A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr

2 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal Sammenfatning for Gruppen af de første 9 måneder Forventninger til Hoved og nøgletal 8 Gruppens forretningsområder 10 Forretningsoversigt 11 Forretningsområder Maersk Line 13 Maersk Oil 15 APM Terminals 18 Maersk Drilling 20 Maersk Supply Service 22 Maersk Tankers 23 Damco 24 SVITZER 25 Strategiske og andre investeringer 26 Ikke allokerede aktiviteter 27 Ledelsespåtegning 28 Konsolideret delårsregnskab Sammendraget resultatopgørelse 30 Totalindkomstopgørelse 31 Sammendraget balance 32 Sammendraget pengestrømsopgørelse 34 Egenkapitalopgørelse 35 Noter 37 Udtalelser om forventninger til fremtiden Delårsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i delårsrapporten. Medmindre andet er anført, henviser samtlige tal i parentes til tilsvarende tal fra forrige år.

3 Sammenfatning 3 /51 A.P. Møller Mærsk Gruppen Delårsrapport 3. kvartal 2012 Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) DKK mio. USD mio. 3. kvartal 3. kvartal Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat % 11% 25% n/a 15% 23% 191% % 1% 11% n/a 2% 9% 151% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 84% % 86% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret 8,5% 4,8% 8,3% 4,9% Gruppen leverede et overskud på USD 933 mio. (USD 371 mio.), og afkastet af den investerede kapital (ROIC) var på 8,3% (4,9%) i tredje kvartal. Pengestrøm fra driften var USD 2,9 mia. (USD 2,1 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 678 mio. (USD 4,8 mia.). Gruppens egenkapitalandel var 52,2% (51,9%), og den nettorentebærende gæld var USD 14,8 mia. (USD 14,5 mia.). Resultatet for tredje kvartal var bedre end forventet, specielt for Maersk Line og Maersk Oil, mens resultatet var negativt påvirket af nedskrivninger i Maersk Tankers flåde af råolie og produkttankskibe på USD 267 mio. Maersk Lines overskud for perioden var USD 498 mio. (tab på USD 289 mio.) Maersk Lines gennemsnitlige fragtrate steg med 5,7% til USD/FFE. Fragtrater var højere på alle hovedruter. Mængderne var uændrede på 2,1 mio. FFE. Vestgående mængder faldt med 15% på Asien Europa ruten. Enhedsomkostninger faldt med 6% som følge af lavere brændstofforbrug pr. FFE og netværksoptimering. Maersk Line annoncerede yderligere ratestigninger, især for kølecontainere med virkning fra januar Maersk Oils overskud for perioden var USD 243 mio. (USD 368 mio.). Resultatet blev negativt påvirket af en nedgang

4 4 /51 Sammenfatning Maersk Line Ud for Sydafrikas kyst Safmarine Makutu på vej til Cape Town med last til de hastigt voksende afrikanske økonomier. Maersk Line leverer små kogeplader til det sydafrikanske marked hver uge i højsæsonen. på 23% i andelen af produktionen til tønder olieækvivalenter pr. dag (boepd) ( boepd), lavere gennemsnitlig oliepris på USD 109 pr. tønde (USD 113 pr. tønde) samt ændring i fradragsretten for retableringsomkostninger i Storbritannien. Maersk Oil færdiggjorde boringer af tre efterforsknings/vurderingsbrønde (fem brønde), og efterforskningsomkostningerne beløb sig til USD 268 mio. (USD 336 mio.). Caporolofundet ud for Angolas kyst blev offentliggjort. APM Terminals overskud for perioden var USD 160 mio. (USD 173 mio.), og EBITDAmarginen var på 23,5% (23,2%). Antallet af håndterede containere steg med 4% til 9,0 mio. TEU (8,6 mio. TEU), svarende til en stigning på 2% på et sammenligneligt grundlag. Positiv udvikling i Afrika og Nord og Sydamerika opvejede nedgangen i havnene på ruterne mellem Asien og Europa. APM Terminals indgik aftale om køb af en fællesledet 37,5% andel i det børsnoterede selskab Global Ports Investments PLC (Global Ports). Afhængig af myndighedernes godkendelse forventes købet afsluttet i Maersk Drillings overskud for perioden var USD 87 mio. (USD 139 mio.). Resultatet var negativt påvirket af forsinket opstart af operation, som følge af værftsophold for vedligeholdelse af to rigge. Maersk Drillings kontraktsdækning er 100% af disponible rigdage for resten af 2012 og 97% for Salget af FPSO en Maersk Peregrino gav en salgsavance på USD 177 mio., der er indregnet i tredje kvartal.

5 Sammenfatning 5 /51 Sammenfatning for Gruppen af de første 9 måneder 2012 (tal for de første ni måneder af 2011 i parentes) DKK mio. USD mio. 9 måneder 9 måneder Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat % 11% 11% 28% 21% 22% 8% % 18% 1% 35% 28% 29% 1% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 48% % 52% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret 9,3% 9,6% 9,2% 10,0% Omsætningen viste et beskedent fald til USD 44,3 mia. (USD 45,3 mia.), primært på grund af en lavere andel af olieproduktionen, der blev delvist opvejet af en stigning i containermængder og lidt højere gennemsnitlige fragtrater. Overskuddet var det samme som sidste år, USD 3,1 mia. (USD 3,1 mia.), negativt påvirket af højere brændstofomkostninger, en nedskrivning i Maersk Tankers i tredje kvartal med USD 267 mio. og lavere salgsavancer, der i 2011 inkluderede salgsavancen på USD 699 mio. fra Netto Foodstores Limited, Storbritannien. Det blev opvejet af en skatteindtægt på USD 899 mio. som følge af forlig i en algerisk skattesag samt salgsavancen for Maersk LNG (USD 80 mio.) og FPSO en Maersk Peregrino (USD 177 mio.). Gruppens ROIC var 9,2% (10,0%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 5,6 mia. (USD 6,2 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 3,7 mia. (USD 7,7 mia.). Nettorentebærende gæld faldt med USD 516 mio. til USD 14,8 mia. (USD 15,3 mia. pr. 31. december 2011). Egenkapitalen var USD 38,3 mia. (USD 36,2 mia. pr. 31. december 2011), positivt påvirket af et resultat på USD 3,1 mia. Der blev udbetalt udbytte på USD 902 mio. (USD 925 mio.). Maersk Line opnåede et overskud på USD 126 mio. (USD 40 mio.). Mængderne steg med 9% til 6,5 mio. FFE, og de gennemsnitlige fragtrater, inklusive brændstoftillæg, var 0,2% højere. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 999 mio. (USD 881 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 3,0 mia. (USD 2,3 mia.). Maersk Oils overskud for de første ni måneder var USD 2,0 mia. (USD 1,6 mia.) positivt påvirket af en engangsskatteindtægt på USD 899 mio. fra et forlig i en skattesag i Algeriet og en avance fra et delvist salg af andele i Brasilien. Dette blev delvist opvejet af en nedgang i Gruppens andel af olie og gasproduktion på 22% til boepd i de første ni måneder af 2012 ( boepd). Nedgangen skyldes primært en lavere produktionsandel i Qatar, Danmark og Storbritannien. Maersk Oil gennemførte boring af 13 (ni) efterforsknings/vurderingsbrønde, og efterforskningsomkostninger udgjorde USD 766 mio. (USD 691 mio.). Maersk Oil erhvervede en 30% andel i Dumbarton og Lochranza felterne, Storbritannien. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,5 mia. (USD 4,0 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,6 mia. (USD 3,2 mia.). APM Terminals leverede et overskud på USD 555 mio. (USD 476 mio.) inklusive en salgsavance på USD 117 mio. (USD 18 mio.) før skat. Antallet af håndterede containere steg med 7% sammenlignet med samme periode i 2011 og 3,7% på et sammenligneligt grundlag. Ændringerne i APM Terminals portefølje omfatter en terminal i Göteborg, Sverige, hvis drift blev overtaget den 4. januar 2012, og erhvervelserne foretaget i 2011 af Poti, Georgia og Callao, Peru, der indgår med helårseffekt. APM Terminals indgik aftale om køb af 37,5% andel i det fællesledede børsnoterede selskab Global Ports Investments PLC. Betinget af myndighedernes godkendelse forventes transaktionen afsluttet i Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 723 mio. (USD 636 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 345 mio. (USD 578 mio.).

6 6 /51 Forventninger til 2012 Maersk Drilling leverede et overskud på USD 313 mio. (USD 360 mio.). Omfattende vedligeholdelse og opgradering af to rigge blev delvist opvejet af tilbageførsel af nedskrivninger på USD 30 mio. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 470 mio. (USD 555 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 370 mio. (USD 538 mio.). Forventninger til 2012 A.P. Møller Mærsk Gruppen forventer et resultat omkring USD 3,7 mia. (USD 3,4 mia. i 2011) inklusive en nedskrivning på USD 267 mio. i Maersk Tankers indregnet i tredje kvartal. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer forventes at være lavere end 2011 (USD 9,8 mia.), mens pengestrømme fra driftsaktiviteter forventes at blive på niveau med 2011 (USD 7,3 mia.). Maersk Line forventer forsat et beskedent positivt resultat for 2012 baseret på højere gennemsnitlige fragtrater i andet halvår. Der forventes nu en stigning på 3% i den globale efterspørgsel på søfragt af containere i 2012, men et fald i containermængder til Europa. Maersk Oil forventer nu et resultat for 2012 højere end resultatet for 2011 (USD 2,1 mia.), påvirket af en kompensation på USD 900 mio. fra afgørelsen af skattesagen i Algeriet. Det forventede resultat er baseret på en olieproduktion på boepd og en gennemsnitlig oliepris på USD 110 pr. tønde for resten af året. Efterforskningsomkostninger forventes nu at blive omkring USD 900 mio. APM Terminals forventer forsat et højere resultat for 2012 end resultatet for 2011 (USD 648 mio.) samt højere vækst end markedet understøttet af mængder fra udvidelse af porteføljen. Maersk Drilling forventer et resultat for 2012 der er lavere end i 2011 (USD 488m) primært på grund af forsinket opstart på nye kontrakter. Det samlede resultat fra alle andre aktiviteter forventes stadig at være lavere end i 2011 eksklusive salgsavancer og nedskrivninger, primært på grund af lavere forventet resultat i Dansk Supermarked og Maersk Supply Service. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2012, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på forventet indtjeningsniveau og en alt andet lige betragtning er følsomheder for fire vigtige faktorer estimeret i nedenstående tabel. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,1 mia. Bunkerpris +/ 100 USD/ton /+ USD 0,1 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,2 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia. København, den 9. november 2012 Kontaktpersoner: Group CEO Nils Smedegaard Andersen tlf Group CFO Trond Westlie tlf Årsrapporten forventes offentliggjort den 22. februar 2013.

7 Maersk Oil Den danske del af Nordsøen Danfeltet har produceret mere end 650 millioner tønder olie siden Olieindvinding optimeres gennem fortsat investering og udvikling af teknologi.

8 8 /51 Hoved og nøgletal Beløb i DKK mio. Hoved og nøgletal 3. kvartal 9 måneder Hele året Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret Egenkapitalforrentning efter skat, annualiseret Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 8,5% 10,2% 52,2% ,8% 3,9% 51,9% ,3% 11,1% 52,2% ,6% 11,1% 51,9% ,8% 9,0% 51,4% Det konsoliderede delårsregnskab på side 3050 præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved og nøgletal for A.P. Møller Mærsk Gruppen samt segmenttal også præsenteret i USD. For de segmenter, hvor funktionel valuta overvejende er USD, gives kommentarerne til USDtallene. For de øvrige segmenter gives kommentarerne til DKKtallene. Der er ikke foretaget revision eller review af det konsoliderede delårsregnskab. Det konsoliderede delårsregnskab er udarbejdet i henhold til IAS 34. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det konsoliderede regnskab for Ændring i præsentation af segmenter er beskrevet i note 1 til det konsoliderede delårsregnskab, hvortil der henvises.

9 Hoved og nøgletal 9 /51 Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal 3. kvartal 9 måneder Hele året Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), annualiseret Egenkapitalforrentning efter skat, annualiseret Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,3% 9,9% 52,2% ,9% 4,0% 51,9% ,2% 11,0% 52,2% ,0% 11,7% 51,9% ,3% 9,6% 51,4% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved periodens udgang 5,95 5,77 5,27 5,51 5,81 5,77 5,30 5,51 5,35 5,75 Maersk Line Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig fragtrate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 2, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 9,0 8,6 26,6 24,8 33,5

10 10 /51 Gruppens forretningsområder Gruppens forretningsområder Gruppens investerede kapital pr. 30. september 2012 var USD 53,1 mia. (USD 51,4 mia.) og annualiseret afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) for de første ni måneder af 2012 var 9,2% (10,0%). Investeret kapital USD mio. 30. september 2012 ROIC, annualiseret (USD) 3. kvartal ROIC, annualiseret (USD) 9 måneder A.P. Moller Maersk Group ,3% 4,9% 9,2% 10,0% Maersk Line1 Global containerfart ,7% 6,4% 0,9% 0,3% Maersk Oil Olie og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter ,3% 30,5% 41,3%2 40,2% APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v ,4% 13,4% 14,3%3 12,8% Maersk Drilling Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company ,1% 13,7% 9,9% 12,2% Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings og platform supplyskibe m.v ,9% 14,3% 7,5% 10,6% Maersk Tankers Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas ,0%4 4,2% 11,0% 2,2% Damco Logistik og forwarding aktiviteter ,1% 32,8% 17,8% 23,9% SVITZER Bugser og bjærgningsaktivitet m.v ,1% 6,1% 8,1% 5,6% Dansk Supermarked Supermarkeder (Føtex og Bilka), stormagasiner (F. Salling) og discountbutikker (Netto) m.v ,1% 8,2% 6,5% 45,2%5 Maersk FPSOs Flydende olie og gasproduktionsenheder ,9%6 9,4% 24,2% 16,1% Andre forretningsområder 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed), Maersk Container Industry, Ro/Ro og øvrige ,7% 1,5% 6,1% 4,0% 1 Maersk Line omfatter Gruppens aktiviteter indenfor containershipping, herunder Maersk Line, Safmarine, MCC og Seago Line. 2 Væsentlig påvirkning fra skatterefusion på USD 899 mio. i første kvartal Væsentlig påvirkning fra salg af Maersk Equipment Service og 50% andel i Xiamen terminalen i Kina i første kvartal Væsentlig påvirkning fra nedskrivninger på USD 267 mio. 5 Væsentlig påvirkning fra salg af Netto Foodstores Limited, UK, i andet kvartal Væsentlig påvirkning fra salg af FPSO en Maersk Peregrino.

11 Forretningsoversigt 11 /51 Forretningsoversigt 3. kvartal DKK mio. USD mio. Omsætning Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Periodens resultat Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt

12 12 /51 Forretningsoversigt Forretningsoversigt 9 måneder DKK mio. USD mio. Omsætning Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Periodens resultat Maersk Line Maersk Oil APM Terminals Maersk Drilling Maersk Supply Service Maersk Tankers Damco SVITZER Dansk Supermarked Maersk FPSOs og Maersk LNG Rapporteringspligtige segmenter i alt Andre virksomheder Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt

13 Forretningsområder 13 /51 Sammenfatning for Maersk Line i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 498 mio. (tab på USD 289 mio.) ROIC var positivt med 9,7% (negativt med 6,4%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var positiv med USD mio. (negativ med USD 53 mio.) Mængderne var uændret 2,1 mio. FFE (2,1 mio. FFE) Gennemsnitlige fragtrater steg med 5,7% til USD/FEE (2.860 USD/FEE) Brændstofprisen faldt med 1% til USD 648 pr. ton (USD 656 pr. ton) Indtjening pr. transporteret FFE var positiv med USD 241 (negativ med USD 124) Lavere kapacitet og brændstofforbrug ved brug af super slow steaming 4% flådevækst til 2,6 mio. TEU (2,5 mio. TEU) Fire skibe blev leveret, og der blev ikke bestilt nye skibe Maersk Lines resultat var positivt påvirket af højere fragtrater og operationelle besparelser primært fra effektivisering i rutenetværket. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer udgjorde USD 714 mio. (USD 1,2 mia.), hvoraf USD 248 mio. vedrørte investeringer i skibe og USD 466 mio. i containere. MARKEDSUDVIKLING Den globale efterspørgsel på containertransport steg med 1%, men indgående mængder til Europa faldt betydeligt i forhold til tredje kvartal Den globale flåde nåede en kapacitet på 16,2 mio. TEU i slutningen af tredje kvartal, hvilket var en stigning på 7% i forhold til tredje kvartal 2011 og 1% i forhold til andet Maersk Line USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 9,7% 6,4% 0,9% 0,3% Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 2, , , ,

14 14 /51 Forretningsområder kvartal Ny tonnage leveret fra skibsværfterne nåede TEU fordelt på 45 skibe, mens TEU blev solgt til ophugning i tredje kvartal. Den globale ordrebog faldt til 3,6 mio. TEU svarende til 22% af verdensflåden, da 28 skibe med en samlet kapacitet på TEU blev bestilt i tredje kvartal. Kapacitetsstyring havde fortsat positiv indvirkning på markedsbalancen selvom den nominelle flådekapacitet steg. Oplægningen steg til 3,4% ( TEU) af den samlede containerflåde mod 2,8% tre måneder tidligere. De samlede enhedsomkostninger pr. transporteret FFE faldt med 6%, primært på grund af et lavere brændstofforbrug pr. FFE som følge af brug af super slow steaming. Besparelsen i brændstofforbrug mere end opvejede stigningen i skibsomkostninger pr. FFE. Brændstofprisen var 1% lavere, og de samlede brændstofomkostninger faldt med 15% til USD 1,6 mia. i forhold til samme periode i Enhedsomkostninger, eksklusive brændstofomkostninger, faldt med 2%, hovedsagelig på grund af bedre udnyttelse af kapaciteten. MAERSK LINE Fortsat slow steaming i kvartalet har reduceret kapaciteten, hvilket har medført, dels at der er brug for at indsætte flere skibe på væsentlige ruter, dels at brændstofforbruget pr. FFE faldt med 14% i forhold til tredje kvartal Pålideligheden af servicekonceptet Daily Maersk har i gennemsnit ligget over 97%, siden det blev indført, til trods for ændringer i rutenetværk og et antal aflyste farter i tredje kvartal. Maersk Lines markedsandel faldt sammenlignet med fjerde kvartal Markedsandelen for de første ni måneder af 2012 er på niveau med samme periode sidste år. Transporterede mængder var på samme niveau som i tredje kvartal 2011 (2,1 mio. FFE). Mængderne faldt med 8% på AsienEuropa ruterne. Mængderne på de østgående ruter steg med 9% og på de vestgående faldt de med 15%. Mængderne på Afrika og intraeuropa ruterne faldt med henholdsvis 11% og 5%. Den gennemsnitlige fragtrate var 6% højere end i tredje kvartal 2011 og på niveau med andet kvartal Indtjening pr. transporteret FFE, eksklusive salgsavancer og nedskrivninger netto, steg med USD 365 i forhold til tredje kvartal 2011, hovedsageligt på grund af en stigning i fragtrater og lavere enhedsomkostninger. Der blev leveret fire nye skibe med en samlet kapacitet på TEU fra værfterne i løbet af tredje kvartal. Flåden består nu af 271 ejede skibe og 309 chartrede skibe med en samlet kapacitet på 2,6 mio. TEU (2,5 mio. TEU). Gruppen ejer endvidere fem og har chartret otte multipurpose skibe. Maersk Line forventer ikke at tage levering af nye skibe i resten af 2012, men 25 skibe forventes leveret i perioden Der blev ikke bestilt nye skibe i kvartalet. Frekvensen af arbejdsulykker (LTIF) i de sidste fire kvartaler var 0,60 pr. mio. arbejdstimer (0,65 pr. mio. arbejdstimer). 3. kvartal 9 måneder 9 måneder 2012 vs vs Fordeling af volumen Rater Vol. Rater Vol. pr. rute Asien Europa 19% 8% 1% 10% 24% Afrika 5% 11% 4% 0% 15% Nordamerika 6% 8% 1% 11% 15% Latinamerika 3% 6% 1% 15% 14% Vest & Central Asien 2% 3% 1% 10% 17% Oceanien 1% 8% 3% 7% 5% IntraAsien 6% 19% 5% 24% 7% IntraEuropa 3% 5% 2% 4% 3% Total 6% 0% 0% 9% 100% Tilpasset til ændret geografisk opdeling i Maersk Lines organisation. Sammenlignelige data kan findes på

15 Forretningsområder 15 /51 Sammenfatning for Maersk Oil i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 243 mio. (USD 368 mio.) ROIC var 14,3% (30,5%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 1,3 mia. (USD 1,3 mia.) Produktionsandelen faldt med 23% til boepd ( boepd) Den gennemsnitlige oliepris var USD 109 pr. tønde, et fald på 4%, (USD 113 pr. tønde) Efterforskningsomkostningerne var USD 268 mio. (USD 336 mio.) Maersk Oils resultat for perioden var negativt påvirket af en lavere produktionsandel i Qatar, en lavere produktion i Danmark og en lavere oliepris, delvist opvejet af lavere efterforskningsomkostninger. Beskatning i Storbritannien steg med USD 120 mio. sammenlignet med tredje kvartal 2011, hovedsageligt på grund af ændring i fradragsretten for retableringsomkostninger og øget produktion. PRODUKTION OG UDVIKLING Den gennemsnitlige daglige andel af olie og gasproduktion var boepd i tredje kvartal, hvilket var 23% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Faldet var som forventet og skyldtes en lavere produktionsandel i Qatar som følge af en lavere andel til dækning af investering og omkostninger og en lavere produktionsandel fra Danmark som følge af Nordsøfondens indtrædelse med en andel i DUC samt modning af de danske felter. I Qatar var andelen af olieproduktionen boepd, 35% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Den lavere produktionsandel var som forventet og skyldtes en lavere andel til dækning af investering og omkostninger, mens bruttoproduktionen fra feltet var uændret omkring boepd. Maersk Oil USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 14,3% 30,5% 41,3% 40,2% Efterforskningsomkostninger Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde)

16 16 /51 Forretningsområder Maersk Oil Den danske del af Nordsøen Dansk Undergrunds Consortium, der opereres af Maersk Oil, bød Nordsøfonden velkommen som partner med en 20% andel i juli I Danmark var andelen af olieproduktionen boepd, 34% lavere end i tredje kvartal 2011 ( boepd). Den samlede andel af gasproduktionen var 0,3 mia. m3 eller gennemsnitligt boepd, 45% lavere end i samme periode 2011 ( boepd). Andelen af olie og gasproduktionen var påvirket af, at Nordsøfonden, som er ejet af den danske stat, overtog en andel på 20% i DUC den 9. juli 2012, og yderligere påvirket af en ikke planlagt nedlukning på grund af vedligeholdelse i begyndelsen af september. I Storbritannien var produktionsandelen boepd, hvilket var 143% højere end i samme periode 2011 ( boepd). Produktionsniveauet var som forventet, og sammenligningstallet for tredje kvartal 2011 var negativt påvirket af en nedlukning på grund af vedligeholdelse på Dumbarton. Gryphon FPSO en, der blev beskadiget under en storm i februar 2011, er igen på plads, men som følge af sen ankomst er produktionsstarten udskudt til fjerde kvartal Produktionstabet og skaderne forventes delvis dækket i henhold til gældende forsikringspolicer, og forhandlinger for at fastsætte forsikringsdækningen pågår. Udbygningen af Golden Eagle projektet forløber som planlagt med produktionsstart i 2014.

17 Forretningsområder 17 /51 I Algeriet var andelen af olieproduktionen boepd, samme niveau som i tredje kvartal 2011 ( boepd). Produktionen var positivt påvirket af en øget produktionsandel som følge af det forlig, der blev indgået i en skattesag i første kvartal, men blev opvejet af modningen af felterne. Udbygningen af El Merk felterne følger tidsplanen med produktionsstart i slutningen af 2012, og produktionsandelen forventes øget med boepd først i I Kasakhstan lå Gruppens andel af olieproduktionen uændret på boepd i tredje kvartal (3.000 boepd). Arbejdet fortsætter med udbygningen af Dunga feltet med planlagt produktionsstart fra de første nye brønde i fjerde kvartal De nye brønde forventes gradvist at øge Maersk Oils produktionsandel med boepd i I Brasilien udgjorde Gruppens produktionsandel fra Polvo feltet boepd (8.000 boepd). I USA skrider udbygningen af Jack feltet på dybt vand i Den Mexicanske Golf frem mod forventet produktionsstart i 2014, og der forventes i starten en produktionsandel på ca boepd. EFTERFORSKNING OG FORRETNINGSUDVIKLING Maersk Oil færdiggjorde i tredje kvartal tre efterforsknings/vurderingsbrønde sammenlignet med fem i tredje kvartal Efterforskningsomkostningerne var på USD 268 mio., væsentligt lavere end i tredje kvartal 2011 (USD 336 mio.), hovedsagelig som følge af udskydelse af boreaktiviteter og tilgængelighed af rigge. Selv med et forventet højere aktivitetsniveau i fjerde kvartal forventer Maersk Oil et omkostningsniveau på omkring USD 900 mio., hvilket ligger under det tidligere anslåede over USD 1 mia. for hele året I Angola fortsætter arbejdet med en feltudbygningsplan for Chissongafundet i Blok 16, og boringsaktiviteten af Chissonga4 vurderingsbrønden bliver forlænget. Caporolo1 brønden, der også befinder sig i Blok 16, blev færdiggjort med positive resultater. Yderligere boring er nødvendig for at vurdere det kommercielle potentiale for brønden, der ligger ved siden af Chissongafundet. Efterforsknings og vurderingsboringer er planlagt for Blok 8, 16 og 23, men afhænger tidsmæssigt af tilgængeligheden af rigge, hvilket i stadig større grad er blevet en udfordring som følge af en høj efterspørgsel i Vestafrika. I Brasilien pågår der efterforskningsboring i Blok BMC34, og der er planlagt flere brønde i 2012 i Blok BMC37 og BMC38, hvor partneren er indtrådt som operatør efter Maersk Oil. Der pågår boring i Wahoo4 vurderingsbrønden i BMC30, og yderligere vurdering af Itaipu fundet i Blok BMC32 er planlagt til I Grønland blev indsamlingen af 3D seismiske data vellykket afsluttet i september i Baffin Bay ud for Grønlands vestkyst. I Kurdistanområdet i Irak fortsætter den høje efterforskningsaktivitet i Sarsang blokken. Boring af den anden vurderingsbrønd i Swara Tika fundet fortsætter, og boring af en efterforskningsbrønd i Mangesh prospektet begyndte i september. Yderligere to efterforskningsbrønde er planlagt til 2012 på Koshka og Gara prospekterne. I Kasakhstan blev to efterforskningsbrønde færdiggjort i tredje kvartal, og resultaterne vurderes i øjeblikket. I Norge blev den sjette vurderingsbrønd i Avaldsnesdelen af Johan Sverdrup fundet afsluttet med succes. Brønden bekræftede, at reservoiret har en god kvalitet og tykkelse. Yderligere én vurderingsbrønd er planlagt i De kombinerede felter, som dækker to licenser (PL501 og PL265), forventes sammenlagt i I Storbritannien pågår der efterforskningsboring på Brochel, White Bear og Griffon, og der bores en vurderingsbrønd på Ockley fundet. Boring af Spaniards efterforskningsbrønden er planlagt til fjerde kvartal, og det høje aktivitetsniveau forventes at fortsætte i I USA forventes boringen af Buckskin3 vurderingsbrønden i Den Mexicanske Golf at begynde i starten af I tredje kvartal blev Maersk Oil tildelt syv blokke i licensrunden for den centrale del af Den Mexicanske Golf efter at have afgivet bud i andet kvartal Frekvensen af arbejdsulykker (LTIF) i de sidste fire kvartaler var 1,01 pr. mio. arbejdstimer (0,93 pr. mio. arbejdstimer).

18 18 /51 Forretningsområder Sammenfatning for APM Terminals i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 160 mio. (USD 173 mio.) ROIC var 12,4% (13,4%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 248 mio. (USD 255 mio.) Antallet af håndterede containere steg med 4% til 9,0 mio. TEU (8,6 mio. TEU) Et strategisk partnerskab blev indgået i Rusland APM Terminals resultat for kvartalet var påvirket af nedgangen på de største ruter mellem Asien og Europa, hvilket påvirkede havnemængderne og resultaterne i de fleste af de større terminaler i både Asien og Europa. Den positive udvikling på højvækstmarkederne i Afrika og Sydamerika sikrede generel vækst. Som nævnt i årsrapporten for 2011 øges påvirkningen fra geopolitiske begivenheder i takt med at tilstedeværelsen i disse vækstområder øges. Omsætningen steg ikke i samme takt som væksten i containermængder, hvilket primært skyldes frasalget af chassisaktiviteterne i Nordamerika. I de tre første kvartaler af 2012 steg det globale marked for containerterminaler med 4% målt i TEU. Vækstraten var højere i den første halvdel af 2012 end i tredje kvartal, hvor markedets vækstrate faldt til 3%. Især ruten fra Asien til Europa udviklede sig svagere i tredje kvartal, hvilket påvirkede havnevolumener i både Asien og Europa. Antallet af containere, som APM Terminals håndterede (antal kranløft justeret for APM Terminals ejerandel) steg med 4% i forhold til tredje kvartal Når der ses bort fra porteføljeændringer, steg mængderne med 2%. Mængder fra uafhængige kunder nåede 50% (46% i tredje kvartal 2011). På trods af en svagere markedsvækst har APM Terminals leveret et overskud på USD 160 mio. (USD 173 mio.) og et ROIC på 12,4% (13,4%). APM Terminals har påbegyndt implementering af et langsigtet program ved navn Global Transformation med APM Terminals USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 12,4% 13,4% 14,3% 12,8% Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 9,0 8,6 26,6 24,8

19 Forretningsområder 19 /51 APM Terminals Santos, Brasilien Kraner ankommer fra Kina til den nye terminal i Santos, der forventes taget i brug i starten af henblik på at identificere den driftsmæssige bedste praksis lokalt og udvikle globale standarder for terminaldriften. Målet er at forbedre produktivitet og effektivitet og dermed opnå betydelige omkostningsbesparelser på tværs af porteføljen. Udførte diagnoser i udvalgte terminaler i tredje kvartal bekræftede, at målet om en 15% større produktivitet og omkostningsbesparelser på ca. USD 200 mio. over fem år er realistisk. I tredje kvartal annoncerede APM Terminals følgende tiltag, der havde indvirkning på porteføljen: Et nyt strategisk partnerskab i Rusland. Dette indebærer erhvervelsen af en 37,5% andel i det børsnoterede selskab Global Ports, hvorved APM Terminals bliver partner i den førende operatør af containerterminaler i Rusland og Baltikum. Transaktionsværdien er USD 860 mio. Som følge heraf vil APM Terminals globale netværk blive øget med tre containerterminaler i Rusland, to containerterminaler i Finland, et indenlands containerdepot i nærheden af St. Petersburg og en større olie og olieproduktterminal i Estland. Afhængig af myndighedernes godkendelse forventes købet afsluttet inden årets udgang. Containerterminalen Wilhelmshaven (CTW) åbnede den 21. september APM Terminals ejer en 30% andel i Tysklands eneste dybvandsterminal. CTW har en kapacitet på 2,7 mio. TEU. Brasil Terminal Portuario (BTP) i Santos, Brasilien, modtog kraner og andet vigtigt udstyr i færdiggørelsesfasen. Dette joint venture resulterer i en 2,2 mio. TEU facilitet med 15 meter dybgang til større skibe på de sydamerikanske ruter. Terminalen forventes taget i brug i starten af APM Terminals har en ejerandel på 50% af BTP. APM Terminals bud på at overtage driften af alle Port of Virginia faciliteter i Hampton Roads under en langsigtet koncessionsaftale med Virginia Port Authority (VPA), blev mødt med konkurrerende bud fra den nuværende operatør Virginia International Terminals (VIT) samt fra to finansierings og investeringsselskaber med særlig fokus på infrastruktur. Alle bud vurderes i øjeblikket af VPA. SIKKERHED LTIF i de sidste fire kvartaler var 2,90 pr. mio. arbejdstimer (4,37 pr. mio. arbejdstimer). APM Terminals har fortsat fokus på at undgå uheld og udvikle sikkerhedskulturen.

20 20 /51 Forretningsområder Sammenfatning for Maersk Drilling i 3. kvartal (tal for 3. kvartal 2011 i parentes) Resultatet var USD 87 mio. (USD 139 mio.) ROIC var 8,1% (13,7%) Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 114 mio. (USD 160 mio.) 100% kontraktsdækning af den disponible kapacitet i resten af 2012, 97% for 2013 og 64% for 2014 Maersk Drillings operationelle oppetid var i gennemsnit på 94% (94%) Maersk Drillings resultat for tredje kvartal blev negativt påvirket af forsinket opstart som følge af vedligeholdelsesophold for to enheder på værft. FLÅDE OG NYBYGNINGSPROGRAM Maersk Drilling ejer 12 jackup rigge, fire semisubmersible rigge og ti borepramme. Maersk Drilling har et nybygningsprogram på syv rigge, bestående af tre ultra harsh jackup rigge, til levering i og fire ultra dybvands boreskibe, der leveres i 2013 og Der er allerede indgået kontrakter om fire enheder, der giver en kontraktbeholdning på i alt 14 rigår med en forventet omsætning på ca. USD 2,2 mia. Maersk Drilling har option på en nybygning af en ultra harsh jackup rig og to ultra dybvands boreskibe. NYE KONTRAKTER OG KONTRAKTSDÆKNING I tredje kvartal blev Maersk Drilling tildelt en toårig kontrakt om en jackup rig med start i oktober 2012 og en samlet kontraktværdi på ca. USD 100 mio. Maersk Drilling har en kontraktdækning på 100% for resten af 2012, 97% for 2013 og 64% for Dette giver en høj grad af indtjeningsgennemsigtighed og en lavere eksponering over for markedsudsving. Ved afslutningen af tredje kvartal 2012 udgjorde Maersk Drillings samlede omsætning på kontraktbeholdningen USD 5,8 mia. (USD 3,1 mia.). DRIFTSSTATUS Med undtagelse af én rig har alle Maersk Drillings jackup rigge, flydende rigge, pramme og den administrerede semisubmersible Nan Hai VI været på kontrakt. Antallet Maersk Drilling USD mio. USD mio. 3. kvartal 9 måneder Hovedtal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster (EBIT) Skat Driftsresultat efter skat (NOPAT) Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeret kapital ROIC, annualiseret 8,1% 13,7% 9,9% 12,2%

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere