ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL"

Transkript

1 ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde. Der gennemføres årligt tre undersøgelser i borgerpanelet - hvert med fokus på et eller flere forskellige emner. Dette er årets anden undersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen bidrager til Byrådets arbejde med at udvikle Odense Kommune. 2. KVARTAL 2019: DEL 1 - KOMMUNEPLAN 2020 Temaet for denne undersøgelse er kommuneplan 2020 Undersøgelsen skal være med til, at understøtte By og Kulturforvaltningens fremtidige arbejde. Dataindsamlingen er foregået i starten af juni 2019 Der er borgere, der har deltaget i spørgeskemaet.

2 PANELETS BOLIGPRÆFERENCER Enfamiliehus 5 Af de respondenter, der foretrækker Enfamiliehus eller rækkehus, foretrækkes typisk en åben, grøn forhave (36 pct.) eller en grøn forhave med hæk omkring (30 pct.) Rækkehus 20% Åben grøn forhave 36% Lejlighed i etagebyggeri 1 Grøn forhave med hæk omkring 30% Bofællesskab Forhave med fast belægning (fliser, grus mm.) Seniorbolig Det er ikke vigtigt for mig hvordan forhaven ser ud 1 Ungdomsbolig Lukket forhave med plankeværk eller mur Spørgsmål: Som din situation er lige nu, hvilken type bolig vil du helst gerne bo i? Spørgsmål: Hvordan vil du gerne have, at forhaven til huset skal se ud? (Vælg gerne flere svarmuligheder) 1064 Af de respondenter, der foretrækker lejlighed i etagebyggeri, foretrækkes typisk En højde på under 4 etager (44 %) Adgang via selvstændige opgange (64 %) Både altan og adgang til friarealer (70 %) Præference for højden af ejendommen Under 4 etager Højden er ikke vigtig for mig Over 4 etager Højhuse 37% 4 Spørgsmål: Hvor høje synes du, at etageejendomme optimalt set skal være? 187 Præferencer for adgangsforhold Præference for opholdsarealer Adgang via selvstændige opgange med en indre trappeopgang/elevator 6 Både altan og adgang til friarealer 70% Adgangsforholdene er ikke vigtige for mig 27% Altan Adgang til friarealer 6% 2 Adgang via en altangang (fælles trappe og elevator for mange lejligheder, hvor de enkelte lejligheder har adgang fra en De rekreative områder er ikke vigtige for mig Spørgsmål: Hvordan skal adgangsforholdene til bygningen være? 187 Spørgsmål: Hvilke opholdsarealer skal der være i forbindelse med etagebyggeriet? 187 Side 2

3 Hvad er vigtigt hvis panelet skal flytte i en ny bolig? Nærhed til grønne områder, naturområder eller parker 1 Begrænset biltrafik på vejene nær din bolig Nærhed til centrum Private opholdsarealer Nærhed til arbejde Udsyn til grønne områder Ingen indblik fra naboer eller forbipasserende Nærhed til skole Gode vilkår for nabofællesskaber 7% 6% 5% 5% 5% Andet (skriv gerne hvad) Gode udendørs opholdsarealer Smukke bygninger i området Nærhed til nuværende bolig Fælles opholdsarealer Udsyn til bymæssige rum Nærhed til anden uddannelse 0% Spørgsmål: Hvad er vigtigst for dig, hvis du skal flytte ind i en ny bolig? Hvilke forhold er vigtige ved en ny bolig? Der er særligt fire forhold, der er vigtige, når panelet skal flytte i ny bolig. Omkring hvert femte af alle afgivne svar udtrykker, at boligen skal være i nærheden af grønne områder. 14 procent vil gerne bo, hvor der er begrænset trafik. 13 procent af de afgivne svar peger på nærheden til centrum. 12 procent af de afgivne svar er, at der skal være private opholdsarealer. Antal deltagere der ønsker at bo med følgende afstand til centrum fra deres bolig km 1-2km 2-3km 3-4km 4-5km 5-6km 6-7km 7-8km 8-9km 9-10km 10 + km Spørgsmål: Målt i kilometer, hvor langt ønsker du at bo fra centrum (Rådhuset)? Side 3

4 Andre steder i byen? (Skriv gerne hvor) 3 Langs letbanen 30% Hvor skal nye boliger placeres? En stor andel af deltagerne mener, at der skal bygges bygges nye boliger andre steder end i bymidten og langs letbanen. 2 Det er primært forstæderne der nævnes, men også områderne omkring SDU, omkring havnen og omkring det "gamle" OUH nævnes som mulige områder. I bymidten 1 Spørgsmål: Hvor i byen synes du, at der skal bygges nye boliger? Mulighed for læ 2 Græsplæne 2 Terasser og grill 2 Fælles opholdsarelaer Det er i høj grad muligheden for, at opholde sig udendørs som panelet prioriterer og i mindre grad, hvilke planter der er på arealet. Høj biodiversitet Legeplads Nyttehave 1 Andet (Skriv gerne hvad) Intet af det ovenstående Spørgsmål: Hvad er vigtigt for dig i din boligs fællesopholdsarealer? (Vælg op til 3 svarmuligheder) Side 4

5 Varieret arkitektur (eksempelvis skift i facadematerialer, forskel på de enkelte ejendommes eller opganges udtryk) 3 Det er ikke vigtigt for mig, hvornår bygningen er opført 3 Bebyggelse fra tidligere end Traditionel arkitektur (eksempelvis murede bygninger med saddeltag) 2 Helt ny bebyggelse 1 Arkitekturen er ikke vigtig for mig 1 Bebyggelse fra Bebyggelse fra Moderne arkitektur (eksempelvis andre facadematerialer end mursten, store vinduesformater, flade tage) 7% Bebyggelse fra Spørgsmål: Hvilken type udvendig arkitektur foretrækker du i det område du bor i, for at du føler dig godt tilpas? (Vælg gerne flere svarmuligheder) Spørgsmål: Fra hvilken periode foretrækker du, at husene i det område du bor i er fra? (Vælg gerne flere svarmuligheder) Mursten 56% Træ 2 Præferencer for arkitektur, opførelsesperiode og facadematerialer Panelets besvarelser giver et samlet billede af, at panelet foretrækker klassisk bebyggelse med mursten og saddeltag. Det er ikke vigtigt for mig, hvilket facademateriale der er anvendt Glas Panelet er dog også positivt stemt for en varieret arkitektur, men facadematerialet skal helst ikke være glas eller beton. Beton Andet (skriv gerne hvad) Hvilken type facademateriale foretrækker du, i det område du bor i? (Vælg gerne flere svarmuligheder) Side 5

6 Den nye bebyggelse passer ind i gadebilledets højder og materialer, men har træk, der viser at det er en ny bebyggelse 2 Ældre byggeri i området bevares 1 Det nye byggeri er bæredygtigt (Eksempelvis solceller, bæredygtige materialer mm.) Den nye bebyggelse bidrager til bylivet foran (eksempelvis igennem blomsterkrukker, bænk og lignende foran bebyggelsen) 1 Den nye bebyggelse er i traditionelle materialer (eksempelvis mursten) Den nye bebyggelse skal ligne det, der er i forvejen Der er interessant aktivitet i stueplan (Eksempelvis café eller butik) Andet (Skriv gerne hvad) Den nye bebyggelse skal skille sig ud fra det, der er i forvejen Spørgsmål: Hvad er vigtigt for dig, når der opføres ny bebyggelse i et byområde, hvor du bor eller ofte kommer? (Vælg op til 4 svarmuligheder) Caféer med udeservering 17% Træer Blomsterkummer eller andre grønne elementer Hvad er godt bymiljø? At der er gågade 15% Det er især hvordan området benyttes og planter der er udgør et godt bymiljø for panelet. At der er fine detaljer på bygningerne Forskellige bygningsudtryk 1 Det er mindre vigtigt hvordan bygningerne ser ud. Butiksvinduer At der er blandet trafik Andet (Skriv gerne hvad) Spørgsmål: Hvad er et godt bymiljø for dig? Bymiljø indeværer, at du finder omgivelserne indbydende, når du handler, går på café, opsøger bank, tandlæge eller lignende? (Vælg op til 4 svarmuligheder) Side 6

7 De grønne kiler må ikke indskrænkes, nye boliger skal findes uden for de grønne kiler og ved at satse på fortætning af de områder, der i forvejen er udlagt til byformål 76% Det er vigtigt at bevare de grønne kiler, men de må gerne indskrænkes i kanterne, så der bliver plads til nye boliger og mere erhverv 1 Bevarelse af de grønne kiler 3 ud af 4 medlemmer af panelet mener, at det er vigtigt at bevare de grønne kiler i Odense Kommune. Kun 2 % af panelet mener, at der frit må bygges nye boliger og erhverv i de grønne områder. Det er ikke vigtigt. Der må gerne bygges boliger og erhverv i de grønne kiler Spørgsmål: I Odense arbejder vi med en blå-grøn struktur, hvor vi friholder de grønne kiler i kommunen for byudvikling. Når vi skal være flere mennesker i byen, kommer de grønne kiler under pres. Er det vigtigt, at vi bevarer disse grønne kiler? 1261 At der er bænke man kan sidde på 2 At der er læ og skygge 17% At der er vandmiljøer 17% Hvad skal der være i de grønne områder? Det vigtigste for panelet er, at der er mulighed for at opholde sig på bænke, og at der er læ og skygge. Panelet sætter også stor pris på vandmiljøer. Det er mindre vigtigt, at der er plads til fysisk udfoldelse og at der er spiselige planter. At der er en høj biodiversitet At der er en legeplads At der er mulighed for at tage sol At der er plads til boldspil At der er motionsudstyr 1 6% Andet (skriv gerne hvad) At der er spiselige planter 0% Spørgsmål: Hvad er vigtigt for dig, når du opholder dig i kommunens parker og grønne områder? (Vælg op til 5 svarmuligheder) 1261 Side 7

8 Løbe- og cykelruter 2 Musik 2 Teater 1 Fitness 1 Fritidstilbud Udendørs boldspil Spejder Ser man på motionsaktiviteter, er det vigtigste for panelet løbe- og cykelruter. Andet (Skriv gerne hvad) Kulturaktiviteter som musik og teater rangerer også højt på panelets liste. Indendørs boldspil Spørgsmål: Hvilke fritidstilbud er vigtige for dig? (Vælg gerne flere svarmuligheder) 1261 Være grønt og parkagtigt, når der ikke er vådt 3 Give mulighed for kulturel udfoldelse - teater, musik og andre optrædender 17% Bare være en sø/kanal Give mulighed for at være fysisk aktiv om en fælles sport Give mulighed for at være fysisk aktiv om en individuel sport Give mulighed for parkering 1 Områder med klimatilpasning Panelet foretrækker først og fremmest, at de klimatilpassede områder er grønne og parkagtige, når der ikke er vådt. Andet (Skriv gerne hvad) Andre peger på muligheden for kulturel udfoldelse i områderne. Spørgsmål: Når der skal arbejdes med klimatilpasning i Odense, hvad skal områderne så kunne, ud over at tilbageholde vand? Med klimatilpasning menes der skabelse af områder der kan opsamle vand, således at der ungåes oversvømmelser. (Vælg gerne flere svarmuligheder) 1261 Side 8

BORGERPANELET VORES ODENSE

BORGERPANELET VORES ODENSE BORGERPANELET VORES ODENSE 2. kvartal: Bylivsundersøgelse Samlede resultater Juli 2018 KORT OM UNDERSØGELSEN OG PANELET Der gennemføres årligt tre undersøgelser i Odense Kommunes borgerpanel Vores Odense.

Læs mere

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By

Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Borgerpanelundersøgelse Forholdene i Indre By Gennemført 24-27. februar 2017 Konklusioner på borgerpanelundersøgelse om forholdene i Indre By Sammenfatning: Indre By som helhed Prioriteringer med hensyn

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade

Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Udbud parkeringsplads ved Kronprinsensgade Kronprinsensgade udvikling af parkeringsareal Grunden har en særdeles attraktiv beliggenhed ved Odense Å, og har igennem mange år været genstand for interesse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLAN

FORSLAG KOMMUNEPLAN FORSLAG KOMMUNEPLAN 2016-2028 Grønt råd 19. november 2015 Ny Odense: En levende storby med stærke fællesskaber Ny Odense: En konkurrencedygtig storby Ny Odense: En tæt storby bygget på kvalitet Ny Odense:

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

BORGERPANELET VORES ODENSE

BORGERPANELET VORES ODENSE BORGERPANELET VORES ODENSE Tema: Danmarks grønneste storby Samlede resultater 2. kvartal, maj 2017 KORT OM UNDERSØGELSEN Der gennemføres årligt tre undersøgelser i Odense Kommunes borgerpanel. Nærværende

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thomas B. Thriges Gade Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

BORGERPANELET VORES ODENSE

BORGERPANELET VORES ODENSE BORGERPANELET VORES ODENSE 1. kvartal: Tilgængelighed Samlede resultater November 2018 KORT OM UNDERSØGELSEN OG PANELET Der gennemføres årligt tre undersøgelser i Odense Kommunes borgerpanel Vores Odense.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Cordoza Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Indhold Indledning 3 Tillæg til kommuneplanen 3 Idéfasen 3 Indkomne idéer og forslag 4 Resume af indkomne idéer og forslag

Læs mere

FORELØBIG HELHEDSVURDERING

FORELØBIG HELHEDSVURDERING FORELØBIG HELHEDSVURDERING Sagsnummer: 02.34.02-P19-60-19 Ejendommen: Adresse Matrikel nr.: Ejendomsnr.: Sorøvej 23A, 7400 Herning 1ARL, Herningsholm, Herning Jorder 282313 TEKNIK OG MILJØ Byggeri og Ejendomsdata

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT MAJ 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et særligt

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde.

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse

Firskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com

Bent Jessen Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Mobiltlf. 20264580 Email: betojessen@gmail.com 17-03-2014 13 41 OU234 Hjerting strandvej 38 n 6710 Esbjerg V Byggeri Teknik og Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Esbjerg, den 10. marts 2014 Sags id. 12/13321 - Stormgade 69, 6700 Esbjerg. Hermed vores

Læs mere

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER!

FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! FREDERIKSBERG HOSPITAL - HELE BYENS NYE KVARTER! VISION På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse maj 2018

Borgerpanelundersøgelse maj 2018 Bilag 4: Udeservering og byliv - tendenser og holdninger By- og Kulturforvaltningen har via spørgeskemaundersøgelser spurgt byens borgere, berørte beboere og erhvervsliv i bymidten om, hvordan de oplever

Læs mere

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør Furesø fra 1850 til 2018 1850 2018 Område 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 Værløse 2.546 5.072 9.936 16.339 16.835 18.664 19.163 20.041 Farum 4.074 8.072 15.611

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION

UDKAST FREDERIKSBERG HOSPITAL HELE BYENS NYE KVARTER VISION UDKAST HELE BYENS NYE KVARTER FREDERIKSBERG HOSPITAL VISION JANUAR 2019 JUNI 2018 BORGERDIALOG Visionsprocessen - i tre spor IDÉWORKSHOP 1, 2, 3, 4 & 5 + KULTURNAT + DIGITALE INPUT AKTØRDIALOG AKTØRMØDER

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.032 og Lokalplan 1-1-124. Aalborg Midtby, Karolinelund. Park og børnehave. (1. forelæggelse) 2015-013222 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign. - At skabe plads til både natur og mennesker

Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign. - At skabe plads til både natur og mennesker Bynatur Biodiversitet og byrumsdesign - At skabe plads til både natur og mennesker Program Tab af biodiversitet er bynatur svaret? Bynatur Biodiversitet i teorien Byrumsdesign i teorien Trekanten Bynatur

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 2-799 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Boligområde Engelstoftsgade Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

Brønshøj-Husum Borgerpanel

Brønshøj-Husum Borgerpanel Brønshøj-Husum Lokaudvalg Brønshøj-Husum Borgerpanel RESULTATER - BYDELSPLAN Indholdsfortegnelse Generelt om undersøgelsen... 2 Husum Bypark... 3 Husumparken... 6 Bellahøj Friluftsscene... 8 Brønshøj Vandtårn...

Læs mere

bofællesskab musicon indfaldet 6a-6b

bofællesskab musicon indfaldet 6a-6b Vandkunsten 21.09.2018 bofællesskab musicon indfaldet 6a-6b parkering p-hus grønningen legeplads adgang fælleshus passage terrasse adgang dyrkning ressourceplads adgang passage stræde adgang cykelparkering

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 71 Christians Park Ændring af kommuneplanområde 8 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

PROGRAM. Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind. Præsentation af planforslaget. + spørgsmål og debat. Temaborde. Opsamling og afrunding

PROGRAM. Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind. Præsentation af planforslaget. + spørgsmål og debat. Temaborde. Opsamling og afrunding HVAD SKAL DER PROGRAM SKE PÅ ODENSE HAVN? Velkomst og introduktion v. rådmand Jane Jegind Præsentation af planforslaget + spørgsmål og debat Temaborde Opsamling og afrunding Tak for i aften Havnen er en

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik

Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik Punkt 8. Godkendelse af opsamling på fordebat og endelig godkendelse af Ny Højhuspolitik 1851-8484 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Ny Højhuspolitik. Per Clausen var

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

BOLIGER PÅ SVEND AAGESENS ALLE 10

BOLIGER PÅ SVEND AAGESENS ALLE 10 BOLIGER PÅ SVEND AAGESENS ALLE 10 02-04-2018 02. maj 2017 side 2 af 16 Områdenr.: 1AS Områdenavn: Kløverprisvej 10A-D Generel anvendelse: Blandet byområde Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv,etageboliger,

Læs mere

STRATEGISK MIDTBYPLAN

STRATEGISK MIDTBYPLAN STRATEGISK MIDTBYPLAN RANDERS MIDTBY INDSATSER RANDERS MIDTBY FORANDRER SIG DETAILHANDEL Detailhandel er med til at skabe byliv og grundlag for andre funktioner fx restauranter og service. Hvor vil vi

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT

Tidsplan CENTRALE SPØRGSMÅL DET MENER BYRÅDET BYGGE BÆREDYGTIGT Tidsplan DET MENER BYRÅDET Udbygningen af området skal ske i etaper og afstemmes med en udvikling af bymidten i øvrigt CENTRALE SPØRGSMÅL Hvordan kan området fungere som bydel, selv om det udbygges i etaper?

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

FREMTIDENS AABENRAA. Markedspladsen. Skitseforslag til Markedspladsen i Aabenraa Bymidte Juni 2018 A D E P T TOPOTEK1 ATKINS

FREMTIDENS AABENRAA. Markedspladsen. Skitseforslag til Markedspladsen i Aabenraa Bymidte Juni 2018 A D E P T TOPOTEK1 ATKINS FREMTIDENS AABENRAA Markedspladsen Skitseforslag til Markedspladsen i Aabenraa Bymidte Juni 2018 A D E P T TOPOTEK1 ATKINS MARKEDSPLADSEN Projektets baggrund Projektet er en videre udvikling af det igangværende

Læs mere

Ny Østergade. Standardrapport

Ny Østergade. Standardrapport Ny Østergade Standardrapport 1. Angiv dit postnummer Svar 1070 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1104 1110 1110 1110 1110 1111 1111 1123 1265 1358 2000 2100 2100 Procent Antal Under 20 år 0% 0 20-29 år

Læs mere

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad Overordnet set, er vi positivt stemte for de nye tanker omkring mere byliv, caféliv etc., der argumenteres for i den

Læs mere

Investér i fremtidens. AlleTidersRoskilde

Investér i fremtidens. AlleTidersRoskilde Investér i fremtidens AlleTidersRoskilde Kildegården Kraftcenter for kultur, idræt og fritid i Roskilde ved Møllehusvej Attraktivt og levende bymiljø Tæt på bymidte og station Lokalplan udarbejdes i 2018

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

RØMERSVEJ 3, ODENSE OPLÆG TIL FREMTIDIG DISPONERING AF OMRÅDET - PROJEKTMAPPE DATO:

RØMERSVEJ 3, ODENSE OPLÆG TIL FREMTIDIG DISPONERING AF OMRÅDET - PROJEKTMAPPE DATO: RØMERSVEJ 3, ODENSE OPLÆG TIL FREMTIDIG DISPONERING AF OMRÅDET - PROJEKTMAPPE RØMERSVEJ 3, BOLBRO, 5200 ODENSE V MATRIKEL 1GL, BOLBRO, ODENSE JORDER GRUNDAREAL EKSISTERENDE BYGNINGER 20.423 M2 3.886 M2

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

RUDERSDAL PLANSTRATEGI Dialogmøde 8. november 2018 De smukke omgivelser & Vand som et aktiv

RUDERSDAL PLANSTRATEGI Dialogmøde 8. november 2018 De smukke omgivelser & Vand som et aktiv RUDERSDAL PLANSTRATEGI 2019 Dialogmøde 8. november 2018 De smukke omgivelser & Vand som et aktiv PROGRAM FOR DIALOGMØDET Velkomst og introduktion 19.00 Oplæg om De smukke omgivelser og Vand som et aktiv

Læs mere

indfaldet_musicon 6c+d tegnestuen vandkunsten KSE Ejendomme

indfaldet_musicon 6c+d tegnestuen vandkunsten KSE Ejendomme KSE Ejendomme Rampelyset Veje nabo-have, eksist. nabo? leg 6a P Adgangsvejen Stikvej vest og øst adgang P V vertikal have Strædet Eco Village fælleshus Indfaldet fælleshus 6b P-hus bydelsplads værksted

Læs mere

Planværksted # 1 Bo i bymidten

Planværksted # 1 Bo i bymidten Planværksted # 1 Bo i bymidten Opsamling Planværksted 1 I løbet af det næste halve år vil der blive afholdt 4 planværksteder. Planværkstedet er et værkstedsrum, hvor Nivås borgere bliver inviteret til

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN

BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN BYOMDANNELSESPLAN 2.0 ODENSE HAVN 22 JUNI 2016 32 PROMENADEBYEN Med skoven i ryggen og udsigt til vandet går byens borgere på opdagelse i havnen, mens små butikker og caféer servicerer de forbipasserende.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden

Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden Spørgeskemaundersøgelse om byggeri på Elværksgrunden Om undersøgelsen 33 personer har svaret på spørgeskemaet, som har været tilgængeligt på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside og ved et debatvognsarrangement

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 53 Boliger Demantsvej Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

NY BEBYGGELSE I TUUJUK

NY BEBYGGELSE I TUUJUK NY BEBYGGELSE I TUUJUK 06-04-2018 INDLEDNING I dette hæfte illustreres et forslag til disponering af Tuujuk-området. Hæftet præsenterer konkrete ønsker om etablering af 3 bygninger med forskellig programmering.

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere