Kreditsikring Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditsikring Brugerhåndbog"

Transkript

1 Kreditsikring Brugerhåndbog

2 Indhold 1. Kom godt i gang Start Kreditsikring Hvornår og hvem må du kreditvurdere Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette til RKI registret5 2.3 Hvornår kan andre se din registrering Den ideelle forretningsgang, når kunden ønsker kredit Kreditoplysninger fra RKI registret Det er både lettere og billigere at forbygge end at helbrede tab Sådan får du kreditoplysninger fra RKI registret Kreditoplysninger om privatpersoner Verificering af oplysninger 118 Online Kreditoplysninger om firmaer Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure Kredit ved kontant betaling Renter Gebyrer Rykkerprocedure Mundtlige rykkere Skriftlige rykkere Bestridte fordringer Rykkerprocedure - hvis du får en indsigelse Rykkerprocedure - hvis RKI registret får en indsigelse Rykkerprocedure - hvis du bruger en advokat eller et inkassobureau Hvordan afgøres en strid Hvad siger Datatilsynet Rykker og InkassoService RykkerService Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure InkassoService Valg af inkassopartner Hvad koster InkassoService Følg sagen på internettet Indberetning af skyldnere Registreringsmeddelelse Registreringskvittering Hvornår kan du indberette RKI registret Hvordan indberetter du Hvis der ikke kan foretages en registrering Gyldig dokumentation Skylderkendelse (fordringen må ikke være bestridt) Stævning (fordringen må ikke være bestridt) Dom Kreditsikring Brugerhåndbog Side 2

3 8.3.4 Indledt fogedsag (fordringen må ikke være bestridt) Insolvenserklæring i en anden sag (fordringen må ikke være bestridt) Konkurs Tvangsakkord Indledt gældssanering Fordringsberigtigelse fra advokaten Ikke gyldig dokumentation KreditVagten KreditVagten giver dig følgende overblik Hvordan tilmelder du kunder til KreditVagten Diverse formularer Kreditsikring Brugerhåndbog Side 3

4 1. Kom godt i gang Vi håber, at denne guide vil besvare dine spørgsmål til både specifikke opgaver og generel brug af Kreditsikring.dk For at hjælpe dig godt i gang med Kreditsikring, har vi på de første sider af denne guide samlet de vigtigste ting i forbindelse med din nye løsning. Under de enkelte afsnit finder du uddybende information om vores forskellige produkter og gode tips til kreditstyringen. Guiden er en basisguide, der hjælper dig i gang med at udnytte mulighederne optimalt. På vores hjemmeside kan du løbende holde dig opdateret omkring nye funktioner, Tips & Tricks samt læse de seneste vejledninger. Har du spørgsmål til Kreditsikring, er du altid meget velkommen til at kontakte Experians KundeService. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 4

5 2. Start Kreditsikring 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere Du må kreditvurdere personer og firmaer, som du indgår en handels- eller forretningsaftale med. Du må ikke kreditvurdere for andre (kolleger m.fl.) eller søge oplysninger om personer og firmaer, der ikke indgår i kreditforholdet til dig. I visse tilfælde må du kreditvurdere personer, som du skal ansætte, hvis der er tale om en særligt betroet stilling, hvor personens kreditværdighed er af afgørende betydning. Du skal dog være opmærksom på, at den ansatte skal være indforstået hermed eller har givet sin ubetingede skriftlige accept. Du må ikke indhente kreditoplysninger i forbindelse med stillingsbesættelse, uanset om den person, der søges oplysninger om, har givet sit samtykke til indhentelsen. Oplysningerne må dog indhentes, hvis der er tale om en særlig betroet stilling, hvor det af hensyn til stillingsbesættelsen er nødvendigt at indhente oplysningerne om den pågældendes soliditet og kreditværdighed. Læs mere om kreditoplysninger under afsnittet Den ideelle forretningsgang når kunden ønsker kredit. 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette til RKI registret Der er nogle klare regler i lovgivningen, når du bruger RKI registret i din rykkerprocedure, og dertil kommer Experians almindelige vilkår: Du skal være kunde hos Experian for at kunne bruge eller nævne RKI registret i din rykkerprocedure. Den oprindelige fordring skal være på minimum 200 kr. inkl. moms. ( Oprindelig dækker her over at fordringen er uden diverse rykkergebyrer og renter, der er tilskrevet undervejs i rykkerforløbet). Du skal have sendt mindst to skriftlige rykkere med minimum 10 dages mellemrum, inden du benytter RKI registret i din rykkerprocedure. Der må ikke være strid i sagen. (Dvs. din kunde må ikke have gjort indsigelse over for beløbets eksistens eller størrelse. Det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indsigelser). I alt skal du have sendt tre skriftlige rykkere. Den sidste rykker skal advare om indberetning til RKI registret og overdragelse til inkasso, for at du må indberette din skyldner til RKI registret. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 5

6 Læs mere om rykkerprocedurer i afsnittene Kreditoplysninger fra RKI registret, Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure og Rykker- og InkassoService 2.3 Hvornår kan andre se din registrering Ifølge lovgivningen er der klare regler, der skal opfyldes, inden en registrering må videregives: Reglerne for indberetning af en skyldner skal være overholdt. Den samlede fordring skal være på mindst kr. inklusive moms. ( Samlet betyder inklusive diverse rykkergebyrer, tilskrevne renter og diverse omkostninger - f.eks. inkasso og retssag). RKI registret skal have en kopi af enten en skylderkendelse, et frivilligt forlig, en stævning modtaget i byretten, en dom, en fogedretsrekvisition eller et andet retsdokument. Læs mere om reglerne for videregivelse i afsnit Rykker- og InkassoService. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 6

7 3. Den ideelle forretningsgang, når kunden ønsker kredit Firma Person Vær sikker på, at du har de korrekte oplysninger om den, du handler med. Der er forskel på, hvem der hæfter ved hhv. Jørn Hansens Eftf. eller Jørn Hansen Hvem hæfter? Legitimation med foto Forsøg altid at få dokumentation i form af et Dankort, kørekort eller andet id med foto. A/S. Via Experians online løsning starter du med et opslag i Virksomhedsbasen (VIR). Her får du juridisk korrekte oplysninger om firmaet (firmanavn, adresse, indehaver, CVR-nr., branche m.v.). VIR 118 Via Experians online løsning starter du med et opslag i 118 Online (telefonnummeroplysningen). Her kan du få kendskab til eventuelle mellemnavne eller til en ny adresse. Notér oplysningerne om kunden, så du kan udstede fakturaen til den rigtige virksomhed/person. For at undgå tab på de i forvejen kendte dårlige betalere skal du undersøge, om kunden er registreret i RKI registret. RKI Firmaregister RKI Personregister For at undgå tab på de i forvejen kendte dårlige betalere skal du undersøge, om kunden er registreret i RKI registret. Betalingsmønstret fortæller dig, hvordan din kunde betaler andre kreditorer, sammenholdt med, Betalingsmønster hvordan danske virksomheder normalt betaler. Et dårligt betalingsmønster kan indikere økonomiske problemer. KOB Rating er en risikovurdering af en virksomhed beregnet ud fra KOB Rating bl.a. virksomhedens profil/ stamdata, betalingsmønster, og regnskabstal. Resultatet er en rating mellem 0 og 100. Regnskabsoplysninger Regnskab eksisterer kun, hvis din kunde er et selskab (A/S eller ApS). Regnskabsoplysninger viser de væsentligste regnskabstal, nøgletal og informationer om virksomhedens direktion og ledelse. Kredit eller kontant betaling? Når du tilmelder dine faste kunder til KreditVagten får du besked, hvis de bliver dårlige betalere, eller hvis deres stamdata ændres. KreditVagten Når du tilmelder dine faste kunder til KreditVagten, får du besked, hvis de bliver dårlige betalere, eller hvis deres stamdata ændres. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 7

8 4. Kreditoplysninger fra RKI registret 4.1 Det er både lettere og billigere at forbygge end at helbrede tab Du skal bruge din tid rigtigt. Derfor skal du kreditvurdere dine kunder og koncentrere dig om dem, der kan betale. Det er vigtigt, at du får alle relevante oplysninger om dine kunder, inden du kreditvurderer. Brug evt. Skema til kundeoplysninger til at indsamle oplysninger om dine kunder. Bed eventuelt kunden om selv at udfylde skemaet. Se afsnittet Diverse formularer. 4.2 Sådan får du kreditoplysninger fra RKI registret RKI registrets online løsning Kreditsikring er tilgængelig døgnet rundt du kan med andre ord kreditvurdere dine kunder, når du har tid. Du kan hente kreditoplysninger på både privatpersoner og virksomheder Kreditoplysninger om privatpersoner Når du kreditvurderer en privatperson hos RKI registret, får du oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos pengeinstitutter, kreditforeninger, finansieringsselskaber eller andre forretninger, virksomheder og offentlige myndigheder, der bruger RKI registret. Samtidig får du oplyst, om personen er erklæret konkurs har indledt gældssanering indgået tvangsakkord fået en ejendom begæret solgt på en tvangsauktion Verificering af oplysninger 118 Online Det en god idé at få verificeret din kundes data med abonnementsoplysninger fra teleselskaberne. På den måde får du bekræftet din kunde er den han udgiver sig for at være. Præcise oplysninger om kundens navn og adresse er vigtige der er forskel på, hvem der hæfter ved hhv. Jørn Hansens Eftf. eller Jørn Hansen A/S. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 8

9 4.2.3 Kreditoplysninger om firmaer Når du kreditvurderer en virksomhed i RKI registret, får du bl.a. oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos andre leverandører, finansielle samarbejdspartnere eller hos offentlige myndigheder, der bruger RKI registret. Du får også oplysninger om alle konkurser, tvangsakkorder og annoncerede tvangsauktioner fra Statstidende. Tjekker du personligt ejede virksomheder, får du i de fleste tilfælde også oplyst, om indehaver er registreret som en dårlig betaler Virksomhedsregistret (VIR) Virksomhedsregistret (VIR) indeholder basisoplysninger om samtlige danske virksomheder uanset ejerform. Ved at søge din kunde i VIR sikrer du dig korrekte juridiske data, inden du går videre i kreditvurderingsprocessen Regnskabsoplysninger Er din kunde et aktie- eller anpartsselskab, har du mulighed for at få de vigtigste regnskabstal, økonomiske nøgletal og oplysninger om virksomhedens direktion og bestyrelse Betalingsmønster Betalingsmønster giver et overordnet billede af, hvordan din kunde betaler andre kreditorer, sammenholdt med hvordan danske virksomheder normalt betaler. Du kan se, hvor mange dage en virksomhed i gennemsnit betaler for sent samt om virksomheden bliver bedre eller dårligere til at betale til tiden. Ofte er et dårligt betalingsmønster forløber for en indberetning på grund af f.eks. en inkassosag. Et dårligt betalingsmønster kan altså være den første indikator på en virksomheds forringede økonomiske tilstand. Betalingsmønster leveres kun på virksomheder. Bemærk at der ikke kan leveres Betalingsmønster på alle virksomheder, da vi kun leverer Betalingsmønster, hvor der er nok data til at give et validt grundlag for rapporten KOB Rating KOB Rating er en risikovurdering af en virksomhed beregnet ud fra bl.a. virksomhedens stamdata, betalingsmønster og regnskabstal. Resultatet er en rating på en skala mellem 0 og 100, der indikerer risikoen ved at give kredit til den pågældende virksomhed. Det er Experian, der indsamler og beregner data, og giver en klar tilkendegivelse af, hvordan kreditforholdet bør være ud fra en konkret anbefaling. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 9

10 KOB Rating er en fast del af alle kreditrapporter, når du foretager en komplet firmasøging og har en almindelig aftale med adgang til RKI registret. Har du en miniaftale eller omfatter din aftale ikke RKI registret, kan du kontakte KundeService for at høre om mulighederne for at få adgang til KOB Rating. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 10

11 5. Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure En effektiv skyldnerrykning starter allerede ved faktureringen. Hvis du sender fakturaen straks efter eller sammen med levering af varer eller ydelser, får kunden også indtryk af, at her skal han ikke tøve med betalingen. Fakturaen er grundlaget for det krav, som du har over for din kunde. Det er derfor vigtigt, at varer eller ydelser er specificeret og at pris, betalingstid og kundens korrekte navn fremgår af fakturaen. Desuden kan du referere til bestillingen og leveringen. Allerede ved en korrekt, præcis og hurtig fakturering forebygger du en forsinket betaling. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis dine betalingsbetingelser regnes fra fakturadatoen, betaler du renteomkostningerne for de dage, fakturaen er forsinket (skjulte kreditdage). 5.1 Kredit ved kontant betaling Selvom du kun handler mod kontant betaling, genkender du sikkert situationen med, at kunden ikke lige har så mange penge på sig. Når du indgår en betalingsaftale med kunden, er det altid vigtigt at få kundens underskrift som en accept på aftalen. Jeg erkender at skylde det forfaldne beløb, som betales senest den. I modsat fald kan dette dokument bruges til tvangsfuldbyrdelse jævnfør Retsplejelovens 478. Dato Underskrift Nu har du kundens underskrift på den forfaldne gæld, og det virker mere forpligtende for kunden at betale, når han har sat sin underskrift på en aftale. 5.2 Renter Ved forsinket betaling har du ret til at forlange morarenter. Morarenten er den rente, en fordringshaver kan kræve af en skyldner ved forsinket betaling. Husk at skrive din procesrentesats på fakturaen. Procesrenten er fastsat i rentelovens 5, stk. 1 og er diskontoen + 7% om året. 5.3 Gebyrer Kreditsikring Brugerhåndbog Side 11

12 Du må maksimalt kræve et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, og du må kun opkræve gebyret tre gange, uanset hvor mange rykkere, du sender (vær opmærksom på, at der skal gå minimum 10 dage mellem hver rykker). Derudover kan du kræve et inkassogebyr på 100 kr. inkl. moms, hvis sagen videregives til inkasso. 5.4 Rykkerprocedure Når du yder kredit, er det vigtigt at lave retningslinier for, hvad der sker, hvis betalingen fra kunden ikke kommer til rette tid. Du kan rykke både mundtligt og skriftligt, og det kan gøres på mange måder. Men det er vigtigt, at du gør det, og at du gør det konsekvent. Jo oftere og hurtigere kunden bliver præsenteret for kravet, jo større chance har du for at få dine penge Mundtlige rykkere Erfaringer viser, at det er den personlige kontakt der giver det bedste resultat, når det handler om at få dine penge hjem. Ringer du til kunden straks efter fordringens forfald, optimerer du dine chancer for at få dine penge hjem igen. Opnår du en betalingsaftale med kunden, er det altid en god idé at få kundens underskrift som en accept på aftalen. Du kan eventuelt benytte den betalingsordning, som vi har vedlagt i afsnittet Diverse formularer. Du kan enten faxe blanketten til kunden eller sende den med posten, gerne vedlagt en frankeret svarkuvert, så det er nemt for kunden at indgå aftalen. Overholder kunden ikke den underskrevne betalingsordning, har du sikret dig dokumentation for en indberetning til RKI registret Skriftlige rykkere I rykkerproceduren er der typisk tre rykkertyper: 1. Betalingspåmindelse 2. Rykker 3. Inkasso- og indberetningstrussel Betalingspåmindelsen skal du bruge som 1. rykker. Den skal indeholde en opfordring til at kunden betaler samt en meddelelse om, at hvis betalingen ikke kommer, vil du kræve morarenter. Desuden skal der stå, hvor mange procent du pålægger regningen (i overensstemmelse med loven om morarenter). Kreditsikring Brugerhåndbog Side 12

13 Du kan f.eks. skrive følgende: Påmindelse Vi er sikre på, at det skyldes en forglemmelse, at du endnu ikke har betalt vores faktura (nr. xxxxx) på xxxxx kr., der var forfalden den xx.xx.xxxx (forfaldsdato). Derfor beder vi dig betale beløbet inden x dage, da vi ellers vil pålægge x% renter. Rykkeren skal være mere konkret, men stadig venlig. Du skal sende den 10 dage efter, at fristen fra betalingspåmindelsen er udløbet. Her kan du i 2. rykker f.eks. skrive: Vi savner stadig din indbetaling Du har modtaget en faktura fra os på xxxx kr., og du har stadig ikke betalt. Derfor beder vi dig kontakte os, hvis du har spørgsmål til fakturaen. Har du derimod glemt at indbetale beløbet, skal du betale med det samme. Inkasso- og indberetningsadvarslen er rykker nummer tre og den sidste chance for at betale regningen inden indberetningen til RKI registret. Det skal skyldneren ikke være i tvivl om. Til gengæld er det vigtigt, at du også tager konsekvensen af din trussel. Som kunde hos Experian bør du sende en RKI Specialrykker via RykkerService. Det har den fordel, at du tilbyder skyldneren en afdragsordning. Det er ofte et godt alternativ, og skyldnerens underskrift på en afdragsordning kan få stor betydning senere, hvis du ikke får dine penge. Bemærk, at du ikke er forpligtet til at acceptere skyldnerens forslag til afdragsordningen. Hvis skyldneren underskriver, men ikke overholder betalingsordningen, kan du indberette vedkommende til RKI registret. Er fordringen på mere end kr. kan det registreres i RKI registret og oplysningen videregives. Beløb over 200 kr., men under 1000 kr., bliver registreret, men oplysningen videregives ikke. Bestrider kunden fordringen, eller er fordringen under 200 kroner, må du ikke nævne RKI registret i din rykkerprocedure, benytte RykkerService eller advare om registrering hos RKI registret. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 13

14 5.5 Bestridte fordringer Du må ikke bruge RKI registret i din rykkerprocedure eller indberette en skyldner til RKI registret, hvis der er gjort indsigelse i sagen. En indsigelse er en henvendelse fra en skyldner, hvor han eller hun protesterer over en fordrings eksistens eller beløbets størrelse. Hvis ikke der opnås enighed mellem dig og kunden, er der tale om en strid. En mundtlig indsigelse er lige så gyldig som en skriftlig, og det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indvendinger Rykkerprocedure - hvis du får en indsigelse Gør skyldner indsigelse, må du hverken indberette eller advare skyldneren med indberetning til RKI registret, før der er opnået enighed, eller sagen er afgjort ved en retsinstans. Gør skyldneren først indsigelse over for dig, når du har indberettet ham til RKI registret, skal du straks afmelde registreringen, med mindre du har en dom, der ikke er anket eller afsluttet en fogedsag. I så fald er en kopi af dokumentet nok til at opretholde registreringen Rykkerprocedure - hvis RKI registret får en indsigelse Hvis skyldneren kontakter RKI registret og gør indsigelse mod en fordring, undersøger vi, om sagen er afgjort ved en retsinstans. Er dette ikke tilfældet, sletter vi omgående registreringen. Du får naturligvis besked om sletningen. Sletter vi en registrering på grund af en indsigelse, undersøger vi samtidig, om nogle af RKI registrets øvrige brugere har brugt registreringen i forbindelse med en kreditvurdering. Hvis dette er tilfældet, tilbyder vi skyldner at sende et dementi til de pågældende brugere, hvor vi forklarer, at registreringen er sket på et fejlagtigt grundlag Rykkerprocedure - hvis du bruger en advokat eller et inkassobureau Mange af Experians kunder bruger en advokat eller et inkassobureau. Gør din skyldner indsigelse over for en sådan samarbejdspartner, betragtes det som en indsigelse over for dig. Datatilsynet opfatter nemlig advokaten eller inkassobureauet som fuldmægtig for dig. Det er derfor dig, der er ansvarlig for, at skyldnere, som har gjort indsigelse, ikke indberettes eller trues med indberetning til RKI registret, også selvom indsigelsen er sket til advokaten eller inkassobureauet. Kommer en indsigelse over for en samarbejdspartner efter, at indberetningen er sket, er det dig, der har ansvaret for, at RKI registret straks får besked om indsigelsen, så registreringen bliver slettet. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 14

15 5.5.4 Hvordan afgøres en strid Kan du og skyldner ikke blive enige, er den absolut vigtigste regel, at uenigheden skal afgøres ad rettens vej. Du må altså ikke selv afgøre, om en indsigelse er relevant eller begrundet. I nogle tilfælde fører en indsigelse til en dialog mellem dig og skyldner. Er I blevet enige, men uden at skyldneren derefter betaler, skal du sende tre nye rykkerskrivelser og i 3. rykker meddele, at manglende betaling medfører inkasso og samtidig indberetning til RKI registret. Først efter denne gentagelse af proceduren uden en ny indsigelse kan skyldneren indberettes. 5.6 Hvad siger Datatilsynet RKI registret er underlagt Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), som tilsynsføres af Datatilsynet. Loven fastsætter regler for, hvornår Experian må registrere og videregive oplysninger om skyldnere. Datatilsynet er en central uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Datatilsynet har gjort det klart, at, i en sag med strid, er skyldner ikke er forpligtet til at begrunde sin påstand om, at der er strid i en sag. Når en skyldner bestrider en fordring over for RKI registret, kan vi derfor ikke kræve, at han skal forklare sig nærmere i sagen. Vi skal ganske enkelt slette registreringen, hvis ikke der foreligger en retslig afgørelse. Umiddelbart kan det måske virke som om, at det er let for skyldneren at gøre indsigelse mod en registrering og dermed få den slettet. Det er dog ikke korrekt. Datatilsynets regler er netop fastlagt på denne måde for at sikre, at der ikke sker en uberettiget registrering. Registreringen kan naturligvis genoptages, så snart vores kunde får dokumentation på fordringen, eksempelvis i form af en dom, der ikke er anket. RKI registret er en neutral instans. På den måde sikrer vi ens behandling af alle personer og virksomheder.. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 15

16 Politik for rykkerprocedure (ubestridte sager) Mundtlig rykker (telefon) 1. skriftlige rykker (betalingspåmindelse) 2. skriftlige rykker RykkerService med RKI Specialrykkeren Indberetning til RKI registret Videregives til Experians kunder. Slettes efter maksimalt 5 år Inkasso (via InkassoService) Kreditsikring Brugerhåndbog Side 16

17 6. Rykker og InkassoService 6.1 RykkerService På Kreditsikring finder du RykkerService. Med RykkerService kan du elektronisk oprette og sende en RKI Specialrykker til dine skyldnere. Specialrykkeren er fortrykt med RKI logo og en advarsel om, at skyldneren bliver registreret i RKI registret og sendt til inkasso, hvis du ikke får betaling eller et forslag til en afdragsordning. Du kan bruge specialrykkeren som den tredje rykker over for dine skyldnere Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure Der er nogle klare regler i lovgivningen for brugen af RKI i en rykkerprocedure. Dertil kommer vores almindelige vilkår: Du skal være kunde hos Experian A/S for at kunne bruge os i din rykkerprocedure. Den oprindelige fordring skal være på mindst 200 kr. inklusive moms. ( Oprindelig betyder uden diverse rykkergebyrer og renter, der kan være tilskrevet undervejs i rykkerforløbet). Du skal have sendt mindst to skriftlige rykkere med minimum 10 dages mellemrum, inden du bruger RKI registret i din rykkerprocedure. Der må ikke være strid i sagen. Det betyder, at hvis din kunde har henvendt sig og ikke vil betale, fordi han er utilfreds med din regnings størrelse, arbejdets udførelse eller den leverede vare, må du ikke bruge RKI registret i din rykkerprocedure. I de tilfælde skal sagen afgøres af en domstol, inden RKI registret bliver involveret. Med RykkerService får skyldner at vide, at du sender sagen til inkasso og indberetter til RKI registret, hvis du ikke får dine penge eller forslag til en afdragsordning. Har din skyldner indsigelser, må du ikke nævne RKI registret i din rykkerprocedure eller anvende RykkerService. 6.2 InkassoService Juridisk ekspertise er vigtig for et godt resultat i en inkassosag. Derfor samarbejder vi med advokater og inkassobureauer, der vil behandle dine sager seriøst og effektivt. Dette samarbejde kalder vi for InkassoService. Vores RKI Inkassopartnere er enten RKI Autoriserede advokater, RKI Administratorer eller RKI Link partnere. Fælles for dem er, at de må anvende vores system i inkassoproceduren, og samtidig kan de indberette og vedligeholde dine registreringer hos os. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 17

18 6.2.1 Valg af inkassopartner Vi har et tæt samarbejde med professionelle inkassopartnere. Vi stiller store krav til partnerne, så du får fuld fokus og optimal kvalitet i inkassosagerne. Du vælger selv, hvilken af vores RKI Inkassopartnere du ønsker at bruge. Typisk sker valget i forlængelse af RykkerService, hvor du kan vælge en af vores RKI Inkasso-partnere ved oprettelse af en rykker Hvad koster InkassoService Eventuelle udgifter i forbindelse med inkassosagen afregner du direkte med inkassopartneren, som holder dig orienteret om inkassosagens forløb og omkostninger. Selve formidlingen af kontakten mellem dig og vores inkassopartner er en del af din aftale med os Følg sagen på internettet Vælger du en inkassopartner i forlængelse af RykkerService, kan du overføre sagen elektronisk med ganske få klik og samtidig følge sagens udvikling på internettet. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 18

19 7. Indberetning af skyldnere Som kunde må du indberette skyldnere til os, hvis de ikke reagerer på dine rykkere og advarsel om registrering hos RKI registret. Når du indberetter skyldnere til RKI registret med den nødvendige dokumentation, sikrer du et effektivt kreditstop i op til fem år over for skyldnerne. Det betyder, at dine skyldnere får meget svært ved at opnå kredit andre steder, før du har fået dit tilgodehavende. Du er samtidig med til at sikre Experians øvrige kunder mod tab, ligesom de øvrige kunder er med til at sikre dig mod tab på kunder, som ikke kan betale. 7.1 Registreringsmeddelelse Når du indberetter en skyldner, modtager skyldneren altid et brev fra RKI registret om, at vi har foretaget registreringen. Registreringsmeddelelsen bliver sendt dagen efter, vi har foretaget registreringen. 7.2 Registreringskvittering Når vi sender en registreringsmeddelelse til skyldneren, sender vi samtidig en registreringskvittering til dig. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne på kvitteringen. Er der fejl, retter du det enten online via kreditsikring.dk eller direkte på kvitteringen og returnerer den til os, hvorefter du får en ny med de korrekte oplysninger. 7.3 Hvornår kan du indberette Du må indberette en skyldner til RKI registret, når: skyldneren er mindst 18 år på tidspunktet for kreditgivningen (privatpersoner) du har sendt mindst tre rykkere skyldneren ikke har bestridt fordringen du har mindst 200 kr. til gode (før renter og gebyrer) fordringen eller tidspunktet for dokumentationen - er under fem år gammel Du må ikke indberette skyldnere, der bestrider beløbets størrelse eller fordringens eksistens, med mindre der er afsagt en dom, som ikke er anket, eller der er en anden retslig afgørelse i sagen. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 19

20 8. RKI registret Er din fordring mellem 200 kroner og kroner, bliver skyldneren altid registreret i RKI registret. Er din fordring større end kroner, men har du ikke sendt os den nødvendige dokumentation i henhold til lovgivningen, bliver skyldneren alligevel registreret i RKI registret. Tidlig i inkassoforløbet er oplysningerne kun tilgængelig for de involverede parter (skyldner, kreditor dennes evt. inkassopartner samt Experian) Denne indledende fase før offentliggørelsen af registreringen, viser sig ofte at løse skyldnerforholdet mellem de to parter. Når vi sender en registrerings-meddelelse til skyldneren, skaber det som regel en kontakt og afsluttes ofte med en betaling. Hvis du ikke hører noget fra skyldneren, er næste skridt at få den nødvendige dokumentation for at stadfæste registreringen ved hjælp af retslig inkasso, hvor registreringen så bliver offentlig tilgængelig for alle andre som bruger RKI registret. Når vi modtager den nødvendige dokumentation vedr. registreringen, bliver denne offentliggjort (videregivet) fra RKI registret, hvorefter alle vores kunder kan se den. Hvis der ikke sker yderligere i sagen og en registrering stadig ikke er offentlig tilgængelig efter to år, bliver den i henhold til lovgivningens regler automatisk slettet. 8.1 Hvordan indberetter du Du indberetter typisk til RKI registret i forlængelse af RykkerService. Har du gyldig dokumentation i henhold til lovgivningen, kan du få indberetningen registreret med det samme. Du sender en indberetningsblanket med posten sammen med en kopi af dokumentationen. Du skal dog altid huske at advare skyldneren inden indberetningen. 8.2 Hvis der ikke kan foretages en registrering Kan vi ikke foretage din registrering eller en ændring, får du altid en meddelelse fra os. De mest almindelige grunde er følgende er at: skyldnerens fornavn mangler indehaverens for- og efternavn mangler på et personligt ejet firma selskabsbetegnelse mangler (A/S, I/S, ApS, osv.) vejnavnet eller postnummeret er forkert Kreditsikring Brugerhåndbog Side 20

21 postvæsenet har ikke kunnet aflevere registreringsmeddelelsen til skyldneren, og vi har slettet registreringen, indtil du oplyser en ny adresse du har indberettet en skyldner, hvor fordringen er mere end fem år gammel du har allerede tidligere indberettet skyldneren for den samme fordring din dokumentation kan ikke accepteres som grundlag for en flytning 8.3 Gyldig dokumentation Ifølge lov om behandling af personoplysninger skal skyldneren skriftligt have erkendt den forfaldne gæld, eller du skal have foretaget et retsligt skridt (sagen skal være modtaget i retten), før en registrering må videregives. Når du sender dokumentation til os, skal fordringsdatoen altid fremgå. Det er f.eks. underskriftsdatoen på forlig, modtagelsesdatoen i retten for stævning, fogedsag eller domsafsigelsesdatoen. Du kan bruge de følgende muligheder som grundlag for en registrering i RKI registret forudsat at der foreligger gyldig dokumentation. Skylderkendelse Stævning Dom Indledt fogedsag Insolvenserklæring i en anden sag Konkurs Tvangsakkord Indledt gældssanering Fordringsberigtigelse fra advokaten Der er forskellige dokumenttyper som kan bruges som gyldig dokumentation for at bekræfte situationen, enten i form af en kopi, eller hvis en advokat bekræfter, at dokumentet er til stede. Læs mere om de forskellige muligheder i de efterfølgende afsnit Skylderkendelse (fordringen må ikke være bestridt) En skylderkendelse skal indeholde dato, skyldigt beløb og skyldnerens underskrift, og det er desuden en betingelse, at underskriften er afgivet på eller efter forfaldstidspunktet. En skylderkendelse kan f.eks. være brev fra skyldneren, som fortæller at han ikke er i stand til at betale til tiden. Gældens størrelse skal fremgå af brevet, og det skal fremgå, at gælden var forfalden på underskriftstidspunktet. skyldnerens bekræftelse af gælden ved sin underskrift efter betalingsfristens forfald specialrykkeren med skyldnerens underskrift underskrevet frivilligt forlig Kreditsikring Brugerhåndbog Side 21

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere