Kreditsikring Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditsikring Brugerhåndbog"

Transkript

1 Kreditsikring Brugerhåndbog

2 Indhold 1. Kom godt i gang Start Kreditsikring Hvornår og hvem må du kreditvurdere Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette til RKI registret5 2.3 Hvornår kan andre se din registrering Den ideelle forretningsgang, når kunden ønsker kredit Kreditoplysninger fra RKI registret Det er både lettere og billigere at forbygge end at helbrede tab Sådan får du kreditoplysninger fra RKI registret Kreditoplysninger om privatpersoner Verificering af oplysninger 118 Online Kreditoplysninger om firmaer Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure Kredit ved kontant betaling Renter Gebyrer Rykkerprocedure Mundtlige rykkere Skriftlige rykkere Bestridte fordringer Rykkerprocedure - hvis du får en indsigelse Rykkerprocedure - hvis RKI registret får en indsigelse Rykkerprocedure - hvis du bruger en advokat eller et inkassobureau Hvordan afgøres en strid Hvad siger Datatilsynet Rykker og InkassoService RykkerService Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure InkassoService Valg af inkassopartner Hvad koster InkassoService Følg sagen på internettet Indberetning af skyldnere Registreringsmeddelelse Registreringskvittering Hvornår kan du indberette RKI registret Hvordan indberetter du Hvis der ikke kan foretages en registrering Gyldig dokumentation Skylderkendelse (fordringen må ikke være bestridt) Stævning (fordringen må ikke være bestridt) Dom Kreditsikring Brugerhåndbog Side 2

3 8.3.4 Indledt fogedsag (fordringen må ikke være bestridt) Insolvenserklæring i en anden sag (fordringen må ikke være bestridt) Konkurs Tvangsakkord Indledt gældssanering Fordringsberigtigelse fra advokaten Ikke gyldig dokumentation KreditVagten KreditVagten giver dig følgende overblik Hvordan tilmelder du kunder til KreditVagten Diverse formularer Kreditsikring Brugerhåndbog Side 3

4 1. Kom godt i gang Vi håber, at denne guide vil besvare dine spørgsmål til både specifikke opgaver og generel brug af Kreditsikring.dk For at hjælpe dig godt i gang med Kreditsikring, har vi på de første sider af denne guide samlet de vigtigste ting i forbindelse med din nye løsning. Under de enkelte afsnit finder du uddybende information om vores forskellige produkter og gode tips til kreditstyringen. Guiden er en basisguide, der hjælper dig i gang med at udnytte mulighederne optimalt. På vores hjemmeside kan du løbende holde dig opdateret omkring nye funktioner, Tips & Tricks samt læse de seneste vejledninger. Har du spørgsmål til Kreditsikring, er du altid meget velkommen til at kontakte Experians KundeService. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 4

5 2. Start Kreditsikring 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere Du må kreditvurdere personer og firmaer, som du indgår en handels- eller forretningsaftale med. Du må ikke kreditvurdere for andre (kolleger m.fl.) eller søge oplysninger om personer og firmaer, der ikke indgår i kreditforholdet til dig. I visse tilfælde må du kreditvurdere personer, som du skal ansætte, hvis der er tale om en særligt betroet stilling, hvor personens kreditværdighed er af afgørende betydning. Du skal dog være opmærksom på, at den ansatte skal være indforstået hermed eller har givet sin ubetingede skriftlige accept. Du må ikke indhente kreditoplysninger i forbindelse med stillingsbesættelse, uanset om den person, der søges oplysninger om, har givet sit samtykke til indhentelsen. Oplysningerne må dog indhentes, hvis der er tale om en særlig betroet stilling, hvor det af hensyn til stillingsbesættelsen er nødvendigt at indhente oplysningerne om den pågældendes soliditet og kreditværdighed. Læs mere om kreditoplysninger under afsnittet Den ideelle forretningsgang når kunden ønsker kredit. 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette til RKI registret Der er nogle klare regler i lovgivningen, når du bruger RKI registret i din rykkerprocedure, og dertil kommer Experians almindelige vilkår: Du skal være kunde hos Experian for at kunne bruge eller nævne RKI registret i din rykkerprocedure. Den oprindelige fordring skal være på minimum 200 kr. inkl. moms. ( Oprindelig dækker her over at fordringen er uden diverse rykkergebyrer og renter, der er tilskrevet undervejs i rykkerforløbet). Du skal have sendt mindst to skriftlige rykkere med minimum 10 dages mellemrum, inden du benytter RKI registret i din rykkerprocedure. Der må ikke være strid i sagen. (Dvs. din kunde må ikke have gjort indsigelse over for beløbets eksistens eller størrelse. Det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indsigelser). I alt skal du have sendt tre skriftlige rykkere. Den sidste rykker skal advare om indberetning til RKI registret og overdragelse til inkasso, for at du må indberette din skyldner til RKI registret. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 5

6 Læs mere om rykkerprocedurer i afsnittene Kreditoplysninger fra RKI registret, Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure og Rykker- og InkassoService 2.3 Hvornår kan andre se din registrering Ifølge lovgivningen er der klare regler, der skal opfyldes, inden en registrering må videregives: Reglerne for indberetning af en skyldner skal være overholdt. Den samlede fordring skal være på mindst kr. inklusive moms. ( Samlet betyder inklusive diverse rykkergebyrer, tilskrevne renter og diverse omkostninger - f.eks. inkasso og retssag). RKI registret skal have en kopi af enten en skylderkendelse, et frivilligt forlig, en stævning modtaget i byretten, en dom, en fogedretsrekvisition eller et andet retsdokument. Læs mere om reglerne for videregivelse i afsnit Rykker- og InkassoService. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 6

7 3. Den ideelle forretningsgang, når kunden ønsker kredit Firma Person Vær sikker på, at du har de korrekte oplysninger om den, du handler med. Der er forskel på, hvem der hæfter ved hhv. Jørn Hansens Eftf. eller Jørn Hansen Hvem hæfter? Legitimation med foto Forsøg altid at få dokumentation i form af et Dankort, kørekort eller andet id med foto. A/S. Via Experians online løsning starter du med et opslag i Virksomhedsbasen (VIR). Her får du juridisk korrekte oplysninger om firmaet (firmanavn, adresse, indehaver, CVR-nr., branche m.v.). VIR 118 Via Experians online løsning starter du med et opslag i 118 Online (telefonnummeroplysningen). Her kan du få kendskab til eventuelle mellemnavne eller til en ny adresse. Notér oplysningerne om kunden, så du kan udstede fakturaen til den rigtige virksomhed/person. For at undgå tab på de i forvejen kendte dårlige betalere skal du undersøge, om kunden er registreret i RKI registret. RKI Firmaregister RKI Personregister For at undgå tab på de i forvejen kendte dårlige betalere skal du undersøge, om kunden er registreret i RKI registret. Betalingsmønstret fortæller dig, hvordan din kunde betaler andre kreditorer, sammenholdt med, Betalingsmønster hvordan danske virksomheder normalt betaler. Et dårligt betalingsmønster kan indikere økonomiske problemer. KOB Rating er en risikovurdering af en virksomhed beregnet ud fra KOB Rating bl.a. virksomhedens profil/ stamdata, betalingsmønster, og regnskabstal. Resultatet er en rating mellem 0 og 100. Regnskabsoplysninger Regnskab eksisterer kun, hvis din kunde er et selskab (A/S eller ApS). Regnskabsoplysninger viser de væsentligste regnskabstal, nøgletal og informationer om virksomhedens direktion og ledelse. Kredit eller kontant betaling? Når du tilmelder dine faste kunder til KreditVagten får du besked, hvis de bliver dårlige betalere, eller hvis deres stamdata ændres. KreditVagten Når du tilmelder dine faste kunder til KreditVagten, får du besked, hvis de bliver dårlige betalere, eller hvis deres stamdata ændres. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 7

8 4. Kreditoplysninger fra RKI registret 4.1 Det er både lettere og billigere at forbygge end at helbrede tab Du skal bruge din tid rigtigt. Derfor skal du kreditvurdere dine kunder og koncentrere dig om dem, der kan betale. Det er vigtigt, at du får alle relevante oplysninger om dine kunder, inden du kreditvurderer. Brug evt. Skema til kundeoplysninger til at indsamle oplysninger om dine kunder. Bed eventuelt kunden om selv at udfylde skemaet. Se afsnittet Diverse formularer. 4.2 Sådan får du kreditoplysninger fra RKI registret RKI registrets online løsning Kreditsikring er tilgængelig døgnet rundt du kan med andre ord kreditvurdere dine kunder, når du har tid. Du kan hente kreditoplysninger på både privatpersoner og virksomheder Kreditoplysninger om privatpersoner Når du kreditvurderer en privatperson hos RKI registret, får du oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos pengeinstitutter, kreditforeninger, finansieringsselskaber eller andre forretninger, virksomheder og offentlige myndigheder, der bruger RKI registret. Samtidig får du oplyst, om personen er erklæret konkurs har indledt gældssanering indgået tvangsakkord fået en ejendom begæret solgt på en tvangsauktion Verificering af oplysninger 118 Online Det en god idé at få verificeret din kundes data med abonnementsoplysninger fra teleselskaberne. På den måde får du bekræftet din kunde er den han udgiver sig for at være. Præcise oplysninger om kundens navn og adresse er vigtige der er forskel på, hvem der hæfter ved hhv. Jørn Hansens Eftf. eller Jørn Hansen A/S. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 8

9 4.2.3 Kreditoplysninger om firmaer Når du kreditvurderer en virksomhed i RKI registret, får du bl.a. oplyst, om din kunde er kendt som en dårlig betaler hos andre leverandører, finansielle samarbejdspartnere eller hos offentlige myndigheder, der bruger RKI registret. Du får også oplysninger om alle konkurser, tvangsakkorder og annoncerede tvangsauktioner fra Statstidende. Tjekker du personligt ejede virksomheder, får du i de fleste tilfælde også oplyst, om indehaver er registreret som en dårlig betaler Virksomhedsregistret (VIR) Virksomhedsregistret (VIR) indeholder basisoplysninger om samtlige danske virksomheder uanset ejerform. Ved at søge din kunde i VIR sikrer du dig korrekte juridiske data, inden du går videre i kreditvurderingsprocessen Regnskabsoplysninger Er din kunde et aktie- eller anpartsselskab, har du mulighed for at få de vigtigste regnskabstal, økonomiske nøgletal og oplysninger om virksomhedens direktion og bestyrelse Betalingsmønster Betalingsmønster giver et overordnet billede af, hvordan din kunde betaler andre kreditorer, sammenholdt med hvordan danske virksomheder normalt betaler. Du kan se, hvor mange dage en virksomhed i gennemsnit betaler for sent samt om virksomheden bliver bedre eller dårligere til at betale til tiden. Ofte er et dårligt betalingsmønster forløber for en indberetning på grund af f.eks. en inkassosag. Et dårligt betalingsmønster kan altså være den første indikator på en virksomheds forringede økonomiske tilstand. Betalingsmønster leveres kun på virksomheder. Bemærk at der ikke kan leveres Betalingsmønster på alle virksomheder, da vi kun leverer Betalingsmønster, hvor der er nok data til at give et validt grundlag for rapporten KOB Rating KOB Rating er en risikovurdering af en virksomhed beregnet ud fra bl.a. virksomhedens stamdata, betalingsmønster og regnskabstal. Resultatet er en rating på en skala mellem 0 og 100, der indikerer risikoen ved at give kredit til den pågældende virksomhed. Det er Experian, der indsamler og beregner data, og giver en klar tilkendegivelse af, hvordan kreditforholdet bør være ud fra en konkret anbefaling. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 9

10 KOB Rating er en fast del af alle kreditrapporter, når du foretager en komplet firmasøging og har en almindelig aftale med adgang til RKI registret. Har du en miniaftale eller omfatter din aftale ikke RKI registret, kan du kontakte KundeService for at høre om mulighederne for at få adgang til KOB Rating. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 10

11 5. Effektiv skyldnerrykning faktureringsprocedure En effektiv skyldnerrykning starter allerede ved faktureringen. Hvis du sender fakturaen straks efter eller sammen med levering af varer eller ydelser, får kunden også indtryk af, at her skal han ikke tøve med betalingen. Fakturaen er grundlaget for det krav, som du har over for din kunde. Det er derfor vigtigt, at varer eller ydelser er specificeret og at pris, betalingstid og kundens korrekte navn fremgår af fakturaen. Desuden kan du referere til bestillingen og leveringen. Allerede ved en korrekt, præcis og hurtig fakturering forebygger du en forsinket betaling. Desuden skal du være opmærksom på, at hvis dine betalingsbetingelser regnes fra fakturadatoen, betaler du renteomkostningerne for de dage, fakturaen er forsinket (skjulte kreditdage). 5.1 Kredit ved kontant betaling Selvom du kun handler mod kontant betaling, genkender du sikkert situationen med, at kunden ikke lige har så mange penge på sig. Når du indgår en betalingsaftale med kunden, er det altid vigtigt at få kundens underskrift som en accept på aftalen. Jeg erkender at skylde det forfaldne beløb, som betales senest den. I modsat fald kan dette dokument bruges til tvangsfuldbyrdelse jævnfør Retsplejelovens 478. Dato Underskrift Nu har du kundens underskrift på den forfaldne gæld, og det virker mere forpligtende for kunden at betale, når han har sat sin underskrift på en aftale. 5.2 Renter Ved forsinket betaling har du ret til at forlange morarenter. Morarenten er den rente, en fordringshaver kan kræve af en skyldner ved forsinket betaling. Husk at skrive din procesrentesats på fakturaen. Procesrenten er fastsat i rentelovens 5, stk. 1 og er diskontoen + 7% om året. 5.3 Gebyrer Kreditsikring Brugerhåndbog Side 11

12 Du må maksimalt kræve et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, og du må kun opkræve gebyret tre gange, uanset hvor mange rykkere, du sender (vær opmærksom på, at der skal gå minimum 10 dage mellem hver rykker). Derudover kan du kræve et inkassogebyr på 100 kr. inkl. moms, hvis sagen videregives til inkasso. 5.4 Rykkerprocedure Når du yder kredit, er det vigtigt at lave retningslinier for, hvad der sker, hvis betalingen fra kunden ikke kommer til rette tid. Du kan rykke både mundtligt og skriftligt, og det kan gøres på mange måder. Men det er vigtigt, at du gør det, og at du gør det konsekvent. Jo oftere og hurtigere kunden bliver præsenteret for kravet, jo større chance har du for at få dine penge Mundtlige rykkere Erfaringer viser, at det er den personlige kontakt der giver det bedste resultat, når det handler om at få dine penge hjem. Ringer du til kunden straks efter fordringens forfald, optimerer du dine chancer for at få dine penge hjem igen. Opnår du en betalingsaftale med kunden, er det altid en god idé at få kundens underskrift som en accept på aftalen. Du kan eventuelt benytte den betalingsordning, som vi har vedlagt i afsnittet Diverse formularer. Du kan enten faxe blanketten til kunden eller sende den med posten, gerne vedlagt en frankeret svarkuvert, så det er nemt for kunden at indgå aftalen. Overholder kunden ikke den underskrevne betalingsordning, har du sikret dig dokumentation for en indberetning til RKI registret Skriftlige rykkere I rykkerproceduren er der typisk tre rykkertyper: 1. Betalingspåmindelse 2. Rykker 3. Inkasso- og indberetningstrussel Betalingspåmindelsen skal du bruge som 1. rykker. Den skal indeholde en opfordring til at kunden betaler samt en meddelelse om, at hvis betalingen ikke kommer, vil du kræve morarenter. Desuden skal der stå, hvor mange procent du pålægger regningen (i overensstemmelse med loven om morarenter). Kreditsikring Brugerhåndbog Side 12

13 Du kan f.eks. skrive følgende: Påmindelse Vi er sikre på, at det skyldes en forglemmelse, at du endnu ikke har betalt vores faktura (nr. xxxxx) på xxxxx kr., der var forfalden den xx.xx.xxxx (forfaldsdato). Derfor beder vi dig betale beløbet inden x dage, da vi ellers vil pålægge x% renter. Rykkeren skal være mere konkret, men stadig venlig. Du skal sende den 10 dage efter, at fristen fra betalingspåmindelsen er udløbet. Her kan du i 2. rykker f.eks. skrive: Vi savner stadig din indbetaling Du har modtaget en faktura fra os på xxxx kr., og du har stadig ikke betalt. Derfor beder vi dig kontakte os, hvis du har spørgsmål til fakturaen. Har du derimod glemt at indbetale beløbet, skal du betale med det samme. Inkasso- og indberetningsadvarslen er rykker nummer tre og den sidste chance for at betale regningen inden indberetningen til RKI registret. Det skal skyldneren ikke være i tvivl om. Til gengæld er det vigtigt, at du også tager konsekvensen af din trussel. Som kunde hos Experian bør du sende en RKI Specialrykker via RykkerService. Det har den fordel, at du tilbyder skyldneren en afdragsordning. Det er ofte et godt alternativ, og skyldnerens underskrift på en afdragsordning kan få stor betydning senere, hvis du ikke får dine penge. Bemærk, at du ikke er forpligtet til at acceptere skyldnerens forslag til afdragsordningen. Hvis skyldneren underskriver, men ikke overholder betalingsordningen, kan du indberette vedkommende til RKI registret. Er fordringen på mere end kr. kan det registreres i RKI registret og oplysningen videregives. Beløb over 200 kr., men under 1000 kr., bliver registreret, men oplysningen videregives ikke. Bestrider kunden fordringen, eller er fordringen under 200 kroner, må du ikke nævne RKI registret i din rykkerprocedure, benytte RykkerService eller advare om registrering hos RKI registret. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 13

14 5.5 Bestridte fordringer Du må ikke bruge RKI registret i din rykkerprocedure eller indberette en skyldner til RKI registret, hvis der er gjort indsigelse i sagen. En indsigelse er en henvendelse fra en skyldner, hvor han eller hun protesterer over en fordrings eksistens eller beløbets størrelse. Hvis ikke der opnås enighed mellem dig og kunden, er der tale om en strid. En mundtlig indsigelse er lige så gyldig som en skriftlig, og det er uden betydning, om du er enig i skyldnerens indvendinger Rykkerprocedure - hvis du får en indsigelse Gør skyldner indsigelse, må du hverken indberette eller advare skyldneren med indberetning til RKI registret, før der er opnået enighed, eller sagen er afgjort ved en retsinstans. Gør skyldneren først indsigelse over for dig, når du har indberettet ham til RKI registret, skal du straks afmelde registreringen, med mindre du har en dom, der ikke er anket eller afsluttet en fogedsag. I så fald er en kopi af dokumentet nok til at opretholde registreringen Rykkerprocedure - hvis RKI registret får en indsigelse Hvis skyldneren kontakter RKI registret og gør indsigelse mod en fordring, undersøger vi, om sagen er afgjort ved en retsinstans. Er dette ikke tilfældet, sletter vi omgående registreringen. Du får naturligvis besked om sletningen. Sletter vi en registrering på grund af en indsigelse, undersøger vi samtidig, om nogle af RKI registrets øvrige brugere har brugt registreringen i forbindelse med en kreditvurdering. Hvis dette er tilfældet, tilbyder vi skyldner at sende et dementi til de pågældende brugere, hvor vi forklarer, at registreringen er sket på et fejlagtigt grundlag Rykkerprocedure - hvis du bruger en advokat eller et inkassobureau Mange af Experians kunder bruger en advokat eller et inkassobureau. Gør din skyldner indsigelse over for en sådan samarbejdspartner, betragtes det som en indsigelse over for dig. Datatilsynet opfatter nemlig advokaten eller inkassobureauet som fuldmægtig for dig. Det er derfor dig, der er ansvarlig for, at skyldnere, som har gjort indsigelse, ikke indberettes eller trues med indberetning til RKI registret, også selvom indsigelsen er sket til advokaten eller inkassobureauet. Kommer en indsigelse over for en samarbejdspartner efter, at indberetningen er sket, er det dig, der har ansvaret for, at RKI registret straks får besked om indsigelsen, så registreringen bliver slettet. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 14

15 5.5.4 Hvordan afgøres en strid Kan du og skyldner ikke blive enige, er den absolut vigtigste regel, at uenigheden skal afgøres ad rettens vej. Du må altså ikke selv afgøre, om en indsigelse er relevant eller begrundet. I nogle tilfælde fører en indsigelse til en dialog mellem dig og skyldner. Er I blevet enige, men uden at skyldneren derefter betaler, skal du sende tre nye rykkerskrivelser og i 3. rykker meddele, at manglende betaling medfører inkasso og samtidig indberetning til RKI registret. Først efter denne gentagelse af proceduren uden en ny indsigelse kan skyldneren indberettes. 5.6 Hvad siger Datatilsynet RKI registret er underlagt Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), som tilsynsføres af Datatilsynet. Loven fastsætter regler for, hvornår Experian må registrere og videregive oplysninger om skyldnere. Datatilsynet er en central uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Datatilsynet har gjort det klart, at, i en sag med strid, er skyldner ikke er forpligtet til at begrunde sin påstand om, at der er strid i en sag. Når en skyldner bestrider en fordring over for RKI registret, kan vi derfor ikke kræve, at han skal forklare sig nærmere i sagen. Vi skal ganske enkelt slette registreringen, hvis ikke der foreligger en retslig afgørelse. Umiddelbart kan det måske virke som om, at det er let for skyldneren at gøre indsigelse mod en registrering og dermed få den slettet. Det er dog ikke korrekt. Datatilsynets regler er netop fastlagt på denne måde for at sikre, at der ikke sker en uberettiget registrering. Registreringen kan naturligvis genoptages, så snart vores kunde får dokumentation på fordringen, eksempelvis i form af en dom, der ikke er anket. RKI registret er en neutral instans. På den måde sikrer vi ens behandling af alle personer og virksomheder.. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 15

16 Politik for rykkerprocedure (ubestridte sager) Mundtlig rykker (telefon) 1. skriftlige rykker (betalingspåmindelse) 2. skriftlige rykker RykkerService med RKI Specialrykkeren Indberetning til RKI registret Videregives til Experians kunder. Slettes efter maksimalt 5 år Inkasso (via InkassoService) Kreditsikring Brugerhåndbog Side 16

17 6. Rykker og InkassoService 6.1 RykkerService På Kreditsikring finder du RykkerService. Med RykkerService kan du elektronisk oprette og sende en RKI Specialrykker til dine skyldnere. Specialrykkeren er fortrykt med RKI logo og en advarsel om, at skyldneren bliver registreret i RKI registret og sendt til inkasso, hvis du ikke får betaling eller et forslag til en afdragsordning. Du kan bruge specialrykkeren som den tredje rykker over for dine skyldnere Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure Der er nogle klare regler i lovgivningen for brugen af RKI i en rykkerprocedure. Dertil kommer vores almindelige vilkår: Du skal være kunde hos Experian A/S for at kunne bruge os i din rykkerprocedure. Den oprindelige fordring skal være på mindst 200 kr. inklusive moms. ( Oprindelig betyder uden diverse rykkergebyrer og renter, der kan være tilskrevet undervejs i rykkerforløbet). Du skal have sendt mindst to skriftlige rykkere med minimum 10 dages mellemrum, inden du bruger RKI registret i din rykkerprocedure. Der må ikke være strid i sagen. Det betyder, at hvis din kunde har henvendt sig og ikke vil betale, fordi han er utilfreds med din regnings størrelse, arbejdets udførelse eller den leverede vare, må du ikke bruge RKI registret i din rykkerprocedure. I de tilfælde skal sagen afgøres af en domstol, inden RKI registret bliver involveret. Med RykkerService får skyldner at vide, at du sender sagen til inkasso og indberetter til RKI registret, hvis du ikke får dine penge eller forslag til en afdragsordning. Har din skyldner indsigelser, må du ikke nævne RKI registret i din rykkerprocedure eller anvende RykkerService. 6.2 InkassoService Juridisk ekspertise er vigtig for et godt resultat i en inkassosag. Derfor samarbejder vi med advokater og inkassobureauer, der vil behandle dine sager seriøst og effektivt. Dette samarbejde kalder vi for InkassoService. Vores RKI Inkassopartnere er enten RKI Autoriserede advokater, RKI Administratorer eller RKI Link partnere. Fælles for dem er, at de må anvende vores system i inkassoproceduren, og samtidig kan de indberette og vedligeholde dine registreringer hos os. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 17

18 6.2.1 Valg af inkassopartner Vi har et tæt samarbejde med professionelle inkassopartnere. Vi stiller store krav til partnerne, så du får fuld fokus og optimal kvalitet i inkassosagerne. Du vælger selv, hvilken af vores RKI Inkassopartnere du ønsker at bruge. Typisk sker valget i forlængelse af RykkerService, hvor du kan vælge en af vores RKI Inkasso-partnere ved oprettelse af en rykker Hvad koster InkassoService Eventuelle udgifter i forbindelse med inkassosagen afregner du direkte med inkassopartneren, som holder dig orienteret om inkassosagens forløb og omkostninger. Selve formidlingen af kontakten mellem dig og vores inkassopartner er en del af din aftale med os Følg sagen på internettet Vælger du en inkassopartner i forlængelse af RykkerService, kan du overføre sagen elektronisk med ganske få klik og samtidig følge sagens udvikling på internettet. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 18

19 7. Indberetning af skyldnere Som kunde må du indberette skyldnere til os, hvis de ikke reagerer på dine rykkere og advarsel om registrering hos RKI registret. Når du indberetter skyldnere til RKI registret med den nødvendige dokumentation, sikrer du et effektivt kreditstop i op til fem år over for skyldnerne. Det betyder, at dine skyldnere får meget svært ved at opnå kredit andre steder, før du har fået dit tilgodehavende. Du er samtidig med til at sikre Experians øvrige kunder mod tab, ligesom de øvrige kunder er med til at sikre dig mod tab på kunder, som ikke kan betale. 7.1 Registreringsmeddelelse Når du indberetter en skyldner, modtager skyldneren altid et brev fra RKI registret om, at vi har foretaget registreringen. Registreringsmeddelelsen bliver sendt dagen efter, vi har foretaget registreringen. 7.2 Registreringskvittering Når vi sender en registreringsmeddelelse til skyldneren, sender vi samtidig en registreringskvittering til dig. Det er vigtigt, at du kontrollerer oplysningerne på kvitteringen. Er der fejl, retter du det enten online via kreditsikring.dk eller direkte på kvitteringen og returnerer den til os, hvorefter du får en ny med de korrekte oplysninger. 7.3 Hvornår kan du indberette Du må indberette en skyldner til RKI registret, når: skyldneren er mindst 18 år på tidspunktet for kreditgivningen (privatpersoner) du har sendt mindst tre rykkere skyldneren ikke har bestridt fordringen du har mindst 200 kr. til gode (før renter og gebyrer) fordringen eller tidspunktet for dokumentationen - er under fem år gammel Du må ikke indberette skyldnere, der bestrider beløbets størrelse eller fordringens eksistens, med mindre der er afsagt en dom, som ikke er anket, eller der er en anden retslig afgørelse i sagen. Kreditsikring Brugerhåndbog Side 19

20 8. RKI registret Er din fordring mellem 200 kroner og kroner, bliver skyldneren altid registreret i RKI registret. Er din fordring større end kroner, men har du ikke sendt os den nødvendige dokumentation i henhold til lovgivningen, bliver skyldneren alligevel registreret i RKI registret. Tidlig i inkassoforløbet er oplysningerne kun tilgængelig for de involverede parter (skyldner, kreditor dennes evt. inkassopartner samt Experian) Denne indledende fase før offentliggørelsen af registreringen, viser sig ofte at løse skyldnerforholdet mellem de to parter. Når vi sender en registrerings-meddelelse til skyldneren, skaber det som regel en kontakt og afsluttes ofte med en betaling. Hvis du ikke hører noget fra skyldneren, er næste skridt at få den nødvendige dokumentation for at stadfæste registreringen ved hjælp af retslig inkasso, hvor registreringen så bliver offentlig tilgængelig for alle andre som bruger RKI registret. Når vi modtager den nødvendige dokumentation vedr. registreringen, bliver denne offentliggjort (videregivet) fra RKI registret, hvorefter alle vores kunder kan se den. Hvis der ikke sker yderligere i sagen og en registrering stadig ikke er offentlig tilgængelig efter to år, bliver den i henhold til lovgivningens regler automatisk slettet. 8.1 Hvordan indberetter du Du indberetter typisk til RKI registret i forlængelse af RykkerService. Har du gyldig dokumentation i henhold til lovgivningen, kan du få indberetningen registreret med det samme. Du sender en indberetningsblanket med posten sammen med en kopi af dokumentationen. Du skal dog altid huske at advare skyldneren inden indberetningen. 8.2 Hvis der ikke kan foretages en registrering Kan vi ikke foretage din registrering eller en ændring, får du altid en meddelelse fra os. De mest almindelige grunde er følgende er at: skyldnerens fornavn mangler indehaverens for- og efternavn mangler på et personligt ejet firma selskabsbetegnelse mangler (A/S, I/S, ApS, osv.) vejnavnet eller postnummeret er forkert Kreditsikring Brugerhåndbog Side 20

21 postvæsenet har ikke kunnet aflevere registreringsmeddelelsen til skyldneren, og vi har slettet registreringen, indtil du oplyser en ny adresse du har indberettet en skyldner, hvor fordringen er mere end fem år gammel du har allerede tidligere indberettet skyldneren for den samme fordring din dokumentation kan ikke accepteres som grundlag for en flytning 8.3 Gyldig dokumentation Ifølge lov om behandling af personoplysninger skal skyldneren skriftligt have erkendt den forfaldne gæld, eller du skal have foretaget et retsligt skridt (sagen skal være modtaget i retten), før en registrering må videregives. Når du sender dokumentation til os, skal fordringsdatoen altid fremgå. Det er f.eks. underskriftsdatoen på forlig, modtagelsesdatoen i retten for stævning, fogedsag eller domsafsigelsesdatoen. Du kan bruge de følgende muligheder som grundlag for en registrering i RKI registret forudsat at der foreligger gyldig dokumentation. Skylderkendelse Stævning Dom Indledt fogedsag Insolvenserklæring i en anden sag Konkurs Tvangsakkord Indledt gældssanering Fordringsberigtigelse fra advokaten Der er forskellige dokumenttyper som kan bruges som gyldig dokumentation for at bekræfte situationen, enten i form af en kopi, eller hvis en advokat bekræfter, at dokumentet er til stede. Læs mere om de forskellige muligheder i de efterfølgende afsnit Skylderkendelse (fordringen må ikke være bestridt) En skylderkendelse skal indeholde dato, skyldigt beløb og skyldnerens underskrift, og det er desuden en betingelse, at underskriften er afgivet på eller efter forfaldstidspunktet. En skylderkendelse kan f.eks. være brev fra skyldneren, som fortæller at han ikke er i stand til at betale til tiden. Gældens størrelse skal fremgå af brevet, og det skal fremgå, at gælden var forfalden på underskriftstidspunktet. skyldnerens bekræftelse af gælden ved sin underskrift efter betalingsfristens forfald specialrykkeren med skyldnerens underskrift underskrevet frivilligt forlig Kreditsikring Brugerhåndbog Side 21

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller

Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt. Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Inspiration til at hjælpe og støtte gældsplagede borgere effektivt Advokat (L) Karsten N. Müller Advokatfirmaet Müller Banksektor 1989-1995 Hands-on håndtering af kriseramte engagementer Kreditvurdering,

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff A/S Holevvej 49 5290 Marslev Nævnet har modtaget klagen den 21. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet

Euler Hermes Danmark Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Betingelser og priser for inkasso i Danmark og udlandet Vilkår og priser Euler Hermes Danmark tilbyder inkasso såvel i Danmark som i udlandet i henhold til vilkårene i denne samarbejdsaftale inklusive

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

MORTANG A D V O K A T E R

MORTANG A D V O K A T E R A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw.

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw. Argus Advokater Tilbud på behandling af inkassosager Argus Advokater inkassoydelser har hermed fornøjelsen af at tilbyde en aftale om behandling af jeres inkassosager. Inkassosager er i denne sammenhæng

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement

Medarbejderbredbånd via Sagitta. Internetabonnement Returadresse: Sagitta ApS Hørskætten 5 2630 Tåstrup Medarbejderbredbånd via Sagitta Oplysninger om virksomheden (faktureringsadresse) Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Kontaktperson: CVR: Telefax:

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

First Pantebrevsselskab ApS

First Pantebrevsselskab ApS 21. maj 2015 First Pantebrevsselskab ApS IKKE under konkurs (2 fordringer på hhv. kr. 285.055 og kr. 282.841.) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 2. juni 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere