerådene styrede nærdemokratiet. Det var ofte personer fra sognerådet, som senere sad i amtsrådet. Omkring 1933 blev der også folkevalg til disse 2 råd, og her i Bjerre foregik valgene på kroen. Ved den nye grundlovsafstemning i 1953, blev landstinget nedlagt, samtidig var der afstemning om tronfølgeloven, der blev stemt for kvindelig arveret til den danske trone, dog med det forbehold, at blev der født en prins som nr.2 eller derefter, var det prinsen, der havde ret til tronen. I 1978 døde kroejer og malerinde Ingeborg Andersen. Kroen skiftede ejere og stod til tider ubeboet hen, og man flyttede så valgstedet til biblioteket i Bjerre skole, da lokalet overgik til Lokalarkiv i 2001, har der siden været stemt i Bjerre Borgerhus, for valgberettigede fra Bråskov, Stenderup og Bjerre. Meget er forandret siden 1849, hvor Bjerre kredsen så dagens lys. Bjerre kredsen var ikke så stor, men der har været flere folkevalgte politikere herfra på Borgen og i Vejle Amt. Kvinder fik valgret og valgretsalderen er flere gange reguleret, nu til 18 år,. Der har været rigtig mange valg her i Bjerre, Der er blevet stemt til folketing og landsting, tronfølgeloven, amtsråd og sogneråd, menighedsråd og skolenævn. I 1972 stemte vi for tiltrædelse i Det Europæiske Fællesskab (E.U.), og der har været mange afstemninger siden om Europa-parlamentet m.m. Ved kommune sammenlægningen i 1970, hvor Bjerre herreds sogne samt Stenderup sogn, der tilhørte Hatting Herred, blev til Juelsminde kommune, blev kommunerne reduceret fra 1064 til 277. Da udgik sogneråd, og vi fik en kommunalbestyrelse, og amterne blev skåret fra 22 til 14. Ved sidste sammenlægning af Juelsminde, Hedensted og Tørring-Uldum kommuner i 2007, nu Hedensted kommune fik vi et byråd. Ved valget i nov stemte vi for den nye kommunalreform, der startede fra januar 2007, hvor Danmark fik 98 kommuner, og amterne blev nedlagt, og i stedet fik vi 5 regioner. Vi hører til i Region Midtjylland. Den 17. november 2009 var der kommune- og regionsvalg. De nye råd startede januar Samtidig stemte vi om ligeberettigelse i tronfølgeloven, det blev et JA det ældste barn i kongefamilien arver tronen. Side 12

15 Det sidste valg vi har haft, er folketingsvalget den 15 september Der sker hele tiden forandringer, noget forsvinder og andet kommer til, men vi håber der stadig må være stemmested her, og at rigtig mange stemmeberettigede besøger valgurnerne i Bjerre, som har en lang historie bag sig. Bjerre Borgerforening Nogle borgere i Bjerre indkalder til møde på Bjerre Kro den 24 februar 1949, med det formål at stifte en borgerforening for Bjerre sogn. Allerede den 14 marts er der stiftende generalforsamling, og borgerforeningen er en realitet, og formålsparagraf anno 1949 lyder således: At varetage og fremme borgernes interesser og tarv i Bjerre sogn og søge at fremme ethvert foretagende, der skønnes at ville tjene til byens og borgernes vel. Endvidere at for anstalte selskabelige sammenkomster for medlemmerne. I de kommende år arrangeres der,høstfest, fastelaunsfest, andespil, og andre selskabeligheder på Bjerre kro, men tilslutningen bliver dalende, og i oktober 1960 blev det besluttet at stille foreningen i bero. Efter kommune sammenlægningen i 1970 (Juelsminde kommune), hvor Bjerre som følge af land og byzoneloven blev landsby, forsøgte man igen at få borgerforeningen på fode, og denne gang lykkedes det. Foreningen arrangerer juletræsfest, fastelaunsfest, dilettant, revy, sommerfest, sankt hans bål, andespil og julemarked, samt fællesspisning 2 gange om året, og pyntning af et stort udendørs juletræ. Den står for udgivelsen af Bjerre bladet, og har også lavet fabriksbesøg og udflugter. Foreningen har gjort kommunen opmærksom på byens udvidelse med byggegrunde, forskønnelser af pletter i byen, fået 2 bus skure sat op, og da Bjerre skole nedlægges i 1990, arbejdedes der med anvendelse af bygningerne, der ejes af kommunen. Børnehaven Skovtrolden har en stor del af bygningen, samt et stort udendørs areal. Borgerhuset og Lokalarkivet findes også i den gamle skolebygning. Borgerforeningen holdt 60 års jubilæum 2009, og den har siden opstarten 1970 været en aktiv forening. Side 13

16 Bjerre Borgerhus Bjerre Borgerhus blev etableret i 1992, i den nedlagte Bjerre Skole. Skolekøkken, gymnastiksal, omklædningsrum, gang og lærerværelset var en del af bygningen som blev stillet til rådighed. Kommunen gav et beløb, og der blev lavet anpartsbeviser á 500 kr, som blev solgt til Bjerre borgere. Arbejdet blev lavet af frivillige borgere der brændte for at få et nyt samlingssted op at stå. Det var et stort projekt, der blev lavet forbedringer af køkkenet, og der blev lavet en helt ny toiletafdeling, alle lokaler blev istandsat og der blev købt inventar mm., så borgerhuset kan tage imod 100 personer. Det gamle lærerværelse bliver brugt til interne møder, borgerhuset kan lejes af alle der selv vil arrangere en fest. Der er en bestyrelse på 5 medlemmer, de 2 er også i Bjerre Borgerforenings bestyrelse, der er tilknyttet en rengøringshjælp, og det er frivillige der 1 gang om året mødes og gør hovedrent. Bjerre Lokalarkiv. Tømrermester Verner Sønderskov Nielsen ( ), boede hele sit liv i Bjerre. Han var god til at fortælle om gamle dage, hvordan livet havde været i landsbyen Bjerre. Verner Sønderskov samlede også effekter sammen, men det med registrering var ikke ham, så i 1988/89 blev der nedsat en bestyrelse, og Egnsarkivet blev en realitet. Tage Klausen blev formand. Foruden ham var der 3 bestyrelsesmedlemmer. Et depotrum på Bjerre skole blev stillet til rådighed til opbevaring af effekterne. Tage tog sommetider tingene frem og lavede en udstilling, Han tog ofte på landsarkivet hans interesse var især at lave slægtstavler. Borgerforeningen arbejdede på at finde et sted, hvor arkivet kunne være, og daværende Juelsminde kommune, stillede Bjerre skoles gamle bibliotek til rådighed. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og ildsjæle gik Side 14

17 i gang med at synliggøre arkivet. Den 6. oktober 2001 var der indvielse ved Skole og Kulturformand Jørgen Harfeld (senere borgmester), og herefter navnet Bjerre Lokalarkiv. Bjerre Lokalarkiv var med i Juelsminde kommunes database LADAB, og samarbejder med He-densted kommunes øvrige arkiver, samt ARVE Arkiver i Vejle Amt. Det er frivilligt arbejdskraft, så man skal have interesse for fortiden, samt formidle den gode historie til slægtsforskere. At der er interesse for at samle lokalhistorien ses tydeligt, da der skænkes mange effekter til arkivet. Lokalarkiverne skal også følge med tiden, arkiverne har en bestyrelse og er tilmeldt ARKIBAS. Det sidste nye er, at effekterne skal registreres på EDB, og er kommet på internet. Bjerre Vandværk Den 19. december 1911 samledes ca. 30 personer på Bjerre kro, for at oprette et fælles vandværk. En bestyrelse blev valgt, og Sønder Bjerre Vandværk I/S blev en realitet. Der udarbejdedes vedtægter, og den valgte bestyrelse fastsatte, at vurderingen til ejendomsskyld andrager det, som hver især anførte beløb. Der blev gravet en brønd på Bjerrelide. Ca. hvert 3 år er der generalforsamling. Der bliver noteret, at interessenter har fået indlagt vand. I krigsårene, med isvintre frøs vandet i hovedledningen i januar, og det var først optøet i april mdr.. Fra 1943 blev der vedtaget fast kontingent, samt beløb pr. person i husstand og fast afgift for badeværelse og toilet. I 1944 blev foreslået en til dybvandsboring og pumpestation, og der blev bygget en ny brønd. I 1946 sælges grunden foran pumpehuset, og der udbetales et engangsbeløb til bygherren, som forpligter sig til at holde vejen. Der holdes nu ord. generalforsamling hvert år. Der optages flere interessenter, og både omkostninger og kontingent, m.m. stiger jævnligt. Omkring 1949/50 etableredes gadebelysning, og det er Sdr. Bjerre vandværks bestyrelse, der tager sig af den del I 1985 overtager Vejle Amt belysningen på vej 52, og i 2008 overtager Hedensted kommune samtlige private gadebelysninger i kommunen. Der afholdes 25 års jubilæum i 1936 og 50 års jubilæum i begge gange på Bjerre Kro til kaffe og cigar. Ved 75 års jubilæet i 1986 var der åbent hus ved vandværket med efterfølgende kaffe på kroen (ca. 50 deltager). I 1986 blev der vedtaget en ny selskabsform, et andelsselskab med begrænset hæftelse (A.m.b.A.). De respektive bestyrelser har hele tiden haft opgaver at løse bl.a, udskiftning af vandledninger. I 1966 opførtes brandtank i Nr. Bjerre. Vandværket leverede vandet, og kommunen stod for udgifterne (for længst nedlagt igen). Og brønden på Bjerrelide i Nr. Bjerre sløjfedes i Nye boringer og nye pumper, så der kan udføres bakteriologiske undersøgelser af vandet. Analyserne bekræfter godt drikkevand. I 1982 udsender Side 15

18 Juelsminde kommune normalregulativ for private vandværker, og afgifter for bad og toilet bortfalder. I 1990 vedtages at, samtlige huse får vandur. Der havde inden da forsøgsvis været opsat ure nogle steder. I september 1895 blev Nørre Bjerre vandværk stiftet. 7 interessenter, blev enige om at anlægge en rørledning fra Bjerrelide til byen, og så skulle hver især selv betale stikledninger. For vandbeholder, rørledning, jordarbejde og alt vedrørende hovedledning (herunder en deklaration), var prisen 523,71 kr. Udgifterne deltes og betaltes af 6 interessenter. Senere nedsættes en bestyrelse,. Der kommer flere interessenter til, gårdene forpligtes til at have et kar stående, som fyldes med vand om natten til kreaturerne. Der bygges større brønd. Hver gang der er nye tiltag eller vedligeholdelse opkræves alle et beløb, og så er den regning betalt. I 1920 holdes 25 års jubilæum med spisning på Bjerre Kro. Det er 2 små stilehæfter, som har været protokol fra I 1961 holdes den første generalforsamling, og den næste er en ekstra ordinær generalforsamling i 1969, og herefter generalforsamling hver år. I 1987 blev der nedlagt nye ledninger. Der bruges mere og mere vand og forsynings nettet havde svært ved at levere, så Juelsminde Kommune forlangte en ny boring, eller sammenlægning med Sdr. Bjerre Vandværk. Sammenlægningen blev en realitet i Alle fik vandure, og der blev sat en kontraventil til Stenderup vandværk. Ligeledes blev ledningsnettet tegnet ind på store plancer. Betalingen er efter forbrug, vandskat og fast afgift. Til generalforsamling 2008 var der afstemning om et nyt navn, og nu hedder det: Bjerre Vandværk I efteråret 2010 sker der en ny renovering af vandværket. Der foretages ny boring og sløjfning af en gammel. Nye filtre, nye rør og pumper inde i værket. Ny elektrisk styring, og det løber op i et tal på den anden side af millionen, ca. 1,3 mio kr. Nebsager Bjerre Stenderup Pensionistforening Alders og Invaliderenteforeningen i Nebsager Bjerre Sogne, blev stiftet ved et møde på Bjerre Kro den 22 juli Der vedtages at årskontingentet er 2 kroner pr. medlem, og bladet koster 1 kr. I 1954 blev det vedtaget, at de, der ikke kunne cykle fra Bjerre til Hornsyld til arrangementer, skulle betale 1kr., mens foreningen betaler resten af beløbet til en taxa. I 1957 vedtoges der at sende en krans til medlemmers begravelse. De første år, der var udflugt, var det bilejere, der kørte gratis. De fik så gratis forplejning på turen. Turen gik til en kro eller et hotel, og efter kaffen blev der holdt generalforsamling, inden man indtog den medbragte mad, eller en bestilt middag, som man selv måtte sørge for. Udflugtskørselen overgår til rutebiler i 1961, og i 1966 giver kommunen 1500,00kr. til turen. Til 25 års jubilæet i 1970, fik man overrakt en fane fra Danmarkssamfundet. I 1973 giver kommunen 35 kr. pr. pers i tilskud, og 5 kr. pr. pers. til udflugter pr. år. Omkring 1972 begyn- Side 16

19 der man at holde arrangementerne på plejehjemmet Møllevang i Hornsyld en gang om måneden: Det er generalforsamling, foredrag, bankospil, julefrokost, luciafest, nytårsfest, modeopvisning el. folkedans, og der foruden 2 udflugter. I 1991 ønsker Stenderup pensionistforening at komme med i foreningen. Og herefter får foreningen det navn den stadig har. I 2007 er der atter kommune sammenlægning, nu Hedensted kommune, og alt tilskud falder væk. I dag sendes der ingen krans til begravelser, men der sendes blomster til runde fødselsdage fra 85 år, og til guldbryllupper og efterfølgende runde festdage. I 2005 holdt N.B.S. pensionistforening 60 års jubilæum på Gramrodehus, og i den anledning blev 4 medlemmer, som havde gjort en større indsats for foreningen udnævnt til æresmedlemmer. Det er den fungerende bestyrelse, der udnævner med-lemmer til æresmedlemmer. Fra efteråret 2011 kan man ikke længere benytte Møllevang, da kommunen skal bruge stedet til et andet klientel, men pensionistforeningen får en aftale med sognepræst og menighedsråd, og herefter foregår foreningens arrangemnter i konfirmandstuen ved Nebsager præstegård Bjerre Møllefond Bjerre Mølle blev bygget i 1860 og der blev drevet mølleri til Da var tiden rendt ud for de gamle møller. I sin oprindelige skikkelse var Bjerre mølle dækket med tegl, hvad kun 2 møller her i landet var. Den var forsynet med kludesejl og svans, så man dermed kunne dreje møllen mod vinden. Men i 1912 blev der foretaget en ret omfattende ombygning. Der blev påsat nye vinger med klapsejl og vingeaksel af træ. Teglbeklædningen blev erstattet af tagpap, og der blev indsat vinduer. Møllen blev desuden forsynet med selvsvikker og kunne nu selv dreje op mod vinden. Men efter den ikke var i brug mere, var vejr og vind hård ved møllen og rykkede et par vinger af. Tagpapbeklædningen var bulet og hullet, vinduerne ved at falde ind, og selve møllehuset hældte til siden. Møllen var blevet et trist syn. I 1974 tog Bjerre og Stenderup Borgerforeninger initiativ, og oprettede et mølleud- Side 17

20 valg, og Bjerre Møllefond blev etableret. Dets opgave er at indsamle midler til vedligeholdelse og sørge for restaurering af møllen. Mølle venner gik i gang med restaureringsarbejdet, og møllen fik atter tegl og andre vinger sat på fra en nedlagt mølle. Der har været meget vedligeholdelse, hat og vindrosen er skiftet ud, borebiller har hygget sig, og vinduerne er skiftet ud, en vinge knækkede i 2009, og de andre tre vinger havde det også dårligt, men Bjerre Møllefond var gået i gang med at søge fonde, og den 13. juli 2010 blev der sat nye vinger på møllen. De er lavet i jern, der også bruges i Holland, hvor mølle-modellen stammer fra. Det var billigere, end at lave dem i træ. Der er søgt fonde, og andre har sponsoreret, håndværkere har stillet maskiner til rådighed, og møllefondens bestyrelse har brugt masse af frivillig arbejdskraft. Arbejdet er unikt, og møllens bevarelse kan glæde mange fremover. Der var en sammenkomst i anledning af de nye vinger. Alle der vil skænke et beløb til Bjerre Møllefond, er med til at bevare vores flotte vartegn, Møllen knejser stolt ude på marken, og i adventstiden er den belyst. Der er adgang til møllen hele året. Kjørmesgilde: Det gamle bylaug i Bjerre har formentlig holdt kjørmesgilde i over 150 år. Dengang samledes både mænd og kvinde på gården, hvor oldermanden boede, og festede til langt ud på natten, til tider flere dage. De fik lavet nogle aftaler med hinanden om foder, såsæd, evt. leje af et stykke jord, og næste oldermand blev udnævnt, og så var det hos ham gildet stod næste år. I dag holdes gildet traditionen tro på Bjerre Kro den 2. februar, og bymændene samles i kammeratligt samvær (uden damer) til en aften med kjørmesmad: Sild, hvidkål m. flæsk, sylte og pølser, samt ost, og dertil øl og snaps, senere kaffe i krostuerne.. Sådan en aften bliver der læst en beretning op, og der bliver skrevet i protokollen, hvem der er til stede. Der bliver spillet kort, drøftet mange lokale emner, måske aftaler m.m. så festen kan godt varer ud på de små timer. I 1979 havde oldermanden, Kbm. Georg Christiansen været med til kjørmesgilde i 50 år. Det blev fejret, og han blev udnævnt til æresoldermand. Tegn på oldermandsværdigheden er en oldermands-stav. Side 18

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

(Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 (Bilag 2 til vedtægter for Insero Horsens) Valgregulativ for repræsentantskabsvalg Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Geografi, medlemmer, valgdistrikter og fordelingsmetode 1.1 Insero Horsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN

... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN ... lige i centrum HORNSYLD OG OMEGN Velkommen til Hornsyld og omegn Det er os altid en stor glæde at byde nye borgere, virksomheder, offentlige institutioner og andre velkommen til vort område. Vort slogan

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996

Nr. Rind Vandværk. Fra 1902 til 1934. og igen fra 1934 til 1978. og 1978 til 1996 Nr. Rind Vandværk Historie op til sammenslutning med Vejlebakkens Vandværk Fra 1902 til 1934 og igen fra 1934 til 1978 og 1978 til 1996 gennemgået af Peter Lund Nr. Rind Vandværk fra 1902-1934. Der findes

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter

BORGER-HUSET. Kultur- & Borgerforeningen i Ikast s ønske til et hjemsted for sine mange aktiviteter BORGER-HUSET Huset var oprindelig Ikast Posthus, ældste del fra 1938. De sidste par år har bygningen været salg, for PostDanmark har flyttet først kundebetjeningen og senere brev- og pakkedistributionen

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse

Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Tale ved Herlufsholmhal 2s indvielse Fredag den 20. september 2013 Vi havde engang en drøm Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til indvielse af vores nye Herlufsholmhal 2. Vi er meget stolte

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere