MINILIFTEN i H&M & REMA 1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINILIFTEN i H&M & REMA 1000"

Transkript

1 MINILIFTEN i H&M & REMA 1000 Design & Innovation Teknologianalyse Danmarks Tekniske Universitet Christian Breinholt, s Jakob Wulff Andersen s112985

2 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 H&M Aktørnetværk (CB) 3 H&M og miniliften (CB) 5 Rema 1000 s aktørnetværk (JW) 6 Løfteaggregaterne (JW) 6 Arbejdsprocessen (JW) 8 Miniliften får måske et nyt liv (CB & JW) 8 Konklusion (CB & JW) 9 Litteraturliste 9 Bilag (Arbejdsblade) 10 Teknologi analyse, DTU! 2/10

3 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Problemformulering Hovmands minilift er designet til lagre, og fungerer således i H&M distributionscenter, som en fast del af hverdagen hos H&M. Men hvordan har miniliften påvirket H&M s arbejdsprocesser? Designeren af miniliften, Søren Hovmand, ønsker nu at introducere miniliften til supermarkeder. Hvilke løfteaggregater eksistere i f.eks. Rema 1000, og hvordan kan de relateres til en minilift, hvor der kan konstateres, at den til dato endnu ikke er blevet en del af supermarkedernes varehåndteringspraksis? H&M Aktørnetværk H&M s aktørnetværk gør sig gældende ved at have forskudt sig siden indførslen af Hovmands minilift. Det er derfor interessant at se på hvordan denne translation er forløbet. For at kunne beskrive den translation der er sket, er vi nødt til at etablere hvad og hvordan H&M medarbejderne gjorde før translationen. Det lager vi besøgte ligger i Greve, og fungerer som distributionscenter for H&M (se Bilag B24). De modtager tøjet fra H&M s fabrikker, de fleste ligger i Asien, pga. den billige arbejdskraft. Lageret i Greve modtager store mængder tøj, meget tøj af samme type. Lagerets opgave er at pakke dette tøj om, så der kommer de rigtige mængder tøj ud til butikkerne. Mange af butikkerne har ikke brug for 50 T-shirts, men måske kun 3 i hver størrelse. H&M har valgt at bruge den samme kasse i hele systemet. Tøjet til butikkerne bliver så sendt fra lageret, i standardiserede kasser. Kasserne tømmes for tøj, og sendes tilbage til lageret (se Bilag B25). Dette giver muligheden for at lave løfteaggregater, som kan bruges over hele aktørnetværket til at løfte denne non-humane aktør. Det var i forbindelse med indførslen af disse kasser at H&M anskaffede minilifte fra Hovmand. Den nye kasse er en stærk non-human aktør, da mængden af tøj i sådan en kasse kan være ret stor, så det kan være svært at løfte den uden hjælpemidler. Muligheden for at de-scripte løftet med miniliften på andre måder er begrænset, uden at påføre sig selv arbejdsskader. Grunden til at H&M ønskede at standardisere deres levering af tøj til butikkerne var at få et bedre arbejdsmiljø, ved at undgå mange løft. Ønsket var i ligeså høj grad at effektivisere pakning og levering til butikkerne, både på lageret men også ude i butikkerne. Derfor har alle H&M butikker også en minilift i varemodtagelsen. Ved indførslen af de nye kasser skete der en translation, som førte til en ny translation, nemlig indførslen af Hovmands minilift. Netværket har forskudt sig i retning mod miniliften, denne nye non-humane aktør påvirker de humane aktører ved radikalt at ændre arbejdsgangen på lageret, Teknologi analyse, DTU! 3/10

4 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts transporten og modtagelsen af tøj i butikken. Latour taler også om dette if the accomplishment of the agent s goal is interrupted for whatever reason, then the agent makes a detour, 1 Der er således kommet en ny aktør, som er en hybrid mellem miniliften og medarbejderen, idet at medarbejderen er blevet afhængig af miniliften til at løfte de tunge kasser, og miniliften er ikke automatisk og kan ikke køre selv, ligesom Latour beskriver det This translation wholly symmetrical. You are different with a gun; the gun is different with you holding it. You are another subject because you hold the gun; the gun is another object because it has entered into a relationship with you.2 Gennem dette kan vi se at målet for H&M medarbejderen har flyttet sig sammen med miniliften. Miniliften bliver en del af netværket fordi den erstatter de mange manuelle løft som ellers gjorde sig gældende før indførslen af de nye kasser. Callon skriver om alignment, A strongly aligned network is one in which the translations are successfull and relatively similar. 3 Miniliften er således også blevet stærkt alignet i netværket. Da miniliften indgår i flere heterogene sammenkædninger i netværket, både som et ret teknisk element, men i kraft af den hybrid der bliver dannet med H&M medarbejderen, er indførslen af de nye kasser og miniliften irreversibel og netværket er blevet translateret irreversibelt, fordi prisen og tiden der skal bruges på at ændre den translation der er sket er meget stor. Da H&M har tilrettelagt hele arbejdsgangen efter miniliften, er gaflerne og miniliftens egen opbygning yderligere med til at gøre aktøren ude af stand til at agere uden miniliften. Denne situation kan også skrives som Callon gør det, The rules of coordination then become constraining norms which create and control deviance: the past engages the future. In a word, irreversibilisation taken as the predetermination of translation and as impossibility of a return to competing translations.4 1 Latour s 178 linje 12 2 Latour - s 179 linje 4 fra neden 3 Callon s 146 linje 5 4 Callon s 151 linje 27 Teknologi analyse, DTU! 4/10

5 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts H&M og miniliften For at kunne se hvad der er skyld i de ovenstående translationer og herefter komme med et bud på hvilke translationer der kunne være interessante at se på i REMA 1000, bliver det samtidigt interessant at se på de inskriptioner der er i miniliftens design. Ved købet af miniliftene fik H&M, ligesom så mange andre af Hovmands kunder, lavet en speciel gaffel til at løfte kasserne, en gaffel som passede til de kasser der findes i dag på lageret. De nye gafler var en nødvendighed for H&M, uden dem ville brugeren være tvunget til at løfte kasserne op på miniliften. Ændringen af løftemodulet ændrer miniliftens script, fordi de begrænsninger og muligheder miniliften har, ændres betydeligt ved at skifte løftemodulet. Der er ikke længere mulighed for at løfte ting som ikke passer til gaflerne, ved at bruge gaflerne får man en løftefunktion som minder lidt om en palleløfters, dog uden samme kapacitet. Søren Hovmand fortæller at Hovmand ikke sælger særligt mange minilifte med en plade som løftemodul. Denne ændring er helt central for brugen af miniliften hos H&M, uden den ville incitamentet for at bruge miniliften frem for en palleløfter næsten ikke eksistere. En anden del af scriptet er brugsfladen af miniliften, som grundet design og placering af håndtagene ikke giver H&M s medarbejdere mulighed for at betjene miniliften fra andre steder end bag ved miniliften, dette betyder også at man ikke kan trække miniliften efter sig, da man vil slå hælene ind i miniliften. Sidst har dele af scriptet også manifesteret sig gennem de mange klistermærker der sidder på miniliften. Mange af disse informerer om hvad man ikke skal gøre med miniliften, men som produktet ikke forhindrer aktøren i at gøre, det kunne fx være at sætte sig på den. Her ses nogle af de grænsedragninger som Hovmand har lavet i designet mellem det sociale og det tekniske i miniliften. Det ses tydeligt på miniliftens mast hvor aktøren bliver advaret mod at stikke fingrene ind til båndet. Her er det en non-human aktør som Hovmand muligvis kunne have undgået, men Hovmand vælger at gøre det socialt, her har Hovmand taget et valg som Akrich beskriver Thus many of the choices made by designers can be seen as decisions about what should be delegated to a machine and what should be left to the initiative of human actors. 5 De-scriptionen af miniliften hos H&M, synes at være efter designerens Hovmand A/S hensigter, med nogle få undtagelser. Der er en lille lampe på miniliften som fungerer som batteriindikator, når denne lyser rødt opfordres brugeren til at lade miniliften op. Hos H&M har medarbejderne dog oplevelsen af at når lampen lyser rødt er der stadig masser af energi tilbage. Effekten heraf er at miniliften først oplades når den er mærkbart langsommere, hvilket gør miniliften ubrugelig i nogle timer. Man kan sige at i forhandlingen mellem H&M medarbejderen og den røde lampe taber den røde lampe. Yderligere har kablerne til opladning det med at blive væk, og hvis de sidder i har de tendens til at falde ud 5 Akrich s 216 linje 17 Teknologi analyse, DTU! 5/10

6 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts under ladning. Sidst påpeger medarbejderne også at miniliften er i vejen når den står til opladning, hvilket vidner om en uhensigtsmæssig deskription. Rema 1000 s aktørnetværk Først er det nødvendigt at specificere aktør-netværket, som løfteaggregaterne udgør og er en del af (se Bilag B17). Dele af supermarkedets aktør-netværk består af humane aktører som kunder og medarbejdere samt de non-humane aktører som løfteaggregaterne, varerne, emballagen og butikkens omgivelser, såsom hylder, kølediske m.m. Alle disse elementer påvirker hinanden igennem indbyrdes relationer. Eksempelvis kan kølediskene i et bestemt område af butikken begrænse brugen af store løfteaggregater, som derfor umuliggør placeringen af en specifik varetype, som igen påvirker måden butikkens hylder er indrettet og placerede. I Rema 1000 stilles der krav til effektivitet, som fx at paller og vogne skal fyldes maximalt, så derfor er styrke og holdbarhed vigtige aspekter. Samtidig er det vigtigt at aggregatet er nemt at håndtere. Også ergonomi spiller ifølge dem selv en vigtig rolle, selvom de dog i praksis nedprioriterer dette felt, fordi effektivitet kommer i første række. Rema 1000 har lagerplads inde i butikken på lagerhylder over de øverste hylder, for at spare lagerplads og for at effektivisere opfyldningen. Lagerhylderne indeholder de nedre hylders varer. Lagerhylderne er så høje (2 meter) at stiger (se Bilag B21) er nødvendige for at udføre opfyldningen ergonomisk korrekt. Derudover er alm. opfyldning i sig selv interessant eftersom denne proces indebærer repetitive bevægelser, løft af tunge varer og løft i uhensigtsmæssige højder, som generelt er under knæhøjde samt over skulderhøjde (se Bilag B19). Løfteaggregaterne Den motoriserede palleløfter er et løfteaggregat, som bliver anvendt gennem hele opfyldningsprocessen, bl.a. fordi europallerne er standarden til vareopbevaring hos supermarkederne. Dets script er at transportere varer på paller ved motorkraft, at løfte pallerne, så de kan stilles på hinanden og at muliggøre ergonomisk korrekt ompakning af paller. Netop ompakningen er et væsentligt led i opfyldningsprocessen, fordi varerne skal flyttes fra paller til T-vogne for at kunne transporteres ud i butikken. Den motoriserede palleløfter kan løfte pallen op i en højde, så aktøren undgår at bøje ryggen ved ompakningen. En aktør fortalte at han tydeligt kunne mærke hvordan hans ryg var blevet aflastet siden arbejdspladsen havde investeret i løfteren. Denne deskription af palleløfteren er altså vellykket, fordi den bruges som den er designet til. Palleløfteren er i den fjerde fase af domesticeringsprocessen, hvor den er med til at definere Rema 1000 og medarbejderne, som arbejdsmiljø- og ergonomi-bevidste. Det kræver truck-certifikat for at anvende den motoriserede palleløfter, hvilket er gjort tydeligt ved skiltning, så scriptet burde være tydeligt nok. Alligevel brugte nogle arbejdere uden certifikatet aggregatet, for at spare tid. Dette er en uhensigtsmæssig deskription, en decideret Teknologi analyse, DTU! 6/10

7 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts lovovertrædelse, som er i klar uoverensstemmelse med scriptet. Her er der sket en grænsedragning fra designerens side, hvor sociale instanser som mærkning med påbud og information om loven sætter ind for aktørens sikkerhedsskyld, mens det tekniske, som de sikkerhedsmæssige designfeatures, ikke rækker længere. Dét at aktøren bevidst laver en uhensigtsmæssig deskription på et script der er så tydeligt, vidner om en translation mellem den pågældende medarbejder og den motoriserede palleløfter; Artefacts undoubtedly script and configure use practices, but the user also reconfigures the artefact - objects and users configure each other 6 - medarbejderen anser palleløfteren for at være som et stykke ufarligt legetøj på trods af lovgivningen og diskursen. En anden type løfteaggregat er T-vognene (se billede), som er de mest anvendte i Rema, fordi deres alsidighed egner sig til mange forskellige arbejdsopgaver i opfyldningsprocessen. En T-vogn kan fyldes med varer på to planer, et i hoftehøjde og et i ankelhøjde. Det nederste plan bruges til resterende varer og emballage tilbage på lageret. I Rema 1000 blev vognen, når den var tømt, anvendt til at transportere emballage ud af butikken. Enkelte gange blev tunge kasser løftet uergonomisk fra det nederste plan i ankelhøjden. Dens mange brugsmuligheder, som er grundet dens script; at kunne transportere varer på to planer, er samtidig en ulempe. Scriptet er ikke tilpasset bestemte varetyper, så T-vognen løser ikke nogle af opgaverne til topkarakter, men kun på et nogenlunde tilfredsstillende plan. For eksempel bruges T-vognene både til lette og tunge varetyper, i små eller store mængder, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssig brug. Et eksempel fra Rema 1000 er en episode fra Frugt & Grønt-afdelingen, som indebærer håndtering af relativt tunge varer, hvor en T-vogn blev overfyldt i en grad så stålstangen var knækket og varerne væltede af. Dette er et eksempel på ikke vellykket script, fordi forskellen på inskriptionen (hvor meget vognen er designet til at holde til) og deskriptionen (hvor meget den rent faktisk bruges til) er for stor. Netop ved konfrontationen mellem designet der skal bruges og designet der bliver brugt ses uoverensstemmelsen i scriptet - jvnf. It was only in the confrontation between the real user and the projected user that the importance of... the difference between the two came to light 7. Kvartpalleløfteren anvendes til kvart-paller, som ofte anbringes i butikken uden at skulle ompakkes. Ved hjælp af den kan man løfte kvartpaller af en palle, og derefter transportere dem. Scriptet er meget entydigt i og med at kvartpalleløfteren kun er konstrueret til dette formål, den er i andre henseender ubrugelig, hvilket også ses i supermarkeder, hvor den ofte står hengemt. Det er et 6 Lindegaard & Brodersen (2010), s. 104, ln Akrich, s.208 ln. 33. Teknologi analyse, DTU! 7/10

8 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts vellykket script, fordi det er så specifikt at udmønter sig i en hensigtsmæssig deskription. Dens nicheområde er en anden problematik, der vedrører selve designet, mens scriptet er vellykket. Under opfyldningen af lagerhylderne bruges stiger (se Bilag B21). Til denne opgave skal der, med stigen, to yderligere aktører; én til at løfte varerne fra T-vogn til aktøren på stigen, som løfter varen op på lagerhylden. Her ses et artefakt - i denne sammenhæng en art løfteaggregat - som har et relativt åbent script. Deskriptionen er grænsende til det uhensigtsmæssige, fordi der er høj risiko for at lave uergonomiske løft ved brugen. Arbejdsprocessen Løfteaggregaterne er non-humane aktører i opfyldningsprocessen i supermarkedet (se Bilag B17). Denne proces er et samspil mellem aktørerne og hybriderne, som ved deres relationer udgør det heterogene aktør-netværk. Relationerne indebærer håndtering af paller med varer, som leveres af lastbil og derefter transporteres ud på lageret, hvor de placeres pladseffektivt ved hjælp af den motoriserede palleløfter. Varerne ompakkes fra paller til mindre løfteaggregater, som T-vogne og kvartpaller, af medarbejdernes manuelle løft. Grunden til dette er for det første at varerne på pallen er tilfældigt placeret, og det er nødvendigt at sortere varetyperne, så opfyldningen kan ske afdelingvist - tørvarer på én T-vogn, konserveres på en anden og så fremdeles. For det andet fordi der ikke er plads til at køre en palle ud i butikken, da non-humane aktører som hylder og kølediske begrænser pladsen i butikken. Og netop god plads og orden i butikken er en vigtig værdi for Rema 1000 s ledelse - altså endnu en relation der skal medregnes. Varerne transporteres dernæst ud i butikken på T-vogne eller kvartpalleløftere og sættes på hylder og lagerhylder af arbejderne. Når en T-vogn er tømt køres den ud på lageret med den pap- og plastikemballage, som varerne var i, altså fjernes de non-humane aktører. Miniliften får måske et nyt liv Det ses på translationen af H&M s aktørnetværk at der er sket en omfattende standardisering, der omfatter deres distributionssystem. Denne standardisering går hånd i hånd med miniliftens inskription til aktørnetværket. Miniliftens modul-arm (i dette tilfælde en gaffel) er designet til kasserne, som bruges til opbevaring og transport af tøj. Standardiseringen har medført at de direkte kan transportere kasserne fra pallerne og til lageret, hvilket er en væsentlig effektivisering af deres arbejdsproces, da der så ikke indgår tidskrævende og eventuelt uergonomiske manuelle løft. Desuden har H&M fået miniliften i en passende højde, der passer til deres system. Hvis miniliften skal kunne indrulleres i Rema 1000, skulle dens inskription ændres, så den kan løse opgaver som nogle af de eksisterende løfteaggregater varetager. Først og fremmest ville højden skulle ændres, så liften kan løfte ting op til de ca. 2 meter høje lagerhylder. Dernæst bør en standardisering indskrives i designet, som det er set hos H&M, hvis miniliften skal overtage nogle af T-vognens arbejdsopgaver. Denne standardisering ville indebære en ændring af hvordan pallerne pakkes, såvel som at scriptet ændres yderligere til en passende modularm, så varepakninger Teknologi analyse, DTU! 8/10

9 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts kan løftes fra pallerne og køres ud i butikken på miniliften og derfra fyldes på hylder, og til sidst lagerhylder. En anden af T-vognens arbejdsopgaver er som nævnt at kunne opbevare emballage under opfyldningen, så miniliften skulle også designes til dette, hvis den skal anvendes til opfyldning i butikken.hvis miniliften blev indrulleret i Rema 1000 ville det nuværende aktørnetværk forskydes. Som nævnt ville varepakningen af pallerne muligvis skulle optimeres, hvilket ville medføre en forskydning af aktørnetværket helt til Rema 1000 s distributionslager, hvor pakningssystemet skulle ændres.miniliften ville eventuelt kunne redesignes, så den varetog opfyldning af de øverste lagerhylder, uden brug af en stige og de to humane aktører, som varetager denne opgave på nuværende tidspunkt, men i stedet blot én aktør der betjente miniliften. Denne translation af netværket ville effektivisere opfyldningsprocessen og ydermere aflaste aktørerne for tunge og uergonomiske løft. Miniliften kunne altså erstatte nogle af T-vognens brugsområder, hvilket er en forskydning af en af aktørnetværkets vigtigste relationer. Det ville nok ikke være hensigtsmæssigt at erstatte alle af T-vogenens arbejdsopgaver, men at aflaste den i de opgaver den belaster medarbejderen med uergonomiske løft. Ydermere ville miniliften eventuelt kunne erstatte kvartpalleløfteren, som på nuværende tidspunkt kun har én enkelt arbejdsopgave. Det kunne være interessant at se på kvartpalleløfterens brugsområde, da Miniliften har den samme størrelse og muligvis kunne erstatte det - dette ville indebære at miniliften skulle redesignes til at kunne løfte mere. Konklusion Vores analysearbejde har åbnet op for nye aspekter, der ellers umiddelbart virkede ude af syne. Ved hjælp af teorien har vi udfoldet de forskellige aktør-netværk hos H&M og Rema. Vi har undersøgt deres relationer og nogle af de translationer, der er i forbindelse med implementeringen af miniliften hos H&M og derved de ændrede arbejdsprocesser. Sideløbende er forskellige scripts for nuværende løfteaggregater i Rema 1000 undersøgt og diskuteret. Slutteligt er de to aktør-netværk sammenlignet og eventuelle forbehold ved implementering af en minilift i Rema 1000 s aktørnetværk er blevet vurderet og diskuteret. Litteraturliste Akrich, Madelaine: The De-scription of Technical Obejcts. I: MIT Press, 1992, s (Artikel) Latour, Bruno: A Collective of Humans and Nonhumans. I: Harvard University Press, 1999, s (Artikel) Callon, Michel: Techno-Economic Networks and Irreversibility. I: Routledgde, 1991, s (Artikel) Lindegaard, Hanne og Søsser Brodersen: Homespace or Workspace? The Use of Multiple Assistive Technologies in Private Dwellings. I: Ashgate, 2010, s (Artikel) Teknologi analyse, DTU! 9/10

10 Jakob Wulff Andersen (s112985) & Christian Breinholt (s112942)! Torsdag d. 29 marts Bilag Arbejdsblad B17 Arbejdsblad B19 Arbejdsblad B20 Arbejdsblad B21 Arbejdsblad B24.1 Arbejdsblad B24.2 Arbejdsblad B25 Teknologi analyse, DTU! 10/10

11 Løfte- og transportaggregater i SuperBrugsen Brugsprocesser Anders Lithander B17 Vareindlevering Nuværende transportløsninger: Gitterbur Bruges til at fylde pap i. Trækkes med rundt i butikken hvor der bliver fyldt op. Bagefter køres den på lageret kr. Kvartpalle Bruges til at køre øl, vin og vand rundt. Varerne køres ud i butikken på denne kr. Opfyldningsvogn Bruges til at opfylde alle slags vare. Hvis der ikke er en gittervogn i nærheden lægges pap på den nederste plade. Denne ses umiddelbart som miniliftens konkurrent kr. Rullevogn Bruges også til at køre øl og vand ud i butikken. Derudover køres mejeriprodukter rundt på den. 800 kr. Palleløfter Bruges til at hente varer fra lastbilen og køre dem ind i butikken eller på lager. Bruges også til at flytte rundt på lagervarerne kr.

12 Håndtering af varer i REMA 1000 Brugsprocesser Jakob Wulff B19 Varehåndteringen i REMA 1000 Plads til pap: Én af medarbejderne havde, i et andet supermarked, arbejdet med en lift på størrelse med en T- vogn, som automatisk hævede varerne op i hofte-højde (ergonomisk korrekt) efterhånden som varerne blev taget af. Nedenunder blev der plads til pap, som helst skal lægges på vognen, så rod i butikken undgås. Det er normalt et kriterie at vognene der bruges i butikken har plads til pap, så det ikke roder i butikken. Stiger, taporetter og høje hylder Deres lagerhylder er 2 meter høje, så de bruger taporetter og stiger, når de skal hente ting ned eller stille tunge ting derop. Med en minilift ville følgende være problematisk: - De nederste hylder er forskudt fra de øvre (se billede b), og liften skal skubbes helt ind til de øverste hylder for at varen kan skubbes over på hylden. - Selv med lift skal stiger bruges for at komme op i højde med a) lagerhylderne. Brugen af T-vogne: T-vognene er domesticerede i medarbejdernes hverdag. De bruger T-vogne til opfyldning af tør-varer (alt der ikke er på køl) samt frugt og grønt. Ergonomien ved brug af T-vognene kan optimeres, eftersom tunge løft á kg kan forekomme fra skulderhøjde eller under hoftehøjde, selvom medarbejderne er bevidste om ergonomi. b) Potentiale for miniliften i supermarkedet: Miniliften har muligvis potentiale som kvart-palleløfter, da disse har nogenlunde samme størrelse. Dog er der umiddelbart ikke observeret nogle behov for at løfte kvart-paller op i 130 cm s højde. Mulige behov: a) Supermarkedernes lagrer, hvor pladsen skal udnyttes optimalt - og kvart-paller i teorien kunne stakkes. b) Løft af tungere varer, som er i store sortimenter - som fx kasser med vaskepulver, som kan stilles i stakke øverst på hylderne som på billedet.

13 Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 Brugsprocesser Edin Kosovik B20 Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 REMA 1000 bruger flere forskellige produkter til at gøre transporten af varer nemmere samt gøre løftene nemmere, når de skal fylde varer op i butikken. De fylder varer op hver morgen, hvor nye kasser med varer skiftes ud med de gamle kasser De gamle varer sættes derefter oven på kassen med de nye varer. (A) REMA 1000 opbevarer lager, som ikke skal fyldes hver dag, i hylder over 2 meter i butikken. For at skulle komme op til lageret bruger de en stige. Der er designet et ekstra trin, hvor varerne kan stå, så medarbejderne ikke behøver at holde dem i den højde. Der er normalt to om én stige for at gøre arbejdet hurtigere og nemmere. Når medarbejderne kun skal bruge enkelte ting fra lagret, så bruger de ingen stige, fordi det går for langsomt. (B) En mindre stige bruges til hylder ca. over 1,50m, men bliver sjældent brugt af mænd, da det er hurtigere blot at løfte i den højde fra jorden af. (C) En motordrevet palleløfter bruges til at læsse paller fra leverandøren og ind på lagret, som står udenfor. En standart palleløfter bruges derefter i butikken, da den er mere mobil. (D) T-vogne bruges til at transportere kasserne fra pallerne over til hylderne, hvor man manuelt bytter kasserne med gamle varer ud med den nye kasse med nye varer. Manuelle løft sker når hver enkelt kasse skal transporteres (fra palle til T-vogn og fra T-vogn til hylde).

14 REMA 1000 opfyldning Brugsprocesser Edin Kosovik REMA 1000 opfyldning B21 Påfyldningsprocessen kræver forskellige midler. Der henvises til Løfte- og transportaggregater i REMA 1000 Varende bliver leveret fra leverandørerne, hvor selve kasserne med varer er blevet sorteret sådan, så det vejer max 15kg. (enkelte undtagelser findes). En motordreven palleløfter (som leverandøren ejer) bruges til at kører pallerne med varerne ind på lageret. Det er nemmere og hurtigere at bruge en motordreven end en normal palleløfter. Alm. palleløftere bruges til at transportere en palle med varer inde fra lagreret og ud i butikken. Større REMA 1000 butikker bruger den motordrevne palleløfter, da man kan indstille den til at holde sig i hoftehøjde. Man løfter 5-15kg tunge kasser fra pallen og hen til nogle T-vogne, som bruges til at transportere kasserne hen til hylderne. Ofte løfter medarbejderen flere kasser af gangen, fordi det går hurtigere. Dette er ikke ergonomisk korrekt. Den motoriserede palleløfter, som finde i større REMA-butikker, kan indstilles i ergonomisk korrekt højde.

15 REMA 1000 opfyldning Brugsprocesser Edin Kosovik B21 Man hiver den gamle kasse med gamle varer fra hylden ud, og sætter et tilfældigt sted. En ny kasse med friske varer sættes så op på hylden, som kan være helt op til 1,5m i højde, og længere væk fra kroppen end hvad der er ergonomisk korrekt. De gamle varer fra den gamle kasse sættes så ovenpå den nye kasse i hylden med de nye varer. REMA 1000 har også lager på øverste hylde i deres forretninger, som hovedsageligt består af drikkevarer. De bruger en stige til at fylde lagret op eller hente varer fra lagret, som ligger i over 2m højde. Disse varer er både tunge og besværlige at manøvrere pga. højden, og kan også være belastende for kroppen. De er som regel to medarbejdere om jobbet. Nogle gange løfter de uden stige. Brød foregår på næsten samme måde, her bruger man dog ikke T-vogne til at transportere kasserne med brød i. Man løfter kasserne direkte fra pallerne og hen til hylderne med brød. Der løftes flere kasser af gangen. Nogle varer, som fx sodavand eller større frugter, sælges direkte fra paller. Dvs. at pallen bliver kørt direkte ud eller ind i butikken, alt efter hvor de skal stå.

16 H&M medarbejders udtalelser om liften 16 3 Brugsscenarier 1 2 Laura Fokdal B24 Vi kalder den Hovmand Vi bruger den til at stable vores tøjkasser. De stables i 5 kasser af gangen, og bliver derefer båndet. Det er båndmaskinen der sætter grænsen på max 5 kasser. Før løftede vi manuelt. Vi bruger den altid, om der kun ligger 2 t-shirts i kassen. Vi skal jo passe på os selv. Vi kører gaflen ned i bunden hver gang vi er færdige med liften, for at undgå ulykker ved at gå ind i den. Svært at se for masten Oplader kablet bliver væk, da det sidder løst. Vi lader den op når den begynder at løfte langsomt, vi ligger ikke mærke til om lampen lyser. Vi burde sætte dem til ladning hver nat, men det får vi ikke gjort.

17 H&M medarbejders udtalelser om liften 16 3 Brugsscenarier 2 2 Laura Fokdal B24 Kontrolknappen var mobil, nu er den fast implementeret på kontrolpanelet. Masten er gjort lavere på den nye model. Derudover er der mange flere sikkerhedsklistermærker på den nye model. Håndtagene var monteret direkte på masten; nu er den monteret på kontrolpanelet. Derudover har de fået en mere ergonomisk udformning. Låsestangen var samlet for begge hjul, nu gøres det direkte på hjulene. Batteri indikator er flyttet fra hjulrammen op på kontrolpanelet.

18 Arbejdscyklus H&M distributionscenter Brugsprocesser Marie Berggreen B25 Arbejdscyklus H&M distributionscenter

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2

Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan. 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Supermarkedsliften Problemformulering, grundspecifikation og tidsplan 19-04-2012 Danmarks Tekniske Universitet Milepæl 2 Anders Lithander Anna Fliid Edin Kosovik Jakob Thomsen Jakob Wulff s112969 s112944

Læs mere

Hvad betyder. standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke?

Hvad betyder. standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke? Jakob Wulff Andersen (s112985) - Design & Innovation! - Tirsdag d. 29 maj 2012 Hvad betyder standarder, banea.hængighed og netværks- irreversibilitet for designingeniøren, i sin designtænkning og - virke?

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER 0M HOVMAND ( KUNDER ) Vores udstyr, mobile batteridrevne løfteenheder - vi kalder

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Mit udgangspunkt Tekster Olesen: Konstruktive studier af videnskab og virkelighed.

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION Arbejdspladser og produkter AM2008 Lotte Finsen, Cand. Scient., Ph.d.. & arbejdsmiljøkonsulent lofi@alectia.com Jakob U. Christiansen, Cand. Scient.; Udviklingschef juc@alectia.com

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

El-drevne pallemagasiner, der kan leveres til alle palletyper

El-drevne pallemagasiner, der kan leveres til alle palletyper El-drevne pallemagasiner, der kan leveres til alle palletyper Skån dine medarbejdere for tunge løft Med et pallemagasin spares medarbejderne for mange tunge løft i dagligdagen; tunge løft, der kan ende

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 IDEF0 for sovsen. 1. Kapitel 2 IDEF0 for øllebrød. 7. Kapitel 3 IDEF0 for grøntsager. 11

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 IDEF0 for sovsen. 1. Kapitel 2 IDEF0 for øllebrød. 7. Kapitel 3 IDEF0 for grøntsager. 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 IDEF0 for sovsen. 1 Kapitel 2 IDEF0 for øllebrød. 7 Kapitel 3 IDEF0 for grøntsager. 11 i IDEF0 for sovsen. 1 A0 er en blok for den samlede process for sovseproduktionen.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads

NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart. Nem synkronisering og administration af ipads NoteSync NoteBox NoteCase NoteCart Nem synkronisering og administration af ipads 2 Indhold NoteSync Nem opladning, synkronisering og vedligeholdelse af tablets. Oplader op til 16 ipads (ipod, iphone mv)

Læs mere

REDESIGN AF HOVMAND MINILIFT

REDESIGN AF HOVMAND MINILIFT 15.06.2012 Danmarks Tekniske Universitet REDESIGN AF HOVMAND MINILIFT - MED FOKUS PÅ IMPLEMENTERING I SUPERMARKEDET Anders Lithander Anna Kjædegaard Fliid Edin Kosovik Jakob Thomsen Jakob Wulff s112969

Læs mere

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER

PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER PRODUKT KATALOG - KISTE HÅNDTERING UDVIKLING AF INNOVATIVE LØSNINGER KREMATORIE OG KAPEL Indholdsfortegnelse KREMATORIE PRODUKTER...3 KAPEL PRODUKTER...8 SELVKØRENDE KISTEVOGN...4 AUTOMATISK KATAFALK...9

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller Dit udbytte med PALOMAT Orden og pladsbesparelse Optimeret palleflow Forbedret arbejdsmiljø Reducerede

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES

Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES Danmarks Tekniske Universitet Produktanalyse af APOLLO MINILIFT FREMSTILLING VIRKEMÅDE BRUGSPROCES Milepæl 1 Projektperiode 01.02-21.03.2012 42020 Produktanalyse & Redesign Aleksandar Lazic s112983 Jakob

Læs mere

SCOT- Opgave 1 Affaldshåndteringen ved søerne i København

SCOT- Opgave 1 Affaldshåndteringen ved søerne i København Jakob Wulff Andersen s112985 Carina Lindahl s112963 Design og Innovation 1. semester Opgave 1: SCOT 42011: Produkters Brug og Design Danmarks Tekniske Universitet Mandag d. 31/10-11 Side 1 af 8 SCOT- Opgave

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Bilag 1: Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt Virksomhed xxx Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet, ved tilsynsførende

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg

Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg LIFTER DANMARK Handels- og Ingeniørfirma ApS Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk www.lifterdanmark.dk Rustfri powerlift til alle formål Op til 300 kg En komplet serie af håndteringsudstyr T

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten og øget effektivitet Optimal og korrekt opbevaring af dæk og hjul giver maksimal

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller Dit udbytte med PALOMAT Orden og pladsbesparelse Optimeret palleflow Forbedret arbejdsmiljø Reducerede

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Minilift Mini stabler. Stærk, let og fleksibel

Minilift Mini stabler. Stærk, let og fleksibel Minilift Mini stabler Stærk, let og fleksibel De stærke hjælpere N-Linje: Stål S-Linjen: Rustfri Model N-150 N-300 SN/SP/SF-150 SN/SP/SF-300 Løftekapacitet 600mm foran masten 150 kg 300 kg 150 kg 300 kg

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MAKING HARD WORK EASY

MAKING HARD WORK EASY MAKING HARD WORK EASY Det skal være nemt for dig at passe på dine medarbejdere. Som leverandør af ergonomiske produkter er vi eksperter i optimal indretning af arbejdspladser. På denne måde hjælper vi

Læs mere

i dag design og politik projektrapport evaluering jens pedersen ixd design og politik

i dag design og politik projektrapport evaluering jens pedersen ixd design og politik design og politik i dag design og politik projektrapport evaluering herzian tales anthony dunne man kan diskutere kvaliteten af teksten, men den har betydet meget i forhold til at sætte en mere kritisk

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

DEAP- koncepter d. 10.4.2013

DEAP- koncepter d. 10.4.2013 DEAP- koncepter d. 10.4.2013 Gruppe 9 Andreas Snitkjær, s112956 Carina Lindahl, s1129?? Frederik Christiansen, s112967 Jacob Wulff, s112985 Christian Breinholt, s1129?? Karl Villemoes, s1129?? Koncepterne

Læs mere

Bruksanvisning RotoCare

Bruksanvisning RotoCare Bruksanvisning RotoCare Betjeningsvejledning til RotoCare Fjernbetjeningen har den fordel, at man kan aktivere flere taster samtidigt. På den måde kan sengens indstillinger tilpasses den enkelte bruger.

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

A Member of the Constructor Group PALLEUDTRÆK. Lagerløsninger skræddersyet til dine behov

A Member of the Constructor Group PALLEUDTRÆK. Lagerløsninger skræddersyet til dine behov A Member of the Constructor Group PALLEUDTRÆK Lagerløsninger skræddersyet til dine behov Palleudtræk PALLEUDTRÆK Montering på gulv eller bjælke Universalenheder der kan monteres på alle typer bjælker Kan

Læs mere

ELVARLI Åbent opbevaringssystem

ELVARLI Åbent opbevaringssystem Produktguide ELVARLI Åbent opbevaringssystem 45_016 DESIGN Ehlén Johansson SIKKERHED Den indstillelige stolpe skal fastgøres til loftet. Gavlen skal fastgøres til væggen. Forskellige væg- og loftmaterialer

Læs mere

Vurdering af tunge løft

Vurdering af tunge løft Vurdering af tunge løft 1. Emne og baggrund Formålet med denne instruks er at understøtte Arbejdstilsynets muligheder for ensartede vurderinger og reaktioner overfor tunge løft. Baggrunden for instruksen

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Denne spand vil frem i verden

Denne spand vil frem i verden Denne spand vil frem i verden Med sin store slidstyrke, mange anvendelsesmuligheder og sit hygiejniske design er denne 20-liter-spand en rigtig god investering. En alsidig problemløser, uanset hvordan

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kortlægning af rækkeafstanden

Kortlægning af rækkeafstanden Kortlægning af rækkeafstanden Fra ryg til forkanten af kroppen: 15 cm Fra ryg til overgangen mellem grønt og gult område: 30 cm Fra ryg til overgangen mellem gult og rødt område: 45 cm Den maksimale rækkeafstand:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen

Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen Demonstration af løftegrej til erhvervsbiavlen Artikel af Torben Strømgaard Hansen Reportage fra vidensmøde for erhvervsbiavlere den 21. marts 2015. Lørdag den 21 marts 2015 var omkring 20 erhvervsbiavlere

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Indledning Nettos lager er automatiseret på følgende måde: efter pallen er modtaget, plukker vores automatiske sorteringsmaskiner

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter affaldsbeholder med ergonomiske håndtag, bremser og retningslåse.

Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter affaldsbeholder med ergonomiske håndtag, bremser og retningslåse. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 4-hjulet affaldsbeholder Håndtering af 660 liter

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

- fordi der ER forskel...

- fordi der ER forskel... S C O O T E R A / S - fordi der ER forskel... KARMA 737 VORES MEST SOLGTE MODEL Kr. 19.995,- En el-scooter fra Bek giver dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud og handle dine dagligvarer samt

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

Mangar gør dit liv lettere. Løftehjælpemidler

Mangar gør dit liv lettere. Løftehjælpemidler Mangar gør dit liv lettere Løftehjælpemidler ELK Løftepude Rejs faldne personer op alene uden at belaste rygge Den fleksible ELK løftepude kan betjenes af én hjælper Fordele: Borgeren rejses hurtigt op

Læs mere

HÅNDTERING AF RULLER VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER

HÅNDTERING AF RULLER VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER HÅNDTERING AF RULLER VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER STOR ELLER LILLE, KORT ELLER LANG, HØJ ELLER LAV Hovmands løsninger til løft og håndtering af ruller.

Læs mere