HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?"

Transkript

1 HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på

2 Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres og flyttes, hylder fyldes op og trimmes og udstillinger omarrangeres. I detailhandelen er det en del af dagligdagen at håndtere store som små, lette som tunge varer. Men hvordan gøre det, så man både er effektiv og samtidig passer bedst på sig selv og sine kollegaer? Det er Hvordan du bedst en guide til. Hvordan du bedst er titlen på en samling materialer, der tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer, som alle kan gøres mere effektive og sikre ved få og lette tommelfingerregler. Situationerne vises både på film, på instruktionsark og på power point. Materialerne kan bruges af arbejdsgivere, ledere eller andre, som har ansvaret for at instruere medarbejdere i den rigtige arbejdsteknik. Med Hvordan du bedst får medarbejderne en række praktiske råd til at kunne håndtere vareflowet på den rigtige måde i en travl hverdag. Noget er kendt viden, mens andet måske er nyt, men aldrig mere besværligt. I dette hæfte kan du læse om de enkelte dele af Hvordan du bedst og finde inspiration til, hvordan det kan bruges i den daglige instruktion af medarbejdere, til undervisning på personalemøder og til oplæring af nye medarbejdere. Alt materialet finder du på Idé og produktion: CUMULI.net for BAR Handel, maj 2008

3 På er alle materialer samlet. Der er tre typer af instruktionsmaterialer instruktionsfilm, power point præsentationer og instruktionsark, som du kan benytte alt efter situation, og hvilket teknisk udstyr du har til rådighed. Desuden kan du finde beskrivelser af tekniske hjælpemidler og supplerende viden. Alt materialet kan downloades. Når du skal instruere andre, kan du vælge at bruge et enkelt af mate rialerne eller at kombinere dem, som det passer bedst til situa tionen. I det følgende kan du læse mere om de enkelte materialer, og hvordan de bedst bruges i instruktionen. instruktionsfilm Grundstammen i Hvordan du bedst er en introfilm og 22 instruktionsfilm, der alle tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer i detailhandelen. Filmene guider igennem typiske arbejdssituationer, der viser, hvordan man håndterer forskellige typer varer, fra de ankommer, til de skal på plads i butikken. Ved at se filmene kan ledere lære, hvordan de skal instruere deres medarbejdere, mens medarbejderne kan lære, hvordan de udfører arbejdet korrekt. Filmene kan ses online på eller du kan downloade dem og se dem offline, hvis du ikke har internetadgang det tager ca. 10 minutter at downloade en enkelt film. Endelig kan du rekvirere filmene på en dvd hos BAR Handel. Hver film varer 2-4 minutter. Instruktionsark Til hver film hører et instruktionsark, der med billeder, grafik og kortfattede tekster fremhæver de vigtigste budskaber fra arbejdssituationerne. Du kan bruge arkene til at instruere medarbejderne efter, udlevere dem som huskeark eller hænge dem op i frokoststuen og på lageret. Du kan også samle dem i en mappe og have den liggende fremme i frokoststuen eller personalerummet. Power point præsentation Power point præsentationen viser det vigtigste fra de 22 situation er i billeder, grafik og tekst. Du kan bruge power point præsentationen hvis I ikke har netadgang, er for mange til at sidde om computeren, eller hvis I ikke har mulighed for at bruge tv og dvd afspiller. Det er også muligt at udarbejde jeres egen power point præsentation med en blank skabelon på Her kan du tilføje baggrunds viden fra hjemmesiden eller egne budskaber, som er relevante for netop jeres butik. Teknisk hjælpemiddelark I filmene bruges tekniske hjælpemidler, som gør det lettere at håndtere varerne korrekt. De viste tekniske hjælpemidler er beskrevet på teknisk hjælpemiddelark - ligesom fordele ved det enkelte tekniske hjælpemiddel, forudsætninger for at bruge det og overvejelser før og efter anskaffelse. De tekniske hjælpemiddelark kan også printes og udleveres til medarbejderne eller sættes i en mappe. supplerende viden På kan du også finde supplerende faglig viden om, hvor meget du må løfte, skubbe og trække, om arbejdsteknik og om arbejdspladsens indretning, om inventar og arbejdets tilrettelæggelse. Alt klar til print.

4 Lær Hvordan du bedst... at kende Hvordan du bedst kan bruges i forskellige situationer både de uformelle dagligdags og de mere formaliserede, fx i den daglige instruktion af medarbejdere, til oplæring af nye medarbejdere, ved gruppeintroduktion på personalemøder og i kursussammenhænge. Her kan du læse om, hvad du selv skal være opmærksom på, når du bruger materialet. TJEKLISTE: udstyr Pc uden projektor Max 3 deltagere for at alle kan se skærmen. Du kan enten afspille filmene online eller downloade dem til din egen maskine i forvejen og vise dem offline. Pc med projektor Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du skal bruge en hvid væg eller et lærred og højttalere til pc en, så alle kan høre instruktionerne. Du kan også vise power point præsentationen på dette udstyr. Tv og dvd afspiller Antallet af deltagere afhænger af tv ets størrelse, da alle skal kunne se og høre. Overhead med projektor Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du skal bruge en hvid væg eller et lærred. Du kan gennemgå instruktionerne ud fra grafik og billeder via instruktionsarkene eller power point præsentationen, som du kan printe ud på overheadfolie fra Intet udstyr Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du kan bruge instruktionsarkene eller power point præsentationen til at gennemgå arbejdssituationerne. Sæt dig ind i materialet Begynd med at sætte dig ind i materialet, så du ved, hvilke arbejdssituationer der er relevante for jeres butik. Du kan bruge hjemmesiden, se introfilmen og de enkelte film igennem og læse instruktionsark, så du kender materialet godt og ved, hvordan det kan bruges sammen og til hvad. På filmene kan du desuden finde inspiration til, hvordan du selv kan instruere andre i de rigtige arbejdsteknikker. Situation, antallet af medarbejdere og udstyr Instruktionen afhænger af situationen, antallet af medarbejdere og det tekniske udstyr, I har til rådighed. Er det bare en enkelt eller to medarbejdere, du skal give en instruktion i en enkelt arbejdssituation, kan du sætte dem foran computeren og vise dem den relevante film eller give dem instruktionsarket i hånden og gennemgå det sammen med dem. Vil du lave en mere organiseret gennemgang for hele personalet, skal du selvfølgelig overveje, hvilket teknisk udstyr I har til rådighed, og hvordan du bedst kan bruge det. Hvis du slet ikke har noget teknisk udstyr til rådighed, kan du alligevel bruge materialet, da arbejdssituationerne kan gennemgås ved brug af instruktionsarkene. Uden film mister I dog den fordel, der er ved at se arbejdssituationerne i et helt og levende arbejdsflow.

5 Tjekliste: Instruktion i dagligdagen 1. Brug Hvordan du bedst til at instruere medarbejderne i dagligdagen. 2. Hent selv inspiration i materialet, når du har brug for at få afklaret, hvordan en opgave bedst kan udføres. 3. Vis den relevante film på enten pc eller dvd. Du kan også bruge power point eller instruktionsark. Tal eventuelt om tekniske hjælpemidler, og guide medarbejderne igennem øvelsen. 4. Gør budskaberne synlige i dagligdagen. 5. Hæng Hvordan du bedst plakaten op på lageret, i baglokalet eller i frokoststuen. 6. Print instruktionsarkene, og hæng dem op i baglokalet eller frokoststuen. 7. Lad materialerne være tilgængelige for medarbejderne, fx ved at samle dem i en mappe, som kan ligge i frokoststuen eller baglokalet. 8. Fortæl medarbejderne om 9. En enkelt instruktion er ikke nok følg op! Instruktion i dagligdagen I det daglige kan du bruge Hvordan du bedst til at instruere medarbejdere i de rigtige arbejdsteknikker. Fordelene ved at bruge Hvordan du bedst i dagligdagen er flere: Instruktionen tager udgangspunkt i den konkrete situation og bliver dermed vedkommende og virkelighedsnær. Instruktion i dagligdagen sikrer desuden, at der bliver ved med at være fokus på at huske de rigtige arbejdsteknikker. Du kan løbende hente information i materialet, fx. når en medarbejder eller kollega spørger dig til råds, når du vil give en medarbejder et godt råd om, hvordan en opgave løses bedst mulig, eller hvis I drøfter hvilke tekniske hjælpemidler, I kan bruge. Du kan enten vise medarbejderen den relevante film eller gennemgå instruktionsarket sammen med vedkommende. Gør budskabet synligt i hverdagen Hæng Hvordan du bedst plakaten op i baglokalet, i frokoststuen eller på lageret. Print instruktionsark og hæng dem op relevante steder, så medarbejderne bliver mindet om at udføre arbejdsopgaverne på den rigtige måde, bruge de rigtige tekniske hjælpemidler og have fokus på at tage vare på sig selv og sine kollegaer. Du kan også printe alle relevante instruktionsark, teknisk hjælpemiddelark og andet materiale fra og samle det i en mappe, som I har liggende i frokoststuen og baglokalet. På den måde kan medarbejderne altid hurtigt få opfrisket deres viden. Interne ambassadører Overvej om sikkerhedsrepræsentanten eller andre medarbejdere kan være daglige Hvordan du bedst medarbejdere og have til opgave at minde deres kollegaer om de gode arbejdsrutiner. De kan også uddannes til at instruere andre medarbejdere i gode arbejdsteknikker og valg af tekniske hjælpemidler. Opfølgning At instruere medarbejderne en enkelt gang gør det selvfølgelig ikke! Hvis gode rutiner skal blive en naturlig del af det daglige arbejde, må der opfølgning til, både i dagligdagen og på personalemøder.

6 Tjekliste: Forberedelse af gruppeintroduktion 1. Find ud af, hvor mange deltagere I skal være. 2. Beslut dig for det tekniske udstyr skal det være tv og dvd, pc, overheadprojektor eller intet tjek at det virker. 3. Få styr på det praktiske: Hvor skal I være, og hvad skal I spise og drikke. 4. Udvælg de arbejdssituationer, du vil gennemgå. Se dem igennem på forhånd. 5. Print instruktionsark til alle deltagerne. 6. Forbered det, du vil sige både som introduktion og som supplement til de forskellige arbejdssituationer hent evt. viden under Supplerende viden på 7. Forbered øvelserne hvor skal det foregå, og hvad skal I bruge. 8. Lav program for aftenen. Sæt tid på, hvor længe I skal bruge på evt. spisning, hyggesnak, gennemgang af materialet, praktiske øvelser og evaluering. 9. Inviter deltagerne. Forberedelse af gruppeintroduktion Hvordan du bedst kan bruges i gruppesammenhæng fx ved oplæring af flere medarbejdere, på et personalemøde med fokus på god arbejdsteknik eller som en del af et generelt undervisningsforløb for medarbejderne. Et personalemøde med særligt fokus på arbejdsteknik eller et regulært undervisningsforløb har flere fordele: dels sikrer du, at alle medarbejdere på arbejdspladsen bliver introduceret til materialet, dels er der tid og ro til at tale om den nye viden og prøve den af i praksis. Endelig giver en fælles introduktion et godt udgangspunkt for at arbejde med arbejdsteknik i butikkerne. Når du skal planlægge et kursusforløb eller en generel introduktion af arbejdsteknik på et personalemøde, skal du først udvælge de arbejdssituationer, I skal gennemgå. Dernæst beslutte dig for, hvordan du vil gennemgå arbejdssituationerne. Det sidste afhænger af antallet af medarbejdere, og hvilket teknisk udstyr I har til rådighed. Print instruktionsark til de enkelte arbejdssituationer, så hver deltager har et eksemplar. Du kan også printe teknisk hjælpemiddelark og anden faglig viden, som medarbejderne kan kigge i. Forbered øvelser Overvej, om I skal afprøve situationerne fra filmene i praksis. Indlæringen styrkes, hvis man får mulighed for at afprøve teknikkerne umiddelbart efter, man har set arbejdssituationerne. I så fald hvor skal øvelserne laves i butikken eller i baglokalet? Hvad skal I bruge af varer og tekniske hjælpemidler for at kunne gennemføre dem? Program og invitation Lav et program for forløbet. Hvor lang tid skal I bruge på introduktionen? Hvor lang tid skal der afsættes til at se filmene eller gennemgå arbejdssituationerne, tale om dem og afprøve dem i praksis? Hvor lang tid skal I bruge på at afrunde og evaluere? Slut af med at lave en skriftlig invitation, hvor du fortæller om formålet med arrangementet. På kan du finde en skabelon til en invitation, som du kan rette til, så den passer til jeres butik.

7 Gruppeintroduktion Tjekliste: gruppeintroduktion 1. Fortæl om programmet og formålet. 2. Gennemgå de enkelte arbejdssituationer. 3. Tal om hver enkelt arbejdssituation, og afprøv teknikkerne i praksis. 4. Sæt den nye viden i forhold til jeres dagligdag. 5. Evaluer forløbet i fællesskab. Begynd med at fortælle, hvorfor det er vigtigt at kunne anvende den rigtige arbejdsteknik, og hvad du forventer, at medarbejderne får ud af arrangementet. Fokuser for eksempel på, at den rigtige arbejdsteknik er med til at gøre medarbejdernes dagligdag lettere, og at det er vigtigt for arbejdsgiveren, at de passer på sig selv i dagligdagen. Præsenter herefter programmet. Fortæl, at I skal gennemgå arbejdssituationer, som handler om, hvordan I håndterer de forskellige varetyper og arbejdsopgaver i jeres butik. Efter hver enkelt gennemgang, kan I tale om, hvad I har set. Hvilke arbejdssituationer har I, som ligner? Kan I overføre teknikken til jeres egen dagligdag? Efter hver enkelt gennemgang, kan I afprøve teknikkerne i praksis. Hvis I er mange, del jer da op i mindre grupper, så alle kommer igennem øvelserne. Mens nogle gennemfører øvelserne, kan andre være observatører og hjælpe med at huske de rigtige bevægelser og rette til. Bagefter byttes der roller. Afsæt ca. et kvarter til hver øvelse. Omsæt viden til handling Når I har gennemgået arbejdssituationerne og afprøvet teknikken, kan I tale om de erfaringer, deltagerne har gjort sig. Hvordan var det at gøre tingene på den nye måde lettere eller mere besværligt? Er der noget, der skal afklares og vises igen? Tal om, hvordan I kan hjælpe hinanden med at huske på de gode arbejdsteknikker og vaner i dagligdagen. Hvad skal der til for, at det bliver en daglig rutine at håndtere varerne bedst muligt? Og hvordan kan I gøre det til en kultur i jeres butik at være gode kollegaer, der husker på og hjælper hinanden med at gøre tingene rigtigt hver gang? Aftal, om der er behov for opfølgning og hvornår. Introduktionen kan afsluttes med at tale om materialet og fortælle, at filmene kan ses, når som helst på hvis medarbejderne har brug for at se arbejdssituationerne igen. På hjemmesiden findes et evalueringsskema, som både du og medarbejderne gerne må udfylde.

8 Oplæring af nye medarbejdere Hvordan du bedst kan indgå som en del af instruktions- og oplæringsforløbet af nye medarbejdere. Ved at introducere nye medarbejdere til materialet allerede fra starten af er du med til at sikre, at de rigtige arbejdsteknikker bliver en naturlig vane for dem. Du signalerer desuden, at I tager arbejdsmiljø alvorligt i jeres butik. Lav en velkomstpakke til nye medarbejdere: Udvælg de film, som er særligt relevante for jeres butik og den type opgaver, som den nye medarbejder skal løse. Print de instruktionsark, som passer til de forskellige arbejdssituationer. Hvis der er et eller flere tekniske hjælpemidler, som I særligt hyppigt bruger i jeres butik, kan du også printe teknisk hjælpemiddelark for dem. Gennemgå materialet sammen Afsæt god tid til at gennemgå film og instruktionsark sammen med den nye medarbejder. Tag medarbejderen med ud i butikken eller på lageret og gennemgå teknikken der. Sørg for, at der er ro og koncentration om instruktionen. Lad medarbejderen udføre opgaven og samtidig forklare de vigtigste ting. Vær opmærksom på, om medarbejderen udfører øvelsen rigtigt og stil evt. uddybende spørgsmål. Tjekliste: Nye medarbejdere 1. Lad Hvordan du bedst være en naturlig del af et introduktionsforløb. 2. En tidlig introduktion til god arbejdsteknik sikrer, at det bliver en naturlig vane. 3. Lav en velkomstpakke til nye medarbejdere. 4. Afsæt god tid til instruktionen. 5. Vær i den første tid særligt opmærksom på, om den nye medarbejder udfører opgaverne korrekt. Vær i den første tid særligt opmærksom på, om den nye medarbejder udfører opgaverne på den rigtige måde, eller om vedkommende har brug for at få sin nye viden repeteret. En af de mere erfarne medarbejdere kan fungere som vejleder for den nye i det daglige. Vær med til at gøre Hvordan du bedst... bedre. Gå ind på og giv din mening til kende.

9 HVORDAN DU BEDST... Hvordan du bedst er et materiale, som henvender sig til alle, der arbejder i detailhandelen og dagligt håndterer varer. I 22 små film præsenteres velkendte arbejdssituationer, som alle kan gøres mere effektive og sikre ved at følge et par enkle tommelfingerregler. Se filmene og læs om, hvordan du kan introdu cere medarbejderne til materialet og få den nye viden til at blive en del af de daglige rutiner. Titler Løft A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde A2 Løfter tunge varer fra gulvet A3 Løfter en sæk A4 Flytter store høje ting A5 Løfter en tung kasse sammen A6 Løfter en stor let kasse fra gulvet A7 Løfter en let kasse ned fra skulderhøjde Skub/træk og transport B1 Transporterer varer på palleløfter B2 Transporterer tunge varer langt B3 Transporterer tungtlæssede paller langt B4 Transporterer lange og tunge varer B5 Kører med varestativer på hjul Opfyldning og trimning C1 Fylder lettere varer fra palle til hylder C2 fylder lettere varer på hylder fra opfyldningsvogn C3 Får tunge grøntkasser på hylderne C4 Trimmer/fylder varer i køle- og frysemontrer C5 Trimmer og fylder lette varer på høje hylder C6 Trimmer/fylder varer på lave hylder C7 Fylder og trimmer mejerikøleren Afhentning D1 Håndterer varer ved varekontrol D2 Henter lette varer fra høje hylder D3 Plukker varer fra en palle HK varenr CUMULI.net Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Tlf:

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere