A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr

2 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal Sammenfatning for Gruppen af de første 9 måneder Forventninger til Hoved og nøgletal 8 Gruppens forretningsområder 10 Forretningsoversigt 11 Forretningsområder Maersk Line 13 Maersk Oil 15 APM Terminals 18 Maersk Drilling 20 Maersk Supply Service 22 Maersk Tankers 23 Damco 24 SVITZER 25 Strategiske og andre investeringer 26 Ikke allokerede aktiviteter 27 Ledelsespåtegning 28 Konsolideret delårsregnskab Sammendraget resultatopgørelse 30 Totalindkomstopgørelse 31 Sammendraget balance 32 Sammendraget pengestrømsopgørelse 34 Egenkapitalopgørelse 35 Noter 37 Udtalelser om forventninger til fremtiden Delårsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i delårsrapporten. Medmindre andet er anført, henviser samtlige tal i parentes til tilsvarende tal fra forrige år.

3 Sammenfatning 3 /51 A.P. Møller Mærsk Gruppen Delårsrapport 3. kvartal 2012 Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) DKK mio. USD mio. 3. kvartal 3. kvartal Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat % 11% 25% n/a 15% 23% 191% % 1% 11% n/a 2% 9% 151% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 84% % 86% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret 8,5% 4,8% 8,3% 4,9% Gruppen leverede et overskud på USD 933 mio. (USD 371 mio.), og afkastet af den investerede kapital (ROIC) var på 8,3% (4,9%) i tredje kvartal. Pengestrøm fra driften var USD 2,9 mia. (USD 2,1 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 678 mio. (USD 4,8 mia.). Gruppens egenkapitalandel var 52,2% (51,9%), og den nettorentebærende gæld var USD 14,8 mia. (USD 14,5 mia.). Resultatet for tredje kvartal var bedre end forventet, specielt for Maersk Line og Maersk Oil, mens resultatet var negativt påvirket af nedskrivninger i Maersk Tankers flåde af råolie og produkttankskibe på USD 267 mio. Maersk Lines overskud for perioden var USD 498 mio. (tab på USD 289 mio.) Maersk Lines gennemsnitlige fragtrate steg med 5,7% til USD/FFE. Fragtrater var højere på alle hovedruter. Mængderne var uændrede på 2,1 mio. FFE. Vestgående mængder faldt med 15% på Asien Europa ruten. Enhedsomkostninger faldt med 6% som følge af lavere brændstofforbrug pr. FFE og netværksoptimering. Maersk Line annoncerede yderligere ratestigninger, især for kølecontainere med virkning fra januar Maersk Oils overskud for perioden var USD 243 mio. (USD 368 mio.). Resultatet blev negativt påvirket af en nedgang

4 4 /51 Sammenfatning Maersk Line Ud for Sydafrikas kyst Safmarine Makutu på vej til Cape Town med last til de hastigt voksende afrikanske økonomier. Maersk Line leverer små kogeplader til det sydafrikanske marked hver uge i højsæsonen. på 23% i andelen af produktionen til tønder olieækvivalenter pr. dag (boepd) ( boepd), lavere gennemsnitlig oliepris på USD 109 pr. tønde (USD 113 pr. tønde) samt ændring i fradragsretten for retableringsomkostninger i Storbritannien. Maersk Oil færdiggjorde boringer af tre efterforsknings/vurderingsbrønde (fem brønde), og efterforskningsomkostningerne beløb sig til USD 268 mio. (USD 336 mio.). Caporolofundet ud for Angolas kyst blev offentliggjort. APM Terminals overskud for perioden var USD 160 mio. (USD 173 mio.), og EBITDAmarginen var på 23,5% (23,2%). Antallet af håndterede containere steg med 4% til 9,0 mio. TEU (8,6 mio. TEU), svarende til en stigning på 2% på et sammenligneligt grundlag. Positiv udvikling i Afrika og Nord og Sydamerika opvejede nedgangen i havnene på ruterne mellem Asien og Europa. APM Terminals indgik aftale om køb af en fællesledet 37,5% andel i det børsnoterede selskab Global Ports Investments PLC (Global Ports). Afhængig af myndighedernes godkendelse forventes købet afsluttet i Maersk Drillings overskud for perioden var USD 87 mio. (USD 139 mio.). Resultatet var negativt påvirket af forsinket opstart af operation, som følge af værftsophold for vedligeholdelse af to rigge. Maersk Drillings kontraktsdækning er 100% af disponible rigdage for resten af 2012 og 97% for Salget af FPSO en Maersk Peregrino gav en salgsavance på USD 177 mio., der er indregnet i tredje kvartal.

5 Sammenfatning 5 /51 Sammenfatning for Gruppen af de første 9 måneder 2012 (tal for de første ni måneder af 2011 i parentes) DKK mio. USD mio. 9 måneder 9 måneder Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat % 11% 11% 28% 21% 22% 8% % 18% 1% 35% 28% 29% 1% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 48% % 52% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret 9,3% 9,6% 9,2% 10,0% Omsætningen viste et beskedent fald til USD 44,3 mia. (USD 45,3 mia.), primært på grund af en lavere andel af olieproduktionen, der blev delvist opvejet af en stigning i containermængder og lidt højere gennemsnitlige fragtrater. Overskuddet var det samme som sidste år, USD 3,1 mia. (USD 3,1 mia.), negativt påvirket af højere brændstofomkostninger, en nedskrivning i Maersk Tankers i tredje kvartal med USD 267 mio. og lavere salgsavancer, der i 2011 inkluderede salgsavancen på USD 699 mio. fra Netto Foodstores Limited, Storbritannien. Det blev opvejet af en skatteindtægt på USD 899 mio. som følge af forlig i en algerisk skattesag samt salgsavancen for Maersk LNG (USD 80 mio.) og FPSO en Maersk Peregrino (USD 177 mio.). Gruppens ROIC var 9,2% (10,0%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 5,6 mia. (USD 6,2 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 3,7 mia. (USD 7,7 mia.). Nettorentebærende gæld faldt med USD 516 mio. til USD 14,8 mia. (USD 15,3 mia. pr. 31. december 2011). Egenkapitalen var USD 38,3 mia. (USD 36,2 mia. pr. 31. december 2011), positivt påvirket af et resultat på USD 3,1 mia. Der blev udbetalt udbytte på USD 902 mio. (USD 925 mio.). Maersk Line opnåede et overskud på USD 126 mio. (USD 40 mio.). Mængderne steg med 9% til 6,5 mio. FFE, og de gennemsnitlige fragtrater, inklusive brændstoftillæg, var 0,2% højere. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 999 mio. (USD 881 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 3,0 mia. (USD 2,3 mia.). Maersk Oils overskud for de første ni måneder var USD 2,0 mia. (USD 1,6 mia.) positivt påvirket af en engangsskatteindtægt på USD 899 mio. fra et forlig i en skattesag i Algeriet og en avance fra et delvist salg af andele i Brasilien. Dette blev delvist opvejet af en nedgang i Gruppens andel af olie og gasproduktion på 22% til boepd i de første ni måneder af 2012 ( boepd). Nedgangen skyldes primært en lavere produktionsandel i Qatar, Danmark og Storbritannien. Maersk Oil gennemførte boring af 13 (ni) efterforsknings/vurderingsbrønde, og efterforskningsomkostninger udgjorde USD 766 mio. (USD 691 mio.). Maersk Oil erhvervede en 30% andel i Dumbarton og Lochranza felterne, Storbritannien. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,5 mia. (USD 4,0 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,6 mia. (USD 3,2 mia.). APM Terminals leverede et overskud på USD 555 mio. (USD 476 mio.) inklusive en salgsavance på USD 117 mio. (USD 18 mio.) før skat. Antallet af håndterede containere steg med 7% sammenlignet med samme periode i 2011 og 3,7% på et sammenligneligt grundlag. Ændringerne i APM Terminals portefølje omfatter en terminal i Göteborg, Sverige, hvis drift blev overtaget den 4. januar 2012, og erhvervelserne foretaget i 2011 af Poti, Georgia og Callao, Peru, der indgår med helårseffekt. APM Terminals indgik aftale om køb af 37,5% andel i det fællesledede børsnoterede selskab Global Ports Investments PLC. Betinget af myndighedernes godkendelse forventes transaktionen afsluttet i Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 723 mio. (USD 636 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 345 mio. (USD 578 mio.).

6 6 /51 Forventninger til 2012 Maersk Drilling leverede et overskud på USD 313 mio. (USD 360 mio.). Omfattende vedligeholdelse og opgradering af to rigge blev delvist opvejet af tilbageførsel af nedskrivninger på USD 30 mio. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 470 mio. (USD 555 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 370 mio. (USD 538 mio.). Forventninger til 2012 A.P. Møller Mærsk Gruppen forventer et resultat omkring USD 3,7 mia. (USD 3,4 mia. i 2011) inklusive en nedskrivning på USD 267 mio. i Maersk Tankers indregnet i tredje kvartal. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer forventes at være lavere end 2011 (USD 9,8 mia.), mens pengestrømme fra driftsaktiviteter forventes at blive på niveau med 2011 (USD 7,3 mia.). Maersk Line forventer forsat et beskedent positivt resultat for 2012 baseret på højere gennemsnitlige fragtrater i andet halvår. Der forventes nu en stigning på 3% i den globale efterspørgsel på søfragt af containere i 2012, men et fald i containermængder til Europa. Maersk Oil forventer nu et resultat for 2012 højere end resultatet for 2011 (USD 2,1 mia.), påvirket af en kompensation på USD 900 mio. fra afgørelsen af skattesagen i Algeriet. Det forventede resultat er baseret på en olieproduktion på boepd og en gennemsnitlig oliepris på USD 110 pr. tønde for resten af året. Efterforskningsomkostninger forventes nu at blive omkring USD 900 mio. APM Terminals forventer forsat et højere resultat for 2012 end resultatet for 2011 (USD 648 mio.) samt højere vækst end markedet understøttet af mængder fra udvidelse af porteføljen. Maersk Drilling forventer et resultat for 2012 der er lavere end i 2011 (USD 488m) primært på grund af forsinket opstart på nye kontrakter. Det samlede resultat fra alle andre aktiviteter forventes stadig at være lavere end i 2011 eksklusive salgsavancer og nedskrivninger, primært på grund af lavere forventet resultat i Dansk Supermarked og Maersk Supply Service. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2012, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på forventet indtjeningsniveau og en alt andet lige betragtning er følsomheder for fire vigtige faktorer estimeret i nedenstående tabel. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,1 mia. Bunkerpris +/ 100 USD/ton /+ USD 0,1 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,2 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia. København, den 9. november 2012 Kontaktpersoner: Group CEO Nils Smedegaard Andersen tlf Group CFO Trond Westlie tlf Årsrapporten forventes offentliggjort den 22. februar 2013.

7 Maersk Oil Den danske del af Nordsøen Danfeltet har produceret mere end 650 millioner tønder olie siden Olieindvinding optimeres gennem fortsat investering og udvikling af teknologi.

8 8 /51 Hoved og nøgletal Beløb i DKK mio. Hoved og nøgletal 3. kvartal 9 måneder Hele året Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret Egenkapitalforrentning efter skat, annualiseret Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 8,5% 10,2% 52,2% ,8% 3,9% 51,9% ,3% 11,1% 52,2% ,6% 11,1% 51,9% ,8% 9,0% 51,4% Det konsoliderede delårsregnskab på side 3050 præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved og nøgletal for A.P. Møller Mærsk Gruppen samt segmenttal også præsenteret i USD. For de segmenter, hvor funktionel valuta overvejende er USD, gives kommentarerne til USDtallene. For de øvrige segmenter gives kommentarerne til DKKtallene. Der er ikke foretaget revision eller review af det konsoliderede delårsregnskab. Det konsoliderede delårsregnskab er udarbejdet i henhold til IAS 34. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det konsoliderede regnskab for Ændring i præsentation af segmenter er beskrevet i note 1 til det konsoliderede delårsregnskab, hvortil der henvises.

9 Hoved og nøgletal 9 /51 Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal 3. kvartal 9 måneder Hele året Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret Egenkapitalforrentning efter skat, annualiseret Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,3% 9,9% 52,2% ,9% 4,0% 51,9% ,2% 11,0% 52,2% ,0% 11,7% 51,9% ,3% 9,6% 51,4% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved periodens udgang 5,95 5,77 5,27 5,51 5,81 5,77 5,30 5,51 5,35 5,75 Maersk Line Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig fragtrate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 2, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 9,0 8,6 26,6 24,8 33,5

10 10 /51 Gruppens forretningsområder Gruppens forretningsområder Gruppens investerede kapital pr. 30. september 2012 var USD 53,1 mia. (USD 51,4 mia.) og annualiseret afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) for de første ni måneder af 2012 var 9,2% (10,0%). Investeret kapital USD mio. 30. september 2012 ROIC, annualiseret (USD) 3. kvartal ROIC, annualiseret (USD) 9 måneder A.P. Moller Maersk Group ,3% 4,9% 9,2% 10,0% Maersk Line1 Global containerfart ,7% 6,4% 0,9% 0,3% Maersk Oil Olie og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter ,3% 30,5% 41,3%2 40,2% APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v ,4% 13,4% 14,3%3 12,8% Maersk Drilling Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company ,1% 13,7% 9,9% 12,2% Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings og platform supplyskibe m.v ,9% 14,3% 7,5% 10,6% Maersk Tankers Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas ,0%4 4,2% 11,0% 2,2% Damco Logistik og forwarding aktiviteter ,1% 32,8% 17,8% 23,9% SVITZER Bugser og bjærgningsaktivitet m.v ,1% 6,1% 8,1% 5,6% Dansk Supermarked Supermarkeder (Føtex og Bilka), stormagasiner (F. Salling) og discountbutikker (Netto) m.v ,1% 8,2% 6,5% 45,2%5 Maersk FPSOs Flydende olie og gasproduktionsenheder ,9%6 9,4% 24,2% 16,1% Andre forretningsområder 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed), Maersk Container Industry, Ro/Ro og øvrige ,7% 1,5% 6,1% 4,0% 1 Maersk Line omfatter Gruppens aktiviteter indenfor containershipping, herunder Maersk Line, Safmarine, MCC og Seago Line. 2 Væsentlig påvirkning fra skatterefusion på USD 899 mio. i første kvartal Væsentlig påvirkning fra salg af Maersk Equipment Service og 50% andel i Xiamen terminalen i Kina i første kvartal Væsentlig påvirkning fra nedskrivninger på USD 267 mio. 5 Væsentlig påvirkning fra salg af Netto Foodstores Limited, UK, i andet kvartal Væsentlig påvirkning fra salg af FPSO en Maersk Peregrino.

11 Forretningsoversigt 11 /51 Forretningsoversigt 3. kvartal DKK mio. USD mio. Omsætning Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Periodens resultat Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt

12 12 /51 Forretningsoversigt Forretningsoversigt 9 måneder DKK mio. USD mio. Omsætning Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Periodens resultat Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt

13 Forretningsområder 13 /51 Sammenfatning for Maersk Line i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 498 mio. (tab på USD 289 mio.) ROIC var positivt med 9,7% (negativt med 6,4%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var positiv med USD mio. (negativ med USD 53 mio.) Mængderne var uændret 2,1 mio. FFE (2,1 mio. FFE) Gennemsnitlige fragtrater steg med 5,7% til USD/FEE (2.860 USD/FEE) Brændstofprisen faldt med 1% til USD 648 pr. ton (USD 656 pr. ton) Indtjening pr. transporteret FFE var positiv med USD 241 (negativ med USD 124) Lavere kapacitet og brændstofforbrug ved brug af super slow steaming 4% flådevækst til 2,6 mio. TEU (2,5 mio. TEU) Fire skibe blev leveret, og der blev ikke bestilt nye skibe Maersk Lines resultat var positivt påvirket af højere fragtrater og operationelle besparelser primært fra effektivisering i rutenetværket. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer udgjorde USD 714 mio. (USD 1,2 mia.), hvoraf USD 248 mio. vedrørte investeringer i skibe og USD 466 mio. i containere. MARKEDSUDVIKLING Den globale efterspørgsel på containertransport steg med 1%, men indgående mængder til Europa faldt betydeligt i forhold til tredje kvartal Den globale flåde nåede en kapacitet på 16,2 mio. TEU i slutningen af tredje kvartal, hvilket var en stigning på 7% i forhold til tredje kvartal 2011 og 1% i forhold til andet Maersk Line USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 9,7% 6,4% 0,9% 0,3% Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 2, , , ,

14 14 /51 Forretningsområder kvartal Ny tonnage leveret fra skibsværfterne nåede TEU fordelt på 45 skibe, mens TEU blev solgt til ophugning i tredje kvartal. Den globale ordrebog faldt til 3,6 mio. TEU svarende til 22% af verdensflåden, da 28 skibe med en samlet kapacitet på TEU blev bestilt i tredje kvartal. Kapacitetsstyring havde fortsat positiv indvirkning på markedsbalancen selvom den nominelle flådekapacitet steg. Oplægningen steg til 3,4% ( TEU) af den samlede containerflåde mod 2,8% tre måneder tidligere. De samlede enhedsomkostninger pr. transporteret FFE faldt med 6%, primært på grund af et lavere brændstofforbrug pr. FFE som følge af brug af super slow steaming. Besparelsen i brændstofforbrug mere end opvejede stigningen i skibsomkostninger pr. FFE. Brændstofprisen var 1% lavere, og de samlede brændstofomkostninger faldt med 15% til USD 1,6 mia. i forhold til samme periode i Enhedsomkostninger, eksklusive brændstofomkostninger, faldt med 2%, hovedsagelig på grund af bedre udnyttelse af kapaciteten. MAERSK LINE Fortsat slow steaming i kvartalet har reduceret kapaciteten, hvilket har medført, dels at der er brug for at indsætte flere skibe på væsentlige ruter, dels at brændstofforbruget pr. FFE faldt med 14% i forhold til tredje kvartal Pålideligheden af servicekonceptet Daily Maersk har i gennemsnit ligget over 97%, siden det blev indført, til trods for ændringer i rutenetværk og et antal aflyste farter i tredje kvartal. Maersk Lines markedsandel faldt sammenlignet med fjerde kvartal Markedsandelen for de første ni måneder af 2012 er på niveau med samme periode sidste år. Transporterede mængder var på samme niveau som i tredje kvartal 2011 (2,1 mio. FFE). Mængderne faldt med 8% på AsienEuropa ruterne. Mængderne på de østgående ruter steg med 9% og på de vestgående faldt de med 15%. Mængderne på Afrika og intraeuropa ruterne faldt med henholdsvis 11% og 5%. Den gennemsnitlige fragtrate var 6% højere end i tredje kvartal 2011 og på niveau med andet kvartal Indtjening pr. transporteret FFE, eksklusive salgsavancer og nedskrivninger netto, steg med USD 365 i forhold til tredje kvartal 2011, hovedsageligt på grund af en stigning i fragtrater og lavere enhedsomkostninger. Der blev leveret fire nye skibe med en samlet kapacitet på TEU fra værfterne i løbet af tredje kvartal. Flåden består nu af 271 ejede skibe og 309 chartrede skibe med en samlet kapacitet på 2,6 mio. TEU (2,5 mio. TEU). Gruppen ejer endvidere fem og har chartret otte multipurpose skibe. Maersk Line forventer ikke at tage levering af nye skibe i resten af 2012, men 25 skibe forventes leveret i perioden Der blev ikke bestilt nye skibe i kvartalet. Frekvensen af arbejdsulykker (LTIF) i de sidste fire kvartaler var 0,60 pr. mio. arbejdstimer (0,65 pr. mio. arbejdstimer). 3. kvartal 9 måneder 9 måneder 2012 vs vs Fordeling af volumen Rater Vol. Rater Vol. pr. rute Asien Europa 19% 8% 1% 10% 24% Afrika 5% 11% 4% 0% 15% Nordamerika 6% 8% 1% 11% 15% Latinamerika 3% 6% 1% 15% 14% Vest & Central Asien 2% 3% 1% 10% 17% Oceanien 1% 8% 3% 7% 5% IntraAsien 6% 19% 5% 24% 7% IntraEuropa 3% 5% 2% 4% 3% Total 6% 0% 0% 9% 100% Tilpasset til ændret geografisk opdeling i Maersk Lines organisation. Sammenlignelige data kan findes på

15 Forretningsområder 15 /51 Sammenfatning for Maersk Oil i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 243 mio. (USD 368 mio.) ROIC var 14,3% (30,5%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 1,3 mia. (USD 1,3 mia.) Produktionsandelen faldt med 23% til boepd ( boepd) Den gennemsnitlige oliepris var USD 109 pr. tønde, et fald på 4%, (USD 113 pr. tønde) Efterforskningsomkostningerne var USD 268 mio. (USD 336 mio.) Maersk Oils resultat for perioden var negativt påvirket af en lavere produktionsandel i Qatar, en lavere produktion i Danmark og en lavere oliepris, delvist opvejet af lavere efterforskningsomkostninger. Beskatning i Storbritannien steg med USD 120 mio. sammenlignet med tredje kvartal 2011, hovedsageligt på grund af ændring i fradragsretten for retableringsomkostninger og øget produktion. PRODUKTION OG UDVIKLING Den gennemsnitlige daglige andel af olie og gasproduktion var boepd i tredje kvartal, hvilket var 23% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Faldet var som forventet og skyldtes en lavere produktionsandel i Qatar som følge af en lavere andel til dækning af investering og omkostninger og en lavere produktionsandel fra Danmark som følge af Nordsøfondens indtrædelse med en andel i DUC samt modning af de danske felter. I Qatar var andelen af olieproduktionen boepd, 35% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Den lavere produktionsandel var som forventet og skyldtes en lavere andel til dækning af investering og omkostninger, mens bruttoproduktionen fra feltet var uændret omkring boepd. Maersk Oil USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 14,3% 30,5% 41,3% 40,2% Efterforskningsomkostninger Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde)

16 16 /51 Forretningsområder Maersk Oil Den danske del af Nordsøen Dansk Undergrunds Consortium, der opereres af Maersk Oil, bød Nordsøfonden velkommen som partner med en 20% andel i juli I Danmark var andelen af olieproduktionen boepd, 34% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Den samlede andel af gasproduktionen var 0,3 mia. m3 eller gennemsnitligt boepd, 45% lavere end i samme periode 2011 ( boepd). Andelen af olie og gasproduktionen var påvirket af, at Nordsøfonden, som er ejet af den danske stat, overtog en andel på 20% i DUC den 9. juli 2012, og yderligere påvirket af en ikke planlagt nedlukning på grund af vedligeholdelse i begyndelsen af september. I Storbritannien var produktionsandelen boepd, hvilket var 143% højere end i samme periode 2011 ( boepd). Produktionsniveauet var som forventet, og sammenligningstallet for tredje kvartal 2011 var negativt påvirket af en nedlukning på grund af vedligeholdelse på Dumbarton. Gryphon FPSO en, der blev beskadiget under en storm i februar 2011, er igen på plads, men som følge af sen ankomst er produktionsstarten udskudt til fjerde kvartal Produktionstabet og skaderne forventes delvis dækket i henhold til gældende forsikringspolicer, og forhandlinger for at fastsætte forsikringsdækningen pågår. Udbygningen af Golden Eagle projektet forløber som planlagt med produktionsstart i 2014.

17 Forretningsområder 17 /51 I Algeriet var andelen af olieproduktionen boepd, samme niveau som i tredje kvartal 2011 ( boepd). Produktionen var positivt påvirket af en øget produktionsandel som følge af det forlig, der blev indgået i en skattesag i første kvartal, men blev opvejet af modningen af felterne. Udbygningen af El Merk felterne følger tidsplanen med produktionsstart i slutningen af 2012, og produktionsandelen forventes øget med boepd først i I Kasakhstan lå Gruppens andel af olieproduktionen uændret på boepd i tredje kvartal (3.000 boepd). Arbejdet fortsætter med udbygningen af Dunga feltet med planlagt produktionsstart fra de første nye brønde i fjerde kvartal De nye brønde forventes gradvist at øge Maersk Oils produktionsandel med boepd i I Brasilien udgjorde Gruppens produktionsandel fra Polvo feltet boepd (8.000 boepd). I USA skrider udbygningen af Jack feltet på dybt vand i Den Mexicanske Golf frem mod forventet produktionsstart i 2014, og der forventes i starten en produktionsandel på ca boepd. EFTERFORSKNING OG FORRETNINGSUDVIKLING Maersk Oil færdiggjorde i tredje kvartal tre efterforsknings/vurderingsbrønde sammenlignet med fem i tredje kvartal Efterforskningsomkostningerne var på USD 268 mio., væsentligt lavere end i tredje kvartal 2011 (USD 336 mio.), hovedsagelig som følge af udskydelse af boreaktiviteter og tilgængelighed af rigge. Selv med et forventet højere aktivitetsniveau i fjerde kvartal forventer Maersk Oil et omkostningsniveau på omkring USD 900 mio., hvilket ligger under det tidligere anslåede over USD 1 mia. for hele året I Angola fortsætter arbejdet med en feltudbygningsplan for Chissongafundet i Blok 16, og boringsaktiviteten af Chissonga4 vurderingsbrønden bliver forlænget. Caporolo1 brønden, der også befinder sig i Blok 16, blev færdiggjort med positive resultater. Yderligere boring er nødvendig for at vurdere det kommercielle potentiale for brønden, der ligger ved siden af Chissongafundet. Efterforsknings og vurderingsboringer er planlagt for Blok 8, 16 og 23, men afhænger tidsmæssigt af tilgængeligheden af rigge, hvilket i stadig større grad er blevet en udfordring som følge af en høj efterspørgsel i Vestafrika. I Brasilien pågår der efterforskningsboring i Blok BMC34, og der er planlagt flere brønde i 2012 i Blok BMC37 og BMC38, hvor partneren er indtrådt som operatør efter Maersk Oil. Der pågår boring i Wahoo4 vurderingsbrønden i BMC30, og yderligere vurdering af Itaipu fundet i Blok BMC32 er planlagt til I Grønland blev indsamlingen af 3D seismiske data vellykket afsluttet i september i Baffin Bay ud for Grønlands vestkyst. I Kurdistanområdet i Irak fortsætter den høje efterforskningsaktivitet i Sarsang blokken. Boring af den anden vurderingsbrønd i Swara Tika fundet fortsætter, og boring af en efterforskningsbrønd i Mangesh prospektet begyndte i september. Yderligere to efterforskningsbrønde er planlagt til 2012 på Koshka og Gara prospekterne. I Kasakhstan blev to efterforskningsbrønde færdiggjort i tredje kvartal, og resultaterne vurderes i øjeblikket. I Norge blev den sjette vurderingsbrønd i Avaldsnesdelen af Johan Sverdrup fundet afsluttet med succes. Brønden bekræftede, at reservoiret har en god kvalitet og tykkelse. Yderligere én vurderingsbrønd er planlagt i De kombinerede felter, som dækker to licenser (PL501 og PL265), forventes sammenlagt i I Storbritannien pågår der efterforskningsboring på Brochel, White Bear og Griffon, og der bores en vurderingsbrønd på Ockley fundet. Boring af Spaniards efterforskningsbrønden er planlagt til fjerde kvartal, og det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte i I USA forventes boringen af Buckskin3 vurderingsbrønden i Den Mexicanske Golf at begynde i starten af I tredje kvartal blev Maersk Oil tildelt syv blokke i licensrunden for den centrale del af Den Mexicanske Golf efter at have afgivet bud i andet kvartal Frekvensen af arbejdsulykker (LTIF) i de sidste fire kvartaler var 1,01 pr. mio. arbejdstimer (0,93 pr. mio. arbejdstimer).

18 18 /51 Forretningsområder Sammenfatning for APM Terminals i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 160 mio. (USD 173 mio.) ROIC var 12,4% (13,4%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 248 mio. (USD 255 mio.) Antallet af håndterede containere steg med 4% til 9,0 mio. TEU (8,6 mio. TEU) Et strategisk partnerskab blev indgået i Rusland APM Terminals resultat for kvartalet var påvirket af nedgangen på de største ruter mellem Asien og Europa, hvilket påvirkede havnemængderne og resultaterne i de fleste af de større terminaler i både Asien og Europa. Den positive udvikling på højvækstmarkederne i Afrika og Sydamerika sikrede generel vækst. Som nævnt i årsrapporten for 2011 øges påvirkningen fra geopolitiske begivenheder i takt med at tilstedeværelsen i disse vækstområder øges. Omsætningen steg ikke i samme takt som væksten i containermængder, hvilket primært skyldes frasalget af chassisaktiviteterne i Nordamerika. I de tre første kvartaler af 2012 steg det globale marked for containerterminaler med 4% målt i TEU. Vækstraten var højere i den første halvdel af 2012 end i tredje kvartal, hvor markedets vækstrate faldt til 3%. Især ruten fra Asien til Europa udviklede sig svagere i tredje kvartal, hvilket påvirkede havnevolumener i både Asien og Europa. Antallet af containere, som APM Terminals håndterede (antal kranløft justeret for APM Terminals ejerandel) steg med 4% i forhold til tredje kvartal Når der ses bort fra porteføljeændringer, steg mængderne med 2%. Mængder fra uafhængige kunder nåede 50% (46% i tredje kvartal 2011). På trods af en svagere markedsvækst har APM Terminals leveret et overskud på USD 160 mio. (USD 173 mio.) og et ROIC på 12,4% (13,4%). APM Terminals har påbegyndt implementering af et langsigtet program ved navn Global Transformation med APM Terminals USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 12,4% 13,4% 14,3% 12,8% Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 9,0 8,6 26,6 24,8

19 Forretningsområder 19 /51 APM Terminals Santos, Brasilien Kraner ankommer fra Kina til den nye terminal i Santos, der forventes taget i brug i starten af henblik på at identificere den driftsmæssige bedste praksis lokalt og udvikle globale standarder for terminaldriften. Målet er at forbedre produktivitet og effektivitet og dermed opnå betydelige omkostningsbesparelser på tværs af porteføljen. Udførte diagnoser i udvalgte terminaler i tredje kvartal bekræftede, at målet om en 15% større produktivitet og omkostningsbesparelser på ca. USD 200 mio. over fem år er realistisk. I tredje kvartal annoncerede APM Terminals følgende tiltag, der havde indvirkning på porteføljen: Et nyt strategisk partnerskab i Rusland. Dette indebærer erhvervelsen af en 37,5% andel i det børsnoterede selskab Global Ports, hvorved APM Terminals bliver partner i den førende operatør af containerterminaler i Rusland og Baltikum. Transaktionsværdien er USD 860 mio. Som følge heraf vil APM Terminals globale netværk blive øget med tre containerterminaler i Rusland, to containerterminaler i Finland, et indenlands containerdepot i nærheden af St. Petersburg og en større olie og olieproduktterminal i Estland. Afhængig af myndighedernes godkendelse forventes købet afsluttet inden årets udgang. Containerterminalen Wilhelmshaven (CTW) åbnede den 21. september APM Terminals ejer en 30% andel i Tysklands eneste dybvandsterminal. CTW har en kapacitet på 2,7 mio. TEU. Brasil Terminal Portuario (BTP) i Santos, Brasilien, modtog kraner og andet vigtigt udstyr i færdiggørelsesfasen. Dette joint venture resulterer i en 2,2 mio. TEU facilitet med 15 meter dybgang til større skibe på de sydamerikanske ruter. Terminalen forventes taget i brug i starten af APM Terminals har en ejerandel på 50% af BTP. APM Terminals bud på at overtage driften af alle Port of Virginia faciliteter i Hampton Roads under en langsigtet koncessionsaftale med Virginia Port Authority (VPA), blev mødt med konkurrerende bud fra den nuværende operatør Virginia International Terminals (VIT) samt fra to finansierings og investeringsselskaber med særlig fokus på infrastruktur. Alle bud vurderes i øjeblikket af VPA. SIKKERHED LTIF i de sidste fire kvartaler var 2,90 pr. mio. arbejdstimer (4,37 pr. mio. arbejdstimer). APM Terminals har fortsat fokus på at undgå uheld og udvikle sikkerhedskulturen.

20 20 /51 Forretningsområder Sammenfatning for Maersk Drilling i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 87 mio. (USD 139 mio.) ROIC var 8,1% (13,7%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 114 mio. (USD 160 mio.) 100% kontraktsdækning af den disponible kapacitet i resten af 2012, 97% for 2013 og 64% for 2014 Maersk Drillings operationelle oppetid var i gennemsnit på 94% (94%) Maersk Drillings resultat for tredje kvartal blev negativt påvirket af forsinket opstart som følge af vedligeholdelsesophold for to enheder på værft. FLÅDE OG NYBYGNINGSPROGRAM Maersk Drilling ejer 12 jackup rigge, fire semisubmersible rigge og ti borepramme. Maersk Drilling har et nybygningsprogram på syv rigge, bestående af tre ultra harsh jackup rigge, til levering i og fire ultra dybvands boreskibe, der leveres i 2013 og Der er allerede indgået kontrakter om fire enheder, der giver en kontraktbeholdning på i alt 14 rigår med en forventet omsætning på ca. USD 2,2 mia. Maersk Drilling har option på en nybygning af en ultra harsh jackup rig og to ultra dybvands boreskibe. NYE KONTRAKTER OG KONTRAKTSDÆKNING I tredje kvartal blev Maersk Drilling tildelt en toårig kontrakt om en jackup rig med start i oktober 2012 og en samlet kontraktværdi på ca. USD 100 mio. Maersk Drilling har en kontraktdækning på 100% for resten af 2012, 97% for 2013 og 64% for Dette giver en høj grad af indtjeningsgennemsigtighed og en lavere eksponering over for markedsudsving. Ved afslutningen af tredje kvartal 2012 udgjorde Maersk Drillings samlede omsætning på kontraktbeholdningen USD 5,8 mia. (USD 3,1 mia.). DRIFTSSTATUS Med undtagelse af én rig har alle Maersk Drillings jackup rigge, flydende rigge, pramme og den administrerede semisubmersible Nan Hai VI været på kontrakt. Antallet Maersk Drilling USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 8,1% 13,7% 9,9% 12,2%

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere