December Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2010. Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret. - efterfulgt af foreningsinformationer."

Transkript

1 December 2010 Specialudgave omhandlende energiforhold i vore huse i Strandvejskvarteret - efterfulgt af foreningsinformationer. KILDEN 1

2 ENERGIGRUPPEN. Energigruppen, som blev etableret efter sidste generalforsamling på initiativ af Jørgen Frederiksen (Kildevældsgade 9), har haft gang i flere aktiviteter i årets løb. Som så ofte med disse sager viste det sig hurtigt, at emnet Vore huses energiforbrug er stort og teknisk komplekst, og at der i hvert eneste af vore huse er repræsenteret en ny variant af et grundtema, der hedder: Jo, vi bruger nok for meget, men det er et gammelt hus, og vi har ikke rigtig haft tid og lejlighed til at sætte os ind i detaljerne men vi vil gerne vide mere hjælp!. Energigruppen består nu af et antal personer, nemlig: Jørgen Frederiksen Dorte Raaschou Peter Andreas Sattrup Søren Borch Søren Klokhøj Vi har holdt en række møder, og har gang i følgende rullende dagsorden: Kortlægning af enkelthuse for at finde et mønster i det omfang et sådant findes. Fokus på lavthængende frugter, og hvorledes vi meddeler dette til beboergruppen. Deltagelse i for såvel udveksling af faktuel viden, som for gensidig inspiration. Der er jo i København mange ældre huse, og deriblandt mange byggeforeningshuse. Samarbejde med Kartoffelrækkernes beboer-forening om udveksling af energifif. Ressource-overvejelser generelt: Vand, energi, affald, trafik, forbrug. Fokus på Kildevældsgade 9: Cirkulationspumperne, varmtvandsbeholder, varmemåling, elforbrug, adfærd. Interviews med naboer, genboer og andre interesserede, der henvender sig. Adfærdsmønstrets indflydelse på totalregningen i det enkelte hus. Tidssvarende teknologi kontra Frilandsmuseum. Konkret træk på konsulenter gennem samarbejdet med Diskussion af situationen Strandvejskvarteret år 2035, altså et mellemlangt perspektiv. Vi er endnu ikke blevet enige om, i hvilken form vi bedst kommunikerer de samlede resultater ud til beboergruppen, men nærliggende er flere muligheder, som alle er åbne, og ingen ekskluderer de øvrige: Temanummer af Kilden, 100 % dediceret til energiforbrug, som særnummer i papir. Samme, som bidrag på hjemmesiden. Løbende artikler i Kilden, når der er aktuelle emner at berette om. Møder med information om specifikke emner. God læselyst! Søren klokhøj 2

3 Energirenovering af byggeforeningshuse. Når det kommer til energirenovering af fine gamle huse som vores, er der en række spørgsmål der melder sig. Hvordan energioptimerer man et byggeforeningshus med respekt for arkitekturen? Hvad er et godt indeklima, - og hvordan gør jeg det bedre? Hvilke løsninger giver mest komfort og størst energibesparelse for pengene? Hvilke løsninger er nemmest at gå til, og er der nogen faldgruber? Det er selvfølgelig flere spørgsmål end jeg kan give svar på i denne artikel, men jeg vil komme med en introduktion til emnet: Vores huse er naturligvis kendetegnet ved den tid de er opført i, og alle de ændringer der er sket med dem over deres 110årige levetid for at kunne imødekomme ny tiders ændrede familiemønstre, brugskrav og stigende forventninger om bekvemmelighed og komfort. Efterhånden er det meget få af husene, der stadig er underdelt i tre lejligheder, og endnu færre hvis overhovedet nogen, der bebos af tre familier. Alle vores huse er i dag mere eller mindre ombygget og har nu badeværelser fjernvarme mm. bekvemmeligheder som man knap kunne drømme om for hundreder år siden. Til opførelsen af huset, til vedligehold og til alle de ændringer der er foretaget siden er der brugt energi; - til fremstilling og transport af materialer, til byggeplads og nedrivning osv. Det er den ofte oversete proces energi Al den energi der er indlejret i huset og dets ændringer over hele dets levetid. N3år man spørger til hvordan man energioptimerer et hus, bør man spørge i et meget langsigtet perspektiv. Hvad giver bedst mening, - en teknologisk løsning som er forældet om 10 år eller en mere permanent løsning der kan holde i 30? Det er nogle af den slags afvejninger man bør tage når man alligevel står og skal vedligeholde eller istandsætte sit hus. Det løbende energiforbrug, varme, gas, el, vand, brænde m.m. går til forskellige formål: Der er dels de bygningsmæssige forhold som handler om at opretholde en behagelig temperatur og at kunne se når det er blevet mørkt. Det er den del af varme og el regningen der går til opvarmning og belysning. Dernæst kommer energiforbrug til husholdning, hygiejne og underholdning (eller arbejde). Det er i det løbende energiforbrug, at størstedelen af energiforbruget ligger i huse som vores. På grund af utætheder siver varmen ud med luften om vinteren, de uisolerede vægge leder varmen meget effektivt ud af huset netop nu, og måske er du ikke særlig opmærksom på dit energiforbrug, og glemmer at slukke lyset og slukke el-apparater i stedet for at lade dem stå på standby? Hjemme hos os er der i hvert fald plads til forbedringer Som antydet er der 3 væsentlige strategier som man kan kombinere efter behov, evne og lyst for at minimere på energiforbruget. Bygningsfysikken: Isolering og tætning hjælper gevaldigt på varmetabet og øger komforten om vinteren. Isolering af taget er gennemført mange steder og kan anbefales, hvis ikke det er gjort allerede. Forsatsvinduer kan udføres med energiruder, hvis ikke man allerede har udskiftet de gamle vinduer med thermoruder. Væggene kan isoleres indvendigt, dog koster 3

4 det på arealet, og man skal sørge for en ordentlig ventilation for at sikre sig mod fugtproblemer. Fælles for de bygningsmæssige tiltag er, at de er dyre, men til gengæld er de holdbare over tid, og kan nedsætte energiforbruget væsentligt. Hvor meget? Og hvad koster det? Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at få en idé om i energigruppen. Men er man i gang med væsentlige ombygninger, er det oplagt at se på mulighederne for energioptimering, når man er i gang. I fremtiden kommer energimærkningen også til at markere sig i husets pris Adfærd: Det siger sig selv at adfærd spiller en stor rolle. Går man i t-shirt eller sweater om vinteren, tager man lange eller korte bade, alt det sætter sig dag efter dag på den årlige energiregning. Uden at være formynderisk kan vi konstatere gennem den lille undersøgelse vi har foretaget, at variationen på energiforbrug er enorm, og adfærd har en stor del af forklaringen. Vores behov er selvfølgelig ikke ens, og vores husstande er meget forskellige, men det er da tankevækkende at energiregningerne kan variere med kr? Teknik: Optimering af teknikken er egentlig en kombination af fysikken og adfærden. Lærer man sig at indstille fjernvarmen, installerer man lys-sensorer og har man måske øje på sine målere kan man lære meget om dynamikken i sit energiforbrug, og måske identificere nogle af de steder man med et minimum af indsats (andet end den mentale) kan spare på energien. Det kræver måske lidt teknisk snilde, men for nylig har energiselskaberne sendt pjecer ud med vejledninger om hvordan og hvorledes. Alle disse tiltag kan man foretage uden at skulle tænke i solceller, vindmøller oa, men vil man sætte trumf på, er det nok ved at investere i vindmølleparker eller blive kunne hos et selskab der leverer grøn vedvarende energi. Integration af solceller mv. er vanskeligt i vores huse, selvom man nu kan få systemer der lader sig integrere fuldt i skifertag som vores. Men i den store debat om nul-energi huse, er det måske værd at spørge om energiforsyningen nødvendigvis skal integreres i arkitekturen? Den store fordel ved at bo tæt som vi gør, er byens mange tilbud, det sociale liv, relativt energieffektive huse, (rækkehuse har mindre overflade end parcelhuse og derfor mindre varmetab) og minimalt energiforbrug til transport. Bæredygtighed har mange andre dimensioner end energioptimering og teknologi. Mere information finder du f.eks. på og på Peter Andreas Sattrup 4

5 Energi og sund Økonomi. Læs denne historie fra det virkelige liv om konkrete erfaringer med fjernvarmemåling. Fjermvarmemåleren Kildevældsgade 9. Vores fjernvarmemåler blev d. 25. november 2010 udskiftet, da jeg havde en stærk formodning om, at den gamle måler var defekt. Måske gennem tankeløshed - eller kald det hvad du vil var at jeg gennem de senere år flere gange overrasket over hvorfor vi betalte mere for varme end andre jeg kender her i kvarteret. Jeg er en meget praktisk mand, oprindeligt også faglært håndværker og kan bruge både hoved og hænder. Jeg slog det hen med, at det nok handlede om vores egne (dårlige) forbrugsvaner, selv om vi er vældigt fornuftige.. Jeg havde desuden gennem længere tid undret mig over, at jeg ikke var i stand til at regulere vores fjernvarmeanlæg på en kvalificeret måde, men egentlig uden at have fornemmelse af vores varmeudgifters (over)størrelse. Der var altså 2 problemer: Regningernes størrelse, og anlæggets adfærd. Jeg engagerede mig i Energi-gruppen som Generalforsamlingen inspirerede til i år, fordi udfordringerne omkring Energi og forbrug altid har haft min interesse. I forbindelse med vores arbejde i energigruppen, har vi foretaget flere indledende undersøgelser med et spørgeskema, hvor husejerne har gjort rede for hvor meget energi der forbruges på varme, gas, el og vand. Her er det så blevet klart for mig, at det målte varmeforbrug i vores ejendom langt oversteg andres ligestilledes (målte) forbrug. Det detaljerede kendskab beror på et sammenligningsgrundlag med 4 andre næsten identiske huse, hvor der bor et par uden børn, i lighed med hos os selv - et enkelt af husene dog 3 personer. Ejendommene er af samme størrelse. Vores ejendom er som de øvrige ejendomme velholdt, og vi har selvfølgelig været bevidste om husets tilstand, nyt tag, isolering, vedligehold af vinduer og døre m.m. Jeg kan beskrive det med et konkrete eksempel: 1. 1 MWh. koster ca. 685 kr. 2. Vores målte forbrug har i år været 22 MWh. 3. Andre sammenlignelige husejere ligger på MWh eller en forskel på ca kr/år over flere år. 5

6 Den ny fjernvarmemåler: Jeg har selvfølgelig dagligt fulgt med i vores målte varmeforbrug, efter at vi har fået en ny fjernvarmemåler. Fjernvarmemåleren registrerer vores varmeforbrug anderledes. Siden måleren blev skiftet ud, har vi haft en gennemsnitlig målt afkøling på returvandet på 53 grader. Det har vi aldrig prøvet før. Vi har desuden nu en stabil varme på alle etager på grader. Det har vi ikke prøvet i flere år. Vi har naturligvis henvendt os til KE (Københavns Energi), med henblik på refusion af for meget betalt varme gennem flere år. Vi har selvfølgelig forventninger til KE, som jo i meget informationsmateriale opfordrer til, at man skal lære sit fjernvarmeanlæg at kende. Den sikre gevinst for os er i hvert fald, at nu ser det ud til, at anlægget fungerer, som det skal, idet måleren viser et realistisk forbrug, plus adfærden af anlægget er mere normal. Jeg vil senere berette om KEs response på sagens økonomiske konsekvenser, samt om genkalibreringen af den gamle måler. Jørgen Frederiksen Kildevældsgade nu hjælper os med at sænke CO 2 Ved Søren Borch, medlem af Strandvejskvarterets energigruppe, Berggreensgade 50, 2100.nu er en organisation, der på ét år skal gøre Østerbro til en bydel med 10% mindre CO 2 -udslip og med 100 flere grønne ideer. Jeg synes, at det er en imponerende, velfungerende organisation, der giver faglig støtte til en masse lokale netværk om butikkers elforbrug, grønne tage, boligforeningers centralvarmeanlæg, solceller på større bygninger, grønne børneaktiviteter etc etc. Vi har gratis fået en inspirerende udflugt til Malmø og interessante møder i Krudttønden, og vi har planer om at udnytte deres støtte til termofotografering og trykmåling af nogle huse i vores kvarter og desuden til et fælles arrangement om at indstille fjernvarmeanlæggene rigtigt i vores små kældre. Gennem 2100.nu er vi kommet i forbindelse med de andre byggeforeninger i København, hvor Kartoffelrækkerne er aktive, mens de andre er ved at komme i gang. Der er gode muligheder for at lære af hinanden nu er et projekt, der gennemføres af Miljøpunkt Østerbro, Københavns Energi og Teknologisk Institut. Projektet støttes af Østerbro Lokaludvalg og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Du kan blive medlem som almindelig borger via deres hjemmeside og så får du gode råd og invitationer til arrangementer og udflugter. 6

7 Hvordan er dit energiforbrug i forhold til naboernes Ved Søren Borch, medlem af Strandvejskvarterets energigruppe, Berggreensgade 50, Du kan måske spare kr pr år, hvis du ikke allerede har styr på fjernvarme, el og vand. Det er en lille månedsløn efter skat. Så kan man nok retfærdiggøre at bruge et par dage på at sætte sig ind i tingene :-) I energigruppen har vi indsamlet data ved hjælp af et spørgeskema for at finde ud af energiforbruget i vores huse. Foreløbig har vi kun indhentet 11 besvarelser, men allerede nu er der interessante resultater. Forbruget i kroner Lad os først se på økonomien, hvor vi her har tallene for nogle udvalgte husstande fra året 2009: Forbrug pr husstand Fjernvarme El Vand Tværsum Dyreste hus Gennemsnitligt hus Billigste hus Forskel fra billigst til dyrest Note: Det er ikke det samme hus, som er fx dyrest på alle tre forbrugsområder Vi ser heraf (med støtte i detaljerne nedenfor): Den husstand, der bruger mest fjernvarme, bruger dobbelt så meget varmeenergi som den mest energiøkonomiske. Og de har begge 3 etager med 136 m 2 og 2 beboere. (Vi har ikke undersøgt isoleringsformen). På el- og vandforbruget er der meget store forskelle. Dog er det ikke overraskende sådan, at hustanden med 1 beboer bruger (næsten) mindst, og den med 5 beboere bruger mest. 7

8 Detaljerede data Her har vi nogle af svarene for 2009 fra de elleve respondenter, sorteret efter antal beboere: Fj.vrm MWh El kwh Vand m3 Areal m2 Hustype Etager antal Beboere antal 17, ,0 136 Alm , ,5 136 Alm , ,0 136 Alm , ,0 144 Alm , ,0 127 Alm , ,0 155 Alm , ,0 136 Alm , ,0 172 Alm 3 2,5 19, ,0 138 Alm , ,0 138 Alm , ,0 186 Hjørne 3 5 Note: En fejlkilde kan være, at respondenterne ikke alle har periodiseret deres forbrug præcist til 12 måneder. Her kan vi blandt andet se: Der er store forskelle fra de billigste til de dyreste, selv blandt hustande som er ens med 2 beboere. Der er ikke en éntydig sammenhæng mellem forbrug og antal m 2 eller antal beboere. Tallene fik Jørgen til at studse, da han sammenlignede sit fjernvarmeforbrug med 3-4 andre husstande. De har samme antal beboere, forbrugsmønster og m 2. Og alligevel var der forskelle op til 100 %. Han har nu fået udskiftet sin fjernvarmemåler og er i gang med en proces, hvor han forventer at få refunderet et væsentligt beløb fra Københavns Energi for de sidste adskillige år. 8

9 Vil du blive klogere på dit energiforbrug Vi vil gerne kunne forklare forbrugsforskellene, så du kan få idéer til, hvor du selv kan sætte ind. Derfor har vi bedt om supplerende oplysninger, fx: Isolering af vinduer, loft og etageadskillelser Antal beboere og deres alder Husets størrelse (etager og m 2 ) Opvarmning eller ej af loft og kælder Termostatstyringer Holdninger til energispørgsmål. Vi har diskuteret, om beboerne er villige til at svare på så mange spørgsmål. Specielt fremskaffelse af forbrugstallene tager tid, fordi man skal finde gamle regninger frem eller slå op på internettet. Og nogle af de andre spørgsmål går måske lidt tæt på privatlivet? De elleve respondenter svarede dog beredvilligt. Så det går nok. Og vi behandler tallene fortroligt. Hvis du vil være med i anden runde med det foreløbige skema, så send en mail til mig, hvorefter du får excel-spørgeskemaet til at udfylde. Skriv til Fremtiden Vi viderefører i øjeblikket en analyse med et prototype-spørgeskema. Fremtidige aktiviteter bliver måske mere avancerede med: Mulighed for at beboerne individuelt kan trække statistikker på nettet Forklaringsanalyser ved hjælp af studenterprojekter på DTU Sammenligninger med andre byggeforeningshuse Opsamling af gode råd til husejere i byggeforeningshuse Bedre periodisering af data, så de dækker præcis tolv måneder, hvad regningerne ikke nødvendigvis gør Tal fra tidligere år, så vi kan afdække eventuelle fejl i et år, og så vi også kan se, hvor meget det betyder med en koldere vinter ol. Det hele afhænger dog af, hvor stor interessen er fra husejerforeningens medlemmer, og i hvilken udstrækning dataene kan bruges til at angive præcise råd til den enkelte husejer. Sådan finder du dit eget forbrug Størrelsen af forbruget kan du finde i dine årsregninger. Du kan også finde det på internettet inklusiv dit forbrug flere år tilbage. Brug følgende vejledning: Fjernvarme: --> "Følg dit forbrug" ude til højre --> Login med Kundenummer og BSnummer som du finder på din sidste regning --> vælg "Mit forbrug" --> Vælg "Vis" eller hent "Excel" fil. El: --> Login Privat med Kundenummer og Aftagernummer, som du finder på din sidste regning --> Vis forbrug i tabel. Vand: --> "Følg dit forbrug" ude til højre --> Login med Kundenummer og BS-nummer som du finder på din sidste regning (ikke det samme som for fjernvarme) --> vælg "Mit forbrug" --> Vælg "Vis" eller hent "Excel" fil. Spørgeskema på nettet (i stedet for den nuværende model med et excelregneark) 9

10 På energitur til Malmø Af Lise Fogh, Berggreensgade 50 Det var en råkold novembermorgen, da bussen satte kurs mod Malmø. Vi var en gruppe østerbroere, som havde taget imod tilbuddet fra 2100.nu om at komme på inspirationstur til Malmø. Svenskerne kan I Sverige er der en favorabel ordning, så offentlige bygninger kan få tilskud til at installere forskellige typer af alternativ energi. Disse tilskudsordninger i kombination med et stabilt politisk flertal i kommunen i 8 år har muliggjort større, langsigtede projekter og forsøg med alternativ energi. Tag den, København! Integreret i arkitekturen Flere steder var solceller indarbejdet i arkitekturen, så de udgjorde en integreret del af facaden. Fx var de placeret som "markiser" ud over vinduer på en kommuneskole. Et andet sted var der rejst et helt stativ ud over en bygning, hvor solcellerne var placeret. Der var også eksempler på solceller, som nu kan bygges ind i mange forskellige materialer, fx i stof til gardiner. Fra ghetto til økoby Ekostaden Augustenborg er et eksempel på, hvordan man kan vende en ghetto til at blive et attraktivt, miljørigtigt boligområde. Husene er blevet frisket op med nye facader, og der er indlagt små vandkanaler, som leder regnvandet væk, i stedet for at det flyder over. Tagene er blevet til græstage, og der er indført systematisk affaldssortering. Affaldet sorteres i mindst otte forskellige kategorier, og vi undrede os over, om hver lille lejlighed mon var nødt til at have otte forskellige skraldespande.? Græs på taget Græs på taget er ikke bare en charmerende, rustik tradition det er super bæredygtigt: 1) fordi selve taget holder bedre, når det ikke bliver udsat for sollys 2) fordi græstaget opsuger meget af regnvandet, så det ikke løber ned i kloakken 3) fordi taget bidrager til biodiversiteten som livsgrundlag for dyr og planter 4) fordi det binder CO 2. Et sted dyrkede man ligefrem grøntsager på taget! Vi fik stor lyst til at lægge græs på taget af vores skur i baghaven. BO 01 og Turning Torso Udflugten sluttede med en guidet tur gemme Malmøs eksperimentelle miljøbydel BO 01, som blev anlagt i forbindelse med en stor udstilling i En lang række arkitekter havde været inviteret til at bygge hver sit område, og samtidig skulle hele bydelen være energirigtig. Nu - ti år efter - er bydelen både vokset til og blevet beboet af mange forskellige typer borgere. Læs mere om BO 01: r--noje/arkiv--historia/kulturarv- Malmo/A-D/Bo01.html 10

11 Jørgens cirkulationspumpe. Én af de kæpheste, der er blevet dyrket lidt mere i detaljer i Energigruppen, er Cirkulationspumpen eller rettere Cirkulationspumperne idet flere huse har mere end én. Jørgen og Søren K har brugt lidt krudt på at kortlægge elforbruget i Kildevældsgade 9 herom berettes senere i detaljer. Én el-forbruger, som ganske vist er lille, men som kører alle årets 8760 timer, er cirkulationspumpen eller pumperne. Hos Søren K var det tidligere således, at pumpen hele vinteren stod på III, og resten af året på I hvilket kan oversættes til omkring 1100 kr/år. Hvert år. SOKL flyttede ind i Læs: kr. Jørgen har 2 pumper, idet den ene går på brugsvandets cirkulation der er varmt vand med det samme. Om vinteren er et tab herfra blot et tilskud til husets øvrige opvarmning, plus til de kolde rum der passeres undervejs, men om sommeren er det rent tab. Brugsvandspumpen blev slukket, i første omgang som et forsøg, idet det naturligvis betyder en stank koldt vand i starten, når der åbnes for hanen. Fruen skal også med på råd Interessant er imidlertid varmeanlæggets cirkulationspumpe den der fodrer radiatorerne. Jørgen tog en rask beslutning og anskaffede en moderne pumpe med egen tænkekraft, en Grundfos A-pumpe. Den sørger selv for hele tiden at holde øje med, hvad forbruget rent faktisk er, idet den konstant holder øje med modtryk, returvandets afkøling, månens faser og prisen på pop corn, plus adskillige andre relevante parametre. Den koster i råt indkøb små 1800 kroner, og med en forbrug på mellem 5 og 30 W vil den være betalt hjem på 3 4 år, lidt afhængigt af, hvad vore elpriser går hen og udvikler sig til. Desuden sørger den for at tomgangstabet (varme) bliver minimeret. Jørgen skiftede den selv. Energigruppen vil senere i detaljer gennemgå, hvad der skal til, hvem der skal spørges, hvad det koster og hvad den faktisk har sparet hos Jørgen. Jørgen F. og Søren K. 11

12 Kursus i betjening af dit fjernvarme. Tirsdag d. 1. marts afholder vi samarbejde med 2100.nu en aften med en dagsordenen, hvor du kan blive undervist i optimalt brug af dit varmeanlæg, med vejledning af en kompetent medarbejder fra KE. Stedet hvor mødet afholdes, samt tidspunkt på aftenen vil blive oplyst senere til de tilmeldte. Nogle af os ved lidt om vores fjernvarmeanlæg, andre ved meget lidt og nogen ved noget, og så er der sikkert nogen der ved meget; summen af vores viden fortæller os, at der er stort behov for mange for at blive bedre til at betjene ejendommens anlæg. Hvis du er interesseret i at deltage og få mere indsigt i dit anlæg, opfordrer vi dig til at melde dig til tidligst muligt. Der er plads til ca. 30 deltagere - i første omgang. Du kan tilmelde dig ved at skrive til Søren Borch Tilmelding er bindende, forstået på den måde, at hvis du bliver forhindret i at komme, bedes du melde afbud så hurtigt, at en anden kan få din plads. Søren K. og Jørgen F. OPLISTNING AF HANDLEMULIGHEDER 1. ADFÆRDSÆNDRINGER 2. BELYSNING: SKIFT AF GLØDEPÆRER TIL SPAREPÆRER 3. BELYSNING: TRAPPEAUTOMAT 4. CENTRALVARME: TERMOSTATVENTILER, SIMPLE 5. HOVEDDØR FORBEDRES 6. ISOLERING AF MURE? 7. ISOLERING AF TAG 8. JORDVARMEANLÆG 9. KÆLDERDØR FORBEDRES 10. KÆLDERVINDUER FORBEDRES 11. MODERNE CIRKULATIONSPUMPE FOR CENTRALVARME 12. MODERNE CIRKULATIONSPUMPE FOR VARMT BRUGSVAND 13. NY FRYSER 14. NY VINDUER 15. NYT KØLESKAB 16. NYT TAG 17. SKIFT FRA ELVARME TIL FJERNVARME 12

13 18. SKIFT FRA OLIEFYR TIL FJERNVARME 19. SKIFT FRA VARMEPUMPE TIL FJERNVARME 20. SOLENERGI TIL STRØM 21. SOLVARME TIL RUMOPVARMNING 22. SOLVARME TIL VARMT BRUGSVAND 23. STAND BY ELFORBRUG GENERELT 24. STYRET VENTILATION 25. STYRING AF CIRKULATIONSPUMPE FOR CENTRALVARME 26. STYRING AF CIRKULATIONSPUMPE FOR VARMT BRUGSVAND 27. SÆT DYBFRYSEREN ET KOLDT STED 28. TILSLUT OPVASKEMASKINEN TIL VARMT VAND 29. TOILETSKYL MED LILLE SKYL 30. VARMEPUMPEANLÆG 31. VENTILATIONSSKAKTERNE I HUSET 32. VINDKRAFT Og så videre og så videre Én af de handlemuligheder som Energigruppen ser som en mulighed, er at fortælle om det vi kalder Quick Fixes, altså konkrete enkelttiltag, der beskrives i alle detaljer. Her er detaljeringen af historein med cirkulationspumperne eet eksempel. Hermed afsluttes energisektionen og vi går over til de almindelige foreningsinformationer og indlæg. 13

14 Det kan ske for enhver Nabohjælp, når sneen og man selv falder Ved Søren Borch, Berggreensgade 50, Tirsdag den 7. december var jeg (en 60-årig mand i god form) på vej hjem fra indkøb med en tung rygsæk fuld af vin og madvarer beregnet på en gløggaften. Lidt optimistisk cyklede jeg på den sneog isdækkede Heisesgade. Forhjulet skred ud, men mit normale modtræk med at sætte foden ned virkede ikke på grund af bagvægten, og jeg røg lige på røven med et hårdt bump. Det gjorde så ondt, at jeg i første omgang hverken kunne røre mig eller sige en lyd, men blot lå lammet i sneen på vejen. Førstehjælp eller bare lidt hjælp En ung kvinde med et lille barn kom forbi og spurgte bekymret, om jeg var ok. Hun flyttede vist en smule på min rygsæk og indkøbstaske. Jeg stønnede bare. Da hun spurgte igen, fik jeg fremstammet, om hun lige kunne blive der, til jeg var kommet op at stå. Jeg var nok ret indadvendt for at holde smerten i ave, og fordi jeg endnu ikke vidste, om jeg var handicappet og lammet for livet. Da jeg endelig kom op, var hun langt nede ad gaden. Så kom en ung mand med et lille barn. Jeg bad ham hjælpe mig med at bære rygsækken ned til enden af gaden, hvor jeg bor. Jeg havde så ondt, at jeg slet ikke kunne klare tanken om at løfte den. Han tog den, men sagde, at han havde travlt. Jeg stavrede efter med cyklen. Idet jeg låste hoveddøren op, spurgte jeg, om han ville sætte rygsækken ind i gangen, da jeg slet ikke kunne løfte den, men han så hjælpeløst på sit barn ude på gaden og sagde, at han havde travlt, hvorefter han skyndte sig videre. Jeg takkede lidt spagt, da jeg endnu ikke kunne tale helt normalt på grund af smerterne. Jeg lagde mig på sofaen og stønnede for mig selv. Lidt senere kom min kone hjem. Har man ikke tid til naboen Først var vi rystede over, at folk var så uvillige til at hjælpe én, der måske havde brækket noget i ryggen eller fået hjernerystelse. Men efterhånden kom vi til den overbevisning, at jeg må have virket spirituspåvirket, sådan som jeg stønnede og ragede rundt på jorden med en rygsæk, der måske klirrede af flasker. Jeg ville måske heller ikke selv have orket at komme til at hænge på en fulderik, og slet ikke i "ulvetimen", hvor børnene måske allerede var hentet for sent fra børnehaven. Desværre kan jeg ikke huske, hvordan de to mennesker så ud, så jeg kan ikke takke dem for den hjælp, de trods alt gav mig. De må bo i nærheden, og alligevel kendte vi ikke hinanden. Er moralen, at vi skal lære hinanden bedre at kende i kvarteret? Eller skal vi bare holde gaden fri for sne, eller holde op med at cykle i sneen? Efter 8 dage med smertepiller kan jeg nu færdes nogenlunde normalt igen. 14

15 JULEHILSEN OG FORELØBIG AFSKED Jeg flyttede første gang ind i Weysesgade i l965, dog er jeg kommet min farfars hus i H.C.Lumbyes gade siden 1948, og har boet i forskellige byggeforeningshuse, indtil jeg flyttede ind i Heisesgade i 1976 som husejer. I dag bor jeg i Berggreensgade 16 på 15 år. Det er klart at min interesse i byggeforeningshusene og deres særlige historie(alle mandlige medlemmer af familien var skibssmede på B&W lige fra min tipoldefar der blev importeret fra Flandern og var expert i spantebøjning, det var dengang (1853) værftet lå på Engelskmandens Plads på Kristianshavn. Min oldefar købte sit nye hus i 1892 i H.C. Lumbyesgade 12. Med denne stærke tilknytning til kvarteret, blev jeg glad, da jeg blev opfordret til at varetage jobbet som redaktør af Kilden, da dette blad indgik i bestyrelsens regi, efter at være kørt som et beboerblad for medlemmer og som kostede kontingent. Bladet har nu kørt i 31 år, med undertegnede som redaktør i 25 år. Selvom man som redaktør ikke behøver vær medlem af bestyrelsen, er det nu engang godt at være, tæt på det store besluttende organ. For at gør en lang historie kort: Jeg slutter nu min karriere som redaktør af Kilden. Et meget spændende job. Jeg har meget at skrive om endnu, men sygdom gør mig ikke i stand til at være opsøgende på biblioteker og div. arkiver. Tak for en dejlig tid som Kildens Redaktør og for 25 år som bestyrelsesmedlem. Den Gamle redaktør CARSTEN OHMSEN

16 Bevarende Lokalplan Der har gennem årene været lagt stor vægt på, at vores kvarters unikke præg bevares, og det var baggrunden for, at vi på en generalforsamling for mange år siden besluttede at indstille til kommunen, at der blev vedtaget en bevarende lokalplan. Den blev vedtaget i Lokalplanen har bl.a. bestemmelser om hegn ud mod gaden og deres udformning, og der er bl.a. også en henvisning til vores haveregulativ om dette. Hidtil har det været sådan, at hvis husejere ønskede at fravige lokalplanens bestemmelser, har man skullet søge Københavns Kommune, nærmere bestemt Center for Bydesign. om dette. Inden kommunen tog stilling til en evt. fravigelse har kommunen først skullet høre ejerforeningens bestyrelse. For at gøre denne arbejdsgang noget mere smidig for alle parter, har bestyrelsen i efteråret haft møde med Center for Bydesign. om dette. Her drøftede vi, hvordan sagsgangen mellem husejere, bestyrelse og kommunen fremover skal være, når husejere ønsker at opføre nye hegn (dvs. hegn, som ikke erstatter et tilsvarende, allerede eksisterende hegn) eller ønsker fravigelser/dispensationer fra lokalplanens bestemmelser på området. På mødet blev det fastlagt, at følgende gælder: kommunen (= Center for Bydesign) skal godkende opsætning af nye hegn og væsentlige ændringer af eksisterende hegn husejeren sender ansøgning med beskrivelse af det ønskede projekt til husejerforeningens bestyrelse ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det ønskede projekts udformning, farvevalg mv. bestyrelsen behandler ansøgningen, og videresender herefter denne til kommunen med sine bemærkninger til, om bestyrelsen kan anbefale at lokalplanen fraviges kommunen træffer herefter beslutning om evt. dispensation fra lokalplanen. Bestyrelsen har ikke med denne aftale om sagsgange åbnet op for, at der skal ske yderligere fravigelser fra lokalplanens bestemmelser. Denne aftale med Center for Bydesign har alene til formål, at gøre det mere enkelt for den enkelte husejer, og også indebære, at den enkelte husejer får et hurtigere svar fra kommunen på en ansøgning. Men samtidig synes vi, at det er en stor fordel for alle parter, at vi sammen har drøftet ønsker og alternativer, inden en ansøgning lander i Center for Bydesign. Det skulle gerne betyde, at alle facetter og muligheder har været vendt inden sagen sendes videre til Center for Bydesign. Se i øvrigt på foreningens hjemmeside bevarende lokalplan og vedtægter. Bestyrelsen 16

17 Husk, at de to traditionsrige arrangementer i forbindelse med nytåret løber af stablen den 1. januar 2011 DEN KL ER DER FYRVÆRKERI PÅ TORVET, OG SAMME DAG (DOG MEGET SENERE), NEMLIG KL ER DER NYTÅRSKUR RUNDT I KVARTERET. NYTÅRSKUREN STARTER VED BERGGREENSGADE / WEYSESGADE MED "DENGANG JEG DROG AFSTED" OG SLUTTER I H.C. LUMBYESGADE MED "CHAMPAGNEGALOPPEN", HVOR DER EFTERFØLGENDE VIL BLIVE SERVERET ET GLAS CHAMPAGNE OG JUICE TIL DEM, DER HAR LYST. DA KILDEN DESVÆRRE IKKE ER UDKOMMET INDEN ARRANGEMENTERNE BEDES I MEDBRINGE ET GAMMEL NR. AF KILDEN ELLER ALTERNATIVT PRINTE UD HER FRA HJEMMESIDEN, 17

18 Husk datoen for den kommende ordinære Generalforsamling 22. februar 2011 kl Vi har endnu ikke fået bekræftet lokale, men dette vil blive informeret i indkaldelsen, som udsendes senest 14 dage før afholdelsen. Snerydning med et smil. Bjørk Aabech mangeårigt medlem i Husejerforeningen. 18

19 Vedligeholdelse og renholdelse Alle gader og haver i kvarteret hører til Københavns Kommune. Husejerne har en brugsret til haverne, og gaderne er private fællesveje. Det har en praktisk betydning, som man som husejer skal være opmærskom på: Ligesom alle andre grundejere påhviler der husejeren en pligt til at renholde fortorvet, men ikke nok med det, det er også husejerens pligt at renholde gadearealet ud for huset indtil midten af gadearealet. Særligt om vinteren har dette betydning. Ved sne og glat føre er det altså husejeren, der skal fjerne sne og glatførebekæmpe. Det er altså husejeren, der skal glatførebekæmpe om morgenen, eftermiddagen og aftenen, så man ikke kommer til skade på grund af glat føre. Gør man ikke det, og sker der skade som følge af det, så er det husejeren, der bliver erstatningsansvarlig. Kommunen kan påtale manglende glatførebekæmpelse, og politiet kan i yderste konsekvens uddele bøder. Snerydningen har naturligvis stor betydning for, at renovationsfolkene kan udføre tømningen af vore affaldsbeholdere. Ryd nogle passager fra fortorvet, så beholderne kan køres ud på gaden til renovationsbilen. 19

20 Formand: Jan Væver Kildevældsgade 13 Mobil: jan.vaever(at)gmail.com Opgaver: YouSee / Kabel TV i Strandvejskvarteret (ansvarlig) Næstformand: Ole Graugaard Bergreensgade 60 Tlf Mobil: ole.graugaard(at)hotmail.com Opgaver: Hjemmeside Haver (ansvarlig) Gader, fortove og renholdelse Kontakt til Trafikgruppe Best. medlem: Benditte Skyhøj Olsen Hornemansgade 22 Tlf Mobil: benditte.olsen(at)gmail.com Opgaver: Renovation / container (ansvarlig) Haver Best. medlem: Claus Steensen Sølje Niels W. Gades Gade 32 Mobil: claus(at)soelje.dk Opgaver: YouSee Hjemmeside (ansvarlig) Best. medlem Chris Pethick Niels W. Gades Gade 34 Tlf pethick(at)nbi.dk Suppleant: Carsten Ohmsen Berggreensgade 16 Tlf poco(at)webspeed.dk Opgaver: Kloakker (ansvarlig) Kilden (redaktør) Facader (ansvarlig) Suppleant: Poul Wendel Jessen Berggreensgade 44 Tlf Tlf Opgaver: Gader, fortove og renholdelse (ansvarlig) Facader Arrangement UDENFOR BESTYRELSEN BIDRAGER Lars Bjerregaard Niels W Gades Gade 44 Tlf lars.bjerregaard(at)hotmail.com Opgaver: Kasserer Fællesarrangementer (ansvarlig) Niels Ingvartsen Hornemansgade 29 Tlf Mobil: niels(at)ingvartsen.eu Opgaver: Materielforvalter Opgaver: Fællesarrangementer Kloak 20

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Liste over tilskudsberettigede tiltag

Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag Liste over tilskudsberettigede tiltag fra lokal tilskudsordning på Ærø. Primær varmeforsyning (varmepumper, træpillekedel, oliefyr) Solvarmeanlæg /varmt brugsvand

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere