Skole IT Forslag til midlertidig plan , frem til ny skoleløsning er på plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads."

Transkript

1 Skole IT Forslag til midlertidig plan , frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra Maskiner af ældre dato (bla. D-serien)... 4 Image til maskinerne... 4 Officepakke... 5 Netværk... 6 Brugere... 6 Udrulning... 6 Skole-IT-konsulent

2 Indledning For perioden frem til ny skoleløsning er på plads, håndterer IT og Digitalisering setuppet på skolerne i samarbejde med Skole-IT-konsulenten. Skolernes IT-teknikere arbejder i perioden efter vejledning fra Skole-IT-konsulenten, så vi bevarer den røde tråd omkring netværk og maskiner på alle vores skoler. Det er vigtigt, at Skole-IT-konsulent tildeles dette ansvar fra alle skoler, for at perioden kan forløbe så godt som muligt. Der er i dette skriv, ikke gjort tanker om eller taget højde for udarbejdelse af SLAaftale for skolerne, og samarbejde mellem IT og Digitaisering og skolerne, når den nye skoleløsning sættes i drift til sommer Dette skal håndteres og beskrives, som et delprojekt i processen frem mod ny skoleløsning. IT og Digitalisering vil allerede nu gøre opmærksom på, at Direktionen bør vurdere på, hvilket midlertidigt setup vores skoler skal køre i perioden med strategiske briller. På nuværende tidspunkt kører skolerne hovedsaligt på en windowsplatform med Microsoft Office. IT-konsulenter i IT og Digitalisering samt Skole-IT-konsulenten, som varetager det tekniske omkring skolerne, har på nuværende tidspunkt kompetencerne hertil. Vælger Direktionen at bevare windowsplatformen, vil nedenstående midlertidige plan i et samarbejde mellem IT og Digitalisering og skolerne, med Skole-IT-konsulenten som omdrejningspunkt, derved kunne håndteres med eksisterende kompetencer i huset. Vælger Direktionen, at skolerne skal gå Linux vejen, vil der fra IT og Digitalisering ikke kunne vejledes til det tekniske, samt omkring software på maskinerne, idet der ikke på nuværende tidspunkt findes kompetencer på Linux internt, og det vil i perioden frem til nytår ej heller være muligt for os, at kunne opkvalificere med kompetence på Linux, hvis det er den vej, som vores skoler startegisk skal tage. Vælges Linux vejen, vil IT og Digitalisering forudsætte, at der blive tilknytte eksterne Linux konsulenter til vores skoler, således at vi ikke bliver sårbare på den daglige drift af maskinerne, samt hjælp og vejledning til lærer og elever på alle vores skoler omkring brugeranvendelse, specielt også i eksamensperioden. Vi har aftalt, at vi skal hente inspiration fra andre skoler og KL, og derefter vælge vejen frem for os. Kan vi tåle det næste år, at bruge ressourcer på at omlægge til Linux på alle skoler, med de gener det kan have for lærer og elever, sammen med eksterne konsulenter, og med den politiske bevågenhed der er på området? og når vi ikke ved, hvilken strategisk vej vi vil vælge fremadrettet på nuværende tidspunkt? Der skal fra IT og Digitalisering ikke herske nogen tvivl om, at vi støtter op omkring Direktions valg, også hvis Direktionen vælger at gå Linux vejen i midlertidige periode. Vi vil blot ikke have mulighed for at kunne hjælpe skolerne med de ressourer og kompetencer vi har i dag. Såfemt vi i starten af det nye år kommer frem til, at vi vil tage en strategisk beslutning om, at gå væk fra Microsoft og vende os udelukkende mod Linux verdenen på vores skoler med den nye skoleløsning, vil vi i IT og Digitalisering opkvalificere herefter, således at vi kan servicere og 2

3 supportere vores skoler centralt fra på alt det tekniske, så skolerne fremadrettet kun skal bruge ressourcer på den pædagogise IT. Alt dette beskrives i delprojektet med SLAaftalen, når vi går i gang med planlægningen af ny skoleløsning. Tidsplan Den midlertidige plan strækker sig frem til sommer 2013, hvor det nye skoleår går i gang og hvor etape 1 og etape 2 på den nye skoleløsning, forventes at være på plads, såfemt de økonomiske rammer giver mulighed herfor. Ift. planlægningen af den nye skoleløsning, vil IT og Digitalisering anbefale, at der allerede i etape 1 håndteres, hvilke PCer vi fremadrettet skal anvende på den nye skoleløsning, således at etape 2 med softwareløsning kan sættes i gang på samme tidspunkt, såfremt der vælges en cloudløsning. Forslag til overordnet tidsplan for midlertidig løsning: Bilag: Uddybende tidsplan Maskiner på skolerne Maskiner fra 2009 Planen omhandler de maskiner, som skolerne har indkøbt i 2009 og frem af typerne GX380 og LA5410. Følgende maskiner er registreret i IT og Digitalisering (nogle af maskinerne kan være kasseret): 3

4 Hjerm Skole 20 bærbare Gimsing Skole 18 bærbare 21 stationære Bremdal Skole 31 stationære Humlum Skole 14 stationære Langhøj Skole 10 bærbare 19 stationære Østre Skole 20 bærbare 29 stationære Thyholm Skole 30 bærbare 8 stationære Parkskolen 54 bærbare 85 stationære Struer Kommunale Ungdomsskole 2 bærbare Maskiner af ældre dato (bla. D-serien) Har skolerne valgt, at anvende maskiner af ældre dato, vil disse ikke kunne indgå i den midlertidige plan, da maskinerne af IT og Digitalisering vurderes til at være udtjente og ikke hastighedsmæssigt i stand til at køre hele softwarepakken. Derudover vil maskinerne være af andre typer, og det vil derfor være meget ressourcekrævende at etablere disse maskiner, samt holde dem i luften. For disse maskiner anbefales det, at de kører videre på det gamle setup, som skolerne bedst kan holde dem i live. IT og Digitalisering kan ikke varetage vedligehold på disse maskiner. Image til maskinerne Maskinerne etableres ikke i et normalt netværkssetup, men som standalone maskiner uden drevmapninger. Der gøres derfor opmærksom på følgende: - Der styres IKKE med polici centralt fra - Eleverne logges automatisk på med én standardbruger - Der kan IKKE logges på elevernes adfærd - Der gives adgang til ALT på maskinen - Eleverne har ikke noget elevdrev tilrådighed, lagring anbefales at ske på ElevIntra. Eleverne skal selv have fokus på ikke at tabe deres data. - Fleksibilitet omkring hurtigt at kunne lægge programmer klar til eleverne, vil ikke være muligt. Det skal ske manuelt eller ved udrulning af nyt Image. Hastighed optimeres herved, men der er ingen styring på hvad eleverne gør! Hvis der er problemer på en maskine, skal der lægges nyt image på. Nyt image etableres enten via USB eller F12. Følgende software installeres direkte på maskinerne: - Win7 (licenser skal afklares) - Officepakke (Licenser skal afklares) 4

5 - Microværksted - Java - Flash - Adobe Reader mv. - Silverlight - Antivirus - Heimdahl sikkerhedsprodukt Sikrer at den sidste udgave er installeret automatisk (Java, Flash, AR, Silverlight) - Alle printerdrivere installeres Printere tilføjes selv efter behov - Andre ønsker fra skolerne? De stationære PCer kører på eksisterende kabling. Bærbare PCer sættes op til det trådløse UV net og der logges på med UNI login. Officepakke Vedr. Officepakke skal det afklares, om skolerne skal anvende Microsoft eller Open Office, alt efter hvilken strategi der på skoleområdet vælges fremadrettet på området. En mulighed kunne være at installere Libre Office (gratis) og anvende Micosoft Office 365 A2 (Gratis) og afvente, at der bliver tage endelig stilling til Officeprodukter på skolerne. Microsoft Officepakke, priser: Alm. Std. Office licens: 533 kr. pr. skolemaskine m/1 års SA (900 x 533 = kr.) Herved løftes ikke anvendelse af Microsoft Officepakken på elevernes private maskiner (BYOD). Microsoft Office 365 licens: A2: Skybaseret , kalender og kontakter Brug dit eget domænenavn Almindelig chat samt chat med lyd og video Onlinemøder med skrivebordsdeling Webbaseret visning og redigering af Word-, Excel-, PowerPoint- og OneNote-filer Pris: Gratis! Alt i A2 plus: Abonnement på en version af Office Professional Plus 2010 til computeren (for op til fem enheder pr. bruger) eller Mac Office 2011 Ubegrænset lagring af Arkivering ediscovery-værktøjer til understøttelse af dine kompatibilitetsbehov Understøttelse af hostet telefonsvarer Pris: Studerende: 17,66 kr.* pr. bruger/måned (2.600 x 17,66 = kr. x 12 = kr. pr. år) Undervisere: 31,75 kr.* pr. bruger/måned (250 x 31,75 = kr. x 12 = kr. pr. år) 5

6 Netværk Ansvaret for krydsfelterne og Access Points på hver skole varetages udelukkende af IT og Digitalisering, gennem Skole-IT-konsulenten. Netværket på skolerne er meget komplekst og består af 7 virtuelle net, som anvendes forskelligt. Derfor er det meget vigtigt, at skolerne ikke selv foretage ændringer på netværket. Såfremt der er behov for at skolerne foretager ændringer, SKAL det aftales med IT og Digitalisering, så vi altid sikre os, at nettene er funktionsdygtige og dokumentationen er opdateret. Oversigt over de eksisterende netværk er vedlagt som bilag for hver skole. Der er følgende antal Access Points på skolerne: - Gimsing 12 stk. - Bremdal 12 stk. - Hjerm 12 stk. - Park 26 stk. - Humlum 10 stk. - Langhøj 11 stk. - Østre skole 25 stk. - Thyholm 18 stk. Brugere Brugerstyringen til netværket håndteres i IT og Digitalisering med hjælp fra Skole-IT-konsulenten. Skole-IT-konsulenten varetager i perioden opretter og nedlæggelser af brugere på netværket. Skole-IT-konsulenten håndterer brugerstyring på UNI login Udrulning IT og Digitalisering planlægger og styrer udrulningen på maskinerne på alle skoler i samarbejde med Skole-IT-konsulenten. Skolerne rulles i nedenstående rækkefølge forventeligt i uge 41 ift. en vurdering af, hvor der er størst behov for hjælp. Der byttes rundt på rækkefølgen, såfremt skolerne vurderer, at det er nødvendigt : 1. Hjerm Skole 2. Gimsing Skole 3. Bremdal Skole 4. Humlum Skole 5. Langhøj Skole 6. Østre Skole 7. Thyholm Skole 8. Park Skolen 6

7 IT og Digitalisering ruller ud på hver skole med 2 IT-konsulenter sammen med Skole-ITkonsulenten. For optimal udrulning, skal maskinerne på hver skole være forberedt og klar til os, (aftales med IT og Digitalisering) på de dage, hvor vi kommer på besøg. Skole-IT-konsulent IT og Digitalisering anbefaler et tættere samarbejde med Skole-IT-konsulenten, Steen Rasmussen, end tidligere, således at Steen kan varetage servicering og support på skolerne frem til ny skoleløsning er på plads, med hjælp fra IT og Digitalisering. Steen Rasmussen er givet adgang til IT og Digitaliserings opgavestyringsværktøj AdHoc, så opgaverne på skoleområdet samles ét sted, uanset om det er Steen der varetager dem, eller det er ITkonsulenterne i IT og Digitalisering. Som udgangspunkt varetager Steen opgaverne på skolerne og tager fat i IT-konsulenterne, såfremt der er behov for yderligere teknisk viden eller andet. Skole-IT-konsulenten vejleder til enhver tid Skole-IT-teknikerne, således at der altid er styr på/evt. dokumentation af de ændringer der foretages på skolerne, og vi bevarer og styrker den røde tråd gennem vores skoler. 14. september 2012 Helle Berg 7

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014

Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Nyt fra din skole Holmebækskolen december 2014 Kære forældre Juleferien står for døren og det første halvdel af skoleåret 2014-2015 er ved at være bragt til ende, og igen er det tid for lidt informationer

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed

Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed Opbygning, optimering og servicering af IT-infrastrukturen i din virksomhed IT-løsninger, IT-support, datanetværk, telefoni, sikring og kommunikation Opbygning, optimering og servicering af IT, datanetværk

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler

Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen. Vejledning til skoler Hvad gør vi når UNI-Sikkerhed og Sektornet forsvinder med udgangen af 2014? Vejledning til skoler Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvad sker der, hvis vi ikke foretager os noget?... 4 3 Hvilke IP-adresser benyttes?...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere