HUKOMMELSE. Annie Besant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 HUKOMMELSE Annie Besant 2

3 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse Hukommelsens natur er en gåde, som har bekymret tænkende mennesker i mange år. Måske vil det nu lykkes at bekymre dem endnu mere ved at præsentere en teori om emnet. På den anden side er det måske også muligt at hjælpe dem lidt ved at introducere et synspunkt, der kan være til stor nytte. Hvad er hukommelse? Hvordan virker den? Og hvordan genskaber man fortiden uanset om den er nær eller fjern? For uanset om fortiden er nær eller fjern, om den stammer fra det nuværende eller fra et tidligere liv, så må måden, den genskabes på, være den samme. Der er derfor brug for en teori, som dækker alle tilfælde af hukommelse, og som samtidig gør det muligt at forstå de enkelte tilfælde. Sjælen og dens redskaber Det første skridt i retning af en seriøs teori er forståelsen af menneskets opbygning af sjælen med dets legemer og deres indbyrdes forbindelse. De redskaber eller legemer, som bevidstheden eller sjælen bruger, har afgørende betydning for hukommelsen. Hele genkaldelsen af mere eller mindre fjerne begivenheder er et spørgsmål om at afbilde dem i redskabet dvs. legemet og dermed menes der, at man former en del af stoffet i det legeme, som bevidstheden er fokuseret i, så det danner billeder af begivenhederne. 3

4 Først skal der fokuseres på, hvad der sker, når det fysiske legeme modtager et indtryk, og bevidstheden senere genkalder dette indtryk dvs. husker det. En vibration udefra rammer et sanseorgan, som overføres til det hjernecenter, som sanseorganet er forbundet med. Det medfører, at en cellegruppe i hjernen vibrerer, og det efterlader cellerne i en lidt anden tilstand end den, de befandt sig i før påvirkningen. Gentagelsens nødvendighed Reaktionen har sat et spor i cellegruppen. Når cellegruppen én gang har vibreret på en bestemt frekvens, bevarer den resten af livet som cellegruppe muligheden for at vibrere på samme frekvens uden igen at modtage en impuls fra den ydre verden. Enhver gentagelse af en bestemt vibration styrker denne mulighed. De enkelte vibrationer efterlader deres eget spor, men der kræves mange gentagelser, før cellegruppen selv kan aktivere en gentagelse. Cellerne nærmer sig denne mulighed ved hver gentagelse, der aktiveres udefra. Men vibrationen stopper ikke ved de fysiske celler. Den overføres til den tilsvarende cellegruppe i de finere indre legemer, og i sidste instans har den skabt en ændring af bevidstheden. Ændringen virker tilbage på cellerne. En gentagelse af vibrationen aktiveres indefra af forandringen i bevidstheden. Denne gentagelse er erindringen af det, der indledte hele kæden af vibrationer. 4

5 Indre og ydre impulser Cellernes reaktion på vibrationen udefra en reaktion, der sker i overensstemmelse med de fysiske lovmæssigheder giver cellerne evnen til at reagere på en lignende impuls, selvom den er svagere og kommer indefra. Der forbruges en smule energi hver gang stoffet i et nyt legeme skal sættes i svingninger, og derfor reduceres vibrationens energi gradvist. Men der forbruges mindre og mindre energi hver gang cellerne gentager en bestemt vibration som reaktion på nye impulser udefra, og derfor reagerer cellerne lidt bedre ved hver gentagelse. Ændringer i bevidstheden efter hver gentagelse får desuden bevidstheden til lettere at reagere end i begyndelsen, og enhver gentagelse øger bevidsthedens evne til selv at aktivere en lignende ændring. Sanseimpulser Sanseimpulser, der opfattes via synet, hørelsen, føle-, smags- eller lugtesansen, løber fra det fysiske legeme gennem følelseslegemet (astrallegemet) til tankelegemet (mentallegemet), hvor de koordineres til en helhed på samme måde som en akkord i musikken indeholder flere toner. Det er denne funktion, der er mentallegemets specielle opgave. Mentallegemet modtager forskellige strømme og samler dem til én. Det samler mange indtryk til én oplevelse, én tanke, én sammensat helhed. Hvordan skal man forstå den komplekse reaktion, efter at en impuls har bevæget sig indad og skabt en forandring i bevidstheden? På vej udad skaber forandringen vibrationer i legemerne, som reproducerer de samme vibrationer, som impulserne skabte på vej ind, og i hvert legeme viser forandringen sig nu i en svagere udgave. Den er ikke så stærk og vital, som da den strømmede fra det fysiske til det astrale og fra det astrale til det mentale legeme. Den viser sig i mentallegemet i en svagere form som en kopi af det, der blev sendt indad af mentallegemet, men med svagere vibration. Aktion og reaktion virkeligt og mindre virkeligt Når sjælen modtager en reaktion fra mentallegemet (dvs. når en vibration rammer legemerne, vil den skabe en reaktion), er reaktionen langt svagere end den oprindelige aktion, og derfor vil den opleves som mindre virkelig. Den skaber en mindre forandring i bevidstheden, og denne reduktion medfører uundgåeligt en mindre virkelig oplevelse. 5

6 Så længe bevidstheden endnu ikke er tilstrækkelig udviklet til at kunne opfatte indtryk, der ikke kommer igennem med de fysiske impulsers styrke, er den reelt i nærmere kontakt med det fysiske legeme end med noget andet legeme, og der vil ikke være erindringer af idéer, men kun af sanseindtryk dvs. billeder af ydre genstande og billeder, der dannes af hjernens vibrationer, og som reproducerer sig selv i det astrale og mentale stof. Disse billeder i mentalt stof er lige så konkrete som billeder på øjets nethinde. Man kan sige, at bevidstheden opfatter eller ser dem, idet øjets syn kun er en lille del af hele opfattelsesprocessen. Det indre syn Efterhånden som bevidstheden trækker sig væk fra det fysiske legeme og i højere grad vender opmærksomheden mod ændringerne i de indre legemer, ser den disse billeder af sin egen udadgående reaktion via astrallegemet og det er erindringen af sanseindtryk. Billedet viser sig i hjernen som en følge af reaktionen fra bevidsthedsændringen og opleves dér. Denne oplevelse viser, at bevidstheden for en stor del har trukket sig tilbage fra det fysiske til det astrale legeme og fungerer her. På nuværende tidspunkt fungerer menneskets bevidsthed i astrallegemet, og er derfor fyldt med erindringer, fordi disse erindringer er reproduktioner i den fysiske hjerne af tidligere billeder fremkaldt af reaktioner fra bevidstheden. 6

7 Hvad er hukommelse? Men hvad med det centrale spørgsmål: Hvad er hukommelse? Afkastningen af legemerne mellem død og genfødsel (reinkarnation) sætter en stopper for legemernes automatik dvs. for deres evne til at reagere på vibrationer der er identiske med dem, de tidligere oplevede. De reagerende cellegrupper er opløst, og alt hvad der er tilbage, er kimen til fremtidige reaktioner oplagret i de permanente atomer. Hvor svag reaktionen er i forhold til den nye automatik, der etableres i legemernes stofmasse af nye oplevelser i den ydre verden, kan ses af mangelen på evnen til at huske tidligere liv. Det eneste de permanente atomer i virkeligheden kan, er at reagere med større lethed på impulser, der svarer til de impulser, de tidligere har oplevet, frem for på de, som de udsættes for for første gang. Cellernes eller cellegruppernes hukommelse forsvinder ved døden, og kan ikke genetableres i sin oprindelige form. Men hvor opbevares hukommelsen så? Hukommelse bevares ikke Svaret er enkelt: Hukommelsen er ikke nogen evne, og den bevares ikke. Den er ikke en egenskab i bevidstheden, og der opbevares ingen hukommelse om begivenheder i den individuelle bevidsthed. Enhver begivenhed er til stede i den universelle bevidsthed. Alt, hvad der sker i Universet fortid, nutid og fremtid er hele tiden i denne universelle eller altomfattende bevidsthed i det evige nu. Fra Universets begyndelse til Universets slutning fra dets solopgang til dets solnedgang er alting evigt til stede evigt eksisterende. I dette hav af idéer er alting. 7

8 Når mennesket bevæger sig omkring i dette hav, berører det brudstykker af indholdet, og reaktionen på kontakten er menneskets viden. Når man først én gang har fået en erfaring, har man nemmere ved at opnå samme kontakt igen og gentage den. Det sker, når det fysiske legeme ikke i erfaringsøjeblikket er optaget af indtryk på sit eget plan og det er det, der kaldes hukommelse. Alle erindringer kan genkaldes, fordi alle muligheder for billedskabende vibrationer er til stede i den universelle bevidsthed. Og man har lettere ved at kontakte denne bevidsthed, hvis man tidligere har været i kontakt med lignende vibrationer. Derfor er det nemmere at gentage vibrationer, som udgør en del af egne oplevelser end de vibrationer, man aldrig har erfaret. Og her ser man de permanente atomers betydning. Når de stimuleres, udsender de præcis de vibrationer, der er lagret i dem, og blandt alle de mulige vibrationer tiltrækkes de atomer og molekyler, der svinger med på de permanente atomers tone. Der er kun én universel hukommelse Når man i det nuværende liv påvirkes af vibrationer og forandringer i bevidstheden, er det lettere at tiltrække de vibrationer, man i forvejen har oplevet, ud af den universelle bevidsthed. Uanset om det er en erindring fra det nuværende eller et tidligere liv, er genkaldelsesmetoden den samme. Der er ingen anden hukommelse end den universelle evigt tilstedeværende bevidsthed, som man helt bogstaveligt lever, bevæger sig og er i. Hukommelsen består simpelthen i, at man kommer i berøring med de dele af den universelle bevidsthed, man tidligere har haft kontakt med. 8

9 Al indlæring er erindring Ifølge Pythagoras er al indlæring derfor en erindring, for indlæring består i, at man ud af den universelle bevidsthed trækker det ind i den individuelle bevidsthed, som er ens egen på grund af den basale enhed med det universelle. På bevidsthedsplaner, hvor enheden er overordnet adskillelsen, deler man den universelle bevidsthed om Universet. På de lavere bevidsthedsplaner, hvor adskillelsen skjuler enheden, lukkes man ude fra den universelle bevidsthed af de mindre sensitive legemer. Det er deres mangel på respons, der skaber begrænsningen, for det er kun muligt at erfare bevidsthedsplanerne via legemerne. Hukommelsen kan ikke forbedres Derfor kan man ikke direkte forbedre sin hukommelse. Man kan kun forbedre den generelle modtagelighed og evnen til at reproducere ved at gøre legemerne mere sensitive, samtidig med at man undgår at presse deres elasticitet for hårdt. Man kan også være opmærksom. Dvs. at man vender opmærksomheden mod og koncentrere sig om den specielle del af den universelle bevidsthed, man vil i kontakt med. Man behøver ikke plage sig selv med spekulationer om, hvor mange engle, der kan stå på et knappenålshoved altså hvordan man på en begrænset plads kan opbevare det uendelige antal vibrationer fra de mange liv, for alle de formproducerende vibrationer i Universet er hele tiden til stede og tilgængeligt for enhver individuel enhed oven i købet i stigende grad efterhånden som enheden i evolutionens løb oplever mere og mere. Glemsomhed Hvordan kan disse informationer bruges i det praktiske liv? Nogle begivenheder opbevares i erindringen mens andre glemmes. I virkeligheden findes begivenhederne i alle deres enkeltheder (det man husker, og det man glemmer ) kun i én tilstand den universelle hukommelse. Enhver, der er i stand til at kontakte denne hukommelse, kan genkalde sig alle enkelthederne lige så godt, som man selv kan. De begivenheder, man har oplevet, tilhører ikke den enkelte, men udgør en del af det universelle bevidsthedsindhold. Fornemmelsen af at eje dem skyldes udelukkende, at man tidligere har vibreret i takt med dem, og derfor lettere kan reagere på dem, end hvis man kontaktede dem for første gang. 9

10 Begrænsninger i tid og rum Man kan imidlertid kontakte begivenhederne med forskellige legemer på forskellige tidspunkter, for alle lever under tids- og rumbetingelser, der er forskellige for hvert legeme. Den del af den universelle bevidsthed, man bevæger sig i i det fysiske legeme, er langt mere begrænset end den, man bevæger sig i i astrallegemet og mentallegemet. Og kontakterne gennem et sensitivt legeme er langt mere levende end dem, man opnår med et mindre sensitivt legeme. Desuden må man ikke glemme, at rummets begrænsninger udelukkende skyldes legemerne. Ud af en hel begivenhed (fysisk, astral, mental og åndelig) opfatter bevidstheden kun den del, som legemerne er i stand til at reagere på. Man synes, man befinder sig blandt de ting, der omgiver det groveste legeme, som man bruger, og som derfor påvirker legemet udefra, mens man husker de ting, man kontakter med de finere legemer, fordi de overfører vibrationerne til det grovere legeme, og derfor påvirker det mennesket indefra. Underbevidsthed Efterhånden som man gennemgår utallige begivenheder i livet, opdager man, at man ikke opretholder forbindelsen med dem alle. Den fysiske krop har en meget begrænset reaktionsevne, og derfor forsvinder mange oplevelser ud af dens synsfelt. I trance er det muligt at genskabe disse oplevelser, og man siger derfor, at de kommer fra underbevidstheden. I virkeligheden var de hele tiden til stede i den universelle bevidsthed. Når man kontakter dem, bliver man opmærksomme på dem, fordi bevidsthedens subtile lys (dæmpet af den fysiske krop), oplyser dem, og når man er passeret forbi, toner de bort igen. Men det samme lys dækker et større område, når det skinner gennem astrallegemet, og derfor kommer begivenhederne til syne i en trancetilstand dvs. at bevidstheden befinder sig i astrallegemet frigjort fra det fysiske legeme. Begivenhederne er ikke kommet, forsvundet og kommet tilbage igen. Det var den fysiske bevidstheds lys, der var for svagt, og derfor så man dem ikke. Men det større lys i astrallegemet gjorde det muligt at se dem. 10

11 Det astrale syn Efterhånden som legemerne kommer under kontrol, øges det oplyste område. Bevidstheden kan nu rette opmærksomheden mod enhver del af området og tage tingene i nærmere øjesyn. Når bevidstheden fungerer frit på astralplanet og opfatter de astrale omgivelser, kan den opfatte meget, som på det fysiske plan opleves som fortid eller fremtid. Det forudsætter, at det er noget, den har lært at reagere på i fortiden. Indtryk der strømmer igennem astrallegemet, men befinder sig uden for forståelsens lys, vil befindes sig i det område, som oplyses af det finere mentallegeme. Sjælens hukommelse Og ved hjælp af sjælslegemet kan hukommelsen fra tidligere liv genoplives, fordi sjælslegemet svinger ubesværet med på begivenheder, der allerede er oplevet. Det lys, der skinner igennem sjælslegemet, omfatter et langt større område og oplyser begivenheder langt tilbage i tiden. Disse begivenheder ligger i virkeligheden ikke længere tilbage i tiden end nutidige hændelser. De befinder sig bare et andet sted i tid og rum. De lavere legemer, som ikke tidligere har erfaret disse begivenheder, kan ikke direkte kontakte dem og svinge med på dem. Det er en evne, der tilhører sjælslegemet det relativt evige legeme. Når sjælens legeme reagerer på begivenheder, strømmer vibrationen nedad og reproduceres i mentallegemet, astrallegemet og det fysiske legeme i personligheden. 11

12 Intet er for småt. Intet er for stort. Sådan er den hukommelsesteori, som her stilles til rådighed for tænkende mennesker. Den gælder i lige høj grad for de små ting i hverdagen som for de større begivenheder i rækken af inkarnationer. For intet er for småt eller for stort for den universelle bevidsthed. Når man udfører selv den mindste lille hukommelseshandling, sætter man sig lige så meget i forbindelse med den universelle allestedsnærværelse og alvidenhed, som når man genkalder sig en fjern fortid. Fjernt eller nært eksisterer ikke. Alt er lige meget til stede hele tiden og alle steder. Vanskeligheden ligger i legemerne og ikke i det altomfattende uforanderlige liv. 12

13 13

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Åndsvidenskab & Psykologi

Åndsvidenskab & Psykologi 1 Åndsvidenskab & Psykologi Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab & Psykologi Af Annie Besant (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fysiologi og psykologi Psykologien

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Guide til den åndelige verden

Guide til den åndelige verden Guide til den åndelige verden Information Indsigt Øvelser... Helt enkelt... CLAIRVOYANT FORENINGEN Mangler du svar? Lidt Historie. Formodentlig har der til alle tider eksisteret mennesker, der havde evner

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

KARMA Annie Besant 2

KARMA Annie Besant 2 1 KARMA Annie Besant 2 KARMA Af Annie Besant (Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forord Det er kun nødvendigt at lade nogle få ord følge denne lille bog ud i verden. Formålet med bogen er

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

FRA BOGEN GRIB LIVET MENS DU HAR DET

FRA BOGEN GRIB LIVET MENS DU HAR DET KAPITEL OM MENTAL TRÆNING FRA BOGEN GRIB LIVET MENS DU HAR DET Af Jørgen Svenstrup Mental træning Det er i dag nærmest en kriminel handling ikke at træne sin krop, og mængden af sportsudøvere over den

Læs mere

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Hvad er bevidsthed? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hvad er bevidsthed? Af Erik Ansvang I sin bog Det gådefulde univers skrev den engelske fysiker James Jeans, for mange år siden dette: I nutiden

Læs mere

Tankens kraft og brug

Tankens kraft og brug 1 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson.

LUFTDEVAER. Geoffrey Hodson. 1 LUFTDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Luftdevaer Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Luftelementet har en dobbeltfunktion i systemet.

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

NATURENS ÅNDELIGE SIDE

NATURENS ÅNDELIGE SIDE 1 NATURENS ÅNDELIGE SIDE René Sønderbæk www.visdomsnettet.dk 2 Naturens åndelige side Af René Sønderbæk Det sensitive menneske i naturen Sensitivitet er forstærkede sanser både de velkendte fem fysiske,

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Khepera - den mystiske skarabæ

Khepera - den mystiske skarabæ 1 Khepera - den mystiske skarabæ Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KHEPERA - den mystiske skarabæ Af Erik Ansvang Den mystiske skarabæ Når man besøger Egypten, vil man overalt få tilbudt skarabæer i

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

LIDELSE betydning & formål

LIDELSE betydning & formål 1 LIDELSE betydning & formål (Pain: Its Meaning and Use) Anne Besant 2 Indhold o Forord... s. 04 o Lidelse rammer alle mennesker... s. 05 o To almindelige begær... s. 07 o Instinkt og intelligens... s.

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

TERAPI AF. J.H. CARLOS

TERAPI AF. J.H. CARLOS TERAPI AF. J.H. CARLOS 18 PSYKOLOG NYT Nr. 15. 2004 Det hypnoterapeutiske Et mål for hypnoterapi er en forandring hos klienten gennem dennes erkendelse af en eller flere tidligere fastlåste, uerkendte

Læs mere

Bevidsthedstræning II Episode

Bevidsthedstræning II Episode Bevidsthedstræning II Episode 2 16.3.2017 Velkommen i denne transmission, som trodser jeres opfattelse af tid og rum og hvordan man kan forbinde sig med hinanden. Dette felt som åbnes som var åbnet til

Læs mere

Den fysiske krop. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Den fysiske krop. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Den fysiske krop Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Den fysiske krop Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sthula sharira og linga sharira Udtrykket den fysiske krop omfatter

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

FORTABTE SJÆLE. Charles Webster Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 FORTABTE SJÆLE Charles Webster Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Fortabte sjæle Af Charles Webster Leadbeater Fra The Inner Life, I. (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det er selvsagt

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Hva var det jeg sku?

Hva var det jeg sku? Hva var det jeg sku? Udvikling af arbejdshukommelsen hos børn 3-6 år. Inspiration til pædagogisk personale. 2 Udviklingsopgaver for børn 3-6 år Barnet har derfor brug for mange forskellige oplevelser af

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1 Identitet og adfærd Uddannelses forbundet Modul 1 2017 Meget, meget lidt om hjernen. Hvorfor nye ting er klamme - Motorvejen Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser

Læs mere

Syv tegn på at du får for lidt søvn

Syv tegn på at du får for lidt søvn Syv tegn på at du får for lidt søvn 1. Du er afhængig af et vækkeur. 2. Du bliver døsig og træt når du kører bil. 3. Du er afhængig af kaffe. 4. Du laver fejl. 5. Du er glemsom. 6. Du er i dårligt humør

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Lavere & højere CLAIRVOYANCE

Lavere & højere CLAIRVOYANCE 1 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Irving S. Cooper www.visdomsnettet.dk 2 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Af Irving S. Cooper Fra Methods of Psychic Development (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR. bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth

En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR. bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth En lille bog om ÅNDELIGE VILKÅR bag personlig og spirituel vækst ~~~~~~~ Af Lone Hjorth www.lonehjorth.dk Indhold Indledning... 2 Hvad er spiritualitet?... 2 Mennesket... 3 Figur 1 - Energikroppen... 4

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION Sussanne Wexø MINDFULNESS ER EN LIVSSTIL - der handler om at leve med et opmærksomt sind Et sind som ikke flakker mellem fortiden og fremtiden, men som fastholdes

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9

Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse !!!!!! Hilsen. Kasper & Tobias. Side! 1 of! 9 Det du skal til at læse nu, er det første kapitel i vores bog. Rigtig god oplevelse Hilsen Kasper & Tobias Side 1 of 9 1 -" DIN BESLUTNING Det er altså ikke så svært. Livet handler om at træffe én beslutning.

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 04 DET ÆTERISKE NETVÆRK Af Erik Ansvang Alle de energier, der modtages, passerer gennem æterlegemet.

Læs mere

Fra uvirkeligt til virkeligt

Fra uvirkeligt til virkeligt 1 Fra uvirkeligt til virkeligt J.J. van der Leeuw www.visdomsnettet.dk 2 Fra uvirkeligt til virkeligt Af J. J. van der Leeuw Fra The Conquest of Illusion (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Bogen Den Bevidste Leder

Bogen Den Bevidste Leder Bogen Den Bevidste Leder Som leder ved du, at der løbende stilles stigende krav til din rolle som leder. I din lederrolle forventes du uden panderynken at kunne forholde dig til vigtige og omsiggribende

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere