MINILIFTEN i H&M & REMA 1000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINILIFTEN i H&M & REMA 1000"

Transkript

1 MINILIFTEN i H&M & REMA 1000 Design & Innovation Teknologianalyse Danmarks Tekniske Universitet Christian Breinholt, s Jakob Wulff Andersen s112985

2 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 H&M Aktørnetværk (CB) 3 H&M og miniliften (CB) 5 Rema 1000 s aktørnetværk (JW) 6 Løfteaggregaterne (JW) 6 Arbejdsprocessen (JW) 8 Miniliften får måske et nyt liv (CB & JW) 8 Konklusion (CB & JW) 9 Litteraturliste 9 Bilag (Arbejdsblade) 10 Teknologi analyse, DTU! 2/10

3 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Problemformulering Hovmands minilift er designet til lagre, og fungerer således i H&M distributionscenter, som en fast del af hverdagen hos H&M. Men hvordan har miniliften påvirket H&M s arbejdsprocesser? Designeren af miniliften, Søren Hovmand, ønsker nu at introducere miniliften til supermarkeder. Hvilke løfteaggregater eksistere i f.eks. Rema 1000, og hvordan kan de relateres til en minilift, hvor der kan konstateres, at den til dato endnu ikke er blevet en del af supermarkedernes varehåndteringspraksis? H&M Aktørnetværk H&M s aktørnetværk gør sig gældende ved at have forskudt sig siden indførslen af Hovmands minilift. Det er derfor interessant at se på hvordan denne translation er forløbet. For at kunne beskrive den translation der er sket, er vi nødt til at etablere hvad og hvordan H&M medarbejderne gjorde før translationen. Det lager vi besøgte ligger i Greve, og fungerer som distributionscenter for H&M (se Bilag B24). De modtager tøjet fra H&M s fabrikker, de fleste ligger i Asien, pga. den billige arbejdskraft. Lageret i Greve modtager store mængder tøj, meget tøj af samme type. Lagerets opgave er at pakke dette tøj om, så der kommer de rigtige mængder tøj ud til butikkerne. Mange af butikkerne har ikke brug for 50 T-shirts, men måske kun 3 i hver størrelse. H&M har valgt at bruge den samme kasse i hele systemet. Tøjet til butikkerne bliver så sendt fra lageret, i standardiserede kasser. Kasserne tømmes for tøj, og sendes tilbage til lageret (se Bilag B25). Dette giver muligheden for at lave løfteaggregater, som kan bruges over hele aktørnetværket til at løfte denne non-humane aktør. Det var i forbindelse med indførslen af disse kasser at H&M anskaffede minilifte fra Hovmand. Den nye kasse er en stærk non-human aktør, da mængden af tøj i sådan en kasse kan være ret stor, så det kan være svært at løfte den uden hjælpemidler. Muligheden for at de-scripte løftet med miniliften på andre måder er begrænset, uden at påføre sig selv arbejdsskader. Grunden til at H&M ønskede at standardisere deres levering af tøj til butikkerne var at få et bedre arbejdsmiljø, ved at undgå mange løft. Ønsket var i ligeså høj grad at effektivisere pakning og levering til butikkerne, både på lageret men også ude i butikkerne. Derfor har alle H&M butikker også en minilift i varemodtagelsen. Ved indførslen af de nye kasser skete der en translation, som førte til en ny translation, nemlig indførslen af Hovmands minilift. Netværket har forskudt sig i retning mod miniliften, denne nye non-humane aktør påvirker de humane aktører ved radikalt at ændre arbejdsgangen på lageret, Teknologi analyse, DTU! 3/10

4 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts transporten og modtagelsen af tøj i butikken. Latour taler også om dette if the accomplishment of the agent s goal is interrupted for whatever reason, then the agent makes a detour, 1 Der er således kommet en ny aktør, som er en hybrid mellem miniliften og medarbejderen, idet at medarbejderen er blevet afhængig af miniliften til at løfte de tunge kasser, og miniliften er ikke automatisk og kan ikke køre selv, ligesom Latour beskriver det This translation wholly symmetrical. You are different with a gun; the gun is different with you holding it. You are another subject because you hold the gun; the gun is another object because it has entered into a relationship with you.2 Gennem dette kan vi se at målet for H&M medarbejderen har flyttet sig sammen med miniliften. Miniliften bliver en del af netværket fordi den erstatter de mange manuelle løft som ellers gjorde sig gældende før indførslen af de nye kasser. Callon skriver om alignment, A strongly aligned network is one in which the translations are successfull and relatively similar. 3 Miniliften er således også blevet stærkt alignet i netværket. Da miniliften indgår i flere heterogene sammenkædninger i netværket, både som et ret teknisk element, men i kraft af den hybrid der bliver dannet med H&M medarbejderen, er indførslen af de nye kasser og miniliften irreversibel og netværket er blevet translateret irreversibelt, fordi prisen og tiden der skal bruges på at ændre den translation der er sket er meget stor. Da H&M har tilrettelagt hele arbejdsgangen efter miniliften, er gaflerne og miniliftens egen opbygning yderligere med til at gøre aktøren ude af stand til at agere uden miniliften. Denne situation kan også skrives som Callon gør det, The rules of coordination then become constraining norms which create and control deviance: the past engages the future. In a word, irreversibilisation taken as the predetermination of translation and as impossibility of a return to competing translations.4 1 Latour s 178 linje 12 2 Latour - s 179 linje 4 fra neden 3 Callon s 146 linje 5 4 Callon s 151 linje 27 Teknologi analyse, DTU! 4/10

5 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts H&M og miniliften For at kunne se hvad der er skyld i de ovenstående translationer og herefter komme med et bud på hvilke translationer der kunne være interessante at se på i REMA 1000, bliver det samtidigt interessant at se på de inskriptioner der er i miniliftens design. Ved købet af miniliftene fik H&M, ligesom så mange andre af Hovmands kunder, lavet en speciel gaffel til at løfte kasserne, en gaffel som passede til de kasser der findes i dag på lageret. De nye gafler var en nødvendighed for H&M, uden dem ville brugeren være tvunget til at løfte kasserne op på miniliften. Ændringen af løftemodulet ændrer miniliftens script, fordi de begrænsninger og muligheder miniliften har, ændres betydeligt ved at skifte løftemodulet. Der er ikke længere mulighed for at løfte ting som ikke passer til gaflerne, ved at bruge gaflerne får man en løftefunktion som minder lidt om en palleløfters, dog uden samme kapacitet. Søren Hovmand fortæller at Hovmand ikke sælger særligt mange minilifte med en plade som løftemodul. Denne ændring er helt central for brugen af miniliften hos H&M, uden den ville incitamentet for at bruge miniliften frem for en palleløfter næsten ikke eksistere. En anden del af scriptet er brugsfladen af miniliften, som grundet design og placering af håndtagene ikke giver H&M s medarbejdere mulighed for at betjene miniliften fra andre steder end bag ved miniliften, dette betyder også at man ikke kan trække miniliften efter sig, da man vil slå hælene ind i miniliften. Sidst har dele af scriptet også manifesteret sig gennem de mange klistermærker der sidder på miniliften. Mange af disse informerer om hvad man ikke skal gøre med miniliften, men som produktet ikke forhindrer aktøren i at gøre, det kunne fx være at sætte sig på den. Her ses nogle af de grænsedragninger som Hovmand har lavet i designet mellem det sociale og det tekniske i miniliften. Det ses tydeligt på miniliftens mast hvor aktøren bliver advaret mod at stikke fingrene ind til båndet. Her er det en non-human aktør som Hovmand muligvis kunne have undgået, men Hovmand vælger at gøre det socialt, her har Hovmand taget et valg som Akrich beskriver Thus many of the choices made by designers can be seen as decisions about what should be delegated to a machine and what should be left to the initiative of human actors. 5 De-scriptionen af miniliften hos H&M, synes at være efter designerens Hovmand A/S hensigter, med nogle få undtagelser. Der er en lille lampe på miniliften som fungerer som batteriindikator, når denne lyser rødt opfordres brugeren til at lade miniliften op. Hos H&M har medarbejderne dog oplevelsen af at når lampen lyser rødt er der stadig masser af energi tilbage. Effekten heraf er at miniliften først oplades når den er mærkbart langsommere, hvilket gør miniliften ubrugelig i nogle timer. Man kan sige at i forhandlingen mellem H&M medarbejderen og den røde lampe taber den røde lampe. Yderligere har kablerne til opladning det med at blive væk, og hvis de sidder i har de tendens til at falde ud 5 Akrich s 216 linje 17 Teknologi analyse, DTU! 5/10

6 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts under ladning. Sidst påpeger medarbejderne også at miniliften er i vejen når den står til opladning, hvilket vidner om en uhensigtsmæssig deskription. Rema 1000 s aktørnetværk Først er det nødvendigt at specificere aktør-netværket, som løfteaggregaterne udgør og er en del af (se Bilag B17). Dele af supermarkedets aktør-netværk består af humane aktører som kunder og medarbejdere samt de non-humane aktører som løfteaggregaterne, varerne, emballagen og butikkens omgivelser, såsom hylder, kølediske m.m. Alle disse elementer påvirker hinanden igennem indbyrdes relationer. Eksempelvis kan kølediskene i et bestemt område af butikken begrænse brugen af store løfteaggregater, som derfor umuliggør placeringen af en specifik varetype, som igen påvirker måden butikkens hylder er indrettet og placerede. I Rema 1000 stilles der krav til effektivitet, som fx at paller og vogne skal fyldes maximalt, så derfor er styrke og holdbarhed vigtige aspekter. Samtidig er det vigtigt at aggregatet er nemt at håndtere. Også ergonomi spiller ifølge dem selv en vigtig rolle, selvom de dog i praksis nedprioriterer dette felt, fordi effektivitet kommer i første række. Rema 1000 har lagerplads inde i butikken på lagerhylder over de øverste hylder, for at spare lagerplads og for at effektivisere opfyldningen. Lagerhylderne indeholder de nedre hylders varer. Lagerhylderne er så høje (2 meter) at stiger (se Bilag B21) er nødvendige for at udføre opfyldningen ergonomisk korrekt. Derudover er alm. opfyldning i sig selv interessant eftersom denne proces indebærer repetitive bevægelser, løft af tunge varer og løft i uhensigtsmæssige højder, som generelt er under knæhøjde samt over skulderhøjde (se Bilag B19). Løfteaggregaterne Den motoriserede palleløfter er et løfteaggregat, som bliver anvendt gennem hele opfyldningsprocessen, bl.a. fordi europallerne er standarden til vareopbevaring hos supermarkederne. Dets script er at transportere varer på paller ved motorkraft, at løfte pallerne, så de kan stilles på hinanden og at muliggøre ergonomisk korrekt ompakning af paller. Netop ompakningen er et væsentligt led i opfyldningsprocessen, fordi varerne skal flyttes fra paller til T-vogne for at kunne transporteres ud i butikken. Den motoriserede palleløfter kan løfte pallen op i en højde, så aktøren undgår at bøje ryggen ved ompakningen. En aktør fortalte at han tydeligt kunne mærke hvordan hans ryg var blevet aflastet siden arbejdspladsen havde investeret i løfteren. Denne deskription af palleløfteren er altså vellykket, fordi den bruges som den er designet til. Palleløfteren er i den fjerde fase af domesticeringsprocessen, hvor den er med til at definere Rema 1000 og medarbejderne, som arbejdsmiljø- og ergonomi-bevidste. Det kræver truck-certifikat for at anvende den motoriserede palleløfter, hvilket er gjort tydeligt ved skiltning, så scriptet burde være tydeligt nok. Alligevel brugte nogle arbejdere uden certifikatet aggregatet, for at spare tid. Dette er en uhensigtsmæssig deskription, en decideret Teknologi analyse, DTU! 6/10

7 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts lovovertrædelse, som er i klar uoverensstemmelse med scriptet. Her er der sket en grænsedragning fra designerens side, hvor sociale instanser som mærkning med påbud og information om loven sætter ind for aktørens sikkerhedsskyld, mens det tekniske, som de sikkerhedsmæssige designfeatures, ikke rækker længere. Dét at aktøren bevidst laver en uhensigtsmæssig deskription på et script der er så tydeligt, vidner om en translation mellem den pågældende medarbejder og den motoriserede palleløfter; Artefacts undoubtedly script and configure use practices, but the user also reconfigures the artefact - objects and users configure each other 6 - medarbejderen anser palleløfteren for at være som et stykke ufarligt legetøj på trods af lovgivningen og diskursen. En anden type løfteaggregat er T-vognene (se billede), som er de mest anvendte i Rema, fordi deres alsidighed egner sig til mange forskellige arbejdsopgaver i opfyldningsprocessen. En T-vogn kan fyldes med varer på to planer, et i hoftehøjde og et i ankelhøjde. Det nederste plan bruges til resterende varer og emballage tilbage på lageret. I Rema 1000 blev vognen, når den var tømt, anvendt til at transportere emballage ud af butikken. Enkelte gange blev tunge kasser løftet uergonomisk fra det nederste plan i ankelhøjden. Dens mange brugsmuligheder, som er grundet dens script; at kunne transportere varer på to planer, er samtidig en ulempe. Scriptet er ikke tilpasset bestemte varetyper, så T-vognen løser ikke nogle af opgaverne til topkarakter, men kun på et nogenlunde tilfredsstillende plan. For eksempel bruges T-vognene både til lette og tunge varetyper, i små eller store mængder, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssig brug. Et eksempel fra Rema 1000 er en episode fra Frugt & Grønt-afdelingen, som indebærer håndtering af relativt tunge varer, hvor en T-vogn blev overfyldt i en grad så stålstangen var knækket og varerne væltede af. Dette er et eksempel på ikke vellykket script, fordi forskellen på inskriptionen (hvor meget vognen er designet til at holde til) og deskriptionen (hvor meget den rent faktisk bruges til) er for stor. Netop ved konfrontationen mellem designet der skal bruges og designet der bliver brugt ses uoverensstemmelsen i scriptet - jvnf. It was only in the confrontation between the real user and the projected user that the importance of... the difference between the two came to light 7. Kvartpalleløfteren anvendes til kvart-paller, som ofte anbringes i butikken uden at skulle ompakkes. Ved hjælp af den kan man løfte kvartpaller af en palle, og derefter transportere dem. Scriptet er meget entydigt i og med at kvartpalleløfteren kun er konstrueret til dette formål, den er i andre henseender ubrugelig, hvilket også ses i supermarkeder, hvor den ofte står hengemt. Det er et 6 Lindegaard & Brodersen (2010), s. 104, ln Akrich, s.208 ln. 33. Teknologi analyse, DTU! 7/10

8 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts vellykket script, fordi det er så specifikt at udmønter sig i en hensigtsmæssig deskription. Dens nicheområde er en anden problematik, der vedrører selve designet, mens scriptet er vellykket. Under opfyldningen af lagerhylderne bruges stiger (se Bilag B21). Til denne opgave skal der, med stigen, to yderligere aktører; én til at løfte varerne fra T-vogn til aktøren på stigen, som løfter varen op på lagerhylden. Her ses et artefakt - i denne sammenhæng en art løfteaggregat - som har et relativt åbent script. Deskriptionen er grænsende til det uhensigtsmæssige, fordi der er høj risiko for at lave uergonomiske løft ved brugen. Arbejdsprocessen Løfteaggregaterne er non-humane aktører i opfyldningsprocessen i supermarkedet (se Bilag B17). Denne proces er et samspil mellem aktørerne og hybriderne, som ved deres relationer udgør det heterogene aktør-netværk. Relationerne indebærer håndtering af paller med varer, som leveres af lastbil og derefter transporteres ud på lageret, hvor de placeres pladseffektivt ved hjælp af den motoriserede palleløfter. Varerne ompakkes fra paller til mindre løfteaggregater, som T-vogne og kvartpaller, af medarbejdernes manuelle løft. Grunden til dette er for det første at varerne på pallen er tilfældigt placeret, og det er nødvendigt at sortere varetyperne, så opfyldningen kan ske afdelingvist - tørvarer på én T-vogn, konserveres på en anden og så fremdeles. For det andet fordi der ikke er plads til at køre en palle ud i butikken, da non-humane aktører som hylder og kølediske begrænser pladsen i butikken. Og netop god plads og orden i butikken er en vigtig værdi for Rema 1000 s ledelse - altså endnu en relation der skal medregnes. Varerne transporteres dernæst ud i butikken på T-vogne eller kvartpalleløftere og sættes på hylder og lagerhylder af arbejderne. Når en T-vogn er tømt køres den ud på lageret med den pap- og plastikemballage, som varerne var i, altså fjernes de non-humane aktører. Miniliften får måske et nyt liv Det ses på translationen af H&M s aktørnetværk at der er sket en omfattende standardisering, der omfatter deres distributionssystem. Denne standardisering går hånd i hånd med miniliftens inskription til aktørnetværket. Miniliftens modul-arm (i dette tilfælde en gaffel) er designet til kasserne, som bruges til opbevaring og transport af tøj. Standardiseringen har medført at de direkte kan transportere kasserne fra pallerne og til lageret, hvilket er en væsentlig effektivisering af deres arbejdsproces, da der så ikke indgår tidskrævende og eventuelt uergonomiske manuelle løft. Desuden har H&M fået miniliften i en passende højde, der passer til deres system. Hvis miniliften skal kunne indrulleres i Rema 1000, skulle dens inskription ændres, så den kan løse opgaver som nogle af de eksisterende løfteaggregater varetager. Først og fremmest ville højden skulle ændres, så liften kan løfte ting op til de ca. 2 meter høje lagerhylder. Dernæst bør en standardisering indskrives i designet, som det er set hos H&M, hvis miniliften skal overtage nogle af T-vognens arbejdsopgaver. Denne standardisering ville indebære en ændring af hvordan pallerne pakkes, såvel som at scriptet ændres yderligere til en passende modularm, så varepakninger Teknologi analyse, DTU! 8/10

9 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts kan løftes fra pallerne og køres ud i butikken på miniliften og derfra fyldes på hylder, og til sidst lagerhylder. En anden af T-vognens arbejdsopgaver er som nævnt at kunne opbevare emballage under opfyldningen, så miniliften skulle også designes til dette, hvis den skal anvendes til opfyldning i butikken.hvis miniliften blev indrulleret i Rema 1000 ville det nuværende aktørnetværk forskydes. Som nævnt ville varepakningen af pallerne muligvis skulle optimeres, hvilket ville medføre en forskydning af aktørnetværket helt til Rema 1000 s distributionslager, hvor pakningssystemet skulle ændres.miniliften ville eventuelt kunne redesignes, så den varetog opfyldning af de øverste lagerhylder, uden brug af en stige og de to humane aktører, som varetager denne opgave på nuværende tidspunkt, men i stedet blot én aktør der betjente miniliften. Denne translation af netværket ville effektivisere opfyldningsprocessen og ydermere aflaste aktørerne for tunge og uergonomiske løft. Miniliften kunne altså erstatte nogle af T-vognens brugsområder, hvilket er en forskydning af en af aktørnetværkets vigtigste relationer. Det ville nok ikke være hensigtsmæssigt at erstatte alle af T-vogenens arbejdsopgaver, men at aflaste den i de opgaver den belaster medarbejderen med uergonomiske løft. Ydermere ville miniliften eventuelt kunne erstatte kvartpalleløfteren, som på nuværende tidspunkt kun har én enkelt arbejdsopgave. Det kunne være interessant at se på kvartpalleløfterens brugsområde, da Miniliften har den samme størrelse og muligvis kunne erstatte det - dette ville indebære at miniliften skulle redesignes til at kunne løfte mere. Konklusion Vores analysearbejde har åbnet op for nye aspekter, der ellers umiddelbart virkede ude af syne. Ved hjælp af teorien har vi udfoldet de forskellige aktør-netværk hos H&M og Rema. Vi har undersøgt deres relationer og nogle af de translationer, der er i forbindelse med implementeringen af miniliften hos H&M og derved de ændrede arbejdsprocesser. Sideløbende er forskellige scripts for nuværende løfteaggregater i Rema 1000 undersøgt og diskuteret. Slutteligt er de to aktør-netværk sammenlignet og eventuelle forbehold ved implementering af en minilift i Rema 1000 s aktørnetværk er blevet vurderet og diskuteret. Litteraturliste Akrich, Madelaine: The De-scription of Technical Obejcts. I: MIT Press, 1992, s (Artikel) Latour, Bruno: A Collective of Humans and Nonhumans. I: Harvard University Press, 1999, s (Artikel) Callon, Michel: Techno-Economic Networks and Irreversibility. I: Routledgde, 1991, s (Artikel) Lindegaard, Hanne og Søsser Brodersen: Homespace or Workspace? The Use of Multiple Assistive Technologies in Private Dwellings. I: Ashgate, 2010, s (Artikel) Teknologi analyse, DTU! 9/10

10 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Bilag Arbejdsblad B17 Arbejdsblad B19 Arbejdsblad B20 Arbejdsblad B21 Arbejdsblad B24.1 Arbejdsblad B24.2 Arbejdsblad B25 Teknologi analyse, DTU! 10/10

11 Løfte- og transportaggregater i SuperBrugsen Brugsprocesser Anders Lithander B17 Vareindlevering Nuværende transportløsninger: Gitterbur Bruges til at fylde pap i. Trækkes med rundt i butikken hvor der bliver fyldt op. Bagefter køres den på lageret kr. Kvartpalle Bruges til at køre øl, vin og vand rundt. Varerne køres ud i butikken på denne kr. Opfyldningsvogn Bruges til at opfylde alle slags vare. Hvis der ikke er en gittervogn i nærheden lægges pap på den nederste plade. Denne ses umiddelbart som miniliftens konkurrent kr. Rullevogn Bruges også til at køre øl og vand ud i butikken. Derudover køres mejeriprodukter rundt på den. 800 kr. Palleløfter Bruges til at hente varer fra lastbilen og køre dem ind i butikken eller på lager. Bruges også til at flytte rundt på lagervarerne kr.

12 Håndtering af varer i REMA 1000 Brugsprocesser Jakob Wulff B19 Varehåndteringen i REMA 1000 Plads til pap: Én af medarbejderne havde, i et andet supermarked, arbejdet med en lift på størrelse med en T- vogn, som automatisk hævede varerne op i hofte-højde (ergonomisk korrekt) efterhånden som varerne blev taget af. Nedenunder blev der plads til pap, som helst skal lægges på vognen, så rod i butikken undgås. Det er normalt et kriterie at vognene der bruges i butikken har plads til pap, så det ikke roder i butikken. Stiger, taporetter og høje hylder Deres lagerhylder er 2 meter høje, så de bruger taporetter og stiger, når de skal hente ting ned eller stille tunge ting derop. Med en minilift ville følgende være problematisk: - De nederste hylder er forskudt fra de øvre (se billede b), og liften skal skubbes helt ind til de øverste hylder for at varen kan skubbes over på hylden. - Selv med lift skal stiger bruges for at komme op i højde med a) lagerhylderne. Brugen af T-vogne: T-vognene er domesticerede i medarbejdernes hverdag. De bruger T-vogne til opfyldning af tør-varer (alt der ikke er på køl) samt frugt og grønt. Ergonomien ved brug af T-vognene kan optimeres, eftersom tunge løft á kg kan forekomme fra skulderhøjde eller under hoftehøjde, selvom medarbejderne er bevidste om ergonomi. b) Potentiale for miniliften i supermarkedet: Miniliften har muligvis potentiale som kvart-palleløfter, da disse har nogenlunde samme størrelse. Dog er der umiddelbart ikke observeret nogle behov for at løfte kvart-paller op i 130 cm s højde. Mulige behov: a) Supermarkedernes lagrer, hvor pladsen skal udnyttes optimalt - og kvart-paller i teorien kunne stakkes. b) Løft af tungere varer, som er i store sortimenter - som fx kasser med vaskepulver, som kan stilles i stakke øverst på hylderne som på billedet.

13 Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 Brugsprocesser Edin Kosovik B20 Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 REMA 1000 bruger flere forskellige produkter til at gøre transporten af varer nemmere samt gøre løftene nemmere, når de skal fylde varer op i butikken. De fylder varer op hver morgen, hvor nye kasser med varer skiftes ud med de gamle kasser De gamle varer sættes derefter oven på kassen med de nye varer. (A) REMA 1000 opbevarer lager, som ikke skal fyldes hver dag, i hylder over 2 meter i butikken. For at skulle komme op til lageret bruger de en stige. Der er designet et ekstra trin, hvor varerne kan stå, så medarbejderne ikke behøver at holde dem i den højde. Der er normalt to om én stige for at gøre arbejdet hurtigere og nemmere. Når medarbejderne kun skal bruge enkelte ting fra lagret, så bruger de ingen stige, fordi det går for langsomt. (B) En mindre stige bruges til hylder ca. over 1,50m, men bliver sjældent brugt af mænd, da det er hurtigere blot at løfte i den højde fra jorden af. (C) En motordrevet palleløfter bruges til at læsse paller fra leverandøren og ind på lagret, som står udenfor. En standart palleløfter bruges derefter i butikken, da den er mere mobil. (D) T-vogne bruges til at transportere kasserne fra pallerne over til hylderne, hvor man manuelt bytter kasserne med gamle varer ud med den nye kasse med nye varer. Manuelle løft sker når hver enkelt kasse skal transporteres (fra palle til T-vogn og fra T-vogn til hylde).

14 REMA 1000 opfyldning Brugsprocesser Edin Kosovik REMA 1000 opfyldning B21 Påfyldningsprocessen kræver forskellige midler. Der henvises til Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 Varende bliver leveret fra leverandørerne, hvor selve kasserne med varer er blevet sorteret sådan, så det vejer max 15kg. (enkelte undtagelser findes). En motordreven palleløfter (som leverandøren ejer) bruges til at kører pallerne med varerne ind på lageret. Det er nemmere og hurtigere at bruge en motordreven end en normal palleløfter. Alm. palleløftere bruges til at transportere en palle med varer inde fra lagreret og ud i butikken. Større REMA 1000 butikker bruger den motordrevne palleløfter, da man kan indstille den til at holde sig i hoftehøjde. Man løfter 5-15kg tunge kasser fra pallen og hen til nogle T-vogne, som bruges til at transportere kasserne hen til hylderne. Ofte løfter medarbejderen flere kasser af gangen, fordi det går hurtigere. Dette er ikke ergonomisk korrekt. Den motoriserede palleløfter, som finde i større REMA-butikker, kan indstilles i ergonomisk korrekt højde.

15 REMA 1000 opfyldning Brugsprocesser Edin Kosovik B21 Man hiver den gamle kasse med gamle varer fra hylden ud, og sætter et tilfældigt sted. En ny kasse med friske varer sættes så op på hylden, som kan være helt op til 1,5m i højde, og længere væk fra kroppen end hvad der er ergonomisk korrekt. De gamle varer fra den gamle kasse sættes så ovenpå den nye kasse i hylden med de nye varer. REMA 1000 har også lager på øverste hylde i deres forretninger, som hovedsageligt består af drikkevarer. De bruger en stige til at fylde lagret op eller hente varer fra lagret, som ligger i over 2m højde. Disse varer er både tunge og besværlige at manøvrere pga. højden, og kan også være belastende for kroppen. De er som regel to medarbejdere om jobbet. Nogle gange løfter de uden stige. Brød foregår på næsten samme måde, her bruger man dog ikke T-vogne til at transportere kasserne med brød i. Man løfter kasserne direkte fra pallerne og hen til hylderne med brød. Der løftes flere kasser af gangen. Nogle varer, som fx sodavand eller større frugter, sælges direkte fra paller. Dvs. at pallen bliver kørt direkte ud eller ind i butikken, alt efter hvor de skal stå.

16 H&M medarbejders udtalelser om liften 16 3 Brugsscenarier 1 2 Laura Fokdal B24 Vi kalder den Hovmand Vi bruger den til at stable vores tøjkasser. De stables i 5 kasser af gangen, og bliver derefer båndet. Det er båndmaskinen der sætter grænsen på max 5 kasser. Før løftede vi manuelt. Vi bruger den altid, om der kun ligger 2 t-shirts i kassen. Vi skal jo passe på os selv. Vi kører gaflen ned i bunden hver gang vi er færdige med liften, for at undgå ulykker ved at gå ind i den. Svært at se for masten Oplader kablet bliver væk, da det sidder løst. Vi lader den op når den begynder at løfte langsomt, vi ligger ikke mærke til om lampen lyser. Vi burde sætte dem til ladning hver nat, men det får vi ikke gjort.

17 H&M medarbejders udtalelser om liften 16 3 Brugsscenarier 2 2 Laura Fokdal B24 Kontrolknappen var mobil, nu er den fast implementeret på kontrolpanelet. Masten er gjort lavere på den nye model. Derudover er der mange flere sikkerhedsklistermærker på den nye model. Håndtagene var monteret direkte på masten; nu er den monteret på kontrolpanelet. Derudover har de fået en mere ergonomisk udformning. Låsestangen var samlet for begge hjul, nu gøres det direkte på hjulene. Batteri indikator er flyttet fra hjulrammen op på kontrolpanelet.

18 Arbejdscyklus H&M distributionscenter Brugsprocesser Marie Berggreen B25 Arbejdscyklus H&M distributionscenter

Nye koncepter til mobile tandklinikker

Nye koncepter til mobile tandklinikker Bachelorprojekt Nye koncepter til mobile tandklinikker Dato: 20/12-2010 Student: Nikolaj Apitz s053871 Vejleder: Claus Thorp Hansen Studieretning: Design og innovation Institut: DTU Management Projektperiode:

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur Løft med kultur Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur November 2004 Jens Voxtrup Petersen og Edvin Grinderslev, CASA Kaia Nielsen og Helle Rebien, BST Danmark a/s CASA Løft med kultur

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS

AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS F ORBEDRING OG INNOVATION AF DANSK LIVEROLLESPIL VHA. DESIGN GAMES OG KAOS Gruppe 3 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Martin Nybo Nielsen Mads Hald Jørgensen Martin Knudsholt Kenneth Lilja-Nielsen

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter

Det fremtidige værftsarbejde i Danmark. En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter Det fremtidige værftsarbejde i Danmark En analyse af det fremtidige uddannelsesmæssige behov på de danske værfter 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for undersøgelsen dansk værftsindustri i forandring 3

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere