Her er dit nye rådhus og sundhedscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er dit nye rådhus og sundhedscenter"

Transkript

1 Her er dit nye rådhus og sundhedscenter

2 Borgmester Willy Eliasen fotograferet på 4. sal i Egedal Rådhus, hvor der er masser af lys og luft. Velkommen indenfor i vores nye rådhus og sundhedscenter! Jeg er stolt over at kunne byde dig indenfor i Egedal Rådhus og Sundhedscenter, hvor vi har samlet en lang række servicetilbud i ét hus. Det gør alting nemmere og mere effektivt. I 2010 besluttede vi, at bygge et nyt rådhus til Det er et smukt, urbant og meget klimavenligt fordel for syv gamle og nedslidte administrati- hus, der eksempelvis udnytter solen optimalt til onsbygninger, der var meget dyre i drift. at skabe både energi, varme og godt dagslys. Visionen var at skabe ét nyt fælles hus for bor- Fra hovedindgangen på Rådhuspladsen træ- gerne i Egedal, der kunne skabe en bedre og der du direkte ind på det næsten kva- mere sammenhængende service. dratmeter store borgertorv med den fleksible Nu er visionen blevet til virkelighed på Dron- mødesal og store atriumtrappe. Det er her på ning Dagmars Vej 200 midt i Egedal By lige torvet, at du kan få hjælp til det meste en- ved Egedal Station. ten ved hjælp af vores selvbetjeningsløsninger Det er en stor glæde for mig, at vi med Egedal eller ved personlig betjening i Servicecirklen. Rådhus og Sundhedscenter kan skabe én indgang til en lang række servicetilbud - det gør Fra rådhuset er der direkte og niveaufri adgang alting nemmere og mere effektivt både for dig til sundhedscenteret, hvor du eksempelvis kan som borger og for de 550 medarbejdere, der få sundhedsvejledning, sygepleje eller træning. dagligt arbejder i huset. Vi glæder os til at se dig. Velkommen! Jeg er meget stolt over vores nye vartegn for Egedal Kommune, som entreprenøren Züblin Willy Eliasen og Henning Larsen Architects har skabt i skif- Borgmester fer, glas og beplantning på taget. SIDE 2 EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER Side 01 Vidste du at... det er Danmarks første kombinerede rådhus og sundhedscenter?

3 Bedre service i Borgertorvet og på telefonen Borgerservice har åbent hver dag gerkontakt og Jobcenter. Og kan de ikke hjælpe I dag har Borgerservice lukket om onsdagen, dig, vil de tilkalde en af de 449 andre medar- men når Egedal Rådhus og Sundhedscenter bejdere, der kan. slår dørene op den 11. november holder Borgerservice åbent alle ugens dage. Hurtigere svar når du ringer Når du ringer til Egedal Kommune i Egedal Servicecirklen Rådhus og Sundhedscenter bliver du ikke stillet Når du træder ind af hovedindgangen og ind om til en anden medarbejder, der måske er til på Borgertorvet er der mange muligheder for møde og ikke tager telefonen. at få afklaret din situation. Egedal Kommu- Når du ringer op, vil en medarbejder i det nye nes 550 administrative medarbejdere er nu callcenter tage telefonen og svare på så mange samlet ét sted, og kan nu bedre samarbejde af dine spørgsmål, som muligt. om at betjene dig. Vi forventer, at callcenteret kan svare på Det er også derfor vi ikke har nogen skranke på knap halvdelen af de spørgsmål, du som bor- Borgertorvet. Vi har en Servicecirkel en cirkel, ger ønsker at få svar på. Borgere med mere der symboliserer, at vi er opmærksomme på at specifikke spørgsmål vil blive omstillet til en komme hele vejen rundt om din situation. fagmedarbejder. Vidste du at... 50% af borgernes spørgsmål kan blive besvaret med det samme i vores nye callcenter? I Servicecirklen finder du medarbejdere fra Bor- Du finder den store servicecirkel med borgerservice lige til højre for hovedindgangen.

4 Et energifyldt og klimarigtigt hus Det nye hus er stopfyldt med teknologiske løsninger, der sikrer et usædvanligt lavt energiforbrug og tager hensyn til klimaet ved at genbruge regnvandet til toiletskyl. Den grønne taghave på Sundhedscenteret reducerer CO2-udslippet og suger vand op. Helt fra starten har det været et krav fra Egedal Kommune, at Egedal Rådhus og Sundhedscenter skal leve op til den frivillige Bygningsklasse 2020, der stiller meget skrappe krav til blandt andet energiforbrug, isolering og indeklima. Det betyder, at huset maksimalt må bruge 25 kwh pr. kvadratmeter om året. For at nå det ambitiøse mål har vores teknikere og ingeniører fyldt huset med alverdens teknologiske løsninger, der reducerer energiforbruget i alle ender og kanter. Hele den skiffer-klædte bygning fremstår ganske let og luftig, men er i virkeligheden yderst kompakt konstrueret med en velisoleret klimaskærm med helt op til 400 millimeter isolering, der giver et meget lille varmetab. Energi fra solen hele døgnet De store super-termoruder i tre lag glas udnytter dagslyset fra første solstråle til at skabe et godt arbejdsmiljø og til at varme hele bygningen op. Huset opsamler selv varmen i løbet af dagen og frigiver den om natten, hvor udetemperaturen er lavere. Det store atrium midt i rådhuset og de åbne kontormiljøer sikrer en gratis og naturlig ventilation og køling i sommerperioden, der minimerer behovet for kølemaskiner. Oppe på taget står mindst 220 kvadratmeter solceller og producerer omkring kwh strøm om året. Det batter noget især når husets lysarmaturer er energieffektive og opdelt i zoner, der kan styres efter behov. Regnvandet bliver genbrugt Huset er ikke bare energieffektivt. Det er også meget klimavenligt. Og det skyldes ikke bare at materialer som trykimprægneret træ og PVC er udelukket. Regnvandet på rådhuset tag bliver eksempelvis opsamlet i en nedgravet regnvandstank, der leverer vand til huset toiletter. Det forsinker og reducerer mængden af vand til kloakken og sparer cirka kubikmeter rent grundvand om året. På Sundhedscenterets tag har vi indrettet en smuk rekreativ have, der suger en del af regnvandet op og forsinker afledningen til kloaksystemet. Gamle stole og mødeborde bliver genbrugt Mange af de reoler, borde og stole som du ser rundt omkring i rådhuset og sundhedscenteret er nyindkøbte kvalitetsmøbler fra leverandører som Scan Office og Montana Mobile. Men der er også en del genanvendte møbler. Eksempelvis har vi valgt at genbruge 480 ud af medarbejdernes 550 kontorstole, hvor nogle er blevet ompolstret. Vi har også beholdt 40 udmærkede mødeborde fra de gamle rådhuse, som nu står opstillet i nogle af vores nye møderum. Det er sund fornuft, sparer på naturens ressourcer og skaber en personlig stil i det nye kontormiljø. Sådan fungerer det grønne hus Grønt tag på sundhedscenteret forsinker og reducerer afledning af regnvand til regnvandskloakken. Regnvandet på rådhusets tag opsamler regnvand og anvendes til toiletskyl i rådhuset. Udover at det forsinker og reducerer afledning af regnvand til regnvandskloakken sparer det også på grundvandsressourcen med ca m3 årligt. 220 m2 solcelleanlæg på taget producerer ca kwh el årligt. Velisoleret klimaskærm med 280 mm isolering af facader, 300 mm isolering af terrændæk og 400 mm isolering af tag samt minimering af kuldebroer. Optimale vinduer giver en god balance mellem dagslysudnyttelse, passiv solvarme, varmetab og udsyn. WC SIDE 4 EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER Side 01

5 Kunstneren Malene Landgreen har malet sit store farverige kunstværk direkte op på væggen i rådhuset. Lad os gå ind og se hvad vi måtte se er titlen på kunstneren Malene Landgreens 42 kvadratmeter store in situ projekt, der med sine stærke farver udgør et samlende pejlemærke på Borgertorvet. Den prisbelønnede kunstner Malene Landgreen ne ses, opleves og passeres fra alle mulige posi- og rumlige elementer. Maleriets komposition åb- har nærmest gjort det til sit vareværke, at male tioner, vinkler og afstande. ner sig og definerer rummet som farve, lys, volu- kunsten op i så stor skala, at det sprænger alle rammer i kraftfulde farver. men, bevægelse og form. - Udsmykningen er et intenst, visuelt, rumligt og Selve malerarbejdet er udført i tæt samarbejde farvemæssigt greb, der sammen med rådhusets med malermester Geert Hansen A/S, som har In situ er latin og betyder på stedet. Malene arkitektur udgør en overordnet baggrund eller været en af Malene Landgreens faste samar- Landgreen har med sine in situ projekter ud- omgivelse. Tanken er, at maleriet i alle døgnets bejdspartnere gennem mange år. smykket og farvesat en lang række store rum; timer kan være et samlende og signifikant pejle- blandt andet Aalborg Lufthavn, Vestforbrænding, mærke for gæster, brugere og de ansattes dag- Malene Landgreen er født i Hun bor og ar- DR-byen og Ny Postterminal i Oslo. Nu har det lige begivenheder, forklarer Malene Landgreen. bejder i København og Berlin. Hun er uddannet på store rum i Egedal Rådhus også fået farver. Academy of Fine Arts i Budapest og Det Kongeli- Man kan se mit maleri som en abstrakt, geome- Vægmaleriet skal ifølge Malene Landgreen kun- ge Danske Kunstakademi. trisk komposition, der bearbejder perspektiviske Det skal være et imødekommende og aktivt hus Huset skal ikke være fjern administration, men et borgernes hus, der indbyde til inddragelse, aktiviteter og nærdemokrati. - Tanken har været at skabe et borgernes hus, et transparent nærdemokrati, hvor din og min der inviterer borgerne ind til forskellige aktivite- stemme høres, siger Peter Koch. ter på bl.a. Borgertorvet. I dag er byen en flad mark, men om nogle år vil rådhuset ligge midt Sundhedscenteret er aktiv borgerservice i bylivet, fortæller projektleder og arkitekt fra Han glæder sig derfor også over, Egedal som Henning Larsen Architects, Peter Koch. den første danske kommune har valgt at bygge rådhuset tæt sammen med sundhedscenteret. Tegnestuen har bevidst lagt vægt på at skabe - Når sundhedscenteret er helt tæt koblet til råd- store fælles rum i centrum af huset, hvor bor- huset, er det med til at synliggøre, at huset er gerne og medarbejderne naturligt kan møde mere end administration og politik. Sundheds- hinanden. centret skaber aktivitet i huset, når borgerne får - Demokratiet bliver skabt i øjenhøjde og på ga- hjælp til genoptræning og til at leve sundere. deplan, på Borgertovet, hvor borgerne aktivt kan Sundhedscenteret aktiverer borgerne på en di- deltage. Det er også derfor, at vi har placeret rekte måde, som viser nytteværdien af kommu- byrådssalen midt på torvet. Det viser, at det er nal service, mener Peter Koch. Husets arkitekt Peter Koch har lagt vægt på at skabe et stort borgertorv med plads til nærdemokrati.

6 Sundhedscenteret er bygget direkte sammen med rådhuset og har en rekreativ have på taget, som både medarbejdere og brugere kan benytte. Sundhedscenteret hjælper dig videre Egedal Sundhedscenter er et nyt topmoderne center med træning, sundhedsvejledning, sygepleje og hjemmehjælpens vagthold samlet under et tag. Det sikrer et tættere og mere effektivt sundhedsfagligt samarbejde. Hele 140 sygeplejersker, terapeuter, sund- siger Erik Petersen, centerchef i Center for Sund- 20 døgnpladser og et plejecenter på vej hedsmedarbejdere hed og Omsorg, der i alt har 430 medarbejdere. Som en del af sundhedscenteret og nær ved træ- og sosu-assistenter samlet i fire teams - arbejder hver dag i vores ningsfaciliteterne har vi etableret 20 døgnpladser nye sundhedscenter for at give dig den bed- Tid til borgerne på sygeplejeklinikken - 5 mere end tidligere. De er indrettet specielt ste hjælp i hverdagen i form af genoptræ- Sygeplejeklinikken, der er placeret lige inden for til borgere, der har brug for døgngenoptræning, ning, sundhedsvejledning og sygepleje. døren til sundhedscenteret, åbner 1. december. aflastning eller døgnpleje efter et hospitalso- Her kan borgerne selv komme og få skiftet for- phold. Centeret har en række gennemtænkte faci- binding, få hjælp til medicin m.v. Døgnpladserne i tre etager bliver de kommen- liteter som træningssale, undersøgelsesrum - Klinikken er en nyskabelse, som bl.a. betyder, de måneder bygget sammen med et nyt pleje- og sygeplejeklinik. Samtidig er centeret - at borgerne selv kan disponere deres dag, og center med 72 plejeboliger. Det giver en række som det første i landet bygget helt sammen ikke skal vente på at sygeplejersken kommer. samdriftsfordele især for aften- og nattevag- med rådhuset. Det giver sygeplejerskerne mere tid sammen terne, der hurtigt kan nå fra den ene bygning til - Den samlede placering giver os en unik mulig- med borgerne og mindre tid til tranport, siger den anden for at hjælpe borgerne. Byggeriet af hed for et tættere og mere effektivt samarbejde Erik Petersen. det nye Plejecenter Egeparken vil være færdigt mellem de udførende enheder i sundhedscente- Han forventer det første år, at cirka 10 procent af marts ret og de visitatorer og sagsbehandlere, der ar- de omkring borgere, der i dag får hjemme- Både borgerne på døgnpladserne og det nye ple- bejder i de andre centre på rådhuset. Det giver sygepleje, vil komme i klinikken. jecenter vil få glæde af den dejlige have på taget en optimal samdrift for alle, og et optimalt tvær- Fra årsskiftet flytter Region Hovedstadens jorde- af sundhedscenteret. fagligt miljø til glæde for borgere og fagpersoner, moderklinik også ind i sundhedscenteret. Nem tilgængelighed for handicappede Egedal Rådhus og Sundhedscenter ligger lige handicapparkeringspladser, og der er yderligere ved Egedal S-togsstation, hvor der køreramper to pladser ved sundhedscenterets vestfacade mellem perroner og fortove. ud mod S-banen. Der er handicaptoiletter i både rådhuset og Der er handicapvenlig belægning på fortovet ved hovedindgangen og niveaufri adgang til både rådhuset og sundhedscenteret. Lige ved hovedindgangen har vi placeret to SIDE 6 EGEDAL RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER Side 01 sundhedscenteret, og elevatorer til alle etager. Vidste du at... Egedal Sundhedscenter er udstyret med et træningskøkken, hvor borgerne kan lære at lave sund mad?

7 Klip ud og gem Sådan finder du rundt samtalerum EGEDAL SUNDHEDSCENTER indgang træningskøkken sygepleje klinik reception og venteområde indgang undersøgelsesrum hoved indgang infoskærme i servicecirkel kantine selvbetjening fleksibel mødesal byrådssal køkken BORGERTORV wc træningssal EGEDAL RÅDHUS Der er god økonomi i det nye rådhus De gamle rådhuse og administrationsbygninger var meget dyre i drift. Det nye rådhus og sundhedscenter samler det hele i en mere effektiv enhed, hvor vi kan udnytte ressourcerne optimalt. Indtil i dag har administrationen været spredt ud på syv forskellige renoverings modne bygninger, hvor medarbejderne har brugt rigtig mange timer på at pendle til møder med hinanden for at koordinere arbejdet. Derfor besluttede politikerne for et par år siden, at opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, der samler alle funktionerne ét sted. Egedal Rådhus og Sundhedscenter har kostet 330 millioner kroner at opføre, men investeringen vil ifølge beregningerne have tjent sig selv hjem igen over 25 år. Den positive økonomiske effekt skyldes især muligheden for besparelser på den daglige drift i form af færre udgifter til administration, bygningsdrift, energi og transport. Der er politisk enighed om, at byggeriet ikke må påvirke Egedal Kommunes driftsbudget og likviditet negativt i finansieringsperioden. Det betyder eksempelvis at driften af vores skoler og daginstitutioner ikke bliver negativt påvirket af byggeriet. Vidste du at... rådhuset og sundhedscenteret sparer så meget på driften, at det finansierer byggeriet på bare 25 år?

8 Klip ud og gem Her finder du Egedal Rådhus og Sundhedscenter DRONNING INGRIDS VEJ Føtex DRONNING DAGMARS VEJ P P indgang P RÅDHUSSTRÆDE DAM HOLME FREDERIKSSUNDSVEJ Åbningstider for Egedal Rådhus personlig betjening og telefontider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Du har mulighed for individuelle møder på Egedal Rådhus torsdag-fredag kl (fredag til 14.00). Åbningstider for Sundhedscenterets reception: Mandag-torsdag Fredag Telefonerne er åbne fra kl (fredag til 13.00). Kom til åbent hus og rundvisning Hvis du er nysgerrig for at se og opleve vores hus, tegnet af Henning Larsen Architects - én af Europas førende arkitektvirksomheder så er der rig mulighed for at få en gratis rundvisning. I weekenddagene den 22., 23. og 29. november, samt 6. december og 9. januar arrangerer vi rundture for alle på rådhuset og sundhedscenteret fra kl. 10 til 15. Rundvisningerne varer omkring en time og indbefatter rådhuskaffe i kantinen. Du kan tilmelde dig en rundvisning på egedalkommune.dk/rådhus. Der er begrænsede pladser så book en rundtur i god tid. Projektansvarlig: Direktør Jacob Hessellund Madsen Redaktionsansvarlig: Kommunikationskonsulent, Frederik Roed Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke Photo: Finn Jørgensen Design og layout: Designit A/S

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. November 2009 nr. 25 Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik,

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s.

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 3 2014 Afdelingsmøder 2014 Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri Marts 2010 SÆRNummer Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Nyhedsmagasin fra COWI om bæredygtigt byggeri

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere