Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Baggrund Baggrund Lectio Elevmodul er et tilføjelses program til Lectio og er udviklet med henblik på at løse gymnasiernes behov for at kunne se og registrere elevernes karakterer og fravær samt for at kunne opfylde myndighedernes krav om at lave spørgeskemaundersøgelser for elevernes vurdering af gymnasiet som arbejdsplads. Formålet med denne introduktion til Lectio Elevmodul er at uddybe de fordele Lectio Elevmodul giver gymnasiets administration, lærere og elever i hverdagen. God fornøjelse! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 25. april Introduktion til Lectio Elevmodul Side 2 af 8

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Indholdsfortegnelse Hvad er Lectio Elevmodul? Fordele for eleverne Fordele for lærerne Fordele for administrationen... 8 Introduktion til Lectio Elevmodul Side 3 af 8

4 Hvad er Lectio Elevmodul? 1. Hvad er Lectio Elevmodul? Fravær Med Lectio Elevmodul kan der føres en digital protokol via internettet for elevernes fravær. Fraværet opgøres i procent ud fra allerede afholdte lektioner og allerede forefaldende opgaveafleveringer samt i procent på hele skoleårets planlagte lektioner og planlagte opgaveafleveringer. Elevfraværet kan ses af elever, lærere og administration via internettet. Eleverne kan kun se deres eget fravær. Karakterer Lectio Elevmodul gør det muligt for elever, lærere og administration at se/indtaste elevernes karakterer via internettet. Eleverne kan kun se deres egne karakterer. Spørgeskemaer Med Lectio Elevmodul kan elever, lærere og administration oprette spørgeskemaer til hinanden f.eks. i forbindelse med evaluering af undervisning eller arbejdspladsvurdering. Konsultationer Konsultationer kan nemt planlægges så flest mulige ønsker bliver opfyldt. Administrationen sætter datofrister for tilmelding og afholdelse af konsultationer. Eleverne taster deres ønsker ind i Lectio, og konsultationsskemaet for aftenen beregnes automatisk. Herefter kan elever og lærere se deres personlige tidsplan for samtaler på konsultationsaftenen. Introduktion til Lectio Elevmodul Side 4 af 8

5 Fordele for eleverne 2. Fordele for eleverne Fravær Eleverne kan via internettet, til enhver tid holde sig orienteret om hvor meget skriftligt fravær og hvor meget fremmøde fravær de har. Fraværet er både opgjort på procent fravær ud af allerede afholdte lektioner og allerede forefaldende opgaveafleveringer samt som procent på hele skoleårets planlagte lektioner og planlagte opgaveafleveringer. Det betyder eksempelvis at en elev med meget fremmødefravær vil kunne se, at det er nødvendigt at møde op til samtlige af skoleårets resterende lektioner, for at holde sig under den fastsatte grænse for fraværsprocenten. Det er nemmere for både lærer og elev at afklare tvivlsspørgsmål omkring fraværsregistreringer. Eleverne kan se præcis hvilke lektioner der er registreret fravær for og kan dermed bedre og hurtigere gøre indsigelse over for deres lærer, hvis de mener at et fravær er registreret forkert. Eleverne kan selv taste årsagerne til deres fravær direkte ind i Lectio. Eleverne kan se en liste over deres kommende opgaver og tidspunkt for aflevering, samt de opgaver der mangler at blive afleveret. Karakterer Eleverne kan til enhver tid holde sig orienteret om deres karakterer via internettet. Eleven kan for hvert hold se følgende karakterer og eventuelle bemærkninger som læreren har givet til karakteren: Standpunktskarakter 1. gang Standpunktskarakter 2. gang Mundtlig årskarakter Skriftlig årskarakter Mundtlig eksamenskarakter Skriftlig eksamenskarakter Årsprøvekarakter Større skriftlig opgave (3g's opgaven) Spørgeskemaer Eleverne kan svare på spørgeskemaer om deres arbejdspladsvurdering af gymnasiet. Eleverne vil via spørgeskemaer kunne give deres evaluering af undervisningen på hvert hold eller i et projektforløb. Der er mulighed for anonyme besvarelser. Eleverne kan selv oprette spørgeskemaer f.eks. til brug i forbindelse med et fags undervisning, eksempelvis samfundsfag. Konsultationer Eleverne kan sammen med deres forældre, via Lectio hjemmefra, vælge hvilke lærere der ønskes konsultation med. Introduktion til Lectio Elevmodul Side 5 af 8

6 Fordele for eleverne Ønsker om samtaler med lærere opfyldes bedst muligt idet skemaet for konsultationsaftenen beregnes automatisk via lineær programmering. Eleverne kan via Lectio se og evt. printe deres personlige tidsplan for samtaler på konsultationsaftenen med angivelse af tidspunkter, lokaler samt lærernavne og hold. Introduktion til Lectio Elevmodul Side 6 af 8

7 Fordele for lærerne 3. Fordele for lærerne Fravær Læreren registrerer selv elevernes fravær i systemet for hver enkelt lektion og kan ligeledes selv rette eventuelle fejlregistreringer. Det bliver således nemmere for både lærer og elev at afklare tvivlsspørgsmål omkring fraværsregistreringer. Hvis gymnasiet f.eks. har trådløst netværk og læreren har en bærbar computer med til lektionen vil læreren kunne registrere elevfravær med det samme. Lærerne kan til enhver tid via internettet holde sig orienteret om hvor meget skriftligt fravær og hvor meget fremmøde fravær deres elever har. Det betyder eksempelvis at en lærer kan se om en elev med meget fremmødefravær, vil kunne holde sig under den fastsatte grænse for fraværsprocenten, ved at møde op til samtlige af skoleårets resterende lektioner. Læreren kan oprette skriftlige opgaver for sine hold tilknytte bemærkninger til dem og registrere evt. skriftligt fravær for de elever der ikke har afleveret til den fastsatte tidsfrist. Lærerne slipper for den manuelle distribution af fraværsudskrifter til eleverne, da de selv kan logge ind og se deres fravær i Lectio. Karakterer Læreren kan indtaste elevernes karakterer i Lectio og give en bemærkning til hver karakter: Følgende karakterer kan gives til hver elev for hvert hold: Standpunktskarakter 1. gang Standpunktskarakter 2. gang Mundtlig årskarakter Skriftlig årskarakter Mundtlig eksamenskarakter Skriftlig eksamenskarakter Årsprøvekarakter Større skriftlig opgave (3g's opgaven) Lærerne behøver ikke at distribuere karakterer manuelt til eleverne længere. Spørgeskemaer Læreren kan oprette spørgeskemaer til eleverne på sine hold i forbindelse med evaluering af undervisningen. Læreren kan angive om besvarelserne skal være anonyme eller ej. Læreren kan gøre oprettelsen af spørgeskemaer til en del af undervisningen, idet eleverne selv har mulighed for at oprette spørgeskemaer. Konsultationer Lærerne kan via Lectio se og evt. printe deres personlige tidsplan for samtaler på konsultationsaftenen med angivelse af tidspunkter, lokaler samt elevnavne og hold. Introduktion til Lectio Elevmodul Side 7 af 8

8 Fordele for administrationen 4. Fordele for administrationen Fravær Administrationen aflastes idet de ikke længere behøver at indtaste fraværslister samtidigt med at de hurtigt kan trække lister ud med de elever der har for meget fravær. Elever med meget fravær kan varsles meget tidligere end førhen. Eleverne indtaster selv fraværsårsager i Lectio. Administrationen skal ikke længere bruge tid på at løse tvivlsspørgsmål omkring fraværsregistrering, da lærerne selv kan se og redigere fraværet for deres elever. Administrationen behøver ikke længere at distribuere fravær manuelt. Herved spares der på udskrifts- og kopieringskontoen. Karakterer Administrationen kan udtrække samlede karakterlister til GAS. Administrationen behøver ikke længere at distribuere karakterer manuelt. Herved spares der på udskrifts- og kopieringskontoen. Spørgeskemaer Administrationen kan ligge et spørgeskema om arbejdspladsvurdering ud til besvarelse af eleverne. Krav fra myndighederne opfyldes, da eleverne herved kan give deres arbejdspladsvurdering af gymnasiet. Konsultationer Administrationen kan nemt oprette forældrekonsultationer via Lectio med opsætning af de parametre der skal indgå i beregningen af skemaet såsom varighed, samtalevarighed, pauser mellem samtaler og eventuel fællespause. Administrationen skal ikke indtaste elevernes konsultationsønsker, da eleverne selv indtaster det direkte hjemmefra Konsultationsønskerne opfyldes bedst muligt idet skemaet for konsultationsaftenen beregnes automatisk via lineær programmering. Administration skal ikke distribuere de færdige tidsplaner, da elever og lærere selv kan se og printe deres personlige tidsplan for samtaler på konsultationsaftenen med angivelse af tidspunkter, lokaler samt lærernavne og hold Introduktion til Lectio Elevmodul Side 8 af 8

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio hjælp vejledning

Lectio hjælp vejledning Lectio Lectio hjælp vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Denne

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere