HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?"

Transkript

1 HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på

2 Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres og flyttes, hylder fyldes op og trimmes og udstillinger omarrangeres. I detailhandelen er det en del af dagligdagen at håndtere store som små, lette som tunge varer. Men hvordan gøre det, så man både er effektiv og samtidig passer bedst på sig selv og sine kollegaer? Det er Hvordan du bedst en guide til. Hvordan du bedst er titlen på en samling materialer, der tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer, som alle kan gøres mere effektive og sikre ved få og lette tommelfingerregler. Situationerne vises både på film, på instruktionsark og på power point. Materialerne kan bruges af arbejdsgivere, ledere eller andre, som har ansvaret for at instruere medarbejdere i den rigtige arbejdsteknik. Med Hvordan du bedst får medarbejderne en række praktiske råd til at kunne håndtere vareflowet på den rigtige måde i en travl hverdag. Noget er kendt viden, mens andet måske er nyt, men aldrig mere besværligt. I dette hæfte kan du læse om de enkelte dele af Hvordan du bedst og finde inspiration til, hvordan det kan bruges i den daglige instruktion af medarbejdere, til undervisning på personalemøder og til oplæring af nye medarbejdere. Alt materialet finder du på Idé og produktion: CUMULI.net for BAR Handel, maj 2008

3 På er alle materialer samlet. Der er tre typer af instruktionsmaterialer instruktionsfilm, power point præsentationer og instruktionsark, som du kan benytte alt efter situation, og hvilket teknisk udstyr du har til rådighed. Desuden kan du finde beskrivelser af tekniske hjælpemidler og supplerende viden. Alt materialet kan downloades. Når du skal instruere andre, kan du vælge at bruge et enkelt af mate rialerne eller at kombinere dem, som det passer bedst til situa tionen. I det følgende kan du læse mere om de enkelte materialer, og hvordan de bedst bruges i instruktionen. instruktionsfilm Grundstammen i Hvordan du bedst er en introfilm og 22 instruktionsfilm, der alle tager udgangspunkt i velkendte arbejdssituationer i detailhandelen. Filmene guider igennem typiske arbejdssituationer, der viser, hvordan man håndterer forskellige typer varer, fra de ankommer, til de skal på plads i butikken. Ved at se filmene kan ledere lære, hvordan de skal instruere deres medarbejdere, mens medarbejderne kan lære, hvordan de udfører arbejdet korrekt. Filmene kan ses online på eller du kan downloade dem og se dem offline, hvis du ikke har internetadgang det tager ca. 10 minutter at downloade en enkelt film. Endelig kan du rekvirere filmene på en dvd hos BAR Handel. Hver film varer 2-4 minutter. Instruktionsark Til hver film hører et instruktionsark, der med billeder, grafik og kortfattede tekster fremhæver de vigtigste budskaber fra arbejdssituationerne. Du kan bruge arkene til at instruere medarbejderne efter, udlevere dem som huskeark eller hænge dem op i frokoststuen og på lageret. Du kan også samle dem i en mappe og have den liggende fremme i frokoststuen eller personalerummet. Power point præsentation Power point præsentationen viser det vigtigste fra de 22 situation er i billeder, grafik og tekst. Du kan bruge power point præsentationen hvis I ikke har netadgang, er for mange til at sidde om computeren, eller hvis I ikke har mulighed for at bruge tv og dvd afspiller. Det er også muligt at udarbejde jeres egen power point præsentation med en blank skabelon på Her kan du tilføje baggrunds viden fra hjemmesiden eller egne budskaber, som er relevante for netop jeres butik. Teknisk hjælpemiddelark I filmene bruges tekniske hjælpemidler, som gør det lettere at håndtere varerne korrekt. De viste tekniske hjælpemidler er beskrevet på teknisk hjælpemiddelark - ligesom fordele ved det enkelte tekniske hjælpemiddel, forudsætninger for at bruge det og overvejelser før og efter anskaffelse. De tekniske hjælpemiddelark kan også printes og udleveres til medarbejderne eller sættes i en mappe. supplerende viden På kan du også finde supplerende faglig viden om, hvor meget du må løfte, skubbe og trække, om arbejdsteknik og om arbejdspladsens indretning, om inventar og arbejdets tilrettelæggelse. Alt klar til print.

4 Lær Hvordan du bedst... at kende Hvordan du bedst kan bruges i forskellige situationer både de uformelle dagligdags og de mere formaliserede, fx i den daglige instruktion af medarbejdere, til oplæring af nye medarbejdere, ved gruppeintroduktion på personalemøder og i kursussammenhænge. Her kan du læse om, hvad du selv skal være opmærksom på, når du bruger materialet. TJEKLISTE: udstyr Pc uden projektor Max 3 deltagere for at alle kan se skærmen. Du kan enten afspille filmene online eller downloade dem til din egen maskine i forvejen og vise dem offline. Pc med projektor Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du skal bruge en hvid væg eller et lærred og højttalere til pc en, så alle kan høre instruktionerne. Du kan også vise power point præsentationen på dette udstyr. Tv og dvd afspiller Antallet af deltagere afhænger af tv ets størrelse, da alle skal kunne se og høre. Overhead med projektor Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du skal bruge en hvid væg eller et lærred. Du kan gennemgå instruktionerne ud fra grafik og billeder via instruktionsarkene eller power point præsentationen, som du kan printe ud på overheadfolie fra Intet udstyr Ingen begrænsninger i forhold til antallet af deltagere. Du kan bruge instruktionsarkene eller power point præsentationen til at gennemgå arbejdssituationerne. Sæt dig ind i materialet Begynd med at sætte dig ind i materialet, så du ved, hvilke arbejdssituationer der er relevante for jeres butik. Du kan bruge hjemmesiden, se introfilmen og de enkelte film igennem og læse instruktionsark, så du kender materialet godt og ved, hvordan det kan bruges sammen og til hvad. På filmene kan du desuden finde inspiration til, hvordan du selv kan instruere andre i de rigtige arbejdsteknikker. Situation, antallet af medarbejdere og udstyr Instruktionen afhænger af situationen, antallet af medarbejdere og det tekniske udstyr, I har til rådighed. Er det bare en enkelt eller to medarbejdere, du skal give en instruktion i en enkelt arbejdssituation, kan du sætte dem foran computeren og vise dem den relevante film eller give dem instruktionsarket i hånden og gennemgå det sammen med dem. Vil du lave en mere organiseret gennemgang for hele personalet, skal du selvfølgelig overveje, hvilket teknisk udstyr I har til rådighed, og hvordan du bedst kan bruge det. Hvis du slet ikke har noget teknisk udstyr til rådighed, kan du alligevel bruge materialet, da arbejdssituationerne kan gennemgås ved brug af instruktionsarkene. Uden film mister I dog den fordel, der er ved at se arbejdssituationerne i et helt og levende arbejdsflow.

5 Tjekliste: Instruktion i dagligdagen 1. Brug Hvordan du bedst til at instruere medarbejderne i dagligdagen. 2. Hent selv inspiration i materialet, når du har brug for at få afklaret, hvordan en opgave bedst kan udføres. 3. Vis den relevante film på enten pc eller dvd. Du kan også bruge power point eller instruktionsark. Tal eventuelt om tekniske hjælpemidler, og guide medarbejderne igennem øvelsen. 4. Gør budskaberne synlige i dagligdagen. 5. Hæng Hvordan du bedst plakaten op på lageret, i baglokalet eller i frokoststuen. 6. Print instruktionsarkene, og hæng dem op i baglokalet eller frokoststuen. 7. Lad materialerne være tilgængelige for medarbejderne, fx ved at samle dem i en mappe, som kan ligge i frokoststuen eller baglokalet. 8. Fortæl medarbejderne om 9. En enkelt instruktion er ikke nok følg op! Instruktion i dagligdagen I det daglige kan du bruge Hvordan du bedst til at instruere medarbejdere i de rigtige arbejdsteknikker. Fordelene ved at bruge Hvordan du bedst i dagligdagen er flere: Instruktionen tager udgangspunkt i den konkrete situation og bliver dermed vedkommende og virkelighedsnær. Instruktion i dagligdagen sikrer desuden, at der bliver ved med at være fokus på at huske de rigtige arbejdsteknikker. Du kan løbende hente information i materialet, fx. når en medarbejder eller kollega spørger dig til råds, når du vil give en medarbejder et godt råd om, hvordan en opgave løses bedst mulig, eller hvis I drøfter hvilke tekniske hjælpemidler, I kan bruge. Du kan enten vise medarbejderen den relevante film eller gennemgå instruktionsarket sammen med vedkommende. Gør budskabet synligt i hverdagen Hæng Hvordan du bedst plakaten op i baglokalet, i frokoststuen eller på lageret. Print instruktionsark og hæng dem op relevante steder, så medarbejderne bliver mindet om at udføre arbejdsopgaverne på den rigtige måde, bruge de rigtige tekniske hjælpemidler og have fokus på at tage vare på sig selv og sine kollegaer. Du kan også printe alle relevante instruktionsark, teknisk hjælpemiddelark og andet materiale fra og samle det i en mappe, som I har liggende i frokoststuen og baglokalet. På den måde kan medarbejderne altid hurtigt få opfrisket deres viden. Interne ambassadører Overvej om sikkerhedsrepræsentanten eller andre medarbejdere kan være daglige Hvordan du bedst medarbejdere og have til opgave at minde deres kollegaer om de gode arbejdsrutiner. De kan også uddannes til at instruere andre medarbejdere i gode arbejdsteknikker og valg af tekniske hjælpemidler. Opfølgning At instruere medarbejderne en enkelt gang gør det selvfølgelig ikke! Hvis gode rutiner skal blive en naturlig del af det daglige arbejde, må der opfølgning til, både i dagligdagen og på personalemøder.

6 Tjekliste: Forberedelse af gruppeintroduktion 1. Find ud af, hvor mange deltagere I skal være. 2. Beslut dig for det tekniske udstyr skal det være tv og dvd, pc, overheadprojektor eller intet tjek at det virker. 3. Få styr på det praktiske: Hvor skal I være, og hvad skal I spise og drikke. 4. Udvælg de arbejdssituationer, du vil gennemgå. Se dem igennem på forhånd. 5. Print instruktionsark til alle deltagerne. 6. Forbered det, du vil sige både som introduktion og som supplement til de forskellige arbejdssituationer hent evt. viden under Supplerende viden på 7. Forbered øvelserne hvor skal det foregå, og hvad skal I bruge. 8. Lav program for aftenen. Sæt tid på, hvor længe I skal bruge på evt. spisning, hyggesnak, gennemgang af materialet, praktiske øvelser og evaluering. 9. Inviter deltagerne. Forberedelse af gruppeintroduktion Hvordan du bedst kan bruges i gruppesammenhæng fx ved oplæring af flere medarbejdere, på et personalemøde med fokus på god arbejdsteknik eller som en del af et generelt undervisningsforløb for medarbejderne. Et personalemøde med særligt fokus på arbejdsteknik eller et regulært undervisningsforløb har flere fordele: dels sikrer du, at alle medarbejdere på arbejdspladsen bliver introduceret til materialet, dels er der tid og ro til at tale om den nye viden og prøve den af i praksis. Endelig giver en fælles introduktion et godt udgangspunkt for at arbejde med arbejdsteknik i butikkerne. Når du skal planlægge et kursusforløb eller en generel introduktion af arbejdsteknik på et personalemøde, skal du først udvælge de arbejdssituationer, I skal gennemgå. Dernæst beslutte dig for, hvordan du vil gennemgå arbejdssituationerne. Det sidste afhænger af antallet af medarbejdere, og hvilket teknisk udstyr I har til rådighed. Print instruktionsark til de enkelte arbejdssituationer, så hver deltager har et eksemplar. Du kan også printe teknisk hjælpemiddelark og anden faglig viden, som medarbejderne kan kigge i. Forbered øvelser Overvej, om I skal afprøve situationerne fra filmene i praksis. Indlæringen styrkes, hvis man får mulighed for at afprøve teknikkerne umiddelbart efter, man har set arbejdssituationerne. I så fald hvor skal øvelserne laves i butikken eller i baglokalet? Hvad skal I bruge af varer og tekniske hjælpemidler for at kunne gennemføre dem? Program og invitation Lav et program for forløbet. Hvor lang tid skal I bruge på introduktionen? Hvor lang tid skal der afsættes til at se filmene eller gennemgå arbejdssituationerne, tale om dem og afprøve dem i praksis? Hvor lang tid skal I bruge på at afrunde og evaluere? Slut af med at lave en skriftlig invitation, hvor du fortæller om formålet med arrangementet. På kan du finde en skabelon til en invitation, som du kan rette til, så den passer til jeres butik.

7 Gruppeintroduktion Tjekliste: gruppeintroduktion 1. Fortæl om programmet og formålet. 2. Gennemgå de enkelte arbejdssituationer. 3. Tal om hver enkelt arbejdssituation, og afprøv teknikkerne i praksis. 4. Sæt den nye viden i forhold til jeres dagligdag. 5. Evaluer forløbet i fællesskab. Begynd med at fortælle, hvorfor det er vigtigt at kunne anvende den rigtige arbejdsteknik, og hvad du forventer, at medarbejderne får ud af arrangementet. Fokuser for eksempel på, at den rigtige arbejdsteknik er med til at gøre medarbejdernes dagligdag lettere, og at det er vigtigt for arbejdsgiveren, at de passer på sig selv i dagligdagen. Præsenter herefter programmet. Fortæl, at I skal gennemgå arbejdssituationer, som handler om, hvordan I håndterer de forskellige varetyper og arbejdsopgaver i jeres butik. Efter hver enkelt gennemgang, kan I tale om, hvad I har set. Hvilke arbejdssituationer har I, som ligner? Kan I overføre teknikken til jeres egen dagligdag? Efter hver enkelt gennemgang, kan I afprøve teknikkerne i praksis. Hvis I er mange, del jer da op i mindre grupper, så alle kommer igennem øvelserne. Mens nogle gennemfører øvelserne, kan andre være observatører og hjælpe med at huske de rigtige bevægelser og rette til. Bagefter byttes der roller. Afsæt ca. et kvarter til hver øvelse. Omsæt viden til handling Når I har gennemgået arbejdssituationerne og afprøvet teknikken, kan I tale om de erfaringer, deltagerne har gjort sig. Hvordan var det at gøre tingene på den nye måde lettere eller mere besværligt? Er der noget, der skal afklares og vises igen? Tal om, hvordan I kan hjælpe hinanden med at huske på de gode arbejdsteknikker og vaner i dagligdagen. Hvad skal der til for, at det bliver en daglig rutine at håndtere varerne bedst muligt? Og hvordan kan I gøre det til en kultur i jeres butik at være gode kollegaer, der husker på og hjælper hinanden med at gøre tingene rigtigt hver gang? Aftal, om der er behov for opfølgning og hvornår. Introduktionen kan afsluttes med at tale om materialet og fortælle, at filmene kan ses, når som helst på hvis medarbejderne har brug for at se arbejdssituationerne igen. På hjemmesiden findes et evalueringsskema, som både du og medarbejderne gerne må udfylde.

8 Oplæring af nye medarbejdere Hvordan du bedst kan indgå som en del af instruktions- og oplæringsforløbet af nye medarbejdere. Ved at introducere nye medarbejdere til materialet allerede fra starten af er du med til at sikre, at de rigtige arbejdsteknikker bliver en naturlig vane for dem. Du signalerer desuden, at I tager arbejdsmiljø alvorligt i jeres butik. Lav en velkomstpakke til nye medarbejdere: Udvælg de film, som er særligt relevante for jeres butik og den type opgaver, som den nye medarbejder skal løse. Print de instruktionsark, som passer til de forskellige arbejdssituationer. Hvis der er et eller flere tekniske hjælpemidler, som I særligt hyppigt bruger i jeres butik, kan du også printe teknisk hjælpemiddelark for dem. Gennemgå materialet sammen Afsæt god tid til at gennemgå film og instruktionsark sammen med den nye medarbejder. Tag medarbejderen med ud i butikken eller på lageret og gennemgå teknikken der. Sørg for, at der er ro og koncentration om instruktionen. Lad medarbejderen udføre opgaven og samtidig forklare de vigtigste ting. Vær opmærksom på, om medarbejderen udfører øvelsen rigtigt og stil evt. uddybende spørgsmål. Tjekliste: Nye medarbejdere 1. Lad Hvordan du bedst være en naturlig del af et introduktionsforløb. 2. En tidlig introduktion til god arbejdsteknik sikrer, at det bliver en naturlig vane. 3. Lav en velkomstpakke til nye medarbejdere. 4. Afsæt god tid til instruktionen. 5. Vær i den første tid særligt opmærksom på, om den nye medarbejder udfører opgaverne korrekt. Vær i den første tid særligt opmærksom på, om den nye medarbejder udfører opgaverne på den rigtige måde, eller om vedkommende har brug for at få sin nye viden repeteret. En af de mere erfarne medarbejdere kan fungere som vejleder for den nye i det daglige. Vær med til at gøre Hvordan du bedst... bedre. Gå ind på og giv din mening til kende.

9 HVORDAN DU BEDST... Hvordan du bedst er et materiale, som henvender sig til alle, der arbejder i detailhandelen og dagligt håndterer varer. I 22 små film præsenteres velkendte arbejdssituationer, som alle kan gøres mere effektive og sikre ved at følge et par enkle tommelfingerregler. Se filmene og læs om, hvordan du kan introdu cere medarbejderne til materialet og få den nye viden til at blive en del af de daglige rutiner. Titler Løft A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde A2 Løfter tunge varer fra gulvet A3 Løfter en sæk A4 Flytter store høje ting A5 Løfter en tung kasse sammen A6 Løfter en stor let kasse fra gulvet A7 Løfter en let kasse ned fra skulderhøjde Skub/træk og transport B1 Transporterer varer på palleløfter B2 Transporterer tunge varer langt B3 Transporterer tungtlæssede paller langt B4 Transporterer lange og tunge varer B5 Kører med varestativer på hjul Opfyldning og trimning C1 Fylder lettere varer fra palle til hylder C2 fylder lettere varer på hylder fra opfyldningsvogn C3 Får tunge grøntkasser på hylderne C4 Trimmer/fylder varer i køle- og frysemontrer C5 Trimmer og fylder lette varer på høje hylder C6 Trimmer/fylder varer på lave hylder C7 Fylder og trimmer mejerikøleren Afhentning D1 Håndterer varer ved varekontrol D2 Henter lette varer fra høje hylder D3 Plukker varer fra en palle HK varenr CUMULI.net Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Tlf:

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

MANDS OPLÆRING HVORDAN?

MANDS OPLÆRING HVORDAN? MANDS OPLÆRING HVORDAN? SIDE Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op på dit fagområde. Her får du 4 metoder. Arbejdsopgaven og situationen bør afgøre, hvilken metode du

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00

Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Teenvolleyskoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud påbanerne og Teenvolleyvises. 9.25 Der spilles

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere