Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring"

Transkript

1 Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

2 En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog nu og da komme til kort overfor enkelte af virksomhedens debitorer. Det kan derfor blive nødvendigt at følge rykkerproceduren op med inkasso. Fælles for rykkerproceduren og eventuelle efterfølgende inkassoskridt er, at hurtig handling øger succesraten betydeligt. Denne lille guide giver gode råd vedrørende virksomhedens håndtering af dens debitorer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inkassogruppen. En opringning koster ingenting.

3 Forarbejdet - Årets bedste forretning er måske den, du siger Nej, tak! til. - Som det første bør du overveje at undersøge, om kunden er registreret som dårlig betaler også selv om du løbende har handlet med ham. Ved lidt større ordrer kan det være en god ide at rekvirere en uddybende kreditvurdering og måske det seneste årsregnskab. - Er pengene usikre, er det bedre at takke nej, hvis du ikke kan formå kunden til f.eks. at betale forud eller stille bankgaranti. - Siger du Ja, Tak!, så overvej at gøre det med en skriftlig ordrebekræftelse og professionelle salgs- og leveringsbetingelser. Det kan betyde, at du undgår mange problemer senere i forløbet. Advokatgruppen hjælper gerne med at udarbejde standard ordrebekræftelser og salgs- og leveringsbetingelser. - Få altid på forhånd nøjagtige og fuldstændige oplysninger om kunden: virksomhedsnavn og -form (eller det fulde personnavn, hvis du handler med en privatperson), CVR nr., nøjagtig adresse m.v.

4 Fakturaen - Lever virksomhedens fakturaer op til lovgivningens krav? - Hovedkravene er, at en faktura skal indeholde 1. virksomhedens fulde navn 2. kundens fulde navn 3. virksomhedens CVR nummer 4. fakturanummer og dato - Udover lovgivningens krav er det hensigtsmæssigt, at fakturaen anfører, a. hvornår fakturaen forfalder til betaling b. fra hvornår og med hvilken sats det fakturerede beløb forrentes c. til hvilken konto, der kan betales - Også fakturaskabelonen og de ting, der bør anføres i fakturaen, hjælper Advokatgruppen gerne med.

5 Renter - Der kan beregnes rente fra forfaldsdagen, hvis forfaldsdagen er aftalt på forhånd. En aftale kræver to parter, og bemærk således, at det ikke anses at være aftalt, blot fordi du ensidigt har skrevet en forfaldsdag på fakturaen. Er andet ikke aftalt på forhånd, kan rente kræves fra 30 dage efter, at du har sendt en betalingsanmodning (fx faktura eller rykker), eller fra den dag, hvor sagen er sendt i retten - Forrentning sker med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 7 %, medmindre der er aftalt en højere rente. En aftale kan fx være virksomhedens almindelige salgs- og leveringsbetingelser som din kunde har skrevet under på; det er ikke nok, at de blot er udleveret. Bemærk i den forbindelse at det, at du skriver en bestemt rente fx 1,5 % pr. måned på en faktura, ikke medfører, at det er aftalt. - Og bemærk også, at der ikke kan aftales en højere rente (end Nationalbankens udlånsrente + 7 %) med en forbruger. - Der kan være mange penge at hente ved at sammen med en af Advokatgruppens jurister at gennemgå virksomhedens rentepraksis.

6 Rykkerskrivelser - Fremsendelse af første rykkerskrivelse bør ske umiddelbart efter, at fakturaen er forfalden til betaling. Jo hurtigere man følger op, jo bedre udsigter til betaling. - Der er ingen øvre grænse for, hvor mange rykkerskrivelser virksomheden må sende. Debitor kan dog maximalt pålægges rykkergebyr for tre rykkerskrivelser med kr. 100,00 for hver (rykkergebyrer er momsfrie). - For at du kan kræve rykkergebyr for en afsendt rykker er det en betingelse, at der mindst er gået 10 dage siden du sidst sendte en rykker. Dog kan man godt kræve rykkergebyr for en rykker sendt umiddelbart efter forfaldsdag, dvs. også selvom der ikke er gået 10 dage efter forfaldsdagen. - En virksomhed er ikke forpligtet til at udsende rykkerskrivelser. Man kan i stedet vælge blot at sende en påkravsskrivelse (se en af de følgende sider), inden fakturaen overgives til inkasso. - Inkassogruppen tilråder, at man sender to, højst tre rykkerskrivelser, hvori man trin for trin optrapper sprogbrugen. Flere rykkerskrivelser end dette har ingen positiv effekt, men udstiller tværtimod en efterladende debitorpolitik. - Advokatgruppen har stor erfaring, også når det gælder hensigtsmæssig tilrettelæggelse af rykkerproceduren. - Hos Inkassogruppen kan du som abonnent rekvirere rykkerlabels, som - venligt, men bestemt - gør debitor opmærksom på alvoren.

7 1. rykker - Første rykkerskrivelse kan eksempelvis formuleres således: De har, så vidt vi kan konstatere, ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som skulle betales senest den (indsæt forfaldsdato). Vi går ud fra, at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, og vi beder Dem venligst indbetale det skyldige beløb inden 10 dage fra dato. Såfremt Deres indbetaling har krydset denne skrivelse, undskylder vi ulejligheden og beder Dem venligst bortse fra skrivelsen. For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00. Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb).

8 2. rykker - Anden rykkerskrivelse kunne lyde sådan: De har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato). Vi har tidligere rykket for denne betaling. Vi beder Dem venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dato. For udsendelse af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00. Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb).

9 3. rykker - Påkravsskrivelse - Tredje rykker skrivelse kan eksempelvis se sådan ud: De har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato). Vi har to gange tidligere rykket for denne betaling. Dette er vores sidste rykkerskrivelse. Såfremt betaling ikke er os i hænde seneste 10 dage fra dato, overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso hos Inkassogruppen. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger, Denne skrivelse er således at betragte som et påkrav i henhold til inkassoloven. For udsendelsen af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00. Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb).

10 Inkasso - Sagen bør overgives til Inkassogruppen straks efter udløbet af 10 dages-fristen i sidste skrivelse til debitor. Tid er penge. - For fremsendelse til Inkassogruppen kan debitor pålægges et inkassogebyr på kr. 100,00. - Når sagen er modtaget til inkasso, vil Inkassogruppen forsøge at formå debitor til at betale det fulde beløb med det samme eller til som det næstbedste forsøge at indgå en afdragsordning. En afdragsordning kombineres ofte med et krav om, at debitor underskriver et frivilligt forlig. - Betaler debitor ikke, kan sagen overgives til retten og efterfølgende til fogedretten. Med et frivilligt forlig kan man sende sagen direkte i fogedretten. - Debitor har alt andet lige pligt til at betale inkasso- og retsomkostningerne eller en del af dem. Lykkes det ikke at formå debitor til at betale, skal virksomheden selv afholde omkostningerne.

11 Inkasso hvordan? - Inkassosager kan overgives til Inkassogruppen - ved personlig henvendelse - pr. brevpost - pr. - som tekst med vedhæng - som datafil - via weblink på (kræver brugernavn og password) - og på flere andre måder. - Fakturakopier, rykkerskrivelser, kontoudtog, korrespondance og andre relevante bilag bør som udgangspunkt medsendes. Det samme gælder alle foreliggende oplysninger om debitors økonomiske forhold m.v. - Bestrider debitor at skylde beløbet helt eller delvist, skal dette oplyses, idet Inkassogruppen ellers risikerer at komme til at handle i strid med de regler, der gælder for inkasso. - Inkassogruppen behandler årligt et 6-cifret antal fordringer for kunder indenfor alle brancher og har således en betydelig erfaring på området. Inkassogruppen aftaler med dig, hvordan de bedste resultater opnås på den billigste og mest praktiske måde.

12 Forgæves inkasso hvad så? - Bemærk allerførst at der kan være gode grunde at overdrage en fordring til inkasso, selvom debitor har en dårlig økonomi, da man efter retsforfølgning kan gøre fordringen gældende i 10 år i stedet for i 3 år. Kan debitor ikke betale her og nu, bedrer konjunkturerne eller hans økonomi sig måske på længere sigt. - Undtagelsesvist kan der være grund til at overveje at indgive konkursbegæring mod debitor. - Ellers bør fordringen afskrives, således at virksomheden opnår momsrefusion og skattemæssig fradrag for tabet. - Beder virksomheden Inkassogruppen om at sælge fordringen, afskrives den udækkede del af fordringen. Salg er dog typisk kun aktuelt ved et vist antal fordringer. - Beholder virksomheden fordringen (og afskriver den), kan man anmode Inkassogruppen om at overvåge den. Inkassogruppen vil så med lange mellemrum fortsat tilskynde debitor til at betale. - Afhænder man ikke fordringen, skal man være opmærksom på, hvornår den forældes og dermed tabes endegyldigt, hvis man ikke reagerer. Fordringen kan også mistes helt eller delvist af andre årsager, f.eks., hvis debitor opnår gældssanering eller akkord.

13 Gør-det-selv? - Der er mange penge at hente ved at trimme virksomhedens debitorstyring. - Mange gør det ikke. Andre gør det selv - og finder måske aldrig helt ud af, hvad de går glip af. - Det er også en mulighed at involvere Advokatgruppen.

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4

Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2. Virksomhedens nødplan ved længerevarende sygdom 4 1-2015 7 4 Hvad gør virksomheden i tilfælde af indehaverens længerevarende sygdom eller død? Stiftelse af fonde og foreninger selskabsretligt og skatteretligt 2 Kan arbejdsgiver bestemme over medarbejderens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere