DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i første kvartal 2011"

Transkript

1 DK CERT Trendrapport It-sikkerhed i første kvartal 2011

2 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, Tonny Bjørn og Dennis Panduro Rand, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2011 DK CERT opfordrer til ikke-kommerciel brug af rapporten. Al brug og gengivelse af rapporten forudsætter angivelse af kilden. Der må uden foregående tilladelse henvises til rapportens indhold samt citeres maksimalt 800 ord eller reproduceres maksimalt 2 figurer. Al yderligere brug kræver forudgående tilladelse.

3 Om DK CERT Om DK CERT Det er DK CERTs mission at skabe øget fokus på it-sikkerhed ved at opbygge og skabe aktuel, relevant og brugbar viden. Denne viden gør DK CERT i stand til at offentliggøre og udsende advarsler og anden information om potentielle risici og begyndende sikkerhedsproblemer. DK CERT bygger på en vision om at skabe samfundsmæssig værdi i form af øget it-sikkerhed. Det sker gennem offentliggørelse af viden om it-sikkerhed skabt gennem samarbejde med den offentlige og private sektor, forsknings- og undervisningsverdenen, samt internationale samarbejdspartnere. Denne viden benytter DK CERT til at udvikle services, der skaber merværdi for DK CERTs kunder og øvrige interessenter og sætter dem i stand til bedre at sikre deres it-systemer. DK CERT, det danske Computer Emergency Response Team, blev oprettet i 1991 som en afdeling af UNI C, Danmarks itcenter for uddannelse og forskning, der er en styrelse under Undervisningsministeriet. DK CERT var blandt pionererne, der først i 1990 erne tog initiativ til etablering af et internationalt samarbejde om it-sikkerhed med grundidé i CERT/CC i USA. Som led i dette samarbejde overvåger, rådgiver og informerer DK CERT om it-sikkerhed i Danmark. DK CERT samarbejder med GovCERT (Government Computer Emergency Response Team), der er den danske stats internetvarslingstjeneste. DK CERT bidrager med information rettet mod borgerne og mindre virksomheder om aktuelle trusler og sikkerhedshændelser.

4 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Resume 2. Første kvartal 2011 i tal 2.1. Sikkerhedshændelser i første kvartal Scanninger 2.3. Malware, spam og phishing 2.4. Sårbarheder Overskrifter fra første kvartal Stigende it-investeringer giver øget sikkerhed 3.2. Industrispionage og angreb mod it-infrastruktur 3.3. Dansk samarbejde om bekæmpelse af botnet 3.4. Danske netbutikker under angreb 3.5. Brute-force angreb fra skyen 3.6. Smartphones, det nye mål 3.7. Nye cookie-regler beskytter privatlivet 3.8. Hurtig udnyttelse af jordskælv i Japan 3.9. Microsoft knækker det berygtede Rustock botnet Ordliste 5. Figuroversigt 6. Referencer

5 3 Resume 1. Resume I første kvartal modtog DK CERT rapporter om sikkerhedshændelser. Det er en stigning på 54 procent i forhold til sidste kvartal af I gennemsnit modtog DK CERT henvendelser om måneden mod i De fleste sager handlede om piratkopiering. Siden 2010 har DK CERT ændret på klassificeringen af hændelser. Det medfører, at der er indført en ny hændelsetype, brute-force-angreb. Den var den tredjehyppigst forekommende type hændelse i første kvartal. Der blev fundet 26 procent flere skadelige programmer i første kvartal 2011 end i sidste kvartal. To tredjedele af de nye trusler er trojanske heste. Trods væksten blev der registreret færre infektioner med skadelige programmer på danske computere. Mængden af nyopdagede sårbarheder i kvartalet var Det svarer til gennemsnitsmængden i de seneste kvartaler. DK CERT har i første kvartal gennemført sikkerhedstest af computere på Forskningsnettet. Den viser, at over halvdelen af de IP-adresser, der kan nås fra internettet, indeholder sårbarheder. Kun seks procent af sårbarhederne vurderes at være kritiske. I første kvartal modtog DK CERT 30 rapporter om danske pc er, der indgår i botnet. Rapporterne bygger på analyse af trafikken til de centrale servere, der styrer botnettene. I februar offentliggjorde GovCERT, at staten i samarbejde med internetudbyderne nu går aktivt ind i kampen mod botnet. Det skal blandt andet blive muligt at blokere for trafik fra pc er, der indgår i botnet. Indsatsen sker i et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen (GovCERT), DK CERT og ISP Sikkerhedsforum. På internationalt plan blev et af de største botnet sat ud af kraft. Via en koordineret indsats fra Microsoft og politimyndighederne blev botnettet Rustock lammet. Det førte til et mindre fald i mængden af spam på verdensplan. De it-kriminelle bliver stadig mere professionelle og specialiserede. Seneste eksempel på den tendens er fremkomsten af såkaldt Exploit as a Service. Det er en tjeneste, hvor man mod betaling kan leje sig ind på en server, der forsøger at inficere pc er, som besøger bestemte websteder. Dermed slipper de kriminelle for selv at skulle udvikle angrebsprogrammer og vedligeholde infrastruktur. På den positive side kan man til gengæld se, at de danske virksomheder har fået råd til at investere i it igen. Når de køber nye pc er, udstyres de med nye styresystemer. Dermed er det sandsynligt, at der bliver færre computere med gamle og sårbare Windows-versioner.

6 4 Første kvartal 2011 i tal 2. Første kvartal 2011 i tal Dette afsnit beskriver med udgangspunkt i de systemer og netværk, som DK CERT har adgang til, udviklingen i første kvartal Enkelte data er suppleret og/eller perspektiveret med data fra internettets åbne kilder. Selvom det hovedsageligt er hændelser på det danske Forskningsnet, der beskrives, mener vi, at afsnittet er med til at tegne et billede af it-kriminalitetens udvikling på hele den danske del af internettet. Dette billede er ikke fuldstændigt. Vi håber på, at det i kombination med din egen viden og erfaring kan give et fingerpeg om, hvordan du kan være med til at beskytte danskernes it-aktiver nu såvel som i fremtiden. Vi indleder overordnet med at beskrive de sikkerhedshændelser, der i første kvartal 2011 blev anmeldt til DK CERT. I det følgende afsnit beskrives statistik vedrørende scanninger. Herefter giver vi en pejling på udviklingen med hensyn til spredning af malwaremalware, spam og phishing. Afslutningsvis beskrives de sårbarheder, som blandt andet forsøges udnyttet ved scanninger, drive-by-attacks og lignende. Med data hentet fra DK CERTs egen sårbarhedsdatabase beskriver vi kvartalets nye sårbarheder. Figur 1. Sikkerhedshændelser rapporteret til DK CERT. Ved overgangen til 2011 overgik DK CERT til et nyt system til registrering og behandling af sikkerhedshændelser. Det har medført en ændring både i måden, hvorpå en hændelse registreres, og i klassificeringen af sikkerhedshændelser og de data, der beskriver en sådan. Det betyder, at ikke alle data er direkte sammenlignelige med tidligere, men også at ikke alle data på nuværende tidspunkt er tilgængelige Sikkerhedshændelser i første kvartal startede i forhold til kvartalerne inden med en stigning i antallet af henvendelser til DK CERT om sikkerhedshændelser på internettet (Figur 1). I første kvartal af 2011 modtog vi i alt rapporter om sikkerhedshændelser, hvilket gav anledning til registrering af unikke hændelser vedrørende forskellige IP-adresser placeret over det meste af verden. I gennemsnit modtog vi henvendelser om måneden mod i Figur 2. Væsentligste typer sikkerhedshændelser rapporteret til DK CERT. Antallet af unikke hændelser, hvor legale danske websites var blevet kompromitteret og medvirkede til phishing eller spredning af malware, steg i første kvartal 2011 til 253. Det er det højeste antal, DK CERT hidtil har registreret (Figur 2). Flere af disse websites modtog vi henvendelser om fra mange forskellige parter. På nogle fik vi flere henvendelser fra samme part, da den ansvarlige hostingudbyder ikke hurtigt nok fik løst problemet. I enkelte tilfælde tog det op til tre uger, før en phishing-side blev fjernet. Tallene dokumenterer, at udnyttelse af sårbare legale websites indgår som en væsentlig del af de it-kriminelles aktiviteter. Løsningen skal primært findes hos hostingudbyderne, som bør have større fokus på sikring af kundernes websites, samt i større grad udvise rettidig omhu når det går galt. Når sikkerhedshændelser kategoriseret som hacking i første fjerdel af 2011 er faldet i antal i forhold til hele 2010, kan det skyldes måden, hændelserne kategoriseres på. Det lave antal i fjerde kvartal 2010 skyldes, at mange hændelser blev kategoriseret anderledes. Enkelte hændelser, som tidligere blev kategoriseret som hacking, kategoriseres i dag som brute-force angreb, hvor man forsøger at gætte kombinationer af brugernavne og passwords til SSH-tjenester, mail og

7 5 Første kvartal 2011 i tal lignende. DK CERT modtog i første kvartal 2011 i alt rapporter om forsøg på brute-force angreb. Første kvartal 2011 bød på henvendelser om krænkelse af rettigheder til film, musik og software foretaget fra danske IP-adresser, primært placeret på Forskningsnettet. Det høje antal hændelser om piratkopiering er på niveau med fjerde kvartal Tallet er foruroligende, da 25 procent af al piratsoftware er inficeret med malware. Piratkopiering er således ikke blot et spørgsmål om at snyde kunstnere og organisationer, men i lige så høj grad om mulig kompromittering af sikkerheden på de systemer, der benyttes. De øvrige hændelsestyper, som i første kvartal 2011 blev rapporteret til DK CERT, behandles til dels i de kommende afsnit Scanninger Figur 3. Antal scanninger rapporteret til DK CERT. Overgangen til et nyt system til registrering og behandling af sikkerhedshændelser har blandt andet medført, at en del scanninger fra februar måned mere korrekt er blevet kategoriseret som forsøg på brute-force angreb. Det kan forklare, hvad der umiddelbart ligner et fald i antallet af scanninger i første kvartal 2011 (Figur 3). I alt registrerede DK CERT rapporter om sikkerhedshændelser, som blev kategoriseret som scanninger. DK CERT betragter scanninger som et mindre, om end forstyrrende problem. Det skyldes, at de it-kriminelle der er ude efter penge, kun i begrænset omfang benytter sig af scanninger. Den største andel af scanningerne formodes at have rod i ældre malware, som stadig florerer i egne af verden, hvor nyeste softwareversioner og opdateringer er mindre almindelige end i Danmark. I Asien og Afrika, hvor antallet af internetforbindelser vokser hastigt, må det formodes, at sikkerhedssoftware ikke er en del af standardpakken. Her gives der mulighed for, at ældre malware stadig kan sprede sig, hvilket kan aflæses i vores statistikker 2.3. Malware, spam og phishing Figur 4. Danske malware-infektioner identificeret af F-Secure i første kvartal i Mængden af ny malware steg i første kvartal 2011 med 26 procent i forhold til fjerde kvartal I gennemsnit identificerede sikkerhedsfirmaet PandaLabs nye malware-stammer om dagen, hvoraf næsten 70 procent var trojanske heste 1. Næsten en fjerdedel af den webbaserede malware, som blev blokeret i marts måned, var ny ifølge virksomheden MessageLabs 2. Det står i kontrast til, at sikkerhedsfirmaet F-Secure kun identificerede danske malware-inficeringer i første kvartal 2011, eller kun cirka en tredjedel i forhold til året inden. DK CERT tager dette som udtryk for sikkerhedsindustriens stigende udfordringer med at identificerer og fjerne ny malware Den hyppigste malware som blev identificeret af F-Secure i Danmark, var også i første kvartal 2011 trojanske heste, som stod for 37,4 procent (Figur 4). Det er et fald i forhold til tidligere. Derimod var der flere inficeringer, der blot blev kategori- 1 Pandasecurity.com, 2011; Creation of New Malware Increases by 26 Percent to Reach More than 73,000 Samples Every Day, PandaLabs reports. 2 Messagelabs.com, 2011; March 2011 intelligence report. 3 F-secure.com, 2011; F-Secure security lab - virus world map.

8 6 Første kvartal 2011 i tal seret som andet eller applikation. Inficeringer med orme eller vira er hver især faldet til at udgøre mindre end 1,5 procent af de danske malware-inficeringer. En mindre del af den identificerede malware besidder i dag evnen til at sprede sig uden hjælp fra brugeren. Globalt set skulle man i første kvartal 2011 kigge lidt længere i indbakken for at finde spam. Spam udgjorde i marts måned på verdensplan kun 79,3 procent af alle mails, mens andelen herhjemme var 78,9 procent. En ud af 917 danske mails indeholdt virus, medens en af mails var phishing-forsøg 4. For begge typer er der tale om et fald i forhold til sidste år. Et fald i andelen af phishingmails har ikke betydet færre danske websites, som blev inficeret med phishing-sider. DK CERT modtog i første kvartal 2011 et stigende antal rapporter om danske websites, som var inficeret med trojanske heste eller phishing-sider (Figur 5). Hvad der i sidste halvdel af 2010 lignede et fald er således vendt. Noget af denne stigning formodes at kunne tilskrives overgangen til et nyt system til registrering og behandling af sikkerhedshændelser. Figur 5. Websites med trojanske heste og phishingsider rapporteret til DK CERT. Overordnet set mener DK CERT, at ovenstående udvikling beskriver fire tendenser: Det er i dag vanskeligere entydigt at kategorisere malware-typerne. Som et eksempel på det indgår botnet-programmer ikke i F-Secures statistikker. I DK CERT modtog vi i første kvartal af rapporter om danske computere, der var inficeret med botnet-programmer. Rapporterne byggede på analyse af trafikken til kendte command & control-servere. Der er sket en specialisering gennem hele forsyningskæden for it-kriminalitet. Det er ikke længere de samme, som udvikler exploits, kode til indsamling af data fra de inficerede computere, eller den tekniske infrastruktur i for eksempel et botnet. Tilsvarende er de, der udvikler værktøjer, ikke længere de samme som dem, der bruger dem til for eksempel indsamling og misbrug af kreditkortinformationer. Exploit as a Service (EaaS) Exploit as a Service er en tjeneste, hvor udnyttelse af hostet exploit-kode (angrebsprogrammer) tilbydes som en betalbar service. Henvisning til koden placeres på sårbare legale websider. Koden vil efterfølgende forsøge at inficere websidens besøgende med malware. Tjenestens navn refererer til, at der er tale om en form for Software as a Service (SaaS) i stil med Google Docs, Hotmail og lignende. I takt med at brugerne har blokeret adgangen til computeren gennem firewalls, og der ikke som standard eksekveres kode i mailklienten, foregår spredningen gennem mere effektive medier som for eksempel sociale netværkssider eller websider, brugerne har tillid til. For at undgå detektering udføres malware-kampagner over kortere tidsperioder og mere lokalt. Det har nødvendiggjort udvikling af en stigende mængde ny malware. Exploit as a Service (EaaS) er et begreb vi forventer at se mere til. Servicen, der har hentet sit navn fra cloud-terminologien har eksistert i nogen tid. Den er et udtryk for en specialisering af den it-kriminelle forsyningskæde. Fordelen for de it-kriminelle er, at de ikke som tidligere behøver at tænke på installation, opsætning og hosting. Kombineret med en billig prisstruktur gør det, at vi vil se en stigning i brugen af disse services. Det bekræftes af en sikkerhedsforsker, som har fået indsigt i forretningen bag EaaS-servicen Robopak Exploit kit, der understøtter udnyttelse af sårbarheder i produkter som for eksempel Java, PDF og Internet Explorer 5. Prismodellen for servicen er delt op i tre typer: 4 Messagelabs.com, 2011; March 2011 intelligence report. 5 Kahusecurity.com, 2011; Robopak Exploit Kit.

9 7 Første kvartal 2011 i tal En dag: 30 dollar (ca. 160 kroner). En uge: 150 dollar (ca. 790 kroner). En måned: 500 dollar (ca roner). Den type service forventes at blive brugt af nye kriminelle grupperinger, som ønsker at træde ind på markedet for it-kriminalitet. DK CERT forventer, at der vil komme flere lignende services. Flere udbydere må forventes at medføre lavere pris, hvorved servicen bliver mere attraktiv at bruge. Særligt hvis de bundles med værktøjer som for eksempel trojanske hest, botnet- -programmer og andet i brugervenlige crimeware-pakker, der kan håndtere hele processen fra inficering af legale websites over dataindsamling til rekruttering af muldyr. Figur 6. Antal offentliggjorte CVE-nummererede sårbarheder Sårbarheder Der blev i første kvartal 2011 offentliggjort CVE-nummererede sårbarheder (Figur 6). Af dem udgjorde 183 sårbarheder, der typisk findes og kan udnyttes i webapplikationer. Det er et fald på 12 procent i forhold til fjerde kvartal Andelen af CVE-nummererede sårbarheder, der klassificeres som cross-site scripting, var stigende. De udgjorde i første kvartal 2011 halvdelen af de sårbarheder, som knytter sig til standard webapplikationer (Figur 7). Tidligere har en analyse foretaget af organisationen Veracode vist, at op mod 80 procent af alle webapplikationer havde kendte sårbarheder. Sårbarheder af typen cross-site-scripting var den hyppigst fundne 6. kvartal 7 Blandt de applikationer, der i første kvartal 2011 oftest blev offentliggjort nye CVEnummerede sårbarheder i, var webbrowseren Chrome, Apples styresystem Mac OS X samt Acrobt og Adobe Reader (Figur 8). Mest bemærkelsesværdigt er, at der denne gang ikke er Microsoft-produkter blandt de første på listen, ligesom webbrowserne Mozilla og Safari er fraværende. Ny på listen er ORTS, som er et open source system til varetagelse af opgaver inden for helpdesk og service management. Figur 7. Offentliggjorte CVE-nummererede websårbarheder per kvartal 7. Mest kritisk var sårbarheder i Ciscos hardware-firewalls, Cisco ASA (Adaptive Security Appliance), da disse ofte ikke kan opdateres uden for et godkendt servicevindue. Det formodes, at det høje antal offentliggjorte sårbarheder i første kvartal 2011 er en del af en bevidst strategi, hvor sårbarhederne ikke bliver offentliggjort, før rettelserne er tilgængelige. Det skal understreges, at listen ikke er et udtryk for sikkerhedsniveauet af de enkelte systemer. Der inddrages ikke faktorer som, hvor lette de offentliggjorte sårbarheder er at udnytte, hvilken grad af kompromittering de kan forsage, om der findes opdateringer, eller hvor udbredt det sårbare system er. Faktorer der har betydning for, hvor attraktivt det er at udvikle skadelig kode, der udnytter sårbarhederne. 6 Veracode.com, 2010; State of software security report. 7 nvd.nist.gov; CVE and CCE statistics query page. Figur 8. CVE-nummererede produktsårbarheder offentliggjort i første kvartal 2011.

10 8 Første kvartal 2011 i tal DK CERT udførte i første kvartal 2011 sårbarhedsscanning af omkring forskellige IP-adresser placeret på Forskningsnettet. 2,1 procent af de scannede IP-adresser svarede på forespørgsler fra internettet. Lidt over halvdelen af disse havde i gennemsnit 8,6 CVE-nummererede sårbarheder fordelt på fem forskellige porte/protokoller. 90 procent af de fundne sårbarheder blev risikovurderet til at udgøre en middel risiko, mens seks procent blev vurderet som kritiske. I alt blev der konstateret 43 forskellige CVE-nummererede sårbarheder, hvor cirka 90 procent var offentliggjort mere end et år før scanningen. Web-applikationer, der som standard lytter på TCP-port 80 og 443, var også i første kvartal af 2011 de mest sårbare. Sårbarheder på disse porte udgjorde 97,5 procent af alle sårbarhederne. Øvrige sårbarheder blev konstateret på ICMP samt TCP portene 22 og 3389, der benyttes af henholdsvis SSH og Microsofts terminal-server (Figur 9). Kvartalets mest betydende sårbarhed berørte de fleste Windows-systemer tidligere end Windows 7. Den muliggør afvikling af kode på det sårbare system. Sårbarheden (CVE ), der vurderes som kritisk, blev offentliggjort første gang den 22. december Den kræver, at brugeren tilgår et thumbnail-billede indeholdende skadelig kode 8. Den 5. januar blev der publiceret offentlig kode, der udnyttede sårbarheden. Den 8. februar udsendte Microsoft en opdatering, som rettede fejlen i Windows Shell graphics processor. Figur 9. CVE-nummererede sårbarheder konstateret ved scanning i første kvartal Den 16. februar 2011 offentliggjordes sårbarheden CVE , der gør det muligt at udfører Denial of Service-angreb eller fjernovertage et sårbart Windowssystem. Sårbarheden er tilgængelig på alle versioner af Windows og blev vurderet som kritisk. Kun kort efter offentliggørelsen af sårbarheden blev der publiceret skadelig kode. Eneste løsning er at blokere computerens TCP-porte 137, 138, 139 og Den 14. marts 2011 udsendte Adobe en sikkerhedsbulletin angående en kritisk sårbarhed i Flash Player, Acrobat og Adobe Reader. Den blev set udnyttet gennem en skadelig Flash-fil (.swf) indlejret i et Microsoft Excel-dokument. Sårbarheden er tilgængelig på alle gængse operativsystemer. Den kan udnyttes til Denial of Service-angreb eller fjernkontrol af det sårbare system. Sårbarheden blev dagen efter registreret med CVE-nummer (CVE ). Adobe har siden udgivet opdaterede versioner af deres programmer Microsoft, 2011; Microsoft Security Bulletin MS Critical. 9 Vupen.com, 2011; Microsoft Windows SMB mrxsmb.sys Remote Heap Overflow Vulnerability. 10 Adobe.com, 2011; Security Advisory for Adobe Flash Player, Adobe Reader and Acrobat.

11 9 Overskrifter fra første kvartal Overskrifter fra første kvartal 2011 Flere overskrifter og begivenheder har i løbet af kvartalet været med til at præge vores syn på udviklingen med hensyn til it-kriminalitet og -sikkerhed. Udvælgelsen af begivenheder er selvfølgelig præget af vores perspektiv på it-sikkerhed som CERT for Forskningsnettet. Enkelte historier udspringer derfor fra vores verden, snarere end det billede som blev tegnet af medierne. Fælles er dog, at de er med til at tegne et billede af it-sikkerheden i hele det danske samfund Stigende it-investeringer giver øget sikkerhed lignende 11 På trods af at de danske it-chefer ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk IT havde afdæmpede forventninger til it-investeringerne i , viste året sig at slå alle rekorder. Grundlæggende betyder den fornyede optimisme i erhvervslivet, at man ud over større effektivitet også opnår bedre sikkerhed. Dansk IT Dansk IT er en forening for itprofessionelle med mere end medlemmer. Foreningen er en non-profit organisation, der arbejder uafhængigt af politiske tilhørsforhold, fagforenings- eller brancheforeningsinteresser med det formål at udbrede anvendelsen af it til gavn for professionen, samfundet og den enkelte. Foreningen repræsenterer medlemmernes interesser på den politiske scene og gennem blandt andet netværk, konferencer, gratis på-vejhjem-møder og lignende 11. Under den finansielle krise havde man udsat investeringer til blandt andet fornyelse af hardware. Med ny tiltro til fremtiden blev 2010 året, hvor man igen investerede i it, og året endte med et rekordsalg på 65 milliarder kroner. Salget var primært båret af pc er, servere og software, mens investeringer i strategiske itprojekter og -løsninger var under niveauet for Også for både 2011 og 2012 har analysehuset IDC en forventning om vækst 13. Investeringer i nye computere betyder i vid udstrækning også, at softwareplatformen fornys. Således kan det forventes, at mange organisationer planlægger eller allerede er gået over til Windows 7, der vurderes at være mere sikker end Windows XP. Dette skifte kan vi aflæse på webstatistikken for dk, hvor andelen af besøgende der benytter Windows XP, fra januar 2010 til januar 2011 er faldet fra 54 procent til 42 procent. Tilsvarende er besøgende med Windows 7 i samme periode steget fra 12 procent til 25 procent. Med overgangen til Windows 7 følger også en ny og mere sikker version af browseren Internet Explorer. Således var der i januar 2011 kun 28 procent, der benyttede Internet Explorer i ældre versioner end 8 mod 37 procent året tidligere. En stor andel er også overgået til at bruge alternative browsere som for eksempel Mozilla Firefox eller Google Chrome. De stod i januar 2011 for mere end 25 procent af de besøgende. De alternative browsere hentes og bruges primært i nyeste version. 11 Dansk IT; Dansk IT. 12 Dansk IT, 2010; CIOViewpoint - Krisens spor. 13 Business.dk, 2011; IT-salget satte rekord i 2010.

12 10 Overskrifter fra første kvartal Industrispionage og angreb mod itinfrastruktur En undersøgelse foretaget af Dansk IT blandt 119 danske it-chefer i både den offentlige og private sektor viste, at 26 procent af organisationerne havde været udsat for hacker- eller virusangreb, der havde til formål at lamme it-infrastruktur eller produktionssysemer. Truslen fra Stuxnet og tilsvarende har medført, at 55 procent har indført skærpede it-sikkerhedsforanstaltninger 14. Omvendt har kun 10 procent af virksomhederne indført særlige itsikkerhedsforanstaltninger i forhold til nøglemedarbejderes tjenesterejser. Det sker på trods af, at undersøgelsen indikerer, at det bedste værn mod industrispionage er at vanskeliggøre medarbejdernes mulighed for at medbringe data uden for organisationen. Resultatet skal ses i relation til, at kun 5 procent tilkendegav, at deres organisation havde været udsat for industrispionage, mens 29 procent ikke var vidende om det. Kun i ét tilfælde var industrispionage udført som et computerbaseret angreb. ISP Sikkerhedsforum ISP Sikkerhedsforum blev dannet 6. maj 2004 af en række danske internetudbydere for at styrke udbydernes bidrag til indsatsen mod virus-, orme-, hackerangreb og spam. ISP Sikkerhedsforum består af repræsentanter fra de fleste danske internetudbydere og repræsenterer størstedelen af internetbrugerne i Danmark. 28 procent af undersøgelsens respondenter mente, at det var en national myndighedsopgave at minimere truslen fra angreb som for eksempel Stuxnet mod organisationernes it-infrastruktur og produktionssystemer. Lignende holdninger har i forbindelse med bekæmpelse at botnet været fremført af Dansk Industri. 13 procent mente, at bekæmpelsen burde ske i samarbejde med en aktiv offentlig myndighed og/eller internetudbyderne Dansk samarbejde om bekæmpelse af botnet Den 16. februar blev det offentliggjort, at Videnskabsministeriet i samarbejde med ISP Sikkerhedsforum går ind i bekæmpelsen af botnet på den danske del af internettet. Samarbejdet leverer svar på et forslag, der tidligere blev stillet af Dansk Industri om statslig bekæmpelse af botnet 15. Samarbejdsaftalen mellem IT- og Telestyrelsen (GovCERT), DK CERT og ISP Sikkerhedsforum udstikker rammerne for samarbejdet. Det giver mulighed for at beskytte mod botnet, som for eksempel forsøger at stjæle adgangsoplysninger til borgernes netbank eller andre af deres personlige data. Om aftalen udtalte vicedirektør i IT- og Telestyrelsen, Marie Munk: Såkaldte botnet - dvs. computere, der organiseres i netværk gennem ondsindet software og bruges til at udsende spam og foretage koordinerede hackerangreb er en trussel for danskernes brug af internettet. Det er derfor vigtigt med et solidt samarbejde om at bekæmpe botnet mellem de relevante myndigheder og de udbydere, som leverer internet til virksomheder, myndigheder og borgere. Den netop indgåede aftale styrker dette samarbejde Dansk IT, 2011; CIOViewpoint - Industrivirus og industrispionage. 15 Dr.dk, 2010; DI: Staten bør bekæmpe it-kriminelle. 16 Govcert.dk, 2011; Styrket samarbejde i bekæmpelsen af botnet.

13 11 Overskrifter fra første kvartal Danske netbutikker under angreb I takt med at netbankerne implementerer sikkerhedsmæssige modforholdsregler, tror vi, at fokus kan flytte sig til større lokale webshops, der ikke i samme grad som bankerne har implementeret it-sikkerhed som del af deres forretningsmodel. 17 Ovenstående citat fra vores egen Trendrapport 2009 synes nu at være blevet virkelighed. Med kun seks vellykkede netbankindbrud i er danske netbanker nu blevet så sikre, at de it-kriminelle har fundet andre markeder. Det nye mål er netbutikkerne, som ifølge direktør Poul Thyregod fra Proshop oplever en voldsom stigning i antallet af sager, hvor stjålne kreditkortoplysninger bliver brugt til svindel. Svindlen foregår ved, at kriminelle med stjålne kreditkortoplysninger køber elektronik fra netbutikkerne. Varen sendes til intetanende muldyr i Danmark, som pakker den om, og sender den videre til modtagere i udlandet, typisk Østeuropa. De danske muldyr, som risikerer en politianmeldelse, er ofte rekrutteret via jobannoncer fra tilsyneladende etablerede shipping- og kurerfirmaer i udlandet. At rekrutteringen lykkes, skyldes troværdigt udformede jobannoncer, udstrakt brug af søgemaskineoptimering, personlig telefonisk kontakt samt brugen af formelle ansættelseskontrakter. Som taberne ved svindlen står netbutikken og muldyret. Problemstillingen bliver ikke mindre ved, at mange danske netbutikker har alvorlige sikkerhedsfejl og således potentielt kan indgå i fødekæden for stjålne kreditkortoplysninger. En undersøgelse foretaget af firmaet Hackavoid viste, at 49 procent af de undersøgte danske netbutikker havde kritiske sårbarheder 19. Otte procent af de undersøgte butikker havde SQL-injection-sårbarheder, som blandt andet kan misbruges til at læse informationer i databasen eller placere skadelig kode på den besøgenes computer Brute-force angreb fra skyen Sidst i februar modtog DK CERT en anmeldelse fra en institution på det danske Forskningsnet. En brugerkonto med svagt password var kompromitteret, og kontoen blev benyttet til at logge på en SSH-tjeneste, hvorfra man scannede efter andre SSH-servere på internettet. På den kompromitterede SSH-server blev der fundet brugernavne og password til andre SSH-servere på internettet. Som sådan var hændelsen ikke unormal. DK CERT modtager dagligt rapporter om forsøg på brute-force-angreb. Alligevel giver den stof til eftertanke. I takt med at også de it-kriminelle tager regnekraften fra cloud-services til sig, øges risikoen for at passwords, som tidligere blev betragtet som relativt sikre, kan knækkes. Da en kompromitteret brugerkonto ofte giver potentiel adgang til flere af organisationens interne tjenester, stiller det nye krav til organisationens politikker omkring passwords. Blandt andet bør man på alle tjenester sikre sig, at brugerkonti låses efter eksempelvis tre ugyldige login-forsøg. 17 DK CERT, 2010; Trendrapport Finansrådet, 2011; Historisk få netbankindbrud. 19 Version2.dk, 2011; Hver anden danske webshop har alvorlige sikkerhedsfejl.

14 12 Overskrifter fra første kvartal Smartphones, det nye mål Efter tip fra bloggeren Lompolo valgte Google i starten af marts at fjerne 21 malware-inficerede apps fra Android Market. De inficerede apps var alle legale gratis programmer, der var blevet ompakket og igen distribueret til Android Market, nu indeholdende skadelig kode. I løbet af de fem dage de var tilgængelige, estimeredes det, at mindst brugere nåede at installere dem på deres Android-telefoner og tavle-pc er 20. Efterfølgende udtalte stifteren af antivirusproducenten Kapersky Lab, Eugene Kaspersky, i et interview med Version2, at han mente, at Android ville blive det næste mål for malware-udviklerne. Mobiltelefoner er i dag små computere, der benyttes til alt fra til nethandel og netbank. Incitamentet for at ramme mobiltelefonerne er til stede, og Googles fokus på udviklerne og operativsystemets åbenhed gør det til et naturligt mål for malware. Således mener han, at Androidplatformen vil overtage Windows position som malware-skribenternes foretrukne mål 21. I modsætning til Apples App Store er der på Android Market ingen kontrol af de apps, der lægges op. På mobiltelefoner hvor kun de færreste har installeret sikkerhedssoftware, kan det være et problem, når brugerne henter deres apps fra Android Market, som de må formode er en troværdig kilde Nye cookie-regler beskytter privatlivet Den 25. maj 2011 træder et nyt EU-direktiv i kraft, som har til formål at sikre privatlivets fred ved færdsel på nettet. Artikel 5 stk. 3 i databeskyttelsesdirektivet betyder, at det kan blive betragtet som ulovlig indtrængen, hvis der uden brugerens accept gemmes noget lokalt på dennes harddisk, som ikke er en del af et program eller hjemmesides grundlæggende funktionalitet. Formålet er at sikre forbrugerne kontrol over, hvad for eksempel hjemmesider gemmer og henter af oplysninger på brugernes pc 22. Hvordan den nye lov skal implementeres og håndhæves, står endnu hen i det uvisse. For eksempel giver spøgsmålet om brugeraccept nogle dilemmaer i forhold til, hvad brugerne skal acceptere og hvordan, samt hvor længe en accept er gældende. Problemet er også, om brugerne af en hjemmeside reelt forstår, hvad de accepterer og hvad det betyder for dem. Dertil kommer håndhævelse af loven for hjemmesider, som er placeret uden for EU Hurtig udnyttelse af jordskælv i Japan Fredag den 11. marts blev Japan ramt af et jordskælv, som medførte en altødelæggende tsunami. Kun ganske få timer efter jordskælvet kunne antivirusproducenten Trend Micro på deres blog fortælle, at søgninger efter nyheder og video fra katastrofen ledte til sider med falske antivirusprogrammer. Udbredt brug af søgemaskineoptimering medførte, at søgninger efter nyt om 20 Trendmicro.eu, 2011; Google Android rooted, backdoored, infected. 21 Version2.dk, 2011; Eugene Kaspersky: Android bliver hackernes nye Windows. 22 Version2.dk, 2011; Fovirret? Få styr på de nye cookie-regler.

15 13 Overskrifter fra første kvartal 2011 katastrofen ledte til falske nyhedssider. Her blev de besøgende eksponeret for det falske antivirusprogram MalFakeAV Katastrofen er det seneste eksempel på, hvordan interessen for aktuelle begivenheder stadig hurtigere udnyttes til spredning af malware Microsoft knækker det berygtede Rustock botnet Under kodenavnet Operation b107 har Microsoft i samarbejde med flere sikkerhedspartnere samt U.S. Marshals Service knækket det berygtede Rustock botnet. Den koordinerede indsats startede ni måneder før, aktionen blev sat i gang den 16. marts Der kom skred i tingene, da det lykkedes virksomheden FireEye at udarbejde en signatur på kommunikationen mellem botnetklienterne og -serverne. En unik indikator var, at kompromitterede computere forsøgte at hente de første 200 KB af Windows XP SP2. Formålet har været at teste for aktiv internetforbindelse og måling af hastigheden. Det kunne Microsoft bruge til at identificere inficerede computere og dermed opnå yderligere indsigt i kommunikationsprocessen 24. Microsoft udnyttede de juridiske muligheder i forbindelse med misbrug af deres varemærker til at opnå en dommerkendelse. Det gav U.S. Marshals Service lovhjemmel til at beslaglægge 26 command & control-servere fordelt over fem hostingselskaber i syv amerikanske byer. Med hjælp fra backboneleverandører afskar man samtidig de IP-adresser, der blev benyttet til at kontrollere botnettet. Rustock var nu knækket. Om Rustock I sin storhedstid var Rustock ansvarlig for størstedelen af den udsendte spam på verdensplan. Selv efter lukningen af verdens største spam-affiliate-program var Rustock ansvarlig for mere end 30 procent af den samlede mængde spam. Rustock var et avanceret botnet i forhold til Waledac, Mega-D og Szerbi. Kommunikation mellem de forskellige noder var kamufleret på en sådan måde, at det lignede almindelig dagligdagstrafik. Kompromitterede maskiner blev inficeret med malware pakket ved hjælp af en egenudviklet krypteringsteknik, der fik den ondsindede kode til at fremstå som et pakket RA--arkiv. Spredningen foregik ved hjælp af hackede websites, hvor forskellige sårbarheder i internetbrowsere og plugins blev udnyttet. Botnettets opbygning medførte, at Rustock var aktivt i mere end fire år. At det har været en lukrativ forretning understreges af, at udgiften alene på hosting af botnettets command & control-servere er opgjort til dollar om måneden 24. Man skønner, at omkring maskiner stadig er inficeret, men inaktive i øjeblikket. Bagmændene er endnu ikke pågrebet Trendmicro.com, 2011; Most Recent Earthquake in Japan Searches Lead to FAKEAV. 24 Channelregister.co.uk, 2011 ; Rustock Takedown: How the world s worst botnet was KO d. 25 Blogs.technet.com, 2011; Operation b107 - Rustock Botnet Takedown.

16 14 Ordliste 4. Ordliste Botnet: Et botnet er et netværk af computere, som en angriber kan fjernstyre fra centralt hold. Navnet kommer af robot og net. Ejerne af computerne ved ikke, at deres pc er inficeret med et botnet-program og indgår i botnettet. Angriberen udnytter gerne sine robotter til at foretage koordinerede denial of serviceangreb eller udsende spam- og phishing-mails. Brute-force: Dækker i datalogien over en udtømmende afsøgning af et løsningsrum. Inden for it-sikkerheden betegner det afprøvningen af kombinationer af brugernavne og kodeord, ofte ud fra foruddefinerede lister og ordbøger. Cloud computing: Services distribueret i en sky af primært virtuelle ressourcer. Skyen giver mulighed for, at man får adgang til ressourcer efter behov. Skalerbarhed og pris vil ofte være de væsentligste argumenter for at lade sine services outsource til skyen. Overordnet skelnes mellem tre forskellige typer af cloud-services: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) og Infrastructure as a Service (IaaS). Command & control server: Et botnets centrale servere, hvorigennem det er muligt at sende kommandoer, som udføres af computere i botnettet, der er inficeret med botnet programmer. Cross-site request forgery (CSRF): En metode, der muliggør at uautoriserede parametre og kommandoer eksekveres på serveren gennem henvendelser fra en bruger, som websitet har tillid til. Metoden kan for eksempel medføre overtagelse af brugerens session til det enkelte site. Cross-site scripting (XSS): En metode, hvor adressen på et sårbart website udnyttes til at vise yderlig information eller afvikle programmer. Der er forskellige former for cross-site scripting, som gør det muligt at udføre komplekse angreb. Metoden kan for eksempel anvendes til phishing, hvor brugeren bliver omdirigeret til et forfalsket website. En angriber kan udnytte et website, som en bruger har tillid til, til at få adgang til fortrolig information. CVE, CVE-nummer: Common Vulnerabilities and Exposures, forkortet CVE, er en liste over offentligt kendte sårbarheder i software. Listen dækker sårbarheder i de fleste kendte og alment udbredte programmer, men ikke i skræddersyet eller internt udviklet software, der ikke er i distribution, såsom de fleste webapplikationer. Cookie: En cookie er en slags datapakke, der blandt andet indsamler oplysninger om forbrugerens gøren og laden på nettet. Cookies findes overalt på nettet og er med til at gøre det lettere at navigere på forskellige hjemmesider. Det er for eksempel en cookie, der sørger for, at ens mailadresse allerede står i adressefeltet, så man kun behøver at skrive sit password, når man skal tjekke mails. Denial of Service (DoS): Et angreb der sætter en tjeneste, funktion eller et system ud af drift, eller på anden måde gør det utilgængeligt for brugerne. Et eksempel kan være et angreb, der overbelaster en webserver ved at sende mange forespørgsler. Disse angreb udføres ofte fra flere computere samtidigt, og kaldes i de tilfælde for distributed denial of service (DDoS). Drive-by attacks: Angreb hvor tilfældige besøgende på en kompromitteret

17 15 Ordliste hjemmeside forsøges inficeret med. Den inficerede hjemmeside vil ofte være en sårbar legal side, som brugeren har tillid til, og infektionen foregår uden dennes vidende. Exploit: Et eksploit er kode, som forsøger at udnytte sårbarheder i software programmer med det formål at kompromitterer systemet. Forskningsnettet: Et højhastighedsnetværk, der forbinder danske universiteter og forskningsinstitutioner. Ud over det fysiske netværk forsyner Forskningsnettet brugerne med en række tjenester til forskning, samarbejde og kommunikation. GovCERT: GovCERT (Government Computer Emergency Response Team) funktionen, der i Danmark varetages af It- og Telestyrelsen, skal sikre, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i produkter, tjenester, net og systemer. På den baggrund skal tjenesten foretage en løbende vurdering af itsikkerheden samt varsle myndigheder om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler. Malware, skadelig kode: Sammentrækning af malicious software eller på dansk ondsindet kode. Malware er en samlebetegnelse for vira, orme, trojanske heste, keyloggere, spyware, adware, botnet-programmer og lignende. Orm: Et program, der spreder sig i netværk ved at udnytte sårbarheder i dets computere. I TCP/IP-verdenen sker det typisk ved, at ormeprogrammet kontakter den port, som det sårbare program lytter på. P2P, Peer-to-peer: P2P er en betegnelse for et decentralt netværk, hvor de enkelte noder (peers), i modsætning til i en client/server arkitektur, kommunikerer direkte med hinanden. Ansvaret for nettets funktionalitet er tilsvarende distribueret ligeligt mellem de enkelte computere i netværket. En hyppig anvendelse af P2P er fildelingsprogrammer som fx BitTorrent, edonkey og KaZaA, samt internetbaserede telefonforbindelser som Skype. Phishing: Svindelmetode, der går ud på at narre fortrolige oplysninger fra ofrene. Forsøg på phishing optræder ofte i s, der henviser til websider. Websiden angiver at tilhøre offerets bank eller kreditkortselskab eller lignende, men er i virkeligheden under svindlernes kontrol. Scanning, portscanning: Kortlægning af åbne porte på internettet, der har til formål at identificere sårbare services knyttet til dem. En portscanning foregår typisk ved, at der forespørges efter mange porte på få maskiner, eller én port på mange maskiner. Oftest benyttes et program til at foretage portscanninger. Brugen af firewalls vil som udgangspunkt lukke for adgangen til maskinens åbne porte. Software as a Service (SaaS): Cloud-baseret tjenester, der tilbyder online brug af programmer efter behov. Det kan være online programmer som tekstbehandling, regneark eller CRM-services. Eksempler på SaaS er Google Docs, Hotmail og lignende. Stuxnet: Stuxnet er blandt de hidtil mest avancerede orme. Ormen spreder sig vi USB-nøgler ved at udnytte en sårbarhed i Windows behandling af genveje. Herefter angriber den industrielle Siemens WinCC CADA-systemer. Ormen indeholder en trojansk hest, hvorfor det menes, at den er målrettet informationstyveri fra industrien.

18 16 Ordliste Sårbarhed: En fejl i et it-system, som en angriber kan udnytte til at få adgang til systemet, forhindre det i at fungere eller på anden måde misbruge det. Sårbarhedsscanning: Kortlægning af kendte sårbarheder knyttet til services på et systems åbne porte. Benyttes ofte efter foregående scanning. SQL-injection: Et angreb der ændrer i indholdet på en webside ved at sende kommandoer til den bagvedliggende SQL-database gennem usikre input-felter på websiden, som for eksempel søgefelter eller kommentarfelter, eller gennem usikre parametre i websidens URL er. Trojansk hest: Et program der har andre, ofte ondartede, funktioner end dem som det foregiver at have. Trojanske heste indeholder ofte dialer-, bagdørs- eller keylogger-funktionalitet, eller benyttes til installation af virus, botnetprogrammer og lignende. Trojanske heste identificeres ofte af antivirus- og antispywareprogrammer. Virus: Et program, der inficerer andre programfiler. Når den inficerede programfil køres, aktiveres virussen, og den inficerer andre programfiler. Oprindelig kunne kun egentlige programmer indeholde virus, men dokumenter med makroer kan nu også gøre det. Virus spredes ofte som mail vedlagt en trojansk hest, der indeholder virussen selv. Warez, pirat software: Begrebet dækker over computerprogrammer, musik film og lignende, der distribueres illegalt og i strid med rettigheder og licensbetingelser. Warez er en sproglig forvanskning af flertalsformen af software.

19 17 Figuroversigt 5. Figuroversigt Figur 1. Sikkerhedshændelser rapporteret til DK CERT. Figur 2. Væsentligste typer sikkerhedshændelser rapporteret til DK CERT. Figur 3. Antal scanninger rapporteret til DK CERT. Figur 4. Hyppigste danske malware-infektioner identificeret af F-Secure i første kvartal i Figur 5. Websites med trojanske heste og phishing-sider rapporteret til DK CERT. Figur 6. Antal offentliggjorte CVE-nummererede sårbarheder. Figur 7. Antal offentliggjorte CVE-nummererede websårbarheder per kvartal. Figur 8. CVE-nummererede produktsårbarheder offentliggjort i første kvartal Figur 9. CVE-nummererede sårbarheder konstateret ved scanning i første kvartal

20 18 Referencer 6. Referencer Adobe.com, 2011; Security Advisory for Adobe Flash Player, Adobe Reader and Acrobat ; blogs.technet.com, 2011; Operation b107 - Rustock Botnet Takedown ; blogs. technet.com/b/mmpc/archive/2011/03/18/operation-b107-rustock-botnet-takedown. aspx Business.dk, 2011; IT-salget satte rekord i 2010 ; Channelregister.co.uk, 2011; RUSTOCK TAKEDOWN: How the world's worst botnet was KO d ; Comon.dk, 2011; Web-butikker betaler prisen for netsvindel ; nyheder/web-butikker-betaler-prisen-for-netsvindel html Dansk IT; Dansk IT ; Dansk IT, 2011; CIOViewpoint - Industrivirus og industrispionage ; aktuelt/nyt_fra_dit/nyheder/~/media/files/presse/cio-viewpoint_2011_it-sikkerhed. ashx Dansk IT, 2010; CIOViewpoint - Krisens spor ; Nyheder/~/media/Files/Presse/CIO-Viewpoint_2011_it-sikkerhed.ashx Dr.dk, 2010; DI: Staten bør bekæmpe it-kriminelle ; Penge/2010/09/08/ htm DK CERT, 2010; Trendrapport 2009 ; https://www.cert.dk/trendrapport2009/ trendrapport2009.pdf Finansrådet, 2011; Historisk få netbankindbrud ; artikler-fra-finansraadets-nyhedsbrev/2011/januar/historisk-faa-netbankindbrud. aspx F-Secure.com, 2011; F-Secure security lab - virus world map ; en_emea/security/worldmap/ Govcert.dk, 2011; Styrket samarbejde i bekæmpelsen af botnet ; dk/news/9 Kahusecurity.com, 2011; Robopak Exploit Kit ; Messagelabs.com, 2011; March 2011 intelligence report ; mlireport/mli_2011_03_march_final-en.pdf Microsoft, 2011; Microsoft Security Bulletin MS Critical ; com/technet/security/advisory/ mspx Nvd.nist.gov, 2010; CVE and CCE statistics query page ; web.nvd.nist.gov/view/ vuln/statistics

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i første kvartal 2010

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i første kvartal 2010 DK CERT Trendrappor t It-sikkerhed i første kvartal 2010 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2010 DK CERT opfordrer

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i tredje kvartal 2010

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i tredje kvartal 2010 DK CERT Trendrappor t It-sikkerhed i tredje kvartal 2010 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2010 oktober 2010

Læs mere

- Forskningsnettet på 20 minutter - Sikkerheden i 2011

- Forskningsnettet på 20 minutter - Sikkerheden i 2011 - Forskningsnettet på 20 minutter - Sikkerheden i 2011 Forskningsnet konferencen 2011 15.-16. november 2011 - Comwell Klarskovgaard Forskningsnet CERT Shehzad Ahmad, Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk Agenda

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk

DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk DK-CERT Orienteringsmøde 8. marts 2010 Eigtveds Pakhus. Shehzad Ahmad, DK-CERT Email: shehzad.ahmad@uni-c.dk Agenda DK-CERT Hvem er DK-CERT, Formål med DK-CERT Hvad laver DK-CERT (og nogle tal) DK-CERT

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i andet kvartal 2010

DK CERT. Trendrappor t. It-sikkerhed i andet kvartal 2010 DK CERT Trendrappor t It-sikkerhed i andet kvartal 2010 Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2010 juni 2010 DK

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Internettruslerne på Forskningsnettet. Jens B. Pedersen Forskningsnet-CERT

Internettruslerne på Forskningsnettet. Jens B. Pedersen Forskningsnet-CERT Internettruslerne på Forskningsnettet Jens B. Pedersen Forskningsnet-CERT Cybercrime is emerging as a very concrete threat. Considering the anonymity of cyberspace, it may in fact be one of the most dangerous

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011

Industrivirus og industrispionage. It-sikkerhed 2011 CIOViewpoint 2011 Industrivirus og industrispionage It-sikkerhed 2011 Formålet med denne undersøgelse er at afdække i hvor stort omfang danske virksomheder oplever industrispionage samt angreb mod basis

Læs mere

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Preben Andersen, chefkonsulent Forskningsnet CERT 1 Kodeks: Tiltrædelse ISP-Sikkerhedsforum Håndtering af trusler mod infrastrukturen

Læs mere

DK CERT. Trendrapport 2010. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrapport 2010. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrapport 2010 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad og Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com Tryk:

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

STUXNET. Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk

STUXNET. Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk STUXNET Ondsindet angreb på SCADA server Hvad er nyt og hvordan sker dette? Johan Peder Møller jpe@csis.dk Om CSIS Security Group Startet i 1999 HQ in København Kontorer i Skanderborg og Mauritius Ca.

Læs mere

Trusselslandskabet lige nu. Hvor er Ulven?

Trusselslandskabet lige nu. Hvor er Ulven? Trusselslandskabet lige nu. Hvor er Ulven? DeIC konference 1. oktober 2013 DKCERT Shehzad Ahmad, Email: shehzad.ahmad@cert.dk Agenda DKCERT Hvem er vi? Tal og statistikker De sidste 12 måneder Udfordringerne

Læs mere

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer

Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer 5. februar 2014 Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer Formålet med denne trusselsvurdering er at informere om omfanget af særligt avancerede hackerangreb,

Læs mere

Guide. Guide: Sådan beskytter du dig mod computer-virus. sider. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Guide: Sådan beskytter du dig mod computer-virus. sider. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: 12 sider Sådan beskytter du dig mod computer-virus Guide: Sådan beskytter du dig mod virus Forskellige typer computervirus

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Stor guide. December 2014. undgå hackere. beskyt din mobil. Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Stor guide. December 2014. undgå hackere. beskyt din mobil. Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 Stor guide undgå hackere beskyt din mobil Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 Undgå hackere - beskyt din mobil INDHOLD SIDE 3 En hacker kan så let som ingenting få fat i alt,

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010

GovCERT og DK CERT. Forskningsnettet 17. november 2010 GovCERT og DK CERT Forskningsnettet 17. november 2010 Hvad er GovCERT? GovCERT står for Government Computer Emergency Response Team, og er en statslig internet varslingstjeneste plaseret i IT- og Telestyrelsen

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Hackingens 5 faser. Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S. 21. marts 2017

Hackingens 5 faser. Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S. 21. marts 2017 Hackingens 5 faser Kim Elgaard, Solution Engineer, Dubex A/S 21. marts 2017 Agenda Angrebs vectorer Hackingens faser, samt beskyttelsen Hverdagseksempler Hvad kan vi gøre Praktiske anbefalinger Live demo

Læs mere

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT 1 CODEX INTERNETTETS HISTORIE Internettet er i dag en helt almindelig del af langt de fleste danske børn og unges hverdag. Internettet består af flere hundrede millioner

Læs mere

Centrale kontroller - en vej mod mere effektiv bekæmpelse af botnets. Jacob Øst Hansen, IT Security Architecture Finansraadets Hus, 23.

Centrale kontroller - en vej mod mere effektiv bekæmpelse af botnets. Jacob Øst Hansen, IT Security Architecture Finansraadets Hus, 23. Centrale kontroller - en vej mod mere effektiv Jacob Øst Hansen, IT Security Architecture Finansraadets Hus, 23. marts 2010 Beskyt mod trojanske heste Afskær C&Cserverne C&C Private borgere Private Virksomheder

Læs mere

Indledning. Resume. Statistikgrundlag

Indledning. Resume. Statistikgrundlag Indhold Indledning... 3 Resume... 3 Statistikgrundlag... 3 Angrebskilder... 4 Angrebsfrekvens... 5 Angrebsvarighed... 6 Angrebstyper... 6 Sådan fungerer et amplification-angreb... 8 Sådan fungerer et DNS

Læs mere

DK CERT. Trendrapport 2008. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrapport 2008. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrapport 2008 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Christina Brunvoll Nielsen, Rasmus Lund-Hansen og Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Hougaard,

Læs mere

Det farlige Internet (?)

Det farlige Internet (?) Det farlige Internet (?) Farum Bibliotek 21. Oktober 2008 Peter Krüger 21-10-2008 Peter Krüger 1 Hvem og hvorfor? Trusler på internettet. Disposition Virus og orme Trojanske heste og bagdøre SPAM mail

Læs mere

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES IT-sikkerhed MED CODING PIRATES Hvad er truslerne? Hygiejne er ikke god nok, patching, backup, kodeord og oprydning efter stoppede medarbejdere. Det er for let, at finde sårbare systemer. Brugere med for

Læs mere

DK CERT. Trendrapport 2011. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrapport 2011. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrapport 2011 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Tonny Bjørn, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i tredje kvartal 2012

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i tredje kvartal 2012 DK CERT Trendrapport It-sikkerhed i tredje kvartal 2012 Redaktion: Shehzad Ahmad og Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2012 DK CERT opfordrer

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen

DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM Chefkonsulent Preben Andersen DK CERT Analyse og beskyttelsescenter Primær opgave: Gennem samarbejdet i CERT FIRST åbne kilder, at opbygge en samlet viden, der

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion...3

Kapitel 1: Introduktion...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Indhold 2 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Hvad du skal gøre efter installationen...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åbne produktet...4 1.2 Hvordan sikrer

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerhed i året der gik

Trendrapport. Status på informationssikkerhed i året der gik Trendrapport 20 12 Status på informationssikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Torben B. Sørensen, DKCERT, DeIC Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, DeIC Foto:

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT ELEVFOLDER CODE OF CONDUCT 1 INTERNETTETS HISTORIE Internettet er i dag en helt almindelig del af langt de fleste danske børn og unges hverdag. Internettet består af flere hundrede millioner små og store

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket?

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? 1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? En forudsætning i denne situation er, at der eksisterer kapacitet til at erkende og dokumentere, hvorvidt man er

Læs mere

It-sikkerhed i danske virksomheder

It-sikkerhed i danske virksomheder It-sikkerhed i danske virksomheder Rundspørge blandt it-chefer, it-sikkerhedsansvarlige og ledere DANSK IT har gennemført en rundspørge blandt danske it-chefer, it-sikkerhedschefer og ledere for at finde

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY

Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Ingen kompromier - Bedste beskyttelse til alle computerere CLIENT SECURITY Opdateret software er nøglen til sikkerhed 83 % [1] af top ti-malware kunne være undgået med opdateret software. Kriminelle udnytter

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

IT- SIKKERHED. Praktiske Råd til hvordan du forbedrer din sikkerhed i dag

IT- SIKKERHED. Praktiske Råd til hvordan du forbedrer din sikkerhed i dag IT- SIKKERHED Praktiske Råd til hvordan du forbedrer din sikkerhed i dag IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 Praktiske Råd Nedenfor følger praktiske råd til, hvordan man umiddelbart kan forbedre sin IT-sikkerhed

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning

DK CERT Sårbarhedsdatabase. Brugervejledning DK CERT Sårbarhedsdatabase Brugervejledning Februar 2003 Indhold Velkommen til DK CERTs sårbarhedsdatabase...3 Kom hurtigt i gang...4 Gode råd om masker...7 Mangler jeres applikation?...8 Generel vejledning...9

Læs mere

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i andet kvartal 2012

DK CERT. Trendrapport. It-sikkerhed i andet kvartal 2012 DK CERT Trendrapport It-sikkerhed i andet kvartal 2012 Redaktion: Shehzad Ahmad og Jens Borup Pedersen, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com UNI C 2012 DK CERT opfordrer

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version 2000, efterhånden 15-20 år eller mere. Denne artikel omhandler følgende

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Borgernes informationssikkerhed 2014

Borgernes informationssikkerhed 2014 Borgernes informationssikkerhed 2014 Januar 2015 1. Indledning Formålet med denne rapport er at afdække to sider af danskernes forhold til informationssikkerhed. Den ene side handler om, hvilke sikkerhedshændelser

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Er det sikkert at bruge JAVA?

Er det sikkert at bruge JAVA? Side 1 Juli 2014 Java river huller i it-sikkerheden på både Windows og Mac. men det er svært at undvære JAVA. De seneste dages udbrud af Flashback-trojaneren på Mac-computere har igen sat fokus på sikkerheds-problemer

Læs mere

Sikker forretning i en digitaliseret tid!

Sikker forretning i en digitaliseret tid! Sikker forretning i en digitaliseret tid! St ar t Justin Det kan være svært at følge med udviklingen, der sker inden for sikkerhedsområdet, hvis man er en mindre virksomhed. Ikke mindst nu, hvor digitaliseringens

Læs mere

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE.

Her ser i hvorledes man nemt kan installere en række nyttige programmer, uden at få andet end selv programmet installeret. på WWW.NINITE. Når man nu har en frisk ny Windows installation, så gælder det om at tilpasse den så den er brugbar men også at få de hjælpe of vedligeholdes programmer som gør maskinen kan sikres mod diverse malware

Læs mere

Forår 2012 - Firewalls

Forår 2012 - Firewalls Syddansk Universitet DM830 - Netværkssikkerhed Imada - Institut for matematik og datalogi Forår 2012 - Firewalls Forfatter: Daniel Fentz Johansen Alexei Mihalchuk Underviser: Prof. Joan Boyar Indhold 1

Læs mere

Privatlivsfremmende teknologier (PETs)

Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Appendiks 7 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Privatlivsfremmende teknologier... 3 Midler til imødegåelse af privatlivskrænkende

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012

Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det. Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack - og hvordan man forsvarer sig imod det Bo Lindhøj Artavazd Hakhverdyan May 21, 2012 1 Contents 1 Introduktion 3 2 Hvad er et DDoS angreb? 3 2.1 Direkte angreb............................

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

- Hvad er det, hvad gør det og hvordan kan du beskytte dig?

- Hvad er det, hvad gør det og hvordan kan du beskytte dig? - Hvad er det, hvad gør det og hvordan kan du beskytte dig? Ransomware - hvad er det? En guide udviklet af Draware A/S Ransomware er ikke et nyt fænomen. Det har faktisk eksisteret i over 30 år. Hvad der

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Gode råd til en sikker it-adfærd

Gode råd til en sikker it-adfærd Gode råd til en sikker it-adfærd It-sikkerhed starter og slutter med dig! Hvis du benytter dig af denne folders 18 gode råd, er både du som personlig bruger og bruger af Aarhus Universitets it-udstyr på

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Om sikkerhed og vedligeholdelse af din hjemme-pc

Om sikkerhed og vedligeholdelse af din hjemme-pc Om sikkerhed og vedligeholdelse af din hjemme-pc Dette materiale er downloadet fra http://materialeplatform.emu.dk Selandia-CEU er ikke ansvarlig for indholdet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016

IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016 IT Forum Hackerangreb: Sådan kan din virksomhed blive ramt 14 April 2016 Agenda 1. My, myself & I 2. Cyberpilot 3. Truslen lige nu 4. EU Persondataforordningen 5. Hvordan foregår det? 6. Tobias, demo og

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed

Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed Marts 2017 Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT, DelC Redaktion: Henrik Larsen og Torben B. Sørensen Design: Kiberg & Gormsen DKCERT,

Læs mere

Botnets Organiseret kriminalitet på nettet

Botnets Organiseret kriminalitet på nettet Botnets Organiseret kriminalitet på nettet Jens Myrup Pedersen Lektor, Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet (Aalborg) jens@es.aau.dk 19/05/2017 Sikkerhed er mange ting nogle eksempler

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Aktuelt fra sikkerhedsfronten trends og tendenser i cyber- og informationssikkerhed

Aktuelt fra sikkerhedsfronten trends og tendenser i cyber- og informationssikkerhed Aktuelt fra sikkerhedsfronten trends og tendenser i cyber- og informationssikkerhed DeIC konference 7. oktober 2015 DKCERT www.cert.dk Henrik Larsen Email: henrik.larsen@cert.dk Agenda DKCERT Hvem er vi

Læs mere

STYRKEN I DET ENKLE. Business Suite

STYRKEN I DET ENKLE. Business Suite STYRKEN I DET ENKLE Business Suite TRUSLEN ER REEL Onlinetrusler mod din virksomhed er reelle, uanset hvad du laver. Hvis du har data eller penge, er du et mål. Sikkerhedshændelser stiger kraftigt, med

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere